TIB 9 NYT. Nørrebrohallen 16. december 2010, kl Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIB 9 NYT. Nørrebrohallen 16. december 2010, kl. 16.00. Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7"

Transkript

1 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 9 DECEMBER 2010 Stiftende møde i den fælles fagforening. Se mere side 2 Nørrebrohallen 16. december 2010, kl Foto: TIB-Nyt Tagrenovering der taler til tømrerhjertet side 6-7

2 2 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Se det ske! Fusion mellem TIB afd. 9 og 3F BJMF den 16. december 2010, kl i Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 Kbh. N Deltag i det stiftende møde for den nye fælles fagforening. Mød dine kommende kolleger fra BJMF Kom kl til aftensmad inden møde lige fra arbejde Få sat ansigter på de nyvalgte tillidsfolk Bliv grundigt informeret om fagforeningens planer Nedlæggelse af TIB afd. 9 og ændring af BJMF kræver selvstændige generalforsamlinger, som afholdes samtidig med det stiftende fællesmøde. Ønsker du at se alle dokumenter vedrørende fusion, kan du: Hente dem i fagforeningen eller Se dem på nettet: eller OBS! Nye telefonnumrer til a-kasse og fagforening fra og med den 1. janaur 2011 Se side 11 Åbningstider mellem jul og nytår A-kassen A-kassen holder åbent alle dage mellem jul og nytår. Dog er der lukket juleaftensdag den 24. december og nytårsaftensdag den 31. december. Faglig afdeling: Faglig afdeling herunder også socialformidler og uddannelsesgruppen holder lukket mellem jul og nytår, fra mandag den 27. december til fredag den 31. december. TIB-nyt lukker og slukker Du sidder med den allersidste udgave TIB-nyt i hånden Ikke kun det sidste blad i år, men i al evighed. Næste år er TIB afd. 9 fusioneret med 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF), og noget nyt vil se dagens lys. BJMF udgiver Trekroner Nyt, som også sender sit sidste nummer på gaden i december. Nyt blad til foråret I løbet af det første kvartal i det nye år er vi klar med et nyt blad til medlemmer af den nye fælles fagforening. Vi tager det bedste fra begge fagforeningsblade og ser frem til at lave for alle medlemmer lige fra violinbyggere over tagdækkere til murere og tømrere og alt hvad der ligger derimellem. I løbet af nogle måneder vil TIB afd. 9s hjemmeside også lukke, og relevant indhold vil blive flyttet over på 3Fs hjemmeside, der indtil videre hedder: www. 3f.dk/bjmf. Ønsket fra begge fagforeninger er at fastholde og udvikle medlemsblad, hjemmeside, nyhedsbrev og andet, så det hænger sammen med organiseringsstrategien. Målet er at aktivisere medlemmerne fagligt og politisk ved at formidle viden, information og debat, hedder det i oplægget til den fælles fagforening. Det betyder blandt andet, at medlemmerne skal have let ved at finde relevante oplysninger om såvel faglige spørgsmål, som fagforeningens aktiviteter. Det er ligeledes ønsket, at medlemmernes indbyrdes debat i blad og på hjemmeside bliver fremmet. Åbent udvalg Der bliver nedsat et medieog kommunikationsudvalg. Det er åbent for alle medlemmer. De to journalister, der indtil nu har lavet blad og hjemmeside for de to fagforeninger, fortsætter, og det giver mulighed for at opruste først og fremmest hjemmesiden. På gensyn i et nyt blad. Mads Bruun-Pedersen, Trekroner-Nyt Lotte Ott, TIB-Nyt Debat og læserbreve Kære Anne Mette Dinesen Jeg takker dig og dine kolleger, som har arbejdet med den arbejdsulykke, som vi nu i anden omgang har vundet sagen om i retten. Det har været en sej kamp for mig gennem syv-otte år med mange smerter. Jeg havde håbet med tiden at komme tilbage til arbejdet, men på grund af operationer op til flere gange, hvor dele af min arm blev fjernet, foruden infektion i armen hvor jeg var på en special penicillinkur... Så kom genoptræningen på Frederiksberg Hospital to til tre gange om ugen i næsten to år. Jeg troede stadig på, at hvis jeg trænede hårdt, så ville arbejdslivet begynde igen. Men da der havde vist sig bedring i min træning, fik jeg meddelelse fra kommuen om at de ikke mere ville betale sygeløn, men at jeg kunne gå på kontanthjælp. Det kunne jeg ikke klare mig for, så derfor var den mulighed tilbage at gå på efterløn. Det har været dyrt med piller mm., samt transport. Det har været svært at opstille sig. Først efterlønner og så pensionist, hvor pengene er meget små. Jeg har lånt for at klare det, så derfor jeg er i dag meget glad for at vi har vundet sagen. Det var ikke gået hvis I ikke havde støttet mig, som I gjorde. Takket være det - selv om jeg har betalt skattevæsenet næsten en tredjedel af forsikringssummen, så er jeg gældfri og så er der også til en luksusrejse til Østen. Med de bedste ønsker til jer i Forbundet om at det vil fortsætte i samme ånd. Men som tiderne er nu, bliver det sværere dag for dag, da den ene efter den anden bliver lagt sammen. Jeg tror det vil miste det personlige præg, som vi havde før i tiden med hyggelig snak med kammerater. Men tiderne skifter desværre til det mere upersonlige, fordi der bliver for mange forskellige arbejdsgrupper. Det højner ikke det enkelte medlem. Det er ærgerligt. Til sidst vil jeg hermed sige, at det er synd for dem, der melder sig ud, eller aldrig indmelder sig i en fagforening. De ved ikke hvad de går glip af, når en arbejdsulykke sker, og fagforeningen træder til. Jeg har selv erfaret at det har hjulpet mig til en lykkelig afslutning. Med de bedste ønsker i fremtiden for jer. Et medlem (Medlemmet ønsker ikke sit navn i bladet, men det er redaktionen bekendt.) Anne Mette Dinesen er socialformidler i TIB afd. 9 Mindeord Vores kære ven, kollega og kammerat Jan Meyer er afgået ved døden. Vi vil huske Jan for hans mangeårige faglige arbejde i Træindustriens Brancheklub og i Afdelingsbestyrelsen. Æret være hans minde Pbv. Per Persson Læserbreve kan sendes til TIB-Nyt, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att.: Lotte Ott. Gerne på mail til: Læserbreve må fylde max. 300 ord Begravelsen har fundet sted.

3 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 3 Teknisk skole vil gift-screene Fokus på giftige byggepladser Københavs Tekniske Skole vil gennemgå alle sine bygninger for at kortlægge asbest og pcb af Lotte Ott Københavns Tekniske Skole har besluttet at iværksætte en screening af alle sine bygninger for at få kortlagt asbest og pcb. I sidste nummer af TIB-nyt skrev vi om et tømrersjak, der uforvarende var stødt på både asbest og PCB i forbindelse med renovering af en KtSs bygninger. Fundet af de giftige byggematerialer kom bag på alle: rådgivende, tømrerfirmaet og teknisk skole selv. Af Lotte Ott Byggefagenes Sikkerhedspatrulje fandt farlige stoffer og materiale på halvdelen af de besøgte byggepladser I starten af november kørte Byggefagenes Sikkerhedspatrulje rundering på de københavnske byggepladser. Denne gang havde de valgt at have fokus på farlige byggematerialer som asbest, pcb og bly. Patruljen besøgte 29 pladser der var i gang med renovering og på 14 af dem var der eller havde der været et eller flere farlige stoffer. På ti af pladserne var svendene ikke på forhånd blevet informeret om, at der var farlige stoffer, siger Freddy Ridderhaugen, formand for Byggefagenes Sikkerhedsudvalg. Flere, bl.a. BAT-kartellet og Byggefagenes Samvirke, har i længere tid efterlyst et nationalt register over bygninger med asbest, og senest er et pcb-register blevet bragt på bane. Det skønnes at 80 procent af bygningsmassen i Danmark indeholder pcb, og flere boligselskaber og større virksomheder har gennemført screeninger af deres bygninger. Bl.a. Lejerbo, DAB og Københavns Energi. Alle bygninger under Københavns Tekniske skole bliver screenet for at få kortlagt om og hvor der findes giftige byggematerialer som asbest og pcb. Foto: TIB-Nyt Tog konsekvensen Nu har skolen taget konsekvensen og vil have screenet samtlige bygninger. Vi har fået en overslagspris for en gennemgang af bygninger fra firmaet Golder, og vi regner med at arbejdet går i gang i januar og fører til en endelig rapport i løbet af foråret, siger driftschef for Københavns Tekniske Skole, Kaj Hansen. Teknisk skole har mange bygninger fordelt på ti matrikler, og Kaj Hansen anslår at kortlægningen vil tage 14 dage pr. matrikel. Når rapporten foreligger, vil skolen tage stilling til om og hvad der evt. skal igangsættes. Jeg er da spændt på hvad de finder og hvilke konsekvenser det evt. får, siger Kaj Hansen. En typisk pcb-fuge: grålig med struktur som fiskeskæl. Foto: Freddy Ridderhaugen Lærlinge tør ikke tjekke deres løn Frygt for mester får lærlingene til at undlade at få tjekket deres lønsedler Jeg forstår dem godt Af Lotte Ott Foto: Rasmus Gudmandsen Ungsomsorganisator Rasmus Gudmandsen tjekker Kristens lønseddel. I foråret besluttede TIB-ungdom i København at sætte fokus på lærlingenes løn. Det skete på baggrund af mange sager med lærlingene, der ikke havde fået, hvad de har ret til. Vores plan var at oplære et par stykker i hver klasse på teknisk skole, så de kunne tjekke de andres lønsedler, fortæller Rasmus Gudmandsen, ungdomsorganisator i TIB afd. 9. Vi troede, at det ville bliver svært at få nogen til at melde sig, men det viste sig at være forholdsvis nemt. Men så skete der ikke rigtig mere. Der kom ingen lønsedler ind. Lærlingene blev opfordret til at tage deres lønsedler med i skole, så de kunne blive tjekket, men det skete bare ikke. I starten tænkte vi, at de glemte at tage dem med eller havde rod i papirerne. Men efterhånden er det gået op for os, at mange af lærlingene er bange for hvad mester vil sige, siger Rasmus. Krisen trykker Nedgangen i byggeriet har gjort lærepladssituation endnu dårligere, og en del lærlinge er på de korte lærekontrakter. De håber at få kontrakten forlænget, og er derfor parate til at se stort på, om de får hvad de skal have. Andre, der snart er udlært, håber på at få arbejde i firmaet efter svendeprøven og vil ikke lægge sig ud med mester. Løntjekket var i første omgang tænkt som et redskab til lærlingene, som de selv kunne vælge om de ville bruge eller ej. Samtidig ville det give fagforeningen et fingerpeg om hvor galt det egentlig står til med lærlingenes løn. Cengiz Iljazovski går på H3 på Nørrebro, og kan godt forstå at lærlingene holder sig tilbage for at konfrontere mester med en mangelfuld lønseddel. Det er klart min opfattelse, at der er mange, der ikke tør at gå til deres mester. Det ville jeg nok heller ikke selv gøre, hvis jeg havde problemer med manglende løn. Jeg er på en kort aftale og hvis min mester ikke vil forlænge den, ryger jeg i skolepraktik og der får man kun omkring 41 kr. i timen igennem hele sin lære tid, siger han.

4 4 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 En lille historie fra det virkelige liv: En byggeplads i Nicaragua Af Viggo Toften-Jørgensen Tømrersvend Denne historie kræver lidt baggrundsviden. Den foregår nemlig i Nicaragua, og for at forstå, hvordan i alverden jeg endte med at arbejde der, må læseren lige en omvej omkring de sidste hundrede års historie. Læsere, der mener at kende den i forvejen, kan more sig med at lede efter fejl i min udlægning. Læsere, der ikke interesserer sig overvældende for historie, kan jeg berolige med, at der kun bliver tale om et meget lille uddrag af verdenshistorien. US army til stede i over 24 år Men altså: Til sagen! Som alle andre latinamerikanske lande har Nicaragua lidt under indblanding fra USA. Faktisk erobrede en nordamerikansk eventyrer en overgang magten ved hjælp af sin private hær, genindførte slaveriet og søgte om optagelse i USA, (det var før borgerkrigen mellem nord- og sydstaterne). Han blev hurtigt smidt ud igen, men fra 1909 til 1933 var USA s hær konstant til stede i Nicaragua. Oprindeligt var det mest for at forhindre tyskere og japanere i at bygge en kanal, så de undgik konkurrence med deres egen kanal i Panama, men de havde også mange andre erhvervsinteresser at beskytte. Helten Sandino Det gik selvfølgelig ikke for sig uden modstand. En af de mere succesfulde oprørere var general Sandino, der ikke var som andre generaler bl.a. bar han sin titel, ikke fordi han var udpeget af en øverstkommanderende, men fordi han var udpeget af sine mænd. I stedet for bare at indgå i den efterhånden traditionelle borgerkrig mellem konservative og liberale, ledede han en guerillakrig for social retfærdighed. Til sidst blev der indgået en fredsaftale, hvorefter USA s militær skulle forlade Nicaragua, Sandinos hær nedlægge våbnene og Nicaragua blomstre i fred og demokrati. Skurken Somoza Lov og orden skulle opretholdes af en kombineret militær- og politienhed, nationalgarden, trænet af nordamerikanerne. USA satte naturligvis deres eget kreatur i spidsen, som de har gjort så mange andre steder: Mobuto i Congo, Saddam Hussein i Irak, Shahen i Iran, Pinochet i Chile fortsæt selv listen. I Nicaragua blev Somoza chef for nationalgarden. Det dansk-niracaguanske sjak i Managua, Nicaragua i midten af 1980 erne, med artiklens forfatter midt i billedet med korte bukser, og fotografen, tømrer Rasmus Larsen, siddende. Han startede med at myrde Sandino i I Nicaragua er han nu aldrig blevet regnet for rigtig død, og senere frihedskæmpere kaldte sig da også sandinister. Men frem til 1979 sad Somozafamilien i god forståelse med USA - på magten. En magt, de udover at forsvare USA s interesser brugte til at rage til sig. Sandinisternes guerillakrig Det vil føre for vidt at gennemgå bedrøvelighederne i den periode: fattigdom, tvangsdeportering af bønder, tortur, korruption osv. Det var sikkert fortsat, hvis ikke Somoza havde været så grådig. Men til sidst ejede Somozafamilien omkring halvdelen af al ejendom i landet. Ganske vist var (og er) det et fattigt land, men det havde nok været klogt at dele lidt med de andre kapitalister nu fik Somoza ikke kun de fattige mod sig, men også store dele af borgerskabet, der endte med at tilslutte sig sandinisterne. Det vil også føre for vidt at gennemgå den guerillakrig mod Somoza, sandinisterne gennemførte fra begyndelsen af tresserne. Det er ellers en spændende historie, som jeg kun kan anbefale at man opsøger andetsteds. Eksempelvis rummer den det eneste eksempel på en succesfuld terroraktion, jeg kender: På et tidspunkt tog sandinisterne Somozas Mickey Mouse-parlament som gidsel for at få frigivet politiske fanger. Kravet blev opfyldt og turen fra parlamentet til lufthavnen udviklede sig til et sandt triumftog, fordi hovedstadens befolkning mødte talstærkt frem på ruten for at hylde gidseltagerne. Modstandskampen fik stærkt øget opbakning efter et jordskælv i 1970, der jævnede hovedstaden, Managua, med jorden. Den internationale nødhjælp scorede Somoza og nationalgarden, man kunne f.eks. købe Røde Kors-tæpper af nationalgarden. Genopbygning var det så som så med. Da jeg første gang var i Nicaragua i 1985, boede alle mennesker i en ring udenom et stort set øde centrum. De eneste bygninger i selve centrum var en domkirke uden tag, hovedpostkontoret, nationalteatret, Hotel Intercontinental, Bank of America og nogle jernbetonskeletter uden facade. Til gengæld var der masser af veje. Somoza ejede nemlig en betonfabrik, der lavede sten til at bygge veje af. Det fortrød han måske senere, for de viste sig at være uhyre velegnede at bygge barrikader af. Ydermere er nationalsporten i Nicaragua baseball, så nicaraguanerne (nica er mellem venner) er rigtig gode til at kaste med sten. Et håb blev tændt Det korte af det lange blev, at sandinisterne vandt. Som det sidste erobrede de Managua i 1979, og Somozafamilien og deres kumpaner flygtede til Miami. Det vakte enorm begejstring, ikke kun i Nicaragua, men blandt venstreorienterede verden over. Sammen med vietnamesernes sejr over USA i 1975 gav det håb om, at den kolde krigs fastlåste verdensbillede var i opbrud. Ganske vist var der tilbageslag, såsom Pinochets kup i Chile d. 11. september Og der var tilsyneladende uløselige konflikter i f.eks. Sydafrika, Nordirland og Palæstina. Men der var altså også håb. Den sandinistiske revolution gav sprækker i den blokpolitik, der ellers delte verden skarpt i øst og vest, (politisk set, altså: I Vietnam var nord f.eks. øst selvom det ikke ligefrem gjorde det nemmere at lære børnene geografi). Sandinisterne var nok socialister, og kunne dermed regne med støtte fra østblokken. Men i modsætning til tidligere revolutionære fik de også en vis opbakning fra Vesteuropa og Japan. Begrundelsen var, at de fra starten gjorde det klart, at de ville forsvare ytringsfriheden og gennemføre frie valg. Det har nok også spillet ind, at europæiske og japanske kapitalister ikke har syntes, USA skulle beholde det latinamerikanske marked helt for sig selv. De drog den lære af den cubanske revolution, at der ikke var grund til ligefrem at kaste nye revolutioner i armene på Sovjetunionen. Først blokade... Sandinisterne lagde stort ud ved at sende unge studerende ud i fattigkvarterer og landdistrikter på brigader, der skulle lære folk at læse og skrive. Det lykkedes at nedbringe analfabetismen fra procent til procent. Derefter lavede de sundhedsbrigader, der skulle lære almindelige mennesker de mest elementære ting om sundhed som bekendt dør de fleste børn i ulande af tyndskid, fordi vandet er beskidt. Den kampagne var også en stor succes. Fra hele verden strømmede unge idealister til for at give en hånd med af nogle hånligt benævnt sandalister. Jeg blev selv en af dem. Alt tegnede således lyst, indtil USA efter valget af Reagan som præsident i 1980 genoptog den kolde krig, (som de da også endte med at vinde terror kan altså svare sig, bare omfanget er stort nok). I første omgang gennemførte de en økonomisk blokade. Det var Fortsættes på side 6

5 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 5 Fortsat fra forrige side. Før det dansk/nicaraguanske sjak gik i gang med skolen i Managua... ganske alvorligt: Landet, der i forvejen var fattigt, var ødelagt af flere års borgerkrig, og landets økonomi var fuldstændigt rettet ind efter USA. Nu kunne man f.eks. ikke skaffe reservedele til landets maskinpark. Virkningen mildnedes noget af, at andre vestmagter og østblokken var mere end villige til at overtage nordamerikanernes økonomiske engagement. Og så er nica erne gode til at improvisere: De har måske ikke de stolteste håndværkstraditioner, men de kan reparere alt med en bøjet stoppenål. Endelig er landet enormt frugtbart og selvforsynende med fødevarer. Men blokaden gjorde livet for nica erne meget sværere. En solstrålehistorie som den, at det lykkedes sandinisternes efterretningstjeneste at smugle Coca- Colas superhemmelige opskrift ud af USA, hjalp ikke meget i det store billede.... så greb USA ind med militær Værre var det, at USA angreb militært. Ikke direkte, det turde de ikke: Dels havde de lige fået bank i Vietnam, dels lavede de en generalprøve i 1983 på den caribiske ø Grenada, og den gik ikke så godt. På Grenada, der er lidt større end Als og har et indbyggertal som Odenses, havde der også været revolution. USA invaderede øen efter et kup, hvor bl.a. præsidenten blev myrdet. Landets magtstruktur var altså opløst, og alligevel tog det verdens stærkeste militærmagt en måned at erobre hele øen. Hvordan ville det så ikke gå i Nicaragua, hvor hele befolkningen var bevæbnet? I stedet minerede de havnene og bevæbnede contra erne - kontrarevolutionære guerillaer, der opererede fra nabolandene. De fik aldrig nogen militær succes af den gode grund, at de ingen opbakning havde i Nicaragua. Det var heller ikke nødvendigt, for de opfyldte alligevel en mission ved at binde sandinisterne til krigeriske sysler, ved at terrorisere civilbefolkningen og ved at smadre økonomiske mål. Kaffehøst og Contra-kamp Det var under Contra-krigen, jeg kom til Nicaragua første gang, nærmere bestemt i Sagen var den, at alle skoler og videregående uddannelser holdt ferie et par måneder omkring årsskiftet, så eleverne og de studerende kunne høste kaffe. Dengang var kaffe Nicaraguas største eksportartikel. Hvordan det er i dag ved jeg faktisk ikke, for lige så længe, jeg fulgte med, høstede de hvert år mere kaffe og fik hvert år færre penge for den. For et par år siden gik det så galt, at tusinder af kaffebønder opgav deres marker og vandrede mod byerne i håb om, at et eller andet ville dukke op. Dengang havde de et andet problem: De fleste af de unge, der skulle have høstet kaffe, var ude at bekæmpe contra er. Her kom vi andre ind i billedet. Selv deltog jeg i tre måneder i en international kaffehøsterbrigade. Det var på mange måder en minderig oplevelse, men har jo ikke meget med tømrerarbejde at gøre, så den historie skal jeg spare læseren for. Kun vil jeg fortælle så meget, at selvom kaffeplukning ikke er min spidskompetence, nåede jeg at plukke så meget, at jeg, hvis jeg bruger et pund kaffe om ugen, har plukket nok til at forsyne mig selv til jeg bliver på den anden side af 100 år. Det tjente jeg sådan noget som 12 dollar på plus bønner, ris og tortilla morgen, middag og aften, (undtagen juleaften og nytårsaften, hvor vi fik kød og grøntsager). Min fyrstelige løn donerede jeg naturligvis til kaffekooperativet. Skolebyggeri i Ciudad Sandino Efter kaffebrigaden blev jeg involveret i solidaritetsarbejde med Nicaragua i en lokal gruppe på Nørrebro, hvor jeg bor. Gruppen skabte venskabsforbindelser med Ciudad Sandino, en ny bydel uden for Managuas centrum, der blev skabt efter jordskælvet. Der var forbindelser mellem medborgerhuse, skakklubber osv. Først og fremmest etablerede mine børns senere skole, Hellig Kors Skole, forbindelser med en skole i Ciudad Sandino, Edgar Talenoskolen. Jeg var ovre på Hellig Kors for at fortælle om mine oplevelser som kaffeplukker, børnene på de to skoler blev pennevenner og to elever fra Nørrebro blev sendt på udveksling i Ciudad Sandino og omvendt. Deres oplevelser udgav vi en bog om, og vi lavede udstillinger og møder om Nicaragua. Det viste sig, at Edgar Talenoskolens bygninger var i miserabel stand, selvom de var ganske nye. Sagen var den, at skolen havde bliktag, og der ligger en klorfabrik ca. 7 kilometer fra den. Derfor var taget ætset væk af syreregn, og da taget blev utæt, blev resten selvfølgelig også ødelagt af regn. Altså samlede vi ind til et nyt tag, som nogle fra solidaritetsgruppen tog over at lægge. Men resten af bygningerne var stadig ødelagte, så vi lagde en plan for totalrenovering af dem. Vi nåede frem til, at det kunne gøres for en million kroner. Det var billigt for totalrenovering af en skole med elever (1.000 små elever om formiddagen, mellemstore om eftermiddagen og store om aftenen), men alligevel uden for vores rækkevidde. Viggo Toften-Jørgensen i gang med værktøjet. Derfor sendte vi en ansøgning til Danida, udenrigsministeriets afdeling for udviklingsbistand. Og fik den igennem! Ellers har Danmarks udenrigspolitik det jo med i praksis at følge storebror USA s, ligegyldigt hvilke forbrydere, de støtter: Mujahedinerne (nu Taleban) i Afghanistan, Pol Pot i Cambodja osv. Men Nicaragua udgjorde altså en undtagelse. Fuldt på højde med danske byggepladser, når de er bedst Danida stillede visse krav til vores projekt. Dels skulle vi løbende aflægge regnskab, dels skulle de revidere regnskabet og dels udbetalte de først pengene, efterhånden som vi fik brug for dem. Endelig ville de løbende føre tilsyn med byggeriet. Alt sammen meget fornuftigt og vel det mindste man kan forlange, når man bruger af skatteborgernes penge. På et punkt afveg deres krav fra vores planer: Vi havde planlagt at sende mange danskere derover, der så ville få dækket rejsen, kost, logi, visse faste udgifter i Danmark og lidt lommepenge. Danida ville kun sende nogle få faglærte (deriblandt mig), der til gengæld ville få ,- kr. om måneden i løn, (det var mange penge dengang, som den ene gamle nar sagde til den anden) skattefrit. Det afspejlede forskellige holdninger til projektet. For os var det vigtigste den mellemfolkelige forståelse, der kunne komme ud af mødet mellem nica er og danskere. For Danida var det effektiviteten i projektet. Da lønnen som sagt var skattefri, lå løsningen ligefor: Vi håndværkere smed vores løn i puljen og fik betalt det samme som alle andre. Effektiviteten i projektet behøver ingen i øvrigt være bekymret for: Vi blev færdige til tiden, indenfor budgettet og med høj håndværksmæssig kvalitet. Men vi planlagde og styrede også byggeriet selv uden hverken ledere eller mellemledere. Vi havde hver især vores ansvarsområder, og hver dag til fyraften holdt vi et kort byggemøde det var det. Det fungerede fuldt på højde med de bedste byggepladser, jeg har været på i Danmark dvs. langt bedre end de fleste steder. Fortsættes på Da dette er det sidste nummer af TIB-nyt, vil resten af denne historien blive lagt på hjemmesiden. Læs og se flere foto på www. tib.dk/koebenhavn

6 6 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Sjakket fra Hans Henning Nielsen: Arne Boberg, Michael Corbato, Patrick Hansen, Sergio Martinez, John Olesen, Tim Odelheim og Hans Andersen. Faget løs i Laksegade En kringlet tagkonstruktion i det indre København har bragt et tømrersjak ud i alle hjørner af tømrerfaget og de er godt tilfredse Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Et sjak fra Hans Henning Nielsen har i mere end et år haft deres gang i Laksegade nr. 6, som er under totalrenovering. De startede i kælderen og har bevæget sig op gennem bygningen til taget. Da de fik åbnet taget viste der sig voldsomt angreb af skimmelsvamp og en alt for spinkel konstruktion. Med heldragter og åndedrætsværn brækkede de det gamle tag ned og fjernede gulvet i etageadskillelsen, og så startede det helt store tømrerarbejde. Det her prøver man kun en gang i sit liv. Det er ren smørkage, siger tømrerformand Hans Andersen begejstret om tagarbejdet, fordi det indeholder alle tænkelige sider af en tagkonstruktion. Kun to ens spær i hele konstruktionen Bygningen ligger på et hjørne og i gården er der desuden en tagflade, der støder til nabobygningerne. Dertil kommer tre kviste. I alt seks forskellige taghældninger. Det er nogle spøjse spær, vi har måttet lave, siger Hans Andersen og forklarer at det ene nabohus har sat sig så ydervæggen er blevet meget skæv. Der er kun to ens spær her, fortsætter han. Der mangler kun en plankekel ellers er her alt hvad man kan komme ud for i tagkonstruktioner. Foto af tegningerne. Trods den dårlige billedkvalitet giver det alligevel en idé om tagkonstruktionens seks hældninger og om hvorfor der kun var to ens spær. Tallene henviser til de øvrige foto. 40 år tilbage i tiden Forskellige steder på gulvpladerne ses stadig rester af opsnøring, som ikke længere er gængs i tømrerfaget. Heller ikke for erfarne tømrersvende. Jeg har ikke lavet opsnøring siden jeg gik på håndværkerskolen for næsten 40 år siden. Vi har måttet grave tingene frem fra baghovedet, siger Hans Andersen. Han synes det kunne have været sjovt for de yngre svende at være med fra starten, men de og lærlingen er kommet til nu i den sidste fase, der skal være færdig 1. januar. Laksegade nr. 6 Laksegade nr. 6 blev opført i Blev i 1853 indrettet til den russisk-ortodokse menighed, under ledelse af arkitekt Theodor Sørensen ( ). Da Alexander Newski-kirken i Bredgade stod opført i 1883 flyttede menigheden dertil. Bygningen var oprindeligt en etage lavere, men fik omkring 1911 bygget en etage mere på, der var voldsomt underdimensioneret. Er sidst blevet renovering omkring 1911 men sjakket har ikke fundet beskeder fra tidligere håndværkere Fanden løs Udtrykket fanden er løs i Laksegade menes at stamme fra september 1826, hvor der flere gange blev fyret forskelligt skyts af såsom kartofler, tørv og pindebrænde mod Laksegades beboere og deres huse i København. Politiet kunne ikke finde hverken gerningsmændene eller de steder, der blev affyret fra. Det var uhyggeligt og mystisk, og fik københavnerne til at tro, at det virkelige var Fanden, der var på spil i gaden. Fortsætter næste side

7 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 7 Faget løs Spøjse spær... men de passer til en vind og skæv nabobygning. (Se også punkt 2 på tegningen side 6.) Det var rejsegilde tirsdag den 16. november, og det hele skal være færdigt 1. januar Den indvendig kran løfter materialerne ind over taget. Det har sparet masser af besvær med transport af materialerne på den trange plads. (Se også på punkt 1 på tegningen side 6.) Hel overdækning med indvendig kran Mønsteroverdækning giver godt arbejdsmiljø og smidig arbejdsgang Laksegade nr. 6 er for en periode blevet to etager højere. Det skyldes en total tagoverdækning, der er så høj, at det har været muligt at løfte materialerne ind over taget ved hjælp af en indbygget krantalje. Her er ikke som så mange andre steder sparet på stilladsoverdækningen. Den dækker hele tagfladen og giver et tørt og varmt arbejdsområde uden træk, og har gjort arbejdet lettere og mere smidigt. Det er sådan en overdækning alle ønsker sig og den har da også været genstand for besøg af elever på stilladsuddannelsen. Vanskelig logistik hjulpet af kranen Der er problemer med oplagspladsen til byggematerialerne. I forbindelsen med hejsen er der lavet oplagsplads på alle dæk, men der er stadig trangt. Det har stillet store krav til logistikken. Det er tredje gang vi får isolering, siger tømrer Hans Andersen og peger på et stort parti, der lige er blevet løftet ind på dækket. Men det har sparet både tid og kræfter, at alle materialerne er blevet løftet ind under overdækningen og hen over taget. Mens TIB-Nyt er på besøg kommer et læs isolering sejlende ind over taget og bliver firet ned. -lott Vi opgav at akkordere Det kringlede tagarbejde bliver lavet på timeløn. Svendene har fået tegningerne lidt efter lidt, og har ikke kunnet se en samlet akkordering for sig. Vi havde besøg af en faglig sekretær fra fagforeningen, og han sagde, at han var glad for, at vi ikke bad ham måle arbejdet op, siger Hans Andersen med et lille grin. Der er kun to ens spær i hele bygningen og seks forskellige taghældninger. Tilpasningen af de enkelte dele er sket på stedet. Skotrende der er holdt åben, så svendene kan komme ud på taget. Se de 350 kg. tunge limtræsbjælker på foto ovenover og pkt. 1 på tegningen. Her mødes fire tagflader. Stålrigler til en gipsvæg. (Se pkt. 3 på tegningen side 6.)

8 8 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Tegnehold udvidet med computere og murerkolleger Tegnehold for alle lærlinge har fået murerne med og er begyndt på autocad Af Lotte Ott Foto: TIB-Nyt Tegneholdet er blevet udvidet med autocad-tegning og lærlingekolleger fra murerfaget Tegneholdet har taget hul på den nye teknik: autocad. Det er måske ikke så nyt, men det bliver fra 2012 en del af svendeprøven. Derfor tilbyder tegneholdet nu hjælp til at arbejde i det elektroniske tegneprogram, og stiller computere til rådighed. Murerkolleger I 3F BJMF, som TIB fra årsskiftet bliver lagt sammen med, har murerlærlingene også tegnehold, hvor erfarne svende hjælper til. De to fagforeninger har besluttet at slå tegneriet sammen nu, men forsat med deltagelse af svende fra de forskellige fag, bl.a. murer, tømrer og snedker. Opsnøring er på vej ud af uddannelsen til fordel for tegning på computer. Murerlærling får gode råd af erfaren murersvend. Tegnehold for alle lærlinge: Hver torsdag lige efter fyraften på Mølle Allé 26, Valby. Der er sørget for mad, drikke og tegnematerialer. En af de sidste lærlinge, der skal tegne med blyant og lineal. Tegning på computer og hjælp fra Henrik Pedersen. Lærling dømt til at betale for værktøj Få en skriftlig aftale med mester, lyder rådet fra fagforeningen En lærling i Jylland er blevet dømt til at betale knap kr. for værktøj. Da lærlingen startede på sin læreplads, fik han udleveret værktøj af mester. Men han blev hverken gjort opmærksom på, at han skulle købe værktøjet eller bedt om at levere det tilbage ved læretidens ophør. Kravet om betaling af værktøjet kom først, da lærlingen henvendte sig i TIB, fordi han manglede at få løn og pension af firmaet. Sager om betaling af værktøj klares almindeligvis i det, der hedder Tvistighedsnævnet under Det faglige udvalg. Men her kunne parterne ikke blive enige og sagen blev bragt videre til voldgift. Voldgiftsrettens parter kunne heller ikke blive enige, så det blev opmanden, der afgjorde sagen. Få en skriftlig aftale Keld Mansa fra uddannelsesgruppen i TIB afd. 9 råder lærligene til at skriftlige aftaler med mester om værktøjet. Som regel plejer det at foregå sådan, at mester deler værktøjsprisen op i en rimelig afdragsordning. Men for at være sikker på hvad aftalen går ud på, er det bedst at få det på skrift, siger han. Pas på stillads med forskudt konsol Der mangler håndlister og fuldt rækværk på stilladser med forskudte konsoller Byggefagenes Sikkerhedspatrulje har rettet henvendelse til Stilladssektionen i Dansk Byggeri for at gøre opmærksom på at patruljen gentagne gange har konstateret fejl på stilladset. Reglen er, at når afstanden mellem hoveddæk og konsoldæk er mere end 50 cm, skal der monteres håndlister. Hvis afstanden er mere end to meter skal der monteres fuldt rækværk. Stilladssektionen har meldt tilbage, at de vil gøre alle deres medlemmer opmærksomme på problemet og takker i øvrigt for henvendelsen. lot To forskudte dæk, hvor der burde have været håndliste. Foto: Freddy Ridderhaugen

9 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 9 Tæppefald for Hetlands konkurscirkus Hetland erklæret konkurs to gange i Statstidende Af Lotte Ott To konkurserklæringer i Statstidende baner vej for at otte svende efter mere end et år endelig kan få deres feriepenge I mere end et år har otte svende ventet på at få bl.a. feriepenge fra firmaet Hetland A/S. Arbejdsretten slog dengang fast, at firmaet skyldte svendene penge, men firmaet mødte aldrig frem i fogedretten. Næste skridt var at få firmaet erklæret konkurs, men det kræver at firmaet møder frem og det gjorde Hetland ikke. Til gengæld skiftede firmaet navn, ejerkreds og adresse således at sagen ved hver adresseskift overgik til en ny retskreds, og fagforeningen måtte fremsende sagen igen og igen. Endelig lykkedes det at få forkyndt sagen i Statstidende, men firmaet flyttede sig igen og fik nyt navn. Formålet var at undgå konkursen, men resultatet blev at firmaet nu er blevet erklæret konkurs i to forskellige retskredse. Konkurs-koks Den 2. november meddelte Aalborg Ret i Statstidende, at firmaet var erklæret konkurs. To dage senere meddelte Kolding Ret, at firmaet under et andet navn, men med samme CVR-nummer (Centralt VirksomhedsRegister) var erklæret konkurs. Hvordan det kunne lade sig gøre er et godt spørgsmål, siger begge retskredse til TIB-Nyt. Aalborg og Kolding modtog næsten samtidig krav om konkurs fra to forskellige lønmodtagere. Det sker så sjældent, at det ikke faldt nogen ind at tjekke det. Det afgørende er, at firmaet nu langt om længe er forkyndt konkurs i Statstidende oven i købet to gange - og de otte svende i TIB derfor endelig kan få deres penge via lønmodtagernes Garantifond. Laaaang historie I 2000 blev Hetland VVS A/S, Hetland El A/S, Hetland EL & VVS A/S samt B. H. Holding ApS opløst efter konkurs. Derefter stiftede ejeren, Brian Hetland, Hetland VVS og El, der flyttede til nye lokaler i Nordvest. Men i 2008 gik også dette firma konkurs. Samme år blev Hetland A/S stiftet, men i 2009 var der igen problemer med økonomien, og firmaet skyldte mindst otte medlemmer af TIB penge, bl.a. feriepenge. I løbet af det sidste års tid har firmaet skiftet navn fire gange, og ejerkreds og adresse endnu flere gange. Bl.a. har firma optrådt under navne som HH Teknik ApS og Holmes & Hills ApS. Kilde: Erhvervsbladet Hetland i sine velmagtsdage med stor firmabygning, pragende skilt og mange håndværkerfag. Lønmodtagernes Garantifond (LG) Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer, at lønmodtagere får løn, feriepenge, pension og løntillæg, hvis arbejdsgiveren går konkurs eller ophører og ikke kan betale. Før LG kan hjælpe, skal virksomheden være erklæret konkurs i skifteretten eller der skal være dokumentation for konkursen. Pris for social ansvarlighed Byggefirmaet Logik & Co har fået ridderkors for sit social engagement Prisen, der bliver kaldt erhvervslivets Ridderkors, bliver givet af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der består af 14 danske erhvervsledere, som rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale engagement. Logik & Co fik Særpris for sin utroligt helhedsorienterede indsats og moderne tilgang til arbejdet med social ansvarlighed, og at det gennemsyrer hele virksomheden som en grundholdning. Denne indsats ses bl.a. i deres brede rekruttering af medarbejdere med indvandrerbaggrund, nedsat arbejdsevne, plettet straffeattest og meget mere. Det betyder også, at racisme og kønsdiskriminering er bortvisningsgrund i virksomheden sagde dommerkomiteen. Læs mere: Find prisen på nettet! TIB afd. 9 har lagt opmålingspriser på bl.a. vægge, gulve, døre og vinduer på sin hjemmeside. Priserne er lavet med Billedprislisten på meget ukompliceret arbejde, f.eks. en almindelig gips skillevæg med to lag gips og isolering; en dør med indfatninger og lignende. Vi har lavet det, fordi vi oplever at mange får standardpriser, som er under prislisten når akkorderingerne regnes med. Det kan man gennemskue, hvis man har et rimeligt klart billede af hvad prislisten giver. Her kan man få hjælp ved at klikke på: Her kan du også finde forslag til akkorderinger, tjeklister på det nødvendige værktøj, elektronisk skurbog, oversigt over prislistens generelle forudsætninger og andre værktøjer til akkordering. Billedprislisten er blevet opdateret Billedprislisten er blevet opdateret med ændringer fra sidste overenskomstforhandling Hvis du er registreret med din rigtige skal du have modtaget en mail om, at du kan hente opdateringer på Har du ikke modtaget besked om opdateringen af prislisten skyldes det sandsynligvis, at du er registreret med den forkerte e- mailadresse. Send den rigtige til undertegnede på og jeg vil sende den videre. Er du i tvivl om hvordan du opdaterer Billedprislisten så klik ind på hjemmesiden og hent vejledningen. Anders Lange, faglig sekrtær OVERENSKOMSTER Reffelt Byg ApS Ternevej 2 B 2000 Frederiksberg CVR: AKKORD & OPMÅLING Korte referater af opmålernes sager siden sidste blad. Gelændere/rækværk Svendene på et større nybyggeri havde fået tilbudt en pris på ca. 600 kr. pr. meter på at lave en gips-og stålkonstruktion om et gelænder/rækværk. Firmaets pris var bedre, bl.a. fordi de havde lagt priser ind på arbejde, der ikke blev udført. Branddøre En svend i et mindre renoveringsfirma havde fået en pris på nogle branddøre. Han fik lavet en kontrolopmåling, men firmaets pris var bedre. Vinduer Svendene i et større renoveringsfirma fik tilbudt ca kr. i samlet slumpakkord på en vinduesisætning. Opmåling og tre lokalforhandlinger hævede prisen til ca kr. Vægge og lofter På en renoveringsopgave målte afdelingen vægge op til 221 kr./timen og lofter til: 236 kr./timen. Vinduer På en mindre vinduessag målte afdelingen arbejdet op; prisen svarede til firmaets pris med akkorderinger. Gulvarbejde Svendene havde fået tilbudt 71 kr. pr/kvm på gulvarbejde i en rund pris. Afdelingen målte det op til ca. 95 kr. pr/kvm i stram opmåling. På grund af manglende fremdrift i byggeriet endte man med en timeløn på 220 kr. Vinduer Firmaet havde tilbudt 400 kr./ element inklusiv transport. Efter opmålingen blev prisen 527 kr./element. Dertil kommer nogle akkorderinger. Vinduer Firmaet tilbød 800 store 500 små + transport. Efter samtale med fagforeningen accepterede svendene prisen. Svendene vurderer at de vil ende på ca. 230 kr./timen. Opmålergruppen Anders Lange: tlf.: Christian Nielsen: tlf.: Ivan S. Busch: tlf.: Kræmmermentalitet på Rådhuspladsen Uorganiserede på DIs hoveddomicil Dansk Industri, der holder til på Rådhuspladsen, skal udvide. Byggeriet bliver omfattende og det gør skandalehistorierne om byggeriet måske også. Bygherren og hovedentreprenør Pihl & Søn har brugt uorganiseret arbejdskraft, og det har allerede trukket overskrifter og en lederartikel i byggeriets dagblad Licitationen. Her står bl.a. Det er dybt pinligt for både DI og hovedentreprenøren Pihl & Søn, at det nye domicil på Rådhuspladsen er grebet i at benytte ikke-organiseret arbejdskraft. Byggefagenes Nyhedsbrev har prøvet at få et klart svar fra DI og Pihl & Søn om hvorvidt de har sikret sig kædeansvar i hele processen. Begge svarer noget svævende at de overholder alle regler og love. I skrivende stund er alle ender og kanter af byggesagen på Rådhuspladsen ikke fuldt afklaret de Læs mere: SIDEN SIDSTE BLAD SIDEN SIDST

10 10 TIB 9 NYT NR. 9 DECEMBER 2010 Rapport fra Mali i Vestafrika Konference i kvindekomiteen under det internationale bygningsarbejderforbund Tekst og foto: Karin P. Pryn, bygningssnedker og medlem af ligestillingsudvalget i TIB Aldrig har jeg været ude for at verden forandrede sig så meget på så kort tid kun fem timers flyvning fra København ligger Bamako, der er hovedstaden i den vestafrikanske stat Mali. Landede i den totalt mørke og hede nat blandt ene fransktalende afrikanere. Blev meget lettet, da jeg fik øje på mine værter, der nærmest holdt mig i hånden gennem den mørklagte parkeringsplads ved lufthavnen. Tong Tong Me Me fandt sin bil i mørket og så gik det ellers over stok og sten mod centrum ud og ind mellem et utal af knallerter og biler. Jeg var på vej til en tre dages konference i UITBBs kvindekomite. Det Malisiske bygningsarbejder forbund SINIBABCOM var vores værter. Komiteen blev oprettet i 2008 på UITBBs kongres i Sao Paulo i Brasilien og mødtes første gang i 2009 i Australien. Temaet for dette møde var: Hvilke konsekvenser har den globale økonomiske og finansielle krise for kvinder i Afrika? Der var kvinder fra otte forskellige lande 11 forskellige fagforeninger indenfor byggeri og træindustri hovedparten fra Vestafrika. Desuden var der en rapport fra en colombiansk fagforeningskvinde. På førstedagen blev vi budt velkommen af en del honoratiores bl.a. den kvindelige minister for bolig, landbrug og byplanlægning. Efter en del taler og en masse fotografering gik vi i gang med det egentlige program. Konferencen startede med orientering og opsamling på konferencen i Canberry i Australien hvad var besluttet og hvad var der sket siden. Herefter kunne vi gå til hoveddiskussionen af situationen i de forskellige afrikanske lande. Alle deltagere havde lavet en rapport om kvinder i deres respektive hjemlande og specielt hvordan den globale økonomiske krise har påvirket udviklingen. Ufatteligt fattige Vestafrika Vestafrika er et af de fattigste områder i hele verden. Der har indenfor en årrække været en vis fremgang i økonomien i området, men den økonomiske krise har sat en brat stopper for udvikling til det bedre. De fleste afrikanske lande er meget afhængige af eksport af råvarer, og her er priserne og efterspørgelsen faldet voldsomt, udenlandsk investering i produktion udebliver og det er blevet næsten umuligt at låne penge af de rige lande til selv at Delegationen fra otte lande sammen med kvindelig regeringsrepræsentant (hvidt hovedklæde). Det er Karin Pryn fra TIB nummer tre fra venstre. Kvindernes andel i byggeriet i Mali er at deltage i produktion af byggesten. sætte projekter i gang. De samme landes regeringer skærer ned på den lovede økonomiske bistand og en overset faktor er at afrikanere, der arbejder i andre lande og normalt sender penge til hjemlandet, ikke længere bidrager med nær det de plejer, da de ofte er de første, der bliver fyret, når der er økonomisk nedtur. For nogle lande udgør de penge langt over 24 procent af bruttonationalindkomsten! En meget alvorlig konsekvens er også de stigende madpriser, der truer de enkelte landes befolkninger, som i forvejen lever i ufattelig fattigdom. Få kan læse og skrive Som sagt mange gange før så rammes kvinder og børn ekstra hårdt af nød og krise og da specielt i områder, hvor kvinder i forvejen låses fast i traditionelle mønstre. I det vestafrikanske område er handel med kvinder og børn på tværs af landegrænserne ikke ualmindeligt. Børn bliver solgt for 30 dollars eller lejes ud til arbejde i plantager mm og kvinder handles til prostitution. I et land som Mali er der skolepligt og det er gratis, men hvis barnet kan bidrage til familiens økonomi i stedet, så er det det der sker. Har familien ikke råd til skoletøj og mad til flere børn, og valget står mellem drengen eller pigen, så er det drengen, der kommer i skole. Pigerne har også ofte så mange huslige pligter, at der ikke er tid til at gå i skole. Pigen skal jo alligevel være hustru og mor og jo yngre hun er jo større er brudeprisen. I Mali kan kun 15 procent af kvinderne og 35 procent af mændene læse og skrive! Fagforeningernes rolle I alle de vestafrikanske lande der deltog på konferencen, var fagforeningernes store problem at omkring procent af befolkningen arbejder i det, der kaldes den uformelle sektor, dvs. handel med egne grøntsager, indsamlet brænde, skopudsning, hårklipning m.m. Størstedelen af de handlende kommer fra landet hver morgen. Jeg så nogle snedkerier, der havde værksted ved fortovet her kunne der være enkelte ansatte. Men generelt er det meget svært at organisere, fordi det er små private foretagender overalt. Den fagforening, der var vores vært, er meget tæt forbundet med det ministerium, der har ansvar for bl.a. byggeri. Mit indtryk var, at de ansatte der i øvrigt var funktionærer arbejdede mest politisk for at sikre ordnede arbejdsforhold, UITBB UITBB står for: Trade Union International of Workers in the Building, Wood, Building Materials and Allied Industries UITBB er et internationalt forbund af fagforeninger indenfor træ og byggeri fra 56 forskellige lande. Blev oprettet i 1949 og er en del af WFTU. Byggefagenes Samvirke i København er tilknyttet. WFTU WFTU står for: World Federation of Trade Unions. Blev dannet I Karins indlæg Læs Karin Pryns tale til konferencen (på engelsk) på: (Søg Mali ) Mamouma. Kvinderepræsentant for det malisiske bygningsarbejderforbund, SINIBABCOM, der var vært for UITBB-konferencen. og ikke som vi kender det med forhandling om overenskomster med arbejdsgivere. I Mali har alle ret til overenskomst, men i praksis! Vi besøgte en byggeplads, hvor de var i gang med opførelsen af flere hundrede boliger under en privat entreprenør. Det var en donation fra Venezuela til Mali. På spørgsmålet om hvem, der sikrede bygningsarbejdernes løn - var svaret, at de henholdsvis arbejdede på kontrakt eller som daglejere. Kvindernes andel i byggeriet var at deltage i produktion af byggesten og det var ikke ualmindeligt, at hun vandrede mange timer hver dag for at møde op og høre om der var arbejde til hende. Fortsættes næste side

11 NR. 9 DECEMBER 2010 TIB 9 NYT 11 Rapport fra Mali... fortsat fra forrige side Kvindernes indflydelse Selvom der er kvinder i en del politiske organer i Mali, så er deres deltagelse i det politiske liv i Mali meget begrænset på trods af lige ret det kræver identitetspapirer at stemme og stille op til valg, og de papirer har de færreste kvinder i Mali. En vurdering går på at ca. 60 procent af Malis kvinder bliver gift før de er fyldt 18 år og af dem lever 43 procent i polygame forhold. Som en del af mandens hushold er hun hans ejendom og uden ret til at eje noget, arve, opnå skilsmisse eller retten til børnene. Vi var på besøg i en kommunalbestyrelse i Bamako bestående af ene mænd. Der var rigtig mange kvindelige tilhørere og der blev fortalt om arbejdet for at få kvinder ind i det politiske liv. Der er ingen kvinder i nogen kommunalbestyrelse i hele Mali. For og imod børnearbejde En af dagene havde vi et ILO seminar med undervisning i konventionerne i forhold til kvinders lige adgang til lønnet arbejde, undervisning, sociale goder og øvrige rettigheder og tillige konventionerne mod børnearbejde. Det affødte voldsomme diskussioner specielt i forhold til børnearbejde hvad der var børnearbejde og om det er i orden eller ej. Det er klart at en del af fagforeningernes arbejde også er at oplyse om arbejdernes rettigheder i henhold til alle de konventioner, som deres regeringer har skrevet under på. Men der er lang vej så længe deres lande er så ufattelig fattige og der kun er udsigt til at det bliver værre som resultat af den globale finanskrise, som de afrikanske lande i øvrigt er helt uden skyld i. Konferencen afsluttedes med diskussion af kvindekomiteens strategi i forhold til UITBBs kongres i december 2010 og det fortsatte arbejde i komiteen. Afsluttende vedtog konferencen en resolution. Både den og forskellige rapporter kan ses på Åbningstider året ud A-kasse og faglig afdeling har lukket mellem kl og Åbent i a-kassen Telefonisk henvendelse: Mand.: , tirsd.: , torsd.: , fred.: Modtagelse af ledige: Mandag, tirsdag, torsdag: Fredag: Åbent for udbetaling Mandag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Åbent i faglig afdeling Mand.: Tirs-onsd.: Torsd.: Fredag: Åbningstider pr A-kasse og faglig afdeling har lukket mellem kl og Åbent i a-kassen Mand.-tirsd: Torsd.: , Fred.: Åbent i faglig afdeling Mand.: Tirs-onsd.: Torsd.: Fredag: Seniorklubben Seniorklubben December Onsdag den 8., kl : Kammeratdag. Onsdag den 15, kl. 12.: Juleafslutning. Pris: 20 kr. Januar 2011 Onsdag den 5., kl : Storbanko. Onsdag den 12., kl : Kammeratdag. Onsdag den 19., kl : Kammeratdag eller kom med en god idé Se mere på Telefon og kontakt Indtil 31.december 2010 Fra 1. januar 2011 Hovednummer.: A-KASSE: Jesper Palmelund Margit Mørck Per Persson Søren Jørgensen Mariane Rennick Lene Jeppesen Frank Andersen Janni Peitersen Jette Gottlieb Edith Kreutzfeldt Trine A. Andreasen, Faglig afdeling: Claus von Elling: , Jan Juul: , Jette Nordentoft: , Susanne L. Mortensen: , Ivan Salling Busch: , Freddy Ridderhaugen: , Christian Nielsen: , Anders Lange: , Jens Gervin, organisator: , Anne Mette Dinesen, socialformidler: Dan Christiansen: , Vibeke Pedersen: , Ungdom og uddannelsesgruppe Keld M. Kristensen: , Claus Hassing: , Rasmus Gudmandsen: , Du kan finde bl.a. listen over møder i huset og ledighedsstatistik på hjemmesiden: tib.dk/koebenhavn Kolofon TIB-9-Nyt er medlemsblad for Træ-Industri-Byg, Afd. 9, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ). tlf.: Redaktionsudvalg: Anders Olesen, (ans.hav.), Viggo Toften- Jørgensen, Bjarne Petersen, Brian Westermann, Svend H. Pedersen og Lars Kølle. Dette nummer: Blad nr. 9 udkommer den 7. december Afleveret til PostDanmark den 2. december Tryk: Trykcentralen. Viby J. Oplag: Medlemmerne i tal MEDLEMS- STATUS Medlemmer i alt - dertil lærlinge Forbundsmedlemmer A-kassemedlemmer - dertil selvstændige Sept Sept Ikke længere medlem Efterskrift: For nylig oplevede Bamako de største demonstrationer i mange år. Mere end var på gaden for at protestere mod en ny Familie og Individlov, der skal sikre kvinder nogle grundlæggende rettigheder i familien. Blandt andet mulighed for skilsmisse, ret til halvdelen af værdierne, ret til at få børnene med sig ved skilsmisse, kvinden skal være 18 år for at kunne blive gift og endelig at fratage imamernes mulighed for at foretage vielser, idet kun civile ægteskaber er lovlige. Loven har været på vej i over 10 år og mangler kun præsidentens underskrift. Det er landets ledende imamer, der står i spidsen for protesten (ca. 90 procent af Malis befolkning er muslimer) Malis kvindeorganisationer der i blandt Femnet frygter, at loven ikke bliver vedtaget pga. af protesterne. Klubberne Linoleumspålæggernes pensionister og efterlønsmodtagere Sammenkomst den anden tirsdag i hver måned kl i kælderen på Nattergalevej 22, Henning Jørgensen, tlf.: Poul-Erik Næs, tlf.: Bygningssnedkernes og glarmestrenes pensionister Nærmere oplysninger: Leo Christiansen, tlf.: Birger Olsen, tlf.: Tømrernes pensionistog efterlønsklub Mødedage: Den anden og fjerde torsdag i måneden. P.B.V Arne Hansen, tlf.: Formandsgruppe Anders Olesen: , Bjarne Petersen: , Kjeld Pedersen: , Lotte Ott, journalist (DJ): , Servicegruppe Houria Idrissi: , Eric Erichsen: , Andre Robert Olejnik: , Mads Bruun Pedersen: , I skrivende stund har vi ikke mailadresser gældende fra 1. januar 2011 De kommer på hjemmesiden: Tømrere/snedkere Johnni Arne Lindrod Hansen, 2700 Brønshøj, født 1969 Peter Arnold Jürgensen, 2200 N, født 1978 Ole Skovgaard Rasmussen, 3500 Værløse, født 1977 Kaleb Elof Andersen, 2400 NV, født 1972 Anders Knigge Rudolph, 2100 Ø, født 1977 Tømrere Max Hinge Müller, 2200 N, født 1955 Peter Egholm Andersen, 2300 S, født 1963 Bygningssnedker Petur Traustason, 4621 Gadstrup, født 1959 Møbelsnedker Lars Spuur Hansen, 2100 Ø, født 1971

12 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TIB AFD. 9 NR. 9 DECEMBER 2010 Torsdags-tegneholdet er udvidet med computere, autocad og murerlærlinge. Side 8 Det allersidste blad Dette er det sidste TIB-nyt i al evighed, men et nyt blad for den fælles fagforening er under forberedelse Side 2 Teknisk Skole vil screene for giftige materialer Københavns Tekniske Skole vil gennemgå samtlige bygninger for asbest og PCB Side 3 Viggo-historie fra Nicaragua En (ikke helt lille) historie fra det virkelige liv starter i dette nummer, men fortsætter på hjemmesiden: tib.dk/koebenhavn Side 4 Al henvendelse vedrørende bladet: TIB afd. 9 Tlf.: ID nummer: Svendestykkerne: en bygning med hjørneafskæring. Når prøven er slut havner mange af svendestykkerne som pindebrænde. Monnerups lysthus udefra. Fra svendestykke til lysthus Musiker Leif Monnerup der er fast inventar ved tømrernes svendeprøveafslutningen, har stået flere gange og tænkt at svendestykkerne kunne blive noget... To svendestykker, der alligevel skulle smides ud, er blevet til lysthus i musiker Leif Monnerups have I foråret, da tømrerlærlingene gik til svendeprøve, lød opgaven: Lav en bygning med hjørneafskæring. Det gjorde 176 lærlinge. Da den store dag for overrækkelse af svendebrevene oprandt, stod Leif Monnerup som den ene de to musikanter, der skulle spille for de nyudlærte på scenen, og tænkte at de mange svendestykke måtte kunne bruges til noget i stedet for at blive smidt ud., Som tænkt så gjort: Da alle havde fået svendebrev og Naversangen var sunget, holdt Leif fyraften og tog to halve huse med sig hjem. Med hjælp fra en nabo kastede han sig over Projekt Lysthus, og da han seks måneder senere igen stod på scenen for at synge for det næste kuld nyudlærte, var han netop blevet færdig med projektet. Monnerups lysthus indefra.

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009

LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 LÆSERBREVKASSE - DENNE GANG OM UDDANNELSE Af: StilladsInformation, Juni 2009 Som annonceret i sidste nummer af bladet, vil vi fremover lave en slags læserbrevkasse, hvor tre af vore meget kloge og indsigtsfulde

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere