LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM"

Transkript

1 LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM Teach First Graduate program i samarbejde med

2 Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. Teach First er et toårigt graduate program, hvor du underviser på en skole i et socialt udsat område og gennemfører et praksisnært uddannelsesforløb. Du udvikler dine evner som leder og underviser, og du gør en vedvarende forskel for de børn, der har mest brug for det måske Danmarks næste astronaut, succesdigter eller statsminister. Et toårigt ledelsesudviklingsprogram Teach First Graduate programmet har fokus på at udvikle dig som leder. Det omfatter egen undervisning, en personlig mentor, ledelseskurser og en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse. Som underviser er du nødt til at være en dygtig leder, der kan engagere, motivere, inspirere og guide dine elever. Du skal kunne samle andre omkring fælles mål, vinde respekt, skabe overblik, tage ansvar og kommunikere tydeligt til elever, forældre, kollegaer og ledere. Det er kompetencer, der efterspørges i enhver organisation. 2 Din viden. Deres fremtid.

3 Indhold Teach First Graduate programmet Fuldtidsansættelse, ledelsesudvikling og mentorforløb Et globalt netværk Udvælgelse og optag Hvem samarbejder vi med Efter programmets to år Uddannelse er det vigtigste middel til at bryde social arv... 1 ud af 6 går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne De får sjældent en ungdomsuddannelse og har færre muligheder i livet... og dygtige undervisere er den vigtigste del af en god uddannelse Du har evner til at lede, motivere og lære fra dig Du udvikler dig selv og dine elever på en og samme tid 3

4 Fremtidige ledere med undervisningserfaring Toårigt og fuldt lønnet graduate program Det toårige graduate program kombinerer fuldtidsansættelse med et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb, der udvikler dine kompetencer som underviser og som leder. I dag går 1 ud af 6 ud af folkeskolen uden at kunne læse, regne eller skrive godt nok til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Sådan behøver det ikke at være. Teach First Danmark engagerer de dygtigste nyuddannede fra universiteterne til et toårigt graduate program, hvor de underviser børn og unge i de ældste klasser på skoler i socialt udsatte områder. Du kan motivere, lede og lære fra dig Som Teach First Graduate skal du kunne kommunikere effektivt, opbygge tillid, vinde respekt og tage lederskab. Det er du allerede god til, og det vil du lære at mestre. Specielt i situationer, hvor dit overblik, din viden og person bliver udfordret. Du kan opnå ambitiøse mål Programmet består af benhård undervisningserfaring, ledelsesudvikling og sparring med en personlig mentor. I løbet af programmets to år udvikler du værktøjerne til at gøre en forskel for sårbare børn og unge i skolen og i resten af deres liv. Nogle gange vil det sige at styrke deres faglighed og gøre dem klar til en ungdomsuddannelse. Nogle gange vil det sige at motivere dem til at komme i skole. Og andre gange vil det være at give dem troen på sig selv. Som Teach First Graduate bruger du din viden, dine erfaringer og din person til at inspirere børn og unge til at udvikle deres fulde potentiale. Hvad får du selv ud af det? Dit udbytte som Teach First Graduate kan måles i dine og dine elevers fremtidsmuligheder. Du inspirerer udsatte børn og unge til at udvikle deres talent, og du tilegner dig kompetencer, som du kan bruge i enhver organisation. Vores ambition er, at programmet inspirerer dig til at udvikle dig og til også fremadrettet at præge samfundet positivt hvad enten det er som underviser, som erhvervsleder eller som aktiv beslutningstager i det offentlige. Vi samarbejder med nogle af Danmarks største virksomheder og organisationer. De deler vores vision om, at alle børn skal have muligheden for en god uddannelse uanset social baggrund. Samtidig anerkender de, at man som Teach First Graduate opnår kompetencer, som er værdifulde som leder i alle organisationer. 4

5 Dygtige undervisere betyder mere for et barns læring end noget andet. Mere end klassestørrelser, skolebudgetter og teknologi. Measures of Effective Teaching, 2013 Hvad gør du efter at have fuldført programmet? Erfaringer fra andre lande viser, at godt halvdelen vælger at fortsætte med at undervise, mens andre bruger programmet som et springbræt til nye karrieremuligheder. Programmet er en platform for at sætte et afgørende præg på børn og unges fremtidsmuligheder og udvikle dig selv. Resten overlader vi til dig. 76% af skoler har svært ved at finde en ny lærer i natur/teknik. Samme billede gælder for en række andre fag: 75% i musik. 74% i fysik/kemi. 69% i tysk. 62% i biologi. 61% i geografi. 28% i matematik. UNI-C, 2009 ANSØGNING ANSØGNING ANSØGNING ANSØGNING VS. Skoler i socialt udsatte områder er hårdest ramt. De modtager i gennemsnit 3 gange færre ansøgninger til ledige stillinger. UgeBrevet A4,

6 Teach First Graduate 1 programmet Sommerakademiet Programmet begynder med sommerakademiet en praktisk og teoretisk indføring i hvordan du underviser, leder, motiverer og opnår ambitiøse mål. Samtidig møder du de andre deltagere og opbygger et netværk, som du vil kunne trække på i programmets to år og efterfølgende. Sommerakademiet er fyldt med sjov og masser af hårdt arbejde. Dine første skridt som underviser Efter sommerakademiet begynder du arbejdet på din skole. Det er et stort skridt, og det første år af programmet har fokus på at udvikle dine kompetencer til at undervise og sætte mål for dig selv og andre. Som en del af programmet modtager du undervisning i pædagogik og klasseledelse på Metropol, som står for en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse. En personlig mentor - en erfaren lærer eller skoleleder - giver dig løbende feedback på din undervisning, ligesom du vil blive støttet af din skole og kollegaer og selvfølgelig af os. ÅR Fuld løn. Fuldt ansvar. Mød hinanden på tværs af årgange I sommerferien inviterer vi de forskellige Teach First Danmark-årgange på en uges fælles ophold. Det vil være en mulighed for at mødes og dele erfaringer. Samtidig lægger det fundamentet for at knytte venskaber og opbygge et netværk af ligesindede på tværs af uddannelser og landsdele. 6

7 Teach First Danmark uddanner dygtige undervisere med stærke ledelseskompetencer, der kan bidrage til at sikre flere børn og unge i Danmark en god uddannelse. Rejsen begynder med det toårige Teach First Graduate program, der kombinerer fuldtidsansættelse som underviser med en praksisnær uddannelse. 2Ledelsesudvikling Om du opnår succes med dine elever afhænger af mere end dine evner som underviser - det afhænger af dine evner som leder og rollemodel. Det gælder i og uden for skolen, og det gælder uanset, hvilken vej du vælger efter programmets to år. Derfor er der i programmets andet år fokus på din lederrolle, projektledelse, teamsamarbejde, kommunikation, problemløsning og management i større organisatoriske sammenhænge. Ledelsesudviklingen indgår i den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse på Metropol, og den afholdes sammen med vores virksomhedspartnere, der anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere talentfulde børn og unge i udsatte områder. Opnå mere med dine elever Efter sommerferien vil du bygge videre på dine succeser. Du vil blive udfordret til at bringe dine evner som underviser og leder i spil for at sætte det størst mulige præg på dine elevers fremtid og inspirere dem langt ud over karakterer. ÅR Opnå en fuld læreruddannelse Ved udgangen af andet år afslutter du programmet med en akkrediteret meritlæreruddannelse. Et netværk af ambassadører og ledere Ligesom vi engagerer flere dygtige undervisere, sigter vi også efter, at du i løbet af programmet udvikler kompetencer til at blive leder i og uden for folkeskolen. Efter programmets to år bliver du en del af Teach First Danmarks alumnenetværk et netværk, du kan trække på i din videre karriere. Du får også mulighed for at tage del i et globalt netværk af ambassadører på tværs af lignende programmer. Programmets opbygning uddybes på næste side 7

8 Fuldtidsansættelse, ledelsesudvikling og mentorforløb Få værktøjerne til at nå ambitiøse mål med dine elever En dygtig underviser er en dygtig leder det gælder særligt på skoler med store sociale udfordringer. Det stiller krav til din udvikling som underviser, men også som fagligt fyrtårn og rollemodel. SOMMERAKADEMIET Undervisning, pædagogik og didaktik Tilrettelæg din undervisning og bliv rustet som klasseleder Projektledelse og management Ledelses- og lærerfaglig mentor Sæt personlige mål med din mentor... Faglighed og formidling Opnå undervisningserfaring inden skolestart ved 2 ugers sommercamp med børn og unge 8

9 DU UNDERVISER I TRE FAG Du kan få merit for ét fag på baggrund af din universitetsuddannelse og opnår kompetence i yderligere to fag. Klar til skolestart Få værktøjer til at nå dine elever udenfor skolen Programmet afsluttes bl.a. som færdiguddannet lærer ÅR 1 ÅR 2 Sæt ambitiøse mål for alle elever og brug tosprogethed som en ressource Forstå dine elevers læring og trivsel Spot talentet: Elever med særlige behov Team- og projektledelse; problemløsning og kommunikation... og modtag feedback og coaching vedrørende dit arbejde på skolen og din udvikling som lærer og leder Bliv fagligt klædt på til konkrete undervisningsemner og få praktisk sparring vedrørende forløb i din egen undervisning 9

10 Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 10 Nelson Mandela

11 I England scorer skoler med Teach First- Graduates højere karakterer end skoler med sammenlignelige sociale udfordringer. University of Manchester et.al., 2010 Det globale nonprofit netværk Teach For All findes i mere end 30 lande og er med til at fremme lige uddannelsesmuligheder for børn og unge rundt om i verden. Andre lande i netværket Teach For All TEACH FIRST VAR DEN 3. MEST POPULÆRE KARRIEREVEJ i 2013 blandt dimitterende fra universiteterne i England ifølge Times Magazines liste over 100 Top Graduate Employers. Times Magazine, % AF DE MEST SUCCESFULDE IVÆRKSÆTTERE inden for uddannelse i USA har undervist gennem Teach For America. Education Next,

12 Udvælgelse og optag ANSØG NU PÅ TEACHFIRST.DK Inden ansøgning Skriv eller ring til os, hvis du har et spørgsmål. Du kan også møde os til et event på dit universitet - hold dig opdateret via teachfirst.dk. Online ansøgning Indsend din ansøgning via teachfirst.dk. Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning samt dit CV. Interview og optagelsesdage Vi inviterer udvalgte kandidater til et personligt interview. Hvis du går videre, inviteres du til en optagelsesdag, hvor du testes i en undervisningssituation, en case-øvelse og et interview. Udvælgelse til jobsamtaler Hvis du klarer dig igennem, får du et betinget tilbud om optagelse, hvorefter du inviteres til en ansættelsessamtale på en skole. Du optages endeligt på programmet, når du ansættes på en skole. Sommerakademi Et seks ugers sommerakademi, der giver dig en dyb forståelse for social ulighed og forbereder dig til din egen undervisning. Du starter på en skole (august) Du starter med at undervise på en skole i Hovedstadsområdet. Læs mere og kontakt os via teachfirst.dk 12

13 Ikke alle har evnerne til at blive en dygtig underviser, og derfor stiller vi høje krav til dig som ansøger. Samtidig kan du forvente meget af Teach First Danmark både af programmets to år og af dine muligheder efter programmets afslutning. Sådan ansøger du Hvordan ansøger jeg? Du ansøger via teachfirst.dk Hvem kan ansøge? Du skal have færdiggjort din bachelor, kandidat eller ph.d. i sommeren Du kan derfor også søge programmet, hvis du allerede har afsluttet din uddannelse og er i arbejde. Hvad kigger vi efter? Udvælgelsen af Teach First Graduates bygger på international best-practice for udvælgelse af kandidater med lederpotentiale og kompetencer, der har vist sig at have en positiv effekt på elevers læring og almendannelse. De konkrete optagelseskriterier fremgår på teachfirst.dk Løn Under programmets to år er du ansat som lærer med ufaglært lærerløn. Afhængigt af kommune ligger lønnen på kr./måned. Hvor i landet? Indsatsen begynder på Sjælland og er koncentreret i Hovedstadsområdet. Vi kommer snart til resten af landet. Læs mere om programmet og hold dig opdateret via teachfirst.dk MØD OS PÅ DIT UNIVERSITET Deltag i vores events. Se hvornår på teachfirst.dk/events facebook.com/teachfirstdk 13

14 Hvem samarbejder vi med? Vi arbejder tæt sammen med en række partnere, der deler vores vision og anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere og motivere børn og unge til at udfolde deres fulde potentiale i folkeskolen. Kompetencer til at lede, problemløse, formidle og ikke mindst blive ved og ved og ved. Ledelsesudvikling Ledelsesudvikling i Teach First Danmark afholdes i samarbejde med vores partnervirksomheder. Med ledelseserfaring inden for deres felter er de med til at sætte nye perspektiver på din lederrolle - både i klasselokalet, på skolen og i erhvervlivet. Internships I sommeren mellem første og andet år af programmet har du mulighed for at gennemføre et internship hos en af vores samarbejdspartnere. 14 Skræddersyede workshops Deltag i workshops om problemløsning, kommunikation og feedback. Events og netværk Vi afholder løbende aftenarrangementer, hvor vi også inviterer ledere fra vores samarbejdspartnere, foreningens repræsentantskab eller andre spændende profiler. Skole- /virksomhedssamarbejde Forskning viser, at et samarbejde mellem skole og virksomheder kan motivere og vejlede elever i deres uddannelses- og karrierevalg. Derfor samarbejder vi med samarbejdspartnere om virksomhedsbesøg, klassebesøg fra rollemodeller og en række andre initiativer. Det er en enorm forskel, du har mulighed for at gøre for dine elever som Teach First Graduate. Samtidig løfter du dig selv og udvikler dine evner som leder og kommunikator. Evner du kan bruge i enhver organisation. Hans Arnum Bankdirektør, Nordea FO U L FO VI UN L FO FO K UD VI FO K UD L FO

15 Efter programmet Når du har gennemført programmet, kan du vælge enten at fortsætte med at undervise eller søge andre karrieremuligheder, muligvis hos en af vores samarbejdspartnere. Som Teach First ambassadør har du kompetencer, der kan bruges i enhver organisation. Samtidig bliver du en del af Teach First Danmarks alumnenetværk. Et netværk af kompetencer, du vil trække på i din videre karriere. Uanset hvilke muligheder programmet afslører for dig, håber vi, at du også fremover vil være med til at sikre børn og unge lige muligheder for at udvikle deres talent. LKESKOLEN VIRKSOMHEDER FORÆLD NDERVISNINGSMINISTERIET KOMMUNE ÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSES- O RSKNINGSMINISTERIET FOLKESKOLEN RKSOMHEDER NGO ER FORÆLDRENE DERVISNINGSMINISTERIET KOMMUNER ÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSES- O RSKNINGSMINISTERIET DIN VIDEN. VIRKSOMHEDER RÆLDRENE UNDERVISNINGSMINISTERIE DERES FREMTID. OMMUNERNE LÆRERUDDANNELSEN DANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTER RKSOMHEDER NGO ER FORÆLDRENE LKESKOLEN UNDERVISNINGSMINISTERI OMMUNERNE LÆRERUDDANNELSEN DANNELSES- OG FORSKNINGSMINISTER 15 ÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSES- O RSKNINGSMINISTERIET VIRKSOMHEDER

16 Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. DIN VIDEN. DERES FREMTID. teachfirst.dk phmetropol.dk

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere