Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering."

Transkript

1 Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER 4 FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE 6 KAPITEL I GENERELT 7 1. Berettigelsekrav for registrering 7 2. Princippet om først-till-mølle; tekniske krav; blokerede og reserverede navne 7 3. Ansøgerens forpligtelser 8 4. Ansøgerens anbringender og garantier 9 KAPITEL II ANSØGNINGSPROCESSEN 9 5. Udvælgelse af Registrator og Dokumentbehandlingsagent 9 6. Bekræftelse 10 KAPITEL III SUNRISE-WHOIS-DATABASEN Sunrise-WHOIS-databasen 10 KAPITEL IV DOKUMENTATION Officielle dokumentationskrav Behandling af dokumentation 14 KAPITEL V VALIDERING AF ÆLDRE RETTIGHEDER Valideringsprocessen Ældre rettigheder generelt Dokumentation generelle materielle krav Registrerede varemærker Generelt Dokumentation for registrerede varemærker Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser generelt Dokumentation for geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 19 s. 2/30

3 15. Ikke-registrerede varemærker Firmanavne, handelsnavne og firmamærker Firmanavne generelt Handelsnavne generelt Firmamærker generelt Dokumentation for firmanavne Dokumentation for handelsnavne og firmamærker Efternavne Titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg Titler, der har et vist særpræg generelt Dokumentation for titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg Fuldstændigt navn, som er genstand for den ældre rettighed Licenser, overdragelser og ændringer vedrørende Ansøgeren 23 KAPITEL VI UNDERSØGELSE AF KRAV OM ÆLDRE RETTIGHEDER, DOKUMENTATION OG AFGØRELSER TRUFFET AF TOPDOMÆNEADMINISTRATOREN Undersøgelse foretaget af Valideringsagenten Afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren Afslutning af valideringsprocessen; verserende ADR-sager 25 KAPITEL VII DIVERSE Ændringer, retningslinjer, retskraft Ansvarsbegrænsning 26 KAPITEL VIII ADR-SAGER Indledning af ADR-sager ADR-sager mod afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren 28 s. 3/30

4 DEFINITIONER Definitionerne herunder og de heri fastlagte vilkår gælder alle Ansøgninger indsendt i perioden for trinvis registrering..eu-forordning Ansøgning Ansøger herved forstås reglerne for den alternative konfliktløsningsprocedure (ADR-proceduren), der er omhandlet i artikel 22 i de generelle retningslinjer; herved forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu, EUT nr. L, 113, af 30. april 2002, s. 1-5; herved forstås en fuldstændig, teknisk korrekt anmodning om registrering af et domænenavn indsendt til Topdomæneadministratoren, som opfylder samtlige krav i (a) 3 i nærværende Sunrise-regler og (b) retningslinjerne for registrering; herved forstås en fysisk person, et firma eller en organisation, der indsender en Ansøgning til Topdomæneadministratoren gennem en Registrator; Bekræftelse herved forstås den , som Topdomæneadministratoren sender til Ansøgeren (og den person, Ansøgeren evt. har anført i Ansøgningen) efter modtagelse af en Ansøgning; Følgebrev.eu-konfliktløsningsregler Dokumentbehandlingsagent Dokumentation herved forstås det forudformaterede elektroniske dokument, som Topdomæneadministratoren stiller til rådighed for Ansøgeren (og den person, som Ansøgeren evt. har anført i Ansøgningen) efter modtagelse af en Ansøgning; herved forstås den part, Ansøgeren har udpeget i medfør af 5, stk. 2, dvs. den part, der er ansvarlig for at indsende dokumentationen til behandlingsagenten; herved forstås den dokumentation, der af (eller på vegne af) Ansøgeren skal indsendes til behandlingsagenten i medfør af nærværende Sunrise-regler; s. 4/30

5 Domænenavn Valideringsmyndigheder Periode for trinvis registrering Ældre rettigheder herved forstås et domænenavn, der er registreret direkte under topdomænet.eu, eller for hvilket der er indsendt en anmodning om registrering eller en Ansøgning til Topdomæneadministratoren; herved forstås de instanser, der i medfør af 13, andet afsnit, i de generelle retningslinjer skal sørge for validering af de navne, der er nævnt i 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer; herved forstås den periode på fire måneder, der er omhandlet i kapitel IV i de generelle retningslinjer og meddelt i overensstemmelse dermed, og som går forud for starten af den generelle registrering af domænenavne, hvor kun indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og Offentlige organer er berettigede til at registrere domænenavne; herved forstås ældre rettigheder, der er beskyttet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten som omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i de generelle retningslinjer; Behandlingsagent herved forstås den Valideringsagent, der af Topdomæneadministratoren er udpeget til at behandle dokumentationen som beskrevet i 9 heri; Offentlige organer Generelle retningslinjer Registrator Registreringspolitik har den betydning, der er beskrevet i artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i de generelle retningslinjer; herved forstås Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering, EUT nr. L, 162, af 30. april 2004, s ; herved forstås en fysisk eller juridisk person, der via en kontrakt med Topdomæneadministratoren tilbyder Ansøgere registrering af domænenavne; herved forstås dokumentet.eu Domain Name Registration Policy (regler for registrering af.eudomænenavne) på Topdomæneadministratorens websted; s. 5/30

6 Topdomæneadministrator Forordninger Regler Sunrise-regler Vilkår herved forstås nonprofitorganisationen EURid vzw/asbl, der er behørigt anmeldt og etableret i henhold til belgisk lov med hjemsted Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgien; herved forstås.eu-forordningen og de generelle retningslinjer; herved forstås vilkårene, registreringspolitikken,.eu-konfliktløsningsreglerne, Sunrise-reglerne, registreringsretningslinjerne og forordningerne, der skal betragtes som vilkårene for registrering som omhandlet i 3 i de generelle retningslinjer; herved forstås de heri anførte vilkår, herunder bilagene hertil; herved forstås.eu Domain Name Registration Terms and Conditions (vilkår for registrering af.eudomænenavne) på topdomæneradministratorens websted; Valideringsagent herved forstås den part, der af Topdomæneadministratoren er udpeget til at validere dokumentationen for ældre rettigheder, som Ansøgere gør gældende. Øvrige heri anvendte vilkår er defineret under vilkårene, registreringspolitikken,.eu-konfliktløsningsreglerne og/eller forordningerne. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE Nærværende Sunrise-regler omfatter ud over vilkår og registreringspolitik en detaljeret beskrivelse af alle de tekniske og administrative foranstaltninger, Topdomæneadministratoren skal træffe for at sikre korrekt, retfærdig og teknisk forsvarlig administration af perioden for trinvis registrering, med angivelse af registreringsvilkår, herunder grundlæggende regler og procedurer gældende for: Ansøgere, der indsender en Ansøgning gennem en Registrator; Registratorerne; (iii) Enhver, herunder Dokumentbehandlingsagenter, der indsender dokumentation vedrørende en Ansøgning; (iv) Behandlingsagenten i forbindelse med behandling af dokumentation som omhandlet i 9 heri; (v) Valideringsagenterne ved undersøgelse af dokumentation; s. 6/30

7 (vi) Topdomæneadministratoren ved afgørelse af, om et domænenavn skal registreres eller ej; (vii) Nævnsmedlemmer ved afgørelse af klager over Topdomæneadministratorens afgørelse af, om et domænenavn skal registreres eller ej. Sunrise-reglerne gælder alle Ansøgninger, der er indsendt i perioden for trinvis registrering. Vilkårene og registreringspolitikken gælder alle Ansøgninger samt Ansøgerens og Topdomæneadministratorens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med sådanne Ansøgninger. Såfremt nærværende Sunrise-regler er i modstrid, i uoverensstemmelse eller uforenelige med registreringspolitikken og/eller vilkårene, gælder nærværende Sunrise-regler frem for registreringspolitikken og vilkårene. Kapitel V og VI i nærværende Sunrise-regler gælder dog ikke, hvis Ansøgeren er en offentlig instans, der Ansøger om registrering af et navn som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. Offentlige organer, der Ansøger om sådanne navne, kan være underlagt særlige regler fastsat af Europa- Kommissionen, Ansøgerens medlemsstat og/eller de kompetente Valideringsmyndigheder. KAPITEL I GENERELT 1. Berettigelsekrav for registrering Kun fysiske personer, firmaer og organisationer, der opfylder mindst et af kravene til registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b, i.eu-forordningen, er berettigede til registrering af et domænenavn. 2. Princippet om først-till-mølle; tekniske krav; blokerede og reserverede navne 1. Det i artikel 2 i de generelle retningslinjer omhandlede først-till-mølleprincip i perioden for trinvis registrering medfører, at Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn som svar på den første Ansøgning, Topdomæneadministratoren modtager med hensyn til det pågældende domænenavn (hvor dato og tidspunkt for modtagelse af Ansøgningen i Topdomæneadministratorens systemer er det eneste referencepunkt), forudsat: at Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen senest 40 kalenderdage fra datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen, og at eksistensen af den i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer omhandlede ældre rettighed eller rettighed til et s. 7/30

8 navn, som Ansøgeren har gjort gældende, valideres på de heri beskrevne vilkår. 2. Topdomæneadministratoren godkender kun Ansøgninger om navne, der opfylder kravene i 2, stk. 2, i vilkårene. Det er ikke desto mindre muligt at indsende en Ansøgning om et domænenavn, der er registreret, men endnu ikke aktiveret, i henhold til 22, stk. 2, heri. 3. Ansøgerens forpligtelser 1. En Ansøgning anses først for at være fuldstændig, når Ansøgeren gennem en Registrator mindst har opgivet følgende oplysninger til Topdomæneadministratoren: (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) Ansøgerens fulde navn; hvor firmanavnet eller navnet på organisationen ikke er angivet, anses den person, der anmoder om registrering af domænenavnet for at være Ansøger; hvis firmanavnet eller navnet på organisationen er angivet, anses firmaet eller organisationen for at være Ansøger; adresse og land i Fællesskabet i. hvor Ansøgerens vedtægtmæssige hjemsted, hovedvirksomhed eller hovedkontor befinder sig, eller ii. hvor Ansøgerens organisation er hjemmehørende, eller iii. hvor Ansøgeren har bopæl; Ansøgerens (eller dennes repræsentants) -adresse; Ansøgerens (eller dennes repræsentants) telefonnummer; det domænenavn, der ansøges om; det sprog, der skal anvendes i ADR-sager; det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; den type ældre rettighed, Ansøgeren gør gældende, som omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i de generelle retningslinjer; det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; det sprog, hvorpå dokumentationen vil blive fremsendt til Valideringsagenten. Oplysningerne i nr. viii og ix ovenfor anses for at udgøre det retlige grundlag i national ret eller fællesskabsretten for den ældre rettighed til navnet, der gøres gældende. 2. Det domænenavn, der ansøges om, skal bestå af hele navnet, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende, dog med forbehold af artikel 11 i de generelle retningslinjer og 19 heri. s. 8/30

9 3. Topdomæneadministratoren har ret til at udveksle ovennævnte oplysninger med Valideringsagenten/Valideringsagenterne (herunder disses agenter og underleverandører) og/eller Valideringsmyndighederne med henblik på validering af de rettigheder, der gøres gældende. 4. Ansøgerens anbringender og garantier 1. Ud over de anbringender og garantier, der er nævnt i 4 i vilkårene, erklærer Ansøgeren følgende og garanterer: (iii) at vedkommende er indehaver, rettighedshaver eller evt. licenshaver af den ældre rettighed, der gøres gældende; at den ældre rettighed, der gøres gældende, på datoen for Ansøgningen er en retsgyldig rettighed, og at den dokumentation, der fremsendes til Behandlingsagenten, udgør nøjagtige og ægte kopier af de relevante originale dokumenter og godtgør, at den ældre rettighed, der gøres gældende, eksisterer, er fuldstændig, nøjagtig, opdateret og ikke falsk og at den udfærdiget i overensstemmelse med Sunrisereglerne. 2. Der kan gælde særlige betingelser pålagt af Europa-Kommissionen, Ansøgerens medlemsstat og/eller den kompetente Valideringsmyndighed for Offentlige organer, der Ansøger om et navn som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. KAPITEL II ANSØGNINGSPROCESSEN 5. Udvælgelse af Registrator og Dokumentbehandlingsagent 1. Der kan kun ansøges om domænenavne hos Topdomæneadministratoren gennem en Registrator, der optræder på vegne af Ansøgeren, men for egen regning. For at ansøge skal Ansøgeren derfor vælge en af Topdomæneadministratoren akkrediteret Registrator på den liste, der er tilgængelig på Topdomæneadministratorens websted. 2. Ansøgeren kan udpege en Dokumentbehandlingsagent ved at anføre dennes -adresse på Ansøgningen. 3. Topdomæneadministratoren, Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne er ikke parter i aftalen mellem Ansøgeren og dennes Registrator eller mellem Ansøgeren og dennes s. 9/30

10 Dokumentbehandlingsagent, og de kan derfor ikke ifalde forpligtelser eller ansvar i henhold til disse aftaler. 6. Bekræftelse 1. Efter modtagelse af en Ansøgning sender Topdomæneadministratoren med en bekræftelse til Ansøgeren og dennes evt. Dokumentbehandlingsagent med angivelse af: det domænenavn, der ansøges om; dato og tidspunkt for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen; (iii) Ansøgningens placering i køen til det pågældende domænenavn; (iv) fristen for Behandlingsagentens modtagelse af den krævede dokumentation. Bekræftelsen sendes til Ansøgerens -adresse og, hvis der er udpeget en Dokumentbehandlingsagent, til dennes -adresse. Topdomæneadministratoren anvender udelukkende Dokumentbehandlingsagentens -adresse til dette formål. 2. Medmindre andet er angivet heri, skal bekræftelsen, der sendes til Ansøgeren (eller en evt. Dokumentbehandlingsagent) desuden indeholde et hyperlink til en webside, som Topdomæneadministratoren har oprettet, hvor der genereres en skabelon til et følgebrev (i pdfformat) på det officielle EU-sprog, Ansøgeren valgte ved indsendelsen af Ansøgningen. Hvis Ansøgeren har udpeget sin Registrator til Dokumentbehandlingsagent, og Registratoren af behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen elektronisk, indeholder bekræftelsen ikke et sådant hyperlink. KAPITEL III SUNRISE-WHOIS-DATABASEN 7. Sunrise-WHOIS-databasen 1. Efter modtagelse af en fuldstændig og teknisk korrekt Ansøgning gør Topdomæneadministratoren de relevante oplysninger om Ansøgningen tilgængelige i Sunrise-WHOIS-databasen. Databasen kan indeholde følgende oplysninger for hver modtaget Ansøgning: det domænenavn, der ansøges om; rækkefølgen samt dato og tidspunkt for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen og Ansøgningens placering i køen til det pågældende domænenavn; s. 10/30

11 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Ansøgerens fulde navn; Ansøgerens relevante kontaktinformation; den type af ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende; det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; (viii) et første statusfelt, der fortæller, om Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen, samt i givet fald datoen for modtagelse af dokumentationen; (ix) (x) (xi) et andet statusfelt, der fortæller, om Topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse om at registrere domænenavnet i Ansøgerens navn, samt i givet fald resultatet af afgørelsen; et tredje statusfelt, der fortæller, om Topdomæneadministratoren har kendskab til verserende retssager eller andre sager vedrørende domænenavnet; det valgte sprog til ADR-sager. 2. Datoen for modtagelse af evt. dokumentation skal anføres i det i 7, stk. 1, nr. viii, herover nævnte statusfelt. Angivelse af, at Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen, er ikke ensbetydende med, at dokumentationen opfylder betingelserne i nærværende Sunrise-regler. 3. Det er Behandlingsagentens pligt at oplyse Topdomæneadministratoren om statusændringer inden for en rimelig frist efter modtagelse fra Behandlingsagenten af det første sæt dokumentation vedrørende en bestemt Ansøgning. Dette er Behandlingsagentens eneste meddelelse om, hvorvidt dokumentationen er modtaget, samt datoen for modtagelse heraf. Sunrise-WHOIS-databasen er det eneste referencepunkt til verificering af, om Behandlingsagenten har modtaget dokumentationen. 4. Med hensyn til det i 7, stk. 1, nr. ix, ovenfor omhandlede statusfelt kan der angives følgende statusser: (iii) (iv) (v) (vi) Indledt; Domænenavn registreret, men ikke aktiveret; Domænenavn registreret og aktiveret; Ansøgning afvist; Udløbet (ingen eller ikke-overensstemmende dokumentation modtaget til tiden); Udløbet (fordi Valideringsmyndighederne ikke har truffet en afgørelse inden 90 kalenderdage fra Topdomæneadministratorens anmodning om validering af den relevante dokumentation); s. 11/30

12 (vii) Ikke behandlet (fordi domænenavnet er registreret og aktiveret i en anden Ansøgers navn). Indledt er standardstatus for alle Ansøgninger. Topdomæneadministratoren er eneansvarlig for alle statusændringer. KAPITEL IV DOKUMENTATION 8. Officielle dokumentationskrav 1. På websiden, hvortil der er adgang via Topdomæneadministratorens i 6, stk. 2, heri nævnte hyperlink, skal Ansøgeren oplyse Topdomæneadministratoren om sideantallet i dokumentationen, ligesom Ansøgeren har mulighed for at vælge et andet officielt EU-sprog til følgebrevet end det af Registratoren valgte ved indsendelse af Ansøgningen til Topdomæneadministratoren. 2. Efter modtagelse af disse oplysninger genererer Topdomæneadministratoren et elektronisk følgebrev i pdf-format, der mindst skal indeholde følgende oplysninger: Behandlingsagentens navn og adresse; følgende data udtrukket af Sunrise-WHOIS-databasen: (a) det domænenavn, der ansøges om; (b) Ansøgerens fulde navn; (c) Ansøgerens relevante kontaktinformation; (d) den type ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende; (e) det land, hvori den ældre rettighed, der gøres gældende, er beskyttet; (f) det fuldstændige navn, for hvilket der gøres en ældre rettighed gældende; (g) det sprog, hvorpå dokumentationen vil blive fremsendt til Valideringsagenten; (h) datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen; en entydig stregkode. 3. Ansøgeren eller dennes Dokumentbehandlingsagent skal: udskrive det på Topdomæneadministratorens websted genererede følgebrev; i følgebrevet angive det officielle sprog, hvorpå dokumentationen fremsendes, hvis dokumentationen fremsendes på et andet officielt EU-sprog end det i Ansøgningen valgte. Såfremt der s. 12/30

13 (iii) (iv) (v) vælges et andet officielt sprog i følgebrevet, skal al fremsendt dokumentation være på det i følgebrevet valgte sprog; underskrive følgebrevet; vedlægge den i kapitel V omhandlede relevante dokumentation; og forsyne dokumentationen med sine initialer. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, er det ikke tilladt at ændre følgebrevets ordlyd. Dokumentation, der fremsendes uden følgebrev eller med et ændret følgebrev eller et følgebrev, der ikke er behørigt underskrevet, vil blive afvist. Dette gælder dog ikke dokumentation, som Registratoren har indsendt elektronisk (i så fald er det ikke nødvendigt at indsende et følgebrev til Behandlingsagenten). 4. Dokumentation på et andet sprog end det sprog, der er valgt i henhold til nærværende Sunrise-regler, vil ikke blive behandlet. Hvis en del af dokumentationen ikke er på det af Ansøgeren valgte officielle sprog, skal det af en statsautoriseret translatør oversættes til det sprog, der er valgt i hhv. Ansøgningen eller følgebrevet, og oversættelsen skal vedlægges dokumentationen. 5. Det underskrevne følgebrev og den vedlagte dokumentation skal fremsendes til den i følgebrevet opgivne adresse. Dokumenter, der sendes til andre adresser end den i følgebrevet opgivne, vil ikke blive behandlet. Dokumentationen skal sendes med almindelig post, som anbefalet eller rekommanderet forsendelse eller med kurer. Det er ikke tilladt at overføre dokumentation på anden måde end den i 8, stk. 5, heri beskrevne (f.eks. med fax eller ), medmindre det sker gennem en Registrator, der af Behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen elektronisk til Behandlingsagenten. Dokumentationen skal være Behandlingsagenten i hænde inden fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen. Ved senere modtagelse vil Ansøgningen blive betragtet som udløbet. Behandlingsagenten kan kun modtage dokumentationen mellem kl og (GMT +1) på belgiske hverdage. For at undgå enhver tvivl betragtes lørdage, søndage og helligdage ikke som hverdage i Belgien. Såfremt den i artikel 14, fjerde afsnit, i de generelle retningslinjer omhandlede frist på 40 dage udløber på en lørdag, søndag eller helligdag i Belgien, betragtes dokumentation, der ikke er modtaget den s. 13/30

14 sidste hverdag i Belgien forud for den pågældende lørdag, søndag eller helligdag i Belgien, følgelig som ikke modtaget inden fristens udløb. 6. Følgebrevet, der sendes af eller på vegne af Ansøgeren, og den vedlagte dokumentation skal opfylde følgende krav: Hver Ansøgning skal understøttes af ét (1) sæt dokumentation. Det er ikke tilladt at samle forskellige dokumentationssæt til forskellige Ansøgninger i en enkelt pakke eller kuvert; Papirformatet skal være DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) eller Letter (27,94 cm x 21,59 cm); (iii) Dokumenter skal udskrives på mat hvidt papir; (iv) Siderne skal nummereres fortløbende, startende med s. 1, eksklusive følgebrevet; (v) Dokumenter må kun udskrives på den ene side af papiret; (vi) Scannede dokumenter skal være menneskelig læselige; (vii) Dokumentationen må ikke retoucheres eller på anden måde ændres; (viii) Papirark må ikke foldes, hæftes, limes sammen eller på anden måde fastgøres til hinanden. Ansøgeren har det fulde ansvar for at sikre, at disse krav opfyldes. Dokumentation, der i Ansøgerens navn eller på dennes vegne af tredjemand sendes til Behandlingsagenten, anses for at være sendt af Ansøgeren. 7. Behandlingsagenten er ikke forpligtet til at behandle eller ekspedere modtagne oplysninger eller dokumentation, der ikke opfylder samtlige krav i 8, stk. 6, herover. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten er ikke forpligtede til at oplyse Ansøgeren om, hvorvidt dokumentationen opfylder alle kravene i denne paragraf eller ej. 8. Meddelelser eller bekræftelser fra Behandlingsagenten og/eller Topdomæneadministratoren om, at dokumentationen er modtaget, er ikke ensbetydende med, at oplysningerne fremsendt af (eller på vegne af) Ansøgeren opfylder betingelserne i dette kapitel. 9. Behandling af dokumentation 1. Efter modtagelse af følgebrevet sammen med dokumentationen gør Behandlingsagenten følgende: stempler dokumentationen med dato og tidspunkt for modtagelse; s. 14/30

15 scanner de modtagne oplysninger og dokumentationen, medmindre Behandlingsagenten modtager dokumentationen elektronisk gennem en Registrator, der af Behandlingsagenten har fået skriftlig tilladelse til at sende dokumentationen i elektronisk format. 2. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten kan efter eget skøn vælge at ikke behandle modtagne oplysninger og dokumentation, hvis Behandlingsagenten allerede har modtaget et sæt dokumentation vedrørende den samme Ansøgning. Behandlingsagenten kan via Topdomæneadministratoren anmode Ansøgeren om at sende et nyt sæt dokumentation, hvis den oprindelige dokumentation, der er modtaget, ved et uheld bliver beskadiget eller ødelagt under eller efter forsendelsen. 3. Behandlingsagenten oplyser Topdomæneadministratoren om modtagelsesdatoen for hvert sæt dokumentation undtagen sæt, der er modtaget i henhold til 9, stk. 2, herover. Disse oplysninger skal fremsendes som aftalt mellem Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten. 4. Ansøgeren har ikke mulighed for at inspicere dokumentationen, når først Behandlingsagenten har modtaget den. Ansøgeren godkender og accepterer, at den af Behandlingsagenten modtagne dokumentation bliver Behandlingsagentens ejendom. Hverken Topdomæneadministratoren eller Behandlingsagenten returnerer dokumentation til Ansøgeren, Registratoren eller andre personer udpeget af Ansøgeren. 5. Topdomæneadministratoren og Behandlingsagenten fremlægger kun dokumentation i det omfang, det kræves af en domstol i den kompetente retskreds eller af en offentlig eller kontrollerende myndighed, eller hvor dette er en retlig forpligtelse eller et retligt krav. Endvidere fremlægges dokumentation i elektronisk format af eller efter pålæg af Topdomæneadministratoren, når denne optræder som respondent i en ADR-sag i forbindelse med en klage over Topdomæneadministratorens afgørelse. KAPITEL V VALIDERING AF ÆLDRE RETTIGHEDER 10. Valideringsprocessen 1. Efter pålæg fra Topdomæneadministratoren validerer Valideringsagenten, om dokumentationen underbygger det krav om en ældre rettighed, Ansøgeren har gjort gældende i Ansøgningen. s. 15/30

16 2. Valideringsagenten undersøger dokumentationen for identiske domænenavne i den rækkefølge, Topdomæneadministratoren modtager Ansøgningerne, i overensstemmelse med proceduren i artikel 14 i de generelle retningslinjer. Hvad angår ikke-identiske domænenavne, kan Valideringsagenten af effektivitetshensyn bestemme den rækkefølge, hvori dokumentationen undersøges, alt efter f.eks. antallet af modtagne Ansøgninger om ikke-identiske domænenavne, sproget, hvorpå dokumentationen for de forskellige Ansøgninger fremlægges, (iii) den tid og de ressourcer, der skal til for at validere eksistensen af ældre rettigheder på grundlag af den fremlagte dokumentation. Valideringsagenter er underleverandører til Topdomæneadministratoren, der som den eneste kan afgøre, om et domænenavn skal registreres i Ansøgerens navn. 11. Ældre rettigheder generelt 1. I første del af perioden for trinvis registrering kan indehaveren og/eller licenshaveren (alt efter hvad der er relevant) af den pågældende ældre rettighed kun ansøge om domænenavne, der svarer til registrerede EF- eller nationale varemærker eller geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser, uden at dette berører de navne, Offentlige organer har ansøgt om, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i de generelle retningslinjer. 2. I anden del af perioden for trinvis registrering kan indehaveren af den pågældende ældre rettighed ansøge om domænenavne, der svarer til de typer ældre rettigheder, der er anført i 11, stk. 1, ovenfor, eller andre typer ældre rettigheder. 3. Ansøgeren skal være indehaver (eller licenshaver) af den ældre rettighed, der gøres gældende, senest på datoen for Topdomæneadministratorens modtagelse af Ansøgningen. På denne dato skal den ældre rettighed være gyldig, hvilket betyder, at den skal være gældende og i kraft. s. 16/30

17 12. Dokumentation generelle materielle krav 1. Medmindre andet er angivet i i nærværende Sunrise-regler, skal Ansøgeren indsende dokumentation omfattende en beediget skriftlig erklæring (affidavit) underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat 1 eller anerkendt fuldmægtig 2, der erklærer, at den type ældre rettighed, Ansøgeren gør gældende, er beskyttet i henhold til den relevante medlemsstats love, herunder a. referencer til de relevante lovbestemmelser, videnskabelige arbejder og domstolsafgørelser og; b. betingelserne for opnåelse af den pågældende beskyttelse og; bevis for, at det fulde navn, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende, opfylder alle betingelserne i disse love, herunder de relevante videnskabelige arbejder og domstolsafgørelser, og at navnet er beskyttet af den relevante ældre rettighed, der gøres gældende. 2. Det er under alle omstændigheder tilstrækkeligt at indsende en kopi af en relevant endelig dom eller en voldgiftsafgørelse truffet af en officiel alternativ konfliktløsningsinstans, der er kompetent i mindst en af medlemsstaterne, ifølge hvilken Ansøgeren har opnået beskyttelse af hele navnet, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende. 3. Hvis eksistensen af den ældre rettighed i henhold til loven i den relevante medlemsstat er underlagt visse betingelser, som følge af at navnet er berømt, velkendt, offentligt eller almindeligt kendt, nyder et vist ry, en vis goodwill eller anvendelse eller lign., skal Ansøgeren desuden indsende en beediget skriftlig erklæring underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig og vedlagt dokumentation, der understøtter den beedigede skriftlige erklæring, eller en relevant endelig dom eller en voldgiftsafgørelse truffet af en officiel alternativ konfliktløsningsinstans, der er kompetent i mindst en af medlemsstaterne, ifølge hvilken navnet, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende, opfylder lovens betingelser (herunder relevante domstolsafgørelser, videnskabelige arbejder og evt. betingelser nævnt i Bilag 1) i den 1 En praktiserende advokat er en person, der er kvalificeret til at udøve advokaterhvervet i en af medlemsstaterne, og hvis forretningssted befinder sig i Fællesskabet (jf. direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998, EFT L 77 af , s. 36). 2 En anerkendt fuldmægtig er en person, der er berettiget til at repræsentere klienter over for de respektive nationale kontorer for industriel ejendomsret, OHIM og EPO. s. 17/30

18 relevante medlemsstat vedrørende den pågældende type ældre rettighed. 4. En beediget skriftlig erklæring, der er indsendt i overensstemmelse med dette kapitel, skal tydeligt angive eller dokumentere, at underskriveren er kvalificeret som kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig som omhandlet i de foregående afsnit i denne paragraf. 13. Registrerede varemærker 1. GENERELT Såfremt den ældre rettighed, en Ansøger gør gældende, er et registreret varemærke, skal varemærket være registreret af et varemærkekontor i en af medlemsstaterne, af Beneluxvaremærkekontoret eller Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), eller det skal være internationalt registreret og beskyttet i mindst en EU-medlemsstat. En Ansøgning om et varemærke betragtes ikke som en ældre rettighed. 2. DOKUMENTATION FOR REGISTREREDE VAREMÆRKER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for et registreret varemærke: kopi af et officielt dokument udstedt af det kompetente varemærkekontor med angivelse af, at varemærket er registreret (registreringsbevis, fornyelsesbevis, officiel udskrift af registeret, erklæring fra varemærkekontoret, meddelelse om registreringen i en officiel tidende m.v.); eller udskrift af en officiel (online) database, der drives og/eller administreres af det relevante varemærkekontor, Beneluxvaremærkekontoret, OHIM eller WIPO. Udskrifter af kommercielle databaser godkendes ikke, selvom de gengiver nøjagtig samme oplysninger som de officielle udskrifter. I de foregående tilfælde skal dokumentationen tydeligt godtgøre, at Ansøgeren er den registrerede ejer af det registrerede varemærke. Såfremt Ansøgeren er licenshaver eller erhverver af et registreret varemærke som omhandlet i 13, stk. 1, herover, gælder 20 heri. s. 18/30

19 14. Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser 1. GEOGRAFISKE BETEGNELSER OG OPRINDELSESBETEGNELSER GENERELT Hvis den ældre rettighed, som Ansøgeren gør gældende, er en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse, skal den geografiske betegnelse eller oprindelsesbetegnelsen være beskyttet i mindst en af EU-medlemsstaterne. 2. DOKUMENTATION FOR GEOGRAFISKE BETEGNELSER OG OPRINDELSESBETEGNELSER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse: (iii) kopi af en lov, et dekret eller en kompetent myndigheds afgørelse, der tildeler et bestemt navn beskyttelse som en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse; eller kopi af offentliggørelsen af en lov, et dekret eller en afgørelse som omhandlet under herover; eller udskrift af det relevante register (hvis tilgængelig). Dokumentationen skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er en geografisk betegnelse eller oprindelsesbetegnelse, som Ansøgeren er indehaver af. 15. Ikke-registrerede varemærker Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af et velkendt ikke-registreret varemærke i henhold til artikel 6bis i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret (med ændringer), eller et ikke-registreret varemærke, der ikke falder ind under herover, og som er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter ikke-registrerede varemærker, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 12, stk. 2 eller 3, heri, uden forpligtelse til at fremsende den i 12, stk. 1, omhandlede dokumentation. s. 19/30

20 16. Firmanavne, handelsnavne og firmamærker 1. FIRMANAVNE GENERELT Et firmanavn er det officielle navn på et firma, dvs. det navn, som firmaet er anmeldt eller indregistreret under. I medlemsstater, hvor der ikke findes nogen beskyttelse af firmanavne, kan firmaets navn alligevel være beskyttet som handelsnavn (som omhandlet i 16, stk. 2) eller som firmamærke (som omhandlet i 16, stk. 3). Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af et firmanavn, der er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter firmanavne, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 16, stk. 4, nedenfor. 2. HANDELSNAVNE GENERELT Da handelsnavne er beskyttet i alle EU-medlemsstater, er det tilstrækkeligt at fremsende den i 16, stk. 5, nedenfor omhandlede dokumentation til Valideringsagenten. 3. FIRMAMÆRKER GENERELT Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af et firmamærke, der er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter firmamærker, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 16, stk. 5, nedenfor. 4. DOKUMENTATION FOR FIRMANAVNE Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for firmanavne omhandlet i 16, stk. 1: (iii) udskrift fra den relevante erhvervs- og selskabsstyrelse eller; bevis for indregistrering eller kopi af offentliggjort meddelelse om indregistrering eller ændring af firmanavn i den officielle tidende eller statstidende; eller underskrevet erklæring (f.eks. et hæderlighedsbevis ( Good Standing ) fra en erhvervs- og selskabsstyrelse, en kompetent offentlig myndighed eller en notar. s. 20/30

21 Dokumentationen skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er Ansøgerens officielle firmanavn eller et af Ansøgerens officielle firmanavne. 5. DOKUMENTATION FOR HANDELSNAVNE OG FIRMAMÆRKER Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for handelsnavne og firmamærker omhandlet i 16, stk. 2 eller 3: hvor det er obligatorisk og/eller muligt at registrere det relevante handelsnavn eller firmamærke i et officielt register (hvis et sådant register findes i den medlemsstat, hvor firmaet befinder sig): a. udskrift af det pågældende officielle register med angivelse af datoen for registrering af handelsnavnet; og b. bevis for offentlig anvendelse af handelsnavnet eller firmamærket inden Ansøgningsdatoen (såsom, men ikke begrænset til, bevis for omsætning, kopier af annonce- eller reklamemateriale, fakturaer, hvor handelsnavnet eller firmamærket er nævnt, osv., der dokumenterer offentlig anvendelse af navnet i den relevante medlemsstat); hvor registrering ikke er obligatorisk, dokumentationen omhandlet i 12, stk. 3, heri. Dokumentationen for et handelsnavn eller et firmamærke skal tydeligt angive, at det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende, er Ansøgerens handelsnavn eller firmamærke. 17. Efternavne 1. Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af et handelsnavn, firmamærke eller firmanavn, der svarer til et efternavn, skal denne i sin Ansøgning vælge typen handelsnavn, firmamærke eller firmanavn for den ældre rettighed og bevise den ældre rettigheds eksistens i medfør af 16, stk. 4 eller Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed til et navn gældende på grundlag af sit efternavn, skal denne, for så vidt det er beskyttet i den medlemsstat, hvori han er bosiddende, i sin Ansøgning vælge typen andet for den ældre rettighed og bevise den ældre rettigheds eksistens i medfør af 12, stk. 1 eller stk. 2, heri. s. 21/30

22 18. Titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg 1. TITLER, DER HAR ET VIST SÆRPRÆG GENERELT Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende på grundlag af en titel på et beskyttet litterært værk og kunstværk, når denne titel har et vist særpræg og er beskyttet i henhold til loven i en af de medlemsstater, der i Bilag 1 er nævnt som en medlemsstat, der beskytter titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg, er det tilstrækkeligt at bevise eksistensen af den ældre rettighed i medfør af 18, stk. 2, heri. 2. DOKUMENTATION FOR TITLER PÅ BESKYTTEDE LITTERÆRE VÆRKER OG KUNSTVÆRKER, NÅR DISSE TITLER HAR ET VIST SÆRPRÆG Medmindre andet er angivet i Bilag 1 hertil, er det tilstrækkeligt at indsende følgende dokumentation for en titel på et beskyttet litterært værk og kunstværk, når denne titel har et vist særpræg, som omhandlet i 18, stk. 1: kopi af omslaget eller billedet af det litterære værk og kunstværk, der indeholder den pågældende titel (sammen med en kort beskrivelse af (a) værket eller (b) værkets indhold, et foto af værket osv.), og en beediget skriftlig erklæring underskrevet af en kompetent myndighed, praktiserende advokat eller anerkendt fuldmægtig, der bekræfter, at Ansøgeren på datoen for Ansøgningen har de rettigheder, der gøres gældende, med hensyn til den pågældende titel, at det pågældende værk er lovligt offentliggjort, og at titlen har et vist særpræg, idet dokumentationen tydeligt skal angive, at Ansøgeren er indehaver af titlen til det litterære værk og kunstværk, når titlen har et vist særpræg. 19. Fuldstændigt navn, som er genstand for den ældre rettighed 1. Som anført i artikel 10, stk. 2, i de generelle retningslinjer, skal registrering af et domænenavn på grundlag af en ældre rettighed ske ved registrering af det fuldstændige navn, der er genstand for den ældre rettighed, således som det er tilkendegivet i dokumentationen. En Ansøger kan ikke opnå registrering af et domænenavn, der indeholder en del af det fuldstændige navn, som er genstand for den ældre rettighed. s. 22/30

23 2. Dokumentation skal tydeligt gengive det fuldstændige navn, for hvilket en ældre rettighed gøres gældende. En ældre rettighed til et navn indeholdt i figurative eller sammensatte symboler (symboler, der består af ord, figurer, billeder, logoer osv.) accepteres kun, hvis symbolet udelukkende indeholder et navn, eller ordelementet er fremherskende og tydeligt kan adskilles eller skelnes fra figurelementet, forudsat (a) (b) at alle alfanumeriske tegn (herunder evt. bindestreger) i symbolet er indeholdt i det domænenavn, der ansøges om, i samme rækkefølge som i symbolet, og at det generelle indtryk af ordet er åbenbart uden rimelig mulighed for fejllæsning af de tegn, som symbolet består af, eller den rækkefølge, hvori tegnene optræder. 3. For varemærker udgør referencerne TM, SM, og lign. ikke en del af det fuldstændige navn, der er genstand for den relevante ældre rettighed. 4. For handelsnavne, firmanavne og firmamærker kan firmatypen (såsom, men ikke begrænset til, SA, GmbH, Ltd. eller LLP ) udelades af det fuldstændige navn, der er genstand for den ældre rettighed. 5. Hvis en Ansøger gør en ældre rettighed gældende til et navn, der indeholder et topdomæne på internettet (såsom, men ikke begrænset til,.com,.net eller.eu), omfatter det fuldstændige navn, der er genstand for en ældre rettighed, dette domænesuffiks. 6. For navne, der ikke er skrevet med almindelige latinske bogstaver, skal Ansøgningen indeholde en translitteration til almindelige latinske bogstaver af det navn, for hvilket den ældre rettighed gøres gældende. Translitterationen skal foretages i overensstemmelse med almindeligt anerkendte translitterationsstandarder. Translitteration af bogstaver, der ikke anvendes generelt i et officielt EU-sprog, godkendes ikke. 20. Licenser, overdragelser og ændringer vedrørende Ansøgeren 1. Hvis en Ansøger har opnået licens til et registreret varemærke omhandlet i 13, stk. 1, nr. i, ovenfor, for hvilket denne gør en ældre rettighed gældende, skal Ansøgeren ud over dokumentationen vedlægge en bekræftelse og erklæring, hvortil der findes en skabelon i Bilag 2 hertil, udfyldt og underskrevet af både licensgiveren af det s. 23/30

24 relevante registrerede varemærke og Ansøgeren (som licenshaver). Hvis Ansøgeren er underlicenshaver, skal denne vedlægge en yderligere bekræftelse og erklæring udfyldt og underskrevet af den endelige ejer af det pågældende registrerede varemærke og sidstnævntes licenshaver. 2. Hvis en Ansøger er erhverver af en ældre rettighed, og det ikke af den fremlagte dokumentation tydeligt fremgår, at den ældre rettighed er erhvervet af Ansøgeren, skal denne indsende en bekræftelse og erklæring, hvortil der findes en skabelon i Bilag 3 hertil, udfyldt og underskrevet af både overdrageren af den relevante ældre rettighed og Ansøgeren (som erhverver). 3. Hvis den fremlagte dokumentation af andre grunde end de i 20, stk. 1 og 2, heri omhandlede ikke tydeligt angiver navnet på Ansøgeren som indehaver af den ældre rettighed, der gøres gældende (f.eks. fordi Ansøgeren har skiftet navn eller er fusioneret, eller den ældre rettighed er blevet genstand for en de jure overdragelse eller lign.), skal Ansøgeren indsende officielle dokumenter, som godtgør, at der er tale om den samme person eller om en successor til den person, der i dokumentationen er angivet som indehaver af den ældre rettighed. KAPITEL VI UNDERSØGELSE AF KRAV OM ÆLDRE RETTIGHEDER, DOKUMENTATION OG AFGØRELSER TRUFFET AF TOPDOMÆNEADMINISTRATOREN 21. Undersøgelse foretaget af Valideringsagenten 1. Den af Topdomæneadministratoren udpegede Valideringsagent skal efter pålæg fra Topdomæneadministratoren verificere: om de officielle krav i 8 er opfyldt, og om kravet til eksistensen af en ældre rettighed til det navn, som Ansøgeren gør gældende i Ansøgningen, er opfyldt. Valideringsagenten og Topdomæneadministratoren er ikke forpligtede til at underrette Ansøgeren, hvis ovennævnte krav ikke er opfyldt. 2. Valideringsagenten undersøger, om Ansøgeren har en ældre rettighed til navnet, udelukkende på grundlag af en prima facie gennemgang af det første sæt dokumentation, der er modtaget og scannet af Behandlingsagenten (herunder evt. elektronisk modtaget dokumentation), og i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Sunrise-regler. 3. Valideringsagenten er ikke forpligtet, men har lov til efter eget skøn at gennemføre sine egne undersøgelser af omstændighederne ved s. 24/30

25 Ansøgningen, den ældre rettighed, der gøres gældende, og den forelagte dokumentation. 22. Afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren 1. Valideringsagenten underretter Topdomæneadministratoren om sine resultater i medfør af artikel 14 i de generelle retningslinjer og som aftalt mellem dem. 2. Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn efter først-tillmølle-princippet, hvis Ansøgeren findes at have påvist en ældre rettighed efter 2 heri. I en periode på fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere det pågældende domænenavn (i.eu-konfliktløsningsreglerne beskrevet som Sunrise-klageperioden) kan enhver interessent indlede en ADRsag mod Topdomæneadministratorens afgørelse på grundlag af afgørelsens manglende overensstemmelse med forordningerne. Topdomæneadministratoren aktiverer først domænenavnet dagen efter udløbet af perioden på fyrre (40) dage, forudsat at der ikke er indledt en ADR-procedure mod Topdomæneadministratorens afgørelse inden for perioden på fyrre (40) dage. 3. Med forbehold af bestemmelserne om overdragelse af domænenavne eller skifte af Registrator som beskrevet i nærværende regler kan (a) (b) overdragelse af et domænenavn til tredjemand, med undtagelse af overdragelser fastlagt i artikel 19 i de generelle retningslinjer, og ændring af Registrator først finde sted efter aktivering af det pågældende domænenavn. 4. Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere et domænenavn i Ansøgerens navn har ikke præjudikatsvirkning i forhold til inden- eller udenretslig bilæggelse af konflikter, herunder ADRsager, på grundlag af spekulation i eller misbrug af registreringer. 23. Afslutning af valideringsprocessen; verserende ADR-sager 1. Hvis der ikke er truffet en endelig afgørelse vedrørende et domænenavn, om hvilket der er indgivet Ansøgning, inden 1. maj 2007 (eller en anden dato, som Topdomæneadministratoren måtte meddele på sit websted), kan Topdomæneadministratoren kræve, at s. 25/30

26 Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne validerer alle verserende Ansøgninger om domænenavne, for hvilke en endelig afgørelse ikke er trådt i kraft. I så fald anmoder Topdomæneadministratoren i en de relevante Ansøgere om at give tilladelse til, at den relevante Valideringsagent eller Valideringsmyndighed validerer den eller de ældre rettighed(er), der er gjort gældende. 2. Hvis Ansøgeren ikke tillader validering af den eller de ældre rettighed(er), der er gjort gældende, senest en måned fra modtagelse af den i 23, stk. 1, omhandlede , har Topdomæneadministratoren ret til at afvise Ansøgningen. KAPITEL VII DIVERSE 24. Ændringer, retningslinjer, retskraft 1. Topdomæneadministratoren kan udsende fortolkende retningslinjer på sit websted vedrørende bestemmelserne i nærværende Sunrise-regler. Topdomæneadministratoren kan til enhver tid ændre bilagene til nærværende Sunrise-regler, idet ændringerne træder i kraft samtidig med offentliggørelsen på Topdomæneadministratorens websted. 2. Hvis en del af nærværende Sunrise-regler erklæres ugyldige eller uden retskraft, vil resten af nærværende Sunrise-regler være gyldige og retskraftige, som om den ugyldige eller ikke-retskraftige del ikke var medtaget heri. Ugyldige eller ikke-retskraftige bestemmelser skal erstattes med en passende bestemmelse, der ligger så tæt på nærværende Sunrisereglers mening og hensigter som lovligt muligt under hensyn til alle andre regler. 25. Ansvarsbegrænsning 1. I det omfang det er tilladt i henhold til præceptiv lov, hæfter Topdomæneadministratoren kun, hvis det godtgøres, at Topdomæneadministratoren er skyldig i grov uagtsomhed eller forsømmelse. Topdomæneadministratoren hæfter under ingen omstændigheder for indirekte skader, følgeskader eller hændelige skader eller driftstab, hvad enten disse er kontraktmæssige, skyldes skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), eller på anden måde opstår som følge af eller i forbindelse med registrering eller brug af et domænenavn eller brug af Topdomæneadministratorens software eller websted, uanset om denne er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader, herunder, men ikke begrænset til, s. 26/30

27 afgørelser truffet af Topdomæneadministratoren om, hvorvidt et domænenavn skal registreres eller ej, på grundlag af en eller flere Valideringsagenters og Valideringsmyndighedernes undersøgelsesresultater samt konsekvenserne af disse afgørelser. I det omfang det er tilladt i henhold til præceptiv lov, hæfter Topdomæneadministratoren under alle omstændigheder højst for EUR (et tusind euro). Ansøgeren accepterer, at ingen større eller andre skader kan gøres gældende over for Topdomæneadministratoren (såsom, men ikke begrænset til, gebyrer, som Ansøgeren eller klageren skal betale eller har betalt i forbindelse med indledning af inden- eller udenretslige sager om en afgørelse truffet af Topdomæneadministratoren om, hvorvidt et domænenavn skal registreres eller ej). 2. Ansøgeren skal holde Topdomæneadministratoren skadesløs i forbindelse med indgivne klager eller tvister indledt af tredjemand og skal erstatte eventuelle omkostninger eller udgifter, som Topdomæneadministratoren måtte pådrage sig, eller skader, for hvilke denne hæfter, som følge af tredjemands sagsanlæg mod Topdomæneadministratoren på det grundlag, at Ansøgerens Ansøgning om eller registrering eller brug af domænenavnet krænker tredjemands rettigheder. Med henblik på denne paragraf omfatter termen Topdomæneadministratoren også dennes medlemmer og underleverandører, herunder Behandlingsagenten, Valideringsagenterne og Valideringsmyndighederne samt disses respektive direktører, agenter og medarbejdere. KAPITEL VIII ADR-SAGER 26. Indledning af ADR-sager 1. I Sunrise-klageperioden på fyrre (40) kalenderdage fra Topdomæneadministratorens afgørelse om at registrere eller ikke registrere et domænenavn kan Ansøgeren eller enhver anden interessent indlede en ADR-sag (som defineret i.eukonfliktløsningsreglerne) mod Topdomæneadministratoren vedrørende den pågældende afgørelse. 2. En ADR-sag mod Topdomæneadministratoren har udelukkende til formål at verificere, om Topdomæneadministratorens afgørelse er i strid med forordningerne. Hvis der indledes mere end én ADR-sag mod Topdomæneadministratoren vedrørende den samme afgørelse om at s. 27/30

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke

Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (OHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af ansøgning om registrering af EF-varemærke Generelle bemærkninger Anvendelse af ansøgningsskemaet Skemaet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere