Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater"

Transkript

1 Jernløven oktober 2010 side 16 Jernløven september 2010 side 1 Citater AfAlbertCamus Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden aldrig kommer der, hvor man regner med det. Det hjalp mig senere i livet. Medlemsblad for LC Jernløse 18. årgang 2010/2011 Nr. 5 Løvebrokker...2 INDBYDELSE...3 Referatfraordinærtklubmøde...4 Nøgletal...5 DNyt...6 Løvehulen...11 RengøringpåBirkedallejren...11 Julestue...12 Huskeliste...14 Vistøtterfast:...15 At begynde at tænke er at begynde at underminere sig selv. At elske et menneske vil sige at indvillige i at blive gammel med vedkommende. At håbe er - i modsætning til hvad man tror - det samme som at resignere. Og at leve, det er ikke at resignere. At skabe er at leve to gange. Charme er at få svaret ja uden at have stillet noget bestemt spørgsmål. De færreste er klar over, at nogle mennesker må anstrenge sig enormt bare for at virke normale. De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer. Den, der fortvivler over en begivenhed, er en kujon, mens den, der sætter sin lid til menneskets egenskaber, er en tåbe. Den, som fortvivler over menneskenes vilkår, er fej, men den, som nærer håb for dem, er en nar. Der findes kun ét sandt filosofisk problem og det er selvmordet. At dømme om livet er værd at leve eller ej, er det samme som at svare på filosofiens grundspørgsmål. Det er en slags åndeligt snobberi, der får folk til at tro, at de kan blive lykkelige uden penge. Det er kun uheld ikke at være elsket, men det er ulykke ikke at kunne elske. YE Stine Knudsen, der har været i Bari, Italien.

2 Jernløven 2010 side 2 Jernløven oktober 2010 side 15 LC Jernløses Bestyrelse KENN BØNNI, P , HANS-JØRGEN POULSEN, VP JØRGEN LARSEN, PP HENNING ANDERSEN CM BIRGIT PETERSEN, K LINDA SCHÄFFER S GITTE KJÆRSGÅRD, TT JENS GJERLØV Dødlinie Jernløven udkommer næste gang november Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest første fredag i måneden. Klubbens medlemmer og alle andre med tilknytning til LC Jernløse er velkommen til at sende indlæg til bladet. Adressen er: Jens Gjerløv, Gustav Wieds Vej 17, 4700 Næstved. Telefon: Fax: Mobil: Indlæg skal være maskinskrevne. På diskette i Word eller Publisher eller helst via . Manuskript til renskrivning modtages efter forudgående aftale. Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse, Lions Clubs International, Distrikt 106D, Region 1, zone 4. Internationalt nr.: Redaktionsudvalg: Ansvarshavende red. og fotos. Ansvarlig overfor presseloven. Jens Gjerløv. Bladet omdeles til klubbens medlemmer, ID og andre venner af klubben samt relevante kabinetsmedlemmer. LØVEBROKKER Husk Ved næste klubmøde har vi gæster og ledsagere. Vores udsendte YE, Stine, kommer og fortæller om hendes tur. Etgammeltordsprogsiger:"Enrejsepåtusindmil begyndermedetlilleskridt."etekstramedlemud over det nuværende antal medlemmerer et vig tigtskridtiretningafenstærkereogmereaktiv distriktogkvalificererdistriktsguvernørentilfirst Lightpriser. Medvenlighilsen SidL.ScruggsIII Internationellpresident VI STØTTER FAST: Lions Prisen I Statutter for Lions Prisen står der bl.a. Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særlige undtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. Katastrofe og hjælpefonden Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen. Youth Exchange (ungdomsudveksling) En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden. LC Jernløse deltager aktivt i ungdomslejrene og har selv været vært ved en ungdomslejr. Løvebarn på Sri Lanka ansvarlig for kontakt er IR-udvalget Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er fadder for et barn på Sri Lanka. Jernløses 2 ældrecentre ansvarlig er Hans H. Kaarde En årlig tilbagevendende begivenhed er aktiviteter op til jul på kommunens 2 ældrecentre. Aktiviteten dækkes næsten af LC Jernløses aktivitet på Lundegården Uventede Glæder ansvarlig er udvalget af samme navn Udvalget har kr til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen. Konfirmander i Jernløse kommune med telegram ansvarlig er Lions Quest udvalget Endvidere indsamler vi brugte frimærker og briller ansvarlig er Eva Rønsbro OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Støvsug jeres skufer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Eva R, der så sørger for videre forsendelse. Vedr. scrapbogen så sørger Eva for at sætte relevant materiale ind, men det forudsætter at I kommer med billeder og materiale og jeg skal hilse og sige at den er MEGET sulten efter stof. Eva

3 Jernløven september 2010 side 14 Jernløven oktober 2010 side 3 November Forberedelse til julestue Forberedelse til julestue Ordinært klubmøde med oplægsholder Midtvejsmøde Forberedelse til julestue Julestue i Løvehulen December Lundegården HUSKELISTE Har du ting der skal på huskelisten så send en mail til AlbertCamus ( )fødtiAlgier,opnåedeverdensomspændendeanerkendelse somnovelleforfatterogandessayistogvandnobelprisenilitteraturi 1957.SkøntfødtiekstremfattigdomstuderedeCamuspåuniversiteti Algier.Hansuniversitetskarriereblevdogkortsomfølgeaftuberkulose, ensygdomsomfulgtehamhelelivet.camustogtilfrankrigunder2. Verdenskrig.Derarbejdedehanimodstandsbevægelsen,hvorhanvar redaktørfordeparisiskecombat.gennemsitforfatterskabblevhansin generationsmoralskestemmeiløbetaf1950'erne.påhøjdenafsinberømmelsedøde Camusienbilulykke.. INDBYDELSE til klubmøde med ledsagere og gæster (YE) onsdag den 20. oktober 2010 kl i Løvehulen Spisning Indlæg fra YE Pause Dagsorden: 1. Meddelelser fra P 2. Nyt fra bestyrelsen 3. Udvalgsrunde 4. Kassereren 5. Evt. 6. TT Køkkentjenesten er uddelegeret til: Poul, Henning, Jens og Christina HUSK, TILMELDING til CM senest mandag 18. oktober 2010 CM (HENNING) TRÆFFES PÅ TLF.: ELLER

4 Jernløven oktober 2010 side 4 Jernløven september 2010 side 13 REFERAT FRA ORDINÆRT KLUB- MØDE 15. SEPTEMBER 2010 I LØVEHULEN Før mødet startede indtog vi en pæn portion stegt flæsk med persillesovs. PKT. 1 MEDDELELSER FRA P Der er P og PR kursus. Mest relevant for kommende P. Kurset afholdes i Holbæk den 26. oktober. Tilmelding senest Kenn og Hans Jørgen deltager. Der er zonemøde 22. september i Svinninge. Hans Jørgen, Finn, Kenn, Jens og Linda deltager. Der afholdes Midtvejsmøde onsdag den 17. november. Jens deltager. Det er samtidig klubaften med oplægsholder i Løvehulen. PKT. 2 NYT FRA BESTYRELSEN Referat herfra er tidligere udsendt til medlemmerne og der var ingen kommentarer hertil. PKT. 3 UDVALGSRUNDE Aktivitetsudvalget Jette: der kommer lidt undervejs. fortæller om sin tur. Hun har været rigtig glad for turen. Finn indkalder til møde i YE-udvalget i oktober. Holdningsudvalget intet Medlemsudvalget Jørgen: Ikke noget nyt. Nye medlemmer ønskes. Jette: Freja har sendt hilsen og vil meget gerne komme i klubhuset og fortælle om sin tur på spejderlejr i Rusland. Kan evt. blive i januarmødet, hvor MERLC Bent Jespersen også kommer for at give gode råd om, hvordan man kan få nye medlemmer. Jens foreslog, at Tornved blev inviteret med til mødet. Koncertudvalget Jens: Artikel i Venstrebladet i dag om Theis Jensen. Desværre ikke nævnt, at det er Lions club, der afholder koncerten. Hans Jørgen: Ærgerligt at der ikke samtidig var annonce med omtalen. Julestue Birthe: Pæne gaver modtages gerne til fiskedam og lykkeposer samt til at sælge. Birthe pakker selv gaver til fiskedam ind, så der ikke opstår problemer med drenge- og pigepakker. Lykkeposer må man gerne aflevere indpakkede! Computernørdshverdag Enrimeligbeskrivelseafcomputernørdenshverdag Henning: Har sendt regning på 1900 kr. for P- vagter ved Løvenborg. Der er i år solgt 200 fl. rødvin til Jeppe på Bjerget. Mindre end sidste år. YE-Finn: Vores udsendte unge pige er kommet godt hjem. Kommer til oktobermødet og Lions Pris Eva: Vil indstille Michael Espersen og Eva og Jette har aftalt møde med ham. Jens: Prøv at tale med Bjarne Bloch, da man nok vil ændre på reglerne omkring Lions pris.

5 Jernløven oktober 2010 side 12 Jernløven oktober 2010 side 5 Julestue Dajegskalpåferieiuge42,måjegmelde fratilnæstemøde.jegvilderforbedejer omattilmeldejertilbineskursusmandag d.8.nov.kl.1521påmailellertelefon. Detkoster200kr.pr.næse,ogdetvilvære dejligt,hvisivilsættedemindpåminkon to:harifåetpåmail Imåogsåmegetgernelademigvide,hvisI ikkeønskeratdeltage. Hurtigbeskedvilmåskegøredetmuligtat findenogenudefra,hvisvierforfå,viskal helstvære11. Håberathørefrajersenest23okt. Loppemarked / bagagerumssalg: Der var stor diskussion om emnet. Der blev enighed om at prøve at afholde loppemarked / bagagerumssalg ved Lions Clubhus. Man vil prøve at spørge, om man også kan låne kirkens P- plads. Der kræves fuld opbakning fra alle medlemmer til arrangementet. Der blev enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe på 4-5 personer. Det bliver Aktivitetsudvalget, der laver et underudvalg. Tidspunktetfor afholdelse bliver formentlig i maj Pris for standplads beslutter underudvalget. Der var også meget snak omkring jazzkoncerten. Forslag og diskussion om, hvordan man bedre kunne få formidlet ud til alle, når man laver den slags arrangementer. Der er pt ikke så stor tilslutning til koncerten. Pkt. 4 kasserer Birgit: Har betalt for den nye varmepumpe. Pkt. 5 eventuelt Finn: Ville være smart med lidt reklame omkring huset, så man kunne se, at det er Lions klubhus. Kenn og Jørgen tager ud og kigger på nye borde til klubhuset. Linda foreslog at alle eller et udvidet husudvalg fik et område i klubhuset, som man skulle have ansvar for hen over året. Det var der ikke stemning for. Kenn spurgte, hvor mange der kom til rengøringsdag den 25. Der er gjort klar til at vinduerne på køkkensiden kan males. Jens sluttede af med at vise og forklare lidt om Intranet. Pkt. 6 TT Gitte opkrævede bøder ved stearinlysenes skær, da propperne pludselig sprang. Hun var denne gang ret human i sin opkræven. NØGLETAL Klubkassen ,31 Aktivitetskassen ,41 Klubhuset 2.019,39 Jubilæumskonto 8.185,85 I alt ,96 AlbertCamus Detgælderblotomatværetromodkam pensregler.dennetankeertilstrækkeligtil atgiveåndennæring:denharbåretog bærerstadighelekulturer. Dukanikkelæreerfaring.Dumågennem leveden. Dumhedenforegåraltid. Enregeringharpr.definitioningensamvit tighed.noglegangehardenenpolitik, menaldrigmereenddet.

6 Jernløven oktober 2010 side 6 Jernløven oktober 2010 side 11 D-NYT KimLarsen Bramsvej11, 2920Charlottenlund Tlf: Mob Siden sidst har vi afholdt det første Kabi netsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café. På mødet havde vi besøg af dennyligvalgteinternationaledirectorper Christensen(ID)ogGuvernørrådsformand JensPederNielsen(GRF). SidL.ScruggsIII(IP).Dervarialt84delta geretilmødetmedhamiaalborg,hvorvi blevpræsenteretforhansvisioner,oghvor vifiksvarpåenrækkespørgsmålstilletfra forsamlingen. Det var en international præsident, der kommunikerede direkte til alle,hvorvifikrelevantesvarpåspørgsmå lene.dervarogsåetparpunkter,somder vilblivearbejdetvideremedideninterna tionalebestyrelse. Løvehulen HejLøver. Lørdagd.259varder6medlemmertil rengøringmm.(dervartilsagnfra10) Dermanglerfølgendeatblivelavet: HvaderLutherskMissionsforening? Samme teologiske grundlag som Folkekir ken.lutherskmissionsforening(lm)eren bevægelse, der arbejder på det samme kristendomsgrundlag som den danske fol kekirke. Det vil sige på Bibelens budskab ogdentrosbekendelse,somogsåerfolke kirkens. Per Christensen fortalte om de opgaver, derhørerundereninternationaldirector, hvilketgavosetmereklartbilledeaf,hvad vikanfåhjælptilfradenside. Yderligereblevdertaltomdistriktetsveog vel,mengåindpåreferatet,derliggerpå LionsOffice,herkanallelæsemeredetal jeretommødet.allemedlemmerskalhu ske,atdeteretåbentmøde,hvoralleer velkomne,dererdogdetkrav,atdersker en tilmelding en uge før mødet. Deltagel senskerdogforegenregning. UgeneftervarderGuvernørrådsmødeiRy vedskanderborg,menidageneførhavde vi besøg af den internationale præsident Iforbindelsemedmødet uddelteipsidl. Scruggs Præsidentens appreciation til zo neformand Bjarne Rasmussen, Fyn, og præsident Jens Mogensen, LC Søndersø, for et stort arbejde med at forøge med lemsantallet såvel på hele Fyn, som klub benisøndersø. Den efterfølgende dag aflagde verdens præsidenten besøg i Lions Park Nørre sundbyogchristinecentret.derudovervar der møde med Speciali sterne med Thorkild Sonne. Det var en stor oplevelse for IP Sid L. Scruggsog hans hustru Judy,som 1. Nedtagningaf3elradiatorer,den nyeligeindenfordørenskalblive siddende,spartleevt.hullerivæg gen. 2. Malevægge.Malingenståridepo tet. 3. Oprydningielrum(rengøring). 4. Slåskråningen.(buskrydder). Såerderfritslav,fordemderharlyst, HilsenKenn. RengøringpåBirkedallejren Søndagden10.oktoberhavdevirengøring på Birkedal lejren. Rengøringsholdet be stod af Jette, Gitte, Linda, Eva, Birthe og Birgit sådetvareteffektivtholddervar sat. Derermåskenogledersidderogtænker oghvoroghvaderbirkedalså? Birkedal er placeret på Overdrevsvej i Undløse og ejesaflutherskmissionsforening,køben havn. Desidsteårharviståetforrengøringefter en lejr. Vi har fået en fornuftig indtjening vedaktiviteten,samtidigmedatviharfået promoveretlions Birgit har efterrengøringen i årmodtaget følgende fra sognepræst Lisbeth Maj Britt Christensen og dennes korrespondance medbirkedalspedel: PræstensmailtilBirgit KæreBirgit, Takforsamtaleligenu.Herfårdumailen. Vilduhilsealle"dinedamer"mange,man gegange. Kærlighilsen Lisbeth Vedhæftetkorrespondancemellempræstenogpedel len Du må gerne sende en stor ros videre til dem, der har ryddet op og gjort rent på Birkedal det var bare SÅ flot at komme til,dajegkomderudekl.17igår. TAKfordet!! KhIngeLise

7 Jernløven september 2010 side 10 Jernløven oktober 2010 side 7 IkkeautoriseretoversættelsefraSvensk tildansk BedsteLion. Nogle af de stolteste øjeblikervoresdedika tiontilsynsindsatserog hjælp til dem, der er blinde eller har nedsat syn. I oktober vil vi henlede opmærksomheden på noget an det, der skaber stolthed i vores lange hi storie. Jeginvitererdigogdinklubtilatdeltagei vores andre globale service kampagne Vi sionforalle.læsmerenedenforomnogle afdemåderdinklubkandeltageoglæse mereinformationomlionsclubsinterna tionalwebsite. Jegersikkerpåklubbenvilfindeenaktivi tet,derpasserbådeklubbenogbyen.ved gennemførelsen af aktiviteten kan dit lys skinnemegetstærkvedhjælpafdetrinog værktøjerbeskrevetnedenforforatsende det. Efter afslutningen af denne aktivitet, kandubrugeerklæringenafserviceaktivi teter for rapportering din succes. Hvis du gørdette,vilklubbenautomatiskdeltagei konkurrencenom Fyrudemærkelser. Syn og Blind er et af de ældste Lions for pligtet til at hjælpe både lokalsamfundet ogdetglobalesamfund.disseforpligtelser erogsåblandtvoresvigtigsteogvoresen gagementvilaldrigvakle.jeghåber,atdin klubsammenmedmigvilskrivenyhistorie forlionsioktober. Højdepunkter under mottoet "Et glimt af håb" Engageredeunge Lionsklubberoverhele verdendeltogienunik måde i den første glo baleservicekampagne. Jeg har tidligere sagt, at:"..deungeharoftebrugforetlys,der viserdemvejenidenneverdenlionskan dette lys" Som følge af denne indkaldelse fokuseretklubberrundtomiverdeniakti onforungemennesker. Udoveratgivehårdttiltrængtebistandtil børn og unge fremhævede kampagne, herunder mulighederfor ungemennesker til at hjælpe i samfundet og Lions, Leos og ansatandreunge mennesker til at hjælpe med kampagnen. Un gemenneskerfra hele verden har bidraget til at renovere legepladser, indsamling skole leverancer ogforatbesøgebørnpåchildren'shospi tal. Nogleafdemestinnovativeogsuccesfulde aktivitetervar: Projekterforatbeskyttebørn:Fingeraf trykblevtagetforatidentificerebørn Atsigenejtilstoffer Indsamlingafmad,tøjoglegetøj Miljøprojekter,såsomatplantetræer Renoveringaflegepladser Takforalt,hvaddugør. Medvenlighilsen SidL.ScruggsIII,Internationalepræsident beggeudtryktestoranerkendelsetillions Danmark for disse aktiviteter. Aktiviteter neomkringincestofreogautistervarikke kendte områder, men var nok noget, der ogsåkunnegøresnogetvedinternationalt. I forbindelse med IP s besøg foreslog LC Valby, at IP besøg fremover placeres et centralt sted i landet. Da tidligere besøg, derharværetafholdtpåetcentraltbelig gendestedikkeharhaftstørretilslutning, anbefaler Guvernørrådet i stedet, at Jyl land / Fyn går sammen, og Sjælland går sammen,ogladerbesøgetgåpåskiftmel lemdisse2landsdele,dvs.østogvestfor Storebælt. År 2011 er distrikt A vært for besøget, derefter vil det være distrikt C, distriktd,ogsådistriktb.delsetskiftmel lem distrikter og samtidig et skift mellem landsdelene. PåGuvernørrådsmødetblevderdiskuteret mange ting, så se endeligt i referatet på LionsOffice. En enkelt ting vil jeg godt fremhæve, da detharstorbetydningfordeenkelteklub bersoverlevelse,hertænkesderpåopta gelseskriterierfornyemedlemmer.dader ikkeersammenhængmellemdeinternati onale og danske regler, anbefaler Guver nørrådetfølgendeforslag: Hvis et Lions medlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans/hendes Lionsetiskekvalifikationeroghumanitære engagement, kan kun tungtvejende argu menterhindreoptagelse. Dette vil erstatte det danske regelsæt i DenGrønneHåndbog/LionsOffice,menvi skalalleværeopmærksommepå,atnogle af klubbernes vedtægter kan sige noget andet, hvorfor den enkelte klub bør have egnevedtægterændrettilovenstående. Månedenscitat: Plysventedelidtendnuogsagde så:"jegharisindeatgøredet vedhjælpafenfælde,ogdu kommertilathjælpemig,for detmåværeenmegetsnedigfælde." "Detskaljeg,Plys,"sagdeGrislingen ogvarigenheltglad, men tilføjede hanså,"menhvorledesskalvigøre det,"ogplyssvarede:"ja,sedeter netopsagen,hvorledes?"såsatte designedigenforatfindeudafdet. PeterPlys NyrepræsentantiK&Hfonden DaSteenRummenhoffjoblevvalgttilfor mandfork&hfonden,harjegihenholdtil vedtægterne valgt at udpege Erik Wiborg fra Lions Club Gladsaxe, som distriktets repræsentantibestyrelsen.viserallefrem til et fortsat godt samarbejde med hele bestyrelsen. PR kurser 6. og 26.oktober 2010 for di striktaogd. Foratsikreatalleklubbernebliversågodt rustedesommuligtomkringprarbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PRkurserfordistriktAogD. Se nærmere på indbydelsen under Ppost pålionsintranettet.

8 Jernløven oktober 2010 side 8 Jernløven september 2010 side 9 Lederkursus (Sådan bliver du en kompe tentleder!) Såerdettidtil,atdeenkelteklubberstiller forslag til deltagelse i ledertræning på dansk. Deltagerne får værktøjer og viden tilatbliveenkompetentleder,ogdetkan vialleilionshaveglædeaf. Kurset finder sted i Odense den marts 2011, gå ind på Lions Office og se mere, men husk at ansøgning skal være indsendt senest den 1. februar Be mærk: Max. plads til 48 deltagere nor maltkunenfrahverklub.alleoptagnefår beskedden10.februar2011 Klubberne skal til at se på Ungdomsud vekslingi2011 DeternutidforklubbernesYCE erattæn ke på næste års ungdomsudveksling, alle informationer ligger på LionsOffice under Fagområder.Gåindogsesåiikkekom merforsentigang. Midtvejsmøde17.november2010påGer levkro Tilmelding til Midtvejsmøde den 17. no vember2010kl.18:30,på GerlevKro, Bygaden4,Gerlev, 3630Jægerspris skalskeindenden10.november2010. Temaet i år er børn og unge og Diabetes. Komogoplevdette,fyldbilen,deterogså medledsagere. SedagsordenenformødetunderPpostpå LionsIntranettet. Besøgfradistriktet Nogleharalleredemeldttilbage,mender manglerstadigendel. Ihenholdtilreglerneskalhverenkeltklub havebesøgafdistriktsguvernørenelleren andenafkabinettetsembedsmænd.forat vikanfådetplanlagt,viljeggodtbedejer omatkommemedetforslagtil,hvemdin klubønskerbesøgaf,samtetparforslagtil datoer. Vil vi gerne servicerer jer med et besøg, men det er op til jer i de enkelte klubberatafgøre,hvemihelstvilhavebe søgaf. Vælge den, som I mener, kan give jer no get nyt om, hvordan fremtiden ser ud for voresdistrikt,ellersomkangivejeretfag ligtindhold,somigernevilhørenærmere om. Ikke autoriseret oversættelse: Når den kraftige storm drager ind og skaber mørke. Når drømmen svinder væk og fortvivlelse overtager Så som et stateligt fyr på en fjern strand er der et Lions medlem som med et glimt af håb viser vejen

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11

Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund dg.d@lions.dk Tlf: 39 64 41 18 Mob. 28 10 48 42 kim@lionslarsen.info Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café.

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro

Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro Klubbladet for LIONS CLUB ØSTERBRO Distrikt 106 A Danmark Chartret 3. februar 1960 www.oesterbro.lions.dk/ Nr. 10 Maj 2006 1. Årgang Så er kvinder også velkommen i LC Østerbro På generalforsamlingen den

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet

nyheds brev Det er frivillige ildsjæle Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Frivillige i genbrugsarbejdet Genbrugs November 2010 nyheds brev Kirkens Genbrug og Danmissions Genbrug Foto af frivillige på Danmissions repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i august 2010. Det er frivillige ildsjæle Et nyt projekt

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON 59 27 30 25 22 En lille

Læs mere

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen:

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Formand, Ulla Buhl Peter Damsvej 50, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 34 64/24 63 28 09 E-mail: u.buhl@mail.dk Næstformand, Kurt Grundahl Fasanalle 12, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.:

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

HEDENSTED Y S MEN S CLUB

HEDENSTED Y S MEN S CLUB HEDENSTED Y S MEN S CLUB Motto: At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. Nyhedsbrev nr. 109 maj. 2015 KFUM s SOLDATERMISSION 1889 KFUMs Centralforening åbnede det første soldaterhjem den 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012

nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 nyhedsbrev 5.årgang. Nr. 3, 2012 TEMANUMMER: De Udsa e Børn Vi takker Jens Arentzen og de mange foreninger, der har bidraget med stof. Af En æggesnaps, Tove Ditlevsen, 1942. Hun løfter blikket og møder

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs

MiK MaK. Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs MiK MaK Distrikts- og foreningsblad for Randers / Djurs Ung Uge hedder nu Wonderful Days... Nr. 1 Februar 2013 12. årgang Hvordan kommunikerer vi i fremtiden? Rejsen begynder her Rejs på ferie på egen

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1993 18. ÅRGANG. PENGE TIL DANSK VIDENSCENTER FOR STAMMEN DER BLIVER HELT STILLE I KLASSEN BILLEDER OG REFERAT FRA OKTOBERMØDET STAMMEBLADET

Læs mere

YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG

YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG LIONS UNGDOMSUDVEKSLING 2013 August 2012 Version 1 Kære Klub-YCE Vi har her fornøjelsen at give dig og dine medløver i klubbens YCE-udvalg oplysninger og informationer, så

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere