Almindelige salgsbetingelser for paysafecard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige salgsbetingelser for paysafecard"

Transkript

1 Almindelige salgsbetingelser for paysafecard Version: Oktober Almindelige bestemmelser 1.1 Læs venligst disse almindelige forretningsbetingelser omhyggeligt, da du er forpligtet til at bruge dit paysafecard ( paysafecard ) i henhold til disse vilkår. Dit kontraktforhold med os reguleres af disse almindelige forretningsbetingelser. 1.2 Dit paysafecard udstedes og administreres af Prepaid Services Company Limited ( selskabet, vi, os ), som har hjemsted på adressen Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Storbritannien (virksomhedsnummer: ). 1.3 Vi udfører vores tjenesteydelser på grundlag af en i Storbritannien meddelt tilladelse til at udstede e-penge. Tilladelsen blev meddelt af det britiske finanstilsyn ( Financial Conduct Authority ), hvis tilsyn vi er underlagt (FCA:s registreringsnummer ). Ifølge reglerne om et fælles europæisk administrationsselskabspas er vi berettiget til at tilbyde vores serviceydelser også grænseoverskridende i Danmark. 1.4 Ved køb henholdsvis brug af paysafecard erklærer du dig indforstået med, at disse almindelige forretningsbetingelser skal gælde. 1.5 Ændringer af disse almindelige forretningsbetingelser offentliggøres på webstedet ( websitet ) 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Du skulle derfor regelmæssigt tjekke websitet med henblik på sådanne ændringer. Det aftales, at Deres samtykke til den foreslåede ændring anses for at være givet, hvis ikke De skriftligt meddeler Deres afvisning inden ændringens foreslåede gyldighed. Hvis ikke De gør indsigelse mod ændringer senest 2 (to) måneder efter deres offentliggørelse, gælder ændringerne som accepteret og bliver til en gyldig del af vores aftale. De er berettiget til at opsige aftalen med os uden varsel inden tidspunktet for ændringens gyldighed. Vi vil i tilbuddet til aftaleændringen gøre Dem opmærksom på følgerne af Deres tavshed samt retten til en omkostningsfri opsigelse uden varsel. For yderligere informationer om proceduren inden for aftalens opsigelse henvises til afsnit 6 (opsigelse). Udvidelsen af funktionaliteten alene eller introduktionen af nye tjenesteydelser bevirker ikke nogen ændring af aftalen. 1.6 Ved køb at paysafecard vil vores salgssteder (jf. kapitel 3 nedenfor) efter anmodning herom stille en kopi af vores almindelige forretningsbetingelser til rådighed. Du kan også til enhver tid hente disse almindelige forretningsbetingelser fra vores websted. 2. Gebyrer 2.1 Der opkræves intet gebyr hvis du tjekker dit tilgodehavende og dine data på websitet. I øvrigt gælder følgende gebyrer: saldoforespørgsel/transaktionsoversigt iht. kapitel 4, pkt. 9 og 10: GRATIS 1

2 2.1.2 udstedelse af nyt paysafecard iht. Kapitel 4, pkt. 11, og kapitel 8, pkt. 8: GRATIS genindløsningsgebyr iht. kapitel 5: DKK 60, Dette gebyr fratrækkes direkte dit tilgodehavende på paysafecard Månedligt bestemmelse gebyr: GRATIS i de første 12 måneder fra købet af dit kort og derefter DKK 20, pr. måned. Dette gebyr fratrækkes direkte dit tilgodehavende på paysafecard Omregningstillæg iht. kapitel 7, pkt. 3: 2 % henh. 4,04 % af transaktionsomfanget. 3. Køb af paysafecard 3.1 Vi samarbejder med et antal salgspartnere ( salgssteder ), der sælger paysafecard. Salgssteder i din nærhed finder du på vores websted. 3.2 Paysafecard kan købes ved salgsstederne. Du får paysafecard udleveret af salgsstedet kun, hvis du betaler beløbet ( værdien ), der er påtrykt paysafecard. 3.3 Hvert paysafecard tildeles et særligt personligt identifikationsnummer ( PIN ). Ved køb af et paysafecard vil salgsstedet udlevere paysafecard til dig i form af en papirudskrift som indeholder bl. a. denne PIN-kode. Hvis du modtager din PIN-kode per SMS eller e-post, skal denne samt serienummeret opbevares på en sikker måde. Kontrakten mellem dig og os indgås på ubestemt tid. For tekniske grunde er det muligt, at der står en udløbsdato på dit paysafecard, hvilket dog ikke har påvirkninger på kontraktens løbetid. 4. Brug af paysafecard 4.1 Du kan bruge paysafecard hos de onlineforhandlere og tjenesteudbydere, der accepterer paysafecard som betalingsmiddel ( webshops ). Så snart du har købt et paysafecard, kan du bruge det til at købe produkter og serviceydelser i disse webshops. For at kunne bruge paysafecard skal De have adgang til en computer med internetadgang, og der skal enten være aktiveret Java-Script eller installeret en Flash Plugin i browseren. 4.2 Du kan bruge dit paysafecard op til dets værdi så ofte, som du vil, for at betale varer og tjenesteydelser. 4.3 Du må bruge op til 10 styk paysafecard til én og samme betaling ( transaktion ). 4.4 Når du betaler med dit paysafecard, vil du blive bedt om at indtaste din PIN-kode. 4.5 Ved indtastning af din PIN-kode giver du webshoppen uigenkaldelig tilladelse til at beløbet for det pågældende produkt/den pågældende tjenesteydelse med det samme fratrækkes dit paysafecard. Samtidigt giver du os uigenkaldelig tilladelse til at gennemføre denne debitering og til at foranledige overførslen af beløbet til webshoppen. 4.6 Alle beløb, der fratrækkes dit paysafecard, debiteres i danske kroner. Hvis du betaler varer og tjenesteydelser i fremmed mønt, omregnes beløbet, der skal betales, til den på 2

3 transaktionstidspunktet gældende valutakurs, der både findes på vores website og som du også får vist ved transaktionens gennemførelse. 4.7 [slettet] 4.8 Det er forbudt at sælge, handle eller erhverve paysafecards på ikke-autoriserede internetplatforme. Dette forbud vedrører eksplicit såkaldte Byttebørser, hvor paysafecard PINs sælges illegalt. 4.9 Du kan til enhver tid tjekke på websitet, hvor meget tilgodehavende du stadig har på dit paysafecard ( saldoforespørgsel ) På websitet kan du også til enhver tid kontrollere de med dit paysafecard gennemførte omsætninger ( transaktionsoversigt ) Hvis du mener at dit paysafecard er defekt, skulle du straks oplyse os herom, enten telefonisk (nummeret af vores service-hotline finder du på vores hjemmeside) eller per Hvis det ikke er muligt at udbedre defekten, vil vi udstede et nyt paysafecard til dig. Hvis værdien af det nye paysafecard er højere end tilgodehavendet på det defekte paysafecard, er du forpligtet til at betale os differencebeløbet. 5. Din genindløsningsret Du er til enhver tid berettiget til at forlange genindløsning af det resterende tilgodehavende beløb på dit paysafecard. Til dette formål skal du sende en til eller ringe til kundeservice (nummeret finder du på vores hjemmeside) og anmode om genindløsning. Før beløbet kan genindløses, skal vi få meddelt af dig serienummeret af dit paysafecard, det resterende tilgodehavende på dit paysafecard, dit fulde navn, din -adresse og dit telefonnummer, en læselig kopi af dit billed-id, en læselig kopi af dit paysafecard samt oplysninger om den personlige bankkonto inden for Den Europæiske Union, herunder IBAN og BIC, som du ønsker pengene overført til. For at overholde lovbestemte forpligtelser, kan vi i givet fald anmode dig om at meddele os yderligere oplysninger, før genindløsning kan ske. For gennemførelse af genindløsning vil vi i følgende tilfælde opkræve et genindløsningsgebyr (jf. overstående kapitel 2 gebyrer ): hvis du kræver genindløsning inden kontraktens udløb hvis du kræver genindløsning mere end et år efter kontraktens udløb. 6. Opsigelse 6.1 Ifølge de nærværende almindelige forretningsbetingelser er du berettiget til at opsige dit paysafecard når som helst under kontraktens løbetid og at få udbetalt det pågældende tilgodehavende iht. kapitel 5. Hvis du har erhvervet dit paysafecard ved fjernsalg under udelukkende anvendelse af fjernkommunikationsteknikker (f. eks. online på nettet, fra salgsautomat eller lignende), så er du berettiget til inden 14 dage efter købet at træde tilbage fra kontrakten, uden at et særligt gebyr ville opkræves herfor. 3

4 6.2 Hvis du opsiger, vil vi spærre paysafecard på næste arbejdsdag (mandag til fredag), så at det ikke længere kan bruges. Du kan ikke kræve et beløb refunderet, som du har allerede betalt for varer eller tjenesteydelser op til tidspunktet for spærringen. 6.3 Ved opsigelse vil vi sørge for at alle ubrugte tilgodehavende beløb genindløses, så snart alle transaktioner og opståede gebyrer er fratrukket. 6.4 Vi er berettiget til at spærre et paysafecard med øjeblikkelig virkning eller opsige kontrakten, såfremt vi har mistanke om svig eller anden form for misbrug eller hvis der foreligger andre sikkerhedsbetænkeligheder eller hvis vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivningen. Denne berettigelse består navnlig hvis der foreligger en mistanke om at paysafecards blev erhvervet mod eller uden vederlag hos byttebørser eller lignende. Hvis du kontakter os, kan du få udstedt et erstatnings-paysafecard, såfremt sikkerhedsbetænkelighederne ikke længere består. Hvis værdien af det nyudstedte paysafecard er højere end tilgodehavendet på det ubrugelige paysafecard, er du forpligtet til at erstatte os differencebeløbet. 7. Valuta 7.1 paysafecard udstedes i danske kroner (DKK). 7.2 Alle betalinger for varer og tjenesteydelser i fremmed mønt skal omregnes til danske kroner til den på transaktionstidspunktet gældende valutakurs. Vores gældende vekselkurser (valutakurser offentliggjort af en østrigsk bank) opdateres dagligt på websitet (www.paysafecard.com/da-dk/valutaomregner/) og også vises under gennemførelsen af betalingstransaktionen. Den anvendte valutakurs og beløbet, der fratrækkes paysafecard, vises også under gennemførelsen af betalingstransaktionen. 7.3 For alle betalingstransaktioner i anden valuta end dit paysafecards valuta (såkaldte fremmed-valuta-transaktioner) beregner vi et omregningstillæg. Dette tillæg udgør 2 % af transaktionsvolumenet hvis én af valutaerne (betalingsvaluta eller paysafecard-valuta) er euro. Hvis ingen af de involverede valutaer i en transaktion i fremmed mønt er euro, udgør dette omregningstillæg 4,04 % af transaktionsvolumenet. 8. Omhu, sikkerhed og PIN-beskyttelse 8.1 Ved køb af paysafecard er du forpligtet til at kontrollere om der findes en PIN-kode og et serienummer. Hvis du ikke kan læse PIN-koden eller hvis du mener at dit paysafecard på nogen måde er blevet manipuleret, skal du med det samme og under angivelse af serienummeret underrette os herom telefonisk (nummeret finder du på vores hjemmeside) eller via Hvis du ikke kan læse PIN-koden af paysafecard, men der findes et serienummer, er du forpligtet til at sende os en kopi af paysafecard pr. fax (fax nr ) eller per e-post. Hvis undersøgelsen af sagsforholdet giver et positivt resultat er der mulighed for erstatning. 8.2 Du er forpligtet til at opbevare dit paysafecard og din PIN-kode på en sikker måde og til at sørge for, at uautoriserede personer ikke får adgang til disse. Giv ikke din PIN-kode videre til uautoriserede personer. 4

5 8.3 Hvis du taber dit paysafecard, bliver det ikke erstattet. 8.4 Du skal være opmærksom på, at du i tilfælde af tab eller tyveri risikerer at miste en del eller hele tilgodehavendet på dit paysafecard. 8.5 Hvis du mener, at en betalingstransaktion med dit paysafecard er blevet gennemført fejlagtigt, skal du give os besked herom hurtigst muligt, dog i hvert fald senest inden 13 måneder. Hvis du tror, at dit paysafecard er blevet stjålet eller brugt på uberettiget måde, skal du straks oplyse os herom enten telefonisk (nummeret finder du på vores hjemmeside) eller via så at et eventuelt resterende tilgodehavende på paysafecard kan spærres. 8.6 Medmindre vi har grund til mistanke om svig eller groft uagtsom adfærd fra din side og såfremt du har fremsat dit krav inden den i punkt 8.5 anførte frist, vil vi udstede dig et nyt paysafecard med et beløb svarende til tilgodehavende på det spærrede ubrugelige paysafecard. 8.7 Vi hæfter ikke for tab af tilgodehavendet på dit paysafecard, så længe og så vidt du ikke har givet os meddelelse om tyveriet eller misbruget af dit paysafecard. 8.8 Før vi udsteder et nyt paysafecard til dig, skal du over for os dokumentere købet af det stjålne/misbrugte paysafecard. I tilfælde af at paysafecard er blevet stjålet, skal du også oplyse sagsnummeret af den kompetente politistation, hvor du har indgivet din anmeldelse. En eventuel difference mellem værdien af det spærrede paysafecard og værdien af det nyudstedte paysafecard afholdes af dig. 9. Klager Hvis du på nogen måde er utilfreds med dit paysafecard eller den service vi præsterer, bedes du meddele os dette via følgende -adresse: så at vi kan undersøge sagsforholdet for dig. Alle dine klager vil blive behandlet på hurtig og rimelig måde. I tilfælde af uafklarede klager kan du henvende dig til Forbrugerombudsmanden, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, på telefonnummer eller skrive til følgende -adresse: Alternativt kan du også henvende dig til Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, Storbritannien (telefon (OBS: der anvendes udenlandstakster) eller adresse: 10. Stridigheder med forhandlere 10.1 I tilfælde af uoverensstemmelser angående køb du har foretaget med dit paysafecard skal du træffe ordning herom med den pågældende webshop. Vi er ikke ansvarlige for kvaliteten, sikkerheden, lovligheden eller hvilket som helst andet aspekt i forbindelse med varer eller tjenesteydelser der betaltes med dit paysafecard Husk, at vi ikke har mulighed for at stoppe den pågældende betalingstransaktion, så snart du har brugt et paysafecard til en købsforretning. 5

6 11. Ansvar 11.1 Hvis du påvirkes af fejl fra vores side, så er vi ansvarlige for skader, som du måtte lide som en direkte følge heraf, kun maksimalt op til beløbet svarende til tilgodehavendet på dit paysafecard og ikke for andre indirekte skader (fx vedrørende ry og omdømme) Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der skyldes force majeure, optøjer, krig, naturkatastrofer eller andre hændelser, som vi ikke med rimelighed kan kontrollere Vi garanterer ikke, at paysafecard-systemet uafbrudt er disponibelt; specielt disponibiliteten af systemet af salgssteder og webshops garanteres ikke. Ligeledes påtager vi os intet ansvar i tilfælde af at en webshop nægter at acceptere betalingen af en produkt eller serviceydelse med paysafecard De førnævnte ansvarsfraskrivelser, -indskrænkninger og -begrænsninger gælder ikke for lovlige krav i henhold til produktansvarsloven samt ved forvoldte skader på liv, legeme og helbred De er forpligtet til at meddele os skader uden ugrundet ophold. Vi er berettiget til at søge oplysninger fra dig om skader, der er eller burde være relevante i forbindelse med de fornævnte ansvarsregler, for at sikre at vi så tidligt som muligt råder over de nødvendige oplysninger, for at kunne tage foranstaltninger til at begrænse skaden I tilfælde af at du ikke bruger dit paysafecard i overensstemmelse med de nærværende almindelige forretningsbetingelser eller hvis vi finder ud, at du bruger paysafecard på svigagtig måde, forbeholder vi os retten til at kræve godtgjort alle rimelige omkostninger, der ville opstå for os, fordi vi bør indlede foranstaltninger for at hindre dig i at blive ved med at benytte dette paysafecard. Endvidere forbeholder vi os retten til at kræve erstatning fra dig for alle pengebeløb, som vi bør afholde på grund af dine handlinger De britiske regler for beskyttelse af investorer (the Financial Services Compensation Scheme) er ikke gældende for Kortet. 12. Databeskyttelse Vi indsamler ikke personoplysninger, når du køber eller bruger et paysafecard. Dine personlige data indsamles kun, når du stiller disse til vores rådighed på websitet. Med henblik på systemog misbrugssikkerhed bruger vi cookies. Accepten af disse cookies er en forudsætning for brugen af vores hjemmeside. Der henvises i denne forbindelse til retningslinjerne for databeskyttelse under 13. Overdragelse af kontraktforholdet 13.1 Vi er berettiget til at overdrage til enhver tid rettigheder og forpligtelser af denne kontrakt og af disse almindelige forretningsbetingelser til en anden virksomhed. Vi ville oplyse herom mindst 2 måneder i forvejen på websitet. Dine rettigheder vil ikke blive påvirket i et sådant tilfælde. 6

7 13.2. Skulle du ikke være indforstået med overdragelsen, er du berettiget til at opsige inden 2 måneder med øjeblikkelig virkning. For videre oplysninger henvises til kapitel 6 (opsigelse). I et sådant tilfælde ville der ikke opkræves noget genindløsningsgebyr (kapitel 5). 14. Meddelelser Kommunikationen med Dem og meddelelser til Dem sker på hhv. dansk og engelsk. 15. Lovvalg og værneting Disse almindelige forretningsbetingelser er undergivet dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med dette kontraktforhold skal afgøres ved de danske domstole. 7

Generelle forretningsbetingelser for my paysafecard

Generelle forretningsbetingelser for my paysafecard Generelle forretningsbetingelser for my paysafecard Version: 10/2013 1. Generelt 1.1. Paysafecard-kontoen udgives og forvaltes af Prepaid Services Company Limited (herefter: PSC Ltd., PSC eller vi ). PSC

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Vilkår for Netbank - Coop Bank

Vilkår for Netbank - Coop Bank Vilkår for Netbank - Coop Bank 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med Coop Bank om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter individuel vurdering af kundeforholdet, og Coop

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling

Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Spørgsmål 8 Elektronisk betaling Pensum: IT-retten, 2. udg. Indledning Betalingsmiddellovens 3 Retsgrundlag Lov om visse betalingsmidler Hævekort og betalingskort, jf. 1, stk. 2, nr. 1 Anvendes med PIN-kode,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for benyttelse af PARSHIP.dk - version 13.06.2014 Når De tilmelder Dem som kunde hos PARSHIP (kontrahent er PARSHIP GmbH, Speersort

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere