Dansk Cøliaki Forening. Strategi Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!"

Transkript

1 Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

2 STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening (DCF) og på det glutenfri område generelt. Opmærksomheden omkring cøliaki og gluten stiger, foreningen er ved at etablere en række nye samarbejder og partnerskaber, og mange af vores aktiviteter tiltrækker flere og flere. Formålet med denne strategi er at fastholde og styrke denne udvikling, så vi kan hjælpe flere og hjælpe bedre. Vision Mission Værdier Vores vision er, at det være skal nemt at leve godt med cøliaki og dermatitis herpetiformis (DH). Vi ser det som vores mission at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og DH samt at skabe bedst mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre. Vi har fire overordnede målsætninger: Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet. Empowerment og sygdomsmestring. Tryg og tilgængelig mad for alle uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi. At fremme ny viden om cøliaki og DH samt højne kendskabsniveauet til symptomer og behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i fødevarebranchen samt i samfundet generelt. Opgaven kan vi ikke løse alene! For at fuldfølge vores mission, samarbejder vi med offentlige institutioner, virksomheder, foreninger og andre aktører, som deler vores vision og vil det samme som os. Derfor søger vi dialog med organisationer og personer, som kan være med til at forandre status quo. Vi tror på en videnskabsbaseret sundhedsmodel, som stiller mennesket i centrum og en helhedsorienteret tilgang til sundhed, som fremmer samarbejde på tværs af faggrupper. Derfor søger vi samarbejde på tværs af de mange (fag)personer, som møder vores medlemmer i dagligdagen. I vores arbejde er åbenhed, gensidighed og tillid væsentlige nøgleord. Vi vil at vores medlemmer, vores samarbejdspartnere og dem vi vil påvirke, skal opleve os som troværdige og handlekraftige. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Medens vores vision, mission og værdier skal ses som vores overordnede formål og arbejdsforme, er de strategiske målsætninger mere konkrete og rettede mod områder i organisationen, som kræver særligt fokus frem mod Målsætningerne er bygget op omkring seks strategiske fokusområder: Rammer for frivilligheden Konceptudvikling Fundraising Fortalervirksomhed Kommunikation Børn og unge Side 2 af 7

3 Disse seks strategiske fokusområder handler om at realisere organisationens vision, mission og værdier i praksis. RAMMER FOR FRIVILLIGHEDEN Frivilligheden er central i DCF. Vi hjælper gennem frivilligt arbejde i øjenhøjde og fremmer empowerment og sygdomsmestring gennem erfaringsudveksling og videndeling. For at styrke frivilligheden har vi følgende prioriteter: Vi vil tiltrække engagerede og dygtige frivillige Frivillige bidrager med både engagement og kompetencer og er en helt afgørende ressource i foreningen. På en del områder er engagement ikke nok derfor er det vigtigt at vi i vores hvervning af nye frivillige understreger hvilke kompetencer, der efterspørges. Vi vil sikre en god modtagelse og introduktion af alle nye frivillige Vi har en anerkendende tilgang til potentielle frivillige. Nye frivillige skal have let adgang til al relevant information og skal hurtigt kunne få et overblik over de muligheder, man har som frivillig i organisationen. Nye frivillige skal sikres en grundig introduktion til organisationen, og det skal være lettilgængeligt samt håndgribeligt at gå i gang med konkrete opgaver. Vi vil anerkende den frivillige indsats Alle frivillige skal vide, at deres indsats er værdsat. Derfor har vi en anerkendende tilgang til alle frivilliges arbejde i måden, vi kommunikerer og mødes på. For os er det vigtigt at have fokus på det, der fungerer, end ting, der ikke fungerer. Vi vil opbygge et økonomisk grundlag til støtte for aktivgrupperne Alle aktivgrupper skal have mulighed for at bidrage til at opfylde foreningens formål. Derfor vil vi arbejde for at opbygge et vist økonomisk frirum for aktivgrupperne således, at der er mulighed for at arrangere aktiviteter og udføre arbejde, der forudsætter økonomiske midler. Derfor skal det også være muligt for aktivgrupperne, selv at udføre indtægtsgenererende virksomhed og samarbejde med lokale sponsorer. Indtægtsgenererende virksomhed og aftaler med erhvervslivet skal følge DCF s aktuelle retningslinjer for området. Vi vil tage kompetenceudvikling alvorligt Alle frivillige skal have mulighed for at indgå i et uddannelsesforløb med høj kvalitet og mulighed for udvikling. Frem mod 2020 vil vi derfor opbygge uddannelsesprogrammer i forhold til foreningens konkrete aktiviteter og således sikre, at de frivillige er klædt på til at løfte deres opgaver. Kompetenceudvikling er tæt knyttet til fastholdelse af de frivillige, idet vi tror på at læring, erfaringsudveksling og nye udfordringer er vigtige elementer i de frivilliges trivsel. KONCEPTUDVIKLING Vi vil kontinuerligt forbedre eksisterende samt udvikle nye koncepter til gavn for medlemmerne. Dette skal ske inden for rammerne af strategiens øvrige prioriteter og i lyset af dialog med medlemmerne, frivillige samt faglig ekspertise og undersøgelser på området. Foreningens aktivitetsportefølje skal holdes fokuseret, således at nye aktivitetskoncepter så vidt muligt holdes inden for DCF s fem metodeområder: Side 3 af 7

4 Læring og mestring Information og viden Camps Kost og sundhed Mentoring og rådgivning Følgende nye indsatsområder er identificeret: Patientskole for nydiagnosticerede voksne samt forældre til nydiagnosticerede børn. Mentorordning for nydiagnosticerede voksne samt forældre til nydiagnosticerede børn. Faglige dag- og gåhjemmøder. Familieweekender. Familiekurser. Madlavningskurser. 1. hjælps pakke til nydiagnosticerede voksne og deres pårørende samt til nydiagnosticerede børn og deres forældre. Uddannelse af faglærere i madkundskab. Informationskampagne om glutenfri mad målrettet køkken- og kantinepersonale i kommunale og private institutioner og andre lignende tilbud, som tilbyder kost til børn og unge, syge, ældre samt personer med nedsat funktionsevne. Produktkatalog over glutenfri produkter, der sælges i Danmark. En mobilapp til personer, der ikke kan tåle gluten (ingredienser, indkøb, spise ude etc.). Værktøjskasse for frivillige. Udvikling af uddannelseskoncepter for frivillige i forhold til foreningens aktiviteter. FUNDRAISING Det er ikke omkostningsfrit at hjælpe og forandre de udfordringer, mennesker, der ikke kan tåle gluten, møder i deres dagligdag. Derfor vil vi arbejde aktivt for at sikre et sundt og bæredygtigt økonomisk fundament for foreningens fortsatte udvikling og vækst. Vi har følgende prioriteter: Vi vil øge antallet medlemmer Tallet er ikke vigtigt men det er et signal! DCF har potentialet til at øge antallet af medlemmer, og derfor vil vi målrette vores medlemsrekruttering og arbejde aktivt for at få nye og beholde nuværende medlemmer. Et stort antal medlemmer sikrer et bæredygtigt økonomisk fundament og en større tyngde i vores fortalerarbejde. Vi vil styrke vores samarbejde med den private sektor DCF har et godt samarbejde med producenter og forhandlere af glutenfrie fødevarer. Dette samarbejde vil vi gerne udbygge og styrke. Den private sektor ønsker i større grad at tage et aktivt samfundsansvar. De økonomiske midler og den viden og knowhow, som virksomheder tilbyder, kan DCF drage fordel af. Samarbejde kan have forskellige former og indhold, men fælles for dem er, at de er til gavn for vores sag, organisation og medlemmerne. Et samarbejde må aldrig kompromittere vores uafhængighed eller foreningens sag og skal altid ske i overensstemmelse med den til enhver tid vedtagne politik for området. Side 4 af 7

5 Vi ønsker flere private bidrag DCF har ikke mange private bidragsydere. Det vil vi gerne ændre på. Derfor skal vi have en skarp grundfortælling vi skal kunne fortælle den til hjertet (følelser), hovedet (rationale) og engagere til handling. Vi skal have en klar fortælling om, hvad problemet er, hvordan vi vil løse det, og hvad vi skal bruge for at kunne løse det. Vi skal også involvere hele organisationen i fundraising. Vores aktiviteter, frivillige og medlemmer udgør et stort og vigtigt netværk, som kan være med til at generere potentielle bidragsydere. FORTALERVIRKSOMHED Med vores aktiviteter gør vi en konkret forskel for personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt. Men vi skal også tale disse menneskers sag både nationalt og lokalt og forbedre deres vilkår. Vi gør dette med udgangspunkt i medlemmernes og de frivilliges erfaringer samt vores vision om, at det skal være nemt at leve godt uden gluten. Vi har følgende prioriteter: Vi vil sætte en dagsorden DCF skal være dagsordenssættende. Vi skal stadig kunne reagere på aktuelle sager, men vi skal oftere være med til at bestemme hvilke sager, som får opmærksomhed. Det kan vi kun gennem et mere veltilrettelagt fortalerarbejde og en tydelig dagsorden. Vi vil påvirke det politiske og sundhedsfaglige system Vi vil ikke kun have synlighed vi vil også skabe forandring. Det kræver ikke blot et budskab og gode argumenter vi skal også kende de systemer, hvor vigtige beslutninger bliver truffet. Derfor skal vi opbygge en højere grad af politisk kompetence både på nationalt og lokalt plan. Det lokale fortalerarbejde skal styrkes gennem sparring mellem centrale og lokale enheder i forhold til fortalerarbejdet. Gennem en direkte dialog med politikere og embedsmænd vil vi forbedre forholdene for personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt. Vi vil påvirke fødevarebranchen Gennem at samarbejde med den private sektor vil vi påvirke fødevarebranchen, herunder virksomheder inden for dagligvarehandel, grossister, importører, hoteller, restauranter, cafeer og producenter. Vi vil bruge vores indflydelse for at fremme vilkårene for mennesker, hvis helbred er afhængig af en livslang glutenfri diæt. Det gælder både udbud, pris og kvalitet i forhold til fødevarer samt sikker mærkning af fødevarer og fødevaresikkerhed. Vi vil samarbejde Jo flere, jo stærkere derfor vil vi gerne samarbejde med andre aktører, der deler vores vision og vil det samme som os. Sammen med andre organisationer, eksperter og specialister kan vi skabe et bredt fagligt fundament, styrke vores viden og tale med endnu stærkere stemme. Vi vil lave kampagner Vi vil være dagsordenssættende, og derfor må vi i højere grad planlægge vores fortaleraktiviteter. Vi skal sætte konkrete mål for, hvad vi vil have ændret og gå efter det. Reel indflydelse kræver oftest, at vi over længere tid fastholder fokus på et bestemt spørgsmål. Mange gange er det også en forudsætning, at kampagnerne integreres i hele organisationen også på lokalt niveau. Derfor er fortalerarbejdet noget, som alle frivillige gerne skulle forholde sig til. Side 5 af 7

6 KOMMUNIKATION I en verden, hvor kommunikation spiller en vigtigere og vigtigere rolle, er det vigtigt, at vi som organisation bliver bedre til at kommunikere effektivt og tidssvarende. Det stiller krav til, at vi forbedrer os inden for følgende prioriteter: Mange flere skal kende til Dansk Cøliaki Forening Personer med cøliaki og DH skal kende til, at vi findes og kende vores tilbud. Et højt kendskabsniveau er en af forudsætningerne for at øge medlemstallet. Ligeledes skal vi blive bedre til at gøre vores mission kendt. På den måde kan vi tiltrække nye og fastholde nuværende medlemmer. Vi skal styrke vores interne og eksterne kommunikation Vi skal blive dygtigere til at fortælle om vores sag og foreningens arbejde. Vi har mange vigtige historier at fortælle, men det er sjældent, vi fortæller dem. Vi skal blive bedre til at fortælle, dele og kommunikere disse historier, fordi de optager både medier og politikere. Samtidig skal vi blive bedre til at fortælle om de resultater, vi opnår som forening. Det er vigtigt, at vi i vores fortællinger og kommunikation ikke udleverer eller udstiller medlemmerne. Vi skal sprede vores budskaber mere målrettet og gennem flere kanaler For at opnå et større kendskab, er det nødvendigt at tænke utraditionelt i forhold til kommunikation. Her skal vi i højere udstrækning tænke på de muligheder, der opstår i forbindelse med vores eksterne samarbejde og gennem (nye) IT-muligheder. Vi skal løbende udvikle vores hjemmeside, som den væsentligste eksterne oplysnings- og kommunikationskilde, hvor medlemmer, journalister, politikere, læger, diætister samt personer inden for fødevareområdet og socialområdet kan finde relevante informationer. Samtidig skal vi fokusere på mulighederne i de sociale medier. BØRN OG UNGE For børn og unge med kronisk sygdom, kan livet være en stor udfordring. Derfor vil DCF sætte ekstra fokus på denne målgruppe og deres behov. I arbejdet tager vi udgangspunkt i FN s børnekonvention, især i forhold til i børns ret til sundhed og udvikling, retten til medbestemmelse, deltagelse og indflydelse samt beskyttelse mod diskrimination (se fx for mere information om børnekonventionen). Vi har følgende prioriterer: Vi vil bidrage til at styrke børns og unges identitet, selvværd og kompetencer Identitet, tilhørsforhold og fællesskab er store og vigtige spørgsmål på vejen mod voksenlivet. For børn og unge kan det at være anderledes være en ekstra stor udfordring. Vi vil vise børn og unge, at det sagtens kan lade sig gøre at leve et godt liv uden gluten, og at de ikke er alene! Vi vil kontinuerligt udvikle foreningens tilbud til målgruppen i forhold til at styrke børns og unges kompetencer, både i forhold til kost, sundhed og ernæring, men også i forhold til rettigheder og indflydelse i det nære miljø og i samfundet generelt. Ligeledes vil vi arbejde med at skabe fællesskaber og netværk, hvor børn og unge får mulighed for at opdage, at de ikke er alene, dele erfaringer og lære i fællesskab. Børn og unge har ret til udvikling, deltagelse og sundhed Inklusion i daginstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner er en ret, der ikke er en selvfølge, når man ikke tåler gluten. Det gælder både i forhold til bespisning i skoler og institutioner, undervisning i Side 6 af 7

7 madkundskab og deltagelse i sociale aktiviteter, hvor maden spiller en central rolle. Det vil vi ændre på! Vi vil arbejde for at alle børn og unge, hvis helbred er afhængigt af en glutenfri kost: - Bliver tilbudt glutenfri kost, der hvor bespisning er en del af tilbuddet. - Modtager undervisning i madkundskab i forhold til de nationale fællesmål, der er opstillet for faget. - Oplever at blive inkluderet i de sociale aktiviteter, hvor maden spiller en central rolle. FRA STRATEGI TIL HANDLING Denne strategi ligger til grund for prioriteringen af foreningens begrænsede sekretariats- og frivilligressourcer frem til Vi lægger ikke skjul på, at den er ambitiøs! Vi kan ikke gøre alt på en gang vejen mod målet må afvikles lidt ad gangen. Bestyrelsen tager hvert år stilling til, hvor foreningens ressourcer skal bruges og hvilke områder, som skal stå i centrum for den centrale virksomhed. I en frivillig organisation skal der dog naturligvis også være plads til lokale frivillige initiativer og aktiviteter. Derfor kan og skal denne strategi ikke styre samtlige frivilliges aktiviteter i aktivgrupperne. Hvis disse aktiviteter stiller krav på øget sekretariatsbistand, skal der dog holdes fokus på de fastlagte strategiske prioriteter. Side 7 af 7

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere