Miljøredegørelse 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse 2009"

Transkript

1 Miljøredegørelse 2009

2 Miljøredegørelse Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...5 Centerindretning Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet...7 Miljøorganisation...7 Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet...7 Miljøarbejdet i forhold til lejerne...7 Samarbejde med myndigheder...8 Samarbejde med lokalområdet Kortlægning af miljøparametre og ressourcer...9 Nørrebro Bycenter Centeradministration...9 Marketing og Event i Nørrebro Bycenter...9 Drift Rengøringsmidler mv Transport Energi og vand Fjernvarme El Vand Miljøpåvirkninger ydre miljø Sanitært spildevand Affald Lugt, støj og vibrationer Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Arbejdsmiljø Miljøkrav til leverandører Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen Prioritering Side 2 af 27

3 1. Ledelsens beretning Det er første gang, at Nørrebro Bycenter har udarbejdet en miljøredegørelse til Grønne Erhverv, Teknisk Forvaltning. Vi har siden åbningen af Nørrebro Bycenter i 1995 arbejdet med at reducere centrets energi- og ressourceforbrug og opnået store energibesparelser ved at optimere driftstider på ventilation, varme og belysning. Fremover vil miljøarbejdet blive præget af samarbejde og kommunikation. Vi ønsker at tage et miljø- og samfundsansvar gennem påvirkning af samarbejdspartnere, leverandører og lejere. Kun i samarbejde med centrets lejere er det muligt fortsat at opnå store energibesparelser og dermed nedbringe centrets samlede CO 2 udslip. Og som noget nyt vil vi også vægte miljø højt i samarbejdet med vores naboer. Vores kerneområde er shopping, og vi ønsker at tilbyde vores kunder miljørigtige og gode shoppingoplevelser i vores center. Knud Svenning Center Manager Miljøpolitik Nørrebro Bycenter ejes af Danica og administreres af Steen & Strøm A/S og følger derfor koncernens miljøvision som er: Vi er Skandinaviens førende selskab inden for shoppingcentre og skal være det samme inden for miljø- og samfundsansvar i vores branche. Frem til aflevering af den næste miljøredegørelse vil vi koncentrere os om at opfylde følgende punkter: Nørrebro Bycenter skal være kendt som et miljøbevidst shoppingcenter. Vi vil både internt og eksternt orientere om udviklingen i Nørrebro Bycenters påvirkning af miljøet. Vi vil i samarbejde med myndighederne og Steen & Strøm være parate til at imødegå nye, miljømæssige udfordringer. Sammen med lejerne og øvrige samarbejdspartnere vil vi løbende søge at begrænse påvirkningen af ydre miljøforhold. Vi vil gennem information og uddannelse sikre medarbejdernes vedvarende miljøbevidsthed, både når det gælder indkøb, vand- og energiforbrug. Arbejdsmiljøet skal prioriteres højt. Vi vil minimere risikoen for ulykker i centret for såvel kunder som for ansatte. Næste miljøredegørelse forventes at blive afleveret i august Side 3 af 27

4 2. Indledende oplysninger Virksomhedsoplysninger Navn og adresse: Nørrebro Bycenter I/S Lygten 2 L København NV Telefon: Fax: Hjemmeside: CVR-nr.: Ansatte: 1 fuldtidsansat og 2 deltidsansatte 1 Ansvarlig ledelse: Miljøkontakt: Selskabsform: Regnskabsperiode: Branche: Tilsynsmyndighed: Spildevandstilladelse: Risikobekendtgørelse: Væsentligste ressourcer: Center Manager Knud Svenning Center Manager Knud Svenning Driftsleder Niels Nielsen Aktieselskab 1. januar 31. december Udlejning af erhvervsejendomme Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V Det er etableret tilslutningsaftale til udledning af spildevand til offentlig kloak med Københavns Kommune 5. august Nørrebro Bycenter er ikke omfattet af risikobekendtgørelse. De væsentligste miljøpåvirkninger kommer fra de energikilder, der anvendes til drift af centrets bygninger og i mindre grad til materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el og varme. Miljøstyringssystem: Nørrebro Bycenter har ikke et miljøstyringssystem svarende til ISO eller EMAS. 1 Rengøring, parkering og vagt- og sikkerhedsfunktion er udliciteret. Side 4 af 27

5 Fakta om Nørrebro Bycenter Placering og trafikale forhold Nørrebro Bycenter ligger tæt på Nørrebrogade i et tæt bebygget område med en god blanding af boliger, og erhverv. Centret er beliggende i et detailhandelsmæssigt og trafikalt knudepunkt. Centret er nabo til blandt andet Føtex, Netto og Jysk Sengetøj. Tilgængeligheden er i top med gode P-forhold, S- tog samt flere buslinjer, der kører lige til døren. Kunderne anvender følgende transportmidler til og fra Nørrebro Bycenter. Transportmiddel Med s-tog/regional tog Med bus På cykel Til fods I bil 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 1 Kilde: Steen & Strøm kundeanalyse foretaget i Nørrebro Bycenter, juli % af vores kunder kommer til fods, når de handler i centret, mens 33% af kunderne kommer i bil. Det kan undre med den gode beliggenhed i forhold til offentlig trafik, at kun 11% kommer til centret med offentlig transport. Som det ses af grafen kommer 21% af vores kunder til centret på cykel. For at imødekomme deres behov er der etableret en del cykelstativer udenfor centret, men vi arbejder på at få opstillet flere, samt at få etableret cykelparkeringsmuligheder for de ansatte i centret i parkeringskælderen. Nøgletal Nørrebro Bycenter er et lokalt center, hvor hovedparten af vores kunder bor tæt på centret. Centret blev bygget i 1995 med et samlet butiksareal på ca m 2. I 2007 besøgte ca. 1,7 mio. kunder centret og centret havde en samlet omsætning på 297 mio. kr. inkl. moms. Side 5 af 27

6 Centerindretning Centrets samlede butiksareal på ca m 2 er fordelt således: m 2 Silvan 850 m 2 H&M (Åbnede efteråret 2008) 700 m 2 Fona 620 m 2 Imerco Og ca m 2 fordelt på 20 øvrige butikker. Der er 160 gratis parkeringspladser fordelt på p-kælderen og udvendigt p-dæk. Udover butikslejemål er der ca. 15 kontorlejemål fordelt i kontorhuset. Side 6 af 27

7 3. Miljøorganisation, inddragelse af lejere og medarbejdere i miljøarbejdet Miljøorganisation Organisationen, der varetager den daglige drift og markedsføring af Nørrebro Bycenter, kan ses i diagrammet nedenfor. Diagram 1. Vi har valgt, at miljø skal indgå som en naturlig del i samtlige arbejdsfunktioner og har derfor ikke oprettet en miljøafdeling, hvilket ligger i tråd med Steen & Strøms politik. I stedet lader vi miljø være en integreret del af den eksisterende organisation. Som følge heraf har Center Manager også det endelige miljøansvar. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet Hovedparten af medarbejderne har været involveret i udarbejdelsen af miljøredegørelsen. Der er løbende blevet afholdt møder for at sikre involvering af medarbejderne i processen. Specielt driftslederen på centret har haft en væsentlig funktion, da han har bidraget med sin praktiske viden om de områder, vi arbejder på at gøre mere miljøvenlige. Medarbejderne skal være opdateret på miljøområdet, og de vil derfor løbende skulle følge Steen & Strøms CR-Academy på intranettet (opstart oktober måned 2008). Miljøarbejdet i forhold til lejerne Lejerne bliver inviteret til lejerinfomøde ca. 3 gange om året, hvor de bliver opdateret på status på henholdsvis drift, marketing, events, nye butikker mv. Derudover mødes bestyrelsen jævnligt, og én gang om året afholdes der generalforsamling. I alle 3 fora skal miljø indgå som et fast punkt på dagsordenen. Det er her, vi fremover vil følge op på status for det interne miljøarbejde (fx energibesparelser, affaldssortering etc.), Grøn Butik (se Side 7 af 27

8 nedenfor) og opfordre de butikker, der ikke allerede er medlem til at melde, sig ind i Grønne Erhverv, Københavns Kommune. Samarbejdet med butikkerne er væsentligt, da en fortsat reduktion af energiog ressourceforbruget i centret kun opnås, hvis butikkerne og Centeradministrationen i fællesskab gør en aktiv indsats. Samarbejde med myndigheder Grønne Erhverv under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns kommune har koncepter for grønne butikker 2 (frisører, kontorer og caféer). Vi forventer at indgå i et samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune for at få butikkerne i centret til at melde sig ind i netværket. Samarbejde med lokalområdet Udover samarbejde med Grønne Erhverv, Københavns Kommune ønsker vi også at indgå samarbejde med det lokale miljø- og energicenter Miljøpunkt Bispebjerg. 2 Tjeklister for Grøn Butik, Kontor mv. findes på Side 8 af 27

9 4. Kortlægning af miljøparametre og ressourcer Vores målsætning er, at miljøhensyn skal være en integreret del af medarbejdernes daglige arbejde. Som følge heraf tager kortlægningen af energi- og ressourceforbruget udgangspunkt i de forskellige afdelinger. Nørrebro Bycenter Centeradministration Lejerne i Nørrebro Bycenter henvender sig hos Nørrebro Bycenters Centeradministration, når de har spørgsmål vedr. drift (typisk tekniske problemer i lejemålet), sikkerhed og marketing. Det er også her, der afholdes møder med nuværende og kommende lejere, leverandører og interne møder. På kontoret er der 2 computere med tilsvarende antal skærme. Yderligere er der en kopimaskine/ scanner, en fax og en lamineringsmaskine. I 2007 brugte vi ca ark A4 papir. Papiret var ikke miljømærket. Der bruges også fortrykte konvolutter og papir til breve mv. Der foreligger ikke oplysninger om antal eller miljømærke på hverken papir eller kuverter. Diverse kontorartikler (kuglepenne, blyanter, arkiveringsmapper, plastlommer etc.) er heller ikke miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om det er muligt at skifte til miljømærkede produkter. Der drikkes en del kaffe og te. Der bruges ikke engangsemballage. Vi har besluttet, at vi vil opfylde kravene til Grønt Kontor 3, og vi har derfor iværksat følgende tiltag: Printer: Standardindstilling med print på begge sider og print i sort/hvid, toner mv. returneres til leverandøren. Papiraffald: Der er opstillet kasser til papirgenbrug. Makuleret papir afleveres også til papirgenbrug. Kaffe, te, mv.: Vi køber økologiske og miljømærkede produkter, hvor det er muligt. Papir: Printerpapiret er certificeret med EMAS, ISO og Svanemærket. Elforbrug: Alle slukker lyset, når de forlader et lokale eller deres kontorplads samt slukker for deres computer inkl. skærm hver aften. Vi isætter el-sparerpærer i arkitektlamperne ved kontorpladserne. Marketing og Event i Nørrebro Bycenter Afdelingen består af en Marketing Manager med det overordnede ansvar for afdelingen. Nørrebro Bycenters Marketingafdeling står for markedsføringen af centret via eksterne media (dagblade, outdoor, online), egne publikationer, der husstandsomdeles samt udsmykning instore og outdoor. Nørrebro Bycenter udsendte i kataloger fordelt over året. Distributionsområdet er København N, NV og en lille del af København Ø. Distributøren er Post Danmark. Vores kataloger bliver trykt på Litopat Industria Grafica SpA, der er FSC-certificeret. Vi bruger i dag papiret sappi datasheet royal xpress gloss 100 gr. Vi er i tvivl om selve trykkeriets miljøstatus, hvorfor vi vil undersøge dette. 3 Grønt kontor er Grønne Erhvervs koncept for reducering af miljøpåvirkninger i relation til kontorer se evt. Side 9 af 27

10 I nedenstående tabel ses papirforbrug i antal kg fordelt på de forskellige kataloger i Udsalgskatalog Forår Forår Sommer Udsalg Sensommer Efterår Efterår Jul I alt kg Tabel g Royal Xpress gloss/kg Vi er opmærksomme på, hvorvidt vi producerer og distribuere det på alle måder hensigtsmæssige oplag, både i forhold til kommunikations- og miljømæssige belastninger. Vi forventer på sigt, at omfanget af trykte udgivelser i vidt omfang vil reduceres og erstattes af digitale udgivelser. Med hensyn til dekoration og visual merchandising så ophænger Nørrebro Bycenter henover året omkring 130 plakater. Derudover ophænges årligt omkring 40 bannere. Der er ikke nogen miljøcertificering på nogen af disse elementer, da de er trykt på digitale trykkerier, der traditionelt ikke har haft samme affaldsproblematikker som alm. trykkerier. Vi arbejder imidlertid på, via vores leverandør, at få sat en certificering i gang med henblik på økologiske og nedbrydelige stofkvaliteter. Endelig udsmykkes Nørrebro Bycenter til udsalg og jul. Her genbruges større elementer som lys og juletræer. Centerforeningen bruger en smule kopi- og printerpapir samt fortrykte kuverter og brevpapir, som ikke er miljømærkede, og vi vil derfor undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Indtil nu har genbrug og sparsommelighed primært haft et budgetmæssigt sigte. Vi vil fremover også være opmærksomme på, hvilken miljøbelastning valg af materialer kan have og stille større krav til diverse samarbejdspartnere og leverandører. Drift Driftslederen på Nørrebro Bycenter varetager den daglige drift og vedligeholdelse af centret herunder vedligeholdelse af centrets installationer såsom ventilation, køl og vvs, renholdelse af udearealerne og parkeringskælderen samt renholdelse og oprydning omkring affaldssorteringen. Rengøringsmidler mv. Driftslederen anvender kun få rengøringsmidler til mindre rengøringsopgaver eks.: Klare sække. arbejdshandsker og snappere. Alle værksteder er gennemgået for kemikalier, der er farlige i arbejdsmiljøsammenhæng, og der findes datablade på alle produkter. Vi vil fremover ved indkøb af nye rengøringsmidler og kemikalier undersøge, om der findes miljørigtige alternativer. Rengøring af centrets fællesarealer herunder kundetoiletter, vinduespolering og rengøring af måtter, er udliciteret til et rengøringsselskab. Firmaet står også for den ugentlige fejning/vask af parkeringskæld- Side 10 af 27

11 eren og skadedyrsbekæmpelse. Vi vil undersøge firmaets miljøprofil og stille krav til, at de udskifter diverse rengøringsmidler, papirhåndklæder og toiletpapir til miljømærkede produkter. Saltning og sprøjtning mod ukrudt mv. rundt om centret er udliciteret til to firmaer. Vi har ikke kendskab til deres miljøstatus, hvorfor dette skal undersøges. Transport Transport dækker i denne miljøredegørelse kun over personalets kørsel (Marketing- og eventmanager og driftschef) til og fra arbejdet. Intern trafik såsom kørsel med gaffeltruck, lift mv. og andre el-drevne køretøjer er ikke opgjort, da der grundet centrets størrelse ikke findes el-drevne køretøjer. Vi har valgt at vente til næste miljøredegørelse med at sætte mål for kundetrafikken Vedrørende de ansattes transportvaner kører de 3 personer i bil til og fra arbejde (heraf er en firmabil). Da Nørrebro Bycenter ligger godt placeret i forhold til offentlig trafik, kan det undre, at de ansatte kører i bil til og fra arbejde. Vi vil derfor undersøge, om Dansk Cyklist Forbunds kampagne Vi cykler til arbejde sammen med oplysning om bruttolønsordningen kan få medarbejderne op på cyklen eller over i kollektiv trafik. Bruttolønsordningen giver medarbejderne mulighed for at købe tog- og buskort igennem Steen & Strøm, udgiften til kortet trækkes fra lønnen før skat. Ved tjenesterejser vil vi foretrække offentlige transportmidler og samordne kørsel, hvor det er muligt. Vi vil for at begrænse rejseaktiviteter anvende video- og telefonkonferencer i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Da vi ønsker at minimere trafikken til centret, vil vi undersøge, om antallet af varetransporter til centret kan nedsættes ved at få butikkerne til at anvende samme transportører til levering af varer. Vi har en formodning om, at transportørerne allerede forsøger at minimere transporterne, men vi vil undersøge, om varetransporten til centret kan begrænses yderligere. Energi og vand Vi har siden 2005 arbejdet intensivt på at reducere energi- og ressourceforbruget og har opnået betydelige besparelser bl.a. ved: Systematisk gennemgang af driftsparametre såsom driftstider og temperaturer på samtlige tekniske anlæg i samarbejde med CTS-leverandør og energivejleder. Etablering af LUX-styring af lys i fællesområder. Overgang fra natrengøring til morgenrengøring. Udviklingen i el - og fjernvarmeforbrug fra 2005 til 2008 kan ses nedenfor: Side 11 af 27

12 Opnåede besparelser fra 2005 til 2008 Fjernvarme, kwh El, kwh Figur 2. Fjernvarme, KWh El, kwh Reduktionen i varme og elforbruget er opnået, selvom der har været en stigning i kundetal og omsætning i centret. Nørrebro Bycenter forsyner fællesarealerne og lejemålene med varme, vand, ventilation og køling. Lejerne betaler for disse ydelser beregnet efter antal m 2. Lejerne forsynes også med el, men i modsætning til vand, varme, ventilation og køling afregner lejerne deres forbrug direkte med DONG. I det følgende gennemgås fjernvarme-, el - og vandforbruget. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregning af diverse forbrug se bilag 1. Fjernvarme Nørrebro Bycenter er forsynet med fjernvarme. Der er indlagt et fjernvarmestik, der forsyner centret med varme til varmeflader i ventilationsanlæg (til butikkerne og fællesområderne) samt varmtvandsproduktion til kundetoiletter mv. Der leveres også fjernvarme til de enkelte butikker og kontorer. Side 12 af 27

13 Udvikling i fjernvarmeforbrug - total og per/m 2, Fjernvarme, kwh Fjernvarme kwh/m ,7 48,8 40,9 39, Fjernvarme, kwh Fjernvarme/m2 Reduktionen i fjernvarmeforbruget er opnået ved at optimere driften af veksleranlæggene og tilpasse driftstider og temperaturer på ventilationsanlæg. Men den helt store besparelse er opnået ved at udskifte varmtvandsbeholderne fra fjernvarme til el. Dette bevirker, at hele anlægget kan lukkes helt ned i sommer perioden. El Centret bliver forsynet med elektricitet fra to transformatorer, der leverer el til fællesinstallationer: ventilationsanlæg, kølemaskiner, belysning, elevatorer mv. Fra transformatorerne bliver der ligeledes leveret umålt strøm til lejernes installationer. En stor del af elforbruget går til belysning, ventilation og køling. Der er tale om et stort grundforbrug, som ikke er afhængigt af antallet af kunder i centret. Elforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur. Side 13 af 27

14 Udvikling i elforbrug - total og m² Elforbrug, kwh elforbrug kwh/m ,90 36, ,40 31, Figur 4 Elforbrug, kwh Elforbrug/m2 Reduktionen i elforbruget er opnået ved at tilpasse driftstider på ventilations- og køleanlæg og ved at etablere LUX-følere på belysningsanlæg. Vi har allerede opnået en betydelig reduktion i el - og varmeforbruget, og vi vil fortsat arbejde med tilpasning af belysningsforhold, driftstemperaturer på vand, varme, køl og ventilation under hensyntagen til kundernes og lejernes komfort. Steen & Strøm A/S har som målsætning at reducere det samlede energiforbrug i centrene med 20 % inden 2010, hvilket vil kræve en ekstraordinær indsats fra driftens side. Men det er stadig muligt at opnå besparelser. Eksempelvis ved samarbejde med lejerne om at nedsætte effektbrug fra lyskilder i lejemålene. Dette gøres ved opsætning af energibesparende lyskilder (fx LED). Ved udskiftning til energibesparende lyskilder kan elforbruget til køling af lejemålene og fællesarealerne nedsættes betydeligt. Nedsætter lejerne effektforbruget med 1 kwh kan Nørrebro Bycenter nedsætte køleeffekten med 0,3 kwh. I fællesområdet arbejder vi på at få udskiftet lyskilderne til mere energibesparende lyskilder. Vi undersøger i øjeblikket, om det skal være LED-lyskilder eller anden energieffektiv belysning. Vi har inden for de senere år udskiftet 42 halogenrør i centret fra 300 W til 150W. Vi har også udskiftet selve loftsbelysningen i centergaderne med nye lamper med et lavere forbrug. Vi ønsker at reducere det samlede CO 2 udslip fra centret, hvilket kræver, at vi får adgang til oplysninger om lejernes elforbrug. Vi vil i første omgang diskutere dette med centrets bestyrelse. Det store energibesparelsespotentiale ligger hos lejerne, hvorfor vi har store forventninger til det samarbejde som Steen & Strøm iværksætter i efteråret 2009 omkring reducering af elforbrug ved udskiftning af lyskilder mv. Vi har inden for de sidste 3 år oplevet 3 større ombygninger hos lejerne i centret, hvor man ikke har arbejdet med energibesparende foranstaltninger. Dette set i driftssammenhæng for hele centret er temmelig frustrerende. Side 14 af 27

15 Vand Nørrebro Bycenter er forsynet med tre vandstik: et stik forsyner sprinklersystemet og brandhaner (umålt vand), og to stik forsyner samtlige tappesteder i centret fx brugsvand (toiletter, vand til rengøring af centret o.l.), samt til lejerinstallationer såsom toiletter, opvaskemaskiner og håndvaske. Vandforbruget fra 2005 til 2008 kan ses i nedenstående figur 5. Udvikling i vandforbrug - total m 3 og pr. m 2, vandforbrug totalt m³ vandforbrug kwh/m ,30 0,25 0,19 0, ,20 0, ,18 0, ,10 0,05 0, Vandforbrug,total vandforbrug/m2 Som det ses af figuren har der været udsving i vandforbruget, med det laveste forbrug i 2006 og det højeste forbrug i Der er en lille stigning i vandforbruget i 2007, hvilket vi ikke har nogen forklaring på. I 2006 udskiftede vi alle kundetoiletterne til dobbeltskyl som også er året, hvor vi havde det laveste forbrug. I 2009 blev der opsat fjernaflæsning på alle hovedmålere, hvilket giver os mulighed for løbende via MinEnergi at holde øje med, at der ikke lige pludselig opstår et uforholdsmæssigt stort forbrug. For oplysninger om hvilke tal (arealer), der er anvendt til udregningerne af diverse forbrug se bilag 1. Side 15 af 27

16 5. Miljøpåvirkninger ydre miljø Emissioner af luftforurenende stoffer kommer fra varme- og elforbrug i tilknytning til driften af centret. Samlede emissioner CO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 3. SO 2 / kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 4. NOx/ kg Fjernvarme Elforbrug Total Tabel 5. Sanitært spildevand Spildevand fra centrets ene restaurant ledes til kloak via fedt- og olieudskillere. Afløb fra OK-Tank på parkeringsområderne ledes til kloak via benzin- og olieudskillere. De øvrige vandmængder fra centret ledes til offentlig kloak, ses i tabel 6: Vandforbrug i m Hovedmåler 3851,8 3578,8 Til kloak 3851,8 3578,8 Tabel 6. Side 16 af 27

17 Affald På Nørrebro Bycenter er affaldssorteringen etableret på bagsiden af centret. Der skal dagligt sorteres og bortskaffes affald fra de 24 butikker og 6 kontorlejemål. Det giver mange udfordringer for de ansatte i butikkerne samt for driftslederen at få de ansatte til at sortere affaldet rigtigt, så mest muligt affald enten kan genbruges elle genanvendes. Affaldet fra centret bliver reguleret efter Københavns Kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Centret har ansvar for at stille materiel til rådighed således, at lejerne kan sortere affald i de fraktioner, der stilles krav om i regulativet. Centret har også ansvar for, at den transportør, der afhenter affald, har tilladelse til at transportere de forskellige fraktioner og aflevere affaldet på godkendte modtageranlæg. Da centret ligger i Københavns Kommune, skal det brændbare affald køres til Amager Forbrænding. Det organiske affald fra restauranter og caféer skal også indsamles og køres til bioforgasning, da de samlede mængder overstiger 100 kg om ugen. Vi har ikke overblik over hvor store mængder madaffald, der kasseres fra restauranter og cafeer, hvorfor det skal undersøges. I Nørrebros Bycenter afleveres pap og småt brændbart i komprimatorer. Byggeaffald og gips afleveres i en opdelt container. Jern og metal afleveres også i en container. De øvrige fraktioner afleveres i 600 L mini-containere, og lejerne betaler for aflevering af fraktionerne over fællesomkostningerne. Hos Silvan er det muligt for butikkerne at aflevere batterier og miljøfarligt affald, affaldet afhentes af Københavns miljøbil. Side 17 af 27

18 I nedenstående figur/tabeller ses affaldsmængderne fra Affaldsmængder % 41% 56% Affald til forbrænding Affald til genanvendelse Miljøfarligt affald Affald til Deponi Figur 8. Affald til forbrænding i kg Brændbart Total Tabel 8. Affald til genbrug, genanvendelse i kg Pap Klart Pe-plast Flasker/glas Fritureolie Elektronik 353 Lysstofrør Jern og metal Blandet bygningsaffald Gipsaffald Total Tabel 9. Miljøfarligt affald i kg Maling, kemikalier etc. Silvan (miljøbil) Batterier Silvan (miljøbil) Olie fra benzin og olieudskiller Total Tabel 10. Side 18 af 27

19 Affald til deponi i kg Deponi affald/blandet byggeaffald Byggeaffald til deponi Total Tabel 11. Oplysninger vedrørende afhentede affaldsmængder er baseret på oplysninger fra transportørerne og omfatter år Vi lever i øjeblikket ikke op til Steen & Strøms målsætning om, at 75 % af affaldet skal genanvendes. Genanvendelsesgraden vil blive forbedret med indførelse af sortering af aviser og papir og lyskilder. Vi har også en formodning om, at meget PE-plast ikke sorteres fra til genbrug, hvilket lejerne skal gøres opmærksom på. For at opnå en bedre sortering af affaldet skal skiltningen i varegården forbedres. Og lejerne skal på hvert månedligt møde have information om, hvor store affaldsmængder der er afleveret til forbrænding, genbrug etc. samt udgifterne hertil. Endelig vil vi, for at reducere de samlede affaldsmængder, i samarbejde med lejerne opfordre leverandørerne til at tage deres emballage retur. Det er i miljømæssig sammenhæng ikke ønskeligt at deponere affald. Vi vil søge at reducere de mængder affald, der sendes til deponi. I centret er der placeret skraldespande, hvor kunderne afleverer affald fx slikpapir, aviser, sodavandsflasker og dåser, papkrus, æbleskrog, papemballage mv. På sigt ønsker vi at give kunderne mulighed for at sortere affald i tre fraktioner. Lugt, støj og vibrationer I forbindelse med arbejdet med miljøgodkendelser er det skønnet, at der med den nuværende trafikmængde til og fra centret ikke er behov for måling af lugt eller forurening fra partikler. Der har ikke været klager fra naboerne over lugt, støj eller vibrationer i forbindelse med driften af centret. Side 19 af 27

20 6. Arbejdsmiljø og sikkerhed i centret Sikkerhed i centret Overvågning af centret er udliciteret til et vagtselskab, som tager sig af kundernes og butikspersonalets sikkerhed i centret. Vagternes tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor butikstyveri, men vagterne træder også til, når kunder falder, får ildebefindende mv. Alle vagter har udvidet førstehjælpskursus, ligesom de alle kan betjene de hjertestartere, der er placeret rundt omkring i centret. Vi har ikke tidligere haft en samlet registrering af kunder, der kommer til skade i centret, men vi vil registrere skaderne i samarbejde med vores vagtselskab for at få overblik over, om skaderne sker de samme steder og iværksætte tiltag for undgå skaderne. Arbejdsmiljø De ansatte i Nørrebro Bycenter hører ind under Steen & Strøms sikkerhedsorganisation, hvis overordnede mål er, at sikkerheds- og arbejdsforholdene til enhver tid som minimum skal svare til gældende love og regler. Der er i løbet af 2007 udført APV er (arbejdspladsvurderinger) for alle ansatte. Side 20 af 27

21 7. Miljøkrav til leverandører Vi vil stille krav til vores leverandører om miljøcertificering eller, at de på anden vis kan dokumentere, at de tager hensyn til miljø/ klimaforhold samt til sociale og etiske forhold. Vi vil i første omgang stille krav til de leverandører, som vi har et godt samarbejde med og til dem der leverer større produkter eller serviceydelser til centret. Leverandører, der er miljøcertificeret, vil der også blive stillet krav til. Side 21 af 27

22 8. Mål, handlingsplan og gennemførelse Vurdering og prioritering af miljøindsatsen I forbindelse med udarbejdelse af miljøredegørelsen er vi blevet opmærksomme på mange steder, hvor vi kan gøre en indsats for miljøet. Vi har valgt at fokusere på de områder, der umiddelbart er lette at implementere og de indsatsområder, som Steen & Strøm A/S prioriterer. Prioritering Prioritering af indsatsområderne er foretaget ud fra følgende kriterier: Overholdelse af gældende lovkrav Efterlevelse af de stillede krav i Key2Greens manual for udformning af miljøredegørelser Steen & Strøms A/S målsætning inden for miljøområdet Vejledning og vurdering fra Grønne Erhverv, Københavns Kommune Medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsområder Økonomisk gevinst Side 22 af 27

23 Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.1 Energi og CO 2 A001 A.1.1 Reducere det samlede ressourceog energiforbrug. A002 A.1.2 Reducere energiforbruget til lys i centrets fællesområder med 6 %. A003 A.1.3 Reducere energiforbruget i lejemålene/centret til køling med 6%. A004 A.1.4 Reducere energiforbruget i lagerlejemålene med 2 % For at få overblik over det nøjagtige forbrug af el til henholdsvis køling, ventilation og øvrigt elforbrug skal målerne bygges om. Undersøge hvilke lyskilder der er bedst egnet: LED eller anden energibesparende lyskilder. Undersøge hvordan vi bedst får etableret samarbejde med lejeren omkring udskiftning til energibesparende lyskilder i lejemålene. Undersøge omfanget af lagerlejemål uden el-måler. EØN/CNC Udfærdige indstilling Igangsat EØN/CNC Kræver ikke budget Igangsat EØN/EJE Lejernes eget budget Afventer EØN Kræver ikke budget Afventer A005 A.1.5 Reducere energiforbruget i centret med 6 % A006 A.1.6 Reducere vandforbruget i centret med 10 % A007 A.1.7 Reducere CO 2 udslip i forbindelse med distribution af markedsføringsmateriale. Undersøge muligheden for montering af ENØ Kræver ikke budget Igangsat spændingsbegrænsede foranstaltninger. Opsætning af flere fjernaflæste målere. EØN Er indlagt i budget Afsluttet Tage kontakt til distributør. SHL Kræver ikke budget Afventer A.2. Affald A008 A 2.1. Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75%. A009 A.2.2 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75% A010 A.2.3 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75%. Indføre 2 nye affaldsfraktioner Aviser og papir Lyskilder (evt. i samarbejde med Silvan). Undersøge om de 6 tøjbutikker (udover Hennes & Maurits) har behov for sortering af bøjler. Undersøge om vi kan sortere fraktionen blandet byggeaffald bedre. ENØ Kræver ikke budget Afsluttet ENØ Kræver ikke budget Afsluttet ENØ.Kræver ikke budget Igangsat A011 A.2.4 Øge mængden af indsamlet PEplast med 10%. Lejere skal have stativer til PE-plast. ENØ Lejernes budget/evt. indstilling Igangsat A012 A.2.5 Øge genanvendelsesgraden fra 41% til 75% Undersøge om den ene restaurant har over 100 kg. madaffald ugentligt. ENØ Kræver ikke budget Afventer

24 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A013 A.2.6 Reducerer de samlede affaldsmængder fra centret med 10%. Samarbejde med lejerne om affaldsreduktion de skal stille krav til deres leverandører. ENØ/ANB Kræver ikke budget Afventer A014 A.2.7 Øge sorteringsgraden samt opnå renere fraktioner. Nye skilte samt affaldsmanual. ENØ/EJE Over driftsbudgettet Igangsat A.3 Transport A015 A.3.1 Øge andelen af ansatte der enten cykler eller benytter offentlig transport. A016 A.3.2 Reducerer varetransporten til og fra centret. A017 A.3.4 Reducerer varetransporten til og fra centret. A.4 Indkøb A018 A.4.1 Stille krav til leverandører vedr. miljø, etisk handel mv. A019 A.4.2 Tryk på miljørigtigt papir til broadsheet aviser. Undersøge personalets transportvaner og udbrede kendskabet til den skattebegunstigede ordning for offentlig transport. Kortlægge antal af varetransporter, undersøge muligheden for at der anvendes færre transportører (sammenlægning af varetransporter). Indskærpe tidspunkter for transport af varer til centret. Undersøge mulighed for indarbejdelse af krav i lejekontrakter. Vi vil i samarbejde med Steen & Strøm stille krav til de største leverandører af varer og tjenesteydelser (også til leverandører, der er miljøcertificerede). Undersøge om der findes certificerede broadsheet aviser. ANB Kræver ikke budget Igangsat ANB/ENØ Kræver ikke budget Afventer ANB/ENØ Kræver ikke budget Afventer EØN/CGC Kræver ikke budget Afventer SHL Kræver ikke budget Afventer A020 A.4.3 Miljørigtige trykkerier. Undersøge hvilken miljøstatus vores trykkeri, der trykker vores kataloger har udover det er FSC certificeret. Miljøstatus på det trykkeri, der trykker vores bannere mv. skal også undersøges. SHL Kræver ikke budget Afventer A021 A.4.4 Øge andelen af miljøcertificerede produkter og produkter mærket med Fair Trade eller lignende. Undersøge muligheden for udskiftning af produkter der anvendes i fællesområderne (toiletpapir, håndklæder, sæbe etc.) samt kontor og papirartikler der anvendes i Centeradministrationen. ENØ/ANB Kræver ikke budget Igangsat Side 24 af 29

25 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Side 25 af 29

26 Miljøredegørelse 2008 Copenhagen Akt.ID Delmål ID Målformulering Beskrivelse af aktivitet/tiltag Ansvarlig Budgetramme Deadline Status A.5 Brand/sikkerhed A022 A.5.1 Sikre kunderne optimal sikkerhed i centret. Registrering af alle tilfælde hvor kunder kommer til skade i centret. Skaderne registreres i systemet SRS. ANB/ENØ Kræver ikke budget Igangsat A023 A.5.2 Minimere konsekvenser af brand. Udstyrer lejemål med ophængsmappe med overtræksvest, planer og forholdsordre i tilfælde af evakuering. ENØ/CGC Indlagt i driftsbudgettet Afventer A024 A.5.3 Undgå brande og minimere skaderne ved brande i centret. Implementere Dansikrings SRS program for statistik af brande eller anløb til brande. ANB/ENØ Kræver ikke budget Igangsat A.6 Uddannelse vedr. miljø A025 A.6.1 Alle medarbejdere skal løbende uddannes mht. miljø & samfundsansvar. A.7 Arbejdsmiljø Udover E-learningsprogrammer vedr. miljø- og samfundsansvar skal det sikres, at alle medarbejdere får de relevante kurser for at kunne bestride deres job. A026 A.7.1 Godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Sikre at der hvert år udfyldes APV for alle arbejdspladser. ANB Kræver ikke budget. Løbende Igangsat ANB Kræver ikke budget. Løbende Igangsat A027 A.7.2 Reduktion af farlige kemikalier, rengøringsmidler mv. A.8 Kommunikation vedr. miljø A028 A.8.1 Vi vil give vores kunder gode og miljørigtige shoppingoplevelser A.9 Grønne butikker A029 A.9.1 Vi ønsker at reducere centrets samlede miljøpåvirkninger. Dette mål nås kun i samarbejde med vores lejere. Gennemgang af alle værksteder for produkter som er farlige, og som evt. kan undværes helt eller erstattes. Det skal undersøges, hvordan vi bedst informerer de interesserede kunder om miljø, miljørigtig shopping etc. Sammen med bestyrelsen arbejde for at flere butikker melder sig ind i Grønne Erhverv som grønne butikker. Minimum 10 butikker årligt. ENØ Kræver ikke budget Igangsat ANB Kræver ikke budget Afventer ANB Kræver ikke budget Igangsat Side 26 af 29

27 Bilag 1 Arealer anvendt til beregning af forbrug pr. el -, varme og vandforbrug pr. m 2 Nørrebro Bycenters samlede areal samlet areal: Areal til beregning af det samlede energiforbrug: Areal hvor der anvendes fjernvarme Areal hvor der anvendes vand

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010 Miljøredegørelse 2010...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om City Vest...5 Placering og trafikale forhold...5

Læs mere

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008

Intern Koordinator. Miljøredegørelse 2008 Intern Koordinator Miljøredegørelse 2008 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Field s...5 Placering og trafikale forhold...5 Nøgletal...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om VestsjællandsCentret...6 Placering og trafikale

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Miljøledelse på Campingpladser

Miljøledelse på Campingpladser Miljøledelse på Campingpladser Indhold: 1.0 Om denne vejledning 2.0 Hvad er miljøledelse 2.1 Hvorfor miljøledelse 2.2 Forventninger til miljøledelse 3.0 Kom godt fra start 4.0 Miljøpolitik 4.1 Ideer til

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA: Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab

Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Grønne regnskaber som strategisk virkemiddel ved udliciteret bustrafik af Henrik Larsen, strategisk planlægger, Hovedstadsområdets Trafikselskab Indledning I de senere år er anvendelsen af Grønne Regnskaber

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT

UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT UDENRIGSMINISTERIET ES- EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT INTERN 2011 UDENRIGSMINISTERIET 2011 Indholdsfortegnelse 1. Ministeriet som miljøbevidst virksomhed side 2 2. Her sættes der ind side 2 3. Handlingsplanens

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

til alle typer boligorganisationer

til alle typer boligorganisationer H å n d b o g Grøn Bolig til alle typer boligorganisationer for bedre miljø og økonomi Grøn Bolig En kort introduktion Denne håndbog handler om Grøn Bolig for alle typer boligorganisationer. Boligområder

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Bakkens Hjerte Februar 2010 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005

Indhold. Forord... 3. Indledning... 5. 1 Miljøstyring i Københavns Amt... 6. 2 Københavns Amts energi- og miljøopgørelse 2005 Grønt regnskab 2005 KØBENHAVNS AMT Indhold Forord..................................... 3 Indledning................................. 5 1 Miljøstyring i Københavns Amt......... 6 2 Københavns Amts energi-

Læs mere