Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Fra strategi til praksis i institutionskøkkener hører til den fælles kompetencebeskrivelse 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring. FKB`en og uddannelses mål kan hentes på www, khru.dk under titlen efteruddannelse Produktionsmedarbejderne får øget behov for kvalifikationer og kompetencer for at kan forstå sammenhæng mellem strategi og praksis, og vigtigheden i en kontinuerlig forandring i hverdagen. Handlingsorienterede mål Deltageren kan selvstændigt såvel som i samarbejde med andre medvirke ved formulering af institutionskøkkenets strategier ud fra overordnede mål i en madproduktionen med brugerindflydelse. Deltageren kan omdanne køkkenets strategier til beskrivelse af daglige opgaver og arbejdsprocesser i en madproduktion Deltageren er bevidst om egen rolle i institutionskøkkenets udvikling og kan medvirke proaktivt ved gennemførelse af nye arbejdsprocesser i hverdagen. Arbejdsfunktioner Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke faglærte og faglærte) beskæftiget med madfremstilling inden for institutionskøkkener Sammenhæng til FKB Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til FKB nr Mad til grupper med varierende behov for ernæring Sammenhæng til TAK Uddannelsesmålet relaterer til tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK ) i FKB en og skal kvalificere deltageren indenfor følgende TAK: Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener Krav om kompetencer til samarbejde, kommunikation og videndeling er stigende inden for jobområdet blandt andet i forbindelse med forandringsprocesserne i sektoren og udvikling af kvaliteten af både produkter og ydelser. I den forbindelse stilles store krav til tværfagligt samarbejde, samarbejde med leverandører, brugere og pårørende med flere. Det er endvidere et krav, at alle medarbejdere har generelle kommunikative kompetencer, da de medvirker til oplæring af nye kolleger og elever. Side 2 af 10

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen 1.dag 2. dag 3.dag Kl Kl Kl Velkomst /præsentation Kort snak om dag 1 Siden sidst Forandringsprocesser - Personprofiler Kommunikation Forandringer Samarbejde Introduktion til strategi Vision Mission Værdier Mål Strategi Handlinger (gennemføres: Teori-debat opfølgning) Hvad vil det sige for jer? Case; Mål: - implementering af de 8 kostråd / - udvikling af opskrifter i forhold til de 8 kostråd - producere og levere til sportscollege Strategi: hvordan når vi det? Handlinger: konkrete arbejdsopgaver i hverdagen. Den gode strategi proces, hvad skal der til for at den lykkes? Bevare det der virker Undgå barriere Indførelse af nye arbejdsopgaver og processer Fremtidens institutionskøkken Hvordan ser det ud? Hvilke mål skal opfyldes? Hvilke krav stiller det til os? Hvad lærte du på kurset? Hvordan vil du bruge det fremadrettet? Hvad er succes kriterierne? Hvilke forventninger har du til din nærmeste leder i forhold til dette kursus? Spørgsmål til deltagerne inden kursusstart Medbring køkkenets strategi til kurset. Hvilke forventninger har du til kurset Hvad skal dette kursus bruges til fremadrettet og dette skal afstemmes med din leder. Udsendes sammen med indkaldelsen Skemaet returneres senest 14 dage før kursusstart Side 3 af 10

4 1. dag Tid ca. 1 t. Emner Velkomst Formelle ting Interne regler i huset Pause tider Kursus mål Rygning Mobil Toiletter Skriv navnekort Andet Hvorfor har i valgt dette kursus? Præsentation af formål Forventningsafklaring, lad kursisterne tale sammen 2-3 stk. i hver gruppe i ca min ud fra efterfølgende spørgsmål; Hvad skal dette kursus indhold bruges til fremadrettet for dig og ved din arbejdsplads? 3 t. Præsentation kursist og underviser Forandringsprocesser - Personprofiler Kommunikation Forandringer Samarbejde Kort præsentation af hver kursist, samt hver kursist skal besvare spørgsmålet; For at dette er et godt kursus for mig skal jeg opleve..? Evt. brug introduktion s. 9 Forskellige personprofilværktøjer kan anvendes (Garuda, DISC, Insights, MBTI, osv.) Tydeliggørelse af at vi er forskellige og med udgangspunkt i deltagerne på kurset Kommunikationsteori; Hvilke ressourcer/kompetencer besidder vi i vores gruppe? 3,5 t. Introduktion til strategi Vision Mission Værdier Mål Strategi Handlinger Teori -debat opfølgning Hvad vil det sige for jer? Teorien og sammenhængen bag en vision, mission, værdisæt, mål og handlinger Hvorfor er det vigtigt at kende til dette? Hvad betyder det for jeres hverdag? Hvad kræver det af jer som medarbejdere? Hvilken indsats fordre det så? Hvad vil det sige at gøre et mål konkret? Hvilke eksempler fra din arbejdsplads kan du give med strategiarbejde? En strategi eksempel anvendes undervejs Side 4 af 10

5 2. dag 60 min. Tilbageblik på 1.dag Snak i plenum Med udgangspunkt i casen beskrives 5.4 t. ovenstående proces og et eller flere af Case eksemplerne bringes i spil - implementering af de 8 kostråd / Hvordan gør de det/de mål konkret på deres - udvikling af opskrifter i forhold til arbejdsplads? de 8 kostråd Hvad er nemt at iværksætte og hvor møder de - producere og levere til sportscollege udfordringerne/forhindringerne? Hvilke ressourcer er i spil? Hvilken tidsplan arbejder det med? Justeringer undervejs? Hvad er succeskriterierne? Formidling af strategien til jeres kollegaer? 60 min Opfølgning og afslutning 3.dag 30 min Kort snak om dag 2 Siden sidst Bevare det der virker 4,4 t. Den gode strategi proces, hvad skal Hvilke barrierer eller modstand støder man ofte der til for at den lykkes? på i arbejdet med at implementerer en ny strategi? Indførelse af nye arbejdsopgaver og processer Hvordan ser den gode strategiproces ud, hvilke forudsætninger og ting er til stede? 60 min. Fremtidens institutionskøkken Hvordan ser det ud? Hvilke mål skal opfyldes? Hvilke krav stiller det til os? 60 min. Hvilken læring tager du med fra kurset? Hvordan vil du anvende læringen fremadrettet på din arbejdsplads? Processen er både refleksiv og profleksiv Kan gennemføres enkeltvis og i grupper Hvilke forventninger har du til din nærmeste leder i forhold til dette kursus? 30 min. Evaluering Mundtlig Side 5 af 10

6 Overvejelser ved planlægning af kurset. Der har været diskussion om, hvordan det skal planlægges. Det er afhængigt af, om der er kursister fra flere arbejdspladser eller om det er inden for en kommune, hvor der evt. skal laves strategi arbejde for køkkenet. Vi tager udgangspunkt i en case, hvor de forskellige problemstillinger skal bearbejdes. Vi arbejder med personligheds typer og kommunikation først, for at give kursisterne en forståelse for, hvorfor vi reagerer forskelligt, når der skal ske en optimering i køkkenet eller når vi sidder til møder. Kursisterne skal have en forståelse for kommunikationens betydning i forskellige situationer i køkkenet. Ved ændringer i arbejdsgang eller procedurer reagerer mennesker forskelligt. Der er forskellige typer af modstand mod forandringer og nye mål, som kursisterne også skal være bevidste om. Der vil være et læreroplæg, hvor de skal have en forståelse for, hvorfor der arbejdes med mål og strategier for køkkenet, samt de skal begynde at have et kendskab til deres egen rolle ved at omsætte strategi til handlinger. Undervisningen er tænkt som dialog små opgaver og opsamling, så længe det er mål strategi vision der er gennemgås. Derefter skal de arbejde med case, hvor de skal omsætte strategien til handlinger i hverdagen. Dag 2 starter med en opsamling fra dagen før, hvor kursisterne har mulighed for at stille spørgsmål til det, der blev arbejdet med dagen før. Der tages udgangspunkt i tidligere nævnte case i forhold til mål og formuleres en strategi, der omsættes til daglige gøremål. Kursisterne skal fremlægge det de er kommet frem til, herunder også hvordan processen er forløbet, Det er vigtigt, at kursisterne kan omsætte strategien til handlinger og har forståelsen for det. Når teamene fremlægger, tager læreren notater, så han kan bruge kursisternes oplevelser, når der skal tales om processen. Emnet sluttes af med; den gode strategi proces, hvad skal der til, for at den lykkes? Strategi arbejdet omhandler også viden om fremtidens institutionskøkken, hvilke perspektiver er der i det og for jer? Kursisterne skal forholde sig til følgende spørgsmål individuelt eller sammen, hvis der er flere fra samme arbejdsplads. Hvad lærte du på kurset? Hvordan vil du bruge det fremadrettet? Hvad er succes kriterierne? Hvilken indsats vil det kræve af dig? Side 6 af 10

7 3. Afholdelsesformer 3,0 dage Kurset kan tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teori, cases, gruppeopgaver, diskussion og erfaringsudveksling. 4. Litteratur og nyttige links Litteratur: Lars Bo Hansen, Strategiudvikling, E-bog fra Globe, Lars Bo Hansen, Strategiplanen, E-bog fra Saxo Johansen, Jan m.fl.: Sig hvad du mener, Aschehoug 1999 Jørgen Frode Bakka, Eigil Fivelsdal Organisationsteori,Isbn: 10: Preben Grønkjær, Forståelse fremmer samtalen, Daniel Nettle, Personlighed, Hvad bestemmer, hvem du er,udgivet:dpf 2010, ISBN: Michael A. West Teamwork 3. udgave, Metoder til effektivt samarbejde, ISBN Links - Hygiejne forordningen Forslag til introduktion: Udlevere en post it til hver - alle i lokalet Vælg to emner som alle skriver Fritidsinteresser Det bedste job du har haft Ingen navn Ingen firmaer Ingen kommunikation Underviseren indsamler sedlerne Sættes på flip over. ark Underviseren spørger en kursist, hvem tror du det er? ( max. 3 gæt) Så skal den, hvis seddel der er på banen - kort fortælle hvem man er skriv navn på post it Sidste præsenterede skal nu gætte, sådan fortsætter man til alle er præsenteret. Flip over bliver hængende i lokalet Side 7 af 10

8 Bilag 1 Case Computer firmaet Ide har ca. 200 ansatte, og direktøren Palle Jensen lægger stor vægt på et godt og innovativt arbejdsmiljø og forventer at medarbejderne yder 100 %. Der blev for 5 år siden bygget en ny kantine, hvor medarbejderne kan købe deres mad til rimelige priser. Priserne i kantinen er alene baseret på udgifterne til råvarer, da alle af kantinens faste udgifter dækkes af virksomheden. Kantinen har åben fra kl Medarbejderne har flex-tid - hvilket betyder, at medarbejderne skal planlægge deres arbejde, så det ligger mellem Der arbejdes i team, og selv om de har flex-tid, skal der være personale til at svare på telefonerne fra Det er hovedsagligt funktionærer der er ansat. Der er 10 medarbejdere, der pakker bestillinger. De senere år har der været tale om, at vi skal spise sundt og at det har meget stor indflydelse på medarbejdernes arbejdsindsats og sygefravær. Palle har derfor indkaldt lederen fra kantinen Lea for at diskutere varesortimentet i kantinen og fremlægge virksomheden strategi for i forhold til kantinen. Virksomhedens mål er at øge medarbejdernes arbejdsindsats og minimere sygefraværet ved at tilbyde medarbejderne at spise sundt og dyrke motion. Strategi: Ide er en virksomhed, hvor medarbejdernes sundhed er prioriteret højt. Der stilles motionsrum til rådighed Fysioterapeut kommer 1 x om ugen Ergoterapeut kommer 2 x årligt ang arbejdsstillinger og EGA I kantinen skal der er større fokus på de sunde ting og sunde retter, = de 8 kostråd skal indføres og være grundlaget i deres udbud Lea syntes det er dejligt at maden er en vigtig del af virksomheden og har mange gode ideer til, hvordan det kan implementeres. De har en god og konstruktiv dialog om det sunde tilbud. I kantinen fortæller Lea de andre 5 ansatte, hvorfor hun var kaldt op til direktøren. Det blev modtaget med blandede følelser fra de andre. Line der er nyuddannet ernæringsassistent syntes det lyder som en spændende udfordring, og har også en masse ideer til, hvordan det kan lade sig gøre. Personale i kantinen: Elly: er en dame på 52 år, som er uddannet køkkenleder for mange år siden. Maria: er 32 år og blev uddannet ernæringsassistent for 10 år siden. Hun siger ikke så meget og er genert. Sonja: er 47 år og uddannet smørrebrødsassistent. Hun er meget stolt af sit smørrebrød, for hun har fået mange positive tilkendegivelser gennem tiden, Bente: er 30 år og nyuddannet ernæringsassistent. Hun havde tidligere arbejdet 6 år i en kantine som ufaglært inden hun tog en GVU. Bente er meget stolt af sit fag og meget miljøbevidst, og hun handler en del økologisk. Line: er 19 år og 2. års ernæringsassistentelev. Side 8 af 10

9 De fortsætter deres arbejde. Sonja syntes det er noget forfærdeligt pjat, for personalet kan godt lide hendes smørebrød. Det giver Elly hende ret i, for personalet klager jo ikke over maden, så hvorfor skal det så laves om? Forklar udfra teorien om personlighedstypologier og kommunikation, hvad der sker for personalet, og hvad vil i foreslå, der skal ske fremad rettet. Prøv at beskrive, hvilke barriere mener i at de enkelte medarbejdere bruger? De næste dage er der en lidt dårlig stemning i køkkenet, for når Sonja og Elly ikke syntes, det er en god ide tør de andre ikke at ytre sig om, at de syntes, der er en spændende udfordring. Lea taler med Palle om problemstillingen, og de bliver enige om, at opgaven skal løftes i fælles flok. Det betyder, at der skal produceres ekstra retter til tre dage, så de får en vikar til at varme maden og servere den for personalet. I de dage er der kun en lun ret, der kan købes for 10 kr. I samarbejde med de andre i teamet skal I prøve at beskrive med få sætninger, hvad en strategi går ud på og hvad I kan bruge den til. Det skal fremlægges for resten af holdet. Strategien er overordnet og er svær at efterleve som den står. Opgaven er nu at omsætte strategien til praksis ved at beskrive de handlinger/opgaver i køkkenet, som skal til for at kunne opfylde virksomhedens strategi. Hvordan vil I implementere de 8 kostråd i kantinen? De eksisterende opskrifter skal indeholde retningslinjerne fra de 8 kostråd indenfor de næste 2 måneder. Hvilken plan vil I lægge for det og hvordan vil I rent praktisk gribe det an? Palle spiller badminton sammen med Knud, der er leder af et sports college. Knud har ytret, at den mad de får fra den nuværende leverandør ikke er særlig ernæringsrigtig til de unge mennesker og at leverandøren ikke forstår ikke vigtigheden af, at de unge mennesker skal have mange måltider hver dag. Specielt i forhold til deres øget trænings niveau. Palle fortæller Knud, at kantinen lige har indført de 8 kostråd, hvor alle medarbejdere har mulighed for at få en sund og nærende kost og tilbyder at snakke med køkkenet om at levere mad til sports college. Palle samler kantine personalet og fortæller dem om episoden med Knud og tanken om at levere mad til sports college. På sportscollege er der 45 elever og 8 lærer. De skal levere morgenmad, middagsmad og aftensmad ud fra en kundegruppe med et dagligt forbrug på ca kcal, samt 4 mellemmåltider i form af frugt, hjemmebagte grovboller. Disse mellemmåltider skal dog leveres uden yderligere tilretning, det klarer eleverne selv. Side 9 af 10

10 Han stiller dem følgende spørgsmål i tilfælde af, at leveringen til Sportscollege bliver en del af strategien: - Hvad skal der til, for at levere det ønskede? - Hvilke udfordringer ser I der er i leveringen? - Hvad er realistisk i forhold til at kunne levere til sports college? - Hvilken betydning har det for arbejdsrutinen i hverdagen? - Hvordan vil I konkret gøre det? Til sidst skal I beskrive, hvad I mener, der skal til, for at den gode strategi-proces vil lykkes? Side 10 af 10

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Håndtering og styring af madvarer i storkøkkener Nr. 46 935 Udviklet af: Lone Algayer Gert Pedersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro 09. 2011

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Bilag til analyserapporten:

Bilag til analyserapporten: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Bilag til analyserapporten: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED

TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED TUP PROJEKT FRA FLERFAGLIGHED TIL TVÆRFAGLIGHED Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve-bo miljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab

Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab Værdierne Inspiration i virkeligheden 4 Bispebjerg Hospitals værdier Faglighed Udvikling Inddragelse Fælleskab Projektleder, informationskoordinator Else Wad Bjørn Hvordan kan vi gøre værdierne levende

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 42751 Markedsføring af bageri og konditori Udviklet af: Claus Henry Hansen Uddannelsescenter Holstebro December 2011 1. Uddannelsesmålet og dets

Læs mere