Årsregnskabsmeddelelse 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2003"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2003 I 2003 blev AO s omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i Nettoresultat steg med 33 % til i alt 32 mio. kr. Bestyrelsen foreslår at hæve udbyttet til 30 kr. pr. aktie, hvoraf 6 kr. er ekstraordinært. Omsætningen i 2004 vil blive påvirket positivt af købet af A/S Poul Thoft Simonsen. Herudover forventer koncernen en vækst i omsætningen og et resultat før skat på ca. 55 mio. kr. i BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang Albertslund Tlf Fax CVR-nr side 1/16

2 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.110,3) 1.323,8) 1.512,7) 1.430,0) 1.510,0) Bruttoavance 276,9) 326,1) 376,1) 379,0) 397,9) Omkostninger (231,8) (296,8) (331,6) (346,5) (354,4) Resultat af primær drift 45,1) 29,9) 45,5) 33,0) 44,0) Finansielle poster, netto 11,3) 6,3) 5,6) 7,5) 6,4) Ordinært resultat før skat 56,4) 36,2) 51,1) 40,5) 50,4) Skat af årets resultat * (17,8) (13,8) (17,2) (15,9) (17,7) Årets resultat 38,6) 22,4) 33,9) 24,6) 32,7) Samlede aktiver * 567,7) 809,5) 752,4) 733,0) 772,5) Investering i materielle anlægsaktiver 25,7) 108,9) 21,6) 24,0) 35,0) Selskabskapital 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) 57,0) Egenkapital * 347,5) 359,2) 381,9) 395,1) 416,6) Antal medarbejdere 416) 485) 520) 525) 522) Nøgletal Bruttoavance i % 24,9) 24,6) 24,9) 26,5) 26,4) Omkostningsgrad 20,9) 22,4) 21,9) 24,2) 23,5) Overskudsgrad 4,1) 2,3) 3,0) 2,3) 2,9) Afkastningsgrad 7,9) 3,7) 6,0) 4,5) 5,7) Egenkapitalforrentning 11,6) 6,3) 9,1) 6,3) 8,1) Soliditetsgrad 61,2) 44,4) 50,8) 53,9) 53,9) Indre værdi 610) 630) 670) 693) 731) Børskurs ultimo året 420) 385) 350) 360) 550) Price earning 6,2) 9,8) 5,9) 8,3) 9,6) Udbytte pr. 100 kr. aktie 20,0) 20,0) 22,0) 22,0) 30,0) Indtjening pr. 100 kr. aktie 68) 39) 59) 43) 57) * Korrigeret for at opnå sammenlignelighed i forbindelse med ændret anvendt regnskabspraksis i side 2/16

3 Bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S har på et møde d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for Koncernregnskabet omfatter Brødrene A & O Johansen A/S, filialen AO-MAVAB i Sverige, samt de 100 % ejede datterselskaber AO Invest A/S, SEKO EL & VVS A/S, E-byg.com A/S, VVS NET A/S, El-torvet.com A/S og Vaga Tehnika Eesti OÜ i Estland. Resumé: I 2003 blev AO s omsætning på mio. kr. mod mio. kr. i Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i Nettoresultat steg med 33 % til i alt 32 mio. kr. Bestyrelsen foreslår at hæve udbyttet til 30 kr. pr. aktie, hvoraf 6 kr. er ekstraordinært. Omsætningen i 2004 vil blive påvirket positivt af købet af A/S Poul Thoft Simonsen. Herudover forventer koncernen en vækst i omsætningen og et resultat før skat på ca. 55 mio. kr. i LEDELSENS BERETNING AO s forretningsgrundlag Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed, der med et bredt sortiment af tekniske installationsmaterialer henvender sig til følgende markeder: Det professionelle marked. Gør det selv-markedet. Koncernen har over kunder, som tilbydes et lagersortiment på mere end varevarianter. Det professionelle marked betjenes via et centrallager med 40 servicecentre i Danmark, to servicecentre i Sverige samt et servicecenter i Estland. Gør det selv-markedet forsynes fra et centrallager beliggende i Hvidovre. Kundestrukturen på det professionelle marked er væsentligt fragmenteret, hvor gør det selv-markedet er kendetegnet ved relativt få, store kunder. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Estland. I 2003 udgjorde den udenlandske omsætning mindre end 10 % af koncernens samlede omsætning. AO-koncernen beskæftigede i alt 522 medarbejdere i side 3/16

4 Det professionelle marked Det professionelle marked for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, EL-, og VA-produkter samt VÆRKTØJ. Sortimentet udgør % af omkostningerne ved et byggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i følgende: nybyggeri og ReMoVe (reparation, modernisering og vedligeholdelse). Gennem et effektivt lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kloakmestre, kommuner, værker, offentlige institutioner samt industrien. Det samlede marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 11 mia. kr. i Danmark, ca. 1 mia. kr. i Skåne og ca. 0,5 mia. kr. i Estland. Gør det selv-markedet Gør det selv-markedet i Danmark betjenes gennem AO s datterselskab, SEKO EL & VVS A/S, med et teknisk sortiment, der omfatter el- og vvs-produkter. Selskabets primære kundegruppe er byggemarkeder, installatørbutikker samt øvrige detailhandelsvirksomheder. Ovennævnte marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 600 mio. kr. Vision og strategi Det er AO s vision at være den professionelle håndværkers foretrukne leverandør af tekniske installationsmaterialer til ReMoVe-markedet samt en af de foretrukne på projektmarkedet til nybyggeri. På gør det selv-markedet er det koncernens vision at være en af de foretrukne leverandører af el- og vvs-produkter. Ved at være trendsætter skaber AO værditilvækst for sine kunder. Det er AO s strategi at udvikle, udnytte og udtrykke koncernens særpræg, der er baseret på AO s koncepter og kultur. Hovedkonceptet er one stop shopping, hvor kunderne tilbydes et komplet tekniksortiment i et afhentnings- og leveringssystem. Konceptet understøttes af import og udvikling af egne sortimenter rettet mod både det professionelle marked og gør det selv-markedet. I den forbindelse deltager AO i et internationalt samarbejde gennem WIM (Wholesalers of Installation Material) og NORDIM A/S (Nordic Distributors of Installation Material), som er netværker af tilsvarende grossister i Europa. Målet med dette samarbejde er udveksling af relevant information samt indkøb til konkurrencedygtige priser. AO har udviklet en række IT-koncepter til at styrke kundernes konkurrenceevne og effektivisere deres forretningsgange: AO-Online, ebyg.com (brancheportal), MILOX (Den Intelligente Servicevogn) og Atlantis (udstilling/beregning). AO anser medarbejderne som sit vigtigste aktiv. De tilbydes et omfattende videreuddannelsesprogram via AO-Skolen for gennem fortsat uddannelse at tilpasse sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. Grundlaget for AO s fortsatte konkurrenceevne er innovation. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. Den økonomiske målsætning er: - over et par år at realisere et resultat før skat på 4-5 % af omsætningen, under hensyntagen til markedssituationen - at fastholde en soliditetsgrad på minimum 40 %. side 4/16

5 Årets aktiviteter For yderligere at styrke one stop shopping-konceptet, hvor de professionelle kunder tilbydes et komplet byggeteknisk sortiment, fortsatte Brødrene A & O Johansen A/S i 2003 med at introducere el-produkter på de enkelte servicecentre. I januar 2003 flyttede AO de to eksisterende afdelinger i Roskilde med salg af henholdsvis vvs- og el-produkter til en ny fælles adresse. Afdelingens nye placering samt det udvidede sortiment betød øget salg samt tilgang af nye kunder. I foråret 2003 kunne servicecentrene i Kastrup, Lyngby og Frederiksværk tilbyde kunderne et komplet byggeteknisk sortiment. I efteråret 2003 blev el-sortimentet lanceret på servicecentrene i Rødovre, Nørrebro, Herning og Kolding. Koncernen kan nu tilbyde kunderne et samlet teknik-sortiment på 20 afdelinger spredt over hele landet. For at understøtte konceptet udgav AO et el-materielkatalog samt et belysningskatalog. En ny og forbedret version af AO-Online blev lanceret i efteråret Via AO-Online kan alle lagerførte varer bestilles 24 timer i døgnet. Herudover er der adgang til forskellige værktøjer, der kan hjælpe kunden i den daglige drift, f.eks. et nettoprissystem samt projekt- og avancestyringssystemer. AO-Onlines nye og overskuelige opbygning har øget effektiviteten, og i forhold til sidste år er omsætningen via AO- Online mere end fordoblet. Ved etableringen af ebyg.com var målsætningen, at portalen skulle være den professionelle håndværkers foretrukne brancheportal. Med over tilmeldte brugere i 2003 blev dette mål indfriet. Via ebyg.com får brugerne bl.a. løbende tilsendt opdatering af produktnyheder samt andre brancherelaterede oplysninger. Ved at bruge portalens unikke IT-værktøjer kan håndværkerne optimere deres egne forretningsgange. Tilbud kan f.eks. udarbejdes hurtigt og nemt, og håndværkerne har mulighed for at købe virksomhedsrapporter samt information om byggesager. AO forventer at fastholde og udbygge det stigende antal brugere af ebyg.com ved yderligere optimering af portalen. I december 2003 købte AO naboejendommen beliggende Rørvang 1. Efter en omfattende renovering skal ejendommen bl.a. huse AO-EL s centrallager, der tidligere har ligget i Hårlev. For at forbedre servicen over for koncernens kunder på Bornholm købte AO i 2. halvår 2003 en industrigrund i Rønne, hvor der i løbet af 2004 vil blive opført et servicecenter. I slutningen af 2003 indgik AO en lejekontrakt for lejemålet beliggende Århusvej 19 N i Nykøbing Falster, hvor AO åbner et nyt servicecenter i februar Vaga Tehnika Eesti OÜ købte i januar 2003 en grund i Tallinn, hvorpå der vil blive opført et moderne servicecenter. Bygningen forventes at stå klar til brug omkring 1. juni Koncernens internationale samarbejde er blevet intensiveret i kraft af etableringen af WIM. Via dette samarbejde er det lykkedes at få eneforhandlingen af flere produkter under eget mærke, f.eks. Eurorad-radiatorer og InoxPresfittings. For at sikre at den enkelte medarbejder kan yde en optimal service i forbindelse med salg af koncernens samlede varesortiment, etablerede AO sidste år en teknikuddannelse i samarbejde med udvalgte tekniske skoler. Dette samarbejde er i 2003 videreudviklet. For at højne medarbejdernes generelle IT-viden fik alle medarbejdergrupper endvidere tilbudt undervisning i gængse IT-programmer. Virksomhedens forebyggende sundhedskoncept for medarbejderne, med bl.a. behandlingsklinik og motionscenter på hovedkontoret i Albertslund, har været flittigt anvendt og vist sin berettigelse. side 5/16

6 Den 2. januar 2004 havde AO 90-års fødselsdag. Begivenheden vil blive markeret ved, at AO udlodder et ekstraordinært udbytte på 6 kr. pr. aktie til aktionærerne samt udsteder medarbejderaktier til en samlet nominel værdi af 1 mio. kr. Aktierne udtages af koncernens beholdning af egne aktier. Den 7. januar 2004 bekendtgjorde AO, at koncernen med virkning pr. 1. januar 2004 overtog værktøjs- og maskingrossisten Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen (PTS) med hovedsæde i Esbjerg. Derudover har PTS fire salgsafdelinger i Glostrup, Odense, Århus og Ålborg. PTS henvender sig til professionelle håndværkere inden for bygge- og anlægssektoren. Med købet forstærker AO sin værktøjsdivision med både ekspertise, flere varevarianter, større sælgerstab og flere kundegrupper. I 2004 vil de enkelte PTS-salgsafdelinger blive integreret med AO s afdelinger. I forbindelse med købet af PTS har AO Invest A/S overtaget en ejendom beliggende Søren Frichs Vej 24, 8000 Århus C. Som følge af PTS-købet samt ombygning og etablering af flere AO-afdelinger forventes investeringerne for 2004 at udgøre ca. 200 mio. kr. Regnskabsberetning Årsrapporten for Brødrene A & O Johansen A/S for 2003 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. I henhold til gældende bestemmelser skal årsrapporten for 2005 aflægges i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Implementeringen af disse standarder forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i koncernens regnskabspraksis. Koncernen Koncernens omsætning blev i ,0 mio. kr. mod 1.430,0 mio. kr. i 2002 svarende til en fremgang på 5,6 %. Bruttoavancen steg med 18,9 mio. kr. til i alt 397,9 mio. kr. De samlede omkostninger udgjorde 354,4 mio. kr. Stigningen på 2,3 % i forhold til sidste år kan primært henføres til personaleomkostninger. Resultat før skat blev 50,4 mio. kr. mod 40,5 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på 24,5 %. Efter skat udgør resultatet et overskud på 32,7 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 33,2 %. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som senest meddelt i koncernens delårsrapport af 14. november Bestyrelsen finder det realiserede resultat tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at udbyttet øges med 2 kr. til i alt 24 kr. pr. aktie. Derudover foreslås et ekstraordinært udbytte på 6 kr. pr. aktie i anledning af koncernens 90-års fødselsdag, således at det samlede udbytte pr. aktie i 2003 vil andrage 30 kr. Koncernens aktiver blev 772,5 mio. kr. mod 733,0 mio. kr. i fjor, svarende til en stigning på 5,4 %. Selskabets likviditet blev påvirket positivt af driften med 20,8 mio. kr. mod 59,2 mio. kr. i De samlede investeringer udgjorde i ,0 mio. kr. mod 24,0 mio. kr. året før. Som følge af årets investeringer samt udbytteudbetalinger er årets samlede nettolikviditetsvirkning negativ med 25,7 mio. kr. mod en positiv nettolikviditetsvirkning på 82,4 mio. kr. i fjor. Koncernens egenkapital udgjorde ved årets udgang 416,6 mio. kr. mod 395,1 mio. kr. i 2002, svarende til en soliditet på 53,9 %. side 6/16

7 Det professionelle marked Koncernens omsætning på det professionelle marked blev i ,0 mio. kr. mod 1.349,7 mio. kr. i 2002, svarende til en fremgang på 2,5 %. Stigningen i omsætningen skyldes et øget salg på det danske marked. I 2003 realiserede koncernen en bruttoavance på 374,4 mio. kr. mod 360,1 mio. kr. året før. De samlede omkostninger udgjorde 333,7 mio. kr. mod 327,6 mio. kr. i fjor. På det danske marked realiserede koncernen en omsætning på 1.321,7 mio. kr. mod 1.270,0 mio. kr. sidste år, svarende til en stigning 4,1 %. I de udenlandske aktiviteter udgjorde omsætningen 61,3 mio. kr. i 2003 mod 79,6 mio. kr. året før. Gør det selv-markedet SEKO EL & VVS A/S, med hovedsæde på Avedøre Holme i Hvidovre, betjener gør det selv-markedet med et sortiment bestående af el- og vvs-produkter. I 2003 udgjorde omsætningen 126,9 mio. kr. mod 79,7 mio. kr. året før. Bruttoavanceprocenten faldt som følge af den hårde konkurrence. Salgsfremgangen i SEKO EL & VVS A/S førte til et tilfredsstillende resultat for AO Invest A/S I 2. halvår 2003 erhvervede selskabet en byggegrund i Rønne, hvor der i 2004 vil blive opført et servicecenter. Resultatet for 2003 er i overensstemmelse med forventningerne, dog påvirket af ekstraordinære afskrivninger på selskabets ejendom i Hårlev på i alt 3,5 mio. kr. som følge af flytningen af el-lageret til Albertslund. I forbindelse med købet af Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen har AO Invest A/S erhvervet en ejendom i Århus. Forventninger til fremtiden I 2004 forventes den lave rente samt det indgåede boligforlig at medføre et øget boligbyggeri, mens kontor- og erhvervsbyggeriet fortsat forventes at være på et lavt niveau. ReMoVe-markedet (reparation, modernisering og vedligeholdelse) vurderes at være på niveau med Som følge heraf forventer koncernen en vækst i omsætningen for Væksten vil være størst i 1. halvår. Derudover vil købet af Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen medføre en omsætningsstigning på ca. 10 %, mens resultatpåvirkningen vil være neutral i På baggrund af ovennævnte markedsforudsætninger samt et investeringsprogram på ca. 200 mio. kr., der først og fremmest kan henføres til købet af PTS samt ombygning og etablering af flere AO-afdelinger, forventer ledelsen for år 2004 et resultat før skat på ca. 55 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. i Særlige risici Finansielle risici Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. side 7/16

8 Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er steget fra 238,3 mio. kr. i 2002 til 263,3 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 1,5 mio. kr. Kreditrisiko: Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. Corporate governance Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne fra Nørby-udvalget. Bestyrelsen har følgende særlige bemærkninger: 1) Stemmeretsbegrænsninger Fondsbørsintroduktionen er foretaget med en kombineret ejerstruktur af stamaktier og præferenceaktier. Dette har givet aktionærerne værdier over en længere årrække i form af fondsaktier og udbytte. Bestyrelsen ønsker at fastholde denne ejerstruktur, som bl.a. betyder, at en eventuel overtagelse af selskabet kun kan ske med stamaktionærernes accept. Stamaktierne kan ikke omsættes uden bestyrelsens godkendelse, medens præferenceaktierne er frit omsættelige, tilligemed at denne aktiegruppe er sikret et forlods kumulativt udbytte. 2) Dansk - engelsk Selskabet fortsætter indtil videre med alle oplysninger på dansk. 3) Kvartalsrapporter Selskabet udsender kvartalsrapporter. 4) Bestyrelse Med hensyn til sammensætning og størrelse anses bestyrelsen for at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise til at træffe beslutninger og udøve kontrol. Selskabet anvender ikke bestyrelsesudvalg. 5) Evaluering Nuværende samarbejde og arbejdsform anses for tilstrækkeligt. Miljøforhold Brødrene A & O Johansen A/S administration og centrallager i Albertslund har været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO siden Afdelingerne Vaga Teknik og Aquex, der er placeret i Vejle, har været miljøcertificeret efter samme standard siden Selskabets målsætning om genanvendelse af mere end 60 % af den samlede affaldsmængde blev opfyldt i 2001 og er siden blevet fastholdt. I forbindelse med en videreudvikling af selskabets miljøpolitik er der fastsat en målsætning om at reducere miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer med minimum 5 %. Denne målsætning blev opfyldt i Selskabets miljømålsætning for 2004 er en reduktion af miljøbelastningen ved intern transport mellem landsdelene på 10 %. side 8/16

9 Aktionærinformation Udbytte Det ordinære udbytte foreslås øget fra 22 kr. til 24 kr. pr. aktie. I forbindelse med selskabets 90-års fødselsdag den 2. januar 2004 foreslår bestyrelsen, at der udloddes et ekstraordinært udbytte på 6 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte for 2003 bliver 30 kr. pr. aktie. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør tkr. Heraf er tkr. stamaktier og tkr. præferenceaktier. Hver stamaktie á kr. har 100 stemmer, mens hver præferenceaktie á 100 kr. har 1 stemme. Ud over forskellen i antallet af stemmer adskiller de to aktieklasser sig på følgende punkter: Stamaktierne er ikke omsætningspapirer, mens præferenceaktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Præferenceaktiekapitalen har ret til forlods kumulativt udbytte på 6 %. I tilfælde af likvidation dækkes præferenceaktiekapitalen forud for stamaktiekapitalen. Aktionærsammensætningen fremgår nedenfor: Antal Antal Antal aktier - Kapital % Stemmer % stamaktier præferenceaktier nom. værdi Evoleska Holding AG Seerosenstrasse 20 CH-6362 Stansstad Schweiz ,23 % 52,36 % Lønmodtagernes Dyrtidsfond Danmark ,31 % 5,45 % Nordea-Gruppen, Danmark: Nordea Bank Danmark A/S ,23 % 2,77 % Nordea A/S, Nominee Clients Account ,03 % 0,02 % Investeringforeningen Nordea Invest A/S ,82 % 2,55 % TeleFinans a/s Danmark ,76 % 14,15 % Øvrige navnenoterede aktier ,01 % 10,21 % Ikke navnenoterede aktier ,61 % 7,19 % I alt ekskl. egne aktier ,0 % 94,7 % Egne aktier ,0 % 5,3 % Total ,0 % 100,0 % side 9/16

10 Den øverste ledelses aktiebesiddelser i Brødrene A & O Johansen A/S ultimo december 2003 Ifølge Brødrene A & O Johansen A/S interne regler om handel med værdipapirer udstedt af Brødrene A & O Johansen A/S må medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og øvrige anført på selskabets insiderliste købe og sælge sådanne værdipapirer i en periode på fire uger efter, at der er offentliggjort års- eller delårsrapport. Samlet besiddelse af Fondskode: DK præferenceaktier i selskabet 4) Kursværdi 1) Bestyrelse 2) Direktion 2) + 3) + 4) Øvrige insidere 2) Samtlige insidere 2) Note: 1) Den beregnede kursværdi er baseret på slutkursen den 31. december 2003 på ) Opgørelsen indeholder oplysninger om de pågældende personers nærtståendes aktiebesiddelser. 3) Aktier ejet af personer, der både er medlemmer af bestyrelse og direktion, er medregnet som en del af direktionens aktiebeholdning. 4) Herudover ejer direktionen og de pågældende personers nærtstående stamaktier til en nominel værdi af kr ,- svarende til den samlede stamaktiekapital. Fondsbørsmeddelelser i januar 2003: Ændring til finanskalender for februar 2003: Årsregnskabsmeddelelse marts 2003: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 12. marts 2003: Årsrapport marts 2003: Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 27. marts 2003: Forløb af ordinær generalforsamling. 13. maj 2003: Delårsrapport for 1. kvartal juni 2003: Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 21. august 2003: Delårsrapport for 1. halvår september 2003: Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser. 14. november 2003: Delårsrapport for kvartal december 2003: Finanskalender for år december 2003: Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser. Finanskalender for februar 2004: Årsregnskabsmeddelelse for marts 2004: Ordinær generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 13. maj 2004: Delårsrapport for 1. kvartal august 2004: Delårsrapport for 1. halvår november 2004: Delårsrapport for kvartal side 10/16

11 Forslag til generalforsamling 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2005 at erhverve egne aktier inden for 10 % af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10 %. 2. Bestyrelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Jan Steen Knudsen (født 1963) administrerende direktør i TeleFinans a/s vælges til selskabets bestyrelse til afløsning af Michael Ring. 3. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr og kursregulering af tilknyttede virksomheder tkr. 286 og reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr og overførsel fra forrige år tkr i alt til disposition tkr anvendt som følger: Udbytte, 24 % af tkr tkr Ekstraordinært udbytte, 6 % af tkr tkr Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr Overført til næste år tkr I alt tkr Det trykte regnskab forventes at foreligge den 19. marts Albertslund, den 23. februar 2004 Ivan Hermansen Bestyrelsesformand Niels A. Johansen Adm. direktør Kontaktpersoner: Niels A. Johansen/Bettina Winther Telefon: Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 side 11/16

12 Resultatopgørelse for 1. januar december (Alle beløb er i hele kr.) Moderselskab Koncern) ) 2003) 2002) ) ) Nettoomsætning ) ) ( ) ( ) Vareforbrug ( ) ( ) ) ) Bruttoavance ) ) 0) 0) Andre driftsindtægter 479) 415) ) ) Bruttoresultat ) ) ( ) ( ) Eksterne omkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) Af- og nedskrivning af materielle (31.005) (26.857) og immaterielle anlægsaktiver (37.878) (39.116) (8.952) (8.291) Andre driftsomkostninger (8.932) (9.834) ( ) ( ) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) ) ) Resultat af primær drift ) ) Resultat før skat i tilknyttede 1.432) 2.040) virksomheder 0) 0) ) ) Finansielle indtægter ) ) (12.772) (7.945) Finansielle omkostninger (12.746) (14.680) ) ) Resultat før skat ) ) (15.903) (17.651) Skat af årets resultat (17.651) (15.903) ) ) Årets resultat ) ) Forslag til resultatdisponering: ) ) Foreslået udbytte Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning 8.157) 666) efter den indre værdis metode 3.864) ) Overført overskud ) ) side 12/16

13 Balance pr. 31. december AKTIVER Moderselskab Koncern Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat og udskudt skat Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt side 13/16

14 Balance pr. 31. december PASSIVER Moderselskab Koncern Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Øvrige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 0 0 Udskudt skat Langfristede gældsforpligtelser 0 0 Realkreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser 0 0 Realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Udbytte tidligere år Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt side 14/16

15 Egenkapitalopgørelse Moderselskab Koncern) 2002) 2003) 2003) 2002) ) ) Aktiekapital 1. januar ) ) 0) 0) Kapitalforhøjelse/-nedsættelse i årets løb 0) 0) ) ) Aktiekapital 31. december ) ) ) ) Opskrivningshenlæggelse 1. januar ) ) 0) 0) Bevægelser i årets løb 0) 0) ) ) Opskrivningshenlæggelse 31. december ) ) Reserve for nettoopskrivning efter 3.981) ) den indre værdis metode 1. januar 0) 0) 8.157) 666) Overført fra resultatdisponering 0) 0) Reserve for nettoopskrivning efter den ) ) indre værdis metode 31. december 0) 0) ) ) Øvrige reserver 1. januar ) ) 0) 0) Bevægelser i årets løb 0) 0) ) ) Øvrige reserver 31. december ) ) ) ) Overført overskud 1. januar ) ) 3.864) ) Overført fra resultatdisponering ) ) 1.094) 1.094) Udbytte egne aktier 1.094) 1.094) 83) 286) Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder 286) 83) 0) 0) Nedskrivning egne aktier 0) 0) ) ) Overført overskud 31. december ) ) ) ) Foreslået udbytte 1. januar ) ) (11.446) (11.446) Betalt udbytte (11.446) (11.446) (1.094) (1.094) Udbytte vedrørende egne aktier (1.094) (1.094) ) ) Overført fra resultatdisponering ) ) ) ) Foreslået udbytte 31. december ) ) ) ) Egenkapital 31. december ) ) side 15/16

16 Pengestrømsopgørelse for koncernen Driftens likviditetsvirkning Resultat af primær drift ) ) Finansielle poster, netto 6.361) 7.503) Ordinært resultat ) ) Urealiserede kurstab 50) 0) Afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver 5.026) 5.276) Materielle anlægsaktiver ) ) ) ) Omsætningsformue: Ændring debitorer (27.906) ) Ændring andre tilgodehavender (6.687) (1.214) Ændring varelager (27.339) 6.494) Ændring vareleverandører 6.585) (13.652) Ændring anden kortfristet gæld 2.890) (52.457) (11.056) 5.973) Betalt selskabsskat (13.619) (25.518) Finansiering fra driften ) ) Investeringernes likviditetsvirkning Bygninger (14.110) (6.922) Lejede lokaler (2.028) (777) Driftsmateriel (18.829) (16.272) (34.967) (23.971) Finansieringens likviditetsvirkning Optagelse realkreditlån 0) ) Provenu ved afhændelse af værdipapirer 713) 0) Afdrag på langfristet gæld (1.109) (831) Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier (11.447) (11.446) Valutakursregulering af tilknyttede selskaber 286) 83) (11.557) ) Årets likviditetsvirkning (25.677) ) Likvider: Primo ) 3.011) Ultimo 4.658) ) ) (17.467) Bankgæld: Primo ) ) Ultimo ) 9.857) ) (64.901) Likviditetsdisponering ) (82.368) side 16/16

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO....................................................... 4 5-ÅRSOVERSIGT.................................................... 6 ÅRSBERETNING.....................................................

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere