TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts"

Transkript

1 TEGL Marts 2012 Tegl 1 Marts

2 Den rigtige mørtel til den valgte sten Reference Skuespilhuset store sal. Teglsten med lav minutsugning opmuret med Weber Funktionsmørtel FM 5 LM Farve 1093 Når du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt for kvaliteten af murværket, at du vælger den rigtige mørtel til den sten, som du har valgt. Både mureteknisk og styrkemæssigt er det vigtigt at vælge den optimale kombination af mursten og mørteltype. Vi har den rigtige funktionsmørtel til enhver mursten. Foto: Signe Baadsgaard Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skal i gang med et byggeri, og har brug for vejledning omkring dit valg af mørtel.

3 i TEGL i marts 6 Pixel House Mass Studies, Korea Bricks Er mursten yt? 14 Luksusgarage architecten en en, Holland 18 Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects, Holland 32 Gloucester Crescent John Glew Architects, England 26 Estancia LA Solano Benitez, Paraguay 34 Mission Hall Adam Richards, England Casa Bofill revisited Ricardo Bofill - Taller de Arquitectura, Spanien 40 Tegl 3 Marts

4 Energioptimeret Teglmur EGERNSUND TEGL Certificering Forår 2012 Passivhusløsninger Vi har løst problematikken omkring murtykkelser, linjetab ved dør- og vinduesfalse samt kuldebro frie detaljer ved f.eks. sokkel og tagfod... Egernsund Tegl Energifals skaber den præcision og stabilitet, der gør det enkelt at overholde lufttæthedskravene i BR15/20 samt Passivhuse. Energifalsen er præfabrikeret, hvilket sikrer en ens kvalitet af både false og eventuelle bundstykker til hele byggeriet. Designmæssigt skaber falsen kant, når der lægges op til en stram arkitektur i bygningens indre rammer. Energifalsen kan udnyttes alene i en traditionel opbygget teglmur og er en del af et nyt komplet byggesystem, der viderefører alle teglmurens kvaliteter i et smalt vægfelt med lave u-værdier. Energifalsen leveres færdig som små delelementer direkte fra Teglværket, hvilket sparer tid for mureren, der ikke skal bruge tid på at mure og lodde falsene op. Energifalsen kan leveres til alle dør- og vinduespartier efter mål. Se mere på hvor du kan læse mere om Energifalsens geometri, skematik, beregninger og restriktioner samt se flere billeder. Derudover kan du downloade BIM-Objekter, der beskriver, hvordan du isætter et vindues- og dør objekt i Revit. Du er også velkommen til at kontakte konsulent Søren Henrichsen på tlf for yderligere oplysninger.

5 Citat:»Vort Hus vil utvivlsomt, lidt efter lidt, faa et mere menneskeligt Præg. Selve Maskinen forsvinder mere og mere bag sin Rolle, jo mere fuldkommen den bliver. Man har det Indtryk, at alle Menneskets industrielle Bestræbelser, alle hans Beregninger, alle de Tegninger og Rids, han staar bøjet over i lange Arbejdsnætter, udelukkende tager Sigte paa en stedse større Forenkling, som om flere Generationers fortsatte Eksperimenteren krævedes til efterhaanden at udvikle og frigøre Kurven i en Søjle, en Skibskøl, en Flyvemaskines Fuselage, indtil den kunde opnaa den samme elementære Renhed som et Brysts eller en Skulders naturlige Runding. Man har det Indtryk, at Ingeniører, Beregnere og Tegnere tilsyneladende kun arbejder paa at afslibe og udslette, at gøre denne Sammenføjning mere umærkelig, og tilpasse denne Vinge saa fuldkomment, at der ikke mere er Tale om en Vinge fæstet til en Fuselage, men om en spontant udfoldet Form, der omsider er frigjort fra det Stof, hvoraf den er taget, en Art organisk Helhed, som er mystisk forbundet og af samme Karakter som et Digt. Det synes, som det fuldkomne opnaas, ikke naar der ikke er mere at føje til, men naar der ikke er mere at skære fra. Paa Højden af sin Udvikling skjuler Maskinen sig selv. Og ligesom et Instrument, gennem den gradvise Fjernelse af enhver tydelig Mekanik, omdannes til en Genstand, der er saa naturlig og glat som en Rullesten hentet i Havet, saaledes er det ikke mindre beundringsværdigt, at Maskinen under selve den Brug, der gøres af den, lidt efter lidt bringer sig selv i Forglemmelse.«Antoine de Saint Exupéry Blæsten, Sandet og Stjernerne, 5. Oplag, Jespersen og Pios Forlag, København MCMXLII Autoriseret oversættelse ved Tage Brüel Jespersen efter Terre des Hommes, s Redaktion: Vibeke Krogh Susanne Ulrik (ansv.) Signerede artikler er forfatterens ansvar Tegl udkommer 4 gange årligt Udgivelse: Forlaget Tegl/MURO Lille Strandstræde 20 C 1254 København K T F Abonnement: Susema A/S Kundeservice T mandag-fredag Annoncer: Forlaget Tegl/MURO T Tryk: Scanprint A/S Oplag kontrolleret af FMK: eksemplarer i perioden 1. juli juni 2011 Medlem af Dansk Fagpresse Dansk Fag presses Oplagskontrol ISSN Grafisk opsætning: Susanne Ulrik Forside: Pixel House, udfoldet opstalt, Mass Studies, Korea. Årgang 115

6 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Yong-Kwan Kim PIXEL HOUSE Mass Studies og Slade Architecture Korea, 2003 Pixel House ligger i Gyeonggido, Korea som det sidste i et gadeforløb, hvor den ellers gældende kontinuitet og orden er skarpt defineret. Arkitekterne bryder husrækken i stedet for at forlænge den, refererer i husets krumning til det bakkede landskab i området og i de rette vinker til gadens øvrige bygninger. I mindre skala gentages denne spænding med retvinklede mursten anvendt, så de danner krumme linjer og så fornemmelsen og forståelsen af skala og tilbli-velsesproces hjælpes på vej; fra arkitektens abstrakte og pixelerede billede bliver en virkelighed til i sten og antallet af pixels bestemmer det digitale billedes skarphed og husets runding og blødhed et styks pixelhus et styks murstenshus. Huset er bygget til en familie med to børn med planer om at skabe rammer om en dagpleje for kvarterets børn. Familien ønsker, at den færdige bebyggelse bestående af tre bygningskroppe skal fungere som centrum for det lokale fællesskab og anfægter hermed den sædvanlige adskillelse mellem offentligt og privat. Mass Studies, Minsuk Cho, Seoul Korea Tegnestuens credo er kritisk undersøgelse af arkitektur set i lyset af masseproduktion, overbefolkede byområder og problematikker omkring størrelse og masse i det moderne samfund. De mange modsætninger, der præger det 21. århundrede fortid/fremtid, lokal/global, utopia/realitet, individ/kollektiv anvender tegnestuen som operationel kompleksitet og tilstræber ikke enkle/forenede perspektiver. Mass Studies arbejder med rumlige systemer/matricer, byggeteknik/ materiale og typologiske divergenser, for dermed at skabe en vision til fremmet af opdagelsen af nyt socio-kulturelt potentiale. Slade Architecture, New York Som både arkitekter og designere arbejder firmaet med forholdet mellem krop og rum, bevægelse, skala, tid, perception og materialitet og disse begrebers møde med form. Se også CEBRAs omtale af Pixel House på side 13. Tegl 6 Marts

7 Tegl 7 Marts

8 Snit og plantegninger ikke i mål. Tegl 8 Marts

9 Tegl 9 Marts

10 Tegl 10 Marts

11 Tegl 11 Marts

12 Tekst og grafik: Mikkel Frost, CEBRA Oversættelse: Vibeke Krogh»Ny arkitektur kræver ikke nye materialer men et fornyet syn på de eksisterende«tegl 12..December

13 GammELdaGs Af en eller anden grund er mursten ikke længere in i Danmark. De bliver sjældent brugt af toneangivende tegnestuer og anses for direkte uncool af yngre arkitekter. Alligevel er mursten det mest anvendte materiale herhjemme. Vi har brugt det i århundreder, og de passer perfekt til vores klima. Vi kan hente leret op af undergrunden i vores egen baghave, og materialet består i generationer uden større anstrengelser med at vedligeholde. Tager man dét i betragtning, er mursten faktisk ikke særligt dyre. Noget andet er, at mursten byder på fordele, som nyere byggematerialer ikke besidder. De er naturlige og fremkalder ikke allergier; de udleder ikke lugt eller farlige gasser, og de kan genanvendes enten knust og anvendt som fyldmateriale eller renset og opmuret igen. Det lyder måske som slet skjult markedsføring, men det er alt sammen sandt. Måske er det derfor, Peter Wilson omtaler murstenen som en gammel, pålidelig ven i en af sine vidunderlige skitser i magasinet El Croquis. Fordelene ved mursten er velkendte, og det er derfor overraskende, at så mange yngre arkitekter tøver med at anvende dem. Mursten betragtes som traditionelle, hvad de jo også er, selv om de ikke nødvendigvis dikterer en traditionel arkitektur. Meget af den arkitektur, vi ser i blade og magasiner kan ikke engang bygges af mursten. Mursten er faktisk blevet yt - i hvert fald i Danmark. renaissance Det sjove er, at uden for Danmark som ellers må siges at være murstenens hovedsæde bliver disse små klodser dog alligevel anvendt af toneangivende arkitekter på mere og mere visionære og nyskabende måder. Bjarne Mastenbroek fra den hollandske tegnestue SeARCH, en af Cebra A/S s samarbejdspartnere, har lige afsluttet arbejdet med opførelsen af en række simple bygninger udført med smukke murstensmønstre designet af den hollandske kunstner Henri Jacobs. Der anvendes en traditionel form for forbandt og ornamentik, men fordi mønstrene er abstrakte og nærmest digitale i deres karakter, så får murstenen alligevel her en fornyet kontrakt med nutiden. I det koreanske Pixel House tegnet af Mass Studies anvendes murstenen tredimensionelt. Som en bunke LEGO-klodser står dette hus som en bukkende Yoda. Den abstrakte og digitale karakter i husets nærmest stikkende overflade får én til at tænke på alt andet end ler. Dette hus blev opført med en af de ældste byggeteknikker i menneskehedens historie og alligevel tilhører det med al tydelighed den digitale tidsalder. Den perfekte hybrid mellem traditionelt murværk og digital teknologi findes imidlertid i den unge schweiziske tegnestue Gramazio & Kohler s arbejder. Disse vore dages murstenselskere købte faktisk og reprogrammerede en murerobot og skaber nu forbløffende, designede byggekomponenter med en præcision, der kun kan opnås maskinelt. Robotten arbej-der ekstremt hurtigt og bliver aldrig som sine menneskelige sidestykker træt. Den håndterer ubesværet store, tunge sten, og den spilder ikke et milligram mørtel. Denne robottype repræsenterer fremtidens arbejdsproces, idet de store omkostninger, der forbindes med den arbejdskrævende opmuring, reduceres. Med Gramazio & Kohlers murerobot antydes det, at noget endegyldigt er slut, men også at det bedste i det traditionelle murværk kan genopstå og fornyes. TiGEr mix Klassiske røde danske mursten har aldrig været CEBRA s favorit, uden tvivl fordi de er så almindelige her på vore breddegrader. Alligevel har tegnestuen tegnet en del projekter og bygninger, hvor mursten anvendes. For kort tid siden vandt CEBRA en arkitektkonkurrence i forbindelse med opførelsen af en skole på Bülowsvej i København, og her opstod idéen til på samme tid at kunne spare penge og at vinde rent æstetisk. Idéen var at lade entreprenøren bruge tiloversblevne sten fra andre byggerier for at skabe et plettet farvemønster. Arkitekterne præsenterede stolt det pragmatiske forslag og havde tillid til, at det ville falde i god jord, da entreprenøren altid leder efter gode måder at spare penge på. Entreprenøren var imidlertid fuldstændig uimponeret og sagde:»nå, I mener Tiger Mix?«et tilsyneladende helt almindeligt murstensfænomen i Tyskland. Aktuelt arbejder tegnestuen på en lille men sjov opgave i forbindelse med opførelsen af et bæredygtigt klubhus med et minimalt CO2-aftryk lige uden for Aarhus. I denne lille bygning er der en række miljøvenlige detaljer som drænlag af muslingeskaller under huset og solafskærmning ved hjælp af planter og genbrug af mursten. Stenene er rensede og genbrugt, så hver enkelt sten bevarer sine egne individuelle mærker, ridser og historie. Oprindelig valgte tegnestuen disse sten, fordi de er såkaldt CO2- neutrale, men prøverne på stenene var så vidunderligt rå og unikke, at murene fik lov at stå upudsede og umalede. BrixELs CEBRA A/S arbejder også med mursten for en anden bygherre, Elbek og Vejrup; et firma, som sælger digitale systemer. For at afspejle den stabilitet og tillid, som firmaet tilbyder, er der brugt mursten i deres hovedsæde med et bemærkelsesværdigt resultat, fordi mursten har denne mærkelige lighed med digitale pixels. Et skærende forbandt valgtes, støttet af en bagmur i beton. Med stenene dannes et system af lige linjer, som tillader en komposition af stablede vægge i overstørrelse eller af brixels opmurede af glaserede sten i blå, sort og grøn. Det pixelerede udtryk som digital reference genfindes overalt i huset, men den grundlæggende idé er inspireret af historiens ældste byggemateriale mursten. En gammel, nærmest anonym byggeteknik er hermed udforsket, som var den ny ny arkitektur kræver ikke nye materialer, men et fornyet syn på de eksisterende. Tegl 13 December

14 Tekst: architecten en en Fotos: Post & Van Leeuwen Photographers Garage nej tak architecten en en Studio R-1 for Atelier Hugo de Ruiter Design Eindhoven, Holland 2008 Tegl 14 Marts

15 Tegl 15 Marts

16 En villa i Schuttersbosh, en grøn forstad til Eindhoven, gav designer Hugo de Ruiter en oplagt mulighed for at kombinere bolig og arbejdsplads ved at ombygge den eksisterende garage til studie/ateliér. Det må ikke føles, som om jeg arbejder i min garage var hans ønske til resultatet og dermed opgavens hovedsigte. Løsningen lå i at give den eksisterende garage maske på en hud af perforerede bølgeplader af aluminium som det eneste materiale på både vægge og tag og på samme tid en underspillet, diskret fortsættelse af det eksisterende tegltag. En krave eller et bånd af galvaniseret stål langs et nyt terassedæk understreger og smykker overgangen mellem nyt og gammelt, og i tag og loft spiller en spalte af ovenlys den samme rolle. Tegl 16 Marts

17 Tegl 17 Marts

18 Tekst: Vibeke Krogh og Susanne Ulrik Fotos: Michel Kievits Villa Rotonda Bedaux de Brouwer Architects / Holland 2010 Villa Rotonda er det arketypiske hus med saddeltag skåret helt ind til benet til det lokale og oprindelige dog også med et modernistisk og minimalistisk islæt. Huset er opført i Goirle i det sydlige Holland i 2010 og er tegnet af Pieter og Thomas Bedaux, Bedaux De Brouwer Architects. Snarere end at referere til Palladios villa uden for Venezia henviser husets navn til en rundkørsel i nærheden. Tæt på et trafikeret område med megen støj er bestræbelsen på at skabe en bekvem og rolig bolig blevet ledemotiv for en bygning med to ansigter ; et lukket og beskyttende til een side og et åbent og inviterende til en anden. Mod gade og trafik er facaden helt lukket med undtagelse af en enkelt vinduesåbning. Det medfører dog på ingen måde et mørkt indre, for lige bag facaden tillader patio og spejlbassin dagslyset at reflekteres og trænge ind i huset, og afstanden mellem opholdsrum og gadens trafik øges yderligere med beplantning, bassiner og terasse. En lang mur omkranser hele grunden og danner ramme for et større haverum, hvor husets beboere trods trafikken og støjen alligevel kan opholde sig udendørs i lys og luft. Bedaux de Brouwer Architects har 20 ansatte. Tegnestuen blev grundlagt i 1938 og har haft næsten halvfjerds års kontinuerlig produktion, der kan karakteriseres som mild, tidløs modernisme med blik for mennesker og miljø. Tegnestuens projekter er kendetegnet ved en afdæmpet skarpskåren arkitektur med gennemtænkte detaljer. Tegl 18 Marts

19 Tegl 19 Marts Foto: Pieter Bedaux

20 Tegl 20 Marts

21

22 Tekst: Thomas Bo Jensen Fotos: Thomas Bo Jensen og John Glew 51 a GLOUcESTER crescent John Glew Architects En ganske lille tilbygning er indskudt på et smalt trapezformet grundstykke mellem to huse i en rækkehusbebyggelse anlagt tilbage i 1950 erne på en crescent et halvmåneformet gadeforløb i bydelen Camden Town i London. Husene er her opført med karakteristiske gule, kulbrændte mursten, som med deres grove, keramiske kvaliteter også præger andre og store dele af det gamle London. Som i de victorianske nabohuse er muråbninger overalt forsynet med kraftige hvide indfatninger. Den nye tilbygning er beklædt med sølvblå, anodiserede zinkplader påsat i vertikale baner med fremspringende false på både facader og tag. Trods det smalle grundstykke er der af hensyn til nabohusets udvendige faldstammer efterladt en smal sprække mellem den nye tilbygning og nabohuset, og nederst er sprækken udvidet for at give passage mellem for- og baghave. Mod gaden er facaden forsynet med en vertikal forskydning, der bidrager til at bringe tilbygningen i dialog med de gamle krogede byhuse, der overalt manifesterer sig som adderede lag i byrummet. Som endnu et bidrag hertil, er vinduerne forsynet med brede trærammer og forsænket blænding, hvorved der opstår yderligere relief i facadeplanet. I den eksisterende del af bygningen er vinduerne blevet erstattet af nye Tegl 22 Marts

23 vinduer med lignende brede trærammer og blændinger, og der skabes hermed en intrikat dialog mellem nyt og gammelt. Døre og rammer er overstrøget med en farve i en nuance nærmest som okker eller kanel, og det giver huset en meget særpræget identitet helt uden reference til de eksisterende huses bemalinger, men alligevel med et tonalt slægtskab til det gamle patinerede murværk. Der er i den lille tilbygning et væld af små subtile detaljer, som er gennemtænkte, så man straks fornemmer de mange timers tankevirksomhed, der er brugt på udformningen af den lille bygning. Arkitekten John Glew lægger da også vægt på, at der her langt fra er tale om en beskeden bygning. Der er ikke gjort forsøg på at lave noget ligefremt eller ærligt, som Glew udtrykker det. De konstruktive løsninger er ikke aflæselige på samme måde, som de er det i de ældre murede huse, tilbygningen klemmer sig ind imellem, men de er derimod skjult bag en abstrakt iklædning af forskydninger og linjer, farver og overflader. Genkendelige elementer som tagrende, tag, vinduer, karme og døre, fortæller Glew, er forvrænget eller fremhævet eller ligefrem karikeret som del af bestræbelsen på at skabe nye relationer til de omgivende bygninger. Tegl 23 Marts

24 Alle materialevalg og detaljeringer, understreger Glew, er først og fremmest skabt ved at kigge længe og indgående på de omgivende huse. Den begrænsning, der ligger i at tage skyklapper på og studere de genkendelige elementer, der omgiver os, for derefter at forsøge at fortolke dem, rummer mange muligheder for overskridelse og fornyelse, mener Glew. De mange små drejninger af det genkendelige vil medføre, at man ser på det eksisterende med andre øjne end før at man lægger mærke til detaljer, man ellers ikke ville have set. Eksempelvis giver de nye kanelfarvede vinduesrammer i de hvide indfatninger på det gamle hus et fornyet syn på de gamle vinduer. Og på samme måde giver den falsede zinkbeklædning en fornyet opmærksomhed på de ældre huses skifertage og murede flader ikke blot på grund af den åbenbare kontrast imellem de traditionelle og de nye materialer, men også på grund af, at de nye materialer er behandlet med samme akkuratesse og detaljering som de gamle og hermed skabes en form for skæbnefællesskab mellem de to på tværs af tid. Anskuet på denne måde, kan de gamle murede konstruktioner give meget til det nye og omvendt også selv om det nye ikke er skabt af mursten. Tegl 24 Marts

25 På første salen er et kombineret sove- og badeværelse anlagt et særligt ønske fra bygherren. Interiørerne er forsynet med høje paneler af sæbebehandlet egetræsfiner. Badekar, dør- og vinduesåbninger er ligeledes forsynet med egetræsfiner, mens et gennemgående gesimsbånd ligeledes af egetræ, rammer rummene ind oventil. Vægge og lofter er pudsede og højglanspolerede i gråhvide nuancer, der minder om en simpel form for stukmarmorering. Forholdet imellem de blanke vægge og egetræsfineren giver rummene en fin og lidt sart karakter, hvor linjerne synes streget op med præcise strøg fra en tynd pensel, der har afsat et ganske svagt relief. Denne effekt er særlig raffineret i det højloftede rum på første sal, hvor de pudsede flader er trukket op over loftsfladerne med en blød afrunding i kippen. Rummets tilspidsede form giver desuden en kraftig perspektivisk virkning, som får rummet til at se større ud, end det er. Tegl 25 Marts

26

27 Tekst: Gabinete de Arquitectura /Vibeke Krogh Fotos: Leonardo Finotti Estancia LA

28 Bolig Santaní, Paraguay Solano Benitez Arquitecto, Universidad Nacional de Asuncion, Gabinete de Arquitectura, Paraguay er et land af både store vådområder og tør savanne og ler i usædvanlige og bemærkelsesværdige nuancer. Landets eneste adgang til havet var tidligere via een enkelt flod; en geografisk isolation, som på mange måder har været afgørende for udviklingen af både arkitektur og økonomi. Arkitekten Solano Benitez arbejder oftest med det forhåndenværende lokale, simple og billige byggemateriale leret og skaber hermed ekspressive volumener af nærmest poetisk nerve i overensstemmelse med og i kærlighed til de få og knappe ressourcer landet har at byde på. Estancia LA er beskyttelse mod et fjendtligt klima. Hele konstruktionen er opført i tegl af lokale murere; gulvet er plant, væggene skrå og foldede og loftet let og planen åben. Et stort tæppe 36 meter langt markerer overgangen mellem opholdsrummene og et mere privat afsnit med soveværelser mv og består af beton iblandet knækkede sten i en tykkelse af kun 4 cm. Arkitekten Solano Benitez er født i Asunción i I 1987 etablerede han tegnestuen Gabinete de Arquitectura i samarbejde med kollegerne José Luis Ayala og Alberto Marinoni og er aktuelt en anerkendt arkitekt og underviser i sit hjemland. Solano Benitez anvender hovedsagelig simple materialer og komponenter som han finder lokalt, hvilket gør ham i stand til at opnå en udtryksfuld formgivning med stor virkning og poetisk kraft. Materialernes knaphed er omvendt proportional med den følsomhed og sanselighed, som arkitekten frembringer og formidler. Søger man på Why does every single brick hold desire? på YouTube kan man opleve Solano Benitez fortælle om nogle af de huse, Gabinete de Arquitectura har tegnet i Sydamerika ved en forelæsning afholdt på GSAPP, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, New York. Store vandrette åbninger og glaspartier åbner huset mod landskabet. Tegl 28 Marts

29

30 Tegl 30 Marts

31

32

33

34 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Tim Brotherton & Katie Lock ny Mission Hall Plaistow, West Sussex, UK, Adam Richards Architects 2010 Arkitekten Adam Richards beskriver med huset her et ægteskab mellem to bygningskroppe; en gotisk smal og butsnudet, der ligger ud til vejen og en klassisk mod haven og landskabet hvis vestfacade åbner sig med et motiv af søjler, der indrammer de høje vinduespartier. Indgangsparti og ildsted binder de to sammen. I Sussex i England er det ikke ualmindeligt, at tagene er tækket med mørkerøde lokalt fremstillede teglspån ofte også traditionelt anvendt til beklædning af husenes øverste etager, hvorimod den underste står hvidkalket. Her stammer spånen fra en baptistkirke opført 1907 på netop denne grund og der er altså tale om genanvendelse af både sted og materiale. Den underste etage er undtagen hvor huset med sin runding sender en hilsen til sin forgænger opmuret med lys mørtel og hvide sten fra Wienerberger taget er af bly. Under havens lange, let forhøjede bed ud for husets midterakse ligger rør til opsamlet regnvand og forbindelse til et jordvarmeanlæg. Huset er udformet, så det på bedste vis udnytter sin termiske masse og er i valget af materialer og farver som vokset ud af stedet og de landlige omgivelser selv om det formmæssigt adskiller sig fra sine fæller og er et moderne hus. New Mission Hall var indstillet til World Architecture News pris WAN House of the Year Tegl 34 Marts

35 Tegl 35 Marts

36 Tegl 36 Marts

37 Tegl 37 Marts

38

39

40 Tekst: Susanne Ulrik Fotos: Courtesy of Ricardo Bofill Taller de Arquitectura casa BOFILL 1973 revisited I Montras, i et bakket og skovbevokset område, ikke langt fra Costa Brava lod den catalanske arkitekt Ricardo Bofill i dette sommerhus opføre til sine forældre. Casa Bofill fungerer som en lille muromkranset by og består af fem selvstændige kuber; bedsteforældrene bor i den største og mest komplekse med tre etager, der er forbundne med udvendige murede trapper. Hele komplekset er som et tempel opført på en rektangulær murstensbelagt flade. Spisestue og svømmebassin danner et naturligt samlingspunkt for beboere og gæster og markerer sig med overflader beklædt med knaldrøde, blanke keramiske fliser. Bygninger og belægning er opført af tegl i samme nuance, lagt og muret med knasfuge. I sin homogenitet virker anlægget som skåret ud af een stor blok af brændt ler. En drømmeagtig og teatralsk arkitektonisk iscenesættelse omkring et fællesskab en perfekt kulisse for en film måske instrueret af en David Lynch? Arkitekten Ricardo Bofill, også Ricard Bofill Leví, født i Barcelona 1939, er spanskcatalansk og oprindelig uddannet i Schweitz. Bofill grundlagde i 1963 Taller de Arquitectura ; en international gruppe bestående af arkitekter, ingeniører, sociologer og filosoffer med nu mere end fyrre års erfaring inden for byplanlægning, arkitektur, have- og landskabsarkitektur og indretning. Bofills og Tallers nyeste og aktuelle projekt er deltagelsen i den indbudte konkurrence om planlægningen og revitaliseringen af Moskva bymidte i 2012 det hidtil største byplanlægningsprojekt i verden. Tegl 40 Marts

41 Tegl 41 Marts

42 Tegl 42 Marts

43 Tegl 43 Marts

44 Tegl 44 Marts

45 Tegl 45 Marts

46 Murerhåndbogen 2012 MURER- HÅNDBOGEN 2012 Dette års reviderede udgave har særligt fokus på fugtspærrer, kompositbjælker og problemstillinger vedrørende TB-render og på den nye lovgivning, der angår energibesparelser i byggeriet. Murerhåndbogen 2012 kan købes hos ByggecenTrum Forlaget tegl Tlf Pris 105,- kr. inkl. moms Tegl 46 Marts

47 TEGL TRADITION FOR INNOVATION Asbjørn Kommunikation UNIKA ALEXANDRIA Til et af Ørestadens markante bolig - byggerier, Ørestadshuset, valgte Lundgaard & Tranberg Arkitekter til facaden RT 522 Unika Alexandria. Se flere facadesten med karakter på A/S Randers Tegl Mineralvej Aalborg Tlf

48 Building Value Tegl tegner verden Teglsten fra Wienerberger forener danske byggetraditioner med et moderne arkitektonisk udtryk. Arkitekter vælger vores produkter for at tilføre byggerierne materialemæssig kvalitet, varme og sjæl. Kontakt os for at få idéer og byggefaglig rådgivning fra vores erfarne konsulenter eller besøg vores udstilling i Helsinge. Det nye parlament i Liechtenstein fik førsteprisen, da Brick Award 2010 blev uddelt. Kriterierne for at vælge netop dette projekt som vinder er byggeriets innovative arkitekttoniske udformning, måden at bruge mursten på samt dets funktionalitet og bæredygtighed. Wienerberger A/S Rørmosevej Helsinge Tlf Mursten Tagsten Belægningstegl

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE

FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE FILMINSTITUT I THAILAND ER VINDEREN AF WIENERBERGER BRICK AWARD OG MODTAGER GRAND PRIZE Overrækkelsen af Brick 14 foregik den 8. maj i Architekturzentrum Wien. Wienerberger Brick Award 14 Formålet med

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

T A G M E D O M T A N K E

T A G M E D O M T A N K E TAG MED OMTANKE VÆLG ÆGTE TEGL TIL TAGET Ægte tegl - det bæredygtige valg. Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Stærkt og stilrent. I stål og aluminium. Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium

Stærkt og stilrent. I stål og aluminium. Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium Stærkt og stilrent. I stål og aluminium Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium Løsningen er individuel. Men den høje kvalitet er standard for os. Mere end 60 års erfaring Laukien har igennem

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere