Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013"

Transkript

1 Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013 Velkommen til tema 1: Kommunikation set i et metateoretisk perspektiv. Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand. scient. San & Jeppe Oute Hansen, ph.d. studerende. I sundhedsvæsenet er kommunikation en central disciplin, og alle forhold er afhængig af kommunikation. Kommunikation er dog ikke blot kommunikation. Nogle faggrupper tænker kommunikation som de kommunikationsgange der er fra direktionsgangen til personalet, imens andre anser kommunikation som det intime møde imellem mennesker. Kommunikation er det hele. Der findes ikke nogen supermodeller, der kan indfange hele kommunikationsdisciplinen, og omfanget af artikler og bøger om kommunikation er enormt. De indledende timer på dette kommunikationsmodul vil derfor være rettet mod at give et indblik i nogle af de grundlæggende kommunikationsmodeller og kommunikationsforståelser der eksisterer. I de første timer vil vi have fokus på basal eller grundlæggende kommunikation. Man kan sige, at de timer handler om, hvem siger hvad gennem hvilke kanaler til hvem. De efterfølgende timer vil fokus være på, hvilken ramme sproget og det sociale sætter for vores betydningsdannelse. Hvad er kommunikation d. 28/ Birkler, Jacob (2006) Kommunikation et humanistisk fag i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 1, side (uploades til fronter) Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte (2006) Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 2, side (uploades til fronter) Hansson, Birgitte (2012) Den professionelle relation I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 2, side (uploades til fronter)

2 Supplerende litteratur: Eide, H og Eide, T (2008) Kommunikation i relasjoner samhandling, konfliktløsning, etik Gyldendals forlag, Norge. Kapitel 3 Perspektiver på kommuniaktion, side Houborg, Ulla (2012) Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 7, side Jørgensen, Kim (2012) Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar i: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 5, side Sprog og betydningsdannelser d. 4/ Præsentation af kommunikations- og diskursteoretiske perspektiver på forholdet mellem sprogbrug, magt og værdier i sundhedsfaglige kontekster. Præsentationen vil omfatte en introduktion til diskursteoretiske perspektiver og eksempler på empiriske analyser og deres implikationer. Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap.1 og 2 (uploades til fronter) Supplerende litteratur: Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag kap. Del 2 s Buus, N. (2009) Psykiatrisk sygepleje. Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kap 6 s Velkommen til tema 2: Kommunikation i et kulturelt perspektiv Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand.scient.san. & Lektor Hanne Petersen. Lektionerne omhandler kulturmødet mellem sundhedsprofessionelle og brugere af sundhedsvæsenet. Der er særligt fokus på kulturbegrebet, menneskers kulturbestemte livsformer

3 og livsvilkår, og kulturens betydning for oplevelse af sundhed og sygdom. Afslutningsvis præsenteres et teoretisk bud på kulturs betydning for kommunikationen. Der vil endvidere være fokus på at perspektivere og diskutere kulturbegrebet og mennesket som kulturelt og biologisk væsen. Diskussionerne baseres på aktuelle sundhedsrelevante problemstillinger og officielle dokumenter, hvor kulturbegrebet er centralt. Kultur og kommunikation d. 30/ Forberedelse: De to dokumenter fra sundhedsstyrelsen kan eventuelt deles mellem holdets deltager, så halvdelen læser den første og halvdelen læser den anden. Under læsning af dokumenterne skal I fokusere på kulturel forståelse af; sundhed, sygdom og patientens- og sygeplejerskens rolle. Den supplerende litteratur inddrages af underviser i lektionerne og tjener udelukkende til at inspirere deltagerne til eventuel yderligere læsning. Just, Sine Nørholm (2010). Kultur og kommunikationsteori! en introduktion. Hans Reitzels Forlag. Kap 1 s (Uploades til fronter) Larsen, Kristian (2010) Pierre Bourdieu i: Andersen, Pernille Tanggaard og Timm, Helle Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzels Forlag. Kap 3 s (Uploades til fronter) Disse dokumenter skimmes, lav nogle nedslag i dokumentet: Sundhedsstyrelsen (2006) Patienten med kronisk sygdom selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. %20Selvmonitorering%20egenbehandling%20og%20patientuddannelse%20Et%20idékatalog.aspx Sundhedsstyrelsen (2009) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering. %20En%20Medicinsk%20Teknologivurdering.aspx Supplerende litteratur: Holen, Mari og Lehn-Christensen, Sine (2009). At være patient I: Holen, Mari og Winther, Bodil. Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Munksgaard Danmark Kap 4, s (Uploades til fronter)

4 Stiker, Henri-Jacques (1999). A history of disability. The university of Michigan Press. Kap. 6, s Olesen, Finn (2010). Den forstærkede patient om patientbegreber og empowerment. I: Thorgaard, Keld, Nissen, Morten og Jensen, Uffe Juul. Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis. Roskilde universitets forlag. S Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag del 4 s Kultur, krop og køn d. 1/ Som forberedelse til timerne bedes du medbringe en situation fra din egen praksis. Jf. nedenstående vejledning: Tænk tilbage på dine erfaringer fra praksis eller evt. andre steder i livet. Er der et møde en helt bestemt situation med et menneske, der har hæftet sig fast i din hukommelse. Det kan være en problematisk situation, hvor situationen var vanskelig. Men det kan også være en situation, du oplever som vigtig, fordi den var god og du gjorde lige det, der skulle til. Når du har genkaldt dig situationen, så beskriv situationen som du husker den, du skal ikke komme med refleksioner, hvor du forklarer, hvorfor du gjorde det ene og det andet. Tænk evt. situationen som et billede, du har indeni et billede, du skal prøve at male for dine medstuderende med ord, der gengiver det, der blev sagt, gjort, følt og tænkt i situationen (vi kan også kalde det en fænomenologisk beskrivelse). Husk det skal være en situation, du godt vil dele med andre. Det betyder, at du skal være færdig med situationen på den måde, at du ikke er følelsesmæssigt berørt, så det er ubehageligt at andre kigger på den. Vi skal efterfølgende ikke ind og vurdere om situationen var god eller dårlig, men vi skal sammen finde ind til, hvad der etisk set er betydningsfuldt i situationen. Søndergaard, Dorte Marie(2006). Tegnet på kroppen. Museums Tusculanums Forlag. S (uploades til fronter) Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 1 og 2 d. 6/ Studietimerne den 5/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 1 og 2. Deltagerne forbereder hver 1 eller 2 spørgsmål, i relation til tema 1 og 2, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 6/11. Deltagerne finder og medtager eksempel på kommunikation/sprog fra klinisk praksis, hvor de har fået øje på bestemte kulturelle forståelser af; sundhed, sygdom, patienten, sygeplejersken og/eller kroppen mm.

5 Velkommen til tema 3: Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Underviser: Lektor Lis Rahbæk Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Herunder at søge at forstå reaktioner og ændre eller fastholde hensigtsmæssig adfærd. Konflikthåndtering 1. undervisningsgang: Tirsdag d. 12/ En generel teoretisk og praktisk tilgang til, hvad vejledende og terapeutiske samtaler er og indeholder af begreber og elementer. Læreroplæg og øvelser. Madsen, Benedicte: Kommunikationstrekanten Indhold, forhold og kontekst. I: Psykologiske grundtemaer. Red Ole Løw og Erik Svejgaard, Kvan 2002 (lægges som elektronisk kopi på fronter). Hermansen, Mads m.fl.(2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea, ( Professionelle hjælpesamtaler s ) (lægges som elektronisk kopi på fronter) Kaiser, Birthe: Mentorkarrusellen I: Kaiser, Birthe; Korsbæk, Anni; Stranger, Bente (2004): Mentor den fleksible vejleder. Esbjerg, CVU Vest Press, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter ) 2. Undervisningsgang: Torsdag d. 14/ Konfliktforståelse og konflikthåndtering i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler Læreroplæg og øvelser. Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter forfattere: Else Hammerich, Kirsten Frydensberg ; bidrag: Palle Bendsen... [et al.] 2. udgave Forlag: Hovedland, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter). 3. Undervisningsgang: Fredag d. 15/

6 Motivation og modstand, anerkendelse og anerkendende undersøgelse i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler. Læreoplæg og øvelser. Motivationssamtalen William R. Miller & Stephen Rollnick, oversat af Dorte Herholdt Silver 1. udgave, oplag, Forlag: Hans Reitzel, s (Lægges som scannet kopi på fronter). Appreciative inquiry : en konstruktiv metode til positive forandringer Hornstrup, Carsten og Loehr- Petersen, Jesper, sider 3. udgave, 2. oplag. Jurist- og Økonomforbundet( Side 8 27 ) ligger som scannet kopi) Velkommen til tema 4: Kommunikation til fremtidens sundhedsydelser 2.0 Underviser: Astrid Illum Strategisk kommunikation d. 8/ For fremtidens og nutidens e-patient er internettet en central videnskilde. Webkommunikation er dermed et uundgåeligt værktøj, vilkår og udfordring for sundhedsprofessionelle. I disse lektioner gennemgås internettet som et nyt medium med særlige spilleregler, styrker og svagheder, ligesom de informationsfærdigheder både patienter og sundhedsprofessionelle har brug for berøres. Vi kaster et smugkig på særlige kommunikative udfordringer i sundhedsvæsnet lige nu og begrebet 'nudging', som et bud på nytænkning af borgerrettet strategisk kommunikation. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire dele: 1. Internettet som medium 2. E-patienten 3. Læsefærdighed 4. Tendenser i sundhedskommunikation Litteraturlisten er prioriteret så litteratur, der er af størst betydning for undervisningen, står øverst. Undervisningen består af et løbende mix af læreroplæg og øvelser, der ikke kræver særlig forberedelse. Supplerende litteratur er tænkt som inspiration til yderligere læsning for kursisterne Litteratur John P, Smith G, Stoker G (2009). Nudge nudge, think think: two strategies for changing civic behavior. Political Quarterly. 80(3):

7 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationpid=uk-ac-manscw:111014&datastreamid=post-peer-review-non-publishers.doc Koltay, Tibor (2011): The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Nielsen J (1997). How Users Read on the Web, Jakob Nielsen's Alertbox for October 1, Nielsen J (2008). Writing Style for Print vs. Web, Jakob Nielsen s Alertbox, June 9, Nielsen J (1996). Inverted Pyramids in Cyberspace, Jakob Nielsen's Alertbox for June Voss, Henning & Birgitte Lolan Ravn, Ugeskrift for læger 169/24 (2007): Danskernes brug af sundhedsydelser på internettet. Higgins O, Sixsmith J et al. (2011). A literature review on health information seeking behaviour on the web: a health consumer and health professional perspective. Stockholm: ECDC; s ormation-seeking%20behaviour%20on%20the%20web.pdf Supplerende litteratur Yang E. Z. (2011): A Taxonomy of Socialization on the Internet Boot, Cécile R. L. & Frans J. Meijman: The public and the internet: Multifaceted drives for seeking health information. man%20health%20informatics%20journal% pdf White, Ryen W. & Eric Horvitz (2009): Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search.

8 Forslag til selv-studie opgaver: På baggrund af lektionerne kan der arbejdes videre med enten online kommunikation eller strategisk kommunikation. Online kommunikation: Ud fra forståelsen af patienten som informationssøgende, autonom og kritisk, kan det spørges, hvor godt de online kommunikationsprodukter jeres afdeling tilbyder fungerer. Tag udgangspunkt i jeres egen klinik/afdeling/afsnits online kommunikation fx en online pjece, forside, vejledning eller lignende. I kan stille følgende spørgsmål: - Er siden/siderne læsbar, scanbar, målrettet, differentieret og naturlig? - Hvilke tegn kan modtageren støtte sig til ift. at vurdere pålideligheden af informationerne? - Hvilken type bruger taler siden til? Den selvstændige, informationsbegærlige patient eller den ressourcesvage, ikke digitalt erfarne patient? Strategisk kommunikation: Nudge/Think Vælg en aktuel sundhedsfaglig problemstilling, du har erfaring med i din kliniske praksis. Det kan være problematisk sundhedsadfærd, lavt vidensniveau om egen sundhed/sygdom eller lignende. - Hvad tæller som det rigtige valg / det mest hensigtsmæssige valg i den valgte problemstilling? - Hvad skal der gives af oplysning/undervisning for at understøtte dette? - Hvordan kan du medvirke til, at det bliver lettere for patienten at træffe de rigtige valg? Er der områder, du synes kræver en think -tilgang i stedet? Velfærdsteknologi og kommunikation d. 18/ Ansatte i sundhedsfaglig praksis er dagligt i forbindelse med teknologi og teknologiske løsninger. Samtidig er brugen og fortolkningen af teknologierne og implikationer heraf tit usynlige for os og indgår som selvfølgeligheder i vores hverdag.

9 På kurset gennemgås teknologibegrebet i et fortidigt og nutidigt perspektiv samt sundhedsansattes tilgang i forbindelse med brug af teknologi i klinisk praksis. To retninger indenfor Science - Technology - Society (STS) forskning bringes i spil i lektionerne: Social Construction of Technology (SCOT) og Aktør Netværks teori (ANT), der kan bibringe forskellige håndgreb til analyse af de implikationer, som brugen af teknologi i hverdagens praksis medfører. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire underemner: 5. Præsentation og brug af SCOT 6. ANT i praksis 7. Case : Det Epitaliserede Sundhedsvæsen og gruppearbejde. 8. Præsentation, diskussion og perspektiver Lektionerne indeholder både læreroplæg og øvelser, der både tager udgangspunkt i kursisternes egen empiri i forbindelse med brugen af teknologi samt casen angivet i litteraturlisten. Udover at læse alle teksterne, er det derfor nødvendigt at se videoen Det epitaliserede sundhedsvæsen. Den supplerende litteratur et tænkt som inspiration til yderligere læsning. Derudover anbefales det, at kursisterne under læsningen af de primære tekster formulerer to tvivlsspørgsmål til teorierne eller til teorierne anvendt i praksis. Lauritsen P (2007): SCOT Teknologi som social konstruktion, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Markussen R & Olesen F (2003): Rekonfigureret medicin Medicinskrivning i en socioteknisk praksis, I Bryld M & Markussen R (Red.): Rekonfigurationer i cyberspace. Forlaget Samfundslitteratur. (Findes I scannet kopi på fronter) Olesen F & Kroustrup J (2007): ANT Beskrivelse af heterogene netværk, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Visionsfilm fra årsmøde for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, København, Det e-pitaliserede sundhedsvæsen Filmen viser, hvordan man kunne forestille sig sundhedstilbud til en kronisk KOL patient i stabil fase.

10 Supplerende litteratur: Bijker W E (1997): Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MA: The MIT Press. Kap 1, 2 og 5 findes her: Callon M (1986): Some Elements of a Sociology of Translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. I J. Law: Power, action and belief: a new sociology of knowledge. London, Routledge, 1986, pp https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/nj_bscw.cgi/d /callon_sociologytranslation.pdf Forslag til selv-studie opgave: For de kursister, som prøvede kræfter med en ANT-analyse af casen, kan SCOT-perspektivet bruges til at analysere en ny case og omvendt for grupperne som forsøgte sig med SCOTanalysen. Forslag til case: Udfordringen i at arbejde med brugen af teknologier er i høj grad deres karakter af selvfølgelighed. For at få hul på analysen ud fra ANT eller SCOT, er det en god idé at tage udgangspunkt i en ændring i praksis. Det kan for eksempel være introduktionen af en ny procedure, software, skema, apparatur eller lignende i din hverdag. Inden analysen af den valgte case fra din egen kliniske praksis, skal du forsøge at beskrive det, du opfatter som den fremherskende forståelse af teknologien og dens effekt i din afdeling/klinik. Det styrker muligheden for efter analysen at vurdere, hvor produktiv din valgte analysemetode er. Velkommen til tema 5: Kommunikation imellem magt og værdier. Underviser: Adjunkt Kristian Jul Paaske Den 20/ Indhold: - Hvordan kan man forstå værdier som omsorg, respekt og anerkendelse i et kommunikativt perspektiv? - Hvordan kan magt blotlægges og forstås i forhold til praksis?

11 Undervisningen vil tage afsæt i deltagernes egne erfaringer. Derfor bedes alle om at udarbejde en praksisbeskrivelse over en situation, der blev oplevet som vanskelig, problematisk eller uforståelig. Undervisningen vil skifte imellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussioner i plenum. I oplæggene vil jeg blandt andet søge at belyse forskellige perspektiver på magt som eksempelvis aktørmagt, strukturel magt og diskursiv magt. Disse vil jeg søge at perspektivere til forskellige kommunikative metoder. I oplæggene vil jeg endvidere berøre emner som sociale verdener, værdier, spørgeteknikker og identitet. Pearce, W. B. (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener (1. udgave ed.). [Virum]: Dansk psykologisk Forlag. Kap. 1-2 s Stang, Ingun (1998): Makt og bemyndigelse. Oslo, Universitetsforlaget.Kap 2 s , kap. 3 s , 4 s og 8 s (uddrag). Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap. s (uddrag) Eline Thornquest. (2011): Klinik kommunikation information (2. udgave) Hans Reitzels Forlag. Kapitel 2 s Eide, Hilde; Eide Tom. (2007). Kommunikasjon i relasjoner - Samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo,Gyldendal AS. Kap. 4. Etikk og kommunikasjon, s (uddrag), Supplerende litteratur: Ammentorp Jette; Kirketerp Edel; Kofoed Poul-Erik (2008): Patient i egen afdeling. I: sygeplejersken, 10/2008, s Crafoord, Clarence (1996): Mennesket er en fortælling. København, Hans Reitzels Forlag, s Elsass, Peter. (2003): Kommunikation og kompliance - to vanskelige begreber for læge-patientforholdet. I: Det Etiske Råd. Læge-patient-forholdet. Refleksioner og visioner. Antologi, s Hvas, Anne Charlotte Hvas; Thesen, Janecke (2002): At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter:»empowerment«i et medicinsk perspektiv. Ugeskrift for Læger 2002;164(46):5361,

12 Sundhedsloven. Sundehedsministeriets Lov nr 546 af 24/06/2005. Afsnit III Patienters retsstilling. Varming, Ole; Zøllner, Lilian. (2002): Værdier og værdiudvikling. Hans Reitzels Forlag A/S, Kap. 1 s Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 3-5 d. 22/ Forberedelse: Studietimerne den 21/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 3, 4 og 5. Medtænk eventuelt forslag til selv-studie opgaver. Deltagerne forbereder hver 1-2 spørgsmål, i relation til tema 3-5, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 22/11 Introduktion til vejledning og afsluttende prøve. Planlagt studieaktivitet med vejleder, forberedelse til prøve d. 25/ Lektion 1-2: Eksamensgrupper arbejder med fælles problemstilling. Lektion 3-4: Eksamensgrupper arbejder med fremstilling af mediefil.

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation

Situationsbestemt kommunikation Gør tanke til handling VIA University College Situationsbestemt kommunikation Workshop v. uddannelsesansvarlig Linda Nebel & underviser Stine Leegaard Jepsen 1 Situationsbestemt kommunikation Begrebet

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3

2. semester, RAD516. Uge 13 Dato: 28/ Aktivitet Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Lektionsplan: Rad. Kommunikation 2 2. semester, RAD516 Uge 13 Dato: 28/3 2017 Antal lekt. Emne Underviser Litteratur K1 3 Lektion 1-3 Dato: 29/3 2017 K2 3 Lektion 4-6 Opsamling efter praktik: Egne oplevelser.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Uge 44 Mandag 28/10 Tirsdag 29/10 Onsdag 30/10 Torsdag 31/10 Fredag 1/11 Lokale C1.06 C1.06 C1.06 9.15 10.15 Præsentation og Gruppedannelse

Uge 44 Mandag 28/10 Tirsdag 29/10 Onsdag 30/10 Torsdag 31/10 Fredag 1/11 Lokale C1.06 C1.06 C1.06 9.15 10.15 Præsentation og Gruppedannelse Uge 44 Mandag 28/10 Tirsdag 29/10 Onsdag 30/10 Torsdag 31/10 Fredag 1/11 Lokale C1.06 C1.06 C1.06 10.15 Præsentation og Gruppedannelse i et kulturelt kulturelt 11.15 Tema 1 Kommunikation set i et metateoretisk

Læs mere

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3

Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Uge 7 9 Grundfag: PÆD - Undervisningsplan F14-3 Mål for læringsudbytte i pædagogik 1. semester: Den pædagogiske relation med fokus på det personlige vs. det professionelle Målene for dit læringsudbytte

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig:

Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Uge 7 9 Grundfag: IIS - Undervisningsplan F14-4 Læringsmål: Mål for læringsudbytte Deltagelse i IIS-undervisningen skal gøre, at du ved afslutningen af første studieår har tilegnet dig: Viden om: begreber

Læs mere

Mentor og mentorordninger

Mentor og mentorordninger Mentor og mentorordninger Et kursus- og studieforløb for medarbejdere på danske høj- og efterskoler Manchet På dette kursus betragter vi og drøfter, hvad et mentorskab er og hvordan en mentorrelation kan

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Studieplan: Etik i sundhedsprofessionernes praksis hold 263

Studieplan: Etik i sundhedsprofessionernes praksis hold 263 Foråret 2012 Studieplan: Etik i sundhedsprofessionernes praksis hold 263 Modul: Etik i sundhedsprofessionernes praksis (5 ECTS) Tema: Lek. Mål/indhold Litteratur: Underviser Introduktion til uddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Patient. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.)

Patient. Grundbog i sygepleje MUNKSGAARD. Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.) Patient Grundbog i sygepleje Nina Tvistholm og Dorthe Boe Danbjørg (red.) MUNKSGAARD Indholdsfortegnelse Introduktion.... 15 Grunduddannelsen...16 Bogens struktur....17 Del 1 Patient... 19 Hanne patient...

Læs mere

Nudge patienterne til en sundere livsstil

Nudge patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Nudge patienterne til en sundere livsstil På dette evidensbaserede kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er

Læs mere

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl

I kampens hede. Contrazone ved Jens Hyldahl . I kampens hede Formål: At sikre, at følelsesmæssige reaktioner i konfliktsituationer ikke spænder ben for faglighed, men derimod bliver anvendt til opbygningen af tillid i samarbejdsrelationer med henblik

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Etiske retningslinjer for ambulancepersonale

Etiske retningslinjer for ambulancepersonale Etiske retningslinjer for ambulancepersonale Udarbejdet af Paramediciner Peter Bech Jacobsen i samarbejde med ph.d. i medicinsk etik Jacob Birkler og Reddernes Udviklingssekretariat (3F). Indhold Grundlag

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler Dag 1 24.08.15 Introduktion til forløbet inkl. Tværprofessionel

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

Faldworkshop. Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj Ph.d., adjunkt, Lotte Evron 16/05/17

Faldworkshop. Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj Ph.d., adjunkt, Lotte Evron 16/05/17 Faldworkshop Læringsseminar I Sikre Hænder, Kolding 16. maj 2017 1 Agenda Jeres oplevelser Historiesk perspektiv på fald Faldforståelser over tid Forståelser af alderdommen Faldtypologier 2 Jeres oplevelser

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold

For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. g ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: : Trænings- og bostedet Dragskilde, Thisted Kommune For modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Hjælp patienterne til en sundere livsstil

Hjælp patienterne til en sundere livsstil Hjælp patienterne til en sundere livsstil På dette spændende 2-dages kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er direkte målrettet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 465 Efteråret 2014 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Dato Uge 44 27.10 Tidspunkt Emne Underviser Litteratur Kl. 9.15 15.00

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel:

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel: Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske

Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom. Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Sikring af individet i korttidssygeplejen til patienter med hjertesygdom Fokus på relationen mellem patient og sygeplejerske Jeg er ansat som sygeplejerske på hjertemedicinsk afd. B3, Århus Universitetshospital,

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere