TIB 9 NYT. Nørrebrohallen 16. december 2010, kl Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB 9 NYT. Nørrebrohallen 16. december 2010, kl. 16.00. Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7"

Transkript

1 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 9 DECEMBER 2010 Stiftende møde i den fælles fagforening. Se mere side 2 Nørrebrohallen 16. december 2010, kl Foto: TIB-Nyt Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7

2 2 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Se det ske! Fusion mellem TIB afd. 9 og 3F BJMF den 16. december 2010, kl i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Kbh. N Deltag i det stiftende møde for den nye fælles fagforening. Mød dine kommende kolleger fra BJMF Kom kl til aftensmad inden møde lige fra arbejde Få sat ansigter på de nyvalgte tillidsfolk Bliv grundigt informeret om fagforeningens planer Nedlæggelse af TIB afd. 9 og ændring af BJMF kræver selvstændige generalforsamlinger, som afholdes samtidig med det stiftende fællesmøde. Ønsker du at se alle dokumenter vedrørende fusion, kan du: Hente dem i fagforeningen eller Se dem på nettet: eller OBS! Nye telefonnumrer til a-kasse og fagforening fra og med den 1. janaur 2011 Se side 11 Åbningstider mellem jul og nytår A-kassen A-kassen holder åbent alle dage mellem jul og nytår. Dog er der lukket juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december. Faglig afdeling: Faglig afdeling herunder også socialformidler og uddannelsesgruppen holder lukket mellem jul og nytår, fra mandag den 27. december til fredag den 31. december. TIB-nyt lukker og slukker Du sidder med den allersidste udgave TIB-nyt i hånden Ikke kun det sidste blad i år, men i al evighed. Næste år er TIB afd. 9 fusioneret med 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF), og noget nyt vil se dagens lys. BJMF udgiver Trekroner Nyt, som også sender sit sidste nummer på gaden i december. Nyt blad til foråret I løbet af det første kvartal i det nye år er vi klar med et nyt blad til medlemmer af den nye fælles fagforening. Vi tager det bedste fra begge fagforeningsblade og ser frem til at lave for alle medlemmer lige fra violinbyggere over tagdækkere til murere og tømrere og alt hvad der ligger derimellem. I løbet af nogle måneder vil TIB afd. 9s hjemmeside også lukke, og relevant indhold vil blive flyttet over på 3Fs hjemmeside, der indtil videre hedder: www. 3f.dk/bjmf. Ønsket fra begge fagforeninger er at fastholde og udvikle medlemsblad, hjemmeside, nyhedsbrev og andet, så det hænger sammen med organiseringsstrategien. Målet er at aktivisere medlemmerne fagligt og politisk ved at formidle viden, information og debat, hedder det i oplægget til den fælles fagforening. Det betyder blandt andet, at medlemmerne skal have let ved at finde relevante oplysninger om såvel faglige spørgsmål, som fagforeningens aktiviteter. Det er ligeledes ønsket, at medlemmernes indbyrdes debat i blad og på hjemmeside bliver fremmet. Åbent udvalg Der bliver nedsat et medieog kommunikationsudvalg. Det er åbent for alle medlemmer. De to journalister, der indtil nu har lavet blad og hjemmeside for de to fagforeninger, fortsætter, og det giver mulighed for at opruste først og fremmest hjemmesiden. På gensyn i et nyt blad. Mads Bruun-Pedersen, Trekroner-Nyt Lotte Ott, TIB-Nyt Debat og læserbreve Kære Anne Mette Dinesen Jeg takker dig og dine kolleger, som har arbejdet med den arbejdsulykke, som vi nu i anden omgang har vundet sagen om i retten. Det har været en sej kamp for mig gennem syv-otte år med mange smerter. Jeg havde håbet med tiden at komme tilbage til arbejdet, men på grund af operationer op til flere gange, hvor dele af min arm blev fjernet, foruden infektion i armen hvor jeg var på en special penicillinkur... Så kom genoptræningen på Frederiksberg Hospital to til tre gange om ugen i næsten to år. Jeg troede stadig på, at hvis jeg trænede hårdt, så ville arbejdslivet begynde igen. Men da der havde vist sig bedring i min træning, fik jeg meddelelse fra kommuen om at de ikke mere ville betale sygeløn, men at jeg kunne gå på kontanthjælp. Det kunne jeg ikke klare mig for, så derfor var den mulighed tilbage at gå på efterløn. Det har været dyrt med piller mm., samt transport. Det har været svært at opstille sig. Først efterlønner og så pensionist, hvor pengene er meget små. Jeg har lånt for at klare det, så derfor jeg er i dag meget glad for at vi har vundet sagen. Det var ikke gået hvis I ikke havde støttet mig, som I gjorde. Takket være det - selv om jeg har betalt skattevæsenet næsten en tredjedel af forsikringssummen, så er jeg gældfri og så er der også til en luksusrejse til Østen. Med de bedste ønsker til jer i Forbundet om at det vil fortsætte i samme ånd. Men som tiderne er nu, bliver det sværere dag for dag, da den ene efter den anden bliver lagt sammen. Jeg tror det vil miste det personlige præg, som vi havde før i tiden med hyggelig snak med kammerater. Men tiderne skifter desværre til det mere upersonlige, fordi der bliver for mange forskellige arbejdsgrupper. Det højner ikke det enkelte medlem. Det er ærgerligt. Til sidst vil jeg hermed sige, at det er synd for dem, der melder sig ud, eller aldrig indmelder sig i en fagforening. De ved ikke hvad de går glip af, når en arbejdsulykke sker, og fagforeningen træder til. Jeg har selv erfaret at det har hjulpet mig til en lykkelig afslutning. Med de bedste ønsker i fremtiden for jer. Et medlem (Medlemmet ønsker ikke sit navn i bladet, men det er redaktionen bekendt.) Anne Mette Dinesen er socialformidler i TIB afd. 9 Mindeord Vores kære ven, kollega og kammerat Jan Meyer er afgået ved døden. Vi vil huske Jan for hans mangeårige faglige arbejde i Træindustriens Brancheklub og i Afdelingsbestyrelsen. Æret være hans minde Pbv. Per Persson Læserbreve kan sendes til TIB-Nyt, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att.: Lotte Ott. Gerne på mail til: Læserbreve må fylde max. 300 ord Begravelsen har fundet sted.

3 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 3 Teknisk skole vil gift-screene Fokus på giftige byggepladser Københavs Tekniske Skole vil gennemgå alle sine bygninger for at kortlægge asbest og pcb af Lotte Ott Københavns Tekniske Skole har besluttet at iværksætte en screening af alle sine bygninger for at få kortlagt asbest og pcb. I sidste nummer af TIB-nyt skrev vi om et tømrersjak, der uforvarende var stødt på både asbest og PCB i forbindelse med renovering af en KtSs bygninger. Fundet af de giftige byggematerialer kom bag på alle: rådgivende, tømrerfirmaet og teknisk skole selv. Af Lotte Ott Byggefagenes Sikkerhedspatrulje fandt farlige stoffer og materiale på halvdelen af de besøgte byggepladser I starten af november kørte Byggefagenes Sikkerhedspatrulje rundering på de københavnske byggepladser. Denne gang havde de valgt at have fokus på farlige byggematerialer som asbest, pcb og bly. Patruljen besøgte 29 pladser der var i gang med renovering og på 14 af dem var der eller havde der været et eller flere farlige stoffer. På ti af pladserne var svendene ikke på forhånd blevet informeret om, at der var farlige stoffer, siger Freddy Ridderhaugen, formand for Byggefagenes Sikkerhedsudvalg. Flere, bl.a. BAT-kartellet og Byggefagenes Samvirke, har i længere tid efterlyst et nationalt register over bygninger med asbest, og senest er et pcb-register blevet bragt på bane. Det skønnes at 80 procent af bygningsmassen i Danmark indeholder pcb, og flere boligselskaber og større virksomheder har gennemført screeninger af deres bygninger. Bl.a. Lejerbo, DAB og Københavns Energi. Alle bygninger under Københavns Tekniske skole bliver screenet for at få kortlagt om og hvor der findes giftige byggematerialer som asbest og pcb. Foto: TIB-Nyt Tog konsekvensen Nu har skolen taget konsekvensen og vil have screenet samtlige bygninger. Vi har fået en overslagspris for en gennemgang af bygninger fra firmaet Golder, og vi regner med at arbejdet går i gang i januar og fører til en endelig rapport i løbet af foråret, siger driftschef for Københavns Tekniske Skole, Kaj Hansen. Teknisk skole har mange bygninger fordelt på ti matrikler, og Kaj Hansen anslår at kortlægningen vil tage 14 dage pr. matrikel. Når rapporten foreligger, vil skolen tage stilling til om og hvad der evt. skal igangsættes. Jeg er da spændt på hvad de finder og hvilke konsekvenser det evt. får, siger Kaj Hansen. En typisk pcb-fuge: grålig med struktur som fiskeskæl. Foto: Freddy Ridderhaugen Lærlinge tør ikke tjekke deres løn Frygt for mester får lærlingene til at undlade at få tjekket deres lønsedler Jeg forstår dem godt Af Lotte Ott Foto: Rasmus Gudmandsen Ungsomsorganisator Rasmus Gudmandsen tjekker Kristens lønseddel. I foråret besluttede TIB-ungdom i København at sætte fokus på lærlingenes løn. Det skete på baggrund af mange sager med lærlingene, der ikke havde fået, hvad de har ret til. Vores plan var at oplære et par stykker i hver klasse på teknisk skole, så de kunne tjekke de andres lønsedler, fortæller Rasmus Gudmandsen, ungdomsorganisator i TIB afd. 9. Vi troede, at det ville bliver svært at få nogen til at melde sig, men det viste sig at være forholdsvis nemt. Men så skete der ikke rigtig mere. Der kom ingen lønsedler ind. Lærlingene blev opfordret til at tage deres lønsedler med i skole, så de kunne blive tjekket, men det skete bare ikke. I starten tænkte vi, at de glemte at tage dem med eller havde rod i papirerne. Men efterhånden er det gået op for os, at mange af lærlingene er bange for hvad mester vil sige, siger Rasmus. Krisen trykker Nedgangen i byggeriet har gjort lærepladssituation endnu dårligere, og en del lærlinge er på de korte lærekontrakter. De håber at få kontrakten forlænget, og er derfor parate til at se stort på, om de får hvad de skal have. Andre, der snart er udlært, håber på at få arbejde i firmaet efter svendeprøven og vil ikke lægge sig ud med mester. Løntjekket var i første omgang tænkt som et redskab til lærlingene, som de selv kunne vælge om de ville bruge eller ej. Samtidig ville det give fagforeningen et fingerpeg om hvor galt det egentlig står til med lærlingenes løn. Cengiz Iljazovski går på H3 på Nørrebro, og kan godt forstå at lærlingene holder sig tilbage for at konfrontere mester med en mangelfuld lønseddel. Det er klart min opfattelse, at der er mange, der ikke tør at gå til deres mester. Det ville jeg nok heller ikke selv gøre, hvis jeg havde problemer med manglende løn. Jeg er på en kort aftale og hvis min mester ikke vil forlænge den, ryger jeg i skolepraktik og der får man kun omkring 41 kr. i timen igennem hele sin lære tid, siger han.

4 4 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 En lille historie fra det virkelige liv: En byggeplads i Nicaragua Af Viggo Toften-Jørgensen Tømrersvend Denne historie kræver lidt baggrundsviden. Den foregår nemlig i Nicaragua, og for at forstå, hvordan i alverden jeg endte med at arbejde der, må læseren lige en omvej omkring de sidste hundrede års historie. Læsere, der mener at kende den i forvejen, kan more sig med at lede efter fejl i min udlægning. Læsere, der ikke interesserer sig overvældende for historie, kan jeg berolige med, at der kun bliver tale om et meget lille uddrag af verdenshistorien. US army til stede i over 24 år Men altså: Til sagen! Som alle andre latinamerikanske lande har Nicaragua lidt under indblanding fra USA. Faktisk erobrede en nordamerikansk eventyrer en overgang magten ved hjælp af sin private hær, genindførte slaveriet og søgte om optagelse i USA, (det var før borgerkrigen mellem nord- og sydstaterne). Han blev hurtigt smidt ud igen, men fra 1909 til 1933 var USA s hær konstant til stede i Nicaragua. Oprindeligt var det mest for at forhindre tyskere og japanere i at bygge en kanal, så de undgik konkurrence med deres egen kanal i Panama, men de havde også mange andre erhvervsinteresser at beskytte. Helten Sandino Det gik selvfølgelig ikke for sig uden modstand. En af de mere succesfulde oprørere var general Sandino, der ikke var som andre generaler bl.a. bar han sin titel, ikke fordi han var udpeget af en øverstkommanderende, men fordi han var udpeget af sine mænd. I stedet for bare at indgå i den efterhånden traditionelle borgerkrig mellem konservative og liberale, ledede han en guerillakrig for social retfærdighed. Til sidst blev der indgået en fredsaftale, hvorefter USA s militær skulle forlade Nicaragua, Sandinos hær nedlægge våbnene og Nicaragua blomstre i fred og demokrati. Skurken Somoza Lov og orden skulle opretholdes af en kombineret militær- og politienhed, nationalgarden, trænet af nordamerikanerne. USA satte naturligvis deres eget kreatur i spidsen, som de har gjort så mange andre steder: Mobuto i Congo, Saddam Hussein i Irak, Shahen i Iran, Pinochet i Chile fortsæt selv listen. I Nicaragua blev Somoza chef for nationalgarden. Det dansk-niracaguanske sjak i Managua, Nicaragua i midten af 1980 erne, med artiklens forfatter midt i billedet med korte bukser, og fotografen, tømrer Rasmus Larsen, siddende. Han startede med at myrde Sandino i I Nicaragua er han nu aldrig blevet regnet for rigtig død, og senere frihedskæmpere kaldte sig da også sandinister. Men frem til 1979 sad Somozafamilien i god forståelse med USA - på magten. En magt, de udover at forsvare USA s interesser brugte til at rage til sig. Sandinisternes guerillakrig Det vil føre for vidt at gennemgå bedrøvelighederne i den periode: fattigdom, tvangsdeportering af bønder, tortur, korruption osv. Det var sikkert fortsat, hvis ikke Somoza havde været så grådig. Men til sidst ejede Somozafamilien omkring halvdelen af al ejendom i landet. Ganske vist var (og er) det et fattigt land, men det havde nok været klogt at dele lidt med de andre kapitalister nu fik Somoza ikke kun de fattige mod sig, men også store dele af borgerskabet, der endte med at tilslutte sig sandinisterne. Det vil også føre for vidt at gennemgå den guerillakrig mod Somoza, sandinisterne gennemførte fra begyndelsen af tresserne. Det er ellers en spændende historie, som jeg kun kan anbefale at man opsøger andetsteds. Eksempelvis rummer den det eneste eksempel på en succesfuld terroraktion, jeg kender: På et tidspunkt tog sandinisterne Somozas Mickey Mouse-parlament som gidsel for at få frigivet politiske fanger. Kravet blev opfyldt og turen fra parlamentet til lufthavnen udviklede sig til et sandt triumftog, fordi hovedstadens befolkning mødte talstærkt frem på ruten for at hylde gidseltagerne. Modstandskampen fik stærkt øget opbakning efter et jordskælv i 1970, der jævnede hovedstaden, Managua, med jorden. Den internationale nødhjælp scorede Somoza og nationalgarden, man kunne f.eks. købe Røde Kors-tæpper af nationalgarden. Genopbygning var det så som så med. Da jeg første gang var i Nicaragua i 1985, boede alle mennesker i en ring udenom et stort set øde centrum. De eneste bygninger i selve centrum var en domkirke uden tag, hovedpostkontoret, nationalteatret, Hotel Intercontinental, Bank of America og nogle jernbetonskeletter uden facade. Til gengæld var der masser af veje. Somoza ejede nemlig en betonfabrik, der lavede sten til at bygge veje af. Det fortrød han måske senere, for de viste sig at være uhyre velegnede at bygge barrikader af. Ydermere er nationalsporten i Nicaragua baseball, så nicaraguanerne (nica er mellem venner) er rigtig gode til at kaste med sten. Et håb blev tændt Det korte af det lange blev, at sandinisterne vandt. Som det sidste erobrede de Managua i 1979, og Somozafamilien og deres kumpaner flygtede til Miami. Det vakte enorm begejstring, ikke kun i Nicaragua, men blandt venstreorienterede verden over. Sammen med vietnamesernes sejr over USA i 1975 gav det håb om, at den kolde krigs fastlåste verdensbillede var i opbrud. Ganske vist var der tilbageslag, såsom Pinochets kup i Chile d. 11. september Og der var tilsyneladende uløselige konflikter i f.eks. Sydafrika, Nordirland og Palæstina. Men der var altså også håb. Den sandinistiske revolution gav sprækker i den blokpolitik, der ellers delte verden skarpt i øst og vest, (politisk set, altså: I Vietnam var nord f.eks. øst selvom det ikke ligefrem gjorde det nemmere at lære børnene geografi). Sandinisterne var nok socialister, og kunne dermed regne med støtte fra østblokken. Men i modsætning til tidligere revolutionære fik de også en vis opbakning fra Vesteuropa og Japan. Begrundelsen var, at de fra starten gjorde det klart, at de ville forsvare ytringsfriheden og gennemføre frie valg. Det har nok også spillet ind, at europæiske og japanske kapitalister ikke har syntes, USA skulle beholde det latinamerikanske marked helt for sig selv. De drog den lære af den cubanske revolution, at der ikke var grund til ligefrem at kaste nye revolutioner i armene på Sovjetunionen. Først blokade... Sandinisterne lagde stort ud ved at sende unge studerende ud i fattigkvarterer og landdistrikter på brigader, der skulle lære folk at læse og skrive. Det lykkedes at nedbringe analfabetismen fra procent til procent. Derefter lavede de sundhedsbrigader, der skulle lære almindelige mennesker de mest elementære ting om sundhed som bekendt dør de fleste børn i ulande af tyndskid, fordi vandet er beskidt. Den kampagne var også en stor succes. Fra hele verden strømmede unge idealister til for at give en hånd med af nogle hånligt benævnt sandalister. Jeg blev selv en af dem. Alt tegnede således lyst, indtil USA efter valget af Reagan som præsident i 1980 genoptog den kolde krig, (som de da også endte med at vinde terror kan altså svare sig, bare omfanget er stort nok). I første omgang gennemførte de en økonomisk blokade. Det var Fortsættes på side 6

5 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 5 Fortsat fra forrige side. Før det dansk/nicaraguanske sjak gik i gang med skolen i Managua... ganske alvorligt: Landet, der i forvejen var fattigt, var ødelagt af flere års borgerkrig, og landets økonomi var fuldstændigt rettet ind efter USA. Nu kunne man f.eks. ikke skaffe reservedele til landets maskinpark. Virkningen mildnedes noget af, at andre vestmagter og østblokken var mere end villige til at overtage nordamerikanernes økonomiske engagement. Og så er nica erne gode til at improvisere: De har måske ikke de stolteste håndværkstraditioner, men de kan reparere alt med en bøjet stoppenål. Endelig er landet enormt frugtbart og selvforsynende med fødevarer. Men blokaden gjorde livet for nica erne meget sværere. En solstrålehistorie som den, at det lykkedes sandinisternes efterretningstjeneste at smugle Coca- Colas superhemmelige opskrift ud af USA, hjalp ikke meget i det store billede.... så greb USA ind med militær Værre var det, at USA angreb militært. Ikke direkte, det turde de ikke: Dels havde de lige fået bank i Vietnam, dels lavede de en generalprøve i 1983 på den caribiske ø Grenada, og den gik ikke så godt. På Grenada, der er lidt større end Als og har et indbyggertal som Odenses, havde der også været revolution. USA invaderede øen efter et kup, hvor bl.a. præsidenten blev myrdet. Landets magtstruktur var altså opløst, og alligevel tog det verdens stærkeste militærmagt en måned at erobre hele øen. Hvordan ville det så ikke gå i Nicaragua, hvor hele befolkningen var bevæbnet? I stedet minerede de havnene og bevæbnede contra erne - kontrarevolutionære guerillaer, der opererede fra nabolandene. De fik aldrig nogen militær succes af den gode grund, at de ingen opbakning havde i Nicaragua. Det var heller ikke nødvendigt, for de opfyldte alligevel en mission ved at binde sandinisterne til krigeriske sysler, ved at terrorisere civilbefolkningen og ved at smadre økonomiske mål. Kaffehøst og Contra-kamp Det var under Contra-krigen, jeg kom til Nicaragua første gang, nærmere bestemt i Sagen var den, at alle skoler og videregående uddannelser holdt ferie et par måneder omkring årsskiftet, så eleverne og de studerende kunne høste kaffe. Dengang var kaffe Nicaraguas største eksportartikel. Hvordan det er i dag ved jeg faktisk ikke, for lige så længe, jeg fulgte med, høstede de hvert år mere kaffe og fik hvert år færre penge for den. For et par år siden gik det så galt, at tusinder af kaffebønder opgav deres marker og vandrede mod byerne i håb om, at et eller andet ville dukke op. Dengang havde de et andet problem: De fleste af de unge, der skulle have høstet kaffe, var ude at bekæmpe contra er. Her kom vi andre ind i billedet. Selv deltog jeg i tre måneder i en international kaffehøsterbrigade. Det var på mange måder en minderig oplevelse, men har jo ikke meget med tømrerarbejde at gøre, så den historie skal jeg spare læseren for. Kun vil jeg fortælle så meget, at selvom kaffeplukning ikke er min spidskompetence, nåede jeg at plukke så meget, at jeg, hvis jeg bruger et pund kaffe om ugen, har plukket nok til at forsyne mig selv til jeg bliver på den anden side af 100 år. Det tjente jeg sådan noget som 12 dollar på plus bønner, ris og tortilla morgen, middag og aften, (undtagen juleaften og nytårsaften, hvor vi fik kød og grøntsager). Min fyrstelige løn donerede jeg naturligvis til kaffekooperativet. Skolebyggeri i Ciudad Sandino Efter kaffebrigaden blev jeg involveret i solidaritetsarbejde med Nicaragua i en lokal gruppe på Nørrebro, hvor jeg bor. Gruppen skabte venskabsforbindelser med Ciudad Sandino, en ny bydel uden for Managuas centrum, der blev skabt efter jordskælvet. Der var forbindelser mellem medborgerhuse, skakklubber osv. Først og fremmest etablerede mine børns senere skole, Hellig Kors Skole, forbindelser med en skole i Ciudad Sandino, Edgar Talenoskolen. Jeg var ovre på Hellig Kors for at fortælle om mine oplevelser som kaffeplukker, børnene på de to skoler blev pennevenner og to elever fra Nørrebro blev sendt på udveksling i Ciudad Sandino og omvendt. Deres oplevelser udgav vi en bog om, og vi lavede udstillinger og møder om Nicaragua. Det viste sig, at Edgar Talenoskolens bygninger var i miserabel stand, selvom de var ganske nye. Sagen var den, at skolen havde bliktag, og der ligger en klorfabrik ca. 7 kilometer fra den. Derfor var taget ætset væk af syreregn, og da taget blev utæt, blev resten selvfølgelig også ødelagt af regn. Altså samlede vi ind til et nyt tag, som nogle fra solidaritetsgruppen tog over at lægge. Men resten af bygningerne var stadig ødelagte, så vi lagde en plan for totalrenovering af dem. Vi nåede frem til, at det kunne gøres for en million kroner. Det var billigt for totalrenovering af en skole med elever (1.000 små elever om formiddagen, mellemstore om eftermiddagen og store om aftenen), men alligevel uden for vores rækkevidde. Viggo Toften-Jørgensen i gang med værktøjet. Derfor sendte vi en ansøgning til Danida, udenrigsministeriets afdeling for udviklingsbistand. Og fik den igennem! Ellers har Danmarks udenrigspolitik det jo med i praksis at følge storebror USA s, ligegyldigt hvilke forbrydere, de støtter: Mujahedinerne (nu Taleban) i Afghanistan, Pol Pot i Cambodja osv. Men Nicaragua udgjorde altså en undtagelse. Fuldt på højde med danske byggepladser, når de er bedst Danida stillede visse krav til vores projekt. Dels skulle vi løbende aflægge regnskab, dels skulle de revidere regnskabet og dels udbetalte de først pengene, efterhånden som vi fik brug for dem. Endelig ville de løbende føre tilsyn med byggeriet. Alt sammen meget fornuftigt og vel det mindste man kan forlange, når man bruger af skatteborgernes penge. På et punkt afveg deres krav fra vores planer: Vi havde planlagt at sende mange danskere derover, der så ville få dækket rejsen, kost, logi, visse faste udgifter i Danmark og lidt lommepenge. Danida ville kun sende nogle få faglærte (deriblandt mig), der til gengæld ville få ,- kr. om måneden i løn, (det var mange penge dengang, som den ene gamle nar sagde til den anden) skattefrit. Det afspejlede forskellige holdninger til projektet. For os var det vigtigste den mellemfolkelige forståelse, der kunne komme ud af mødet mellem nica er og danskere. For Danida var det effektiviteten i projektet. Da lønnen som sagt var skattefri, lå løsningen ligefor: Vi håndværkere smed vores løn i puljen og fik betalt det samme som alle andre. Effektiviteten i projektet behøver ingen i øvrigt være bekymret for: Vi blev færdige til tiden, indenfor budgettet og med høj håndværksmæssig kvalitet. Men vi planlagde og styrede også byggeriet selv uden hverken ledere eller mellemledere. Vi havde hver især vores ansvarsområder, og hver dag til fyraften holdt vi et kort byggemøde det var det. Det fungerede fuldt på højde med de bedste byggepladser, jeg har været på i Danmark dvs. langt bedre end de fleste steder. Fortsættes på Da dette er det sidste nummer af TIB-nyt, vil resten af denne historien blive lagt på hjemmesiden. Læs og se flere foto på www. tib.dk/koebenhavn

6 6 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Sjakket fra Hans Henning Nielsen: Arne Boberg, Michael Corbato, Patrick Hansen, Sergio Martinez, John Olesen, Tim Odelheim og Hans Andersen. Faget løs i Laksegade En kringlet tagkonstruktion i det indre København har bragt et tømrersjak ud i alle hjørner af tømrerfaget og de er godt tilfredse Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Et sjak fra Hans Henning Nielsen har i mere end et år haft deres gang i Laksegade nr. 6, som er under totalrenovering. De startede i kælderen og har bevæget sig op gennem bygningen til taget. Da de fik åbnet taget viste der sig voldsomt angreb af skimmelsvamp og en alt for spinkel konstruktion. Med heldragter og åndedrætsværn brækkede de det gamle tag ned og fjernede gulvet i etageadskillelsen, og så startede det helt store tømrerarbejde. Det her prøver man kun en gang i sit liv. Det er ren smørkage, siger tømrerformand Hans Andersen begejstret om tagarbejdet, fordi det indeholder alle tænkelige sider af en tagkonstruktion. Kun to ens spær i hele konstruktionen Bygningen ligger på et hjørne og i gården er der desuden en tagflade, der støder til nabobygningerne. Dertil kommer tre kviste. I alt seks forskellige taghældninger. Det er nogle spøjse spær, vi har måttet lave, siger Hans Andersen og forklarer at det ene nabohus har sat sig så ydervæggen er blevet meget skæv. Der er kun to ens spær her, fortsætter han. Der mangler kun en plankekel ellers er her alt hvad man kan komme ud for i tagkonstruktioner. Foto af tegningerne. Trods den dårlige billedkvalitet giver det alligevel en idé om tagkonstruktionens seks hældninger og om hvorfor der kun var to ens spær. Tallene henviser til de øvrige foto. 40 år tilbage i tiden Forskellige steder på gulvpladerne ses stadig rester af opsnøring, som ikke længere er gængs i tømrerfaget. Heller ikke for erfarne tømrersvende. Jeg har ikke lavet opsnøring siden jeg gik på håndværkerskolen for næsten 40 år siden. Vi har måttet grave tingene frem fra baghovedet, siger Hans Andersen. Han synes det kunne have været sjovt for de yngre svende at være med fra starten, men de og lærlingen er kommet til nu i den sidste fase, der skal være færdig 1. januar. Laksegade nr. 6 Laksegade nr. 6 blev opført i Blev i 1853 indrettet til den russisk-ortodokse menighed, under ledelse af arkitekt Theodor Sørensen ( ). Da Alexander Newski-kirken i Bredgade stod opført i 1883 flyttede menigheden dertil. Bygningen var oprindeligt en etage lavere, men fik omkring 1911 bygget en etage mere på, der var voldsomt underdimensioneret. Er sidst blevet renovering omkring 1911 men sjakket har ikke fundet beskeder fra tidligere håndværkere Fanden løs Udtrykket fanden er løs i Laksegade menes at stamme fra september 1826, hvor der flere gange blev fyret forskelligt skyts af såsom kartofler, tørv og pindebrænde mod Laksegades beboere og deres huse i København. Politiet kunne ikke finde hverken gerningsmændene eller de steder, der blev affyret fra. Det var uhyggeligt og mystisk, og fik københavnerne til at tro, at det virkelige var Fanden, der var på spil i gaden. Fortsætter næste side

7 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 7 Faget løs Spøjse spær... men de passer til en vind og skæv nabobygning. (Se også punkt 2 på tegningen side 6.) Det var rejsegilde tirsdag den 16. november, og det hele skal være færdigt 1. januar Den indvendig kran løfter materialerne ind over taget. Det har sparet masser af besvær med transport af materialerne på den trange plads. (Se også på punkt 1 på tegningen side 6.) Hel overdækning med indvendig kran Mønsteroverdækning giver godt arbejdsmiljø og smidig arbejdsgang Laksegade nr. 6 er for en periode blevet to etager højere. Det skyldes en total tagoverdækning, der er så høj, at det har været muligt at løfte materialerne ind over taget ved hjælp af en indbygget krantalje. Her er ikke som så mange andre steder sparet på stilladsoverdækningen. Den dækker hele tagfladen og giver et tørt og varmt arbejdsområde uden træk, og har gjort arbejdet lettere og mere smidigt. Det er sådan en overdækning alle ønsker sig og den har da også været genstand for besøg af elever på stilladsuddannelsen. Vanskelig logistik hjulpet af kranen Der er problemer med oplagspladsen til byggematerialerne. I forbindelsen med hejsen er der lavet oplagsplads på alle dæk, men der er stadig trangt. Det har stillet store krav til logistikken. Det er tredje gang vi får isolering, siger tømrer Hans Andersen og peger på et stort parti, der lige er blevet løftet ind på dækket. Men det har sparet både tid og kræfter, at alle materialerne er blevet løftet ind under overdækningen og hen over taget. Mens TIB-Nyt er på besøg kommer et læs isolering sejlende ind over taget og bliver firet ned. -lott Vi opgav at akkordere Det kringlede tagarbejde bliver lavet på timeløn. Svendene har fået tegningerne lidt efter lidt, og har ikke kunnet se en samlet akkordering for sig. Vi havde besøg af en faglig sekretær fra fagforeningen, og han sagde, at han var glad for, at vi ikke bad ham måle arbejdet op, siger Hans Andersen med et lille grin. Der er kun to ens spær i hele bygningen og seks forskellige taghældninger. Tilpasningen af de enkelte dele er sket på stedet. Skotrende der er holdt åben, så svendene kan komme ud på taget. Se de 350 kg. tunge limtræsbjælker på foto ovenover og pkt. 1 på tegningen. Her mødes fire tagflader. Stålrigler til en gipsvæg. (Se pkt. 3 på tegningen side 6.)

8 8 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Tegnehold udvidet med computere og murerkolleger Tegnehold for alle lærlinge har fået murerne med og er begyndt på autocad Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Tegneholdet er blevet udvidet med autocad-tegning og lærlingekolleger fra murerfaget Tegneholdet har taget hul på den nye teknik: autocad. Det er måske ikke så nyt, men det bliver fra 2012 en del af svendeprøven. Derfor tilbyder tegneholdet nu hjælp til at arbejde i det elektroniske tegneprogram, og stiller computere til rådighed. Murerkolleger I 3F BJMF, som TIB fra årsskiftet bliver lagt sammen med, har murerlærlingene også tegnehold, hvor erfarne svende hjælper til. De to fagforeninger har besluttet at slå tegneriet sammen nu, men forsat med deltagelse af svende fra de forskellige fag, bl.a. murer, tømrer og snedker. Opsnøring er på vej ud af uddannelsen til fordel for tegning på computer. Murerlærling får gode råd af erfaren murersvend. Tegnehold for alle lærlinge: Hver torsdag lige efter fyraften på Mølle Allé 26, Valby. Der er sørget for mad, drikke og tegnematerialer. En af de sidste lærlinge, der skal tegne med blyant og lineal. Tegning på computer og hjælp fra Henrik Pedersen. Lærling dømt til at betale for værktøj Få en skriftlig aftale med mester, lyder rådet fra fagforeningen En lærling i Jylland er blevet dømt til at betale knap kr. for værktøj. Da lærlingen startede på sin læreplads, fik han udleveret værktøj af mester. Men han blev hverken gjort opmærksom på, at han skulle købe værktøjet eller bedt om at levere det tilbage ved læretidens ophør. Kravet om betaling af værktøjet kom først, da lærlingen henvendte sig i TIB, fordi han manglede at få løn og pension af firmaet. Sager om betaling af værktøj klares almindeligvis i det, der hedder Tvistighedsnævnet under Det faglige udvalg. Men her kunne parterne ikke blive enige og sagen blev bragt videre til voldgift. Voldgiftsrettens parter kunne heller ikke blive enige, så det blev opmanden, der afgjorde sagen. Få en skriftlig aftale Keld Mansa fra uddannelsesgruppen i TIB afd. 9 råder lærligene til at skriftlige aftaler med mester om værktøjet. Som regel plejer det at foregå sådan, at mester deler værktøjsprisen op i en rimelig afdragsordning. Men for at være sikker på hvad aftalen går ud på, er det bedst at få det på skrift, siger han. Pas på stillads med forskudt konsol Der mangler håndlister og fuldt rækværk på stilladser med forskudte konsoller Byggefagenes Sikkerhedspatrulje har rettet henvendelse til Stilladssektionen i Dansk Byggeri for at gøre opmærksom på at patruljen gentagne gange har konstateret fejl på stilladset. Reglen er, at når afstanden mellem hoveddæk og konsoldæk er mere end 50 cm, skal der monteres håndlister. Hvis afstanden er mere end to meter skal der monteres fuldt rækværk. Stilladssektionen har meldt tilbage, at de vil gøre alle deres medlemmer opmærksomme på problemet og takker i øvrigt for henvendelsen. lot To forskudte dæk, hvor der burde have været håndliste. Foto: Freddy Ridderhaugen

9 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 9 Tæppefald for Hetlands konkurscirkus Hetland erklæret konkurs to gange i Statstidende Af Lotte Ott To konkurserklæringer i Statstidende baner vej for at otte svende efter mere end et år endelig kan få deres feriepenge I mere end et år har otte svende ventet på at få bl.a. feriepenge fra firmaet Hetland A/S. Arbejdsretten slog dengang fast, at firmaet skyldte svendene penge, men firmaet mødte aldrig frem i fogedretten. Næste skridt var at få firmaet erklæret konkurs, men det kræver at firmaet møder frem og det gjorde Hetland ikke. Til gengæld skiftede firmaet navn, ejerkreds og adresse således at sagen ved hver adresseskift overgik til en ny retskreds, og fagforeningen måtte fremsende sagen igen og igen. Endelig lykkedes det at få forkyndt sagen i Statstidende, men firmaet flyttede sig igen og fik nyt navn. Formålet var at undgå konkursen, men resultatet blev at firmaet nu er blevet erklæret konkurs i to forskellige retskredse. Konkurs-koks Den 2. november meddelte Aalborg Ret i Statstidende, at firmaet var erklæret konkurs. To dage senere meddelte Kolding Ret, at firmaet under et andet navn, men med samme CVR-nummer (Centralt VirksomhedsRegister) var erklæret konkurs. Hvordan det kunne lade sig gøre er et godt spørgsmål, siger begge retskredse til TIB-Nyt. Aalborg og Kolding modtog næsten samtidig krav om konkurs fra to forskellige lønmodtagere. Det sker så sjældent, at det ikke faldt nogen ind at tjekke det. Det afgørende er, at firmaet nu langt om længe er forkyndt konkurs i Statstidende oven i købet to gange - og de otte svende i TIB derfor endelig kan få deres penge via lønmodtagernes Garantifond. Laaaang historie I 2000 blev Hetland VVS A/S, Hetland El A/S, Hetland EL & VVS A/S samt B. H. Holding ApS opløst efter konkurs. Derefter stiftede ejeren, Brian Hetland, Hetland VVS og El, der flyttede til nye lokaler i Nordvest. Men i 2008 gik også dette firma konkurs. Samme år blev Hetland A/S stiftet, men i 2009 var der igen problemer med økonomien, og firmaet skyldte mindst otte medlemmer af TIB penge, bl.a. feriepenge. I løbet af det sidste års tid har firmaet skiftet navn fire gange, og ejerkreds og adresse endnu flere gange. Bl.a. har firma optrådt under navne som HH Teknik ApS og Holmes & Hills ApS. Kilde: Erhvervsbladet Hetland i sine velmagtsdage med stor firmabygning, pragende skilt og mange håndværkerfag. Lønmodtagernes Garantifond (LG) Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer, at lønmodtagere får løn, feriepenge, pension og løntillæg, hvis arbejdsgiveren går konkurs eller ophører og ikke kan betale. Før LG kan hjælpe, skal virksomheden være erklæret konkurs i skifteretten eller der skal være dokumentation for konkursen. Pris for social ansvarlighed Byggefirmaet Logik & Co har fået ridderkors for sit social engagement Prisen, der bliver kaldt erhvervslivets Ridderkors, bliver givet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der består af 14 danske erhvervsledere, som rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale engagement. Logik & Co fik Særpris for sin utroligt helhedsorienterede indsats og moderne tilgang til arbejdet med social ansvarlighed, og at det gennemsyrer hele virksomheden som en grundholdning. Denne indsats ses bl.a. i deres brede rekruttering af medarbejdere med indvandrerbaggrund, nedsat arbejdsevne, plettet straffeattest og meget mere. Det betyder også, at racisme og kønsdiskriminering er bortvisningsgrund i virksomheden sagde dommerkomiteen. Læs mere: Find prisen på nettet! TIB afd. 9 har lagt opmålingspriser på bl.a. vægge, gulve, døre og vinduer på sin hjemmeside. Priserne er lavet med Billedprislisten på meget ukompliceret arbejde, f.eks. en almindelig gips skillevæg med to lag gips og isolering; en dør med indfatninger og lignende. Vi har lavet det, fordi vi oplever at mange får standardpriser, som er under prislisten når akkorderingerne regnes med. Det kan man gennemskue, hvis man har et rimeligt klart billede af hvad prislisten giver. Her kan man få hjælp ved at klikke på: Her kan du også finde forslag til akkorderinger, tjeklister på det nødvendige værktøj, elektronisk skurbog, oversigt over prislistens generelle forudsætninger og andre værktøjer til akkordering. Billedprislisten er blevet opdateret Billedprislisten er blevet opdateret med ændringer fra sidste overenskomstforhandling Hvis du er registreret med din rigtige skal du have modtaget en mail om, at du kan hente opdateringer på Har du ikke modtaget besked om opdateringen af prislisten skyldes det sandsynligvis, at du er registreret med den forkerte e- mailadresse. Send den rigtige til undertegnede på og jeg vil sende den videre. Er du i tvivl om hvordan du opdaterer Billedprislisten så klik ind på hjemmesiden og hent vejledningen. Anders Lange, faglig sekrtær OVERENSKOMSTER Reffelt Byg ApS Ternevej 2 B 2000 Frederiksberg CVR: AKKORD & OPMÅLING Korte referater af opmålernes sager siden sidste blad. Gelændere/rækværk Svendene på et større nybyggeri havde fået tilbudt en pris på ca. 600 kr. pr. meter på at lave en gips-og stålkonstruktion om et gelænder/rækværk. Firmaets pris var bedre, bl.a. fordi de havde lagt priser ind på arbejde, der ikke blev udført. Branddøre En svend i et mindre renoveringsfirma havde fået en pris på nogle branddøre. Han fik lavet en kontrolopmåling, men firmaets pris var bedre. Vinduer Svendene i et større renoveringsfirma fik tilbudt ca kr. i samlet slumpakkord på en vinduesisætning. Opmåling og tre lokalforhandlinger hævede prisen til ca kr. Vægge og lofter På en renoveringsopgave målte afdelingen vægge op til 221 kr./timen og lofter til: 236 kr./timen. Vinduer På en mindre vinduessag målte afdelingen arbejdet op; prisen svarede til firmaets pris med akkorderinger. Gulvarbejde Svendene havde fået tilbudt 71 kr. pr/kvm på gulvarbejde i en rund pris. Afdelingen målte det op til ca. 95 kr. pr/kvm i stram opmåling. På grund af manglende fremdrift i byggeriet endte man med en timeløn på 220 kr. Vinduer Firmaet havde tilbudt 400 kr./ element inklusiv transport. Efter opmålingen blev prisen 527 kr./element. Dertil kommer nogle akkorderinger. Vinduer Firmaet tilbød 800 store 500 små + transport. Efter samtale med fagforeningen accepterede svendene prisen. Svendene vurderer at de vil ende på ca. 230 kr./timen. Opmålergruppen Anders Lange: tlf.: Christian Nielsen: tlf.: Ivan S. Busch: tlf.: Kræmmermentalitet på Rådhuspladsen Uorganiserede på DIs hoveddomicil Dansk Industri, der holder til på Rådhuspladsen, skal udvide. Byggeriet bliver omfattende og det gør skandalehistorierne om byggeriet måske også. Bygherren og hovedentreprenør Pihl & Søn har brugt uorganiseret arbejdskraft, og det har allerede trukket overskrifter og en lederartikel i byggeriets dagblad Licitationen. Her står bl.a. Det er dybt pinligt for både DI og hovedentreprenøren Pihl & Søn, at det nye domicil på Rådhuspladsen er grebet i at benytte ikke-organiseret arbejdskraft. Byggefagenes Nyhedsbrev har prøvet at få et klart svar fra DI og Pihl & Søn om hvorvidt de har sikret sig kædeansvar i hele processen. Begge svarer noget svævende at de overholder alle regler og love. I skrivende stund er alle ender og kanter af byggesagen på Rådhuspladsen ikke fuldt afklaret de Læs mere: SIDEN SIDSTE BLAD SIDEN SIDST

10 10 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Rapport fra Mali i Vestafrika Konference i kvindekomiteen under det internationale bygningsarbejderforbund Tekst og foto: Karin P. Pryn, bygningssnedker og medlem af ligestillingsudvalget i TIB Aldrig har jeg været ude for at verden forandrede sig så meget på så kort tid kun fem timers flyvning fra København ligger Bamako, der er hovedstaden i den vestafrikanske stat Mali. Landede i den totalt mørke og hede nat blandt ene fransktalende afrikanere. Blev meget lettet, da jeg fik øje på mine værter, der nærmest holdt mig i hånden gennem den mørklagte parkeringsplads ved lufthavnen. Tong Tong Me Me fandt sin bil i mørket og så gik det ellers over stok og sten mod centrum ud og ind mellem et utal af knallerter og biler. Jeg var på vej til en tre dages konference i UITBBs kvindekomite. Det Malisiske bygningsarbejder forbund SINIBABCOM var vores værter. Komiteen blev oprettet i 2008 på UITBBs kongres i Sao Paulo i Brasilien og mødtes første gang i 2009 i Australien. Temaet for dette møde var: Hvilke konsekvenser har den globale økonomiske og finansielle krise for kvinder i Afrika? Der var kvinder fra otte forskellige lande 11 forskellige fagforeninger indenfor byggeri og træindustri hovedparten fra Vestafrika. Desuden var der en rapport fra en colombiansk fagforeningskvinde. På førstedagen blev vi budt velkommen af en del honoratiores bl.a. den kvindelige minister for bolig, landbrug og byplanlægning. Efter en del taler og en masse fotografering gik vi i gang med det egentlige program. Konferencen startede med orientering og opsamling på konferencen i Canberry i Australien hvad var besluttet og hvad var der sket siden. Herefter kunne vi gå til hoveddiskussionen af situationen i de forskellige afrikanske lande. Alle deltagere havde lavet en rapport om kvinder i deres respektive hjemlande og specielt hvordan den globale økonomiske krise har påvirket udviklingen. Ufatteligt fattige Vestafrika Vestafrika er et af de fattigste områder i hele verden. Der har indenfor en årrække været en vis fremgang i økonomien i området, men den økonomiske krise har sat en brat stopper for udvikling til det bedre. De fleste afrikanske lande er meget afhængige af eksport af råvarer, og her er priserne og efterspørgelsen faldet voldsomt, udenlandsk investering i produktion udebliver og det er blevet næsten umuligt at låne penge af de rige lande til selv at Delegationen fra otte lande sammen med kvindelig regeringsrepræsentant (hvidt hovedklæde). Det er Karin Pryn fra TIB nummer tre fra venstre. Kvindernes andel i byggeriet i Mali er at deltage i produktion af byggesten. sætte projekter i gang. De samme landes regeringer skærer ned på den lovede økonomiske bistand og en overset faktor er at afrikanere, der arbejder i andre lande og normalt sender penge til hjemlandet, ikke længere bidrager med nær det de plejer, da de ofte er de første, der bliver fyret, når der er økonomisk nedtur. For nogle lande udgør de penge langt over 24 procent af bruttonationalindkomsten! En meget alvorlig konsekvens er også de stigende madpriser, der truer de enkelte landes befolkninger, som i forvejen lever i ufattelig fattigdom. Få kan læse og skrive Som sagt mange gange før så rammes kvinder og børn ekstra hårdt af nød og krise og da specielt i områder, hvor kvinder i forvejen låses fast i traditionelle mønstre. I det vestafrikanske område er handel med kvinder og børn på tværs af landegrænserne ikke ualmindeligt. Børn bliver solgt for 30 dollars eller lejes ud til arbejde i plantager mm og kvinder handles til prostitution. I et land som Mali er der skolepligt og det er gratis, men hvis barnet kan bidrage til familiens økonomi i stedet, så er det det der sker. Har familien ikke råd til skoletøj og mad til flere børn, og valget står mellem drengen eller pigen, så er det drengen, der kommer i skole. Pigerne har også ofte så mange huslige pligter, at der ikke er tid til at gå i skole. Pigen skal jo alligevel være hustru og mor og jo yngre hun er jo større er brudeprisen. I Mali kan kun 15 procent af kvinderne og 35 procent af mændene læse og skrive! Fagforeningernes rolle I alle de vestafrikanske lande der deltog på konferencen, var fagforeningernes store problem at omkring procent af befolkningen arbejder i det, der kaldes den uformelle sektor, dvs. handel med egne grøntsager, indsamlet brænde, skopudsning, hårklipning m.m. Størstedelen af de handlende kommer fra landet hver morgen. Jeg så nogle snedkerier, der havde værksted ved fortovet her kunne der være enkelte ansatte. Men generelt er det meget svært at organisere, fordi det er små private foretagender overalt. Den fagforening, der var vores vært, er meget tæt forbundet med det ministerium, der har ansvar for bl.a. byggeri. Mit indtryk var, at de ansatte der i øvrigt var funktionærer arbejdede mest politisk for at sikre ordnede arbejdsforhold, UITBB UITBB står for: Trade Union International of Workers in the Building, Wood, Building Materials and Allied Industries UITBB er et internationalt forbund af fagforeninger indenfor træ og byggeri fra 56 forskellige lande. Blev oprettet i 1949 og er en del af WFTU. Byggefagenes Samvirke i København er tilknyttet. WFTU WFTU står for: World Federation of Trade Unions. Blev dannet I Karins indlæg Læs Karin Pryns tale til konferencen (på engelsk) på: (Søg Mali ) Mamouma. Kvinderepræsentant for det malisiske bygningsarbejderforbund, SINIBABCOM, der var vært for UITBB-konferencen. og ikke som vi kender det med forhandling om overenskomster med arbejdsgivere. I Mali har alle ret til overenskomst, men i praksis! Vi besøgte en byggeplads, hvor de var i gang med opførelsen af flere hundrede boliger under en privat entreprenør. Det var en donation fra Venezuela til Mali. På spørgsmålet om hvem, der sikrede bygningsarbejdernes løn - var svaret, at de henholdsvis arbejdede på kontrakt eller som daglejere. Kvindernes andel i byggeriet var at deltage i produktion af byggesten og det var ikke ualmindeligt, at hun vandrede mange timer hver dag for at møde op og høre om der var arbejde til hende. Fortsættes næste side

11 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 11 Rapport fra Mali... fortsat fra forrige side Kvindernes indflydelse Selvom der er kvinder i en del politiske organer i Mali, så er deres deltagelse i det politiske liv i Mali meget begrænset på trods af lige ret det kræver identitetspapirer at stemme og stille op til valg, og de papirer har de færreste kvinder i Mali. En vurdering går på at ca. 60 procent af Malis kvinder bliver gift før de er fyldt 18 år og af dem lever 43 procent i polygame forhold. Som en del af mandens hushold er hun hans ejendom og uden ret til at eje noget, arve, opnå skilsmisse eller retten til børnene. Vi var på besøg i en kommunalbestyrelse i Bamako bestående af ene mænd. Der var rigtig mange kvindelige tilhørere og der blev fortalt om arbejdet for at få kvinder ind i det politiske liv. Der er ingen kvinder i nogen kommunalbestyrelse i hele Mali. For og imod børnearbejde En af dagene havde vi et ILO seminar med undervisning i konventionerne i forhold til kvinders lige adgang til lønnet arbejde, undervisning, sociale goder og øvrige rettigheder og tillige konventionerne mod børnearbejde. Det affødte voldsomme diskussioner specielt i forhold til børnearbejde hvad der var børnearbejde og om det er i orden eller ej. Det er klart at en del af fagforeningernes arbejde også er at oplyse om arbejdernes rettigheder i henhold til alle de konventioner, som deres regeringer har skrevet under på. Men der er lang vej så længe deres lande er så ufattelig fattige og der kun er udsigt til at det bliver værre som resultat af den globale finanskrise, som de afrikanske lande i øvrigt er helt uden skyld i. Konferencen afsluttedes med diskussion af kvindekomiteens strategi i forhold til UITBBs kongres i december 2010 og det fortsatte arbejde i komiteen. Afsluttende vedtog konferencen en resolution. Både den og forskellige rapporter kan ses på Åbningstider året ud A-kasse og faglig afdeling har lukket mellem kl og Åbent i a-kassen Telefonisk henvendelse: Mand.: , tirsd.: , torsd.: , fred.: Modtagelse af ledige: Mandag, tirsdag, torsdag: Fredag: Åbent for udbetaling Mandag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Åbent i faglig afdeling Mand.: Tirs-onsd.: Torsd.: Fredag: Åbningstider pr A-kasse og faglig afdeling har lukket mellem kl og Åbent i a-kassen Mand.-tirsd: Torsd.: , Fred.: Åbent i faglig afdeling Mand.: Tirs-onsd.: Torsd.: Fredag: Seniorklubben Seniorklubben December Onsdag den 8., kl : Kammeratdag. Onsdag den 15, kl. 12.: Juleafslutning. Pris: 20 kr. Januar 2011 Onsdag den 5., kl : Storbanko. Onsdag den 12., kl : Kammeratdag. Onsdag den 19., kl : Kammeratdag eller kom med en god idé Se mere på Telefon og kontakt Indtil 31.december 2010 Fra 1. januar 2011 Hovednummer.: A-KASSE: Jesper Palmelund Margit Mørck Per Persson Søren Jørgensen Mariane Rennick Lene Jeppesen Frank Andersen Janni Peitersen Jette Gottlieb Edith Kreutzfeldt Trine A. Andreasen, Faglig afdeling: Claus von Elling: , Jan Juul: , Jette Nordentoft: , Susanne L. Mortensen: , Ivan Salling Busch: , Freddy Ridderhaugen: , Christian Nielsen: , Anders Lange: , Jens Gervin, organisator: , Anne Mette Dinesen, socialformidler: Dan Christiansen: , Vibeke Pedersen: , Ungdom og uddannelsesgruppe Keld M. Kristensen: , Claus Hassing: , Rasmus Gudmandsen: , Du kan finde bl.a. listen over møder i huset og ledighedsstatistik på hjemmesiden: tib.dk/koebenhavn Kolofon TIB-9-Nyt er medlemsblad for Træ-Industri-Byg, Afd. 9, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ). tlf.: Redaktionsudvalg: Anders Olesen, (ans.hav.), Viggo Toften- Jørgensen, Bjarne Petersen, Brian Westermann, Svend H. Pedersen og Lars Kølle. Dette nummer: Blad nr. 9 udkommer den 7. december Afleveret til PostDanmark den 2. december Tryk: Trykcentralen. Viby J. Oplag: Medlemmerne i tal MEDLEMS- STATUS Medlemmer i alt - dertil lærlinge Forbundsmedlemmer A-kassemedlemmer - dertil selvstændige Sept Sept Ikke længere medlem Efterskrift: For nylig oplevede Bamako de største demonstrationer i mange år. Mere end var på gaden for at protestere mod en ny Familie og Individlov, der skal sikre kvinder nogle grundlæggende rettigheder i familien. Blandt andet mulighed for skilsmisse, ret til halvdelen af værdierne, ret til at få børnene med sig ved skilsmisse, kvinden skal være 18 år for at kunne blive gift og endelig at fratage imamernes mulighed for at foretage vielser, idet kun civile ægteskaber er lovlige. Loven har været på vej i over 10 år og mangler kun præsidentens underskrift. Det er landets ledende imamer, der står i spidsen for protesten (ca. 90 procent af Malis befolkning er muslimer) Malis kvindeorganisationer der i blandt Femnet frygter, at loven ikke bliver vedtaget pga. af protesterne. Klubberne Linoleumspålæggernes pensionister og efterlønsmodtagere Sammenkomst den anden tirsdag i hver måned kl i kælderen på Nattergalevej 22, Henning Jørgensen, tlf.: Poul-Erik Næs, tlf.: Bygningssnedkernes og glarmestrenes pensionister Nærmere oplysninger: Leo Christiansen, tlf.: Birger Olsen, tlf.: Tømrernes pensionistog efterlønsklub Mødedage: Den anden og fjerde torsdag i måneden. P.B.V Arne Hansen, tlf.: Formandsgruppe Anders Olesen: , Bjarne Petersen: , Kjeld Pedersen: , Lotte Ott, journalist (DJ): , Servicegruppe Houria Idrissi: , Eric Erichsen: , Andre Robert Olejnik: , Mads Bruun Pedersen: , I skrivende stund har vi ikke mailadresser gældende fra 1. januar 2011 De kommer på hjemmesiden: Tømrere/snedkere Johnni Arne Lindrod Hansen, 2700 Brønshøj, født 1969 Peter Arnold Jürgensen, 2200 N, født 1978 Ole Skovgaard Rasmussen, 3500 Værløse, født 1977 Kaleb Elof Andersen, 2400 NV, født 1972 Anders Knigge Rudolph, 2100 Ø, født 1977 Tømrere Max Hinge Müller, 2200 N, født 1955 Peter Egholm Andersen, 2300 S, født 1963 Bygningssnedker Petur Traustason, 4621 Gadstrup, født 1959 Møbelsnedker Lars Spuur Hansen, 2100 Ø, født 1971

12 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TIB AFD. 9 NR. 9 DECEMBER 2010 Torsdags-tegneholdet er udvidet med computere, autocad og murerlærlinge. Side 8 Det allersidste blad Dette er det sidste TIB-nyt i al evighed, men et nyt blad for den fælles fagforening er under forberedelse Side 2 Teknisk Skole vil screene for giftige materialer Københavns Tekniske Skole vil gennemgå samtlige bygninger for asbest og PCB Side 3 Viggo-historie fra Nicaragua En (ikke helt lille) historie fra det virkelige liv starter i dette nummer, men fortsætter på hjemmesiden: tib.dk/koebenhavn Side 4 Al henvendelse vedrørende bladet: TIB afd. 9 Tlf.: ID nummer: Svendestykkerne: en bygning med hjørneafskæring. Når prøven er slut havner mange af svendestykkerne som pindebrænde. Monnerups lysthus udefra. Fra svendestykke til lysthus Musiker Leif Monnerup der er fast inventar ved tømrernes svendeprøveafslutningen, har stået flere gange og tænkt at svendestykkerne kunne blive noget... To svendestykker, der alligevel skulle smides ud, er blevet til lysthus i musiker Leif Monnerups have I foråret, da tømrerlærlingene gik til svendeprøve, lød opgaven: Lav en bygning med hjørneafskæring. Det gjorde 176 lærlinge. Da den store dag for overrækkelse af svendebrevene oprandt, stod Leif Monnerup som den ene de to musikanter, der skulle spille for de nyudlærte på scenen, og tænkte at de mange svendestykke måtte kunne bruges til noget i stedet for at blive smidt ud., Som tænkt så gjort: Da alle havde fået svendebrev og Naversangen var sunget, holdt Leif fyraften og tog to halve huse med sig hjem. Med hjælp fra en nabo kastede han sig over Projekt Lysthus, og da han seks måneder senere igen stod på scenen for at synge for det næste kuld nyudlærte, var han netop blevet færdig med projektet. Monnerups lysthus indefra.

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere

Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Akkordhåndbog for snedkere og tømrere Denne pjece er lavet af klubberne fra: Jakon, P. Winther Jespersen, Timbra, Kornerup, Deko, Jönsson, Enemærke & Petersen, Hans Henning Nielsen, BGB, Intern, Dahls

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere