Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Copyright: paxpix.dk Program for efteråret 2007 Skibsteknisk Selskab

2 Holder til oceaner Tigervej Køge Tlf Fax Tel MERE END MALING Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax International Farvefabrik A/S SKIBSMALING I DANMARK SIDEN 1899 Baldersbuen Hedehusene Tlf.: Markedsgade Grenaa Tlf.: GREFTA TRYK A/S MILJØBEVIDSTE KVALITETS TRYKSAGER HURTIG OG RETTIDIG LEVERING KONKURRENCEDYGTIGE PRISER GRAFISKE TOTALLØSNINGER FREMSTILLING AF HJEMMESIDER Web:

3 Velkommen til efterårssæsonen 2007 Skibsteknisk Selskab byder igen velkommen til en ny sæson med mange spændende emner på programmet. De fleste af efterårets arrangementer bliver udvidede aftenarrangementer, som vil begynde kl og normalt vil være afsluttet omkring kl Denne udvidelse af mødeaktiviteten er foretaget for at få belyst de pågældende emner bredest muligt. Endvidere byder vi traditionen tro på en heldagskonference, hvor der vil blive sat fokus på aktuelle områder indenfor den seneste regeludvikling, hvor myndigheder, organisationer samt udstyrsleverandører vil belyse dette emne indenfor en række områder. Denne konferencetype med fokus på de seneste regler og myndighedskrav, har Skibsteknisk Selskab i øvrigt valgt at følge op en gang om året, da der er et stigende behov for at få en beskrivelse at de nyeste krav set i en større sammenhæng, herunder med kommentarer fra brancheorganisationer og underleverandører. Vi håber selvfølgelig på en god tilslutning også til dette initiativ. I det hele taget betyder tilslutningen til arrangementerne meget, da det giver den ønskede dynamik mellem foredragsholderne og publikum i form af spørgsmål og kommentarer. Ny hjemmeside Den Danske Maritime Fond bevilgede i 2006 et større beløb til Skibsteknisk Selskab, Foreningen til Søfartens Fremme samt Europas Maritime Udviklingscenter, således at disse tre foreninger, med fælles sekretariat vil kunne udvikle en fælles hjemmeside. Udviklingen af denne hjemmeside er ved at være tilendebragt, således at den allerede er i funktion, og man vil herigennem kunne følge med i de tre foreningers aktiviteter, herunder se en omtale af de kommende foredrag. Som med alt nyt beder vi om en vis tålmodighed hos brugeren, da der stadig mangler elementer, der skal afpudses og gøres helt færdige, men vi har valgt at bruge hjemmesiden fremover til at kommunikere med det maritime erhverv på, hvorfor den overordnede fælles hjemmeside har fået domænenavnet eller blot hvorfra man også kan klikke sig ind på den mere specifikke del, som omhandler Skibsteknisk Selskab og Skibsteknisk Selskabs Fond, (www.skibstekniskselskab.dk). Vi håber, at man vil tage vel imod hjemmesiden og gøre flittig brug af den. Vi er også meget lydhøre for kommentarer og forslag til forbedringer. Endelig vil vi opfordre til, at man tilmelder sig den elektroniske nyhedsservice fra vores sekretariat, hvilket sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Mødetilmelding og mødested Møder i Skibsteknisk Selskab vil fortsat være gratis, selvom omfanget er udvidet. Kun heldagskonferencen vil blive afholdt som et betalingsarrangement. Møderne vil fortsat blive afholdt i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark, hvorfor de også fortsat vil blive afholdt i IDA s konferencecenter på Kalvebod Brygge. Dette samarbejde betyder, at der fortsat bydes på en forfriskning (sandwich bolle og drikkevarer) kl i forbindelse med møderne. Uanset om man indtager denne forfriskning eller ej, er det under alle omstændigheder nødvendigt at der sker en tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA s hjemmeside

4 Program for efteråret 10. september (kl ) Erfaringer fra Galathea 3 ekspeditionen samt status for Søværnets nybygningsprogram 24. september (kl ) Skibsfart og klimaforandringer 8. oktober (kl ) Præsentation af Søfartens arbejdsmiljøråd samt sidste nyt fra ILO 22. oktober (kl ) Præsentation af Bornholmstrafikkens plan for besejling af Samsø med ny tonnage 5. november (kl ) Det Blå Danmark Nye regler og produkter 19. november (kl ) Installation og bygning af store havvindmøller 4. december (kl ) Udvikling af nye fartøjer til Americas Cup Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive udsendt til alle medlemmer og firmabidragydere samt annonceret i»ingeni øren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder KL. 18,30 I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang (undtagen til heldagskonferencen), men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs sekretær, Helle Wolter, på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

5 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Poul Andersen Lektor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner Tlf Mail: Per Winther Christensen Vice President Safety & Quality Management Rederiet Torm Tlf Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf Mail: Niels Jessen Direktør Lloyds Register EMEA, Danmark Tlf Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet Ole Steen Knudsen A/S Tlf Mail: Hans Otto Kristensen Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Senior projektleder hos Force Technology. Adjungeret professor på DTU/MEK. Tlf Mail: Sekretariatsleder og kassererfunktion for fond og selskab: Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Poul Andersen Per Winther Christensen Niels Bagge Niels Jessen Hans Otto Kristensen Steen Sabinsky Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax.: Mail: Bent Rasmussen Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Pensioneret Skibsinspektør Tlf Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Thomas Eefsen Formand for Maritimt Selskab Programleder for Dansk Center for Maritim Teknologi (DCMT), FORCE Tlf Mail: Maritime fotos i denne folder er venligst stillet til rådighed af A.P. Møller Mærsk, Ole Steen Knudsen A/S, Handelsflådens fotokonkurrence samt Søværnet. Redaktion: Hans Otto Kristensen (ansvarshavende) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa Søfartsteknisk Forening v/ Niels Jessen c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K

6 Skibsteknisk Selskabs Fond Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond med en grundkapital på kr Fonden er stiftet af foreningen Skibsteknisk Selskab den 6. januar Fonden blev stiftet med det formål at drive virksomhed til udbredelse af skibsteknisk viden, herunder at yde støtte til enkeltpersoner, der ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Skibsteknisk Selskabs Fond ledes af en bestyrelse bestående af 3-9 medlemmer. Disse vælges for en periode af tre år blandt medlemmerne af bestyrelsen for Skibsteknisk Selskab, således at de i dennes bestyrelse deltagende foreninger er ligeligt repræsenteret. Herudover er den til enhver tid værende generalsekretær for Skibsteknisk Selskab fast medlem af bestyrelsen, og endelig vælger bestyrelsen et yderligere medlem, der skal være uvildig og uafhængig af Skibsteknisk Selskab. For tiden består bestyrelsen af fem medlemmer, hvoraf to repræsenterer Foreningen til Søfartens Fremme og to repræsenterer Søfartsteknisk Forening, mens det sidste medlem (formanden) er valgt af den øvrige bestyrelse. Fondens økonomiske midler udgøres af et eventuelt overskud af betalingsarrangementer, dvs. halv- og heldagskonferencer, derudover afkast af investeringer i obligationer samt eventuelle bidrag, der ydes fonden fra anden side. Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af disse midler i henhold til fondens formål, enten af egen drift eller på grundlag af ansøgninger, idet der dog i henhold til vedtægterne foretages en rimelig henlæggelse til konsolidering af fonden. Som eksempler på den brede vifte af uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond kan nævnes: Fondens Hæderslegat, der tildeles studerende ved Danmarks Tekniske Universitet, som har gjort sig fortjent til det. Studierejser eller -ophold for især ingeniørstuderende med tilknytning til det maritime fagområde Rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med indlæg af fortrinsvis maritim teknisk karakter på internationale konferencer o. lign. Diverse arrangementer afholdt af studentersammenslutningen på DTU, Nul- Kryds Diverse skibsprojekter. Skibsteknisk Selskabs Fond har desværre ikke mulighed for at efterkomme alle modtagne ansøgninger. Enten fordi det, der søges om støtte til, er projekter, der falder uden for fondens formål, eller fordi bestyrelsen grundet begrænsede midler finder at andre uddelinger bør prioriteres højere. ANNONCÉR i Skibsteknisk Selskabs foldere det koster kun: 30 mm 1.100,- kr. 40 mm 1.300,- kr. 60 mm 1.900,- kr. 80 mm 2.533,- kr.

7 Skibsteknisk Selskabs Fond 2007 Hæderslegatet Studerende ved DTU Sunvard Joensen og Peter Lindegård Nielsen har modtaget Skibsteknisk Selskabs Fonds Hæderslegat med hver kr Begge har gennemført de fleste skibstekniske fag og kurser med særdeles gode resultater, og på tidspunktet for tildelingen skriver Sunvard Joensen på sit eksamensprojekt, Stokastiske bølgebelastninger og bølgeinducerede bevægelser på flydende offshore vindmøller bestemt ved First Order Reliability Method (FORM), til sin vejleders store tilfredshed. Peter Lindegård Nielsen har i forbindelse med sit studium været i sejlpraktik og har desuden læst et semester ved University of Newcastle. Han er i gang med sit eksamensprojekt, Numerisk modellering af agterskibsstrømninger, i et virksomhedssamarbejde med Ødegaard og Danneskiold-Samsøe. Hæderslegatet, som ikke kan søges, tildeles studerende, der står lige over for, er i gang med, eller som lige har afsluttet deres eksamensprojekt med godt resultat. Legatet tildeles personer, som udviser gåpåmod, flid og dygtighed og gives efter indstilling fra Sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner, MEK, ved Danmarks Tekniske Universitet. Fonden har endvidere efter ansøgning bevilget SIMAC i Svendborg kr til indkøb af lærebøger og håndbøger til skolens bibliotek. MARTEC i Frederikshavn kr som bidrag til en studietur til USA for 23 elever herunder med bl.a. virksomhedsbesøg. Studenterforeningen Nul-Kryds kr som bidrag til deltagelse i Nordiske Højskolers Skibsbygningsstuderendes (NTHS) Kongres i Tronhjem. Institut for MEK kr til indkøb af bøgert til instituttets bibliotek. Institut for MEK kr til afholdelse af en papirbådskonkurrence, der har til formål at skabe opmærksomhed og interesse for det skibstekniske fagområde. WMTC konference i Mumbai, januar 2009 Skibsteknisk Selskab deltager fortsat i planlægningen af den 3. såkaldte WMTC konference (World Martime Technology Conference) som vil blive afholdt i Mumbai i januar I juni måned havde lederen af den indiske planlægnings komite et møde i København med Skibsteknisk Selskabs generalsekretær og sekretariatsleder, hvor det blev aftalt, at der fra dansk side opfordres til at indgive forslag til foredrag ved konferencen i Indien. Det kunne være spændende, om vi fra dansk side virkelig kunne vise flaget i Mumbai ved at deltage med foredragsholdere samt en fælles udstillingsstand, idet WMTC konferencerne er kendetegnet ved tekniske foredrag med tilhørende udstillingsstande. Skibsteknisk Selskabs Fond vil støtte evt. danske indlæg/foredrag med betaling af samtlige deltagerudgifter for foredragsholderne. Har man allerede nu interesse i at deltage som udstiller, hører vi gerne herom i Skibsteknisk Selskabs sekretariat.

8 Adr.: Badehusvej 18, 9000 Aalborg / Tlf.: / Fax: / / Hjemmeside: Ask us about maritime services DNV is a global provider of services for managing risk. Established in 1864, DNV is an independent foundation with the objective of safeguarding life, property and the environment. DNV comprises 300 offices in 100 countries, with 7,000 employees. DNV Copenhagen Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark tel DNV Aalborg Vandmanden 36, DK-9200 Aalborg SV, Denmark tel Europas Maritime Udviklingscenter (www.emuc.dk) Danmarks maritime netværks organisation som i 2007 er involveret i: - Maritimt iværksætteri. - Invest in Denmark af maritime virksomheder. - Maritime danske og internationale konferencer samt møder. - Maritime netværk. - Shortsea Promotion Danmark. - Europæiske maritime netværk. - Informations- og vidensdeling med innovation blandt medlemmerne. - Ny maritim hjemmeside. - Det Blå Danmarks promotion film - Elev på Georg Stage filmen - Det Blå Universitet - Forum for Shippingøkonomi og Strategi - Marco Polo projekter For medlemskab kontakt os på tlf.: eller DNV Fredericia Snaremosevej 186, DK-7000 Fredericia, Denmark tel Støtte til innovation og udvikling... Prognoser for: Bølger Vandstand Strøm Saltholdighed Temperatur Ilt Klorofyl M.O.B. & F.R.B. både Zodiac gummibåde Zodiac redningsflåder & MES Helly Hansen redningsdragter Secumar redningsveste Comet nødraketter Jotron VHF, EPIRB, SART Naval TV-satellitantenner BW-700 brovagtalarmer Phontech intercom Radiopejlere Motorola VHF/UHF radioer Amager Strandvej København S Tlf Fax

9 Regnskaber SKIBSTEKNISK SELSKAB Resultatopgørelse for 2006 I N D T Æ G T E R Firmabidrag Annonceindtægter trykning af folder Indtægter i alt U D G I F T E R Personaleudgifter Administration Regnskabsassistance Konsulent Porto Kontorartikler, tryksager Bestyrelsesmøder Repræsentation, gaver Revision Anden administration Andre udgifter Gaver til foredragsholdere mv Trykning af blå kort Rejser, transport Spisning med foredragsholdere Andet Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Reg. tidligere års skat Årets resultat efter skat Balance pr. 31. december 2006 A K T I V E R Likvide midler Danske Bank BG Bank Debitorer Mellemregning STS-fond Tilgodehavende moms Beholdning af gæstegaver Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Årets resultat Egenkapital i alt Gæld: Skyldig selskabsskat Skyldige omkostninger mv Skyldig moms Mellemregning, STS-fond Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt SKIBSTEKNISK SELSKABS FOND Resultatopgørelse for 2006 I N D T Æ G T E R Konferencer og møder Finansielle poster Bankrenter Obligationsrenter Aktieudbytte Realiserede kursavancer, netto Urealiserede tab, netto Gebyrer mv Indtægter i alt U D G I F T E R Driftsudgifter Afholdelse af seminarer og konferencer Legatuddelinger Donationer og sponsorater Administration Regnskabsassistance Kontorartikler, tryksager Revision Udgifter i alt Årets resultat før skat Skat af årets resultat Reg. tidligere års skat Årets resultat efter skat Resultatdisponering: Anvendt henlæggelser fra tidligere år Henlagt til fremtidige konferencer og almennyttige formål Overført til kapitalkonto Balance pr. 31. december 2006 A K T I V E R Likvide midler Danske Bank BG Bank Obligationsbeholdning BRF 4% 2020, nom. Kr kurs 98, BRF 5% 2035, nom. Kr kurs 99, BRF 5% 2038, nom. Kr kurs 98, Aktier, Danske Bank, nom kurs 250, Skibsteknisk Selskab Andre tilgodehavender Aktiver i alt P A S S I V E R Egenkapital: Kapitalkonto, saldo 1/ Tidl. Opskrivningshenlæggelser Årets resultat Kursreguleringskonto primo Gl. saldo ovf. til egenkapital Tilbageførte opskr. v. salg, udtræk mv Opskrivning af værdipapirer Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser, primo Anvendt af tidligere hensatte beløb Hensat af årets resultat Gæld: Kreditorer Skyldige omkostninger mv Skyldig moms Gæld i alt Passiver i alt

10 Firmabidragydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragydere. Alle firmabidragydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikkere i Danmark. A.C. Lemvigh-Müller A.P. Møller-Maersk A/S A/S Jørgen Petersen, Rådgivende Ingeniører ABB A/S ABS Europe Limited Acta A/S Alfa Laval Nordic A/S Alstom Danmark A/S Arepa Firenew A/S B&W Scandinavian Contractors A/S BAC Corrosion Control A/S Besigtelses Kontoret A/S BIMCO Bornholmstrafikken BP Marine c/o Nordic Lubricants A/S Brix & Kamp Engineering A/S Bureau Veritas C.C.Jensen A/S Carl Bro - Marine Castrol A/S CISERV Denmark A/S ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) Codan Forsikring A/S Corral Line A/S COWI D/S Norden A/S Danfoss A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit Dannebrog Rederi A/S Dansk Navigatørforening Danske Maritime DESMI A/S Det Norske Veritas DFDS A/S DHI-Institut for Vand og Miljø DIAB ApS EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS FABRICIUS BR MARINE (KBH) Falck Formco ApS Farvandsvæsenet FORCE Technology - DMI Forsvarets Materieltjeneste Fournais Handels & ing. firma A/S Furuno Danmark A/S Geovent A/S Germanischer Lloyd Denmark A/S Gertsen & Olufsen A/S Geveke Teknik A/S Gugliotta & Co. H.Folmer & Co. Hamworthy Svanehøj A/S Hans Jensens Lubricators A/S Hauschildt Marine A/S HEMPEL A/S HH-Ferries A/S Hundested Propeller A/S INEXA A/S Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion, DTU International Farvefabrik A/S ISM-Consult Iver C Weilbach & Co. J. Poulsen Shipping Jens Kristensen John Kristensen Jotun Paints Karstensens Skibsværft A/S Kelvin Hughes A/S Knud E. Hansen A/S Kort & Matrikelstyrelsen Københavns Maskinmesterskole & Elinstallatørskole Leroy Somer Danmark A/S LF Ventilation A/S Lloyd s Register EMEA Logimatic Engineering A/S Lyngsø Marine A/S MacGREGOR (DNK) A/S MAN-B&W Diesel A/S Marco Marine A/S Marine Alignment A/S (Easeacon) MariTeam A/S Marstal Navigationsskole Maskinmestrenes Forening Mekanord A/S Metalock Denmark A/S Mols Linien A/S MS Engineering MSR-Consult ApS Norisol Isoleringsteknik North Atlantic Lines Operation A/S Novenco ApS Odense Stålskibsværft A/S Ole Steen Knudsen A/S Persolit A/S. PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S Pres-Vac Engineering A/S PumPac A/S Rederiet J. Lauritsen A/S Rederiforeningen af 1895 Rockwool A/S Rolls-Royce AB Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line A/S Royal Arctic Line A/S 1 Samsø Linien A/S Scandlines A/S Selco A/S Semco Maritime Siemens A/S SigmaKalon Danmark A/S SIMAC Skagen Skipperskole Skibstegnestuen Skuld Sperry Marine Svitzer Wijsmuller Søby Skibselektro A/S Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Tankskibsrederiet Herning A/S Tech-Marine Consulting ApS TESMA Thor Rederi A/S Torm D/S Tryg Forsikring A/S Unifeeder A/S Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wencon ApS Wärtsilä Danmark A/S YORK Marine and Controls Aps Ødegaard & Danneskiold-Samsøe A/S Discover the new Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..!

11 På ret kurs Med en søforsikring fra Trygs Marineafdeling w ww.manbw.com MAN Diesel Odense Staalskibsværft A/S Reg. no Postboks Odense C Danmark Telefon Telefax Telegramadr. staalverft A. P. M Ø L L E R - M Æ R S K G R U P P E N Lloyd s Register EMEA Strandvejen 104A DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: Fax: LIFE MATTERS AP 85x50 Services 8/12/05 are provided 15:32 by members Page of the 1Lloyd s Register Group. Lloyd s Register is an exempt charity under the UK Charities Act Sperry Marine A Unit of Northrop Grumman Electronic Systems The home of Sperry, Decca & C. Plath products Industrivej Brøndby Tlf.: Fax: Bureau Veritas World wide classification and related services. Denmark Østbanegade København Tel: Fax: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Phone Fax

12 Logimatic Engineering A/S Marineindustriens professionelle samarbejdspartner når det gælder assistance inden for: El- og automationsprojektering Rådgivning inden for el og automation Automationsløsninger Aalborg kontor 9200 Aalborg SV Tlf.: Mail: Værløse kontor Kirkeværløse Vej 20B Tlf.: Web: integrating knowledge and technology Fagfolk mødes på The MacGREGOR Group, member of Cargotec Corporation, is the global market leader in creating seamless engineering and service solutions for the maritime transportation industry, from the conceptual birth of a vessel to the end of its lifetime. Shipowners, ship operators and shipyards are our customers. The products include hatch covers, cranes, RoRo equipment, cargo lashing systems, bulk handling systems, and their service. The Group operates in 25 major shipping and shipbuilding countries and its service network consists of more than 50 service stations. Visit our website at november 2007 Se program på MacGREGOR (DNK) A/S, Smedeholm 11, DK 2730 Herlev Tlf.: Management and Technology Maskinmestrenes Forening KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS SINCE 1937 Approved Supplier of On-Site Machining cargo planning & loading computer systems Innovative CustomizedDesign Proven Experience Global Project Oriented ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S, DANMARK TELEFON FAX PROJECT-OFFICE LLOYD S COURT, 1 GOODMAN S YARD LONDON E1 8AT, UNITED KINGDOM TELEFON + 44 (0) FAX + 44 (0) GREFTA TRYK A/S GRENAA

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2010

Program for foråret 2010 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere.

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER 2004 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater

Læs mere

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten Nr. 2 4. årgang Maj 2014 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet Blue Star Line.................4 Analyse af Port State Controls i Paris MOU............6 Kort Nyt....................9

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Maritim Industri. A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur Havne & Skibsfart ErhvervsMagasinerne Maritim Industri 14. ÅRGANG AUGUST 2012 NR. 8 FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

Afslutningsrapport juni 2012

Afslutningsrapport juni 2012 Afslutningsrapport juni 2012 Title of Report: Dansk Center for Maritim Teknologi Afslutningsrapport June 2012 Client: Den Maritime Fond Client's Ref.: Carsten Melchiors Author(s): Peter Sinding, Jørgen

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten 01/2009/FEBRUAR. DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer AFSENDER: Dansk Automationsselskab Bygstubben 6 2950 Vedbæk Returneres ved varig adresseændring B 01/2009/FEBRUAR ISSN 1601-6750 DAu-bladet støttes i øjeblikket af følgende sponsorer Tema: Automation i

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann

TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den 24. - 25. august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen,

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM. Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn

Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM. Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn Årsmøde i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FKB ÅRSMØDE- PROGRAM Den 26.-28. august 2015 i Frederikshavn VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN KOMMUNE Velkommen til årsmøde I Frederikshavn Kommune vil vi

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark

OFFSHORE OLIE OG GAS. STORE GEVINSTER OFFSHORE Der skabes mange nye job i offshoresektoren, og også i fremtiden vil industrien være vigtig for Danmark OFFSHORE OLIE OG GAS ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Her udvider offshoresektoren Både i Danmark og udlandet investeres i udbygning af olieproduktionen Side 6 < Vend avisen for at læse om offshore

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere