Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater"

Transkript

1 Jernløven oktober 2010 side 16 Jernløven september 2010 side 1 Citater AfAlbertCamus Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden aldrig kommer der, hvor man regner med det. Det hjalp mig senere i livet. Medlemsblad for LC Jernløse 18. årgang 2010/2011 Nr. 5 Løvebrokker...2 INDBYDELSE...3 Referatfraordinærtklubmøde...4 Nøgletal...5 DNyt...6 Løvehulen...11 RengøringpåBirkedallejren...11 Julestue...12 Huskeliste...14 Vistøtterfast:...15 At begynde at tænke er at begynde at underminere sig selv. At elske et menneske vil sige at indvillige i at blive gammel med vedkommende. At håbe er - i modsætning til hvad man tror - det samme som at resignere. Og at leve, det er ikke at resignere. At skabe er at leve to gange. Charme er at få svaret ja uden at have stillet noget bestemt spørgsmål. De færreste er klar over, at nogle mennesker må anstrenge sig enormt bare for at virke normale. De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer. Den, der fortvivler over en begivenhed, er en kujon, mens den, der sætter sin lid til menneskets egenskaber, er en tåbe. Den, som fortvivler over menneskenes vilkår, er fej, men den, som nærer håb for dem, er en nar. Der findes kun ét sandt filosofisk problem og det er selvmordet. At dømme om livet er værd at leve eller ej, er det samme som at svare på filosofiens grundspørgsmål. Det er en slags åndeligt snobberi, der får folk til at tro, at de kan blive lykkelige uden penge. Det er kun uheld ikke at være elsket, men det er ulykke ikke at kunne elske. YE Stine Knudsen, der har været i Bari, Italien.

2 Jernløven 2010 side 2 Jernløven oktober 2010 side 15 LC Jernløses Bestyrelse KENN BØNNI, P , HANS-JØRGEN POULSEN, VP JØRGEN LARSEN, PP HENNING ANDERSEN CM BIRGIT PETERSEN, K LINDA SCHÄFFER S GITTE KJÆRSGÅRD, TT JENS GJERLØV Dødlinie Jernløven udkommer næste gang november Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest første fredag i måneden. Klubbens medlemmer og alle andre med tilknytning til LC Jernløse er velkommen til at sende indlæg til bladet. Adressen er: Jens Gjerløv, Gustav Wieds Vej 17, 4700 Næstved. Telefon: Fax: Mobil: Indlæg skal være maskinskrevne. På diskette i Word eller Publisher eller helst via . Manuskript til renskrivning modtages efter forudgående aftale. Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse, Lions Clubs International, Distrikt 106D, Region 1, zone 4. Internationalt nr.: Redaktionsudvalg: Ansvarshavende red. og fotos. Ansvarlig overfor presseloven. Jens Gjerløv. Bladet omdeles til klubbens medlemmer, ID og andre venner af klubben samt relevante kabinetsmedlemmer. LØVEBROKKER Husk Ved næste klubmøde har vi gæster og ledsagere. Vores udsendte YE, Stine, kommer og fortæller om hendes tur. Etgammeltordsprogsiger:"Enrejsepåtusindmil begyndermedetlilleskridt."etekstramedlemud over det nuværende antal medlemmerer et vig tigtskridtiretningafenstærkereogmereaktiv distriktogkvalificererdistriktsguvernørentilfirst Lightpriser. Medvenlighilsen SidL.ScruggsIII Internationellpresident VI STØTTER FAST: Lions Prisen I Statutter for Lions Prisen står der bl.a. Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særlige undtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. Katastrofe og hjælpefonden Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen. Youth Exchange (ungdomsudveksling) En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden. LC Jernløse deltager aktivt i ungdomslejrene og har selv været vært ved en ungdomslejr. Løvebarn på Sri Lanka ansvarlig for kontakt er IR-udvalget Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er fadder for et barn på Sri Lanka. Jernløses 2 ældrecentre ansvarlig er Hans H. Kaarde En årlig tilbagevendende begivenhed er aktiviteter op til jul på kommunens 2 ældrecentre. Aktiviteten dækkes næsten af LC Jernløses aktivitet på Lundegården Uventede Glæder ansvarlig er udvalget af samme navn Udvalget har kr til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen. Konfirmander i Jernløse kommune med telegram ansvarlig er Lions Quest udvalget Endvidere indsamler vi brugte frimærker og briller ansvarlig er Eva Rønsbro OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Støvsug jeres skufer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Eva R, der så sørger for videre forsendelse. Vedr. scrapbogen så sørger Eva for at sætte relevant materiale ind, men det forudsætter at I kommer med billeder og materiale og jeg skal hilse og sige at den er MEGET sulten efter stof. Eva

3 Jernløven september 2010 side 14 Jernløven oktober 2010 side 3 November Forberedelse til julestue Forberedelse til julestue Ordinært klubmøde med oplægsholder Midtvejsmøde Forberedelse til julestue Julestue i Løvehulen December Lundegården HUSKELISTE Har du ting der skal på huskelisten så send en mail til AlbertCamus ( )fødtiAlgier,opnåedeverdensomspændendeanerkendelse somnovelleforfatterogandessayistogvandnobelprisenilitteraturi 1957.SkøntfødtiekstremfattigdomstuderedeCamuspåuniversiteti Algier.Hansuniversitetskarriereblevdogkortsomfølgeaftuberkulose, ensygdomsomfulgtehamhelelivet.camustogtilfrankrigunder2. Verdenskrig.Derarbejdedehanimodstandsbevægelsen,hvorhanvar redaktørfordeparisiskecombat.gennemsitforfatterskabblevhansin generationsmoralskestemmeiløbetaf1950'erne.påhøjdenafsinberømmelsedøde Camusienbilulykke.. INDBYDELSE til klubmøde med ledsagere og gæster (YE) onsdag den 20. oktober 2010 kl i Løvehulen Spisning Indlæg fra YE Pause Dagsorden: 1. Meddelelser fra P 2. Nyt fra bestyrelsen 3. Udvalgsrunde 4. Kassereren 5. Evt. 6. TT Køkkentjenesten er uddelegeret til: Poul, Henning, Jens og Christina HUSK, TILMELDING til CM senest mandag 18. oktober 2010 CM (HENNING) TRÆFFES PÅ TLF.: ELLER

4 Jernløven oktober 2010 side 4 Jernløven september 2010 side 13 REFERAT FRA ORDINÆRT KLUB- MØDE 15. SEPTEMBER 2010 I LØVEHULEN Før mødet startede indtog vi en pæn portion stegt flæsk med persillesovs. PKT. 1 MEDDELELSER FRA P Der er P og PR kursus. Mest relevant for kommende P. Kurset afholdes i Holbæk den 26. oktober. Tilmelding senest Kenn og Hans Jørgen deltager. Der er zonemøde 22. september i Svinninge. Hans Jørgen, Finn, Kenn, Jens og Linda deltager. Der afholdes Midtvejsmøde onsdag den 17. november. Jens deltager. Det er samtidig klubaften med oplægsholder i Løvehulen. PKT. 2 NYT FRA BESTYRELSEN Referat herfra er tidligere udsendt til medlemmerne og der var ingen kommentarer hertil. PKT. 3 UDVALGSRUNDE Aktivitetsudvalget Jette: der kommer lidt undervejs. fortæller om sin tur. Hun har været rigtig glad for turen. Finn indkalder til møde i YE-udvalget i oktober. Holdningsudvalget intet Medlemsudvalget Jørgen: Ikke noget nyt. Nye medlemmer ønskes. Jette: Freja har sendt hilsen og vil meget gerne komme i klubhuset og fortælle om sin tur på spejderlejr i Rusland. Kan evt. blive i januarmødet, hvor MERLC Bent Jespersen også kommer for at give gode råd om, hvordan man kan få nye medlemmer. Jens foreslog, at Tornved blev inviteret med til mødet. Koncertudvalget Jens: Artikel i Venstrebladet i dag om Theis Jensen. Desværre ikke nævnt, at det er Lions club, der afholder koncerten. Hans Jørgen: Ærgerligt at der ikke samtidig var annonce med omtalen. Julestue Birthe: Pæne gaver modtages gerne til fiskedam og lykkeposer samt til at sælge. Birthe pakker selv gaver til fiskedam ind, så der ikke opstår problemer med drenge- og pigepakker. Lykkeposer må man gerne aflevere indpakkede! Computernørdshverdag Enrimeligbeskrivelseafcomputernørdenshverdag Henning: Har sendt regning på 1900 kr. for P- vagter ved Løvenborg. Der er i år solgt 200 fl. rødvin til Jeppe på Bjerget. Mindre end sidste år. YE-Finn: Vores udsendte unge pige er kommet godt hjem. Kommer til oktobermødet og Lions Pris Eva: Vil indstille Michael Espersen og Eva og Jette har aftalt møde med ham. Jens: Prøv at tale med Bjarne Bloch, da man nok vil ændre på reglerne omkring Lions pris.

5 Jernløven oktober 2010 side 12 Jernløven oktober 2010 side 5 Julestue Dajegskalpåferieiuge42,måjegmelde fratilnæstemøde.jegvilderforbedejer omattilmeldejertilbineskursusmandag d.8.nov.kl.1521påmailellertelefon. Detkoster200kr.pr.næse,ogdetvilvære dejligt,hvisivilsættedemindpåminkon to:harifåetpåmail Imåogsåmegetgernelademigvide,hvisI ikkeønskeratdeltage. Hurtigbeskedvilmåskegøredetmuligtat findenogenudefra,hvisvierforfå,viskal helstvære11. Håberathørefrajersenest23okt. Loppemarked / bagagerumssalg: Der var stor diskussion om emnet. Der blev enighed om at prøve at afholde loppemarked / bagagerumssalg ved Lions Clubhus. Man vil prøve at spørge, om man også kan låne kirkens P- plads. Der kræves fuld opbakning fra alle medlemmer til arrangementet. Der blev enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe på 4-5 personer. Det bliver Aktivitetsudvalget, der laver et underudvalg. Tidspunktetfor afholdelse bliver formentlig i maj Pris for standplads beslutter underudvalget. Der var også meget snak omkring jazzkoncerten. Forslag og diskussion om, hvordan man bedre kunne få formidlet ud til alle, når man laver den slags arrangementer. Der er pt ikke så stor tilslutning til koncerten. Pkt. 4 kasserer Birgit: Har betalt for den nye varmepumpe. Pkt. 5 eventuelt Finn: Ville være smart med lidt reklame omkring huset, så man kunne se, at det er Lions klubhus. Kenn og Jørgen tager ud og kigger på nye borde til klubhuset. Linda foreslog at alle eller et udvidet husudvalg fik et område i klubhuset, som man skulle have ansvar for hen over året. Det var der ikke stemning for. Kenn spurgte, hvor mange der kom til rengøringsdag den 25. Der er gjort klar til at vinduerne på køkkensiden kan males. Jens sluttede af med at vise og forklare lidt om Intranet. Pkt. 6 TT Gitte opkrævede bøder ved stearinlysenes skær, da propperne pludselig sprang. Hun var denne gang ret human i sin opkræven. NØGLETAL Klubkassen ,31 Aktivitetskassen ,41 Klubhuset 2.019,39 Jubilæumskonto 8.185,85 I alt ,96 AlbertCamus Detgælderblotomatværetromodkam pensregler.dennetankeertilstrækkeligtil atgiveåndennæring:denharbåretog bærerstadighelekulturer. Dukanikkelæreerfaring.Dumågennem leveden. Dumhedenforegåraltid. Enregeringharpr.definitioningensamvit tighed.noglegangehardenenpolitik, menaldrigmereenddet.

6 Jernløven oktober 2010 side 6 Jernløven oktober 2010 side 11 D-NYT KimLarsen Bramsvej11, 2920Charlottenlund Tlf: Mob Siden sidst har vi afholdt det første Kabi netsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café. På mødet havde vi besøg af dennyligvalgteinternationaledirectorper Christensen(ID)ogGuvernørrådsformand JensPederNielsen(GRF). SidL.ScruggsIII(IP).Dervarialt84delta geretilmødetmedhamiaalborg,hvorvi blevpræsenteretforhansvisioner,oghvor vifiksvarpåenrækkespørgsmålstilletfra forsamlingen. Det var en international præsident, der kommunikerede direkte til alle,hvorvifikrelevantesvarpåspørgsmå lene.dervarogsåetparpunkter,somder vilblivearbejdetvideremedideninterna tionalebestyrelse. Løvehulen HejLøver. Lørdagd.259varder6medlemmertil rengøringmm.(dervartilsagnfra10) Dermanglerfølgendeatblivelavet: HvaderLutherskMissionsforening? Samme teologiske grundlag som Folkekir ken.lutherskmissionsforening(lm)eren bevægelse, der arbejder på det samme kristendomsgrundlag som den danske fol kekirke. Det vil sige på Bibelens budskab ogdentrosbekendelse,somogsåerfolke kirkens. Per Christensen fortalte om de opgaver, derhørerundereninternationaldirector, hvilketgavosetmereklartbilledeaf,hvad vikanfåhjælptilfradenside. Yderligereblevdertaltomdistriktetsveog vel,mengåindpåreferatet,derliggerpå LionsOffice,herkanallelæsemeredetal jeretommødet.allemedlemmerskalhu ske,atdeteretåbentmøde,hvoralleer velkomne,dererdogdetkrav,atdersker en tilmelding en uge før mødet. Deltagel senskerdogforegenregning. UgeneftervarderGuvernørrådsmødeiRy vedskanderborg,menidageneførhavde vi besøg af den internationale præsident Iforbindelsemedmødet uddelteipsidl. Scruggs Præsidentens appreciation til zo neformand Bjarne Rasmussen, Fyn, og præsident Jens Mogensen, LC Søndersø, for et stort arbejde med at forøge med lemsantallet såvel på hele Fyn, som klub benisøndersø. Den efterfølgende dag aflagde verdens præsidenten besøg i Lions Park Nørre sundbyogchristinecentret.derudovervar der møde med Speciali sterne med Thorkild Sonne. Det var en stor oplevelse for IP Sid L. Scruggsog hans hustru Judy,som 1. Nedtagningaf3elradiatorer,den nyeligeindenfordørenskalblive siddende,spartleevt.hullerivæg gen. 2. Malevægge.Malingenståridepo tet. 3. Oprydningielrum(rengøring). 4. Slåskråningen.(buskrydder). Såerderfritslav,fordemderharlyst, HilsenKenn. RengøringpåBirkedallejren Søndagden10.oktoberhavdevirengøring på Birkedal lejren. Rengøringsholdet be stod af Jette, Gitte, Linda, Eva, Birthe og Birgit sådetvareteffektivtholddervar sat. Derermåskenogledersidderogtænker oghvoroghvaderbirkedalså? Birkedal er placeret på Overdrevsvej i Undløse og ejesaflutherskmissionsforening,køben havn. Desidsteårharviståetforrengøringefter en lejr. Vi har fået en fornuftig indtjening vedaktiviteten,samtidigmedatviharfået promoveretlions Birgit har efterrengøringen i årmodtaget følgende fra sognepræst Lisbeth Maj Britt Christensen og dennes korrespondance medbirkedalspedel: PræstensmailtilBirgit KæreBirgit, Takforsamtaleligenu.Herfårdumailen. Vilduhilsealle"dinedamer"mange,man gegange. Kærlighilsen Lisbeth Vedhæftetkorrespondancemellempræstenogpedel len Du må gerne sende en stor ros videre til dem, der har ryddet op og gjort rent på Birkedal det var bare SÅ flot at komme til,dajegkomderudekl.17igår. TAKfordet!! KhIngeLise

7 Jernløven september 2010 side 10 Jernløven oktober 2010 side 7 IkkeautoriseretoversættelsefraSvensk tildansk BedsteLion. Nogle af de stolteste øjeblikervoresdedika tiontilsynsindsatserog hjælp til dem, der er blinde eller har nedsat syn. I oktober vil vi henlede opmærksomheden på noget an det, der skaber stolthed i vores lange hi storie. Jeginvitererdigogdinklubtilatdeltagei vores andre globale service kampagne Vi sionforalle.læsmerenedenforomnogle afdemåderdinklubkandeltageoglæse mereinformationomlionsclubsinterna tionalwebsite. Jegersikkerpåklubbenvilfindeenaktivi tet,derpasserbådeklubbenogbyen.ved gennemførelsen af aktiviteten kan dit lys skinnemegetstærkvedhjælpafdetrinog værktøjerbeskrevetnedenforforatsende det. Efter afslutningen af denne aktivitet, kandubrugeerklæringenafserviceaktivi teter for rapportering din succes. Hvis du gørdette,vilklubbenautomatiskdeltagei konkurrencenom Fyrudemærkelser. Syn og Blind er et af de ældste Lions for pligtet til at hjælpe både lokalsamfundet ogdetglobalesamfund.disseforpligtelser erogsåblandtvoresvigtigsteogvoresen gagementvilaldrigvakle.jeghåber,atdin klubsammenmedmigvilskrivenyhistorie forlionsioktober. Højdepunkter under mottoet "Et glimt af håb" Engageredeunge Lionsklubberoverhele verdendeltogienunik måde i den første glo baleservicekampagne. Jeg har tidligere sagt, at:"..deungeharoftebrugforetlys,der viserdemvejenidenneverdenlionskan dette lys" Som følge af denne indkaldelse fokuseretklubberrundtomiverdeniakti onforungemennesker. Udoveratgivehårdttiltrængtebistandtil børn og unge fremhævede kampagne, herunder mulighederfor ungemennesker til at hjælpe i samfundet og Lions, Leos og ansatandreunge mennesker til at hjælpe med kampagnen. Un gemenneskerfra hele verden har bidraget til at renovere legepladser, indsamling skole leverancer ogforatbesøgebørnpåchildren'shospi tal. Nogleafdemestinnovativeogsuccesfulde aktivitetervar: Projekterforatbeskyttebørn:Fingeraf trykblevtagetforatidentificerebørn Atsigenejtilstoffer Indsamlingafmad,tøjoglegetøj Miljøprojekter,såsomatplantetræer Renoveringaflegepladser Takforalt,hvaddugør. Medvenlighilsen SidL.ScruggsIII,Internationalepræsident beggeudtryktestoranerkendelsetillions Danmark for disse aktiviteter. Aktiviteter neomkringincestofreogautistervarikke kendte områder, men var nok noget, der ogsåkunnegøresnogetvedinternationalt. I forbindelse med IP s besøg foreslog LC Valby, at IP besøg fremover placeres et centralt sted i landet. Da tidligere besøg, derharværetafholdtpåetcentraltbelig gendestedikkeharhaftstørretilslutning, anbefaler Guvernørrådet i stedet, at Jyl land / Fyn går sammen, og Sjælland går sammen,ogladerbesøgetgåpåskiftmel lemdisse2landsdele,dvs.østogvestfor Storebælt. År 2011 er distrikt A vært for besøget, derefter vil det være distrikt C, distriktd,ogsådistriktb.delsetskiftmel lem distrikter og samtidig et skift mellem landsdelene. PåGuvernørrådsmødetblevderdiskuteret mange ting, så se endeligt i referatet på LionsOffice. En enkelt ting vil jeg godt fremhæve, da detharstorbetydningfordeenkelteklub bersoverlevelse,hertænkesderpåopta gelseskriterierfornyemedlemmer.dader ikkeersammenhængmellemdeinternati onale og danske regler, anbefaler Guver nørrådetfølgendeforslag: Hvis et Lions medlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans/hendes Lionsetiskekvalifikationeroghumanitære engagement, kan kun tungtvejende argu menterhindreoptagelse. Dette vil erstatte det danske regelsæt i DenGrønneHåndbog/LionsOffice,menvi skalalleværeopmærksommepå,atnogle af klubbernes vedtægter kan sige noget andet, hvorfor den enkelte klub bør have egnevedtægterændrettilovenstående. Månedenscitat: Plysventedelidtendnuogsagde så:"jegharisindeatgøredet vedhjælpafenfælde,ogdu kommertilathjælpemig,for detmåværeenmegetsnedigfælde." "Detskaljeg,Plys,"sagdeGrislingen ogvarigenheltglad, men tilføjede hanså,"menhvorledesskalvigøre det,"ogplyssvarede:"ja,sedeter netopsagen,hvorledes?"såsatte designedigenforatfindeudafdet. PeterPlys NyrepræsentantiK&Hfonden DaSteenRummenhoffjoblevvalgttilfor mandfork&hfonden,harjegihenholdtil vedtægterne valgt at udpege Erik Wiborg fra Lions Club Gladsaxe, som distriktets repræsentantibestyrelsen.viserallefrem til et fortsat godt samarbejde med hele bestyrelsen. PR kurser 6. og 26.oktober 2010 for di striktaogd. Foratsikreatalleklubbernebliversågodt rustedesommuligtomkringprarbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PRkurserfordistriktAogD. Se nærmere på indbydelsen under Ppost pålionsintranettet.

8 Jernløven oktober 2010 side 8 Jernløven september 2010 side 9 Lederkursus (Sådan bliver du en kompe tentleder!) Såerdettidtil,atdeenkelteklubberstiller forslag til deltagelse i ledertræning på dansk. Deltagerne får værktøjer og viden tilatbliveenkompetentleder,ogdetkan vialleilionshaveglædeaf. Kurset finder sted i Odense den marts 2011, gå ind på Lions Office og se mere, men husk at ansøgning skal være indsendt senest den 1. februar Be mærk: Max. plads til 48 deltagere nor maltkunenfrahverklub.alleoptagnefår beskedden10.februar2011 Klubberne skal til at se på Ungdomsud vekslingi2011 DeternutidforklubbernesYCE erattæn ke på næste års ungdomsudveksling, alle informationer ligger på LionsOffice under Fagområder.Gåindogsesåiikkekom merforsentigang. Midtvejsmøde17.november2010påGer levkro Tilmelding til Midtvejsmøde den 17. no vember2010kl.18:30,på GerlevKro, Bygaden4,Gerlev, 3630Jægerspris skalskeindenden10.november2010. Temaet i år er børn og unge og Diabetes. Komogoplevdette,fyldbilen,deterogså medledsagere. SedagsordenenformødetunderPpostpå LionsIntranettet. Besøgfradistriktet Nogleharalleredemeldttilbage,mender manglerstadigendel. Ihenholdtilreglerneskalhverenkeltklub havebesøgafdistriktsguvernørenelleren andenafkabinettetsembedsmænd.forat vikanfådetplanlagt,viljeggodtbedejer omatkommemedetforslagtil,hvemdin klubønskerbesøgaf,samtetparforslagtil datoer. Vil vi gerne servicerer jer med et besøg, men det er op til jer i de enkelte klubberatafgøre,hvemihelstvilhavebe søgaf. Vælge den, som I mener, kan give jer no get nyt om, hvordan fremtiden ser ud for voresdistrikt,ellersomkangivejeretfag ligtindhold,somigernevilhørenærmere om. Ikke autoriseret oversættelse: Når den kraftige storm drager ind og skaber mørke. Når drømmen svinder væk og fortvivlelse overtager Så som et stateligt fyr på en fjern strand er der et Lions medlem som med et glimt af håb viser vejen

Jernløven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 11. Medlemsblad for LC Jernløse. Alexandre Dumas. Citater

Jernløven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 11. Medlemsblad for LC Jernløse. Alexandre Dumas. Citater Citater Det er sjældent, man kan skimte drengen i en mands løfte - men man kan altid se pigen i en kvindes trusler. Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse 17. årgang 2009/2010 Nr. 11 Det er tit den selvsamme

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

blevet kysset, har så sandelig også brug for at Bare man dog kunne falde i en kvindes arme sig på kvinder; Unge, gamle og midaldrende

blevet kysset, har så sandelig også brug for at Bare man dog kunne falde i en kvindes arme sig på kvinder; Unge, gamle og midaldrende Vi støtter fast:... 15 Huskeliste... 14 Jazzaften... 13 Statistik over log på for LC Jernløse... 12 E-mail kontrolliste... 11 Venligst kontrollere næste side... 10 LionsOffice E-mailsystem... 9 Rengøring...

Læs mere

18. årgang 2010/2011 Nr. 2

18. årgang 2010/2011 Nr. 2 Løvebrokker... 2 Nøgletal... 2 Indbydelse... 3 Referat fra ordinært klubmøde... 4 D-Nyt... 6 Mød IP... 7 Nyt kabinet... 7 Valg af Guvernørrådsformand.... 9 Bagagerumssalg... 11 Forslag der kan drøftes...

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 17. årgang 2009/2010 Nr. 6. Citater:

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 17. årgang 2009/2010 Nr. 6. Citater: I dette nummer: December 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat af klubmøde 4 Stemningsbilleder fra julestuen 6 Pressemeddelelse 7 D-Nyt 8 Lotte og løverne 8 Holdning og handling 11 Lions office 12

Læs mere

Jernløven. Godt nytår. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk fælles klubmøde med LC Holbæk onsdag den 17. feb. 2010. I dette nummer:

Jernløven. Godt nytår. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk fælles klubmøde med LC Holbæk onsdag den 17. feb. 2010. I dette nummer: Jernløven I dette nummer: Januar 2010 1 Løvebrokker 2 Referat af klubmøde 3 D-Nyt 5 Billeder fra julemødet 8 Guvenørrådsformanden 10 Indberetning til SKAT 11 Pressemeddelelse 13 Vi støtter fast 15 Citater:

Læs mere

17. årgang 2009/2010 Nr. 9. liv til at lære dem at gå og tale. Derefter bruger du de næste 16 år på at bede dem om at sætte sig

17. årgang 2009/2010 Nr. 9. liv til at lære dem at gå og tale. Derefter bruger du de næste 16 år på at bede dem om at sætte sig I dette nummer Februar 2010 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat af klubmøde 4 Vikinger 5 LionsOffice 7 Lions håb for Haiti 7 Lions Messe 7 Autisme 9 D-Nyt 10 Musikalsk oplevelse 12 Vi støtter fast 15

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. Lidt sprogblomster Følgende citater fra journaler fra Odense Universitetshospital gengivet i personalebladet: På den anden dag var knæet bedre, og på den tredje dag var det helt væk. Jernløven Medlemsblad

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Januar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306 Side 1 Henning Christensen Arny Juul Munch Jytte Normann Andersen 8. Januar 13. Januar 18. Januar Redaktionen

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

Jernløven NY HJEMMESIDE. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 16. årgang 2008/2009 Nr. 9. TAGE EN TUR FORBI

Jernløven NY HJEMMESIDE. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 16. årgang 2008/2009 Nr. 9. TAGE EN TUR FORBI Citater: Jeg har gjort mange bekymringer i mit lange liv. Det er de færreste, der er gået i opfyldelse." - Mark Twain Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse I dette nummer: Februar 2009 1 Når forandringens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Jernl ven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 10. Medlemsblad for LC Jernløse. Kirsten Siggaard på Østergården i Undløse. Citater

Jernl ven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 10. Medlemsblad for LC Jernløse. Kirsten Siggaard på Østergården i Undløse. Citater Citater "Leth:..der sidder han, Alex Zülle, med skjorten åben, nøjagtig som Richard Virenque. Mader:..ja, og Peter Belli." Jørgen Leth og Jørn Mader Jernl ven Medlemsblad for LC Jernløse 17. årgang 2009/2010

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Onsdag den 22. September 2004 kl. 1900 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 155, St. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Til stede var : Palle Sørensen, Søren Bloch Andersen,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00

Dagsorden. Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt. 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Møde Nr. 26 Mødetype Ordinært møde Dato Tidspunkt 12. februar 2016 kl. 09.00-13.00 Sted Grønnegadecentret, 1. sal lokale Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Regnar Berdiin Referent Birgit Vejby Afbud

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til et nyt Lionsår.

Velkommen til et nyt Lionsår. Nr. 1. juli 2010 Lionsåret 2010-11 Velkommen til et nyt Lionsår. Efter et godt og veltilrettelagt årsmøde er det så tid at byde velkommen til det nye Lionsår. Nyhedsbrevet har skiftet udseende, det er

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016

WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016 WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016 OBS husk julerevyen og også generalprøven! Babystimulastik i EG&I Starter op tirsdag d. 20/9-16 kl. 14.15-15.15 i det gamle motionsrum

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN

Dagsorden ses i Januar nummeret af SAGEN NR. 101 FEBUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Generalforsamling Husk at møde op til generalforsamlingen mandag den 10 februar 2003 kl. 19.00 Dagsorden ses i

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Referat Menighedsrådsmøde Tidspunkt 30. januar Sted Graverhuset Husby Dagsorden udsendt 29. januar Fraværende Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Lone Lauridsen, Hilmar Christensen, Gitte Hjarnø Petersen

Læs mere

Referat Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 19.00. Beslutning: Godkendt.

Referat Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 19.00. Beslutning: Godkendt. Åbent møde: Afbud fra: Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 15. maj 2013. Godkendelse af dagsorden. Velkomst til provst Jens Elkjær Petersen og kordegn Dorthe Sag nr. 1: Orientering fra

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked.

Postkort, volley ville gerne tjene lidt ekstra penge ved salg af postekort. Salget kan ikke ske i forbindelse med Loppe- eller Julemarked. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Bestyrelsen i KIF indbyder til møde tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19. I Knabstrup hallen Ventegårdsvej 42 Knabstrup.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014

Næste orientering udkommer først i det nye skoleår 2013/ 2014 Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.5 Juni 2013 Årgang 50 Nyt fra ledelsen: Sommerferien er lige ved om hjørnet. Fredag den 28. juni afslutter vi kl. 12.00 i gården, hvis vejret holder

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dato: 1. OKT. 2014 Kl. 18-21

Dato: 1. OKT. 2014 Kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: 1. OKT. 2014 Kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte medlemmer med Indkaldte medlemmer Eva Larsen Linda Kellam med Karin Holm Thomas Nielsen

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 329, 12.08.2015 kl. 19.00 Indleder: Ingerlise Sørensen Deltagere: Sigfred, Steen Victor, Bent, Henrik, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Erik, Jesper Henning, Mie, Torben Jette ankom til

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011

Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Maj 2011 MAJ 2011 MAJ 2011 Drømmen om en verden! Drømmen om en verden! Forestil dig en verden, en verden uden Forestil krig, dig uden verden, sult, uden en fattigdom verden. uden krig, uden sult, uden

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016

Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016 Referat af generalforsamling i Islandshesteklubben Thor d. 6. februar 2016 Finn Nejstgaard er valgt som dirigent. Lisbeth Larsen er valgt som stemmetæller. Lotte Thøgersen referent. Dirigent fastslår at

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere