PsykiatriNyt. Indhold. November Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder..."

Transkript

1 PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, Christoffer Regild, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Leder Den gode leder...side 2 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre...side 3 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting!...side 7 Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation...side 9 Koncerndirektør i praktik - blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen...side 11 PS Kort Nyt...Side 12 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Den gode leder Region Hovedstadens Psykiatri er et stort hospital, hvor engagerede medarbejdere hver dag gør deres bedste inden for psykiatrisk behandling og forskning. Vi har selv høje forventninger til indsatsen det samme har vores patienter og pårørende. For at yde vores bedste for dem, skal vi have en effektivt samarbejdende organisation og være en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige udvikling af medarbejderne understøtter kerneopgaven. Skal dét lykkes, er det ikke nok, at medarbejderne er fagligt dygtige vi skal også have kompetente ledere. Vi kan kun leve op til forventningerne, hvis vores ledere formår at være lige så engagerede ledere, som vores behandlere er engagerede behandlere. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. Der er ikke nogen endegyldig formel på den gode leder. Det konkrete indhold i lederjobbet afhænger selvfølgelig af ledelsesniveau og ledelsesfunktion. Vi er forskellige som mennesker, og udfordringerne på ét afsnit kan være meget anderledes end naboafsnittets og alle ledere skal ikke lede på samme måde. Men en række ledelsesopgaver er alle ledere fælles om - og derfor er der også en række grundprincipper for god ledelse i vores organisation. Som ledere skal vi sikre, at fagligheden er høj overalt i organisationen. Vi skal fremme arbejdsglæde, samarbejde og motivation blandt medarbejderne. Vi skal styre driften, så vi arbejder effektivt. Vi skal tænke ud i fremtiden og styre efter Psykiatriens langsigtede målsætninger. Alt sammen for at sikre, at patienterne nu og fremover får den bedst mulige behandling. Lederrollen er kompleks og under forandring. Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse om nogle af de tilbud, lederne i vores organisation får, som støtte til at løfte udfordringerne. Du kan blandt andet læse om den netop gennemførte 360 graders evaluering af alle ledere, om en lederkollegas erfaringer med evaluering og lederudviklingsprogrammet, og om de tiltag, der sættes i gang, for at gøre vores topledere til bedre kommunikatører og bedre ledere. God læselyst. Martin Lund Direktør 2/15

3 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre Resultaterne er kommet af den første 360 grader ledelsesevaluering i RHP. Generelt er vi godt tilfredse med vores ledere. Læs mere om resultaterne af hovedrappporten her. Af Thomas Arnbjerg, HR-afdelingen For første gang er alle ledere i Region Hovedstadens Psykiatri blevet evalueret af egne medarbejdere og chefer. Evalueringen er foregået ved en spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten har været høj - godt og vel 90%. Evalueringen viser, at lederne på det generelle niveau bliver vurderet tilfredsstillende, nemlig 4,1 på skalaen 1-5. Når vi kigger nærmere på resultaterne, er der også nogle tydelige indsatsområder. Resultater på ledelsestemaer Ledernes styrker og svagheder De punkter, hvor lederne i RHP samlet set står stærkt, er: At lederne tør stå fast 3/15

4 At lederne deler viden og inddrager At lederne har fokus på økonomi At lederne opleves at have brugerne i centrum Generelt vurderes lederne lavere, når det handler om: Den daglig drift Strategisk ledelse Selvledelse Generelt ligger vurderingerne fra ledernes underordnede lidt under de øvrige respondenters vurderinger. Denne trend er karakteristisk for denne type af undersøgelser og ses også fra andre sektorer. Lederne i RHP ligger på samme niveau som andre ledere i Region Hovedstaden. Dog vurderes de at være en smule mindre gode til faglig ledelse og driftsledelse. Stor spredning i tilfredsheden med lederne Der er en betydelig spredning i evalueringen af lederne på tværs af centre og tilbud i RHP. 16% af vores ledere har fået et samlet resultat på 4,4 - mens 15% ligger under et samlet resultat på 3,7 Betydelig spredning i det samlede resultat på tværs af ledere Vi kan lære af de dygtigste Hvad er det, de særligt gode ledere gør godt? Hvad kan vi lære af dem? På figuren nedenfor kan vi se, at de højest vurderede ledere har et særligt fokus på personaleledelse og daglig drift. De er gode til at tage fat om konflikter i tide, de anvender deres overblik til at prioritere, og de arbejder aktivt for trivsel i hverdagen. De har også et strategisk fokus, de opstiller mål og lægger planer, de formidler den overordnede strategi og forklarer meningen med strategien for medarbejderne. Sidst men ikke mindst, sørger de for løbende at udvikle sig i lederrollen. 4/15

5 Top 10 spørgsmål, der adskiller ledere med højeste og laveste resultat Vigtigst: daglig drift og mening med arbejdet En af de vigtigste ting, vi kan lærer af evalueringen er, hvilken adfærd hos vores ledere vi synes er vigtigst. Overordnet handler det om at kunne sætte retning og sikre en god daglig drift. Helt præcist skal ledere være god til at opstille mål for arbejdsindsatsen og formidle den overordnede strategi for arbejdsopgaverne, så de bliver meningsfulde i hverdagen. Lederen skal altså være med til at få medarbejderne til at føle sig som en del af en større helhed. Samtidig skal lederen sikre, at den daglige drift kører godt, have blik for kommende udfordringer og lægge planer og prioritere. Hvad bruger vi resultaterne til i RHP? De samlede resultater af evalueringen skal bruges til at udvikle lederne og hele Region Hovedstadens Psykiatris organisation. Indsatsområderne skal ligge i tråd med RHPs strategi og visionerne for psykiatrien, og vælges ud fra følgende spørgsmål: Hvor viser analysen os, at vi får særlige høje vurderinger? Hvordan understøtter vi den fortsatte positive udvikling? Hvor viser analysen os, at vi får særlige lave vurderinger? Hvordan understøtter vi vores ledere i at udvikle sig her? Har vi allerede iværksæt initiativer som leder- og organisationsudvikling, der dækker gabet mellem det vi ønsker og har brug for, at vores ledere i højere grad gør det, de er mindre gode til? Hvis ikke, hvilke initiativer skal vi i givet fald igangsætte? 5/15

6 Lederudviklingen er godt i gang De områder, hvor lederne vurderes lavere, er allerede i høj grad under udvikling. Det sker blandt andet gennem de fire eksisterende lederudviklingsprogrammer: Ledertalent, ledelse af patientforløb, ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere, samt gennem SNIP-projektet Sygefravær Ned I Psykiatrien. I 2012 sætter RHP yderligere fokus på at gøre lederne bedre til at kommunikere - strategisk kommunikation er en væsentlig del af ledelsesopgaven. Det at kunne formidle en overordnet strategi - altså oversætte og omsætte overordnede planer for en hel organisation til konkrete og meningsfyldte initiativer i det daglige sammen med medarbejderne, er afgørende for, at Psykiatrien fungerer bedst muligt for patienterne. I 2012 vil der ligeledes blive tilbudt ledersupervisionsgrupper. Hertil kommer de lokale og individuelle udviklingsaktiviteter for lederne på centre, tilbud og i administrationen. Derfor skal lederne evalueres Regionsrådet besluttede tilbage i 2009 at gennemføre en 360 grader ledelsesevaluering for alle formelle ledere i regionen. I RHPs evaluering indgår der besvarelser. Nu er resultaterne kommet. Den enkelte leder har fået sin egen rapport, og er nu i gang med at fordybe sig i resultaterne. Alle ledere afholder møder med egne respondenter. Der er også udarbejdet en aggregeret rapport gældende for hele RHP. Den samlede rapport vil snarest blive lagt på PsykIntra. 6/15

7 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting! Anne Rosenquist er leder i Region Hovedstadens Psykiatri og er allerede tidligere blevet 360 grader evalueret. Hun har brugt feedbacken til at blive en bedre leder, og mener, at professionel ledelse er uvurderlig for både arbejdsmiljø og patienter. Anne Rosenquist Foto: Christoffer Regild - Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe? - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Af Anita Santarelli, Sekretariat- og Kommunikationsafdelingen Første gang, Anne Rosenquist blev 360 grader-evalueret som leder, blev hendes medarbejdere, ligestillede kollegaer og ledere interviewet af hendes medkursister på Psykiatriens lederudviklingsprogram. Det var i Jeg fik en meget brugbar viden om mig selv, om, hvordan jeg bliver opfattet som leder af mine over- og underordnede. Jeg fik kritik, men også anerkendelse - og ligesom for alle andre, så vokser ledere altså også bedst med anerkendelse!, siger Anne Rosenquist. Den anerkendende tilgang Et af de vigtigste læringspunkter, da Anne Rosenquist blev evalueret første gang, var netop, at anerkendelse som ledelsesredskab virker - uanset hvem og hvor mange man leder. - Som leder har jeg altid forsøgt at arbejde ud fra den anerkendende tilgang. Og jeg kan se, at det virker - også når man bevæger sig opad. Før var jeg afdelingsleder på et sengeafsnit. Nu leder jeg to sammenslåede distriktspsykiatriske centre og en større og tværfaglig medarbejdergruppe - nogle er selv ledere. Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe?, siger Anne Rosenquist. Som leder har man ansvaret for, at en afdeling opfylder aktivitetsmålene. Og fokus på disse måltal er blevet større, de sidste år. Det stiller store krav til ledernes kommunikative evner - og her er den anerkendende tilgang vigtig: - Som ledere skal vi gøre sammenhængen mellem et aktivitetsmål-tal og de daglige opgaver tydelig. Vi skal oversætte de overordnede mål for Psykiatrien, så vi kan gennemføre dem lokalt hos os. Styring efter produktivitetsmåling er en god ting. Men vi skal opfinde et helt nyt sprog, når vi skal forklare, hvordan styring efter måltal har værdi for patienten. Den værdi skal være synlig, ellers vil medarbejderne helt naturligt ikke spille med, fortæller Anne Rosenquist. Hendes bud på, hvordan man bedst synliggør værdien af måltal-styring, er hele tiden at kommunikere - tale klart og tydeligt om mål og tidsrum, og beskrive, hvad arbejdsopgaven egentlig består i. Så ansvaret ikke kommer til at ligge hos den enkelte medarbejder, men bliver fælles for medarbejdergruppen. Og når et måltal ikke nås, skal der ikke skældes ud: - Bare det at sige, at måltallet ikke er nået, kan opleves som skæld-ud. Og det er nedbrydende - ikke kun for arbejdsglæden, men også for produktiviteten. Der skal bruges mange ord for at undgå, at det for medarbejderne føles, som om de ikke har gjort det godt nok. Resultatet bliver, at de ikke lyst til at give den en skalle og lige nå over skærene, siger Anne Rosenquist. 7/15

8 - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse, - så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i... - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Professionel ledelse skal læres Anne Rosenquist var begejstret for at deltage i Psykiatriens lederudviklingsprogram. Og hun mener, at mange ledere med fordel kan lære at tænke sig selv som professionelle ledere. - I lederudviklingsprogrammet får man sat sig selv og sit afsnit eller sit center ind i den større sammenhæng. Man bliver klar på sin plads i forhold til resten af organisationen. Og man ser sin lederrolle ikke bare i forhold til afsnittet, afdelingen, centret, men i forhold til de store rammer. Det bliver lettere at sætte rammerne for det daglige arbejde, så det giver mening både i det lokale billede og i forhold til de store linjer i Psykiatrien. På den måde giver det direkte effekt for patienterne, når man udvikler sine lederkompetencer, fortæller Anne Rosenquist. Anne Rosenquist deltog i lederudviklingsprogrammet sammen med sin ledelsesmakker, overlægen på det distriktspsykiatriske center. Og parløbet var en stor gevinst: - Vi fik øje på, hvor forskellige vi er - og hvor vi kan komplimentere hinanden. Det blev tydeligt for os, at vi havde flere tangenter at spille på end dem, vi hver især sad med, hvis vi blev bedre til at spille sammen - og hvis vi turde afgive opgaver og ansvar til hinanden, fortæller Anne Rosenquist. Leder og kliniker på samme tid Anne Rosenquist påpeger, at man som ledelsespar skal turde at være åbne og give slip på opgaver og ansvar. - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse -, så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i - at ledelsesansvar og klinisk ansvar traditionelt har været fordelt på henholdsvis den ene eller den anden, og at man som leder - uanset faglig baggrund - skal påtage sig ansvaret for begge dele. Som leder af ledere skal Anne Rosenquist i forbindelse med 360 graderevalueringen selv guide ledere til at forstå formålet med evalueringen, og støtte dem i at lære af resultaterne. - Det glæder jeg mig meget til. Det er spændende at tale om ledelse som fag - som evidensbaseret fag. Og gøre det tydeligt for lederne, at god, professionel ledelse er ligeså meget værd for patienterne, som høj sygepleje- eller lægefaglighed er det. 8/15

9 - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem - det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår. - Line Duelund Nielsen, Sekretariats- og kommunikationschef, RHP Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation derfor skal ledere være bevidste om, hvordan de kommunikerer, når de holder møder, taler i telefon, skriver s og sms er. Lederkommunikationen er afgørende for både det faglige miljø og trivslen og derfor for patienterne. Alle ledere i hele Region Hovedstadens Psykiatri får nu styrket deres kommunikationskompetencer. Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Medarbejdere: Vi mangler strategisk viden Alle tendenser og målinger, herunder Måling af intern kommunikation i 2009 og TrivselOP i 2010, peger på, at medarbejderne opfatter deres nærmeste leder som vigtigste kommunikationskanal, men at mange ledere ikke bidrager tilstrækkeligt til strategisk viden, som samtidig er den videnstype, der har størst indflydelse på trivsel blandt medarbejderne. - Vi står med en ny generation af medarbejdere, som ikke blot vil have et fagligt højt niveau, de vil også forstå den overordnede mening med initiativer og indsatser, og det er lederens ansvar at kommunikere dette, siger Sekretariats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen. Lederne skal kommunikere så det virker Anne Katrine Lund, ph.d. og strategisk kommunikationsrådgiver for en række af landets største organisationer, anslår at ca. 80 % af en leders dag går med at kommunikere. Sammenholder man det med medarbejdernes ønske om bedre lederkommunikation i RHP, er det tydeligt, at der er behov for gøre lederne til bedre kommunikatører. - Der kommunikeres hver dag, overalt på alle centre og afsnit. Men vi skal kommunikere mere effektivt, så budskabet går igennem. Lederne skal ikke som sådan lære noget nyt, men blive mere bevidste om, hvor vigtig en del af deres ledelsesopgave, kommunikationen er, hvis vi skal arbejde mod fælles mål i Psykiatrien og øge trivslen, siger Line Duelund Nielsen. Region Hovedstadens Psykiatri har i sine fem leveår været gennem store forandringer, og vil fortsat udvikle sig som organisation. Forandringerne fortsætter som et grundvilkår for ledere og medarbejdere. Det stiller særlige krav til lederkommunikationen: - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår, siger Line Duelund Nielsen. Tilbud til mellemlederne Og der arbejdes målrettet på at øge ledernes kommunikationskompetencer: Alle mellemledere gennemgår lederudviklingsprogrammet, som blandt andet omfatter et modul i strategisk lederkommunikation. Der tilbydes løbende kurser i strategisk kommunikation og ledelse som en del af kompetencekataloget, og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen underviser og rådgiver afsnitsledelser, personalegrupper, centerledelser og direktion i strategisk kommunikation. Derudover bliver alle nye medarbejdere og alle nye ledere introduceret til kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri på de obligatoriske introduktionsdage. Og der udvikles løbende konkrete kommunikationsværktøjer 9/15 8/11

10 Toplederne - direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer - er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. i form af fx kommunikationsplans-værktøj til medarbejdere og ledere. Disse værktøjer er tilgængelige via PsykIntra. Toplederne skal spejles Toplederne direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. De modtager viden, som ingen andre får, medmindre de sørger for at formidle den videre og det på en måde, så budskabet går klart igennem, og så mellemledere og medarbejdere kender den større sammenhæng, de indgår i. For at toplederne kan løfte den kommunikative opgave, vil de alle individuelt blive kommunikationsspejlet. Det vil sige, at toplederne gennemgår en kommunikationsmåling, hvor deres chef og medarbejdere vurderer, hvordan de kommunikerer deler toplederen relevant viden i tide, begrunder hun beslutninger, skaber hun sammenhæng mellem overordnede mål og de daglige opgaver, og hvordan bruger hun fx s i det daglige. Resultaterne for hver topleder samles i en rapport. Med udgangspunkt i rapporten får toplederen efterfølgende personlig rådgivning af en kommunikationskonsulent fra Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. - Kommunikationsspejlet skal ruste toplederne, så de har viden og værktøjer til at løse de ledelsesmæssige og strategiske kommunikationsopgaver, som ligger i toplederrollen. Det giver bedre intern kommunikation og dermed, i sidste ende, bedre trivsel og patientbehandling på hele hospitalet, siger Line Duelund Nielsen. Kommunikationsspejlet Kommunikationsspejlet er et forskningsbaseret måle- og rådgivningsredskab udviklet af kommunikationsrådgiver ph.d. Anne Katrine Lund. Toplederens kommunikation vurderes på følgende parametre: Kommunikationsmiljø hvor godt og effektivt fungerer hverdagen? Perspektiver og sammenhæng - hvordan fungerer den strategiske kommunikation? Mål og retning hvor klar er meningen og ambitionerne med arbejdet? Kommunikation i praksis hvor godt bruger lederne kommunikationskanalerne fra afdelingsmøde til mail Derefter modtager den enkelte topleder personlig rådgivning baseret på hans/hendes personlige udfordringer inden for strategisk kommunikation, og centerledelserne vil på en workshop få mulighed for som team at sætte fokus på ledelse og strategisk kommunikation. Workshoppen munder ud i en indsatsplan for hvert center. Kommunikationsspejlinger og workshops vil foregå henover de kommende år. 10/15

11 Koncerndirektør i praktik blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen Følg med på TrivselBLOG Klik dig ind på regionens fælles intranet Regi/trivselblog og læs med, når koncerndirektør Katja Kayser er i praktik. Katja Kayser er ansvarlig for Psykiatri, Handicap, Praksisområdet og HR-området, samt kommunesamarbejde og sundhedsaftaler i Region Hovedstaden. Koncerndirektør Katja Kayser har netop været på en række praktikophold, herunder PC Nordsjælland i Helsingør. Hun vil gerne opleve arbejdsmiljøet og trivslen, og regner med at blive klogere på medarbejdernes hverdag. Af Lotte Thorn, Koncern Sekretariat og Kommunikation Tidligere i år skulle alle medarbejderne i Region Hovedstaden svare på spørgsmål om deres arbejdsliv og deres trivsel på arbejdspladsen i den såkaldte TrivselOP-undersøgelse. Resultaterne er gjort op, og de forskellige arbejdspladser har sat gang i diverse aktiviteter og iværksat handlingsplaner, der skal fremme trivsel og den gode arbejdsplads. Som et led i den fortsatte fokus på trivsel tager koncerndirektør Katja Kayser nu rundt og taler direkte med medarbejderne om deres arbejdsdag og hvordan de oplever trivslen i hverdagen. Det sker i en slags praktik, hvor hun skal følge fire forskellige medarbejdere og tage del i en typisk arbejdsdag. Undervejs skal medarbejder og direktør sludre om trivsel og hvad der nu falder dem ind. I Helsingør var hun i praktik hos sygeplejerske Pia Thaysen, åbent afsnit. - Jeg fulgte med rundt og undervejs fik vi også mulighed for at tale om trivsel og hvad der fylder for hende og hendes kollegaer. Og vold - samt ikke mindst bevidstheden om, at vold er en latent mulighed - fylder. Og det ER en arbejdsbetingelse, at vold kan forekomme, og hvis det sker, er der system i at samle medarbejderen op. Supervision er nødvendigt og det er afgørende, at medarbejderne kender hinanden. - Det er rigtig vigtigt, at ledelsen er ankeret i afdelingen. Det er der, man går hen, når det er for svært. Og det er der ansvaret for at følge op er. Mit indtryk var, at ledelsen var meget opmærksom på de særlige vilkår og havde en god føling med medarbejderne, understreger Katja Kayser. Snakken faldt også på andet end vold og trusler. Selv ved alvorlige problemer kan det være med til at styrke det gode kollegaskab at tage fat om nældens rod og følge op. - I det afsnit jeg var, havde TrivselOp vist noget vedr. mobning, som lederen var lidt usikker på, hvad betød. Hun har derfor iværksat en yderligere uddybning med henblik på at se, om der skal sættes ind i forhold til det tema. Besøgene er planlagt således, at direktøren skal møde så mange forskellige medarbejdergrupper som muligt, på så mange forskellige arbejdspladser som muligt. Hun skal desuden besøge Rigshospitalet, Hvidovre og Glostrup hospitaler, og hun skal møde en læge, en sygeplejerske, en jordemoder og en portør. Når medarbejder og direktør har sagt farvel til hinanden, sætter Katja Kayser sig til tasterne. Hun har netop åbnet sin egen blog på regionens fælles intranet REGI, hvor hun vil dele oplevelserne med regionens ansatte, og give sin vinkel på arbejdsmiljø og trivsel. Her er det muligt at kommentere og stille spørgsmål, som Katja Kayser vil svare på. 11/15

12 PS KORT NYT til udvikling af samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien på Nørrebro Psykiatrisk Center Københavns Afdeling N har i samarbejde med Center Nørrebro, Københavns Kommune, som huser ca. 170 beboere og har ca. 140 ansatte, søgt og fået bevilget kr. Pengene skal bruges på at udvikle samarbejdet mellem de to sektorer. Overskriften er Fælles indsats til den enkeltes bedste på Nørrebro. Helt centralt i projektet er, at såvel brugere, patienter og medarbejdere i både social- og behandlingspsykiatri inddrages. I projektets første fase undersøges brugernes/patienternes forventninger til samarbejdet. Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Når resultatet er klart, vil det blive drøftet af medarbejdere i socialpsykiatrien på Nørrebro og i afdeling N. Formålet er i fællesskab at udvikle bedre samarbejdsmetoder. Projektet kører frem til oktober Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Niels Aagaard Nielsen, Psykiatrisk Center København, Afdeling N, på Vi bygger i Region Hovedstadens Psykiatri følg med på det nye Byggesite Region Hovedstadens Psykiatri har etableret en ny hjemmeside, der præsenterer de igangværende og kommende byggeprojekter i psykiatrien, der er skudt i gang som følge af Hospitals- og Psykiatriplan nypsykiatri. Formålet med hjemmesiden er at tilbyde alle interessenter relevant og rettidig information om de enkelte projekter, og om tværgående visioner og planer for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden. Hjemmesiden henvender sig til patienter, pårørende, borgere i lokalområdet, entreprenører, presse, samt medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Interne byggenyheder vil dog stadig være at finde på de lokale intranet. Hjemmesiden er under løbende udvikling og kommentarer og ideer modtages gerne. Kontaktperson og ansvarshavende redaktør: Helen Klingemann, helen. tlf Vicedirektør: Sygeplejersker kan spille større rolle i psykiatrisk behandling Tidligere på måneden er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, i bl.a. Frederiksborg Amts Avis blevet citeret for, at han er bange for, at sygeplejersker vil overtage psykiaternes job pga. mangel på speciallæger i psykiatri - med fatale konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom. Den udtalelse kan Peter Treufeldt ikke genkende: - Jeg siger jo nærmest det modsatte, ved enhver given lejlighed. Nemlig at jeg undrer mig over, at de kompetencer, der er hos de højt uddannede sygeplejersker, vi har i Danmark, ikke udnyttes noget mere. Jeg mener, der er mange områder, hvor sygeplejerskerne kan komme til at spille en større rolle i vores behandlingsprogrammer. Det gælder også andre faggrupper, f.eks. specialpsykologerne. Har du lyst til at blive medlem af medarbejderpanel? Deltag i det nye medarbejderpanel og vær med til at præge din arbejdsplads i en positiv retning. Nu begynder rekrutteringen til Region Hovedstadens medarbejderpanel. Det skal bestå af alle slags medarbejdere fra alle arbejdspladser - også fra Psykiatrien. 12/15

13 Som medlem af panelet kan du blive inviteret til mange forskellige slags undersøgelser: fokusgrupper workshops interview undersøgelser, som skal udfyldes online. Undersøgelserne kan bl.a. handle om arbejdsmiljø, kommunikation eller uddannelser og du deltager selvfølgelig kun, hvis du har tid og lyst. Læs mere og tilmeld dig på REGI. Fælles telefonomstilling i psykiatrien Fremover skal den centrale telefonomstilling på Herlev Hospital også fungere som omstilling for Region Hovedstadens Psykiatri. Overtagelsen af omstillingsopgaven for de psykiatriske centre vil ske trinvist. Den fælles omstilling fungerer allerede nu for PC Ballerup og BUC Bispebjerg. De øvrige centre skifter til den nye omstilling efterhånden som omstillingen og Psykiatriens IT-afdeling får lagt centrenes hovednumre ind i omstillingsanlægget. Hele processen forventes at være afsluttet i foråret Når alle centre er skiftet til den nye omstilling, kommer der et nyt fælles hovednummer for hele Region Hovedstadens Psykiatri. Rent praktisk fungerer det sådan, at man i omstillingen på Herlev Hospital kan se, hvilket center der er blevet ringet til, og de kan derfor besvare opkaldet med den korrekte hilsen. Derefter kan omstillingen stille om til den ønskede person, afsnit, mv. For brugeren vil det altså stadig opleves, som om man ringer direkte til det pågældende center. Den store fordel ved den fælles omstilling på Herlev Hospital er, at man får samlet det hele ét sted. Derudover er der den ekstra gevinst, at omstillingen på Herlev Hospital er åbent 24 timer i døgnet. Sygeplejesymposium Brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje Har du lyst til at høre om brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje, så er sygeplejesymposiet den 19. januar 2012 lige noget for dig. Du kan læse mere om sygeplejesymposiet på PsykIntra. Tilmelding foregår i - søg efter sygeplejesymposiet. Pris for deltagelse: 100 kr. Kom og mød professor Ray Novaco Region Hovedstadens Psykiatri inviterer medarbejdere til gratis temadag på Kristineberg den 14. december 2011, kl Professor Ray Novaco vil bl.a. fortælle om metoder til at vurdere vrede og validitet i disse metoder. Læs mere og tilmeld dig på PsykIntra. Patienter og pårørende kan styrke sikkerheden i Psykiatrien Nu kan patienter og pårørende rapportere om hændelser, der bragte patientens sikkerhed i fare - så lignende situationer ikke opstår igen. Når en patient er lige ved at få den forkerte medicindosis eller glider på badeværelsesgulvet, kalder man det i hospitalssprog en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor patientens sikkerhed har været i fare. Personalet rapporterer disse hændelser til en national database. Hændelserne analyseres, så man kan se, hvad der gik galt - og så man undgår, at en lignende situation opstår igen. Nu kan patienter og pårørende også rapportere utilsigtede hændelser i den 13/15

14 nationale database for patientsikkerhed, kaldet DPSD2. Patienter og pårørende har tidligere haft mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser gennem patientvejlederne. Det har kun været benyttet i begrænset omfang. Men erfaringer viser, at de få hændelser, der blev rapporteret, har været meget relevante hændelser, som sundhedspersonalet har kunnet lære meget af. Da patienten er den eneste, der deltager i hele behandlingsforløbet, er det forventningen, at rapporter fra patienter og pårørende vil kunne bidrage væsentligt til større patientsikkerhed. For Region Hovedstadens Psykiatri er der tale om en naturlig forlængelse af ønsket om større involvering af patienter og pårørende i behandlingsforløbet. De indkomne rapporter vil blive håndteret på samme måde som rapporter fra personalet. Det vil sige, at man kan rapportere anonymt og at hændelserne vil blive analyseret med henblik på at lære af dem - og derved øge patientsikkerheden. Læs mere på > Presse og nyheder VIP direkte klik fra forsiden af PsykIntra I den gule bjælke øverst på forsiden af PsykIntra finder du en ny VIP-knap. Den fører direkte til søgebilledet i det nye, fælles dokumentstyringssystem. Det nye VIP er nu fuldt udrullet i hele Region Hovedstaden. Alle gældende dokumenter udgivet fra regionen og Region Hovedstadens Psykiatri samt centrenes lokale instrukser er konverteret over i det nye VIP fra de gamle systemer. Har du spørgsmål? Kontakt Lene Devantier på tlf.: eller Anne-Marie Schjerbeck på tlf.: Lean-netværket starter op igen Efter længere tids pause startes lean-netværket nu op igen. Næste møde er den 24. januar. Læs mere om mødet på lean-netværkets sider på PsykIntra, hvor du også kan tilmelde dig netværket og møder i netværket. Deltagelse i møder i netværket kræver medlemsskab af lean-netværket. Nu kommer det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort, som i daglig tale blot kaldes FMK, skal indføres på alle Region Hovedstadens hospitaler i løbet af de kommende uger. FMK er en fælles server, som indeholder opdaterede oplysninger om patienternes medicin. Det betyder, at sundhedspersonale fremover vil kunne få overblik over de aktuelle lægemiddelordinationer, når en patient bliver indlagt eller skal have behandling på fx en skadestue eller i et ambulatorium. FMK er kædet sammen med EPM, men det kræver en digital medarbejdersignatur at kunne logge på FMK-serveren. Anvendeligheden af FMK afhænger af, at lægerne overfører nye ordinationer til FMK-serveren. Der er derfor udarbejdet et e-learning program, som alle læger opfordres til at gennemgå. FMK bliver også introduceret på lægemøder på alle centre. Endelig har enkelte læger fra hvert center været på et FMK-superbruger kursus. Du kan læse mere om FMK på PsykIntra > Viden og værktøjer > IT Pejlemærkerne for fremtidens ambulante psykiatri er klar Først og fremmest ambulant behandling En rehabiliterende og helhedsorienteret indsats med høj faglig kvalitet En tilgængelig og opsøgende indsats med et bredt udvalg af 14/15

15 behandlingstilbud. Sådan lyder hovedtrækkene i de pejlemærker, der fremover skal være grundstenen for arbejdet med at udvikle fremtidens ambulante psykiatri. Pejlemærkerne har været drøftet på de voksenpsykiatriske centre og i stabene i september måned, og på baggrund af tilbagemeldingerne er de blevet tilrettet og foreligger nu i en endelig udgave. Direktionen har lagt stor vægt på, at medarbejdere og ledere på de voksenpsykiatriske centre og i stabene får lejlighed til at drøfte pejlemærkerne for den ambulante psykiatri tidligt i processen. Inputs til både pejlemærkerne og til projektarbejdet vil danne grundlag for de videre drøftelser af, hvordan fremtidens ambulante psykiatri skal se ud. Du kan læse mere om pejlemærkerne og projektarbejdet på PsykIntra > Viden og værktøjer > Projekter. 15/15

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Budget 2012: Ambulant, akut og intensiv behandling...side 2 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk

Indhold. Maj 2014. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.dk Indhold Leder Samarbejde, recovery og co-produktion er afgørende for den gode behandling...side 2 Hvad er recovery?...side 3 Der er gang i recoveryarbejdet i RHP...Side 4 Brikkerne er på plads...side 8

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: relationel koordinering Den komplekse styring af sundhedsvæsenet Klar tale til patienterne

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Tilfredse patienter...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Tilfredse patienter...side 2 Patientombuddet Patienterne får bedre klagemuligheder...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. September 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder De nyeste tal viser...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder De nyeste tal viser......side 2 Tvang Psykiatrisk Center Glostrup vil løsne sig af bæltet...side 3 PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere