Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011"

Transkript

1 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn, mad og sundhed. Kontaktpersoner: Emil Blauert & Stina Algotson, Telefon: E-post: / 1. Belopp NNM: DKK Datum för redovisning: 1. december Nordiska deltagare og de nationale initiativer de representerar: Emil Bruun Blauert, Meyers Madhus, Arja Lyytikäinen, Sapere i FI, Stine Sem, Smakens uge i NO, Stina Algotson, Allebarnsrätten i SE, Gudna á Rógvi Joensen på Færøerne, Framework for the promotion of a healthy diet and food education in early life Common visions of a New Nordic Diet for children 1. Formål 1 : Formålet med dette projekt er at undersøge og skabe grundlaget for et langsigtet nordisk samarbejde mellem nationale initiativer, der fokuserar på relationen mellem børn, mad og sundhed i Norden. Visionen er at skabe et stærkt fundament, som kan danne grundlaget for de nationale kræfter, der arbejder på at give børn bedre muligheder for at spise mad og måltider, som er gode, sunde og lokalt producerede i fremtiden. 2. Metode 2 /: Projektet skal realiseres gennem et samarbejde i en nordisk arbejdsgruppe. Metoden vil basere sig på workshops, hvor deltagerne forbereder arbejdet og opnår

2 resultater sammen på de respektive workshops. Der foreslås tre til fire workshops. I tillæg til dette baserer arbejdet sig på en række interviews med deltagerne og deres relationer i kortlægningsfasen. Dette arbejde forestås af - en til formålet - ansat projektkoordinator, som senere er med til at foretage den komparative analyse. Den sidste del af metoden er fremtidsværkstedet, som forestås på sidste workshop, hvor arbejdsgruppen sammen skal udvikle et bud på en fremtidig kommunikationsplatform for NNM, børn og mad. Spørgsmål, der skal besvares Hovedspørgsmål Hvorfor og hvordan skal NNM arbejde med mad, børn og sundhed i fremtiden? Arbejdsspørgsmål 1. Hvilke nationale aktiviteter findes på området børn, mad og sundhed, hvad karakteriserer dem og hvorledes er det muligt at bygge bro mellem dem indenfor NNM? 2. Hvordan kan erkendelserne og grundlaget fra Ny Nordisk Hverdagsmad danne fremtidig grundlag for disse? 3. Hvilke videnskabelige og politiske argumenter er effektive og velfunderede og hvorfor? 4. Hvilke argumenter, erfaringer og perspektiver skal danne grundlaget for en fremtidig kommunikationsplatform i NNM indenfor arbejdet med mad, børn og sundhed? Fremgangsmåde Projektet vil først afdække hvilke aktiviteter og arbejdsmetoder, der anvendes indenfor området børn, sundhed og mad i hele Norden? Dernæst vil projektet undersøge hvorvidt det er muligt at skabe sammenhæng i fremtidige aktiviteter på baggrund af en analyse af Ny Nordisk Hverdagsmad. Til sidst vil projektet udvikle grundlaget for en kommunikationsplatform indenfor NNM, børn og 2

3 sundhed. Målet med projektet er at kunne besvare spørgsmålet: Hvorfor og hvordan skal NNM arbejde med mad, børn og sundhed i fremtiden? Fire faser og fire delmål Projektet består af fire faser og fire delmål: En kortlæggende, en analyserende, en syntetiserende og en udviklende fase. Nedenstående er en beskrivelse af faserne og hvilke delmål de skal indfri: A. Kortlægning af nationale initiativer og aktiviteter i Norden, der har børn, mad og sundhed som omdrejningspunkter. a. Hvilke initiativer er aktuelle nu og bliver det? Hvad er målene med initiativerne? b. Workshop 1: planlægning & kortlægning. c. Metode: Interviews og kortlægning d. Delmål: Liste over aktiviteter i Norden med kontaktpersoner og kort beskrivelse af projekterne. B. Analyse og sammenfatning af midlertidige konklusioner: a. Analyse af relevante resultater og reflektioner over indbyrdes ligheder og forskelle i Norden. b. Hvordan arbejdes der mad, sundhed og børn i de nordiske lande i dag? Hvad er godt og hvad er dårligt? Hvad savnes og hvad kan gøres bedre? c. Metoder: Komparativ analyse af resultater fra kortlægning. d. Workshop 2 e. Delmål: Rapport med væsentligeste konklusioner af forskelle og ligheder C. Syntese 3

4 a. Syntetisere nuværende aktiviteter og Ny Nordisk Mad: Kan nationale aktiviteter tilpasses NNM eller omvendt? På hvilken måde kan dette sættes sammen? b. Kan man kommunikere NNH til børn og voksne i hele Norden? Hvordan? Hvordan formidler man NNH til beslutningstagere; Politikere i Norden og de grupper, der arbejder med mad og børn. c. Mål: Hvad vil man opnå med fremtidige aktiviteter? d. Analyse af ovenstående e. Workshop 3 f. Delmål: Råskitse til platform D. Udvikling af kommunikation & grundlag for en fremtidig platform: a. Politisk argumentation og kommunikation til beslutningstagere. i. Hvis vi skal kommunikere vigtigheden af at arbejde med sundhed, børn og nordisk mad i til en hvilken som helst minister på 2 minutter hvad skal vi så sige? Hvordan skal argumentationsrækken tage sig ud? b. Strategisk kommunikation og videreformidling til aktører, der arbejder med mad, sundhed og børn i Norden. i. Hvilke metoder og mål? c. Metode: Fremtidsværksted d. Workshop 4 Samarbejdet er nordisk Metoden bygger på at samle de pågående projekter i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Færøerne og tage initiativ til at samle data omkring aktiviteter i de enkelt lande, perspektivere dem i forh. til Ny Nordisk Hverdagsmad og forsøge at formulere grundlaget for en fælles platform og kommunikation af denne. De nationale projekter er: 4

5 Meyers madhus/opus Danmark Allebarnsrätten Sverige Smakens uke Norge Sapere-Finland De nationella projekten har arbetat inom respektive land för att främja barns måltider. Projekten och aktörerna bakom är heterogena och man arbetar med lite olika metoder, vänder sig till barn i olika åldrar och via olika vuxenmålgrupper dvs personal på förskola, skola, föräldrar etc. I tillägg ser de nationella systemen för förskola, skola, lärarutbildningar och skolmåltider olika ut i de olika länderna. För att komma fram till det gemensamma gränssnittet för nordisk samverkan finns behov av att samlas, komma fram till gemensamt mål/metod och formulera hur detta kan vara grunden för hur vi tillsammans skapar en effektiv kampanj som leder till bättre måltider/hälsa för barn i norden. Projektet drivs av en arbetsgrupp bestående av personer i de nationella projekten. Ett av de deltagande projekten är koordinerande och kontakt mot NNM under steg 1 om projektet går vidare i fler steg kan denna roll cirkulera mellan de nationella projekten. 3. Projektets mål & succeskriterier. Hvordan kan resultaterne måles? 3 4 : Mål for projektet Kortlægge igangværende nordiske projekter indenfor børn-sundhed-mad Udfærdige rapport, der skaber overblik over initiativer og deres fællestræk Forme argumentationsrække, der kan anvendes til at skabe bred politisk förankring indenfor områderne Ny Nordisk Mad og børn. Udsrbejde forslag til grundlag 5

6 Formidle arbejdet med ovenstående framework Tidsplan Mars Workshop 1 i Norge. Juni 2011 Workshop 2 i Sverige Okt 2011 Workshop 3 Finland Nov Workshop 4 Danmark November 2011 Samlet rapport med anbefalinger 4. Sammanfattning på websidan (max 350 tecken): skriv hvis forslag godkendes. 5. Beskriv förslaget, inkl. hur det skall bli synligt (max 2000 tecken) 5 : Se ovenstående. Materialet synliggøres gennem: De nationale projekter (OPUS, Allebarnsrätten, Sapere Finland, Smakens uke) NNM Udvikle materiale Møder og seminarier nationalt og internationalt NNM s store konference i 2011 Sapere Finland konferens 2011 EUPHA konferensen Köpenhamn Redovisningar 6 Material (text/bild) Presentation Kunskapsdagarna 2011, Almedalen 2011 NNM konferencen i 2011 Sapere Finland konferens

7 Slutrapport/ekonomisk uppföljning Steg 1 Budget (Se vedlagte bilag 1) Noter: Søgt finansiering NNM Medfinansiering Allebarnsretten Medfinansiering Sapere FI DK DK DK Direkta kostnader (sökt finansiering) Se vedlagte bilag 1 7

8 1 / Syfte (föremå): Beskriv det övergripande syftet med initiativet. Observera att det skall finnas tydliga kopplingar till NNM s övergripande mål samt även politiskt intressanta kopplingar? Syftet bör formuleras kort kärnfull. 2 / Metod: Hur skall projektet genomföras? (Kampagneaktiviteter, gennemførelse og opfølgning, afslutning og evaluering.) EXEMPEL Steg 1: Utarbetande av beslutsunderlag: 1/ En idéskiss utarbetas av styr- eller arbetsgruppen (eller annan). 2/ Nationella kontaktpersoner tillfrågas. 3/ Om det finns intresse utvecklas ett förslag av en möjlig projektledare (ev. vid en workshop). 4/ Förslaget avslås eller godkänns (ev. efter revidering) av styrgruppen. EXEMPEL Steg 2: Välj en lämplig metod för arbetet t.ex. Metod 1: 1/ Kampanjledaren sammanställer en situationsbeskrivning och best practice från varje deltagarland. 2/ Utifrån översikten utformas ett diskussionsunderlag med förslag på det vidare arbetet. 3/ Vid en workshop diskuteras förslagen och innehållet i det vidare arbetet beslutas. 4/ Eventuella underlag tas fram. 5/ Materialet används som en vidareutveckling av de nationella initiativen eller som en samordnad nordisk kampanj. 6/ Uppnådda resultat sammanställs och redovisas. 3 / Mål: Beskriv de mer konkreta och närliggande målen som initiativet vill uppnå. (Hvordan, acceptkriterier, afgrænsninger) 4 / Utvärdering: För att snabbt kunna avsluta en kampanj/projekt och påbörja en ny måste man redan vid start veta hur arbetet skall utvärderas, så att detta kan ske löpande eller direkt efter avslutat arbete. Om utvärderingen inte kan göras förrän en viss tid efter projektet avslutats, skall en ev. senare tidpunkt och budget för utvärderingen vara beslutade redan vid planeringen. 5 / Ta upp t.ex. målgrupp, vilka värden i NNM man vill lyfta fram, etc. 6 / Redovisningar: * NNM s webplats: Varje projekt/kampanj skall kunna följas från NNM s webplats, vilket är kampanjledarens ansvar. * Uppsatser, artiklar, TV, radio, etc.: NNM vill ha stor synlighet för sina kampanjer. Därför uppmanas kampanjen att sprida sina insatser och resultat så mycket som möjligt. * Sammanfattning, max en sida: Projektet skall på max en sida, på kort varsel kunna lämna rapport vad statusen är i arbetet. * Slutredovisning formell: En formell slutredovisning, inkl. en ekonomisk rapport, fylls i efter kampanjens slut. 8

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET

JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET DOKUMENT 12/2013: JÄMSTÄLLDHETSREDOGÖRELSE TILL NORDISKA RÅDET 2013 Nordiska rådet (NR) har bett Nordiska ministerrådet (NMR) att rapportera om arbetet med jämställdhetsintegrering i det nordiska samarbetet.

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Administrativ håndbog for NKS

Administrativ håndbog for NKS NKS(09)7 2009-11-23 Nordisk kernesikkerhedsforskning Norrænar kjarnöryggisrannsóknir Pohjoismainen ydinturvallisuustutkimus Nordisk kjernesikkerhetsforskning Nordisk kärnsäkerhetsforskning Nordic nuclear

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Nordisk Gastronomisk Innovation Camp

Nordisk Gastronomisk Innovation Camp 2009-06-01 Nordisk Gastronomisk Innovation Camp 1. Projektledare, e-post och telefon Carsten Gydal Jensen Rune Roepstorff Nissen rrn@srts.dk +45 6155 7873 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från

Læs mere

Faglig rapport for NordVu-projektet

Faglig rapport for NordVu-projektet Faglig rapport for NordVu-projektet projekt nr. 02036 Side 1 1 HOVEDKONKLUSION 4 2 BAGGRUND 5 3 FAGLIG SAMMENDRAG 6 3.1 PÆDAGOGISKE OVERVEJELSER 7 4 TEST AF VÆRKTØJER 8 4.1 FØRSTE TESTFORLØB 9 4.2 ANDEN

Læs mere

Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling 2009-2012

Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling 2009-2012 Nordiska ministerrådet Ansökningsblankett Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling 2009-2012 Ved Stranden 18 DK-1061 Köpenhamn K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Initiativ

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit:

Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: Projekt Frafald i voksenuddannelser Er det et problem eller en gevinst? Projektpartners har varit: ViS Axxell FLD VUC IKVO IDAN MIMIR Sverige Finland Danmark Danmark Norge Island Island Projekt Frafald

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Forslag til Nordisk Ministerråds Planer og budget 2014 Fremlagt af Generalsekretæren 3.

Læs mere

Læsefærdigheder i Norden Studie 4

Læsefærdigheder i Norden Studie 4 Læsefærdigheder i Norden Studie 4 Lisbeth Lentz og Charlotte Rotbøll Danmarks Evalueringsinstitut TemaNord 2006:577 Læsefærdigheder i Norden Studie 4 TemaNord 2006:577 Nordisk Ministerråd, København 2006

Læs mere

Højere uddannelse i Norden. Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden

Højere uddannelse i Norden. Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden Højere uddannelse i Norden Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse i Norden Højere uddannelse i Norden Kortlægning af eksisterende data og informationer om højere uddannelse

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierekompetencer er kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv Karrierevalg og karrierelæring Notat om karrierekompetence

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Utvärdering av projektet Barnens bibliotek. Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst

Utvärdering av projektet Barnens bibliotek. Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Utvärdering av projektet Barnens bibliotek Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Oktober

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6

INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6 INDHOLD INDLEDNING 2 RESUME 3 RAPPORTENS OPBYGNING 6 1 NEO-RAPPORTENS FORMÅL, ORGANISERING OG METODE 8 Organisering og milepæle 8 Metode 10 Vidensindsamling 11 Vurdering af data, metode og udsigelseskraft

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie

Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Lean och medarbetarskap En korrelationsstudie Rune JJ Brand Andreas Larsson Kandidatuppsats vt 2012 Handledare: Johan Bertlett Sammanfattning Syftet med denna studie var att

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for

1. Udgangspunkt versus endelig resultat (se også bilag 1): Udgangspunktet for Evaluering af Den perfekte skilsmisse En co-produktion mellem FST, UR og DR, med DR som hovedproducent (4 x 28:30 min.) Else Bro Thuestad sept.07, DR Kristina Thomsen (NRK) evaluerer programmerne som udenforstående

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere