!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE"

Transkript

1 !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE

2 HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan modsta gruppepres 12 HVAD SIGER BIBELEN? Skabelsen 14 FOLK OG LANDE Et besøg i Italien 16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed LÆS Bibelen pa cirka 50 sprog og bibelsk materiale pa mere end 500 sprog. FØLG MED i materiale p a næsten 70 tegnsprog. NAVIG ER rundt pa hjemmesiden der findes pa hundredvis af sprog. LYT til hørespil der skildrer spændende begivenheder fra Bibelen. OPLEV hvordan bibelske beretninger kommer til live i tegneserier. SE bibelske film og videoerder vilhjælpe dig til at klare livets udfordringer. DOWNLOAD e-bøger, artikler fravores blade og lydfiler helt gratis. SØG OPLYSNINGER om mange forskellige emner ved hjælp af Vagttarnets ONLINEBIBLIOTEK en genvej til et væld af informationer som er tilgængelige pa over 100 sprog. Vol. 95, No. 1 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a 99 sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 Jeg ønsker at min familie har det godt. Min hustru og jeg har været gennem en svær periode, specielt efter at vi har faet børn. Vi kunne godt bruge noget hjælp FOR ÆGTEPAR BIBELEN SIGER: Ved visdom bygges et hus op, og ved dømmekraft grundfæstes det. Ordsprogene 24:3. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Ægtepar & forældre kan du finde hjælp til at klare udfordringer som: Hvordan man slipper gennem det første år som nygift Forholdet til svigerforældrene Børneopdragelse Skænderier Økonomiske problemer (Se under BIBELENS LÆRE > ÆGTEPAR & FORÆLDRE) Bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv kommer ind pa en række forskellige emner, lige fradet at forberede sig til ægteskabet mens man er ugift, til det at tage sig af aldrende forældre. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

4 Intet er vigtigere for mig end mine børn. Jeg vil gerne kunne være stolt af dem nar de bliver voksne FOR FORÆLDRE BIBELEN SIGER: Oplær drengen med henblik pa den vej han skal følge; han vil ikke vige fra den, selv nar han bliver gammel. Ordsprogene 22:6. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Børn kan du finde bibelske tegneserier, tegninger, film og historier frabibelen som du kan bruge til at lære dine børn at... være lydige være venlige komme godtud af detmed andre sige tak (Se under BIBELENS LÆRE > BØRN) Min bibelhistoriebog og Lyt til den store Lærer er smukt illustrerede bøger der er beregnet til at du kan læse dem højt for dine børn. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER)

5 Jeg vil gerne have nogle tips til hvordan jeg kan klare udfordringer i forbindelse med skolen, mine forældre, mine venner og det modsatte køn. Jeg er ikke noget barn længere, sa jeg har ikke lyst til bare at fa besked pa hvad jeg skal gøre FOR TEENAGERE BIBELEN SIGER: Lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Prædikeren 11:9, da. aut. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Teenagere finder du artikler og videoer der kan hjælpe dig... hvis du er ensom hvis du har problemer i skolen hvis du har brudt en regel derhjemme hvis du bliver mobbet eller udsat for sexchikane (Se under BIBELENS LÆRE > TEENAGERE) Bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1 og 2, behandler 77 vigtige spørgsmal som ofte bliver stillet. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

6 Jeg vil gerne forsta Bibelen, men hvor skal jeg begynde? FOR DEM DER VIL VIDE NOGET OM BIBELEN BIBELEN SIGER: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning. 2 Timoteus 3:16. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er en nøjagtig og letlæselig oversættelse af Bibelen. (Se under PUBLIKATIONER > BIBELEN) Under menupunktet Svar pa bibelske spørgsmal gives der klare svar pa spørgsmal lige fra Er det Gud der star bag vores lidelser? til Hvad sker der nar man dør? (Se under BIBELENS LÆRE > SVAR PA BIBELSKE SPØRGSMAL) Pa siden Fa et gratis bibelkursus kan du benytte dig af vores tilbud om et gratis bibelkursus. (Klik pa linket Fa et gratis bibelkursus pa hjemmesiden) Jeg opgav at læse i Bibelen, for jeg kunne ikke forsta noget af det, men da jeg begyndte at studere den ved hjælp af bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, blev jeg forbavset over hvor enkel og letforstaelig den er. Christina. HAR DU SPØRGSMAL OM JEHOVAS VIDNER? Under menupunktet Ofte stillede spørgsmal gives der svar pa almindelige spørgsmal om Jehovas Vidner, som for eksempel Hvorfor besøger I folk der allerede har en tro?, og Hvordan bliver jeres arbejde finansieret? (Se under OM OS > OFTE STILLEDE SPØRGSMAL) Hver dag gar omkring mennesker ind pa jw.org. Hvorfor ikke selv besøge hjemmesiden?

7 VI B ETRAG TER VERDEN AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA Kun 38 procent af børn under 5 år har en fødselsattest, oplyser en UNI- CEF-rapport om afrikanske lande syd for Sahara. I nogle områder i denne del af verden er det bydende nødvendigt at børn er fødselsregistreret for at de kan få lægehjælp og skolegang, samt for at forældreløse kan arve efter deres forældre, siger Elke Wisch, der er stedfortrædende regionaldirektør i UNICEF for det østlige og sydlige Afrika. BRASILIEN Fra1980 til 2010 blev næsten mennesker i Brasilien skuddræbt. Over af ofrene var mellem 15 og 29 år. En undersøgelse af den senere tids forbrydelser viser at drab ofte skyldes husspektakler, stridigheder med naboer, jalousi eller skænderiermellem bilister. ITALIEN Ifølge en spørgeundersøgelse er den mest udbredte frygt blandt italienske unge at blive udsat for cybermobning. Det gælder for 72 procent af de adspurgte 12- til 17-årige. De udgør en højere procentdel end dem der er bange for stoffer (55 procent), for at en voksen forgriber sig på dem (44 procent) eller for seksuelt overførte sygdomme (24 procent). JAPAN Som det nævnes i avisen The Japan Times, afslår et stigende antal unge japanere at blive forfremmet på arbejdspladsen. Fyrre procent beklager sig over manglen på moral og den udbredte brug af uærlige metoder. Mange ansatte føler ikke at de kan tale frit med deres overordnede. Mens den ældre generation bliver hos deres arbejdsgivere, bliver 60 procent af de unge ansatte kun i deres job indtil et bedre dukker op. V ågn op! Januar

8 INTERVIEW FENG-LING YANG En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud Feng-Ling Yang er overordnet forskningsassistent ved det centrale forskningsakademi i Taipei, Taiwan. Resultaterne af hendes forskning er blevet bragt i videnskabelige tidsskrifter. Før i tiden troede hun pa evolutionsteorien, men senere ændrede hun mening. Vagn op! har stillet hende nogle spørgsmal angaende hendes tro og forskning. Fortæl lidt om din baggrund. Mine forældre var meget fattige, og min mor har aldrig lært at læse. Vi opdrættede grise og dyrkede grøntsager i et omrade der ofte blev ramt af oversvømmelser, og som la tæt ved byen Taipei. Mine forældre lærte mig at det kan betale sig at være flittig, og jeg lærte ogsa at være hjælpsom. Var din familie religiøs? Min familie var taoister, og vi bragte religiøse ofre, men vi vidste ikke noget om hvem Gud i virkeligheden er. Jeg tænkte ofte over hvorfor mennesker lider, og hvorfor de er selviske. Jeg læste bøger om taoisme og buddhisme samt om Østens og Vestens historie. Et par gange gik jeg endda i kirke. Jeg fik dog ikke svar pa mine spørgsmal. Hvorfor blev du forsker? Jeg kunne godt lide matematik og var fascineret af den made fysiske og kemiske love er bestemmende for tingenes struktur. Alt, lige fra opbygningen af det umadeligt store univers til opbygningen af bittesma mikrober, er styret af love. Og de love ville jeg gerne forsta. Hvorfor mente du at evolutionsteorien var et faktum? Evolutionsteorien var den eneste forklaring der blev givet, lige fra de højere klasser til universitetet. Og desuden blev det forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren. Hvorfor begyndte du at læse i Bibelen? Jeg slog mig ned i Tyskland i 1996 for at pabegynde mine videregaende studier. Året efter mødte jeg Simone, som var

9 Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? et af Jehovas Vidner. Hun tilbød at vise mig Bibelens svar pa mine spørgsmal. Da hun fortalte mig at Bibelen forklarer hvad meningen er med livet, blev jeg nysgerrig. Jeg stod op klokken halv fem hver morgen for at læse i Bibelen i en times tid. Derefter gik jeg en tur for at meditere over det jeg havde læst. I løbet af det næste år læste jeg Bibelen igennem. Jeg var imponeret over hvornøjagtige dens profetier er. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er fra Gud. Hvilke tanker gjorde du dig om livets oprindelse? Da jeg i slutningen af erne for alvor begyndte at spekulere over det, havde molekylærbiologer sa smat indset at livets kemi er langt mere kompliceret end man tidligere havde troet. Det havde naturligvis længe været kendt viden blandt forskere at proteinerne i levende celler kemisk set er nogle af de mest avancerede molekyler der findes. Men nu opdagede de at hele samlinger af proteiner er ordnet pa en sa- dan made at de udgør formfuldendte maskiner med bevægelige dele. En molekylær maskine kan besta af over 50 proteiner. Og selv den simpleste celle har brug for et udvalg af forskellige maskiner for eksempel til at producere energi, kopiere information og kontrollere passage gennem membraner. Hvad n aede du frem til? Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? Omkring det tidspunkt stillede adskillige forskere det samme spørgsmal, for ingen havde forventet at cellekemi er sa kompliceret en affære. En professor i biokemi i USA udgav en bog hvori han argumenterede for at de molekylære maskiner i levende celler er sa komplekse at de ikke kan være opstaet ved et tilfælde. Det var jeg enig med ham i. Jeg mente at livet matte være blevet skabt. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Det gjorde indtryk pa mig at Simone trods helbredsproblemer Det blev forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren tilbagelagde 56 kilometer hver uge for at undervise mig i Bibelen. Desuden fandt jeg ud af at under nazitiden i Tyskland var nogle Jehovas Vidner blevet sat i koncentrationslejre pa grund af deres politiske neutralitet. Jeg blev dybt imponeret over deres mod. Vidnernes kærlighed til Gud gav mig lyst til at være ligesom dem. Har din tro p a Gud gavnet dig? Mine kolleger siger at jeg er mere glad nu. Før i tiden følte jeg mig mindre værd fordi jeg var vokset op i en fattig familie, sa jeg fortalte aldrig hvor jeg kom fra, og snakkede aldrig om mine forældre. Men jeg har lært ud fra Bibelen at Gud ikke er interesseret i vores sociale status. Faktisk voksede Jesus op i en familie der sandsynligvis var lige sa fattig som min. Nu tager jeg mig af mine forældre og glæder mig over at præsentere dem for mine venner. V agn op! Januar

10 HJÆLP TIL FAMILIEN UNGE Hvordan du kan modsta gruppepres UDFORDRINGEN I de mindre klasser var jeg kendt som en taber, og det gjorde ondt. Sa da jeg kom op i de højere klasser, ændrede jeg mine holdninger og mit udseende og det var ikke til det bedre. Jeg var sa desperat efter at fa venner at jeg gav efter for gruppepres bare for at mine klassekammerater skulle kunne lide mig. Jennifer, 16 år. Er du udsat for gruppepres? Hvis du er, kan denne artikel hjælpe dig til at klare det. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. HVAD DU BØR VIDE Gruppepres kan fa gode mennesker til at gøre noget forkert. Darligt selskab ødelægger gode vaner. 1 Korinther 15:33. Vi er godt klar over om en bestemt kurs er forkert, men nar vi star i situationen, tager vores følelser over, og vi bliver nogle der bare pleaser andre. Dana. Det er ikke bare andre der udsætter dig for pres. Nar jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær. Romerne 7:21. Det pres jeg føler, kommer ofte fra mig selv; det er jo mig der vil have d et mine jævnaldrende taler om, og som de far til at lyde sa spændende. Diana. Hvis du modstar gruppepres, har du grund til at være stolt. Bevar en god samvittighed. 1 Peter 3:16. Pa et tidspunkt var det meget svært for mig at klare gruppepres, men nu er jeg ikke bange for at være anderledes, og jeg holder fast ved mine beslutninger. Intet slar det at lægge sig til at sove med en god samvittighed. Carla. % Nar du giver efter for gruppepres, bliver du som en robot fordi du lader andre fa kontrol over dig. Hvorfor give dem en sadan magt? Romerne 6:16. r Find mere hjælp til familien p a

11 HVAD DU KAN GØRE Prøv følgende nar du bliver presset til at gøre noget forkert: Tænk p a konsekvenserne. Spørg dig selv: Hvad nu hvis jeg giver efter for presset og bliver opdaget? Hvad vil mine forældre tænke om mig? Hvordan vil jeg selv have det? Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Mine forældre stiller mig spørgsm al som: Hvad kan du komme ud for hvis du giver efter? De hjælper mig til at se hvordan gruppepres kan føre mig i en forkert retning. Olivia. Bliv stærkere i din overbevisning. Spørg dig selv: Hvorfor mener jeg at denne kurs er skadelig enten for mig selv eller andre? Princip fra Bibelen: Hebræerne 5:14. Da jeg var mindre, sagde jeg bare nej eller gav et kort svar, men nu kan jeg give en god forklaring pa hvorfor jeg vil eller ikke vil gøre noget bestemt. Jeg holder fast ved hvad jeg mener er rigtigt og forkert, og lader ikke andre svare for mig. Anita. Tænk over din identitet. Spørg dig selv: Hvilken slags menneske vil jeg gerne være? Tænk sa pa det pres du star over for, og spørg: Hvad vil et sadant menneske gøre i den situation? Princip fra Bibelen: 2 Korinther 13:5. Jeg er tilfreds med mig selv, sa jeg bekymrer mig ikke sa meget om hvad andre tænker om mig. Desuden kan de fleste bedst lide mig som den jeg virkelig er. Alicia. Se fremad. Hvis du gar i skole, sa tænk pa at om fa år eller blot maneder er dem du prøver at imponere nu, maske slet ikke en del af dit liv. Jeg sa pa et skolefoto, og jeg kunne ikke engang huske alle navnene pa mine klassekammerater. Men da jeg gik i klasse med dem, var deres mening vigtigere for mig end det at holde fast ved mine egne holdninger. Hvor dumt! Daniella, 22 år. Forbered dig. Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde... sa I ved hvordan I bør svare enhver. Kolossenserne 4:6. Mine forældre hjælper min lillesøster og mig til at tænke pa hvad vi kan komme ud for, og derefter opfører vi det som situationsspil. Sa ved vi hvad vi skal gøre, nar situationen opstar i det virkelige liv. Christine. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsa høste. Galaterne 6:7. De modne... har f aet deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret. Hebræerne 5:14. Bliv ved med at bedømme jer selv. 2 Korinther 13:5. JESSICA Hvordan du har det med dig selv, har stor indflydelse pa hvordan du klarer gruppepres. Hvis du har selvtillid, bekymrer du dig ikke om hvad andre tænker om dig og presset fra dine kammerater bliver uvæsentligt. KAYLEY Hvis du ikke har sa meget selvværd, prøver du maske at blive accepteret af andre bare for at have det godt med dig selv. Men hvis du er tilfreds med den du er, er det lettere at gennemskue gruppepres og sa ignorere det. V agn op! Januar

12 HVAD SIGER BIBELEN? SKABELSEN SKABELSEN Skabte Gud Jorden i løbet af blot seks dage p a hver 24 timer, som nogle kreationister hævder? I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 1 Mosebog 1:1. HVAD BIBELEN SIGER Gud skabte universet, deriblandt Jorden, i en ukendt fortid i begyndelsen, som der star i Første Mosebog 1:1. At universet har haft en begyndelse, bekræftes af den moderne videnskab. For nylig har forskere desuden anslaet universets alder til at være næsten 14 milliarder år. Bibelen beskriver ogsa seks skabelsesdage. Men den siger ikke at disse dage hver var pa 24 timer. (1 Mosebog 1:31) Faktisk bruges ordet dag i Bibelen om tidsenheder af forskellig længde. For eksempel omtales hele skabelsesperioden som den dag Jehova Gud frembragte jord og himmel. (1 Mosebog 2:4) Disse dage strakte sig tilsyneladende over mange tusind år. Salme 90:4. HVORFOR DET HAR BETYDNING Kreationisters fejlagtige forestillinger kunne fa dig til totalt at afvise hele Bibelen. Hvis det derimod forholder sig sadan at Bibelen indeholder en troværdig beretning om skabelsen, kan du fa gavn af dens skatkammer af praktisk visdom. Ordsprogene 3:21. r F a svar p a flere bibelske spørgsm al p a

13 Skabte Gud liv p a Jorden ved hjælp af evolution? HVAD BIBELEN SIGER Gud dannede ikke simple former for liv for derefter at lade dem udvikle sig til mere komplekse former. I stedet skabte han grundlæggende arter af komplekse planter og dyr, som sa formerede sig efter deres arter. (1 Mosebog 1:11, 21, 24) Denne proces, som stadig foregar i dag, har resulteret i at Jorden er blevet fyldt med de samme arter som Gud oprindelig skabte. Salme 89:11. Bibelen indeholder ikke nogen nærmere beskrivelse af hvor stor en variation der kan være inden for en art som følge af at dyr inden for samme art far afkom med hinanden og tilpasser sig deres omgivelser. Nogle betragter maske sadanne tilpasninger som en slags evolution, men der opstar ingen nye arter. Moderne forskning støtter tanken om at grundlæggende kategorier af planter og dyr ikke har ændret sig meget gennem umadelige tidsperioder. HVORFOR DET HAR BETYDNING At Bibelen er videnskabelig korrekt i sin beskrivelse af grundlæggende arter af livsformer, styrker dens troværdighed pa andre omrader, for eksempel hvad angar historie og profetier. Gud sagde videre: Lad jorden fa levende sjæle til at fremkomme efter deres arter. 1 Mosebog 1:24. Betegnelsen art refererer her til den skabte art eller familie, en mere omfattende gruppe end den ordet bruges om i den naturvidenskabelige terminologi. Hvor kom r amaterialet til universet fra? HVAD BIBELEN SIGER Gud er kilden til uudtømmelig kraft, eller energi. (Job 37:23) Det er af stor betydning, for forskere har fundet ud af at energi kan omdannes til stof. Bibelen siger at Gud selv er kilden til den vældige kraft, eller dynamiske energi, derdannede universet. (Esajas 40:26) Gud lover at han vil bruge sin kraft til at opretholde sit skaberværk, for Bibelen siger om Solen, Manen og stjernerne: [Gud] lader dem besta for evigt. Salme 148:3-6. HVORFOR DET HAR BETYDNING En astronom ved navn Allan Sandage sagde engang: Videnskaben kan ikke besvare de dybeste spørgsmal. Sa snart man spørger hvorfor der findes noget i stedet for intet, stiller man et spørgsmal der gar ud over hvad videnskaben kan svare pa. Bibelens forklaring pa hvordan skabelsen foregik, stemmer ikke blot overens med videnskaben, men den indeholder ogsa svar pa spørgsmal som videnskaben ikke kan besvare for eksempel: Hvad er Guds hensigt med Jorden og menneskene? Jeg har med mine hænder udspændt himmelen. Esajas 45:12. Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes ogsa online pa V agn op! Januar

14 FOLK OG LANDE ITALIEN Et besøg i Italien Dolomitterne Venedig ITALIEN ROM Amalfikysten Sicilien ITALIEN er et land fyldt med kontraster fra langstrakte sandstrande til forrevne bjergkæder; fra tørre og hede somre i syd til iskolde vintre i nord. Landet er ogsa hjemsted for adskillige vulkaner, men kun et lille antal som Stromboli og Etna er aktive. Italien er et af de tættest befolkede lande i Europa. Det har været beboet af mange folk, blandt andet arabere, byzantinere,fønikiere,grækere og normannere. Landet er rigt pa historiske skatte og kunstværker. Oldtidens græske og romerske ruiner eller bygningsværker fra barok- og renæssancetiden star stolt i mange af Italiens sma og store byer. Malerier, marmorskulpturer og fontæner hylder kunstnere som Bernini, Michelangelo og Rafael. Mad spiller en vigtig rolle i dagligdagen, og der er mange traditioner forbundet med det lokale køkken. Ofte serveres pasta som første ret efterfulgt af kød eller fisk med grøntsager. Der bliver brugt olivenolie med rund hand, og derfor produceres den d er

15 Pasta er en fast bestanddel i det italienske køkken Liane Riß/age fotostock Turister sejler i gondoler gennem de mange kanaler i Venedig De forrevne Dolomitter, et bjergomrade i det nordøstlige Italien % Amalfikysten i stor stil. De fleste kender ogsa italiensk pizza og risotto. Italienerne er kendt for at være hjertelige, gæstfri og selskabelige. De elsker at tale med andre, sa man ser dem ofte sta og snakke pa offentlige steder eller slentre hen ad gaden i livlig samtale. De fleste italienere er katolikker, men kun fa gar regelmæssigt i kirke. I de sidste årtier er kirkens indflydelse efter sigende blevet svækket, hvilket fremgar af den offentlige mening som længe har ignoreret kirkens mangearige love om abort og skilsmisse. Jehovas Vidner har fremgang i Italien. De er kendt for at bruge Bibelen nar de underviser folk, og for at leve efter dens normer. Der er mere end menigheder af Jehovas Vidner i landet, og mange af dem gør meget for at na folk der taler et andet sprog end italiensk. Behovet for at give bibelundervisning pa fremmede sprog kan ses af at antallet af udlændinge er tredoblet mellem 2001 og KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Rom Klima: Subtropisk i syd med milde vintre og lange varme somre; alpint i nord med kolde vintre Geografi: Størstedelen af landet er bjergrigt og har en næsten kilometer lang kystlinje VIDSTE DU DET? Til trods for at Vatikanet ligger i Rom, har det været en selvstændig stat siden 1929 og bliver betragtet som fremmed jord af indbyggerne i Italien. V agn op! Januar

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed Væksthusspinderen Edderkoppen danner to slags klæbrig silke VÆKSTHUSSPINDEREN (Parasteatoda tepidariorum) danner et spind med en klæbeevne der er stærk nok til at det kan klæbe til en væg eller svag nok til at det kan løsne sig fra underlaget og saledes fungere som springfælde for byttedyr der kravler forbi. Hvordan kan edderkoppen danne bade stærke og svage forankringspunkter til sit spind med én type klæbestof? Tænk over dette: Edderkoppen forankrer sit spind til en væg, et loft eller lignende overflader ved at væve stærk klæbrigt silke, som er kraftigt nok til at kunne klare den belastning det er nar et flyvende insekt rammer spindelvævet. Forskerne ved University of Akron, Ohio, i USA, har imidlertid opdaget at den silke der er fastgjort til underlaget, har en helt anden opbygning. Spindelvævet har desuden flere forankringspunkter foroven end forneden, og det bevirker at nar et byttedyr rammer en af tra- dene forneden sa løsnes den med lethed og trækker dyret op i spindet med et ryk. De forskere der har opdaget dette vidunder i naturen, arbejder allerede pa at udvikle et syntetisk klæbemiddel der efterligner strategien i det intelligente design som denne edderkop anvender, siges der i en pressemeddelelse udsendt af University of Akron. Forskerne har som mal at kunne producere et klæbestof der kan bruges bade til almindelige forbindinger og til at behandle knoglebrud. Hvad mener du? Er væksthusspinderens evne til at danne svage og stærke forankringspunkter med en og samme lim, et resultat af en evolution? Eller star der en designer bag? Edderkop: Premaphotos/Alamy; silke: Tilpasset med tilladelse fra Macmillan Publishers Ltd: NATURE COMMUNICATIONS, Cobweb-weaving spiders produce different attachment discs for locomotion and prey capture, 2012 n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p a omkring 50 sprog Besøg eller scan koden g14 01-D

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer.

Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af gudstjenester med temaer inden for kategorien etiske dilemmaer. 1 Prædiken til Tema gudstjeneste d.11.4.2010 kl.16.00 i Lyngby Kirke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: [Joh 21,15 19] Som I givet ved, er denne gudstjeneste den sidste i rækken af

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Studie 8 Sabbatten 47

Studie 8 Sabbatten 47 Studie 8 Sabbatten 47 Åbent spørgsmål Hvornår har du været så frustreret, at du ikke helt kunne styre dine følelser? Hvad skete der? Åbningshistorie Jeg var ikke kun frustreret over graffitien på kirkemuren

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

!"#2. Tre ting der ikke kan købes for penge

!#2. Tre ting der ikke kan købes for penge !"#2 OKTOBER 2013 Tre ting der ikke kan købes for penge !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Tre ting der ikke kan købes for penge SIDE 8-11 r Find ud af hvad Bibelen

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 JUNIORHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma jesus er ved Genesaret sø Dette hæfte tilhører: Jesus fra Kapernaum...hvem er du? 1 Spørgekasse: - Hvor bosatte Jesus sig? - Hvordan kan vi se, at Jesus var

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Oktober 2005. Oktober 2005. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Oktober 2005 Oktober 2005 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hjemmesiden som opslagsbog Et lille tip til hvordan du og andre kan få ekstra stort udbytte af kirkens

Læs mere

Studie 6 Skabelsen 37

Studie 6 Skabelsen 37 Studie 6 Skabelsen 37 Åbent spørgsmål Fortæl om en gang, hvor du var fuldstændigt overbevist om, at du havde ret, men hvor det viste sig, at du tog helt fejl. Hvordan var det? Åbningshistorie En otte-årig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting.

Lad os sige trosbekendelsen sammen. Vi synger den næste salme, Op al den ting. Velkommen til friluftsgudstjeneste i Byoasen. Vi har jo virkelig været heldige med vejret, og vi har også virkelig været heldige med musikken, for i dag har vi fornøjelsen af akkompagnement til salmerne

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere