Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker Mundtlig Kommunikation Introduktion"

Transkript

1 Sikker Mundtlig Kommunikation Modul 1 Introduktion Undervisningens formål Udvikling Kendskab til forebyggelse af utilsigtede hændelser, der kan opstå ved teamsamarbejde Kunne anvende strukturerede kommunikationsformer i patientbehandlingen Kendskab til opgaveløsning i teams, dvs. at kunne kommunikation, planlægning og prioritering. Analyser af utilsigtede hændelser Fokusgruppeinterview Videnskabelige publikationer Internationale anbefalinger Tre pilottest Tilsvarende undervisning fra hospitaler i USA Program Præsentationsrunde Tid Modul 1 Emne Ankomst og kaffe Introduktion Kaffepause Vend dig mod din sidemand og find ud af følgende: Den menneskelige faktor Kommunikation Frokost Kommunikation, fortsat Kaffepause Teamdannelse Evaluering Navn, faggruppe, evt. afdeling Én enkelt personlig detalje (kører éthjulet cykel eller var i Thailand sidste vinter?) Forventninger til dagen? 5 minutter

2 Praktiske oplysninger Formål med modul 1 Mobiltelefoner og hyl Det uddelte materiale Evt. observatører Undervisningsmiljø Evalueringsskema Forventninger? Spørgsmål? Introduktion til patientsikkerhed Introduktion til teamsamarbejde Baggrund for Sikker Mundtlig Kommunikation En juleleg Teamsamarbejde Definition: To eller flere deltagere Definerede roller Fælles opgave(r) Fælles mål En dynamisk proces En afgrænset periode Resultater Færre fejl Bedre behandling Større medarbejdertilfredshed Større patienttilfredshed? Teamkompetencer 1. Teamlederen koordinerer 2. Der gennemføres briefing, opsummering og afrunding 3. Der kommunikeres en plan 4. Der fordeles roller og ansvar 5. Der forudses sikkerhedsproblemer og vælges en strategi for løsning 6. Teamlederen opfordrer til at sige til og fra 7. Teamlederen er engageret og beslutsom 8. Teamet giver udtryk for bekymringer, uvidenhed eller uklarheder 9. Teamet bevarer situationsbevidsthed 10. Teamet er opmærksomme på hinanden 11. Teamet prioriterer udfra løbende vurdering 12. Teamet siger til og fra ved sikkerhedsproblemer 13. Kommunikationen er utvetydig, fri og direkte Ref.: GIHRE, ANTS og TeamSTEPPS

3 Utilsigtet hændelse Utilsigtede hændelser i Danmark (2001) Skadevoldende hændelser Komplikationer Patient, der angiver at kunne tåle penicillin får penicillin og går i allergisk chok Fejl Patient, der ikke kan tåle penicillin får penicillin, Det medfører et allergisk chok Ikke skadevoldende hændelser Det medfører dog ingen reaktion F o r e b y g g e l i g e h æ n d e l s e r Nærhændelse Patient, der ikke kan tåle penicillin får ophældt penicillin, men i sidste øjeblik opdager sygeplejerske fejlen Ingen hændelser 91% Fejl 40% Standardbehandling 60% Utilsigtede hændelser 9% 7 ekstra sengedage pr. utilsigtet hændelse Ref.: Opfattelser af fejl 1 Opfattelser af fejl 2 Tidligere: Individorienteret Menneskelige fejl er en følge af vores glemsomhed, uopmærksomhed, ligegyldighed og skødesløshed. Løsning: Sanktioner, skæld ud, irettesættelser, påtaler. Nu: Systemorienteret Det er menneskeligt at fejle. Menneskelige fejl betragtes som et symptom på et organisatorisk problem. Løsning: Barrierer og sikkerhedsforanstaltninger Lov om Patientsikkerhed Lov om Patientsikkerhed Personalet er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser Sygehusene er forpligtet til at analysere og handle ud fra rapporterne Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at formidle læring af hændelserne En sundhedsperson, som rapporterer en utilsigtet hændelse, kan ikke som følge af sin rapportering underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af ansættelsesmyndigheden, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene

4 Lokale forhold Underviserne forbereder et oplæg på ca. 15 minutter med lokale cases, der er relevante for undervisningen Oplægget indeholder også en kort gennemgang af de teams der findes i afdelingen Utilsigtede hændelser og kommunikation 70 % af alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist svigt i kommunikationen* 58 % i dansk opgørelse 20 % af alle rapporterede hændelser skyldes sandsynligvis svigt i mundtlig kommunikation *ref.:http://www.jointcommission.org/sentinelevents/statistics/ Personalets oplevelser af kommunikationsproblemer 1 Sundhedspersonale i USA opfatter evnen til teamwork forskelligt: De nyuddannede synes ikke, at de erfarne kirurger er gode til teamwork (Sexton, 2000) 73 % af læger synes at sygepl. kommunikerer godt 33 % af sygeplejerskerne synes, at læger kommunikerer godt (Thomas, 2003) 30 % af danske læger har overvejet jobskifte af frygt for involvering i utilsigtede hændelser (Herman N, Andersen HB, 2002) Personalets oplevelser af kommunikationsproblemer 2 Uklar telefonkommunikation Uklar kommunikation ved teamdannelse Manglende entydighed ved overflytning af patienter Ikke-entydige mundtlige beskeder Uklar rollefordeling mellem faggrupper Mindre hierarki i Danmark end i andre lande (bl.a. USA) 1 af 8 Baggrund Crew Resource Management 1 af 8 1: af 20 1 af 30 Tværfaglighed Teamledelse Kommunikation Samarbejde

5 June July August Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May CRM i andre brancher CRM i sundhedsvæsnet Introduction Kernekraftindustrien Den petrokemiske industri McDonalds Amerikanske hospitaler Dansk Institut for Medicinsk Simulation Avg. Length of Stay (days) Length of ICU Stay After Team Training 50% Reduction (Pronovost, 2003) Johns Hopkins Journal of Critical Care Medicine Adverse Outcomes % Reduction OR Teamwork Climate and Postoperative Sepsis Rates (per 1000 discharges) Group Mean AHRQ National Average 10 8 Low Teamwork Climate Mid Teamwork 6 Climate 4 High Teamwork Climate 2 0 Teamwork Climate Based on Safety Attitudes Questionnaire Low High (Sexton, 2006) Johns Hopkins Indemnity Experience Pre-Teamwork Training Post-Teamwork Training 20 50% Reduction 11 0 Malpractice Claims, Suits, and Observations (Mann, 2006) Beth Israel Deaconess Medical Center Contemporary OB/GYN Tak til TeamSTEPPS CRM i Sikker Mundtlig Kommunikation Kommunikation tjek-svar briefing opsummering afrunding Tværfaglighed Kommunikation, samarbejde og ledelse kan læres Tjeklister Inputs fra hele teamet styrker sikkerheden Metoder Strategier Redskaber Tjeklister Strategi Kognitiv støtte Forebygger fejl Indeholder kun det allervigtigste Udfør-og-læs: huskesedler, ekgtolkning Læs-og-udfør: opskrifter, hjertestopbehandling Udvikling i fællesskab Jævnlig audit

6 Håndbogen Redskaber Samling af tjeklister Kittellommeformat Personalets ikke journalens Samme udgangspunkt for alle Evt. lokal tilpasning Opsummering Utilsigtede hændelser: Skal rapporteres og analyseres for at forbedre sundhedsvæsnet Skyldes ofte svigt i kommunikation ved teamdannelse, telefonsamtaler, overflytning af patienter, mundtlig ordination af medicin, uklar rollefordeling mellem faggrupper Uddannelse i Sikker Mundtlig Kommunikation kan medvirke til at styrke patientsikkerheden Modul 2 Den menneskelige faktor Formål At give jer indsigt i, hvorfor menneskelige fejl er uundgåelige Introduktion af menneskelige fejl og fejlteorier Præsentere advarselssignaler forud for fejl Foreslå strategier, så teamet kan reagere på advarselssignaler Film: Hvor mange afleveringer?

7 Menneskelige faktorer Handler om, hvorfor mennesker gør, som de gør specielt i komplekse systemer Mennesker er ikke ufejlbarlige - vi må derfor indrette os, så menneskelige fejl bedst forebygges De fleste fejl rummer elementer af menneskelige fejl (Reason, 1990). Positive menneskelige faktorer Evne til fortolkning 3 Vi. Fortolker Fokuserer Forudser Skaber overblik Analyserer Lytter Multitasker og forebygger derved fejl Miro? Feber Hoste Åndenød? Evne til fortolkning 1 Evne til fortolkning 2 Paris in the the spring rød blå gul grøn blå gul grøn rød gul grøn rød blå grøn rød blå gul rød blå gul grøn blå gul grøn rød gul grøn rød blå grøn rød blå gul rød blå gul grøn blå gul grøn rød gul grøn rød blå grøn rød blå gul blå grøn rød

8 Evne til fortolkning 4 Evne til fortolkning 5 Medicin: Ens pakker - forskelligt indhold Evne til fortolkning 6 To gasudtag i samme afdeling Fejlteori 1 Reasons ostemodel Aktive fejl Særlige omstændigheder Latente fejl Menneskelige fejl Ref.: James Reason, BMJ, 2000 Koks ved hjertestop Der gives ikke medicin, da skuffen i hjertestopvognen binder Der samles så mange folk på stuen, at det er vanskeligt at kommunikere entydigt Da det er et barn med hjertestop er der tvivl om teamledelsen: pædiater, cardiolog eller anæstesiolog? Der findes ikke en procedure for teamdannelse Fejlteori 2 Svipser Ubevidst gør man noget forkert, fx forveksler to næsten ens medicinglas Fejltagelse Man gør noget forkert, men tror det er rigtig (bevidst) Fx ophælder methotrexat til dagligt indtag i stedet for ugentligt Overtrædelse Reason, 1990 Man gør noget andet end det anbefalede - og ved det. Fx giver et andet antibiotikum end det anbefalede

9 Fejlteori 4 (1/3) Rutinebaserede handlinger Opgaveløsning med stor rutine Ofte automatisk - ubevidst Sikreste niveau at løse opgaver på Fejl begås ofte af eksperter (svipsere) Forebygges ved refleksion over opgaven (fx briefing) Fejlteori 4 (2/3) Regelbaserede handlinger Opgaveløsning efter tidligere erfaring kræver koncentration, pga. manglende rutine Forholdsvis sikkert niveau Forebyggelse: Øvelse og vejledning Man kan lære af fejl, hvis man bliver bevidst om dem Ref.: Jens Rasmussen Fejlteori 4 (3/3) Generelle advarselssignaler Videnbaserede handlinger Ingen kendt løsning udarbejdes på stedet baseret på aktive vurderinger og bevidste beslutninger Langsom proces Mest usikre niveau Forebyggelse af fejl: Simulation supervision uddannelse - retningslinjer Modstridende informationer Forudindtagelse fiksationsfejl Snak, men ingen kommunikation Forvirring Brud på retningslinjer Uopnåelige mål Uoverensstemmelser Intuitiv fornemmelse: At noget ikke føles godt Fornemmelse af at være kørt fast Fornemmelse af tidsnød Tak til LifeWings Andre faktorer Individuelle faktorer Travlhed/stress Manglende erfaring Alkohol- eller medicinpåvirkning Træthed/sygdom Mange eller svært syge patienter Omgivelserne, fx Afbrydelser Udstyr (nyt, defekt, svært at betjene) Vagtskifte Ekstraopgaver Strategier

10 Forebygge fejl i samarbejdet Strategi 1 - Situationsbevidsthed Fire strategier: Situationsbevidsthed Fælles forståelse Gensidig opbakning Sige til og fra (assertion) At vide, hvad der foregår, og hvordan tingene vil udvikle sig At være mentalt tilstede Strategi: Indsaml information Brug den til at forstå omgivelserne og genkende mønstre Anvend denne viden til at planlægge Ref: ANTS Individ team Hvad ser du? Individuel situationsfornemmelse Individuel situationsbevidsthed Individuel beslutningstagning Individuel opgaveløsning Kommunikation Fælles forståelse Fælles mål Samarbejde Tak til TeamSTEPPS Strategi 2 - Fælles forståelse Metoder til fælles forståelse Alle i teamet kender opgaven og planen In the same movie, on the same page of the script and no surprises Metoder: Forventningsafstemning: briefing, opsummering Informationsudveksling: briefing, opsummering, afrunding Give informationer Være opmærksom på andres behov Bede om information fra andre Målrette kommunikationen Involvere patient eller pårørende Udnytte ressourcer Dokumentere patientforløbet i journalen

11 Strategi 3 Gensidig opbakning Metoder til gensidig opbakning Gensidig opbakning: Evne og vilje til at hjælpe kolleger Strategi Forudse kollegers behov og tilbyd assistance Spørg til kollegers erfaring, hvis du er i tvivl og tilbyd evt. assistance Vær ærlig over for kolleger om egen usikkerhed Tilbyd eller bed om omfordeling af arbejdsopgaver Anerkend kollegers bekymringer Giv opmuntring, ros og støtte Tak til Bruce Morosco Forudsætninger Strategi 4: At sige til og fra Et team, hvor der er plads til at sige til og sige fra (assertion) Klar kommunikation, fx Sig, hvor længe du kan hjælpe Sig, hvad du kan (hjælpe med) Brug tjek-svar Sig tak, hvis du får hjælp Forudsætninger: Teamlederen forventer inputs Værdsætter inputs Anvender om muligt inputs Teammedlemmerne Respekterer teamledelsen Kommunikerer forlag og bekymringer klart Nødbremsen 1 Redskaber At sige til : 1. Få opmærksomhed ( fx Peter ) 2. Beskriv problemet ( Saturationen er faldet fra 99 til 95 de sidste 10 minutter. Jeg er bekymret for patientens vejrtrækning ) 3. Foreslå en løsning ( Skal vi ikke afbryde undersøgelsen, til vi ved hvorfor? ) 4. Opnå enighed

12 Nødbremsen 2 Husk! Hvis dette ikke løser problemet: Jeg er bekymret Få bekræftelse Gentag om nødvendigt hiv i nødbremsen Rapporter utilsigtet hændelse Se det! Strategier: Advarselssignaler og situationsbevidsthed Sig det! Strategier: Assertion og gensidig opbakning Løs det! Strategier: Fælles forståelse Opsummering af modulet Den menneskelige faktor Fejl og fejlteorier set i det perspektiv Advarselssignaler Situationsbevidsthed Fælles forståelse Gensidig opbakning At sige til og Nødbremsen Modul 3 Kommunikation Indhold Kommunikation under pres Problematisk kommunikation Strategier Struktureret kommunikation Entydig sprogbrug Brug af navne, white board og øjenkontakt Redskaber: ISBAR Tjek-svar ISBAR med SALSA Feedback Kommunikation er en proces for informationsudveksling mellem mennesker. Formålet er, at modtageren forstår, hvad afsenderen mener sikrer teamsamarbejdet

13 Kommunikation under pres Problematisk kommunikation Forholdet mellem relationer og indhold ændres, fx Indhold Relationer Indhold Relationer hint and hope Forkortelser Slang (speciale, faggruppe) Nedsættende udtryk Sarkasme Faggruppers og specialers forskelligheder Ref.: Morten Ejlskov Struktur (strategi 1) Strategier Erfaringer fra luftfarten, USA, atomubåde og utilsigtede hændelser Afsender: Tænker før man taler Støtte ved Kompleksitet Uerfarenhed Travlhed/panik Modtager: Forudsigelighed Det nødvendigste Her kan man strukturere Entydig sprogbrug (strategi 2) Supervision Konferencer Vagtskifte Overflytning Indlæggelse Mundtlige ordinationer Teamsamarbejde Tal tydeligt, klart og evt. med struktur Tal direkte - brug navne & spørg v. tvivl Overvej brug af slang og lokale forkortelser Undgå sarkasme og nedsættende udtryk Skab enighed om betydninger (Sikre Sætninger)

14 Direkte kommunikation (strategi 3) Brug navne Skab overblik (white board) Skab øjenkontakt Redskaber Kommunikation om patienter Dvd 9 minutter Sådan giver man en ISBAR: Identifikation: Dit og patientens navn, afdelingsnummer og patientens alder. Situation: Kun overskrifter. Vitalparametre sek. i alt. Baggrund: Sammenhængen, objektive data. Indlæggelsesdiagnose og dato. Analyse: Hvad tror du problemet er? Råd: Hvad har du behov for? Hvornår? Tjek-svar (closed loop) Anvendes ved medicinordinationer tal og numre detaljer Konkrete aftaler Metode Afsender: Giver besked Modtager: Gentager og skriver ned og læser op Afsender: Accepterer

15 At give et tjek-svar Overflytning af patient Afsender: Det er bioanalytiker Birgitte Hansen med et hastesvar på en blodprøve på Anna Nielsen, : Se-Kalium er 6,2 mmol/l Modtager: Se-Kalium på Anna Nielsen er 6,2 mmol/l Afsender: Tak ISBAR med SALSA! Overflytning af patient 2 Giv modtageren mulighed for at stille spørgsmål Brug tjek-svar for at bekræfte detaljer og aftaler Afgiv så vidt muligt informationen uden afbrydelser Gennemfør evt. overdragelsen sammen med patienten eller de pårørende Sørg for at oplysninger og aftaler fremgår af journalen Øvelse To og to: 1. person ringer 2. person tager telefonen Gennemgå ISBAR og tjek-svar vha. cases (udleveret) tre gange hver Prøv derefter en ISBAR med SALSA Fokuser på kommunikation ikke på klinik 15 minutter Opsummering Kommunikation under pres Problematisk kommunikation Strategier Struktureret kommunikation Entydig sprogbrug Brug af navne, white board og øjenkontakt Redskaber: ISBAR Tjek-svar ISBAR med SALSA Feedback Modul 4 Teamsamarbejde

16 Indhold Strategier til sikkert samarbejde: Teamledelse Teammedlemskab Redskaber: Briefing Teambesked Opsummering Afrunding Sikre Sætninger Strategier Strategi 1 - Teamledelse Strategi 1 - Teamledelse Teamlederens opgaver: Organiserer teamet Fordeler arbejdsopgaver Udtrykker mål Bevarer overblikket Træffer beslutninger efter input fra teamet Tager initiativ til briefing, opsummering og afrunding Løser konflikter Eller omvendt: Den der Organiserer teamet Fordeler arbejdsopgaver Udtrykker mål Bevarer overblikket Træffer beslutninger efter input fra teamet Tager initiativ til briefing, opsummering og afrunding Løser konflikter Er teamleder Aktive teammedlemmer (Strategi 2) Udfordringer ved teamdannelse Deltager i beslutningstagning Giver information og feedback Støtter andre teammedlemmer (jf. stress og træthed) Tilbyder assistance Forstår deres roller Siger til og fra Ingen teamledelse Flere teamledere Er en uklar rollefordeling Udskiftning i teammedlemmer For stor eller lille respekt for autoriteter Konflikt mellem personligheder Manglende erfaring Skjulte dagsordener

17 Briefing (1) Redskaber Briefing (2) Briefing-øvelse Formål: Udveksling af information sikre den fælles forståelse Uddannelsespotentiale Forbedrer sikkerheden og arbejdsmiljøet Hver gruppe vælger en af jeres egne hændelser Forestil jer, at teamlederen gennemfører en briefing forud for hændelsen (alternativ: Find en case fra ISBARcasene og forestil jer, at I står i skadestuen/op/ama) Anvend tjeklisten i håndbogen Briefing? Briefing??

18 Teambesked Opsummering Formål: Skaber overblik og fælles forståelse Finder løsninger Spørg: Hvad er der sket og hvad skal der ske? Er der nogle problemer eller bekymringer? Hvilke ressourcer eller løsninger er der? Opsummerings-øvelse Afrunding - tjekliste Fortsæt, hvor I slap jeres briefing Der er nu gået noget tid I har brug for en opsummering Teamlederen uddelegerer nu en opsummering til den, der sidder til højre for sig kollegerne bidrager Anvend tjeklisten i håndbogen Behov for en afrunding? Sikre Sætninger Hvem er teamleder? Jeg forventer, at I siger til, hvis I opdager noget, der er usikkert! Lad os opsummere Jeg er bekymret, fordi Wulffmorgenthaler

19 Øvelse i teamwork Afrunding & point-optælling Deltagererne gennemfører en afrunding i grupperne Ét point pr. redskab i håndbogen og ét point for teamleder og teammedlem -kompetencer Opsummering Strategier: Teamledelse Teammedlemskab Redskaber: Briefing Teambesked Opsummering Afrunding Sikre Sætninger Modul 5 Evaluering Undervisningens formål Kendskab til forebyggelse af utilsigtede hændelser, der kan opstå ved teamsamarbejde Kunne anvende strukturerede kommunikationsformer i patientbehandlingen Kendskab til opgaveløsning i teams, dvs. at kunne kommunikation, planlægning og prioritering.

20 Evaluering Aflever Levede det op til formålet og jeres forventninger? Hvad var godt? Hvad var mindre godt? Hvad har I lært? Hvad skal vi lære? Evalueringsskema Tip en 13 er Og behold håndbogen i lommen Kontaktinformation Tak til Dansk Institut for Medicinsk Simulation Medicinsk Center, Amager Hospital Børneafdelingen, Viborg Sygehus Anæstesiafdelingen, Børneafdelingen og gynækologisk obstetrisk Afdeling, Roskilde Sygehus Apotekerfonden af 1991 Det Kommunale Momsfond Indenrigs- og Sundhedsministeriets Analyse og Udviklingspulje Partssamarbejdet på Sygehusene TrygFonden

Introduktion til læringssættet

Introduktion til læringssættet Introduktion til læringssættet Maj 2007 www.patientsikkerhed.dk 2 Forord De fleste medarbejdere i sundhedsvæsnet indgår i talrige team for at diagnosticere, pleje og behandle patienter. Sikkerheden i sundhedsvæsnet

Læs mere

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1

Vejledning i undervisning af undervisere. Niveau 1 Vejledning i undervisning af undervisere Niveau 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Undervisningens målgruppe... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 11 Modul

Læs mere

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2 Vejledning i undervisning af sygehuspersonale Niveau 2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 9 Modul 1: Introduktion... 9 Modul

Læs mere

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur

Sikker Mundtlig Kommunikation. Baggrund, begreber og litteratur Sikker Mundtlig Kommunikation Baggrund, begreber og litteratur 1 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Erfaringer... 5 Anbefalinger... 7 Hyppigt stillede spørgsmål og svar... 8 Begreber... 10 Referencer...

Læs mere

SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills)

SPLINTSdk håndbog (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) (Scrub Practitioners List of Intraoperative Non-Technical Skills) Et redskab til observation af og feedback på operationspersonalets ikke-tekniske færdigheder For yderligere oplysninger kontakt: Anna Sofie

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen.

Kerneårsagsanalyser. Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser. Elisabeth Brøgger Jensen. Kerneårsagsanalyser Kompendium for risikomanagere og andre med ansvar for analyse af utilsigtede hændelser Elisabeth Brøgger Jensen August 2004 www.patientsikkerhed.dk Forord Der findes ikke i dag artikler

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter

HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE. for ledere, risikomanagere og konsulenter HÆNDELSESANALYSE METODEBESKRIVELSE for ledere, risikomanagere og konsulenter ISBN nr. 978-87-989872-5-3 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere