IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse"

Transkript

1 IKV-materiale til Administrative funktioner i HR Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet.. november 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Lone Hermann Andreassen, IBC Kurser og Judith Thomsen, Niels Brock. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til HR. november 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Lone Hermann Andreassen, IBC Kurser og Judith Thomsen, Niels Brock.

2 Indhold Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU)... 1 Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse:... 1 Fase 2 afprøvning og vurdering:... 1 Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse:... 1 Læsevejledning... 2 Jobtitel: Kursus - eller Uddannelsessekretær... 2 Opgave 1 - tilhørende mål Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 5 Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning ( fra FKB 2791 administration)... 5 Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 5 Opgave 4 - tilhørende mål Mål og strategier for administrative medarbejdere (fra FKB 2791 Administration)... 6 Opgave 5 - tilhørende mål HR-strategi i HR-medarbejderens funktion... 6 Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2791 Administration)... 6 Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation administrativt arbejde (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration)... 7 Opgave 10 - tilhørende mål Kompetenceafklaring af medarbejdere... 7 Opgave 11 - tilhørende mål Tekstbehandling ti layout i tekst (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 8 Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser... 8 Opgave 13 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 8 Opgave 14 - tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 9 Side 2 af 51

3 Opgave 15 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... 9 Opgave 16 - tilhørende mål Planlægning og administration af medarbejdere... 9 Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation... 9 Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 20 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Jobtitel: Rekrutteringsmedarbejder Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 20 tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Opgave 21 tilhørende mål Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Opgave 22 tilhørende mål Databasevedligeholdelse i jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget)16 Opgave 23 tilhørende mål 406 Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Opgave 24 - tilhørende mål 405 Stillingsopslag og valg af medie Opgave 25 - tilhørende mål 408 Den professionelle ansøgningshåndtering Opgave 26 - tilhørende mål Standardisering af virksomhedens dokumenter (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 27 - tilhørende mål Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Opgave 28 - tilhørende mål 409 Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere Side 3 af 51

4 Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave 31 tilhørende mål Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Opgave tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (fra FKB 2791 Administration) Jobtitel: Personaleadministrativ medarbejder Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde (fra FKB 2791 Administration)... Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af... Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven... Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion... Opgave 35 - tilhørende mål Anvendelse af regneark til talbehandling (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 36 - tilhørende mål Kortlægning og forebyggelse af sygefravær... Opgave - tilhørende mål 449 Varetagelse af administrative opgaver i personalesager (fra FKB 2791 Administration)... Opgave 38 - tilhørende mål Praktisk administrativ håndtering af sygefravær... Opgave 39 - tilhørende mål Formidling af information om personalejura Opgave 40 - tilhørende mål Administrativ håndtering af personalejuridiske formularer Opgave 41 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning af medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 42 - tilhørende mål CSR s betydning for HR-medarbejdernes funktion Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Side 4 af 51

5 Jobtitel: Personalejuridiskmedarbejder Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning (fra FKB 2791 Administration)... Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget)... Opgave 9 tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration)... Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 39 - tilhørende mål Formidling af information om personalejura Opgave 42 - tilhørende mål CSR s betydning for HR-medarbejdernes funktion Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Opgave 44 - tilhørende mål Værdibaserede arbejdspladser (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 45 - tilhørende mål HR-funktionens rådgivning af seniorer Opgave 46 - tilhørende mål Webkommunikation tekster til nettet (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Jobtitel: Løn- og personaleadministration Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration) Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af Opgave - tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i adm. funktioner (fra FKB 2791 Administration) Opgave - tilhørende mål 449 Varetagelse af adm. opgaver i personalesager 8fra FKB 2791 Administration) Opgave 43 - tilhørende mål Anvendelse af ferieloven Opgave 47 - tilhørende mål Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (fra FKB 2798 Viden- og forretningsservice) Opgave 48 - tilhørende mål Personalejura i lønbehandling (fra FKB 2798 Viden- og forretningsservice) Side 5 af 51

6 Opgave 49 - tilhørende mål Databasevedligeholdelse til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Opgave 50 - tilhørende mål Præsentation af tal i regneark (fra FKB 2791 Administration) Se data på næste side: Side 6 af 51

7 Struktur for forløbet ved en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) Fase 1 forberedelse og tilrettelæggelse: Deltageren udfylder Deltageren supplerer med/medbringer selvvalgt skriftlig dokumentation, fx af personens nuværende og tidligere arbejdsområder og arbejdsopgaver Dokumentationen kobles til de udvalgte AMU-uddannelsesmål, der skal være målestok i forhold til den givne jobprofil, der vurderes relevant. Fase 2 afprøvning og vurdering: Endelig afstemning med deltageren af, hvilken jobprofil med tilhørende AMUuddannelsesmål, der er relevant og ønskes en kompetencevurdering i forhold til Deltagerens realkompetencer demonstreres/dokumenteres ved besvarelse af de spørgsmål, der hører til de AMU-uddannelsesmål, der er relevante for den givne jobprofil (det forudsættes, at der tages udgangspunkt i de udarbejdede spørgsmål i det følgende, men andre metoder kan også anvendes) Samtale/interview foretages ud fra personens selvvalgte dokumentation samt besvarelse af spørgsmål Samtalen er baseret på åbne spørgsmål for at afdække personens realkompetencer Fase 3 samlet vurdering og anerkendelse: Underviseren sikrer sig, at kompetencemålene i forhold til jobprofilen og de tilknyttede AMU-uddannelsesmål er opnået. Dette dokumenteres ved udfyldelse af vurderingsskemaet (hvor målene for AMU-uddannelsesmålet er skrevet ind under hver opgave) Der udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) og/eller AMU-kompetencebevis for anerkendte realkompetencer Der udarbejdes evt. en individuel AMU-uddannelsesplan Det egentlige IKV-forløb består af ovennævnte 3 faser, men der er også en fase før selve forløbet, som ikke er beskrevet nærmere her, der går på at informere og rådgive enkeltpersoner og virksomheder generelt om formålet med IKV i AMU mv. I nogle tilfælde kan der have været en forudgående kontakt med den person, der ønsker sine kompetencer vurderet, således at vedkommende allerede forud for fase 1 er klar over, hvilken jobprofil eller arbejdsopgaver, han/hun ønsker en IKV i AMU i forhold til. Side 1 af 51

8 Læsevejledning Rapporten er opbygget med en jobtitel og en kort beskrivelse af jobbets indhold med centrale jobfunktioner, dernæst følger et skema med oversigt over: 1) Arbejdsopgaver der er indeholdt i jobprofilen 2) Mål (AMU-uddannelsesmål) som svarer til Arbejdsopgaven 3) Opgavenr. På tilhørende kompetenceafklarende test der står nedenfor skemaet, og som knytter sig til indholdet både i arbejdsopgaven og uddannelsesmålet Dernæst følger opgaverne med tilhørende mål og spørgsmålene (kompetenceafklarende test). Ved nogle spørgsmål tages udgangspunkt i en praktisk situation. Jobtitel: Kursus - eller Uddannelsessekretær HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejderne. Centrale jobfunktioner er: Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform. Administrerer afdækningen af medarbejdernes kompetencebehov, planlægger kompetenceudvikling for medarbejdere samt indgående kendskab til kursusudbud og kendskab til økonomi under uddannelse. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. Forståelse for virksomhedens strategier, mål, planer, kultur og organiseringsform 1.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner. Forståelse for mål, politik og jobprofiler 2.1 Holde sig orienteret om metoder og værdier visioner, strategier, mål og handlingsplaner. I samarbejde med leder udarbejde og vedligeholde jobprofiler 3.1 Løbende samarbejde med udarbejdelse og vedligeholdelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Organisationens strukturelle opbygning Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Mål og strategier for administrative medarbejdere HR-strategi i HRmedarbejderens funktion Organisationens strukturelle opbygning Samarbejde i grupper Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Side 2 af 51

9 af jobprofiler Administration af afdækning og kompetenceudvikling af medarbejdere 4.1 Forbereder metoder og værktøjer samt giver tilbagemeldinger til medarbejderne. Arkivering af materialer Planlægge, formidle og kursusudbud internt i organisationen. Opdatere og vedligeholde udbud 5.1 Afdække mulighederne for, at de afdækkede kompetencebehov kan opfyldes af diverse kursusudbydere Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve Arbejdsplanlægning Kompetenceafklaring af medarbejdere Tekstbehandling til layout i tekst Anvendelse af personale databaser Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Arbejdsplanlægning Beskrivelse af kurserne Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Målrettet intern virksomhedskommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens image Planlægge kurserne Side 3 af 51

10 Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 5.4 Formidle, anbefale og udbyde kompetenceudviklingstiltagene i virksomheden. Administrative funktioner omkring styring af kurser for medarbejdere 6.1 Formidling af kursusdeltagelse 6.2 Planlægning og koordinering med eksterne kursusudbydere 6.3 Registrering og opsamling af evalueringer fra kurset til videre behandling Planlægning og administration af uddannelse Arbejdsplanlægning Uddannelsesplanlægning for medarbejdere Planlægning og administration af uddannelse Fletning af dokumenter til masseproduktion Arbejdsplanlægning Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Planlægning og administration af uddannelse Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Planlægning og Side 4 af 51

11 administration af uddannelse Personaleregistreringsopgaver såsom sygefravær, uddannelse 6.5 Udarbejde relevante dataudtræk og generere rapporter Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Planlægning og administration af uddannelse Anvendelse af personaledatabaser Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Målrettet intern virksomhedskommunikation Opgave 1 - tilhørende mål Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Din afdeling skal lægges sammen med en tilsvarende afdeling og alle arbejdsopgaverne skal fordeles på ny. Du er ny i afdelingen og kender derfor ikke alle dine kollegaer. Din chef ved at du kender til mennesker i forandring og beder dig komme med et lille oplæg på hvad han skal være opmærksom på i forbindelse med forandringsprocessen. a) Hvad skal han være opmærksom på? b) Hvordan kan du som medarbejder hjælpe til at processen går hurtigere og bedre? c) Du bliver bedt om at hjælpe med til at fordele arbejdsopgaverne i afdelingen. d) Hvad skal du være opmærksom på når opgaverne skal fordeles? Opgave 2 - tilhørende mål Organisationens strukturelle opbygning ( fra FKB 2791 administration) a) Beskriv din virksomhed, med antal ansatte, mål for virksomheden og lignende. Samtale vedrørende resten af målet med personen. Opgave 3 - tilhørende mål 413 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Nævn nogen af virksomhedens vigtige nøgletal Side 5 af 51

12 b) Hvordan kan du på baggrund af virksomhedens nøgletal vurdere om virksomheden udnytter sine ressourcer Opgave 4 - tilhørende mål Mål og strategier for administrative medarbejdere (fra FKB 2791 Administration) Virksomheden er vokset og skal nu have etableret en administrationsafdeling. Du bliver bedt om et struktureret forslag til opbygningen af den. Resten af virksomheden skal kunne anvende samme model at bygge deres afdelinger op efter. Derfor bliver du i første omgang bedt om at beskrive: Spørgsmål a) Hvad er sammenhængen mellem mål, aktiviteter og ressourcer, herunder medarbejder kompetencer og hvad betyder de enkelte begreber? b) Der skal ligeledes laves en strategi for virksomheden, der skal brydes ned på afdelingsniveau. c) Hvordan er sammenhængen mellem mål og aktiviteter, og strategien for en afdeling? d) Hvordan hænger virksomhedens overordnede strategi sammen med de enkelte afdelingers strategi, og hvad beskriver en strategi? Opgave 5 - tilhørende mål HR-strategi i HR-medarbejderens funktion a) Hvilken betydning har virksomhedens strategi for din rolle som administrativ HRmedarbejder? b) Hvordan kan du som administrativ HR-medarbejder bidrage til virksomhedens HR-strategi? Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2791 Administration) Du bliver sat til at sammensætte en gruppe på 6-7 personer, der skal lave en kompleks opgave over de næste 2 måneder, der skal munde ud i en ny struktur for en afdeling. a) Hvad skal der til for at en sådan gruppe fungerer optimalt under opstarten og løbende herefter? b) Efter kort tids arbejde bliver kvalitetskravene gjort endnu højere, da I skal tage mere end kun en afdeling, og I får mindre tid til opgaven. Inden det bliver meldt ud spørger din chef dig hvordan det kan forventes at påvirke gruppen og hvad han vil kunne gøre for at undgå de værste problemer. c) Hvad er dit forslag? Din chef er åben for tilførsel af ekstra ressourcer. d) Hvordan sikre du dig at det er de rigtige ressourcer I får tilført? Side 6 af 51

13 Opgave 7 - tilhørende mål Målrettet mundtlig kommunikation administrativt arbejde (fra FKB 2791 Administration) Din afdeling arbejder med at blive mere effektive i samtalen med jeres kunder i telefonen. Målet er at gøre samtalerne kortere uden at kunderne føler sig dårligere behandlet. a) Hvilke teknikker kan man anvende for at styre samtalerne så de bliver mere effektive? I har lavet en kundeundersøgelse, hvor kunderne udtaler at de ikke føler at I lytter til dem. b) Hvad kan I gøre for at vise kunderne at I lytter til dem og hvordan kan det passe med i forhold til jeres effektivisering af samtalerne? En måde at gøre kunderne glade på når I besøger dem er ved at tilpasse sig deres måde at opføre sig på. c) Hvad får man ud af at tilpasse sig kunden og hvordan gør man det? Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orientere om, at der starter en ny i administrationen Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra (fra IKV materiale administration) Opgave 9 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning (fra FKB 2791 Administration) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. a) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? b) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. c) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? d) Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling. e) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Opgave 10 - tilhørende mål Kompetenceafklaring af medarbejdere a) Hvad er kompetenceafklaring Side 7 af 51

14 b) Hvilke metoder til kompetenceafklaring kender du? c) Nævn eksempler på personlig og faglige kompetencer? Opgave 11 - tilhørende mål Tekstbehandling ti layout i tekst (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Se bilag 1 Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 13 tilhørende mål Informationssøgning på internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Beskriv nogle af de egenskaber, der kendetegner en effektiv søgetjeneste b) Angiv et eksempel hvor du vil anvende en avanceret søgning og hvordan du vil foretage den? c) Forklar kort forskellen på følgende søgninger: ingrid bergman rose ingrid bergman rose ingrid bergman rose ingrid bergman and rose ingrid bergman and rose actress ingrid near bergman d) Hvilken søgestrategi ville du anvende i søgning efter forhold i fx dansk lovgivning? Begrund kort dit forslag og angiv gerne alternativer. Side 8 af 51

15 Opgave 14 - tilhørende mål Anvend informationer fra internettet til jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) a) Beskriv kort hvordan du konkret kan hente informationer fra internettet, hvis de skal anvendes i fx en rapport. Hvis du kender flere fremgangsmåder, må du gerne kort beskrive dem. b) Hvad forstår man ved pålidelige data og en kildekritisk tilgang til nettets informationer? c) Du ønsker at downloade (hente) et program fra internettet. Beskriv kort proceduren. d) Forklar relevante forhold omkring copyright, ophavsret osv. Giv eksempler på materialer på internettet, som du lovligt kan anvende og materialer, som du ikke må kopiere (eller downloade) og anvende uden videre. Opgave 15 - tilhørende mål Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Du bliver ansat i en mellemstor virksomhed, der er vokset hurtigt. Nu begynder krisen at kunne mærkes og der bliver sat fokus på effektivisering og konsolidering med den forventning at kunne stå endnu stærkere når krisen holder op. Du bliver bedt om at lave en vurdering af medarbejdernes kompetencer med henblik på efteruddannelse. a) Hvordan er sammenhængen mellem virksomhedens mål, strategi og medarbejdernes kompetencer? b) Hvad gør du for at vurdere uddannelsesbehovet? c) Alle medarbejderne skal til deres årlige medarbejderudviklingssamtale, hvor lederne skal sikre at medarbejderne får den rette uddannelse på rette måde. d) Hvad vil du råde lederne til i den forbindelse Opgave 16 - tilhørende mål Planlægning og administration af medarbejdere a) Hvilke metoder kender du til registrering af uddannelsesønsker? b) Hvilke metoder til kompetenceafklaring kender du? c) Nævn eksempler på personlig og faglige kompetencer? Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation a) Hvilke interne kommunikationskanaler kender du? b) Du skal videreformidle information om en ny procedure for medarbejderudviklingssamtale til virksomhedens ledere og medarbejdere. Hvad vil du være opmærksom på i forbindelse Side 9 af 51

16 med udformningen af budskabet og hvilke medier, vil du bruge? Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur? b) Hvad er læsemønstret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempel intranet? Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Brevfletning a) Ledelsen i den lokale idrætsforening, har bedt dig om at oprette en adresseliste i word, over alle de medlemmer der bor i post nr Århus C. b) Ligeledes har idrætsforeningen bedt dig om at sende breve ud til de samme medlemmer, du skal derfor oprette nogle etiketter med medlemmernes: medlems nr. Fornavn, Efternavn, adresse, samt post nr. og by. Etikettens produktnavn er: Avery A4/A5, Cl71149CE og størrelsen er 5,5 cm x 9,1 cm. Du finder medlemmernes data i filen sport.mdb Opgave 20 - tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) a) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. b) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? c) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. d) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling a) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Side 10 af 51

17 Jobtitel: Rekrutteringsmedarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med virksomhedens rekruttering af nye medarbejdere. Centrale jobfunktioner er: Registrering af kompetencebehov, udfærdigelse og indrykning af stillingsannoncer. Modtagelse af og håndtering af indkomne ansøgninger, udfærdigelse og udsendelse af svarbreve til ansøgere, tilrettelæggelse af ansættelsesforløb, administration og håndtering af tests, vedligeholdelse og ajourføring af ansøgningsdatabase, tilrettelæggelse af introduktionsprogram for nye medarbejdere i samarbejde med virksomhedens ledere. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. 1.1 Registrering af kompetencebehov Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering Databasevedligeholdelse i jobbrug Rådgivning om metoder til tiltrækning af ansøgere 2.2 Den administrative planlægning af rekrutteringstiltag 2.3 Gennemførsel af rekrutteringstiltag 2.4 Udformning og indrykning af stillingsannonce Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af medie Skriftlig kommunikation virksomhedens image Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering Stillingsopslag og valg af Side 11 af 51

18 medie 3.1 Modtagelse og håndtering af ansøgninger 3.2 Udsende bekræftelser på modtagne ansøgninger 3.3 Formidling af relevante ansøgninger og CV Skriftlig kommunikation virksomhedens image Den professionelle ansøgningshåndtering Arbejdsplanlægning Fletning af dokumenter til masseproduktion Standardisering af virksomhedens dokumenter Den professionelle ansøgningshåndtering Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Fletning af dokumenter til masseproduktion Standardisering af virksomhedens dokumenter Den professionelle ansøgningshåndtering Indkaldelse til ansættelsessamtale 4.3 Administration og vedligeholdelse af materialer til brug ved ansættelsessamtale 4.4 Udarbejdelse af materialer til brug ved Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Side 12 af 51

19 ansættelsessamtale 4.5 Praktisk tilrettelæggelse og administration af rekrutteringstest Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Indkaldelse til test Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Fremsendelse af testresultater til testpersoner 4.8 Rådgivning om lovgivningens regler for testning 4.9 Opbevaring af tests 5.1 Udformning af ansættelseskontrakter Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Ansættelse af nye medarbejdere Praktisk håndtering af Side 13 af 51

20 5.2 Indberetning af stamdataoplysninger 5.3 Udformning af introduktionsprogram i samarbejde med leder 5.4 Gennemførsel af introduktionsprogram i samarbejde med andre medarbejdere i organisationen Administrativ håndtering af personale juridiske formularer Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af personaledatabaser Ansættelse af nye medarbejdere Praktisk håndtering af Administrativ håndtering af personale juridiske formularer Anvendelse af funktionærloven Anvendelse af personaledatabaser Ansættelse af nye medarbejdere HR-medarbejderens rolle ved introduktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Ansættelse af nye medarbejdere HR-medarbejderens rolle ved introduktion Præsentationsteknik i administrative funktioner Side 14 af 51

21 Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) a) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. b) Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur. b) Hvad er læsemønsteret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempelvis intranet? Opgave 19 - tilhørende mål Fletning af dokumenter til masseproduktion (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Brevfletning a) Ledelsen i den lokale idrætsforening, har bedt dig om at oprette en adresseliste i word, over alle de medlemmer der bor i post nr Århus C. b) Ligeledes har idrætsforeningen bedt dig om at sende breve ud til de samme medlemmer, du skal derfor oprette nogle etiketter med medlemmernes: medlems nr. Fornavn, Efternavn, adresse, samt post nr. og by. Etikettens produktnavn er: Avery A4/A5, Cl71149CE og størrelsen er 5,5 cm x 9,1 cm. Du finder medlemmernes data i filen sport.mdb Side 15 af 51

22 Opgave 20 tilhørende mål Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (fra FKB 2791 Administration) Du bliver bedt om at vurdere om planlægningen af arbejdsopgaverne i jeres administrative afdeling er optimal, med henblik på en eventuel effektivisering. a) Hvad skal du bruge for at kunne vurdere opgaverne med henblik på en optimering af driften i jeres administrative afdeling? b) Du bliver bedt om at finde potentielle tidsrøvere i afdelingen. c) Hvad kan der typisk være af tidsrøvere i en administrativ afdeling? Nu er alle opgaverne velbeskrevet i afdelingen. Du skal derfor lave en ny opdeling. a) Hvordan vil du lave den nye plan for at sikre en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og andre ressourcer i afdelingen? Opgave 21 tilhørende mål Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering a) Hvilken sammenhæng er der mellem virksomhedens strategiske mål og virksomhedens kompetencebehov? b) Nævn forskellige metoder til kompetenceafklaring. c) Hvad kan en jobprofil indeholde? Opgave 22 tilhørende mål Databasevedligeholdelse i jobbrug (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 23 tilhørende mål 406 Tiltrækning af ansøgere metoder til rekruttering a) Hvad er din rolle som administrativ HR-medarbejder i forbindelse med tiltrækning af ansøgere? b) Hvilke belønningsmetoder til ansatte kender du? c) Nævn eksempler på aktiviteter/tiltag, hvor der er muligheder for tiltrækning af ansøgere. Side 16 af 51

23 Opgave 24 - tilhørende mål 405 Stillingsopslag og valg af medie a) Giv eksempler på noget, som ifølge lovgivningen ikke må stå i en stillingsannonce. b) Hvordan vil du vurdere valg af medie for en given stillingsannonce? c) Hvordan vil du sikre, at virksomhedens behov fremgår klart af stillingsannoncen? Opgave 25 - tilhørende mål 408 Den professionelle ansøgningshåndtering a) Hvordan vil du behandle en modtagen ansøgning. Hvad skal du være opmærksom på? b) Giv et eksempel på, hvad der kan stå i et brev, som bekræfter modtagelsen af en ansøgning c) Hvilken betydning har behandling af ansøgninger for virksomhedens image? d) Hvordan vil du sikre, at de relevante ansøgninger kommer frem til den rette person i virksomheden? Opgave 26 - tilhørende mål Standardisering af virksomhedens dokumenter (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Dit firma har bedt dig om at oprette en firmaskabelon. Du skal oprette en firmatypografi bestående af skrifttypen Kartika, størrelse 13 og fed skrift. Skabelons filen skal bestå af et sidehoved med logo og firmanavnet Interprice A/S i sidehovedet. I sidefoden skal adressen stå: Platangade 27, 4000 Roskilde. Du skal indsætte dato øverst til højre i dokumentet, datoen skal opdateres automatisk. Du skal indsætte et formular felt til navn, adresse og post nr. by øverst til venstre i dokumentet. Gem skabelonen som en dotx fil Opgave 27 - tilhørende mål Den professionelt tilrettelagte ansættelsessamtale a) Giv et eksempel på, hvad der skal stå i et indkaldelsesbrev til en ansættelsessamtale. b) Hvad er vigtigt i forbindelse med planlægning af en ansættelsessamtale? c) Hvilke etiske og lovgivningsmæssige regler knytter sig til afholdelse af en ansættelsessamtale? Opgave 28 - tilhørende mål 409 Praktisk tilrettelæggelse af rekrutteringstest a) Hvordan vil du tilrettelægge et testforløb i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? b) Hvad er vigtigt i forbindelse med administration af tests? Side 17 af 51

24 c) Hvilke etiske og lovgivningsmæssige regler er der i forbindelse med testning af ansøgere mv.? d) Hvordan skal test opbevares? Opgave 29 - tilhørende mål Ansættelse af nye medarbejdere a) Hvad er din rolle som administrativ HR-medarbejder i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere? b) Hvad er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med udformning af en ansættelseskontrakt? c) Hvad kan et introduktionsprogram for nye medarbejdere indeholde? Opgave - tilhørende mål Praktisk håndtering af a) Hvad er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med persondataloven i forbindelse med oprettelse af en personalesag? b) Hvilke oplysninger skal gives til medarbejderen i forbindelse med oprettelse af en personalesag? c) Hvor vil du finde information og hente hjælp i forbindelse med personalesager? Opgave 31 tilhørende mål Adm. håndtering af personalejuridiske formularer a) Hvordan vil du rekvirere de relevante juridiske formularer i forbindelse med en medarbejders sygdom? b) Hvordan vil du sikre, at formularer bliver rigtigt udfyldt og sendes rigtigt videre til relevante personer? Opgave tilhørende mål Anvendelse af funktionærloven a) Hvad er funktionærlovens anvendelsesområde? b) Hvem er omfattet af funktionærloven? c) En leder er i tvivl om reglerne vedrørende opsigelse på grund af sygdom. Hvordan vil du vejlede ham og hvad vil du råde ham til? Opgave 33 - tilhørende mål HR-medarbejderens rolle ved introduktion a) Nævn eksempler på indhold i et introduktionsprogram. b) Hvordan vil du udarbejde et introduktionsprogram, der tager højde for den enkelte medarbejders forudsætninger? Side 18 af 51

25 c) Hvad vil du være opmærksom på med hensyn til motivation og kommunikation i forbindelse med introduktion af en medarbejder? Opgave 34 - tilhørende mål Præsentationsteknik i administrative funktioner (fra FKB 2791 Administration) Din afdeling har lavet nogle særlig gode resultater i forhold til nedbringelse af sygefravær og medarbejdertilfredshed. Den øverste direktør har hørt om det og vil gerne have præsenteret jeres resultater for direktionen. Din chef beder dig stå for præsentationen, da du er den der kender emnet bedst. a) Hvilke forberedelser gør du dig inden præsentationen for at sikre dig at direktionen bliver tilfreds? Der bliver inviteret flere til præsentationen, så du skal holde foredraget for personer. b) Hvilke tanker gør du dig i forhold til anvendelse af AV-hjælpemidler både i valg af middel og opbygning af præsentationsmaterialet? Side 19 af 51

26 Jobtitel: Personaleadministrativ medarbejder HR-medarbejderen løser praktiske og administrative opgaver i forbindelse med medarbejdernes sygdom, orlov og afvikling. Centrale jobfunktioner er: Registrering af sygefravær og udarbejdelse af fraværsstatistik, kortlægning af og håndtering af sygefravær i samarbejde med virksomhedens ledere. Administration og håndtering af medarbejderes orlov, formidling af regler og aftaler i forbindelse med orlov. Administration af støtteordninger fx skåne- og flexjob i overensstemmelse med virksomhedens CSR-politik. Formidling af regler og aftaler om genansættelser og fratrædelser, sagsbehandling i forbindelse med afvikling af medarbejdere, udformning af afskedigelsesbreve i samarbejde med virksomhedens ledere. Arbejdsopgaver Mål Opgavenr. 1.1 Indsamling af data for opfølgning på sygefravær 1.2 Udarbejdelse af sygefraværsstatistik 1.3 Udarbejdelse af procedure Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Side 20 af 51

27 1.4 Formidling af data Anvendelse af personaledatabaser Anvendelse af regneark til talbehandling Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Målrettet intern virksomhedskommunikation Systematisk opfølgning på sygefravær 2.2 Forebyggelse af sygefravær 2.3 Kontakt til samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisation 2.4 Udarbejde og vedligeholde fraværspolitik i samarbejde med virksomhedens ledelse Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Samarbejde i grupper Målrettet intern virksomhedskommunikation Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Kortlægning og forebyggelse af sygefravær Samarbejde i grupper Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Modtage og Praktisk administrativ 38 Side 21 af 51

28 håndtere sygefravær håndtering af sygefravær 3.2 Indberette og administrere sygefravær 3.3 Håndtering og administration af sygedagpenge eller refusion i forhold til offentlig administration Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Kommunikation til involverede interne Praktisk administrativ håndtering af sygefravær 38 Side 22 af 51

29 eksterne parter 3.5 Bidrage til administrative procedurebeskrivelser for sygefravær 4.1 Registrering af orlov 4.2 Indhentning af relevante formularer 4.3 Medvirken ved udfyldelse af relevante formularer Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Skriftlig kommunikation virksomhedens breve Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Praktisk håndtering af Anvendelse af funktionærloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Side 23 af 51

30 4.4 Videreformidling af udfyldte formularer 4.5 Formidling om regler og aftaler i forbindelse med orlov 5.1 Administration af støtteordninger Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. Opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Adm. håndtering af personalejuridiske formularer Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Varetagelse af adm. opgaver i personalesager HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion Vejledning af HR-medarbejderens 33 Side 24 af 51

31 medarbejdere rolle ved introduktion 5.3. Vejledning af virksomhedens ledere 5.4 Formidling af regler og muligheder i forbindelse med støtteordninger Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Side 25 af 51

32 5.5 Praktisk håndtering af støtteordninger 6.1 Administration og håndtering af genansættelser og fratrædelser 6.2 Vejledning af medarbejdere Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion HR-medarbejderens rolle ved introduktion Uddannelsesplanlægning af medarbejdere Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Formidling af information om personalejura CSR s betydning for HR-medarbejderens funktion Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Side 26 af 51

33 Ferieloven. 6.3 Vejledning af virksomhedens ledere 6.4 Formidling af regler og aftaler vedr. genansættelser og fratrædelser 7.1 Sagsbehandling i forbindelse med afskedigelser Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Målrettet mundtlig kommunikation i det administrative arbejde Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Målrettet mundtlig kommunikation i det administrative arbejde Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Praktisk håndtering af Anvendelse af Funktionærloven Anvendelse af Side 27 af 51

34 Ferieloven. 7.2 Administration og håndtering af afskedigelser 7.3 Udfærdigelse af afskedigelsesbrev i samarbejde med virksomhedens ledelse Skriftlig kommunikation virksomhedens image Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Anvendelse af Funktionærloven Formidling af information om personalejura Praktisk håndtering af Anvendelse af Ferieloven Varetagelse af adm. opgaver i personalesager Opgave 6 - tilhørende mål Samarbejde i grupper (fra FKB 2735 Fælleskataloget) Du bliver sat til at sammensætte en gruppe på 6-7 personer, der skal lave en kompleks opgave over de næste 2 måneder, der skal munde ud i en ny struktur for en afdeling. a) Hvad skal der til for at en sådan gruppe fungerer optimalt under opstarten og løbende herefter? Efter kort tids arbejde bliver kvalitetskravene gjort endnu højere, da I skal tage mere end kun en afdeling, og I får mindre tid til opgaven. Inden det bliver meldt ud spørger din chef dig hvordan det kan forventes at påvirke gruppen og hvad han vil kunne gøre for at undgå de værste problemer. Side 28 af 51

35 b) Hvad er dit forslag? Din chef er åben for tilførsel af ekstra ressourcer. c) Hvordan sikre du dig at det er de rigtige ressourcer I får tilført? Opgave 8 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation - virksomhedens breve (fra FKB 2791 Administration) a) Skriv et brev til dine kolleger, hvor du orienterer om, at der starter en ny medarbejder i administrationen. b) Eller skriv et brev med udgangspunkt i den virksomhed du kommer fra. Opgave 12 - tilhørende mål Anvendelse af personaledatabaser Ledelsen af foreningen har bedt dig om at oprette en forespørgsel indeholdende følgende informationer: a) Medlems nr., Fornavn, Efternavn, Adresse, Post nr., by samt sportsgren b) Ledelsen har ligeledes bedt om at få et udtræk af databasen med hver sportsgren hver for sig c) Herudover har ledelsen bedt om at sportsgren navnet Fodbold ændres til Junior fodbold Foreningens database er forening.mdb Opgave 17 - tilhørende mål Målrettet intern virksomhedskommunikation a) Hvilke interne kommunikationskanaler kender du? b) Du skal videreformidle information om en ny procedure for medarbejderudviklingssamtale til virksomhedens ledere og medarbejdere. Hvad vil du være opmærksom på i forbindelse med udformning af budskabet og hvilke medier, vil du bruge? Opgave 18 - tilhørende mål Skriftlig kommunikation virksomhedens image (fra FKB 2791 Administration) a) Giv eksempler på hvordan sprogtonen i en brochure kan afspejle virksomhedens kultur. b) Hvad er læsemønsteret på en webside og hvilken betydning har det for udformning af tekster til eksempelvis intranet? Side 29 af 51

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB

Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB Kortlægning af jobprofiler inden for 4 FKB 2796 IKT-administration- og vedligeholdelse 2797 Administrative funktioner i HR 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation 2609 Foto-, film-, tv- og redaktionel

Læs mere

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse

IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse IKV-materiale til IKT-administration og -vedligeholdelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet

Læs mere

IKV materiale til Offentlig administration

IKV materiale til Offentlig administration IKV materiale til Offentlig administration Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Kvik-Guide til Viskvalitet.dk Lizzie Mærsk Nielsen Claus Müller Teknologisk Institut, Arbejdsliv Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 17 2006 Udgivet af: Undervisningsministeriet, Afdelingen for

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47

Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 1 01/03/07 11:21:47 Rapport_enKolonne.indd 2 01/03/07 11:21:47 FIND DEN RIGTIGE LEDER En guide til rekruttering af ledere i kommuner og regioner Rapport_enKolonne.indd 3 01/03/07

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere