Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...5 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...7 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Nørrebro Bycenter Centeradministration...9 Marketing og Event i Nørrebro Bycenter...9 Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 27

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Nørrebro Bycenter har udarbejdet en miljøredegørelse til Grønne Erhverv, Teknisk Forvaltning. Vi har siden åbningen af Nørrebro Bycenter i 1995 arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Og som noget nyt vil vi også vægte miljø højt i samarbejdet med vores naboer. Vores kerneområde er shopping, og vi ønsker at tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shoppingoplevelser i vores center. Knud Svenning Center Manager Miljøpolitik Nørrebro Bycenter ejes af Danica og administreres af Steen & Strøm A/S og følger derfor koncernens miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Nørrebro Bycenter skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i Nørrebro Bycenters påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i august Side 3 af 27

4 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Nørrebro Bycenter I/S Lygten 2 L København NV Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 1 fuldtidsansat og 2 deltidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Center Manager Knud Svenning Center Manager Knud Svenning Driftsleder Niels Nielsen Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V Det er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Københavns Kommune 5. august Nørrebro Bycenter er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger kommer fra de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Miljøstyringssystem: Nørrebro Bycenter har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 4 af 27

5 Fakta om Nørrebro Bycenter Placering og trafikale forhold Nørrebro Bycenter ligger tæt på Nørrebrogade i et tæt bebygget område med en god blanding af boliger, og erhverv. Centret er beliggende i et detailhandelsmæssigt og trafikalt knudepunkt. Centret er nabo til blandt andet Føtex, Netto og Jysk Sengetøj. Tilgængeligheden er i top med gode P-forhold, S- tog samt flere buslinjer, der kører lige til døren. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Nørrebro Bycenter. Transportmiddel Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget i Nørrebro Bycenter, juli % af vores kunder kommer til fods, når de handler i centret, mens 33% af kunderne kommer i bil. Det kan undre med den gode beliggenhed i forhold til offentlig trafik, at kun 11% kommer til centret med offentlig transport. Som det ses af grafen kommer 21% af vores kunder til centret på cykel. For at imødekomme deres behov er der etableret en del cykelstativer udenfor centret, men vi arbejder på at få opstillet flere, samt at få etableret cykelparkeringsmuligheder for de ansatte i centret i parkeringskælderen. Nøgletal Nørrebro Bycenter er et lokalt center, hvor hovedparten af vores kunder bor tæt på centret. Centret blev bygget i 1995 med et samlet butiksareal på ca m 2. I 2007 besøgte ca. 1,7 mio. kunder centret og centret havde en samlet omsætning på 297 mio. kr. inkl. moms. Side 5 af 27

6 Centerindretning Centrets samlede butiksareal på ca m 2 er fordelt således: m 2 Silvan 850 m 2 H&M (Åbnede efteråret 2008) 700 m 2 Fona 620 m 2 Imerco Og ca m 2 fordelt på 20 øvrige butikker. Der er 160 gratis parkeringspladser fordelt på p-kælderen og udvendigt p-dæk. Udover butikslejemål er der ca. 15 kontorlejemål fordelt i kontorhuset. Side 6 af 27

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Nørrebro Bycenter, kan ses i diagrammet nedenfor. Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af medarbejderne i processen. Specielt driftslederen på centret har haft en væsentlig funktion, da han har bidraget med sin praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de vil derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet (opstart oktober måned 2008). Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver inviteret til lejerinfomøde ca. 3 gange om året, hvor de bliver opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og én gang om året afholdes der generalforsamling. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.), Grøn Butik (se Side 7 af 27

8 nedenfor) og opfordre de butikker, der ikke allerede er medlem til at melde, sig ind i Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energiog ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder Grønne Erhverv under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune har koncepter for grønne butikker 2 (frisører, kontorer og caféer). Vi forventer at indgå i et samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune for at få butikkerne i centret til at melde sig ind i netværket. Samarbejde med lokalområdet Udover samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune ønsker vi også at indgå samarbejde med det lokale miljø- og energicenter Miljøpunkt Bispebjerg. 2 Tjeklister for Grøn Butik, Kontor mv. findes på Side 8 af 27

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Nørrebro Bycenter Centeradministration Lejerne i Nørrebro Bycenter henvender sig hos Nørrebro Bycenters Centeradministration, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet), sikkerhed og marketing. Det er også her, der afholdes møder med nuværende og kommende lejere, leverandører og interne møder. På kontoret er der 2 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der en kopimaskine/ scanner, en fax og en lamineringsmaskine. I 2007 brugte vi ca ark A4 papir. Papiret var ikke miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Der drikkes en del kaffe og te. Der bruges ikke engangsemballage. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 3, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner mv. returneres til leverandøren. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Makuleret papir afleveres også til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er certificeret med EMAS, ISO og Svanemærket. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Marketing og Event i Nørrebro Bycenter Afdelingen består af en Marketing Manager med det overordnede ansvar for afdelingen. Nørrebro Bycenters Marketingafdeling står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, outdoor, online), egne publikationer, der husstandsomdeles samt udsmykning instore og outdoor. Nørrebro Bycenter udsendte i kataloger fordelt over året. Distributionsområdet er København N, NV og en lille del af København Ø. Distributøren er Post Danmark. Vores kataloger bliver trykt på Litopat Industria Grafica SpA, der er FSC-certificeret. Vi bruger i dag papiret sappi datasheet royal xpress gloss 100 gr. Vi er i tvivl om selve trykkeriets miljøstatus, hvorfor vi vil undersøge dette. 3 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer se evt. Side 9 af 27

10 I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg fordelt på de forskellige kataloger i Udsalgskatalog Forår Forår Sommer Udsalg Sensommer Efterår Efterår Jul I alt kg Tabel g Royal Xpress gloss/kg Vi er opmærksomme på, hvorvidt vi producerer og distribuere det på alle måder hensigtsmæssige oplag, både i forhold til kommunikations- og miljømæssige belastninger. Vi forventer på sigt, at omfanget af trykte udgivelser i vidt omfang vil reduceres og erstattes af digitale udgivelser. Med hensyn til dekoration og visual merchandising så ophænger Nørrebro Bycenter henover året omkring 130 plakater. Derudover ophænges årligt omkring 40 bannere. Der er ikke nogen miljøcertificering på nogen af disse elementer, da de er trykt på digitale trykkerier, der traditionelt ikke har haft samme affaldsproblematikker som alm. trykkerier. Vi arbejder imidlertid på, via vores leverandør, at få sat en certificering i gang med henblik på økologiske og nedbrydelige stofkvaliteter. Endelig udsmykkes Nørrebro Bycenter til udsalg og jul. Her genbruges større elementer som lys og juletræer. Centerforeningen bruger en smule kopi- og printerpapir samt fortrykte kuverter og brevpapir, som ikke er miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Indtil nu har genbrug og sparsommelighed primært haft et budgetmæssigt sigte. Vi vil fremover også være opmærksomme på, hvilken miljøbelastning valg af materialer kan have og stille større krav til diverse samarbejdspartnere og leverandører. Drift Driftslederen på Nørrebro Bycenter varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret herunder vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs, renholdelse af udearealerne og parkeringskælderen samt renholdelse og oprydning omkring affaldssorteringen. Rengøringsmidler mv. Driftslederen anvender kun få rengøringsmidler til mindre rengøringsopgaver eks.: Klare sække. arbejdshandsker og snappere. Alle værksteder er gennemgået for kemikalier, der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng, og der findes datablade på alle produkter. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Rengøring af centrets fællesarealer herunder kundetoiletter, vinduespolering og rengøring af måtter, er udliciteret til et rengøringsselskab. Firmaet står også for den ugentlige fejning/vask af parkeringskæld- Side 10 af 27

11 eren og skadedyrsbekæmpelse. Vi vil undersøge firmaets miljøprofil og stille krav til, at de udskifter diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir til miljømærkede produkter. Saltning og sprøjtning mod ukrudt mv. rundt om centret er udliciteret til to firmaer. Vi har ikke kendskab til deres miljøstatus, hvorfor dette skal undersøges. Transport Transport dækker i denne miljøredegørelse kun over personalets kørsel (Marketing- og eventmanager og driftschef) til og fra arbejdet. Intern trafik såsom kørsel med gaffeltruck, lift mv. og andre el-drevne køretøjer er ikke opgjort, da der grundet centrets størrelse ikke findes el-drevne køretøjer. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken Vedrørende de ansattes transportvaner kører de 3 personer i bil til og fra arbejde (heraf er en firmabil). Da Nørrebro Bycenter ligger godt placeret i forhold til offentlig trafik, kan det undre, at de ansatte kører i bil til og fra arbejde. Vi vil derfor undersøge, om Dansk Cyklist Forbunds kampagne Vi cykler til arbejde sammen med oplysning om bruttolønsordningen kan få medarbejderne op på cyklen eller over i kollektiv trafik. Bruttolønsordningen giver medarbejderne mulighed for at købe tog- og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. Ved tjenesterejser vil vi foretrække offentlige transportmidler og samordne kørsel, hvor det er muligt. Vi vil for at begrænse rejseaktiviteter anvende video- og telefonkonferencer i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Vi har siden 2005 arbejdet intensivt på at reducere energi- og ressourceforbruget og har opnået betydelige besparelser bl.a. ved: Systematisk gennemgang af driftsparametre såsom driftstider og temperaturer på samtlige tekniske anlæg i samarbejde med CTS-leverandør og energivejleder. Etablering af LUX-styring af lys i fællesområder. Overgang fra natrengøring til morgenrengøring. Udviklingen i el - og fjernvarmeforbrug fra 2005 til 2008 kan ses nedenfor: Side 11 af 27

12 Opnåede besparelser fra 2005 til 2008 Fjernvarme, kwh El, kwh Figur 2. Fjernvarme, KWh El, kwh Reduktionen i varme og elforbruget er opnået, selvom der har været en stigning i kundetal og omsætning i centret. Nørrebro Bycenter forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med DONG. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el - og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Nørrebro Bycenter er forsynet med fjernvarme. Der er indlagt et fjernvarmestik, der forsyner centret med varme til varmeflader i ventilationsanlæg (til butikkerne og fællesområderne) samt varmtvandsproduktion til kundetoiletter mv. Der leveres også fjernvarme til de enkelte butikker og kontorer. Side 12 af 27

13 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, kwh Fjernvarme kwh/m ,7 48,8 40,9 39, Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Reduktionen i fjernvarmeforbruget er opnået ved at optimere driften af veksleranlæggene og tilpasse driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg. Men den helt store besparelse er opnået ved at udskifte varmtvandsbeholderne fra fjernvarme til el. Dette bevirker, at hele anlægget kan lukkes helt ned i sommer perioden. El Centret bliver forsynet med elektricitet fra to transformatorer, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning, ventilation og køling. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 13 af 27

14 Udvikling i elforbrug - total og m² Elforbrug, kwh elforbrug kwh/m ,90 36, ,40 31, Figur 4 Elforbrug, kwh Elforbrug/m2 Reduktionen i elforbruget er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg og ved at etablere LUX-følere på belysningsanlæg. Vi har allerede opnået en betydelig reduktion i el - og varmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden 2010, hvilket vil kræve en ekstraordinær indsats fra driftens side. Men det er stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved samarbejde med lejerne om at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene. Dette gøres ved opsætning af energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 kwh kan Nørrebro Bycenter nedsætte køleeffekten med 0,3 kwh. I fællesområdet arbejder vi på at få udskiftet lyskilderne til mere energibesparende lyskilder. Vi undersøger i øjeblikket, om det skal være LED-lyskilder eller anden energieffektiv belysning. Vi har inden for de senere år udskiftet 42 halogenrør i centret fra 300 W til 150W. Vi har også udskiftet selve loftsbelysningen i centergaderne med nye lamper med et lavere forbrug. Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Det store energibesparelsespotentiale ligger hos lejerne, hvorfor vi har store forventninger til det samarbejde som Steen & Strøm iværksætter i efteråret 2009 omkring reducering af elforbrug ved udskiftning af lyskilder mv. Vi har inden for de sidste 3 år oplevet 3 større ombygninger hos lejerne i centret, hvor man ikke har arbejdet med energibesparende foranstaltninger. Dette set i driftssammenhæng for hele centret er temmelig frustrerende. Side 14 af 27

15 Vand Nørrebro Bycenter er forsynet med tre vandstik: et stik forsyner sprinklersystemet og brandhaner (umålt vand), og to stik forsyner samtlige tappesteder i centret fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner og håndvaske. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur 5. Udvikling i vandforbrug - total m 3 og pr. m 2, vandforbrug totalt m³ vandforbrug kwh/m ,30 0,25 0,19 0, ,20 0, ,18 0, ,10 0,05 0, Vandforbrug,total vandforbrug/m2 Som det ses af figuren har der været udsving i vandforbruget, med det laveste forbrug i 2006 og det højeste forbrug i Der er en lille stigning i vandforbruget i 2007, hvilket vi ikke har nogen forklaring på. I 2006 udskiftede vi alle kundetoiletterne til dobbeltskyl som også er året, hvor vi havde det laveste forbrug. I 2009 blev der opsat fjernaflæsning på alle hovedmålere, hvilket giver os mulighed for løbende via MinEnergi at holde øje med, at der ikke lige pludselig opstår et uforholdsmæssigt stort forbrug. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregningerne af diverse forbrug se bilag 1. Side 15 af 27

16 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 3. SO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 4. NOx/ kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 5. Sanitært spildevand Spildevand fra centrets ene restaurant ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra OK-Tank på parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. De øvrige vandmængder fra centret ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler 3851,8 3578,8 Til kloak 3851,8 3578,8 Tabel 6. Side 16 af 27

17 Affald På Nørrebro Bycenter er affaldssorteringen etableret på bagsiden af centret. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes affald fra de 24 butikker og 6 kontorlejemål. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for driftslederen at få de ansatte til at sortere affaldet rigtigt, så mest muligt affald enten kan genbruges elle genanvendes. Affaldet fra centret bliver reguleret efter Københavns Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Københavns Kommune, skal det brændbare affald køres til Amager Forbrænding. Det organiske affald fra restauranter og caféer skal også indsamles og køres til bioforgasning, da de samlede mængder overstiger 100 kg om ugen. Vi har ikke overblik over hvor store mængder madaffald, der kasseres fra restauranter og cafeer, hvorfor det skal undersøges. I Nørrebros Bycenter afleveres pap og småt brændbart i komprimatorer. Byggeaffald og gips afleveres i en opdelt container. Jern og metal afleveres også i en container. De øvrige fraktioner afleveres i 600 L mini-containere, og lejerne betaler for aflevering af fraktionerne over fællesomkostningerne. Hos Silvan er det muligt for butikkerne at aflevere batterier og miljøfarligt affald, affaldet afhentes af Københavns miljøbil. Side 17 af 27

18 I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 41% 56% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 8. Affald til forbrænding i kg Brændbart Total Tabel 8. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Klart Pe-plast Flasker/glas Fritureolie Elektronik 353 Lysstofrør Jern og metal Blandet bygningsaffald Gipsaffald Total Tabel 9. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. Silvan (miljøbil) Batterier Silvan (miljøbil) Olie fra benzin og olieudskiller Total Tabel 10. Side 18 af 27

19 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Byggeaffald til deponi Total Tabel 11. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes. Genanvendelsesgraden vil blive forbedret med indførelse af sortering af aviser og papir og lyskilder. Vi har også en formodning om, at meget PE-plast ikke sorteres fra til genbrug, hvilket lejerne skal gøres opmærksom på. For at opnå en bedre sortering af affaldet skal skiltningen i varegården forbedres. Og lejerne skal på hvert månedligt møde have information om, hvor store affaldsmængder der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. samt udgifterne hertil. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. Det er i miljømæssig sammenhæng ikke ønskeligt at deponere affald. Vi vil søge at reducere de mængder affald, der sendes til deponi. I centret er der placeret skraldespande, hvor kunderne afleverer affald fx slikpapir, aviser, sodavandsflasker og dåser, papkrus, æbleskrog, papemballage mv. På sigt ønsker vi at give kunderne mulighed for at sortere affald i tre fraktioner. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. Side 19 af 27

20 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene de hjertestartere, der er placeret rundt omkring i centret. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Nørrebro Bycenter hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2007 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 20 af 27

21 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 21 af 27

22 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterlevelse af de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering fra Grønne Erhverv, Københavns Kommune Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 22 af 27

23 Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere det samlede ressourceog energiforbrug. A002 A.1.2 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 6 %. A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lejemålene/centret til køling med 6%. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % For at få overblik over det nøjagtige forbrug af el til henholdsvis køling, ventilation og øvrigt elforbrug skal målerne bygges om. Undersøge hvilke lyskilder der er bedst egnet: LED eller anden energibesparende lyskilder. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. EØN/CNC Udfærdige indstilling Igangsat EØN/CNC Kræver ikke budget Igangsat EØN/EJE Lejernes eget budget Afventer EØN Kræver ikke budget Afventer A005 A.1.5 Reducere energiforbruget i centret med 6 % A006 A.1.6 Reducere vandforbruget i centret med 10 % A007 A.1.7 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. Undersøge muligheden for montering af ENØ Kræver ikke budget Igangsat spændingsbegrænsede foranstaltninger. Opsætning af flere fjernaflæste målere. EØN Er indlagt i budget Afsluttet Tage kontakt til distributør. SHL Kræver ikke budget Afventer A.2. Affald A008 A 2.1. Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75%. A009 A.2.2 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75% A010 A.2.3 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75%. Indføre 2 nye affaldsfraktioner Aviser og papir Lyskilder (evt. i samarbejde med Silvan). Undersøge om de 6 tøjbutikker (udover Hennes & Maurits) har behov for sortering af bøjler. Undersøge om vi kan sortere fraktionen blandet byggeaffald bedre. ENØ Kræver ikke budget Afsluttet ENØ Kræver ikke budget Afsluttet ENØ.Kræver ikke budget Igangsat A011 A.2.4 Øge mængden af indsamlet PEplast med 10%. Lejere skal have stativer til PE-plast. ENØ Lejernes budget/evt. indstilling Igangsat A012 A.2.5 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75% Undersøge om den ene restaurant har over 100 kg. madaffald ugentligt. ENØ Kræver ikke budget Afventer

24 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A013 A.2.6 Reducerer de samlede affaldsmængder fra centret med 10%. Samarbejde med lejerne om affaldsreduktion de skal stille krav til deres leverandører. ENØ/ANB Kræver ikke budget Afventer A014 A.2.7 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Nye skilte samt affaldsmanual. ENØ/EJE Over driftsbudgettet Igangsat A.3 Transport A015 A.3.1 Øge andelen af ansatte der enten cykler eller benytter offentlig transport. A016 A.3.2 Reducerer varetransporten til og fra centret. A017 A.3.4 Reducerer varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A018 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A019 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til broadsheet aviser. Undersøge personalets transportvaner og udbrede kendskabet til den skattebegunstigede ordning for offentlig transport. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Undersøge om der findes certificerede broadsheet aviser. ANB Kræver ikke budget Igangsat ANB/ENØ Kræver ikke budget Afventer ANB/ENØ Kræver ikke budget Afventer EØN/CGC Kræver ikke budget Afventer SHL Kræver ikke budget Afventer A020 A.4.3 Miljørigtige trykkerier. Undersøge hvilken miljøstatus vores trykkeri, der trykker vores kataloger har udover det er FSC certificeret. Miljøstatus på det trykkeri, der trykker vores bannere mv. skal også undersøges. SHL Kræver ikke budget Afventer A021 A.4.4 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor og papirartikler der anvendes i Centeradministrationen. ENØ/ANB Kræver ikke budget Igangsat Side 24 af 29

25 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Side 25 af 29

26 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.5 Brand/sikkerhed A022 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. ANB/ENØ Kræver ikke budget Igangsat A023 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyrer lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. ENØ/CGC Indlagt i driftsbudgettet Afventer A024 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. ANB/ENØ Kræver ikke budget Igangsat A.6 Uddannelse vedr. miljø A025 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. A.7 Arbejdsmiljø Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. A026 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. ANB Kræver ikke budget. Løbende Igangsat ANB Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A027 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A028 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser A.9 Grønne butikker A029 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. Sammen med bestyrelsen arbejde for at flere butikker melder sig ind i Grønne Erhverv som grønne butikker. Minimum 10 butikker årligt. ENØ Kræver ikke budget Igangsat ANB Kræver ikke budget Afventer ANB Kræver ikke budget Igangsat Side 26 af 29

27 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Nørrebro Bycenters samlede areal samlet areal: Areal til beregning af det samlede energiforbrug: Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn

Copy. Odense Havn & Lindø Industripark. Miljøredegørelse Odense Havn Copy Odense Havn & Lindø Industripark Miljøredegørelse Odense Havn 213 214 Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN

DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN DANMARKS CENTRALE ERHVERVSHAVN Stamoplysninger Navn og adresse Odense Havn Noatunvej 2 5 Odense C Tlf.: (+45) 72 28 2 Fax: (+45) 72 28 2 3 E-mail: info@odensehavn.dk Web adresse: www.odensehavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Asiatisk tegn for et langt liv

Asiatisk tegn for et langt liv Asiatisk tegn for et langt liv SKANSEBAKKENS BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE 2010 TIL 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD MED LEDELSENS BERETNING... 3 2. STAMOPLYSNINGER... 5 3. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN...

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr. Grønne regnskaber 2011 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr.: 2012-83046 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008

Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S. Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Bæredygtighedsredegørelse Tholstrup Cheese A/S Udarbejdet for 2005 Med handleplaner for 2006-2008 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Forord med ledelsens beretning 5 Procesbeskrivelse 6 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006

KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 KØBENHAVNS KOMMUNES GRØNNE REGNSKAB 2006 UDVALGTE DATA KØBENHAVNS KOMMUNE 2006 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode arbejdspladser. Københavns Kommune er en virksomhed,

Læs mere

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse Grønt regnskab og arbejdsmiljø 2010 Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility

CSR 2009/2010 2010/2011 2011/2012. Bæredygtigheds redegørelse. Corporate Social Responsibility CSR Corporate Social Responsibility 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Bæredygtigheds redegørelse Kokbjerg 28-6000 Kolding Tlf: 7632 1800 fax: 7632 1810 www.bccatering.dk BC Catering Kolding A/S - Bæredygtigheds

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere