Lavenergi - nybyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavenergi - nybyggeri"

Transkript

1 Lavenergi - nybyggeri UpperTen UpperTen projektet omhandler 11 nye 1-familiehuse, der skal bygges i Trekroner området i Roskilde. Husene bygges både som 1-plans og 2-plans og er meget specielle dels pga. deres arkitektur og dels pga. det ekstrem lave energiforbrug. Næsten alle huse bygges som lavenergi-klasse 1 og inkluderer bl.a. solenergi, varmepumpe og ventilation med varmegenvinding. Derudover er de svanemærkede og bygges med meget miljøvenlige materialer. Ullerødbyen, Hillerød Lavenergibyggeri og fremtidsorienteret varmeforsyning Optimering af energiforsyning til den nye bydel Ullerødbyen i Hillerød, med fokus på udbygning af fjernvarmeløsning med mindst mulig tab. Projektet er igangsat i forbindelse med de nye lavenergistandarder 1 og 2 med henholdsvis 50% og 25% forbedring i forhold til niveauet i bygningsreglementet. Kommende lavenergibyggeri vil have langt mindre varmeforbrug end eksisterende, og der arbejdes derfor med kombinerede løsninger af lavenergibyggeri og fremtidsorienterede varmeforsyningsløsninger. Herunder lokale eller individuelle varmeløsninger. Støttet af: EU-Secure Samarbejdspartner: El, Vand og Varme i Hillerød Solengen, Hillerød Isolering, ventilation med varmegenvinding, tæthed, solceller Præfabrikeret byggeri fra 2005 fra Scandibyg som koster stort set der samme som normalt byggeri og alligevel lever op til lavenergiklasse 2 standard. Ventilation med varmegenvinding, med kun 25 cm tyk ventilations varmegenvinder, hvor luften trækkes ud fra køkken og bad og frisk luft tilføres til stue og værelser. God lufttæthed og isolering udført uden kuldebroer. 2 kwp Unisolar tyndfilmsolceller i Sarnafil tag på fælleshus. Støttet af: EU-Resurgence og Energistyrelsen Bygherre: Domea Arkitekt: Nielsen & Rubow Arkitekter Rønnebækhave II, Næstved Danmarks første Passiv-hus Varmegenvinding, solceller, totaløkonomisk optimering, lavenergivinduer, isolering, solvarme, varmepumpe med jordslanger Som den danske del af GREEN Catalogue projektet er 8 ud af 23 lejligheder i Rønnebæk II i Næstved opført efter den tyske passivhus standard med et årligt opvarmningsforbrug på kun 15 kwh/m2. Udført med meget høj isolering, passivhus vinduer fra Tyskland, ventilation med modstrøms varmegenvinding fra EcoVent, 5 kwp solceller fra GaiaSolar, 28 m2 Arcon solfanger til varmt vand og jordvarmeanlæg fra IUT naturvarme. Støttet af: EU Bygherre: Domea Arkitekt: Sunesons Tegnestue

2 Dalgasparken, Herning Ventilation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger, solceller I Dalgasparken er 72 lejligheder og et fællesrum udført med udgangspunkt i ventilation med varmegenvinding. Der var i byggeriet fokus på at undgå kuldebroer og at opnå optimal lufttæthed. Målinger viser en halvering af fjernvarmeudgifter alene på dette grundlag. Desuden 200 m2 solceller til at matche elforbrug til ventilatorer. Entreprenør var KPC Byg Støttet af: EU-Resurgence Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Arkitekt: Cobra Arkitekter Hammerthor, Herning Ventiltation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger En gammel klædefabrik er ombygget til 29 boliger. Boligerne er opført som lavenergiboliger med flere energibesparende foranstaltninger. Der er anvendt ventilation med varmegenvinding med fokus på lufttæthed, høj genvindingsgrad og lavt elforbrug til ventilatorer. En del af rummene opvarmes alene med ventilationsluften. 7 kwp nettilsluttede solceller er monteret på taget. Støttet af: Energistsyrelsen og EU-Resurgence Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Arkitekt: A2 Tegnestuen Futura II, Fredericia Energieffektiv varmedistribution. I bebyggelsen Futura II i Fredericia er der demonstreret et nyt princip for varmedistribution hvor varmen fordeles til boligerne via brugsvandscirkulationen. Fordelene er et mindre varmetab og en mindre anlægsudgifter sammenlignet med traditionelle distributionsprincipper. Forsyningen er velegnet til fremtidig lavenergibyggeri da varmeeffektbehovet i nye boliger bliver stadig mindre. Yderligere er det muligt at tilpasse systemet frem mod et egentligt industrialiserbart opvarmningssystem til boliger. Støttet af: Erhvervsfremme Styrelsen Bygherre: Boligselskabet Futura v/dansk Boligselskab Byskoven, Rødekro Energieffektiv opvarmning- og distribution samt kombineret solvarmeanlæg. 100 nye boliger i Byskoven ved Rødekro opvarmes ved hjælp af ventilationsluft. Der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding med en varmeflade i indblæsningskanalen som tilføres varme fra brugsvandscirkulationen. Et centralt solvarmeanlæg er installeret på taget af fælleshuset til opvarmning af det varme brugsvand, og som samtidig dækker noget af rumvarmebehovet. Bygherre: Dansk Boligselskab Arkitekt: Arkitektfirmaet

3 Munkesøgard Trækontruktioner, isolering, gulvvarme, træpillefyr, solfanger, varmegenvinding, grønt regnskab Bebyggelsen Munkesøgaard indeholder 100 boliger opdelt i fem boliggrupper, der hver har et fælleshus: tre almene boliggrupper for hhv. unge, seniorer og familier, én ejerboliggruppe og en andelsboliggruppe. Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme, men har derudover to centrale træpillefyr og solvarmesystem på de fem fælleshuse. Husene er bygget med bærende trækonstruktioner, træeller stenfacader og har ikke-brændte sten inde i bygningerne. Derudover er der lagt vægt på et lavt energiforbrug, hvor hver bolig højest må have et forbrug på W pr. bolig. Bygherre: Roskilde Boligselskab og private ejere Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Økohuset Udarbejdelse af koncept for miljørigtigt typehus Ud fra en række principper så som: begrænset overfladeareal, præfabrikation af lette trækonstruktioner, anvendelse af aktiv og passiv solvarme, ekstra isolering og lavenergivinduer er udviklet et typehus, med høj miljømæssig standard, godt indeklima, der er økonomisk overskueligt. Bygherre: Økohuset Aps Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Lillevangspark, Farum Lavenergibyggeri, energi- og vandbesparelser, totaløkonomisk optimering 100 lavenergiboliger i Lillevangspark i Farum er opført ud fra totaløkonomiske kriterier. Der er ekstra isolering af klimaskærmen og installationerne, ventilation med varmegenvinding og solvarme. Målinger har vist at de ekstra tiltag har reduceret miljøbelastningen med 40% uden at det er blevet dyrere for beboerne. Støttet af:eu Bygherre: Farumsødal / Dansk Boligselskab Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Solrækkehusene, Kolding Passiv solvarme, varmegenvinding, solfanger, isolering, lavenergivinduer, udsugningsventilation, lavtemperatur fjernvarme Sol-/lavenergi byggeri med 33 boliger. Passiv solvarme løsning. Forbedret isolering og lavenergivinduer. Forskellige løsninger for ventilations- og varmesystemet: varmegenvinding på ventilationsluft, udsugningsventilation, luftvarme, gulvvarme og radiatorer. Lavtemperatur fjernvarme. Solvarme til varmt brugsvand: ca. 3 m² solfanger pr. bolig. Vand- og elektricitetsbesparende foranstaltninger. Energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning. Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: KAB. Arkitekt: Boje Lundgård. Ullerød, Hillerød Hybrid og passiv solvarme, isolering, solfangere, lavenergi vinduer, CTS-anlæg Sol-lavenergi boligbyggeri med 50 boliger. Byggeriet er udformet med henblik på udnyttelse af hybrid og passiv solvarme, aktiv solvarme til rumvarme og varmt brugsvand med 376 m² solfangere, forøget isoleringsniveau, lavemissions vinduer, CTSanlæg med modem for dataoverførsel via telefonnettet. Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Frederiksborg Boligselskab. Arkitekt: Vilhelm Lauritzens Tegnestue

4 Agernskrænten, Egebjerggård, Ballerup Isolering, lavenergivinduer, varmegenvinding, lavtemperatur fjernvarme, CTS-styring, passiv solvarme, solvarmeanlæg Byøkologisk energibesparende byggeri med 43 boliger. Ekstra isolering og tæthed, super lavenergivinduer, energiøkonomisk luftopvarmning kombineret med varmegenvinding på ventilationsluften, lavtemperatur fjernvarme fra lokalt kraftvarmeværk, CTS-styring, optimeret rørisolering, passiv solvarme design, prisbilligt solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand, vandbesparelser, elbesparelser. Byggeriet var med på den internationale bomesse i Egebjerggård i sommeren Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: Ballerup Boligselskab/DB. Arkitekt: Hennings Larsens Tegnestue. Skotteparken, Egebjerggård, Ballerup Solfangere, lavemissionsglas, lavtemperatur fjernvarmenet, varmegenvinding, CTS-overvågning, isolering Global lavenergiløsning til 100 boliger. 600 m² tagintegrerede solfangere, ekstra isolering, lavemissionsglas i vinduer, varmegenvinding på ventilationsluft, pulsdrift af lavtemperatur (55/40 C) fjernvarmenet, styrings- og overvågningssystem (CTS), el- og vandbesparelser, lokale energi- og vandmålere, regnvand fra tage og åbne arealer tilføres sø i området. Modtog i 1994 Verdens boligprisen "World Habitat Award" fordi det ses som et af de første eksempler på en gennemgribende indpasning af byøkologi i bygningssektoren mht. energi- og vandforbrug. I 1996 valgt som et af 100 "Best Practice" eksempler i verden til FN Habitat 2 konferencen i Istanbul. Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab/KAB. Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård. Baldersbo, Ballerup Solfangere, lavtemperaturdrift Et tagintegreret solvarmeanlæg på 180 m 2 til opvarmning af brugsvand og rumopvarmning er opført i et tæt lavt boligbyggeri på Østerhøj i Ballerup. Varmecentralen og solvarmeanlægget er computerstyret med mulighed for afbrydelse af varmeforsyning når akkumuleringstanken er opladet med varme enten fra solen eller fra fjernvarmenettet. Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: Boligselskabet Baldersbo. Tubberupvænge II, Herlev Solfanger, glasudestuer med stenlager Total lavenergiløsning til 92 boliger, hvor målet var at reducere gasforbruget til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand med 20-30%. Dette skete primært ved hjælp af 1025 m² solfanger, 3000 m³ sæsonlager, ventilation med varmegenvinding og fælles glasudestuer med stenlager i gulvet, der både kan have en kølende og varmeakkumulerende effekt. Boliger er opbygget af præfabrikerede elementer og al primær rørføring er i kælderetagen. Støttet af EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Herlev Kommunes Boligselskab/KAB. Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård. Smakkebo, Snekkersten Et af Danmarks første lavenergi boligbyggerier Sol-lavenergi boligbyggeri med 55 boliger. Passiv solvarme, øget isolering, forbedrede vinduer, udestuer, solvarme til varmt vand, varmegenvinding på ventilationsluften. Energibesparelser til opvarmning blev på ca. 50%. Bygherre: Boligfonden SDS. Arkitekt: Jørgen Andersen, maa. 4

5 Prøvehallen Renovering Solceller, solfanger, vandbesparelser, ekstra isolering, hybrid ventilation, lavenergi vinduer, CTS-anlæg Renovering af tidligere industribygning fra porcelænsfabrik, der er omdannet til multihal. På grundlag fra en totaløkonomisk beregning, er der indarbejdet en række energispare teknikker, der tilsammen giver bygningen en besparelse på opvarmning på over 50 % i forhold til et referencebyggeri, omkring 1/3 besparelse på varmt vand og omkring 60 % af energien til opvarmning af vand vil være baseret på solenergi. Støttet af: EU Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: RIA Lauritz Sørensens Gård, Frederiksberg Solceller, forvarmning af ventilationsluft I forbindelse med renovering og udnyttelse af loftrum til lejligheder blev etableret 15 m2 solceller for hver opgang. Solcellerne dannede en såkaldt Canadisk solvæg, hvor små huller afkøler solcellerne og derved forvarmer ventilationsluften til lejlighederne, hvor hver lejlighed kan temperaturstyres Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond Arkitekt: Karsten Pålsson A/S Arkitekter maa Havremarken, Frederiksberg Solceller, varmegenvinding I forbindelse med renovering blev 57,2 m2 (5,8 kwp) solceller opsat i et bånd langs tagryg, der derved forsyner 70 lejligheder med elektricitet. Den producerede strøm overføres til elnettet. Derudover er der installeret ventilation med varmegenvinding i 20 lejligheder. Støttet af: EU Bygherre: KAB Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Lundebjerg, Skovlunde Lavenergi ventilation, solceller, varmegenvinding Renovering af boligejendom med 27 lejligheder fra 1960 erne. På basis af arkitektkonkurrence er der arbejdet med flere forskellige indpasningsmetoder (i ventilations-skorsten, gavl og facade) for solceller til drift af energieffektive ventilationsanlæg med modstrømsvarmegenvinding. Støttet af EU og Energistyrelsen Bygherre: Boligselskabet FSB. Arkitekt: Suensons Tegnestue. Hedebygadekarréen, Tøndergade 3, 3A, København Forvarmning af ventilationsluft Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. 60 m² nettilsluttede tyndfilmsolceller til forvarmning af ventilationsluft. Støttet af EU-Thermie. 5

6 Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS Arkitekt: Alex Rosendals Tegnestue Hedebygadekarréen, Sundevedsgade 26,28, København Solfanger, solceller 1999 Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. 50 m² solfanger til varmt vand og 60 m² nettilsluttede krystallinske solceller. Støttet af EU-Thermie. Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS. Arkitekt: Arkitekttegnestuen København. Hedebygadekarréen, Tøndergade 1, Sundevedsgade 14 Varmegenvinding, forvarmet ventilationsluft, solceller 1999 Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. Anvendelse af solcelledrevne modstrøms varmegenvindingsventilationsanlæg, samt solvæg til forvarmning af ventilationsluft. Forsøg med brug af gennemstrømningsopvarmning af varmt brugsvand. Støttet af EU og Energistyrelsen. Forretningsfører: SBS Byfornyelse. Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue. AAB afd. 23, Østerbro, København Totaløkonomi, isolering, kombination af lavenergiløsninger 1994 Total energiløsning med solvarme og energibesparelser til boligkarré med 80 lejligheder. Dokumenteret besparelse af fjernvarmeforbrug for lejligheder på 51%. Facadeisolering, transparent isolering som led i solvægsdesign, super lavenergivinduer, lavtemperaturopvarmning (55/30 C) i forbindelse med radiatorsystem, modstrømsvarmegenvinding på ventilationsluft, solvarmeanlæg i forbindelse med nyt brugsvandssystem, styringssystem med overvågning (CTS), lavtemperatur fjernvarme. Støttet af EU-Thermie. Bygherre: AAB afd. 23. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. 6

7 Skoler og institutioner Kunstakademiets Arkitektskoles Kantine, København Opsætning af solceller i aluminiumprofil, med mulighed for afsætning af produceret el til elnettet. Solcellerne er placeret i loftet på Kunstakademiets Arkitektskoles kantine, hvilket giver god eksponering over for de studerende, ikke mindst da de er meget dekorative. Støttet af: EU, SOL1000-programmet og Københavns Kommune Bygherre: Kunst Akademiets Arkitektskole Arkitekt: Fogh og Følners tegnestue og SOL1000 Arkitektgruppen Tjørnehøjskolen, Brøndby 2005 I en tilbygning til skolen er der i gangarealer, opsat solceller i en meget smuk arkitektonisk sammenhæng. Elektricitet fra solcellerne bruges blandt andet til ventilation og en oversigt over produceret elektricitet registreres automatisk på internetserver. Støttet af: EU Bygherre: Brøndby Kommune Arkitekt: Lars Thøger Det Kongelige Bibliotek, Amager Cenergia har foretaget undersøgelser af dobbelte glasfacader på det Kongelige Bibliotek på Amager og på Alm. Brands bygning på Midtermolen i København. Via de dobbelte glasfacader tilføres solvarme og dagslys til bygningen og kan på denne måde fungere som en energibesparende foranstaltning i et moderne kontorbyggeri. De store glasfacader giver også en risiko for mulig overophedning i varme og solrige perioder, og undersøgelsen giver anvisninger på hvordan denne risiko minimeres. Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Staten Arkitekt: Dissing+Weitling Engstrandskolen, Hvidovre Solcelledrevet udsugningsløsning som supplement til naturlig ventilation til 800 m 2 bygningsfløj. Skolens ventilationen bliver derved CO 2 -neutral. Anlægget har den fordel at det starter når solen skinner og der derfor er mest brug for ventilation. Støttet af: Energistyrelsen og EU Bygherre: Hvidovre Kommune Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Gylletanken, Damhaven Skole i Vejle CENERGIA har været rådgiver for installationer og økologiske tiltag på Gylletanken, som er en ny tilbygning til Damhaven Skole i Vejle. Som en integreret del af bygningen er der indført en lang række økologiske tiltag, der samtidig benyttes pædagogisk i den daglige undervisning. Projektet er et foregangseksempel på opførelse af skolebyggeri, der i sig selv fungerer som en slags biologi- /fysikforsøg i undervisningen. Bygherre: Vejle Kommune Arkitekt: Crone & Duedahl aps Fløng Skole I forbindelse med en renovering af skolens varme og ventilationsanlæg, blev der indført naturlig ventilation og en forbedret udnyttelse af dagslys. En øget loftshøjde og nye ovenlys blev etableret som en forudsætning for at opnå en god naturlig ventilation og et godt indeklima. Udeluften tilføres rummene gennem friskluftindtag i brystningen og forvarmes af radiatorer

8 Mængden af friskluft styres af et CTS anlæg afhængig af temperaturen og CO 2 niveauet i rummene. Støttet af: Bygherre: Høje Taastrup Kommune Vridsløselille Skole I forbindelse med renovering af skolen har Albertslund Kommune været interesseret i at få undersøgt muligheden for at ventilere efter princippet naturlig ventilation. Det eksisterende ventilationsanlæg er derfor erstattet med en alternativ ventilering som via simple bygningsmæssige ændringer sikrer et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima, samtidig med at der opnås en forbedret totaløkonomi for skolen. Bygherre: Albertslund Kommune Arkitekt: Rørbæk og Møller Fredegården Projektering af naturlig ventilation i forbindelse med ombygning af en gammel gård i Ballerup til børneinstitution. Der er etableret friskluftventiler i facaden, hvorfra udeluften tilføres lokalerne via et særligt udviklet varmekabinet, som sikrer en trækfri lufttilførsel i både opvarmnings- og kølesituationer Bygherre: Ballerup Kommune Egebjergskolen, Ballerup I forbindelse med en større renovering af Egebjergskolen blev indført en række energibesparende tiltag, så som: ekstra isolering, lavenergivinduer, indsættelse af ovenlysvinduer, naturlig ventilation med temperatur- og CO 2 censorer i hvert klasseværelse, samt etablering af såkaldt Canadian Solar Wall. Støttet af: EU Bygherre: Ballerup Kommune Arkitekt: Frank Jakobsen, Ballerup Kommune Stege Skole Nyt skolebyggeri for Møn kommune. Skolen er udformet specielt med henblik på optimal udnyttelse af dagslys og naturlig ventilation. Klasseværelserne er udformet med god rumhøjde, og friskluften tages ind gennem facaden og forvarmes i en konvektorradiator med en nyudviklet styring og forlader lokalerne via separate kanaler. Støttet af : EU Bygherre: Stege Kommune Arkitekt: KHR

9 Udenlandske referencer 2004 Portsmouth City Council, Portsmouth, UK Isolering, ventilation, solfanger Nyt lavenergibyggeri med 13 boliger. Brug af overvejende danske løsninger, så som: solcelledrevet ventilation, ekstra isolering, lavenergivinduer, solfanger til varmt brugsvand, kondenserende gasfyr og efterfølgende kvalitetscheck ved målinger. Støttet af: EU-Green Housing Block Bygherre:Portsmouth City Council Kina Vidensudveksling, passiv solvarme, energioptimering Støttet af Verdensbanken indgik Cenergia som konsulent i et udviklingsprojekt i Kina. Projektet sigtede med en vidensudveksling for fremme af energioptimerede bygninger gennem udnyttelse af passiv solvarme, ekstra isolering og kvalitetscheck under byggeriet. Derved kunne den traditionelle opvarmning ved kul undgås. I alt 58 projekter i de tre provinser Gansu, Qinghai og Shanxi blev igangsat, hvor Cenergia bistod de seks første projekter i hver provins hvorefter erfaringerne fra disse første projekter blev videreført. Støttet af: Verdensbanken Stone Street, Newcastle, UK Lavtemperatur varmesystem, isolering, vandbesparelser, intelligent energistyringssystemter. Renovering af 351 lejligheder på i alt m², med nye vinduer, ekstra isolering og vandbesparelser. Effektivt lavtemperatur fjernvarmesystem der er udviklet i Danmark, lavtemperaturdrift bl.a. med gennemstrømningsvandvarmere og specialudviklet reguleringsventil fra Danfoss, intelligent energistyringssystem og - overvågningssystem (bl.a. direkte til Cenergias computer). Udvikling af kraftvarme er indført som noget nyt i den engelske byggesektor. Støttet af EU-Thermie Bygherre: North British Housing Association Madrid, Spanien Lavtemperatur fjernvarmenet, varmevekslere, isolering, lavenergiglas, overvåget energiforbrug Total energiforsyningsanlæg til 134 lejligheder. Energiforsyningsanlæg med kombineret kraftvarme anlæg suppleret med solvarme og fælles varmelager, lavtemperatur fjernvarmenet med individuelle varmevekslere til brugsvandsopvarmning i hver lejlighed, energibesparende foranstaltninger i form af isolering af klimaskærmen, lavenergiglas i vinduer og en forbedret tæthed, energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning. Støttet af EU-Thermie Bygherre: Boligselskabet IVIMA Warkworth Close, Gateshead, UK Solvarme, lavenergi, ventilaton med varmeveksler, lavenergi gasfyr, isolering, lavenergivinduer Økonomisk attraktivt solvarme- og lavenergi design til 48 huse. Solvægskonstruktioner til forvarmning af ventilationsluft, ventilationssystemer med modstrøms luft til luft varmeveksler, enkelt og billigt sol-varmtvandssystem, små og billige lavenergi gasfyr til hvert hus, ekstra isolering, lavenergivinduer. Støttet af EU-Thermie Bygherre: North British Housing Association 9

10 Forsknings- og udviklingsprogrammer AVASH Advanced Ventilation Approaches for Social Housing Det er projektets formål at afklare ventilationsforholdene i forbindelse med energirenoveringen af den eksisterende boligmasse og opstille guidelines for hvordan der sikres en effektiv og økonomisk attraktiv ventilation. En energirenovering omfatter typisk en efterisolering og tætning af klimaskærmen, som kan medføre ændrede ventilations- og indeklimaforhold med risiko for skader på bygningen og gener for beboerne. Projektet omfatter en gennemgang af energistandarden af repræsentative bygningstyper. Gennemgangen udføres i England, Irland og Danmark og omfatter forskellige checkmålinger af klimaskærmens isoleringstilstand og lufttæthed. På basis af de gennemførte bygningsgennemgange opstilles løsningsforslag til energieffektive ventilationsløsninger for udvalgte ejendomstyper. Flere forskellige ventilationsløsninger vil blive vurderet såsom mekanisk udsugning med varmegenvinding, naturlig ventilation, vinduesløsninger med luftindtag samt betydningen af tæthedsgraden af klimaskærmen. Der lægges vægt på formidling af resultatet, som sker via guidelines, rapporter, artikler og forskellige præsentationer ved relevante seminarer og konferencer. Støttet af: EU project, Intelligent Energy Europe (IEE). Coordinator: University of Brighton, Dr. Ryan Southhall

11 Factor4 Cenergia deltager i et EU projekt Faktor 4 under programmet Intelligent Energy of Europe, som har til formål at belyse hvilke energimæssige tiltag der skal gennemføres for at nedbringe CO 2 udslippet i den almennyttige boligsektor i år 2050 med 75 %. I projektet defineres en typologi der opdeler eksisterende boliger efter forhold som har betydning for boligernes energimæssige ydeevne. Tre repræsentative bebyggelser gennemregnes og forskellige forbedringer vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning som vil danne grundlaget for en vurdering af besparelsespotentialet. EI-Education EU projektet EI-Education; Energy Intelligent Education - sigter mod udarbejdelse af undervisningsprogram til boligselskaber for at motivere til og oplære i energirigtig renovering. Undervisningsprogrammet er baseret på europæiske best practice - eksempler og vil sammen en oversigt over praktiske løsninger og en checkliste blive samlet i en Guidebook. GreenIT Forsknings- og udviklingsprojekt om ecolabeling af produkter og byggematerialer i relation til EU s energiydelsesdirektiv for byggeri. Fra Danmark deltager Cenergia og Sbi. Desuden CSTB fra Frankrig, BRE fra UK, CRES fra Grækenland, ENETI fra Portugal samt Ecofys fra Tyskland Stenløse Syd Stenløse Kommune har valgt at stille krav om, at alle boliger skal opføres som lavenergihuse, og kravene er formuleret som tinglyste servitutter ved salg af byggegrundene. Byggeprocessen må fra den spæde start gennemtænkes som en helhed, og kræver et samarbejde mellem de enkelte deltagere. Projektets samlede erfaringer formidles derudover gennem et EFP-projekt, et projekt støttet af Energistyrelsens Energi-Forsknings-Program Hjemmeside: Solar City Horsens Projekt inspireret af Solar City Copenhagen. Samlet energiplan, planlægning og organisering af en række renoveringsprojekter, hvor solcelleopsætning vil være en integreret del. Herunder etablering af formelle partnerskabsaftaler, videreudvikling og test af fuldskala solcelletesttage, udvikling af testhuse for energiklasse 1 og 2, samt produktion af samlet Solar City Horsens brochure BESTCert EU projektet Building Energy Standards Tool for Certification BESTCert omhandler udvikling af beregningsprogram, gennem en udvikling af mærknings- eller certificeringsværktøj, der med udgangspunkt i benchmarks vil kunne håndtere EPBD. Fem lande deltager og deltagerne har i hvert land udvalgt en skole og et referencebyggeri til registrering af data til brug i projektet. I forbindelse med BESTCert projektet er der udarbejdet hjemmesiden: der fortæller om den danske implementering af Bygningsdirektivet

12 CO 2 neutral tagboliger Cenergia har i samarbejde med en række andre virksomheder været med til at udvikle det såkaldte CO 2 -neutrale tagboligkoncept. Tagboligen tager udgangspunkt i renoveringen af betonhuse fra 1960 erne og 1970 erne, der typisk har problemer med flade tage. Tagboligen er projekteret efter miljøvenlige og energieffektive principper så som hybridventilation, varmegenvinding, passiv solvarme, solceller og solfanger. Tagboligen præfabrikeres i lette træelementer, der gør den let at transportere og etablere på taget. Konceptet har store perspektiver i relation til en kvalitativ udvikling af problematiske boligområder og har et fremtidigt perspektiv ved at være CO 2 -neutralt. DEMOHOUSE Med udgangspunkt i energioptimering af renoveringsprojekter, blandt andet med henblik på de nye EU lande, er EU-projektet DEMOHOUSE igangsat for at udvikle minimumstandarder, anbefalinger og kvalitetsaftaler. Tilgangen ligger vægt på pilotprojekter, der skal inddrage erfaringer fra R&D projekter, der derefter afprøves på virkelige renoveringsprojekter. I det danske projekt inddrages blandt andet erfaringer fra det lille hus i udviklingen af den CO 2 neutrale tagbolig. Demonstrationsprojekt i Gyldenrisparken på Amager. BRITA in PuBs»Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings "BRITA in PuBs"«er et EU project, der omhandler innovative og effektive renoveringsløsninger, til forbedring af energieffektiviteten og implementering af fornyelige energikilder. Projektet fokuserer på pilotprojekter for bæredygtige energisystemer i offentlige bygninger, også med hensyn til behovene for projekt-planlægningen og muligheden for alternativ finansiering. Overordnet bliver det vist, at komforten i større bygninger kan fremmes samtidig med at der spares på energien. Der deltager ni lande i projektet og i Danmark indgår projektet omkring renovering af Prøvehallen i Valby (se dette) PV-Optitag Forsknings- og udviklingsprojekt med udvikling og afprøvning af optimerede bygningsintegrerede solcelleløsninger med mulighed for kombineret fotovoltaisk og termisk anvendelse. Som del af det større solcelleprojekt i Valby udføres en række forsøg med kombineret solceller og varmepumpedrift, hvor væskebestrøgne solceller, tilsluttet en varmepumpe, kan dels kan udnytte varmen genereret i solcellerne, og derved optimere solcellernes elproduktion. InSolPlan EU Altener projekt, der yderligere opnåede tilskud fra Energistyrelsen. Projektets titel er: Solar Development of New Residential Areas An European Competition for Sustainable Bulding. I Danmark blev arkitektkonkurrence udbudt for Trekroner området i Roskilde, hvor Cenergia var med til at definere rammerne for kravene i konkurrencen. Disse omhandlede bl.a. krav til CO 2 emmissionen gennem brugen af bygninger, innovative teknologier og koncepter, gennemsnitlig solindfald på min. 80 %, min. 30% af rumopvarmning skal dækkes af passiv soludnyttelse og at det gennemsnitlige forhold mellem overfladeareal og volumen af bygning er mindre eller lig 0,65 pr. m

13 Green Hotel - er et demonstrationsprojekt støttet af EU s 5. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Projektet sigter mod at tilvejebringe løsninger for udviklingen på øer og at se på teknologiske scenarier for integration af nye og vedvarende energikilder for en bæredygtig udvikling på øer. Projektet bliver implementeret i et ny hotel- og feriecenter med lystbådehavn på østkysten af Madeira, Portugal. Dette sted har et særdeles godt solog vindpotentiale. Derimod er vandmangel et alvorligt problem i dette område i modsætning til de fleste områder på øen. Se mere på SOLAR-CITIES Gennem EU projektet Solar-Cities er målet at udbrede viden om hvordan byer kan nedsætte deres CO 2 niveau. Der lægges vægt på planlægning mod udnyttelse af vedvarende energiformer og en bedre udnyttelse af energi. Information om eksisterende projekter er opsamlet i en Good practice guide, der skal hjælpe de forskellige aktører i byerne til at udnytte de eksisterende miljøforbedrende teknologier. Green Catalogue Green Catalogue er et energi- og miljøpointsystem, der er udviklet i forbindelse med European Green Cities projektet. Pointsystemet bygger på fastlæggelse af en række indikatorer for best available technologies og deres tilhørende ydelseskrav. Indikatorerne har også har resulteret i et spørgeskema, der er blevet anvendt i en række projekter, blandt andet det EU-Energy støttede projekt Green Solar Regions, til estimering og evaluering af miljøtiltag i byggeprojekter (www.europeangreencities.com). HQE 2 R Sustainable Renovation of Buildings for Sustainable Neighbourhoods eller HQE²R er et EU støttet projekt med deltagelse fra fem lande og 14 bykvarterer. Gennem projektet blev udarbejdet en række metoder og værktøjer til en kvalitativ bæredygtig byudvikling på kvartersniveau, med fokus på kvarterets beboerne. Den overordnede metodologi tager udgangspunkt i fem bæredygtighedsprincipper og omsætter disse i guidelines, metodiske tilgange og mere specifikke beregningsværktøjer. Projektets resultater kan ses på hjemmesiden: Resurgence EU-projektet Renewable Energy Systems for Urban Regeneration in Cities of Europe, Resurgence, har som mål at opsætte i alt 1,3 MWp solceller i fem europæiske lande, hvor der i Danmark er opsat 390,16 kwp. Projektet sigtede mod at dette skete indenfor et perspektiv om social bæredygtighed og med undersøgelse af det liberaliserede elektricitetsmarked med henblik på muligheden for finansiel innovation. I Danmark er en lang række solcelleprojekter realiseret, blandt andet SOL-1000 projektet, der har tilbudt én-families huse letopsættelige anlæg med finansiel støtte, hvor 178 boliger har opsat anlæg, der samlet har en størrelse på 327 kwp

14 Solceller & Arkitektur Fokus på den arkitektoniske integrering af solcelleanlæg i bygningsfacader. Blandt andet med udarbejdet katalog til inspiration og med gåde råd og præsentation af eksisterende oplagte muligheder. Del af det større solcelleprojekt på Valby Ny Skole, hvor en nye type væskekølede solceller udvikles og hvor solceller opsættes som del af kunstnerisk udsmykning på gavl. Støtter endvidere Solar City Copenhagen (www.solarcity.dk) 2004 CO 2 neutralt forsøgshus I samarbejde med en række andre virksomheder har Cenergia udviklet et 32 m 2 lavenergi træhus. Huset er et vellykket forsøgshus, for realisering af et såkald passivhusprincip. Det lille hus er isoleret med papirgranulat, er fuldstændig lufttæt og har ingen kuldebroer. Dette er påvist da forsøg med Cenergias Blower Door Test ikke kunne opnå målbare værdier, samt ved thermofotografering af huset. Taget har integrerede solceller, hvilket gør huset CO 2 neutralt, da den producerede elektricitet på årsbasis vil kunne dække energiforbruget. ESPON Med underoverskriften: "Territorial trends of energy services and networks and territorial impact of EU energy policy" er et EU projekt, der omhandlede tendenser indenfor energiforsyning og energiforsyningsbehov. Gennem dataindsamling klarlages forholdet mellem energiforsyningen og områdets generelle udvikling og det blev fastslået hvilke regioner, der er hårdest påvirket af mindre ændringer på energiområdet. Projektet undersøgte alle de europæiske lande, og de tilstødende, Schweiz og Norge, men var ledet ved et samarbejde mellem Danmark, Italien, Portugal og Polen. IEA ECBCS Annex 36 Under det Internationale Energi Agentur projekt Energy Conservation in Buildings and Community System Programme (ECBCS) er Annex 36: Retrofitting of Educational Buildings REDUCE, Energy Concept Adviser for Technical Retrofit Measures. Projektet resulterede blandt andet I en bog, der er et overblik over casestudies af renovering af skoler og institutioner, hvor der er gjort energibesparende tiltag. Cenergia har været editor på bogen. I forbindelse med projektet er der yderligere udarbejdet en energi concept advisor for energioptimeret renovering. Air flow windows Udvikling af thermorude Cenergia har deltaget i et internationalt forsknings- udviklingsprojekt med økonomisk støtte fra EU s energiprogram. Projektets formål var at udvikle et vindue, som kunne tilgodese behovet for en god isoleringsevne, og som kunne tilføre boligen tilstrækkelig med friskluft efter princippet naturlig ventilation. Vinduerne konstrueres med en indvendig termorude og en 1-lags rude udvendig. Frisklufttilførslen sker igennem en friskluftventil i bunden af den udvendige vinduesramme og via mellemrummet ind i boligen igennem en ventil øverst i den indvendige ramme. Udeluften forvarmes i mellemrummet mellem de to ruder dels af solenergi og dels af varmetabet gennem den inderste rude. 14

15 Bæredygtighed i lokalplaner By og boligministeriets Bypulje har givet tilskud til udarbejdelsen af brochuren: Bæredygtighed i lokalplaner er idé- og debatoplæg. Brochuren henvender sig primært til tekniske forvaltninger i mindre kommuner, der varetager udarbejdelsen af lokalplaner, og som søger at indarbejde bæredygtige elementer. I projektet deltog blandt andet Bycirklen, der er et samarbejde mellem 9 mindre kommuner. Gennem projektet blev bæredygtighedsbegrebet gjort operationelt og det tekniske/økonomiske grundlag for bæredygtige teknologier og foranstaltninger blev dokumenteret. På grundlag af dette er der da udarbejdet retningslinjer for metode og administration for indarbejdelse af bæredygtige elementer i lokalplaner, der også kan bruges som inspiration til bygherrer. RENARCH RENARCH projektet er støttet af EU-ALTENER og har fungeret i to faser. Første del var Dansk-Tysk og anden del Dansk-Tysk-Fransk, der også fik støtte af Energistyrelsen. Projektet omhandler formidling af viden om vedvarende energi og bæredygtig arkitektur til både arkitektstuderende og praktiserende professionelle arkitekter. Gennem første del udarbejdes læremateriale og on-line workshops, der har fungeret som grundlag for udarbejdelse af internetbaseret træningskursus for praktiserende arkitekter. Derudover er beregningsprogrammet REN-SIM udviklet og projektets producerede materiale og indsamlede information er opsamlet på projektets hjemmeside. Anden del af projektet er en udbredelse af resultaterne fra første del. 100RESCO Projektet omhandler muligheden for at integrere en 100 % dækning af energiforbruget med vedvarende energi i mindre samfund, så som lokalsamfund. I projektet indgår en række pilotforsøg, der analyseres for at angive muligheder og gældende forhold der har mulig indflydelse på integreringen af vedvarende energi. For at overføre resultaterne til andre mindre samfund i Europa bliver hvert af de undersøgte områder klassificeret efter blandt andet status for energiforbrug, socioøkonomisk forhold, klima og naturressourcer. Fra Danmark indgik Læsø og Stenløse som pilotprojekter. Lavenergihus Lavenergihus 2010 er et EFP99 projekt, der fungerede som forprojekt til IEAs Sustainable Solar Housing. Projektet tager udgangspunkt i bygningsdeles og energiteknologiers udformning i relation til fremtidigt lavenergibyggeri og forsøger at afklare hvilke teknologier der er mest lovende med henblik på at kunne producere konkurrencedygtige lavenergiboliger i år Ud fra disse opstilles seks systemløsninger, to for hver af boligformerne: etagebyggeri, rækkehuse og én-familiehuse. Der fokuseres på helhedsløsninger og hver af systemløsningerne er udarbejdet ud fra to scenarier for fremtidens isolerings- og installationsniveau. Projektet viser blandt andet at det, når der opnås meget lavt energiforbrug, er rentabelt ikke at installere et egentligt varmesystem, men i stedet at opvarme ved elvarme. PV-Vent 2001 Forsyning Kr Bygning Kr EU-projektet PV-Vent omhandlede udviklingen af et lav-energi ventilationskoncept, hvor solceller kombineret med varmegenvinding giver forbedret indklima i både nybyggeri og i forbindelse med renovering. Elektriciteten fra solcellerne driver ventilationen, der anvender varmegenvindig og hvor luftindtaget forvarmes under solcellerne. Ved den direkte udnyttelse af den producerede elektricitet til ventilationen var det ikke nødvendigt at konverterer strømmen og spild kunne derved undgås. Derudover fokuserede projektet på den arkitektoniske integrering af solcellepanelerne i bygningsfacaden. 15

16 Synpack EU-projektet Synergy Package Approach for Energy Optimised Building Renovation omhandlede en kombination af renoveringsaspekter på to udvalgte projekter i København, hvor ekstra isolering, opsætning af badeværelser, udbygning af tagboliger, renovering af vinduer og forbedret indeklima med lavenergiventilation blev estimeret ved hjælp af Cenergias udviklede Optibuild værktøj til totaløkonomiske analyser. Model Educational Buildings for Integrated Energy Efficient Design, MEDUCA I 1996 opnåede CENERGIA sammen med Ballerup Kommune, støtte fra EU-Thermie programmet til et projekt som vedrører udformning, opførelse og evaluering af energirigtigt undervisningsbyggeri i 7 europæiske lande. Projektet omfatter såvel renovering som nybyggeri blandt i alt 8 projekter, heraf 5 skoler, 2 universiteter og 1 miljøuddannelsescenter. Billedet viser Egebjerg Skole i Ballerup, som er blevet renoveret i forbindelse med projektet, bl.a. med naturlig ventilation, nye facader, bedre vinduer m.m. PlaySun Gennem EU ALTENER II Playing With the Sun -projektet: PlaySun blev der arbejdet med udvikling af design for dele til legepladser, der relateres til vedvarende energikilder. Formålet med projektet var at informere og lære børn om mulighederne for at bruge vedvarende energikilder gennem didaktiske lege i form af legeplads systemer. Projektet havde to faser: en første kreativ fase, hvor der blev fokuseret mere på at udvikle mulighederne frem for egentlige realiserbare forslag. Anden fase udgjorde formidling af mulighederne for legedele med vedvarende energi, såvel som generel information om fornyelig energi, til børn og deres familier. SAVE Certificering Under SAVE II programmet arbejdede Cenergia, sammen med fire andre partnere fra tre andre lande om udvikling af certificeringssystemer til Grækenland og Italien, på grundlag af danske og britiske systemer. Certificeringerne skulle gælde for kontor og beboelses ejendomme og blandt andet dreje sig om energikilder, CO2 emissioner, miljømæssige forhold, vandforbrug, livscyklusvurderinger etc. Derudover blev udarbejdet metode for udbredelse af certificeringerne, herunder en beregningsmetode til bestemmelse af energibesparelser. Solar Air Systems Bogen Solar Air Systems A Design Handbook er udgivet under det Internationale Energi Argenturs Solar Heating & Cooling Programme og Cenergia har fungeret som med-editor og tekstforfatter. Bogen indeholder en oversigt over seks muligheder for opvarmning af luft ved solfangere, til rumopvarmning, forvarmning af ventilationsluft eller til opvarmning af vand om sommeren. Tyve eksperter fra ni lande har deltaget og bogen er den afsluttende opsamling over det fem-årige projekt, der også resulterede i en bog med 33 illustrative eksempler, et katalog over producerede komponenter og retningslinjer for valg af komponenter, samt et enkelt PC-værktøj, der kan bestemme energiforbrug og komfort

17 Habitat Cenergia har deltaget i udviklingsprojekterne i Habitat A/S, der arbejder med proces- og produktudvikling af byggeri. Den optimering sker gennem præfabrikerede bygningsdele, med fokus på de enkelte komponenter, frem for den traditionelle tilgang fra forskellige fag (maler, vvs osv.). I Habitat regi arbejdes der med energiforsyning, energikilder, distribution af energi i boligen, teknologier og produkter og ét af gruppens målsætninger er at udvikle 0-energihuse European Green Cities Totaløkonomisk solenergi- og lavenergidesign, for nybyggeri og renovering, med henblik på udbredelse gennem netværk I 1996 har CENERGIA i samarbejde med Green City Denmark opnået støtte på ca. 24 mio. kr. fra EU-Thermie programmet til et nyt målrettet projekt med 11 projekter inden for nybyggeri og renovering i 9 forskellige EU-lande. Der arbejdes i projektet med udvikling af et solenergi-/lavenergidesign på et totaløkonomisk optimalt grundlag, både i nybyggeri og i forbindelse med renovering. Desuden er det et vigtigt mål at inddrage de deltagende byer i et nært netværkssamarbejde med henblik på at forbedre deres normer og standarder som led i igangværende grønne handlingsplaner. I den danske del af projektet indgår bl.a. 3 delprojekter, som er udført i Hedebygade-karréen på Vesterbro. Er præsenteret på European Green Cities Network hjemmeside hvor også resultater fra projekterne: Green Housing Block og Green Solar Regions er præsenteret. European Housing Ecology Network, EHEN, EU-Thermie 1993 målrettet projekt CENERGIA var i 1993 initiativtager til sammen med European Housing Ecology Network at ansøge EU om støtte til et målrettet projekt indenfor energibesparelser og solenergi i byggeriet. Med en samlet støtte på ca. 22 mio. kr. er der efterfølgende gennemført 11 solvarme lavenergibyggerier i 7 forskellige EU-lande med i alt 600 boliger. Der blev i forbindelse med alle byggerierne anvendt en totalenergiløsning med et sparemål på 50-70% af energien til varme og varmt vand og 20-30% el- og vandbesparelser. For at opnå dette blev der anvendt en kombination af de bedst mulige teknologier indenfor lavenergibyggeri og solenergi, idet der blev taget særlige hensyn til de forskellige klimaer, byggetraditioner, normer, regler og energipriser i landene. Og der blev for alle projekter anvendt energiovervågning vha. CTS for at sikre den nødvendige opfølgning og måling vedr. projekterne. Slutrapport findes på

18 Solcellelaug Solcelleprojekter Fungerer på samme måde som vindmøllelaug. Solcellelauget er stiftet i forbindelse med Solar City Copenhagen og har navnet Københavns solcellelaug. I samarbejde med Københavns Energi er der etableret en solcellebørs, hvor private og firmaer kan købe solstrøm til en på forhånd fastsat pris. Solcellelauget kan derudfra etablere solcelleanlæg efter en afvejning af produktionspris, pris på anlæg og driftsomkostninger. Se mere på Solceller KMEK Københavns Miljø og Energikontor har etableret tre solcelleanlæg på Nørrebro: 22 m 2 på gartnerkantinen på Assistens kirkegård, 31,9 m 2 på VerdensKulturCentret (tidligere Nørreallé kulturhus) og 14,7 m 2 på Økologihuset på Blegdamsvej. Anlæggene er med til at synliggøre vedvarende energi i bybilledet. Støttet af: EU-Resurgence, Sol1000 og Københavns Kommune Bygherre: Københavns Kommune Valby Ny Skole, Valby I alt 47,5 kwp solcelleanlæg fordelt på forskellige bygninger. Blandt andet udvikling af væskebestrøgne solceller, der kombineret med varmepumpe, kan tage varmen ud solcellerne, og derved højne deres ydelse, samtidig med at der produceres varmt brugsvand. Støttet af: EU Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: RIA Folehaven, Valby I forbindelse med opførelse af økologisk vaskeri blev 41 m2 solcelleanlæg opsat på tag og gavl. Formålet med projektet har været at udvikle et nyt princip for kombineret el- og varmeudnyttelse af solceller. I den forbindelse indgår det som en integreret og vigtig del af projektet at få udviklet bygningsintegrerede solcelledesign med kombineret varme- og elproduktion, hvor varmen fra solcellerne kan tilføres en bygning ved hjælp af ventilationsluften til bygningen. Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: 3B Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Studenterhuset Herning Kombination af to solcelleløsninger: udvikling og test af solafskærmning med integrerede solceller I 6 kwp, 25 m 2 solafskærmning, samt 35 m 2 solceller på stativ (E-console) på fladt tag Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Fruehøjgård Boligselskab Arkitekt: A2 Tegnestuen Cirkusbygningen, Valby To forskellige solcelle indpasningsløsninger til tagpaptage. Forsøgene er en del af det større solcelleprojekt i Valby og danner grundlag for et større senere anlæg på Cirkusbygningen. Støttet af: Energistyrelsen, EU-Resurgence Bygherre: Cenergia Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent 18

19 Medborgerhus, Valby Ventilationsanlæg til øverste anlæg i medborgerhuset, hvor solceller producerer strøm til ventilatorerne. Ventilatorerne reguleres manuelt efter hvor mange mennesker der er i lokalet, ved basisventilation er luftmængden på 360 m3/h. Ventilationen er altid indstillet på basisventilation, et ur slukker for ventilationen om natten og i ubenyttede perioder skal ventilationen også kunne slukkes. Støttet af: EU, Energistyrelsen og Københavns Kommune Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Roskilde Bank I dette projekt blev teknologien bag ventilationstårnene ved Lineagården og Trekanten, begge på Frederiksberg, videreudviklet til erhvervsformål, primært med ventilation af kontorbyggeri i tankerne. Det var her nødvendigt at ændre designet, således at det arkitektonisk og funktionelt kunne indpasses i et byggeri med fladt tag. Ventilationstårnene blev derfor ændret til ventilationskasser, hvor kassens sydvendte "tagflade" består af en metalhulplade med solcellepaneler monteret udenpå. Metalhulpladen fungerer som luftsolfanger, der opvarmer ventilationsluft med varme fra solcellerne. Ålholm skole, Valby I forbindelse med renovering af Ålholm skole blev opsat arkitektonisk indgangsparti med solceller og solvæg, der producerer både elektricitet og varme. Formålet med projektet, som er en del af EU- Joule projektet, PV-Vent, er, at dokumentere ydelserne for hybride solcelle-/solvægge, samt at udvikle og dokumentere solkonsollen. Støttet af: EU og Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Lineagården, Frederiksberg Ventilationstårne, varmegenvinding, solceller Installering af solenergiventilationstårne på boligblok med 167 lejligheder. Fælles ventilationsanlæg med modstrømsvarmegenvinding for hver 10 lejligheder og forvarmning af ventilationsluft i en perforeret hulpladesolfanger placeret på solenergiventilationstårnene. For nogle anlæg benyttes el fra solceller som eltilskud til drift af ventilatorer. Støttet af EU og Energistyrelsen. Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. Trekanten, Frederiksberg Solenergiventilationstårne, solceller samt 20 kwp solceller i tag m² nettilsluttede solceller installeret på boligblok med 90 lejligheder. Solenergiventilationstårn til 10 lejligheder. Led i EUprojektet "Innopex", hvor lignende projekter udføres i Italien og Holland. Støttet af EU og Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. 19

20 Solcelleværk Valby I et samarbejde mellem Cenergia, Kuben Byfornyelse, KE samt Københavns Kommune er lanceret en plan om 25% dækning af elforbrug i Valby fra byggeriindpassede solceller med i alt m2 solceller. Forprojektet blev støttet af Energistyrelsen og Boligministeriet

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri idworks.dk / 3577 / 1.8 FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke indsatsen for bæredygtige byer

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma lavenergistandard og certificering Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Marts 2012 nr.1 årgang 15 Forsiden: Lavenergi bygning UMEÅ ARKITEKTHØGSKOLAN,

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen CASA Delrapport 4 Projektprogram

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013

Grønne tanker og politikker siden 1989. Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Grønne tanker og politikker siden 1989 Udvalgte projekter kolding kommune, november 2013 Forord Siden 1989 har Kolding Kommune haft fokus på at udvikle grønne og bæredygtige planer og projekter. Startskuddet

Læs mere

Solvarme status og strategi

Solvarme status og strategi Solvarme status og strategi Forskning, udvikling og demonstration It is expected that in the coming years, solar thermal will become the most important source of energy for heating buildings... Solar Thermal

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa

Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa Koncepter for superlavenergihuse i Nordeuropa IEE/08/480/SI2.528386 2 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og miljørigtige byer. Arkitektonisk kvalitet er også miljøkvalitet

Miljørigtigt byggeri og miljørigtige byer. Arkitektonisk kvalitet er også miljøkvalitet Miljørigtigt byggeri og miljørigtige byer Arkitektonisk kvalitet er også miljøkvalitet Titel: Miljørigtigt byggeri og miljørigtige byer Undertitel: Arkitektonisk kvalitet er også miljøkvalitet Udgivelsesår:

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere