IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Lone Hermann Andreassen, IBC Kurser og Judith Thomsen, Niels Brock. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til HR. november 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Lone Hermann Andreassen, IBC Kurser og Judith Thomsen, Niels Brock.

2 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 1 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse:... 1 Fase 2 afprøvning og vurdering:... 1 Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse:... 1 Læsevejledning... 2 Jobtitel: Kursus - eller Uddannelsessekretær... 2 Opgave 1 - tilhørende mål Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 5 Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning ( fra FKB 2791 administration)... 5 Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 5 Opgave 4 - tilhørende mål Mål og strategier for administrative medarbejdere (fra FKB 2791 Administration)... 6 Opgave 5 - tilhørende mål HR-strategi i HR-medarbejderens funktion... 6 Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2791 Administration)... 6 Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation administrativt arbejde (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 10 - tilhørende mål Kompetenceafklaring af medarbejdere... 7 Opgave 11 - tilhørende mål Tekstbehandling ti layout i tekst (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 8 Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser... 8 Opgave 13 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 8 Opgave 14 - tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 9 Side 2 af 51

3 Opgave 15 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 9 Opgave 16 - tilhørende mål Planlægning og administration af medarbejdere... 9 Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation... 9 Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 20 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Jobtitel: Rekrutteringsmedarbejder Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 20 tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Opgave 21 tilhørende mål Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Opgave 22 tilhørende mål Databasevedligeholdelse i jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)16 Opgave 23 tilhørende mål 406 Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Opgave 24 - tilhørende mål 405 Stillingsopslag og valg af medie Opgave 25 - tilhørende mål 408 Den professionelle ansøgningshåndtering Opgave 26 - tilhørende mål Standardisering af virksomhedens dokumenter (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 27 - tilhørende mål Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Opgave 28 - tilhørende mål 409 Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere Side 3 af 51

4 Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave 31 tilhørende mål Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Opgave tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (fra FKB 2791 Administration) Jobtitel: Personaleadministrativ medarbejder Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde (fra FKB 2791 Administration)... Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af... Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven... Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion... Opgave 35 - tilhørende mål Anvendelse af regneark til talbehandling (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 36 - tilhørende mål Kortlægning og forebyggelse af sygefravær... Opgave - tilhørende mål 449 Varetagelse af administrative opgaver i personalesager (fra FKB 2791 Administration)... Opgave 38 - tilhørende mål Praktisk administrativ håndtering af sygefravær... Opgave 39 - tilhørende mål Formidling af information om personalejura Opgave 40 - tilhørende mål Administrativ håndtering af personalejuridiske formularer Opgave 41 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning af medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 42 - tilhørende mål CSR s betydning for HR-medarbejdernes funktion Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Side 4 af 51

5 Jobtitel: Personalejuridiskmedarbejder Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning (fra FKB 2791 Administration)... Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... Opgave 9 tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration)... Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 39 - tilhørende mål Formidling af information om personalejura Opgave 42 - tilhørende mål CSR s betydning for HR-medarbejdernes funktion Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Opgave 44 - tilhørende mål Værdibaserede arbejdspladser (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 45 - tilhørende mål HR-funktionens rådgivning af seniorer Opgave 46 - tilhørende mål Webkommunikation tekster til nettet (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Jobtitel: Løn- og personaleadministration Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration) Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i adm. funktioner (fra FKB 2791 Administration) Opgave - tilhørende mål 449 Varetagelse af adm. opgaver i personalesager 8fra FKB 2791 Administration) Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Opgave 47 - tilhørende mål Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (fra FKB 2798 Viden- og forretningsservice) Opgave 48 - tilhørende mål Personalejura i lønbehandling (fra FKB 2798 Viden- og forretningsservice) Side 5 af 51

6 Opgave 49 - tilhørende mål Databasevedligeholdelse til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 50 - tilhørende mål Præsentation af tal i regneark (fra FKB 2791 Administration) Se data på næste side: Side 6 af 51

7 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse: Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMUuddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved besvarelse af de spørgsmål, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af spørgsmål Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMU-uddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til. Side 1 af 51

8 Læsevejledning Rapporten er opbygget med en jobtitel og en kort beskrivelse af jobbets indhold med centrale jobfunktioner, dernæst følger et skema med oversigt over: 1) Arbejdsopgaver der er indeholdt i jobprofilen 2) Mål (AMU-uddannelsesmål) som svarer til Arbejdsopgaven 3) Opgavenr. På tilhørende kompetenceafklarende test der står nedenfor skemaet, og som knytter sig til indholdet både i arbejdsopgaven og uddannelsesmålet Dernæst følger opgaverne med tilhørende mål og spørgsmålene (kompetenceafklarende test). Ved nogle spørgsmål tages udgangspunkt i en praktisk situation. Jobtitel: Kursus - eller Uddannelsessekretær HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejderne. Centrale jobfunktioner er: Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform. Administrerer afdækningen af medarbejdernes kompetencebehov, planlægger kompetenceudvikling for medarbejdere samt indgående kendskab til kursusudbud og kendskab til økonomi under uddannelse. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform 1.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner. Forståelse for mål, politik og jobprofiler 2.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner. I samarbejde med leder udarbejde og vedligeholde jobprofiler 3.1 Løbende samarbejde med udarbejdelse og vedligeholdelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Organisationens strukturelle opbygning Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Mål og strategier for administrative medarbejdere HR-strategi i HRmedarbejderens funktion Organisationens strukturelle opbygning Samarbejde i grupper Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Side 2 af 51

9 af jobprofiler Administration af afdækning og kompetenceudvikling af medarbejdere 4.1 Forbereder metoder og værktøjer samt giver tilbagemeldinger til medarbejderne. Arkivering af materialer Planlægge, formidle og kursusudbud internt i organisationen. Opdatere og vedligeholde udbud 5.1 Afdække mulighederne for, at de afdækkede kompetencebehov kan opfyldes af diverse kursusudbydere Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve Arbejdsplanlægning Kompetenceafklaring af medarbejdere Tekstbehandling til layout i tekst Anvendelse af personale databaser Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Arbejdsplanlægning Beskrivelse af kurserne Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Målrettet intern virksomhedskommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens image Planlægge kurserne Side 3 af 51

10 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 5.4 Formidle, anbefale og udbyde kompetenceudviklingstiltagene i virksomheden. Administrative funktioner omkring styring af kurser for medarbejdere 6.1 Formidling af kursusdeltagelse 6.2 Planlægning og koordinering med eksterne kursusudbydere 6.3 Registrering og opsamling af evalueringer fra kurset til videre behandling Planlægning og administration af uddannelse Arbejdsplanlægning Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Fletning af dokumenter til masseproduktion Arbejdsplanlægning Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Planlægning og administration af uddannelse Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Planlægning og Side 4 af 51

11 administration af uddannelse Personaleregistreringsopgaver såsom sygefravær, uddannelse 6.5 Udarbejde relevante dataudtræk og generere rapporter Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Planlægning og administration af uddannelse Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Opgave 1 - tilhørende mål Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Din afdeling skal lægges sammen med en tilsvarende afdeling og alle arbejdsopgaverne skal fordeles på ny. Du er ny i afdelingen og kender derfor ikke alle dine kollegaer. Din chef ved at du kender til mennesker i forandring og beder dig komme med et lille oplæg på hvad han skal være opmærksom på i forbindelse med forandringsprocessen. a) Hvad skal han være opmærksom på? b) Hvordan kan du som medarbejder hjælpe til at processen går hurtigere og bedre? c) Du bliver bedt om at hjælpe med til at fordele arbejdsopgaverne i afdelingen. d) Hvad skal du være opmærksom på når opgaverne skal fordeles? Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning ( fra FKB 2791 administration) a) Beskriv din virksomhed, med antal ansatte, mål for virksomheden og lignende. Samtale vedrørende resten af målet med personen. Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Nævn nogen af virksomhedens vigtige nøgletal Side 5 af 51

12 b) Hvordan kan du på baggrund af virksomhedens nøgletal vurdere om virksomheden udnytter sine ressourcer Opgave 4 - tilhørende mål Mål og strategier for administrative medarbejdere (fra FKB 2791 Administration) Virksomheden er vokset og skal nu have etableret en administrationsafdeling. Du bliver bedt om et struktureret forslag til opbygningen af den. Resten af virksomheden skal kunne anvende samme model at bygge deres afdelinger op efter. Derfor bliver du i første omgang bedt om at beskrive: Spørgsmål a) Hvad er sammenhængen mellem mål, aktiviteter og ressourcer, herunder medarbejder kompetencer og hvad betyder de enkelte begreber? b) Der skal ligeledes laves en strategi for virksomheden, der skal brydes ned på afdelingsniveau. c) Hvordan er sammenhængen mellem mål og aktiviteter, og strategien for en afdeling? d) Hvordan hænger virksomhedens overordnede strategi sammen med de enkelte afdelingers strategi, og hvad beskriver en strategi? Opgave 5 - tilhørende mål HR-strategi i HR-medarbejderens funktion a) Hvilken betydning har virksomhedens strategi for din rolle som administrativ HRmedarbejder? b) Hvordan kan du som administrativ HR-medarbejder bidrage til virksomhedens HR-strategi? Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2791 Administration) Du bliver sat til at sammensætte en gruppe på 6-7 personer, der skal lave en kompleks opgave over de næste 2 måneder, der skal munde ud i en ny struktur for en afdeling. a) Hvad skal der til for at en sådan gruppe fungerer optimalt under opstarten og løbende herefter? b) Efter kort tids arbejde bliver kvalitetskravene gjort endnu højere, da I skal tage mere end kun en afdeling, og I får mindre tid til opgaven. Inden det bliver meldt ud spørger din chef dig hvordan det kan forventes at påvirke gruppen og hvad han vil kunne gøre for at undgå de værste problemer. c) Hvad er dit forslag? Din chef er åben for tilførsel af ekstra ressourcer. d) Hvordan sikre du dig at det er de rigtige ressourcer I får tilført? Side 6 af 51

13 Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation administrativt arbejde (fra FKB 2791 Administration) Din afdeling arbejder med at blive mere effektive i samtalen med jeres kunder i telefonen. Målet er at gøre samtalerne kortere uden at kunderne føler sig dårligere behandlet. a) Hvilke teknikker kan man anvende for at styre samtalerne så de bliver mere effektive? I har lavet en kundeundersøgelse, hvor kunderne udtaler at de ikke føler at I lytter til dem. b) Hvad kan I gøre for at vise kunderne at I lytter til dem og hvordan kan det passe med i forhold til jeres effektivisering af samtalerne? En måde at gøre kunderne glade på når I besøger dem er ved at tilpasse sig deres måde at opføre sig på. c) Hvad får man ud af at tilpasse sig kunden og hvordan gør man det? Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orientere om, at der starter en ny i administrationen Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra (fra IKV materiale administration) Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. a) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? b) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. c) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? d) Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling. e) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Opgave 10 - tilhørende mål Kompetenceafklaring af medarbejdere a) Hvad er kompetenceafklaring Side 7 af 51

14 b) Hvilke metoder til kompetenceafklaring kender du? c) Nævn eksempler på personlig og faglige kompetencer? Opgave 11 - tilhørende mål Tekstbehandling ti layout i tekst (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Se bilag 1 Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 13 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Beskriv nogle af de egenskaber, der kendetegner en effektiv søgetjeneste b) Angiv et eksempel hvor du vil anvende en avanceret søgning og hvordan du vil foretage den? c) Forklar kort forskellen på følgende søgninger: ingrid bergman rose ingrid bergman rose ingrid bergman rose ingrid bergman and rose ingrid bergman and rose actress ingrid near bergman d) Hvilken søgestrategi ville du anvende i søgning efter forhold i fx dansk lovgivning? Begrund kort dit forslag og angiv gerne alternativer. Side 8 af 51

15 Opgave 14 - tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Beskriv kort hvordan du konkret kan hente informationer fra internettet, hvis de skal anvendes i fx en rapport. Hvis du kender flere fremgangsmåder, må du gerne kort beskrive dem. b) Hvad forstår man ved pålidelige data og en kildekritisk tilgang til nettets informationer? c) Du ønsker at downloade (hente) et program fra internettet. Beskriv kort proceduren. d) Forklar relevante forhold omkring copyright, ophavsret osv. Giv eksempler på materialer på internettet, som du lovligt kan anvende og materialer, som du ikke må kopiere (eller downloade) og anvende uden videre. Opgave 15 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Du bliver ansat i en mellemstor virksomhed, der er vokset hurtigt. Nu begynder krisen at kunne mærkes og der bliver sat fokus på effektivisering og konsolidering med den forventning at kunne stå endnu stærkere når krisen holder op. Du bliver bedt om at lave en vurdering af medarbejdernes kompetencer med henblik på efteruddannelse. a) Hvordan er sammenhængen mellem virksomhedens mål, strategi og medarbejdernes kompetencer? b) Hvad gør du for at vurdere uddannelsesbehovet? c) Alle medarbejderne skal til deres årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor lederne skal sikre at medarbejderne får den rette uddannelse på rette måde. d) Hvad vil du råde lederne til i den forbindelse Opgave 16 - tilhørende mål Planlægning og administration af medarbejdere a) Hvilke metoder kender du til registrering af uddannelsesønsker? b) Hvilke metoder til kompetenceafklaring kender du? c) Nævn eksempler på personlig og faglige kompetencer? Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation a) Hvilke interne kommunikationskanaler kender du? b) Du skal videreformidle information om en ny procedure for medarbejderudviklingssamtale til virksomhedens ledere og medarbejdere. Hvad vil du være opmærksom på i forbindelse Side 9 af 51

16 med udformningen af budskabet og hvilke medier, vil du bruge? Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur? b) Hvad er læsemønstret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempel intranet? Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Brevfletning a) Ledelsen i den lokale idrætsforening, har bedt dig om at oprette en adresseliste i word, over alle de medlemmer der bor i post nr Århus C. b) Ligeledes har idrætsforeningen bedt dig om at sende breve ud til de samme medlemmer, du skal derfor oprette nogle etiketter med medlemmernes: medlems nr. Fornavn, Efternavn, adresse, samt post nr. og by. Etikettens produktnavn er: Avery A4/A5, Cl71149CE og størrelsen er 5,5 cm x 9,1 cm. Du finder medlemmernes data i filen sport.mdb Opgave 20 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) a) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. b) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? c) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. d) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling a) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Side 10 af 51

17 Jobtitel: Rekrutteringsmedarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med virksomhedens rekruttering af nye medarbejdere. Centrale jobfunktioner er: Registrering af kompetencebehov, udfærdigelse og indrykning af stillingsannoncer. Modtagelse af og håndtering af indkomne ansøgninger, udfærdigelse og udsendelse af svarbreve til ansøgere, tilrettelæggelse af ansættelsesforløb, administration og håndtering af tests, vedligeholdelse og ajourføring af ansøgningsdatabase, tilrettelæggelse af introduktionsprogram for nye medarbejdere i samarbejde med virksomhedens ledere. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. 1.1 Registrering af kompetencebehov Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Databasevedligeholdelse i jobbrug Rådgivning om metoder til tiltrækning af ansøgere 2.2 Den administrative planlægning af rekrutteringstiltag 2.3 Gennemførsel af rekrutteringstiltag 2.4 Udformning og indrykning af stillingsannonce Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af Side 11 af 51

18 medie 3.1 Modtagelse og håndtering af ansøgninger 3.2 Udsende bekræftelser på modtagne ansøgninger 3.3 Formidling af relevante ansøgninger og CV Skriftlig kommunikation virksomhedens image Den professionelle ansøgningshåndtering Arbejdsplanlægning Fletning af dokumenter til masseproduktion Standardisering af virksomhedens dokumenter Den professionelle ansøgningshåndtering Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Fletning af dokumenter til masseproduktion Standardisering af virksomhedens dokumenter Den professionelle ansøgningshåndtering Indkaldelse til ansættelsessamtale 4.3 Administration og vedligeholdelse af materialer til brug ved ansættelsessamtale 4.4 Udarbejdelse af materialer til brug ved Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Side 12 af 51

19 ansættelsessamtale 4.5 Praktisk tilrettelæggelse og administration af rekrutteringstest Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Indkaldelse til test Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Fremsendelse af testresultater til testpersoner 4.8 Rådgivning om lovgivningens regler for testning 4.9 Opbevaring af tests 5.1 Udformning af ansættelseskontrakter Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Ansættelse af nye medarbejdere Praktisk håndtering af Side 13 af 51

20 5.2 Indberetning af stamdataoplysninger 5.3 Udformning af introduktionsprogram i samarbejde med leder 5.4 Gennemførsel af introduktionsprogram i samarbejde med andre medarbejdere i organisationen Administrativ håndtering af personale juridiske formularer Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af personaledatabaser Ansættelse af nye medarbejdere Praktisk håndtering af Administrativ håndtering af personale juridiske formularer Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af personaledatabaser Ansættelse af nye medarbejdere HR-medarbejderens rolle ved introduktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Ansættelse af nye medarbejdere HR-medarbejderens rolle ved introduktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Side 14 af 51

21 Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) a) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. b) Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur. b) Hvad er læsemønsteret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempelvis intranet? Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Brevfletning a) Ledelsen i den lokale idrætsforening, har bedt dig om at oprette en adresseliste i word, over alle de medlemmer der bor i post nr Århus C. b) Ligeledes har idrætsforeningen bedt dig om at sende breve ud til de samme medlemmer, du skal derfor oprette nogle etiketter med medlemmernes: medlems nr. Fornavn, Efternavn, adresse, samt post nr. og by. Etikettens produktnavn er: Avery A4/A5, Cl71149CE og størrelsen er 5,5 cm x 9,1 cm. Du finder medlemmernes data i filen sport.mdb Side 15 af 51

22 Opgave 20 tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. a) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? b) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. c) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling. a) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Opgave 21 tilhørende mål Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering a) Hvilken sammenhæng er der mellem virksomhedens strategiske mål og virksomhedens kompetencebehov? b) Nævn forskellige metoder til kompetenceafklaring. c) Hvad kan en jobprofil indeholde? Opgave 22 tilhørende mål Databasevedligeholdelse i jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 23 tilhørende mål 406 Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering a) Hvad er din rolle som administrativ HR-medarbejder i forbindelse med tiltrækning af ansøgere? b) Hvilke belønningsmetoder til ansatte kender du? c) Nævn eksempler på aktiviteter/tiltag, hvor der er muligheder for tiltrækning af ansøgere. Side 16 af 51

23 Opgave 24 - tilhørende mål 405 Stillingsopslag og valg af medie a) Giv eksempler på noget, som ifølge lovgivningen ikke må stå i en stillingsannonce. b) Hvordan vil du vurdere valg af medie for en given stillingsannonce? c) Hvordan vil du sikre, at virksomhedens behov fremgår klart af stillingsannoncen? Opgave 25 - tilhørende mål 408 Den professionelle ansøgningshåndtering a) Hvordan vil du behandle en modtagen ansøgning. Hvad skal du være opmærksom på? b) Giv et eksempel på, hvad der kan stå i et brev, som bekræfter modtagelsen af en ansøgning c) Hvilken betydning har behandling af ansøgninger for virksomhedens image? d) Hvordan vil du sikre, at de relevante ansøgninger kommer frem til den rette person i virksomheden? Opgave 26 - tilhørende mål Standardisering af virksomhedens dokumenter (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Dit firma har bedt dig om at oprette en firmaskabelon. Du skal oprette en firmatypografi bestående af skrifttypen Kartika, størrelse 13 og fed skrift. Skabelons filen skal bestå af et sidehoved med logo og firmanavnet Interprice A/S i sidehovedet. I sidefoden skal adressen stå: Platangade 27, 4000 Roskilde. Du skal indsætte dato øverst til højre i dokumentet, datoen skal opdateres automatisk. Du skal indsætte et formular felt til navn, adresse og post nr. by øverst til venstre i dokumentet. Gem skabelonen som en dotx fil Opgave 27 - tilhørende mål Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale a) Giv et eksempel på, hvad der skal stå i et indkaldelsesbrev til en ansættelsessamtale. b) Hvad er vigtigt i forbindelse med planlægning af en ansættelsessamtale? c) Hvilke etiske og lovgivningsmæssige regler knytter sig til afholdelse af en ansættelsessamtale? Opgave 28 - tilhørende mål 409 Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest a) Hvordan vil du tilrettelægge et testforløb i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? b) Hvad er vigtigt i forbindelse med administration af tests? Side 17 af 51

24 c) Hvilke etiske og lovgivningsmæssige regler er der i forbindelse med testning af ansøgere mv.? d) Hvordan skal test opbevares? Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere a) Hvad er din rolle som administrativ HR-medarbejder i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere? b) Hvad er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med udformning af en ansættelseskontrakt? c) Hvad kan et introduktionsprogram for nye medarbejdere indeholde? Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af a) Hvad er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med persondataloven i forbindelse med oprettelse af en personalesag? b) Hvilke oplysninger skal gives til medarbejderen i forbindelse med oprettelse af en personalesag? c) Hvor vil du finde information og hente hjælp i forbindelse med personalesager? Opgave 31 tilhørende mål Adm. håndtering af personalejuridiske formularer a) Hvordan vil du rekvirere de relevante juridiske formularer i forbindelse med en medarbejders sygdom? b) Hvordan vil du sikre, at formularer bliver rigtigt udfyldt og sendes rigtigt videre til relevante personer? Opgave tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven a) Hvad er funktionærlovens anvendelsesområde? b) Hvem er omfattet af funktionærloven? c) En leder er i tvivl om reglerne vedrørende opsigelse på grund af sygdom. Hvordan vil du vejlede ham og hvad vil du råde ham til? Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion a) Nævn eksempler på indhold i et introduktionsprogram. b) Hvordan vil du udarbejde et introduktionsprogram, der tager højde for den enkelte medarbejders forudsætninger? Side 18 af 51

25 c) Hvad vil du være opmærksom på med hensyn til motivation og kommunikation i forbindelse med introduktion af en medarbejder? Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (fra FKB 2791 Administration) Din afdeling har lavet nogle særlig gode resultater i forhold til nedbringelse af sygefravær og medarbejdertilfredshed. Den øverste direktør har hørt om det og vil gerne have præsenteret jeres resultater for direktionen. Din chef beder dig stå for præsentationen, da du er den der kender emnet bedst. a) Hvilke forberedelser gør du dig inden præsentationen for at sikre dig at direktionen bliver tilfreds? Der bliver inviteret flere til præsentationen, så du skal holde foredraget for personer. b) Hvilke tanker gør du dig i forhold til anvendelse af AV-hjælpemidler både i valg af middel og opbygning af præsentationsmaterialet? Side 19 af 51

26 Jobtitel: Personaleadministrativ medarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med medarbejdernes sygdom, orlov og afvikling. Centrale jobfunktioner er: Registrering af sygefravær og udarbejdelse af fraværsstatistik, kortlægning af og håndtering af sygefravær i samarbejde med virksomhedens ledere. Administration og håndtering af medarbejderes orlov, formidling af regler og aftaler i forbindelse med orlov. Administration af støtteordninger fx skåne- og flexjob i overensstemmelse med virksomhedens CSR-politik. Formidling af regler og aftaler om genansættelser og fratrædelser, sagsbehandling i forbindelse med afvikling af medarbejdere, udformning af afskedigelsesbreve i samarbejde med virksomhedens ledere. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. 1.1 Indsamling af data for opfølgning på sygefravær 1.2 Udarbejdelse af sygefraværsstatistik 1.3 Udarbejdelse af procedure Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Side 20 af 51

27 1.4 Formidling af data Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Systematisk opfølgning på sygefravær 2.2 Forebyggelse af sygefravær 2.3 Kontakt til samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation 2.4 Udarbejde og vedligeholde fraværspolitik i samarbejde med virksomhedens ledelse Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Samarbejde i grupper Målrettet intern virksomhedskommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Samarbejde i grupper Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Modtage og Praktisk administrativ 38 Side 21 af 51

28 håndtere sygefravær håndtering af sygefravær 3.2 Indberette og administrere sygefravær 3.3 Håndtering og administration af sygedagpenge eller refusion i forhold til offentlig administration Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Kommunikation til involverede interne Praktisk administrativ håndtering af sygefravær 38 Side 22 af 51

29 eksterne parter 3.5 Bidrage til administrative procedurebeskrivelser for sygefravær 4.1 Registrering af orlov 4.2 Indhentning af relevante formularer 4.3 Medvirken ved udfyldelse af relevante formularer Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Side 23 af 51

30 4.4 Videreformidling af udfyldte formularer 4.5 Formidling om regler og aftaler i forbindelse med orlov 5.1 Administration af støtteordninger Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion Vejledning af HR-medarbejderens 33 Side 24 af 51

31 medarbejdere rolle ved introduktion 5.3. Vejledning af virksomhedens ledere 5.4 Formidling af regler og muligheder i forbindelse med støtteordninger Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Side 25 af 51

32 5.5 Praktisk håndtering af støtteordninger 6.1 Administration og håndtering af genansættelser og fratrædelser 6.2 Vejledning af medarbejdere Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Side 26 af 51

33 Ferieloven. 6.3 Vejledning af virksomhedens ledere 6.4 Formidling af regler og aftaler vedr. genansættelser og fratrædelser 7.1 Sagsbehandling i forbindelse med afskedigelser Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Målrettet mundtlig kommunikation i det administrative arbejde Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Målrettet mundtlig kommunikation i det administrative arbejde Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Anvendelse af Funktionærloven Anvendelse af Side 27 af 51

34 Ferieloven. 7.2 Administration og håndtering af afskedigelser 7.3 Udfærdigelse af afskedigelsesbrev i samarbejde med virksomhedens ledelse Skriftlig kommunikation virksomhedens image Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Du bliver sat til at sammensætte en gruppe på 6-7 personer, der skal lave en kompleks opgave over de næste 2 måneder, der skal munde ud i en ny struktur for en afdeling. a) Hvad skal der til for at en sådan gruppe fungerer optimalt under opstarten og løbende herefter? Efter kort tids arbejde bliver kvalitetskravene gjort endnu højere, da I skal tage mere end kun en afdeling, og I får mindre tid til opgaven. Inden det bliver meldt ud spørger din chef dig hvordan det kan forventes at påvirke gruppen og hvad han vil kunne gøre for at undgå de værste problemer. Side 28 af 51

35 b) Hvad er dit forslag? Din chef er åben for tilførsel af ekstra ressourcer. c) Hvordan sikre du dig at det er de rigtige ressourcer I får tilført? Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) a) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. b) Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation a) Hvilke interne kommunikationskanaler kender du? b) Du skal videreformidle information om en ny procedure for medarbejderudviklingssamtale til virksomhedens ledere og medarbejdere. Hvad vil du være opmærksom på i forbindelse med udformning af budskabet og hvilke medier, vil du bruge? Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur. b) Hvad er læsemønsteret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempelvis intranet? Side 29 af 51

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til TV-fotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer

Proces for ansættelse af direktører og centerchefer Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 01.09.14 Proces for ansættelse af direktører og centerchefer I nærværende dokument er rekrutteringsprocessen for direktør- og

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK. 5. september 2008 1

INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK. 5. september 2008 1 INNOMATE HR med fokus på kompetencestyring Temamøde, SCKK 5. september 2008 1 INNOMATE HR Samlet webbaseret løsning til strategisk og kontinuerligt HR-arbejde i hele organisationen Portfolio/CV MUS og

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland. Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Kommunikation og HR i Boligselskabet Sjælland Præsentation for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer Ansatte i Kommunikationsafdelingen Morten - Teamleder Helene - Beboerdemokrati Annette - Kundekommunikation

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan danne et ansættelsesbrev, der er sat op med jeres institutions brevpapir, og med lige præcis de informationer,

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3. Udarbejdet af HAKL februar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Resume... 3 3 Det generelle billede... 4 3.1 Kursisternes arbejdsmarkedsstatus... 4 3.2 Anvendelse af de opnåede kompetencer

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

6. Forenkling på løn- og personaleområdet

6. Forenkling på løn- og personaleområdet 6. Forenkling på løn- og personaleområdet Kommunerne ligner generelt hinanden meget, når der ses på placering af det styringsmæssige ansvar på løn- og personaleområdet. Institutionerne har ansvaret for

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling Præsentationens indhold: Indledning De 4 Hovedindsatser Uddybning af de 4 Hovedindsatser Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af referencer 1 2 3 4 5

Læs mere