PsykiatriNyt. Indhold. November Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder..."

Transkript

1 PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen Øvrige illustrationer: Phillip Drago Jørgensen, Lars Gundersen, Christoffer Regild, Colourbox Redaktionen kan kontaktes på eller Leder Den gode leder...side 2 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre...side 3 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting!...side 7 Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation...side 9 Koncerndirektør i praktik - blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen...side 11 PS Kort Nyt...Side 12 MODTAG PSYKIATRINYT GRATIS PR. Klik ind på

2 Leder Den gode leder Region Hovedstadens Psykiatri er et stort hospital, hvor engagerede medarbejdere hver dag gør deres bedste inden for psykiatrisk behandling og forskning. Vi har selv høje forventninger til indsatsen det samme har vores patienter og pårørende. For at yde vores bedste for dem, skal vi have en effektivt samarbejdende organisation og være en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige udvikling af medarbejderne understøtter kerneopgaven. Skal dét lykkes, er det ikke nok, at medarbejderne er fagligt dygtige vi skal også have kompetente ledere. Vi kan kun leve op til forventningerne, hvis vores ledere formår at være lige så engagerede ledere, som vores behandlere er engagerede behandlere. Direktør Martin Lund Foto: Lars Gundersen Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. Der er ikke nogen endegyldig formel på den gode leder. Det konkrete indhold i lederjobbet afhænger selvfølgelig af ledelsesniveau og ledelsesfunktion. Vi er forskellige som mennesker, og udfordringerne på ét afsnit kan være meget anderledes end naboafsnittets og alle ledere skal ikke lede på samme måde. Men en række ledelsesopgaver er alle ledere fælles om - og derfor er der også en række grundprincipper for god ledelse i vores organisation. Som ledere skal vi sikre, at fagligheden er høj overalt i organisationen. Vi skal fremme arbejdsglæde, samarbejde og motivation blandt medarbejderne. Vi skal styre driften, så vi arbejder effektivt. Vi skal tænke ud i fremtiden og styre efter Psykiatriens langsigtede målsætninger. Alt sammen for at sikre, at patienterne nu og fremover får den bedst mulige behandling. Lederrollen er kompleks og under forandring. Der bliver stillet stadigt større krav til lederne, ikke mindst fra medarbejderne, der rettelig vil informeres og inddrages i højere grad end tidligere. Jeg er klar over, at mange oplever det vanskeligt at håndtere de udfordringer, som en ændret lederrolle indebærer. I dette nummer af PsykiatriNyt kan du læse om nogle af de tilbud, lederne i vores organisation får, som støtte til at løfte udfordringerne. Du kan blandt andet læse om den netop gennemførte 360 graders evaluering af alle ledere, om en lederkollegas erfaringer med evaluering og lederudviklingsprogrammet, og om de tiltag, der sættes i gang, for at gøre vores topledere til bedre kommunikatører og bedre ledere. God læselyst. Martin Lund Direktør 2/15

3 Ledelsesevaluering LE 360 grader Psykiatrien har gode ledere - og de kan blive bedre Resultaterne er kommet af den første 360 grader ledelsesevaluering i RHP. Generelt er vi godt tilfredse med vores ledere. Læs mere om resultaterne af hovedrappporten her. Af Thomas Arnbjerg, HR-afdelingen For første gang er alle ledere i Region Hovedstadens Psykiatri blevet evalueret af egne medarbejdere og chefer. Evalueringen er foregået ved en spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten har været høj - godt og vel 90%. Evalueringen viser, at lederne på det generelle niveau bliver vurderet tilfredsstillende, nemlig 4,1 på skalaen 1-5. Når vi kigger nærmere på resultaterne, er der også nogle tydelige indsatsområder. Resultater på ledelsestemaer Ledernes styrker og svagheder De punkter, hvor lederne i RHP samlet set står stærkt, er: At lederne tør stå fast 3/15

4 At lederne deler viden og inddrager At lederne har fokus på økonomi At lederne opleves at have brugerne i centrum Generelt vurderes lederne lavere, når det handler om: Den daglig drift Strategisk ledelse Selvledelse Generelt ligger vurderingerne fra ledernes underordnede lidt under de øvrige respondenters vurderinger. Denne trend er karakteristisk for denne type af undersøgelser og ses også fra andre sektorer. Lederne i RHP ligger på samme niveau som andre ledere i Region Hovedstaden. Dog vurderes de at være en smule mindre gode til faglig ledelse og driftsledelse. Stor spredning i tilfredsheden med lederne Der er en betydelig spredning i evalueringen af lederne på tværs af centre og tilbud i RHP. 16% af vores ledere har fået et samlet resultat på 4,4 - mens 15% ligger under et samlet resultat på 3,7 Betydelig spredning i det samlede resultat på tværs af ledere Vi kan lære af de dygtigste Hvad er det, de særligt gode ledere gør godt? Hvad kan vi lære af dem? På figuren nedenfor kan vi se, at de højest vurderede ledere har et særligt fokus på personaleledelse og daglig drift. De er gode til at tage fat om konflikter i tide, de anvender deres overblik til at prioritere, og de arbejder aktivt for trivsel i hverdagen. De har også et strategisk fokus, de opstiller mål og lægger planer, de formidler den overordnede strategi og forklarer meningen med strategien for medarbejderne. Sidst men ikke mindst, sørger de for løbende at udvikle sig i lederrollen. 4/15

5 Top 10 spørgsmål, der adskiller ledere med højeste og laveste resultat Vigtigst: daglig drift og mening med arbejdet En af de vigtigste ting, vi kan lærer af evalueringen er, hvilken adfærd hos vores ledere vi synes er vigtigst. Overordnet handler det om at kunne sætte retning og sikre en god daglig drift. Helt præcist skal ledere være god til at opstille mål for arbejdsindsatsen og formidle den overordnede strategi for arbejdsopgaverne, så de bliver meningsfulde i hverdagen. Lederen skal altså være med til at få medarbejderne til at føle sig som en del af en større helhed. Samtidig skal lederen sikre, at den daglige drift kører godt, have blik for kommende udfordringer og lægge planer og prioritere. Hvad bruger vi resultaterne til i RHP? De samlede resultater af evalueringen skal bruges til at udvikle lederne og hele Region Hovedstadens Psykiatris organisation. Indsatsområderne skal ligge i tråd med RHPs strategi og visionerne for psykiatrien, og vælges ud fra følgende spørgsmål: Hvor viser analysen os, at vi får særlige høje vurderinger? Hvordan understøtter vi den fortsatte positive udvikling? Hvor viser analysen os, at vi får særlige lave vurderinger? Hvordan understøtter vi vores ledere i at udvikle sig her? Har vi allerede iværksæt initiativer som leder- og organisationsudvikling, der dækker gabet mellem det vi ønsker og har brug for, at vores ledere i højere grad gør det, de er mindre gode til? Hvis ikke, hvilke initiativer skal vi i givet fald igangsætte? 5/15

6 Lederudviklingen er godt i gang De områder, hvor lederne vurderes lavere, er allerede i høj grad under udvikling. Det sker blandt andet gennem de fire eksisterende lederudviklingsprogrammer: Ledertalent, ledelse af patientforløb, ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere, samt gennem SNIP-projektet Sygefravær Ned I Psykiatrien. I 2012 sætter RHP yderligere fokus på at gøre lederne bedre til at kommunikere - strategisk kommunikation er en væsentlig del af ledelsesopgaven. Det at kunne formidle en overordnet strategi - altså oversætte og omsætte overordnede planer for en hel organisation til konkrete og meningsfyldte initiativer i det daglige sammen med medarbejderne, er afgørende for, at Psykiatrien fungerer bedst muligt for patienterne. I 2012 vil der ligeledes blive tilbudt ledersupervisionsgrupper. Hertil kommer de lokale og individuelle udviklingsaktiviteter for lederne på centre, tilbud og i administrationen. Derfor skal lederne evalueres Regionsrådet besluttede tilbage i 2009 at gennemføre en 360 grader ledelsesevaluering for alle formelle ledere i regionen. I RHPs evaluering indgår der besvarelser. Nu er resultaterne kommet. Den enkelte leder har fået sin egen rapport, og er nu i gang med at fordybe sig i resultaterne. Alle ledere afholder møder med egne respondenter. Der er også udarbejdet en aggregeret rapport gældende for hele RHP. Den samlede rapport vil snarest blive lagt på PsykIntra. 6/15

