Det Fælles IndbetalingsSystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles IndbetalingsSystem"

Transkript

1 Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering FAKTURA AF NR Checkcifre Betalingsdato 8.728, Til maskinel aflæsning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +75< < Dag Måned År INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV 9999 FIK 762 (01.99) KA75 K Checks og lignende accepteres under for instituttet modtager betalingen. Ved konta institut med terminal er det udelukkende teringstryk der er bevis for hvilket beløb d OPKRÆVNINGSSELS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV

2 Skabelon til kontrol af indbetalingskort Anvendes til kontrol af OCR-linjens placering i forhold til navigationsmærkerne og papirets kanter og i forbindelse med udskrivning. De korrekte OCR-tegn er påtrykt skabelonen. Hele OCR-linjen og navigationsmærkerne skal trykkes med fulddækkende dybsort farve. Den viste skabelon udleveres af PBS i målfast udgave. 1" 2" 3" 4" H MÅL for FIK 7XX: Standard 101,6 x 210,0 mm Min. 99,0 x 210,0 mm Max. 105,0 x 210,0 mm MÅL for FIK 7XXX: Standard 203,2 x 148,0 mm (147,3) Min. 198,0 x 148,0 mm (147,3) Max. 210,0 x 148,0 mm (147,3) H + < + < INDBETALINGSKORT OCR - B størrelse , * < + # Betalingsidentfikationen skal være på 15 tal incl. kontrolciffer, som beregnes med modulus 10. OCR-tegn skal ALTID trykkes med FULDDÆKKENDE DYBSORT farve PBS A/S Lautrupbjerg Ballerup Att. FI-godkendelsen Tlf Bagsiden skal friholdes for tryk i læsezonen og beløbslinjen. Læsezone 5/6 in August FI +75<

3 Betalingskort 1. Hvad er Det Fælles IndbetalingsSystem Anvendelse Kun originalkort Tilslutning til systemet Hvad er KA75? Beskrivelse af KA Godkendelsesprocedure Generelt Godkendelsesadresse Placering af OCR-tegn Placering af navigationsmærker Blanketproducenter Aftale Bogtrykkernummer Servicebureauer Standardgodkendelse Kreditorer Udskriver selv OCR-linjen Udskriver hele indbetalingskortet på laserprinter Udsender kort der er printet hos en leverandør Udskrivning for flere kreditornumre 8 3. Blanketopbygning Hoveddel med bagsidetryk Kvitteringsdel Læsezone Læselinje Kortartkode Kreditornummer Beløbsmodtager Hovedregistreringsnummer Betalingsidentifikation med checkcifferberegning MOD Fortrykte beløb Checkcifferberegning MOD Betalingsdato Meddelelse til modtageren Tekniske specifikationer Blanketformater OCR ICR Navigationsmærker (Targets) Bokse til håndudfyldning Indstillingsmærke Skæremærker Typografi Perforationer Merpapir Fremføringsmargen Arkivhuller Bogtrykkernummer og blanketidentifikation Papir Trykfarver Blindfarver Bagsidetryk Tolerance Nettoblanketmål Forbehold for betalingen 18 Bilag FI +75< 3

4 1. Hvad er Det Fælles IndbetalingsSystem? 1.1. Anvendelse Det Fælles IndbetalingsSystem er udviklet i fællesskab af pengeinstitutterne og PBS A/S, i det følgende benævnt PBS. Systemet er baseret på et Indbetalingskort, som du (beløbsmodtager) udsteder og sender eller udleverer til din kunde (indbetaleren). Din kunde kan valgfrit indbetale i et pengeinstitut eller på et posthus eller overføre fra sin konto (netbank). Du vælger, hvilken konto indbetalingerne skal krediteres Kun originalkort Der kan kun behandles originalkort, (OCR-linjen skal være udfyldt med skrifttypen OCR-B str. 1) Tilslutning til systemet Tilslutningen sker ved, at du retter henvendelse til dit pengeinstitut, hvor der tildeles et kreditornummer. Kreditornummeret er en éntydig 8-cifret identifikation af dig. Det kan ikke af kreditornummeret ses, i hvilket pengeinstitut du er kontoførende. Dette betyder, at du kan skifte pengeinstitutforbindelse uden at skulle skifte kreditornummer. Ved ændring af hovedregistreringsnummer er det dog væsentligt, at rettelser af hovedregistreringsnummeret på indbetalingskortet også gennemføres ved trykning af nye indbetalingskort. Vedrørende angivelse af hovedregistreringsnummeret henvises til punkt Til kunder, der selv udskriver eller trykker kort kan denne håndbog findes på Håndbogen beskriver blanketdesign og kravene til OCR-linjen. Endvidere udleveres en plastikskabelon, der viser den korrekte placering af OCR-linjen og navigationsmærker. NB VIGTIGT Vi gør opmærksom på, at tegnene på illustrationerne kan være formindskede i forhold til den krævede standard. Endvidere kan OCR-B tegnene også være gengivet i anden skrift end OCR-B str. 1. Det er vigtigt, at de udskrevne kort nøje overholder de specifikationer, der er angivet i håndbogen, idet manglende kvalitet i værste fald betyder, at pengene ikke kan placeres, eller at der opkræves et fejlgebyr. 4 FI +75<

5 1.4. Hvad er KA75? Indbetalingskortet KA75 er en videreudvikling af Det Fælles Indbetalings- System. Systemet bygger på det hidtidige indbetalingskort KA71 og har den samme procedure for pengeinstitutters og posthusets behandling af blanketterne Beskrivelse af KA75 Indbetalingskortet har som primært formål at give din kunde mulighed for at sende individuel information sammen med betalingen. Indbetalingskortet er ikke en erstatning for det eksisterende indbetalingskort KA71, men kan benyttes som et alternativ i tilfælde af, at du har behov for at modtage den individuelle information. KA75 fungerer på den måde, at du på sædvanlig vis udsender indbetalingskort til indbetaler. Du adviseres om indbetalingen på din konto ved data fra den udsendte blanket i form af betalingsidentifikation samt eventuelle meddelelser, der er skrevet på blankettens forside. Blanketten skal have en betalingsidentifikation på 16 cifre i OCR-linjen samt kortartkode og kreditornummer. Som en væsentlig forskel fra KA71 skal der ved KA75 altid anføres pengeinstituttets hovedregistreringsnummer i den særlige rubrik ved beløbsmodtagerfeltet. Blanketter med KA75 kan ikke tilmeldes til automatiske træk via Betalingsservice. FI +75< 5

6 2. Godkendelsesprocedure 2.1. Generelt Inden et nyt eller ændret indbetalingskort tages i brug anbefaler vi at indbetalingskortet sendes til godkendelse hos os. Det er friviligt at sende nye eller ændrede indbetalingskort til godkendelse hos os. Men reglerne i denne vejledning skal du under alle omstændigheder følge. Via godkendelsesprocedure i PBS sikrer du dig mod unødige fejl, inden et nyt eller ændret indbetalingskort sendes ud til dine kunder. Bemærk: Det anbefales også at sende indbetalingskort til godkendelse hvis der foretages systemændringer, eller hvis der ændres på udskrivningsudstyr. For at opnå godkendelse skal alle felter, som anført i håndbogen, være korrekt udfyldt. Det er af stor vigtighed, at hele OCR-linjen er placeret som vist på nedenstående illustration. maskinel aflæsning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt +75< < Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE Meddelelse til modtager FAKTURA AF NR Checkcifre Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV 9999 Underskrift ved Betalingsdato INDBETALINGSKORT overførsel fra konto KA75 KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV Kvittering 8.728, ,29 Til maskinel aflæsning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 762 (01.99) +75< < OCR-linjer: Kortartkode, betalingsidentifikation og kreditornummer Godkendelsesadresse Indbetalingskort til godkendelse hos PBS sendes til: PBS A/S Lautrupbjerg Ballerup att. FI-godkendelse Placering af OCR-tegn Placeringen af OCR-linjen er beskrevet i 4.2. og kan kontrolleres med den plastikskabelon, som kan bestilles ved henvendelse til PBS, FI-godkendelse på Placering af navigationsmærker Placeringen af navigationsmærker er beskrevet i og kan kontrolleres på samme skabelon som nævnt ovenfor. 6 FI +75<

7 2.2. Blanketproducenter Indbetalingskort kan fremstilles af trykkerier, reproanstalter eller af dertil bemyndiget Aftale Inden fremstilling påbegyndes, skal producenten tiltræde trykkeriaftalen (Bilag 8), som er vedlagt bagerst i denne håndbog ( Tilladelse til fremstilling af indbetalingskort ). Blanketten indsendes til os i to underskrevne eksemplarer Bogtrykkernummer Vi tildeler herefter et bogtrykkernummer (se afsnit 4.12.), der skal anføres på alle blanketter Servicebureauer Servicebureauer, der udskriver kort for et større antal kreditorer, kan få en standardgodkendelse Standardgodkendelse Der udskrives 5 kort med kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer. Betalingsidentifikationen skal være forskellig, idet det sikres, at alle tal fra 0 til 9 forekommer. OCR-linjen skal altid printes med dybsort farve. Det anbefales, at hele OCR-linjen (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer) printes i én arbejdsgang. Det er vigtigt, at OCR-linjen placeres meget præcist i kortets læsezone. Navigationsmærkerne skal være trykt på blanketten med dybsort farve. Kortene skal være renskåret, dvs. at eventuelt merpapir (fremføringskanter, faktura m.v.) rives fra, inden de sendes til os enten direkte eller via pengeinstituttet Kreditorer Efter testlæsning hos os sendes resultatet til indsenderen Udskriver selv OCR-linjen Indbetalingskort skal købes hos et godkendt trykkeri. Der udskrives 5 kort med kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer. Betalingsidentifikationen skal være forskellig, idet det sikres, at alle tal fra 0 til 9 forekommer. OCR-linjen skal altid printes med dybsort farve. Det anbefales, at hele OCR-linjen (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer) printes i én arbejdsgang. Det er vigtigt, at OCR-linjen placeres meget præcist i kortets læsezone. Navigationsmærkerne skal være trykt på blanketten med dybsort farve. Kortene skal være renskåret, dvs. at eventuelt merpapir (fremføringskanter, faktura m.v.) rives fra, inden de sendes til os enten direkte eller via pengeinstituttet. Efter testlæsning hos os sendes resultatet til indsenderen. Du skal have tildelt et bogtrykkernummer af os, som angivet under Blanketproducenter i afsnit FI +75< 7

8 Udskriver hele indbetalings- Der udskrives 5 kort med kortart, betalingsidentifikation og kreditorkortet på laserprinter nummer. Betalingsidentifikationen skal være forskellig, idet det sikres, at alle tal fra 0 til 9 forekommer. OCR-linjen skal altid printes med dybsort farve. Det anbefales, at hele OCR-linjen (kortart, betalingsidentifikation og kreditornummer) printes i én arbejdsgang. Det er vigtigt, at OCR-linjen placeres meget præcist i kortets læsezone. Navigationsmærkerne skal være trykt på blanketten med dybsort farve. Rastertryk i feltet overførsel fra indbetalers konto samt i beløbslinjen skal være lavere end 8%, have lavere density end 0,07, det enkelte pixel eller dot må ikke overstige 0,125 mm i diameter, afstanden mellem de enkelte dots skal være mindst 0,35 mm. Kortene skal være renskåret, dvs. at eventuelt merpapir (fremføringskanter, faktura m.v.) rives fra, inden de sendes til os enten direkte eller via pengeinstituttet. Efter testlæsning hos os sendes resultatet til indsenderen Udsender kort der er printet Da kvaliteten af indbetalingskortene er dit ansvar, skal du sikre, at det er en hos en leverandør (trykkeri/ godkendt leverandør, der udskriver indbetalingskortene. servicebureau) Ved skift af leverandør skal det ligeledes sikres, at den nye leverandør har en standardgodkendelse Udskrivning for flere Hvis det samme programmel og udskrivningsudstyr anvendes til flere kredikreditornumre tornumre, skal der kun indsendes indbetalingskort for ét af kreditornumrene. Der skal samtidig gøres opmærksom på, hvilke andre kreditornumre godkendelsen skal omfatte. 8 FI +75<

9 3. Blanketopbygning Der er følgende typer indbetalingskort til KA75: FIK761 (manuel eller maskinel udfyldning af beløb) FIK762 (maskinel udfyldning af beløb samt checkcifferkontrol) FIK7631 (manuel eller maskinel udfyldning af beløb) FIK7632 (maskinel udfyldning af beløb samt checkcifferkontrol) Blanketten består af to dele; hoveddel med bagsidetryk og kvitteringsdel Hoveddel med bagsidetryk Hoveddelen indeholder beløbsmodtageroplysninger (kreditornummer, navn, evt. adresse og telefonnummer), indbetaleroplysninger, oplysninger til brug ved datafangst på indløsningsstedet (kortart, betalingsidentifikation, kreditornummer) evt. meddelelser fra indbetaler til kreditor, betalingsdato samt pengeinstituttets hovedregistreringsnummer. OBS: Der kan ikke anføres tilslutning til Betalingsservice på KA75 blanketter. På bagsiden af hoveddelen skal der trykkes Der kan ikke anføres meddelelser til kreditor eller pengeinstituttet på denne side. Reg.nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Reg.nr Kontonr. INDBETALINGSKORT Indbetaler Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og bel bsmodtager Indbetaler Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og bel bsmodtager EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE JENS JENSEN TULIPANVEJ PRØVEBY 9999 EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE JENS JENSEN TULIPANVEJ PRØVEBY 9999 Meddelelser til modtager FAKTURA AF Underskrift ved overførsel fra konto Meddelelser til modtager FAKTURA AF Underskrift ved overførsel fra konto NR NR Betalingsdato Checkcifre Betalingsdato.., Dag Måned År FIK 7631 (01.99) 200, Til maskinel aflêsning ± Undgå v enligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 7632 (01.99) +75< < +75< < KA75 Kreditornummer og beløbsmodtager KA75 Kreditornummer og beløbsmodtager MEDLEMSKONTINGENT FORÅRET 1999 JENS JENSEN TULIPANVEJ PRØVEBY MEDLEMSKONTINGENT FORÅRET 1999 JENS JENSEN TULIPANVEJ PRØVEBY Indbetalers navn og adresse Indbetalers navn og adresse EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Kvittering Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt..., Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Kvittering Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. 200,00.., b JENS JENSEN TULIPANVEJ PRØVEBY +75< < Kreditornummer og betalingsidentifikation. FI +75< 9

10 Hoveddelen er den del af indbetalingskortet, der behandles maskinelt. Det er på hoveddelen, OCR-tegnene skal anbringes. Blanketnavnet INDBETALINGSKORT skal af hensyn til genkendelig heden og ensartetheden trykkes negativt med HELVETICA Kvitteringsdel Kvitteringsdelen placeres enten til højre eller under hoveddelen, afhængig af blankettypen. På kvitteringsdelen skal der trykkes KA75 som vist på blanketeksemplerne Læsezone Læsezonen defineres som den del af blanketten, der er forbeholdt til maskinel aflæsning, og hvori tegnene anbringes inklusiv det fornødne friareal omkring tegnene. Læsezonen er altid placeret som den nederste rubrik af hoveddelen. Rubrikkens mål er 5/6 in = 21,16 mm i højden samt hoveddelens fulde bredde (148 mm). I rubrikkens øverste venstre hjørne trykkes teksten: Til maskinel aflæsning undgå venligst at skrive i nedenstående felt. I rubrikkens øverste højre hjørne trykkes blanketidentifikationen (FIK), trykmåned og -år efterfulgt af trykkerinummer samt eventuel oplagsidentifikation. (Se afsnit 4.12.) Læselinje Læselinjen defineres som det rektangel i læsezonen, hvori de tegn, der er beregnet til maskinel aflæsning, anbringes. Læselinjen er anbragt 2/6 in = 8,46 mm fra læsezonens nederste kant. OCR-B cifrene skal anbringes med foden på læselinjen. Specialtegnene anbringes i forhold til cifrenes horisontale centerlinje. Læselinjen inddeles i 58 positioner a 1/10 in (engelske tommer). Positionerne 1-3 og benyttes kun som friareal (margen). De resterende positioner deles i 3 felter. Læselinjen printes eller trykkes i positioner á 1/10 in (engelske tommer). Felt 3 pos. 4 + (plus) pos. 5-6 kortartkode pos. 7 < (mindre end) Felt 2 pos betalingsidentifikation (15 cifre + kontrolciffer) Felt 1 pos (plus) pos cifret kreditornummer pos. 33 < (mindre end) 10 FI +75<

11 Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV 9999 KA75 KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV Meddelelse til modtager FAKTURA AF NR Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Checkcifre Betalingsdato 8.728, ,29 Til maskinel aflææning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 762 (01.99) +75< < maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i ne nedenstående felt 1/6" +75< < /10" Placering af læselinje Kortartkode Kortartkoden (75) er omgivet af de grafiske specialtegn + (plus) og < (mindre end) og trykkes i positioner af 1/10 in. Kortartkoden angiver blankettypen samt den rutine, indbetalingskortet skal behandles i Kreditornummer En éntydig 8-cifret identifikation af kreditor. Tildeles af pengeinstituttet Beløbsmodtager Identifikation af dig bestående af kreditornummer, navn, evt. adresse og telefonnummer. Herudover er feltet til disposition for kreditor Hovedregistreringsnummer Der skal altid anføres pengeinstituttets hovedregistreringsnummer i den særlige rubrik ved feltet Beløbsmodtager Betalingsidentifikation med Betalingsidentifikationen, der er på 16 cifre, er en entydig identifikation checkcifferberegning MOD 10 af betalingen for dig. Nummeret anføres i felt 2 i læselinjen i positioner a 1/10 in. Der er 16 positioner i feltet. Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus 10 efter følgende model: Kontrolcifret udregnes ved at gange det 15. ciffer med 2, det 14. med 1, osv. jf. nedenstående eksempel. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen, således at det nye tal tværsummen bliver mindre end 10. Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anvendes som tæller. FI +75< 11

12 Tælleren divideres med 10 modulus. Kontrolcifret er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret 0. Betalingsident.: Vægttal: Summer: Tæller: =62 Tæller/modulus 62/10 = rest = 2 Kontrolciffer 10-2 = 8 Kontrolcifret placeres som det sidste ciffer i strengen Fortrykte beløb Såfremt beløbet fortrykkes kan det anbefales, at der anføres checkcifferkontrol. Checkcifferkontrollen på beløb beregnes efter modulus 97-10, ISO Anførsel af checkcifre sikrer en meget høj grad af sikkerhed overfor fejlregistrering af beløb. Checkcifferudregningen er specificeret i afsnit Checkcifferberegning MOD ISO 7064, modulus anvendes til beregning af checkcifre på beløb. Checkcifrene anføres i beløbslinjen (linje 18) i positionerne 29 og 30. Checkcifrene anføres altid med to cifre. Beregningsmetoden kan simplificeret opstilles således: Der opkræves 1.345,79 kr. Beregning: 1: der tilføjes to nuller til talrækken : der divideres med 97 og der fremkommer en rest på 23 3: checkcifrene bestemmes som (97+1) - 23 = 75 4: checkcifrene føjes til den originale talrække, altså , udskrives som 1.345, Eftervisning: tallet divideret med 97 giver en rest på 1 og er dermed korrekt Betalingsdato En eventuel betalingsdato anføres på blankettens hoveddel ved siden af beløbsfeltet Meddelelse til modtageren På denne type blanket (KA75) kan der anføres en meddelelse til beløbsmodtageren. Meddelelsen skal skrives i feltet på hoveddelens forside. Anvender din kunde selvbetjeningssystemer (netbank) kan der anføres en meddelelse på ialt 41 linjer á 35 karakterer. 12 FI +75<

13 4. Tekniske specifikationer 4.1. Blanketformater Formatet på indbetalingskortet er fastsat ud fra de metriske papirformaters A-række (Dansk Standard DS 910 og 912). Udgangspunktet er A6-formatet (105 x 148 mm), som anvendes til blankethoveddelen, dvs. den del der behandles maskinelt i forbindelse med indløsningen. Kvitteringer i forbindelse med indbetalingskortet er ligeledes udformet efter A-formateterne. Specifikationerne for standard-, minimum- og maksimummål fremgår af bilag 6 og 7. De opgivne mål er nettoblanketmål. Nettoblanketmål og rubrikmål vil normalt være opgivet i millimeter, hvorimod OCR-tegnenes placering vil være angivet i tiendedele engelske tommer (1/10 in) og i sjettedele engelske tommer (1/6 in). Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV 9999 KA75 KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV Meddelelse til modtager FAKTURA AF NR Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Checkcifre Betalingsdato 8.728, ,29 Til maskinel aflææning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 762 (01.99) +75< < Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 1/6" +75< < /10" Placering af læselinje OCR Optical Character Recognition eller maskinel genkendelse er et begreb, der omfatter optisk læsning eller skanning af bestemte skrifttegn. Det skriftsnit, der anvendes på indbetalingskortene, er OCR-B, størrelse 1. Skriftsnittet er detaljeret beskrevet i ISO Recommendation R 1073/II, senest revideret i På indbetalingskort anvendes følgende cifre: samt de grafiske tegn: < + FI +75< 13

14 Stregtykkelsen skal i trykning være konstant. For cifrenes og specialtegnenes vedkommende skal stregen være 0,35 mm = 14/1000 in (engelske tommer). Der kan accepteres en afvigelse på 2/1000 in. OCR-tegn skal altid trykkes med fuldt dækkende dybsort farve. OCR-tegnene, som er placeret i læsezonen, printes eller trykkes i positioner á 1/10 in. Kvaliteten af OCR-linjen skal altid kontrolleres for at sikre korrekt behandling af indbetalingen. OCR-tegnene skal printes, så foden af tallene hviler på en linje 2/6 in svarende til 8,46 mm fra kortets underkant. Det første + tegn skal placeres i position 4 (3/10 in svarende til 7,62 mm) fra kortets venstre kant. Alle tegn skal stå i samme niveau, hvorfor det kan anbefales, at alle tegn printes i samme arbejdsgang ICR Intelligent Character Recognition eller intelligent karaktergenkendelse er et system, hvor en blanket efter skanning videregives som et digitaliseret billede, der aflæses for information. For at sikre den bedst mulige kvalitet skal der på blanketten trykkes to navigationsmærker Navigationsmærker (Targets) Navigationsmærkerne anbringes dels i øverste venstre hjørne i feltet Overførsel fra kontonummer samt i feltet Underskrift ved overførsel fra konto. Stregtykkelsen skal være konstant 0,5 mm og formatet skal være 4 mm i højden og 4 mm bred. Afstand måles fra venstre papirkant hhv. højre papirkant eller perforation. Den korrekte placering er således: blanketkant 54/10 in blanketkant hhv perforation bund af blanket 17/12 in= 36,04 mm Såfremt det af tekniske årsager er nødvendigt at flytte venstre navigationsmærke 2 mm mod højre, skal det højre mærke forskydes tilsvarende, således at den indbyrdes afstand altid er 54/10 in. Ved en sådan ændring skal alle felter på blanketten ligeledes forskydes. Navigationsmærkerne skal altid trykkes med dybsort farve. 14 FI +75<

15 4.4. Bokse til håndudfyldning Felter, der ikke på forhånd udskrives maskinelt på et indbetalingskort, skal indrettes til håndskriftsudfyldning. Det gælder altid feltet til overførsel fra kontonummer. Feltet til beløb skal indrettes til håndudfyldning, når indbetaler selv skal udfylde feltet. Tilsvarende gælder for feltet betalingsdato. A: indvendig højde på boks 8 mm B: indvendig bredde på boks 4 mm C: afstand mellem forkant på to bokse 5,08 mm D: afstand mellem to bokse 1,08 mm E: blindfarveareal min. 1,5 mm F: afstand mellem to bokse med kommaadskillelse 3,63 mm 4.5. Indstillingsmærke Det er formålstjenligt at anbringe et indstillingsmærke dels til indstilling af indbetalingskortet på printeren men også således, at indstillingen kan kontrolleres under udskrivningsprocessen. Indstillingsmærket kan placeres på selve blanketten fx i rubrik Beløbsmodtager. På blanketter med fremføringsmargen kan det anbefales at anbringe indstillingsmærket i margenen. Et H er velegnet, idet bogstavet har både en horisontal og en vertikal streg. Mærket anbringes i samme højde som læselinjen Skæremærker Skæremærker anbringes foroven på indbetalingskortet, således at der ikke er tryk ud for læsezonen. Ved trykning af indbetalingskort anbefales det, at skæremærker er på samme trykplade som OCR-påtryk, navigationsmærker og indstillingsmærke H Typografi Ud over OCR-B skrift i læselinjen, samt kravet til blanketnavn, er der ikke krav til bestemte skriftsnit og grader på indbetalingskortet. Det kan anbefales at bruge samme snit og grader, som på de afbildede standardblanketter eller lignende skrifter. Ledeteksternes skriftstørrelse bør være 6-8 punkt. FI +75< 15

16 4.8. Perforationer Perforationer skal være af en sådan art, at der ikke bliver flossede kanter eller mulighed for afrivning af hjørner, når blanketten skal deles. Perforationerne må endvidere være sådan, at der bliver mindst muligt papirstøv, idet støvet er til stor gene ved blankettens senere maskinelle behandling. Ved valg af perforationer skal der tages hensyn til papirets baneretning, og om blanketten bliver falset i perforationerne som i FIK7631 og FIK7632. Normalt skal perforationerne have 2-4 mm snit og 1 mm vedhæng Merpapir Der kan anbringes merpapir ved enhver kant af en blanket fx faktura, specifikation og bogføringsbilag. Merpapiret må i sin udformning ikke kunne forveksles med blanketten, der tydeligt skal fremstå som en selvstændig blanket. Merpapir skal være fjernet, inden blanketten kommer til ekspedition. Derfor skal merpapiret umiddelbart ved perforeringen være mærket med teksten: AFRIVES INDEN BETALING Fremføringsmargen Der må ikke være fremføringshuller på en nettoblanket. Læsezonen på en blanket skal altid have en lige ubrudt underkant. Eventuelle tekniske krav om fremføringshuller kan løses ved, at der anbringes merpapir ved blankettens side. I dette merpapir kan anbringes fornødne huller til fremføringen. Fremføringsmargener eller andre fremføringshulkanter skal altid være fjernet, før blanketten udleveres/udsendes Arkivhuller Der må ikke være arkiveringshuller i indbetalingskortet Bogtrykkernummer og blanket- I forbindelse med generel tilladelse til trykning af indbetalingskort tildeles identifikation den pågældende blanketproducent (bogtrykker, reproanstalt, laserprinter) et bogtrykkernummer. Dette nummer anbringes i læsezonens øverste højre hjørne eventuelt efterfulgt af blanketproducentens identifikation af oplaget. Foran trykkerinummeret anføres blanketidentifikationen (FIK) og trykkemåned og -år. Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV 9999 KA75 KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager OPKRÆVNINGSSELSKABET ApS STATIONSHALLEN 2830 HERLEV Meddelelse til modtager FAKTURA AF NR Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Checkcifre Betalingsdato 8.728, ,29 Til maskinel aflææning ± Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 762 (01.99) +75< < FIK 762 (01.99) 0000-XXXX Trykkemåned og -år. Blanketidentifikation. Bogtrykkernummer. Godkendelsesnummer for det enkelte oplag. Placering af trykoplysninger. 16 FI +75<

17 4.13. Papir Indbetalingskort skal altid trykkes på hvidt bankpostpapir, 90 g, der er godkendt til maskinel optisk læsning Trykfarver Der er ingen begrænsninger i anvendelse af trykfarver til indbetalingskort. Dog skal: OCR-tegn i læselinjen og navigationsmærker altid trykkes med dybsort farve, ICR-felter skal tiltrykkes med blindfarve. Der må ikke være tryk i hverken beløbsfelter eller i ICR-felter. Ledetekster og streger bør trykkes med en farve, der gør, at blanketten bliver letlæselig. Fx er tekster i de fleste gule nuancer næsten ulæselige, specielt i kunstlys Blindfarver ICR-felter dvs. felter til anførsel af reg.nr., kontonr. og beløbslinje, jf. blanket eksempler, samt andre felter skal være omkranset af blindfarve tryk. En blindfarve kan i blanketmæssig henseende enten være en PMS farve eller en egentlig blindfarve Bagsidetryk Indbetalingeskortets bagside kan benyttes til information fra dig til din kunde. Dog må bagsidetrykket ikke dække OCR-feltet og beløbslinjen. Endvidere skal der trykkes, at bagsiden ikke kan benyttes til meddelelser til kreditor eller pengeinstituttet. 86 mm 7/12 in = 15 mm Holdes fri for tryk Der kan ikke anføres meddelelser til kreditor eller pengeinstituttet på denne side. 4 in/ 101,6 mm 8/6 in = 34 mm Holdes fri for tryk 148 mm FI +75< 17

18 4.16. Tolerance Der er generelt ikke fastsat tolerancer for trykning af indbetalingskort hverken i rubrikopstilling m.v. eller ved trykning af OCR-tegnene. Specielt for trykning af OCR-tegn er det af yderste vigtighed, at placeringen er korrekt, at stregtykkelsen på tegnene nøje overholdes, at tegnene har den korrekte størrelse og at farveføringen giver et fuldt dækkende tryk. Bemærk: Læsezonen skal uanset afvigelser fra standard altid være 5/6 in høj og i hoveddelens hele bredde Nettoblanketmål A) Indbetalingskort FIK761 + FIK762: Standard: 101,6 mm x 210 mm Bredde Hoveddelen: 148 mm Kvitteringsdel: 62 mm Afvigelse fra standardhøjde Minimum: Maksimum: 99 mm 105 mm B) Indbetalingskort FIK7631 og FIK7632: Standardhøjde: 8 in = 203,2 mm Hoveddel højde: 4 in = 101,6 mm Kvitteringsdel højde: 4 in = 101,6 mm Afvigelser fra standardhøjde Hoveddel højde maksimum Kvitteringsdel højde maksimum 105 mm 105 mm Bredde Ved trykning af to blanketter ved siden af hinanden (tvillingblanketter): 147,3 mm (= 58 positioner) Forbehold for betalingen På kvitteringen skal oplysning om betalingsforbehold anføres med samme ordlyd, som er gengivet på eksemplerne. Ordlyden er: Checks og lignende accepteres under forbehold af, at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt. 18 FI +75<

19 Bilag 1 FIK 761 Reg.nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Indbetaler Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager KA75 KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen.ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Betalingsdato..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 761 (01.99) +75< < FI +75< 19

20 Bilag 2 FIK 762 Indbetaler Reg.nr. K ontonr. INDBE T ALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA75 Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen.ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kreditornummer og beløbsmodtager Kreditornummer og beløbsmodtager KVITTERING Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering Checkcifre Betalingsdato Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 762 (01.99) +75< < + 20 FI +75<

21 Bilag 3 FIK 7631 Indbetaler Reg.nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager Meddelelser til modtager Underskrift ved overførsel fra konto Betalingsdato.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 7631 (01.99) +75< < KA75 Kreditornummer og beløbsmodtager Indbetalers navn og adresse Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kvittering.., FI +75< 21

22 Bilag 4 FIK 7632 Reg.nr. K ontonr. INDBETALINGSKORT Indbetaler Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Kreditornummer og beløbsmodtager Meddelelser til modtager Underskrift ved overførsel fra konto Checkcifre Betalingsdato Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År FIK 7632 (01.99) + 75< + < KA75 Kreditornummer og beløbsmodtager Indbetalers navn og adresse Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt. Kvittering 22 FI +75<

23 Bilag 5 Bagside FIK 761, 762, 7631 og 7632 Der kan ikke anføres meddelelser til kreditor eller pengeinstituttet på denne side. FI +75< 23

24 Bilag 6 FIK 76X 4 in = 101,6 mm Alternativ 105 mm 5 mm 11,21 22/6 in 5,31 mm 86 mm 54/10 in 148 mm 210 mm min. 62 mm max. 90 mm 8 x 15 mm 6/6 in = 25,4 mm 17/12 in 62 mm 5 mm 62 mm 7/12 in = 14,81 mm Alternativ 18,21 mm 13/12 in = 27,52 mm 6/6 in = 25,4 mm 3/6 in = 12,7 mm 5/6 in = 21,16 mm 24 FI +75<

25 Bilag 7 FIK 763X 86 mm 62 mm 5 mm 7/12 in = 14,81 mm Alternativ 18,21 mm 4 in = 101,6 mm Alternativ 105 mm 8 x 15 mm 13/12 in = 27,52 mm 5 mm 6/6 in = 25,4 mm 3/6 in = 12,7 mm 5/6 in = 21,16 mm 8/6 in = 33,84 mm 4 in = 101,6 mm Alternativ 105 mm 6/6 in = 25,4 mm 3/6 in = 12,7 mm 7/6 in = 29,61 mm 13 mm 62 mm 73 mm 75 mm 148 mm FI +75< 25

26 Bilag 8 Tilladelse til fremstilling af indbetalingskort Ansøgerfirma Blanketproducentens navn Kontaktperson Adresse Postnummer By Telefonnummer Bogtrykkernummer (Udfyldes af PBS) 1. Ovenstående blanketproducent forpligter sig til at overholde de af PBS fastsatte regler vedrørende fremstilling af indbetalingskort, herunder at opfylde de til enhver tid fastsatte formkrav og tekniske specifikationer om blankettens indretning, tekstangivelse, format, screening og skrifttype m.m. som de fremgår af håndbøgerne Fremstilling af indbetalingskort. 2. Blanketproducenten forpligter sig til at føre kontrol med oplag, således at blanketter med blanketproducentens bogtrykkernummer altid kan spores. 3. Afregning finder sted direkte mellem kunden og blanketproducenten, og PBS kan ikke gøres ansvarlig for betalingens eventuelle udeblivelse. 4. Blanketproducenten har ansvaret for eventuelle fejl og mangler ved blanketterne. PBS kan aldrig drages til ansvar herfor. 5. Denne tilladelse kan inddrages, såfremt blanketproducenten ikke overholder de fastsatte regler for fremstilling af indbetalingskort. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes med passende varsel, såfremt ændringer nødvendiggør dette. 6. Denne tilladelse er udfærdiget i 2 enslydende eksemplarer, der begge stemples, underskrives og sendes til PBS. Det ene eksemplar returneres til blanketproducenten forsynet med underskrift og bogtrykkernummer, mens det andet opbevares hos PBS. PBS, den 1den1 Underskrift Stempel og underskrift 26 FI +75<

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 30.04.05 NR.

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. r Til maskinel aflæsning. Undgå venligst at skrive i nedenstående

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +73<

Fremstilling af indbetalingskort +73< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA NR. 1729 AF 15.04.99 +73< +80882939< 80882939 OPKRÆVNINGSSERVICE

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +75<

Fremstilling af indbetalingskort +75< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 15.04.99 Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +71<

Fremstilling af indbetalingskort +71< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Reg.nr. Kontonr. Checks oglignendeaccepteres under forbe instituttetmodtagerbetalingen. Vedkontan institut medterminal er detudelukkende

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Tilmelding til Betalingsservice INDBETALINGSKORT Reg.nr. Kontonr. Checksoglignendeaccepteres

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Kundenr.: Tilmelding til Betalingsservice Dag Måned År Kundenr.: PBS-nr.: Tilmelding til Betaling Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer

Læs mere

Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober 2014. Version 1

Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober 2014. Version 1 Blankethåndbog Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank Data Scanning A/S Oktober 2014 Version 1 Generelt om betalingsblanketter Indhold 1. Blanketformater... 5 2. Papir... 5 3. 0CR...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken 625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH 625037, Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS til klinikken Velkommen til Formulas katalog over tryksager til klinikken, hvor vi har fornøjelsen

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA

Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN CVR/SE-NR.: Optagelse i hjemmeserviceordningen ANSØGNINGSSKEMA Bemærk: Ansøgningsskema med fakturabestilling udfyldes og sendes til den kommune som virksomheden har adresse

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Manufacturing payment slips +75< Quality Technical specifications Indbetaler Reg.nr. Kontonr. EVALD JUUL 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 30. 04. 05 Kreditornummer og beløbsmodtager

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december

Betalingsinfo. n o v e m b e r 2 0 0 6. ALKA har fokus på Betalingsservice i salgsarbejdet. Husk ændrede afleveringsfrister i december english version on www.betalingsservice.dk n o v e m b e r 2 0 0 6 Betalingsinfo aktuel information om Betalingsservice danmark tager skridtet fuldt ud I sidste nummer af Sygeforsikringen danmark s medlemsblad

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger

Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J. Vi skal bede om bemærkninger Pavia Henrik Kristian Salomon Korniliussen Joelsen Kaj Munks Vej 29,1 th 8260 Viby J Vi skal bede om bemærkninger Klagen har været forelagt /S. Vi vedlægger kopi af indklagedes svar af 24. juli 2017. Vi

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 64 2015-2016 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 64 14. nov. 5. dec. 9. jan. 6. feb. 5. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Big Hero 6 108 min. Familien Jul

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 65 2016 2017 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 65 12. nov. 10. dec. 14. jan. 11. feb. 11. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Chaplins plejebarn 54 min. Far

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print Admiral

Vejledning til brug af e faktura print Admiral PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print Admiral P.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse * Ansøgning Offentlig Institution Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldes af debitor Udfyldt af* Navn * Adresse * Postnummer * By * Kontaktperson * Telefonnummer * E-mail:

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere