Vejledning for tekniske officials

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for tekniske officials"

Transkript

1 Vejledning for tekniske officials (Gældende pr ) 1 INDLEDNING 1.1 Vejledning for tekniske officials udsendes af BWF i henhold til federationens love i ønsket om, at spillet ledes ensartet i alle lande. 1.2 Formålet med denne vejledning er at rådgive dommere om, hvorledes de skal lede en kamp myndigt og fair uden at være nidkære, men idet det sikres, at Spillereglerne overholdes. Vejledningen giver tillige servedommere og linjedommere retningslinjer for, hvordan de skal udføre deres opgaver. 1.3 Alle tekniske officials skal erindre, at spillet er for spillerne. 2 OFFICIALS OG DERES AFGØRELSER 2.1 Dommeren henhører under Referee (Spillereglerne 17.2) og handler på dennes vegne (eller den ansvarlige official ved Referee s fravær (Turneringsledelsen, hvis der ikke er udpeget en Referee)). 2.2 En servedommer udpeges normalt af Referee, men kan udskiftes af dommeren, efter at denne har rådført sig med Referee (Spillereglerne ). 2.3 Linjedommere udnævnes normalt af Referee, men en linjedommer kan udskiftes af Referee eller af dommeren, efter at denne har rådført sig med Referee (Spillereglerne ). 2.4 En officials kendelse er endelig i alle tilfælde, der drejer sig om, hvad der faktisk er foregået under vedkommendes ansvarsområde, undtagen i tilfælde, hvor det helt klart er dommerens vurdering, at linjedommeren har lavet en forkert kendelse, så skal dommeren korrigere linjedommerens kendelse. (Spillereglerne 17.5). Hvis det er dommerens vurdering, at en linjedommer bør skiftes ud, tilkaldes Referee (Spillereglerne og Vejledning 2.3) 2.5 Dommeren afgiver kendelse, når en anden officials udsyn er hindret. Kan ingen afgørelse træffes, dømmes "let" (Spillereglerne ).

2 2.6 Dommeren har myndigheden over banen og dens umiddelbare omgivelser. Denne myndighed begynder, når dommeren går ind på banen, og slutter, når dommeren igen forlader banen (Spillereglerne 17.2). 3 VEJLEDNING FOR DOMMERE 3.1 Før kampen skal dommeren Hente dommerseddel hos Referee (Turneringsledelsen) Sikre sig, at tælleudstyr, som tænkes benyttet, virker Se efter, at netstolperne er placeret på sidelinjerne (Spillereglerne 1.5) Kontrollere nethøjden og sikre, at der ikke er noget mellemrum mellem nettets sidekant og stolperne Sikre sig, hvorvidt der er nogen særbestemmelser for de tilfælde, hvor bolden rammer en forhindring Sikre sig, at servedommer og linjedommere kender deres pligter og er korrekt placeret (afsnit 5 og 6) Sikre, at der er et tilstrækkeligt antal afprøvede bolde (Spillereglerne 3) til rådighed for kampen, således at forsinkelser i spillet undgås. (Det er almindeligt, at dommeren uddelegerer opgaverne i Vejledningens 3.1.3, og til servedommeren, hvis en sådan er udpeget) Undersøge, om spillernes spilledragt er i overensstemmelse med de gældende regler, hvad angår farve, design, spillernavn og reklame, og sørge for, at overtrædelser bliver rettet. Enhver beslutning om, at spilledragten er i strid med reglerne, eller er tæt på, skal meddeles Referee eller dennes afløser før kampen eller, hvis dette ikke er muligt, umiddelbart efter kampen Sikre, at lodtrækningen udføres fair, og at såvel vindere som tabere gør korrekt brug af deres valgmuligheder (Spillereglerne 6). Notér valg af banehalvdel.

3 Notér i doublekampe navnene på de spillere, som starter i højre servefelt. Tilsvarende notering gøres ved begyndelsen af de næste sæt (dette gør det muligt til enhver tid at kontrollere, om spillerne placerer sig i de rigtige servefelter) 3.2 For at begynde en kamp skal dommeren annoncere kampen ved at anvende nedenstående annonceringer idet der peges til højre og venstre når dette siges i annonceringen. (W, X, Y og Z indikerer navne på spillerne, og A, B, C og D på klub eller land). Single Turnering: Mine damer og herrer, på min højre side X, A og på min venstre side Y, B X server, à nul, spil. Holdmesterskaber: Mine damer og herrer, på min højre side A (klubbens navn), repræsenteret af X, og på min venstre side B (klubbens navn), repræsenteret af Y A server, à nul, spil Double Turnering: Mine damer og herrer, på min højre side W, A og X, B, og på min venstre side Y, C og Z, D. X server til Y, à nul, spil. Hvis double-makkeren repræsenterer samme klub eller land annonceres klub eller land efter begge spilleres navne (f. eks. W og X, A ) Holdmesterskaber: Mine damer og herrer, på min højre side A, repræsenteret af W og X, og på min venstre side B, repræsenteret af Y og Z.

4 A server, X til Y, à nul, spil. Annonceringen Spil starter en kamp. 3.3 Under kampen Dommeren skal: anvende standardordvalget i Spillereglernes Appendix 4, Ordliste notere og annoncere stillingen. Annoncer altid serverens score først under serven, hvis der er en servedommer, specielt iagttage modtageren. Dommeren kan også dømme servefejl, hvis det er nødvendigt hvis det er muligt, sikre, at tælleudstyret viser den korrekte stilling, og række højre hånd op over hovedet, hvis Referee s assistance er påkrævet Dette punkt er ikke oversat til dansk, da det ikke er aktuelt for kampe dømt på dansk Når en side taber bolden og dermed retten til fortsat at serve (Spillereglerne og ), siges: Serven over efterfulgt af pointstillingen med det nye servepars points først, og om nødvendigt, samtidig angive dette ved at pege på den nye server og det korrekte servefelt Spil skal af dommeren kun annonceres for: at sætte en kamp eller et sæt i gang efter et ophold eller for at genoptage spillet efter sideskift at genoptage spillet efter tilladt ophold i spillet, eller at indikere overfor spillerne, at spillet skal fortsætte uden unødigt ophold

5 3.3.4 Fejl anvendes, når en sådan indtræffer, undtagen i følgende situationer: en fejl på serveren (Spillereglerne 9.1), dømt af servedommeren efter Spillereglerne 13.1, skal tilkendegives af dommeren ved at sige fejl server. Dommeren skal dømme fejl på modtageren ved at sige fejl modtager ved en fejl, dømt af linjedommeren efter Spillereglerne , er det tilstrækkeligt med linjedommerens kendelse ved fejl, der opstår i forbindelse med Spillereglerne , eller , anvendes fejl kun, hvis afklaring overfor spillere eller publikum er nødvendig I hvert sæt, når den førende spiller/side når 11 point (eller tilsvarende score i kampe, hvor der benyttes andre pointsystemer som beskrevet i Spillereglerne, Appendix 3, Andre pointsystemer ), skal dommeren umiddelbart efter duellen, der giver siden det 11. point, annoncere Serven over, hvis dette er tilfældet, fulgt af scoren, efterfulgt af Ophold, uafhængigt af publikums applaus. Dette indikerer starten på det tilladte ophold, jf i Spilleregler. Under dette ophold skal servedommeren, hvor en sådan er tilstede, sikre, at banen bliver tørret af Under opholdet i sættene, når den førende spiller/side har nået 11 point (Spillereglerne, eller tilsvarende score i kampe, hvor der benyttes andre pointsystemer som beskrevet i Spillereglerne, Appendix 3, Andre pointsystemer ), skal dommeren, når der er gået 40 sekunder, annoncere: [Bane ], 20 sekunder. Gentag denne annoncering. I opholdene (Spillereglerne ) i første og andet sæt og i 3. sæt, efter at spillerne har skiftet banehalvdel, er det tilladt hver side at få indtil 2 personer ind på banen. Disse skal forlade banen når dommeren annoncerer 20 sekunder. At starte et sæt efter ophold annonceres ved at gentage pointstillingen efterfulgt af Spil. Hvis spillerne ikke ønsker ophold jf. Spillereglerne , skal spillet fortsætte uden ophold.

6 3.3.7 Forlænget spil: Når den førende spiller/side når 20 point i hvert sæt, annoncerer dommeren Sætbold eller Matchbold, afhængigt af hvad der er tilfældet Hvis en spiller/side når 29 point i hvert sæt, annoncerer dommeren Sætbold eller Matchbold, afhængigt af hvad der er tilfældet Annonceringerne i Vejledningens og annonceres altid efter serverens pointtal og før modtagerens pointtal Ved afslutningen på hvert sæt annonceres Sæt umiddelbart efter, at den sidste duel har afgjort sættet, uanset publikums applaus. Dette starter opholdet jf. Spillereglerne Efter første sæt siges: Første sæt vundet af [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)],... [resultat], Efter andet sæt siges: Andet sæt vundet af [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)],... [resultat], et sæt til hver. Efterfølgende terminologi i kursiv vedrører udelukkende de kampe, hvor der spilles efter det eksperimentelle pointsystem med 5 sæt til 11 point: eller, hvis dette er tilfældet, [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)] fører 2-0 i sæt Efter tredje sæt siges: Tredje sæt vundet af [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)],... [resultat], [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)] fører 2-1 i sæt. Efter fjerde sæt siges: Fjerde sæt vundet af [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)],... [resultat], 2 sæt til hver.

7 Efter hvert sæt skal servedommeren, hvis en sådan er udpeget, sikre, at banen bliver tørret af i opholdet mellem sættene og placere tavlen for ophold, hvis der er en sådan, midt på banen under nettet. Hvis sættet afgør kampen, siges i stedet: Kampen vundet af [navn(e) på spiller(e) eller hold (i et holdmesterskab)]... [resultatet] Under opholdet mellem 1. og 2. sæt og mellem 2. og 3. sæt (Spillereglerne ) skal der efter 100 sekunder annonceres [Bane ], 20 sekunder, dette gentages Under opholdet (Spillereglerne ) mellem to sæt tillades det hver side at få indtil 2 personer ind på banen. Disse personer må komme på banen når spillerne har skiftet banehalvdel og skal forlade banen igen, når dommeren annoncerer: 20 sekunder For at starte 2. sæt, siges: 2. sæt, à nul, spil Hvis der skal spilles et 3. sæt, siges: 3. sæt, à nul, spil I 3. sæt, eller i en kamp med 1 sæt, siges Serven over, hvis dette er tilfældet, efterfulgt af pointstillingen, efterfulgt af Ophold skift side når den første part når 11 point (Spillereglerne 8.1.3). Når spillerne har skiftet side, gentages pointstillingen, efterfulgt af spil Ved kampens slutning bringes den udfyldte og underskrevne dommerseddel til Referee (turneringsledelsen).

8 3.4 Kendelser på linjen Dommeren skal altid se på linjedommeren (-ne), når bolden lander tæt ved en linje, og altid når bolden er ude, uanset hvor langt. Linjedommeren har eneansvaret for afgørelsen med undtagelse af punkt og herunder Hvis det er dommerens opfattelse, og uden for enhver tvivl, at linjedommeren har lavet en forkert kendelse, skal dommeren annoncere: Korrektion, INDE, hvis bolden er inde; eller Korrektion, OUT, hvis bolden er ude Hvis der ingen linjedommer er, eller dennes udsyn er dækket, skal dommeren straks annoncere: Out før pointstillingen annonceres, når bolden lander udenfor linjen, eller Pointstillingen, hvis bolden lander inde, eller Let, hvis dommerens udsyn også er dækket. (Efterfølgende sidste del af dette punkt er ikke oversat til dansk, da det ikke er aktuelt for kampe dømt på dansk.) Dette punkt inkl. underpunkter er ikke oversat til dansk, da det ikke er aktuelt for kampe dømt på dansk. 3.5 Under spillet Følgende situationer skal iagttages, og der skal handles som beskrevet Der skal dømmes fejl mod en spiller, der glider under nettet (og derved også obstruerer eller distraherer modspilleren) eller kaster en ketsjer ind på modstanderens banehalvdel henholdsvis efter Spillereglerne eller En bold fra en nærliggende bane skal ikke automatisk betragtes som en Let. En Let skal ikke dømmes af dommeren, såfremt det er dommerens opfattelse at: spillerne intet har bemærket, eller

9 at det ikke har generet eller distraheret spillerne En spiller, der råber til sin makker, der er ved at slå til bolden, skal ikke nødvendigvis betragtes, som om han distraherer modstanderen. Det betragtes som distraherende at råbe no shot, fejl o.s.v (Spillereglerne ) Spillere, som forlader banen Pas på, at spillerne ikke forlader banen uden dommerens tilladelse med undtagelse af opholdene beskrevet i Spillereglerne 16.2 og Enhver spiller, som forlader banen, skal påmindes om, at det kræver dommerens tilladelse for at forlade banen (Spillereglerne ) og om nødvendigt kan Spillereglerne 16.7 bringes i anvendelse. Dog er skift af ketsjeren under spil, selvom banen forlades i nogle øjeblikke, uden dommerens tilladelse, i orden Under spillet kan dommeren tillade spillerne at tørre sig eller få noget at drikke, hvis dette ikke forsinker spillet urimeligt Hvis banen skal tørres af, skal spillerne være tilbage på banen, inden aftørringen er færdig Forsinkelser og ophold Dommeren skal sikre at spillerne ikke, med fuldt overlæg, forsinker spillet eller laver ophold i spillet (Spillereglerne 16.4). Unødvendig gåen rundt på banen skal forhindres og Spillereglernes 16.7 kan bringes i anvendelse Coaching udefra Coaching udefra (Spillereglerne ) under enhver form skal forhindres fra det øjeblik, hvor spillerne er klar til at spille, og mens bolden er i spil Dommeren skal sikre, at: trænerne sidder på de dertil indrettede stole og ikke står ved sidelinjen under kampen, ud over hvad de må i de tilladte ophold (Spillereglerne 16.2).

10 der ikke er nogen distraheren eller forstyrrelser af spillet fra nogen af trænerne ingen trænere på nogen måde forsøger at kommunikere med modstanderspillere, -trænere eller -holdledere eller forsøger at benytte nogen form for elektronisk udstyr i løbet af en kamp Hvis det er dommerens opfattelse, at spillet forhindres eller en spiller fra modstanderparret forstyrres af en træner, skal der dømmes Let (Spillereglerne ). Referee skal tilkaldes omgående, hvis dette gentages Referee skal sikre, at Etiske regler for trænere og holdledere overholdes Skift af bold Boldskift under kampen må ikke være unfair. Dommeren skal træffe beslutning om, hvorvidt bolden skal skiftes En bold, hvis hastighed eller flugt er blevet ændret, skal udskiftes, og Spillereglerne 16.7 skal, om nødvendigt, bringes i anvendelse Referee kan alene afgøre, hvilken hastighed på bolde der skal anvendes. Hvis begge sider ønsker at skifte boldhastighed, skal Referee tilkaldes omgående. Referee skal få bolden testet, hvis det er nødvendigt Tilskadekomst eller sygdom under kampen Tilskadekomst eller ildebefindende under kampen skal behandles omhyggeligt og med konduite. Dommeren skal så hurtigt som muligt træffe en beslutning om tilfældets alvor. Referee skal, om nødvendigt, kaldes til banen. Referee skal afgøre, om en læge eller andre personer skal kaldes til banen. Lægen skal undersøge spilleren og informere spilleren om alvorligheden af skaden eller sygdommen. Ingen behandling, som forsinker spillet, skal finde sted på banen. Hvis der er blødning, skal spillet afbrydes, indtil blødningen stopper, eller såret er passende beskyttet.

11 Referee skal informere dommeren om, hvor lang tid spilleren har til rådighed inden spillet skal genoptages. Dommeren skal kontrollere hvor lang tid der er gået Dommeren skal sikre, at modpartens interesser tilgodeses, og Spillereglernes 16.4, 16.5, og 16.7 skal, om nødvendigt, benyttes Når det er passende, på grund af skade, sygdom eller anden årsag, spørges spilleren: Mobiltelefon Stopper du? Hvis svaret er bekræftende, annonceres: [navn på spiller/hold] er stoppet, kampen vundet af [navn på spiller/hold] [resultat] Hvis en spillers mobiltelefon ringer på banen eller dens umiddelbare omgivelser under en kamp, skal det betragtes som brud på Spillereglernes og skal passende straffes efter Spillereglernes Spilleres opførsel på banen Dommeren skal sikre at spillernes opførsel på banen er etisk korrekt og sportslig Ethvert brud på Etiske regler for spillere 4.5, 4.6, 4.7, 4.11 til 4.17 skal betragtes som et brud på Spillereglernes Afbrydelse af spil Hvis spillet må afbrydes, sig: Spillet er afbrudt, og skriv pointstillingen, server, modtager, korrekt servefelt og banehalvdel op. Når spillet skal genoptages, notér varigheden af afbrydelsen, og vær sikker på, at spillerne har indtaget deres korrekte placeringer, og annoncér:

12 Er I klar?, meddel pointstillingen og sig: spil 3.7 Dårlig opførsel Notér og indberet til Referee ethvert tilfælde af dårlig opførsel, og hvilken afgørelse der er truffet Når en dommer administrerer brud på Spillereglernes , eller 16.6 ved at tildele den side, der har forbrudt sig, en advarsel, (Spillereglernes ) siger dommeren: Kom herhen til den spiller, der har forbrudt sig, og efterfølgende [navn], advarsel for dårlig opførsel, og samtidig løftes højre hånd holdende et gult kort over hovedet Når en dommer administrerer grove eller gentagne brud på Spillereglernes 16.2, , eller 16.6 ved at dømme fejl på den side, der har forbrudt sig, og efterfølgende rapportere dette straks til Referee ( eller ) med henblik på diskvalifikation, siger dommeren: Kom herhen til den spiller, der har forbrudt sig, og efterfølgende [navn], fejl for dårlig opførsel, og samtidig løftes højre hånd holdende et rødt kort over hovedet, og dommeren tilkalder straks Referee.

13 3.7.4 Når Referee beslutter at diskvalificere en spiller eller et par, som har forbrudt sig, giver han/hun et sort kort til dommeren. Dommeren siger kom herhen til den pågældende spiller eller det pågældende par og annoncerer: [navn på spiller(e)], diskvalificeret for dårlig opførsel, mens dommeren i højre hånd holder det sorte kort over sit hoved. Enhver diskvalifikation for dårlig opførsel betyder, at en spiller er diskvalificeret for hele turneringen eller mesterskabet Utilbørlig optræden i ophold (Spillereglernes 16.2) behandles som utilbørlig optræden i øvrigt. Dette skal følges op af den respektive annoncering i vejledningens eller umiddelbart efter den dårlige opførsel er forekommet. Ved start af spil efter ophold sig.. sæt, á nul (efter ophold mellem sæt) eller sig 11 [score] (efter ophold ved 11). Kun i tilfælde af brud på Spillereglernes eller skal dommeren annoncere: [navn på spiller], dømt for fejl Derefter annoncer Serven over, hvor dette er tilfældet,efterfulgt af pointstillingen. Sig Spil. Hvis en spiller er diskvalificeret af Referee, annoncer [navn på spiller] diskvalificeret for dårlig opførsel Derefter, annoncer efter vejledningens

14 3.7.6 Dårlig opførsel på banen før og efter kampen behandles iht. det til lejligheden passende pkt i denne vejledning. Noter og indberet til Referee enhver sådan hændelse, og hvilket skridt der er taget. Dette har dog ikke indflydelse på pointstillingen i kampen. 4 ALMENE RÅD OM DOMMERGERNING Dette afsnit giver almene råd, der bør følges. 4.1 Kend og forstå Spilleregler for badminton. 4.2 Afgiv kendelserne ufortøvet og myndigt, men hvis en fejl er begået, så vær ikke bange for at beklage og rette den. 4.3 Alle kendelser og annonceringer af pointstillingen skal afgives tydeligt og tilstrækkeligt højt til at kunne høres klart af spillere og tilskuere. 4.4 Når der foreligger tvivl hos dommeren om, hvorvidt der har forekommet et brud på Spillereglerne eller ej, skal der ikke dømmes fejl, og spillet skal have lov til at fortsætte. 4.5 Spørg aldrig tilskuerne, og lad dig ikke påvirke af dem. 4.6 Støt dine øvrige tekniske officials ved f.eks. diskret at kvittere for linjedommernes kendelser og ved at udvikle et samarbejde med dem. 4.7 Bær den korrekte uniform. Såfremt der ikke er stillet en uniform til rådighed, bær da uniform iht. Clothing Regulations for Umpires i BWF s General Competition Regulations afsnit 24.

15 5 VEJLEDNING FOR SERVEDOMMERE 5.1 Servedommeren skal sidde på en lav stol ved netstolpen, helst over for dommeren. 5.2 Servedommeren har ansvaret for at afgøre, om serveren afgiver en korrekt serv (Spillereglernes til 9.1.8). Hvis det ikke er tilfældet, dømmes "fejl", og det officielle håndsignal benyttes for at vise, hvilken type fejl, der er begået.

16 5.3 De officielle håndsignaler er: Ved afgivelsen af serven (Spillereglernes 9.2 og 9.3) er bevægelsen af serverens ketsjer ikke én vedvarende, fremadgående bevægelse og Server og modtager står ikke i diagonalt modsatte servefelter, hvis de rører en linje, der afgrænser disse servefelter, eller de har ikke en del af begge fødder i konstant berøring med banen i en faststående stilling, indtil serven er afgivet (Spillereglerne 9.2 og 9.3) Første kontakt med serverens ketsjer på bolden er ikke på boldens bund.

17 9.1.5 Hele bolden er ikke under serverens hofte, på det tidspunkt bolden rammes Eksperiment (erstatter 9.1.5): Hele bolden er ikke under 1,10 m fra banens overflade på det tidspunkt, hvor bolden rammes af serverens ketcher Serverens ketsjerskaft og ketsjerhoved peger ikke i nedadgående retning på det tidspunkt, bolden rammes. 5.4 Dommeren kan aftale med servedommeren, at denne skal påtage sig andre opgaver, forudsat at spillerne er underrettet om det. 6 VEJLEDNING FOR LINJEDOMMERE 6.1 Linjedommere skal anbringes på stole, der står i forlængelse af deres linjer ved banens ender og sider, og helst over for dommeren. 6.2 En linjedommer har ansvaret for sin(e) linje(r), dog skal dommeren overrule linjedommerens markering, hvis det er dommerens vurdering og udenfor enhver tvivl, at linjedommeren har lavet en helt klar forkert markering.

18 6.2.1 Hvis bolden lander uden for linjen, ligegyldigt hvor langt fra banen, skal linjedommeren råbe out øjeblikkeligt og så højt, at det høres både af spillere og tilskuere, og samtidig afgive signal ved at strække begge arme vandret ud til siden, så dommeren tydeligt kan se det Hvis bolden er inde, skal linjedommeren ikke sige noget, men pege på linjen med højre hånd. 6.3 Hvis linjedommerens udsyn er hindret, skal han øjeblikkeligt meddele dommeren dette ved at dække øjnene med sine hænder. 6.4 Afgiv ikke kendelse eller signal, før bolden har rørt gulvet. 6.5 Kendelser skal altid afgives, og ingen dommerkendelser - f.eks. at bolden har rørt en spiller - må forudantages. 6.6 De anbefalede markeringer er: Bolden er ude Hvis bolden lander uden for linjen, ligegyldigt hvor langt fra banen, skal han råbe out øjeblikkeligt og så højt, at det høres både af spillere og tilskuere, og samtidig gives signal ved at strække begge arme vandret ud til siden, så dommeren tydeligt kan se det. Bolden er inde Hvis bolden er inde, sig intet, men peg på linjen med højre hånd.

19 Hvis udsynet er dækket Hvis udsynet er hindret, meddeles dommeren dette øjeblikkeligt ved at dække øjnene med hænderne.

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton (Gældende pr. 21.05.2016) Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp

Læs mere

SPILLEREGLER 2013/2014

SPILLEREGLER 2013/2014 SPILLEREGLER 2013/2014 for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 09.11.2015) 1. Formål Formålet med disse regler er: 1.1 at sikre og opretholde en ordentlig og fair administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer,

Læs mere

Trænere og undervisere Etiske Regler

Trænere og undervisere Etiske Regler Trænere og undervisere Etiske Regler (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At opretholde de højeste standarder for opførsel blandt trænere og undervisere samt dem, som udøver en lignende rolle i et undervisnings-/læringsmiljø,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 01.06.2017) 1. FORMÅL 1.1 At sikre og opretholde en fair og ordentlig administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer, og at beskytte spillernes rettigheder

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER 2009 - gældende fra 1. januar 2009 Generelle retningslinier for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

SPILLERNES ETISKE REGLER

SPILLERNES ETISKE REGLER SPILLERNES ETISKE REGLER 1. Formål Formålet med disse regler er: 1.1 at sikre og opretholde en ordentlig og fair admini-stration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer, og at beskytte spillernes

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

HÅNDBOG FOR LINJEDOMMERE

HÅNDBOG FOR LINJEDOMMERE BADMINTON PÅ LINJEN HÅNDBOG FOR LINJEDOMMERE Februar 2012 BADMINTON PÅ LINJEN Linjedommergruppen (LD-gruppen) under Badminton Danmark har eksisteret siden VM 1999, og vi har ca. 50 meget aktive linjedommere.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

BadminPlay præsentation ved Yonex Copenhagen Masters 2015

BadminPlay præsentation ved Yonex Copenhagen Masters 2015 BadminPlay præsentation ved Yonex Copenhagen Masters 2015 BadminPlay præsenteres under Yonex Copenhagen Masters 2015, og er i denne første præsentation målrettet single på et spillemæssigt niveau svarende

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Fastsat af Badminton World Federation (BWF). Gældende fra 01/12/2012 Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

U13 E-række BADMINPLAY. Udvikling af kompetencer på en sjov måde - regler og illustrationer

U13 E-række BADMINPLAY. Udvikling af kompetencer på en sjov måde - regler og illustrationer MINPLY Udvikling af kompetencer på en sjov måde - regler og illustrationer 5. udgave, august 2017 1 MINPLY spillet, der på en sjov og legebetonet måde, udvikler dine tekniske, taktiske og mentale kompetencer.

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

DGI Badminton. BadmintonPeople. Sådan kommer du godt igang.

DGI Badminton. BadmintonPeople. Sådan kommer du godt igang. DGI Badminton 1 BadmintonPeople Sådan kommer du godt igang www.dgi.dk 2 BadmintonPeople BadmintonPeople er Danmarks officielle badmintonportal for klubber, spillere og badminton-interesserede. Formålet

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204

http://www.sportspladsen.dk/statisk.php4?id=204 Side 1 af 26 (gældende fra 20. april 2000) SINGLE Banen 2. Fast tilbehør 3. Bolden 4. Ketsjeren 5. Server og modtager 6. Valg af side og serv 7. Serven 8. Fodfejl 9. Aflevering af serv 10. Servefejl 1

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

e-scoresheet - guide fra Volleyball Danmark 2017

e-scoresheet - guide fra Volleyball Danmark 2017 PC-programmet e-scoresheet har nu afløst DT-kampskemaet på papir ved alle divisionskampe i Danmark. Alle klubber med divisionshold, skal derfor have computer med e-scoresheet installeret, og sekretærer

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Brøndby den 8. januar 2016 KENDELSE Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Ved skrivelse af 22.12.2015 har Københavns Badminton Klub

Læs mere

Reklamereglement for Badminton Danmark

Reklamereglement for Badminton Danmark Reklamereglement for Badminton Danmark Generelt 1 Dette reglement er gældende ved individuelle turneringer og holdturneringer, som er godkendt af Badminton Danmark. I internationale turneringer under Badminton

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

www.table-soccer.org Regelsæt

www.table-soccer.org Regelsæt www.table-soccer.org Regelsæt 15/01-2007 1 Indholdsfortegnelse: Indhold Introduktion Kvalificerede Autoriteter Officielle ord Materialer og udstyr 1. Etisk regelsæt 2. Kampen 3. At starte kampen 4. Klar

Læs mere