Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS"

Transkript

1 N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK DITTE MARIA BERGSTRØM J.nr. - Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS 1. INDLEDNING ANBEFALINGER KOMMUNIKATION OVER FOR/MED BRUGEREN: UDFORDRINGERNE VED DOBBELTBRANDING ANBEFALING ANSVARSPOSTER, PROJEKTGRUPPER, UDVALG OG KOORDINATORER ANSVARSPOSTER PROJEKTGRUPPER OG UDVALG ANBEFALING SKRIFTLIG KONTAKT MED BRUGERNE FRA BRUGERNE TIL KUBIS Chat med biblioteket FRA KUBIS TIL BRUGERNE ANBEFALING PROJEKTOPSTART OG BRUGERFORMIDLING ANBEFALING... 8 ANDRE AKTIVITETER BILAG... 8 CMS... 9 Bemærkning... 9 Anbefaling... 9 Bemærkning... 9 REX... 9 DISKURS Bemærkning DATAVERSE Bemærkning CURIS ABSALON.KU.DK KUNET.DK... 10

2 LEKTIER ONLINE ANDRE: SOCIALE MEDIER: LIBGUIDES: Indledning På opfordring fra Universitetsbibliotekaren, Michael Cotta- Schønberg, har jeg lavet en redegørelse for den digitale, brugerrettede formidling, der finder sted ved KUBIS. Denne rapport tager altså udgangspunkt i den eksterne, digitale kommunikation, der finder sted op imod kernebrugerne af KUBIS. 1 Det er vigtigt for mig at påpege at KUBIS er tilstede på mange forskellige platforme, såvel interne som eksterne, hvorfor kortlægningen i denne rapport i høj grad påpeger de tendenser, der er i formidlingen i KUBIS frem for udtømmende i forhold til de enkelte sider. Jeg har indledningsvist taget udgangspunkt i kommunikationsstrategien for KUBIS, for at støtte op om missionen og visionen om UNIVERSITETET I CENTRUM, hvor Et vigtigt led i at opnå de mål er gennemførelsen af en målrettet og forbedret kommunikation mellem bibliotek og universitetets mange brugere. Der står endvidere: Københavns Universitetsbibliotek skal via sin elektroniske og trykte kommunikation være synlig for lånerne, dér hvor de er [ ] 2 2. Anbefalinger På baggrund af denne rapport, er mine primære anbefalinger at: 1) Det prioriteres at man lægger en formidlingsmæssig indsats i at være synlig, der hvor brugerne er, herunder platforme hos eksterne samarbejdspartnere samt sociale medier, hvilket også er i tråd med kommunikationsstrategien. (ad 3) 2) At alle nuværende platforme, mails m.m., bliver gennemgået grundigt, med særligt fokus på: Eksistensberettigelse Det kommunikative formål Hvad KUBIS ønsker at signalere og brande sig som som institution Sproglig tone (ad 3). 3) At man laver en visuel identitet der læner sig op ad Det Kongelige Bibliotek på de platforme, der knytter sig hertil (ad 3). 1 Som beskrevet i Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006: Studerende på alle niveauer, forskere, undervisere, institutbiblioteker, ledelse og kommunikationsafdeling, relevante medier primært universitetets egne informationskanaler samt KU s samarbejdspartnere, fx politikere og ministerier. 2 Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006 Side 2

3 4) At man fremadrettet undgår systemmæssige knopskydninger, men derimod prioritere integration med nuværende systemer (ad 3). 5) Det prioriteres at der bliver etableret et tværorganisatorisk udvalg, der skal koordinere og udveksle erfaringer med hinanden for at sikre at den kommunikation, brugeren oplever, sker med en samlet stemme (ad 4). 6) At man overvejer hvorledes man kan udnytte fx e- mails, der i forvejen bliver sendt til brugeren, til at profilere andre KUBIS- projekter og ressourcer (ad. 5.). 7) At man fremadrettet sikre den brugerrettede formidling ved at oprette et særskilt felt i projektskabelonen (ad 6). 3. Kommunikation over for/med brugeren: Kortlægning af den digitale formidling, der hører ind under KUBIS, er omfattende da der opereres på mange platforme af mange personer. Dette afspejler ikke som udgangspunkt en kaotisk situation for brugeren, men kan derimod anskues som en god forståelse fra KUBIS side om at være tilstede netop der, hvor brugeren befinder sig, hvilket er at foretrække frem for en tankegang om en samlet kommunikation, hvor brugeren enten a) tvinges ind på sider, denne normalt ikke befinder sig på eller b) helt misser det, vi ønsker at formidle til dem. Dog skal det bemærkes at der ligger en stor udfordring i denne meget decentraliserede kommunikation i og med denne ikke er siloopdelt, men derimod har mange fælles berøringsflader. Når kommunikationen er delt mellem mange forskellige platforme, der hver har sin ankerperson, kan der så at sige nogle gange være lidt for mange kokke om fadet. Desuden kan det til tider forekomme redundant, og brugeren kan blive i tvivl om hvorvidt det nu er det rigtige sted, at blive opdateret på nyheder mm. Desuden ligger der en udfordring i at KUBIS fysisk er fordelt på mange forskellige lokationer, hvorfor den naturlige daglige snak og koordinering ikke altid finder sted. Med udgangspunkt i systemer og platforme har jeg på næste side har jeg forsøgt at lave en visuel illustration af, hvorledes formidling i KUBIS finder sted. Side 3

4 Som tidligere nævnt er KUBIS til stede på mange platforme. Jeg vil i nærværende rapport ikke gå i dybden med de enkelte sider, men blot nævne at KUBIS, som illustreret ovenfor henvender sig til brugeren på: 1. kb.dk 2. kubis.ku.dk 3. kb.dk/da/kub (med diverse undersider til SAMF, HUM & NAT/SUND) 4. LibGuides 5. Dataverse 6. DISKURS 7. (CURIS) 8. ABSALON 9. E- mails 10. Facebook 11. Twitter 12. REX 13. YouTube 14. KU- NET Man kan kategorisere nr. 1-8 som pull- medier, hvor brugeren selv skal opsøge dem aktivt, hvorimod nr er push- medier, der sender beskeder ud, og dermed møder brugeren, hvor Side 4

5 denne i forvejen befinder sig. 3 Nr er kategoriseret selvstændigt eftersom der både er en specifik platform til søgning, men samtidig er REX- søgefeltet integreret på andre grænseflader, der gør det nemt for brugeren at betjene sig af katalogen. Det samme gælder for YouTube og KU- NET brugeren kan opsøge, men indholdet kan samtidig indlejres på andre platforme. De kan derfor anskues som såvel push som pull Udfordringerne ved dobbeltbranding At brande er svært. At dobbeltbrande er dobbelt så svært. Ifølge den store brugbarhedsundersøgelse af REX fra 2011, viste det sig at brugerne faktisk ikke ved hvad REX er. Pointen her er ikke REX, men derimod de mange forskellige systemer og grænseflader, vi præsenterer over for vores brugere, med en formodning om at de kan holde styr på dem og ved hvor de skal finde deres materiale. Det er mere end rigeligt at brugeren skal forholde sig til KB, REX og KUBIS. Der er ingen grund til at udfordre yderligere ved at de skal forholde sig til navne som: o o o o LibGuides Dataverse DISKURS (CURIS) Desuden er det formidlingsmæssigt problematisk at brugeren ikke har en samlet indgang til viden, men derimod skal bevæge sig rundt på mange forskellige platforme afhængigt af, hvad formålet er. Konsekvensen af dette bliver at KUBIS ikke bliver tydelig i sin egen- branding og dermed ikke kommer til at drage fordel af at være et stærk varemærke med en klar identitet. Desuden kommer til at spiller en stadig mindre rolle fordi KUBIS er ude på så mange forskellige platforme, hvorfor det er vigtigt at der bliver samtænkt en strategi og et forum hvor folk mødes Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at: 1) Det prioriteres at man lægger en formidlingsmæssig indsats i at være synlig, der hvor brugerne er, herunder platforme hos samarbejdspartnere samt sociale medier. Dette er også i tråd med kommunikationsstartegien, hvor der står: Københavns Universitetsbibliotek skal via sin elektroniske og trykte kommunikation være synlig for lånerne, dér hvor de er [ ] 4 3 Dette er naturligvis en teoretisk distinktion eftersom brugeren også skal aktivt opsøge disse medier, men pointen er at vi når dem i et miljø, hvor de i forvejen befinder sig af andre årsager. Forskellen ligger i hvorvidt kunden skal komme til varen (pull) eller varen kommer til kunden (push). 4 Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006 Side 5

6 2) At man fremadrettet undgår systemmæssige knopskydninger, men derimod prioritere integration med nuværende systemer. 3) At alle nuværende platforme, mails m.m., bliver gennemgået grundigt, med særligt fokus på: Eksistensberettigelse Det kommunikative formål Hvad KUBIS ønsker at signalere og brande sig som som institution Den sproglig tone 4) Man skaber selvforklarende navne og begreber (fx SPECIALER frem for DISKURS ). 5) Man som minimum skaber en visuel identitet, der knyttes sammen med resten af biblioteket som brugeren kender det. Brugbarhedsundersøgelsen fra efteråret viste at brugeren bliver forvirret over mange forskellige visuelle identiteter og dermed usikker på, hvor denne befinder sig. 4. Ansvarsposter, projektgrupper, udvalg og koordinatorer I KUBIS er der mange forskellige projekter og poster fordelt mellem de respektive ledere/ansvarlige/projektkoordinatorer. Nedenfor har jeg forsøgt at kortlægge de mest prominente Ansvarsposter Udlånschef: BK Studenterservice: HKM Forskerservice: BFD KUnet+Absalon: BIR CMS (KU+KB): JAHA Primo (IT): KSHA Intra: HKM E- ressourcer: HKM/CULA/KSHA Forskningens døgn: BORA (Formidlingskoordinator: DIMB) 4.2. Projektgrupper og udvalg Brugbarhedsgruppen (KSHA) Forskerservice (BFD) Harmoniseringsudvalget (BK) Udlånsgruppen (BK) KUDOS (?) KUBIS- webredaktion (MCS) LibGuides (HKM) Formidlingsmæssigt er det en stor udfordring for KUBIS, at der ikke er nogen overordnet koordinering mellem de forskellige projekter, når det kommer til, hvordan det skal Side 6

7 kommunikeres. På denne måde er der én person, der har ansvaret for formidling af brugerhenvendelser ved indlån, en anden der står for at formidle forskerservice, en tredje studenterservice osv. Dette betyder dels at kommunikationen ikke bliver ensrettet rent sprogligt, hvorfor den hurtigt kommer til at stritte i alt for mange retninger, men også at det er stort set umuligt at lave strategisk kommunikation fordi der ikke er en samlet retning om, hvordan man ønsker KUBIS skal fremstå udadtil Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at det prioriteres at der bliver etableret et tværorganisatorisk udvalg, der skal koordinere og udveksle erfaringer med hinanden for at sikre at den kommunikation, brugeren oplever, sker med en samlet stemme. 5. Skriftlig kontakt med brugerne En stor del af KUBIS kontakt med brugerne foregår over e- mails. Lige fra velkomstmail, når de bliver indskrevet på universitetet til hjemkaldelser, når materiale ikke bliver afleveret Fra brugerne til KUBIS Der er netop blevet truffet en strategisk beslutning om at al brugerhenvendelse skal gå igennem Spørg Biblioteket Chat med biblioteket En anden måde, hvor det kunne være oplagt for brugeren at kontakte biblioteket, er en chatfunktion. Dette kunne implementeres på mange forskellige måder. Den ene er, når en bruger har været x- tid på siden, kan den poppe op og spørge om der er noget man kan hjælpe med. En anden kunne være gennem den side, der skal laves til Spørg Biblioteket, hvor brugeren kunne vælge denne mulighed i stedet for at skrive en mail, og dermed få hurtigere svar på sit problem. Uanset hvilken mulighed man vælger, er det af afgørende betydning for succes, at chatten er tilgængelig i tidspunkter, hvor brugeren normalt ikke befinder sig på biblioteket Fra KUBIS til brugerne Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe bestående af BK & DIMB, der gennemgår alle e- mails, der sendes til brugerne. Side 7

8 5.3. Anbefaling Ud over den gennemgang, der er planlagt, bør det også overvejes hvordan man kan profilere forskellige tilbud i disse mails. Det er oplagt at bruge noget af den plads, der er i mailen til profilering af informationsspecialister, e- ressourcer mm. 6. Projektopstart og brugerformidling Det er vigtigt at formidling og kommunikation bliver tænkt ind allerede fra projekternes opstart. Ellers kan man risikere at de dør, fordi folk slipper dem når de er færdige med det egentlige projekt og derfor ikke tænker formidlingen mod brugeren ind som et element, der skal sikre projektets overlevelse Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at der sker en systematisering af hvorledes den eksterne formidling bør finde sted. Dette kan fx ske ved at oprettet et særskilt felt i projektskabelonen, hvor dette diskuteres, så formidlingen til brugeren er sikret. Her kunne man fx sikre sig at folk havde overvejet: Vidensdeling med kolleger herunder nyhed på intra Formidling af nyheden på eksterne platforme (KU- NET? KU s eksterne website? KB.DK? REX? ECT.) Andre aktiviteter Selvom jeg indledningsvist nævnte, at denne rapport er centreret om den eksterne digitale kommunikation, vil jeg alligevel pege på vigtigheden af at skabe offline formidlingsaktiviteter. Uden at skulle kommer nærmere ind på hvad det digitale bibliotek indebærer, er det uomtvisteligt at stadig flere brugere bliver selvservicerende og behovet for at komme på biblioteket for at låne bøger er stødt faldende. Derfor er det tvingende nødvendigt for biblioteket at skabe andre (mentale) rum og services som brugeren kan profitere af. Dette kan blandt andet være aktiviteter med kunst og forskningsformidling på de enkelte lokationer, engagement i Forskningens Døgn, læsesalsaktiviteter, skriveworkshops etc. 7. Bilag I dette bilag har jeg lavet en oversigt over de platforme, hvor KUBIS er tilstede samt hvem, der er ansvarshavende. Bemærk venligt at denne liste ikke er udtømmende. I de tilfælde, hvor jeg har valgt at skrive kommentarer i forbindelse med platformen, er dette særligt bemærkelsesværdigt og bør reageres på hurtigst muligt. Side 8

9 CMS OVERORDNET: (JAHA) HUM: (HKM) SAMF: (JAHA) NAT: (NOP) SUND: (LEB) NAT/SUND: (THM) JURA: TEOLOGI: Bemærkning Det forekommer redundant og forvirrende for brugeren at der dels findes en overordnet NAT/SUND (der repræsenterer Nørre Alle) og dels såvel en NAT som en SUND (der hver især repræsenterer faget). Brugeren kan desuden ikke finde den overordnede side fra NAT/SUND gennem browsning, men kun gennem brødkrummestien. Det anbefales at der træffes en beslutning om enten kun at have de to fag- sider eller kun have den overordnede side, der knytter sig til Nørre Alle. Selvom jura og teologi ikke er en del af KUB, er der links til dem under FAG på kb.dk. Set fra en brugerperspektiv er dette problematisk idet de ikke er opdaterede. Brugeren ved ikke at de ikke er en del af KUB, hvorfor de kommer til at fremstå som misligholdt. Anbefaling Jeg anbefaler at de slettes fra menustrukturen. Hvis man ønsker at bibeholde dem, anbefales det at brugeren automatisk bliver viderestillet til de fungerende fagsider. Desuden bør man ligeledes oprette links til LIFE og FARMA, da hele Københavns Universitet i så fald skal være repræsenterer. BIBLIOTEKSDISCIPLINER: DANSK FOLKEMINDESAMLING: Bemærkning Det forekommer forvirrende at Biblioteksdiscipliner og Dansk Folkemindesamling står under FAG. Man får en forventning om at det netop er fag under KU. REX (Styregruppe) Side 9

10 DISKURS (BFD) Bemærkning Skin bør visuelt nærme sig kb.dk/kubis da dette ikke på nuværende tidspunkt har nogen fælles identitet med resten af familien. Dataverse (BFD) Bemærkning Skin bør visuelt nærme sig kb.dk/kubis da dette ikke på nuværende tidspunkt har nogen fælles identitet med resten af familien. CURIS Der står mange navne og e- mailadresser på siden (til hvert sit fakultet). Men hvem er ansvarlig for siden? Absalon.ku.dk (BIR) Der arbejdes p.t. med at få back- end adgang til Absalon og en KUBIS blok til formidlingen. KUnet.dk (BIR) Nyheder og uddannelses websteder Lektier Online (DIMA & Christina Vega) ANDRE: Der linkes til fra forsiden af under GENVEJE. Sociale medier: (JAHA) https://www.facebook.com/humbiblioteket (KIT) https://www.facebook.com/forskerservice (KUBIS infognome) (BFD) (JAHA+MOR) Side 10

11 LibGuides: (Ansv: HKM, Praktisk gris: JAHA, KRV, NOP. Derudover selvstændige fagreferenter på hver enkelt site) SAMF ANTROPOLOGI: AFRIKASTUDIER: POLITOLOGI: PSYKOLOGI: SOCIOLOGI: ØKONOMI: HUM OVERSIDE: ARKÆOLOGI: ASIENSTUDIER: AUDIOLOGOPÆDI: BIBLIOGRAFISK SOFTWAREPORTAL: ENGLESK: ETNOLOGI: FILMVIDENSKAB: FILOSOFI: GERMANSK: HISTORIE: KLASSISK FILOLOGI: KULTURSTUDIER: MEDIEVIDENSKAB: MUSIKVIDENSKAB: NORDISK: RETORIK: ROMANSK: SLAVISK: TEATER- OG DANSEVIDENSKAB: JURA 28 stk Kristoffer Scavenius NATURVIDENSKAB 14 stk Lisbeth Børgesen, Henrik Hornemann, Niels- Ole Prægel, Christian Knudsen, Thomas Hoffmann, Marc Sales, Bertil Dorch og Asger Væring Larsen. SCIENCE 3 stk Marc Sales og Christian Knudsen SOCIAL SCIENCES 5 stk Erik Schwägermann, Vibeke Ring, Annette Vester, Marc Sales og Sten Barfort Side 11

12 SUNDHEDSVIDENSSKAB 21 stk Lene Borrits, Melissa Wieser, Susie Andersen, Susanne Lindow og Torben Jørgensen TVÆRFAGLIGT (under HUM hedder den Bibliografisk softwareportal ) 1 stk Kristoffer Scavenius, Jesper Mørch og Niels- Ole Prægel Side 12

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE Digitale strategier hos storbyrejsende Delanalyse 1 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk

UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015. Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk UC Viden portalerne EVALUERINGSRAPPORT 2015 Professionshøjskolerne samler forskning og udvikling i fælles portal www.ucviden.dk Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Metodisk datagrundlag... 6 Formål...

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere