SMÅNYT. 35. ÅRGANG NR. 3 Oktober Registrering I anden halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 16 Kalenderen ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMÅNYT. 35. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2013. Registrering I anden halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: 16 Kalenderen ISSN 1602 9577"

Transkript

1 Adresselabels 16 Kalenderen ISSN Den 5. november kl De romerske kejsere Foredrag ved Ulla Rald Den 6. december kl Præsentation af Årsskriftet SMÅNYT Den 9. januar kl Fra Slaget på reden og op til Første Verdenskrig Foredrag ved Erik Helmer Petersen Den 27. januar kl Udvandringen til Holland i tallet. Foredrag ved Max Petersen Den 18. februar kl Desertører og myterister på Reden Foredrag ved Niels Bjørn Hansen Den 29. marts kl Rundetårn og udstilling om Københavns Bombardement 1807 Sted: Rundetårn Registrering I anden halvdel af 2013 mødes vi følgende aftener kl.19.00: Mandag d. 21. okt. Torsdag d. 7. nov. Tirsdag d. 19. nov. Mandag d. 2. dec. Da vi har meget brug for mere hjælp både til at registrere og lave udstillinger, er du meget velkommen til at deltage en eller flere aftener. Hvis du gerne vil se, hvad vi laver, er du også meget velkommen. Af praktiske grunde er det en god idé forinden at ringe til Anni Agerskov ÅRGANG NR. 3 Oktober 2013

2 2 15 Ledøje Smørum Historisk Forening (Stiftet 1972) Formand: Anni Agerskov, Stenkær 22, Smørumnedre , Næstformand og sekretær: Inga Nielsen, Tulipanhaven 16, Kasserer: Niels Henrik Rank, Smørumnedre , Bestyrelsesmedlemmer: Finn Sølvbjerg Hansen, Ledøje, Hans Bindslev, Smørumnedre, Line Ludvigsen, Smørumnedre, Bent Thygesen, Smørumnedre, Suppleanter: Hannah Rank, Smørumnedre, Finn Larsen, Smørumnedre, Revisorer: Ebbe Engmark, Smørumnedre, Svend Waltenburg Smørumnedre, Revisorsuppleant: Birgit Kragh Larsen Smørumnedre, Museet i Smørum gl. Skole, Smørumovre har åbent første søndag i måneden Lokalhistorisk Arkiv: Smørum Bygade 35, Smørumovre (i åbningstiden) Åbningstider: hver torsdag Første lørdag i måneden Arkivar Rolf Kjær Hansen SMÅNYT udgives af Ledøje-Smørum Historisk Forening Adresse: Anni Agerskov, Stenkær 22, 2765 Smørum Tlf.: Hjemmeside: Tryk: RC Grafisk, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup Tlf.: Nyt fra bestyrelsen Ved nogle af de historiske seværdigheder i Egedal Kommune er der opsat informationstavler, ved andre mangler sådanne, atter andre tavler er efterhånden i ret dårlig stand. De tre historiske foreninger i Egedal Kommune mener, at der skal sættes skilte op efter samme princip i hele Egedal Kommune. Vi har derfor ansøgt Kultur og Fritidscentret om midler hertil, og der er efterfølgende bevilget kr. til formålet. Vi glæder os over, at vi får mulighed for at udbrede kendskabet til spændende historiske bygninger og seværdigheder via moderne vejrbestandige informationsstandere. Vi håber, at de nye informationsstandere bliver til glæde for både borgere og turister. Endelig er målet, at vi ved at udbrede kendskabet til kommunens seværdigheder også er med til at bevare disse. IN Det lange specialkøretøj belæsset med flyvragdele ved afgangen fra Avnø. Foto: Bent Jespersen. På vejen mellem Smørumnedre og Frederikssundsvej gik det galt. Foto: Bent Jespersen.

3 14 3 En tur i grøften af Bent Jespersen, Ledøje Bygade 7 Som soldat lå jeg i Værløselejren ved Sjællandske Flyverafdeling. Det var fra november 1948 til september Jeg boede på Nørrebro og vidste derfor intet om Ledøje eller Smørum, dog vidste jeg, hvor Ballerup lå. Efter rekruttiden blev jeg flyttet til lejrens autoværksted. Biler havde jeg ikke forstand på, men som maler overtog jeg et mindre malerværksted. Jeg havde forinden fået kørekort til både små og store biler. Som chauffører på autoværkstedet blev vi pålagt forskellige kørselsopgaver. En dag i sommeren 1949 fik seks mand en speciel tur til Avnø, som ligger ca. 15. km vest for Vordingborg. Det var med to specielle køretøjer med meget lange anhængere. På Avnø var der pilotuddannelse, og sommetider gik det galt. Vi skulle afhente et par forulykkede små flyvemaskinevrag. Det var de samme to chauffører, der kørte begge veje, og resten var hjælpere og reserver. Vi havde fået ruten udstukket hjemmefra, og turen gik godt derned, men på hjemvejen blev der problemer med de store vogne i Ringsted. Senere gik det galt på vejen mellem Smørumnedre og Frederikssundsvej. Jeg husker ikke stedet præcist, og jeg erindrer ikke, om det var den rigtige rute, vi kørte. Imidlertid gik det galt for den ene vogn, idet anhængeren endte i grøften. Det blev der lidt postyr ud af, og der kom en del børn og så på, så der må have været nogle huse i nærheden. Vi fik dog med den anden bils hjælp trukket den op og kom videre med en mindre forsinkelse. Vi blev alle kaldt ind på Officiantens kontor til en forklaring om uheldet. Alle fik en balle, og så var det glemt. Helt glemt det, har jeg dog ikke, for da jeg blev udlært, havde jeg købt et kamera, som jeg havde med, og som jeg tog disse billeder med. Kejser Augustus og Rom Tirsdag den 5. november kl Smørum gamle Skole Foredrag Vi har fra Folkeuniversitetet inviteret mag.art. Ulla Rald til at holde foredrag for os om de romerske kejsere. Men som Ulla siger: Vi må nok indkredse det noget, for vi har haft kursus på Folkeuniversitetet i København om romerske kejsere på ti dobbelttimer! Vi er derfor enedes om, at Ulla i denne omgang fortæller os om Kejser Augustus. Ulla fortsætter: Kejser Augustus pralede af, at han overtog en by af ler og efterlod en af marmor. Meget af det kan vi se i dag. Han byggede sit eget forum, omorganiserede Forum Romanun og oprettede sit "Fredens Alter", Ara Pacis, samt begyndte tidligt på sit eget gravmæle. Alt, hvad han lavede, var gennemtænkt og led i hans politiske propaganda. Vi kan også

4 4 13 læse hans selvbiografi, hvor han fortæller om alle sine velgerninger. Romerriget blomstrede under hans regering, og der var fred i store dele af riget - efter at han havde tabt tre legioner til germanerne ved et stort slag ved Teutoburgerskoven, og grænsen endeligt blev lagt fast ved Rhinen og Donau. Kom til en oplysende og hyggelig aften. Der vil som sædvanligt blive serveret en kop kaffe med kage. Der var et fint fremmøde fra hele kommunen, og det var med til at forhøje den gode stemning. K irkevej 8 tlf

5 12 5 En aften om Halfdan Rasmussen Det blev en dejlig aften i Kulturhuset, hvor vi blev meget klogere på mennesket, digteren og filosoffen Halfdan Rasmussen, takket være Asger Christensens guitarspil og Berit Christensens sang og fortælling om ham. SMØRUM VVS ApS Gasfyr FJV anlæg - VVS reparationer. - tlf Vores tidligere venskabsby Dassel Den første juli 1990 indgik den daværende Ledøje-Smørum kommune en venskabsbyaftale med Dassel i Niedersachsen syd for Hannover. Gennem årene har der været vekslende aktivitet i form af gensidige besøg af lokalpolitikere, skoleudvekslingsbesøg og gensidige besøg af forskellige foreninger som f.eks. sportsklubber, sangforeninger, jagtklubber og ikke mindst de to historiske foreninger. Efter kommunesammenlægningen i 2007 var det uvist, om dette samarbejde kunne fortsætte, men den ny Egedal Kommune valgte at prioritere Dassel højt som venskabsby i erkendelse af, at kontakterne hertil var ældst og stærkest. Egedals første borgmester Svend Kjærgaard Jensen fornyede da også venskabsaftalen med Dassel, og alle var glade. Efter borgmesterskiftet i 2010 valgte Willy Eliasen imidlertid at spare de kommunale tilskud til dette samarbejde, og i oktober 2011 opsagde Egedal kommune ensidigt venskabsbyaftalen med Dassel grundet merudgifter ved kommunesammenlægningen og manglende borgerinteresse. Bortset fra det uhøflige i at opsige en aftale ensidigt uden forudgående forhandling forekommer begrundelsen noget tynd. Ingen af de implicerede foreninger er, så vidt jeg ved, blevet spurgt, om man var interesseret i at fortsætte samarbejdet. Under alle omstændigheder er vore tyske venner og især vore kolleger i den historiske forening Förderverein Museum Grafschaft Dassel meget skuffede og kede af det. Min kone, Lisbet, og jeg har gennem årene opretholdt forbindelsen til Dassel, og de officielle kontakter er efterhånden blevet til personlige venskaber med flere familier. På vore sommerferier sydpå med bilen fuldt læsset med campinggrej har vi som regel sørget for, at vejen tilfældigt faldt forbi Dassel,

6 6 11 og vi er hver gang blevet modtaget med stor hjertelighed og gæstfrihed. Således også i år, hvor vi deltog i den historiske forenings sommerfest den 23. juni. Her blev der igen lejlighed til at drøfte den triste situation mellem vore to kommuner, og især repræsentanter for den historiske forening udtrykte et stærkt ønske om at fortsætte eller genoptage samarbejdet med os i en eller anden form. De bad os hilse mange gange og takke for den venlige modtagelse, de havde fået under deres besøg i Danmark. Konkret blev der foreslået at indgå en venskabs- og samarbejdsaftale på privat basis mellem vore to foreninger. Jeg har forelagt disse planer for vores bestyrelse, som har taget positivt imod dem. Selvom de faste kommunale tilskud er bortfaldet, vil det fortsat være muligt for os at søge tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer som f.eks. udvekslingsbesøg. Men som tidligere vil det forudsætte privat indkvartering. Jeg fik allerede en invitation med hjem til at deltage i Dassels 700 års jubilæumsfest juni De store armbevægelser var fremme: Vi skulle blot meddele, hvor mange vi kom, så ville man sørge for resten! Dassel er virkelig et besøg værd. Det er en hyggelig lille by i et naturskønt område med mange historiske seværdigheder. Ikke langt derfra ligger den noget større by Einbeck, der er berømt for sit gode øl og den meget velbevarede middelalderlige bykerne. Hvis nogle af sproglige grunde vil være tilbageholdende med at melde sig som værter eller deltage i fælles arrangementer, vil jeg tilbyde et elementært tyskkursus. Der skal såmænd ikke så meget til for at gøre sig forståelig. Med nogle få gloser, tegnsprog og god vilje kan man komme langt, og tysk er ikke helt så svært, som mange mener. Man kan endda risikere at lære det ved at modtage besøg! Bestyrelsen er som nævnt positiv, men hvad siger de enkelte medlemmer? Man er velkommen til at komme med kommentarer til Svend Waltenburg Undervejs fortalte Aase Thygesen om mange af husene og de spændende begivenheder, der har fundet sted i byen. Aase har en stor viden om byen, og vi følte os meget berigede, da vi drak kaffe ved smukt dækkede kaffeborde med gamle kaffestel.

7 10 7 Byvandring i Smørumovre 1. september Byvandringen begyndte desværre i regnvejr, men da deltagerne var forberedt på dette, blev turen gennemført. Vi begyndte med at kigge på modellen over Smørumovre fra før udskiftningen, og derefter gik turen rundt i byen, hvorved man tydelig blev klar over, at der ikke er sket så frygtelig meget med beliggenheden af husene siden. Reception og præsentation af Årsskrift 2013 fredag den 6. december kl Alle medlemmer, bidragydere og sponsorer i forbindelse med Årsskrift 2013 inviteres til reception på Smørum gamle Skole den 6. december kl Det nye årsskrift præsenteres, og foreningen står for et lille traktement. Til sidst får de fremmødte mulighed for at tage det nye årsskrift med hjem til et par timers spændende og informativ læsning. Realmæglerne Viggo Axelsen Flodvej 73B - tlf.: Et parti fra smukke Stadt Dassel

8 8 9 Husk at give foreningen besked, hvis du skifter mailadresse, så vi kan sende en reminder om møder og give oplysning om aktuelt opståede begivenheder, som ikke har kunnet oplyses i SMÅNYT Historisk Forening modtog et diplom for sin deltagelse i Stafet for Livet. På forårsturen besøgte vi bl.a. det smukke Torup Slot

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november.

Holmboen udkommer omkring 1. februar, 1. maj, 20. august og 1. november. Nr. 141 36. årgang Maj 2013 1 Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978. Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Nr. 78 26. november 2014

Nr. 78 26. november 2014 1 Nr. 78 26. november 2014 Her ved udgangen af 2014 er det tid til et tilbageblik. Det har været et godt spilleår hvor traditioner som legestuer, baller, og spil i forskellige sammenhænge er blevet fulgt

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 1 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på

Læs mere

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

www.mc-fossilerne.dk

www.mc-fossilerne.dk April 2014 Nr 2 Julle s nye firma Hyggelig Generalforsamling 2014 Kalender Forår 2014 Nu på Facebook www.mc-fossilerne.dk Sauerland på MC Nr2-2014.indd 1 25/03/14 18.05 Ove og Tina Ole P i Sauerland Nr2-2014.indd

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14

FARRE. fælles NYT. december januar februar. Nr. 4 28. årgang år 2013/14 FARRE fælles NYT Nr. 4 28. årgang år 2013/14 december januar februar Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther,

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 38. Årgang - August 2014 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Svalens flyvefærdige unger bliver madet med insekter på luftledningerne. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia FREMTIDEN NR 3 Fremtiden3 - Årsrapport 2009 Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia Indhold Formandens beretning... 3 Kalender 1 halvår... 4 Kalender 2 halvår... 5 Genopåbning af ungdomsforeningen

Læs mere