Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION"

Transkript

1

2 Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede en reform. Udvalget og regeringen ønskede ingen dialog med den almene sektor P Efter 17 måneder kom rapporten fra udvalget endelig

3 Høring P Rapporten Ejer, andelshaver eller lejer? er nu i høring indtil den 8. august 2003 hos bl.a. KL og BL P Til efteråret vil regeringen fremsætte et lovforslag

4 Beslutningen om salg P Alle beboere i almene familieboliger skal kunne købe deres bolig som ejer- eller andelsbolig, hvis et flertal beslutter det på et afdelingsmøde P Er salg én gang vedtaget, kan det ikke ændres P Den enkelte boligorganisation kan også give tilladelse til et salg P Salg kan ikke vedtages i afdelinger, der er under 10 år gamle P I nybyggeri skal salg tillades efter 10 år

5 Tre beboergrupper P Når blot én beboer i en etageejendom ønsker at købe sin bolig, skal hele blokken opdeles i ejerlejligheder. Rækkehusbebyggelser skal udmatrikuleres, så hver bolig får eget matrikelnummer P En andelsboligforening kræver mindst tre beboere, der stifter en åben boligforening P I etageejendomme vil der fremover kunne være tre beboergrupper: andelshavere, ejere og almene beboere

6 Afdelingsmødet eller boligorganisationen beslutter, at beboerne kan købe deres bolig En beboer vil købe Når én beboer har købt, skal der dannes en ejerforening Salgsproceduren Ejendommen opdeles Når mindst tre ønsker at blive andelshavere, danner de en andelsboligforening Boligen vurderes Salget kan gennemføres

7 Fælles drift P Beslutninger om den fælles drift af ejendommen træffes i en ejerforening, hvor de enkelte ejere, andelsforeningen og boligorganisationen har stemmeret efter fordelingstal P Ejerforening, andelsforening og den almene afdeling kan vælge hver deres administrator Ejerforeningen består af: 1.De enkelte ejere 2.Andelsboligforeningen 3.Den almene afdeling repræsenteret ved organisationsbestyrelsen

8 Den enkelte lejer Det nye beboerdemokrati Organisationsbestyrelsen Afdelingsmødet Taleret Ejerforeningen Stemmeret Afdelingsbestyrelsen Repræsentantskabet

9 Prisen P Prisen for boligen fastsættes som den pris, køberen kan opnå ved at videresælge boligen på det frie marked med det samme P Køberen får rabat i form af et rente- og afdragsfrit lån i Nybyggerifonden på 30% af købesummen P Lånet forfalder først til betaling, når boligen videresælges P Man regner med at kunne sælge af de i alt almene familieboliger

10 Højere boligomkostninger P Regeringens beregninger viser, at boligomkostningerne gennemsnitligt set vil stige markant, når en beboer vælger at købe Nettohusleje før køb Beboeren skal selv finansiere kr. i alt Boligomkost- ning efter køb kr. pr. md. kr. pr. md. Stigning ved køb kr. pr. md. Forventet efterspørgsel antal boliger Markedspris Markedsprisen minus rentefrit lån på 30 %

11 Eksempler på ændrede boligomkostninger P I Farum Midtpunkt vurderes en bolig på 129 m² til kr. Huslejen vil stige med ca kr. pr. mdr. ved køb P I Birkeparken i Vollsmose vurderes en bolig på 111 m² til kr. Boligomkostningerne vil falde med ca kr. pr. mdr. ved køb P I Hjortøgade i København vurderes en bolig på 95 m² til kr. Boligomkostningerne vil stige med ca kr. pr. mdr. ved køb P Der er i disse beregninger ikke taget højde for, at eventuel boligstøtte bortfalder

12 Indtægten fra salg P Indtægten ved salg skal først bruges til indfrielse af lån og dækning af salgsomkostninger P Hvis der herefter er et overskud, skal 95% deponeres i Nybyggerifonden P 5% tilfalder beboerne i de berørte ejendomme i fællesskab P Giver et salg underskud, skal Landsbyggefonden dække tabet ved et lån

13 Nybyggerifonden P Nybyggerifonden er en del af Landsbyggefonden og skal støtte opførelsen af nyt alment byggeri. Fonden blev stiftet i Efter gældende lovgivning, kommer der først penge i fonden fra 2029 (fra udarmotiserede lån) P Nybyggerifondens midler kan anvendes til byggeri af almene boliger eller udgifter inden for dispositionsfondens anvendelsesområde P Retten til boligorganisationens deponerede midler i fonden bortfalder, hvis de ikke er brugt inden for en ikke nærmere defineret periode

14 Indtægten fra salg P Et salg af ca boliger vil give penge til ca nye boliger, hvis de deponerede midler alle anvendes til nybyggeri

15 Nybyggeri? P Der er ingen garanti for, at ordningen fører til øget nybyggeri som beregnet af regeringen, for <Nybyggerifonden kan også bruges til formål, der i dag hører under dispositionsfondene, f.eks. beboerrådgivere og lån til dækning af driftstab og renoveringer <Kommunerne skal være villige til at bidrage med 7% af anskaffelsessummen <Regeringen har vurderet, at byggesektorens kapacitet udnyttes fuldt ud med de allerede planlagte boligbyggerier <I nogle områder er der mangel på egnede byggegrunde

16 Et par konsekvenser P Ved solgte boliger sparer staten knap 3 mia. kr. og kommunerne knap 1 mia. kr., fordi der ikke skal betales ydelsesstøtte til lån samt boligsikring og fuld boligydelse til beboerne i de købte boliger P Den mængde boliger, som kommunerne råder over til boligsocial anvisning, vil blive reduceret

17 Problemer P Nogle problemer ved forslaget: <Store udgifter til papir og bureaukrati. Et salg koster ca kr. pr. bolig i alene i papir- og salgsomkostninger. Dertil kommer øgede administrationsudgifter <Færre boliger til boligsocial anvisning <Længere ventelister og mistillid til ventelistesystemet <Beboerdemokratiet svækkes markant <Muligheder for børnekøb og misbrug af byttereglerne <Konflikter mellem de tre beboergrupper, der skal blive enige om alt vedrørende fælles drift. Som modellen er nu, kan de vedtage hver deres husorden! <Ekspropriation?

18 Reaktioner P KL har forlangt at få vetoret, da salg er et problem i kommuner med mangel på boliger til anvisning P BL hæfter sig bl.a. ved, at beboerdemokratiet svækkes, og at det offentlige sparer milliarder på forslaget P LLO peger på, at der bliver færre boliger til anvisning og at opdelingen på boligmarkedet vil øges

19 Yderligere oplysninger P På Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside kan du læse ministeriets pressemeddelelse og downloade hele rapporten P På KAB s hjemmeside kan du læse et resumé af rapporten. Det er udsendt sammen med KABnyt nr. 8/2003 P På BL s hjemmeside kan du læse BL s kommentarer

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Retsopgør om salg af almene boliger

Retsopgør om salg af almene boliger Pressemeddelelse: Retsopgør om salg af almene boliger En principsag om retten til godkende salg af almene boliger er nu på vej efter stævning af sten fra Arbejdernes-Andels-Boligforening i København med

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid.

Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors fremtid. Til: Socialministeriet. Boligfagligt Center Holmens Kanal 22 1060 København udredning@sm.dk Boligselskabernes Landsforening fremsender hermed høringssvar til embedsmandsudvalgets rapport Den almene sektors

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere