TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts"

Transkript

1 TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

2 Den rigtige mørtel til den valgte sten Reference Skuespilhuset store sal. Teglsten med lav minutsugning opmuret med Weber Funktionsmørtel FM 5 LM Farve 1093 Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kvaliteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til den sten, som du har valgt. Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype. Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten. Foto: Signe Baadsgaard Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skal i gang med et byggeri, og har brug for vejledning omkring dit valg af mørtel.

3 i TEGL i marts 6 Pixel House Mass Studies, Korea Bricks Er mursten yt? 14 Luksusgarage architecten en en, Holland 18 Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects, Holland 32 Gloucester Crescent John Glew Architects, England 26 Estancia LA Solano Benitez, Paraguay 34 Mission Hall Adam Richards, England Casa Bofill revisited Ricardo Bofill - Taller de Arquitectura, Spanien 40 Tegl 3 Marts

4 Energioptimeret Teglmur EGERNSUND TEGL Certificering Forår 2012 Passivhusløsninger Vi har løst problematikken omkring murtykkelser, linjetab ved dør- og vinduesfalse samt kuldebro frie detaljer ved f.eks. sokkel og tagfod... Egernsund Tegl Energifals skaber den præcision og stabilitet, der gør det enkelt at overholde lufttæthedskravene i BR15/20 samt Passivhuse. Energifalsen er præfabrikeret, hvilket sikrer en ens kvalitet af både false og eventuelle bundstykker til hele byggeriet. Designmæssigt skaber falsen kant, når der lægges op til en stram arkitektur i bygningens indre rammer. Energifalsen kan udnyttes alene i en traditionel opbygget teglmur og er en del af et nyt komplet byggesystem, der viderefører alle teglmurens kvaliteter i et smalt vægfelt med lave u-værdier. Energifalsen leveres færdig som små delelementer direkte fra Teglværket, hvilket sparer tid for mureren, der ikke skal bruge tid på at mure og lodde falsene op. Energifalsen kan leveres til alle dør- og vinduespartier efter mål. Se mere på hvor du kan læse mere om Energifalsens geometri, skematik, beregninger og restriktioner samt se flere billeder. Derudover kan du downloade BIM-Objekter, der beskriver, hvordan du isætter et vindues- og dør objekt i Revit. Du er også velkommen til at kontakte konsulent Søren Henrichsen på tlf for yderligere oplysninger.

5 Citat:»Vort Hus vil utvivlsomt, lidt efter lidt, faa et mere menneskeligt Præg. Selve Maskinen forsvinder mere og mere bag sin Rolle, jo mere fuldkommen den bliver. Man har det Indtryk, at alle Menneskets industrielle Bestræbelser, alle hans Beregninger, alle de Tegninger og Rids, han staar bøjet over i lange Arbejdsnætter, udelukkende tager Sigte paa en stedse større Forenkling, som om flere Generationers fortsatte Eksperimenteren krævedes til efterhaanden at udvikle og frigøre Kurven i en Søjle, en Skibskøl, en Flyvemaskines Fuselage, indtil den kunde opnaa den samme elementære Renhed som et Brysts eller en Skulders naturlige Runding. Man har det Indtryk, at Ingeniører, Beregnere og Tegnere tilsyneladende kun arbejder paa at afslibe og udslette, at gøre denne Sammenføjning mere umærkelig, og tilpasse denne Vinge saa fuldkomment, at der ikke mere er Tale om en Vinge fæstet til en Fuselage, men om en spontant udfoldet Form, der omsider er frigjort fra det Stof, hvoraf den er taget, en Art organisk Helhed, som er mystisk forbundet og af samme Karakter som et Digt. Det synes, som det fuldkomne opnaas, ikke naar der ikke er mere at føje til, men naar der ikke er mere at skære fra. Paa Højden af sin Udvikling skjuler Maskinen sig selv. Og ligesom et Instrument, gennem den gradvise Fjernelse af enhver tydelig Mekanik, omdannes til en Genstand, der er saa naturlig og glat som en Rullesten hentet i Havet, saaledes er det ikke mindre beundringsværdigt, at Maskinen under selve den Brug, der gøres af den, lidt efter lidt bringer sig selv i Forglemmelse.«Antoine de Saint Exupéry Blæsten, Sandet og Stjernerne, 5. Oplag, Jespersen og Pios Forlag, København MCMXLII Autoriseret oversættelse ved Tage Brüel Jespersen efter Terre des Hommes, s Redaktion: Vibeke Krogh Susanne Ulrik (ansv.) Signerede artikler er forfatterens ansvar Tegl udkommer 4 gange årligt Udgivelse: Forlaget Tegl/MURO Lille Strandstræde 20 C 1254 København K T F Abonnement: Susema A/S Kundeservice T mandag-fredag Annoncer: Forlaget Tegl/MURO T Tryk: Scanprint A/S Oplag kontrolleret af FMK: eksemplarer i perioden 1. juli juni 2011 Medlem af Dansk Fagpresse Dansk Fag presses Oplagskontrol ISSN Grafisk opsætning: Susanne Ulrik Forside: Pixel House, udfoldet opstalt, Mass Studies, Korea. Årgang 115

6 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Yong-Kwan Kim PIXEL HOUSE Mass Studies og Slade Architecture Korea, 2003 Pixel House ligger i Gyeonggido, Korea som det sidste i et gadeforløb, hvor den ellers gældende kontinuitet og orden er skarpt defineret. Arkitekterne bryder husrækken i stedet for at forlænge den, refererer i husets krumning til det bakkede landskab i området og i de rette vinker til gadens øvrige bygninger. I mindre skala gentages denne spænding med retvinklede mursten anvendt, så de danner krumme linjer og så fornemmelsen og forståelsen af skala og tilbli-velsesproces hjælpes på vej; fra arkitektens abstrakte og pixelerede billede bliver en virkelighed til i sten og antallet af pixels bestemmer det digitale billedes skarphed og husets runding og blødhed et styks pixelhus et styks murstenshus. Huset er bygget til en familie med to børn med planer om at skabe rammer om en dagpleje for kvarterets børn. Familien ønsker, at den færdige bebyggelse bestående af tre bygningskroppe skal fungere som centrum for det lokale fællesskab og anfægter hermed den sædvanlige adskillelse mellem offentligt og privat. Mass Studies, Minsuk Cho, Seoul Korea Tegnestuens credo er kritisk undersøgelse af arkitektur set i lyset af masseproduktion, overbefolkede byområder og problematikker omkring størrelse og masse i det moderne samfund. De mange modsætninger, der præger det 21. århundrede fortid/fremtid, lokal/global, utopia/realitet, individ/kollektiv anvender tegnestuen som operationel kompleksitet og tilstræber ikke enkle/forenede perspektiver. Mass Studies arbejder med rumlige systemer/matricer, byggeteknik/ materiale og typologiske divergenser, for dermed at skabe en vision til fremmet af opdagelsen af nyt socio-kulturelt potentiale. Slade Architecture, New York Som både arkitekter og designere arbejder firmaet med forholdet mellem krop og rum, bevægelse, skala, tid, perception og materialitet og disse begrebers møde med form. Se også CEBRAs omtale af Pixel House på side 13. Tegl 6 Marts

7 Tegl 7 Marts

8 Snit og plantegninger ikke i mål. Tegl 8 Marts

9 Tegl 9 Marts

10 Tegl 10 Marts

11 Tegl 11 Marts

12 Tekst og grafik: Mikkel Frost, CEBRA Oversættelse: Vibeke Krogh»Ny arkitektur kræver ikke nye materialer men et fornyet syn på de eksisterende«tegl 12..December

13 GammELdaGs Af en eller anden grund er mursten ikke længere in i Danmark. De bliver sjældent brugt af toneangivende tegnestuer og anses for direkte uncool af yngre arkitekter. Alligevel er mursten det mest anvendte materiale herhjemme. Vi har brugt det i århundreder, og de passer perfekt til vores klima. Vi kan hente leret op af undergrunden i vores egen baghave, og materialet består i generationer uden større anstrengelser med at vedligeholde. Tager man dét i betragtning, er mursten faktisk ikke særligt dyre. Noget andet er, at mursten byder på fordele, som nyere byggematerialer ikke besidder. De er naturlige og fremkalder ikke allergier; de udleder ikke lugt eller farlige gasser, og de kan genanvendes enten knust og anvendt som fyldmateriale eller renset og opmuret igen. Det lyder måske som slet skjult markedsføring, men det er alt sammen sandt. Måske er det derfor, Peter Wilson omtaler murstenen som en gammel, pålidelig ven i en af sine vidunderlige skitser i magasinet El Croquis. Fordelene ved mursten er velkendte, og det er derfor overraskende, at så mange yngre arkitekter tøver med at anvende dem. Mursten betragtes som traditionelle, hvad de jo også er, selv om de ikke nødvendigvis dikterer en traditionel arkitektur. Meget af den arkitektur, vi ser i blade og magasiner kan ikke engang bygges af mursten. Mursten er faktisk blevet yt - i hvert fald i Danmark. renaissance Det sjove er, at uden for Danmark som ellers må siges at være murstenens hovedsæde bliver disse små klodser dog alligevel anvendt af toneangivende arkitekter på mere og mere visionære og nyskabende måder. Bjarne Mastenbroek fra den hollandske tegnestue SeARCH, en af Cebra A/S s samarbejdspartnere, har lige afsluttet arbejdet med opførelsen af en række simple bygninger udført med smukke murstensmønstre designet af den hollandske kunstner Henri Jacobs. Der anvendes en traditionel form for forbandt og ornamentik, men fordi mønstrene er abstrakte og nærmest digitale i deres karakter, så får murstenen alligevel her en fornyet kontrakt med nutiden. I det koreanske Pixel House tegnet af Mass Studies anvendes murstenen tredimensionelt. Som en bunke LEGO-klodser står dette hus som en bukkende Yoda. Den abstrakte og digitale karakter i husets nærmest stikkende overflade får én til at tænke på alt andet end ler. Dette hus blev opført med en af de ældste byggeteknikker i menneskehedens historie og alligevel tilhører det med al tydelighed den digitale tidsalder. Den perfekte hybrid mellem traditionelt murværk og digital teknologi findes imidlertid i den unge schweiziske tegnestue Gramazio & Kohler s arbejder. Disse vore dages murstenselskere købte faktisk og reprogrammerede en murerobot og skaber nu forbløffende, designede byggekomponenter med en præcision, der kun kan opnås maskinelt. Robotten arbej-der ekstremt hurtigt og bliver aldrig som sine menneskelige sidestykker træt. Den håndterer ubesværet store, tunge sten, og den spilder ikke et milligram mørtel. Denne robottype repræsenterer fremtidens arbejdsproces, idet de store omkostninger, der forbindes med den arbejdskrævende opmuring, reduceres. Med Gramazio & Kohlers murerobot antydes det, at noget endegyldigt er slut, men også at det bedste i det traditionelle murværk kan genopstå og fornyes. TiGEr mix Klassiske røde danske mursten har aldrig været CEBRA s favorit, uden tvivl fordi de er så almindelige her på vore breddegrader. Alligevel har tegnestuen tegnet en del projekter og bygninger, hvor mursten anvendes. For kort tid siden vandt CEBRA en arkitektkonkurrence i forbindelse med opførelsen af en skole på Bülowsvej i København, og her opstod idéen til på samme tid at kunne spare penge og at vinde rent æstetisk. Idéen var at lade entreprenøren bruge tiloversblevne sten fra andre byggerier for at skabe et plettet farvemønster. Arkitekterne præsenterede stolt det pragmatiske forslag og havde tillid til, at det ville falde i god jord, da entreprenøren altid leder efter gode måder at spare penge på. Entreprenøren var imidlertid fuldstændig uimponeret og sagde:»nå, I mener Tiger Mix?«et tilsyneladende helt almindeligt murstensfænomen i Tyskland. Aktuelt arbejder tegnestuen på en lille men sjov opgave i forbindelse med opførelsen af et bæredygtigt klubhus med et minimalt CO2-aftryk lige uden for Aarhus. I denne lille bygning er der en række miljøvenlige detaljer som drænlag af muslingeskaller under huset og solafskærmning ved hjælp af planter og genbrug af mursten. Stenene er rensede og genbrugt, så hver enkelt sten bevarer sine egne individuelle mærker, ridser og historie. Oprindelig valgte tegnestuen disse sten, fordi de er såkaldt CO2- neutrale, men prøverne på stenene var så vidunderligt rå og unikke, at murene fik lov at stå upudsede og umalede. BrixELs CEBRA A/S arbejder også med mursten for en anden bygherre, Elbek og Vejrup; et firma, som sælger digitale systemer. For at afspejle den stabilitet og tillid, som firmaet tilbyder, er der brugt mursten i deres hovedsæde med et bemærkelsesværdigt resultat, fordi mursten har denne mærkelige lighed med digitale pixels. Et skærende forbandt valgtes, støttet af en bagmur i beton. Med stenene dannes et system af lige linjer, som tillader en komposition af stablede vægge i overstørrelse eller af brixels opmurede af glaserede sten i blå, sort og grøn. Det pixelerede udtryk som digital reference genfindes overalt i huset, men den grundlæggende idé er inspireret af historiens ældste byggemateriale mursten. En gammel, nærmest anonym byggeteknik er hermed udforsket, som var den ny ny arkitektur kræver ikke nye materialer, men et fornyet syn på de eksisterende. Tegl 13 December

14 Tekst: architecten en en Fotos: Post & Van Leeuwen Photographers Garage nej tak architecten en en Studio R-1 for Atelier Hugo de Ruiter Design Eindhoven, Holland 2008 Tegl 14 Marts

15 Tegl 15 Marts

16 En villa i Schuttersbosh, en grøn forstad til Eindhoven, gav designer Hugo de Ruiter en oplagt mulighed for at kombinere bolig og arbejdsplads ved at ombygge den eksisterende garage til studie/ateliér. Det må ikke føles, som om jeg arbejder i min garage var hans ønske til resultatet og dermed opgavens hovedsigte. Løsningen lå i at give den eksisterende garage maske på en hud af perforerede bølgeplader af aluminium som det eneste materiale på både vægge og tag og på samme tid en underspillet, diskret fortsættelse af det eksisterende tegltag. En krave eller et bånd af galvaniseret stål langs et nyt terassedæk understreger og smykker overgangen mellem nyt og gammelt, og i tag og loft spiller en spalte af ovenlys den samme rolle. Tegl 16 Marts

17 Tegl 17 Marts

18 Tekst: Vibeke Krogh og Susanne Ulrik Fotos: Michel Kievits Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects / Holland 2010 Villa Rotonda er det arketypiske hus med saddeltag skåret helt ind til benet til det lokale og oprindelige dog også med et modernistisk og minimalistisk islæt. Huset er opført i Goirle i det sydlige Holland i 2010 og er tegnet af Pieter og Thomas Bedaux, Bedaux De Brouwer Architects. Snarere end at referere til Palladios villa uden for Venezia henviser husets navn til en rundkørsel i nærheden. Tæt på et trafikeret område med megen støj er bestræbelsen på at skabe en bekvem og rolig bolig blevet ledemotiv for en bygning med to ansigter ; et lukket og beskyttende til een side og et åbent og inviterende til en anden. Mod gade og trafik er facaden helt lukket med undtagelse af en enkelt vinduesåbning. Det medfører dog på ingen måde et mørkt indre, for lige bag facaden tillader patio og spejlbassin dagslyset at reflekteres og trænge ind i huset, og afstanden mellem opholdsrum og gadens trafik øges yderligere med beplantning, bassiner og terasse. En lang mur omkranser hele grunden og danner ramme for et større haverum, hvor husets beboere trods trafikken og støjen alligevel kan opholde sig udendørs i lys og luft. Bedaux de Brouwer Architects har 20 ansatte. Tegnestuen blev grundlagt i 1938 og har haft næsten halvfjerds års kontinuerlig produktion, der kan karakteriseres som mild, tidløs modernisme med blik for mennesker og miljø. Tegnestuens projekter er kendetegnet ved en afdæmpet skarpskåren arkitektur med gennemtænkte detaljer. Tegl 18 Marts

19 Tegl 19 Marts Foto: Pieter Bedaux

20 Tegl 20 Marts

21

22 Tekst: Thomas Bo Jensen Fotos: Thomas Bo Jensen og John Glew 51 a GLOUcESTER crescent John Glew Architects En ganske lille tilbygning er indskudt på et smalt trapezformet grundstykke mellem to huse i en rækkehusbebyggelse anlagt tilbage i 1950 erne på en crescent et halvmåneformet gadeforløb i bydelen Camden Town i London. Husene er her opført med karakteristiske gule, kulbrændte mursten, som med deres grove, keramiske kvaliteter også præger andre og store dele af det gamle London. Som i de victorianske nabohuse er muråbninger overalt forsynet med kraftige hvide indfatninger. Den nye tilbygning er beklædt med sølvblå, anodiserede zinkplader påsat i vertikale baner med fremspringende false på både facader og tag. Trods det smalle grundstykke er der af hensyn til nabohusets udvendige faldstammer efterladt en smal sprække mellem den nye tilbygning og nabohuset, og nederst er sprækken udvidet for at give passage mellem for- og baghave. Mod gaden er facaden forsynet med en vertikal forskydning, der bidrager til at bringe tilbygningen i dialog med de gamle krogede byhuse, der overalt manifesterer sig som adderede lag i byrummet. Som endnu et bidrag hertil, er vinduerne forsynet med brede trærammer og forsænket blænding, hvorved der opstår yderligere relief i facadeplanet. I den eksisterende del af bygningen er vinduerne blevet erstattet af nye Tegl 22 Marts

23 vinduer med lignende brede trærammer og blændinger, og der skabes hermed en intrikat dialog mellem nyt og gammelt. Døre og rammer er overstrøget med en farve i en nuance nærmest som okker eller kanel, og det giver huset en meget særpræget identitet helt uden reference til de eksisterende huses bemalinger, men alligevel med et tonalt slægtskab til det gamle patinerede murværk. Der er i den lille tilbygning et væld af små subtile detaljer, som er gennemtænkte, så man straks fornemmer de mange timers tankevirksomhed, der er brugt på udformningen af den lille bygning. Arkitekten John Glew lægger da også vægt på, at der her langt fra er tale om en beskeden bygning. Der er ikke gjort forsøg på at lave noget ligefremt eller ærligt, som Glew udtrykker det. De konstruktive løsninger er ikke aflæselige på samme måde, som de er det i de ældre murede huse, tilbygningen klemmer sig ind imellem, men de er derimod skjult bag en abstrakt iklædning af forskydninger og linjer, farver og overflader. Genkendelige elementer som tagrende, tag, vinduer, karme og døre, fortæller Glew, er forvrænget eller fremhævet eller ligefrem karikeret som del af bestræbelsen på at skabe nye relationer til de omgivende bygninger. Tegl 23 Marts

24 Alle materialevalg og detaljeringer, understreger Glew, er først og fremmest skabt ved at kigge længe og indgående på de omgivende huse. Den begrænsning, der ligger i at tage skyklapper på og studere de genkendelige elementer, der omgiver os, for derefter at forsøge at fortolke dem, rummer mange muligheder for overskridelse og fornyelse, mener Glew. De mange små drejninger af det genkendelige vil medføre, at man ser på det eksisterende med andre øjne end før at man lægger mærke til detaljer, man ellers ikke ville have set. Eksempelvis giver de nye kanelfarvede vinduesrammer i de hvide indfatninger på det gamle hus et fornyet syn på de gamle vinduer. Og på samme måde giver den falsede zinkbeklædning en fornyet opmærksomhed på de ældre huses skifertage og murede flader ikke blot på grund af den åbenbare kontrast imellem de traditionelle og de nye materialer, men også på grund af, at de nye materialer er behandlet med samme akkuratesse og detaljering som de gamle og hermed skabes en form for skæbnefællesskab mellem de to på tværs af tid. Anskuet på denne måde, kan de gamle murede konstruktioner give meget til det nye og omvendt også selv om det nye ikke er skabt af mursten. Tegl 24 Marts

25 På første salen er et kombineret sove- og badeværelse anlagt et særligt ønske fra bygherren. Interiørerne er forsynet med høje paneler af sæbebehandlet egetræsfiner. Badekar, dør- og vinduesåbninger er ligeledes forsynet med egetræsfiner, mens et gennemgående gesimsbånd ligeledes af egetræ, rammer rummene ind oventil. Vægge og lofter er pudsede og højglanspolerede i gråhvide nuancer, der minder om en simpel form for stukmarmorering. Forholdet imellem de blanke vægge og egetræsfineren giver rummene en fin og lidt sart karakter, hvor linjerne synes streget op med præcise strøg fra en tynd pensel, der har afsat et ganske svagt relief. Denne effekt er særlig raffineret i det højloftede rum på første sal, hvor de pudsede flader er trukket op over loftsfladerne med en blød afrunding i kippen. Rummets tilspidsede form giver desuden en kraftig perspektivisk virkning, som får rummet til at se større ud, end det er. Tegl 25 Marts

26

27 Tekst: Gabinete de Arquitectura /Vibeke Krogh Fotos: Leonardo Finotti Estancia LA

28 Bolig Santaní, Paraguay Solano Benitez Arquitecto, Universidad Nacional de Asuncion, Gabinete de Arquitectura, Paraguay er et land af både store vådområder og tør savanne og ler i usædvanlige og bemærkelsesværdige nuancer. Landets eneste adgang til havet var tidligere via een enkelt flod; en geografisk isolation, som på mange måder har været afgørende for udviklingen af både arkitektur og økonomi. Arkitekten Solano Benitez arbejder oftest med det forhåndenværende lokale, simple og billige byggemateriale leret og skaber hermed ekspressive volumener af nærmest poetisk nerve i overensstemmelse med og i kærlighed til de få og knappe ressourcer landet har at byde på. Estancia LA er beskyttelse mod et fjendtligt klima. Hele konstruktionen er opført i tegl af lokale murere; gulvet er plant, væggene skrå og foldede og loftet let og planen åben. Et stort tæppe 36 meter langt markerer overgangen mellem opholdsrummene og et mere privat afsnit med soveværelser mv og består af beton iblandet knækkede sten i en tykkelse af kun 4 cm. Arkitekten Solano Benitez er født i Asunción i I 1987 etablerede han tegnestuen Gabinete de Arquitectura i samarbejde med kollegerne José Luis Ayala og Alberto Marinoni og er aktuelt en anerkendt arkitekt og underviser i sit hjemland. Solano Benitez anvender hovedsagelig simple materialer og komponenter som han finder lokalt, hvilket gør ham i stand til at opnå en udtryksfuld formgivning med stor virkning og poetisk kraft. Materialernes knaphed er omvendt proportional med den følsomhed og sanselighed, som arkitekten frembringer og formidler. Søger man på Why does every single brick hold desire? på YouTube kan man opleve Solano Benitez fortælle om nogle af de huse, Gabinete de Arquitectura har tegnet i Sydamerika ved en forelæsning afholdt på GSAPP, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York. Store vandrette åbninger og glaspartier åbner huset mod landskabet. Tegl 28 Marts

29

30 Tegl 30 Marts

31

32

33

34 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Tim Brotherton & Katie Lock ny Mission Hall Plaistow, West Sussex, UK, Adam Richards Architects 2010 Arkitekten Adam Richards beskriver med huset her et ægteskab mellem to bygningskroppe; en gotisk smal og butsnudet, der ligger ud til vejen og en klassisk mod haven og landskabet hvis vestfacade åbner sig med et motiv af søjler, der indrammer de høje vinduespartier. Indgangsparti og ildsted binder de to sammen. I Sussex i England er det ikke ualmindeligt, at tagene er tækket med mørkerøde lokalt fremstillede teglspån ofte også traditionelt anvendt til beklædning af husenes øverste etager, hvorimod den underste står hvidkalket. Her stammer spånen fra en baptistkirke opført 1907 på netop denne grund og der er altså tale om genanvendelse af både sted og materiale. Den underste etage er undtagen hvor huset med sin runding sender en hilsen til sin forgænger opmuret med lys mørtel og hvide sten fra Wienerberger taget er af bly. Under havens lange, let forhøjede bed ud for husets midterakse ligger rør til opsamlet regnvand og forbindelse til et jordvarmeanlæg. Huset er udformet, så det på bedste vis udnytter sin termiske masse og er i valget af materialer og farver som vokset ud af stedet og de landlige omgivelser selv om det formmæssigt adskiller sig fra sine fæller og er et moderne hus. New Mission Hall var indstillet til World Architecture News pris WAN House of the Year Tegl 34 Marts

35 Tegl 35 Marts

36 Tegl 36 Marts

37 Tegl 37 Marts

38

39

40 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Courtesy of Ricardo Bofill Taller de Arquitectura casa BOFILL 1973 revisited I Montras, i et bakket og skovbevokset område, ikke langt fra Costa Brava lod den catalanske arkitekt Ricardo Bofill i dette sommerhus opføre til sine forældre. Casa Bofill fungerer som en lille muromkranset by og består af fem selvstændige kuber; bedsteforældrene bor i den største og mest komplekse med tre etager, der er forbundne med udvendige murede trapper. Hele komplekset er som et tempel opført på en rektangulær murstensbelagt flade. Spisestue og svømmebassin danner et naturligt samlingspunkt for beboere og gæster og markerer sig med overflader beklædt med knaldrøde, blanke keramiske fliser. Bygninger og belægning er opført af tegl i samme nuance, lagt og muret med knasfuge. I sin homogenitet virker anlægget som skåret ud af een stor blok af brændt ler. En drømmeagtig og teatralsk arkitektonisk iscenesættelse omkring et fællesskab en perfekt kulisse for en film måske instrueret af en David Lynch? Arkitekten Ricardo Bofill, også Ricard Bofill Leví, født i Barcelona 1939, er spanskcatalansk og oprindelig uddannet i Schweitz. Bofill grundlagde i 1963 Taller de Arquitectura ; en international gruppe bestående af arkitekter, ingeniører, sociologer og filosoffer med nu mere end fyrre års erfaring inden for byplanlægning, arkitektur, have- og landskabsarkitektur og indretning. Bofills og Tallers nyeste og aktuelle projekt er deltagelsen i den indbudte konkurrence om planlægningen og revitaliseringen af Moskva bymidte i 2012 det hidtil største byplanlægningsprojekt i verden. Tegl 40 Marts

41 Tegl 41 Marts

42 Tegl 42 Marts

43 Tegl 43 Marts

44 Tegl 44 Marts

45 Tegl 45 Marts

46 Murerhåndbogen 2012 MURER- HÅNDBOGEN 2012 Dette års reviderede udgave har særligt fokus på fugtspærrer, kompositbjælker og problemstillinger vedrørende TB-render og på den nye lovgivning, der angår energibesparelser i byggeriet. Murerhåndbogen 2012 kan købes hos ByggecenTrum Forlaget tegl Tlf Pris 105,- kr. inkl. moms Tegl 46 Marts

47 TEGL TRADITION FOR INNOVATION Asbjørn Kommunikation UNIKA ALEXANDRIA Til et af Ørestadens markante bolig - byggerier, Ørestadshuset, valgte Lundgaard & Tranberg Arkitekter til facaden RT 522 Unika Alexandria. Se flere facadesten med karakter på A/S Randers Tegl Mineralvej Aalborg Tlf

48 Building Value Tegl tegner verden Teglsten fra Wienerberger forener danske byggetraditioner med et moderne arkitektonisk udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet, varme og sjæl. Kontakt os for at få idéer og byggefaglig rådgivning fra vores erfarne konsulenter eller besøg vores udstilling i Helsinge. Det nye parlament i Liechtenstein fik førsteprisen, da Brick Award 2010 blev uddelt. Kriterierne for at vælge netop dette projekt som vinder er byggeriets innovative arkitekttoniske udformning, måden at bruge mursten på samt dets funktionalitet og bæredygtighed. Wienerberger A/S Rørmosevej Helsinge Tlf Mursten Tagsten Belægningstegl

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik

TAG- OG FACADESYSTEMER. Dexter. tag- og facadesystem. - funktionel æstetik TAG- OG FACADESYSTEMER Dexter tag- og facadesystem - funktionel æstetik Dexter - rå og stilsikker VMZ Dexter er en spændende, stilsikker og meget funktionel løsning til tag- og facadebeklædning til både

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf

Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Skuespilhuset II 2008 Byens Netværk, Skuespilhuset 05.09.08 Tekst og foto: Nanna Jardorf Som om det altid har været en del af vores by, ligger Skuespilhuset unikt placeret ved havnebassinet på Kvæsthusmolen

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand REGNVANDSSYSTEMER - tagrender med stil VMZINC regnvandssystemer er en smagfuld og elegant løsning, når det drejer sig om montering af tagrender

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Den Grønne Ambassade ID 86600

Den Grønne Ambassade ID 86600 Den Grønne Ambassade Baggrund Bæredygtig arkitektur fokuserer i dag primært på energimæssige faktorer. Denne pavillon følger bæredygtighedstanken omkring nyt nordisk mad og selvforsyning op med brug af

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse 2016 ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 indhold 03 04 05 06-09 10 11 12 13 14 15 16-23 24 oversigtsplan beskrivelse visualisering facadevisualiseringer moduler

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Marianne Hesselbjerg

Marianne Hesselbjerg Marianne Hesselbjerg Projektbeskrivelse, Coffee Spot, Tårn G4 Projektet er udarbejdet med respekt for coffee spottets stramme design. Temaet for projektet er tid. Hvad er tid, kan man måle tid, se tid,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller

Skou Gruppen A/S. 120 års resultater tæller Skou Gruppen A/S 120 års resultater tæller Vi udfører solidt tømrer- og snedkerarbejde, der bygger på mange års stolte traditioner, klar nytænkning samt kompetente og kreative løsninger. Skou Gruppen arbejder

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK

ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER. Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK ET MATERIALE TIL FLERE GENERATIONER Til tagdækning, facadebeklædning, tagrender, solarløsninger og arkitektoniske detaljer BEDRE BOLIG MED RHEINZINK 2 3 Slappe af, læse, dagdrømme, skrive lange breve,

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Natursten Inspiration og priser

Natursten Inspiration og priser Natursten Inspiration og priser Natursten i spændende farver og mange størrelser Skab fantastisk flotte haveanlæg, terrasser og indgangspartier med natursten. Gennem professionelle forhandlere leverer

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER

UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER CASE RENOVERING UDSKIFTNING AF FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden UDSKIFTNING AF FREDEDE FUNKISALTANER Renovering af Ved Volden, Christianshavn Da de gamle betonaltaner fra 1938 på ejendommen Ved

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune

ESPENS HAVE. Boliger i Høje-Taastrup Kommune ESPENS HAVE Boliger i Høje-Taastrup Kommune Opgavestiller Hollufgård, Hollufgårds Allé 12 DK-5220 Odense SØ Arkitekt Refshalevej 147 1432 København K Danmark 2 JUUL FROST arkitekter ESPENS HAVE OMRÅDET

Læs mere

33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG

33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG Intended for JAB Juelsminde Document Type 16sales1101070 Date 22 September 2016 33 NYE BOLIGER I JUELSMINDE STRANDHUSEVEJ 27 - PROJEKTFORSLAG Åbningstid: Mandag-, tirs & torsdag Onsdag Telefontid kl. 12-16

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning funky Futurisme Motorer og maskiner, racerbiler og flyvemaskiner, turbiner og stempler! De italienske avantgardekunstnere, der skabte futurismen i starten af 1900-tallet, var forelskede i fremtiden og

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C

Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C - til leje... Kontor 301 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 M, 2. tv. 8000 Århus C Kontor til kreative virksomheder i Aarhus C Inspirerende lokaler tidligere benyttet til designtegnestue i Aarhus midtby Charmerende

Læs mere

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE

MURSTEN GØR DANMARK DEJLIGERE Vi præsenterer her et uddrag af avisen der blev udgivet i forbindelse med Murerfagets kampagne 2000-2002 DANMARK DEJLIGERE Gennem de sidste mange år er jeg ofte blevet mødt med ønsket om, at murerfaget

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere