Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser"

Transkript

1 Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014

2 Program - Introduktion af workshoppens tema - Temaets relevans for deltagere - Case: kommunikationsliggørelse i hospitalsvæsnet Refleksion & diskussion

3 Man kan aldrig kommunikere (godt) nok Kommunikation bliver et konkurrenceparameter i fremtidens offentlige sektor Patienterne har krav på og brug for god kommunikation, for at kunne tage aktivt del i deres behandlingsforløb Vi lever i kommunikationens ekstase - Baudrillard

4 Kommunikation er en del af kerneydelsen Kommunikationspolitik, Region Hovedstaden 2007

5 Kommunikationsliggørelse Kommunikation er godt, mere kommunikation er bedre - Standardisering, institutionalisering og specialisering (fx kommunikationsfunktioner) - Intern organisationskommunikation og ekstern markedsføring virker sammen - Allestedsnærværende, grænseløs og holistisk - Central strategisk udfordring og aspekt af organisatorisk ledelse hinsides formidling styring corporate communication

6 Hvad forbinder I med strategisk kommunikation i den offentlige sektor? Hvordan kobler I jer til workshoppens tematik - hvad er I særligt interesserede i? 6

7 Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet CASE: Kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv

8 Det er vigtigt for os, at patienterne kommer ud herfra med en positiv oplevelse, hvilket afhænger af, hvordan der bliver kommunikeret med dem på en god måde. Til introduktionen af nye medarbejdere plejer jeg at sige, at når jeg går ned med min bil til mekanikeren, er der 50 % chance for at han snyder mig, men han taler altid pænt til mig og overholder tidspunkter. Min tilfredshed har intet med kerneydelsen at gøre, for jeg kan ikke vurdere, om det bliver gjort godt nok. Det er det samme med patienterne. For patienterne har ingen chance for at vurdere, om vi har gjort godt stykke arbejde rent sundhedsfagligt, men de ved, hvordan vi taler til dem, og om vi viser dem respekt. - Interview med lægefaglig direktør 8

9 Case: Kommunikationsprogrammet Patientens Perspektiv Opmærksomhedspunkter: Ingen patienter in persona patienten som figur i forestillinger Fokus på skriftlighed og informationsprodukter Organisatorisk forandring

10 kommunikation sættes i værk som informationsstyring

11 Kommunikationspolitik Plan Håndbog Eksplicit mål Sammenhæng, åbenhed og dialog Systematisk implementering af Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet kommunikationsfaglig tilgang Gode resultater i patienttilfredshedsundersøgelser Problem Implicit: Mangel på kommunikativ Sundhedsfagliges kommunikation Klager & potentielt utilfredse patienter forandringsobjekt kvalitet, sammenhæng & patientfokus Uklare roller og ansvarsfordeling Ineffektivitet Ineffektivitet & manglende koordinering Løsning (metode) Patientinddragelse Skriftlig produktion Opskrifter i form af standarder og Kommunikation medtænkes alle Styring, formalisering og optimering af koncepter for pjeceproduktion vegne informationsinfrastruktur Hvad er Abstrakt sammenhængskraft En specifik ekspertise Praktisk redskab i hverdagen kommunikation? Kommunikation er alt og overalt Informationsstyring Værktøj til organisatorisk Strategisk tilrettelagt åbenhed og dialog i forhold til omverden Standardisering Skriftlige produkter effektivisering & humanisering Fremtrædende Sensibel rettighedshaver Medlem af målgruppe Ekspert & ressource patientfigur (har krav på viden) (mangler information) (for hospitalets udvikling) Effekter Afklaring af ansvar for kommunikation Organisatorisk historie opridses Sundhedsfagligt scenarie Hospitalet som inkluderende Ansvarsfordeling tematiseres Konkretisering af plan fællesskab Oversigter og kontrakter Løsning før problem Baggrund for Plan Kommunikationsfaglig vinkel Foregriber indvendinger Observation, analyse & selvkritik Forløbsmodeller og visualisering

12

13 Patienten er en brik i et stort spil [ ] Man siger jo altid patienten skal være i centrum, men det er der jo ingen, som mener... Bare se på de stole personalet sidder på, og så dem, der tilbydes patienterne. - Interview med lægefaglig direktør

14 Der er ikke noget at sige til, at sundhedsfaglige, som møder deres patienter hver eneste dag har svært ved at kapere, at det er nogle andre, der kommer og påstår, at de ved bedre i forhold til de patienter. [ ] hvem er det så i den sidste ende, der bestemmer over det. Altså, hvis det er mig, der skal sidde og bruge det her materiale som en del af min pleje og behandling i forhold til den her patient, og jeg i øvrigt skal finde mig i, at det har jeg ingen indflydelse på. Det er jo svært at sige til folk, at kommunikation er vigtigt så derfor må du ikke bestemme over det. Det er lidt op ad bakke. Og det er det budskab, som folk i hvert fald nogle gange føler, de møder. - Interview med sundhedsfaglig udviklingskonsulent 14

15 Meget af det vi gør er simpelthen almindelig sund fornuft. Ud fra at vi ikke er sundhedsfaglige.[ ] De [sundhedsfaglige] ønsker ofte en mere formel tone i det, og de kan slet ikke se, at det er nødvendigt at forklare patienten, hvad det vil sige at lægen optager en journal. For det er jo så banalt, så det er at tale ned til folk at begynde at beskrive det. Men det er dér, hvor der netop kommer en kamp om skrivestil, og det er et af de steder, hvor jeg er nødt til at gå på kompromis, for de vil simpelthen ikke acceptere det. De opfatter det som plat og populistisk. At tale ned det er meget det, de bruger. - Interview med kommunikationsmedarbejder 15

16

17 Eksempel: Sammenhængende patientforløb Forløbspjecer er den nye tendens. Vores hovedprincip er at tænke i forløb ud fra patientens perspektiv, nemlig hvordan kommer man ind i systemet? Hvad sker der så? Og det er det, pjecen skal handle om. Det skal ikke være den ene overlæges værk og den anden overlæges værk, så det ender med forskellige pjecer, hvor den ene handler om operation og den anden handler om det medicinske forløb. Det er en af de værdier, vi har for patientinformation, det er at tænke i forløb frem for punktnedslag. Og det er patientens perspektiv, det handler om. Patientens forløb frem for lægens punktnedslag i patientens sygdomsforløb. Det er så meget sund fornuft, så det er næsten flovt at sige det. Men sådan har det bare ikke været før. - Kommunikationschef i gruppeinterview 17

18 18 K: Var det ikke bedre, at vi samlede de tre små pjecer i én, så forældrene har informationen samlet? S: Nej, for den her pjece skal vi bruge til andre forældre også. Altså I må gerne sætte det ind, det bliver bare meget at læse. Der skal være lidt elastik i det, for personalet bliver også forvirret, hvis der er for meget forskelligt. K: Det forstår jeg godt, men jeg tænkte på forældrene, kan vi ikke samle det hele til dem, så de får alle informationerne samlet et sted. S: Ja så læser patienterne det ikke. K: Hvorfor skulle de så læse det, hvis de får det i tre forskellige pjecer? S: Fordi det er nemmere at overskue for dem, den her om det her [peger], den her om det her [peger]. De ER fuldstændig blæst oveni hovedet den første uge, hvis man siger den her ene pjece er du nødt til at læse, bare lige den her, det kan de kapere, og når de så er kommet sig over chokket, så kan man sige. Se her, ved I hvad, der er nogle ting her rent praktisk, som I er nødt til at tage stilling til [tager fat i pjecen om praktisk information], så er der en af jer, der lige kan læse det her?. K: Ok, så I doserer den rækkefølge hvor de er i stand til at læse dem? S: Hvis vi giver dem det hele på en gang, så går de fuldstændigt bag om dansen, de hører i forvejen ikke, hvad vi siger de første tre dage, sådan rigtig, vel? K: Vil det sige, at I planlægger udlevering af de her individuelt, efter hvor de er i forløbet? S: Vi lægger pjecerne, og så gør vi opmærksom på dem sådan hen af vejen. Altså nogen af forældrene har lidt mere overskud, specielt mændene, de er ikke helt så påvirkede som regel, de er meget praktiske, så de vil være glade for noget de kan forholde sig til fuldstændig firkantet. Og moren der kan man så sige: Du er nødt til at læse det her, jeg skal nok forklare dig, hvad det er, men du er simpelthen nødt til at læse det her. Og senere der kan man så sige: Og nu læser du det her, så kan de det bedre. - Møde om information til forældre

19 Resultater Idealer om dialogisk kommunikation forskydes i implementering til at handle om standardisering og effektiv produktion af skriftlige informationsmaterialer til patienter. Strategien producerer patientfigurer med forskellige grader af handling, som på forskellig vis knytter an til valg/marked og etik/omsorg som organiseringsmåde. Patientfigurerne er informationshungrende, og stiller krav om mere information og organisatorisk forandring. Kommunikationsopgaven bliver til en faglig kamp mellem sund fornuft og sundhedsfaglighed. Gensidig amatørliggørelse. Hospitalers optagethed af patientkommunikation er en måde at producere og legitimere organisatorisk effektivisering.

20 Kommunikationsprogrammets dobbelte mål Styring af patienten Patienttilfredshed og effektivitet gennem kommunikativ patientbehandling. Styring gennem patienten (den informationshungrende patient) Patientens behov bliver løftestang for forandring af hospitalet gennem forandring af sundhedsprofessionelles vante praksisser, rutiner, sprogbrug. I begge styringsformer skal patientens ressourcer aktiveres og bidrage til en optimering af hospitalet.

21 Refleksion & diskussion - Hvilke dilemmaer knyttet til professionalisering af kommunikation finder I særligt interessante? - Kan du bruge diagnosen kommunikationsliggørelse til at få øje på noget i din organisation eller praksis? fx interesse for eller krav til kommunikation? - Hvordan italesættes og håndteres strategisk kommunikation i din organisation eller praksis? 21

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Iværksættelse af kommunikation

Iværksættelse af kommunikation copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Iværksættelse af kommunikation Iværksættelse af kommunikation - patientfigurer i hospitalets strategiske

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv.

Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Referat Netværksarrangement Brugerinddragelse i uddannelse og fra en patientrepræsentants perspektiv. Tidspunkt: Torsdag, 06. marts, 2014-13:30 til 16:00 Sted: Gentofte Hospital, det lille auditorium,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere