Projekt Værktøjskassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Værktøjskassen"

Transkript

1 Projekt Værktøjskassen Byggeprocesser og værktøjer UDVIKLE AFPRØVE FORÆDLE ANVENDE VÆRKTØJSUDVIKLING OG AFPRØVNING Hvorfor? Hvad fik vi i kassen? Hvad lærte vi?. OG HVAD NU? BYFORNYELSE KØBENHAVN

2 Indhold Indholdsfortegnelse. 2 Indledning... 3 Udviklingsprogram 4 Vision og tankesæt... 5 Ny metode.. 6 Organisering og gennemførelse.. 7 Hvad fik vi i kassen?... 8 Bredden i værktøjerne 9 Værktøjer TEMA 1: Dialog med ejere og beboere 9 Værktøjer TEMA 2: Planlægning og samarbejde i designet 11 Værktøjer TEMA 3: Planlægning og samarbejde i leverancen 12 Hvad lærte vi? Hva så nu?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Info-blad Afprøvningsrapport Værktøjsanvisning Evaluering Denne folder beskriver overordnet udviklingsprogrammet Projekt Værktøjskassen: Baggrunden, indholdet, erfaringerne og læringen. Detaljerede værktøjsbeskrivelser og erfaringer fra udvikling og afprøvning af værktøjerne findes i info-blade, afprøvningsrapporter, værktøjsanvisninger og projektevalueringer, som kan hentes på Socialministeriets hjemmeside i byfornyelsesdatabasen eller på KUBENS hjemmeside. 2

3 Indledning Værdiskabelse i renoveringsprocessen fra A Z I 2000 indgik Byfornyelse København, nu Kuben Byfornyelse Danmark og det daværende By og Boligministerium (nu Socialministeriet) en aftale om at gennemføre et udviklingsprogram. Ideen var at udvikle, afprøve, forædle og anvende værktøjer, der medvirker til at forbedre byggeriets samlede produktivitet og bringe mere værdi og kvalitet ind i renoveringen af vores boliger. Projekt Værktøjskassen tog således hul på en værktøjsudvikling med fokus på værdiskabelse i renoveringsprocessen fra A Z. Værktøjerne skulle bidrage med væsentlige erfaringer til håndtering af forskellige udfordringer i renoveringsprocessen f.eks. håndtering af beboerkommunikation, bedre byggeproces og nye samarbejdsformer. Et brancheinitiativ Til forskel fra erhvervsfremmeprogrammerne Projekt Renovering og Projekt Hus var Projekt Værktøjskassen et brancheinitiativ, som blev taget af Byfornyelse København i samarbejde med SBi og NIRAS. Projekt Værktøjskassen havde sin styrke i, at ejerskabet til udviklingsprojekterne blev koblet til en forretningsførerorganisation Byfornyelse København. Det gjorde det muligt at udvikle en systematisk metode, som kunne bringe forsøg over i praksis. Den systematiske udvikling, afprøvning og løbende forbedring af værktøjer skulle sikre, at værktøjerne blev tilpasset og justeret efter bygherrens og branchens behov. Dette var en ny rolle for Byfornyelse København, som skulle bringe forandringsprocesser ind i hverdagen i eget hus såvel som på byggepladserne. HVORFOR? Vi havde erfaringer med processen Vi kunne afprøve 1:1 Vi kunne påvirke udviklingen Vi ville udvikle os som en af byfornyelsens bygherrerepræsentanter Og så ville vi gerne dele ud af vores erfaringer Et langt sejt træk Ideen var ikke at fokusere på enkelte projekter, men at se projekterne i en sammenhæng som brikker i en langsigtet strategi for at opnå bedre kvalitet og bedre effektivitet et langt sejt træk. Byfornyelse København kunne således igangsætte en systematisk udvikling og implementering af værktøjer over en årrække. Resultater på nettet Værktøjskassen består i dag af en procesmodel og beskrivelse af 12 værktøjer, herunder beskrivelse af erfaringer fra udvikling og afprøvninger samt en række værktøjsanvisninger. Der er mange gode resultater og god inspiration at hente i værktøjskassen. Værktøjerne og den procesforståelse, de er knyttet til, er anvendelige også inden for andre dele af byggeriet end renovering. Værktøjerne kan hentes på hjemmesiden via Socialministeriets Byfornyelsesdatabase eller på KUBENS hjemmeside Samarbejdsparterne: Byfornyelse København/Kuben Byfornyelse Danmark, SBi, NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere, Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning, Københavns Kommune Udviklingsprogrammet er støttet af: Det tidligere By- og Boligministerium nu Socialministeriet og Grundejernes Investeringsfond 3

4 Udviklingsprogram Fødslen af Projekt Værktøjskassen havde sin rod i et samarbejde mellem Byfornyelse København, SBi og NIRAS, som rækker mere end 15 år tilbage i tiden. Allerede først i 90 erne gik samarbejdet i gang omkring udvikling af logistik i renoveringsprocessen. I 1995 parallelt med, at By og Boligministeriet søsatte Projekt Renovering igangsatte Byfornyelse København i samarbejde med SBi projektet Produktivitetskortlægning af byfornyelsessager i København. I forbindelse hermed blev der bl.a. formuleret en række indsatsområder inden for procesudvikling, som med NIRAS som faglig sekretariat blev bearbejdet og efterfølgende samlet under betegnelsen Projekt Værktøjskassen. Arbejdet bestod af en systematisk analyse af renoveringsprocessen og dens symptomer på ringe produktivitet. Symptomerne blev sat i forhold til mulige årsager, og der blev arbejdet med en række forslag til forbedringer de såkaldte værktøjer. Samtidigt blev danske og udenlandske forsøg kortlagt for at inddrage den bedste erfaring herunder resultater fra Projekt Renovering. BAGGRUND Flerårig udviklingskontrakt mellem Byfornyelse København og By- og Boligministeriet med udgangspunkt i Samarbejde med NIRAS og SBi om produktivitetsudvikling Kortlægning af 88 byfornyelsessager Effektiv renovering og produktivitetsfremme i byfornyelsen Deltagelse i udviklingsprojekter f.eks. Projekt Renovering Udredningsarbejde forud for Projekt Værktøjskassen Projektteamet pegede på 25 værktøjer, som man ville prioritere at udvikle og afprøve over en årrække. Projekterne blev prioriteret ud fra en række forskellige kriterier. Det var f.eks. den umiddelbare opfattelse dengang, at IT automatisk ville blive indarbejdet i byfornyelsesprocessen, når soft og hardware blev modent til det, og at ressourcerne i Projekt Værktøjskassen derfor ikke skulle benyttes på IT. VÆRKTØJSKASSEN VÆRKTØJSKASSEN Markerede projekter er igangsat Markerede projekter er igangsat 25 procesværktøjer var på hitlisten i Endvidere blev projekter inden for hver af de 8 hovedgrupper prioriteret altså værktøjer til alle faser i renoveringsprocessen. Samtidig blev prioriteringen gennemført ud fra forventningerne til størrelsen af de potentielle produktivitetsforbedringer. Der blev taget højde for udviklingsstadet i hidtidige resultater, og endelig blev der taget højde for, at der kunne opnås hurtige, positive resultater for at skabe en synergieffekt. Logistik og planlægningsværktøjer samt beboer og ejerkommunikation blev de første værktøjer vi tog fat i at udvikle. Prioritet Prioritet 1. Aftalegrundlag 1.1 Nye honoreringsformer B 1. Aftalegrundlag 2. Grundlæggende materiale Nye Standardiserede honoreringsformer dokumenter B B 2. Grundlæggende materiale Standardiserede IT Kommunikation dokumenter B C IT Kommunikation Produktivitetsudvikling C A Produktivitetsudvikling Optimal opgavestørrelse A C 3. Projektforslagsfasen Optimal Entrepriseform opgavestørrelse C B 3. Projektforslagsfasen Entrepriseform Byfornyelse uden genhusning B C Byfornyelse Forundersøgelse uden genhusning C A 4. Detailprojektfasen Forundersøgelse Nye samarbejdsformer A A 4. Detailprojektfasen Nye IT simulering samarbejdsformer A C IT simulering Myndigheder C B Myndigheder Målrettet projektmateriale B B 5. Udbudsfasen Målrettet Elektronisk projektmateriale udbud og tilbud B C 5. Udbudsfasen Elektronisk Projektafstemning udbud og tilbud C A Projektafstemning Mest fordelagtig tilbud A B Mest Separat fordelagtig udbud tilbud af byggeplads B B Separat Kontrakt udbud af byggeplads B C 6. Udførelsesfasen Kontrakt Planlægning for uforudsete hændelser C B 6. Udførelsesfasen Planlægning Logistikværktøjer for uforudsete hændelser B A Logistikværktøjer Byggemateriale lager A C Byggemateriale Systematisk planlægning lager C A Systematisk Selvstyrende planlægning byggeplads A A 7. Orientering af sagsinvolverede Selvstyrende Beboer- og byggeplads ejerkommunikation A A 7. Orientering og ejere af sagsinvolverede Beboer- Virtuel og prøvelejlighed ejerkommunikation A C og ejere Virtuel Fremskyndet prøvelejlighed prøvelejlighed C C 7.3 Fremskyndet prøvelejlighed C 8. Selvstændige projekter 8.1 Uddannelse X 8. Selvstændige projekter 8.1 Uddannelse X 4

5 Vision og tankesæt Systematisk udvikling, afprøvning og opfølgning Udviklingsprogrammets baggrund var en erkendelse af, at mange produktivitetsudviklingsforsøg stopper, når byggesagen er afsluttet, og effekten af indsatsen er konstateret. VISION Gennem det lange seje træk at forstå byggeprocessens natur og udvikle værktøjer, som kan øge værdien og reducere omkostningerne i byggeriet til gavn for produktiviteten Dette sker, fordi forsøgene som oftest er knyttet til en eller et par specifikke renoveringssager. I Projekt Værktøjskassen valgte vi derfor, at udviklingen af produktivitetsfremmemetoder (de såkaldte værktøjer) skulle ske uafhængigt af de konkrete byggerier, hvorefter værktøjerne skulle afprøves, når egnede opgaver forelå. Efter en afprøvning følger en rapportering af effekten, og en eventuel revision af værktøjet skal foregå, indtil dette efter en eller flere afprøvninger anses for modent. Projekt Værktøjskassen blev dermed en systematisk generalisering og implementering af bl.a. resultaterne fra Projekt Renovering. UDVIKLE AFPRØVE Forankring hos Bygherren Bygherrerollen kom i fokus i forbindelse med regeringens erhvervsfremmeinitiativer i starten af Projekt Hus satte bygherrerollen til debat under temaet Bygherren som forandringsagent. Et af kravene, som kom på dagsordenen, var, at bygherren skulle kunne stimulere projekterende og udførende virksomheder til at udvikle en mere effektiv byggeproces. Den rolle havde Byfornyelse København allerede taget på sig, da initiativet til Projekt Værktøjskassen blev taget. Byfornyelse København påtog sig ejerskabet og ansvaret for udvikling og implementering af procesværktøjer i forbindelse med gennemførelse af bygningsfornyelse. Gennemførelse og implementering af udviklingsprogrammet stillede nye krav til Byfornyelse København i sin egenskab af bygherrerepræsentant på renoveringsområdet. UDVIKLINGSSTRATEGI Bygherren tager ejerskab til og forankrer udviklingen Fokus på processernes betydning for både værdi og pris Løbende forbedring af produktiviteten gennem udvikling Spredning af værktøjer til andre aktører Udvikling set i et længere perspektiv små skridt, der trækker i samme retning, og som samlet giver en betydelig effekt FORÆDLE ANVENDE Selvstyrende Byggeplads Eskildsgade 38-40/Istedgade 54 5

6 Ny metode Metoden i Projekt Værktøjskassen går ud på at holde fast i udviklingsprojekterne over længere tid og det er det særlige ved Projekt Værktøjskassen Vi ville: Udvikle, afprøve, evaluere, forædle og anvende værktøjer, der kunne forbedre renoveringens samlede produktivitet Version 2 Justering Justering 4.2 Justering 5.1 Afprøvninger Generation 2 Version 1 Justering Justering 1.1 Justering 2.1 Justering 3.1 Justering 4.1 Afprøvninger Generation 1 Version 0 Udvikling Udvikling 1.0 Udvikling 2.0 Udvikling 3.0 Udvikling 5.0 Tidligere forsøg Udviklings- og afprøvningsprincip i flere generationer Udviklingen sker i spring og ikke nødvendigvis samtidig. F.eks. kan der være kort tid mellem 1. og 2. generationsafprøvninger mht. nogle værktøjer og måske år imellem afprøvninger af andre værktøjer Eksisterende plan Forslag Endelig plan Eksempel på 1. generationsprojekt med udvikling af to værktøjer, Eskildsgade generationsafprøvning af Teamentreprise i samarbejde mellem NIRAS, AI-Gruppen, B. Nygaard Sørensen, ejendommens beboerrepræsentanter i byggeudvalg, Københavns Kommune og Byfornyelse København 1. generationsafprøvning af Virtuel Prøvelejlighed i samarbejde med SBi. 6

7 Organisering og gennemførelse Udviklingskontrakten Projekt Værktøjskassen blev indgået mellem By og Boligministeriet og Byfornyelse København. Kontaktgruppe Der blev nedsat en Kontaktgruppe, som var Projekt Værktøjskassens bestyrelse. Gruppen var repræsenteret ved By og Boligministeriet, Københavns Kommune, Byfornyelse København, SBi og NIRAS, Sven Bertelsen og senest deltog også Grundejernes Investeringsfond. Byfornyelse København havde det overordnede ansvar for ledelsen af udviklingsprogrammet. Kontaktgruppen havde ansvaret for den generelle fremdrift af udviklingsprogrammet samt prioritering af indsatser. Værktøjsgrupper Værktøjsgrupper blev nedsat omkring udvikling og afprøvning af de enkelte værktøjer. Værktøjsgrupperne havde ansvaret for gennemførelsen af projektaktiviteterne med hensyn til tid, økonomi og indhold. Til hvert af værktøjerne blev der knyttet en udviklingsansvarlig. Værktøjsudvikling Værktøjsudviklingen blev igangsat på initiativ af projektparterne. Der blev udarbejdet projektansøgninger til By og Boligministeriet kontaktgruppe værktøjsgrupper værktøjsgrupper værktøjsgrupper værktøjsgruppe efter de prioriteringer, som var besluttet i Kontaktgruppen. Værktøjsudviklingen blev delvist finansieret af de deltagende parter ved egenfinansiering og delvist med støtte fra By og Boligministeriet. Værktøjsafprøvning Når værktøjet var færdigudviklet, blev det parret med et konkret byggeprojekt en byfornyelsesejendom. Organiseringen af afprøvningen af de enkelte værktøjer afhang af projektets indhold, som blev fastlagt i et program og en ansøgning til By og Boligministeriet. Der blev udpeget en ansvarlig for hvert enkelt værktøjs gennemførelse. Afprøvning af værktøjerne blev finansieret med 100% støtte fra By og Boligministeriet. Værktøjsevaluering For hvert af værktøjskasseprojekterne er planlagt en evaluering af udbytte med hensyn til produktivitetsudvikling defineret som lavere omkostningsniveau og/eller forbedret standard og kvalitet på den renoverede bygning. Derudover blev der lagt vægt på perspektiverne i forhold til andre udviklingsinitiativer f. eks. Projekt Hus. Det er tilstræbt at igangsætte evalueringen allerede efter værktøjernes udviklingsfase med opfølgning efter afprøvningsfasen. På den måde kunne projektdeltagerne få mulighed for feedback allerede på et tidligt stade i processen med mulighed for at korrigere i forhold til kritikpunkter eller gode ideer. I evalueringerne indgår vurdering af baggrundsmateriale, projektets rapporter samt opfølgende interviews med projektdeltagerne i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Evalueringskonceptet og evalueringen er varetaget af SBi. SBi har sørget for, at de forskningsmedarbejdere, som evaluerer værktøjerne, ikke har deltaget i værktøjsudviklingen eller afprøvningen. Værktøjsformidling Værktøjsformidlingen skal i hovedsagen varetages af de ansvarlige for værktøjerne, som afrapporterer udviklings og afprøvningsrapporter samt værktøjsanvisninger. Alle rapporter inkl. evaluerings rapporter er tilgængelige på hjemmesiden hos Socialministeriet eller KUBEN Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsudvikling Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsafprøvning Værktøjsformidling Værktøjsformidling Værktøjsformidling Værktøjsformidling Byfornyelse Danmark. Evaluering 7

8 Hvad fik vi i kassen? En procesmodel I Projekt Værktøjskassen er der arbejdet med at forstå byggeprocessen og tænke den i forhold til forskellige design og udførelsesbehov ligesom i en række andre af byggebranchens initiativer i disse år. EN DYBERE FORSTÅELSE af byggeprocessens faser og opfattelse af denne som: Værdiskabende og spildminimerende. forhold til alle byggeriets faser. Der blev i højere grad også kigget på værktøjer, hvor værdiskabelsen kom i fokus. Vi ændrede i prioriteringsrækkefølgen. Projekter som Beboer og ejerkommunikation og Virtuel prøvelejlighed blev derfor fremskyndet, og hele tre modeller for nye entreprise og samarbejdsformer blev sat igangsat. Vi fokuserede på følgende 3 temaer: TEMAER I FOKUS 1. Dialog med ejere og beboere 2. Planlægning og samarbejde i designet 3. Planlægning og samarbejde i leverancen I byggeprocessens tidlige faser formuleres kundens værdier. Den bedste løsning på byggeopgaven specificeres inden for projektets rammer. Der er udviklet værktøjer til at forbedre brugerdialogen herunder workshopforløb og anvendelse af 3 d prøvelejlighed. I de senere faser fokuseres på byggeriets leverance. Her handler det om at gennemføre en fejlfri leverance inden for den aftalte tid og økonomi til kundens tilfredshed. I Projekt Værktøjskassen illustreres byggeprocessen i 4 faser, som i Lean Construction inspirerede projekter. 1 KRAV FASEN Fastlægge kundens behov BEHOV 2 KONCEPT FASEN Fastlægge det optimale designkoncept LØSNING Kravfasen og Konceptfasen er de værdiformulerende faser, og Konstruktionsfasen er den produktionsrettede og værdileverende fase i procesmodellen. 3 KONSTRUKTIONS FASEN Detaljeret projektdesign målrettet mod byggepladsens behov og bygbarhed FORBEREDELSE OG PRODUKTION Der er afprøvet et anderledes samarbejde mellem bygherre, udførende og projekterende i designet Krav og Konceptfasen. Der er stillet krav til projekterende og udførende om at anvende trimmede processer i gennemførelsen af byggesagerne Konstruktionsfasen. 4 KONSUM FASEN Brug Drift Værdier afprøves Brugererfaringer opsamles TEST, BRUG OG BORTSKAFFELSE Det skønnes, at værktøjerne har bidraget med væsentlige erfaringer i håndtering af forskellige udfordringer, som byggebranchen står overfor f.eks. bygherrens håndtering af værdistyring og en bedre og mere kvalitativ byggeproces. Flere værktøjer skønnes at have væsentlige potentialer i forhold til at styrke bygherrerådgiverens arbejde. 12 værktøjer I løbet af programperioden og i takt med de praktiske afprøvninger ændrede vi fokus. Der blev ikke kun taget udgangspunkt i produktivitetsstigningspotentialet og i spredning af effekter i Værktøjernes karakter har i øvrigt vist sig at have generel interesse for byggeriets parter, og er således ikke alene knyttet til gennemførelse af renoveringssager. 8

9 Bredden i værktøjerne Værktøjsudviklingen i Projekt Værktøjskassen dækker bredt de første tre faser i procesmodellen. Flere af værktøjerne håndterer endog udfordringer helt fra idéfase til udførelse. Oversigten nedenfor giver et overblik over, hvilke værktøjer, man kan se nærmere på i forhold til de forskellige faser i processen. 12 VÆRKTØJER og endnu flere metoder til brug i processens forskellige faser PROJEKT VÆRKTØJSKASSEN PROCES OG VÆRKTØJER KRAV BEHOV KONCEPT LØSNING KONSTRUKTION FORBEREDELSE OG PRODUKTION KONSUM TEST, BRUG OG BORTSKAFFELSE IDE BYGGE- PRO- GRAM DISPO- SITION FOR- SLAG FOR- PROJEKT HOVED- PROJEKT UD- FØRELSE DRIFT 3 TEMAER VÆRKTØJER TEMA 1: Ejer- og Dialog med ejere og beboere TEMA 2: Planlægning og samarbejde i designet TEMA 3: Planlægning og samarbejde i leverancen lejerkommunika-tion x x x x Virtuel prøvelejlighed x x x x Prisdatabase og informativt datablad x x x x x x x Trimmet projektering design: x x x x x A Teamentreprise B Teamrådgivning C Teamleverance Forundersøgelser Informationsflow og målrettet projektmateriale x x x x x x x x x x x Planlægning for uforudsete hændelser x x x x x x x Trimmet projektering leverance A Teamentreprise B Teamrådgivning C Teamleverance Materialestyring Trimmet udførelse Produktivitetsindikatorer x x x x x x x x Selvstyrende byggeplads x Skemaet illustrerer Procesmodellens 4 faser foroven KRAV, KONCEPT, KONSTRUKTION OG KONSUM, og herunder hvilke faser i processen de 12 værktøjer understøtter med værktøjer og metoder 9

10 Værktøjer TEMA 1 DIALOG MED EJERE OG BEBOERE I Projekt Værktøjskassen har vi arbejdet med en række nye metoder til at forbedre brugerdialogen, så det sikres, at der skabes den rigtige værdi for samtlige interessenter i projektet. Vi forsøger at klarlægge de forskellige interessenters værdier, og vi forsøger at beskrive dem så tydeligt som muligt over for dem, der skal gennemføre byggesagen. På flere renoveringssager er der gennemført workshopforløb med deltagelse af alle interessenter. Udfordringen i samtlige projekter har dog været at forfølge bygherren og beboernes værdier over i produktionen på byggepladsen. Det stiller store krav til den, der står for værdiledelsen i denne fase. Ligeledes er den målrettede kommunikation til bygherre og beboere en stor udfordring i produktionsfasen. Et af dialogværktøjerne til den indledende krav og konceptfase er 3 d computermodeller, hvor man kan gå rundt i den færdige bolig og afprøve funktionelle og rumlige dimensioner, møblering og farver. VÆRKTØJERNE Beboer- og ejerkommunikation Virtuel prøvelejlighed Prisdatabase og informative datablade Beboer- og ejerkommunikation omfattede evaluering af beboersamarbejde i forbindelse med gennemførelsen af 5 konkrete byggesager i Eskildsgade/Istedgade på Vesterbro Der viste sig mange positive elementer i beboernes medvirken. Flere spørgsmål bør dog afklares, før de afprøvede værktøjer kan fungere effektivt. F.eks. hvad er det reelle spillerum for beboernes beslutninger i forhold til myndighedskrav, bygherrens ønsker samt finansiering? Nils Lykke Sørensen, SBi STATUS: UDVIKLET Virtuel prøvelejlighed er udviklet som koncept i forbindelse med en byfornyelsessag i Eskildsgade på Vesterbro og afprøvet i forbindelse med gennemførelse af en renoveringsopgave for en privat andelsforening i Vedbæksgade på Nørrebro De hidtidige erfaringer viser, at bygherrerepræsentanter og beboere opfatter værktøjet positivt, mens nogle rådgivere har vanskeligt ved at sætte sig ud over deres vante sagsgange mht. skitsering. Værktøjet kræver en aktiv medvirken fra rådgiverne. Nils Lykke Sørensen, SBi STATUS: AFPRØVET 1. generation Prisdatabase og informative datablade Der er udviklet et grundlag for etablering af et system med informative datablade, der kan bruges i de forskellige beslutningsprocesser i en bygningsfornyelsessag frem til aflevering og slutregnskab, særligt målrettet mod bygherren. Projektet har opstillet generelle brugerkrav til en prisdatabase, som kan håndtere de informative datablade og analysere nøgletal og indikatorer for produktivitet på renoveringssager. Niels Haldor Bertelsen, SBi STATUS: UDVIKLET 10

11 Værktøjer TEMA 2 PLANLÆGNING OG SAMARBEJDE I DESIGNET Der er sat fokus på udvikling af værktøjer til fornyelse af samarbejdet i designfasen og på udvikling af værktøjer til planlægning i designfasen. I Projekt Værktøjskassen har vi vurderet, hvor der er behov for fornyelse. Vi har afprøvet et anderledes samarbejde mellem de projekterende og udførende, hvor de udførendes kompetencer er anvendt tidligt i processen ved forskellige former for tidligt udbud. Desuden har Københavns Kommune og beboerrepræsentanter været repræsenteret i nedsatte byggeudvalg. D a g s ly s in d fa ld i a lle r u m G e n n e m ly s n in g f r a fa c a d e til fa c a d e Å b e n p la n f r e m fo r s m å ru m n a b o s t ø j F u n k t io n a lit e t fre m fo r æ s te tik S p æ n d e n d e b o lig e r m e d v a r ie r e d e r u m f o r lø b m. v p g d e p o t m u lig h e d e r S t o r v a r ia t io n i b o lig t y p e r H o ld b a re lø s n in g e r m e d la v e d r if t s o m k o s t n in g e r S u n d e b o lig e r u d e n f u g t p r o b le m e r o g t r æ k A t b o lig e n s r u m f u n g e r e r i d e t a lje r n e Tilfredshedsmåling i byggeudvalget efter workshopforløb med deltagelse af beboere På en ejendom på Vesterbro er et projekt f.eks. gennemført i Teamentreprise. Entreprenøren konkurrerede på processen og timeprisen, og mundtlige fremlæggelser for rådgiver blev gennemført. Der var på forhånd givet en økonomiramme. Den udvalgte entreprenør deltog derefter i projekteringsfasen i et workshopforløb sammen med ejendommens beboere og var således med i den kreative proces og med til at kommentere på projektgrundlaget sammen med beboerne. Det har været væsentligt for dette projekts gode resultat, at man har kunnet få kulturen og samarbejdet mellem parterne til at fungere godt under hele processen. Informationsflow og målrettet projektmateriale og i byfornyelsen er gennemført i udviklingsfasen. Projektet giver et bud på en optimeret informations- og beslutningsproces med målrettet information til rette tid og sted. Projektet har identificeret informationsflowet i byfornyelsen og beskrevet en forståelsesramme for byfornyelsens informationsproces og dens sammenhæng med værdiskabelsen, projekterings- og udførelses- samt beslutningsprocessen. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: UDVIKLET Der er udviklet 3 modeller for Nye samarbejdsformer og entrepriseformer, som er afprøvet på ejendomme på Vesterbro og Nørrebro i København: Teamrådgivning, Teamentreprise og Teamleverance Samtlige projekter har haft til formål at bringe bygherrens værdigrundlag i fokus og at sikre en frugtbar dialog mellem bygherre/bruger, myndigheder og rådgiver på et tidligt stade i projektet. Projekterne belyser hver sin entrepriseform, hvor entreprenøren helt tidligt eller fra start bringer nyttig viden ind i processen. Værktøjerne omfatter en fase- og procesmodel samt en række vejledninger og checklister til brug for gennemførelse af f.eks. workshops og arbejdsprocesser. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET i 3 Modeller VÆRKTØJERNE Trimmet projektering i projekterne: Teamrådgivning Teamentreprise Teamleverance Informationsflow og målrettet projektmateriale Planlægning for uforudsete hændelser Forbedrede forundersøgelser 11

12 Værktøjet Uforudsete hændelser blev udviklet og afprøvet i forbindelse med en byfornyelsessag på Qvades Silo i Sakskøbing. Projektets formål var at synliggøre uforudsete hændelser og udarbejde beredskabsplaner til at imødegå disse. Projektet viste, at ca. 10% af de uforudsete hændelser relaterer sig til produktet og kan betragtes som ægte uforudsete hændelser, mens de resterende 90% relaterer sig til processen. De uforudsete hændelser, der relaterer sig til processen, kan håndteres ved anvendelsen af værktøjet Trimmet Planlægning (se nedenfor) Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. generation Forbedrede forundersøgelser er udviklet i en første generation på Vedbæksgade på Nørrebro (en privat andelsforening). Formålet var at reducere antallet af uforudsete hændelser i projekterings- og udførelsesfasen. Værktøjet arbejder med en systematik i forundersøgelsen, som kan reducere mængden af uforudsete forhold, der relaterer sig til de eksisterende forhold. Projektet er udført i forlængelse af Planlægning for uforudsete hændelser se nedenfor. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. generation Værktøjer TEMA 3 PLANLÆGNING OG SAMARBEJDE I LEVERANCEN I Projekt Værktøjskassen har vi som nævnt taget udgangspunkt i tankerne bag den trimmede byggeproces. Vi sætter ind med nye værktøjer med fokus på at gøre aktiviteterne i processen sunde altså at sikre, at forudsætningerne for en aktivitet er opfyldt, inden aktiviteten går i gang. På en renoveringsejendom på Vesterbro i København er der i forbindelse med afprøvning af logistikværktøjer målt PPU (procent af det planlagte, der blev udført). PPU bliver et vigtigt mål for, hvor godt byggepladsen fungerer. Normalt ligger den nede omkring 50%. Men det er lykkedes at bringe den op over 80% på nogle af de pladser, hvor vi har gennemført afprøvninger. Derudover følges op med målinger af andre indikatorer, der signalerer, hvor der er svigt i informations og leveringsstrømmene. Fire ugers gennemsnit PPU Eskildsgade Ugenr. TØ MU VVS EL MA SUM Materialestyring og logistik Der blev udviklet to værktøjer Logistikværktøjer Materialestyring i byfornyelsen og Trimmet planlægning - begge er afprøvet på en ejendom i Eskildsgade i København. Logistikværktøjerne afprøvedes i 2. generation i forbindelse med udskiftning af 86 badeværelser på en ejendom på Christianshavn Projektet lod sig inspirere af udviklingen omkring Lean Construction og af andre tilsvarende projekter i branchen og har i høj grad bidraget til debatterne i andre fora. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS STATUS: AFPRØVET 1. og 2. generation 12

13 Produktivitetsindikatorer er udviklet i en første generation på byfornyelsessagen Eskildsgade 3-5. Værktøjet er afprøvet i flere byfornyelsessager herefter. Værktøjet er en skematik et Harlekinskema, der fungerer godt som et signal til byggepladsen og dens omgivelser om, hvornår der er noget galt. Værktøjet medvirker til en bedre planlægning og et jævnt arbejdsflow på pladsen, og metoderne viser sig særligt egnede til at understøtte den selvstyrende byggeplads. Anders Kirk Christoffersen, NIRAS Vi har også arbejdet med at udvikle det tværfaglige samarbejde på byggepladsen. Projektet er benævnt Selvstyrende Byggeplads, fordi den nye samarbejdsform sammen med vores værktøjer til styring af renoveringsprocessen leder frem til, at flere beføjelser uddelegeres til byggepladsen og dermed til sjakkene selv. Der er givet et bud på en topti liste 10 gode råd til gennemførelse af Selvstyrende byggeplads. STATUS: AFPRØVET 1. generation Selvstyrende byggeplads Formålet med udviklingsarbejdet i dette projekt var at give en generel beskrivelse af krav og muligheder for øget anvendelse af selvstyring blandt håndværkere, der arbejder i tværfaglige sjak på byggepladsen. Parallelt med udviklingen gennemførtes en konkret afprøvning af selvstyrende byggeplads på en byfornyelsessag på Vesterbro Med værktøjet er skabt et grundlag for selvstyring af tværfaglige sjak, som kan operere effektivt på byggepladsen. Et ikke uvæsentligt perspektiv er, at man gennem projektet samtidig lægger op til større fokus på innovation og læring på byggepladsen. Niels Haldor Bertelsen, SBi Det såkaldte Harlekinskema, som fortæller, hvilke aktiviteter på byggepladsen der følger ugeplanen STATUS: UDVIKLET Byggepladsbesøg med beboere De 7 strømme som forudsætning for sund aktivitet VÆRKTØJERNE Trimmet projektering i leverancen Materialestyring og logistik Produktivitetsindikatorer Selvstyrende byggeplads Selvstyrende byggeplads 13

14 Hvad lærte vi? Om det lange seje træk har vi ikke lært nok! Forsøgsprojekter er som labyrinter, nogle havner i blindgyder, andre kommer længere og viser veje frem. Man kan lære af begge typer projekter - også dem der havner i blindgyder. Det er vigtigt at prøve flere generationer. Første forsøg er ikke nødvendigvis illustrativt! Sådan sagde Sune Skovgaard fra Københavns Kommune på den bygherrekonference, som Projekt Værktøjskassen afholdt midtvejs i forløbet. Sune Skovgaard var deltager i Kontaktgruppen og deltager i flere værktøjsgrupper især omkring beboer og ejerkommunikation og nye samarbejds og entrepriseformer. Kendetegnende for Projekt Værktøjskassen var netop, at vi med baggrund i en systematisk metode ville fastholde udviklingen i værktøjerne over flere generationer. Vi var også overbeviste om, at vi havde fået etableret en robust organisation. Vi havde en udviklingskontrakt mellem By og Boligministeriet og et af landets store bygherrerepræsentanter inden for byfornyelsen, Byfornyelse København, som har haft tradition for gennem mange år at medvirke til udvikling af byfornyelsesområdet. Vi havde en forskningsinstitution og et større rådgivende firma som samarbejdsparter et stærkt og engageret hold. Vilkårene for byfornyelse har dog ændret sig så betydeligt gennem de senere år, at både aktiviteten indenfor bygningsfornyelse og også rollerne på markedet er ændret markant. By og Boligministeriet er nedlagt. Det er Byfornyelse København også. Værktøjernes skæbne og videre udvikling kommer derfor til at tage udgangspunkt i, hvad de nye ejere af kassen, Socialministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark, kan finde frem til med interessenterne på renoveringsområdet. Det lange seje træk er efter 7 år kun lige begyndt. Tidshorisonten for gennemførelsen af byggesagerne og ringe aktivitet mht. igangsætning af afprøvningsprojekter har betydet, at kun et ud af 13 værktøjer er afprøvet i en 2. generation. På den baggrund er det ikke muligt at se på effekten af afprøvninger gennem flere generationer. Den store renoveringsopgave sker i disse år inden for den almene sektor, som kan have gavn af erfaringerne fra Projekt Værktøjskassen. Men spørgsmålet er, hvordan vi nu kan sammensætte den organisation, som trækker erfaringerne fra afprøvning til afprøvning. Om forankring hos bygherren har vi lært en del Som nævnt tog Byfornyelse København udviklingsopgaven til sig og arbejdede også systematisk med udvikling af bygherrerollen som forandringsagent. Denne proces er belyst og gengivet for interesserede bygherrer i en rapport: Værdigrundlag og forandring i byfornyelsen støttet af Socialministeriet. Byfornyelse København havde gennem en årrække arbejdet med forskellige udviklingsprojekter som samarbejdspart i projekterne, men i arbejdet med Projekt Værktøjskassen blev man klar over at: Forandring af processer uden for huset kræver også forandring af processer i eget hus. I udvikling af bygherrerollen blev der sat fokus på udvikling af: Forretning, ydelser og kompetencer. FORRETNING Strategisk analyse af Byfornyelse Danmark Fokusgruppeinput til BD's strategi- og Forandring og værdigrundlag i FORANDRING byfornyelsen YDELSER Projekt Værktøjskassen Prisdatabase og informative datablade Idéudvikling af rådgiver-ydelser og Byfornyelse Danmarks forandringsproces Workshop - Afprøvning og implementering Kogebog for værdi og forandring Projektledelseskursus Salgskursus Feriekoloni Byfornyelse København mente, at den professionelle bygherres rolle er at binde processen sammen og skabe overblik: Ledelse af værdi-formulering og værdi-realisering! Stille krav til organisation, samarbejde, styring og Bygge bro mellem demokratiproces og effektivitet Bære læring fra sag til sag. KOMPTENCER 14

15 Om værktøjsudvikling og afprøvning lærer vi hele tiden noget men vi kunne godt fortælle mere 12 værktøjer er der i kassen. Når det ikke er lykkedes at udvikle værktøjer i flere generationer i stort omfang er det til gengæld lykkedes at præsentere et bredt udbud af værktøjer til alle faser i byggeprocessen, som det fremgår af oversigten side 9. På den baggrund kan vi konkludere, at der er stor bredde i udbuddet af værktøjer i kassen. Værkstedet Udviklingsmiljøet omkring værktøjerne har været farverigt. Som samarbejdsparter har der deltaget udførende og rådgivere. Der har deltaget Bygherrer og beboere, og Københavns Kommune har deltaget i de fleste værktøjsgrupper. Vi har udviklet og afprøver metoder, som har bragt os nærmere visionen om bedre byggekultur og et bedre samarbejde, men vi har også erkendt, at forandring sker trinvist, og udvikling tager tid og der er meget mere at tage fat i. F.eks. er erfaringerne med anvendelse af workshopprojektering, som er anvendt i flere projekter, særdeles gode. Gensidige beslutningsfællesskaber, giver en mere dynamisk beslutningsproces. Men det kræver også, at parterne på møderne har beslutningskompetence, og at der er fuld klarhed over forudgående beslutninger. Der er stadig brug for at udvikle samarbejdskulturen og især afklaring af parternes roller i en ny samarbejdssituation. som blev afprøvet på en ejendom på Eskildsgade i København. Projekt Værktøjskassen blev for MT Højgaard starten på udvikling af arbejdet med Trimmede byggeprocesser. Resultater fra Eskildsgade Bedre foranalyse Gode bygbare løsninger Tilfredse håndværkere Engagerede kommunale sagsbehandlere Positiv byggeadministration Færdig før aftalt tid Næsten ingen beboermangler Tilfredse beboere Værktøjskassens logistikredskaber har ligeledes ligget til grund for udarbejdelsen af Erhvervs og Boligstyrelsens logistikvejledning til de almene boligorganisationer, som udkom SBi har arbejdet systematisk med videreudvikling af Den virtuelle prøvelejlighed, som er videreudviklet i SFOU regi. Modellen er bl.a. udviklet til at kunne kobles til en prisdatabase. Den hemmelige kasse Parterne omkring udviklings og afprøvningsprojekterne har været mere koncentreret om udviklings og samarbejdet i projekterne end formidling til omverdenen. På den måde er Projekt Værktøjskassen blevet opfattet som et laboratorium for procesudvikling, hvor spredning af resultater er sket inden for familien af samarbejdsparter. Workshop 1. Vision - Teambuilding - Rammer og proces - Drømme og visioner - Værdidiskussion - Værdigrundlag - Evaluering nr. 1 Skitseforslag Workshop 2. Realisme - Opsamling - Skitseforslag - Budgetoplæg - Løsninger og værdier - Evaluering nr. 2 - Opsamling - Projektforslag - Værdiopfyldelse - Godkendelse - Slutevaluering og værdimåling Projektforslag Værdiworkshop gennemføres med deltagelse af bygherre/bruger, myndigheder, teamentreprenøren og rådgiverne. Rugekassen Projekt Værktøjskassen har været rugekasse for værktøjer, som er vokset videre i andre sammenhænge f.eks. i entreprenørens verden. MT Højgaard deltog i udvikling af de første værktøjer Logistikværktøjer og Produktivitetsindikatorer, Workshop 3. Kritik Workshop er tilsyneladende en god måde at få defineret parternes værdier. Udfordringen er stadig værdi-ledelse og styring gennem hele processen. I 2004 mente vi at være så tæt på afslutning af udviklingsindsatsen og tæt på kontraktudløb med By og Boligministeriet, at vi var klar til at forankre og sprede værktøjerne. Kassen skulle åbnes og bruges. Vi gennemførte en bygherrekonference og en rådgiverkonference. Hensigten var at involvere flere parter i at trække erfaringer. Imidlertid trak en række afprøvningssager i langdrag, og vi har først kunnet afslutte de sidste aktiviteter i indeværende år. Nu spørger vi: Hvordan kan vi sammensætte den organisation, som i fremtiden kan trække erfaringerne fra afprøvning til afprøvning? 15

16 Hvordan lever resultaterne og erfaringerne videre? Den 10. december 2007 blev der sat punktum for Projekt Værktøjskassen, som udviklingsprogram. Der blev afholdt et afslutningsseminar under titlen: VÆRDISKABELSE I RENOVERINGSPROCESSEN. Værdiskabelsen har været i fokus i udviklingsarbejdet fra start til slut og er stadig udfordringen i de renoveringsopgaver, som vi arbejder med, hvad enten det handler om arbejde for en større eller mindre bygherre. Formålet med afslutningsseminaret var at drøfte den fremtidige forankring af resultaterne og drøfte, hvordan vi fortsat sikrer byggeprocesser, som har fokus på bygherres værdi fra A-Z. I afslutningsseminaret i Velfærdsministeriet deltog udover projektets samarbejdsparter repræsentanter, rådgiver- og udførende, Københavns kommune, den almene boligsektor, herunder Almennet, BvB, Byggeriets Innovation m.fl. Man var i kredsen enige om at Projekt Værktøjskassen indeholder mange væsentlige værktøjer og metoder, som har relevans for bygherren især til byggeprocessens indledende faser omkring behovsafklaring, projektdesign, kommunikation og samarbejde. Værktøjskassen repræsenterer også en række gode metoder til styring og opfølgning på byggeprocessen, men der enighed om at der hvor udfordringen stadig er stor er i at skabe sammenhæng i værdiledelsen gennem hele processen. Hver gang der sker overlevering af information til nye hænder (fx i overgangen mellem projektforslag og udførelsesfasen) er det en stor udfordring at fastholde værdierne både produkt og procesværdier. Der er derfor behov for at arbejde videre med værdiledelsen gennem hele processen og derfor også relevant at finjustere og supplere værktøjselementerne inden for kommunikation, informationsflow og samarbejde. Fra Almennet orienterede man om, at man i realiteten har bygget videre på den udviklingsmetode, som var Projekt Værktøjskassens fundament som: Udvikling, afprøvning, læring og spredning af værktøjer. Særligt fokus har man på læring og formidling med henblik på hurtigere og bredere spredning af resultater. Det blev understreget af deltagerne, at man stadig skal have fokus på den lille bygherre og håndtering af processen, når vi har med små sager at gøre. Renoveringseftersprøgslen er stor i den almene sektor i øjeblikket, men det betyder ikke at der ikke er behov inden for byfornyelsen. Der er stadig ca boliger uden bad på landsbasis. Almennet, GI- og Realdania initiativet Renovering 2010, samt PLUS-netværket, der som Almennet er et bygherre-netværk er den interessentkreds som Velfærdsministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark umiddelbart ser som samarbejdspartnere i den fremtidige forankringen af Værktøjskassen resultater. Velfærdsministeriet og Kuben Byfornyelse Danmark 16

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle

Hvad der værdi? UDFORDRINGEN VÆRDIBEGREBET. Nævn nogle UDFORDRINGEN Hvordan får vi gjort en uhåndgribelig idé eller et behov hos en kunde til noget meget håndgribeligt, der på alle måder tilfredsstiller og gerne overgår de behov og forventninger kunden har?

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING

Bilag - Produktivitetsindikatorer. Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Bilag - Produktivitetsindikatorer Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Byfornyelsesselskabet København s.m.b.a Produktivitetsindikatorer FASE 1: VÆRKTØJSUDVIKLING Erfaringsopsamling fra værktøjsudvikling

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere