FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016"

Transkript

1 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016

2

3 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: faglig i indhold differentieret i tilbud fleksibel i tilrettelæggelse effektiv i output III VISION 8 Vision Uddannelse i Centrum IV STRATEGIPLAN 2016 SOM SYSTEM 10 P Profil U Undervisning R Ressourcer E Effekt V STRATEGIPLAN 2016 INDSATSOMRÅDER 11 FORANDRING GENNEM FORANKRING 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) Styrke beskæftigelsen Arbejde og uddannelse et partnerskab (P) Gennemføre undervisningen med prøve/eksamen Motivering og fastholdelse: tæt på kursisten (U) Moderne og attraktiv arbejdsplads Forankring samarbejde, udfordring og arbejdsglæde (R) Tydelig kommunikation Tydelig kommunikation (E) 15

4

5 INDLEDNING Siden skolens overgang til statsligt selveje pr. 1. januar 2007 er skolens samlede aktiviteter og udbuddet af uddannelser ændret betydeligt. Efter 28 år i amtsligt regi med stramme rammer om aktiviteterne har der nu i snart fem år været frit optag til skolens uddannelser baseret på en taxameterfinansiering. Dette har betydet en samlet vækst på 50 pct. og en kraftig spredning i skolens aktiviteter. Der har været fuld damp på kedlerne. I den foreliggende strategiplan frem til 2016 er fokus flyttet fra vækst til større effekt. Nu gælder det konsolidering baseret på en forankring i skolens kerneydelse undervisningen. Aktivitetsomfanget og aktiviteternes finansiering kommer under pres som følge af Genopretningsplan og stramme rammer i finanslovene. Det betyder, at vi i den kommende strategiperiode vil have fokus på at udvikle de rigtige uddannelsestilbud til unge og voksne, og at vi indretter hele skolehverdagen, således at en større andel end nu gennemfører undervisningen med prøve. Dette skal fortsat ske i en dynamisk omverden, der kræver vedvarende nytænkning. Derfor har strategiplan 2016 fået overskriften Forandring gennem forankring. Strategiplanen er bygget om omkring fem af bestyrelsen vedtagne og uddannelsespolitisk formulerede indsatsområder, som alle er tænkt som vedvarende satsninger for skolen. For at opnå disse mål er der i planen beskrevet eksempler på initiativer, der p.t. er planlagt. Disse kan justeres, indskrænkes og udvides løbende. Strategiplanen er tænkt ubureaukratisk og dynamisk. Den årlige rapport til bestyrelsen vil derfor tage udgangspunkt i de initiativer, der i det forløbne år har været taget i anvendelse, og i at vi udfolder dem i tal og tekst med særligt fokus på deres effekt i forhold til indsatsområdet. Strategiplanen er udformet som et sammenhængende system, der sikrer, at vi med initiativerne i planperioden kommer omkring i hele skolens univers med relation til skolens forpligtelser på samfundsniveau. 5

6 I VÆRDIGRUNDLAG Faglighed Det betyder: at vi klart fokuserer på at sikre og videreudvikle en kompetencegivende skole med høj faglighed, differentieret pædagogisk formidling og bevidsthed om fagenes muligheder og begrænsninger. Det betyder ikke: at de enkelte fag er sig selv nok. Udvikling Det betyder: at vi anfægter tilvant viden og tilvant adfærd og søger grænserne for vores formåen. Vi forventer, at den enkelte kursist og medarbejder udfordrer sig selv i hverdagen. Samarbejder og netværk skal påvirke skolen som organisation. Det betyder ikke: at vi kaster vrag på tradition og erfaring, men at vi overvejer begge i en dynamisk omverden. Åbenhed Det betyder: at vi siger tingene så klart som muligt, og at vi gør information tilgængelig for alle. Vi vil derigennem sikre størst muligt engagement i og ansvarlighed for skolens hverdag og udvikling. Det betyder også åbenhed i form af mod, evne, parathed og forpligtelse til at deltage i grænseafsøgende og værdiskabende netværk og samarbejder. Det betyder ikke: at alt bliver tilladt, eller at vi ukritisk deltager i hvad som helst. Rummelighed Det betyder: at vi fokuserer på en mangfoldig helhed og derfor gør meget for at skabe rum for den enkelte. Vi bygger på, hvad den enkelte kan, og vi ønsker at styrke den enkeltes muligheder. Det betyder også, at den enkelte giver plads til andre samt aktivt og ansvarligt indgår i arbejdsfællesskabet. Det betyder ikke: at alt bliver lige gyldigt, og at vi accepterer hvad som helst. 6

7 II MISSION Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: faglig i indhold differentieret i tilbud fleksibel i tilrettelæggelse effektiv i output VUC Aarhus er en skole, der gennem sine kompetencegivende uddannelser muliggør, at unge og voksne hurtigt kan skifte spor i forhold til nye personlige mål for uddannelse, beskæftigelse eller personlig udvikling. Derved bidrager skolen til mobilitet i bredeste forstand. 7

8 III VISION Vision Uddannelse i Centrum VUC Aarhus er midtbyens foretrukne uddannelsessted for unge og voksne. I et fagligt ambitiøst, inspirerende og engageret uddannelsesmiljø udfordrer vi - på en skole under stadig udvikling - både unge og voksne. Vi fornyr til stadighed vores uddannelsestilbud, samtidig med at vi imødekommer omverdenens behov styrker vi den enkelte kursists uddannelse ved en tæt opfølgning, vejledning og en fleksibel tilrettelæggelse, tilpasset den enkelte kursists behov tilbyder vi den enkelte medarbejder rige udfoldelsesmuligheder på en attraktiv arbejdsplads, som også har store forventninger til den enkeltes indsats 8

9 STRATEGIPLAN 2016

10 IV STRATEGIPLAN 2016 SOM SYSTEM Systematikken i hele planen og for hvert indsatsområde er baseret på denne opbygning P U R E Input Skolen Output P U R E Profil: skolens profil i lokalsamfundet baseret på værdigrundlag, mission, vision og strategiplan Undervisning: fokus på undervisningen i huset Ressourcer: medarbejdere, rammer, økonomi (hvordan skal disse ressourcer plejes og udvikles, så vi kan undervise de kursister, vi har optaget i forhold til vores profil, og således at de kan gennemføre?) Effekt: effekt og dokumentation (vi ved, hvad vi gør, og om det virker) 10

11 V STRATEGIPLAN MANGFOLDIGHED, PROFILERING OG DIFFERENTIERING INDSATSOMRÅDE: OVERGANGE TIL UDDANNELSE Vi vil videreudvikle vore uddannelsestilbud, således at disse yder et selvstændigt og unikt bidrag til mobilitet i bredeste forstand, og at der er særligt fokus på overgang til videre uddannelse og på de nationale målsætninger herfor. Initiativer - eksempler HF/GS 1. Tilpasning af undervisningstilbudet i forhold til øget fleksibilitet og målgruppefokusering: profilering og differentiering 2. Etablering af tæt samarbejde med HF-aftagerinstitutionerne 3. Etablering af en tydelig og konkurrencedygtig HF2-og HFE-profil 4. Optimering af GS-tilbuddet i tæt samarbejde med GS-aftagerinstitutionerne, herunder etablering og justering af GS-fjernundervisning 5. Videreudvikling af Flex-konceptet i interaktiv retning 6. Kvalitet i vejledningen - videreudvikling AVU 7. Tilpasning af undervisningstilbudet i forhold til øget fleksibilitet og målgruppefokusering: profilering og differentiering; herunder udvikling af nye tilbud egne såvel som netværksbaserede 8. Videreudvikling af Flex-konceptet i interaktiv retning 9. Fra AVU til en ungdomsuddannelse 10. Kvalitet i vejledningen videreudvikling (herunder udslusning) P 11

12 2. ARBEJDE OG UDDANNELSE ET PARTNERSKAB INDSATSOMRÅDE: STYRKE BESKÆFTIGELSEN Vi vil som en del af den samlede aktivitet udvikle flere tilbud til beskæftigede og ledige på arbejdsmarkedet med henblik på at styrke deres muligheder for fortsat beskæftigelse eller omskoling. Initiativer - eksempler 1. Kvalitetsbaseret rådgivning 2. Udvikling af anderledes produkter tilbud 3. Netværk - oprettelse og pleje 4. Flere sparringspartnere aftaler og pleje 5. Anvendelse af flere kommunikationskanaler internt og eksternt 12 P

13 3. MOTIVERING OG FASTHOLDELSE: TÆT PÅ KURSISTEN INDSATSOMRÅDE: GENNEMFØRE UNDERVISNINGEN MED PRØVE/EKSAMEN Vi vil tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at flere kursister gennemfører undervisningen og gennemfører den med prøve/eksamen, og således at deres uddannelsesparathed øges. Initiativer eksempler HF/GS 1. Øget fokus på lærerens pædagogiske udvikling 2. Etablering og implementering af fastholdelsesstrategi inkl. en enkel og konsekvent håndtering af studieaktivtet 3. Etablering af et fælles kompetencecenter på skolen ( ) AVU 4. Fastholdelsesplan implementeres og videreudvikles 5. Støtteaktiviteter udvikles og justeres 6. Udvikling: Tæt på kursisten kursist, fag, lærer > relation, faglighed og ledelse 7. Etablering af fælles kompetencecenter på skolen ( ) U 13

14 4. FORANKRING SAMARBEJDE, UDFORDRING OG ARBEJDSGLÆDE INDSATSOMRÅDE: MODERNE OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en økonomisk velfunderet skole i tidssvarende bygninger og en attraktiv arbejdsplads, der udvikler sig sammen med medarbejderne gennem dialog om de fælles forpligtende opgaver, og hvor der er rum for den enkeltes bidrag. Initiativer - eksempler AVU og HF/GS 1. Effektiv og fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid 2. Implementering af initiativer til løbende at fremme det gode arbejdsmiljø på skolen, herunder medarbejderinvolvering 3. Kompetencestrategi udarbejdes og implementeres 4. Etablering af tidssvarende undervisningslokaler 5. Kvalitet og fremsynethed i udmøntning af skolens personalepolitik BYGNINGER 6. To velfungerende huse for kursister og medarbejdere fra august få satellitter 7. Samling af skolen i én bygningsmæssig enhed fra ØKONOMI 8. Styrkelse af egenkapitalen med henblik på bygningsstrategien 9. Drift i balance i hver af skolens tre afdelinger 14

15 5. TYDELIG KOMMUNIKATION INDSATSOMRÅDE: TYDELIG KOMMUNIKATION Vi vil kommunikere tydeligt og enkelt om skolens virke med basis i centrale nøgletal og indsatsområder med henblik på, at medarbejdere og omverden kan have et fyldestgørende billede af skolen, og således at skolen også derigennem formår at forblive en attraktiv uddannelsesinstitution. Initiativer - eksempler AVU OG HF/GS 1. Optimering af kommunikationsveje og deres anvendelse 2. Optimering af systematik og enkelhed i den interne kommunikation 3. Etablering af kommunikationsplatform(e), som underbygger behovet for enkel og tydelig kommunikation 4. Anvendelse af nøgletal i den interne og eksterne kommunikation 15

16 Strategiplan 2016 Forandring gennem forankring Alle fotos er fra VUC Aarhus Foto: Nils Lund Pedersen og Jonna Fuglsang Kjeldsen Oplag: VUC Aarhus Ingerslevs Boulevard 3 Postboks Aarhus C Tlf STÆHR GRAFISK

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Indledning Virksomhedsplanen er udarbejdet på et ændret grundlag, idet bestyrelsen med udgangspunkt i en solid og velkonsolideret drift, har ønsket et længere sigte på skoleudviklingen. På den baggrund

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere