PsykiatriNyt. Indhold. November Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder..."

Transkript

1 PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, Christoffer Regild, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Leder Den gode leder...side 2 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre...side 3 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting!...side 7 Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation...side 9 Koncerndirektør i praktik - blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen...side 11 PS Kort Nyt...Side 12 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Den gode leder Region Hovedstadens Psykiatri er et stort hospital, hvor engagerede medarbejdere hver dag gør deres bedste inden for psykiatrisk behandling og forskning. Vi har selv høje forventninger til indsatsen det samme har vores patienter og pårørende. For at yde vores bedste for dem, skal vi have en effektivt samarbejdende organisation og være en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige udvikling af medarbejderne understøtter kerneopgaven. Skal dét lykkes, er det ikke nok, at medarbejderne er fagligt dygtige vi skal også have kompetente ledere. Vi kan kun leve op til forventningerne, hvis vores ledere formår at være lige så engagerede ledere, som vores behandlere er engagerede behandlere. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. Der er ikke nogen endegyldig formel på den gode leder. Det konkrete indhold i lederjobbet afhænger selvfølgelig af ledelsesniveau og ledelsesfunktion. Vi er forskellige som mennesker, og udfordringerne på ét afsnit kan være meget anderledes end naboafsnittets og alle ledere skal ikke lede på samme måde. Men en række ledelsesopgaver er alle ledere fælles om - og derfor er der også en række grundprincipper for god ledelse i vores organisation. Som ledere skal vi sikre, at fagligheden er høj overalt i organisationen. Vi skal fremme arbejdsglæde, samarbejde og motivation blandt medarbejderne. Vi skal styre driften, så vi arbejder effektivt. Vi skal tænke ud i fremtiden og styre efter Psykiatriens langsigtede målsætninger. Alt sammen for at sikre, at patienterne nu og fremover får den bedst mulige behandling. Lederrollen er kompleks og under forandring. Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse om nogle af de tilbud, lederne i vores organisation får, som støtte til at løfte udfordringerne. Du kan blandt andet læse om den netop gennemførte 360 graders evaluering af alle ledere, om en lederkollegas erfaringer med evaluering og lederudviklingsprogrammet, og om de tiltag, der sættes i gang, for at gøre vores topledere til bedre kommunikatører og bedre ledere. God læselyst. Martin Lund Direktør 2/15

3 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre Resultaterne er kommet af den første 360 grader ledelsesevaluering i RHP. Generelt er vi godt tilfredse med vores ledere. Læs mere om resultaterne af hovedrappporten her. Af Thomas Arnbjerg, HR-afdelingen For første gang er alle ledere i Region Hovedstadens Psykiatri blevet evalueret af egne medarbejdere og chefer. Evalueringen er foregået ved en spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten har været høj - godt og vel 90%. Evalueringen viser, at lederne på det generelle niveau bliver vurderet tilfredsstillende, nemlig 4,1 på skalaen 1-5. Når vi kigger nærmere på resultaterne, er der også nogle tydelige indsatsområder. Resultater på ledelsestemaer Ledernes styrker og svagheder De punkter, hvor lederne i RHP samlet set står stærkt, er: At lederne tør stå fast 3/15

4 At lederne deler viden og inddrager At lederne har fokus på økonomi At lederne opleves at have brugerne i centrum Generelt vurderes lederne lavere, når det handler om: Den daglig drift Strategisk ledelse Selvledelse Generelt ligger vurderingerne fra ledernes underordnede lidt under de øvrige respondenters vurderinger. Denne trend er karakteristisk for denne type af undersøgelser og ses også fra andre sektorer. Lederne i RHP ligger på samme niveau som andre ledere i Region Hovedstaden. Dog vurderes de at være en smule mindre gode til faglig ledelse og driftsledelse. Stor spredning i tilfredsheden med lederne Der er en betydelig spredning i evalueringen af lederne på tværs af centre og tilbud i RHP. 16% af vores ledere har fået et samlet resultat på 4,4 - mens 15% ligger under et samlet resultat på 3,7 Betydelig spredning i det samlede resultat på tværs af ledere Vi kan lære af de dygtigste Hvad er det, de særligt gode ledere gør godt? Hvad kan vi lære af dem? På figuren nedenfor kan vi se, at de højest vurderede ledere har et særligt fokus på personaleledelse og daglig drift. De er gode til at tage fat om konflikter i tide, de anvender deres overblik til at prioritere, og de arbejder aktivt for trivsel i hverdagen. De har også et strategisk fokus, de opstiller mål og lægger planer, de formidler den overordnede strategi og forklarer meningen med strategien for medarbejderne. Sidst men ikke mindst, sørger de for løbende at udvikle sig i lederrollen. 4/15

5 Top 10 spørgsmål, der adskiller ledere med højeste og laveste resultat Vigtigst: daglig drift og mening med arbejdet En af de vigtigste ting, vi kan lærer af evalueringen er, hvilken adfærd hos vores ledere vi synes er vigtigst. Overordnet handler det om at kunne sætte retning og sikre en god daglig drift. Helt præcist skal ledere være god til at opstille mål for arbejdsindsatsen og formidle den overordnede strategi for arbejdsopgaverne, så de bliver meningsfulde i hverdagen. Lederen skal altså være med til at få medarbejderne til at føle sig som en del af en større helhed. Samtidig skal lederen sikre, at den daglige drift kører godt, have blik for kommende udfordringer og lægge planer og prioritere. Hvad bruger vi resultaterne til i RHP? De samlede resultater af evalueringen skal bruges til at udvikle lederne og hele Region Hovedstadens Psykiatris organisation. Indsatsområderne skal ligge i tråd med RHPs strategi og visionerne for psykiatrien, og vælges ud fra følgende spørgsmål: Hvor viser analysen os, at vi får særlige høje vurderinger? Hvordan understøtter vi den fortsatte positive udvikling? Hvor viser analysen os, at vi får særlige lave vurderinger? Hvordan understøtter vi vores ledere i at udvikle sig her? Har vi allerede iværksæt initiativer som leder- og organisationsudvikling, der dækker gabet mellem det vi ønsker og har brug for, at vores ledere i højere grad gør det, de er mindre gode til? Hvis ikke, hvilke initiativer skal vi i givet fald igangsætte? 5/15

6 Lederudviklingen er godt i gang De områder, hvor lederne vurderes lavere, er allerede i høj grad under udvikling. Det sker blandt andet gennem de fire eksisterende lederudviklingsprogrammer: Ledertalent, ledelse af patientforløb, ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere, samt gennem SNIP-projektet Sygefravær Ned I Psykiatrien. I 2012 sætter RHP yderligere fokus på at gøre lederne bedre til at kommunikere - strategisk kommunikation er en væsentlig del af ledelsesopgaven. Det at kunne formidle en overordnet strategi - altså oversætte og omsætte overordnede planer for en hel organisation til konkrete og meningsfyldte initiativer i det daglige sammen med medarbejderne, er afgørende for, at Psykiatrien fungerer bedst muligt for patienterne. I 2012 vil der ligeledes blive tilbudt ledersupervisionsgrupper. Hertil kommer de lokale og individuelle udviklingsaktiviteter for lederne på centre, tilbud og i administrationen. Derfor skal lederne evalueres Regionsrådet besluttede tilbage i 2009 at gennemføre en 360 grader ledelsesevaluering for alle formelle ledere i regionen. I RHPs evaluering indgår der besvarelser. Nu er resultaterne kommet. Den enkelte leder har fået sin egen rapport, og er nu i gang med at fordybe sig i resultaterne. Alle ledere afholder møder med egne respondenter. Der er også udarbejdet en aggregeret rapport gældende for hele RHP. Den samlede rapport vil snarest blive lagt på PsykIntra. 6/15

7 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting! Anne Rosenquist er leder i Region Hovedstadens Psykiatri og er allerede tidligere blevet 360 grader evalueret. Hun har brugt feedbacken til at blive en bedre leder, og mener, at professionel ledelse er uvurderlig for både arbejdsmiljø og patienter. Anne Rosenquist Foto: Christoffer Regild - Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe? - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Af Anita Santarelli, Sekretariat- og Kommunikationsafdelingen Første gang, Anne Rosenquist blev 360 grader-evalueret som leder, blev hendes medarbejdere, ligestillede kollegaer og ledere interviewet af hendes medkursister på Psykiatriens lederudviklingsprogram. Det var i Jeg fik en meget brugbar viden om mig selv, om, hvordan jeg bliver opfattet som leder af mine over- og underordnede. Jeg fik kritik, men også anerkendelse - og ligesom for alle andre, så vokser ledere altså også bedst med anerkendelse!, siger Anne Rosenquist. Den anerkendende tilgang Et af de vigtigste læringspunkter, da Anne Rosenquist blev evalueret første gang, var netop, at anerkendelse som ledelsesredskab virker - uanset hvem og hvor mange man leder. - Som leder har jeg altid forsøgt at arbejde ud fra den anerkendende tilgang. Og jeg kan se, at det virker - også når man bevæger sig opad. Før var jeg afdelingsleder på et sengeafsnit. Nu leder jeg to sammenslåede distriktspsykiatriske centre og en større og tværfaglig medarbejdergruppe - nogle er selv ledere. Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe?, siger Anne Rosenquist. Som leder har man ansvaret for, at en afdeling opfylder aktivitetsmålene. Og fokus på disse måltal er blevet større, de sidste år. Det stiller store krav til ledernes kommunikative evner - og her er den anerkendende tilgang vigtig: - Som ledere skal vi gøre sammenhængen mellem et aktivitetsmål-tal og de daglige opgaver tydelig. Vi skal oversætte de overordnede mål for Psykiatrien, så vi kan gennemføre dem lokalt hos os. Styring efter produktivitetsmåling er en god ting. Men vi skal opfinde et helt nyt sprog, når vi skal forklare, hvordan styring efter måltal har værdi for patienten. Den værdi skal være synlig, ellers vil medarbejderne helt naturligt ikke spille med, fortæller Anne Rosenquist. Hendes bud på, hvordan man bedst synliggør værdien af måltal-styring, er hele tiden at kommunikere - tale klart og tydeligt om mål og tidsrum, og beskrive, hvad arbejdsopgaven egentlig består i. Så ansvaret ikke kommer til at ligge hos den enkelte medarbejder, men bliver fælles for medarbejdergruppen. Og når et måltal ikke nås, skal der ikke skældes ud: - Bare det at sige, at måltallet ikke er nået, kan opleves som skæld-ud. Og det er nedbrydende - ikke kun for arbejdsglæden, men også for produktiviteten. Der skal bruges mange ord for at undgå, at det for medarbejderne føles, som om de ikke har gjort det godt nok. Resultatet bliver, at de ikke lyst til at give den en skalle og lige nå over skærene, siger Anne Rosenquist. 7/15

8 - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse, - så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i... - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Professionel ledelse skal læres Anne Rosenquist var begejstret for at deltage i Psykiatriens lederudviklingsprogram. Og hun mener, at mange ledere med fordel kan lære at tænke sig selv som professionelle ledere. - I lederudviklingsprogrammet får man sat sig selv og sit afsnit eller sit center ind i den større sammenhæng. Man bliver klar på sin plads i forhold til resten af organisationen. Og man ser sin lederrolle ikke bare i forhold til afsnittet, afdelingen, centret, men i forhold til de store rammer. Det bliver lettere at sætte rammerne for det daglige arbejde, så det giver mening både i det lokale billede og i forhold til de store linjer i Psykiatrien. På den måde giver det direkte effekt for patienterne, når man udvikler sine lederkompetencer, fortæller Anne Rosenquist. Anne Rosenquist deltog i lederudviklingsprogrammet sammen med sin ledelsesmakker, overlægen på det distriktspsykiatriske center. Og parløbet var en stor gevinst: - Vi fik øje på, hvor forskellige vi er - og hvor vi kan komplimentere hinanden. Det blev tydeligt for os, at vi havde flere tangenter at spille på end dem, vi hver især sad med, hvis vi blev bedre til at spille sammen - og hvis vi turde afgive opgaver og ansvar til hinanden, fortæller Anne Rosenquist. Leder og kliniker på samme tid Anne Rosenquist påpeger, at man som ledelsespar skal turde at være åbne og give slip på opgaver og ansvar. - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse -, så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i - at ledelsesansvar og klinisk ansvar traditionelt har været fordelt på henholdsvis den ene eller den anden, og at man som leder - uanset faglig baggrund - skal påtage sig ansvaret for begge dele. Som leder af ledere skal Anne Rosenquist i forbindelse med 360 graderevalueringen selv guide ledere til at forstå formålet med evalueringen, og støtte dem i at lære af resultaterne. - Det glæder jeg mig meget til. Det er spændende at tale om ledelse som fag - som evidensbaseret fag. Og gøre det tydeligt for lederne, at god, professionel ledelse er ligeså meget værd for patienterne, som høj sygepleje- eller lægefaglighed er det. 8/15

9 - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem - det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår. - Line Duelund Nielsen, Sekretariats- og kommunikationschef, RHP Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation derfor skal ledere være bevidste om, hvordan de kommunikerer, når de holder møder, taler i telefon, skriver s og sms er. Lederkommunikationen er afgørende for både det faglige miljø og trivslen og derfor for patienterne. Alle ledere i hele Region Hovedstadens Psykiatri får nu styrket deres kommunikationskompetencer. Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Medarbejdere: Vi mangler strategisk viden Alle tendenser og målinger, herunder Måling af intern kommunikation i 2009 og TrivselOP i 2010, peger på, at medarbejderne opfatter deres nærmeste leder som vigtigste kommunikationskanal, men at mange ledere ikke bidrager tilstrækkeligt til strategisk viden, som samtidig er den videnstype, der har størst indflydelse på trivsel blandt medarbejderne. - Vi står med en ny generation af medarbejdere, som ikke blot vil have et fagligt højt niveau, de vil også forstå den overordnede mening med initiativer og indsatser, og det er lederens ansvar at kommunikere dette, siger Sekretariats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen. Lederne skal kommunikere så det virker Anne Katrine Lund, ph.d. og strategisk kommunikationsrådgiver for en række af landets største organisationer, anslår at ca. 80 % af en leders dag går med at kommunikere. Sammenholder man det med medarbejdernes ønske om bedre lederkommunikation i RHP, er det tydeligt, at der er behov for gøre lederne til bedre kommunikatører. - Der kommunikeres hver dag, overalt på alle centre og afsnit. Men vi skal kommunikere mere effektivt, så budskabet går igennem. Lederne skal ikke som sådan lære noget nyt, men blive mere bevidste om, hvor vigtig en del af deres ledelsesopgave, kommunikationen er, hvis vi skal arbejde mod fælles mål i Psykiatrien og øge trivslen, siger Line Duelund Nielsen. Region Hovedstadens Psykiatri har i sine fem leveår været gennem store forandringer, og vil fortsat udvikle sig som organisation. Forandringerne fortsætter som et grundvilkår for ledere og medarbejdere. Det stiller særlige krav til lederkommunikationen: - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår, siger Line Duelund Nielsen. Tilbud til mellemlederne Og der arbejdes målrettet på at øge ledernes kommunikationskompetencer: Alle mellemledere gennemgår lederudviklingsprogrammet, som blandt andet omfatter et modul i strategisk lederkommunikation. Der tilbydes løbende kurser i strategisk kommunikation og ledelse som en del af kompetencekataloget, og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen underviser og rådgiver afsnitsledelser, personalegrupper, centerledelser og direktion i strategisk kommunikation. Derudover bliver alle nye medarbejdere og alle nye ledere introduceret til kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri på de obligatoriske introduktionsdage. Og der udvikles løbende konkrete kommunikationsværktøjer 9/15 8/11

10 Toplederne - direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer - er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. i form af fx kommunikationsplans-værktøj til medarbejdere og ledere. Disse værktøjer er tilgængelige via PsykIntra. Toplederne skal spejles Toplederne direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. De modtager viden, som ingen andre får, medmindre de sørger for at formidle den videre og det på en måde, så budskabet går klart igennem, og så mellemledere og medarbejdere kender den større sammenhæng, de indgår i. For at toplederne kan løfte den kommunikative opgave, vil de alle individuelt blive kommunikationsspejlet. Det vil sige, at toplederne gennemgår en kommunikationsmåling, hvor deres chef og medarbejdere vurderer, hvordan de kommunikerer deler toplederen relevant viden i tide, begrunder hun beslutninger, skaber hun sammenhæng mellem overordnede mål og de daglige opgaver, og hvordan bruger hun fx s i det daglige. Resultaterne for hver topleder samles i en rapport. Med udgangspunkt i rapporten får toplederen efterfølgende personlig rådgivning af en kommunikationskonsulent fra Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. - Kommunikationsspejlet skal ruste toplederne, så de har viden og værktøjer til at løse de ledelsesmæssige og strategiske kommunikationsopgaver, som ligger i toplederrollen. Det giver bedre intern kommunikation og dermed, i sidste ende, bedre trivsel og patientbehandling på hele hospitalet, siger Line Duelund Nielsen. Kommunikationsspejlet Kommunikationsspejlet er et forskningsbaseret måle- og rådgivningsredskab udviklet af kommunikationsrådgiver ph.d. Anne Katrine Lund. Toplederens kommunikation vurderes på følgende parametre: Kommunikationsmiljø hvor godt og effektivt fungerer hverdagen? Perspektiver og sammenhæng - hvordan fungerer den strategiske kommunikation? Mål og retning hvor klar er meningen og ambitionerne med arbejdet? Kommunikation i praksis hvor godt bruger lederne kommunikationskanalerne fra afdelingsmøde til mail Derefter modtager den enkelte topleder personlig rådgivning baseret på hans/hendes personlige udfordringer inden for strategisk kommunikation, og centerledelserne vil på en workshop få mulighed for som team at sætte fokus på ledelse og strategisk kommunikation. Workshoppen munder ud i en indsatsplan for hvert center. Kommunikationsspejlinger og workshops vil foregå henover de kommende år. 10/15

11 Koncerndirektør i praktik blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen Følg med på TrivselBLOG Klik dig ind på regionens fælles intranet Regi/trivselblog og læs med, når koncerndirektør Katja Kayser er i praktik. Katja Kayser er ansvarlig for Psykiatri, Handicap, Praksisområdet og HR-området, samt kommunesamarbejde og sundhedsaftaler i Region Hovedstaden. Koncerndirektør Katja Kayser har netop været på en række praktikophold, herunder PC Nordsjælland i Helsingør. Hun vil gerne opleve arbejdsmiljøet og trivslen, og regner med at blive klogere på medarbejdernes hverdag. Af Lotte Thorn, Koncern Sekretariat og Kommunikation Tidligere i år skulle alle medarbejderne i Region Hovedstaden svare på spørgsmål om deres arbejdsliv og deres trivsel på arbejdspladsen i den såkaldte TrivselOP-undersøgelse. Resultaterne er gjort op, og de forskellige arbejdspladser har sat gang i diverse aktiviteter og iværksat handlingsplaner, der skal fremme trivsel og den gode arbejdsplads. Som et led i den fortsatte fokus på trivsel tager koncerndirektør Katja Kayser nu rundt og taler direkte med medarbejderne om deres arbejdsdag og hvordan de oplever trivslen i hverdagen. Det sker i en slags praktik, hvor hun skal følge fire forskellige medarbejdere og tage del i en typisk arbejdsdag. Undervejs skal medarbejder og direktør sludre om trivsel og hvad der nu falder dem ind. I Helsingør var hun i praktik hos sygeplejerske Pia Thaysen, åbent afsnit. - Jeg fulgte med rundt og undervejs fik vi også mulighed for at tale om trivsel og hvad der fylder for hende og hendes kollegaer. Og vold - samt ikke mindst bevidstheden om, at vold er en latent mulighed - fylder. Og det ER en arbejdsbetingelse, at vold kan forekomme, og hvis det sker, er der system i at samle medarbejderen op. Supervision er nødvendigt og det er afgørende, at medarbejderne kender hinanden. - Det er rigtig vigtigt, at ledelsen er ankeret i afdelingen. Det er der, man går hen, når det er for svært. Og det er der ansvaret for at følge op er. Mit indtryk var, at ledelsen var meget opmærksom på de særlige vilkår og havde en god føling med medarbejderne, understreger Katja Kayser. Snakken faldt også på andet end vold og trusler. Selv ved alvorlige problemer kan det være med til at styrke det gode kollegaskab at tage fat om nældens rod og følge op. - I det afsnit jeg var, havde TrivselOp vist noget vedr. mobning, som lederen var lidt usikker på, hvad betød. Hun har derfor iværksat en yderligere uddybning med henblik på at se, om der skal sættes ind i forhold til det tema. Besøgene er planlagt således, at direktøren skal møde så mange forskellige medarbejdergrupper som muligt, på så mange forskellige arbejdspladser som muligt. Hun skal desuden besøge Rigshospitalet, Hvidovre og Glostrup hospitaler, og hun skal møde en læge, en sygeplejerske, en jordemoder og en portør. Når medarbejder og direktør har sagt farvel til hinanden, sætter Katja Kayser sig til tasterne. Hun har netop åbnet sin egen blog på regionens fælles intranet REGI, hvor hun vil dele oplevelserne med regionens ansatte, og give sin vinkel på arbejdsmiljø og trivsel. Her er det muligt at kommentere og stille spørgsmål, som Katja Kayser vil svare på. 11/15

12 PS KORT NYT til udvikling af samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien på Nørrebro Psykiatrisk Center Københavns Afdeling N har i samarbejde med Center Nørrebro, Københavns Kommune, som huser ca. 170 beboere og har ca. 140 ansatte, søgt og fået bevilget kr. Pengene skal bruges på at udvikle samarbejdet mellem de to sektorer. Overskriften er Fælles indsats til den enkeltes bedste på Nørrebro. Helt centralt i projektet er, at såvel brugere, patienter og medarbejdere i både social- og behandlingspsykiatri inddrages. I projektets første fase undersøges brugernes/patienternes forventninger til samarbejdet. Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Når resultatet er klart, vil det blive drøftet af medarbejdere i socialpsykiatrien på Nørrebro og i afdeling N. Formålet er i fællesskab at udvikle bedre samarbejdsmetoder. Projektet kører frem til oktober Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Niels Aagaard Nielsen, Psykiatrisk Center København, Afdeling N, på Vi bygger i Region Hovedstadens Psykiatri følg med på det nye Byggesite Region Hovedstadens Psykiatri har etableret en ny hjemmeside, der præsenterer de igangværende og kommende byggeprojekter i psykiatrien, der er skudt i gang som følge af Hospitals- og Psykiatriplan nypsykiatri. Formålet med hjemmesiden er at tilbyde alle interessenter relevant og rettidig information om de enkelte projekter, og om tværgående visioner og planer for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden. Hjemmesiden henvender sig til patienter, pårørende, borgere i lokalområdet, entreprenører, presse, samt medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Interne byggenyheder vil dog stadig være at finde på de lokale intranet. Hjemmesiden er under løbende udvikling og kommentarer og ideer modtages gerne. Kontaktperson og ansvarshavende redaktør: Helen Klingemann, helen. tlf Vicedirektør: Sygeplejersker kan spille større rolle i psykiatrisk behandling Tidligere på måneden er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, i bl.a. Frederiksborg Amts Avis blevet citeret for, at han er bange for, at sygeplejersker vil overtage psykiaternes job pga. mangel på speciallæger i psykiatri - med fatale konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom. Den udtalelse kan Peter Treufeldt ikke genkende: - Jeg siger jo nærmest det modsatte, ved enhver given lejlighed. Nemlig at jeg undrer mig over, at de kompetencer, der er hos de højt uddannede sygeplejersker, vi har i Danmark, ikke udnyttes noget mere. Jeg mener, der er mange områder, hvor sygeplejerskerne kan komme til at spille en større rolle i vores behandlingsprogrammer. Det gælder også andre faggrupper, f.eks. specialpsykologerne. Har du lyst til at blive medlem af medarbejderpanel? Deltag i det nye medarbejderpanel og vær med til at præge din arbejdsplads i en positiv retning. Nu begynder rekrutteringen til Region Hovedstadens medarbejderpanel. Det skal bestå af alle slags medarbejdere fra alle arbejdspladser - også fra Psykiatrien. 12/15

13 Som medlem af panelet kan du blive inviteret til mange forskellige slags undersøgelser: fokusgrupper workshops interview undersøgelser, som skal udfyldes online. Undersøgelserne kan bl.a. handle om arbejdsmiljø, kommunikation eller uddannelser og du deltager selvfølgelig kun, hvis du har tid og lyst. Læs mere og tilmeld dig på REGI. Fælles telefonomstilling i psykiatrien Fremover skal den centrale telefonomstilling på Herlev Hospital også fungere som omstilling for Region Hovedstadens Psykiatri. Overtagelsen af omstillingsopgaven for de psykiatriske centre vil ske trinvist. Den fælles omstilling fungerer allerede nu for PC Ballerup og BUC Bispebjerg. De øvrige centre skifter til den nye omstilling efterhånden som omstillingen og Psykiatriens IT-afdeling får lagt centrenes hovednumre ind i omstillingsanlægget. Hele processen forventes at være afsluttet i foråret Når alle centre er skiftet til den nye omstilling, kommer der et nyt fælles hovednummer for hele Region Hovedstadens Psykiatri. Rent praktisk fungerer det sådan, at man i omstillingen på Herlev Hospital kan se, hvilket center der er blevet ringet til, og de kan derfor besvare opkaldet med den korrekte hilsen. Derefter kan omstillingen stille om til den ønskede person, afsnit, mv. For brugeren vil det altså stadig opleves, som om man ringer direkte til det pågældende center. Den store fordel ved den fælles omstilling på Herlev Hospital er, at man får samlet det hele ét sted. Derudover er der den ekstra gevinst, at omstillingen på Herlev Hospital er åbent 24 timer i døgnet. Sygeplejesymposium Brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje Har du lyst til at høre om brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje, så er sygeplejesymposiet den 19. januar 2012 lige noget for dig. Du kan læse mere om sygeplejesymposiet på PsykIntra. Tilmelding foregår i - søg efter sygeplejesymposiet. Pris for deltagelse: 100 kr. Kom og mød professor Ray Novaco Region Hovedstadens Psykiatri inviterer medarbejdere til gratis temadag på Kristineberg den 14. december 2011, kl Professor Ray Novaco vil bl.a. fortælle om metoder til at vurdere vrede og validitet i disse metoder. Læs mere og tilmeld dig på PsykIntra. Patienter og pårørende kan styrke sikkerheden i Psykiatrien Nu kan patienter og pårørende rapportere om hændelser, der bragte patientens sikkerhed i fare - så lignende situationer ikke opstår igen. Når en patient er lige ved at få den forkerte medicindosis eller glider på badeværelsesgulvet, kalder man det i hospitalssprog en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor patientens sikkerhed har været i fare. Personalet rapporterer disse hændelser til en national database. Hændelserne analyseres, så man kan se, hvad der gik galt - og så man undgår, at en lignende situation opstår igen. Nu kan patienter og pårørende også rapportere utilsigtede hændelser i den 13/15

14 nationale database for patientsikkerhed, kaldet DPSD2. Patienter og pårørende har tidligere haft mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser gennem patientvejlederne. Det har kun været benyttet i begrænset omfang. Men erfaringer viser, at de få hændelser, der blev rapporteret, har været meget relevante hændelser, som sundhedspersonalet har kunnet lære meget af. Da patienten er den eneste, der deltager i hele behandlingsforløbet, er det forventningen, at rapporter fra patienter og pårørende vil kunne bidrage væsentligt til større patientsikkerhed. For Region Hovedstadens Psykiatri er der tale om en naturlig forlængelse af ønsket om større involvering af patienter og pårørende i behandlingsforløbet. De indkomne rapporter vil blive håndteret på samme måde som rapporter fra personalet. Det vil sige, at man kan rapportere anonymt og at hændelserne vil blive analyseret med henblik på at lære af dem - og derved øge patientsikkerheden. Læs mere på > Presse og nyheder VIP direkte klik fra forsiden af PsykIntra I den gule bjælke øverst på forsiden af PsykIntra finder du en ny VIP-knap. Den fører direkte til søgebilledet i det nye, fælles dokumentstyringssystem. Det nye VIP er nu fuldt udrullet i hele Region Hovedstaden. Alle gældende dokumenter udgivet fra regionen og Region Hovedstadens Psykiatri samt centrenes lokale instrukser er konverteret over i det nye VIP fra de gamle systemer. Har du spørgsmål? Kontakt Lene Devantier på tlf.: eller Anne-Marie Schjerbeck på tlf.: Lean-netværket starter op igen Efter længere tids pause startes lean-netværket nu op igen. Næste møde er den 24. januar. Læs mere om mødet på lean-netværkets sider på PsykIntra, hvor du også kan tilmelde dig netværket og møder i netværket. Deltagelse i møder i netværket kræver medlemsskab af lean-netværket. Nu kommer det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort, som i daglig tale blot kaldes FMK, skal indføres på alle Region Hovedstadens hospitaler i løbet af de kommende uger. FMK er en fælles server, som indeholder opdaterede oplysninger om patienternes medicin. Det betyder, at sundhedspersonale fremover vil kunne få overblik over de aktuelle lægemiddelordinationer, når en patient bliver indlagt eller skal have behandling på fx en skadestue eller i et ambulatorium. FMK er kædet sammen med EPM, men det kræver en digital medarbejdersignatur at kunne logge på FMK-serveren. Anvendeligheden af FMK afhænger af, at lægerne overfører nye ordinationer til FMK-serveren. Der er derfor udarbejdet et e-learning program, som alle læger opfordres til at gennemgå. FMK bliver også introduceret på lægemøder på alle centre. Endelig har enkelte læger fra hvert center været på et FMK-superbruger kursus. Du kan læse mere om FMK på PsykIntra > Viden og værktøjer > IT Pejlemærkerne for fremtidens ambulante psykiatri er klar Først og fremmest ambulant behandling En rehabiliterende og helhedsorienteret indsats med høj faglig kvalitet En tilgængelig og opsøgende indsats med et bredt udvalg af 14/15

15 behandlingstilbud. Sådan lyder hovedtrækkene i de pejlemærker, der fremover skal være grundstenen for arbejdet med at udvikle fremtidens ambulante psykiatri. Pejlemærkerne har været drøftet på de voksenpsykiatriske centre og i stabene i september måned, og på baggrund af tilbagemeldingerne er de blevet tilrettet og foreligger nu i en endelig udgave. Direktionen har lagt stor vægt på, at medarbejdere og ledere på de voksenpsykiatriske centre og i stabene får lejlighed til at drøfte pejlemærkerne for den ambulante psykiatri tidligt i processen. Inputs til både pejlemærkerne og til projektarbejdet vil danne grundlag for de videre drøftelser af, hvordan fremtidens ambulante psykiatri skal se ud. Du kan læse mere om pejlemærkerne og projektarbejdet på PsykIntra > Viden og værktøjer > Projekter. 15/15

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Ledelsesinstrumentbræt

Ledelsesinstrumentbræt R A P P O R T Ledelsesinstrumentbræt Udarbejdet af Viden og Strategi og Intern Udvikling og Personale, maj 2013, senest opdateret september 2015 L e d e l s e s i n s t r u m e n t b r æ t S i d e 2 I

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Referat Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag

BilagØU_120423_pkt.02_01. ledelses. grundlag BilagØU_120423_pkt.02_01 ledelses grundlag 1 BilagØU_120423_pkt.02_01 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på Værd at vide om 360 Lederevaluering på 1. Baggrund og formål I University College Lillebælt er det hensigten, både at styrke den enkelte leder og udvikle dennes lederkompetencer, og at bringe den enkelte

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere