Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv."

Transkript

1 UGE 6* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN Tunnelsyn Prognose-debat om Femern Bælt Forbindelsen fjerner fokus fra det store perspektiv. Af Henrik Kragelund, indehaver af First Link Kommunikation. I disse dage er der debat i medierne om, hvorvidt man kan stole på de prognoser for fremtidens trafik, der indgår som element i beregningerne for den kommende Femern Bælt forbindelse. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en spændende debat for visse forskere, og jeg synes selv, mediedebatten er spændende til brug i et oplæg om strategisk kommunikation. Men hvad med alle andre? For de, der overhovedet har tænkt over perspektiverne i Femern Bælt projektet, er forbindelsen langt mere end en diskussion om, hvordan man bedst muligt kan forudsige antallet af køretøjer på en vejstrækning, der ikke er bygget endnu. De er mere interesseret i det store perspektiv. F.eks. at der er tale om at fjerne den sidste færge-forhindring i EU på den km. lange vej fra Gibraltar til Nordkap. At der er tale om at forbinde vores hovedstad med Tysklands gateway til verden, Hamborg. At der er tale om at åbne Lolland-Falster og hele Sjælland for tyske turister og investorer. At der er tale om at aflaste presset på øst-vest baneforbindelsen og dermed øge kapaciteten i gods- og passagertrafikken mellem Jylland, Fyn og Sjælland. At der også er tale om et gigantisk byggeprojekt med tusinder af arbejdspladser og lærepladser støttet med ca. 8 mia. kr. fra EU er måske knap så perspektivrigt, men det luner ikke desto mindre i en årrække. Siden 2009 har jeg fulgt udviklingen omkring Femern Bælt byggeriet tæt, og siden 2011 har min tyske kompagnon og jeg med vores ugentlige gratis nyhedsbrev Fehmarnbelt Weekly givet andre mulighed for også at følge med. Os der har fulgt historien ved, at prognose-debatten er ikke det første anslag mod projektet. Siden forbindelsen blev vedtaget med en statstraktat i 2008 har der faktisk været en del kritikpunkter. Men ingen har for alvor beklikket selve planen om at at anlægge en fast forbindelse mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Kritikken har snarere gået på midler og proces end på målet. Det store perspektiv har sjældent været til debat.

2 Et af de større kritikpunkter angik nordtysk frygt for banegodstrafikkens hærgen i det populære, kystnære turistområde i Nordtyskland. Slesvig-Holstens delstatsregering og forbundsregeringen i Berlin tog konsekvensen af en planlægningsproces, som tydeligvis ikke havde været optimal, og Deutsche Bahn blev bedt om at lægge en helt ny linjeføring. Dette er årsagen til, at flere danske medier forleden kunne berette, at tyskernes transportminister havde varskoet Magnus Heunicke om forsinkelse i tidsplanen for de nye nordtyske baneforbindelser. Det, de færreste medier - om nogen - fortalte var, at forsinkelsen strengt taget bunder i respekt for natur og erhvervsvilkår i et af Tysklands landområder, som netop kan håbe på, at forbindelsen vil skabe vækst i områdets turismeindustri. Det store perspektiv sejrede. Den endelige lovbehandling om Femern Bælt forbindelsen ligger lige om hjørnet både i Danmark og Tyskland. Set i det perspektiv er prognose-debatten timet perfekt, i hvert fald hvis man har som mål at bremse eller forsinke tunnelbyggeriet. Jeg er lykkelig fri for ekspertviden om trafikprognoser, men jeg er villig til at æde en gammel tyrolerhat, hvis nogen kan overbevise mig om, at Danmark - set i det store perspektiv - tjener sig bedst ved at holde sig fri af Tyskland og forblive i rollen som Europas trafikale stopklods. ØGET TRAFIK OG FORBEDRET RESULTAT For første gang siden 2009 har Øresundsbron i 2014 oplevet en stigning i den samlede vejtrafik. Resultatet før værdiregulering udgjorde DKK 783 millioner, en forbedring på DKK 186 mio i forhold til året før. Vejtrafikken på Øresundsbron steg med 3,4 procent i 2014, hvilket er den største trafikstigning i seks år, selv hvis man ser bort fra effekten af strejken i juni Udviklingen skyldes primært fritidstrafikken med BroPas, som er steget med 7,6 procent i perioden. I løbet af efteråret er den tilbagegang, som har præget pendlertrafikken de seneste år, aftaget. Sidst på året ser det tilmed ud til at udviklingen er vendt, med øget pendling i fjerde kvartal. Fragttrafikken fortsætter med at stige, men i mindre grad end tidligere. Øresundsbrons andel af lastbilstrafik over Øresund udgjorde i procent. - Vi arbejder intensivt med at gøre det lettere for folk at tage over i fritiden, og det har vi haft god succes med. Vi ser først og fremmest, at det er de store, traditionelle attraktioner, som lokker folk over sundet, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet. Vejindtægterne steg til millioner DKK, hvilket er en øgning på 68 millioner DKK sammenlignet med Indtægterne fra jernbanen, som er et fast beløb, der reguleres i takt med prisudviklingen, faldt noget på grund af justering af indeksreguleringen. Driftsomkostningerne faldt noget. Resultatet før renter blev et overskud på millioner DKK, hvilket er en forbedring med 68 millioner DKK. Renteudgifterne faldt med DKK 118 mio til DKK 384 mio. Det skyldes primært gennemslag af de lavere renter, men også en mindre nettogæld og faldende inflation har bidraget positiv til udviklingen. Den rentebærende nettogæld faldt med millioner DKK i perioden. Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering blev 783 millioner DKK, hvilket er en forbedring på 186 millioner DKK. Du kan læse mere på:

3 Direktør i Danske Havne, Gitte Lillelund Bech, fotograferet af Jacob Carlsen DANSKE HAVNE SKABER 58 MIA I ÅRLIG TILVÆKST Det viser en ny OECD-rapport OECD har igennem fem år analyseret nogle af verdens største havnebyer for at finde en formel for sameksistens, der fører til økonomisk vækst ikke på trods, men i kraft af et velintegreret strategisk samarbejde mellem by og havn. Overføres OECD s resultater til den danske havnesektor, skaber danske havne en årlig samlet værditilvækst på 58 mia. kr. til det danske samfund. - Når regeringens vækstplan for Det Blå Danmark skal evalueres i foråret 2015, leverer OECD s havneanalyser konkret input til den blå vækstagenda, siger Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne og fortsætter: - Ved at understøtte udviklingen af danske havne dokumenterer OECD, at der kan opnås vækst og arbejdspladser i vandkants-danmark. Så det skal opfølgningen på vækstplan Det Blå Danmark helt sikkert tænke ind. Danske havne skaber værdi for 58 mia. kr. om året OECD s analyser viser, at 1 ton godsomsætning i gennemsnit skaber 100 US dollar i værditilvækst. For hver 1mio. ton godsomsætning skabes der på kort sigt 300 nye job. De danske havne havde i 2013 en godsomsætning på lidt mere en 88 mio. ton. Det svarer til knap 58 mia. kr. i værditilvækst og maritime job. Dertil kommer de afledte og indirekte job i andre erhverv, servicevirksomheder og klynger. I Danmark har mellem og danskere deres arbejde på eller i tilknytning til en havn. For at sætte det i relief, så repræsenterer den danske fødevareklynge en eksport på over 156 mia. kr. årligt og skaber job, hvilket gør det til Danmarks vigtigste erhverv. Et fælles kendetegn er, at en væsentlig del af arbejdspladserne i landbruget og Det Blå Danmark ligger i yderområderne. FAKTA * Vækstfaktor i havne sættes på ligning * OECD s Port-City rapporter har fokus på, hvordan havne igen bliver en central drivkraft for økonomisk vækst og byudvikling i verdens havnebyer. * OECD nævner de tre vigtigste faktorer for, at havne kan bidrage til økonomisk vækst: optimal adgang til havnen fra vandside, effektive havneoperationer og stærk baglandsinfrastruktur. Konkurrencekraft gennem infrastruktur med andre ord. Derfor arbejder Danske Havne på en naturlig modernisering af havnenes rammevilkår og nye politiske initiativer, der er med til at modne havnes potentiale og skabe stærke maritime klynger samt effektive transport-, industri- og erhvervscentre. Læs rapporterne for de enkelte havne og den sammenfattende rapport her: Danmark har mange havnebyer, der i samspil med havnen og myndighederne kan finde inspiration hos OECD til en stærkere platform for udvikling af havn og erhverv. OECD nævner de væsentligste by-havn udviklingsinstrumenter, som er genstand for lovgivning. Læs mere på: Se hele programmet og print din GRATIS billet her:

4 KONFERENCE: BANEBRANCHEN SÅ KØRER DET ÅRLIGE KONFERENCETOG IGEN Tirsdag den 5. maj 2015 afholder BaneBranchen igen Den Danske Banekonference. Igen i år vil der være 7 parallelle sessioner - heraf 3 på engelsk, med i alt omkring 55 indlæg. Indlæggene spænder bredt fra indlæg om de tekniske detaljer over indlæg om de danske projekter til de overordnede megatrends. Der skulle således være spændende indlæg for alle. Konferencen finder igen i år sted i Tivoli Congress Center i København, og afholdes i samarbejde med CenSec, DI Transport, IDA Rail, NJS og TØF. Yderligere information findes på hvor du også allerede nu kan tilmelde dig til konferencen. Bemærk at fristen for tilmelding er 12. april og "tidlig tilmeldings"-rabat fås til og med den 8. marts. KONFERENCE: TØF FOKUS PÅ E-HANDEL Transportsektoren skal tilpasse sig den nye udvikling Af chefredaktør Knud Meldgaard TØF (Transportøkonomisk Forening) holdt i går sin Logistik- og Godskonference 2015, i Børsbygningen i København, med bred deltagelse fra både virksomheder, organisationer og politikere. Emnet var e-handel og diskussionen gik på hvordan e-handel fremover vil forandre transport- og logistiksektoren og hvad branchen kan gøre for at tilpasse sig de nye tider, både lokalt i Danmark, men også både på det europæiske og de oversøiske markeder. Hovedkonklusionen må være, at mulighederne er legio, men der skal præsteres både nye ideer og arbejdsmetoder. Blandt de ca 100 tilmeldte var der stor lydhørhed over for de mange indlæg fra bl.a. Carsten Dalbo Pedersen, der er adm. direktør i PostNord Logistics A/S og fra Casper Damgaard, der er Country Manager hos EDI Soft. Det var direktør i DI Transport, Michael Svane, der som formand for TØF bød velkommen, og i frokostpausen lykkedes det undertegnede, at kapre direktøren for besvare et par spørgsmål. Flere nicher Man kunne jo begynde, Michael Svane, med at spørge, hvad denne e-handel kommer de store, tunge transportører ved. Handler det ikke om, at sende et par sko eller noget kosmetik med Posten? - Det kommer den tunge transportsektor så meget ved, at hvis man ikke tager aktiv del i det her, så sætter man sig uden for en stor del af det marked der er i vækst, så derfor skal man, som transportør, ikke kun have en bilpark, der består af store, tunge lastbiler, men også have både kassevogne og almindelige varebiler, svarer direktøren. Men hvad med fremtiden? Michael Svane er altså fortrøstningsfuld mht. fremtiden og understreger, at der, i mange tilfælde, vil blive tale om en opdeling. En specialisering, hvor flere operatører vil finde en niche, i det nye marked, der passer til deres forretningsmodel og økonomi, uanset om der er tale om business to business eller business to consumer. - Men vi vil også se, at hvis de store fravælger det nye koncept, så skærer de sig selv af fra en stor del af det marked, som ligger i e-handel, Så uanset om der er fokus på andre virksomheder eller direkte modforbrugerne, så kommer denne udvikling til at sætte langvarige mærker i transportbranchen, tilføjer direktøren.

5 Ove Holm, der er underdirektør og erhvervspolitisk chef i Dansk Transport og Logistik (DTL), var moderator på dagens sidste del og han svarede forleden på Dagbladet Børsens spørgsmål om hvorfor e-handel er det store tema i år: - For en uge siden oprettede vi en specielforening i DTL for kurér- og varebilsvognmænd, som er nogle af dem, der mærker mest til e-handlen. Nethandel er et kæmpe forretningsområde for os, og der findes ca lastbiler, som kører pakker og budkørsel. Oven i det skal der lægges ca varebiler. Kort sagt: Markedet er fordoblet på få år, og det er her væksten kommer. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, og markedet fortjener derfor en organisering. Det vil vi som brancheorganisation gerne arbejde for. KONFERENCE: FREMTIDENS BROAFGIFTER MINIKONFERENCE PÅ TRANSPORT 2015 OM FREMTIDENS BROAFGIFTER Debatten om broafgifterne på Storebæltsbroen har medført en bredere debat om broafgifter generelt i medierne, hvilket igen har betydet en inddragelse i debatten også om afgifterne på Øresunds - forbindelsen samt hvilken indflydelse en evt. nedsættelser af afgifterne vil betyde for den kommende Femern forbindelse. Vi afholder derfor en MiniKonference Torsdag den 19. marts kl i MCH Messecenter Herning Vi har indbudt en række personer og repræsentanter for organisationer, der p.t. har indflydelse på debatten og på de evt. nye beslutninger, der skal træffes omkring de fremtidige afgifter bl.a. for erhvervslivet. De indbudte er: De trafikpolitiske ordførere fra Folketingets partier * Repræsentanter for Broerne (Øresund, Storebælt, Femern-forbindelsen samt Kattegat-forbindelsen og HH-forbindelsen) * Repræsentanter fra DI Transport, TØF og DTL * Borgmestrene fra Nyborg og Slagelse & FONDEN KRAKA. Der er afsat 2 timer til konferencen og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til deltagerne Arrangør: Meldgaard Media & Marketing * Vært ved konferencen: MCH Herning Messecenter Ordstyrer/moderator: Chefredaktør Knud Meldgaard, ØRESUNDSMAGASINET Indleder: Michael Svane, formand for TØF * Hovedsponsor: TØF ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 11 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FOKUS PÅ GODS: BANE OG HAVN VI INVESTERER MARKANT I INFRASTRUKTUR - OGSÅ TIL FORDEL FOR GODSTRANSPORTEN Den

Læs mere

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: VELKOMMEN TIL 2015 Vi har passeret årsskiftet og det er tid til nytårsudtalelser fra politikere,

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen!

BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! UGE 21 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN BALLADE I BAGGÅRDEN Kina driller USA igen! Trafikpolitisk Kommentar af chefredaktør Knud Meldgaard Den kinesiske premierminister,

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 50 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR Made in China: DEN NY VERDENSORDEN Europa besejrede Afrika, men Kina besejrer verden Af chefredaktør Knud Meldgaard

Læs mere

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB.

NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober en nyoprettet stilling som programdirektør for indkøb af tog i DSB. UGE 34 * 2015 ORIENTERING OG DEBAT OM TRANSPORT * LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I EU MED TEMASEKTION OM LETBANER I SAMARBEJDE MED LETBANER.DK NY PROGRAMDIREKTØR TIL DSB Jürgen Müller tiltræder den 1. oktober

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 18 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR EU-kommissær Kallas: FEMERN BÆLT-TUNNELEN ER VIGTIG FOR EUROPA Den faste forbindelse over Femern Bælt er

Læs mere

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

- for bæredygtig vækst og udvikling

- for bæredygtig vækst og udvikling Fremtidens Infrastruktur - for bæredygtig vækst og udvikling Fælles indsats for infrastruktur Trængselsproblemer skal løses Danske havne skuer mod øst Klimaændringer stiller krav En velfungerende og sammenhængende

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse

gods på vej Fri cabotage i EU fra 2014? Dansk vejgodstransport i bevægelse Svært at klare sig på danske plader transportuddannelse Dette er et annoncetillæg fra vejgodstransportens brancheorganisation ITD gods på vej KONKURRENCEEVNEN UNDER PRES: Svært at klare sig på danske plader Ny transportuddannelse Dansk vejgodstransport i bevægelse

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Øget mobilitet > Hvilke transport- og infrastrukturprojekter står øverst på

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN!

VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! U G E 10 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR VELKOMMEN TIL EN NY MEDARBEJDER OG ET NYT NAVN! Der er med stor glæde vi byder velkommen til salgschef Bo

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Ugens transport. ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence

Ugens transport. ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence Ugens transport 1 Fredag 16. august til onsdag 21. august 2013 - Nummer 23-2. årgang ITD: Vognmænd udflager for at d e l t a g e i i n t e r n a t i o n a l konkurrence Læs mere side 4 og 5 Vejdirektoratet

Læs mere

Der er penge i at være bæredygtig

Der er penge i at være bæredygtig #11 16.-18. september 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV KVINDERNE VINDER side 16 VELFÆRD - MONOPOL ELLER VALGFRIHED? BRANCHE MED SIKKER VÆKST NETVÆRK SKABER

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1 Tirsdag den 28. april 2015 (D) 1 83. møde Tirsdag den 28. april 2015 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 39: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om fremtidige

Læs mere