TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts"

Transkript

1 TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

2 Den rigtige mørtel til den valgte sten Reference Skuespilhuset store sal. Teglsten med lav minutsugning opmuret med Weber Funktionsmørtel FM 5 LM Farve 1093 Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kvaliteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til den sten, som du har valgt. Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype. Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten. Foto: Signe Baadsgaard Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skal i gang med et byggeri, og har brug for vejledning omkring dit valg af mørtel.

3 i TEGL i marts 6 Pixel House Mass Studies, Korea Bricks Er mursten yt? 14 Luksusgarage architecten en en, Holland 18 Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects, Holland 32 Gloucester Crescent John Glew Architects, England 26 Estancia LA Solano Benitez, Paraguay 34 Mission Hall Adam Richards, England Casa Bofill revisited Ricardo Bofill - Taller de Arquitectura, Spanien 40 Tegl 3 Marts

4 Energioptimeret Teglmur EGERNSUND TEGL Certificering Forår 2012 Passivhusløsninger Vi har løst problematikken omkring murtykkelser, linjetab ved dør- og vinduesfalse samt kuldebro frie detaljer ved f.eks. sokkel og tagfod... Egernsund Tegl Energifals skaber den præcision og stabilitet, der gør det enkelt at overholde lufttæthedskravene i BR15/20 samt Passivhuse. Energifalsen er præfabrikeret, hvilket sikrer en ens kvalitet af både false og eventuelle bundstykker til hele byggeriet. Designmæssigt skaber falsen kant, når der lægges op til en stram arkitektur i bygningens indre rammer. Energifalsen kan udnyttes alene i en traditionel opbygget teglmur og er en del af et nyt komplet byggesystem, der viderefører alle teglmurens kvaliteter i et smalt vægfelt med lave u-værdier. Energifalsen leveres færdig som små delelementer direkte fra Teglværket, hvilket sparer tid for mureren, der ikke skal bruge tid på at mure og lodde falsene op. Energifalsen kan leveres til alle dør- og vinduespartier efter mål. Se mere på hvor du kan læse mere om Energifalsens geometri, skematik, beregninger og restriktioner samt se flere billeder. Derudover kan du downloade BIM-Objekter, der beskriver, hvordan du isætter et vindues- og dør objekt i Revit. Du er også velkommen til at kontakte konsulent Søren Henrichsen på tlf for yderligere oplysninger.

5 Citat:»Vort Hus vil utvivlsomt, lidt efter lidt, faa et mere menneskeligt Præg. Selve Maskinen forsvinder mere og mere bag sin Rolle, jo mere fuldkommen den bliver. Man har det Indtryk, at alle Menneskets industrielle Bestræbelser, alle hans Beregninger, alle de Tegninger og Rids, han staar bøjet over i lange Arbejdsnætter, udelukkende tager Sigte paa en stedse større Forenkling, som om flere Generationers fortsatte Eksperimenteren krævedes til efterhaanden at udvikle og frigøre Kurven i en Søjle, en Skibskøl, en Flyvemaskines Fuselage, indtil den kunde opnaa den samme elementære Renhed som et Brysts eller en Skulders naturlige Runding. Man har det Indtryk, at Ingeniører, Beregnere og Tegnere tilsyneladende kun arbejder paa at afslibe og udslette, at gøre denne Sammenføjning mere umærkelig, og tilpasse denne Vinge saa fuldkomment, at der ikke mere er Tale om en Vinge fæstet til en Fuselage, men om en spontant udfoldet Form, der omsider er frigjort fra det Stof, hvoraf den er taget, en Art organisk Helhed, som er mystisk forbundet og af samme Karakter som et Digt. Det synes, som det fuldkomne opnaas, ikke naar der ikke er mere at føje til, men naar der ikke er mere at skære fra. Paa Højden af sin Udvikling skjuler Maskinen sig selv. Og ligesom et Instrument, gennem den gradvise Fjernelse af enhver tydelig Mekanik, omdannes til en Genstand, der er saa naturlig og glat som en Rullesten hentet i Havet, saaledes er det ikke mindre beundringsværdigt, at Maskinen under selve den Brug, der gøres af den, lidt efter lidt bringer sig selv i Forglemmelse.«Antoine de Saint Exupéry Blæsten, Sandet og Stjernerne, 5. Oplag, Jespersen og Pios Forlag, København MCMXLII Autoriseret oversættelse ved Tage Brüel Jespersen efter Terre des Hommes, s Redaktion: Vibeke Krogh Susanne Ulrik (ansv.) Signerede artikler er forfatterens ansvar Tegl udkommer 4 gange årligt Udgivelse: Forlaget Tegl/MURO Lille Strandstræde 20 C 1254 København K T F Abonnement: Susema A/S Kundeservice T mandag-fredag Annoncer: Forlaget Tegl/MURO T Tryk: Scanprint A/S Oplag kontrolleret af FMK: eksemplarer i perioden 1. juli juni 2011 Medlem af Dansk Fagpresse Dansk Fag presses Oplagskontrol ISSN Grafisk opsætning: Susanne Ulrik Forside: Pixel House, udfoldet opstalt, Mass Studies, Korea. Årgang 115

6 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Yong-Kwan Kim PIXEL HOUSE Mass Studies og Slade Architecture Korea, 2003 Pixel House ligger i Gyeonggido, Korea som det sidste i et gadeforløb, hvor den ellers gældende kontinuitet og orden er skarpt defineret. Arkitekterne bryder husrækken i stedet for at forlænge den, refererer i husets krumning til det bakkede landskab i området og i de rette vinker til gadens øvrige bygninger. I mindre skala gentages denne spænding med retvinklede mursten anvendt, så de danner krumme linjer og så fornemmelsen og forståelsen af skala og tilbli-velsesproces hjælpes på vej; fra arkitektens abstrakte og pixelerede billede bliver en virkelighed til i sten og antallet af pixels bestemmer det digitale billedes skarphed og husets runding og blødhed et styks pixelhus et styks murstenshus. Huset er bygget til en familie med to børn med planer om at skabe rammer om en dagpleje for kvarterets børn. Familien ønsker, at den færdige bebyggelse bestående af tre bygningskroppe skal fungere som centrum for det lokale fællesskab og anfægter hermed den sædvanlige adskillelse mellem offentligt og privat. Mass Studies, Minsuk Cho, Seoul Korea Tegnestuens credo er kritisk undersøgelse af arkitektur set i lyset af masseproduktion, overbefolkede byområder og problematikker omkring størrelse og masse i det moderne samfund. De mange modsætninger, der præger det 21. århundrede fortid/fremtid, lokal/global, utopia/realitet, individ/kollektiv anvender tegnestuen som operationel kompleksitet og tilstræber ikke enkle/forenede perspektiver. Mass Studies arbejder med rumlige systemer/matricer, byggeteknik/ materiale og typologiske divergenser, for dermed at skabe en vision til fremmet af opdagelsen af nyt socio-kulturelt potentiale. Slade Architecture, New York Som både arkitekter og designere arbejder firmaet med forholdet mellem krop og rum, bevægelse, skala, tid, perception og materialitet og disse begrebers møde med form. Se også CEBRAs omtale af Pixel House på side 13. Tegl 6 Marts

7 Tegl 7 Marts

8 Snit og plantegninger ikke i mål. Tegl 8 Marts

9 Tegl 9 Marts

10 Tegl 10 Marts

11 Tegl 11 Marts

12 Tekst og grafik: Mikkel Frost, CEBRA Oversættelse: Vibeke Krogh»Ny arkitektur kræver ikke nye materialer men et fornyet syn på de eksisterende«tegl 12..December

13 GammELdaGs Af en eller anden grund er mursten ikke længere in i Danmark. De bliver sjældent brugt af toneangivende tegnestuer og anses for direkte uncool af yngre arkitekter. Alligevel er mursten det mest anvendte materiale herhjemme. Vi har brugt det i århundreder, og de passer perfekt til vores klima. Vi kan hente leret op af undergrunden i vores egen baghave, og materialet består i generationer uden større anstrengelser med at vedligeholde. Tager man dét i betragtning, er mursten faktisk ikke særligt dyre. Noget andet er, at mursten byder på fordele, som nyere byggematerialer ikke besidder. De er naturlige og fremkalder ikke allergier; de udleder ikke lugt eller farlige gasser, og de kan genanvendes enten knust og anvendt som fyldmateriale eller renset og opmuret igen. Det lyder måske som slet skjult markedsføring, men det er alt sammen sandt. Måske er det derfor, Peter Wilson omtaler murstenen som en gammel, pålidelig ven i en af sine vidunderlige skitser i magasinet El Croquis. Fordelene ved mursten er velkendte, og det er derfor overraskende, at så mange yngre arkitekter tøver med at anvende dem. Mursten betragtes som traditionelle, hvad de jo også er, selv om de ikke nødvendigvis dikterer en traditionel arkitektur. Meget af den arkitektur, vi ser i blade og magasiner kan ikke engang bygges af mursten. Mursten er faktisk blevet yt - i hvert fald i Danmark. renaissance Det sjove er, at uden for Danmark som ellers må siges at være murstenens hovedsæde bliver disse små klodser dog alligevel anvendt af toneangivende arkitekter på mere og mere visionære og nyskabende måder. Bjarne Mastenbroek fra den hollandske tegnestue SeARCH, en af Cebra A/S s samarbejdspartnere, har lige afsluttet arbejdet med opførelsen af en række simple bygninger udført med smukke murstensmønstre designet af den hollandske kunstner Henri Jacobs. Der anvendes en traditionel form for forbandt og ornamentik, men fordi mønstrene er abstrakte og nærmest digitale i deres karakter, så får murstenen alligevel her en fornyet kontrakt med nutiden. I det koreanske Pixel House tegnet af Mass Studies anvendes murstenen tredimensionelt. Som en bunke LEGO-klodser står dette hus som en bukkende Yoda. Den abstrakte og digitale karakter i husets nærmest stikkende overflade får én til at tænke på alt andet end ler. Dette hus blev opført med en af de ældste byggeteknikker i menneskehedens historie og alligevel tilhører det med al tydelighed den digitale tidsalder. Den perfekte hybrid mellem traditionelt murværk og digital teknologi findes imidlertid i den unge schweiziske tegnestue Gramazio & Kohler s arbejder. Disse vore dages murstenselskere købte faktisk og reprogrammerede en murerobot og skaber nu forbløffende, designede byggekomponenter med en præcision, der kun kan opnås maskinelt. Robotten arbej-der ekstremt hurtigt og bliver aldrig som sine menneskelige sidestykker træt. Den håndterer ubesværet store, tunge sten, og den spilder ikke et milligram mørtel. Denne robottype repræsenterer fremtidens arbejdsproces, idet de store omkostninger, der forbindes med den arbejdskrævende opmuring, reduceres. Med Gramazio & Kohlers murerobot antydes det, at noget endegyldigt er slut, men også at det bedste i det traditionelle murværk kan genopstå og fornyes. TiGEr mix Klassiske røde danske mursten har aldrig været CEBRA s favorit, uden tvivl fordi de er så almindelige her på vore breddegrader. Alligevel har tegnestuen tegnet en del projekter og bygninger, hvor mursten anvendes. For kort tid siden vandt CEBRA en arkitektkonkurrence i forbindelse med opførelsen af en skole på Bülowsvej i København, og her opstod idéen til på samme tid at kunne spare penge og at vinde rent æstetisk. Idéen var at lade entreprenøren bruge tiloversblevne sten fra andre byggerier for at skabe et plettet farvemønster. Arkitekterne præsenterede stolt det pragmatiske forslag og havde tillid til, at det ville falde i god jord, da entreprenøren altid leder efter gode måder at spare penge på. Entreprenøren var imidlertid fuldstændig uimponeret og sagde:»nå, I mener Tiger Mix?«et tilsyneladende helt almindeligt murstensfænomen i Tyskland. Aktuelt arbejder tegnestuen på en lille men sjov opgave i forbindelse med opførelsen af et bæredygtigt klubhus med et minimalt CO2-aftryk lige uden for Aarhus. I denne lille bygning er der en række miljøvenlige detaljer som drænlag af muslingeskaller under huset og solafskærmning ved hjælp af planter og genbrug af mursten. Stenene er rensede og genbrugt, så hver enkelt sten bevarer sine egne individuelle mærker, ridser og historie. Oprindelig valgte tegnestuen disse sten, fordi de er såkaldt CO2- neutrale, men prøverne på stenene var så vidunderligt rå og unikke, at murene fik lov at stå upudsede og umalede. BrixELs CEBRA A/S arbejder også med mursten for en anden bygherre, Elbek og Vejrup; et firma, som sælger digitale systemer. For at afspejle den stabilitet og tillid, som firmaet tilbyder, er der brugt mursten i deres hovedsæde med et bemærkelsesværdigt resultat, fordi mursten har denne mærkelige lighed med digitale pixels. Et skærende forbandt valgtes, støttet af en bagmur i beton. Med stenene dannes et system af lige linjer, som tillader en komposition af stablede vægge i overstørrelse eller af brixels opmurede af glaserede sten i blå, sort og grøn. Det pixelerede udtryk som digital reference genfindes overalt i huset, men den grundlæggende idé er inspireret af historiens ældste byggemateriale mursten. En gammel, nærmest anonym byggeteknik er hermed udforsket, som var den ny ny arkitektur kræver ikke nye materialer, men et fornyet syn på de eksisterende. Tegl 13 December

14 Tekst: architecten en en Fotos: Post & Van Leeuwen Photographers Garage nej tak architecten en en Studio R-1 for Atelier Hugo de Ruiter Design Eindhoven, Holland 2008 Tegl 14 Marts

15 Tegl 15 Marts

16 En villa i Schuttersbosh, en grøn forstad til Eindhoven, gav designer Hugo de Ruiter en oplagt mulighed for at kombinere bolig og arbejdsplads ved at ombygge den eksisterende garage til studie/ateliér. Det må ikke føles, som om jeg arbejder i min garage var hans ønske til resultatet og dermed opgavens hovedsigte. Løsningen lå i at give den eksisterende garage maske på en hud af perforerede bølgeplader af aluminium som det eneste materiale på både vægge og tag og på samme tid en underspillet, diskret fortsættelse af det eksisterende tegltag. En krave eller et bånd af galvaniseret stål langs et nyt terassedæk understreger og smykker overgangen mellem nyt og gammelt, og i tag og loft spiller en spalte af ovenlys den samme rolle. Tegl 16 Marts

17 Tegl 17 Marts

18 Tekst: Vibeke Krogh og Susanne Ulrik Fotos: Michel Kievits Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects / Holland 2010 Villa Rotonda er det arketypiske hus med saddeltag skåret helt ind til benet til det lokale og oprindelige dog også med et modernistisk og minimalistisk islæt. Huset er opført i Goirle i det sydlige Holland i 2010 og er tegnet af Pieter og Thomas Bedaux, Bedaux De Brouwer Architects. Snarere end at referere til Palladios villa uden for Venezia henviser husets navn til en rundkørsel i nærheden. Tæt på et trafikeret område med megen støj er bestræbelsen på at skabe en bekvem og rolig bolig blevet ledemotiv for en bygning med to ansigter ; et lukket og beskyttende til een side og et åbent og inviterende til en anden. Mod gade og trafik er facaden helt lukket med undtagelse af en enkelt vinduesåbning. Det medfører dog på ingen måde et mørkt indre, for lige bag facaden tillader patio og spejlbassin dagslyset at reflekteres og trænge ind i huset, og afstanden mellem opholdsrum og gadens trafik øges yderligere med beplantning, bassiner og terasse. En lang mur omkranser hele grunden og danner ramme for et større haverum, hvor husets beboere trods trafikken og støjen alligevel kan opholde sig udendørs i lys og luft. Bedaux de Brouwer Architects har 20 ansatte. Tegnestuen blev grundlagt i 1938 og har haft næsten halvfjerds års kontinuerlig produktion, der kan karakteriseres som mild, tidløs modernisme med blik for mennesker og miljø. Tegnestuens projekter er kendetegnet ved en afdæmpet skarpskåren arkitektur med gennemtænkte detaljer. Tegl 18 Marts

19 Tegl 19 Marts Foto: Pieter Bedaux

20 Tegl 20 Marts

21

22 Tekst: Thomas Bo Jensen Fotos: Thomas Bo Jensen og John Glew 51 a GLOUcESTER crescent John Glew Architects En ganske lille tilbygning er indskudt på et smalt trapezformet grundstykke mellem to huse i en rækkehusbebyggelse anlagt tilbage i 1950 erne på en crescent et halvmåneformet gadeforløb i bydelen Camden Town i London. Husene er her opført med karakteristiske gule, kulbrændte mursten, som med deres grove, keramiske kvaliteter også præger andre og store dele af det gamle London. Som i de victorianske nabohuse er muråbninger overalt forsynet med kraftige hvide indfatninger. Den nye tilbygning er beklædt med sølvblå, anodiserede zinkplader påsat i vertikale baner med fremspringende false på både facader og tag. Trods det smalle grundstykke er der af hensyn til nabohusets udvendige faldstammer efterladt en smal sprække mellem den nye tilbygning og nabohuset, og nederst er sprækken udvidet for at give passage mellem for- og baghave. Mod gaden er facaden forsynet med en vertikal forskydning, der bidrager til at bringe tilbygningen i dialog med de gamle krogede byhuse, der overalt manifesterer sig som adderede lag i byrummet. Som endnu et bidrag hertil, er vinduerne forsynet med brede trærammer og forsænket blænding, hvorved der opstår yderligere relief i facadeplanet. I den eksisterende del af bygningen er vinduerne blevet erstattet af nye Tegl 22 Marts

23 vinduer med lignende brede trærammer og blændinger, og der skabes hermed en intrikat dialog mellem nyt og gammelt. Døre og rammer er overstrøget med en farve i en nuance nærmest som okker eller kanel, og det giver huset en meget særpræget identitet helt uden reference til de eksisterende huses bemalinger, men alligevel med et tonalt slægtskab til det gamle patinerede murværk. Der er i den lille tilbygning et væld af små subtile detaljer, som er gennemtænkte, så man straks fornemmer de mange timers tankevirksomhed, der er brugt på udformningen af den lille bygning. Arkitekten John Glew lægger da også vægt på, at der her langt fra er tale om en beskeden bygning. Der er ikke gjort forsøg på at lave noget ligefremt eller ærligt, som Glew udtrykker det. De konstruktive løsninger er ikke aflæselige på samme måde, som de er det i de ældre murede huse, tilbygningen klemmer sig ind imellem, men de er derimod skjult bag en abstrakt iklædning af forskydninger og linjer, farver og overflader. Genkendelige elementer som tagrende, tag, vinduer, karme og døre, fortæller Glew, er forvrænget eller fremhævet eller ligefrem karikeret som del af bestræbelsen på at skabe nye relationer til de omgivende bygninger. Tegl 23 Marts

24 Alle materialevalg og detaljeringer, understreger Glew, er først og fremmest skabt ved at kigge længe og indgående på de omgivende huse. Den begrænsning, der ligger i at tage skyklapper på og studere de genkendelige elementer, der omgiver os, for derefter at forsøge at fortolke dem, rummer mange muligheder for overskridelse og fornyelse, mener Glew. De mange små drejninger af det genkendelige vil medføre, at man ser på det eksisterende med andre øjne end før at man lægger mærke til detaljer, man ellers ikke ville have set. Eksempelvis giver de nye kanelfarvede vinduesrammer i de hvide indfatninger på det gamle hus et fornyet syn på de gamle vinduer. Og på samme måde giver den falsede zinkbeklædning en fornyet opmærksomhed på de ældre huses skifertage og murede flader ikke blot på grund af den åbenbare kontrast imellem de traditionelle og de nye materialer, men også på grund af, at de nye materialer er behandlet med samme akkuratesse og detaljering som de gamle og hermed skabes en form for skæbnefællesskab mellem de to på tværs af tid. Anskuet på denne måde, kan de gamle murede konstruktioner give meget til det nye og omvendt også selv om det nye ikke er skabt af mursten. Tegl 24 Marts

25 På første salen er et kombineret sove- og badeværelse anlagt et særligt ønske fra bygherren. Interiørerne er forsynet med høje paneler af sæbebehandlet egetræsfiner. Badekar, dør- og vinduesåbninger er ligeledes forsynet med egetræsfiner, mens et gennemgående gesimsbånd ligeledes af egetræ, rammer rummene ind oventil. Vægge og lofter er pudsede og højglanspolerede i gråhvide nuancer, der minder om en simpel form for stukmarmorering. Forholdet imellem de blanke vægge og egetræsfineren giver rummene en fin og lidt sart karakter, hvor linjerne synes streget op med præcise strøg fra en tynd pensel, der har afsat et ganske svagt relief. Denne effekt er særlig raffineret i det højloftede rum på første sal, hvor de pudsede flader er trukket op over loftsfladerne med en blød afrunding i kippen. Rummets tilspidsede form giver desuden en kraftig perspektivisk virkning, som får rummet til at se større ud, end det er. Tegl 25 Marts

26

27 Tekst: Gabinete de Arquitectura /Vibeke Krogh Fotos: Leonardo Finotti Estancia LA

28 Bolig Santaní, Paraguay Solano Benitez Arquitecto, Universidad Nacional de Asuncion, Gabinete de Arquitectura, Paraguay er et land af både store vådområder og tør savanne og ler i usædvanlige og bemærkelsesværdige nuancer. Landets eneste adgang til havet var tidligere via een enkelt flod; en geografisk isolation, som på mange måder har været afgørende for udviklingen af både arkitektur og økonomi. Arkitekten Solano Benitez arbejder oftest med det forhåndenværende lokale, simple og billige byggemateriale leret og skaber hermed ekspressive volumener af nærmest poetisk nerve i overensstemmelse med og i kærlighed til de få og knappe ressourcer landet har at byde på. Estancia LA er beskyttelse mod et fjendtligt klima. Hele konstruktionen er opført i tegl af lokale murere; gulvet er plant, væggene skrå og foldede og loftet let og planen åben. Et stort tæppe 36 meter langt markerer overgangen mellem opholdsrummene og et mere privat afsnit med soveværelser mv og består af beton iblandet knækkede sten i en tykkelse af kun 4 cm. Arkitekten Solano Benitez er født i Asunción i I 1987 etablerede han tegnestuen Gabinete de Arquitectura i samarbejde med kollegerne José Luis Ayala og Alberto Marinoni og er aktuelt en anerkendt arkitekt og underviser i sit hjemland. Solano Benitez anvender hovedsagelig simple materialer og komponenter som han finder lokalt, hvilket gør ham i stand til at opnå en udtryksfuld formgivning med stor virkning og poetisk kraft. Materialernes knaphed er omvendt proportional med den følsomhed og sanselighed, som arkitekten frembringer og formidler. Søger man på Why does every single brick hold desire? på YouTube kan man opleve Solano Benitez fortælle om nogle af de huse, Gabinete de Arquitectura har tegnet i Sydamerika ved en forelæsning afholdt på GSAPP, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York. Store vandrette åbninger og glaspartier åbner huset mod landskabet. Tegl 28 Marts

29

30 Tegl 30 Marts

31

32

33

34 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Tim Brotherton & Katie Lock ny Mission Hall Plaistow, West Sussex, UK, Adam Richards Architects 2010 Arkitekten Adam Richards beskriver med huset her et ægteskab mellem to bygningskroppe; en gotisk smal og butsnudet, der ligger ud til vejen og en klassisk mod haven og landskabet hvis vestfacade åbner sig med et motiv af søjler, der indrammer de høje vinduespartier. Indgangsparti og ildsted binder de to sammen. I Sussex i England er det ikke ualmindeligt, at tagene er tækket med mørkerøde lokalt fremstillede teglspån ofte også traditionelt anvendt til beklædning af husenes øverste etager, hvorimod den underste står hvidkalket. Her stammer spånen fra en baptistkirke opført 1907 på netop denne grund og der er altså tale om genanvendelse af både sted og materiale. Den underste etage er undtagen hvor huset med sin runding sender en hilsen til sin forgænger opmuret med lys mørtel og hvide sten fra Wienerberger taget er af bly. Under havens lange, let forhøjede bed ud for husets midterakse ligger rør til opsamlet regnvand og forbindelse til et jordvarmeanlæg. Huset er udformet, så det på bedste vis udnytter sin termiske masse og er i valget af materialer og farver som vokset ud af stedet og de landlige omgivelser selv om det formmæssigt adskiller sig fra sine fæller og er et moderne hus. New Mission Hall var indstillet til World Architecture News pris WAN House of the Year Tegl 34 Marts

35 Tegl 35 Marts

36 Tegl 36 Marts

37 Tegl 37 Marts

38

39

40 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Courtesy of Ricardo Bofill Taller de Arquitectura casa BOFILL 1973 revisited I Montras, i et bakket og skovbevokset område, ikke langt fra Costa Brava lod den catalanske arkitekt Ricardo Bofill i dette sommerhus opføre til sine forældre. Casa Bofill fungerer som en lille muromkranset by og består af fem selvstændige kuber; bedsteforældrene bor i den største og mest komplekse med tre etager, der er forbundne med udvendige murede trapper. Hele komplekset er som et tempel opført på en rektangulær murstensbelagt flade. Spisestue og svømmebassin danner et naturligt samlingspunkt for beboere og gæster og markerer sig med overflader beklædt med knaldrøde, blanke keramiske fliser. Bygninger og belægning er opført af tegl i samme nuance, lagt og muret med knasfuge. I sin homogenitet virker anlægget som skåret ud af een stor blok af brændt ler. En drømmeagtig og teatralsk arkitektonisk iscenesættelse omkring et fællesskab en perfekt kulisse for en film måske instrueret af en David Lynch? Arkitekten Ricardo Bofill, også Ricard Bofill Leví, født i Barcelona 1939, er spanskcatalansk og oprindelig uddannet i Schweitz. Bofill grundlagde i 1963 Taller de Arquitectura ; en international gruppe bestående af arkitekter, ingeniører, sociologer og filosoffer med nu mere end fyrre års erfaring inden for byplanlægning, arkitektur, have- og landskabsarkitektur og indretning. Bofills og Tallers nyeste og aktuelle projekt er deltagelsen i den indbudte konkurrence om planlægningen og revitaliseringen af Moskva bymidte i 2012 det hidtil største byplanlægningsprojekt i verden. Tegl 40 Marts

41 Tegl 41 Marts

42 Tegl 42 Marts

43 Tegl 43 Marts

44 Tegl 44 Marts

45 Tegl 45 Marts

46 Murerhåndbogen 2012 MURER- HÅNDBOGEN 2012 Dette års reviderede udgave har særligt fokus på fugtspærrer, kompositbjælker og problemstillinger vedrørende TB-render og på den nye lovgivning, der angår energibesparelser i byggeriet. Murerhåndbogen 2012 kan købes hos ByggecenTrum Forlaget tegl Tlf Pris 105,- kr. inkl. moms Tegl 46 Marts

47 TEGL TRADITION FOR INNOVATION Asbjørn Kommunikation UNIKA ALEXANDRIA Til et af Ørestadens markante bolig - byggerier, Ørestadshuset, valgte Lundgaard & Tranberg Arkitekter til facaden RT 522 Unika Alexandria. Se flere facadesten med karakter på A/S Randers Tegl Mineralvej Aalborg Tlf

48 Building Value Tegl tegner verden Teglsten fra Wienerberger forener danske byggetraditioner med et moderne arkitektonisk udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet, varme og sjæl. Kontakt os for at få idéer og byggefaglig rådgivning fra vores erfarne konsulenter eller besøg vores udstilling i Helsinge. Det nye parlament i Liechtenstein fik førsteprisen, da Brick Award 2010 blev uddelt. Kriterierne for at vælge netop dette projekt som vinder er byggeriets innovative arkitekttoniske udformning, måden at bruge mursten på samt dets funktionalitet og bæredygtighed. Wienerberger A/S Rørmosevej Helsinge Tlf Mursten Tagsten Belægningstegl

Teglsten fra nær og fjern

Teglsten fra nær og fjern 2009 2 2009 // 2 2009 / 2 // / Teglsten fra nær og fjern INTERVIEW MED MED ANNA ANNA MARIA MARIA INDRIO INDRIO INTERVIEW INTERVIEW MED ANNA MARIA INDRIO Building Value ASSENS RÅDHUS RÅDHUS ASSENS ASSENS

Læs mere

Hvorfor bygge med begrænsninger?

Hvorfor bygge med begrænsninger? UNIKA PANTHEON Hvorfor bygge med begrænsninger? maxit til nybyggeri og renovering Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 169 boliger i ny grøn bydel. Spændende facadekombinationer med lyse pudsede

Læs mere

Tegl tegner verden. Vi lefler. Vi finder ikke prestige i at skabe arkitektur. Tagsten. Teglblokke. Belægningstegl. Mursten

Tegl tegner verden. Vi lefler. Vi finder ikke prestige i at skabe arkitektur. Tagsten. Teglblokke. Belægningstegl. Mursten 2008 / 1 Building Value SKUESPILHUSET / Tegl tegner verden MARTS 2008 / 1 INTERVIEW MED JAN SØNDERGAARD / UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Vores konsulenter står klar til at give dig nye ideer og rådgivning, når

Læs mere

Ganske enkelt, klassisk!

Ganske enkelt, klassisk! DECEMBER 2007 / 4 Ganske enkelt, klassisk! Hvorfor bygge med begrænsninger? maxit til nybyggeri og renovering Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 169 boliger i ny grøn bydel. Spændende facadekombinationer

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg

Det moderne tanghus på Læsø. Udgivet af Realdania Byg Det moderne tanghus på Læsø Udgivet af Realdania Byg FORORD 9 FRA TRADITIONEL TIL TIDSSVARENDE Af arkitekt maa Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten Eksperimentet 17 Historien 18 Præfabrikationen 22 Klimapåvirkningen

Læs mere

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion JUNI 2014 Træets verden Gulve i kilometervis Trægulve var et af de store produkter på messen der var et meget stort og bredt udbud på de mange stande, der viste flotte gulve i alle tænkelige træsorter.

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA

BUNGALOW VIND ARKITEKTUR SOV GODT. nyfortolket VÆRSGO MAGASIN. med flekslån. TAG ET En arkitekt side 5 TEMA NR. 8 DECEMBER 2011 D A N M A R K S K O M P L E T T E B O L I G M A G A S I N BOLIGREPORTAGE nyfortolket BUNGALOW INDSIGT SOV GODT med flekslån 16 sider TEMA ARKITEKTUR Fremtidens parcelhus Et ukrukket

Læs mere

NR. 2 FREMTIDENS MUSEUM SP34 ET HOTEL MED SJÆL 10 GODE RÅD TIL RENOVERING EFTERÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // i n g

NR. 2 FREMTIDENS MUSEUM SP34 ET HOTEL MED SJÆL 10 GODE RÅD TIL RENOVERING EFTERÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // i n g NR. 2 EFTERÅR 2014 i n g n // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // SP34 ET HOTEL MED SJÆL Gennemgribende renovering fornyede boutiquehotellet i hjertet af København 6 10 GODE RÅD TIL RENOVERING En

Læs mere

Tømrerprisen. Træprisen

Tømrerprisen. Træprisen MARTS 2013 Tømrerprisen Formålet med Tømrerprisen er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant

Læs mere

Arkitektonisk helhedssyn

Arkitektonisk helhedssyn Arkitektonisk helhedssyn BY- OG BOLIGMINISTERIET 2000 Indhold 3 Forord 4 Arkitektonisk kvalitet 12 Det industrialiserede byggeris historie 22 Produkt og procesvejen 30 Referencebyggerier -SITUATIONEN OG

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26

Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved. Se det fulde program på side 26 1 2015 Dette års GLASDAG afholdes onsdag den 4. marts 2015 hos Niels Juel Pedersen A/S i Næstved Saint Gobain R&D Nordic Schüco Danmark Dow Corning /Mikkelsen Arkitekter m3 Arkitekter Skandinaviska Glassystem

Læs mere

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007

SBi 2008:11. Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 SBi 2008:11 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007 Claus Bech-Danielsen SBi 2008:11 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Renoveringer

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

POLITIK, PROTESTER OG VISIONER

POLITIK, PROTESTER OG VISIONER Kulturkontakten ARKITEKTER: GO EAST! GLEM FORSIDEARKITEKTUREN OG TAG TIL KINA HOT OR NOT 4 ARKITEKTERS BUD PÅ GOD OG DÅRLIG ARKITEKTUR BOY BANDS OG POPSTJERNER I HOLLAND MARKEDSFØRES DE UNGE ARKITEKTER

Læs mere

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension

Læs mere

Byggeorientering går nye digitale veje

Byggeorientering går nye digitale veje B Y G G E O R I E N T E R I N G Juni 2009 2 2 31 31 32 3 29 30 Ny version af ludoc er på gaden Det kendte IT-værktøj til optimering af beskriv elsesprocessen er op dateret. Miljømærke i Middelfart Byggecentrum

Læs mere

MEDIAINFORMATION 2015

MEDIAINFORMATION 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI 2015 BYG er et nyt blad om bæredygtigt byggeri, der udkommer som indstik i Arkitekten. MEDIAINFORMATION 2015 Bæredygtigt Byggeri 01 13 BÆREDYGTIGT BYGGERI N r. 2, 2014 BÆREDYGTIGT BYGGERI

Læs mere

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens

Glarmesteri Light Tower. Emporia. Teknologi Energiruder og kondens 3 2013 Glarmesteri Light Tower ARKITEKTUR Emporia Teknologi Energiruder og kondens 2 Arkitektur glas 3 2013 Ministeren, embedsværket, håndværket og rådgiverne Vi skal spare på energien. Der bruges derfor

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere