Betjenings- og monteringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjenings- og monteringsvejledning"

Transkript

1 Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle /27/ /27/28 Energsøjle med lyselement /27/ /27/28 Lyssøjle /27/28 Lyssøjle, kort /27/28

2 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3 Produktoversgt...3 Opstllng af energsøjle...4 Tlslutnng af energsøjle...5 Monterng/udskftnng af lysklde...6 Indsætnng af lamel...6 Bestyknng af ledg apparatenhed...7 Teknske data...8 Garant...8 2

3 Produktbeskrvelse Energsøjle af lakeret alumnum tl udendørs brug. Den anvendes tl spændngsforsynng og område- og orenterngsbelysnng på prvate områder. Desuden er det mulgt at ntegrere forskellge stk- og koblngsenheder, f.eks. telefon- og højttalerstkdåser eller lyskontakter, energsøjlerne. Gras energsøjler fås fre forskellge udførelser farverne blank hvd, antract og alu: som energsøjle med tre SCHUKO-stkkontakter Bestll.-nr /27/28 med tre stkkontakter med jordben (CEBEC) Bestll.-nr /27/28 som energsøjle med lyselement med tom enhed og to SCHUKO-stkkontakter Bestll.-nr /27/28 med tom enhed og to stkkontakter med jordben (CEBEC) Bestll.-nr /27/28 som lyssøjle med en højde på 769 mm Bestll.-nr /27/28 som lyssøjle, kort med en højde på 491 mm Bestll.-nr /27/28 Produktoversgt Med energsøjlen med lyselement som eksempel vses den prncpelle opbygnng af energsøjlerne: (1) Dæksel (2) Lyselement med lygteglas (3) Apparatenhed med TX_44-ramme (4) Søjle (5) Søjlefod Plejeanvsnng Rengør kun energsøjlen med en sæbeopløsnng eller et opløsnngsmddelfrt, kke-skurende rengørngsmddel. 3

4 Opstllng af energsøjle Kondensvandsåbnng Åbn kondensvandsafløbet på undersden af søjlefoden før monterng af energsøjlen. Det gør du ved at bryde åbnngen (se pl) af og fjerne graterne med en fl. Energsøjlen fastgøres med en enkelt skrue. Alt efter underlagets beskaffenhed er der to måder at fastgøre energsøjlen jorden på. Med monterngskonsol I løs eller blød jord, f.eks. blomsterbede eller på græsarealer, opstlles energsøjlen ved hjælp af en monterngskonsol. Fremgangsmåde: 1. Grav et ca. 50 cm dybt hul på det planlagte monterngssted. 2. Før tllednnger (spændngsforsynng og f.eks. telefon- eller højttalerkabler) gennem monterngskonsollen. 3. Støb monterngskonsollen fast beton, så den står lodret og flugter med jordoverfladen. 4. Før tllednnger gennem søjlefoden. 5. Monter søjlefoden på monterngskonsollen med den medfølgende sekskantskrue. 6. Tlslutnng af energsøjle (se sde 5). 7. Slut energsøjlens jordlednng tl søjlefodens jordklemme. 8. Sæt energsøjlen på søjlefoden, og fastgør den med tre unbrakoskruer. Placerng af monterngskonsol Ved nedstøbnng af monterngskonsollen skal du være opmærksom på den senere placerng af energsøjlen. Energsøjlen kan justeres med maks. 20 på monterngskonsollen. 4

5 Tlslutnng af energsøjle Drekte fastskrunng På hårdt underlag, f.eks. flser, beton eller asfalt, kan energsøjlen opstlles drekte på jorden. Vgtgt Installaton og monterng af elektrsk udstyr skal foretages af en elektrker. Der er allerede trukket lednnger fra energsøjlernes lyselement og stkkontakter og hen tl tlslutnngsklemmen. Fremgangsmåde ved tlslutnng af spændng tl energsøjlen: 1. Tag tlslutnngsdåsen ud af den nederste åbnng energsøjlen, og åbn den. 2. Alt efter energsøjlens udførelse er der forskel på tlslutnngsklemmens konfguraton. L N Fremgangsmåde: 1. Bor et hul på det planlagte monterngssted, og sæt den medfølgende rawlplug. 2. Før tllednnger (spændngsforsynng og f.eks. telefon- eller højttalerkabler) gennem søjlefoden. 3. Monter søjlefoden på jorden med den medfølgende sekskantskrue. 4. Tlslutnng af energsøjle (se sde 5). 5. Slut energsøjlens jordlednng tl søjlefodens jordklemme. 6. Sæt energsøjlen på søjlefoden, og fastgør den med tre unbrakoskruer. Slut ved energsøjler med apparatenhed spændngsforsynngen tl stkkontakterne tl klemmerne L/N/. Ved energsøjler med lyselement sluttes lampen tl va klemmerne /N/. 3. Den ledge klemme uden påskrft kan anvendes tl lednngsførng af den tomme enhed. 4. Luk tlslutnngsdåsen, og skub den nd energsøjlen gen. 5. Slut energsøjlens jordlednng tl søjlefodens jordklemme. 5

6 Monterng/udskftnng af lysklde Som lysklde tl energsøjlerne anvendes et kompakt lysstofrør med E27-gevnd. Nærmere oplysnnger om godkendte lysklder fnder du under "Teknske data" på sde 8. Fremgangsmåde ved monterng og udskftnng af lysklde: 1. Løsn skruerne søjledækslet, og fjern dette. 2. Træk lygteglasset op og ud af førngen. 3. Isæt en lysklde. 4. Skub lygteglasset på plads gen oppefra (vær opmærksom på teksten "TOP FRONT"). 5. Sæt søjledækslet på, og fastgør det med dækselskruerne. Indsætnng af lamel Med en lamel (ekstratlbehør) kan energsøjlens lampeenhed anvendes målrettet tl belysnng af genstande eller gangbelysnng. Fremgangsmåde for ndsætnng af lamelelement og det medfølgende klare glas: 1. Løsn skruerne søjledækslet, og fjern dette. 2. Træk lygteglasset op og ud af førngen. 3. Skub det klare glas på plads gen oppefra (vær opmærksom på teksten "TOP FRONT"). 4. Indsæt lamelelement: Lamellerne opad, f.eks. tl belysnng af genstande. Lyskldedameter Energsøjlerne kan klare kompakte lysstofrør med en sokkeldameter på op tl maks. 52 mm. Hvs der er monteret et lamelelement nedsættes sokkeldameteren tl maks. 48 mm! Lamellerne nedad, f.eks. tl gangbelysnng. 5. Sæt søjledækslet på, og fastgør det med dækselskruerne. Klart glas/lygteglas Lamelelementet kan anvendes med både det klare glas og det satnerede lygteglas. 6

7 Bestyknng af ledg apparatenhed Energsøjlen med lyselement har en tom enhed, som kan bestykkes ndvduelt. Den tomme enhed er allerede forberedt med en mellemplade med vpbart dæksel tl ntegraton af ndsatser fra System 55. Fremgangsmåde for ndbygnng af en ny ndsats: 1. Løsn Torx-skruerne den 3-dobbelte ramme, og træk rammeafdæknngspladen af. Det gør du ved at vppe afdæknngspladen ud ndefra med en skruetrækker de nederste hjørner. 2. Fjern mellempladen med vpbart dæksel. 3. Vp den tomme enheds blndafdæknng ud med en skruetrækker, løsn skruerne stkkontakt-mdterndsatserne. 4. Tag rammeunderdelen af. 5. Udskft den nye ndbygnngsndsats med blndafdæknngens holderng. 6. Sæt rammeunderdelen på. 7. Indsæt mdterndsatserne, og skru dem fast om nødvendgt. 8. Sæt mellemplade med vpbart dæksel på. 9. Hægt rammeafdæknngspladen på, og tryk Torx-skruerne nd Integraton af System 55-ndsatser Ved nogle mdterndsatser fra System 55 er det nødvendgt at anvende en anden mellemplade med vpbart dæksel fra TX_44-sortmentet. En oversgt over, hvlken mdterndsats der kan kombneres med hvlken mellemplade, fnder du det aktuelle Gra-katalog. 3. 7

8 Teknske data Dmensoner (B x H x D) Søjlefod: 229 x 10 x 155 mm Llle søjle: 142 x 491 x 75 mm Stor søjle: 142 x 769 x 75 mm Kapslngsklasse: IP 44 ved lukkede enhedsdæksler Tlslutnnger: Skrueklemmer 1 x 4 mm 2 eller 2 x 2,5 mm 2 Lysklde: Kompakt lysstofrør med E27-gevnd (TC-DSE, TC-TSE) Effekt: maks. 21 W Sokkeldameter: maks. 52 mm eller maks. 48 mm (ved anvendelse af lamellen) f.eks. RADIUM Ralux RX-Q, RX-QS, RX-E OSRAM Dulux EL, PHILIPS PLE-L Vær opmærksom på strømspdser ved tændng Ved anvendelse af meldere eller relæer skal du være opmærksom på de høje strømspdser, når de kompakte lysstofrør tændes. Belysnngsområde Stor lyssøjle, satneret lygteglas, lysklde 20 W Garant V yder garant for vores produkter som følger: 1. Vores garant ndbefatter efter vores valg udbedrng eller leverng af et nyt produkt, hvs produktet på grund af påvselge materaleeller produktonsfejl kun fungerer delvs eller slet kke fungerer. 2. Frsten for fremsættelse af garantkrav fremgår af vores generelle salgsbetngelser. Overholdelse af denne frst skal dokumenteres ved at vedlægge faktura, følgeseddel eller lgnende dokumentaton. 3. Køber bærer alle tlfælde transportomkostnngerne. Send produktet tl vores centrale kundeservce med en fejlbeskrvelse. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: Llle lyssøjle, satneret lygteglas, lysklde 20 W 8

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere