!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#2 EN UNIK HJEMMESIDE"

Transkript

1 !"#2 JANUAR 2014 EN UNIK HJEMMESIDE

2 HOVEDARTIKEL EN UNIK HJEMMESIDE!"#2 I DETTE NUMMER 7 VI BETRAGTER VERDEN 8 INTERVIEW En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud 10 HJÆLP TIL FAMILIEN Hvordan du kan modsta gruppepres 12 HVAD SIGER BIBELEN? Skabelsen 14 FOLK OG LANDE Et besøg i Italien 16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed LÆS Bibelen pa cirka 50 sprog og bibelsk materiale pa mere end 500 sprog. FØLG MED i materiale p a næsten 70 tegnsprog. NAVIG ER rundt pa hjemmesiden der findes pa hundredvis af sprog. LYT til hørespil der skildrer spændende begivenheder fra Bibelen. OPLEV hvordan bibelske beretninger kommer til live i tegneserier. SE bibelske film og videoerder vilhjælpe dig til at klare livets udfordringer. DOWNLOAD e-bøger, artikler fravores blade og lydfiler helt gratis. SØG OPLYSNINGER om mange forskellige emner ved hjælp af Vagttarnets ONLINEBIBLIOTEK en genvej til et væld af informationer som er tilgængelige pa over 100 sprog. Vol. 95, No. 1 / Monthly / DANISH Bladets oplag: Udkommer p a 99 sprog Denne publikation ma ikke sælges. Den er udgivet i forbindelse med et verdensomspændende bibelundervisningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger. Forkortelsen da. aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagn op! (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake! 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Britain. Vil du gerne vide mere, ellerønskerduetgratisbibelkursus? Besøg eller skriv til JEHOVAS VIDNER, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk, Danmark. (For DANMARK, FÆRØERNE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE). En komplet liste over adresser i hele verden findes pa

3 Jeg ønsker at min familie har det godt. Min hustru og jeg har været gennem en svær periode, specielt efter at vi har faet børn. Vi kunne godt bruge noget hjælp FOR ÆGTEPAR BIBELEN SIGER: Ved visdom bygges et hus op, og ved dømmekraft grundfæstes det. Ordsprogene 24:3. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Ægtepar & forældre kan du finde hjælp til at klare udfordringer som: Hvordan man slipper gennem det første år som nygift Forholdet til svigerforældrene Børneopdragelse Skænderier Økonomiske problemer (Se under BIBELENS LÆRE > ÆGTEPAR & FORÆLDRE) Bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv kommer ind pa en række forskellige emner, lige fradet at forberede sig til ægteskabet mens man er ugift, til det at tage sig af aldrende forældre. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

4 Intet er vigtigere for mig end mine børn. Jeg vil gerne kunne være stolt af dem nar de bliver voksne FOR FORÆLDRE BIBELEN SIGER: Oplær drengen med henblik pa den vej han skal følge; han vil ikke vige fra den, selv nar han bliver gammel. Ordsprogene 22:6. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Børn kan du finde bibelske tegneserier, tegninger, film og historier frabibelen som du kan bruge til at lære dine børn at... være lydige være venlige komme godtud af detmed andre sige tak (Se under BIBELENS LÆRE > BØRN) Min bibelhistoriebog og Lyt til den store Lærer er smukt illustrerede bøger der er beregnet til at du kan læse dem højt for dine børn. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER)

5 Jeg vil gerne have nogle tips til hvordan jeg kan klare udfordringer i forbindelse med skolen, mine forældre, mine venner og det modsatte køn. Jeg er ikke noget barn længere, sa jeg har ikke lyst til bare at fa besked pa hvad jeg skal gøre FOR TEENAGERE BIBELEN SIGER: Lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Prædikeren 11:9, da. aut. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Under menupunktet Teenagere finder du artikler og videoer der kan hjælpe dig... hvis du er ensom hvis du har problemer i skolen hvis du har brudt en regel derhjemme hvis du bliver mobbet eller udsat for sexchikane (Se under BIBELENS LÆRE > TEENAGERE) Bogen Unge spørger Svar der duer, bind 1 og 2, behandler 77 vigtige spørgsmal som ofte bliver stillet. (Findes ogsa online pa Se under PUBLIKATIONER > BØGER & BROCHURER) V agn op! Januar

6 Jeg vil gerne forsta Bibelen, men hvor skal jeg begynde? FOR DEM DER VIL VIDE NOGET OM BIBELEN BIBELEN SIGER: Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning. 2 Timoteus 3:16. GAVNLIGT MATERIALE PA HJEMMESIDEN Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er en nøjagtig og letlæselig oversættelse af Bibelen. (Se under PUBLIKATIONER > BIBELEN) Under menupunktet Svar pa bibelske spørgsmal gives der klare svar pa spørgsmal lige fra Er det Gud der star bag vores lidelser? til Hvad sker der nar man dør? (Se under BIBELENS LÆRE > SVAR PA BIBELSKE SPØRGSMAL) Pa siden Fa et gratis bibelkursus kan du benytte dig af vores tilbud om et gratis bibelkursus. (Klik pa linket Fa et gratis bibelkursus pa hjemmesiden) Jeg opgav at læse i Bibelen, for jeg kunne ikke forsta noget af det, men da jeg begyndte at studere den ved hjælp af bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, blev jeg forbavset over hvor enkel og letforstaelig den er. Christina. HAR DU SPØRGSMAL OM JEHOVAS VIDNER? Under menupunktet Ofte stillede spørgsmal gives der svar pa almindelige spørgsmal om Jehovas Vidner, som for eksempel Hvorfor besøger I folk der allerede har en tro?, og Hvordan bliver jeres arbejde finansieret? (Se under OM OS > OFTE STILLEDE SPØRGSMAL) Hver dag gar omkring mennesker ind pa jw.org. Hvorfor ikke selv besøge hjemmesiden?

7 VI B ETRAG TER VERDEN AFRIKANSKE LANDE SYD FOR SAHARA Kun 38 procent af børn under 5 år har en fødselsattest, oplyser en UNI- CEF-rapport om afrikanske lande syd for Sahara. I nogle områder i denne del af verden er det bydende nødvendigt at børn er fødselsregistreret for at de kan få lægehjælp og skolegang, samt for at forældreløse kan arve efter deres forældre, siger Elke Wisch, der er stedfortrædende regionaldirektør i UNICEF for det østlige og sydlige Afrika. BRASILIEN Fra1980 til 2010 blev næsten mennesker i Brasilien skuddræbt. Over af ofrene var mellem 15 og 29 år. En undersøgelse af den senere tids forbrydelser viser at drab ofte skyldes husspektakler, stridigheder med naboer, jalousi eller skænderiermellem bilister. ITALIEN Ifølge en spørgeundersøgelse er den mest udbredte frygt blandt italienske unge at blive udsat for cybermobning. Det gælder for 72 procent af de adspurgte 12- til 17-årige. De udgør en højere procentdel end dem der er bange for stoffer (55 procent), for at en voksen forgriber sig på dem (44 procent) eller for seksuelt overførte sygdomme (24 procent). JAPAN Som det nævnes i avisen The Japan Times, afslår et stigende antal unge japanere at blive forfremmet på arbejdspladsen. Fyrre procent beklager sig over manglen på moral og den udbredte brug af uærlige metoder. Mange ansatte føler ikke at de kan tale frit med deres overordnede. Mens den ældre generation bliver hos deres arbejdsgivere, bliver 60 procent af de unge ansatte kun i deres job indtil et bedre dukker op. V ågn op! Januar

8 INTERVIEW FENG-LING YANG En mikrobiolog fortæller hvorfor hun tror pa Gud Feng-Ling Yang er overordnet forskningsassistent ved det centrale forskningsakademi i Taipei, Taiwan. Resultaterne af hendes forskning er blevet bragt i videnskabelige tidsskrifter. Før i tiden troede hun pa evolutionsteorien, men senere ændrede hun mening. Vagn op! har stillet hende nogle spørgsmal angaende hendes tro og forskning. Fortæl lidt om din baggrund. Mine forældre var meget fattige, og min mor har aldrig lært at læse. Vi opdrættede grise og dyrkede grøntsager i et omrade der ofte blev ramt af oversvømmelser, og som la tæt ved byen Taipei. Mine forældre lærte mig at det kan betale sig at være flittig, og jeg lærte ogsa at være hjælpsom. Var din familie religiøs? Min familie var taoister, og vi bragte religiøse ofre, men vi vidste ikke noget om hvem Gud i virkeligheden er. Jeg tænkte ofte over hvorfor mennesker lider, og hvorfor de er selviske. Jeg læste bøger om taoisme og buddhisme samt om Østens og Vestens historie. Et par gange gik jeg endda i kirke. Jeg fik dog ikke svar pa mine spørgsmal. Hvorfor blev du forsker? Jeg kunne godt lide matematik og var fascineret af den made fysiske og kemiske love er bestemmende for tingenes struktur. Alt, lige fra opbygningen af det umadeligt store univers til opbygningen af bittesma mikrober, er styret af love. Og de love ville jeg gerne forsta. Hvorfor mente du at evolutionsteorien var et faktum? Evolutionsteorien var den eneste forklaring der blev givet, lige fra de højere klasser til universitetet. Og desuden blev det forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren. Hvorfor begyndte du at læse i Bibelen? Jeg slog mig ned i Tyskland i 1996 for at pabegynde mine videregaende studier. Året efter mødte jeg Simone, som var

9 Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? et af Jehovas Vidner. Hun tilbød at vise mig Bibelens svar pa mine spørgsmal. Da hun fortalte mig at Bibelen forklarer hvad meningen er med livet, blev jeg nysgerrig. Jeg stod op klokken halv fem hver morgen for at læse i Bibelen i en times tid. Derefter gik jeg en tur for at meditere over det jeg havde læst. I løbet af det næste år læste jeg Bibelen igennem. Jeg var imponeret over hvornøjagtige dens profetier er. Lidt efter lidt blev jeg overbevist om at Bibelen er fra Gud. Hvilke tanker gjorde du dig om livets oprindelse? Da jeg i slutningen af erne for alvor begyndte at spekulere over det, havde molekylærbiologer sa smat indset at livets kemi er langt mere kompliceret end man tidligere havde troet. Det havde naturligvis længe været kendt viden blandt forskere at proteinerne i levende celler kemisk set er nogle af de mest avancerede molekyler der findes. Men nu opdagede de at hele samlinger af proteiner er ordnet pa en sa- dan made at de udgør formfuldendte maskiner med bevægelige dele. En molekylær maskine kan besta af over 50 proteiner. Og selv den simpleste celle har brug for et udvalg af forskellige maskiner for eksempel til at producere energi, kopiere information og kontrollere passage gennem membraner. Hvad n aede du frem til? Jeg spurgte mig selv: Hvordan gik det til at disse proteinmaskiner blev sa velkonstruerede? Omkring det tidspunkt stillede adskillige forskere det samme spørgsmal, for ingen havde forventet at cellekemi er sa kompliceret en affære. En professor i biokemi i USA udgav en bog hvori han argumenterede for at de molekylære maskiner i levende celler er sa komplekse at de ikke kan være opstaet ved et tilfælde. Det var jeg enig med ham i. Jeg mente at livet matte være blevet skabt. Hvorfor blev du et af Jehovas Vidner? Det gjorde indtryk pa mig at Simone trods helbredsproblemer Det blev forventet at jeg som bioforsker accepterede evolutionslæren tilbagelagde 56 kilometer hver uge for at undervise mig i Bibelen. Desuden fandt jeg ud af at under nazitiden i Tyskland var nogle Jehovas Vidner blevet sat i koncentrationslejre pa grund af deres politiske neutralitet. Jeg blev dybt imponeret over deres mod. Vidnernes kærlighed til Gud gav mig lyst til at være ligesom dem. Har din tro p a Gud gavnet dig? Mine kolleger siger at jeg er mere glad nu. Før i tiden følte jeg mig mindre værd fordi jeg var vokset op i en fattig familie, sa jeg fortalte aldrig hvor jeg kom fra, og snakkede aldrig om mine forældre. Men jeg har lært ud fra Bibelen at Gud ikke er interesseret i vores sociale status. Faktisk voksede Jesus op i en familie der sandsynligvis var lige sa fattig som min. Nu tager jeg mig af mine forældre og glæder mig over at præsentere dem for mine venner. V agn op! Januar

10 HJÆLP TIL FAMILIEN UNGE Hvordan du kan modsta gruppepres UDFORDRINGEN I de mindre klasser var jeg kendt som en taber, og det gjorde ondt. Sa da jeg kom op i de højere klasser, ændrede jeg mine holdninger og mit udseende og det var ikke til det bedre. Jeg var sa desperat efter at fa venner at jeg gav efter for gruppepres bare for at mine klassekammerater skulle kunne lide mig. Jennifer, 16 år. Er du udsat for gruppepres? Hvis du er, kan denne artikel hjælpe dig til at klare det. Nogle af navnene i denne artikel er ændret. HVAD DU BØR VIDE Gruppepres kan fa gode mennesker til at gøre noget forkert. Darligt selskab ødelægger gode vaner. 1 Korinther 15:33. Vi er godt klar over om en bestemt kurs er forkert, men nar vi star i situationen, tager vores følelser over, og vi bliver nogle der bare pleaser andre. Dana. Det er ikke bare andre der udsætter dig for pres. Nar jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær. Romerne 7:21. Det pres jeg føler, kommer ofte fra mig selv; det er jo mig der vil have d et mine jævnaldrende taler om, og som de far til at lyde sa spændende. Diana. Hvis du modstar gruppepres, har du grund til at være stolt. Bevar en god samvittighed. 1 Peter 3:16. Pa et tidspunkt var det meget svært for mig at klare gruppepres, men nu er jeg ikke bange for at være anderledes, og jeg holder fast ved mine beslutninger. Intet slar det at lægge sig til at sove med en god samvittighed. Carla. % Nar du giver efter for gruppepres, bliver du som en robot fordi du lader andre fa kontrol over dig. Hvorfor give dem en sadan magt? Romerne 6:16. r Find mere hjælp til familien p a

11 HVAD DU KAN GØRE Prøv følgende nar du bliver presset til at gøre noget forkert: Tænk p a konsekvenserne. Spørg dig selv: Hvad nu hvis jeg giver efter for presset og bliver opdaget? Hvad vil mine forældre tænke om mig? Hvordan vil jeg selv have det? Princip fra Bibelen: Galaterne 6:7. Mine forældre stiller mig spørgsm al som: Hvad kan du komme ud for hvis du giver efter? De hjælper mig til at se hvordan gruppepres kan føre mig i en forkert retning. Olivia. Bliv stærkere i din overbevisning. Spørg dig selv: Hvorfor mener jeg at denne kurs er skadelig enten for mig selv eller andre? Princip fra Bibelen: Hebræerne 5:14. Da jeg var mindre, sagde jeg bare nej eller gav et kort svar, men nu kan jeg give en god forklaring pa hvorfor jeg vil eller ikke vil gøre noget bestemt. Jeg holder fast ved hvad jeg mener er rigtigt og forkert, og lader ikke andre svare for mig. Anita. Tænk over din identitet. Spørg dig selv: Hvilken slags menneske vil jeg gerne være? Tænk sa pa det pres du star over for, og spørg: Hvad vil et sadant menneske gøre i den situation? Princip fra Bibelen: 2 Korinther 13:5. Jeg er tilfreds med mig selv, sa jeg bekymrer mig ikke sa meget om hvad andre tænker om mig. Desuden kan de fleste bedst lide mig som den jeg virkelig er. Alicia. Se fremad. Hvis du gar i skole, sa tænk pa at om fa år eller blot maneder er dem du prøver at imponere nu, maske slet ikke en del af dit liv. Jeg sa pa et skolefoto, og jeg kunne ikke engang huske alle navnene pa mine klassekammerater. Men da jeg gik i klasse med dem, var deres mening vigtigere for mig end det at holde fast ved mine egne holdninger. Hvor dumt! Daniella, 22 år. Forbered dig. Bibelen siger: Lad altid jeres tale være med ynde... sa I ved hvordan I bør svare enhver. Kolossenserne 4:6. Mine forældre hjælper min lillesøster og mig til at tænke pa hvad vi kan komme ud for, og derefter opfører vi det som situationsspil. Sa ved vi hvad vi skal gøre, nar situationen opstar i det virkelige liv. Christine. VIGTIGE SKRIFTSTEDER Hvad et menneske end sar, dette skal han ogsa høste. Galaterne 6:7. De modne... har f aet deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret. Hebræerne 5:14. Bliv ved med at bedømme jer selv. 2 Korinther 13:5. JESSICA Hvordan du har det med dig selv, har stor indflydelse pa hvordan du klarer gruppepres. Hvis du har selvtillid, bekymrer du dig ikke om hvad andre tænker om dig og presset fra dine kammerater bliver uvæsentligt. KAYLEY Hvis du ikke har sa meget selvværd, prøver du maske at blive accepteret af andre bare for at have det godt med dig selv. Men hvis du er tilfreds med den du er, er det lettere at gennemskue gruppepres og sa ignorere det. V agn op! Januar

12 HVAD SIGER BIBELEN? SKABELSEN SKABELSEN Skabte Gud Jorden i løbet af blot seks dage p a hver 24 timer, som nogle kreationister hævder? I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 1 Mosebog 1:1. HVAD BIBELEN SIGER Gud skabte universet, deriblandt Jorden, i en ukendt fortid i begyndelsen, som der star i Første Mosebog 1:1. At universet har haft en begyndelse, bekræftes af den moderne videnskab. For nylig har forskere desuden anslaet universets alder til at være næsten 14 milliarder år. Bibelen beskriver ogsa seks skabelsesdage. Men den siger ikke at disse dage hver var pa 24 timer. (1 Mosebog 1:31) Faktisk bruges ordet dag i Bibelen om tidsenheder af forskellig længde. For eksempel omtales hele skabelsesperioden som den dag Jehova Gud frembragte jord og himmel. (1 Mosebog 2:4) Disse dage strakte sig tilsyneladende over mange tusind år. Salme 90:4. HVORFOR DET HAR BETYDNING Kreationisters fejlagtige forestillinger kunne fa dig til totalt at afvise hele Bibelen. Hvis det derimod forholder sig sadan at Bibelen indeholder en troværdig beretning om skabelsen, kan du fa gavn af dens skatkammer af praktisk visdom. Ordsprogene 3:21. r F a svar p a flere bibelske spørgsm al p a

13 Skabte Gud liv p a Jorden ved hjælp af evolution? HVAD BIBELEN SIGER Gud dannede ikke simple former for liv for derefter at lade dem udvikle sig til mere komplekse former. I stedet skabte han grundlæggende arter af komplekse planter og dyr, som sa formerede sig efter deres arter. (1 Mosebog 1:11, 21, 24) Denne proces, som stadig foregar i dag, har resulteret i at Jorden er blevet fyldt med de samme arter som Gud oprindelig skabte. Salme 89:11. Bibelen indeholder ikke nogen nærmere beskrivelse af hvor stor en variation der kan være inden for en art som følge af at dyr inden for samme art far afkom med hinanden og tilpasser sig deres omgivelser. Nogle betragter maske sadanne tilpasninger som en slags evolution, men der opstar ingen nye arter. Moderne forskning støtter tanken om at grundlæggende kategorier af planter og dyr ikke har ændret sig meget gennem umadelige tidsperioder. HVORFOR DET HAR BETYDNING At Bibelen er videnskabelig korrekt i sin beskrivelse af grundlæggende arter af livsformer, styrker dens troværdighed pa andre omrader, for eksempel hvad angar historie og profetier. Gud sagde videre: Lad jorden fa levende sjæle til at fremkomme efter deres arter. 1 Mosebog 1:24. Betegnelsen art refererer her til den skabte art eller familie, en mere omfattende gruppe end den ordet bruges om i den naturvidenskabelige terminologi. Hvor kom r amaterialet til universet fra? HVAD BIBELEN SIGER Gud er kilden til uudtømmelig kraft, eller energi. (Job 37:23) Det er af stor betydning, for forskere har fundet ud af at energi kan omdannes til stof. Bibelen siger at Gud selv er kilden til den vældige kraft, eller dynamiske energi, derdannede universet. (Esajas 40:26) Gud lover at han vil bruge sin kraft til at opretholde sit skaberværk, for Bibelen siger om Solen, Manen og stjernerne: [Gud] lader dem besta for evigt. Salme 148:3-6. HVORFOR DET HAR BETYDNING En astronom ved navn Allan Sandage sagde engang: Videnskaben kan ikke besvare de dybeste spørgsmal. Sa snart man spørger hvorfor der findes noget i stedet for intet, stiller man et spørgsmal der gar ud over hvad videnskaben kan svare pa. Bibelens forklaring pa hvordan skabelsen foregik, stemmer ikke blot overens med videnskaben, men den indeholder ogsa svar pa spørgsmal som videnskaben ikke kan besvare for eksempel: Hvad er Guds hensigt med Jorden og menneskene? Jeg har med mine hænder udspændt himmelen. Esajas 45:12. Flere oplysninger findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner. Findes ogsa online pa V agn op! Januar

14 FOLK OG LANDE ITALIEN Et besøg i Italien Dolomitterne Venedig ITALIEN ROM Amalfikysten Sicilien ITALIEN er et land fyldt med kontraster fra langstrakte sandstrande til forrevne bjergkæder; fra tørre og hede somre i syd til iskolde vintre i nord. Landet er ogsa hjemsted for adskillige vulkaner, men kun et lille antal som Stromboli og Etna er aktive. Italien er et af de tættest befolkede lande i Europa. Det har været beboet af mange folk, blandt andet arabere, byzantinere,fønikiere,grækere og normannere. Landet er rigt pa historiske skatte og kunstværker. Oldtidens græske og romerske ruiner eller bygningsværker fra barok- og renæssancetiden star stolt i mange af Italiens sma og store byer. Malerier, marmorskulpturer og fontæner hylder kunstnere som Bernini, Michelangelo og Rafael. Mad spiller en vigtig rolle i dagligdagen, og der er mange traditioner forbundet med det lokale køkken. Ofte serveres pasta som første ret efterfulgt af kød eller fisk med grøntsager. Der bliver brugt olivenolie med rund hand, og derfor produceres den d er

15 Pasta er en fast bestanddel i det italienske køkken Liane Riß/age fotostock Turister sejler i gondoler gennem de mange kanaler i Venedig De forrevne Dolomitter, et bjergomrade i det nordøstlige Italien % Amalfikysten i stor stil. De fleste kender ogsa italiensk pizza og risotto. Italienerne er kendt for at være hjertelige, gæstfri og selskabelige. De elsker at tale med andre, sa man ser dem ofte sta og snakke pa offentlige steder eller slentre hen ad gaden i livlig samtale. De fleste italienere er katolikker, men kun fa gar regelmæssigt i kirke. I de sidste årtier er kirkens indflydelse efter sigende blevet svækket, hvilket fremgar af den offentlige mening som længe har ignoreret kirkens mangearige love om abort og skilsmisse. Jehovas Vidner har fremgang i Italien. De er kendt for at bruge Bibelen nar de underviser folk, og for at leve efter dens normer. Der er mere end menigheder af Jehovas Vidner i landet, og mange af dem gør meget for at na folk der taler et andet sprog end italiensk. Behovet for at give bibelundervisning pa fremmede sprog kan ses af at antallet af udlændinge er tredoblet mellem 2001 og KORTE FAKTA Indbyggertal: Hovedstad: Rom Klima: Subtropisk i syd med milde vintre og lange varme somre; alpint i nord med kolde vintre Geografi: Størstedelen af landet er bjergrigt og har en næsten kilometer lang kystlinje VIDSTE DU DET? Til trods for at Vatikanet ligger i Rom, har det været en selvstændig stat siden 1929 og bliver betragtet som fremmed jord af indbyggerne i Italien. V agn op! Januar

16 ST AR DER EN DESIGNER BAG? Væksthusspinderens klæbrige hemmelighed Væksthusspinderen Edderkoppen danner to slags klæbrig silke VÆKSTHUSSPINDEREN (Parasteatoda tepidariorum) danner et spind med en klæbeevne der er stærk nok til at det kan klæbe til en væg eller svag nok til at det kan løsne sig fra underlaget og saledes fungere som springfælde for byttedyr der kravler forbi. Hvordan kan edderkoppen danne bade stærke og svage forankringspunkter til sit spind med én type klæbestof? Tænk over dette: Edderkoppen forankrer sit spind til en væg, et loft eller lignende overflader ved at væve stærk klæbrigt silke, som er kraftigt nok til at kunne klare den belastning det er nar et flyvende insekt rammer spindelvævet. Forskerne ved University of Akron, Ohio, i USA, har imidlertid opdaget at den silke der er fastgjort til underlaget, har en helt anden opbygning. Spindelvævet har desuden flere forankringspunkter foroven end forneden, og det bevirker at nar et byttedyr rammer en af tra- dene forneden sa løsnes den med lethed og trækker dyret op i spindet med et ryk. De forskere der har opdaget dette vidunder i naturen, arbejder allerede pa at udvikle et syntetisk klæbemiddel der efterligner strategien i det intelligente design som denne edderkop anvender, siges der i en pressemeddelelse udsendt af University of Akron. Forskerne har som mal at kunne producere et klæbestof der kan bruges bade til almindelige forbindinger og til at behandle knoglebrud. Hvad mener du? Er væksthusspinderens evne til at danne svage og stærke forankringspunkter med en og samme lim, et resultat af en evolution? Eller star der en designer bag? Edderkop: Premaphotos/Alamy; silke: Tilpasset med tilladelse fra Macmillan Publishers Ltd: NATURE COMMUNICATIONS, Cobweb-weaving spiders produce different attachment discs for locomotion and prey capture, 2012 n o Gratis downloads af dette blad og tidligere numre p Bibelen findes online p a omkring 50 sprog Besøg eller scan koden g14 01-D

!"#2. Vold i hjemmet kan stoppes

!#2. Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 APRIL 2013 Vold i hjemmet kan stoppes !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Vold i hjemmet kan stoppes SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER HVAD KAN JEG GØRE HVIS JEG BLIVER

Læs mere

!"#2. Hvor længe kan vi leve?

!#2. Hvor længe kan vi leve? !"#2 AUGUST 2013 Hvor længe kan vi leve? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Hvor længe kan vi leve? SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVORFORSKÆRERJEGIMIGSELV? Hver gang jeg

Læs mere

!"#2. Beskyt dig mod kriminalitet!

!#2. Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 MAJ 2013 Beskyt dig mod kriminalitet! !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Beskyt dig mod kriminalitet! SIDE 6-9 r UNGE SPØRGER HVAD NU HVIS JEG HAR ET HELBREDSPROBLEM?

Læs mere

!"#2. Køber vi for meget?

!#2. Køber vi for meget? !"#2 JUNI 2013 Køber vi for meget? !"#2 I DETTE NUMMER s LÆS MERE ONLINE www.jw.org TEENAGERE HOVEDARTIKEL Køber vi for meget? SIDE 8-11 r UNGE SPØRGER ER JEG BESAT AF MIT UDSEENDE? Hver gang jeg ser i

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER

Skaberværket vidner om den levende Gud. Lev i harmoni med Jesu kærlige bøn. Træl for Jehova. Hvad vi kan lære af levitternes bøn STUDIEARTIKLER 15. OKTOBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. DECEMBER Skaberværket vidner om den levende Gud SIDE 7 SANGE: 110, 15 9.-15. DECEMBER Træl for Jehova SIDE 12 SANGE: 62, 84 16.-22. DECEMBER Hvad vi kan lære

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde 15. SEPTEMBER 2013 34567 28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, 114 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5.

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5. 1 5. FE B RUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. APRIL Dette er vores andelige arv SIDE 3 SANGE: 69, 28 8.-14. APRIL Værdsætter du vores andelige arv? SIDE 8 SANGE: 22, 75 15.-21. APRIL Bliv i dalen med

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1

STUDIUM BIBEL. Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 551 1 Alle tings oprindelse 1JANUAR FEBRUAR MARTS 2013 BIBEL STUDIUM 1. 1. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Alle tings oprindelse L.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere