Lavenergi - nybyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavenergi - nybyggeri"

Transkript

1 Lavenergi - nybyggeri UpperTen UpperTen projektet omhandler 11 nye 1-familiehuse, der skal bygges i Trekroner området i Roskilde. Husene bygges både som 1-plans og 2-plans og er meget specielle dels pga. deres arkitektur og dels pga. det ekstrem lave energiforbrug. Næsten alle huse bygges som lavenergi-klasse 1 og inkluderer bl.a. solenergi, varmepumpe og ventilation med varmegenvinding. Derudover er de svanemærkede og bygges med meget miljøvenlige materialer. Ullerødbyen, Hillerød Lavenergibyggeri og fremtidsorienteret varmeforsyning Optimering af energiforsyning til den nye bydel Ullerødbyen i Hillerød, med fokus på udbygning af fjernvarmeløsning med mindst mulig tab. Projektet er igangsat i forbindelse med de nye lavenergistandarder 1 og 2 med henholdsvis 50% og 25% forbedring i forhold til niveauet i bygningsreglementet. Kommende lavenergibyggeri vil have langt mindre varmeforbrug end eksisterende, og der arbejdes derfor med kombinerede løsninger af lavenergibyggeri og fremtidsorienterede varmeforsyningsløsninger. Herunder lokale eller individuelle varmeløsninger. Støttet af: EU-Secure Samarbejdspartner: El, Vand og Varme i Hillerød Solengen, Hillerød Isolering, ventilation med varmegenvinding, tæthed, solceller Præfabrikeret byggeri fra 2005 fra Scandibyg som koster stort set der samme som normalt byggeri og alligevel lever op til lavenergiklasse 2 standard. Ventilation med varmegenvinding, med kun 25 cm tyk ventilations varmegenvinder, hvor luften trækkes ud fra køkken og bad og frisk luft tilføres til stue og værelser. God lufttæthed og isolering udført uden kuldebroer. 2 kwp Unisolar tyndfilmsolceller i Sarnafil tag på fælleshus. Støttet af: EU-Resurgence og Energistyrelsen Bygherre: Domea Arkitekt: Nielsen & Rubow Arkitekter Rønnebækhave II, Næstved Danmarks første Passiv-hus Varmegenvinding, solceller, totaløkonomisk optimering, lavenergivinduer, isolering, solvarme, varmepumpe med jordslanger Som den danske del af GREEN Catalogue projektet er 8 ud af 23 lejligheder i Rønnebæk II i Næstved opført efter den tyske passivhus standard med et årligt opvarmningsforbrug på kun 15 kwh/m2. Udført med meget høj isolering, passivhus vinduer fra Tyskland, ventilation med modstrøms varmegenvinding fra EcoVent, 5 kwp solceller fra GaiaSolar, 28 m2 Arcon solfanger til varmt vand og jordvarmeanlæg fra IUT naturvarme. Støttet af: EU Bygherre: Domea Arkitekt: Sunesons Tegnestue

2 Dalgasparken, Herning Ventilation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger, solceller I Dalgasparken er 72 lejligheder og et fællesrum udført med udgangspunkt i ventilation med varmegenvinding. Der var i byggeriet fokus på at undgå kuldebroer og at opnå optimal lufttæthed. Målinger viser en halvering af fjernvarmeudgifter alene på dette grundlag. Desuden 200 m2 solceller til at matche elforbrug til ventilatorer. Entreprenør var KPC Byg Støttet af: EU-Resurgence Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Arkitekt: Cobra Arkitekter Hammerthor, Herning Ventiltation med varmegenvinding, lavenergi vinduer, isolering, solfanger En gammel klædefabrik er ombygget til 29 boliger. Boligerne er opført som lavenergiboliger med flere energibesparende foranstaltninger. Der er anvendt ventilation med varmegenvinding med fokus på lufttæthed, høj genvindingsgrad og lavt elforbrug til ventilatorer. En del af rummene opvarmes alene med ventilationsluften. 7 kwp nettilsluttede solceller er monteret på taget. Støttet af: Energistsyrelsen og EU-Resurgence Bygherre: Boligselskabet Fruehøjgaard Arkitekt: A2 Tegnestuen Futura II, Fredericia Energieffektiv varmedistribution. I bebyggelsen Futura II i Fredericia er der demonstreret et nyt princip for varmedistribution hvor varmen fordeles til boligerne via brugsvandscirkulationen. Fordelene er et mindre varmetab og en mindre anlægsudgifter sammenlignet med traditionelle distributionsprincipper. Forsyningen er velegnet til fremtidig lavenergibyggeri da varmeeffektbehovet i nye boliger bliver stadig mindre. Yderligere er det muligt at tilpasse systemet frem mod et egentligt industrialiserbart opvarmningssystem til boliger. Støttet af: Erhvervsfremme Styrelsen Bygherre: Boligselskabet Futura v/dansk Boligselskab Byskoven, Rødekro Energieffektiv opvarmning- og distribution samt kombineret solvarmeanlæg. 100 nye boliger i Byskoven ved Rødekro opvarmes ved hjælp af ventilationsluft. Der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding med en varmeflade i indblæsningskanalen som tilføres varme fra brugsvandscirkulationen. Et centralt solvarmeanlæg er installeret på taget af fælleshuset til opvarmning af det varme brugsvand, og som samtidig dækker noget af rumvarmebehovet. Bygherre: Dansk Boligselskab Arkitekt: Arkitektfirmaet

3 Munkesøgard Trækontruktioner, isolering, gulvvarme, træpillefyr, solfanger, varmegenvinding, grønt regnskab Bebyggelsen Munkesøgaard indeholder 100 boliger opdelt i fem boliggrupper, der hver har et fælleshus: tre almene boliggrupper for hhv. unge, seniorer og familier, én ejerboliggruppe og en andelsboliggruppe. Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme, men har derudover to centrale træpillefyr og solvarmesystem på de fem fælleshuse. Husene er bygget med bærende trækonstruktioner, træeller stenfacader og har ikke-brændte sten inde i bygningerne. Derudover er der lagt vægt på et lavt energiforbrug, hvor hver bolig højest må have et forbrug på W pr. bolig. Bygherre: Roskilde Boligselskab og private ejere Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Økohuset Udarbejdelse af koncept for miljørigtigt typehus Ud fra en række principper så som: begrænset overfladeareal, præfabrikation af lette trækonstruktioner, anvendelse af aktiv og passiv solvarme, ekstra isolering og lavenergivinduer er udviklet et typehus, med høj miljømæssig standard, godt indeklima, der er økonomisk overskueligt. Bygherre: Økohuset Aps Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Lillevangspark, Farum Lavenergibyggeri, energi- og vandbesparelser, totaløkonomisk optimering 100 lavenergiboliger i Lillevangspark i Farum er opført ud fra totaløkonomiske kriterier. Der er ekstra isolering af klimaskærmen og installationerne, ventilation med varmegenvinding og solvarme. Målinger har vist at de ekstra tiltag har reduceret miljøbelastningen med 40% uden at det er blevet dyrere for beboerne. Støttet af:eu Bygherre: Farumsødal / Dansk Boligselskab Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Solrækkehusene, Kolding Passiv solvarme, varmegenvinding, solfanger, isolering, lavenergivinduer, udsugningsventilation, lavtemperatur fjernvarme Sol-/lavenergi byggeri med 33 boliger. Passiv solvarme løsning. Forbedret isolering og lavenergivinduer. Forskellige løsninger for ventilations- og varmesystemet: varmegenvinding på ventilationsluft, udsugningsventilation, luftvarme, gulvvarme og radiatorer. Lavtemperatur fjernvarme. Solvarme til varmt brugsvand: ca. 3 m² solfanger pr. bolig. Vand- og elektricitetsbesparende foranstaltninger. Energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning. Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: KAB. Arkitekt: Boje Lundgård. Ullerød, Hillerød Hybrid og passiv solvarme, isolering, solfangere, lavenergi vinduer, CTS-anlæg Sol-lavenergi boligbyggeri med 50 boliger. Byggeriet er udformet med henblik på udnyttelse af hybrid og passiv solvarme, aktiv solvarme til rumvarme og varmt brugsvand med 376 m² solfangere, forøget isoleringsniveau, lavemissions vinduer, CTSanlæg med modem for dataoverførsel via telefonnettet. Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Frederiksborg Boligselskab. Arkitekt: Vilhelm Lauritzens Tegnestue

4 Agernskrænten, Egebjerggård, Ballerup Isolering, lavenergivinduer, varmegenvinding, lavtemperatur fjernvarme, CTS-styring, passiv solvarme, solvarmeanlæg Byøkologisk energibesparende byggeri med 43 boliger. Ekstra isolering og tæthed, super lavenergivinduer, energiøkonomisk luftopvarmning kombineret med varmegenvinding på ventilationsluften, lavtemperatur fjernvarme fra lokalt kraftvarmeværk, CTS-styring, optimeret rørisolering, passiv solvarme design, prisbilligt solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand, vandbesparelser, elbesparelser. Byggeriet var med på den internationale bomesse i Egebjerggård i sommeren Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: Ballerup Boligselskab/DB. Arkitekt: Hennings Larsens Tegnestue. Skotteparken, Egebjerggård, Ballerup Solfangere, lavemissionsglas, lavtemperatur fjernvarmenet, varmegenvinding, CTS-overvågning, isolering Global lavenergiløsning til 100 boliger. 600 m² tagintegrerede solfangere, ekstra isolering, lavemissionsglas i vinduer, varmegenvinding på ventilationsluft, pulsdrift af lavtemperatur (55/40 C) fjernvarmenet, styrings- og overvågningssystem (CTS), el- og vandbesparelser, lokale energi- og vandmålere, regnvand fra tage og åbne arealer tilføres sø i området. Modtog i 1994 Verdens boligprisen "World Habitat Award" fordi det ses som et af de første eksempler på en gennemgribende indpasning af byøkologi i bygningssektoren mht. energi- og vandforbrug. I 1996 valgt som et af 100 "Best Practice" eksempler i verden til FN Habitat 2 konferencen i Istanbul. Støttet af: EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab/KAB. Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård. Baldersbo, Ballerup Solfangere, lavtemperaturdrift Et tagintegreret solvarmeanlæg på 180 m 2 til opvarmning af brugsvand og rumopvarmning er opført i et tæt lavt boligbyggeri på Østerhøj i Ballerup. Varmecentralen og solvarmeanlægget er computerstyret med mulighed for afbrydelse af varmeforsyning når akkumuleringstanken er opladet med varme enten fra solen eller fra fjernvarmenettet. Støttet af: EU-Thermie. Bygherre: Boligselskabet Baldersbo. Tubberupvænge II, Herlev Solfanger, glasudestuer med stenlager Total lavenergiløsning til 92 boliger, hvor målet var at reducere gasforbruget til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand med 20-30%. Dette skete primært ved hjælp af 1025 m² solfanger, 3000 m³ sæsonlager, ventilation med varmegenvinding og fælles glasudestuer med stenlager i gulvet, der både kan have en kølende og varmeakkumulerende effekt. Boliger er opbygget af præfabrikerede elementer og al primær rørføring er i kælderetagen. Støttet af EU-Thermie og Energistyrelsen. Bygherre: Herlev Kommunes Boligselskab/KAB. Arkitekt: Hanne Marcussen & Jens Peter Storgård. Smakkebo, Snekkersten Et af Danmarks første lavenergi boligbyggerier Sol-lavenergi boligbyggeri med 55 boliger. Passiv solvarme, øget isolering, forbedrede vinduer, udestuer, solvarme til varmt vand, varmegenvinding på ventilationsluften. Energibesparelser til opvarmning blev på ca. 50%. Bygherre: Boligfonden SDS. Arkitekt: Jørgen Andersen, maa. 4

5 Prøvehallen Renovering Solceller, solfanger, vandbesparelser, ekstra isolering, hybrid ventilation, lavenergi vinduer, CTS-anlæg Renovering af tidligere industribygning fra porcelænsfabrik, der er omdannet til multihal. På grundlag fra en totaløkonomisk beregning, er der indarbejdet en række energispare teknikker, der tilsammen giver bygningen en besparelse på opvarmning på over 50 % i forhold til et referencebyggeri, omkring 1/3 besparelse på varmt vand og omkring 60 % af energien til opvarmning af vand vil være baseret på solenergi. Støttet af: EU Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: RIA Lauritz Sørensens Gård, Frederiksberg Solceller, forvarmning af ventilationsluft I forbindelse med renovering og udnyttelse af loftrum til lejligheder blev etableret 15 m2 solceller for hver opgang. Solcellerne dannede en såkaldt Canadisk solvæg, hvor små huller afkøler solcellerne og derved forvarmer ventilationsluften til lejlighederne, hvor hver lejlighed kan temperaturstyres Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond Arkitekt: Karsten Pålsson A/S Arkitekter maa Havremarken, Frederiksberg Solceller, varmegenvinding I forbindelse med renovering blev 57,2 m2 (5,8 kwp) solceller opsat i et bånd langs tagryg, der derved forsyner 70 lejligheder med elektricitet. Den producerede strøm overføres til elnettet. Derudover er der installeret ventilation med varmegenvinding i 20 lejligheder. Støttet af: EU Bygherre: KAB Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Lundebjerg, Skovlunde Lavenergi ventilation, solceller, varmegenvinding Renovering af boligejendom med 27 lejligheder fra 1960 erne. På basis af arkitektkonkurrence er der arbejdet med flere forskellige indpasningsmetoder (i ventilations-skorsten, gavl og facade) for solceller til drift af energieffektive ventilationsanlæg med modstrømsvarmegenvinding. Støttet af EU og Energistyrelsen Bygherre: Boligselskabet FSB. Arkitekt: Suensons Tegnestue. Hedebygadekarréen, Tøndergade 3, 3A, København Forvarmning af ventilationsluft Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. 60 m² nettilsluttede tyndfilmsolceller til forvarmning af ventilationsluft. Støttet af EU-Thermie. 5

6 Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS Arkitekt: Alex Rosendals Tegnestue Hedebygadekarréen, Sundevedsgade 26,28, København Solfanger, solceller 1999 Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. 50 m² solfanger til varmt vand og 60 m² nettilsluttede krystallinske solceller. Støttet af EU-Thermie. Forretningsfører: Byfornyelsesselskabet SBS. Arkitekt: Arkitekttegnestuen København. Hedebygadekarréen, Tøndergade 1, Sundevedsgade 14 Varmegenvinding, forvarmet ventilationsluft, solceller 1999 Sol-/lavenergi renoveringsløsning til 20 lejligheder. Anvendelse af solcelledrevne modstrøms varmegenvindingsventilationsanlæg, samt solvæg til forvarmning af ventilationsluft. Forsøg med brug af gennemstrømningsopvarmning af varmt brugsvand. Støttet af EU og Energistyrelsen. Forretningsfører: SBS Byfornyelse. Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue. AAB afd. 23, Østerbro, København Totaløkonomi, isolering, kombination af lavenergiløsninger 1994 Total energiløsning med solvarme og energibesparelser til boligkarré med 80 lejligheder. Dokumenteret besparelse af fjernvarmeforbrug for lejligheder på 51%. Facadeisolering, transparent isolering som led i solvægsdesign, super lavenergivinduer, lavtemperaturopvarmning (55/30 C) i forbindelse med radiatorsystem, modstrømsvarmegenvinding på ventilationsluft, solvarmeanlæg i forbindelse med nyt brugsvandssystem, styringssystem med overvågning (CTS), lavtemperatur fjernvarme. Støttet af EU-Thermie. Bygherre: AAB afd. 23. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. 6

7 Skoler og institutioner Kunstakademiets Arkitektskoles Kantine, København Opsætning af solceller i aluminiumprofil, med mulighed for afsætning af produceret el til elnettet. Solcellerne er placeret i loftet på Kunstakademiets Arkitektskoles kantine, hvilket giver god eksponering over for de studerende, ikke mindst da de er meget dekorative. Støttet af: EU, SOL1000-programmet og Københavns Kommune Bygherre: Kunst Akademiets Arkitektskole Arkitekt: Fogh og Følners tegnestue og SOL1000 Arkitektgruppen Tjørnehøjskolen, Brøndby 2005 I en tilbygning til skolen er der i gangarealer, opsat solceller i en meget smuk arkitektonisk sammenhæng. Elektricitet fra solcellerne bruges blandt andet til ventilation og en oversigt over produceret elektricitet registreres automatisk på internetserver. Støttet af: EU Bygherre: Brøndby Kommune Arkitekt: Lars Thøger Det Kongelige Bibliotek, Amager Cenergia har foretaget undersøgelser af dobbelte glasfacader på det Kongelige Bibliotek på Amager og på Alm. Brands bygning på Midtermolen i København. Via de dobbelte glasfacader tilføres solvarme og dagslys til bygningen og kan på denne måde fungere som en energibesparende foranstaltning i et moderne kontorbyggeri. De store glasfacader giver også en risiko for mulig overophedning i varme og solrige perioder, og undersøgelsen giver anvisninger på hvordan denne risiko minimeres. Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Staten Arkitekt: Dissing+Weitling Engstrandskolen, Hvidovre Solcelledrevet udsugningsløsning som supplement til naturlig ventilation til 800 m 2 bygningsfløj. Skolens ventilationen bliver derved CO 2 -neutral. Anlægget har den fordel at det starter når solen skinner og der derfor er mest brug for ventilation. Støttet af: Energistyrelsen og EU Bygherre: Hvidovre Kommune Arkitekt: Nielsen og Rubow arkitekter A/S Gylletanken, Damhaven Skole i Vejle CENERGIA har været rådgiver for installationer og økologiske tiltag på Gylletanken, som er en ny tilbygning til Damhaven Skole i Vejle. Som en integreret del af bygningen er der indført en lang række økologiske tiltag, der samtidig benyttes pædagogisk i den daglige undervisning. Projektet er et foregangseksempel på opførelse af skolebyggeri, der i sig selv fungerer som en slags biologi- /fysikforsøg i undervisningen. Bygherre: Vejle Kommune Arkitekt: Crone & Duedahl aps Fløng Skole I forbindelse med en renovering af skolens varme og ventilationsanlæg, blev der indført naturlig ventilation og en forbedret udnyttelse af dagslys. En øget loftshøjde og nye ovenlys blev etableret som en forudsætning for at opnå en god naturlig ventilation og et godt indeklima. Udeluften tilføres rummene gennem friskluftindtag i brystningen og forvarmes af radiatorer

8 Mængden af friskluft styres af et CTS anlæg afhængig af temperaturen og CO 2 niveauet i rummene. Støttet af: Bygherre: Høje Taastrup Kommune Vridsløselille Skole I forbindelse med renovering af skolen har Albertslund Kommune været interesseret i at få undersøgt muligheden for at ventilere efter princippet naturlig ventilation. Det eksisterende ventilationsanlæg er derfor erstattet med en alternativ ventilering som via simple bygningsmæssige ændringer sikrer et sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima, samtidig med at der opnås en forbedret totaløkonomi for skolen. Bygherre: Albertslund Kommune Arkitekt: Rørbæk og Møller Fredegården Projektering af naturlig ventilation i forbindelse med ombygning af en gammel gård i Ballerup til børneinstitution. Der er etableret friskluftventiler i facaden, hvorfra udeluften tilføres lokalerne via et særligt udviklet varmekabinet, som sikrer en trækfri lufttilførsel i både opvarmnings- og kølesituationer Bygherre: Ballerup Kommune Egebjergskolen, Ballerup I forbindelse med en større renovering af Egebjergskolen blev indført en række energibesparende tiltag, så som: ekstra isolering, lavenergivinduer, indsættelse af ovenlysvinduer, naturlig ventilation med temperatur- og CO 2 censorer i hvert klasseværelse, samt etablering af såkaldt Canadian Solar Wall. Støttet af: EU Bygherre: Ballerup Kommune Arkitekt: Frank Jakobsen, Ballerup Kommune Stege Skole Nyt skolebyggeri for Møn kommune. Skolen er udformet specielt med henblik på optimal udnyttelse af dagslys og naturlig ventilation. Klasseværelserne er udformet med god rumhøjde, og friskluften tages ind gennem facaden og forvarmes i en konvektorradiator med en nyudviklet styring og forlader lokalerne via separate kanaler. Støttet af : EU Bygherre: Stege Kommune Arkitekt: KHR

9 Udenlandske referencer 2004 Portsmouth City Council, Portsmouth, UK Isolering, ventilation, solfanger Nyt lavenergibyggeri med 13 boliger. Brug af overvejende danske løsninger, så som: solcelledrevet ventilation, ekstra isolering, lavenergivinduer, solfanger til varmt brugsvand, kondenserende gasfyr og efterfølgende kvalitetscheck ved målinger. Støttet af: EU-Green Housing Block Bygherre:Portsmouth City Council Kina Vidensudveksling, passiv solvarme, energioptimering Støttet af Verdensbanken indgik Cenergia som konsulent i et udviklingsprojekt i Kina. Projektet sigtede med en vidensudveksling for fremme af energioptimerede bygninger gennem udnyttelse af passiv solvarme, ekstra isolering og kvalitetscheck under byggeriet. Derved kunne den traditionelle opvarmning ved kul undgås. I alt 58 projekter i de tre provinser Gansu, Qinghai og Shanxi blev igangsat, hvor Cenergia bistod de seks første projekter i hver provins hvorefter erfaringerne fra disse første projekter blev videreført. Støttet af: Verdensbanken Stone Street, Newcastle, UK Lavtemperatur varmesystem, isolering, vandbesparelser, intelligent energistyringssystemter. Renovering af 351 lejligheder på i alt m², med nye vinduer, ekstra isolering og vandbesparelser. Effektivt lavtemperatur fjernvarmesystem der er udviklet i Danmark, lavtemperaturdrift bl.a. med gennemstrømningsvandvarmere og specialudviklet reguleringsventil fra Danfoss, intelligent energistyringssystem og - overvågningssystem (bl.a. direkte til Cenergias computer). Udvikling af kraftvarme er indført som noget nyt i den engelske byggesektor. Støttet af EU-Thermie Bygherre: North British Housing Association Madrid, Spanien Lavtemperatur fjernvarmenet, varmevekslere, isolering, lavenergiglas, overvåget energiforbrug Total energiforsyningsanlæg til 134 lejligheder. Energiforsyningsanlæg med kombineret kraftvarme anlæg suppleret med solvarme og fælles varmelager, lavtemperatur fjernvarmenet med individuelle varmevekslere til brugsvandsopvarmning i hver lejlighed, energibesparende foranstaltninger i form af isolering af klimaskærmen, lavenergiglas i vinduer og en forbedret tæthed, energiforsyningen styres og overvåges af et CTS-anlæg med individuel energiafregning. Støttet af EU-Thermie Bygherre: Boligselskabet IVIMA Warkworth Close, Gateshead, UK Solvarme, lavenergi, ventilaton med varmeveksler, lavenergi gasfyr, isolering, lavenergivinduer Økonomisk attraktivt solvarme- og lavenergi design til 48 huse. Solvægskonstruktioner til forvarmning af ventilationsluft, ventilationssystemer med modstrøms luft til luft varmeveksler, enkelt og billigt sol-varmtvandssystem, små og billige lavenergi gasfyr til hvert hus, ekstra isolering, lavenergivinduer. Støttet af EU-Thermie Bygherre: North British Housing Association 9

10 Forsknings- og udviklingsprogrammer AVASH Advanced Ventilation Approaches for Social Housing Det er projektets formål at afklare ventilationsforholdene i forbindelse med energirenoveringen af den eksisterende boligmasse og opstille guidelines for hvordan der sikres en effektiv og økonomisk attraktiv ventilation. En energirenovering omfatter typisk en efterisolering og tætning af klimaskærmen, som kan medføre ændrede ventilations- og indeklimaforhold med risiko for skader på bygningen og gener for beboerne. Projektet omfatter en gennemgang af energistandarden af repræsentative bygningstyper. Gennemgangen udføres i England, Irland og Danmark og omfatter forskellige checkmålinger af klimaskærmens isoleringstilstand og lufttæthed. På basis af de gennemførte bygningsgennemgange opstilles løsningsforslag til energieffektive ventilationsløsninger for udvalgte ejendomstyper. Flere forskellige ventilationsløsninger vil blive vurderet såsom mekanisk udsugning med varmegenvinding, naturlig ventilation, vinduesløsninger med luftindtag samt betydningen af tæthedsgraden af klimaskærmen. Der lægges vægt på formidling af resultatet, som sker via guidelines, rapporter, artikler og forskellige præsentationer ved relevante seminarer og konferencer. Støttet af: EU project, Intelligent Energy Europe (IEE). Coordinator: University of Brighton, Dr. Ryan Southhall

11 Factor4 Cenergia deltager i et EU projekt Faktor 4 under programmet Intelligent Energy of Europe, som har til formål at belyse hvilke energimæssige tiltag der skal gennemføres for at nedbringe CO 2 udslippet i den almennyttige boligsektor i år 2050 med 75 %. I projektet defineres en typologi der opdeler eksisterende boliger efter forhold som har betydning for boligernes energimæssige ydeevne. Tre repræsentative bebyggelser gennemregnes og forskellige forbedringer vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning som vil danne grundlaget for en vurdering af besparelsespotentialet. EI-Education EU projektet EI-Education; Energy Intelligent Education - sigter mod udarbejdelse af undervisningsprogram til boligselskaber for at motivere til og oplære i energirigtig renovering. Undervisningsprogrammet er baseret på europæiske best practice - eksempler og vil sammen en oversigt over praktiske løsninger og en checkliste blive samlet i en Guidebook. GreenIT Forsknings- og udviklingsprojekt om ecolabeling af produkter og byggematerialer i relation til EU s energiydelsesdirektiv for byggeri. Fra Danmark deltager Cenergia og Sbi. Desuden CSTB fra Frankrig, BRE fra UK, CRES fra Grækenland, ENETI fra Portugal samt Ecofys fra Tyskland Stenløse Syd Stenløse Kommune har valgt at stille krav om, at alle boliger skal opføres som lavenergihuse, og kravene er formuleret som tinglyste servitutter ved salg af byggegrundene. Byggeprocessen må fra den spæde start gennemtænkes som en helhed, og kræver et samarbejde mellem de enkelte deltagere. Projektets samlede erfaringer formidles derudover gennem et EFP-projekt, et projekt støttet af Energistyrelsens Energi-Forsknings-Program Hjemmeside: Solar City Horsens Projekt inspireret af Solar City Copenhagen. Samlet energiplan, planlægning og organisering af en række renoveringsprojekter, hvor solcelleopsætning vil være en integreret del. Herunder etablering af formelle partnerskabsaftaler, videreudvikling og test af fuldskala solcelletesttage, udvikling af testhuse for energiklasse 1 og 2, samt produktion af samlet Solar City Horsens brochure BESTCert EU projektet Building Energy Standards Tool for Certification BESTCert omhandler udvikling af beregningsprogram, gennem en udvikling af mærknings- eller certificeringsværktøj, der med udgangspunkt i benchmarks vil kunne håndtere EPBD. Fem lande deltager og deltagerne har i hvert land udvalgt en skole og et referencebyggeri til registrering af data til brug i projektet. I forbindelse med BESTCert projektet er der udarbejdet hjemmesiden: der fortæller om den danske implementering af Bygningsdirektivet

12 CO 2 neutral tagboliger Cenergia har i samarbejde med en række andre virksomheder været med til at udvikle det såkaldte CO 2 -neutrale tagboligkoncept. Tagboligen tager udgangspunkt i renoveringen af betonhuse fra 1960 erne og 1970 erne, der typisk har problemer med flade tage. Tagboligen er projekteret efter miljøvenlige og energieffektive principper så som hybridventilation, varmegenvinding, passiv solvarme, solceller og solfanger. Tagboligen præfabrikeres i lette træelementer, der gør den let at transportere og etablere på taget. Konceptet har store perspektiver i relation til en kvalitativ udvikling af problematiske boligområder og har et fremtidigt perspektiv ved at være CO 2 -neutralt. DEMOHOUSE Med udgangspunkt i energioptimering af renoveringsprojekter, blandt andet med henblik på de nye EU lande, er EU-projektet DEMOHOUSE igangsat for at udvikle minimumstandarder, anbefalinger og kvalitetsaftaler. Tilgangen ligger vægt på pilotprojekter, der skal inddrage erfaringer fra R&D projekter, der derefter afprøves på virkelige renoveringsprojekter. I det danske projekt inddrages blandt andet erfaringer fra det lille hus i udviklingen af den CO 2 neutrale tagbolig. Demonstrationsprojekt i Gyldenrisparken på Amager. BRITA in PuBs»Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings "BRITA in PuBs"«er et EU project, der omhandler innovative og effektive renoveringsløsninger, til forbedring af energieffektiviteten og implementering af fornyelige energikilder. Projektet fokuserer på pilotprojekter for bæredygtige energisystemer i offentlige bygninger, også med hensyn til behovene for projekt-planlægningen og muligheden for alternativ finansiering. Overordnet bliver det vist, at komforten i større bygninger kan fremmes samtidig med at der spares på energien. Der deltager ni lande i projektet og i Danmark indgår projektet omkring renovering af Prøvehallen i Valby (se dette) PV-Optitag Forsknings- og udviklingsprojekt med udvikling og afprøvning af optimerede bygningsintegrerede solcelleløsninger med mulighed for kombineret fotovoltaisk og termisk anvendelse. Som del af det større solcelleprojekt i Valby udføres en række forsøg med kombineret solceller og varmepumpedrift, hvor væskebestrøgne solceller, tilsluttet en varmepumpe, kan dels kan udnytte varmen genereret i solcellerne, og derved optimere solcellernes elproduktion. InSolPlan EU Altener projekt, der yderligere opnåede tilskud fra Energistyrelsen. Projektets titel er: Solar Development of New Residential Areas An European Competition for Sustainable Bulding. I Danmark blev arkitektkonkurrence udbudt for Trekroner området i Roskilde, hvor Cenergia var med til at definere rammerne for kravene i konkurrencen. Disse omhandlede bl.a. krav til CO 2 emmissionen gennem brugen af bygninger, innovative teknologier og koncepter, gennemsnitlig solindfald på min. 80 %, min. 30% af rumopvarmning skal dækkes af passiv soludnyttelse og at det gennemsnitlige forhold mellem overfladeareal og volumen af bygning er mindre eller lig 0,65 pr. m

13 Green Hotel - er et demonstrationsprojekt støttet af EU s 5. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Projektet sigter mod at tilvejebringe løsninger for udviklingen på øer og at se på teknologiske scenarier for integration af nye og vedvarende energikilder for en bæredygtig udvikling på øer. Projektet bliver implementeret i et ny hotel- og feriecenter med lystbådehavn på østkysten af Madeira, Portugal. Dette sted har et særdeles godt solog vindpotentiale. Derimod er vandmangel et alvorligt problem i dette område i modsætning til de fleste områder på øen. Se mere på SOLAR-CITIES Gennem EU projektet Solar-Cities er målet at udbrede viden om hvordan byer kan nedsætte deres CO 2 niveau. Der lægges vægt på planlægning mod udnyttelse af vedvarende energiformer og en bedre udnyttelse af energi. Information om eksisterende projekter er opsamlet i en Good practice guide, der skal hjælpe de forskellige aktører i byerne til at udnytte de eksisterende miljøforbedrende teknologier. Green Catalogue Green Catalogue er et energi- og miljøpointsystem, der er udviklet i forbindelse med European Green Cities projektet. Pointsystemet bygger på fastlæggelse af en række indikatorer for best available technologies og deres tilhørende ydelseskrav. Indikatorerne har også har resulteret i et spørgeskema, der er blevet anvendt i en række projekter, blandt andet det EU-Energy støttede projekt Green Solar Regions, til estimering og evaluering af miljøtiltag i byggeprojekter (www.europeangreencities.com). HQE 2 R Sustainable Renovation of Buildings for Sustainable Neighbourhoods eller HQE²R er et EU støttet projekt med deltagelse fra fem lande og 14 bykvarterer. Gennem projektet blev udarbejdet en række metoder og værktøjer til en kvalitativ bæredygtig byudvikling på kvartersniveau, med fokus på kvarterets beboerne. Den overordnede metodologi tager udgangspunkt i fem bæredygtighedsprincipper og omsætter disse i guidelines, metodiske tilgange og mere specifikke beregningsværktøjer. Projektets resultater kan ses på hjemmesiden: Resurgence EU-projektet Renewable Energy Systems for Urban Regeneration in Cities of Europe, Resurgence, har som mål at opsætte i alt 1,3 MWp solceller i fem europæiske lande, hvor der i Danmark er opsat 390,16 kwp. Projektet sigtede mod at dette skete indenfor et perspektiv om social bæredygtighed og med undersøgelse af det liberaliserede elektricitetsmarked med henblik på muligheden for finansiel innovation. I Danmark er en lang række solcelleprojekter realiseret, blandt andet SOL-1000 projektet, der har tilbudt én-families huse letopsættelige anlæg med finansiel støtte, hvor 178 boliger har opsat anlæg, der samlet har en størrelse på 327 kwp

14 Solceller & Arkitektur Fokus på den arkitektoniske integrering af solcelleanlæg i bygningsfacader. Blandt andet med udarbejdet katalog til inspiration og med gåde råd og præsentation af eksisterende oplagte muligheder. Del af det større solcelleprojekt på Valby Ny Skole, hvor en nye type væskekølede solceller udvikles og hvor solceller opsættes som del af kunstnerisk udsmykning på gavl. Støtter endvidere Solar City Copenhagen (www.solarcity.dk) 2004 CO 2 neutralt forsøgshus I samarbejde med en række andre virksomheder har Cenergia udviklet et 32 m 2 lavenergi træhus. Huset er et vellykket forsøgshus, for realisering af et såkald passivhusprincip. Det lille hus er isoleret med papirgranulat, er fuldstændig lufttæt og har ingen kuldebroer. Dette er påvist da forsøg med Cenergias Blower Door Test ikke kunne opnå målbare værdier, samt ved thermofotografering af huset. Taget har integrerede solceller, hvilket gør huset CO 2 neutralt, da den producerede elektricitet på årsbasis vil kunne dække energiforbruget. ESPON Med underoverskriften: "Territorial trends of energy services and networks and territorial impact of EU energy policy" er et EU projekt, der omhandlede tendenser indenfor energiforsyning og energiforsyningsbehov. Gennem dataindsamling klarlages forholdet mellem energiforsyningen og områdets generelle udvikling og det blev fastslået hvilke regioner, der er hårdest påvirket af mindre ændringer på energiområdet. Projektet undersøgte alle de europæiske lande, og de tilstødende, Schweiz og Norge, men var ledet ved et samarbejde mellem Danmark, Italien, Portugal og Polen. IEA ECBCS Annex 36 Under det Internationale Energi Agentur projekt Energy Conservation in Buildings and Community System Programme (ECBCS) er Annex 36: Retrofitting of Educational Buildings REDUCE, Energy Concept Adviser for Technical Retrofit Measures. Projektet resulterede blandt andet I en bog, der er et overblik over casestudies af renovering af skoler og institutioner, hvor der er gjort energibesparende tiltag. Cenergia har været editor på bogen. I forbindelse med projektet er der yderligere udarbejdet en energi concept advisor for energioptimeret renovering. Air flow windows Udvikling af thermorude Cenergia har deltaget i et internationalt forsknings- udviklingsprojekt med økonomisk støtte fra EU s energiprogram. Projektets formål var at udvikle et vindue, som kunne tilgodese behovet for en god isoleringsevne, og som kunne tilføre boligen tilstrækkelig med friskluft efter princippet naturlig ventilation. Vinduerne konstrueres med en indvendig termorude og en 1-lags rude udvendig. Frisklufttilførslen sker igennem en friskluftventil i bunden af den udvendige vinduesramme og via mellemrummet ind i boligen igennem en ventil øverst i den indvendige ramme. Udeluften forvarmes i mellemrummet mellem de to ruder dels af solenergi og dels af varmetabet gennem den inderste rude. 14

15 Bæredygtighed i lokalplaner By og boligministeriets Bypulje har givet tilskud til udarbejdelsen af brochuren: Bæredygtighed i lokalplaner er idé- og debatoplæg. Brochuren henvender sig primært til tekniske forvaltninger i mindre kommuner, der varetager udarbejdelsen af lokalplaner, og som søger at indarbejde bæredygtige elementer. I projektet deltog blandt andet Bycirklen, der er et samarbejde mellem 9 mindre kommuner. Gennem projektet blev bæredygtighedsbegrebet gjort operationelt og det tekniske/økonomiske grundlag for bæredygtige teknologier og foranstaltninger blev dokumenteret. På grundlag af dette er der da udarbejdet retningslinjer for metode og administration for indarbejdelse af bæredygtige elementer i lokalplaner, der også kan bruges som inspiration til bygherrer. RENARCH RENARCH projektet er støttet af EU-ALTENER og har fungeret i to faser. Første del var Dansk-Tysk og anden del Dansk-Tysk-Fransk, der også fik støtte af Energistyrelsen. Projektet omhandler formidling af viden om vedvarende energi og bæredygtig arkitektur til både arkitektstuderende og praktiserende professionelle arkitekter. Gennem første del udarbejdes læremateriale og on-line workshops, der har fungeret som grundlag for udarbejdelse af internetbaseret træningskursus for praktiserende arkitekter. Derudover er beregningsprogrammet REN-SIM udviklet og projektets producerede materiale og indsamlede information er opsamlet på projektets hjemmeside. Anden del af projektet er en udbredelse af resultaterne fra første del. 100RESCO Projektet omhandler muligheden for at integrere en 100 % dækning af energiforbruget med vedvarende energi i mindre samfund, så som lokalsamfund. I projektet indgår en række pilotforsøg, der analyseres for at angive muligheder og gældende forhold der har mulig indflydelse på integreringen af vedvarende energi. For at overføre resultaterne til andre mindre samfund i Europa bliver hvert af de undersøgte områder klassificeret efter blandt andet status for energiforbrug, socioøkonomisk forhold, klima og naturressourcer. Fra Danmark indgik Læsø og Stenløse som pilotprojekter. Lavenergihus Lavenergihus 2010 er et EFP99 projekt, der fungerede som forprojekt til IEAs Sustainable Solar Housing. Projektet tager udgangspunkt i bygningsdeles og energiteknologiers udformning i relation til fremtidigt lavenergibyggeri og forsøger at afklare hvilke teknologier der er mest lovende med henblik på at kunne producere konkurrencedygtige lavenergiboliger i år Ud fra disse opstilles seks systemløsninger, to for hver af boligformerne: etagebyggeri, rækkehuse og én-familiehuse. Der fokuseres på helhedsløsninger og hver af systemløsningerne er udarbejdet ud fra to scenarier for fremtidens isolerings- og installationsniveau. Projektet viser blandt andet at det, når der opnås meget lavt energiforbrug, er rentabelt ikke at installere et egentligt varmesystem, men i stedet at opvarme ved elvarme. PV-Vent 2001 Forsyning Kr Bygning Kr EU-projektet PV-Vent omhandlede udviklingen af et lav-energi ventilationskoncept, hvor solceller kombineret med varmegenvinding giver forbedret indklima i både nybyggeri og i forbindelse med renovering. Elektriciteten fra solcellerne driver ventilationen, der anvender varmegenvindig og hvor luftindtaget forvarmes under solcellerne. Ved den direkte udnyttelse af den producerede elektricitet til ventilationen var det ikke nødvendigt at konverterer strømmen og spild kunne derved undgås. Derudover fokuserede projektet på den arkitektoniske integrering af solcellepanelerne i bygningsfacaden. 15

16 Synpack EU-projektet Synergy Package Approach for Energy Optimised Building Renovation omhandlede en kombination af renoveringsaspekter på to udvalgte projekter i København, hvor ekstra isolering, opsætning af badeværelser, udbygning af tagboliger, renovering af vinduer og forbedret indeklima med lavenergiventilation blev estimeret ved hjælp af Cenergias udviklede Optibuild værktøj til totaløkonomiske analyser. Model Educational Buildings for Integrated Energy Efficient Design, MEDUCA I 1996 opnåede CENERGIA sammen med Ballerup Kommune, støtte fra EU-Thermie programmet til et projekt som vedrører udformning, opførelse og evaluering af energirigtigt undervisningsbyggeri i 7 europæiske lande. Projektet omfatter såvel renovering som nybyggeri blandt i alt 8 projekter, heraf 5 skoler, 2 universiteter og 1 miljøuddannelsescenter. Billedet viser Egebjerg Skole i Ballerup, som er blevet renoveret i forbindelse med projektet, bl.a. med naturlig ventilation, nye facader, bedre vinduer m.m. PlaySun Gennem EU ALTENER II Playing With the Sun -projektet: PlaySun blev der arbejdet med udvikling af design for dele til legepladser, der relateres til vedvarende energikilder. Formålet med projektet var at informere og lære børn om mulighederne for at bruge vedvarende energikilder gennem didaktiske lege i form af legeplads systemer. Projektet havde to faser: en første kreativ fase, hvor der blev fokuseret mere på at udvikle mulighederne frem for egentlige realiserbare forslag. Anden fase udgjorde formidling af mulighederne for legedele med vedvarende energi, såvel som generel information om fornyelig energi, til børn og deres familier. SAVE Certificering Under SAVE II programmet arbejdede Cenergia, sammen med fire andre partnere fra tre andre lande om udvikling af certificeringssystemer til Grækenland og Italien, på grundlag af danske og britiske systemer. Certificeringerne skulle gælde for kontor og beboelses ejendomme og blandt andet dreje sig om energikilder, CO2 emissioner, miljømæssige forhold, vandforbrug, livscyklusvurderinger etc. Derudover blev udarbejdet metode for udbredelse af certificeringerne, herunder en beregningsmetode til bestemmelse af energibesparelser. Solar Air Systems Bogen Solar Air Systems A Design Handbook er udgivet under det Internationale Energi Argenturs Solar Heating & Cooling Programme og Cenergia har fungeret som med-editor og tekstforfatter. Bogen indeholder en oversigt over seks muligheder for opvarmning af luft ved solfangere, til rumopvarmning, forvarmning af ventilationsluft eller til opvarmning af vand om sommeren. Tyve eksperter fra ni lande har deltaget og bogen er den afsluttende opsamling over det fem-årige projekt, der også resulterede i en bog med 33 illustrative eksempler, et katalog over producerede komponenter og retningslinjer for valg af komponenter, samt et enkelt PC-værktøj, der kan bestemme energiforbrug og komfort

17 Habitat Cenergia har deltaget i udviklingsprojekterne i Habitat A/S, der arbejder med proces- og produktudvikling af byggeri. Den optimering sker gennem præfabrikerede bygningsdele, med fokus på de enkelte komponenter, frem for den traditionelle tilgang fra forskellige fag (maler, vvs osv.). I Habitat regi arbejdes der med energiforsyning, energikilder, distribution af energi i boligen, teknologier og produkter og ét af gruppens målsætninger er at udvikle 0-energihuse European Green Cities Totaløkonomisk solenergi- og lavenergidesign, for nybyggeri og renovering, med henblik på udbredelse gennem netværk I 1996 har CENERGIA i samarbejde med Green City Denmark opnået støtte på ca. 24 mio. kr. fra EU-Thermie programmet til et nyt målrettet projekt med 11 projekter inden for nybyggeri og renovering i 9 forskellige EU-lande. Der arbejdes i projektet med udvikling af et solenergi-/lavenergidesign på et totaløkonomisk optimalt grundlag, både i nybyggeri og i forbindelse med renovering. Desuden er det et vigtigt mål at inddrage de deltagende byer i et nært netværkssamarbejde med henblik på at forbedre deres normer og standarder som led i igangværende grønne handlingsplaner. I den danske del af projektet indgår bl.a. 3 delprojekter, som er udført i Hedebygade-karréen på Vesterbro. Er præsenteret på European Green Cities Network hjemmeside hvor også resultater fra projekterne: Green Housing Block og Green Solar Regions er præsenteret. European Housing Ecology Network, EHEN, EU-Thermie 1993 målrettet projekt CENERGIA var i 1993 initiativtager til sammen med European Housing Ecology Network at ansøge EU om støtte til et målrettet projekt indenfor energibesparelser og solenergi i byggeriet. Med en samlet støtte på ca. 22 mio. kr. er der efterfølgende gennemført 11 solvarme lavenergibyggerier i 7 forskellige EU-lande med i alt 600 boliger. Der blev i forbindelse med alle byggerierne anvendt en totalenergiløsning med et sparemål på 50-70% af energien til varme og varmt vand og 20-30% el- og vandbesparelser. For at opnå dette blev der anvendt en kombination af de bedst mulige teknologier indenfor lavenergibyggeri og solenergi, idet der blev taget særlige hensyn til de forskellige klimaer, byggetraditioner, normer, regler og energipriser i landene. Og der blev for alle projekter anvendt energiovervågning vha. CTS for at sikre den nødvendige opfølgning og måling vedr. projekterne. Slutrapport findes på

18 Solcellelaug Solcelleprojekter Fungerer på samme måde som vindmøllelaug. Solcellelauget er stiftet i forbindelse med Solar City Copenhagen og har navnet Københavns solcellelaug. I samarbejde med Københavns Energi er der etableret en solcellebørs, hvor private og firmaer kan købe solstrøm til en på forhånd fastsat pris. Solcellelauget kan derudfra etablere solcelleanlæg efter en afvejning af produktionspris, pris på anlæg og driftsomkostninger. Se mere på Solceller KMEK Københavns Miljø og Energikontor har etableret tre solcelleanlæg på Nørrebro: 22 m 2 på gartnerkantinen på Assistens kirkegård, 31,9 m 2 på VerdensKulturCentret (tidligere Nørreallé kulturhus) og 14,7 m 2 på Økologihuset på Blegdamsvej. Anlæggene er med til at synliggøre vedvarende energi i bybilledet. Støttet af: EU-Resurgence, Sol1000 og Københavns Kommune Bygherre: Københavns Kommune Valby Ny Skole, Valby I alt 47,5 kwp solcelleanlæg fordelt på forskellige bygninger. Blandt andet udvikling af væskebestrøgne solceller, der kombineret med varmepumpe, kan tage varmen ud solcellerne, og derved højne deres ydelse, samtidig med at der produceres varmt brugsvand. Støttet af: EU Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: RIA Folehaven, Valby I forbindelse med opførelse af økologisk vaskeri blev 41 m2 solcelleanlæg opsat på tag og gavl. Formålet med projektet har været at udvikle et nyt princip for kombineret el- og varmeudnyttelse af solceller. I den forbindelse indgår det som en integreret og vigtig del af projektet at få udviklet bygningsintegrerede solcelledesign med kombineret varme- og elproduktion, hvor varmen fra solcellerne kan tilføres en bygning ved hjælp af ventilationsluften til bygningen. Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: 3B Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Studenterhuset Herning Kombination af to solcelleløsninger: udvikling og test af solafskærmning med integrerede solceller I 6 kwp, 25 m 2 solafskærmning, samt 35 m 2 solceller på stativ (E-console) på fladt tag Støttet af: Energistyrelsen Bygherre: Fruehøjgård Boligselskab Arkitekt: A2 Tegnestuen Cirkusbygningen, Valby To forskellige solcelle indpasningsløsninger til tagpaptage. Forsøgene er en del af det større solcelleprojekt i Valby og danner grundlag for et større senere anlæg på Cirkusbygningen. Støttet af: Energistyrelsen, EU-Resurgence Bygherre: Cenergia Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent 18

19 Medborgerhus, Valby Ventilationsanlæg til øverste anlæg i medborgerhuset, hvor solceller producerer strøm til ventilatorerne. Ventilatorerne reguleres manuelt efter hvor mange mennesker der er i lokalet, ved basisventilation er luftmængden på 360 m3/h. Ventilationen er altid indstillet på basisventilation, et ur slukker for ventilationen om natten og i ubenyttede perioder skal ventilationen også kunne slukkes. Støttet af: EU, Energistyrelsen og Københavns Kommune Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Roskilde Bank I dette projekt blev teknologien bag ventilationstårnene ved Lineagården og Trekanten, begge på Frederiksberg, videreudviklet til erhvervsformål, primært med ventilation af kontorbyggeri i tankerne. Det var her nødvendigt at ændre designet, således at det arkitektonisk og funktionelt kunne indpasses i et byggeri med fladt tag. Ventilationstårnene blev derfor ændret til ventilationskasser, hvor kassens sydvendte "tagflade" består af en metalhulplade med solcellepaneler monteret udenpå. Metalhulpladen fungerer som luftsolfanger, der opvarmer ventilationsluft med varme fra solcellerne. Ålholm skole, Valby I forbindelse med renovering af Ålholm skole blev opsat arkitektonisk indgangsparti med solceller og solvæg, der producerer både elektricitet og varme. Formålet med projektet, som er en del af EU- Joule projektet, PV-Vent, er, at dokumentere ydelserne for hybride solcelle-/solvægge, samt at udvikle og dokumentere solkonsollen. Støttet af: EU og Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent Lineagården, Frederiksberg Ventilationstårne, varmegenvinding, solceller Installering af solenergiventilationstårne på boligblok med 167 lejligheder. Fælles ventilationsanlæg med modstrømsvarmegenvinding for hver 10 lejligheder og forvarmning af ventilationsluft i en perforeret hulpladesolfanger placeret på solenergiventilationstårnene. For nogle anlæg benyttes el fra solceller som eltilskud til drift af ventilatorer. Støttet af EU og Energistyrelsen. Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. Trekanten, Frederiksberg Solenergiventilationstårne, solceller samt 20 kwp solceller i tag m² nettilsluttede solceller installeret på boligblok med 90 lejligheder. Solenergiventilationstårn til 10 lejligheder. Led i EUprojektet "Innopex", hvor lignende projekter udføres i Italien og Holland. Støttet af EU og Energistyrelsen Bygherre: Frederiksberg Boligfond/PrivatBo. Arkitekt: Klaus Boyer Rasmussen, SolarVent. 19

20 Solcelleværk Valby I et samarbejde mellem Cenergia, Kuben Byfornyelse, KE samt Københavns Kommune er lanceret en plan om 25% dækning af elforbrug i Valby fra byggeriindpassede solceller med i alt m2 solceller. Forprojektet blev støttet af Energistyrelsen og Boligministeriet

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme.

Teknik og omkostninger ved bygningsindpassede solceller i ejendomme. Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ. Ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. I

Læs mere

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar

IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar IDA-BYG, Energitjenesten, FBBB & Aalborg Universitet Den 28. oktober 2008 Ventilationsseminar Peder Vejsig Pedersen Direktør, civilingeniør Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev,

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

Bæredygtige Byer og Bygninger

Bæredygtige Byer og Bygninger Møde om etablering af et netværk for Bæredygtige Byer og Bygninger Peder Vejsig Pedersen Cenergia Energy Consultants Sct. Jacobs Vej 4, 2750 Ballerup, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36,

Læs mere

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012

Fbbb temadag boligselskabet KAB d. 2. oktober 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Forslag

Læs mere

Solenergidagen 2004. Solar City Copenhagen

Solenergidagen 2004. Solar City Copenhagen Solenergidagen 2004 Peder Vejsig Pedersen Cenergia Energy Consultants Sct. Jacobs Vej 4, 2750 Ballerup, Danmark Tel.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk Københavns

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Valby

Læs mere

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen

Lærkehaven Lystrup. Sustainable Housing In Europe. Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Lærkehaven Lystrup Sustainable Housing In Europe Nordisk bærekraft - treet som fremtidens inspirator 3. og 4. juni 2010 i Bergen Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Fokus på miljøet Sustainable

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Notat om balanceret mekanisk ventilation til etageboliger med modstrøms varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer. Efterhånden som boliger bliver mere energibesparende på basis af forbedring af

Læs mere

Tekniske og økonomiske muligheder for lavenergibyggeri

Tekniske og økonomiske muligheder for lavenergibyggeri Peder Vejsig Pedersen, Direktør, civilingeniør Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46

Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. PV

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted

Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted Bæredygtig Bydel Studsgård Forsøgssted Samarbejdspartnere: Cenergia, Peder Vejsig Pedersen, Sol-byg, Leif Ager, Fællesbo, Erik Lund, Knud Troelsen, Hjem A/S Sven-Ingvar Andersson, Landskabsarkitekt Green

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

BYGGERIER MED DAGSLYS THORSHAVN MAJ 2009

BYGGERIER MED DAGSLYS THORSHAVN MAJ 2009 BYGGERIER MED DAGSLYS THORSHAVN MAJ 2009 BYGGERIER LARS BO MED LINDBLAD DAGSLYS - ARKITEKT MAA MBA -ADM DIR OS BYGGERIER OG VORES MED SYNSPUNKTER DAGSLYS - SOLTAGSPROJEKTER - ENERGI RENOVERINGS EKS ESCO

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet.

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Her almene boliger i Stenløse, som også opfylder lavenergiklasse 2015

Læs mere

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger www.fbbb.dk. Temadag i Aalborg d. 27. marts 2008

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger www.fbbb.dk. Temadag i Aalborg d. 27. marts 2008 Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger www.fbbb.dk Temadag i Aalborg d. 27. marts 2008 Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ. Ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

PV-VENT. Low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing

PV-VENT. Low cost energy efficient PV-ventilation in retrofit housing PV-VENT Low cost energy efficient PV- in retrofit housing Formål med projektet Forskning, udvikling og afprøvning af solassisterede ventialtionssystemer, hvor en del af elforbruget til ventilatorerne leveres

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sandbakkevej 19 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-076127 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler

ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler ALBERTSLUND KONCEPTET energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler Energirenovering er en af de største energi- og klimarelaterede udfordringer både på kort sigt mod 22 og langt sigt mod 25.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER

BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER BILAG 1 : VALGTE DEMONSTRA- TIONSPROJEKTER OM ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 1 VALGTE DEMONSTRATIONSPROJEKTER PROJEKT 10 (FSB): TINGBJERG EFTERISO- LERING VED NEDTAGNING OG GENETABLERING AF MURSTENSGAVL

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Torsdag 22. marts 2007 Århus Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i Bygningsreglementet

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere