Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013"

Transkript

1 Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013 Velkommen til tema 1: Kommunikation set i et metateoretisk perspektiv. Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand. scient. San & Jeppe Oute Hansen, ph.d. studerende. I sundhedsvæsenet er kommunikation en central disciplin, og alle forhold er afhængig af kommunikation. Kommunikation er dog ikke blot kommunikation. Nogle faggrupper tænker kommunikation som de kommunikationsgange der er fra direktionsgangen til personalet, imens andre anser kommunikation som det intime møde imellem mennesker. Kommunikation er det hele. Der findes ikke nogen supermodeller, der kan indfange hele kommunikationsdisciplinen, og omfanget af artikler og bøger om kommunikation er enormt. De indledende timer på dette kommunikationsmodul vil derfor være rettet mod at give et indblik i nogle af de grundlæggende kommunikationsmodeller og kommunikationsforståelser der eksisterer. I de første timer vil vi have fokus på basal eller grundlæggende kommunikation. Man kan sige, at de timer handler om, hvem siger hvad gennem hvilke kanaler til hvem. De efterfølgende timer vil fokus være på, hvilken ramme sproget og det sociale sætter for vores betydningsdannelse. Hvad er kommunikation d. 28/ Birkler, Jacob (2006) Kommunikation et humanistisk fag i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 1, side (uploades til fronter) Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte (2006) Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 2, side (uploades til fronter) Hansson, Birgitte (2012) Den professionelle relation I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 2, side (uploades til fronter)

2 Supplerende litteratur: Eide, H og Eide, T (2008) Kommunikation i relasjoner samhandling, konfliktløsning, etik Gyldendals forlag, Norge. Kapitel 3 Perspektiver på kommuniaktion, side Houborg, Ulla (2012) Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 7, side Jørgensen, Kim (2012) Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar i: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 5, side Sprog og betydningsdannelser d. 4/ Præsentation af kommunikations- og diskursteoretiske perspektiver på forholdet mellem sprogbrug, magt og værdier i sundhedsfaglige kontekster. Præsentationen vil omfatte en introduktion til diskursteoretiske perspektiver og eksempler på empiriske analyser og deres implikationer. Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap.1 og 2 (uploades til fronter) Supplerende litteratur: Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag kap. Del 2 s Buus, N. (2009) Psykiatrisk sygepleje. Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kap 6 s Velkommen til tema 2: Kommunikation i et kulturelt perspektiv Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand.scient.san. & Lektor Hanne Petersen. Lektionerne omhandler kulturmødet mellem sundhedsprofessionelle og brugere af sundhedsvæsenet. Der er særligt fokus på kulturbegrebet, menneskers kulturbestemte livsformer

3 og livsvilkår, og kulturens betydning for oplevelse af sundhed og sygdom. Afslutningsvis præsenteres et teoretisk bud på kulturs betydning for kommunikationen. Der vil endvidere være fokus på at perspektivere og diskutere kulturbegrebet og mennesket som kulturelt og biologisk væsen. Diskussionerne baseres på aktuelle sundhedsrelevante problemstillinger og officielle dokumenter, hvor kulturbegrebet er centralt. Kultur og kommunikation d. 30/ Forberedelse: De to dokumenter fra sundhedsstyrelsen kan eventuelt deles mellem holdets deltager, så halvdelen læser den første og halvdelen læser den anden. Under læsning af dokumenterne skal I fokusere på kulturel forståelse af; sundhed, sygdom og patientens- og sygeplejerskens rolle. Den supplerende litteratur inddrages af underviser i lektionerne og tjener udelukkende til at inspirere deltagerne til eventuel yderligere læsning. Just, Sine Nørholm (2010). Kultur og kommunikationsteori! en introduktion. Hans Reitzels Forlag. Kap 1 s (Uploades til fronter) Larsen, Kristian (2010) Pierre Bourdieu i: Andersen, Pernille Tanggaard og Timm, Helle Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzels Forlag. Kap 3 s (Uploades til fronter) Disse dokumenter skimmes, lav nogle nedslag i dokumentet: Sundhedsstyrelsen (2006) Patienten med kronisk sygdom selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. %20Selvmonitorering%20egenbehandling%20og%20patientuddannelse%20Et%20idékatalog.aspx Sundhedsstyrelsen (2009) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering. %20En%20Medicinsk%20Teknologivurdering.aspx Supplerende litteratur: Holen, Mari og Lehn-Christensen, Sine (2009). At være patient I: Holen, Mari og Winther, Bodil. Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Munksgaard Danmark Kap 4, s (Uploades til fronter)

4 Stiker, Henri-Jacques (1999). A history of disability. The university of Michigan Press. Kap. 6, s Olesen, Finn (2010). Den forstærkede patient om patientbegreber og empowerment. I: Thorgaard, Keld, Nissen, Morten og Jensen, Uffe Juul. Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis. Roskilde universitets forlag. S Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag del 4 s Kultur, krop og køn d. 1/ Som forberedelse til timerne bedes du medbringe en situation fra din egen praksis. Jf. nedenstående vejledning: Tænk tilbage på dine erfaringer fra praksis eller evt. andre steder i livet. Er der et møde en helt bestemt situation med et menneske, der har hæftet sig fast i din hukommelse. Det kan være en problematisk situation, hvor situationen var vanskelig. Men det kan også være en situation, du oplever som vigtig, fordi den var god og du gjorde lige det, der skulle til. Når du har genkaldt dig situationen, så beskriv situationen som du husker den, du skal ikke komme med refleksioner, hvor du forklarer, hvorfor du gjorde det ene og det andet. Tænk evt. situationen som et billede, du har indeni et billede, du skal prøve at male for dine medstuderende med ord, der gengiver det, der blev sagt, gjort, følt og tænkt i situationen (vi kan også kalde det en fænomenologisk beskrivelse). Husk det skal være en situation, du godt vil dele med andre. Det betyder, at du skal være færdig med situationen på den måde, at du ikke er følelsesmæssigt berørt, så det er ubehageligt at andre kigger på den. Vi skal efterfølgende ikke ind og vurdere om situationen var god eller dårlig, men vi skal sammen finde ind til, hvad der etisk set er betydningsfuldt i situationen. Søndergaard, Dorte Marie(2006). Tegnet på kroppen. Museums Tusculanums Forlag. S (uploades til fronter) Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 1 og 2 d. 6/ Studietimerne den 5/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 1 og 2. Deltagerne forbereder hver 1 eller 2 spørgsmål, i relation til tema 1 og 2, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 6/11. Deltagerne finder og medtager eksempel på kommunikation/sprog fra klinisk praksis, hvor de har fået øje på bestemte kulturelle forståelser af; sundhed, sygdom, patienten, sygeplejersken og/eller kroppen mm.

5 Velkommen til tema 3: Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Underviser: Lektor Lis Rahbæk Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Herunder at søge at forstå reaktioner og ændre eller fastholde hensigtsmæssig adfærd. Konflikthåndtering 1. undervisningsgang: Tirsdag d. 12/ En generel teoretisk og praktisk tilgang til, hvad vejledende og terapeutiske samtaler er og indeholder af begreber og elementer. Læreroplæg og øvelser. Madsen, Benedicte: Kommunikationstrekanten Indhold, forhold og kontekst. I: Psykologiske grundtemaer. Red Ole Løw og Erik Svejgaard, Kvan 2002 (lægges som elektronisk kopi på fronter). Hermansen, Mads m.fl.(2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea, ( Professionelle hjælpesamtaler s ) (lægges som elektronisk kopi på fronter) Kaiser, Birthe: Mentorkarrusellen I: Kaiser, Birthe; Korsbæk, Anni; Stranger, Bente (2004): Mentor den fleksible vejleder. Esbjerg, CVU Vest Press, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter ) 2. Undervisningsgang: Torsdag d. 14/ Konfliktforståelse og konflikthåndtering i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler Læreroplæg og øvelser. Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter forfattere: Else Hammerich, Kirsten Frydensberg ; bidrag: Palle Bendsen... [et al.] 2. udgave Forlag: Hovedland, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter). 3. Undervisningsgang: Fredag d. 15/

6 Motivation og modstand, anerkendelse og anerkendende undersøgelse i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler. Læreoplæg og øvelser. Motivationssamtalen William R. Miller & Stephen Rollnick, oversat af Dorte Herholdt Silver 1. udgave, oplag, Forlag: Hans Reitzel, s (Lægges som scannet kopi på fronter). Appreciative inquiry : en konstruktiv metode til positive forandringer Hornstrup, Carsten og Loehr- Petersen, Jesper, sider 3. udgave, 2. oplag. Jurist- og Økonomforbundet( Side 8 27 ) ligger som scannet kopi) Velkommen til tema 4: Kommunikation til fremtidens sundhedsydelser 2.0 Underviser: Astrid Illum Strategisk kommunikation d. 8/ For fremtidens og nutidens e-patient er internettet en central videnskilde. Webkommunikation er dermed et uundgåeligt værktøj, vilkår og udfordring for sundhedsprofessionelle. I disse lektioner gennemgås internettet som et nyt medium med særlige spilleregler, styrker og svagheder, ligesom de informationsfærdigheder både patienter og sundhedsprofessionelle har brug for berøres. Vi kaster et smugkig på særlige kommunikative udfordringer i sundhedsvæsnet lige nu og begrebet 'nudging', som et bud på nytænkning af borgerrettet strategisk kommunikation. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire dele: 1. Internettet som medium 2. E-patienten 3. Læsefærdighed 4. Tendenser i sundhedskommunikation Litteraturlisten er prioriteret så litteratur, der er af størst betydning for undervisningen, står øverst. Undervisningen består af et løbende mix af læreroplæg og øvelser, der ikke kræver særlig forberedelse. Supplerende litteratur er tænkt som inspiration til yderligere læsning for kursisterne Litteratur John P, Smith G, Stoker G (2009). Nudge nudge, think think: two strategies for changing civic behavior. Political Quarterly. 80(3):

7 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationpid=uk-ac-manscw:111014&datastreamid=post-peer-review-non-publishers.doc Koltay, Tibor (2011): The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Nielsen J (1997). How Users Read on the Web, Jakob Nielsen's Alertbox for October 1, Nielsen J (2008). Writing Style for Print vs. Web, Jakob Nielsen s Alertbox, June 9, Nielsen J (1996). Inverted Pyramids in Cyberspace, Jakob Nielsen's Alertbox for June Voss, Henning & Birgitte Lolan Ravn, Ugeskrift for læger 169/24 (2007): Danskernes brug af sundhedsydelser på internettet. Higgins O, Sixsmith J et al. (2011). A literature review on health information seeking behaviour on the web: a health consumer and health professional perspective. Stockholm: ECDC; s ormation-seeking%20behaviour%20on%20the%20web.pdf Supplerende litteratur Yang E. Z. (2011): A Taxonomy of Socialization on the Internet Boot, Cécile R. L. & Frans J. Meijman: The public and the internet: Multifaceted drives for seeking health information. man%20health%20informatics%20journal% pdf White, Ryen W. & Eric Horvitz (2009): Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search.

8 Forslag til selv-studie opgaver: På baggrund af lektionerne kan der arbejdes videre med enten online kommunikation eller strategisk kommunikation. Online kommunikation: Ud fra forståelsen af patienten som informationssøgende, autonom og kritisk, kan det spørges, hvor godt de online kommunikationsprodukter jeres afdeling tilbyder fungerer. Tag udgangspunkt i jeres egen klinik/afdeling/afsnits online kommunikation fx en online pjece, forside, vejledning eller lignende. I kan stille følgende spørgsmål: - Er siden/siderne læsbar, scanbar, målrettet, differentieret og naturlig? - Hvilke tegn kan modtageren støtte sig til ift. at vurdere pålideligheden af informationerne? - Hvilken type bruger taler siden til? Den selvstændige, informationsbegærlige patient eller den ressourcesvage, ikke digitalt erfarne patient? Strategisk kommunikation: Nudge/Think Vælg en aktuel sundhedsfaglig problemstilling, du har erfaring med i din kliniske praksis. Det kan være problematisk sundhedsadfærd, lavt vidensniveau om egen sundhed/sygdom eller lignende. - Hvad tæller som det rigtige valg / det mest hensigtsmæssige valg i den valgte problemstilling? - Hvad skal der gives af oplysning/undervisning for at understøtte dette? - Hvordan kan du medvirke til, at det bliver lettere for patienten at træffe de rigtige valg? Er der områder, du synes kræver en think -tilgang i stedet? Velfærdsteknologi og kommunikation d. 18/ Ansatte i sundhedsfaglig praksis er dagligt i forbindelse med teknologi og teknologiske løsninger. Samtidig er brugen og fortolkningen af teknologierne og implikationer heraf tit usynlige for os og indgår som selvfølgeligheder i vores hverdag.

9 På kurset gennemgås teknologibegrebet i et fortidigt og nutidigt perspektiv samt sundhedsansattes tilgang i forbindelse med brug af teknologi i klinisk praksis. To retninger indenfor Science - Technology - Society (STS) forskning bringes i spil i lektionerne: Social Construction of Technology (SCOT) og Aktør Netværks teori (ANT), der kan bibringe forskellige håndgreb til analyse af de implikationer, som brugen af teknologi i hverdagens praksis medfører. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire underemner: 5. Præsentation og brug af SCOT 6. ANT i praksis 7. Case : Det Epitaliserede Sundhedsvæsen og gruppearbejde. 8. Præsentation, diskussion og perspektiver Lektionerne indeholder både læreroplæg og øvelser, der både tager udgangspunkt i kursisternes egen empiri i forbindelse med brugen af teknologi samt casen angivet i litteraturlisten. Udover at læse alle teksterne, er det derfor nødvendigt at se videoen Det epitaliserede sundhedsvæsen. Den supplerende litteratur et tænkt som inspiration til yderligere læsning. Derudover anbefales det, at kursisterne under læsningen af de primære tekster formulerer to tvivlsspørgsmål til teorierne eller til teorierne anvendt i praksis. Lauritsen P (2007): SCOT Teknologi som social konstruktion, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Markussen R & Olesen F (2003): Rekonfigureret medicin Medicinskrivning i en socioteknisk praksis, I Bryld M & Markussen R (Red.): Rekonfigurationer i cyberspace. Forlaget Samfundslitteratur. (Findes I scannet kopi på fronter) Olesen F & Kroustrup J (2007): ANT Beskrivelse af heterogene netværk, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Visionsfilm fra årsmøde for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, København, Det e-pitaliserede sundhedsvæsen Filmen viser, hvordan man kunne forestille sig sundhedstilbud til en kronisk KOL patient i stabil fase.

10 Supplerende litteratur: Bijker W E (1997): Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MA: The MIT Press. Kap 1, 2 og 5 findes her: Callon M (1986): Some Elements of a Sociology of Translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. I J. Law: Power, action and belief: a new sociology of knowledge. London, Routledge, 1986, pp https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/nj_bscw.cgi/d /callon_sociologytranslation.pdf Forslag til selv-studie opgave: For de kursister, som prøvede kræfter med en ANT-analyse af casen, kan SCOT-perspektivet bruges til at analysere en ny case og omvendt for grupperne som forsøgte sig med SCOTanalysen. Forslag til case: Udfordringen i at arbejde med brugen af teknologier er i høj grad deres karakter af selvfølgelighed. For at få hul på analysen ud fra ANT eller SCOT, er det en god idé at tage udgangspunkt i en ændring i praksis. Det kan for eksempel være introduktionen af en ny procedure, software, skema, apparatur eller lignende i din hverdag. Inden analysen af den valgte case fra din egen kliniske praksis, skal du forsøge at beskrive det, du opfatter som den fremherskende forståelse af teknologien og dens effekt i din afdeling/klinik. Det styrker muligheden for efter analysen at vurdere, hvor produktiv din valgte analysemetode er. Velkommen til tema 5: Kommunikation imellem magt og værdier. Underviser: Adjunkt Kristian Jul Paaske Den 20/ Indhold: - Hvordan kan man forstå værdier som omsorg, respekt og anerkendelse i et kommunikativt perspektiv? - Hvordan kan magt blotlægges og forstås i forhold til praksis?

11 Undervisningen vil tage afsæt i deltagernes egne erfaringer. Derfor bedes alle om at udarbejde en praksisbeskrivelse over en situation, der blev oplevet som vanskelig, problematisk eller uforståelig. Undervisningen vil skifte imellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussioner i plenum. I oplæggene vil jeg blandt andet søge at belyse forskellige perspektiver på magt som eksempelvis aktørmagt, strukturel magt og diskursiv magt. Disse vil jeg søge at perspektivere til forskellige kommunikative metoder. I oplæggene vil jeg endvidere berøre emner som sociale verdener, værdier, spørgeteknikker og identitet. Pearce, W. B. (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener (1. udgave ed.). [Virum]: Dansk psykologisk Forlag. Kap. 1-2 s Stang, Ingun (1998): Makt og bemyndigelse. Oslo, Universitetsforlaget.Kap 2 s , kap. 3 s , 4 s og 8 s (uddrag). Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap. s (uddrag) Eline Thornquest. (2011): Klinik kommunikation information (2. udgave) Hans Reitzels Forlag. Kapitel 2 s Eide, Hilde; Eide Tom. (2007). Kommunikasjon i relasjoner - Samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo,Gyldendal AS. Kap. 4. Etikk og kommunikasjon, s (uddrag), Supplerende litteratur: Ammentorp Jette; Kirketerp Edel; Kofoed Poul-Erik (2008): Patient i egen afdeling. I: sygeplejersken, 10/2008, s Crafoord, Clarence (1996): Mennesket er en fortælling. København, Hans Reitzels Forlag, s Elsass, Peter. (2003): Kommunikation og kompliance - to vanskelige begreber for læge-patientforholdet. I: Det Etiske Råd. Læge-patient-forholdet. Refleksioner og visioner. Antologi, s Hvas, Anne Charlotte Hvas; Thesen, Janecke (2002): At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter:»empowerment«i et medicinsk perspektiv. Ugeskrift for Læger 2002;164(46):5361,

12 Sundhedsloven. Sundehedsministeriets Lov nr 546 af 24/06/2005. Afsnit III Patienters retsstilling. Varming, Ole; Zøllner, Lilian. (2002): Værdier og værdiudvikling. Hans Reitzels Forlag A/S, Kap. 1 s Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 3-5 d. 22/ Forberedelse: Studietimerne den 21/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 3, 4 og 5. Medtænk eventuelt forslag til selv-studie opgaver. Deltagerne forbereder hver 1-2 spørgsmål, i relation til tema 3-5, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 22/11 Introduktion til vejledning og afsluttende prøve. Planlagt studieaktivitet med vejleder, forberedelse til prøve d. 25/ Lektion 1-2: Eksamensgrupper arbejder med fælles problemstilling. Lektion 3-4: Eksamensgrupper arbejder med fremstilling af mediefil.

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kommunikationsanalyse af patientundervisning D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mona Holkmann Jacobsen Kommunikationsanalyse af patientundervisning Vejleder: Hanne Ruus Institut:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

Mellem kvalitetsstandarder og klinisk praksis. kvalitetskoordinatorer som ledelsesfigurer på danske hospitalsafdelinger

Mellem kvalitetsstandarder og klinisk praksis. kvalitetskoordinatorer som ledelsesfigurer på danske hospitalsafdelinger Mellem kvalitetsstandarder og klinisk praksis kvalitetskoordinatorer som ledelsesfigurer på danske hospitalsafdelinger Marie Henriette Madsen Ledelse i sundhedsvæsenet er område, som har fået stor forskningsmæssig

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Kvalitetsstandarder i sygeplejerskens daglige arbejde. Sygeplejersken som informationsindsamler og omsorgsudøver i en akutmodtagelse.

Kvalitetsstandarder i sygeplejerskens daglige arbejde. Sygeplejersken som informationsindsamler og omsorgsudøver i en akutmodtagelse. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Master of Public Health, Hold 15 Masterafhandling Kvalitetsstandarder i sygeplejerskens daglige arbejde. Sygeplejersken som informationsindsamler

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Medinddragelse og lighed -en god idé?

Medinddragelse og lighed -en god idé? Mari Holen Medinddragelse og lighed -en god idé? En analyse af patienttilblivelser i det moderne hospital Ph.d-afhandling Forskerskolen i Livslang Læring, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND God Praksis i DV5 ACV opgave zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND Deduktivt projekt af den studerendes observationer - interview og opfattelser af den gode praksis i Døgn Voksen 5 Indhold Forord...

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere