Kalender. Hjemmeside: www:ggsd.dk. Tirsdag den 8. maj kl Mødeaften i stuen. Juni juli august sommerferie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalender. Hjemmeside: www:ggsd.dk. Tirsdag den 8. maj kl.19.30 Mødeaften i stuen. Juni juli august sommerferie"

Transkript

1 Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: Kasserer Jan Hamilton Kirsten Piils Vej 3, 2. th Charlottenlund Tlf.: Mail Girokonto Formand Fyns Amt Kurt B. Kaysen Degnemosevej1, Vindeby 5700 Svendborg Tlf.: Formand Midtjylland Viggo Lund Hansen Strandgade 28K, Hou 8300 Odder Tlf.: / Nordisk afdeling Ole Christensen Smyckegatan 84, 1. sal S Västra Frölunda Tlf.: Bladets udenlands/ Medlemsservice Viggo Billstrøm Skørengen Vest St. Heddinge Tlf.: Ansvarshavende redaktør Peter Armfelt Redaktion Hjørdis Lorenzen Bakken 16, 3050 Humlebæk Annoncer Henvendelse til redaktionen Fuldriggeren Udsendes 4 gange om året. Oplag Ca stk. Hjemmeside: www:ggsd.dk Kalender Tirsdag den 8. maj kl Mødeaften i stuen Juni juli august sommerferie Tirsdag den 4. september kl Mødeaften i stuen BAKSMØNSTRING og JUBILÆUMSFEST Lørdag den 15. september Se særskilt program Tirsdag den 2. oktober kl Mødeaften i stuen Tirsdag den 6. november kl Mødeaften i stuen JULEFROKOST Lørdag den 24. november kl Tirsdag den 4. december kl Mødeaften i stuen JULETRÆSFEST For børn med voksne Søndag den 9. december kl Der er altid gratis kaffe og ostemad til vores almindelige mødeaftener. Øl og vand kan købes for 10 kr. og 5 kr. Deadline for indlæg til næste nummer 20. juli 2007 Dødsfald Foreningen har fra familien fået kendskab til at Jan Henschel er afgået ved døden den 29 marts Ære være hans minde. Grafisk production Nordkystens Bogtrykkeri ApS 2

2 Stiftelsen Georg Stages Minde Skoleskibet Georg Stage A. H. Vedels Plads Nyholm 1439 København K tlf fax kontor: skibet: G.G.S.D. 70 års jubilæum Lørdag den 15. september 2007 Bestyrelsens program for vores afholdelse af dette års baksmønstring og jubilæumsfest i København den 15. september 2007 vil komme til at se nogenlunde sådan ud. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Vi mødes i gården til Orlogsmuseet. Formanden Peter Armfelt byder velkommen. Baksmønstring. Hovedtaler. Frokost i cafeteriet. Rundvisning på Orlogsmuseet Introduktion v/ Hans Christian Bjerg. Afsejling fra Orlogsmuseet med efterfølgende havnerundfart i København`s havn og kanaler. Landgang Langebrogade. Samling i Rabes Have og Mindestuen. Skafning og samvær. Tid til opbrydning. Formanden Til forhenværende Georg Stage elever fra skoleskibets togt 1947: Skal vi ikke holde et 60 års jubilæum til efteråret? Det vil være det første 60 års jubilæum i skoleskibets Georg Stage historie. Her kunne vi mødes og hilse på gamle skibskammerater og mindes den tid vi havde sammen på skoleskibet Georg Stage i 1947? Vi er 3 gamle Georg Stage elever Uggi nr. 22, Torben nr. 58 og Niels Peter nr. 9, som er gået sammen for at opspore adresser på gamle G.S. elever fra Det er lykkedes os at fremskaffe 26 adresser, inklusiv de elever som holder Georg Stage foreningens blad Fuldriggeren. De vil alle få tilsendt et brev til sommer, med opfordring til at melde sig til 60 års jubilæet. Jubilæet vil blive afholdt i forbindelse med Georg Stage foreningens 70 års fødselsdagsfest den i foreningens lokaler Langebrogade 8 på Christianshavn. Omtale af arrangementet og prisen for denne dag kan læses i G.S. foreningens blad Fuldriggeren. Nr. 3 Vi beder de gamle G.S. elever som abonnerer på bladet, om, hvis de kender nogle andre gamle G.S. elever fra 1947,så fortæl dem om jubilæet og arrangementet og kontakt os med de pågældenes navne, adresser og telefon nr. Henvendelse kan ske til: Niels Peter Winther Petersen Finsensvej 56. 2th Frederiksberg. Tlf.nr mobil sommerhus Vi er godt nok ikke så unge mere. Men viljen til at ville skaber evnen til at kunne. De kammeratligste hilsener fra Uggi, Torben og Niels Peter. 3

3 GGSD og Fuldriggeren I sidste nummer af Fuldriggeren læste jeg artiklen fra Sara Wranne 89052, hvor hun roser udgivelsen af Fuldriggeren. Jeg er selv medlem af foreningen og modtaget Fuldriggeren i alle årene siden 1984 hvor jeg havde fornøjelsen af at være elev på Georg Stage. Jeg vil i lighed med Sara Wranne også gerne rose jer for arbejdet i foreningen og for udgivelsen af Fuldriggeren. Jeg glæder mig hver gang bladet kommer med posten, og jeg synes det er interessant at følge med i udviklingen på skoleskibet Georg Stage, GGSD og gamle elevers bedrifter. Jeg har ikke selv fået nogen egentlig uddannelse og karriere til søs, bortset fra et kort ophold som styrmandsaspirant hos Dampskibsselskabet Torm umiddelbart efter Georg Stage. Jeg blev senere uddannet bygningsingeniør og arbejdede først som entreprenør med boligbyggeri. Bagefter var jeg vejingeniør og de seneste 7 år har jeg arbejdet som ingeniør i en teknisk forvaltning med spildevand og kloakker. For nogle år siden blev der taget initiativ til en dagssejlads med Georg Stage for gamle elever. Jeg nåede desværre ikke at tilmelde mig, men jeg vil opfordre foreningen til at arrangere en tilsvarende begivenhed med Stiftelsen, for jeg vil meget gerne gense Georg Stage og opleve endnu et "togt" med det prægtige skib. I øvrigt synes jeg det kunne være interessant og sjovt at møde mine gamle skibskammerater fra Hvis nogen af jer læser dette, er I velkommen til at kontakte mig. Venlig hilsen Jesper Madsen, elev/ medlem nr Granhaven Kirke Såby tlf

4 Indkaldelse til ekstra ordinær Generalforsamling mandag den 11. juni kl i Georg Stage Stuen Langebrogade 8, 1411 København K. Dagsorden: 1. Valg at dirigent. 2. Foreningen Gamle Georg Stage Drenge skifter navn til Georg Stage Foreningen. Med tilsvarende lovændringer. 3. Personer som arbejder eller har arbejdet, og ligeledes på anden måde har vist eller viser interesse for Skoleskibet Georg Stage, samt elever fra andre skoleskibe, kan efter bestyrelsens godkendelse, optages som medlemmer. Med tilsvarende lovændringer. 4. Eventuelt. Efterlysning. Formanden. Vi har via Stiftelsens kontor fået en dvd med alle årgangsbillederne på. Ved nærmere eftersyn fandt vi ud af, at vi manglede nogle årgange, og skulle du være i besiddelse af nogle af dem vi mangler hører vi gerne fra dig. Følgende årgange mangler vi: 1882(måske blev der ikke taget noget, vi ved det ikke) 1884, 1940, 1948 A,(første togt). Desuden er billederne fra 1888 og 1889 i så dårlig stand, at vi gerne ville have nogle nye, såfremt de findes. J.A.Jørgensen Referat fra Generalforsamlingen i G.G.S.D. tirsdag den 13. marts kl Formanden Peter Armfelt bød de fremmødte velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jan Hamilton som dirigent. Da der ikke var andre forslag blev Jan Hamilton valgt som dirigent. Jan takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til Peter for aflæggelse af formandens beretning. Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes de af vores kammerater, der var gået bort i årets løb, og som foreningen havde fået kendskab til. Formandens beretning findes trykt i dette blad. Efter en debat under beretningen, m.h.t foreningens navn, samt optagelse af nye medlemmer, gav generalforsamlingen bestyrelsen mandat til, at arbejde videre med disse 2 punkter. Det var generalforsamlingens klare opfattelse, at navnet Gamle Georg Stage Drenge ikke mere var tidssvarende, efter der nu i en lang årrække havde været piger om bord. Ligeledes skulle det være muligt at optage nye medlemmer, som arbejdede eller havde arbejdet for, eller på anden måde vist sin interesse for skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen vil når disse punkter endeligt er udarbejdet, indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Herefter blev beretningen godkendt. De 2 kasserere Viggo Billstrøm, (som skal overtage posten) og Jan Hamilton forelagde det reviderede regnskab, som var blevet omdelt. Efter gennemgang af regnskabet blev det godkendt med applaus. Kontingentet er som vedtaget på sidste års generalforsamling på 200 kr. fra Budget 2007 blev fremlagt. Det skal ikke godkendes, men er en orientering om pengenes fordeling til de forskellige poster. Herefter orienterede Viggo Billstrøm om anpartsselskabets forløb i det forgangne år. Viggo 5

5 rundede af med under applaus at overrække foreningen 8.ooo kr. Fondskassereren Peter Armfelt forelagde det samlede fondsregnskab. Trods udgifter til div. Gebyrer og lav rente er fonden steget fra kr. til kr. for de 2 lokalafdelinger. Den videre debat på dette område blev pålagt bestyrelsen. Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen for afsluttet. Referenten. Begge regnskaber kan ses på vores hjemmeside TUwww.ggsd.dkUT Valg af bestyrelse og revisorer. Foreningens historie Else Amtrup ønskede ikke at fortsætte p.g.a. private forhold. Vi i bestyrelsen siger Else tak for den tid hun har været blandt os. Det bevirkede at Per Bruun kom i bestyrelsen. De øvrige efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt. Det var Jan Meinertz og Jan Hamilton. Valg af suppleanter. Det blev Niels Peter Winther Petersen og Steffen Schulz. Vores mangeårige revisor Bent Flintsø blev ligeledes genvalgt. Under punktet eventuelt havde GGSD Midtjylland bedt om at få behandlet følgende forslag som drejer sig om fordelingen af medlemmerne og dermed kontingentet til de respektive afdelinger. 1. Områderne for afdelingerne er fremover: Jylland, Fyn m/øhavet, Sjælland m/øerne samt Sverige. 2. Alle medlemmer i disse områder, tilskrives disse områder via postnumrene. 3. Fordelingen af tilskud, fordeles ud efter, hvor meget de forskellige afdelinger har modtaget procentvis af det samlede regnskab. Første gang ved beregning af de sidste 3 år tildeling. 4. Beløbet reguleres hvert 3. efter procentantal af de registrerede medlemmer for de sidste 3 år, j. fr. ovenstående. (Sat til 100) = øerne i Smålandshavet, Bornholm, Færøerne, Grønland og udlandet. Desværre var der ikke mødt repræsentanter op fra Midtjylland, som bedre kunne uddybe problematikken. Generalforsamlingens holdning var dog denne, at man skulle være positive over 6 Efter foreningens start kunne man allerede i 1938 udsende det første nummer af et medlemsblad. Det var et meget ambitiøst projekt. Bladet skulle udkomme en gang om måneden. Foruden at skaffe stof til at fylde bladet, skulle der også skaffes annoncører for at lette økonomien. Begge dele har krævet en betydelig indsats fra den daværende bestyrelses side. I det lange løb blev det da også for meget. Bestyrelsen, gik ret hurtigt over til en ordning, som den gang var meget almindelig i foreningslivet. Man lod simpelthen en annonceagent overtage udgifterne i forbindelse med bladets trykning, mod at han til gengæld fik indtægterne fra annoncerne. Disse annonceagenter havde som regel flere foreningsblade at arbejde med. Og for at hans annoncer kunne nå ud til det størst mulige publikum, blev de trykt i alle hans blade. Dette kunne undertiden medvirke til, at der blandt annoncerne var en eller flere annoncer som ikke ligefrem passede til vores læserkreds. Det var annoncer som oprindeligt var tegnet til Jagtbladet eller Dansk Hønseavlertidende. Trods disse skønhedsfejl, fortsatte bladets udgivelse i en årrække efter denne ordning. På et tidspunkt begyndte annonceagenten at holde bladet tilbage indtil han havde annoncer nok til at ville bekoste trykningen. Dette kunne vores forening ikke vedblivende acceptere. Så i 1967 gik man over til den ordning som stadig eksisterer. Foreningen forhandler selv med en bogtrykker og betaler selv udgifterne.

6 Vi må desværre konstatere, at både trykning, men især porto og forsendelse er steget voldsomt igennem årerne, og især her på det sidste. Samtidig fratog regeringen støtten til alle de små blade, hvilket bevirkede, at vi i dag kun har midler til at udgive bladet 4 gange om året. Da bladet er Men bestyrelsen vil da ikke afvise eventuelle personer, som ad denne vej får lyst til at støtte bladet, samtidig med de får deres budskab bragt ud. Vi kan til enhver tid indhente et godt tilbud hos vores bogtrykker, som begge parter kan være tilfredse med. vores kontakt til medlemmerne, og vi stadig arbejder på at gøre det bedre med mere stof og farvebilleder, måtte vi fra 2007 lade kontingentet stige fra de 150 kr. som det havde holdt sig på i mange år, op til nu 200 kr. ( Det svarer til 6 store fadøl om året.) Næsten hele kontingentet går til bladets udgifter. Pt. bliver der trykt 1300 eksemplarer. Bladet har i mange år været uden annoncer, og det har sine grunde. Dels kræver det et medlem, der har tid og lyst gratis at opsøge potentielle annoncører. Der skal flere sider i bladet som fordyrer trykningen og evt. forsendelsen. Skal vedkommende have et vederlag for dette arbejde bliver et eventuelt overskud minimalt. I foreningens tidlige år gjorde formanden Albert Ecwald, og den daværende bestyrelse et stort og fortjenstfuldt arbejde med indsamling af alt, hvad der var af tidsskrifter, ugeblade og bøger. Dette blev organiseret ved indrykning af annoncer i alle landets større aviser såvel som lokale. Her blev adresser opgivet, hvor aviserne, bladene og bøgerne kunne sendes til eller afleveres direkte. Først og fremmest blev skibe der anløb danske havne forsynet, men inden længe blev et netværk opbygget, så materialet kunne sendes langt ud i verden, og dermed forsyne skibe langt fra dansk havn med blade og bøger hjemmefra. Ordningen blev så populær, at det selv indenfor det offentlige langsomt gik op for dem, at det kunde jo godt være, at søfolk også havde lyst til at 7

7 følge med i, hvad der skete i det danske samfund. Dette behov var med til at opbygge det vi i dag kender som Handelsflådens Velfærdsråd. Foreningens arbejde på området ebbede langsomt ud i takt med udbygningen af Handelsflådens Velfærdsråd, og ikke at forglemme sømandskirkernes arbejde ude omkring i den store verden. Foreningen havde i begyndelsen ikke sine egne lokaler. De faste mødeaftener var dengang den første torsdag i hver måned, og de fandt sted i Marineforeningens lokaler i Jernbanegade. Til større sammenkomster som Stiftelsesfester og lignende, brugte man forskellige lokaliteter som Parkhotellet, Handels og Kontorist Foreningen m. fl. Da pladsen i Marineforeningen blev for kneben, flyttede man de månedlige sammenkomster til Esplanaden, hvor der endog senere blev etableret en Georg Stage Stue. Denne stue havde foreningen stor glæde af, bl.a. på grund af dens trafikmæssige placering. Glæden varede dog kun et par år, så skulle lokalet bruges til andet formål. Herfra forhalede foreningen til Søvig`s Restaurant, men også denne gang blot for en kort bemærkning. Næste Georg Stagestue blev i Hjemstavnsforeningen i Linnesgade, indtil man blev fortrængt af Garderforeningen, som havde en bedre økonomi end vores forening. Det må have været omkring 1960 eller måske lidt tidligere. I den kommende årrække havde foreningen skiftende tilholds steder. I den forbindelse måtte foreningens mange malerier, billeder og andre effekter opmagasineres hos firmaet Salicath. Et par større fester blev afholdt i Kvindernes Hus og på Herlev Kro. Men ellers var de 2 foretrukne steder Cafe Odin på Triangelen og Forsamlingsbygningen i Rømersgade. Bestyrelsesmøderne blev afholdt rundt om i byen. Det var på steder som Park Restaurant, Kongens Have og Gamma blot for at nævne nogle. På den tid skulle der betale lokaleleje, hvis man ikke købte for et hvis beløb. Da de øl og stykker smørrebrød som bestyrelsen fortærede og selv 8 betalte ikke kunne dække det krævede minimumsbeløb, fandt den daværende kasserer ud af, at foreningen kunne give en flaske brændevin til smørrebrødet. Herved kom det samlede beløb op over minimum, og lokalelejen blev sparet. Ønsket om eget lokale var så stort, at man oprettede en byggefond, men der skulle gå lang tid før der skete noget. En restaurant ved navn van Zandt på Sct. Anne Plads var et stykke tid på tale uden at blive til noget. Huspriserne steg og inflationen udhulede byggefonden. I 1961 kom nr Svend Nielsen ind i bestyrelsen. (Døde 1985) Han blev hurtig foreningens initiativtager og idemand. Det blev til adskillige ideer angående anskaffelse af et lokale til foreningen. Her skal nævnes briggen Tjalfe, som i mange år havde ligget ved Langelinie som klubskib for Københavns Amatør Sejl-klub, og B & W`s gamle kantinepram Frikadellen. Forslagene var trods alt for fantastiske for den mere besindige bestyrelse. Men Svend gav ikke op. På en generalforsamling afholdt i Rømersgade, foreslog han at købe Rabes Have. Da Forsamlingsbygningen på dette tidspunkt kun havde udskænkning ved store fester, og derfor ikke havde servering ved denne generalforsamling, foreslog et af medlemmerne nr E. Frederiksen, at man tog ud og fik en pilsner på Rabes Have, og samtidig så på lokaliteterne. En flok på ca. 20 medlemmer forhalede efter generalforsamlingen ud til Rabes Have. Det blev til et minderigt møde, og en aften ud over det sædvanlige. Dels for GGSD medlemmerne, men også for de lokale stamgæster, som gjorde store øjne ved denne invasion af sene ukendte gæster. Det blev til, at Svend Nielsen købte ejendommen og foreningen købte restauranten. Så til det formål oprettedes den 18. august 1969 Gamle Georg Stage Drenges Mindestue A/S.(Som senere af praktiske grunde er ændret til et anpartsselskab.) Hovedparten af den oprindelige aktiekapital på kr. senere forhøjet til kr. blev tilvejebragt, dels ved den tidligere omtalte

8 byggefond, og dels fra en testamentarisk gave fra en tidligere elev bosat i U.S.A. lejligheden lige over restauranten. Det var klart at denne ordning kun skulle være midlertidig. Resten af pengene blev hentet hos medlemmerne ved udstedelse af aktier på henholdsvis 100 kr. og 1000 kr. Foreningen fik en uvurderlig hjælp af nu afdøde landsretssagfører Kay Wiismann. På trods af at han ikke selv havde været Georg Stage elev, gik han til sagen med stor entusiasme. Revisor Bent Flintsø, som stadig er vores og selskabets revisor, var ligeledes til stor hjælp ved ordningen af pengesagerne i forbindelse med overtagelsen af restauranten og dens senere ombygning. Den omtalte arv stammede fra elev nr Leonhardt. Han havde været skibsfører i oliefirmaet Sun Oil, og havde testamenteret foreningen et antal aktier i dette firma. På samme måde havde han betænkt flere andre institutioner, bl.a. et børnehjem på Orø. Resten af formuen skulle herefter tilfalde Frelsens Hær. Der skete bare det, at inden Leonhardts død og boets behandling ved skifteretten, havde SUN Oil udstedt friaktier, som Frelsens Hær herefter hævdede tilkom dem. Foreningen hævdede på den anden side, at der tilkom dem friaktier i forhold til det antal aktier som var betænkt foreningen i testamentet. Sagen trak ud i langdrag, og der blev betydelige udgifter til advokat i U.S.A. Foreningens daværende kasserer førte en stor og omfattende korrespondance med den amerikanske ambassade her i København, det danske konsulat i Los Angeles og de involverede amerikanske advokater. Retssagen fik et gunstigt udfald for foreningen, idet de amerikanske myndigheder gav os ret. Efter salær til advokater m.m. modtog foreningen en check på kr. som gik lige ind i aktieselskabet. Foreningen havde ingen erfaring i at drive værtshus/restaurant, så det blev besluttet at fortsætte på frk. Skraarups, den tidligere ejers bevilling. Hun var en kvinde som havde nået de 85 år, så det var lidt af en satsning foreningen her gjorde. Men alt gik godt. Hun blev den daglige tilsynsførende, og hun boede dengang i Aktieselskabet søgte og fik selv deres bevilling. Dette medførte, at sundhedsmyndighederne, dengang sundhedspolitiet, kom og så lokaliteterne igennem. Som ny bevillingshaver blev der altid stillet nogle krav om forbedringer. I foreningens tilfælde ret store krav m.h.t. toilet- og køkkenforhold, syntes man dengang. Der skulle bygges en ny udbygning ud i gården, som kunne rumme toiletter og køkken. Denne bygning fik senere navnet Svend`s kasse. Tilbygningen og indretningen af Mindestuen, samt modernisering at restauranten, blev en stor økonomisk udgift for foreningen. Det til trods for, at hele bestyrelsen gik til hånde for at spare arbejdskraft udefra. Heldigvis havde bestyrelsen et par fagfolk blandt sig. Jørgen Jørgensen 5961 var på det tidspunkt murermester, og Walther Wannhoff 2476 (nu afdød) var tømmer. Uden deres kæmpe indsats på alle de faglige områder, havde det nok ikke hængt sammen økonomisk. Selve ejendommen stammer fra 1600 tallet. Det fortælles, at ejeren, en hr. Rabe, både bryggede øl og brændte brændevin. Ved siden af havde han udskænkning i hans have. Heraf navnet Rabes Have.Til sådan en fabrikation hørte et kohold. De blev fodret med masken fra brænderiet. Kostalden var der, hvor vi nu har vores mindestue. Senere blev den hestestald og endnu senere saltlager for Irma. Tiden kom, hvor Frk. Skaarup lagde op, og foreningen skulle selv drive restauranten videre. Man håbede på at en hovmester, der var gået i land dukkede op, men dette blev ikke tilfældet. I stedet tilbød et af bestyrelsesmedlemmerne Laus Bonde 3649 (døde 1979), at være tilsynsførende for restauranten og ordne restaurantens regnskaber. Han fik da titel af direktør for aktieselskabet, men uden løn. Senere overtog bestyrelsesmedlem Per Bruhn dette hverv. Efter nogle års erfaringer med at drive restauranten på denne måde, fandt bestyrelsen ud af, at det også kunne have nogle uforudsete mindre heldige følger. 9

9 Bestyrelsen besluttede på det grundlag at bortforpagte restaurantens drift. Også her måtte foreningen lære, men heldigvis efter kort tid overtog Kisser og Bendt driften af Rabes Have. I mange år var restauranten i en rolig og tilfredsstillende gænge. Fra den tid må vi ikke glemme Dagmar, som vi arvede fra Frk. Skaarup. Hun var så populær, at hun regnedes for en af vore egne, selv om damen var langt oppe i årene. Hver søndag blev billardbordet dækket med en plade, og så arrangerede Dagmar frokost, tag selv bord, spis lige så meget du ønsker pris 10 kr. Restauranten var stuvende fyldt, og pengene blev brugt på drikkevarer. Ved købet at ejendommen havde Svend Nielsen Af flere grunde blev det ikke til noget. På det tidspunkt ønskede alle unge, såvel som pensionister, at have en lejlighed med bad, hvilket der ikke var i husets lejligheder. Flertallet af bestyrelsen havde arbejde, og kunne ikke afse tid til at tage sig af de problemer som lejerne tit og ofte havde. Skulle der tilkaldes hjælp udefra, oversteg udgifterne langt den lave husleje som betaltes på daværende tidspunkt. Irma som ejede fabrikken bag Rabes Have skulle udvide, så de købte baghuset af Svend. De bekostede endvidere anlægget af den nuværende gårdhave med plankeværk. Svend besluttede at sælge den øvrige ejendom, men i skødet er der indført, at vi er uopsigelige og vi til enhver tid har forkøbsret til ejendommen. visse visioner om, at lejlighederne lidt efter lidt skulle overgå til Georg Stage drenge, der var under videre uddannelse, samt pensionister. Senere skulle foreningen overtage hele ejendommen. Køberen blev en tømmermester Birger Sand. Vi troede huset nu var i gode hænder, men måtte sande det modsatte. Huset forfaldt ganske langsomt. Alle fejl og mangler både hos os, i restauranten og hos beboerne blev der ikke gjort noget ved. Hver gang måtte vi selv betale. 10

10 På det sidste førte foreningen i årevis en række sager mod Birger Sand, som vi alle vandt i retten, men når det kom til udbetaling, havde han dagene før flyttet pengene. Efter en årrække solgte han ejendommen, som han havde erhvervet fra Svend for nogle få hundred tusind kroner. Hans salgspris blev 5 millioner. Siden er det gået stærkt. Flere forskellige selskaber har købt og solgt ejendommen. På et år blev den handlet 3 gange. Sidst her for nylig er den blevet solgt for 21 millioner kroner. Hver gang er vi blevet spurgt om vi vil købe, p.g.a. vores forkøbsret. Men vi har desværre ikke lige 21 millioner. igen åbne dørene med et helt nyt forpagter par Anders og Caroline. De har selv bekostet hele restaureringen og ombygningen af restauranten. Alle frygtede at sundhedsmyndighederne ville slå hårdt ned, sådant havde røgtet lydt i lang tid. Men de forlangte blot, at gulvtæppet i restauranten blev fjernet, manglende furer i køkkenets flisevæg skulle repareres, samt 2 rækker nye fliser opsat. Og så en kraftig rengøring samt nymaling. Rabes Have holder åbent fra onsdag til og med søndag fra kl til Køkkenet lukker kl De dage der er selskaber er der selvfølgelig længere åbent. Vi tilbød Anders og Caroline at lave lidt PR. for restauranten, men de ville hellere På et tidspunkt blev vores forpagter Bendt syg og måtte trække sig tilbage. Kisser fortsatte at drive restauranten videre, men da ejendommen begyndte at blive handlet, og huslejen steg, opgav hun efter sommeren have, at det stille og roligt gik fra mund til mund. Og det må siges at have holdt stik. Det anbefales at ringe i forvejen og bestille bord, hvis man ikke vil gå forgæves. Foreningen stod nu uden forpagter. Men kun med nogle måneders forsinkelse, kunne Rabes Have Foreningens elevfond er sammensat af en lang række bidrag fra personer, der gennem tiderne har 11

11 skænket disse større eller mindre beløb til fonden. Fondens kapital har lige rundet de kroner, og det er renterne herfra, der må bruges. I gamle dage ydede fonden støtte til en eller flere elever med penge til opholdet eller til beklædning. I dag er fonden mere gået over til at støtte eleverne om bord med udstyr, som Stiftelsen ikke lige står og har penge til. Men hvert år betaler fonden for et skibs ur, der bliver overrakt Årets Georg Stage Elev. Det foregår ved hemmelig afstemning, hvor eleverne stemmer på en kammerat, de helst ville være sammen med på et skib efter togtet på Georg Stage. I mindestuen er der mange ting som medlemmerne selv har fremstillet. Her skal blot nævnes nogle få Viggo Johansen har lavet den smukke model af Georg Stage som pryder stuen. Han var desuden foreningens revisor Aksel Haldrup har malet det store maleri af Georg Stage som hænger på stuens endevæg E. Hernø har malet alle krusene som hænger på række under hylderne. Ligeledes askebægerne, vaserne og mange andre smukke genstande, som vi kan glæde os over i dag. Han var kondiløber og vinterbader længe før det kom på tale. Ja, helt frem til sin død i 1978 som 84-årig C.J. Hauerslev er mester for det smukke og stemningsfulde maleri af den gamle Georg Stage, som hænger på stuens sydvæg. En huspoet har der også været O.M.Børup Sørensen, forfatter til bl.a. Georg Stage gennem 60 år, og en overgang redaktør af medlemsbladet. Som mangeårigt medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde, samt skibsinspektør for Georg Stage var 1847 Sv. Fage Petersen et værdifuldt kontaktled mellem Stiftelsen og vores forening. Desuden var han en glimrende fortæller. Ved flere lejligheder fortalte han levende og interessant om sine mange spændende oplevelser som skibsfører og bjærgningsinspektør i Switzer. Således bl.a. om rydningen af Suezkanalen efter Suez-krigen i Hans Jacobi pensioneret kolonibestyrer fra Grønland var også god for en spændende historie. Han fortalte gerne selvoplevelser og eventyr fra den store ø højt mod nord. Mest kendt blev han som julemand år efter år ved vor årlige julefest for 12 børn. Men en dag stoppede han. Det var da en dreng skød ham lige i panden med en pil med sugekop fra en pistol han netop havde fået i julegave. Og samme dag da han uddelte julegaverne spurgte. Og hvad ønsker du dig så i julegave min lille pige? Hvortil der blev svaret. Jeg er mor til hende der står foran. Med Georg Stages to tidligere førere, 2461 J.P.Nørgaard og B. Barner Jespersen har foreningen altid stået på en god fod. Dette har været stærkt medvirkende til det gode forhold, der gennem årene har hersket mellem Gamle Georg Stage Drenge og skibet. Skoleskibsforeningen Danmark. Denne forening blev startet tilbage i Fra første færd fik den al vor støtte. Blandt andet fik den vederlagsfrit spalteplads i vort blad. Et af vores lokaler blev stillet til rådighed ligeledes vederlagsfrit. Ja, det hedder stadig i dag Danmarksstuen. Efter som Danmarksforeningens medlemstal voksede, og vi betalte huslejen og udgifterne til bladet og dets forsendelse til de nye medlemmer, blev denne ordning ikke tilfredsstillende for nogen af parterne. I 1980 indgik vi en aftale om egentligt bladfællesskab, og bladets navn Gamle Georg Stage Drenge blev ændret til Fuldriggeren. Men allerede året efter ønskede Danmarksforeningen imidlertid at lave sit eget blad, og vores bladsamarbejde blev ophævet. Senere fraflyttede de Danmarksstuen og fandt et andet lokale. Vi valgte at lade vores blad beholde navnet Fuldriggeren. Et spørgsmål man tit og ofte stilles er, hvad er årsagen til den trofasthed og veneration, som tidligere elever i almindelighed føler overfor deres gamle skib. Noget entydigt svar kan vel næppe gives, men et bud kunne være følgende: Næsten alle eleverne kommer lige fra skolen og lige fra far og mor. For de fleste er det første gang, de er alene hjemmefra i længere tid. Tilværelsen er så totalt anderledes, end hvad de har været vant

12 til. Det er en stor forandring og oplevelse både med positive, såvel som negative sider at den tid aldrig glemmes siden hen. Og heldigvis er det jo sådan, at de negative ting først går i glemmebogen. Et andet spørgsmål der ligeledes ofte stilles er: Hvordan er det lykkedes at holde foreningen levedygtig i 70 år. Her må først og fremmest henvises til en stor og trofast medlemsskare, som gennem alle årene har fundet vej til de forskellige arrangementer. En stabil bestyrelse, hvor det ikke er noget særsyn, at bestyrelsesmedlemmer har siddet i år, og nogle endda længere. Et bevis på stabiliteten i bestyrelsen får man ved at se på, hvor få formænd der har været gennem de mange år. Foreningens stifter 2853 Albert Eckwald var første formand fra 1937 til Aage Brettschneider formand fra 1952 til Werner Petersen formand fra 1963 til Da det ikke lykkedes at finde en formand, blev et formandskab oprettet bestående af 3 personer Jørgen Jørgensen Per Bruun 3807 Alfred Nielsen 3807 Alfred Nielsen formand fra 1976 til Jørgen Jørgensen formand fra 1987 til Peter Armfelt formand fra Den før omtalte store og trofaste medlemsskare er af naturlige årsager skrumpet ind. Tilgangen af yngre medlemmer, der kommer forbi vores stue eller melder sig til vores arrangementer er ikke ret stor. Det på trods af, at vi er ca. 900 betalende medlemmer spredt ud over hele landet samt Sverige og udlandet. Dette tal har holdt sig jævnt. Nogle falder fra og andre kommer til. Bladet er vores samlingspunkt. På vores nylig overståede generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til yderligere at åbne op for alle som viste interesse for skoleskibet Georg Stage. Der vil derfor inden længe blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag vil blive fremlagt. Først og fremmest vil navnet Gamle Georg Stage Drenge blive erstattet af Georg Stage Foreningen, og vores love tilpasset de nye forhold. Med disse nye tiltag håber bestyrelsen på, at flere nye, såvel som gamle medlemmer møder op, og er med til at føre foreningen videre i mange år endnu. Peter Armfelt Formand For at komme dette dødvande til livs, har bestyrelsen allerede besluttet, at marinens kadethold, som sejler med Georg Stage i en måned efter det almindelige togt, også kan blive medlemmer af vor forening, og flere har allerede meldt sig ind via vores hjemmeside. 13

13 Fødselsdage i juli Ernst Kjær Poulsen Holleskovvej 11, Holleskov DK-6683 Føvling Fylder 65 år d Dan Olsen Ågårdsvej 7, DK-9370 Hals Fylder 40 år d Per Dreboldt Jensen Bolbrovej 12, Brudager DK-5882 Vejstrup Fylder 55 år d Jørgen Andersen Krokusvej 10, Stevnstrup DK-8870 Langå Fylder 82 år d Skjold Krøyer Tuenvej 77, Elling, DK-9900 Frederikshavn Fylder 75 år d Knud Hove Hasselvej 12, DK-4654 Fakse Ladeplads Fylder 80 år d Anna Katarina Persson Ulltorp Backgård S Nykil Fylder 30 år d Simon Bøgeløv Madsen Kastanievangen 21, DK-4622 Havdrup Fylder 20 år d Hans Bach Jeppesen Fasanvænget 89, DK-2791 Dragør Fylder 82 år d Bent Nielsen Roskildevej 297 B, 1. tv., DK-2610 Rødovre Fylder 75 år d Hans Lindenborg Birkevej 1, DK-5800 Nyborg Fylder 70 år d Poul Lindenborg Gartnergade 1, DK-5800 Nyborg Fylder 60 år d Per Brandt-Hjeresen Løvsangervej 2, DK-4220 Korsør Fylder 70 år d Eigil Orla Bendtsen Hjortsågaardsvej 3, DK-4771 Kalvehave Fylder 80 år d Fødselsdage i august Valdemar Stefan Michiewies Vesterbyvej 9, 1., DK-2820 Gentofte Fylder 80 år d Jørgen Amtrup Jørgensen Thorsmindevej 17, DK-2720 Vanløse Fylder 65 år d Bo Kim Larsen Sødingevej 8, Sødinge DK-5750 Ringe Fylder 50 år d Niels Bergendorff Kirkeåsen 2, DK-3630 Jægerspris Fylder 55 år d Hans Jessen Engtoftevej 4, DK-9000 Aalborg Fylder 82 år d Christoffer Heine Albrechtsen Grundtvig Sørensens Vej 7, DK-9382 Tylstrup Fylder 30 år d John Peter West Fruerstuevej 126, DK-5700 Svendborg Fylder 85 år d Jens Hjulmand Madsen Ole Rømers Alle 2, Skovby DK-8464 Galten Fylder 75 år d Hans Chr. Sørensen Flintehaven 4, Tved, DK-8420 Knebel Fylder 85 år d Fødselsdage i september Mathias Birch Andersen Svendborgvej 1, , DK-5750 Ringe Fylder 20 år d Peter Armfelt Bakken 2 DK-3050 Humlebæk Fylder 65 år d Helge Krarup P.O.Box , Hollywood Florida , U.S.A. USA Florida Fylder 75 år d Marit Nolsøe Nielsen Krudtløbsvej 2 Z, DK-1439 København K Fylder 40 år d Ruth Lindhe Windsorvej 11, DK-2300 København S Fylder 80 år d Mogens Gibhardt Ålborgvej 26, DK-4793 Bogø By Fylder 75 år d

14 Tine Samoilow Ringtved Pedersen Th. Geisnæsvej 16, DK-9990 Skagen Fylder 40 år d Jesper Erving Lund Engkrogen 41, DK-7400 Herning Fylder 30 år d Th. Martin Nielsen Engvej 69, DK-2791 Dragør Fylder 85 år d Ib Nielsen Engvej 41, st. tv., DK-4220 Korsør Fylder 70 år d Svend Bjarne Nielsen Glentevej 2, Nordenhuse DK-5800 Nyborg Fylder 60 år d Inger Post Bjørnholms Alle 23, DK-8260 Viby J Fylder 80 år d Johannes Strandby Sørensen Sankelmarksvej 27, DK-9900 Frederikshavn Fylder 60 år d VI ØNSKER ALLE TILLYKKE! 15

15 U RETURADRESSE: G.G.S.D. MEDLEMSSERVICE, SKØRENGEN 19, 4660 ST. HEDDINGE Husk vi mødes i Rabes Have Langebrogade 8 DK-1411, København K. 16

16 Tlf

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

NR 2 2008 71. ÅRGANG. En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001

NR 2 2008 71. ÅRGANG. En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001 NR 2 71. ÅRGANG En Georg Stage jolle for fulde sejl Foto: 6001 Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand

Læs mere

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn.

NR 2 2014 77. ÅRGANG. Georg Stage i Københavns havn. NR 2 2014 77. ÅRGANG Georg Stage i Københavns havn. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt

Læs mere

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet.

NR 1 2011 74. ÅRGANG. To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. NR 1 74. ÅRGANG To danske orlogsskibe i krap sø, den nærmeste bærer navnet Island på agterspejlet. Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Stiftelsesfest, lørdag den 25. november kl. 14.00. Juletræsfest, søndag den 10.december kl.14. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Tirsdag den 6.marts kl.19.30 Mødeaften i stuen. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 13. marts kl.18.

Kalender. www: Hjemmeside: ggsd.dk. Tirsdag den 6.marts kl.19.30 Mødeaften i stuen. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 13. marts kl.18. Udgiver Gamle Georg Stage Drenge. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet Georg Stage. Bestyrelsen Formand Peter Armfelt Bakken 2, DK-3050 Humlebæk Tlf.: 49194295 E-mail:

Læs mere

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven

NR 2 2011 74. ÅRGANG. Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven NR 2 2011 74. ÅRGANG Skibet Padua fra serien af de berømte P-liner 1926 fra Tecklenborg i Bremerhaven Udgiver Georg Stage Foreningen. En upolitisk forening af tidligere befalingsmænd og elever fra skoleskibet

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 58 - Nr. 114 - December 2009 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere