!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE"

Transkript

1 !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE

2 HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan modsta gruppepres 12 HVAD SIGER BIBELEN? Skabelsen 14 FOLK OG LANDE Et besøg i Italien 16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed LÆS Bibelen pa cirka 50 sprog og bibelsk materiale pa mere end 500 sprog. FØLG MED i materiale p a næsten 70 tegnsprog. NAVIG ER rundt pa hjemmesiden der findes pa hundredvis af sprog. LYT til hørespil der skildrer spændende begivenheder fra Bibelen. OPLEV hvordan bibelske beretninger kommer til live i tegneserier. SE bibelske film og videoerder vilhjælpe dig til at klare livets udfordringer. DOWNLOAD e-bøger, artikler fravores blade og lydfiler helt gratis. SØG OPLYSNINGER om mange forskellige emner ved hjælp af Vagttarnets ONLINEBIBLIOTEK en genvej til et væld af informationer som er tilgængelige pa over 100 sprog. Vol. 95, No. 1 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a 99 sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 Jeg ønsker at min familie har det godt. Min hustru og jeg har været gennem en svær periode, specielt efter at vi har faet børn. Vi kunne godt bruge noget hjælp FOR ÆGTEPAR BIBELEN SIGER: Ved visdom bygges et hus op, og ved dømmekraft grundfæstes det. Ordsprogene 24:3. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Ægtepar & forældre kan du finde hjælp til at klare udfordringer som: Hvordan man slipper gennem det første år som nygift Forholdet til svigerforældrene Børneopdragelse Skænderier Økonomiske problemer (Se under BIBELENS LÆRE > ÆGTEPAR & FORÆLDRE) Bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv kommer ind pa en række forskellige emner, lige fradet at forberede sig til ægteskabet mens man er ugift, til det at tage sig af aldrende forældre. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

4 Intet er vigtigere for mig end mine børn. Jeg vil gerne kunne være stolt af dem nar de bliver voksne FOR FORÆLDRE BIBELEN SIGER: Oplær drengen med henblik pa den vej han skal følge; han vil ikke vige fra den, selv nar han bliver gammel. Ordsprogene 22:6. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Børn kan du finde bibelske tegneserier, tegninger, film og historier frabibelen som du kan bruge til at lære dine børn at... være lydige være venlige komme godtud af detmed andre sige tak (Se under BIBELENS LÆRE > BØRN) Min bibelhistoriebog og Lyt til den store Lærer er smukt illustrerede bøger der er beregnet til at du kan læse dem højt for dine børn. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER)

5 Jeg vil gerne have nogle tips til hvordan jeg kan klare udfordringer i forbindelse med skolen, mine forældre, mine venner og det modsatte køn. Jeg er ikke noget barn længere, sa jeg har ikke lyst til bare at fa besked pa hvad jeg skal gøre FOR TEENAGERE BIBELEN SIGER: Lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Prædikeren 11:9, da. aut. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Teenagere finder du artikler og videoer der kan hjælpe dig... hvis du er ensom hvis du har problemer i skolen hvis du har brudt en regel derhjemme hvis du bliver mobbet eller udsat for sexchikane (Se under BIBELENS LÆRE > TEENAGERE) Bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1 og 2, behandler 77 vigtige spørgsmal som ofte bliver stillet. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

6 Jeg vil gerne forsta Bibelen, men hvor skal jeg begynde? FOR DEM DER VIL VIDE NOGET OM BIBELEN BIBELEN SIGER: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning. 2 Timoteus 3:16. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er en nøjagtig og letlæselig oversættelse af Bibelen. (Se under PUBLIKATIONER > BIBELEN) Under menupunktet Svar pa bibelske spørgsmal gives der klare svar pa spørgsmal lige fra Er det Gud der star bag vores lidelser? til Hvad sker der nar man dør? (Se under BIBELENS LÆRE > SVAR PA BIBELSKE SPØRGSMAL) Pa siden Fa et gratis bibelkursus kan du benytte dig af vores tilbud om et gratis bibelkursus. (Klik pa linket Fa et gratis bibelkursus pa hjemmesiden) Jeg opgav at læse i Bibelen, for jeg kunne ikke forsta noget af det, men da jeg begyndte at studere den ved hjælp af bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, blev jeg forbavset over hvor enkel og letforstaelig den er. Christina. HAR DU SPØRGSMAL OM JEHOVAS VIDNER? Under menupunktet Ofte stillede spørgsmal gives der svar pa almindelige spørgsmal om Jehovas Vidner, som for eksempel Hvorfor besøger I folk der allerede har en tro?, og Hvordan bliver jeres arbejde finansieret? (Se under OM OS > OFTE STILLEDE SPØRGSMAL) Hver dag gar omkring mennesker ind pa jw.org. Hvorfor ikke selv besøge hjemmesiden?

7 VI B ETRAG TER VERDEN AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA Kun 38 procent af børn under 5 år har en fødselsattest, oplyser en UNI- CEF-rapport om afrikanske lande syd for Sahara. I nogle områder i denne del af verden er det bydende nødvendigt at børn er fødselsregistreret for at de kan få lægehjælp og skolegang, samt for at forældreløse kan arve efter deres forældre, siger Elke Wisch, der er stedfortrædende regionaldirektør i UNICEF for det østlige og sydlige Afrika. BRASILIEN Fra1980 til 2010 blev næsten mennesker i Brasilien skuddræbt. Over af ofrene var mellem 15 og 29 år. En undersøgelse af den senere tids forbrydelser viser at drab ofte skyldes husspektakler, stridigheder med naboer, jalousi eller skænderiermellem bilister. ITALIEN Ifølge en spørgeundersøgelse er den mest udbredte frygt blandt italienske unge at blive udsat for cybermobning. Det gælder for 72 procent af de adspurgte 12- til 17-årige. De udgør en højere procentdel end dem der er bange for stoffer (55 procent), for at en voksen forgriber sig på dem (44 procent) eller for seksuelt overførte sygdomme (24 procent). JAPAN Som det nævnes i avisen The Japan Times, afslår et stigende antal unge japanere at blive forfremmet på arbejdspladsen. Fyrre procent beklager sig over manglen på moral og den udbredte brug af uærlige metoder. Mange ansatte føler ikke at de kan tale frit med deres overordnede. Mens den ældre generation bliver hos deres arbejdsgivere, bliver 60 procent af de unge ansatte kun i deres job indtil et bedre dukker op. V ågn op! Januar

8 INTERVIEW FENG-LING YANG En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud Feng-Ling Yang er overordnet forskningsassistent ved det centrale forskningsakademi i Taipei, Taiwan. Resultaterne af hendes forskning er blevet bragt i videnskabelige tidsskrifter. Før i tiden troede hun pa evolutionsteorien, men senere ændrede hun mening. Vagn op! har stillet hende nogle spørgsmal angaende hendes tro og forskning. Fortæl lidt om din baggrund. Mine forældre var meget fattige, og min mor har aldrig lært at læse. Vi opdrættede grise og dyrkede grøntsager i et omrade der ofte blev ramt af oversvømmelser, og som la tæt ved byen Taipei. Mine forældre lærte mig at det kan betale sig at være flittig, og jeg lærte ogsa at være hjælpsom. Var din familie religiøs? Min familie var taoister, og vi bragte religiøse ofre, men vi vidste ikke noget om hvem Gud i virkeligheden er. Jeg tænkte ofte over hvorfor mennesker lider, og hvorfor de er selviske. Jeg læste bøger om taoisme og buddhisme samt om Østens og Vestens historie. Et par gange gik jeg endda i kirke. Jeg fik dog ikke svar pa mine spørgsmal. Hvorfor blev du forsker? Jeg kunne godt lide matematik og var fascineret af den made fysiske og kemiske love er bestemmende for tingenes struktur. Alt, lige fra opbygningen af det umadeligt store univers til opbygningen af bittesma mikrober, er styret af love. Og de love ville jeg gerne forsta. Hvorfor mente du at evolutionsteorien var et faktum? Evolutionsteorien var den eneste forklaring der blev givet, lige fra de højere klasser til universitetet. Og desuden blev det forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren. Hvorfor begyndte du at læse i Bibelen? Jeg slog mig ned i Tyskland i 1996 for at pabegynde mine videregaende studier. Året efter mødte jeg Simone, som var

9 Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? et af Jehovas Vidner. Hun tilbød at vise mig Bibelens svar pa mine spørgsmal. Da hun fortalte mig at Bibelen forklarer hvad meningen er med livet, blev jeg nysgerrig. Jeg stod op klokken halv fem hver morgen for at læse i Bibelen i en times tid. Derefter gik jeg en tur for at meditere over det jeg havde læst. I løbet af det næste år læste jeg Bibelen igennem. Jeg var imponeret over hvornøjagtige dens profetier er. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er fra Gud. Hvilke tanker gjorde du dig om livets oprindelse? Da jeg i slutningen af erne for alvor begyndte at spekulere over det, havde molekylærbiologer sa smat indset at livets kemi er langt mere kompliceret end man tidligere havde troet. Det havde naturligvis længe været kendt viden blandt forskere at proteinerne i levende celler kemisk set er nogle af de mest avancerede molekyler der findes. Men nu opdagede de at hele samlinger af proteiner er ordnet pa en sa- dan made at de udgør formfuldendte maskiner med bevægelige dele. En molekylær maskine kan besta af over 50 proteiner. Og selv den simpleste celle har brug for et udvalg af forskellige maskiner for eksempel til at producere energi, kopiere information og kontrollere passage gennem membraner. Hvad n aede du frem til? Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? Omkring det tidspunkt stillede adskillige forskere det samme spørgsmal, for ingen havde forventet at cellekemi er sa kompliceret en affære. En professor i biokemi i USA udgav en bog hvori han argumenterede for at de molekylære maskiner i levende celler er sa komplekse at de ikke kan være opstaet ved et tilfælde. Det var jeg enig med ham i. Jeg mente at livet matte være blevet skabt. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Det gjorde indtryk pa mig at Simone trods helbredsproblemer Det blev forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren tilbagelagde 56 kilometer hver uge for at undervise mig i Bibelen. Desuden fandt jeg ud af at under nazitiden i Tyskland var nogle Jehovas Vidner blevet sat i koncentrationslejre pa grund af deres politiske neutralitet. Jeg blev dybt imponeret over deres mod. Vidnernes kærlighed til Gud gav mig lyst til at være ligesom dem. Har din tro p a Gud gavnet dig? Mine kolleger siger at jeg er mere glad nu. Før i tiden følte jeg mig mindre værd fordi jeg var vokset op i en fattig familie, sa jeg fortalte aldrig hvor jeg kom fra, og snakkede aldrig om mine forældre. Men jeg har lært ud fra Bibelen at Gud ikke er interesseret i vores sociale status. Faktisk voksede Jesus op i en familie der sandsynligvis var lige sa fattig som min. Nu tager jeg mig af mine forældre og glæder mig over at præsentere dem for mine venner. V agn op! Januar

10 HJÆLP TIL FAMILIEN UNGE Hvordan du kan modsta gruppepres UDFORDRINGEN I de mindre klasser var jeg kendt som en taber, og det gjorde ondt. Sa da jeg kom op i de højere klasser, ændrede jeg mine holdninger og mit udseende og det var ikke til det bedre. Jeg var sa desperat efter at fa venner at jeg gav efter for gruppepres bare for at mine klassekammerater skulle kunne lide mig. Jennifer, 16 år. Er du udsat for gruppepres? Hvis du er, kan denne artikel hjælpe dig til at klare det. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. HVAD DU BØR VIDE Gruppepres kan fa gode mennesker til at gøre noget forkert. Darligt selskab ødelægger gode vaner. 1 Korinther 15:33. Vi er godt klar over om en bestemt kurs er forkert, men nar vi star i situationen, tager vores følelser over, og vi bliver nogle der bare pleaser andre. Dana. Det er ikke bare andre der udsætter dig for pres. Nar jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær. Romerne 7:21. Det pres jeg føler, kommer ofte fra mig selv; det er jo mig der vil have d et mine jævnaldrende taler om, og som de far til at lyde sa spændende. Diana. Hvis du modstar gruppepres, har du grund til at være stolt. Bevar en god samvittighed. 1 Peter 3:16. Pa et tidspunkt var det meget svært for mig at klare gruppepres, men nu er jeg ikke bange for at være anderledes, og jeg holder fast ved mine beslutninger. Intet slar det at lægge sig til at sove med en god samvittighed. Carla. % Nar du giver efter for gruppepres, bliver du som en robot fordi du lader andre fa kontrol over dig. Hvorfor give dem en sadan magt? Romerne 6:16. r Find mere hjælp til familien p a

11 HVAD DU KAN GØRE Prøv følgende nar du bliver presset til at gøre noget forkert: Tænk p a konsekvenserne. Spørg dig selv: Hvad nu hvis jeg giver efter for presset og bliver opdaget? Hvad vil mine forældre tænke om mig? Hvordan vil jeg selv have det? Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Mine forældre stiller mig spørgsm al som: Hvad kan du komme ud for hvis du giver efter? De hjælper mig til at se hvordan gruppepres kan føre mig i en forkert retning. Olivia. Bliv stærkere i din overbevisning. Spørg dig selv: Hvorfor mener jeg at denne kurs er skadelig enten for mig selv eller andre? Princip fra Bibelen: Hebræerne 5:14. Da jeg var mindre, sagde jeg bare nej eller gav et kort svar, men nu kan jeg give en god forklaring pa hvorfor jeg vil eller ikke vil gøre noget bestemt. Jeg holder fast ved hvad jeg mener er rigtigt og forkert, og lader ikke andre svare for mig. Anita. Tænk over din identitet. Spørg dig selv: Hvilken slags menneske vil jeg gerne være? Tænk sa pa det pres du star over for, og spørg: Hvad vil et sadant menneske gøre i den situation? Princip fra Bibelen: 2 Korinther 13:5. Jeg er tilfreds med mig selv, sa jeg bekymrer mig ikke sa meget om hvad andre tænker om mig. Desuden kan de fleste bedst lide mig som den jeg virkelig er. Alicia. Se fremad. Hvis du gar i skole, sa tænk pa at om fa år eller blot maneder er dem du prøver at imponere nu, maske slet ikke en del af dit liv. Jeg sa pa et skolefoto, og jeg kunne ikke engang huske alle navnene pa mine klassekammerater. Men da jeg gik i klasse med dem, var deres mening vigtigere for mig end det at holde fast ved mine egne holdninger. Hvor dumt! Daniella, 22 år. Forbered dig. Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde... sa I ved hvordan I bør svare enhver. Kolossenserne 4:6. Mine forældre hjælper min lillesøster og mig til at tænke pa hvad vi kan komme ud for, og derefter opfører vi det som situationsspil. Sa ved vi hvad vi skal gøre, nar situationen opstar i det virkelige liv. Christine. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsa høste. Galaterne 6:7. De modne... har f aet deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret. Hebræerne 5:14. Bliv ved med at bedømme jer selv. 2 Korinther 13:5. JESSICA Hvordan du har det med dig selv, har stor indflydelse pa hvordan du klarer gruppepres. Hvis du har selvtillid, bekymrer du dig ikke om hvad andre tænker om dig og presset fra dine kammerater bliver uvæsentligt. KAYLEY Hvis du ikke har sa meget selvværd, prøver du maske at blive accepteret af andre bare for at have det godt med dig selv. Men hvis du er tilfreds med den du er, er det lettere at gennemskue gruppepres og sa ignorere det. V agn op! Januar

12 HVAD SIGER BIBELEN? SKABELSEN SKABELSEN Skabte Gud Jorden i løbet af blot seks dage p a hver 24 timer, som nogle kreationister hævder? I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 1 Mosebog 1:1. HVAD BIBELEN SIGER Gud skabte universet, deriblandt Jorden, i en ukendt fortid i begyndelsen, som der star i Første Mosebog 1:1. At universet har haft en begyndelse, bekræftes af den moderne videnskab. For nylig har forskere desuden anslaet universets alder til at være næsten 14 milliarder år. Bibelen beskriver ogsa seks skabelsesdage. Men den siger ikke at disse dage hver var pa 24 timer. (1 Mosebog 1:31) Faktisk bruges ordet dag i Bibelen om tidsenheder af forskellig længde. For eksempel omtales hele skabelsesperioden som den dag Jehova Gud frembragte jord og himmel. (1 Mosebog 2:4) Disse dage strakte sig tilsyneladende over mange tusind år. Salme 90:4. HVORFOR DET HAR BETYDNING Kreationisters fejlagtige forestillinger kunne fa dig til totalt at afvise hele Bibelen. Hvis det derimod forholder sig sadan at Bibelen indeholder en troværdig beretning om skabelsen, kan du fa gavn af dens skatkammer af praktisk visdom. Ordsprogene 3:21. r F a svar p a flere bibelske spørgsm al p a

13 Skabte Gud liv p a Jorden ved hjælp af evolution? HVAD BIBELEN SIGER Gud dannede ikke simple former for liv for derefter at lade dem udvikle sig til mere komplekse former. I stedet skabte han grundlæggende arter af komplekse planter og dyr, som sa formerede sig efter deres arter. (1 Mosebog 1:11, 21, 24) Denne proces, som stadig foregar i dag, har resulteret i at Jorden er blevet fyldt med de samme arter som Gud oprindelig skabte. Salme 89:11. Bibelen indeholder ikke nogen nærmere beskrivelse af hvor stor en variation der kan være inden for en art som følge af at dyr inden for samme art far afkom med hinanden og tilpasser sig deres omgivelser. Nogle betragter maske sadanne tilpasninger som en slags evolution, men der opstar ingen nye arter. Moderne forskning støtter tanken om at grundlæggende kategorier af planter og dyr ikke har ændret sig meget gennem umadelige tidsperioder. HVORFOR DET HAR BETYDNING At Bibelen er videnskabelig korrekt i sin beskrivelse af grundlæggende arter af livsformer, styrker dens troværdighed pa andre omrader, for eksempel hvad angar historie og profetier. Gud sagde videre: Lad jorden fa levende sjæle til at fremkomme efter deres arter. 1 Mosebog 1:24. Betegnelsen art refererer her til den skabte art eller familie, en mere omfattende gruppe end den ordet bruges om i den naturvidenskabelige terminologi. Hvor kom r amaterialet til universet fra? HVAD BIBELEN SIGER Gud er kilden til uudtømmelig kraft, eller energi. (Job 37:23) Det er af stor betydning, for forskere har fundet ud af at energi kan omdannes til stof. Bibelen siger at Gud selv er kilden til den vældige kraft, eller dynamiske energi, derdannede universet. (Esajas 40:26) Gud lover at han vil bruge sin kraft til at opretholde sit skaberværk, for Bibelen siger om Solen, Manen og stjernerne: [Gud] lader dem besta for evigt. Salme 148:3-6. HVORFOR DET HAR BETYDNING En astronom ved navn Allan Sandage sagde engang: Videnskaben kan ikke besvare de dybeste spørgsmal. Sa snart man spørger hvorfor der findes noget i stedet for intet, stiller man et spørgsmal der gar ud over hvad videnskaben kan svare pa. Bibelens forklaring pa hvordan skabelsen foregik, stemmer ikke blot overens med videnskaben, men den indeholder ogsa svar pa spørgsmal som videnskaben ikke kan besvare for eksempel: Hvad er Guds hensigt med Jorden og menneskene? Jeg har med mine hænder udspændt himmelen. Esajas 45:12. Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes ogsa online pa V agn op! Januar

14 FOLK OG LANDE ITALIEN Et besøg i Italien Dolomitterne Venedig ITALIEN ROM Amalfikysten Sicilien ITALIEN er et land fyldt med kontraster fra langstrakte sandstrande til forrevne bjergkæder; fra tørre og hede somre i syd til iskolde vintre i nord. Landet er ogsa hjemsted for adskillige vulkaner, men kun et lille antal som Stromboli og Etna er aktive. Italien er et af de tættest befolkede lande i Europa. Det har været beboet af mange folk, blandt andet arabere, byzantinere,fønikiere,grækere og normannere. Landet er rigt pa historiske skatte og kunstværker. Oldtidens græske og romerske ruiner eller bygningsværker fra barok- og renæssancetiden star stolt i mange af Italiens sma og store byer. Malerier, marmorskulpturer og fontæner hylder kunstnere som Bernini, Michelangelo og Rafael. Mad spiller en vigtig rolle i dagligdagen, og der er mange traditioner forbundet med det lokale køkken. Ofte serveres pasta som første ret efterfulgt af kød eller fisk med grøntsager. Der bliver brugt olivenolie med rund hand, og derfor produceres den d er

15 Pasta er en fast bestanddel i det italienske køkken Liane Riß/age fotostock Turister sejler i gondoler gennem de mange kanaler i Venedig De forrevne Dolomitter, et bjergomrade i det nordøstlige Italien % Amalfikysten i stor stil. De fleste kender ogsa italiensk pizza og risotto. Italienerne er kendt for at være hjertelige, gæstfri og selskabelige. De elsker at tale med andre, sa man ser dem ofte sta og snakke pa offentlige steder eller slentre hen ad gaden i livlig samtale. De fleste italienere er katolikker, men kun fa gar regelmæssigt i kirke. I de sidste årtier er kirkens indflydelse efter sigende blevet svækket, hvilket fremgar af den offentlige mening som længe har ignoreret kirkens mangearige love om abort og skilsmisse. Jehovas Vidner har fremgang i Italien. De er kendt for at bruge Bibelen nar de underviser folk, og for at leve efter dens normer. Der er mere end menigheder af Jehovas Vidner i landet, og mange af dem gør meget for at na folk der taler et andet sprog end italiensk. Behovet for at give bibelundervisning pa fremmede sprog kan ses af at antallet af udlændinge er tredoblet mellem 2001 og KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Rom Klima: Subtropisk i syd med milde vintre og lange varme somre; alpint i nord med kolde vintre Geografi: Størstedelen af landet er bjergrigt og har en næsten kilometer lang kystlinje VIDSTE DU DET? Til trods for at Vatikanet ligger i Rom, har det været en selvstændig stat siden 1929 og bliver betragtet som fremmed jord af indbyggerne i Italien. V agn op! Januar

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed Væksthusspinderen Edderkoppen danner to slags klæbrig silke VÆKSTHUSSPINDEREN (Parasteatoda tepidariorum) danner et spind med en klæbeevne der er stærk nok til at det kan klæbe til en væg eller svag nok til at det kan løsne sig fra underlaget og saledes fungere som springfælde for byttedyr der kravler forbi. Hvordan kan edderkoppen danne bade stærke og svage forankringspunkter til sit spind med én type klæbestof? Tænk over dette: Edderkoppen forankrer sit spind til en væg, et loft eller lignende overflader ved at væve stærk klæbrigt silke, som er kraftigt nok til at kunne klare den belastning det er nar et flyvende insekt rammer spindelvævet. Forskerne ved University of Akron, Ohio, i USA, har imidlertid opdaget at den silke der er fastgjort til underlaget, har en helt anden opbygning. Spindelvævet har desuden flere forankringspunkter foroven end forneden, og det bevirker at nar et byttedyr rammer en af tra- dene forneden sa løsnes den med lethed og trækker dyret op i spindet med et ryk. De forskere der har opdaget dette vidunder i naturen, arbejder allerede pa at udvikle et syntetisk klæbemiddel der efterligner strategien i det intelligente design som denne edderkop anvender, siges der i en pressemeddelelse udsendt af University of Akron. Forskerne har som mal at kunne producere et klæbestof der kan bruges bade til almindelige forbindinger og til at behandle knoglebrud. Hvad mener du? Er væksthusspinderens evne til at danne svage og stærke forankringspunkter med en og samme lim, et resultat af en evolution? Eller star der en designer bag? Edderkop: Premaphotos/Alamy; silke: Tilpasset med tilladelse fra Macmillan Publishers Ltd: NATURE COMMUNICATIONS, Cobweb-weaving spiders produce different attachment discs for locomotion and prey capture, 2012 n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p a omkring 50 sprog Besøg eller scan koden g14 01-D

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

!"#2. Hvad er. en god far?

!#2. Hvad er. en god far? !"#2 MARTS 2013 Hvad er en god far? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvad er en god far? SIDE 4-7 r UNGE SPØRGER HVORDAN KAN JEG HOLDE OP MED AT UDSKYDE TINGENE?

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

1. AUGUST 2013 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT?

1. AUGUST 2013 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT? 1. AUGUST 2013 34567 PORNOGRAFI HARMLØST ELLER SKADELIGT? 34567 Vol. 134, No. 15 DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige snart

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen

FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen FOREDRAG OM INDIEN AF Cand. theol Tine Elisabeth Larsen Praktisk info: Foredragene er alle ledsaget af billeder og rekvisitter. Pris efter aftale. Kontakt: Tine Elisabeth Larsen Røntoftevej 48A, 2870 Dyssegård.

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere