Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS"

Transkript

1 N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK DITTE MARIA BERGSTRØM J.nr. - Anbefalinger ved digital formidling i KUBIS 1. INDLEDNING ANBEFALINGER KOMMUNIKATION OVER FOR/MED BRUGEREN: UDFORDRINGERNE VED DOBBELTBRANDING ANBEFALING ANSVARSPOSTER, PROJEKTGRUPPER, UDVALG OG KOORDINATORER ANSVARSPOSTER PROJEKTGRUPPER OG UDVALG ANBEFALING SKRIFTLIG KONTAKT MED BRUGERNE FRA BRUGERNE TIL KUBIS Chat med biblioteket FRA KUBIS TIL BRUGERNE ANBEFALING PROJEKTOPSTART OG BRUGERFORMIDLING ANBEFALING... 8 ANDRE AKTIVITETER BILAG... 8 CMS... 9 Bemærkning... 9 Anbefaling... 9 Bemærkning... 9 REX... 9 DISKURS Bemærkning DATAVERSE Bemærkning CURIS ABSALON.KU.DK KUNET.DK... 10

2 LEKTIER ONLINE ANDRE: SOCIALE MEDIER: LIBGUIDES: Indledning På opfordring fra Universitetsbibliotekaren, Michael Cotta- Schønberg, har jeg lavet en redegørelse for den digitale, brugerrettede formidling, der finder sted ved KUBIS. Denne rapport tager altså udgangspunkt i den eksterne, digitale kommunikation, der finder sted op imod kernebrugerne af KUBIS. 1 Det er vigtigt for mig at påpege at KUBIS er tilstede på mange forskellige platforme, såvel interne som eksterne, hvorfor kortlægningen i denne rapport i høj grad påpeger de tendenser, der er i formidlingen i KUBIS frem for udtømmende i forhold til de enkelte sider. Jeg har indledningsvist taget udgangspunkt i kommunikationsstrategien for KUBIS, for at støtte op om missionen og visionen om UNIVERSITETET I CENTRUM, hvor Et vigtigt led i at opnå de mål er gennemførelsen af en målrettet og forbedret kommunikation mellem bibliotek og universitetets mange brugere. Der står endvidere: Københavns Universitetsbibliotek skal via sin elektroniske og trykte kommunikation være synlig for lånerne, dér hvor de er [ ] 2 2. Anbefalinger På baggrund af denne rapport, er mine primære anbefalinger at: 1) Det prioriteres at man lægger en formidlingsmæssig indsats i at være synlig, der hvor brugerne er, herunder platforme hos eksterne samarbejdspartnere samt sociale medier, hvilket også er i tråd med kommunikationsstrategien. (ad 3) 2) At alle nuværende platforme, mails m.m., bliver gennemgået grundigt, med særligt fokus på: Eksistensberettigelse Det kommunikative formål Hvad KUBIS ønsker at signalere og brande sig som som institution Sproglig tone (ad 3). 3) At man laver en visuel identitet der læner sig op ad Det Kongelige Bibliotek på de platforme, der knytter sig hertil (ad 3). 1 Som beskrevet i Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006: Studerende på alle niveauer, forskere, undervisere, institutbiblioteker, ledelse og kommunikationsafdeling, relevante medier primært universitetets egne informationskanaler samt KU s samarbejdspartnere, fx politikere og ministerier. 2 Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006 Side 2

3 4) At man fremadrettet undgår systemmæssige knopskydninger, men derimod prioritere integration med nuværende systemer (ad 3). 5) Det prioriteres at der bliver etableret et tværorganisatorisk udvalg, der skal koordinere og udveksle erfaringer med hinanden for at sikre at den kommunikation, brugeren oplever, sker med en samlet stemme (ad 4). 6) At man overvejer hvorledes man kan udnytte fx e- mails, der i forvejen bliver sendt til brugeren, til at profilere andre KUBIS- projekter og ressourcer (ad. 5.). 7) At man fremadrettet sikre den brugerrettede formidling ved at oprette et særskilt felt i projektskabelonen (ad 6). 3. Kommunikation over for/med brugeren: Kortlægning af den digitale formidling, der hører ind under KUBIS, er omfattende da der opereres på mange platforme af mange personer. Dette afspejler ikke som udgangspunkt en kaotisk situation for brugeren, men kan derimod anskues som en god forståelse fra KUBIS side om at være tilstede netop der, hvor brugeren befinder sig, hvilket er at foretrække frem for en tankegang om en samlet kommunikation, hvor brugeren enten a) tvinges ind på sider, denne normalt ikke befinder sig på eller b) helt misser det, vi ønsker at formidle til dem. Dog skal det bemærkes at der ligger en stor udfordring i denne meget decentraliserede kommunikation i og med denne ikke er siloopdelt, men derimod har mange fælles berøringsflader. Når kommunikationen er delt mellem mange forskellige platforme, der hver har sin ankerperson, kan der så at sige nogle gange være lidt for mange kokke om fadet. Desuden kan det til tider forekomme redundant, og brugeren kan blive i tvivl om hvorvidt det nu er det rigtige sted, at blive opdateret på nyheder mm. Desuden ligger der en udfordring i at KUBIS fysisk er fordelt på mange forskellige lokationer, hvorfor den naturlige daglige snak og koordinering ikke altid finder sted. Med udgangspunkt i systemer og platforme har jeg på næste side har jeg forsøgt at lave en visuel illustration af, hvorledes formidling i KUBIS finder sted. Side 3

4 Som tidligere nævnt er KUBIS til stede på mange platforme. Jeg vil i nærværende rapport ikke gå i dybden med de enkelte sider, men blot nævne at KUBIS, som illustreret ovenfor henvender sig til brugeren på: 1. kb.dk 2. kubis.ku.dk 3. kb.dk/da/kub (med diverse undersider til SAMF, HUM & NAT/SUND) 4. LibGuides 5. Dataverse 6. DISKURS 7. (CURIS) 8. ABSALON 9. E- mails 10. Facebook 11. Twitter 12. REX 13. YouTube 14. KU- NET Man kan kategorisere nr. 1-8 som pull- medier, hvor brugeren selv skal opsøge dem aktivt, hvorimod nr er push- medier, der sender beskeder ud, og dermed møder brugeren, hvor Side 4

5 denne i forvejen befinder sig. 3 Nr er kategoriseret selvstændigt eftersom der både er en specifik platform til søgning, men samtidig er REX- søgefeltet integreret på andre grænseflader, der gør det nemt for brugeren at betjene sig af katalogen. Det samme gælder for YouTube og KU- NET brugeren kan opsøge, men indholdet kan samtidig indlejres på andre platforme. De kan derfor anskues som såvel push som pull Udfordringerne ved dobbeltbranding At brande er svært. At dobbeltbrande er dobbelt så svært. Ifølge den store brugbarhedsundersøgelse af REX fra 2011, viste det sig at brugerne faktisk ikke ved hvad REX er. Pointen her er ikke REX, men derimod de mange forskellige systemer og grænseflader, vi præsenterer over for vores brugere, med en formodning om at de kan holde styr på dem og ved hvor de skal finde deres materiale. Det er mere end rigeligt at brugeren skal forholde sig til KB, REX og KUBIS. Der er ingen grund til at udfordre yderligere ved at de skal forholde sig til navne som: o o o o LibGuides Dataverse DISKURS (CURIS) Desuden er det formidlingsmæssigt problematisk at brugeren ikke har en samlet indgang til viden, men derimod skal bevæge sig rundt på mange forskellige platforme afhængigt af, hvad formålet er. Konsekvensen af dette bliver at KUBIS ikke bliver tydelig i sin egen- branding og dermed ikke kommer til at drage fordel af at være et stærk varemærke med en klar identitet. Desuden kommer til at spiller en stadig mindre rolle fordi KUBIS er ude på så mange forskellige platforme, hvorfor det er vigtigt at der bliver samtænkt en strategi og et forum hvor folk mødes Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at: 1) Det prioriteres at man lægger en formidlingsmæssig indsats i at være synlig, der hvor brugerne er, herunder platforme hos samarbejdspartnere samt sociale medier. Dette er også i tråd med kommunikationsstartegien, hvor der står: Københavns Universitetsbibliotek skal via sin elektroniske og trykte kommunikation være synlig for lånerne, dér hvor de er [ ] 4 3 Dette er naturligvis en teoretisk distinktion eftersom brugeren også skal aktivt opsøge disse medier, men pointen er at vi når dem i et miljø, hvor de i forvejen befinder sig af andre årsager. Forskellen ligger i hvorvidt kunden skal komme til varen (pull) eller varen kommer til kunden (push). 4 Kommunikationsstrategi for Københavns Universitetsbibliotek, 2006 Side 5

6 2) At man fremadrettet undgår systemmæssige knopskydninger, men derimod prioritere integration med nuværende systemer. 3) At alle nuværende platforme, mails m.m., bliver gennemgået grundigt, med særligt fokus på: Eksistensberettigelse Det kommunikative formål Hvad KUBIS ønsker at signalere og brande sig som som institution Den sproglig tone 4) Man skaber selvforklarende navne og begreber (fx SPECIALER frem for DISKURS ). 5) Man som minimum skaber en visuel identitet, der knyttes sammen med resten af biblioteket som brugeren kender det. Brugbarhedsundersøgelsen fra efteråret viste at brugeren bliver forvirret over mange forskellige visuelle identiteter og dermed usikker på, hvor denne befinder sig. 4. Ansvarsposter, projektgrupper, udvalg og koordinatorer I KUBIS er der mange forskellige projekter og poster fordelt mellem de respektive ledere/ansvarlige/projektkoordinatorer. Nedenfor har jeg forsøgt at kortlægge de mest prominente Ansvarsposter Udlånschef: BK Studenterservice: HKM Forskerservice: BFD KUnet+Absalon: BIR CMS (KU+KB): JAHA Primo (IT): KSHA Intra: HKM E- ressourcer: HKM/CULA/KSHA Forskningens døgn: BORA (Formidlingskoordinator: DIMB) 4.2. Projektgrupper og udvalg Brugbarhedsgruppen (KSHA) Forskerservice (BFD) Harmoniseringsudvalget (BK) Udlånsgruppen (BK) KUDOS (?) KUBIS- webredaktion (MCS) LibGuides (HKM) Formidlingsmæssigt er det en stor udfordring for KUBIS, at der ikke er nogen overordnet koordinering mellem de forskellige projekter, når det kommer til, hvordan det skal Side 6

7 kommunikeres. På denne måde er der én person, der har ansvaret for formidling af brugerhenvendelser ved indlån, en anden der står for at formidle forskerservice, en tredje studenterservice osv. Dette betyder dels at kommunikationen ikke bliver ensrettet rent sprogligt, hvorfor den hurtigt kommer til at stritte i alt for mange retninger, men også at det er stort set umuligt at lave strategisk kommunikation fordi der ikke er en samlet retning om, hvordan man ønsker KUBIS skal fremstå udadtil Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at det prioriteres at der bliver etableret et tværorganisatorisk udvalg, der skal koordinere og udveksle erfaringer med hinanden for at sikre at den kommunikation, brugeren oplever, sker med en samlet stemme. 5. Skriftlig kontakt med brugerne En stor del af KUBIS kontakt med brugerne foregår over e- mails. Lige fra velkomstmail, når de bliver indskrevet på universitetet til hjemkaldelser, når materiale ikke bliver afleveret Fra brugerne til KUBIS Der er netop blevet truffet en strategisk beslutning om at al brugerhenvendelse skal gå igennem Spørg Biblioteket Chat med biblioteket En anden måde, hvor det kunne være oplagt for brugeren at kontakte biblioteket, er en chatfunktion. Dette kunne implementeres på mange forskellige måder. Den ene er, når en bruger har været x- tid på siden, kan den poppe op og spørge om der er noget man kan hjælpe med. En anden kunne være gennem den side, der skal laves til Spørg Biblioteket, hvor brugeren kunne vælge denne mulighed i stedet for at skrive en mail, og dermed få hurtigere svar på sit problem. Uanset hvilken mulighed man vælger, er det af afgørende betydning for succes, at chatten er tilgængelig i tidspunkter, hvor brugeren normalt ikke befinder sig på biblioteket Fra KUBIS til brugerne Der er på nuværende tidspunkt nedsat en arbejdsgruppe bestående af BK & DIMB, der gennemgår alle e- mails, der sendes til brugerne. Side 7

8 5.3. Anbefaling Ud over den gennemgang, der er planlagt, bør det også overvejes hvordan man kan profilere forskellige tilbud i disse mails. Det er oplagt at bruge noget af den plads, der er i mailen til profilering af informationsspecialister, e- ressourcer mm. 6. Projektopstart og brugerformidling Det er vigtigt at formidling og kommunikation bliver tænkt ind allerede fra projekternes opstart. Ellers kan man risikere at de dør, fordi folk slipper dem når de er færdige med det egentlige projekt og derfor ikke tænker formidlingen mod brugeren ind som et element, der skal sikre projektets overlevelse Anbefaling På baggrund af dette anbefaler jeg at der sker en systematisering af hvorledes den eksterne formidling bør finde sted. Dette kan fx ske ved at oprettet et særskilt felt i projektskabelonen, hvor dette diskuteres, så formidlingen til brugeren er sikret. Her kunne man fx sikre sig at folk havde overvejet: Vidensdeling med kolleger herunder nyhed på intra Formidling af nyheden på eksterne platforme (KU- NET? KU s eksterne website? KB.DK? REX? ECT.) Andre aktiviteter Selvom jeg indledningsvist nævnte, at denne rapport er centreret om den eksterne digitale kommunikation, vil jeg alligevel pege på vigtigheden af at skabe offline formidlingsaktiviteter. Uden at skulle kommer nærmere ind på hvad det digitale bibliotek indebærer, er det uomtvisteligt at stadig flere brugere bliver selvservicerende og behovet for at komme på biblioteket for at låne bøger er stødt faldende. Derfor er det tvingende nødvendigt for biblioteket at skabe andre (mentale) rum og services som brugeren kan profitere af. Dette kan blandt andet være aktiviteter med kunst og forskningsformidling på de enkelte lokationer, engagement i Forskningens Døgn, læsesalsaktiviteter, skriveworkshops etc. 7. Bilag I dette bilag har jeg lavet en oversigt over de platforme, hvor KUBIS er tilstede samt hvem, der er ansvarshavende. Bemærk venligt at denne liste ikke er udtømmende. I de tilfælde, hvor jeg har valgt at skrive kommentarer i forbindelse med platformen, er dette særligt bemærkelsesværdigt og bør reageres på hurtigst muligt. Side 8

9 CMS OVERORDNET: (JAHA) HUM: (HKM) SAMF: (JAHA) NAT: (NOP) SUND: (LEB) NAT/SUND: (THM) JURA: TEOLOGI: Bemærkning Det forekommer redundant og forvirrende for brugeren at der dels findes en overordnet NAT/SUND (der repræsenterer Nørre Alle) og dels såvel en NAT som en SUND (der hver især repræsenterer faget). Brugeren kan desuden ikke finde den overordnede side fra NAT/SUND gennem browsning, men kun gennem brødkrummestien. Det anbefales at der træffes en beslutning om enten kun at have de to fag- sider eller kun have den overordnede side, der knytter sig til Nørre Alle. Selvom jura og teologi ikke er en del af KUB, er der links til dem under FAG på kb.dk. Set fra en brugerperspektiv er dette problematisk idet de ikke er opdaterede. Brugeren ved ikke at de ikke er en del af KUB, hvorfor de kommer til at fremstå som misligholdt. Anbefaling Jeg anbefaler at de slettes fra menustrukturen. Hvis man ønsker at bibeholde dem, anbefales det at brugeren automatisk bliver viderestillet til de fungerende fagsider. Desuden bør man ligeledes oprette links til LIFE og FARMA, da hele Københavns Universitet i så fald skal være repræsenterer. BIBLIOTEKSDISCIPLINER: DANSK FOLKEMINDESAMLING: Bemærkning Det forekommer forvirrende at Biblioteksdiscipliner og Dansk Folkemindesamling står under FAG. Man får en forventning om at det netop er fag under KU. REX (Styregruppe) Side 9

10 DISKURS (BFD) Bemærkning Skin bør visuelt nærme sig kb.dk/kubis da dette ikke på nuværende tidspunkt har nogen fælles identitet med resten af familien. Dataverse (BFD) Bemærkning Skin bør visuelt nærme sig kb.dk/kubis da dette ikke på nuværende tidspunkt har nogen fælles identitet med resten af familien. CURIS Der står mange navne og e- mailadresser på siden (til hvert sit fakultet). Men hvem er ansvarlig for siden? Absalon.ku.dk (BIR) Der arbejdes p.t. med at få back- end adgang til Absalon og en KUBIS blok til formidlingen. KUnet.dk (BIR) Nyheder og uddannelses websteder Lektier Online (DIMA & Christina Vega) ANDRE: Der linkes til fra forsiden af under GENVEJE. Sociale medier: (JAHA) https://www.facebook.com/humbiblioteket (KIT) https://www.facebook.com/forskerservice (KUBIS infognome) (BFD) (JAHA+MOR) Side 10

11 LibGuides: (Ansv: HKM, Praktisk gris: JAHA, KRV, NOP. Derudover selvstændige fagreferenter på hver enkelt site) SAMF ANTROPOLOGI: AFRIKASTUDIER: POLITOLOGI: PSYKOLOGI: SOCIOLOGI: ØKONOMI: HUM OVERSIDE: ARKÆOLOGI: ASIENSTUDIER: AUDIOLOGOPÆDI: BIBLIOGRAFISK SOFTWAREPORTAL: ENGLESK: ETNOLOGI: FILMVIDENSKAB: FILOSOFI: GERMANSK: HISTORIE: KLASSISK FILOLOGI: KULTURSTUDIER: MEDIEVIDENSKAB: MUSIKVIDENSKAB: NORDISK: RETORIK: ROMANSK: SLAVISK: TEATER- OG DANSEVIDENSKAB: JURA 28 stk Kristoffer Scavenius NATURVIDENSKAB 14 stk Lisbeth Børgesen, Henrik Hornemann, Niels- Ole Prægel, Christian Knudsen, Thomas Hoffmann, Marc Sales, Bertil Dorch og Asger Væring Larsen. SCIENCE 3 stk Marc Sales og Christian Knudsen SOCIAL SCIENCES 5 stk Erik Schwägermann, Vibeke Ring, Annette Vester, Marc Sales og Sten Barfort Side 11

12 SUNDHEDSVIDENSSKAB 21 stk Lene Borrits, Melissa Wieser, Susie Andersen, Susanne Lindow og Torben Jørgensen TVÆRFAGLIGT (under HUM hedder den Bibliografisk softwareportal ) 1 stk Kristoffer Scavenius, Jesper Mørch og Niels- Ole Prægel Side 12

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier)

2. Semesterlitteratursamling kviklån, brugerannotationer i katalogen (tags/ sociale teknologier) Københavns Universitets Biblioteks- Informationsservice KUBIS KUBIS Samf - Tina Pipa, fakultetsbibliotekar Årsberetning KUBIS Samf 2010. 2010 har været et år hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

Fakultetsbiblioteksudvalget. Fakultetsbiblioteksudvalget. Forum. Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 kl

Fakultetsbiblioteksudvalget. Fakultetsbiblioteksudvalget. Forum. Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 kl D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fakultetsbiblioteksudvalget LEDELSE OG KOMMUNIKATION M Ø D E I N D K A L D E L E S E 15. NOVEMBER 2015 Forum Fakultetsbiblioteksudvalget

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX

LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX LAV AVANCEREDE SØGNINGER I REX I denne guide kan du læse om hvordan du udfører avancerede søgninger i REX, der er Det Kongelige Biblioteks katalog. De 2 faneblade Når du skal søge i REX skal du først beslutte

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen

Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Heidi Holst Madsen Låner i et elektronisk spil kegler: Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske? Temadag arrangeret

Læs mere

Sociale netværkstjenester for unge

Sociale netværkstjenester for unge - Om unges brug af sociale netværkstjenester på internettet Oplæg ved temadag om Sociale teknologier i fremtidens bibliotek 2.0, Danmarks Biblioteksskole, den 27. september 2007 Malene Charlotte Larsen

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251

Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch. 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS KUBIS STAB / Jesper Mørch 16. Marts 2014 Sagsnr. 2008-002251 DET KONGELIGE BIBLIOTEK Rapport om KUBIS-brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Samlede betragtning.

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Lektier Online nu og i fremtiden

Lektier Online nu og i fremtiden Lektier Online nu og i fremtiden 1-1 kontakt i realtid Chat Webcam / Headset Digital whiteboard Google Docs filesharing De oplevede styrker Lektier Online dedikeret lektiehjælp 1-1 kontakt via skærmen

Læs mere

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard

Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Harald S. Hansen, Janine M. Traulsen, Lene Jørgensen, Harrie Boonen, Eva Bøge, Anne-Marie Heegaard MØDEREFERAT 17. JUNI 2015 Forum Studienævnet

Læs mere

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt

Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Kommunikation - Så selv en vandskræk får lyst til undervandsjagt Fest og fællesskab - Hvad sælger du? Hvorfor fungerer FBMkommunikationen? Målgruppebevidsthed Valg af kanaler Autenticitet - tidsånd Eventkvaliteter

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Webstatistik og webanalyse. Brug af webstatistik på KB

Webstatistik og webanalyse. Brug af webstatistik på KB Brug af webstatistik på KB Hvad vil vi med webanalyse/key Performance Indicators? Vi vil have viden om vores brugere. Viden om hvordan vores brugere anvender vores ressourcer. Målrette og formidle services

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Workflow & Grafisk produktion

Workflow & Grafisk produktion Workflow & Produkt Markedsføringen af BBQ Wing it er vigtigt for at blive en succes. Derfor er det ikke nok, at magasinet bliver trykt, men at det også bliver tilgængeligt online. I dag læser mange danskere

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES

TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES TING DIN WEBSIDE BØR INDEHOLDE BRAND OCTOPUS CREATIVE STRATEGIES Hvad får kunden til at blive? Når jeg taler med en kunde, en samarbejdspartner eller en potentiel leverandør, tjekker jeg deres webside

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Har du ideer eller gode input til nyhedsbrevet, er du altid meget velkommen til at kontakte Projektsekretariatet.

Har du ideer eller gode input til nyhedsbrevet, er du altid meget velkommen til at kontakte Projektsekretariatet. Nyhedsbrev nr. 2 Velkommen til nyhedsbrevet, hvor du denne gang kan læse om: Den aktuelle projektstatus Projektsekretariatet, der nu er fuld bemandet Det virtuelle projektrum: www.odense.dk/ic Arbejdsseminaret

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus

Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Udvikling af beboerdemokratiet Ideer og anbefalinger fra den 10. nov. 2012 Boligkontoret Århus Hvor ønsker I at beboerdemokratiet skal bevæge sig hen i fremtiden? Resultat af Billedøvelsen Mere/bedre information,-

Læs mere

Digitalisering af relationer

Digitalisering af relationer Digitalisering af relationer De digitale relationer skal styrkes. Det sker blandt andet gennem profilering af de faglige medarbejdere. Det giver brugeren mulighed for at sætte et ansigt på den faglige

Læs mere

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent:

Biblioteksudvalgsmøde. Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet. Forum. Møde afholdt: 2. december Sted: Oddur Hansen. Referent: S A X O - I N S T I T U T T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Biblioteksudvalgsmøde M Ø D E R E F E R A T 2. DECEMBER 2015 Forum Biblioteksudvalg, Saxo-Instituttet Møde afholdt: 2. december

Læs mere