7 Erfaringer fra en evalueret leder Jeg har lært mange ting! Anne Rosenquist er leder i Region Hovedstadens Psykiatri og er allerede tidligere blevet 360 grader evalueret. Hun har brugt feedbacken til at blive en bedre leder, og mener, at professionel ledelse er uvurderlig for både arbejdsmiljø og patienter. Anne Rosenquist Foto: Christoffer Regild - Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe? - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Af Anita Santarelli, Sekretariat- og Kommunikationsafdelingen Første gang, Anne Rosenquist blev 360 grader-evalueret som leder, blev hendes medarbejdere, ligestillede kollegaer og ledere interviewet af hendes medkursister på Psykiatriens lederudviklingsprogram. Det var i Jeg fik en meget brugbar viden om mig selv, om, hvordan jeg bliver opfattet som leder af mine over- og underordnede. Jeg fik kritik, men også anerkendelse - og ligesom for alle andre, så vokser ledere altså også bedst med anerkendelse!, siger Anne Rosenquist. Den anerkendende tilgang Et af de vigtigste læringspunkter, da Anne Rosenquist blev evalueret første gang, var netop, at anerkendelse som ledelsesredskab virker - uanset hvem og hvor mange man leder. - Som leder har jeg altid forsøgt at arbejde ud fra den anerkendende tilgang. Og jeg kan se, at det virker - også når man bevæger sig opad. Før var jeg afdelingsleder på et sengeafsnit. Nu leder jeg to sammenslåede distriktspsykiatriske centre og en større og tværfaglig medarbejdergruppe - nogle er selv ledere. Når man starter som leder et nyt sted, bliver man jo lidt rystet i sin lederrolle - og tager sine metoder til overvejelse - virker de nu også i den nye kultur, i den nye medarbejdergruppe?, siger Anne Rosenquist. Som leder har man ansvaret for, at en afdeling opfylder aktivitetsmålene. Og fokus på disse måltal er blevet større, de sidste år. Det stiller store krav til ledernes kommunikative evner - og her er den anerkendende tilgang vigtig: - Som ledere skal vi gøre sammenhængen mellem et aktivitetsmål-tal og de daglige opgaver tydelig. Vi skal oversætte de overordnede mål for Psykiatrien, så vi kan gennemføre dem lokalt hos os. Styring efter produktivitetsmåling er en god ting. Men vi skal opfinde et helt nyt sprog, når vi skal forklare, hvordan styring efter måltal har værdi for patienten. Den værdi skal være synlig, ellers vil medarbejderne helt naturligt ikke spille med, fortæller Anne Rosenquist. Hendes bud på, hvordan man bedst synliggør værdien af måltal-styring, er hele tiden at kommunikere - tale klart og tydeligt om mål og tidsrum, og beskrive, hvad arbejdsopgaven egentlig består i. Så ansvaret ikke kommer til at ligge hos den enkelte medarbejder, men bliver fælles for medarbejdergruppen. Og når et måltal ikke nås, skal der ikke skældes ud: - Bare det at sige, at måltallet ikke er nået, kan opleves som skæld-ud. Og det er nedbrydende - ikke kun for arbejdsglæden, men også for produktiviteten. Der skal bruges mange ord for at undgå, at det for medarbejderne føles, som om de ikke har gjort det godt nok. Resultatet bliver, at de ikke lyst til at give den en skalle og lige nå over skærene, siger Anne Rosenquist. 7/15

8 - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse, - så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i... - Anne Rosenquist, centersygeplejerske, DPC Gl. Kongevej Professionel ledelse skal læres Anne Rosenquist var begejstret for at deltage i Psykiatriens lederudviklingsprogram. Og hun mener, at mange ledere med fordel kan lære at tænke sig selv som professionelle ledere. - I lederudviklingsprogrammet får man sat sig selv og sit afsnit eller sit center ind i den større sammenhæng. Man bliver klar på sin plads i forhold til resten af organisationen. Og man ser sin lederrolle ikke bare i forhold til afsnittet, afdelingen, centret, men i forhold til de store rammer. Det bliver lettere at sætte rammerne for det daglige arbejde, så det giver mening både i det lokale billede og i forhold til de store linjer i Psykiatrien. På den måde giver det direkte effekt for patienterne, når man udvikler sine lederkompetencer, fortæller Anne Rosenquist. Anne Rosenquist deltog i lederudviklingsprogrammet sammen med sin ledelsesmakker, overlægen på det distriktspsykiatriske center. Og parløbet var en stor gevinst: - Vi fik øje på, hvor forskellige vi er - og hvor vi kan komplimentere hinanden. Det blev tydeligt for os, at vi havde flere tangenter at spille på end dem, vi hver især sad med, hvis vi blev bedre til at spille sammen - og hvis vi turde afgive opgaver og ansvar til hinanden, fortæller Anne Rosenquist. Leder og kliniker på samme tid Anne Rosenquist påpeger, at man som ledelsespar skal turde at være åbne og give slip på opgaver og ansvar. - Hvis den ene part tager hele ansvaret for et enkelt område - fx personaleledelse -, så er der ikke mere tilbage til den anden. Det skisma tror jeg mange ledende sygeplejersker og overlæger står i - at ledelsesansvar og klinisk ansvar traditionelt har været fordelt på henholdsvis den ene eller den anden, og at man som leder - uanset faglig baggrund - skal påtage sig ansvaret for begge dele. Som leder af ledere skal Anne Rosenquist i forbindelse med 360 graderevalueringen selv guide ledere til at forstå formålet med evalueringen, og støtte dem i at lære af resultaterne. - Det glæder jeg mig meget til. Det er spændende at tale om ledelse som fag - som evidensbaseret fag. Og gøre det tydeligt for lederne, at god, professionel ledelse er ligeså meget værd for patienterne, som høj sygepleje- eller lægefaglighed er det. 8/15

9 - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem - det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår. - Line Duelund Nielsen, Sekretariats- og kommunikationschef, RHP Ledere skal være bedre til at kommunikere Ledelse er 80 % kommunikation derfor skal ledere være bevidste om, hvordan de kommunikerer, når de holder møder, taler i telefon, skriver s og sms er. Lederkommunikationen er afgørende for både det faglige miljø og trivslen og derfor for patienterne. Alle ledere i hele Region Hovedstadens Psykiatri får nu styrket deres kommunikationskompetencer. Af Anita Santarelli, Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Medarbejdere: Vi mangler strategisk viden Alle tendenser og målinger, herunder Måling af intern kommunikation i 2009 og TrivselOP i 2010, peger på, at medarbejderne opfatter deres nærmeste leder som vigtigste kommunikationskanal, men at mange ledere ikke bidrager tilstrækkeligt til strategisk viden, som samtidig er den videnstype, der har størst indflydelse på trivsel blandt medarbejderne. - Vi står med en ny generation af medarbejdere, som ikke blot vil have et fagligt højt niveau, de vil også forstå den overordnede mening med initiativer og indsatser, og det er lederens ansvar at kommunikere dette, siger Sekretariats- og Kommunikationschef Line Duelund Nielsen. Lederne skal kommunikere så det virker Anne Katrine Lund, ph.d. og strategisk kommunikationsrådgiver for en række af landets største organisationer, anslår at ca. 80 % af en leders dag går med at kommunikere. Sammenholder man det med medarbejdernes ønske om bedre lederkommunikation i RHP, er det tydeligt, at der er behov for gøre lederne til bedre kommunikatører. - Der kommunikeres hver dag, overalt på alle centre og afsnit. Men vi skal kommunikere mere effektivt, så budskabet går igennem. Lederne skal ikke som sådan lære noget nyt, men blive mere bevidste om, hvor vigtig en del af deres ledelsesopgave, kommunikationen er, hvis vi skal arbejde mod fælles mål i Psykiatrien og øge trivslen, siger Line Duelund Nielsen. Region Hovedstadens Psykiatri har i sine fem leveår været gennem store forandringer, og vil fortsat udvikle sig som organisation. Forandringerne fortsætter som et grundvilkår for ledere og medarbejdere. Det stiller særlige krav til lederkommunikationen: - Det handler om at lede i forandring, ikke bare lede forandring. Man skal have folk med, engagere dem, flytte dem det kræver, at lederne ved, hvad der skal siges til hvem og hvornår, siger Line Duelund Nielsen. Tilbud til mellemlederne Og der arbejdes målrettet på at øge ledernes kommunikationskompetencer: Alle mellemledere gennemgår lederudviklingsprogrammet, som blandt andet omfatter et modul i strategisk lederkommunikation. Der tilbydes løbende kurser i strategisk kommunikation og ledelse som en del af kompetencekataloget, og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen underviser og rådgiver afsnitsledelser, personalegrupper, centerledelser og direktion i strategisk kommunikation. Derudover bliver alle nye medarbejdere og alle nye ledere introduceret til kommunikation i Region Hovedstadens Psykiatri på de obligatoriske introduktionsdage. Og der udvikles løbende konkrete kommunikationsværktøjer 9/15 8/11

10 Toplederne - direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer - er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. i form af fx kommunikationsplans-værktøj til medarbejdere og ledere. Disse værktøjer er tilgængelige via PsykIntra. Toplederne skal spejles Toplederne direktører, centerchefer, udviklingschefer, forstandere, administrationschefer, klinikchefer og stabschefer er afgørende som formidlere af viden til resten af organisationen. De modtager viden, som ingen andre får, medmindre de sørger for at formidle den videre og det på en måde, så budskabet går klart igennem, og så mellemledere og medarbejdere kender den større sammenhæng, de indgår i. For at toplederne kan løfte den kommunikative opgave, vil de alle individuelt blive kommunikationsspejlet. Det vil sige, at toplederne gennemgår en kommunikationsmåling, hvor deres chef og medarbejdere vurderer, hvordan de kommunikerer deler toplederen relevant viden i tide, begrunder hun beslutninger, skaber hun sammenhæng mellem overordnede mål og de daglige opgaver, og hvordan bruger hun fx s i det daglige. Resultaterne for hver topleder samles i en rapport. Med udgangspunkt i rapporten får toplederen efterfølgende personlig rådgivning af en kommunikationskonsulent fra Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. - Kommunikationsspejlet skal ruste toplederne, så de har viden og værktøjer til at løse de ledelsesmæssige og strategiske kommunikationsopgaver, som ligger i toplederrollen. Det giver bedre intern kommunikation og dermed, i sidste ende, bedre trivsel og patientbehandling på hele hospitalet, siger Line Duelund Nielsen. Kommunikationsspejlet Kommunikationsspejlet er et forskningsbaseret måle- og rådgivningsredskab udviklet af kommunikationsrådgiver ph.d. Anne Katrine Lund. Toplederens kommunikation vurderes på følgende parametre: Kommunikationsmiljø hvor godt og effektivt fungerer hverdagen? Perspektiver og sammenhæng - hvordan fungerer den strategiske kommunikation? Mål og retning hvor klar er meningen og ambitionerne med arbejdet? Kommunikation i praksis hvor godt bruger lederne kommunikationskanalerne fra afdelingsmøde til mail Derefter modtager den enkelte topleder personlig rådgivning baseret på hans/hendes personlige udfordringer inden for strategisk kommunikation, og centerledelserne vil på en workshop få mulighed for som team at sætte fokus på ledelse og strategisk kommunikation. Workshoppen munder ud i en indsatsplan for hvert center. Kommunikationsspejlinger og workshops vil foregå henover de kommende år. 10/15

11 Koncerndirektør i praktik blogger om oplevelsen Ledelsen er ankeret i afdelingen Følg med på TrivselBLOG Klik dig ind på regionens fælles intranet Regi/trivselblog og læs med, når koncerndirektør Katja Kayser er i praktik. Katja Kayser er ansvarlig for Psykiatri, Handicap, Praksisområdet og HR-området, samt kommunesamarbejde og sundhedsaftaler i Region Hovedstaden. Koncerndirektør Katja Kayser har netop været på en række praktikophold, herunder PC Nordsjælland i Helsingør. Hun vil gerne opleve arbejdsmiljøet og trivslen, og regner med at blive klogere på medarbejdernes hverdag. Af Lotte Thorn, Koncern Sekretariat og Kommunikation Tidligere i år skulle alle medarbejderne i Region Hovedstaden svare på spørgsmål om deres arbejdsliv og deres trivsel på arbejdspladsen i den såkaldte TrivselOP-undersøgelse. Resultaterne er gjort op, og de forskellige arbejdspladser har sat gang i diverse aktiviteter og iværksat handlingsplaner, der skal fremme trivsel og den gode arbejdsplads. Som et led i den fortsatte fokus på trivsel tager koncerndirektør Katja Kayser nu rundt og taler direkte med medarbejderne om deres arbejdsdag og hvordan de oplever trivslen i hverdagen. Det sker i en slags praktik, hvor hun skal følge fire forskellige medarbejdere og tage del i en typisk arbejdsdag. Undervejs skal medarbejder og direktør sludre om trivsel og hvad der nu falder dem ind. I Helsingør var hun i praktik hos sygeplejerske Pia Thaysen, åbent afsnit. - Jeg fulgte med rundt og undervejs fik vi også mulighed for at tale om trivsel og hvad der fylder for hende og hendes kollegaer. Og vold - samt ikke mindst bevidstheden om, at vold er en latent mulighed - fylder. Og det ER en arbejdsbetingelse, at vold kan forekomme, og hvis det sker, er der system i at samle medarbejderen op. Supervision er nødvendigt og det er afgørende, at medarbejderne kender hinanden. - Det er rigtig vigtigt, at ledelsen er ankeret i afdelingen. Det er der, man går hen, når det er for svært. Og det er der ansvaret for at følge op er. Mit indtryk var, at ledelsen var meget opmærksom på de særlige vilkår og havde en god føling med medarbejderne, understreger Katja Kayser. Snakken faldt også på andet end vold og trusler. Selv ved alvorlige problemer kan det være med til at styrke det gode kollegaskab at tage fat om nældens rod og følge op. - I det afsnit jeg var, havde TrivselOp vist noget vedr. mobning, som lederen var lidt usikker på, hvad betød. Hun har derfor iværksat en yderligere uddybning med henblik på at se, om der skal sættes ind i forhold til det tema. Besøgene er planlagt således, at direktøren skal møde så mange forskellige medarbejdergrupper som muligt, på så mange forskellige arbejdspladser som muligt. Hun skal desuden besøge Rigshospitalet, Hvidovre og Glostrup hospitaler, og hun skal møde en læge, en sygeplejerske, en jordemoder og en portør. Når medarbejder og direktør har sagt farvel til hinanden, sætter Katja Kayser sig til tasterne. Hun har netop åbnet sin egen blog på regionens fælles intranet REGI, hvor hun vil dele oplevelserne med regionens ansatte, og give sin vinkel på arbejdsmiljø og trivsel. Her er det muligt at kommentere og stille spørgsmål, som Katja Kayser vil svare på. 11/15

12 PS KORT NYT til udvikling af samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien på Nørrebro Psykiatrisk Center Københavns Afdeling N har i samarbejde med Center Nørrebro, Københavns Kommune, som huser ca. 170 beboere og har ca. 140 ansatte, søgt og fået bevilget kr. Pengene skal bruges på at udvikle samarbejdet mellem de to sektorer. Overskriften er Fælles indsats til den enkeltes bedste på Nørrebro. Helt centralt i projektet er, at såvel brugere, patienter og medarbejdere i både social- og behandlingspsykiatri inddrages. I projektets første fase undersøges brugernes/patienternes forventninger til samarbejdet. Undersøgelsen bliver foretaget i samarbejde med Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden. Når resultatet er klart, vil det blive drøftet af medarbejdere i socialpsykiatrien på Nørrebro og i afdeling N. Formålet er i fællesskab at udvikle bedre samarbejdsmetoder. Projektet kører frem til oktober Har du spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Niels Aagaard Nielsen, Psykiatrisk Center København, Afdeling N, på Vi bygger i Region Hovedstadens Psykiatri følg med på det nye Byggesite Region Hovedstadens Psykiatri har etableret en ny hjemmeside, der præsenterer de igangværende og kommende byggeprojekter i psykiatrien, der er skudt i gang som følge af Hospitals- og Psykiatriplan nypsykiatri. Formålet med hjemmesiden er at tilbyde alle interessenter relevant og rettidig information om de enkelte projekter, og om tværgående visioner og planer for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden. Hjemmesiden henvender sig til patienter, pårørende, borgere i lokalområdet, entreprenører, presse, samt medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Interne byggenyheder vil dog stadig være at finde på de lokale intranet. Hjemmesiden er under løbende udvikling og kommentarer og ideer modtages gerne. Kontaktperson og ansvarshavende redaktør: Helen Klingemann, helen. tlf Vicedirektør: Sygeplejersker kan spille større rolle i psykiatrisk behandling Tidligere på måneden er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, i bl.a. Frederiksborg Amts Avis blevet citeret for, at han er bange for, at sygeplejersker vil overtage psykiaternes job pga. mangel på speciallæger i psykiatri - med fatale konsekvenser for mennesker med psykisk sygdom. Den udtalelse kan Peter Treufeldt ikke genkende: - Jeg siger jo nærmest det modsatte, ved enhver given lejlighed. Nemlig at jeg undrer mig over, at de kompetencer, der er hos de højt uddannede sygeplejersker, vi har i Danmark, ikke udnyttes noget mere. Jeg mener, der er mange områder, hvor sygeplejerskerne kan komme til at spille en større rolle i vores behandlingsprogrammer. Det gælder også andre faggrupper, f.eks. specialpsykologerne. Har du lyst til at blive medlem af medarbejderpanel? Deltag i det nye medarbejderpanel og vær med til at præge din arbejdsplads i en positiv retning. Nu begynder rekrutteringen til Region Hovedstadens medarbejderpanel. Det skal bestå af alle slags medarbejdere fra alle arbejdspladser - også fra Psykiatrien. 12/15

13 Som medlem af panelet kan du blive inviteret til mange forskellige slags undersøgelser: fokusgrupper workshops interview undersøgelser, som skal udfyldes online. Undersøgelserne kan bl.a. handle om arbejdsmiljø, kommunikation eller uddannelser og du deltager selvfølgelig kun, hvis du har tid og lyst. Læs mere og tilmeld dig på REGI. Fælles telefonomstilling i psykiatrien Fremover skal den centrale telefonomstilling på Herlev Hospital også fungere som omstilling for Region Hovedstadens Psykiatri. Overtagelsen af omstillingsopgaven for de psykiatriske centre vil ske trinvist. Den fælles omstilling fungerer allerede nu for PC Ballerup og BUC Bispebjerg. De øvrige centre skifter til den nye omstilling efterhånden som omstillingen og Psykiatriens IT-afdeling får lagt centrenes hovednumre ind i omstillingsanlægget. Hele processen forventes at være afsluttet i foråret Når alle centre er skiftet til den nye omstilling, kommer der et nyt fælles hovednummer for hele Region Hovedstadens Psykiatri. Rent praktisk fungerer det sådan, at man i omstillingen på Herlev Hospital kan se, hvilket center der er blevet ringet til, og de kan derfor besvare opkaldet med den korrekte hilsen. Derefter kan omstillingen stille om til den ønskede person, afsnit, mv. For brugeren vil det altså stadig opleves, som om man ringer direkte til det pågældende center. Den store fordel ved den fælles omstilling på Herlev Hospital er, at man får samlet det hele ét sted. Derudover er der den ekstra gevinst, at omstillingen på Herlev Hospital er åbent 24 timer i døgnet. Sygeplejesymposium Brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje Har du lyst til at høre om brugerdreven innovation i den psykiatriske sygepleje, så er sygeplejesymposiet den 19. januar 2012 lige noget for dig. Du kan læse mere om sygeplejesymposiet på PsykIntra. Tilmelding foregår i - søg efter sygeplejesymposiet. Pris for deltagelse: 100 kr. Kom og mød professor Ray Novaco Region Hovedstadens Psykiatri inviterer medarbejdere til gratis temadag på Kristineberg den 14. december 2011, kl Professor Ray Novaco vil bl.a. fortælle om metoder til at vurdere vrede og validitet i disse metoder. Læs mere og tilmeld dig på PsykIntra. Patienter og pårørende kan styrke sikkerheden i Psykiatrien Nu kan patienter og pårørende rapportere om hændelser, der bragte patientens sikkerhed i fare - så lignende situationer ikke opstår igen. Når en patient er lige ved at få den forkerte medicindosis eller glider på badeværelsesgulvet, kalder man det i hospitalssprog en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor patientens sikkerhed har været i fare. Personalet rapporterer disse hændelser til en national database. Hændelserne analyseres, så man kan se, hvad der gik galt - og så man undgår, at en lignende situation opstår igen. Nu kan patienter og pårørende også rapportere utilsigtede hændelser i den 13/15

14 nationale database for patientsikkerhed, kaldet DPSD2. Patienter og pårørende har tidligere haft mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser gennem patientvejlederne. Det har kun været benyttet i begrænset omfang. Men erfaringer viser, at de få hændelser, der blev rapporteret, har været meget relevante hændelser, som sundhedspersonalet har kunnet lære meget af. Da patienten er den eneste, der deltager i hele behandlingsforløbet, er det forventningen, at rapporter fra patienter og pårørende vil kunne bidrage væsentligt til større patientsikkerhed. For Region Hovedstadens Psykiatri er der tale om en naturlig forlængelse af ønsket om større involvering af patienter og pårørende i behandlingsforløbet. De indkomne rapporter vil blive håndteret på samme måde som rapporter fra personalet. Det vil sige, at man kan rapportere anonymt og at hændelserne vil blive analyseret med henblik på at lære af dem - og derved øge patientsikkerheden. Læs mere på > Presse og nyheder VIP direkte klik fra forsiden af PsykIntra I den gule bjælke øverst på forsiden af PsykIntra finder du en ny VIP-knap. Den fører direkte til søgebilledet i det nye, fælles dokumentstyringssystem. Det nye VIP er nu fuldt udrullet i hele Region Hovedstaden. Alle gældende dokumenter udgivet fra regionen og Region Hovedstadens Psykiatri samt centrenes lokale instrukser er konverteret over i det nye VIP fra de gamle systemer. Har du spørgsmål? Kontakt Lene Devantier på tlf.: eller Anne-Marie Schjerbeck på tlf.: Lean-netværket starter op igen Efter længere tids pause startes lean-netværket nu op igen. Næste møde er den 24. januar. Læs mere om mødet på lean-netværkets sider på PsykIntra, hvor du også kan tilmelde dig netværket og møder i netværket. Deltagelse i møder i netværket kræver medlemsskab af lean-netværket. Nu kommer det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort, som i daglig tale blot kaldes FMK, skal indføres på alle Region Hovedstadens hospitaler i løbet af de kommende uger. FMK er en fælles server, som indeholder opdaterede oplysninger om patienternes medicin. Det betyder, at sundhedspersonale fremover vil kunne få overblik over de aktuelle lægemiddelordinationer, når en patient bliver indlagt eller skal have behandling på fx en skadestue eller i et ambulatorium. FMK er kædet sammen med EPM, men det kræver en digital medarbejdersignatur at kunne logge på FMK-serveren. Anvendeligheden af FMK afhænger af, at lægerne overfører nye ordinationer til FMK-serveren. Der er derfor udarbejdet et e-learning program, som alle læger opfordres til at gennemgå. FMK bliver også introduceret på lægemøder på alle centre. Endelig har enkelte læger fra hvert center været på et FMK-superbruger kursus. Du kan læse mere om FMK på PsykIntra > Viden og værktøjer > IT Pejlemærkerne for fremtidens ambulante psykiatri er klar Først og fremmest ambulant behandling En rehabiliterende og helhedsorienteret indsats med høj faglig kvalitet En tilgængelig og opsøgende indsats med et bredt udvalg af 14/15

15 behandlingstilbud. Sådan lyder hovedtrækkene i de pejlemærker, der fremover skal være grundstenen for arbejdet med at udvikle fremtidens ambulante psykiatri. Pejlemærkerne har været drøftet på de voksenpsykiatriske centre og i stabene i september måned, og på baggrund af tilbagemeldingerne er de blevet tilrettet og foreligger nu i en endelig udgave. Direktionen har lagt stor vægt på, at medarbejdere og ledere på de voksenpsykiatriske centre og i stabene får lejlighed til at drøfte pejlemærkerne for den ambulante psykiatri tidligt i processen. Inputs til både pejlemærkerne og til projektarbejdet vil danne grundlag for de videre drøftelser af, hvordan fremtidens ambulante psykiatri skal se ud. Du kan læse mere om pejlemærkerne og projektarbejdet på PsykIntra > Viden og værktøjer > Projekter. 15/15

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation

Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Udfordringer for ledelse i den politisk ledede organisation Finn Rønholt Ledende overlæge ph.d. MPA Medicinsk afdeling O Herlev Universitetshospital København Baggrund Læge i 1983. Speciallæge i intern-medicin

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010

PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 PsykiatriNyt TEMANUMMER VIRKSOMHEDSPLAN 2010 Indhold Leder Der løber en rød tråd fra de overordnede krav og vilkår til vores kerneydelse - den gode patientbehandling...side 2 Virksomhedsplan 2010 - patienterne

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup

Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup Adresse Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere