Anne Katrine Lund (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Katrine Lund (2008)"

Transkript

1 Anne Katrine Lund (2008) Lad gå videre Den Søren Moldrup side 1 af 10

2 Indledning Lad gå videre lad gå videre. H. C. Andersens høns klukker nyheder rundt i hønsgården, og desværre forvanskes form og indhold i absurd grad. Lederne er alt andet end høns, men lederkommunikationen halter ofte i næsten samme omfang. Anne Katrine Lunds bog er baseret på grundige, empiriske undersøgelser. I resuméet præsenteres resultaterne heraf af pladsmæssige årsager mest som påstande/statements. Bogen indeholder desuden en række historier fra virkeligheden. De er kort gengivet i kursiv indsat i rammer. 1. Ledere også et kommunikationsansvar Lederne har uden tvivl et stort kommunikationsansvar, men at de også er et kommunikationsansvar, er i focus i denne bog. I praksis tager kommunikationsfolk sig hovedsageligt af massekommunikation både eksternt og internt. Websites, intranet, personaleblade m.m. I de senere år er kommunikationsafdelingens arbejde dog blevet stadig mere strategisk. Kommunikationsfolk skal i langt højere grad tage et seriøst ansvar for kommunikationskulturen i organisationen og ikke mindst for ledernes kommunikation. Kommunikationsfolk skal skifte fra at være producent af kommunikation til at være rådgivere i den kommunikerende organisation og det er et kompliceret skifte. Nu er det nemlig ikke længere bogstaver men mennesker der skal flyttes! Når anvarsområderne pludselig er omdømme, forandrings- eller værdiprocesser, tydeliggør det, hvor afhængig kommunikationsafdelingen er af den samlede kommunikationskultur i organisationen. Kommunikations- og udviklingsfolk skal interessere sig for mange snitflader mange flere, end det er muligt selv at styre. Derfor skal der nye værktøjer fra værktøjskassen i brug. Det er ikke alene kommunikationsproduktet men hele kommunikationsprocessen og den kultur, der skaber den der bør være af interesse for kommmunikationsfolk. Med hensyn til kultur, så taler Edgar Schein om 3 niveauer, i sin isbjerg-model: 1. Artefakter (symptomer) synlige organisatoriske strukturer og processer 2. Skueværdier (synlige værdier) strategier, mål og filosofier 3. Grundlæggende antagelser ubevidste taget for givet -anskuelser, opfattelser, følelser og tanker. Et scheinsk eftersyn af alt fra hele organisationen til en enkelt afdelings kommunikation eller en enkelt kommunikationskanal kan gøre en meget stor forskel. Virksomheder med en dialogbaseret ledelsesstil har en tendens til at have større overskud og en større omsætningsvækst og en bedre markedsposition. Den Søren Moldrup side 2 af 10

3 Lederne tager sig ikke nok tid til personaleledelse, medarbejderne har brug for flere samtaler (både de formelle og de uformelle) i dagligdagen. Lederne kender ikke deres medarbejdere godt nok, og har derfor svært ved at motivere dem. (Mandag Morgen, 2003) Linielederne er selv med til at skabe problemerne. En undersøgelse peger på, at 60% mener, at linielederne ikke mangler tid men at de ikke tager sig tid til at kommunikere. Topledelsen kommer ikke ud af direktionslokalerne og opleves som utroværdig. Medarbejderne bliver dårligt informeret om forandringer og har en ringe forståelse for virksomhedens overordnede mål og strategier. Det går ud over medarbejdernes trivsel og deres engagement som ambassadører for virksomhederne. Der peges generelt på 3 massive udfordringer: Topledelsen er usynlig og utroværdig Forandringskommunikation er langsommelig og upræcis Den strategiske kommunikation er mangelfuld. Vi skal se på lederne som en art selvstændige kommunikationskanaler. De er på en gang individuelle agenter og vægtige kommunikationskanaler i den kommunikerende organisastion. Det er umuligt at sikre kvaliteten, hvis man ikke er bevidst om, hvad mål og ambitioner er. Resten af bogen arbejder med følgende spørgsmål: Hvilke behov har medarbejderne kommunikativt? Hvordan oplever lederne de kommunikative udfordringer? Og hvad påvirker deres kommunikation? Hvilke knapper kan vi skrue på, hvis vi skal hjælpe lederne til at blive bedre? Hvilke værktøjer virker til at puffe og støtte lederne i deres kommmunikation? Anne-Marie Skov, der er kommunikationsdirektør i Carlsberg, er i gang med at omvende en tidligere indadvendt og mindre kommunikerende virksomhed til at tænke kommunikativt. Tidligere i Novo Nordisk var Anne-Marie Skov med til at udvikle kommunikationsarbejdet fra tryksager til strategi. Ingen strategisk beslutning blev truffet, uden at det også blev diskuteret, hvordan, hvor og hvornår den skulle kommunikeres til alle nøgleinteressenter. Samtidig var det for Anne Marie Skov en kongstanke at skabe sammenhæng mellem ord og handling, sådan at der var tillid i organiationen. I Carlsberg har hun fået muligheden for at bygge en helt ny forståelse for kommunikation op på alle niveauer fra ølkuske til topledelse. Hun er blevet sat i spidsen for et stort kulturprojekt. Og målet er klart: Vi skal have en kultur, som støtter op om forretningen og giver masser af energi til organiationen og den enkelte medarbejder. 2. Kære leder: Skab mening! Hvilken rolle spiller den gode, kommunikerende leder for medarbejderne? Undersøgelser peger på, at ledere bruger 78% af deres tid på at kommunikere. Men hver tredje medarbejder mener, at de har en rigtig dårlig leder, og kun hver fjerde mener,at de har en rigtig god leder. Medarbejderne siger selv, at lederen skal være: Imødekommende og opsøgende. Den imødekommende og opsøgende leder er uden tvivl et ideal, der understreges blandt medarbejderne. Det vigtigste er dialog og synlig ledelse. Det handler om at vise noget af sig selv. Når lederne ikke er opsøgende, bliver medarbejderne utrygge. Det værste er, når lederne ikke giver feed-back undervejs hverken når den er god eller dårlig. Den Søren Moldrup side 3 af 10

4 Engageret. Smittende engagement og ægte nærvær fremhæves til stadighed af medarbejderne som helt fundamentale krav til deres leder. Engagementet skal for at blive smittende kommmunikeres og leves ved eksemplets magt. Engagementet skal mærkes i interesse, kommunikationsform og konkrete handlinger for at blive ægte og smittende. Lederen har desuden en nøglerolle, når problemer med psykisk arbejdsmiljø skal løses. Klar og overbevisende. Hvad sker der? Har han styr på det? Hvad er det præcis, jeg skal? Medarbejderne er meget eksplicitte om deres behov for en leder, der kan formidle sine budskaber på en klar og overbevisende måde. Men pas på: Medarbejderne siger også, at de ofte bliver druknet i Power Points! Den overbevisende leder er i stand til at skabe sammenhæng og holde fast i kvaliteten i afdelingens arbejde. Medarbejdern behøver (1) klare mål for både det overordnede perspektiv og de enkelte opgaver (2) klare evalueringer og (3) klar sammenhæng mellem indsatserne. Ofte oplever medarbejderne, at de i stedet for at blive kommunikeret respektfuldt med, bliver udsat for en gang generel salgsgas. Konsistens kommunikerende. Der kan være mange grunde til, at ting ikke realiseres, men ofte vælger ledere bare at undlade at sætte ord på, hvorfor noget eksempelvis bliver anderledes end annonceret. Og det duer ikke! Sammenhæng og sammenbinding er hele tiden med til at underbygge en leders faglige, strategiske og personlige troværdighed. Overbliksskaber. Hvor er vi på vej hen? Hvad sker der egentlig? Hvordan skal vi prioritere? Spørgsmålene er fundamentale og ligger langt fremme på tungen af mange medarbejdere. Overblikket skabes ikek i et morads af kommunikationskanaler. Medarbejderne efterspørger helt klart, at det prioriteres i den direkte kommunikation på fx afdelingsmøder. Motiverenede, engagerende og udviklende. Hertzberg talte i sin tid om (1) motivationsfaktorer og (2) vedligeholdelsesfaktorer og Maslow var optændt af de menneskelige behov. En undersøgelse fra Personalestyrelsen viser, at jobindhold er den faktor, der har klart størst betydning for de ansattes motivation. Kompetenceudvikling, karriere og arbejdspladsens omdømme følger lige efter. Mindst betydning har særlige ansættelsesforhold, løn og fleksibilitet. Den direkte anerkendelse fremhæves igen og igen som afgørende. En god ambassadør. For medarbejderne har det stor betydning, hvor god en ambassadør deres leder er. Idealchefen kæmper de nødvendige kampe. Han er bølgebryderen, så medarbejderne får arbejdsro. Han skal være god til at skabe et rigtig godt omdømme for afdelingen både opad og på tværs i organisationen. Rollemodel eksternt og internt. Nogle medarbejdere er meget bevidste om lederens betydning som rollemodel, mens andre kun indirekte afslører, hvilken betydning lederens prioriteringer og stil har. Tidligere kunne lederne nøjes med at give en besked. I dag er kommunikationen med respekt for medarbejderne helt afgørende. Det handler om den troværdige, tillidsskabende og engagerende leder. Der er sket et paradigmeskifte : Det gamle paradigme Stabilitet Kontrol, Konkurrence Ensartethed Selvcentrerethed Helt Det nye paradigme Forandrings- og kriseledelse Empowerment Samarbejde Forskellighed Højere formål Ydmyg. Arbejdet med lederkommunikationen skal være drevet af at finde det, der er bedst for den enkelte. Den Søren Moldrup side 4 af 10

5 Novozymes: Da lederne kom i focus. Da Novozymes i 2003 satte sig for at undersøge, hvor godt deres interne kommunikation egentlig fungerede, var focus først og fremmest rettet mod de interne medier. Men hurtigt begyndte man as se på intern kommunikation som en integreret størrelse, der også omfattede liniekommunikation, kommunikationskultur, -brug o.s.v. Massemedierne var grundlæggende en succes. Men allerede i de kvantitative resultater kunne man ane udfordringer i kommunikationskulturen. Der var 2 hovedtyper af ledere: (1) brobyggeren, der tager sit kommunikationsansvar meget alvorligt og (2) høvdingen, der ser det som sin opgave at give medarbejderne den arbejdsrelaterede information. Lederne mente ikke selv, at de kommunikative udfordringer havde noget med deres kommunikative kompetencer at gøre de havde bare ikke tid. Men undersøgelsen tydede på, at deres medarbejdere ikke var helt enige. Derfor lavede kommunikationsafdelingen i 2005 en helt ny kommunikationsstrategi med vægt på empowerment i praksis og med 3 hvoedfaktorer: (1) what, (2) how og (3) who. 3. Kommunikation er svært for lederne Kommunikation er svært. Medarbejderne er aldrig tilfredse. Jo mere, jeg kommunikerer, jo mere ønsker de. Lederne oplever, at det er svært at gøre medarbejderne tilfredse. Men ledernes egen vurdering af deres kommunikation er ikke realistisk. Hvis man for det første ønsker at hjælpe lederne til at blive bedre, er man nødt til at kende til deres egen oplevelse af udfordringerne: Kun de allerfærreste ledere går på arbejde for at gøre noget, de ikke mener, er godt nok. Men de oplever, at det aldrig bliver godt nok at mere vil have mere. Nogle af ledernes frustrationer er: Det bliver aldrig godt nok mere vil have mere. Jeg giver hele tiden besked, stiller op og sender videre. Medarbejderne bliver aldrig rigtig tilfredse Jeg har ikke tid nok. Jeg når simpelthen ikke at kommunikere. Driftsopgaverne er nødvendige De vil have, at jeg er der. Medarbejdernevil gerne have, at jeg er enormt synlig. De ønsker faktisk, at jeg er der for dem, som en slags forsikring. Det værste er er alle de situationer, hvor lederen er tilstede rent fysisk, men ikke nærværende mentalt. Jeg får ikke den nødvendige viden. Mange ledere mener sig ude af stand til at kommunikere godt nok, fordi de ikke selv får nok at vide. Hvad er min rolle jeg bliver jo sprunget over. Mange har yndet at kalde mellemleder-laget for cementlaget, som man i organisationskommunikationen gerne skal gå forbi for at sikre, at alle medarbejdere får den samme ordlyd på centrale budskaber. Det er svært at kommunikere. Den kommunikative usikkerhed hos lederne dukker op på alle niveauer, men det er ofte ikke noget, de gerne står ved offentligt. Det er umuligt på distancen. Hvis du spørger mine medarbejdere,så vil de sige: Jamen vi ser ham aldrig. Og jeg føler jo, at jeg pendler rundt hele tiden. Medarbejdere med en leder på distance udsættes for ledere, som i stedet for laver styringssystemer. Men sådanne medarbejdere skal jo netop kunne fungere mere selvledende. Det er en udfordring, som vil øges i de kommende år. Jeg bliver gidsel i det interne spil. Ledernes beretninger om gidsel-situationer er voksende og her spiller en ikke ringe rolle. Den Søren Moldrup side 5 af 10

6 Jeg sørger for at sende videre, men de læser det ikke ordentligt. De krævende fylder for meget. Det er de ihærdige, der belønnes med kommunikation. Det er da bedre end chef-chefen. Man kan jo altid gøre sin egen chef til en endnu større synder Jeg er nærværende pr. . Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden mailen. Det er den, der gør, at jeg overhovedet kan være så tæt på mine medarbejdere. Jeg hører det for sent. Mange ledere giver udtryk for at mangle den aktuelle fornemmelse for, h vad der sker i deres afdeling, fordi de simpelthen er for meget væk. Lederne peger i mange retninger i deres frustrationer. Det handler naturligvis om tidsfaktorer. Samtidig peger mange på, at der mangler en del forventningsafstemning. Ydermere peger lederne jo tilbage i den kommunikative fødekæde. Bedre lederkommunikation handler langt fra kun om ledernes kommunikative kompetencer, men også eksempelvis om orkestreringen af informationsstrømmene i organisationen, om kommunikationskulturen og om forventninger og holdninger til kommunikationen. Stine Bosse (daværende direktør for TRYG): Ledelse er kommunikation. Kommunikation er helt afgørende i ledergerningen. For Stine Bosse er ledelse kommunikation: Det afgørende i god lederkommunikation er, at man kan skabe den gode, langvarige relation, og det kan man kun, hvis man er sig selv. Medarbejderne lægger mærke til lederens tavshed, så derfor gælder det om at være opmærksom på alle de signaler, man sender som leder. Omdrejningspunktet i ledergerningen er at skabe tillid i alle relationerne og det står og falder med lederens troværdighed som menneske og leder. 4. At gøre ledere bedre Glødende kul, kurser, coaching, målinger.metoderne er mange i forsøgende på at støtte og udvikle ledere. Retorisk kompetence handler om at være i stand til at afkode situationens kommunikative handlemuligheder og dernæst sætte handling bag analysen. At gøre lederne bedre handler derfor ikke alene om at hjælpe den enkelte leder til at blive en bedre kommunikator og styrke hans evne til at reagere hensigtsmæssigt, men også om at påvirke de konstituerende rammer, der skaber og styrer hans retoriske muligheder. Ikke sjældent viser det sig, at der ligefrem ikke findes tydelige beskrivelser af hverken ledernes kommunikative ansvar eller medarbejdernes pligter i den sammenhæng. Og findes de endelig, så er de ofte udtryk for et meget lineært syn på kommunikationen. Der ligger ofte nogle enkle muligheder for forbedringer ved at gå kompetenceudviklingen efter. En klimamåling kan være et afgørende værktøj til at fastholde focus på ledernes kommunikation. En oplagt mulighed er ligeledes at se på belønningsstrukturer og bonusordninger i organisationen. Hvor det er muligt, vil en direkte prioritering af kommunikationen i belønningsstrukturerne på en gang illustrere anerkendelsen af disciplinen og motivere direkte. Den Søren Moldrup side 6 af 10

7 En helt fundamental indsats i kulturen er desuden at arbejde med rollemodellerne internt. Den øverste ledesle må også i sine egne gerninger vise et godt eksempel. En af de største udfordringer i ag gøre ledere bedre er at hjælpe dem til at se sig selv klarere som kommunikerende ledere. Kommunikationsspejlet er en slags 360-graders evaluering, der giver et øjebliksbillede af lederens kommunikation. Spørgsmålene skal spænde fra det generelle til det helt konkrete. En afrunding af rapporten skal gerne pege frem netop for at understrege det konstruktive i kommunikationsspejlet. Og derfor slutter rapporten med en helt konkret udfordringsplan. Den efterfølgende rådgivningsproces er afgørende. Man skal rådgive, coache og samtidig præsentere en vurdering, andre har givet. Situationen er derfor meget kompleks og kræver stor snilde at håndtere. Derfor skal rådgivningssamtalen hele vejen rundt i feed-back-loopet, sådan at lederne kan tage det til sig, mens man taler sammen og ikke efterlades alt for frustrerede. Feed-back-loopet består af følgende trin: Præsenter Tydeliggør Overbevis Coach. Det gælder om ikke at give svarene men hjælpe lederen med at finde forklaringerne selv. Ledernes reaktioner på kommunikationsspejlet er for langt de flestes vedkommende meget positivt. Og ikke mindre afgørende: De ændrer deres kommunikative handlingsmønstre. Kommunikationsspejlet kan ikke stå alene, men skal understøttes at både strategiske og lavpraktiske værktøjer til navigation i de organisatoriske hvirvelstrømme. Ifølge ledernes er afdelingsmøder og 1:1-kommunikation de mest effektive dialogformer, når forandringer skal kommunikeres internt. Mellemlederne har ofte ikke en klar opfattelse af deres præcise rolle, der snarere handler om at sikre den mentale stabilitet end at formidle ny viden. Bogen præsenterer en konkret forandringsplan med punkterne (se mere i selve bogen): 1. Hvorfor denne forandring? 2. Hvad betyder forandringen helt overordnet? 3. Hvad er derfor de centrale budskaber bag denne forandring? 4. Hvad betyder forandringerne mere lokalt? 5. Hvilke interessenter involveres og hvordan? 6. Hvilken betydning har forandringen for interessenterne? 7. Hvilke budskaber er derfor afgørende lokalt? 8. Hvilken kommunikationsstrategi er nødvendig? 9. Hvilke spørgsmål bliver gennemgående? 10. Hvilken aktivitetsplan er idéel? 11. Hvilke ressourcer og materialer kan der trækkes på? 12. Forandringskalender. Carlsberg: Da Apollo landede i Valby veltilrettelagt forandringskommunikation. Da Carlsbergs topledelse begyndte konkret at overveje at lukke det meste af øl-produktionen i Valby, fik kommunikationsafdelingen travlt. Projektet var tophemmeligt og fik dæknavnet: Apollo. Vi vil gøre det ordentligt med respekt for alle vores folk og vi tror på, at jo bedre forberedelse, jo mindre held er nødvendigt. Omdrejningspunktet i forberedelserne var en dyb interessentanalyse: Hvem havde brug for hvad. Den Søren Moldrup side 7 af 10

8 Ud fra værdien om Intern respekt og ansvarlighed var det vigtigt at finde frem til de mest ærlige og direkte budskaber. Der var stor focus på at involvere lederne og meningsdannerne rigtigt fra den øverste top til lederene på gulvet og tillidsmændene. Respekt i forandringskommunikation handler også om, at alle skal have præcis og ligeværdig besked. Dårlig distanceledelse, uendelige oplæg, ufrugtbare afdelingsmøder, manglende forventningsafstemning.analyser viser mange konkrete problemer med kommunikationskanaler i organisationer. Novozymes: Med 160 værktøjer som forandringens hjul. Hos Novozymes fungerer VOICE-hjulet som en metode til at kortlægge og måle kommunikationen og som vejen ind til 160 værktøjer til at forbedre kommunikationen på alle niveauer. Projektet hedder VOICE, fordi det handler om at styrke Novozymes stemme. Som Trivial Pursuit er hjulet inddelt i oste og desuden i 3 overordnede dimensioner: Den blå dimension har overordnet strategisk karakter. Den orange dimension handler om at bruge intern kommunikation til at sikre engagement og effektivitet blandt medarbejderne. Og den grønne dimension handler om, hvordan vi bedst understøtter og opbygger Novozymes omdømme. Ved hjælp af værktøjerne vil Novozymes puffe deres medarbejdere og ledere op ad kommunikationsstigen. Kommunikationsafdelingen har samlet alt det, de laver, og transformeret det til værktøjer det gælder lige fra komplekse medierelationer til, hvordan man skriver en god mail. I stedet for at tvinge VOICE ned over hele Novozymes har man valgt at gøre det frivilligt i første omgang. Barriererne for god lederkommunikation er mange en helt afgørende barriere er, som nævnt, at mange ledere kun forstå kommunikation som udvendig præsentationsteknik. Kombinationen af teori, refleksion og praktiske øvelser og cases er afgørende for, at lederne kan få den vigtige, retoriske erkendelse af både betydningen af god kommunikation og deres evner og udfordringer. TDC: Når lederne skal give mening Lederkommunikationen haltede i TDC og kommunikationsfolkene trippede for at løfte opgaven konstruktivt. Lederuddannelserne internt i huset blev gået omhyggeligt efter. Man gik i gang med at udvikle et supplement til den generelle kommmunikationspolitik ud fra 4 centrale begreber: (1) åben, (2) trovværdig, (3) modtagerorienteret og (4) ambitiøs. TDC har stor erfaring i at arbejde med klimamålinger, og satte med spørgsmål herom nu focus på ledernes kommunikation. Som konsekvens/opfølgning herpå besluttede man, at hver leder får en mindre del af sin bonus knyttet direkte til reslutaterne af klimamålingen. Den nye kommunikationspolitik blev grundlaget for udviklingen af et kommunikationsspejl til TDC. Lederne skulle ikke stå alene efter at have fået et kommunikativt spejlbillede. Derfor udviklede man et værktøjskasse til intranettet med hjælp til selvhjælp. TDC har gjort sine massemedier langt mere målrettede. Tidligere overkommunikerede man, sådan at medarbejderne brugte for lang tid på at læse det. Nu er det op til lederne selv at sikre det nære, mens kommunikationsafdelingen står for helheden. Den Søren Moldrup side 8 af 10

9 5. På vej mod bedre lederkommunikation Lad gå videre Hønsene i H. C. Andersens eventyr gør hurtigt tre fjer til fem høns. Det samme sker hver dag i danske organisationer. Rygter, frustrationer og manglende effektivitet og trivsel har ofte rod i dårlig kommunikation. Overalt er processen med skiftet fra producent til rådgiver i gang. Men det er svært. Ledernes focus på kommunikation som ledelsesredskab er generelt steget i de seneste år. Og det sætter som regel efterspørgslen på kommunikationsrådgivning i gang. Årsagen til den manglende focus på liniekommunikation i kommunikationsafdelingerne er, at vi ikke har kompetencerne eller at det ikke lige er en af vore kernekompetencer og at HR-afdelingerne typisk har patent på lederudvikling. Kommunikationschef Birgitte Thingholm fra Region Midtjylland siger: De fleste ledere kan sagtens kommunikere. Deres ledere signalerer bare ikke, at kommunikation er en vigtig opgave, som bør prioriteres Og Ole Daugbjerg fra Danfoss siger: Det er ikke så meget det, du siger, som det, du gør, der sætter standarden for ledelseskommunikation Endelig er der Dag Holmstad kommunikationschef i LEO Pharma: Når ejendomsmæglerne hele tiden siger, at det handler om beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed, så kan vi i både den interne og den eksterne kommunikation sige, at det handler om troværdighed, troværdighed og troværdighed Alfred Josefsen direktør i Irma: En leder er et menneske Kommunikation er roden til alt godt. God ledelse handler i virkeligheden meget om snusfornuft og om at være menneske. Som leder skal du skabe mening, retning, entusiasme og energi og det kræver, at du går forrest og at du er dig selv. Ledelse er kommunikation. Men kommunikationen skal ikke komme oppefra og via instrukser langsomt sive ned igennem organisationen. Det er jo i dialog, det hele sker. Efter 2-3 år kunne Alfred Josefsen dog mærke, at han selv var for meget profileret som person, og at lederne i ledergruppen og linieledelsen skulle mere på banen og være ansvarlige, initiativtagende og arbejde med deres ledelsesfun ktion. At kommunikation og ikke formaliteter er i højsædet, fik medarbejderne på hovedkontoret at mærke fra uge 1. Alfred Josefsen indførte morgenmøder hver fredag kl Alle var inviteret ind på hans kontor. De første fik siddepladser, de næste måtte være i vindueskarmen og de sidste ståplads. Alle måtte fortælle, hvis der var relevante nyheder. Den uformelle form gjorde op med hierarkiet og betød, at man hurtigt lærte nye at kende. Når Alfreds ugebrev dumper ind i Irma-butikkerne, bliver det printet og lagt i frokoststuen, sat på opslagstavler m.m. Alfred Josefsen sætter en ære i selv at skrive ugebrevene, så de er personlige, direkte og ucensurerede. Heldigvis anerkender langt de fleste ledere, at kommunikation er en central kompetence for både deres egen og virksomhedens succes. Når medarbejdere efterspørger bedre kommunikation mener de i virkeligheden ofte, at de gerne vil høres, de vil gerne inddrages. Den Søren Moldrup side 9 af 10

10 Generelt handler det om at behandle andre, som man gerne selv vil behandles. Hvad vil jeg gerne vide noget om? Hvad ved jeg, som mine medarbejdere ikke ved, men kunne have godt af at vide? Hvornår vil jeg gerne høres? O.s. v Og så handler det om at være opsøgende og spørge. Kommunikationsopgaven i vidensvirksomheder, hvor medarbejderne kan have et tættere forhold til deres fag og fagmiljøer uden for virksomheden, end til deres virksomhed, der betaler deres løn, er netop at skabe involvering, medleven, sammenhæng, identifikation og mening! Steen Hildebrandt siger at de fleste af os er gode til at bedømme kvaliteten af den kommunikation, vi selv er modtagere af. Noget andet er det, at bedømme kvaliteten af den kommunikation, hvor vi selv er kommunikatorer! Og endelig siger professor Henrik Holt Larsen: Alle de mange ledere, der befinder sig på de midterste niveauer i virksomheden, har en massiv udfordring med at lede nedad, opad og udad. Det er én stor kommunikationsopgave, og der vil fremover kun være plads til de ledere, der kan og vil spille denne rolle! spm Den Søren Moldrup side 10 af 10

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi

Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Helt og helskindet i mål med forandringskommunikation Helle Petersen, ph.d., MPO Kommunikationsdøgnet 2016 Tværfaglig forskning som lektor i arbejds- og organisationspsykologi Strategisk kommunikation

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Skub din leder ned fra ølkassen

Skub din leder ned fra ølkassen Skub din leder ned fra ølkassen K- rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond Lederkommunikation Fredag den 12. november 2010 Ok, lad os lige sætte det på plads! GOD Lederkommunikation er vigtigt fordi: a. Lederen er den vigtigste informationskilde b. Lederen formidler og fortolker

Læs mere

Forandringskommunikation i turbulente tider

Forandringskommunikation i turbulente tider Forandringskommunikation i turbulente tider Mine pointer God forandringskommunikation starter med god intern kommunikation i dagligdagen Lederne er altafgørende for kommunikationskulturen KL s kommunikationsdøgn

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov

7 tilbud til din ledergruppe. Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov 7 tilbud til din ledergruppe Kurser, workshops og processer tilpasset jeres behov Indhold 1. Netværksledelse i samskabelse...3 2. Handlekraftig implementering af jeres strategi...3 3. Styrk relationerne...4

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde

Læs mere

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup

Ny leder. - de første 100 dage. Anders Amstrup. Taler. Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A. Anders Amstrup Ny leder - de første 100 dage Taler Erhvervspsykolog, Cand.psych., HD-A 1 15 års reel ledererfaring Hvem er Jeg? Ledertræner siden 2009 Erhvervspsykolog 2 I dag ser vi på de første 100 dage Fokus er på:

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Strategisk medarbejderkommunikation. Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d.

Strategisk medarbejderkommunikation. Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d. Strategisk medarbejderkommunikation Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen, ph.d. www.hellepetersen.dk Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013

afholdt d. 6. juni 2013 Forudsætninger for forandring Hvem er jeg? Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation 06-06-2013 Forudsætninger for forandring - hvordan kommunikerer man sig til en ændring i hygiejneadfærd på arbejdspladsen? Helle Petersen, ph.d., MPO Lektor i strategisk kommunikation, Roskilde Universitet Erhvervsforsker,

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Ledelsesmæssig kommunikation

Ledelsesmæssig kommunikation Ledelsesmæssig kommunikation 5 K A P I T E L Elementer i ledelsesmæssig kommunikation DIALOG R E S U LTAT S K A B E L S E H A N D L I N G M Å L F O R M U L E R I N G R E L AT I O N S S K A B E L S E Fig.

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver

FRA PRODUCENT TIL PARTNER. Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver FRA PRODUCENT TIL PARTNER Pelle Nilsson Partner- og ledelsesrådgiver PELLE NILSSON Stifter og partner hos Resonans Kommunikation 15 års erfaring med ledelses- og kommunikationsrådgivning Rådgiver for en

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016

Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer. Idrætscenter Vendsyssel 9. marts fredag den 11. marts 2016 Arbejdsmiljødagene 2016 Trivsel i en tid med forandringer Idrætscenter Vendsyssel 9. marts 2016 fredag den 11. marts 2016 www.dahltjerrild.dk 1 Dahl & Tjerrild arbejder inden for områderne: Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere