Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering."

Transkript

1 Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER 4 FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE 6 KAPITEL I GENERELT 7 1. Berettigelsekrav for registrering 7 2. Princippet om først-till-mølle; tekniske krav; blokerede og reserverede navne 7 3. Ansøgerens forpligtelser 8 4. Ansøgerens anbringender og garantier 9 KAPITEL II ANSØGNINGSPROCESSEN 9 5. Udvælgelse af Registrator og Dokumentbehandlingsagent 9 6. Bekræftelse 10 KAPITEL III SUNRISE-WHOIS-DATABASEN Sunrise-WHOIS-databasen 10 KAPITEL IV DOKUMENTATION Officielle dokumentationskrav Behandling af dokumentation 14 KAPITEL V VALIDERING AF ÆLDRE RETTIGHEDER Valideringsprocessen Ældre rettigheder generelt Dokumentation generelle materielle krav Registrerede varemærker Generelt Dokumentation for registrerede varemærker Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser generelt Dokumentation for geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 19 s. 2/30

3 15. Ikke-registrerede varemærker Firmanavne, handelsnavne og firmamærker Firmanavne generelt Handelsnavne generelt Firmamærker generelt Dokumentation for firmanavne Dokumentation for handelsnavne og firmamærker Efternavne Titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg Titler, der har et vist særpræg generelt Dokumentation for titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg Fuldstændigt navn, som er genstand for den ældre rettighed Licenser, overdragelser og ændringer vedrørende Ansøgeren 23 KAPITEL VI UNDERSØGELSE AF KRAV OM ÆLDRE RETTIGHEDER, DOKUMENTATION OG AFGØRELSER TRUFFET AF TOPDOMÆNEADMINISTRATOREN Undersøgelse foretaget af Valideringsagenten Afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren Afslutning af valideringsprocessen; verserende ADR-sager 25 KAPITEL VII DIVERSE Ændringer, retningslinjer, retskraft Ansvarsbegrænsning 26 KAPITEL VIII ADR-SAGER Indledning af ADR-sager ADR-sager mod afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren 28 s. 3/30

4 DEFINITIONER Definitionerne herunder og de heri fastlagte vilkår gælder alle Ansøgninger indsendt i perioden for trinvis registrering..eu-forordning Ansøgning Ansøger herved forstås reglerne for den alternative konfliktløsningsprocedure (ADR-proceduren), der er omhandlet i artikel 22 i de generelle retningslinjer; herved forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu, EUT nr. L, 113, af 30. april 2002, s. 1-5; herved forstås en fuldstændig, teknisk korrekt anmodning om registrering af et domænenavn indsendt til Topdomæneadministratoren, som opfylder samtlige krav i (a) 3 i nærværende Sunrise-regler og (b) retningslinjerne for registrering; herved forstås en fysisk person, et firma eller en organisation, der indsender en Ansøgning til Topdomæneadministratoren gennem en Registrator; Bekræftelse herved forstås den , som Topdomæneadministratoren sender til Ansøgeren (og den person, Ansøgeren evt. har anført i Ansøgningen) efter modtagelse af en Ansøgning; Følgebrev.eu-konfliktløsningsregler Dokumentbehandlingsagent Dokumentation herved forstås det forudformaterede elektroniske dokument, som Topdomæneadministratoren stiller til rådighed for Ansøgeren (og den person, som Ansøgeren evt. har anført i Ansøgningen) efter modtagelse af en Ansøgning; herved forstås den part, Ansøgeren har udpeget i medfør af 5, stk. 2, dvs. den part, der er ansvarlig for at indsende dokumentationen til behandlingsagenten; herved forstås den dokumentation, der af (eller på vegne af) Ansøgeren skal indsendes til behandlingsagenten i medfør af nærværende Sunrise-regler; s. 4/30

5 Domænenavn Valideringsmyndigheder Periode for trinvis registrering Ældre rettigheder herved forstås et domænenavn, der er registreret direkte under topdomænet.eu, eller for hvilket der er indsendt en anmodning om registrering eller en Ansøgning til Topdomæneadministratoren; herved forstås de instanser, der i medfør af 13, andet afsnit, i de generelle retningslinjer skal sørge for validering af de navne, der er nævnt i 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer; herved forstås den periode på fire måneder, der er omhandlet i kapitel IV i de generelle retningslinjer og meddelt i overensstemmelse dermed, og som går forud for starten af den generelle registrering af domænenavne, hvor kun indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og Offentlige organer er berettigede til at registrere domænenavne; herved forstås ældre rettigheder, der er beskyttet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten som omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i de generelle retningslinjer; Behandlingsagent herved forstås den Valideringsagent, der af Topdomæneadministratoren er udpeget til at behandle dokumentationen som beskrevet i 9 heri; Offentlige organer Generelle retningslinjer Registrator Registreringspolitik har den betydning, der er beskrevet i artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i de generelle retningslinjer; herved forstås Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering, EUT nr. L, 162, af 30. april 2004, s ; herved forstås en fysisk eller juridisk person, der via en kontrakt med Topdomæneadministratoren tilbyder Ansøgere registrering af domænenavne; herved forstås dokumentet.eu Domain Name Registration Policy (regler for registrering af.eudomænenavne) på Topdomæneadministratorens websted; s. 5/30

6 Topdomæneadministrator Forordninger Regler Sunrise-regler Vilkår herved forstås nonprofitorganisationen EURid vzw/asbl, der er behørigt anmeldt og etableret i henhold til belgisk lov med hjemsted Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgien; herved forstås.eu-forordningen og de generelle retningslinjer; herved forstås vilkårene, registreringspolitikken,.eu-konfliktløsningsreglerne, Sunrise-reglerne, registreringsretningslinjerne og forordningerne, der skal betragtes som vilkårene for registrering som omhandlet i 3 i de generelle retningslinjer; herved forstås de heri anførte vilkår, herunder bilagene hertil; herved forstås.eu Domain Name Registration Terms and Conditions (vilkår for registrering af.eudomænenavne) på topdomæneradministratorens websted; Valideringsagent herved forstås den part, der af Topdomæneadministratoren er udpeget til at validere dokumentationen for ældre rettigheder, som Ansøgere gør gældende. Øvrige heri anvendte vilkår er defineret under vilkårene, registreringspolitikken,.eu-konfliktløsningsreglerne og/eller forordningerne. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende Sunrise-regler omfatter ud over vilkår og registreringspolitik en detaljeret beskrivelse af alle de tekniske og administrative foranstaltninger, Topdomæneadministratoren skal træffe for at sikre korrekt, retfærdig og teknisk forsvarlig administration af perioden for trinvis registrering, med angivelse af registreringsvilkår, herunder grundlæggende regler og procedurer gældende for: Ansøgere, der indsender en Ansøgning gennem en Registrator; Registratorerne; (iii) Enhver, herunder Dokumentbehandlingsagenter, der indsender dokumentation vedrørende en Ansøgning; (iv) Behandlingsagenten i forbindelse med behandling af dokumentation som omhandlet i 9 heri; (v) Valideringsagenterne ved undersøgelse af dokumentation; s. 6/30

7 (vi) Topdomæneadministratoren ved afgørelse af, om et domænenavn skal registreres eller ej; (vii) Nævnsmedlemmer ved afgørelse af klager over Topdomæneadministratorens afgørelse af, om et domænenavn skal registreres eller ej. Sunrise-reglerne gælder alle Ansøgninger, der er indsendt i perioden for trinvis registrering. Vilkårene og registreringspolitikken gælder alle Ansøgninger samt Ansøgerens og Topdomæneadministratorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sådanne Ansøgninger. Såfremt nærværende Sunrise-regler er i modstrid, i uoverensstemmelse eller uforenelige med registreringspolitikken og/eller vilkårene, gælder nærværende Sunrise-regler frem for registreringspolitikken og vilkårene. Kapitel V og VI i nærværende Sunrise-regler gælder dog ikke, hvis Ansøgeren er en offentlig instans, der Ansøger om registrering af et navn som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. Offentlige organer, der Ansøger om sådanne navne, kan være underlagt særlige regler fastsat af Europa- Kommissionen, Ansøgerens medlemsstat og/eller de kompetente Valideringsmyndigheder. KAPITEL I GENERELT 1. Berettigelsekrav for registrering Kun fysiske personer, firmaer og organisationer, der opfylder mindst et af kravene til registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b, i.eu-forordningen, er berettigede til registrering af et domænenavn. 2. Princippet om først-till-mølle; tekniske krav; blokerede og reserverede navne 1. Det i artikel 2 i de generelle retningslinjer omhandlede først-till-mølleprincip i perioden for trinvis registrering medfører, at Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn som svar på den første Ansøgning, Topdomæneadministratoren modtager med hensyn til det pågældende domænenavn (hvor dato og tidspunkt for modtagelse af Ansøgningen i Topdomæneadministratorens systemer er det eneste referencepunkt), forudsat: at Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen senest 40 kalenderdage fra datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen, og at eksistensen af den i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer omhandlede ældre rettighed eller rettighed til et s. 7/30

8 navn, som Ansøgeren har gjort gældende, valideres på de heri beskrevne vilkår. 2. Topdomæneadministratoren godkender kun Ansøgninger om navne, der opfylder kravene i 2, stk. 2, i vilkårene. Det er ikke desto mindre muligt at indsende en Ansøgning om et domænenavn, der er registreret, men endnu ikke aktiveret, i henhold til 22, stk. 2, heri. 3. Ansøgerens forpligtelser 1. En Ansøgning anses først for at være fuldstændig, når Ansøgeren gennem en Registrator mindst har opgivet følgende oplysninger til Topdomæneadministratoren: (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Ansøgerens fulde navn; hvor firmanavnet eller navnet på organisationen ikke er angivet, anses den person, der anmoder om registrering af domænenavnet for at være Ansøger; hvis firmanavnet eller navnet på organisationen er angivet, anses firmaet eller organisationen for at være Ansøger; adresse og land i Fællesskabet i. hvor Ansøgerens vedtægtmæssige hjemsted, hovedvirksomhed eller hovedkontor befinder sig, eller ii. hvor Ansøgerens organisation er hjemmehørende, eller iii. hvor Ansøgeren har bopæl; Ansøgerens (eller dennes repræsentants) -adresse; Ansøgerens (eller dennes repræsentants) telefonnummer; det domænenavn, der ansøges om; det sprog, der skal anvendes i ADR-sager; det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; den type ældre rettighed, Ansøgeren gør gældende, som omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i de generelle retningslinjer; det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; det sprog, hvorpå dokumentationen vil blive fremsendt til Valideringsagenten. Oplysningerne i nr. viii og ix ovenfor anses for at udgøre det retlige grundlag i national ret eller fællesskabsretten for den ældre rettighed til navnet, der gøres gældende. 2. Det domænenavn, der ansøges om, skal bestå af hele navnet, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende, dog med forbehold af artikel 11 i de generelle retningslinjer og 19 heri. s. 8/30

9 3. Topdomæneadministratoren har ret til at udveksle ovennævnte oplysninger med Valideringsagenten/Valideringsagenterne (herunder disses agenter og underleverandører) og/eller Valideringsmyndighederne med henblik på validering af de rettigheder, der gøres gældende. 4. Ansøgerens anbringender og garantier 1. Ud over de anbringender og garantier, der er nævnt i 4 i vilkårene, erklærer Ansøgeren følgende og garanterer: (iii) at vedkommende er indehaver, rettighedshaver eller evt. licenshaver af den ældre rettighed, der gøres gældende; at den ældre rettighed, der gøres gældende, på datoen for Ansøgningen er en retsgyldig rettighed, og at den dokumentation, der fremsendes til Behandlingsagenten, udgør nøjagtige og ægte kopier af de relevante originale dokumenter og godtgør, at den ældre rettighed, der gøres gældende, eksisterer, er fuldstændig, nøjagtig, opdateret og ikke falsk og at den udfærdiget i overensstemmelse med Sunrisereglerne. 2. Der kan gælde særlige betingelser pålagt af Europa-Kommissionen, Ansøgerens medlemsstat og/eller den kompetente Valideringsmyndighed for Offentlige organer, der Ansøger om et navn som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. KAPITEL II ANSØGNINGSPROCESSEN 5. Udvælgelse af Registrator og Dokumentbehandlingsagent 1. Der kan kun ansøges om domænenavne hos Topdomæneadministratoren gennem en Registrator, der optræder på vegne af Ansøgeren, men for egen regning. For at ansøge skal Ansøgeren derfor vælge en af Topdomæneadministratoren akkrediteret Registrator på den liste, der er tilgængelig på Topdomæneadministratorens websted. 2. Ansøgeren kan udpege en Dokumentbehandlingsagent ved at anføre dennes -adresse på Ansøgningen. 3. Topdomæneadministratoren, Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne er ikke parter i aftalen mellem Ansøgeren og dennes Registrator eller mellem Ansøgeren og dennes s. 9/30

10 Dokumentbehandlingsagent, og de kan derfor ikke ifalde forpligtelser eller ansvar i henhold til disse aftaler. 6. Bekræftelse 1. Efter modtagelse af en Ansøgning sender Topdomæneadministratoren med en bekræftelse til Ansøgeren og dennes evt. Dokumentbehandlingsagent med angivelse af: det domænenavn, der ansøges om; dato og tidspunkt for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen; (iii) Ansøgningens placering i køen til det pågældende domænenavn; (iv) fristen for Behandlingsagentens modtagelse af den krævede dokumentation. Bekræftelsen sendes til Ansøgerens -adresse og, hvis der er udpeget en Dokumentbehandlingsagent, til dennes -adresse. Topdomæneadministratoren anvender udelukkende Dokumentbehandlingsagentens -adresse til dette formål. 2. Medmindre andet er angivet heri, skal bekræftelsen, der sendes til Ansøgeren (eller en evt. Dokumentbehandlingsagent) desuden indeholde et hyperlink til en webside, som Topdomæneadministratoren har oprettet, hvor der genereres en skabelon til et følgebrev (i pdfformat) på det officielle EU-sprog, Ansøgeren valgte ved indsendelsen af Ansøgningen. Hvis Ansøgeren har udpeget sin Registrator til Dokumentbehandlingsagent, og Registratoren af behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen elektronisk, indeholder bekræftelsen ikke et sådant hyperlink. KAPITEL III SUNRISE-WHOIS-DATABASEN 7. Sunrise-WHOIS-databasen 1. Efter modtagelse af en fuldstændig og teknisk korrekt Ansøgning gør Topdomæneadministratoren de relevante oplysninger om Ansøgningen tilgængelige i Sunrise-WHOIS-databasen. Databasen kan indeholde følgende oplysninger for hver modtaget Ansøgning: det domænenavn, der ansøges om; rækkefølgen samt dato og tidspunkt for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen og Ansøgningens placering i køen til det pågældende domænenavn; s. 10/30

11 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Ansøgerens fulde navn; Ansøgerens relevante kontaktinformation; den type af ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende; det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; (viii) et første statusfelt, der fortæller, om Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen, samt i givet fald datoen for modtagelse af dokumentationen; (ix) (x) (xi) et andet statusfelt, der fortæller, om Topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse om at registrere domænenavnet i Ansøgerens navn, samt i givet fald resultatet af afgørelsen; et tredje statusfelt, der fortæller, om Topdomæneadministratoren har kendskab til verserende retssager eller andre sager vedrørende domænenavnet; det valgte sprog til ADR-sager. 2. Datoen for modtagelse af evt. dokumentation skal anføres i det i 7, stk. 1, nr. viii, herover nævnte statusfelt. Angivelse af, at Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen, er ikke ensbetydende med, at dokumentationen opfylder betingelserne i nærværende Sunrise-regler. 3. Det er Behandlingsagentens pligt at oplyse Topdomæneadministratoren om statusændringer inden for en rimelig frist efter modtagelse fra Behandlingsagenten af det første sæt dokumentation vedrørende en bestemt Ansøgning. Dette er Behandlingsagentens eneste meddelelse om, hvorvidt dokumentationen er modtaget, samt datoen for modtagelse heraf. Sunrise-WHOIS-databasen er det eneste referencepunkt til verificering af, om Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen. 4. Med hensyn til det i 7, stk. 1, nr. ix, ovenfor omhandlede statusfelt kan der angives følgende statusser: (iii) (iv) (v) (vi) Indledt; Domænenavn registreret, men ikke aktiveret; Domænenavn registreret og aktiveret; Ansøgning afvist; Udløbet (ingen eller ikke-overensstemmende dokumentation modtaget til tiden); Udløbet (fordi Valideringsmyndighederne ikke har truffet en afgørelse inden 90 kalenderdage fra Topdomæneadministratorens anmodning om validering af den relevante dokumentation); s. 11/30

12 (vii) Ikke behandlet (fordi domænenavnet er registreret og aktiveret i en anden Ansøgers navn). Indledt er standardstatus for alle Ansøgninger. Topdomæneadministratoren er eneansvarlig for alle statusændringer. KAPITEL IV DOKUMENTATION 8. Officielle dokumentationskrav 1. På websiden, hvortil der er adgang via Topdomæneadministratorens i 6, stk. 2, heri nævnte hyperlink, skal Ansøgeren oplyse Topdomæneadministratoren om sideantallet i dokumentationen, ligesom Ansøgeren har mulighed for at vælge et andet officielt EU-sprog til følgebrevet end det af Registratoren valgte ved indsendelse af Ansøgningen til Topdomæneadministratoren. 2. Efter modtagelse af disse oplysninger genererer Topdomæneadministratoren et elektronisk følgebrev i pdf-format, der mindst skal indeholde følgende oplysninger: Behandlingsagentens navn og adresse; følgende data udtrukket af Sunrise-WHOIS-databasen: (a) det domænenavn, der ansøges om; (b) Ansøgerens fulde navn; (c) Ansøgerens relevante kontaktinformation; (d) den type ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende; (e) det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; (f) det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; (g) det sprog, hvorpå dokumentationen vil blive fremsendt til Valideringsagenten; (h) datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen; en entydig stregkode. 3. Ansøgeren eller dennes Dokumentbehandlingsagent skal: udskrive det på Topdomæneadministratorens websted genererede følgebrev; i følgebrevet angive det officielle sprog, hvorpå dokumentationen fremsendes, hvis dokumentationen fremsendes på et andet officielt EU-sprog end det i Ansøgningen valgte. Såfremt der s. 12/30

13 (iii) (iv) (v) vælges et andet officielt sprog i følgebrevet, skal al fremsendt dokumentation være på det i følgebrevet valgte sprog; underskrive følgebrevet; vedlægge den i kapitel V omhandlede relevante dokumentation; og forsyne dokumentationen med sine initialer. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, er det ikke tilladt at ændre følgebrevets ordlyd. Dokumentation, der fremsendes uden følgebrev eller med et ændret følgebrev eller et følgebrev, der ikke er behørigt underskrevet, vil blive afvist. Dette gælder dog ikke dokumentation, som Registratoren har indsendt elektronisk (i så fald er det ikke nødvendigt at indsende et følgebrev til Behandlingsagenten). 4. Dokumentation på et andet sprog end det sprog, der er valgt i henhold til nærværende Sunrise-regler, vil ikke blive behandlet. Hvis en del af dokumentationen ikke er på det af Ansøgeren valgte officielle sprog, skal det af en statsautoriseret translatør oversættes til det sprog, der er valgt i hhv. Ansøgningen eller følgebrevet, og oversættelsen skal vedlægges dokumentationen. 5. Det underskrevne følgebrev og den vedlagte dokumentation skal fremsendes til den i følgebrevet opgivne adresse. Dokumenter, der sendes til andre adresser end den i følgebrevet opgivne, vil ikke blive behandlet. Dokumentationen skal sendes med almindelig post, som anbefalet eller rekommanderet forsendelse eller med kurer. Det er ikke tilladt at overføre dokumentation på anden måde end den i 8, stk. 5, heri beskrevne (f.eks. med fax eller ), medmindre det sker gennem en Registrator, der af Behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen elektronisk til Behandlingsagenten. Dokumentationen skal være Behandlingsagenten i hænde inden fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen. Ved senere modtagelse vil Ansøgningen blive betragtet som udløbet. Behandlingsagenten kan kun modtage dokumentationen mellem kl og (GMT +1) på belgiske hverdage. For at undgå enhver tvivl betragtes lørdage, søndage og helligdage ikke som hverdage i Belgien. Såfremt den i artikel 14, fjerde afsnit, i de generelle retningslinjer omhandlede frist på 40 dage udløber på en lørdag, søndag eller helligdag i Belgien, betragtes dokumentation, der ikke er modtaget den s. 13/30

14 sidste hverdag i Belgien forud for den pågældende lørdag, søndag eller helligdag i Belgien, følgelig som ikke modtaget inden fristens udløb. 6. Følgebrevet, der sendes af eller på vegne af Ansøgeren, og den vedlagte dokumentation skal opfylde følgende krav: Hver Ansøgning skal understøttes af ét (1) sæt dokumentation. Det er ikke tilladt at samle forskellige dokumentationssæt til forskellige Ansøgninger i en enkelt pakke eller kuvert; Papirformatet skal være DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) eller Letter (27,94 cm x 21,59 cm); (iii) Dokumenter skal udskrives på mat hvidt papir; (iv) Siderne skal nummereres fortløbende, startende med s. 1, eksklusive følgebrevet; (v) Dokumenter må kun udskrives på den ene side af papiret; (vi) Scannede dokumenter skal være menneskelig læselige; (vii) Dokumentationen må ikke retoucheres eller på anden måde ændres; (viii) Papirark må ikke foldes, hæftes, limes sammen eller på anden måde fastgøres til hinanden. Ansøgeren har det fulde ansvar for at sikre, at disse krav opfyldes. Dokumentation, der i Ansøgerens navn eller på dennes vegne af tredjemand sendes til Behandlingsagenten, anses for at være sendt af Ansøgeren. 7. Behandlingsagenten er ikke forpligtet til at behandle eller ekspedere modtagne oplysninger eller dokumentation, der ikke opfylder samtlige krav i 8, stk. 6, herover. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten er ikke forpligtede til at oplyse Ansøgeren om, hvorvidt dokumentationen opfylder alle kravene i denne paragraf eller ej. 8. Meddelelser eller bekræftelser fra Behandlingsagenten og/eller Topdomæneadministratoren om, at dokumentationen er modtaget, er ikke ensbetydende med, at oplysningerne fremsendt af (eller på vegne af) Ansøgeren opfylder betingelserne i dette kapitel. 9. Behandling af dokumentation 1. Efter modtagelse af følgebrevet sammen med dokumentationen gør Behandlingsagenten følgende: stempler dokumentationen med dato og tidspunkt for modtagelse; s. 14/30

15 scanner de modtagne oplysninger og dokumentationen, medmindre Behandlingsagenten modtager dokumentationen elektronisk gennem en Registrator, der af Behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen i elektronisk format. 2. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten kan efter eget skøn vælge at ikke behandle modtagne oplysninger og dokumentation, hvis Behandlingsagenten allerede har modtaget et sæt dokumentation vedrørende den samme Ansøgning. Behandlingsagenten kan via Topdomæneadministratoren anmode Ansøgeren om at sende et nyt sæt dokumentation, hvis den oprindelige dokumentation, der er modtaget, ved et uheld bliver beskadiget eller ødelagt under eller efter forsendelsen. 3. Behandlingsagenten oplyser Topdomæneadministratoren om modtagelsesdatoen for hvert sæt dokumentation undtagen sæt, der er modtaget i henhold til 9, stk. 2, herover. Disse oplysninger skal fremsendes som aftalt mellem Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten. 4. Ansøgeren har ikke mulighed for at inspicere dokumentationen, når først Behandlingsagenten har modtaget den. Ansøgeren godkender og accepterer, at den af Behandlingsagenten modtagne dokumentation bliver Behandlingsagentens ejendom. Hverken Topdomæneadministratoren eller Behandlingsagenten returnerer dokumentation til Ansøgeren, Registratoren eller andre personer udpeget af Ansøgeren. 5. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten fremlægger kun dokumentation i det omfang, det kræves af en domstol i den kompetente retskreds eller af en offentlig eller kontrollerende myndighed, eller hvor dette er en retlig forpligtelse eller et retligt krav. Endvidere fremlægges dokumentation i elektronisk format af eller efter pålæg af Topdomæneadministratoren, når denne optræder som respondent i en ADR-sag i forbindelse med en klage over Topdomæneadministratorens afgørelse. KAPITEL V VALIDERING AF ÆLDRE RETTIGHEDER 10. Valideringsprocessen 1. Efter pålæg fra Topdomæneadministratoren validerer Valideringsagenten, om dokumentationen underbygger det krav om en ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende i Ansøgningen. s. 15/30

16 2. Valideringsagenten undersøger dokumentationen for identiske domænenavne i den rækkefølge, Topdomæneadministratoren modtager Ansøgningerne, i overensstemmelse med proceduren i artikel 14 i de generelle retningslinjer. Hvad angår ikke-identiske domænenavne, kan Valideringsagenten af effektivitetshensyn bestemme den rækkefølge, hvori dokumentationen undersøges, alt efter f.eks. antallet af modtagne Ansøgninger om ikke-identiske domænenavne, sproget, hvorpå dokumentationen for de forskellige Ansøgninger fremlægges, (iii) den tid og de ressourcer, der skal til for at validere eksistensen af ældre rettigheder på grundlag af den fremlagte dokumentation. Valideringsagenter er underleverandører til Topdomæneadministratoren, der som den eneste kan afgøre, om et domænenavn skal registreres i Ansøgerens navn. 11. Ældre rettigheder generelt 1. I første del af perioden for trinvis registrering kan indehaveren og/eller licenshaveren (alt efter hvad der er relevant) af den pågældende ældre rettighed kun ansøge om domænenavne, der svarer til registrerede EF- eller nationale varemærker eller geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser, uden at dette berører de navne, Offentlige organer har ansøgt om, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. 2. I anden del af perioden for trinvis registrering kan indehaveren af den pågældende ældre rettighed ansøge om domænenavne, der svarer til de typer ældre rettigheder, der er anført i 11, stk. 1, ovenfor, eller andre typer ældre rettigheder. 3. Ansøgeren skal være indehaver (eller licenshaver) af den ældre rettighed, der gøres gældende, senest på datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen. På denne dato skal den ældre rettighed være gyldig, hvilket betyder, at den skal være gældende og i kraft. s. 16/30

17 12. Dokumentation generelle materielle krav 1. Medmindre andet er angivet i i nærværende Sunrise-regler, skal Ansøgeren indsende dokumentation omfattende en beediget skriftlig erklæring (affidavit) underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat 1 eller anerkendt fuldmægtig 2, der erklærer, at den type ældre rettighed, Ansøgeren gør gældende, er beskyttet i henhold til den relevante medlemsstats love, herunder a. referencer til de relevante lovbestemmelser, videnskabelige arbejder og domstolsafgørelser og; b. betingelserne for opnåelse af den pågældende beskyttelse og; bevis for, at det fulde navn, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende, opfylder alle betingelserne i disse love, herunder de relevante videnskabelige arbejder og domstolsafgørelser, og at navnet er beskyttet af den relevante ældre rettighed, der gøres gældende. 2. Det er under alle omstændigheder tilstrækkeligt at indsende en kopi af en relevant endelig dom eller en voldgiftsafgørelse truffet af en officiel alternativ konfliktløsningsinstans, der er kompetent i mindst en af medlemsstaterne, ifølge hvilken Ansøgeren har opnået beskyttelse af hele navnet, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende. 3. Hvis eksistensen af den ældre rettighed i henhold til loven i den relevante medlemsstat er underlagt visse betingelser, som følge af at navnet er berømt, velkendt, offentligt eller almindeligt kendt, nyder et vist ry, en vis goodwill eller anvendelse eller lign., skal Ansøgeren desuden indsende en beediget skriftlig erklæring underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig og vedlagt dokumentation, der understøtter den beedigede skriftlige erklæring, eller en relevant endelig dom eller en voldgiftsafgørelse truffet af en officiel alternativ konfliktløsningsinstans, der er kompetent i mindst en af medlemsstaterne, ifølge hvilken navnet, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende, opfylder lovens betingelser (herunder relevante domstolsafgørelser, videnskabelige arbejder og evt. betingelser nævnt i Bilag 1) i den 1 En praktiserende advokat er en person, der er kvalificeret til at udøve advokaterhvervet i en af medlemsstaterne, og hvis forretningssted befinder sig i Fællesskabet (jf. direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998, EFT L 77 af , s. 36). 2 En anerkendt fuldmægtig er en person, der er berettiget til at repræsentere klienter over for de respektive nationale kontorer for industriel ejendomsret, OHIM og EPO. s. 17/30

18 relevante medlemsstat vedrørende den pågældende type ældre rettighed. 4. En beediget skriftlig erklæring, der er indsendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal tydeligt angive eller dokumentere, at underskriveren er kvalificeret som kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig som omhandlet i de foregående afsnit i denne paragraf. 13. Registrerede varemærker 1. GENERELT Såfremt den ældre rettighed, en Ansøger gør gældende, er et registreret varemærke, skal varemærket være registreret af et varemærkekontor i en af medlemsstaterne, af Beneluxvaremærkekontoret eller Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), eller det skal være internationalt registreret og beskyttet i mindst en EU-medlemsstat. En Ansøgning om et varemærke betragtes ikke som en ældre rettighed. 2. DOKUMENTATION FOR REGISTREREDE VAREMÆRKER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for et registreret varemærke: kopi af et officielt dokument udstedt af det kompetente varemærkekontor med angivelse af, at varemærket er registreret (registreringsbevis, fornyelsesbevis, officiel udskrift af registeret, erklæring fra varemærkekontoret, meddelelse om registreringen i en officiel tidende m.v.); eller udskrift af en officiel (online) database, der drives og/eller administreres af det relevante varemærkekontor, Beneluxvaremærkekontoret, OHIM eller WIPO. Udskrifter af kommercielle databaser godkendes ikke, selvom de gengiver nøjagtig samme oplysninger som de officielle udskrifter. I de foregående tilfælde skal dokumentationen tydeligt godtgøre, at Ansøgeren er den registrerede ejer af det registrerede varemærke. Såfremt Ansøgeren er licenshaver eller erhverver af et registreret varemærke som omhandlet i 13, stk. 1, herover, gælder 20 heri. s. 18/30

19 14. Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 1. GEOGRAFISKE BETEGNELSER OG OPRINDELSESBETEGNELSER GENERELT Hvis den ældre rettighed, som Ansøgeren gør gældende, er en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse, skal den geografiske betegnelse eller oprindelsesbetegnelsen være beskyttet i mindst en af EU-medlemsstaterne. 2. DOKUMENTATION FOR GEOGRAFISKE BETEGNELSER OG OPRINDELSESBETEGNELSER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse: (iii) kopi af en lov, et dekret eller en kompetent myndigheds afgørelse, der tildeler et bestemt navn beskyttelse som en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse; eller kopi af offentliggørelsen af en lov, et dekret eller en afgørelse som omhandlet under herover; eller udskrift af det relevante register (hvis tilgængelig). Dokumentationen skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse, som Ansøgeren er indehaver af. 15. Ikke-registrerede varemærker Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af et velkendt ikke-registreret varemærke i henhold til artikel 6bis i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (med ændringer), eller et ikke-registreret varemærke, der ikke falder ind under herover, og som er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter ikke-registrerede varemærker, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 12, stk. 2 eller 3, heri, uden forpligtelse til at fremsende den i 12, stk. 1, omhandlede dokumentation. s. 19/30

20 16. Firmanavne, handelsnavne og firmamærker 1. FIRMANAVNE GENERELT Et firmanavn er det officielle navn på et firma, dvs. det navn, som firmaet er anmeldt eller indregistreret under. I medlemsstater, hvor der ikke findes nogen beskyttelse af firmanavne, kan firmaets navn alligevel være beskyttet som handelsnavn (som omhandlet i 16, stk. 2) eller som firmamærke (som omhandlet i 16, stk. 3). Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af et firmanavn, der er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter firmanavne, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 16, stk. 4, nedenfor. 2. HANDELSNAVNE GENERELT Da handelsnavne er beskyttet i alle EU-medlemsstater, er det tilstrækkeligt at fremsende den i 16, stk. 5, nedenfor omhandlede dokumentation til Valideringsagenten. 3. FIRMAMÆRKER GENERELT Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af et firmamærke, der er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter firmamærker, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 16, stk. 5, nedenfor. 4. DOKUMENTATION FOR FIRMANAVNE Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for firmanavne omhandlet i 16, stk. 1: (iii) udskrift fra den relevante erhvervs- og selskabsstyrelse eller; bevis for indregistrering eller kopi af offentliggjort meddelelse om indregistrering eller ændring af firmanavn i den officielle tidende eller statstidende; eller underskrevet erklæring (f.eks. et hæderlighedsbevis ( Good Standing ) fra en erhvervs- og selskabsstyrelse, en kompetent offentlig myndighed eller en notar. s. 20/30

21 Dokumentationen skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er Ansøgerens officielle firmanavn eller et af Ansøgerens officielle firmanavne. 5. DOKUMENTATION FOR HANDELSNAVNE OG FIRMAMÆRKER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for handelsnavne og firmamærker omhandlet i 16, stk. 2 eller 3: hvor det er obligatorisk og/eller muligt at registrere det relevante handelsnavn eller firmamærke i et officielt register (hvis et sådant register findes i den medlemsstat, hvor firmaet befinder sig): a. udskrift af det pågældende officielle register med angivelse af datoen for registrering af handelsnavnet; og b. bevis for offentlig anvendelse af handelsnavnet eller firmamærket inden Ansøgningsdatoen (såsom, men ikke begrænset til, bevis for omsætning, kopier af annonce- eller reklamemateriale, fakturaer, hvor handelsnavnet eller firmamærket er nævnt, osv., der dokumenterer offentlig anvendelse af navnet i den relevante medlemsstat); hvor registrering ikke er obligatorisk, dokumentationen omhandlet i 12, stk. 3, heri. Dokumentationen for et handelsnavn eller et firmamærke skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er Ansøgerens handelsnavn eller firmamærke. 17. Efternavne 1. Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af et handelsnavn, firmamærke eller firmanavn, der svarer til et efternavn, skal denne i sin Ansøgning vælge typen handelsnavn, firmamærke eller firmanavn for den ældre rettighed og bevise den ældre rettigheds eksistens i medfør af 16, stk. 4 eller Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af sit efternavn, skal denne, for så vidt det er beskyttet i den medlemsstat, hvori han er bosiddende, i sin Ansøgning vælge typen andet for den ældre rettighed og bevise den ældre rettigheds eksistens i medfør af 12, stk. 1 eller stk. 2, heri. s. 21/30

22 18. Titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg 1. TITLER, DER HAR ET VIST SÆRPRÆG GENERELT Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af en titel på et beskyttet litterært værk og kunstværk, når denne titel har et vist særpræg og er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 18, stk. 2, heri. 2. DOKUMENTATION FOR TITLER PÅ BESKYTTEDE LITTERÆRE VÆRKER OG KUNSTVÆRKER, NÅR DISSE TITLER HAR ET VIST SÆRPRÆG Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for en titel på et beskyttet litterært værk og kunstværk, når denne titel har et vist særpræg, som omhandlet i 18, stk. 1: kopi af omslaget eller billedet af det litterære værk og kunstværk, der indeholder den pågældende titel (sammen med en kort beskrivelse af (a) værket eller (b) værkets indhold, et foto af værket osv.), og en beediget skriftlig erklæring underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig, der bekræfter, at Ansøgeren på datoen for Ansøgningen har de rettigheder, der gøres gældende, med hensyn til den pågældende titel, at det pågældende værk er lovligt offentliggjort, og at titlen har et vist særpræg, idet dokumentationen tydeligt skal angive, at Ansøgeren er indehaver af titlen til det litterære værk og kunstværk, når titlen har et vist særpræg. 19. Fuldstændigt navn, som er genstand for den ældre rettighed 1. Som anført i artikel 10, stk. 2, i de generelle retningslinjer, skal registrering af et domænenavn på grundlag af en ældre rettighed ske ved registrering af det fuldstændige navn, der er genstand for den ældre rettighed, således som det er tilkendegivet i dokumentationen. En Ansøger kan ikke opnå registrering af et domænenavn, der indeholder en del af det fuldstændige navn, som er genstand for den ældre rettighed. s. 22/30

23 2. Dokumentation skal tydeligt gengive det fuldstændige navn, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende. En ældre rettighed til et navn indeholdt i figurative eller sammensatte symboler (symboler, der består af ord, figurer, billeder, logoer osv.) accepteres kun, hvis symbolet udelukkende indeholder et navn, eller ordelementet er fremherskende og tydeligt kan adskilles eller skelnes fra figurelementet, forudsat (a) (b) at alle alfanumeriske tegn (herunder evt. bindestreger) i symbolet er indeholdt i det domænenavn, der ansøges om, i samme rækkefølge som i symbolet, og at det generelle indtryk af ordet er åbenbart uden rimelig mulighed for fejllæsning af de tegn, som symbolet består af, eller den rækkefølge, hvori tegnene optræder. 3. For varemærker udgør referencerne TM, SM, og lign. ikke en del af det fuldstændige navn, der er genstand for den relevante ældre rettighed. 4. For handelsnavne, firmanavne og firmamærker kan firmatypen (såsom, men ikke begrænset til, SA, GmbH, Ltd. eller LLP ) udelades af det fuldstændige navn, der er genstand for den ældre rettighed. 5. Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende til et navn, der indeholder et topdomæne på internettet (såsom, men ikke begrænset til,.com,.net eller.eu), omfatter det fuldstændige navn, der er genstand for en ældre rettighed, dette domænesuffiks. 6. For navne, der ikke er skrevet med almindelige latinske bogstaver, skal Ansøgningen indeholde en translitteration til almindelige latinske bogstaver af det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende. Translitterationen skal foretages i overensstemmelse med almindeligt anerkendte translitterationsstandarder. Translitteration af bogstaver, der ikke anvendes generelt i et officielt EU-sprog, godkendes ikke. 20. Licenser, overdragelser og ændringer vedrørende Ansøgeren 1. Hvis en Ansøger har opnået licens til et registreret varemærke omhandlet i 13, stk. 1, nr. i, ovenfor, for hvilket denne gør en ældre rettighed gældende, skal Ansøgeren ud over dokumentationen vedlægge en bekræftelse og erklæring, hvortil der findes en skabelon i Bilag 2 hertil, udfyldt og underskrevet af både licensgiveren af det s. 23/30

24 relevante registrerede varemærke og Ansøgeren (som licenshaver). Hvis Ansøgeren er underlicenshaver, skal denne vedlægge en yderligere bekræftelse og erklæring udfyldt og underskrevet af den endelige ejer af det pågældende registrerede varemærke og sidstnævntes licenshaver. 2. Hvis en Ansøger er erhverver af en ældre rettighed, og det ikke af den fremlagte dokumentation tydeligt fremgår, at den ældre rettighed er erhvervet af Ansøgeren, skal denne indsende en bekræftelse og erklæring, hvortil der findes en skabelon i Bilag 3 hertil, udfyldt og underskrevet af både overdrageren af den relevante ældre rettighed og Ansøgeren (som erhverver). 3. Hvis den fremlagte dokumentation af andre grunde end de i 20, stk. 1 og 2, heri omhandlede ikke tydeligt angiver navnet på Ansøgeren som indehaver af den ældre rettighed, der gøres gældende (f.eks. fordi Ansøgeren har skiftet navn eller er fusioneret, eller den ældre rettighed er blevet genstand for en de jure overdragelse eller lign.), skal Ansøgeren indsende officielle dokumenter, som godtgør, at der er tale om den samme person eller om en successor til den person, der i dokumentationen er angivet som indehaver af den ældre rettighed. KAPITEL VI UNDERSØGELSE AF KRAV OM ÆLDRE RETTIGHEDER, DOKUMENTATION OG AFGØRELSER TRUFFET AF TOPDOMÆNEADMINISTRATOREN 21. Undersøgelse foretaget af Valideringsagenten 1. Den af Topdomæneadministratoren udpegede Valideringsagent skal efter pålæg fra Topdomæneadministratoren verificere: om de officielle krav i 8 er opfyldt, og om kravet til eksistensen af en ældre rettighed til det navn, som Ansøgeren gør gældende i Ansøgningen, er opfyldt. Valideringsagenten og Topdomæneadministratoren er ikke forpligtede til at underrette Ansøgeren, hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt. 2. Valideringsagenten undersøger, om Ansøgeren har en ældre rettighed til navnet, udelukkende på grundlag af en prima facie gennemgang af det første sæt dokumentation, der er modtaget og scannet af Behandlingsagenten (herunder evt. elektronisk modtaget dokumentation), og i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Sunrise-regler. 3. Valideringsagenten er ikke forpligtet, men har lov til efter eget skøn at gennemføre sine egne undersøgelser af omstændighederne ved s. 24/30

25 Ansøgningen, den ældre rettighed, der gøres gældende, og den forelagte dokumentation. 22. Afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren 1. Valideringsagenten underretter Topdomæneadministratoren om sine resultater i medfør af artikel 14 i de generelle retningslinjer og som aftalt mellem dem. 2. Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn efter først-tillmølle-princippet, hvis Ansøgeren findes at have påvist en ældre rettighed efter 2 heri. I en periode på fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere det pågældende domænenavn (i.eu-konfliktløsningsreglerne beskrevet som Sunrise-klageperioden) kan enhver interessent indlede en ADRsag mod Topdomæneadministratorens afgørelse på grundlag af afgørelsens manglende overensstemmelse med forordningerne. Topdomæneadministratoren aktiverer først domænenavnet dagen efter udløbet af perioden på fyrre (40) dage, forudsat at der ikke er indledt en ADR-procedure mod Topdomæneadministratorens afgørelse inden for perioden på fyrre (40) dage. 3. Med forbehold af bestemmelserne om overdragelse af domænenavne eller skifte af Registrator som beskrevet i nærværende regler kan (a) (b) overdragelse af et domænenavn til tredjemand, med undtagelse af overdragelser fastlagt i artikel 19 i de generelle retningslinjer, og ændring af Registrator først finde sted efter aktivering af det pågældende domænenavn. 4. Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere et domænenavn i Ansøgerens navn har ikke præjudikatsvirkning i forhold til inden- eller udenretslig bilæggelse af konflikter, herunder ADRsager, på grundlag af spekulation i eller misbrug af registreringer. 23. Afslutning af valideringsprocessen; verserende ADR-sager 1. Hvis der ikke er truffet en endelig afgørelse vedrørende et domænenavn, om hvilket der er indgivet Ansøgning, inden 1. maj 2007 (eller en anden dato, som Topdomæneadministratoren måtte meddele på sit websted), kan Topdomæneadministratoren kræve, at s. 25/30

26 Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne validerer alle verserende Ansøgninger om domænenavne, for hvilke en endelig afgørelse ikke er trådt i kraft. I så fald anmoder Topdomæneadministratoren i en de relevante Ansøgere om at give tilladelse til, at den relevante Valideringsagent eller Valideringsmyndighed validerer den eller de ældre rettighed(er), der er gjort gældende. 2. Hvis Ansøgeren ikke tillader validering af den eller de ældre rettighed(er), der er gjort gældende, senest en måned fra modtagelse af den i 23, stk. 1, omhandlede , har Topdomæneadministratoren ret til at afvise Ansøgningen. KAPITEL VII DIVERSE 24. Ændringer, retningslinjer, retskraft 1. Topdomæneadministratoren kan udsende fortolkende retningslinjer på sit websted vedrørende bestemmelserne i nærværende Sunrise-regler. Topdomæneadministratoren kan til enhver tid ændre bilagene til nærværende Sunrise-regler, idet ændringerne træder i kraft samtidig med offentliggørelsen på Topdomæneadministratorens websted. 2. Hvis en del af nærværende Sunrise-regler erklæres ugyldige eller uden retskraft, vil resten af nærværende Sunrise-regler være gyldige og retskraftige, som om den ugyldige eller ikke-retskraftige del ikke var medtaget heri. Ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelser skal erstattes med en passende bestemmelse, der ligger så tæt på nærværende Sunrisereglers mening og hensigter som lovligt muligt under hensyn til alle andre regler. 25. Ansvarsbegrænsning 1. I det omfang det er tilladt i henhold til præceptiv lov, hæfter Topdomæneadministratoren kun, hvis det godtgøres, at Topdomæneadministratoren er skyldig i grov uagtsomhed eller forsømmelse. Topdomæneadministratoren hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader, følgeskader eller hændelige skader eller driftstab, hvad enten disse er kontraktmæssige, skyldes skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), eller på anden måde opstår som følge af eller i forbindelse med registrering eller brug af et domænenavn eller brug af Topdomæneadministratorens software eller websted, uanset om denne er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader, herunder, men ikke begrænset til, s. 26/30

27 afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren om, hvorvidt et domænenavn skal registreres eller ej, på grundlag af en eller flere Valideringsagenters og Valideringsmyndighedernes undersøgelsesresultater samt konsekvenserne af disse afgørelser. I det omfang det er tilladt i henhold til præceptiv lov, hæfter Topdomæneadministratoren under alle omstændigheder højst for EUR (et tusind euro). Ansøgeren accepterer, at ingen større eller andre skader kan gøres gældende over for Topdomæneadministratoren (såsom, men ikke begrænset til, gebyrer, som Ansøgeren eller klageren skal betale eller har betalt i forbindelse med indledning af inden- eller udenretslige sager om en afgørelse truffet af Topdomæneadministratoren om, hvorvidt et domænenavn skal registreres eller ej). 2. Ansøgeren skal holde Topdomæneadministratoren skadesløs i forbindelse med indgivne klager eller tvister indledt af tredjemand og skal erstatte eventuelle omkostninger eller udgifter, som Topdomæneadministratoren måtte pådrage sig, eller skader, for hvilke denne hæfter, som følge af tredjemands sagsanlæg mod Topdomæneadministratoren på det grundlag, at Ansøgerens Ansøgning om eller registrering eller brug af domænenavnet krænker tredjemands rettigheder. Med henblik på denne paragraf omfatter termen Topdomæneadministratoren også dennes medlemmer og underleverandører, herunder Behandlingsagenten, Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne samt disses respektive direktører, agenter og medarbejdere. KAPITEL VIII ADR-SAGER 26. Indledning af ADR-sager 1. I Sunrise-klageperioden på fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere eller ikke registrere et domænenavn kan Ansøgeren eller enhver anden interessent indlede en ADR-sag (som defineret i.eukonfliktløsningsreglerne) mod Topdomæneadministratoren vedrørende den pågældende afgørelse. 2. En ADR-sag mod Topdomæneadministratoren har udelukkende til formål at verificere, om Topdomæneadministratorens afgørelse er i strid med forordningerne. Hvis der indledes mere end én ADR-sag mod Topdomæneadministratoren vedrørende den samme afgørelse om at s. 27/30

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vilkår for registrering af domænenavne

Vilkår for registrering af domænenavne Vilkår for registrering af domænenavne 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 5 1. Registreringsberettigelse... 5 2. Først-til-mølle-princippet;

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE

ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Den Europæiske Union EF Sortskontor ANSØGNING TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN OM EF-SORTSBESKYTTELSE Via nationalt organ: Sag nr: Forbeholdt det nationale organ Udfyldes af Sortsmyndigheden Ansøgningsdato: Prioritetsdato:

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af begæringen om overgang af en international registrering, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 162/40 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder

Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Tjenesteydelser 02 Fast forretningssted forespørgsel om den enkelte tjenesteyder Generelle spørgsmål om tjenesteyderen (A1) 1. 1 Har tjenesteyderen ret til at udøve virksomheden [${Service1}] i jeres land?

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by:

BILAG VI. 2. Anmodende centralmyndighed 2.1. Navn: 2.2. Adresse: Gade og nummer/postboks: Postnummer og by: BILAG VI ANMODNINGSFORMULAR MED HENBLIK PÅ ANERKENDELSE, ERKLÆRING OM EKSIGIBILITET ELLER FULDBYRDELSE AF EN RETSAFGØRELSE VEDRØRENDE UNDERHOLDSPLIGT (artikel 56 og 57 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

.EU facts. Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne

.EU facts. Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne .EU facts Alt du behøver at vide om det kommende.eu domæne Indhold > Introduktion til.eu-domænet > Hvorfor skal du præregistrere dine.eu-domænenavne? > Hvorfor vælge Speednames? > Speednames dot-eu products

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Regler for løsning af tvister om.eu domænenavne ("ADR-Regler")

Regler for løsning af tvister om.eu domænenavne (ADR-Regler) A GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 Definitioner... 3 2 Kommunikation og tidsfrister... 4 3 Sprog... 6 4 Forlig og andre grunde til afslutning af proceduren... 7 5 Domstolsbehandling... 7 6 Gebyrer... 7 B GENNEMFØRELSE

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere