Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet."

Transkript

1 Samarbejdsøvelser Giftigt affald (adopteret fra DDS Projektledelseskursus) Formål Materialer Antal Målet er at få teamet til at samarbejde om opgaven, så alle bidrager konstruktivt til opgavens løsning. Teamet er afhængig af, at alle samarbejder, for at opgaven kan løses. Øvelsen lægger op til en forståelse af, at nogle opgaver kun kan løses, hvis alle bidrager. Samtidig er det også en øvelse i teamledelse. 1 stor spand el. lign. 1 mindre spand el. lign. (med kant) 1 langt reb/markeringsstrimmel + pløkke 1 elastiksnor/cykelslange el. lign. (i en størrelse der passer til den lille spand) 8 reb Giftigt affald (vand eller lignende) min. (5 min. intro, 5 min. gruppeplanlægningstid, min. opgaveløsning, 10 min. diskussion/opsamling) 6-9 deltagere er optimalt, men alt mellem 4 og 12 fungerer Forberedelse: Der laves et indrammet område på ca. 10x10 m. (jo større, jo sværere) med markeringsstrimmel eller det lange reb. I midten placeres den lille spand med det giftige affald. Et stykke herfra (jo længere væk, jo sværere) stilles den store spand. Denne udgør neutralisationsområdet. Det indrammede område er svært forurenet, hvorfor det er meget farligt og forbundet med store konsekvenser eller døden at betræde det. I skal have fat i den giftige væske, der er i spanden inde i området. Denne væske skal transporteres til neutralisationsområdet til destruktion. Hvis ikke væsken er neutraliseret indenfor tidsrammen (eks. 20 eller 30 min.) vil den eksplodere og forårsage jordens undergang. I skal udvælge én i teamet, som skal lede arbejdet. I planlægningsfasen må I alle tale frit. I skal sørge for, at alle i teamet kender planen og løbende får de nødvendige informationer. Når der skal arbejdes er det kun den i teamet, der skal lede arbejdet, der må tale frit. DE AN- DRE MÅ KUN GØRE NØJAGTIGT, HVAD DE FÅR BESKED PÅ, og de må kun tale ved at svare JA ELLER NEJ. I har de udleverede materialer til rådighed, og kun disse må anvendes i forsøget på at redde området fra forurening. Under forberedelsen må I ikke benytte de udleverede materialer. - Det forurenede område må ikke betrædes. Træder man indenfor vil det have konsekvenser, man kan eks. miste et ben. Får man hovedet ind over området mister man måske synet. - Når det giftige affald transporteres skal man holde samme afstand til det som det forurenede område udgjorde. - Spilder man det giftige affald kan det betyde øjeblikkeligt dødsfald for de nærmeste personer. Bagefter samles der op på øvelsen ved at spørge til, hvordan deltagerne oplevede situationen, og hvad det kan sige om samarbejde generelt og om denne gruppes samarbejde og rollefordeling. Til denne efterbehandling kan følgende spørgsmål inspirere:

2 - Hvordan løste I opgaven? - Hvordan havde I fordelt opgaverne? Hvordan fungerede det? - Kunne I have løst opgaven ved at arbejde hver for sig? - Hvordan var I afhængige af hinanden, da I løste opgaven? - Hvordan var det kun at modtage instruktioner fra en person fra teamet, da I løste opgaven? - Hvordan var det at være leder af arbejdet? - Hvis noget gik galt undervejs, hvorfor gjorde det så det? - Hvad var I bedst til? - Hvad kunne I godt blive bedre til, når I skal løse sådan en opgave? - Samarbejde - Strategi - Ledelse - Valg og konsekvenser

3 Menneskelig knude Formål Materialer Antal Samarbejde. Problemløsning. Icebreaker. Kom hinanden ved. Udarbejdelse af fælles strategi. Kommunikation. Øvelsen kan endvidere anvendes som navneleg. Ingen min. Omkring 10 deltagere er optimalt, men alt mellem 7 og 16 fungerer Alle deltagerne stiller sig i en rundkreds, skulder ved skulder. Alle strækker den ene hånd frem mod midten og griber en tilfældig hånd. Hvis navneleg introducerer man sig for vedkommende hvis hånd man har grebet. Nu strækker alle den anden hånd frem mod midten og en anden tilfældig persons hånd gribes. Alle skal således have fat i to forskellige personer. Igen introduceres ved navn såfremt der ønskes navneleg. Opgaven er nu at få løst knuden til den enklest mulige form, uden at nogen slipper hinandens hænder. Resultatet bliver sjældent én cirkel, men ofte flere mindre cirkler eller noget der minder om. Hvis der opereres med navneleg skal man omtale hinanden ved navn når man taler om nogen eller henvender sig til nogen. - Man må ikke give slip på hinandens hænder på noget tidspunkt. - Det er tilladt at ændre håndstilling undervejs så det er mere behageligt, så længe man ikke slipper sin makker. - Hvem tager lederskab? (ens placering i knuden gør meget for mulighederne for at lede og dirigere, hvilket betyder at de der ikke plejer at tage teten kan få en chance) - Hvordan arbejder teamet sammen om opgaveløsningen? - Hvordan er kommunikationen? - Samarbejde - Udarbejdelse af strategi - Ledelse

4 Grib fingeren (Gotchya!) Formål Materialer Antal Icebreaker. Kom hinanden ved. Opmærksomheds/fokus-skaber. Ingen 5-10 min. Alle gruppestørrelser Alle deltagere stiller sig I en cirkel, med armene strakt ud til siden mod hinanden. Venstre håndflade vender opad, højre pegefinger peger ned på og rører naboens udstrakte venstre håndflade. Når instruktøren siger Nu! gælder det om at gøre 2 ting på samme tid: Grib din sidemands finger med din venstre hånd, og flyt din egen højre pegefinger opad så den ikke gribes [øg spændingen] NU! Gentag øvelsen flere gange. - Alle skal holde pegefingeren så den rører sidemandens håndflade. - Der kan sættes regler for hvorvidt tyvstarteri betyder at man går ud af legen eller at der blot tælles ned forfra. Ligeledes kan der sættes regler for hvorvidt en grebet finger betyder at man går ud. I en lille opsamling kan man ud over fokus og opmærksomhed, snakke om begreber som formodning og fristelse - Fokus/opmærksomhed - Formodning, fristelse Variation - Øvelsen kan varieres med andre ord på engelsk bruges ofte Cheese som kan varieres med mange andre.. eze -ord peas, sneeze, wheeze, please, freeze etc. som vil betyde at deltagerne skal skærpe opmærksomheden for kun at reagere på det rigtige ord. - Øvelsen kan også varieres med et dagens ord eller dagens tema, for at skærpe fokus på netop dette.

5 Heliumpinden Formål Materialer Antal Teamwork. Strategi. 1 lang, tynd, let pind/bambuspind/letvægtsteltstang el. lign. 20 min. 5 minutter intro, 10 min. opgaveløsning (indtil det lykkes), 5 min. opsamling og diskussion. Ideelt til 8-12 personer, men kan gøres med alt fra 6 til 14 deltagere Deltagerne lines op I to rækker, med ansigterne mod hinanden. Alle holder begge hænder fremme, med pegefingrene fremstrakte og håndfladerne opad. Den tynde, lette pind/letvægtsteltstang placeres så den hviler på alles pegefingre. Alle må justere højden de holder deres hænder i, indtil alle fingre rører pinden. Når alle er klar, kan man starte. Målet er at gruppen i fællesskab skal lægge heliumpinden på jorden, men til stadighed følge reglen at alle pegefingre hele tiden skal røre ved heliumpinden. Det er forbudt at gribe om pinden på nogen måde, den skal hvile på fingrene. - Det er sværere end man skulle tro. Sjovt nok har heliumpinden, især i de første forsøg, det med at stige til vejrs i stedet for at komme ned til jorden. Dette kan give en vis forvirring, idet alle syntes at de gør deres bedste for at føre pinden ned til jorden. Hvis opgaven synes for nem, er det facilitatorens opgave at holde strengt på, at alle fingre skal røre pinden, samt at opgaven ikke er løst førend pinden er ført helt ned til jorden. Jo flere deltagere, jo sværere er det ofte, og nogle gange synes opgaven helt uløselig. I så fald er det facilitatorens opgave at få deltagerne til at slappe helt af, koncentrere sig, og meget langsomt og tålmodigt sænke pinden mod jorden. - Alle pegefingre skal hele tiden røre ved heliumpinden. - Det er forbudt på nogen måde at gribe om pinden, pinden skal hvile på fingrene. - Opgaven er først fuldført når pinden er sænket helt til jorden ved fælles hjælp. - Hvad var gruppens umiddelbare reaktion på heliumpinden? - Hvordan gik gruppen til udfordringen? - Hvilke færdigheder fandt gruppen ud af at de havde behov for for at kunne løse opgaven? - Hvilke kreative løsningsforslag var i spil? - Hvilke styrker og svagheder ville en udefrakommende observatør have peget på? - Hvilke roller påtog deltagerne sig? - Hvad lærte deltagerne individuelt om sig selv igennem øvelsen? Hvilke andre situationer fra job/skole kan man sammenligne med heliumpinden? Samarbejde Strategi Fællesskab - Hemmeligheden bag den magiske heliumpind er, at det kollektive opadrettede tryk fra alle deltagernes fingre, har det med at overstige trykket fra pindens vægt. Som resultat heraf vil pinden have det med at stige mere og mere til vejrs, jo mere energi gruppen lægger i at få den sænket.

6 Jeg-kom-1 Formål Materialer Antal Icebreaker, teamwork, fokus, hurtighed, omstillingsparathed. Ingen 5-10 minutter min. 7, gerne flere Deltagerne stiller sig i en cirkel. Facilitatoren starter med at sætte sig på hug mens han siger I came one/jeg kom en og rejse sig op igen, de næste to deltagere i cirklen skal nu følge op ved at sætte sig på hug sammen og samtidig sige We came two/vi kom to og herefter rejse sig op. De næste tre deltagere i cirklen skal nu sammen sætte sig på hug mens de siger We came three/vi kom tre og herefter rejse sig igen. - Således fortsættes rundt i ringen til man når til facilitatoren, som det passer omkring ham/hende startes forfra med I came one/jeg kom en og så videre. Meningen er at man starter i moderat tempo så alle kan være med, hurtigt øges tempo så det bliver sværere og sværere at følge med. Udfordringen er at man hele tiden skal følge med, så man ved hvornår man er på og hvad man skal sige. Straks der laves fejl ændres rækkefølgen, så man kan ikke stå og sove til det bliver ens tur. Efterhånden som der falder flere og flere fra, tilpasses med hvor store grupper man tæller op til, altså eksempelvis om man tæller op til We came five/vi kom fem eller op til We came three/vi kom tre Det kan hænde at man kommer til at køre i ring så alle deltagerne hele tiden har samme nummer, det vil gøre det meget nemmere og man kan derved fortsætte længe i ringen uden at nogen laver fejl. I en sådan situation kan man ligeledes vælge at tælle en gang højere eller en gang lavere for at bryde cirklen. - Man går ud af legen hvis man laver en fejl, eks. hvis man siger forkert, hvis man glemmer at sætte sig på hug, hvis man hopper med på en forkert bølge eller hvis man helt overser ens tur. - Der kan dømmes nøl og ude af legen hvis man syntes nogle er for langsomme. Dannelsen af hurtige og midlertidige teams Samarbejde eller individuelt? - Fokus og opmærksomhed - Hurtighed - Omstillingsparathed

7 Brikkerne Formål: Samarbejde gennem non-kommunikation. Gruppen når kun målet gennem samarbejde, hvilket betyder at man må være villig til at give uden nødvendigvis at få noget tilbage. Øvelsen viser hvor vigtig kommunikation er, og hvor meget sværere det bliver at løse opgaven når man netop ikke må kommunikere. Materialer: Et sæt ens brikker pr. deltager (legoklodser/papbrikker/puslespilsbrikker) 15 minutter Deltagerne instrueres i, at det er strengt forbudt at kommunikere med hinanden, og at man kun må give brikker til et andet gruppemedlem, aldrig kræve en brik. Øvelsen går ud på, at alle i gruppen skal danne den samme figur. Det betyder, at man må give en brik til en, som man tror, kan bruge den. Men ikke selv bede om en! Hver deltager får udleveret et tilfældigt sammensat sæt af brikker. Alle deltagere skal have lige mange brikker, men altså blandede brikker. Centralt kan evt. placeres en model af den færdige figur. - Det er strengt forbudt at kommunikere - Man må kun give, aldrig kræve, en brik - Opgaven er først løst når alle deltagere hver især står med hver deres, ens, figurer. - hvordan er rollefordelingen - hvem tager lederskab - læres der - Samarbejde - Strategi - Uselviskhed

8 Tyren i ringen Formål: Samarbejde Sammenrystning af gruppe Fysisk berøring og grin Materialer: Tykt, langt tov (ikke nylon) 15 minutter Et kraftigt reb afpasses i længde efter deltagerantallet, og en ring formes. Deltagerne stiller sig med front mod midten og holder rebet foran sig i hoftehøjde. En tyr lukkes ind i ringen og skal nu forsøge at stange (røre) én af de øvrige, som så bliver tyr. Deltagerne udenfor ringen må gerne slippe rebet for at undvige, men rebet må ikke falde til jorden. Sker det, bryder tyren ud og må fange hvem som helst. Er ringen stor, kan man have flere tyre. - Rebet skal holdes i hoftehøjde, så tyren ikke løber halsen imod! - Tyren skal holde hænderne i hovedhøjde og altid stange over rebet. - hvordan er rollefordelingen - hvem tager lederskab - lyttes der - læres der - Samarbejde - Strategi

9 Ind i cirklen adopteret fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Formål: Fastlægge mål og følge strategi. Udvikle kreativ tænkning Fysisk berøring og grin Materialer: Sisal/hulahop-ring/træstub/stor sten 20 minutter Lav en cirkel af sisal i passende størrelse og læg denne på jorden (fordelen ved sisal er, at cirklen kan gøres mindre, hvis de er for gode eller større, hvis de skal have en succesoplevelse). Øvelsen kan også gennemføres med en hulahop-ring (irriterende at slæbe rundt på) Så mange af gruppen som muligt skal nu ind i cirklen. Gruppen fastlægger et mål, som meddeles instruktøren - ingen legemsdele må berøre jorden uden for cirklen. - ingen, som ikke skal ind i cirklen, må hjælpe - at bære, bygge pyramide er tilladt (dette fortælles kun deltagerne, såfremt de spørger) - hvordan er rollefordelingen - hvem tager lederskab - lyttes der - læres der - at fastlægge mål og strategi - kommunikere hensigtsmæssigt - tænke kreativt på nye måder (synergi) - roller og lederskab Variation Hele teamet skal stå sammen på den samme træstub/mælkekasse eller lignende. Opgaven løses ved at teamet hjælper hinanden, finder en fælles balance og holder hinanden oppe. Der kan sættes en tidsfrist på hhv. hvor lang tid de har i alt og hvor lang tid de skal balancere sammen for at det tæller for løst opgave.

10 Vend lagnet adopteret fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Formål: Fastlægge mål og følge strategi. Udvikle kreativ tænkning Fysisk berøring og grin Materialer: 1 lagen eller en lille presenning 20 minutter Teamet får udleveret et lagen. Alle i teamet stiller sig på lagnet efterfølgende må jorden ikke berøres. Berøres jorden folder man lagnet helt ud og starter forfra igen. Teamet folder nu lagnet (mens alle stadig står på dette) Foldning af lagnet gentages nu, indtil deltagerne ikke længere alle kan stå på lagnet. - Sæt evt. flere hold til at dyste mod hinanden, vinderen kan være det hold der hurtigst får foldet lagnet x antal gange, eller det hold der får foldet lagnet flest gange uden at røre jorden. - ingen legemsdele må berøre jorden uden for lagnet. - hvordan er rollefordelingen - hvem tager lederskab - lyttes der - læres der - at fastlægge mål og strategi - kommunikere hensigtsmæssigt - tænke kreativt på nye måder (synergi) - roller og lederskab

11 Op ad bakken adopteret fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Formål Materiale Fastlæggelse af strategi (ud fra undersøgelse af terræn og kompetencer) Videregivelse af erfaringer og læring af disse Fordeling af opgaver efter kompetencer 2 store udendørs blomsterpinde pr. gruppe (evt. kosteskafte) Fodbold (plasticbold) min. Instruktøren finder en bakke/skrænt af passende hældningsgrad. Deltagerne inddeles i grupper af 5-7 personer 4 deltagere griber om hver sin ende af blomsterpinden (én i hver ende) De 4 deltagere samler pindene tæt (ca. 10 cm fra hinanden) ved hinanden. Bolden placeres på blomsterpindene. Gruppen af 4 skal nu transportere bolden op af bakken og ned igen Bolden må ikke falde af pindene (i så fald begyndes forfra) Bolden må ikke fastklemmes mellem pindene eller berøres med hænderne. De øvrige deltagere i gruppen må støtte og hjælpe via kommunikation samt fysisk berøring af de 4, samt fjernelse af hindringer undervejs (grene osv.) Hvis bolden falder på jorden udskiftes deltagere og nye i gruppen forsøger sig - rollefordeling - lederskab - videregives information om erfaring - Videregivelse af erfaringer - læring - fastlæggelse af strategi ud fra vurdering af betingelser (jordbund) samt kvalifikationer (højre/venstrehåndet, højde osv.)

12 Bombeleg Formål: Lægge strategi Udnytte forskellige kompetencer Effektiv kommunikation og videreformidling Lære af hinandens erfaringer Materialer: Gadekridt, præfabrikerede bombebaner på papir se eksempel for inspiration : 30 minutter Forberedelse Bombe-banerne printes ud (og lamineres evt.) Der tegnes et 6x6 kort/tabel i skolegården med kridt (dog uden bomber) men med angivelse af ABCDE opad og henad. Banen kan genbruges til utallige udgaver af Bombelegen. Instruktøren holder bombekortet og skal være klar til at sige BUM, når/hvis der er en, der træder på en bombe. Teamet (ca. 4-6) stiller op på en række ved START-linjen alle, på nær den der skal starte, stiller sig med ryggen til banen. Første person træder ind på et felt på bombebanen og afventer reaktion fra instruktøren med bombe-kortet, som hele tiden følger med på kortet om der trædes på bomber. Hvis instruktøren forholder sig tavs går personen videre enten frem, til højre eller til venstre. Træder personen på en bombe er det instruktørens job at sige BUM, og den person, som er blevet ramt går om bag i køen, med ryggen til banen. Nu er det næste persons tur til at gå ind på banen, og den første persons opgave at forsøge guide denne udenom den bombe han/hun ved hvor er. Bliver man ramt er det om bag i køen, med ryggen til banen og den næste får lov at forsøge sig. Der bliver dermed hele tiden flere og flere der ved hvor bomberne er og kan hjælpe med at guide. Således fortsættes der, indtil en person er kommet hele vejen frem til mållinien - Man må gå frem, til højre og til venstre, men ikke skråt - Man må ikke kigge når man står med ryggen til banen, evt. kan man få bind for øjnene - Fordeling af roller og lederskab - udnyttelse af kompetencer - hensigtsmæssig kommunikation herunder især aktiv lytning og evne til videreformidling - alles deltagelse Det væsentlige i at lytte Evne til at videreformidle og kommunikere effektivt

13 A B C D E

14 Trafikprop adopteret fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Formål: Materiale Kreativ tænkning Planlægning af opgave Opmærksomhed på rollefordeling og lederskab 1 stk. A4-papir el. lign. pr. pers. til markering af pladserne (evt. i 2 farver) 45 minutter To lige store hold (3 6 personer) står på to rækker med front mod hinanden Alle står på et stykke papir i deres teamfarve, i midten mellem de to teams er der et ledigt felt/papir X X X X X X X X X X X Front Front Holdene skal bytte plads - man må ikke bevæge sig bagud - kun én person ad gangen må gå - man må gå lige frem til en ledig plads - man må springe over en fra det andet hold (der jo går i den modsatte retning) til en ledig plads - man må ikke passere et teammedlem (front samme vej som en selv) - man må ikke flytte sig mere end én plads ad gangen - man må kun flytte sig til en tom plads Observation Evne til at planlægge opgaven Fordeling af roller og lederskab Evne til kommunikation Kreativitet Udnyttelse af forskellige kompetencer At sætte sig ind i en kompleks opgave og lægge strategi for løsning Nødvendigheden af at lytte til hinanden

15 Springet adopteret fra Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Formål: Materiale At skabe tillid At udnytte forskellige kompetencer At stole på andres kompetencer Væltet træstamme/hensigtsmæssig sten/bord minutter Èn fra teamet stiller sig efter tur på en træstamme (sten, bord) med ryggen mod sit team. Teamet står på to tætte rækker (4-5 i hver række) med front mod hinanden (face-to-face) Parvis griber teamet hinanden i en sikker og holdbar håndfatning. Når teamet er sikker på, at håndfatningen er sikker og fordelingen (drenge/piger, høj/lav) er hensigtsmæssig, meddeler teamet personen på træstammen, at de er klar. Personen lader sig derefter falde baglæns ud i teamets sikre greb, med lukkede øjne. Det er vigtigt at personen der lader sig falde tør stole på teamet, det er derfor teamlederens opgave at sørge for at teamet står hensigtsmæssigt og er klar til at gribe. Springet kan naturligvis varieres i forhold til højde af træstamme endvidere kan springeren vælge at springe med front mod teamet, i så fald dog med åbne øjne. Sikkerheden skal være i orden er du usikker, så undlad øvelsen. Ingen må presses til denne øvelse mod sit ønske - var der nogen, som søgte at presse deltagere uhensigtsmæssigt - hvordan blev den nødvendige tryghed opnået blev den opnået - evnede teamet at fordele placeringer hensigtsmæssigt - var der en hensigtsmæssig rolle / leder fordeling -forståelse for at skabe trygge rammer -vigtighed af at empati i problematiske / udfordrende situationer -kommunikation som tryghedsskaber

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet

Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet Teambuilding øvelse 1 en ryste sammen aktivitet At lære mere om hinanden og få deltagerne til at snakke sammen. 6 eller flere Papir Blyant eller kuglepen Før aktiviteten skal du vælge 3 personer og bede

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 Vi nåede ikke alle lege, men her har I det samlede program. Kan ske at noget af det vi ikke nåede kommer på næste gang Tak i øvrigt for godt engagement og humør Kan du

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

Indholdsliste i kassen A-grunden

Indholdsliste i kassen A-grunden Indholdsliste i kassen A-grunden 30 stk. Farvede bånd rød/blå, til holddeling 8 kegler i god kvalitet 4 fløjter i rustfri god kvalitet 2 fodbolde fra trees 2 basket bolde fra trees 1 pendulkegler, 9 trækugler,

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn

kreativ produktudvikling 3D leg Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn kreativ produktudvikling give gaver der har samme sko som dig selv. 3. den med længst hår 4. giv hinanden gaver ved at mime. Vis gaven med dit kropssprog uden at sige, hvad det

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG

KREATIV PRODUKTUDVIKLING 3D LEG KREATIV PRODUKTUDVIKLING Partnerskab for Vækst Fyn GIVE GAVER DER HAR SAMME SKO SOM DIG SELV. 3. DEN MED LÆNGST HÅR 4. GIV HINANDEN GAVER VED AT MIME. VIS GAVEN MED DIT KROPSSPROG UDEN AT SIGE, HVAD DET

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Motorikstyrkende lege

Motorikstyrkende lege Motorikstyrkende lege Et inspirationshæfte fra Fællesrådgivningen for Børn og Unge, PPR side 1 Indhold Bage boller... 3 Lege med fokus på kropsbevidsthed... 3 Find to ens billeder... 3 Lege med fokus på

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Poster på løbet - konfirmandlejr

Poster på løbet - konfirmandlejr Poster på løbet - konfirmandlejr Ved alle poster, kan der gives fra 1-10 point. Ved nogle poster må man vente på at alle hold har været igennem, før man kan give point. Post 1 Kærlighed opmærksomhed på

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt Trille og Trolles terningleg Før vi går i gang: Vi skal bruge 1 (stor) terning og en hulahopring, som placeres midt på gulvet. Vi udvælger 6 opgaver fra oversigten. Vi lægger de seks terningbrikker ud

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Teknik baggerslag Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for,

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Sådan træner du foden

Sådan træner du foden Du kan med fordel træne foden dagligt, medmindre vi har lavet anden aftale. KONTAKT OG MERE VIDEN Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Fysio- og Ergoterapi Hjørring Tlf. 97 64

Læs mere

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation Bassintræning i varmtvandsbassin: har smertedæmpende effekt gør svære bevægelser lettere har en afslappende effekt udnytter vandmodstanden reducerer din kropsvægt på grund af opdriften giver dig en øget

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee en

Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee en Inspiration til sjove aktiviteter med frisbee en Kære lærer og pædagog Her følger 14 kort med masser af inspiration til leg og bevægelse med frisbee en i centrum. Frisbee-aktiviteterne er for alle børn

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a.

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Aktivt program OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0589 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Indholdsfortegnelse til lege

Indholdsfortegnelse til lege Indholdsfortegnelse til lege - Stratego... 3 - Grydelågsleg... 3 - Gummistøvlekast:... 3 - Tepose-kast... 3 - Mange mennesker i firkant... 4 - Fold presenning sammen... 4 - Hekseringen... 4 - Reb gennem

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Indhold Kuffertens indhold... 2 Rebets mester... 3 T-spillet... 4 Atomaffald... 5 Håndjern... 7 Løft i flok... 8 Tillidsmole... 9 Transformation...

Indhold Kuffertens indhold... 2 Rebets mester... 3 T-spillet... 4 Atomaffald... 5 Håndjern... 7 Løft i flok... 8 Tillidsmole... 9 Transformation... Indhold Kuffertens indhold... 2 Rebets mester... 3 T-spillet... 4 Atomaffald... 5 Håndjern... 7 Løft i flok... 8 Tillidsmole... 9 Transformation... 10 Copycat... 11 Tæppevender... 12 Bolden i røret...

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET FÆLLES KLASSEAKTIVITET Dialogkortene kan bruges som en fælles klasseaktivitet fx i de sidste 10 minutter af en lektion eller evt. i den understøttende undervisning. Det kan forløbe på den måde, at tre-fem

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers

under at gribe øvelsen. hænderne i gribestilling. Her skal pegefinger og tommeltot pege imod hinanden og ellers Nr.3493 Alder: 8-10 år - Tid: 12 min. Nr.3492 Alder: 8-10 år - Tid: 8 min. At gribe bolden De 2 spillere står overfor hinanden med ca. 2 og 2 sidelæns løb på et mål eller ca. 10-15 m før der skiftes retning.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere