Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013"

Transkript

1 Til studerende på 'Kommunikation' ved sundhedsfaglige diplomuddannelse. Studieplan efterår 2013 Velkommen til tema 1: Kommunikation set i et metateoretisk perspektiv. Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand. scient. San & Jeppe Oute Hansen, ph.d. studerende. I sundhedsvæsenet er kommunikation en central disciplin, og alle forhold er afhængig af kommunikation. Kommunikation er dog ikke blot kommunikation. Nogle faggrupper tænker kommunikation som de kommunikationsgange der er fra direktionsgangen til personalet, imens andre anser kommunikation som det intime møde imellem mennesker. Kommunikation er det hele. Der findes ikke nogen supermodeller, der kan indfange hele kommunikationsdisciplinen, og omfanget af artikler og bøger om kommunikation er enormt. De indledende timer på dette kommunikationsmodul vil derfor være rettet mod at give et indblik i nogle af de grundlæggende kommunikationsmodeller og kommunikationsforståelser der eksisterer. I de første timer vil vi have fokus på basal eller grundlæggende kommunikation. Man kan sige, at de timer handler om, hvem siger hvad gennem hvilke kanaler til hvem. De efterfølgende timer vil fokus være på, hvilken ramme sproget og det sociale sætter for vores betydningsdannelse. Hvad er kommunikation d. 28/ Birkler, Jacob (2006) Kommunikation et humanistisk fag i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 1, side (uploades til fronter) Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte (2006) Kommunikation som humanistisk fag og professionel sundhedsfaglig praksis i: Nielsen, Mette S. og Rom, Gitte Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Munksgaard, Kapitel 2, side (uploades til fronter) Hansson, Birgitte (2012) Den professionelle relation I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 2, side (uploades til fronter)

2 Supplerende litteratur: Eide, H og Eide, T (2008) Kommunikation i relasjoner samhandling, konfliktløsning, etik Gyldendals forlag, Norge. Kapitel 3 Perspektiver på kommuniaktion, side Houborg, Ulla (2012) Den sundhedspædagogiske samtale med forældre og børn I: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 7, side Jørgensen, Kim (2012) Aktiv lytning, spørgsmål og gensvar i: Jørgensen, Kim Kommunikation for sundhedsprofessionelle Gads forlag. Kapitel 5, side Sprog og betydningsdannelser d. 4/ Præsentation af kommunikations- og diskursteoretiske perspektiver på forholdet mellem sprogbrug, magt og værdier i sundhedsfaglige kontekster. Præsentationen vil omfatte en introduktion til diskursteoretiske perspektiver og eksempler på empiriske analyser og deres implikationer. Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap.1 og 2 (uploades til fronter) Supplerende litteratur: Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag kap. Del 2 s Buus, N. (2009) Psykiatrisk sygepleje. Dansk sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kap 6 s Velkommen til tema 2: Kommunikation i et kulturelt perspektiv Undervisere: Adjunkt Britta Bang, cand.scient.san. & Lektor Hanne Petersen. Lektionerne omhandler kulturmødet mellem sundhedsprofessionelle og brugere af sundhedsvæsenet. Der er særligt fokus på kulturbegrebet, menneskers kulturbestemte livsformer

3 og livsvilkår, og kulturens betydning for oplevelse af sundhed og sygdom. Afslutningsvis præsenteres et teoretisk bud på kulturs betydning for kommunikationen. Der vil endvidere være fokus på at perspektivere og diskutere kulturbegrebet og mennesket som kulturelt og biologisk væsen. Diskussionerne baseres på aktuelle sundhedsrelevante problemstillinger og officielle dokumenter, hvor kulturbegrebet er centralt. Kultur og kommunikation d. 30/ Forberedelse: De to dokumenter fra sundhedsstyrelsen kan eventuelt deles mellem holdets deltager, så halvdelen læser den første og halvdelen læser den anden. Under læsning af dokumenterne skal I fokusere på kulturel forståelse af; sundhed, sygdom og patientens- og sygeplejerskens rolle. Den supplerende litteratur inddrages af underviser i lektionerne og tjener udelukkende til at inspirere deltagerne til eventuel yderligere læsning. Just, Sine Nørholm (2010). Kultur og kommunikationsteori! en introduktion. Hans Reitzels Forlag. Kap 1 s (Uploades til fronter) Larsen, Kristian (2010) Pierre Bourdieu i: Andersen, Pernille Tanggaard og Timm, Helle Sundhedssociologi en grundbog. Hans Reitzels Forlag. Kap 3 s (Uploades til fronter) Disse dokumenter skimmes, lav nogle nedslag i dokumentet: Sundhedsstyrelsen (2006) Patienten med kronisk sygdom selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse. %20Selvmonitorering%20egenbehandling%20og%20patientuddannelse%20Et%20idékatalog.aspx Sundhedsstyrelsen (2009) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering. %20En%20Medicinsk%20Teknologivurdering.aspx Supplerende litteratur: Holen, Mari og Lehn-Christensen, Sine (2009). At være patient I: Holen, Mari og Winther, Bodil. Akut, kritisk og kompleks sygepleje samfunds- og humanvidenskabelige perspektiver. Munksgaard Danmark Kap 4, s (Uploades til fronter)

4 Stiker, Henri-Jacques (1999). A history of disability. The university of Michigan Press. Kap. 6, s Olesen, Finn (2010). Den forstærkede patient om patientbegreber og empowerment. I: Thorgaard, Keld, Nissen, Morten og Jensen, Uffe Juul. Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis. Roskilde universitets forlag. S Thornquist, Eline. (2011): Klinik kommunikation information. Hans Reitzels Forlag del 4 s Kultur, krop og køn d. 1/ Som forberedelse til timerne bedes du medbringe en situation fra din egen praksis. Jf. nedenstående vejledning: Tænk tilbage på dine erfaringer fra praksis eller evt. andre steder i livet. Er der et møde en helt bestemt situation med et menneske, der har hæftet sig fast i din hukommelse. Det kan være en problematisk situation, hvor situationen var vanskelig. Men det kan også være en situation, du oplever som vigtig, fordi den var god og du gjorde lige det, der skulle til. Når du har genkaldt dig situationen, så beskriv situationen som du husker den, du skal ikke komme med refleksioner, hvor du forklarer, hvorfor du gjorde det ene og det andet. Tænk evt. situationen som et billede, du har indeni et billede, du skal prøve at male for dine medstuderende med ord, der gengiver det, der blev sagt, gjort, følt og tænkt i situationen (vi kan også kalde det en fænomenologisk beskrivelse). Husk det skal være en situation, du godt vil dele med andre. Det betyder, at du skal være færdig med situationen på den måde, at du ikke er følelsesmæssigt berørt, så det er ubehageligt at andre kigger på den. Vi skal efterfølgende ikke ind og vurdere om situationen var god eller dårlig, men vi skal sammen finde ind til, hvad der etisk set er betydningsfuldt i situationen. Søndergaard, Dorte Marie(2006). Tegnet på kroppen. Museums Tusculanums Forlag. S (uploades til fronter) Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 1 og 2 d. 6/ Studietimerne den 5/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 1 og 2. Deltagerne forbereder hver 1 eller 2 spørgsmål, i relation til tema 1 og 2, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 6/11. Deltagerne finder og medtager eksempel på kommunikation/sprog fra klinisk praksis, hvor de har fået øje på bestemte kulturelle forståelser af; sundhed, sygdom, patienten, sygeplejersken og/eller kroppen mm.

5 Velkommen til tema 3: Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Underviser: Lektor Lis Rahbæk Vejledende og terapeutiske samtaler i udvalgte perspektiver. Herunder at søge at forstå reaktioner og ændre eller fastholde hensigtsmæssig adfærd. Konflikthåndtering 1. undervisningsgang: Tirsdag d. 12/ En generel teoretisk og praktisk tilgang til, hvad vejledende og terapeutiske samtaler er og indeholder af begreber og elementer. Læreroplæg og øvelser. Madsen, Benedicte: Kommunikationstrekanten Indhold, forhold og kontekst. I: Psykologiske grundtemaer. Red Ole Løw og Erik Svejgaard, Kvan 2002 (lægges som elektronisk kopi på fronter). Hermansen, Mads m.fl.(2004): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea, ( Professionelle hjælpesamtaler s ) (lægges som elektronisk kopi på fronter) Kaiser, Birthe: Mentorkarrusellen I: Kaiser, Birthe; Korsbæk, Anni; Stranger, Bente (2004): Mentor den fleksible vejleder. Esbjerg, CVU Vest Press, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter ) 2. Undervisningsgang: Torsdag d. 14/ Konfliktforståelse og konflikthåndtering i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler Læreroplæg og øvelser. Konflikt og kontakt : om at forstå og håndtere konflikter forfattere: Else Hammerich, Kirsten Frydensberg ; bidrag: Palle Bendsen... [et al.] 2. udgave Forlag: Hovedland, s (Lægges som elektronisk kopi på fronter). 3. Undervisningsgang: Fredag d. 15/

6 Motivation og modstand, anerkendelse og anerkendende undersøgelse i forbindelse med Vejledende og terapeutiske samtaler. Læreoplæg og øvelser. Motivationssamtalen William R. Miller & Stephen Rollnick, oversat af Dorte Herholdt Silver 1. udgave, oplag, Forlag: Hans Reitzel, s (Lægges som scannet kopi på fronter). Appreciative inquiry : en konstruktiv metode til positive forandringer Hornstrup, Carsten og Loehr- Petersen, Jesper, sider 3. udgave, 2. oplag. Jurist- og Økonomforbundet( Side 8 27 ) ligger som scannet kopi) Velkommen til tema 4: Kommunikation til fremtidens sundhedsydelser 2.0 Underviser: Astrid Illum Strategisk kommunikation d. 8/ For fremtidens og nutidens e-patient er internettet en central videnskilde. Webkommunikation er dermed et uundgåeligt værktøj, vilkår og udfordring for sundhedsprofessionelle. I disse lektioner gennemgås internettet som et nyt medium med særlige spilleregler, styrker og svagheder, ligesom de informationsfærdigheder både patienter og sundhedsprofessionelle har brug for berøres. Vi kaster et smugkig på særlige kommunikative udfordringer i sundhedsvæsnet lige nu og begrebet 'nudging', som et bud på nytænkning af borgerrettet strategisk kommunikation. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire dele: 1. Internettet som medium 2. E-patienten 3. Læsefærdighed 4. Tendenser i sundhedskommunikation Litteraturlisten er prioriteret så litteratur, der er af størst betydning for undervisningen, står øverst. Undervisningen består af et løbende mix af læreroplæg og øvelser, der ikke kræver særlig forberedelse. Supplerende litteratur er tænkt som inspiration til yderligere læsning for kursisterne Litteratur John P, Smith G, Stoker G (2009). Nudge nudge, think think: two strategies for changing civic behavior. Political Quarterly. 80(3):

7 https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/datastream?publicationpid=uk-ac-manscw:111014&datastreamid=post-peer-review-non-publishers.doc Koltay, Tibor (2011): The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Nielsen J (1997). How Users Read on the Web, Jakob Nielsen's Alertbox for October 1, Nielsen J (2008). Writing Style for Print vs. Web, Jakob Nielsen s Alertbox, June 9, Nielsen J (1996). Inverted Pyramids in Cyberspace, Jakob Nielsen's Alertbox for June Voss, Henning & Birgitte Lolan Ravn, Ugeskrift for læger 169/24 (2007): Danskernes brug af sundhedsydelser på internettet. Higgins O, Sixsmith J et al. (2011). A literature review on health information seeking behaviour on the web: a health consumer and health professional perspective. Stockholm: ECDC; s ormation-seeking%20behaviour%20on%20the%20web.pdf Supplerende litteratur Yang E. Z. (2011): A Taxonomy of Socialization on the Internet Boot, Cécile R. L. & Frans J. Meijman: The public and the internet: Multifaceted drives for seeking health information. man%20health%20informatics%20journal% pdf White, Ryen W. & Eric Horvitz (2009): Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search.

8 Forslag til selv-studie opgaver: På baggrund af lektionerne kan der arbejdes videre med enten online kommunikation eller strategisk kommunikation. Online kommunikation: Ud fra forståelsen af patienten som informationssøgende, autonom og kritisk, kan det spørges, hvor godt de online kommunikationsprodukter jeres afdeling tilbyder fungerer. Tag udgangspunkt i jeres egen klinik/afdeling/afsnits online kommunikation fx en online pjece, forside, vejledning eller lignende. I kan stille følgende spørgsmål: - Er siden/siderne læsbar, scanbar, målrettet, differentieret og naturlig? - Hvilke tegn kan modtageren støtte sig til ift. at vurdere pålideligheden af informationerne? - Hvilken type bruger taler siden til? Den selvstændige, informationsbegærlige patient eller den ressourcesvage, ikke digitalt erfarne patient? Strategisk kommunikation: Nudge/Think Vælg en aktuel sundhedsfaglig problemstilling, du har erfaring med i din kliniske praksis. Det kan være problematisk sundhedsadfærd, lavt vidensniveau om egen sundhed/sygdom eller lignende. - Hvad tæller som det rigtige valg / det mest hensigtsmæssige valg i den valgte problemstilling? - Hvad skal der gives af oplysning/undervisning for at understøtte dette? - Hvordan kan du medvirke til, at det bliver lettere for patienten at træffe de rigtige valg? Er der områder, du synes kræver en think -tilgang i stedet? Velfærdsteknologi og kommunikation d. 18/ Ansatte i sundhedsfaglig praksis er dagligt i forbindelse med teknologi og teknologiske løsninger. Samtidig er brugen og fortolkningen af teknologierne og implikationer heraf tit usynlige for os og indgår som selvfølgeligheder i vores hverdag.

9 På kurset gennemgås teknologibegrebet i et fortidigt og nutidigt perspektiv samt sundhedsansattes tilgang i forbindelse med brug af teknologi i klinisk praksis. To retninger indenfor Science - Technology - Society (STS) forskning bringes i spil i lektionerne: Social Construction of Technology (SCOT) og Aktør Netværks teori (ANT), der kan bibringe forskellige håndgreb til analyse af de implikationer, som brugen af teknologi i hverdagens praksis medfører. Lektionerne vil være inddelt i følgende fire underemner: 5. Præsentation og brug af SCOT 6. ANT i praksis 7. Case : Det Epitaliserede Sundhedsvæsen og gruppearbejde. 8. Præsentation, diskussion og perspektiver Lektionerne indeholder både læreroplæg og øvelser, der både tager udgangspunkt i kursisternes egen empiri i forbindelse med brugen af teknologi samt casen angivet i litteraturlisten. Udover at læse alle teksterne, er det derfor nødvendigt at se videoen Det epitaliserede sundhedsvæsen. Den supplerende litteratur et tænkt som inspiration til yderligere læsning. Derudover anbefales det, at kursisterne under læsningen af de primære tekster formulerer to tvivlsspørgsmål til teorierne eller til teorierne anvendt i praksis. Lauritsen P (2007): SCOT Teknologi som social konstruktion, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Markussen R & Olesen F (2003): Rekonfigureret medicin Medicinskrivning i en socioteknisk praksis, I Bryld M & Markussen R (Red.): Rekonfigurationer i cyberspace. Forlaget Samfundslitteratur. (Findes I scannet kopi på fronter) Olesen F & Kroustrup J (2007): ANT Beskrivelse af heterogene netværk, I Bruun Jensen C, Lauritsen P og Olesen F: Introduktion til STS. Hans Reitzels Forlag. (side ligger på fronter) Visionsfilm fra årsmøde for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, København, Det e-pitaliserede sundhedsvæsen Filmen viser, hvordan man kunne forestille sig sundhedstilbud til en kronisk KOL patient i stabil fase.

10 Supplerende litteratur: Bijker W E (1997): Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs. Toward a Theory of Sociotechnical Change. Cambridge, MA: The MIT Press. Kap 1, 2 og 5 findes her: Callon M (1986): Some Elements of a Sociology of Translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. I J. Law: Power, action and belief: a new sociology of knowledge. London, Routledge, 1986, pp https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/nj_bscw.cgi/d /callon_sociologytranslation.pdf Forslag til selv-studie opgave: For de kursister, som prøvede kræfter med en ANT-analyse af casen, kan SCOT-perspektivet bruges til at analysere en ny case og omvendt for grupperne som forsøgte sig med SCOTanalysen. Forslag til case: Udfordringen i at arbejde med brugen af teknologier er i høj grad deres karakter af selvfølgelighed. For at få hul på analysen ud fra ANT eller SCOT, er det en god idé at tage udgangspunkt i en ændring i praksis. Det kan for eksempel være introduktionen af en ny procedure, software, skema, apparatur eller lignende i din hverdag. Inden analysen af den valgte case fra din egen kliniske praksis, skal du forsøge at beskrive det, du opfatter som den fremherskende forståelse af teknologien og dens effekt i din afdeling/klinik. Det styrker muligheden for efter analysen at vurdere, hvor produktiv din valgte analysemetode er. Velkommen til tema 5: Kommunikation imellem magt og værdier. Underviser: Adjunkt Kristian Jul Paaske Den 20/ Indhold: - Hvordan kan man forstå værdier som omsorg, respekt og anerkendelse i et kommunikativt perspektiv? - Hvordan kan magt blotlægges og forstås i forhold til praksis?

11 Undervisningen vil tage afsæt i deltagernes egne erfaringer. Derfor bedes alle om at udarbejde en praksisbeskrivelse over en situation, der blev oplevet som vanskelig, problematisk eller uforståelig. Undervisningen vil skifte imellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og diskussioner i plenum. I oplæggene vil jeg blandt andet søge at belyse forskellige perspektiver på magt som eksempelvis aktørmagt, strukturel magt og diskursiv magt. Disse vil jeg søge at perspektivere til forskellige kommunikative metoder. I oplæggene vil jeg endvidere berøre emner som sociale verdener, værdier, spørgeteknikker og identitet. Pearce, W. B. (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener (1. udgave ed.). [Virum]: Dansk psykologisk Forlag. Kap. 1-2 s Stang, Ingun (1998): Makt og bemyndigelse. Oslo, Universitetsforlaget.Kap 2 s , kap. 3 s , 4 s og 8 s (uddrag). Mik-Meyer, Nanna (2007): Magtens former- sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren.hans Reitzels Forlag kap. s (uddrag) Eline Thornquest. (2011): Klinik kommunikation information (2. udgave) Hans Reitzels Forlag. Kapitel 2 s Eide, Hilde; Eide Tom. (2007). Kommunikasjon i relasjoner - Samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo,Gyldendal AS. Kap. 4. Etikk og kommunikasjon, s (uddrag), Supplerende litteratur: Ammentorp Jette; Kirketerp Edel; Kofoed Poul-Erik (2008): Patient i egen afdeling. I: sygeplejersken, 10/2008, s Crafoord, Clarence (1996): Mennesket er en fortælling. København, Hans Reitzels Forlag, s Elsass, Peter. (2003): Kommunikation og kompliance - to vanskelige begreber for læge-patientforholdet. I: Det Etiske Råd. Læge-patient-forholdet. Refleksioner og visioner. Antologi, s Hvas, Anne Charlotte Hvas; Thesen, Janecke (2002): At styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende kræfter:»empowerment«i et medicinsk perspektiv. Ugeskrift for Læger 2002;164(46):5361,

12 Sundhedsloven. Sundehedsministeriets Lov nr 546 af 24/06/2005. Afsnit III Patienters retsstilling. Varming, Ole; Zøllner, Lilian. (2002): Værdier og værdiudvikling. Hans Reitzels Forlag A/S, Kap. 1 s Planlagt studieaktivitet med vejleder, tema 3-5 d. 22/ Forberedelse: Studietimerne den 21/11 bruges til refleksion over den viden der er erhvervet på tema 3, 4 og 5. Medtænk eventuelt forslag til selv-studie opgaver. Deltagerne forbereder hver 1-2 spørgsmål, i relation til tema 3-5, som de gerne vil i dialog med holdet og vejleder omkring den 22/11 Introduktion til vejledning og afsluttende prøve. Planlagt studieaktivitet med vejleder, forberedelse til prøve d. 25/ Lektion 1-2: Eksamensgrupper arbejder med fælles problemstilling. Lektion 3-4: Eksamensgrupper arbejder med fremstilling af mediefil.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg.

Kim jørgensen (red.) Kommunikation. for sundhedsprofessionelle. 2. udg. Kim jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle 2. udg. Kommunikation for sundhedsprofessionelle Red: Kim Jørgensen Kommunikation for sundhedsprofessionelle Kim Jørgensen (red.) Gads Forlag

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., phd.stipendiat indenfor Pervasive Healthcare, Leder af det højteknologiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur og - roller anno 2025 - Hvad skal sundhedsvæsenet matche? Formålet med oplægget er at give nogle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod

At gøre værdier. SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod At gøre værdier SFO-ledere i Foreningen af Kristne Friskoler den 26. januar 2012 Lektor, cand. pæd. Peter Rod Værdier i klubarbejdet Fortæl om en succesoplevelse fra klubben - hvor det lykkes at udvikle

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen Mads Hermansen Ole Løw Vibeke Petersen Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer Kommunikation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Pensumliste Modul 12

Pensumliste Modul 12 Pensumliste Modul 12 Geriatrisk Afdeling er i besiddelse af de bøger, der er henvist til i pensumlisten. Bøgerne kan lånes mod udfyldt udlånskvittering. Udlånskvittering afleveres til klinisk vejleder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg?

Projektskabelon. Hvordan håndtere det professionelle møde med barnets tab og sorg? Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning.

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning. Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen et eksempel på omlagt undervisning. 1 Modul 6 Velfærdsteknologi i relation til ældre TEMA: SYGEPLEJE, KRONISK SYGE

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere