cand. musicae / Master of Music (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cand. musicae / Master of Music (MMus)"

Transkript

1 cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016

2 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold... 5 Hovedfag I (klaver)... 5 Hovedfag II (egne færdigheder)... 6 Mål for læringsudbytte... 7 Kammermusik... 8 Undervisningens mål og indhold... 8 Eksamens og prøvebestemmelser... 8 Kammermusik... 8 Mål for læringsudbytte... 9 Akkompagnement/repetition Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Akkompagnement/repetition Mål for læringsudbytte Metodefag til refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Metodefag til refleksionsopgave Mål for læringsudbytte Refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Refleksionsopgave Mål for læringsudbytte Læringsteori Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Mål for læringsudbytte Kvalifikationsramme DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

3 Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

4 Fag 1. År 2. År Hovedfag inkl. supplerende fag Kandidatprojekt 25 Kammermusik 15 Akkompagnement/Repetition 15 Metodefag 5 Refleksionsopgave 10 Læringsteori 5 Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

5 (1.-4. semester) Undervisningen har til formål, at den studerende videreudvikler sin evne til at virke som professionel musiker på et højt kunstnerisk og instrumentalt niveau. Hovedfagsundervisningen foregår som soloundervisning og fælles projekter i et bredt solistisk repertoire fra alle epoker. På 2. år af kandidatstudiet vælger den studerende en fokusering med udgangspunkt i kunstneriske kompetencer, der leder frem mod et virke som professionel pianist. Fokuseringen skal afspejle den studerendes kunstneriske valg og interesser og skal godkendes af faggruppelederen. Fokuseringen skal indeholde supplerende fag, som den studerende selv vælger i samråd med faggruppeleder, uddannelsesleder og egne lærere. Hovedfag I (klaver) Standpunktsprøve. Efter 2. semester. Eksamensindhold Prøvens formål er at give den studerende en vurdering af dennes nuværende niveau, samt at sikre en stilistisk bredde i indholdet af hovedfaget. Ved prøven vil den studerende blive eksamineret i solospil. Eksamensmateriale Lærer og studerende udarbejder i samarbejde et program med 30 minutters solospil-repertoire. Én ud af følgende tre stilarter skal være repræsenteret: - Barok - Wienerklassik - Ny musik skrevet efter 1960 Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Prøven har en varighed af 40 minutter inklusive votering. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af et censorpanel bestående af én af faggruppens fastansatte lærere, samt den studerendes egen lærer Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået suppleret med en mundtlig udtalelse DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

6 Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes ansvar, at programmet attesteres af læreren og indleveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag tidsfrister for indlevering af repertoireliste mm. Hovedfag II (egne færdigheder) Kandidatprojekt Efter 4. semester Eksamensindhold og -materiale Eksamenen afvikles som en offentlig koncert på 60 minutters varighed og den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programnoter Under vejledning af egen lærer samt lærere i supplerende fag tilrettelægger den studerende et program, der afspejler den studerendes fokusering på Kandidatuddannelsen. Solospil skal indgå i programmet. Programmet skal godkendes af faggruppeleder, attesteres af egen lærer og afleveres i Studieadministrationen. Samtidig med programmet indleveres en liste med opgivelse af værker/projekter indstuderet/gennemført i løbet af kandidat-studiet, attesteret af egen lærer. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang 75 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt op til 2 egne lærer(e) Sammensætningen af bedømmerne skal afspejle den studerendes fokusering på kandidatuddannelsen. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres rettidigt i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste / synopsis / programliste afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det indleveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste, programnoter, programliste mm. til eksamen. 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

7 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

8 (1. 3. semester) Undervisningen sigter mod at videreudvikle den studerendes evne til at indgå i kammermusikalske sammenhænge på et højt musikalsk, kunstnerisk og teknisk niveau. Kammermusikundervisningen foregår i samarbejde med tilstillede instrumentalister fra andre faggrupper og varetages af lærere fra klaverfaggruppen og andre faggrupper. Kammermusik Efter 2. semester Eksamensindhold og eksamensmateriale Der opgives kammermusikværker (eller dele af værker) fra forskellige perioder fra og med Wienerklassikken af en samlet varighed på ca. 40 minutter. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang 55 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres rettidigt i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste/synopsis/programliste afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det afleveres rettidigt i Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste mm. Lærer og studerende har i fællesskab ansvaret for tilstedeværelsen af. evt. andre medvirkende ved eksamen. Disse bør fortrinsvis findes blandt de studerende ved DKDM. 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

9 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til kammermusik kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til kammermusik samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende metoder, redskaber og udtryksformer i relation til kammermusik, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

10 ( semester) Undervisningen i akkompagnement sigter mod at udvikle den studerendes evne til at samarbejde med sangere i et bredt liedrepertoire. Herunder lægges vægt på fortolkning, tekstforståelse, forståelse og opmærksomhed på sangeres specifikke problemstillinger (vejrtrækning, stemmeomfang, osv.) Undervisningen i akkompagnement foregår med tilstillede sangstuderende i samarbejde med sangfaggruppen. Desuden skal den studerende praktisere som akkompagnatør for 1.års sangstuderende. Ordningen omfatter i alt 10 timer på årsbasis, som placeres efter aftale mellem den studerende, den sangstuderende samt hovedfagslæreren i sang. Undervisningens formål i repetition er at udvikle den studerendes evner til at indstudere repertoire med sangere og til at gengive klaverpartitur. Der lægges vægt på at udvikle den studerendes evne til at korrigere tekst-, rytme-, node-, intonations- og fraseringsfejl, samt at give musikalsk vejledning og instruktion. Desuden arbejdes der med klaverledsagelse af instrumental- og vokalmusik (opera/oratorieklaverudtog). Akkompagnement/repetition Eksamen afvikles som én samlet prøve. Efter 2. semester. Eksamensindhold og -materiale Akkompagnement Der opgives et med sanger(e) indstuderet fyldigt program fra forskellige stilperioder og med en spilletid på ca. 25 minutter. Endvidere aflægges der prøve i prima vista akkompagnement. Repetition Der vælges mellem to eksamensformer, enten: Eller Med en tilstillet sangstuderende foretager eksaminanden en gennemgang (med korrektion af eventuelle rytme-, node-, intonations-, tekst- og fraseringsfejl) af en opera- eller oratoriearie. Varighed ca. 10 minutter. Med en tilstillet instrumentalist fremfører eksaminanden en hurtig sats af en wienerklassisk, romantisk eller nyere solokoncert. Alle tuttisteder spilles helt ud. Varighed: 10 minutter. Oplysning om de af censorerne valgte opgaver meddeles eksaminanden ugedagen inden prøven. Ved eksamen i repetition benyttes klaverpartitur. 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

11 Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang 55 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor udpeget af faggruppelederen samt egen lærer. Der gives én samlet karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at programmet afleveres i studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for, at repertoireliste / synopsis / programliste afleveres rettidigt i studieadministrationen. Det er den studerendes eget ansvar, at programmet attesteres af læreren, og at det indleveres rettidigt i studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for aflevering af repertoireliste mm. Prima vista opgaven vælges af intern censor. De to censorer udvælger i samarbejde opgaverne til repetitionseksamen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af egne medvirkende ved eksamen. Disse bør fortrinsvis findes blandt de studerende ved DKDM. Den interne censor har ansvaret for tilstedeværelsen af de tilstillede studerende. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

12 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis og repertoire i relation til akkompagnement samt viden om indstuderingsteknik og metoder til løsning af tekniske og kunstneriske aspekter i relation til gengivelse af klaverpartitur kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis i relation til akkompagnement samt indstuderingsteknik og metoder til løsning af tekniske og kunstneriske aspekter i relation til gengivelse af klaverpartitur, samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

13 (1.-2. semester) Formålet med faget er at give den studerende viden om og vejledning i udformningen af refleksionsopgaven. Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at afgrænse et emne og udforme en opgaveformulering. Undervisningen indeholder vejledning i idéudvikling, research, dokumentation og opgaveformulering. Undervisningen foregår indledningsvis ved forelæsninger for alle studerende på årgangen og siden i mindre grupper. Metodefag til refleksionsopgave Efter 2. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en beskrivelse af sin refleksionsopgave i form af emne, opgaveformulering og dokumentationsform samt at komme med forslag til en intern vejleder. Censur og bedømmelse Emne, opgaveformulering og dokumentationsform skal godkendes af faggruppelederen, uddannelsesleder og fagets lærer. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin refleksionsopgaveformulering rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af refleksionsopgaveformuleringen. Opgaveformuleringen afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

14 Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

15 (4. semester) Formålet med refleksionsopgaven er, at den studerende dokumenterer færdigheder i at belyse kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger inden for et afgrænset emne. En refleksionsopgave kan variere i udformning, dog skal opgaven i sin dokumentationsform indeholde en redegørelse for baggrund, opgaveformulering, målsætning, metode og fremgangsmåde samt perspektivering. Refleksionsopgave Efter 4. semester Eksamensindhold / Eksamensmateriale Emne, opgaveformulering og dokumentationsform er på forhånd godkendt jævnfør eksamensbestemmelserne for Metodefag til refleksionsopgave. Eksamensform Eksamen kan have forskellig udformning alt efter refleksionsopgavens karakter. Fælles for alle eksamensformer gælder, at de på forhånd skal være beskrevet i den opgaveformulering, der afslutter faget Metodefag til refleksionsopgave, og at de indeholder en skriftlig fremstilling. Eksamen afsluttes med en minutters samtale med censorerne. Samtalen indledes med, at den studerende mundtligt fremlægger hovedpointerne i sin opgave. Varighed og omfang Varighed og omfang varierer alt efter refleksionsopgavens karakter. En rent skriftlig opgave skal udgøre normalsider eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Hvis refleksionsopgaven er udformet som en kombination af en skriftlig del og en anden form for formidling (opførelse, webbaseret, foredrag etc.), skal den skriftlige del udgøre 5-10 normalsider. (1 normalside = 2000 anslag). Eksamen har som udgangspunkt en samlet varighed på 30 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Refleksionsopgaven bedømmes af ekstern censor, intern censor og opgavevejleder. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for at indlevere den skriftlige del af refleksionsopgaven samt øvrigt relevant materiale rettidigt til Studieadministrationen. Den studerende er ansvarlig for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved præsentationen af refleksionsopgaven. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

16 Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indleveringen af den skriftlige del af refleksionsopgaven. Opgaven afleveres i 5 eksemplarer. Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

17 ( 2. semester ) Formålet med faget er at udvikle den studerendes bevidsthed om og forståelse af, at udøvelse, undervisning og formidling kan anskues fra forskellige vinkler. Den studerende får indblik i forskellige lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier, didaktik med videre, gennem en række forskningsbaserede forelæsninger. Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have max. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af uddannelseslederne i samarbejde med foredragsholder/ne umiddelbart efter foredragsrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af den relevante foredragsholder og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Opgaver med intern censur afleveres i 3 eksemplarer. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af opgaven. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

18 Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier og didaktik 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

19 Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Kandidatuddannelsen som pianist uden pæda- Hovedfag gogik Efter KA-eksamen Hovedfag Kandidatprojekt Kammermusik Akk/repetitio n Viden og forståelse Vidensfeltet Forståelse og refleksionsniveau Færdigheder Typen af færdigheder Vurdering og beslutning Formidling Kompetencer Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikkespecialister x x x x x x x x x x x x x x x Handlingsrummet kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og x x forudsætter nye løsningsmodeller DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

20 eller udtryk Samarbejde og ansvar kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og x x påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering x x x Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen som pianist uden pædagogik Efter KA-eksamen Andre fag Læringsteori Viden og forståelse Vidensfeltet Forståelse og refleksionsniveau Færdigheder Typen af færdigheder Vurdering og beslutning Formidling Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- x 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

21 specialister Kompetencer Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Efter KA-eksamen Andre fag fortsat Kandidatuddannelsen som pianist uden pædagogik Metodefag Refleksionsfag Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstne- Vidensfeltet risk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige x x problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August

22 kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye x udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- x X specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller X eller udtryk kan den studerende selvstændigt Samarbejde og igangsætte og gennemføre fagligt ansvar og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering x x 22 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som pianist Klaver uden pædagogik. August 2011

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music ORKESTERDIRIGENT STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver ret til at

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College

Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis. Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College Udkast til Studieordning for Master i musikpædagogisk praksis Det Jyske Musikkonservatorium i samarbejde med VIA University College 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Masteruddannelsen giver

Læs mere

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Indhold... 2 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (Orkester)...

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK KLAVER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTA- LIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) ACCORDEON STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM Aalborg Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 10. juni 2011 Version: Aug2014 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: August 2013 1 Indhold

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Performer, kammer- og orkestermusiker VERSION 5 290916 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere