At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel"

Transkript

1 At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009

2 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde? Det er min oplevelse. I denne artikel beskriver jeg hvordan systemteorien hjalp mig med at udarbejde en kommunikationsstrategi. Vi har et problem med den interne kommunikation i organisationen. Vi skal have udarbejdet en strategi, og det tager du dig af. Der er lavet rigeligt af undersøgelser og rapporter allerede, så dit arbejde handler mest om at analysere problemerne og lave en strategi for, hvordan vi gør noget ved dem. Det var den opgave, jeg blev stillet, som noget af det første efter jeg blev ansat som kommunikationsmedarbejder. Og jeg har indtryk af, at mange andre kommunikatører bliver stillet lignende opgaver. Det handler om at analysere og diagnosticere problemet og derfra foreslå relevante tiltag til at løse det. Ledelsen ønsker en strategi og handlingsplan, og nogle gange bliver arbejdet brugt andre gange ender det på hylden eller gemmes væk på intranettet. Det kan handle om, at strategien ikke helt ramte skiven, at problemet ændrede sig, eller at organisationen ikke blev godt nok involveret og derfor ikke tog ejerskab. Man kunne blive ved. Men det kan også handle om selve den forestilling, at en strategi i sig selv kan løse problemer til forskel for en løbende strategisk handlen. En forestilling, som måske er værd at udfordre. Plans are nothing and planning is everything Sådan sagde Eisenhower engang. Men hvis planning er løsningen, hvad kan så være tilgangen for den kommunikationsmedarbejder, der har fået opgaven og som ikke indebærer forudgående inddragelse af organisationen? Mit bud er at lave et strategisk design, der kan udgøre en ramme omkring en organisk og emergerende proces en proces, hvor man fremadrettet drøfter og definerer intern kommunikation flere steder i organisationen. Altså fra centralt hold at begrænse sig til overordnede formuleringer, som man så løbende uddyber og giver mening i det lokale arbejde. Ikke for at være overfladisk, men netop for at komme i dybden. Lad de andre gøre arbejdet Med en sådan tilgang betragter man dét, der typisk ses som implementering, som en del af udviklingsarbejdet, der altså foregår løbende og flere forskellige steder samtidig. Det betyder samtidig, at man som kommunikationsmedarbejder forlader rollen som eksperten, der skal diagnosticere (og helbrede) patienten. I stedet påtager man sig rollen som facilitator med den opgave at sikre processer, hvor ledere og medarbejdere sammen får talt om oplevede problemer, hvad der virker, og hvad der skal være bedre. Med andre ord går man her som kommunikationsmedarbejder bevidst ind i et arbejde med at få skabt strukturerede samtaler, der giver rum til planning.

3 Det var denne tilgang, jeg valgte, men med på idéen. Og den ønskede som udgangspunkt en plan og ikke et luftkastel. Et centralt første skridt var derfor at levere et papir, der havde tilstrækkelig tyngde til at kunne udgøre et beslutningsgrundlag, og som samtidig ikke tog forskud på det lokale arbejde. Resultatet blev et strategipapir, som kan koges ned til følgende tre vektorer, der udstikker tre samtidige og indbyrdes relaterede bevægelser for organisationen: Fra afsender til modtager Fra produkt til processer Fra legitimering til læring I det følgende vil jeg uddybe formålet med og inspirationen til - disse tre vektorer. Jeg vælger at bruge energi på dette, da rammen både blev vedtaget af ledelsen, og da den har vist sig at levere varen i vores organisation. Det arbejde, som rammen har faciliteret og fortsat faciliterer - spænder vidt: Fra at påvirke møde- og mailkultur, over at omorganisere intranettet til at forbedre ledelseskommunikationen. Og meget mere. Jeg kan med andre ord varmt anbefale tilgangen. Og her følger så en uddybning af indholdet: Både lineær og cirkulær tilgang De tre vektorer tager deres udgangspunkt i en analyse af problemet med den interne kommunikation på min arbejdsplads. - kombineret med inspiration fra systemteorien. Den analyserede situation fremgår af vektorernes venstreside og den systemiske inspiration af højresiden. Rapporterne, jeg analyserede, nævnte konkrete udfordringer, som f.eks. følelsen af på en og samme tid at svømme i information og ikke at føle sig godt nok informeret. At den interne kommunikation var velment, men ofte ude af sync med de aktuelle situationer. Og oplevelsen af en nul-fejls kultur, hvor det var vigtigere, at man havde lavet sit, end at dét, man havde lavet, bidrog til noget synligt. I det strategipapiret, jeg leverede til ledelsen fremgik vektorerne efter en beskrivelse af nu-situationen, og dette gav tilsammen et indtryk af, at tingene var blevet regnet ud og at vektorerne kunne levere løsningen. Dette var ganske positivt. Det imødekommer nemlig dem, der har forventningen om en strategi, der leverer en form for diagnose. Samtidig understreger vektorerne, at strategien udstikker en bevægelse frem for et mål, en ramme frem for et forudbestemt handlingsforløb nedbrudt i milepæle og succeskriterier. Så ganske vist

4 er der udstukket overordnede mål, men deres mere konkrete betydning og de tiltag, der indfrier dem, er fra start til diskussion. Strategien indskriver altså rum til lokal fortolkning og plads til forbedring. Med systemisk lingo kan man kalde designet en lineær ramme for en emergerende, cirkulær betydningsdannelse. Dette imødekommer dels medarbejdernes behov for involvering og dels behovet hos den ikke-alvidende projektleder for at kunne agere formålsrettet i ukendt terræn. Vektor 1: Fra afsender til modtager En oplevelse af både over- og underkommunikation peger på, at der tales forbi hinanden i en organisation. Det kan der være mange gode grunde til, og en kan være den måde, vi opfatter kommunikation på. Man kan med en vis ret hævde, at modtageren er den centrale aktør i systemisk tænkning. Centralt i tilgangen ligger idéen om autopoiese 1 eller selvreference; at vi som individer og grupper eksisterer i kommunikativt lukkede systemer og kun oplever vores egen filtrering og fortolkning af verden. Det betyder slet og ret, at vi ikke siger det, vi siger - vi siger, det andre hører os sige. Dette kan også formuleres som, at modtageren bestemmer budskabet. Dette er ikke i sig selv nyt for professionelle kommunikatører, men man kan med en vis ret spørge hvor dybt forståelsen stikker? Jeg vover i hvert fald den påstand, at mange af os i vores daglige virke, med vores svære opgaver og hurtige deadlines, forfalder til den klassiske transmissionsmodel, hvor en afsender sender et budskab til en modtager, og hvor forskellen mellem det afsendte og det modtagne handler om støj på linjen. Denne opfattelse kan være grundlaget, når vi hører os sige det har jeg jo sagt eller det var ikke det, jeg sagde!. Når jeg således indrammer pointen som den første vektor, insisterer jeg på at minde både mig selv og min arbejdsplads om at kanyleteorien ikke går an. At det er tvingende nødvendigt at være opmærksom på de mange forskellige perspektiver og fortolkninger af budskaber hvis den interne kommunikation skal fungere. Vektor 2: Fra produkt til processer Den anden vektor handler om hvordan man kan rykke sig mod den modtagerorientering, som indrammes i den første vektor. Ordet produkter referer til oplevelsen af at have afsluttet et arbejde. Talen er holdt, mailen er formuleret og sendt. Med andre ord fastholder termen os i en forestilling om, at information overføres fra afsender til modtager. Men med antagelsen om, at modtageren bestemmer budskabet, får vi en forståelse af, at kommunikationen for så vidt er død, indtil vi kender til den effekt, den har på modtageren. Man ved med andre ord 1 Maturana H. & Varela F. (1987): Kundskabens Træ, Ask

5 ikke, hvad man har kommunikeret i sin mail, før man kender til effekten udtrykt gennem modtageren. Vektoren peger dermed på et større fokus på feedback-sløjfer, hvor vi sikrer os, hvad der er forstået, og det indebærer løbende målinger af kommunikationsarbejdet, dialogmøder mm. Samtidig åbnes op for at se intern kommunikation som en strøm af budskaber og forhandling af mening, der orienterer organisationens medlemmer mod bestemte forståelser og dermed handlinger. Dette er et radikalt opgør mod en ude-af-syne-ude-af-sindtankegang, hvor den interne kommunikation opfattes som enkeltsager. Endelig er vektoren effektiv, når det drejer sig om at adressere arbejdsprocesserne i det daglige kommunikationsarbejde. Jeg har her været inspireret af lean og process re-engineering, der ud fra et kundefokus arbejder med at optimere processer eller workflows. I dette lys handler vektoren om at blive klarere på, hvad der giver værdi for hvem, og hvordan den enkelte bidrager til helheden. Vektor 3: Fra legitimering til læring Den tredje vektor udfordrer den nul-fejlskultur og problemorientering, som er så udbedt på mange danske arbejdspladser. Er udgangspunktet find-fem-fejl, er det naturligt at legitimere sine handlinger, altså løbende at forklare, at der er en god intention og en logik forbundet med dem. Her har vektoren til formål at tilskynde en bevægelse fra jeg har gjort det til hvad var det, jeg gjorde, der gjorde det? og endda har jeg mon gjort det?. Vektoren er et forsøg på at rykke ved nogle kulturelle elementer, der ofte er hæmmende for innovation og udvikling. Og den er udtryk for en grundopfattelse af, at det er gennem læring, vi kan justere og optimere vores forståelser og arbejdsprocesser. Opsummering Opsummerende udgør de tre vektorer den centrale tænkning i det strategipapir, jeg udformede som respons på lederens opgave. Strategipapiret har siden fungeret som en ramme for et løbende arbejde med intern kommunikation og jeg oplever, at denne model har gjort det muligt både at levere et klart mål og en frihed i vejen dertil, ligesom den har betydet, at jeg som kommunikationsmedarbejder kan indtage flere forskellige roller. Modellens lineære element har betydet, at jeg som ekspert har kunnet møde ledelsens ønsker om en formuleret strategi inden for kort tid med en vis grad af diagnose og løsning. De tre vektorer fungerer som en virkningsfuld kommunikationsplatform med et budskab, der er let at kommunikere til organisationen. Samtidig er de tre bevægelser tilpas rummelige med plads til fortolkning, så de

6 danner grundlag for løbende dialog om den interne kommunikation og dermed en kontinuerlig planning på alle lag i organisationen en løbende emergerende praksis.

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere