sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning V OCE-Rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning 1-35 41040V013-332004-0-OCE-Rev."

Transkript

1 sprint 550 S, 550 SL duo 500 S, 500 SL, 650 SL marathon 550-, 800-, 1100 SL Monterings- og betjeningsvejledning V OCE-Rev.D

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Symboler 2 Sikkerhedsanvisninger 2 Korrekt anvendelse 2 Maks. tilladte portmål 3 Tekniske data 4 EF-producenterklæring 4 Monteringsforberedelser Sikkerhedsanvisninger 5 Leveringsprogrammet sprint / marathon 5 Leveringsprogrammet duo 5 Montering generelt Sikkerhedsanvisninger 6 Porttyper og ekstra tilbehør* 6 Tips om monteringen 6 Montering sprint / marathon Formontering 7 Montering 7 Montering og tilslutning af trykkontakt 9 Montering af stikkontakt/stikdåse 9 Montering duo Udvalg indbygningsvarianter 10 Formontage indbygningsvariant A/C 10 Formontage indbygningsvariant B 11 Montering 12 Montering og tilslutning af kontrolkassen 13 Montering af stikkontakt/stikdåse 15 Montering og tilslutning af ekstra trykkontakt 15 Ibrugtagning generelt Sikkerhedsanvisninge 16 Yderstillinger port LUK + ÅBN, indstilling 16 Indlæring af portåbneren 16 Afprøv nødudløsning 17 Test af kraftindstilling 17 Håndsender, indlæring 17 Radiomodtager Sikkerhedsanvisninger 18 Display- og tastforklaring 18 Håndsender, indlæring 18 Drift/betjening Sikkerhedsanvisninger 19 Åbning af porten 19 Lukning af porten 19 Impulsrækkefølge for portens bevægelse 19 Nødoplukning 19 Styringsreset sprint/duo S 19 Styringsreset sprint/duo SL 19 Styringsreset marathon 19 Hvad er trykknap 2 til, kun på SL-portåbnere? 20 Funktioner og tilslutninger marathon Hindringskonstatering (DIP 1, 2 +3) 21 Forvarslingstid (DIP 5) 21 Backjump (DIP 6) 21 Defineret åbning og lukning (DIP 7) 21 Delvis åbning (DIP 8) 21 Automatisk lukning 21 Direkte stikliste 24-polet 22 Løbevognsplatin 22 Trykkontakt 1, tilslutning 23 Trykkontakt 2, tilslutning 23 Lysbarriere-1, tilslutning 23 Sikkerhedskonnektor, tilslutning 23 Lysbarriere-2, tilslutning volt tilslutning 24 Advarselslys-1, tilslutning 24 Advarselslys-2, tilslutning volt tilslutning 24 Potentialefri relæudgang 24 Ekstern antenne, tilslutning 25 Overdragelsestilstand: Fri 25 Fraba-system, tilslutning 25 Funktioner og tilslutninger sprint / duo Hindringskonstatering (DIP 1, 2 + 3) 26 Forvarslingstid (DIP 5) 26 Backjump (DIP 6) 26 Konnektoren 26 Lysbarriere, tilslutning 26 Advarselslys, tilslutning (DIP 4) 26 Løbevognsplatin 27 Ekstern antenne, tilslutning 27 Funktioner kun på SL-portåbnere trykkontakt, tilslutning (DIP 2) 27 Defineret åbning og lukning (DIP 7) 27 Delvis åbning (DIP 8) 28 Tilbehør Vedligeholdelse og pleje Vigtige bemærkninger 30 Regelmæssig kontrol 32 Andet Demontering 33 Bortskaffelse 33 Garanti og service 33 Fejlafhjælpning Yderligere tips om fejlsøgning 34 1

3 Generelle oplysninger Symboler 1 (1) Advarselstegn: Henviser til en truende fare. Ikke-overholdelse kan medføre alvorlig personskade! Henvisningstegn: Information, nyttig oplysning. Henviser i begyndelsen af eller i selve teksten til en tilhørende figur. Sikkerhedsanvisninger generelt Denne monterings- og betjeningsvejledning (MBV) skal læses, forstås og følges af den person, der monterer, betjener eller vedligeholder garageportåbneren. Montering, tilslutning og førstegangsibrugtagning af garageportåbneren må kun foretages af fagfolk. Portåbneren må kun monteres på korrekt justerede og afbalancerede porte. En forkert justeret port kan forårsage alvorlige personskader eller beskadige portåbneren. Producenten hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der resulterer af manglende overholdelse af monterings- og betjeningsvejledningen. Sørg for, at denne monterings- og betjeningsvejledning ligger parat til brug i garagen. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser i de enkelte lande og gældende EU-standarder skal overholdes. Retningslinien "Motordrevne vinduer, døre og porte - ZH 1/494" fra det lovpligtige ulykkesforsikringsselskab bemærkes og overholdes. (gælder i Tyskland for indehaveren) Før der arbejdes med garageportåbneren, skal netstikket altid være trukket ud. Kun original-reservedele, -tilbehør og -befæstigelsesmateriale fra producenten må benyttes. om opbevaring Garageportåbneren må kun opbevares i lukkede og tørre rum ved en rumtemperatur på -20 til +50 ºC. Portåbneren skal opbevares liggende. om driften Portåbneren må kun betjenes, når der er indstillet en ufarlig krafttolerance. Krafttolerancen skal være indstillet så lavt, at lukkekraften udelukker fare for personskader, se kap. Indstil maksimalkraft (kun S- drev). Grib aldrig fat i en kørende port eller i dele, der bevæger sig. Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten. Kør først gennem porten, når den er helt åbnet. Der kan være fare ved mekanismen eller portens lukkekanter, pga. klemme- og skæresteder. Hvis porten ikke har nogen slupdør, eller har garagen ikke en separat indgang, så skal der monteres en nødregulering (frigørelseslås eller bowdentræk), som kan betjenes udefra. om radiofjernstyring Fjernstyring af materiel og anlæg er kun tilladt, såfremt en funktionsfejl i sender eller modtager ikke indebærer nogen risiko for mennesker, dyr eller materiel, eller såfremt der er taget højde for en sådan risiko ved hjælp af andre sikkerhedsanordninger. Brugeren skal være informeret om, at fjernstyring af anlæg med risiko for ulykker, hvis fjernstyring overhovedet er tilladt, kun må ske, når der er direkte visuel kontakt med anlægget. Fjernbetjeningen må kun bruges, hvis portens bevægelse kan overskues og der ikke befinder sig personer eller genstande i bevægelsesområdet. Håndsenderen skal opbevares således, at utilsigtet betjening, f.eks. af børn eller dyr, er udelukket Brugeren af radioanlægget er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af andre telekommunikationsanlæg eller enkeltinstallationer (f.eks. radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme frekvensområde). Hvis der optræder væsentlige forstyrrelser, bedes De henvende Dem til rette telemyndighed med henblik på lokalisering af kilden til forstyrrelsen (radiopejling)! Brug ikke fjernbetjeningen i nærheden af steder eller anlæg (f.eks. lufthavne, sygehuse), som er følsomme over for radiosignaler. Typeskilt Typeskiltet er anbragt på svøbet til styringskabinettet. På typeskiltet findes portåbnerens nøjagtige typebetegnelse og produktionsdatoen (måned/år). Korrekt anvendelse Porte må ikke åbnes eller lukkes uden indstillet vægtudligning (spændte fjedre). Ellers bliver motoren (gearet) beskadiget eller ødelagt. Portåbneren er udelukkende beregnet til at åbne og lukke porte. En anden eller derudover gående anvendelse gælder som ikke bestemmelsesmæssig. For skader, der opstår gennem anden anvendelse, hæfter producenten ikke. Risikoen bæres alene af indehaveren. Herved bortfalder garantien. Porte, der automatiseres med en portåbner, skal opfylde de for tiden gældende normer og retningslinier: F.eks. EN 12604, EN Garageportåbneren må kun benyttes i teknisk fejlfri stand til det bereg-nede anvendelsesformål, ligesom også opmærksomheden henledes på de sikkerheds- og risikomæssige aspekter ved brugen, og anvisningerne i monterings- og betjeningsvejledningen (MBV) skal følges. Fejl, der påvirker sikkerheden, skal omgående afhjælpes. Portbladene skal være stabile og vridningsstive, dvs. de må ikke kunne bøje eller vride sig ved åbning eller lukning. Portåbneren kan ikke udligne defekter eller forkert montering af porten. Portåbneren må kun benyttes i tørre rum og i ikke-eksplosionsfarlige miljøer. Portåbneren må ikke benyttes i rum med aggressiv atmosfære (f.eks. saltholdig luft). 2

4 Generelle oplysninger Maks. tilladte portmål sprint 550 S 550 SL maks. bredde: -Svingport: mm -Sektionsport: mm -Fløjport **: mm -Sidesektioneret eller rundgående port mm -Vippeport: mm ca. højde -Svingport: mm -Sektionsport: mm -Fløjport: mm -Sidesektioneret eller rundgående port mm -Vippeport: mm Indkoblingsvarighed: % duo: 500 S 500 SL 650 SL maks. bredde: -Svingport: mm -Sektionsport: mm -Fløjport **: mm -Sidesektioneret eller rundgående port Skinne mm Skinne mm Skinne mm -Vippeport: mm ca. højde -Svingport: Skinne mm Skinne mm Skinne mm -Sektionsport: Skinne mm Skinne mm Skinne mm -Fløjport **: Skinne mm -Sidesektioneret eller rundgående port Skinne mm -Vippeport: Skinne mm Skinne mm Skinne mm Indkoblingsvarighed: % marathon: 550 SL 800 SL 1100 SL maks. bredde: -Svingport mm -Sektionsport: mm -Fløjport **: mm -Sidesektioneret eller rundgående port Skinne mm Skinne mm -Vippeport: mm ca. højde -Svingport: Skinne mm Skinne mm -Sektionsport: Skinne mm Skinne mm -Fløjport **: mm -Sidesektioneret eller rundgående port mm -Vippeport: Skinne mm Skinne mm Indkoblingsvarighed: % * Port iht. EN 12604, EN ** med standardbeslag til fløjport. Artikelnr Større porte kun på forespørgsel. 3

5 Tekniske data generelt Nom. spænding: V/AC Nom. frekvens: 50/60 Hz Belysning: maks. 32,5 V, maks. 34 W, BA 15s alternativ 24 V, 21 W, BA 15s Anvendelsestemperaturområde: C Beskyttelsesklasse IP 20 Arbejdspladsrelevant emissionsværdi: <75 dba - kun portåbner sprint 550 S 550 SL Max. træk- og trykkraft: N Nom. trækkraft: N Nom. strømforbrug: 0,6 0,7 A Nom effektforbrug: W Max. hastighed: mm/s Effektforbrug, standby: ~ 7 ~ 7 W Vægt: 17,0 17,0 kg Emballage (L x B x H): 1980 x 240 x 180 mm duo 500 S 500 SL 650 SL Max. træk- og trykkraft: N Nom. trækkraft: N Nom. strømforbrug: 0,5 0,5 0,7 A Nom effektforbrug: W Max. hastighed: mm/s Effektforbrug, standby: ~ 7 ~ 7 ~ 2 W Vægt: skinne 2600: 16,0 16,0 16,0 kg skinne 3000: 17,4 17,4 17,4 kg skinne 3400: 18,4 18,4 18,4 kg Emballage (L x B x H): -Drev 790 x 160 x 160 mm -Skinne x 160 x 50 mm -Skinne x 160 x 50 mm -Skinne x 160 x 50 mm marathon 550 SL 800 SL 1100 SL Max. træk- og trykkraft: N Nom. trækkraft: N Nom. strømforbrug: 0,7 0,8 0,9 A Nom effektforbrug: W Max. hastighed: mm/s Effektforbrug, standby: ~ 2 ~ 2 ~ 2 W Vægt: skinne 2600: 18,0 18,5 19,0 kg skinne 3400: 20,4 20,9 21,4 kg Emballage (L x B x H): -Skinne x 240 x 180 mm -Skinne x 240 x 180 mm Generelle oplysninger EF-producenterklæring Firmaet SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH Hans-Böckler-Straße D Kirchheim/Teck Erklærer, at portåbnerne: -sprint 550 S, 550 SL -duo 500 S, 500 SL, 650 SL -marathon 550 SL, 800 SL, 1100 SL opfylder de følgende retningslinier: -Maskinretningslinien 98/37/EF -Lavspændingsretningslinien 73/23/EWG -EF-retningslinien om elektromagnetisk forligelighed 89/336/EWG specielt er følgende normer/normudkast anvendt: -EN :2000, EN :2000, EN :1997, EN 954-1:1996 -DIN V VDE 0801, EN :1994 Henvisning: Ibrugtagning af portanlægget er forbudt, indtil det er konstateret, at portanlægget, hvori denne portåbner skal monteres, opfylder bestemmelserne i alle vedkommende og relevante EF-retningslinier. Kirchheim, Uwe Sommer Direktør EU-overensstemmelseserklæring Firmaet SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH Hans-Böckler-Straße D Kirchheim/Teck erklærer hermed, at det neden for anførte produkt ved forskriftsmæssig anvendelse opfylder de grundlæggende krav i henhold til artikel 3 i R&TTE-direktiv 1999/5/EF og at følgende normer er anvendt: Produkt: RF Remote Control for doors & gates Type: RM , RM , RX /4, RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM , RM , RM , RM TIGA, RM , RM01-868, RM , RM , RM Anvendte direktiver og normer: - ETSI EN : , -3: ETSI EN : , -3: DIN EN : Kirchheim/Teck, Frank Sommer Adm. direktør 4

6 Sikkerhedsanvisninger Den medleverede netledning må ikke afkortes eller forlænges. Strømforsyningens spænding skal stemme overens med den på portåbnerens typeskilt. Alle apparater, der skal tilsluttes eksternt, skal udvise en sikker adskillelse af kontakterne fra deres netspændingsforsyning efter IEC Aktive dele af portåbneren (spændingsførende dele, f.eks. C-skinnen) må ikke forbindes med jord eller med aktive dele eller beskyttelsesledere fra andre kredsløb. Ved anbringelsen af ledninger til de eksterne apparater skal IEC overholdes. Monteringsforberedelser Leveringsprogrammet duo Leveringsprogrammet kan være afvigende alt efter udførelsen af åbneren. Montering af gangdørssikring eller nødåbningslås Hvis der er en gangdør i porten, men ingen gangdørssikring, monteres der en gangdørssikring (se "Tilbehørsvejledning"). Hvis der ikke er nogen gangdør i porten, og der ikke er nogen anden indgang til garagen, monteres der en nødåbningslås eller et bowdenkabel til oplåsning udefra (se "Tilbehørsvejledning".) Leveringsprogrammet sprint / marathon Leveringsprogrammet kan afvige alt efter udførelsen af portåbneren. Skinnepakke: Bevægelsesløft 2600 mm: 2 C-skinner, 1 pneumatisk relæ "H", 1 pneumatisk relæ "V", 1 indskudsdel med styreledning (5000 mm), 1 kæde i kædekanalen, 1 skydedel Bevægelsesløft 3000 und 3400 mm: Se bevægelsesløft 2600 mm med tillæg af 1 loftsophæng. Automatikpakke: 1 styringshus (med følerledning, netkabel og belysning), 1 kørevogn, 1 plejlstang, 1 portbeslagsvinkel, 1 loftsophæng, 1 montage- og betjeningsvejledning, 1 montagepose Nødvendigt værktøj 2 C-skinner, 1 pneumatisk relæ "H", 1 pneumatisk relæ "V", 1 kæde (marathon), 1 kæde i kædekanal (sprint), 1 skydedel, 1 styringshus (med følerledning, netkabel og belysning), 1 kørevogn, 1 plejlstang, 1 portbeslagsvinkel, 1 loftsophæng, 1 montage- og betjeningsvejledning, 1 montagepose. 5

7 Sikkerhedsanvisninger Montering, tilslutning og førstegangsibrugtagning af garageportåbneren må kun foretages af fagfolk. Porten må kun bevæges, hvis der ikke befinder sig nogen mennesker, dyr eller genstande i bevægelsesområdet. Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten. Ved boring af monteringshullerne skal der benyttes beskyttelsesbriller. Portåbneren skal tildækkes under borearbejdet, således at der ikke kann trænge snavs ind i portåbneren. Vægge og loft skal være stabile. Portåbneren må kun monteres på en korrekt justeret port. En garageport, der er forkert justeret, kan forårsage alvorlige personskader. Porte skal være stabile, da de udsættes for store træk- og trykkræfter. Lette porte af kunststof eller aluminium skal evt. forstærkes før monteringen. Spørg forhandleren om råd. Portlåseanordninger skal fjernes eller gøres funktionsudygtige. Der må kun benyttes tilladt befæstigelsesmateriale (f.eks. dyvler, skruer). Befæstigelsesmaterialet tilpasses til lofts- og vægmaterialet. Kontrollér, atporten kører let. Porten skal være i ligevægt. Test : Porten åbnes halvt manuelt. Den skal blive stående i denne stilling. Kører porten enten op eller ned, skal portmekanismen justeres. Spørg forhandleren om råd. Afstanden mellem portens højeste åbningspunkt (THP, se fig.16) og loftet kontrolleres. Det må være på min. 35 mm og max. 100 mm, idet trækarmen må stå i en vinkel på max 30. Hvis afstanden er mindre, skal portåbneren flyttes bagud, og der skal monteres en forlænget trækstang; spørg forhandleren om råd. Porttyper og ekstra tilbehør* * Tilbehøret er ikke omfattet af leverancen. Montering generelt Tips om monteringen Kontroller leverancen, før monteringen påbegyndes, så sparer De tid og unødigt arbejde, hvis der skulle mangle en del. Monteringen kan foretages hurtigt og sikkert af to personer. Hvis portåbneren ikke kan monteres i midlen af porten, så kan den godt monteres forskudt. Men man skal her være opmærksom på, at porten ikke kan vride sig og som følge deraf klemme sig fast i køreskinnerne. Kontrol: Porten åbnes og lukkes gentagne gange med hånden på det sted, hvor portåbneren skal monteres. Hvis porten er let at betjene på dette sted (med den foreskrevne kraft), så kan portåbneren monteres. Nødoplukning: Ved en garage uden separat indgang (f.eks. slipdøre), skal den forhåndenværende nødoplukning af portåbneren kunne betjenes udefra. Derfor føres nødoplukning til ydersiden, det kan ske ved montering af et bowdenkabel eller en oplukningslås. Herunder skal backjump'en (dipswitch 6 ON) altid være slået til. Se kapitlet tilbehør Svingporte: Da den mekaniske låseanordning på en port med portåbner skal afmonteres eller gøres funktionsudygtig, kan det afhængigt af portkonstruktionen være muligt at åbne porten ca. 50 mm manuelt. For at modvirke dette kan der monteres fjedersnaplåse, som ud over selve portåbneren låser porten. Disse fjedersnaplåse er via et låsesæt tilsluttet til portåbneren, idet så først fjedersnaplåsene frigøres, når porten skal åbnes, og portåbneren først derefter begynder at åbne porten. Fløjport, rund- eller sidesektionsport: Ved portåbnere, der skyder en af de ovennævnte porte foran sig ved åbningen (se grafikken), skal polariteten: - af ledningerne på marathon - af ledningerne på sprint eller duo ombyttes på konnektoren. Porttype 1 Svingport Tilbehør Tilbehør ikke nødvendigt Yderligere impulsgivere er: Fjernbetjening, Radiocody, den indvendige radiotrykkontakt og nøgletrykkontakten. Ved Fjernbetjening, Radiocody eller den indvendige radiotrykkontakt skal der ikke installeres nogen forbindelsesledning til portåbneren, spørg Deres specialforhandler Sektionsport med Sektionsbeslag med enkelt køreskinne boomerang * Sektionsport med Sektionsbeslag uden dobbelt køreskinne boomerang * Rullejalousiport Tilbehør ikke nødvendigt Vippeport Kurvearm * Fløjdørsport Fløjdørsportbeslag * 5 Kurveport Spørg forhandleren 6

8 Formontering Tag drevet ud afemballagen. Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter. Montering sprint / marathon 1 Stik to C-skinner (1) sammen til anslag i overskubsdelen (2).. Ved marathon passes der på de ubehandlede sider. 5 6 Skru de to stålvinkler med langhuller (1) afog skru dem på loftsholderen (2) som vist. Demontér trækstangen (1). Klemmesikringen (2) udtrækkes, og bolten (3) fjernes. Montering Hvis afstanden mellem loft og C-skinnens underkant er over 245 mm, skal loftsophænget forlænges (med hulbåndsjern). 2 Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1). Skyd U-skive (5) og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1). 7 Portens højeste åbningspunkt (THP) findes: Porten åbnes, og den mindste afstand (min. 35 mm) mellem portoverkanten og loftet måles. Denne afstand mellem THP og underkanten af C-skinnen skal være på min. 5 mm og må max. være 65 mm, idet trækarmen må stå i en vinkel på max. 30 (se fig.21)! 3 Spænd kæden til markeringen (pil). 8 Garageporten kan monteres på overliggeren (S) eller i loftet (D). 4 Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel (4). 9 Find portens midte fortil (VM) og afmærk den på porten og overliggeren eller loftet. 7

9 Montering sprint / marathon 10 Placér en markering 74 mm til højre og til venstre for portmidten 15 Montér trækstangen (1): (VM) ud for overliggeren eller i loftet (se fig. 8). Sæt bolten (2) i, og sæt klemmesikringen (3) på. 11 Bor to huller(ø 10 x 65 mm dybe). Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller! Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager. Porten åbnes. Markeringen overføres fra portmidten til loftet (HM). Porten lukkes. 16 Træk én gang i nødoplukningskablet (N). Kørevognen (1) er frigjort. Tilspænd skruen (8) på overliggerbeslaget. Skub kørevognen (1) med trækstang (2) helt frem (3). Løsn evt. kontaktglideren (4). Portbeslagsvinklen (5) indstilles på portmidten (VM), og 5 boringer markeres. Der bores 5 huller. Brug skruer, der er egnet til portmaterialet. Benyt beskyttelsesbriller under borearbejdet. Sæt de 5 sekskantskruer (6) i og skru dem fast. Løsn kontaktglideren (4) og skub den helt hen til kørevognen (7). Skru skruen på kontaktglideren (4) fast. 12 Sæt dyvlerne (1) i. Løft portåbneren (2) fortil. Skru overliggerbeslaget (3) fast fortil med to skruer (4) og underlagsskiver (5). Styringskabinettet (6) skal beskyttes mod beskadigelser! 17 Loftholdere, der rager frem (4), afkortes (f.eks. saves af og afgrates). Løsn den bageste kontaktglider (1) løsnes og skub den helt tilbage til anslaget (2). Åbn porten (3) manuelt. Kontaktglideren (1) skydes helt hen til kørevognen (5). Skru skruen på kontaktglideren (1) fast. 13 Portåbneren løftes op Loftholderen (1) indstilles. Stillingen bør ligge i området (B = mm). Der skal benyttes sikre og stabile stiger! 14 Portåbneren rettes horisontalt ind efter portmidten bagtil (HM). Afmærk hullerne. Bor to huller (Ø 10 x 65 mm dybe). Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller! Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager. Sæt dyvlerne (1) i. Sæt de to skruer (2) med underlagsskiver (3) i, og skru (2) dem fast. Ret C-skinnen (4) ind i højden. Flyt evt. skruerne (5), og skru dem (5) fast 8

10 Montering og tilslutning af trykkontakt Brugeren må ved aktivering af trykkontakten ikke stå i portens bevægelsesområde og han skal kunne se porten direkte. Trykkontaktledningen (længde 7 m) må aldrig føres langs med en strømledning, det kan bevirke forstyrrelser i styringen. Trykkontaktledningen er ved leveringen tilsluttet til styringen. Trykkontaktledningen anbringes fast. Montering sprint / marathon 18 Montér trykkontakten (1) på et egnet, godt tilgængeligt sted i garagen. Mindstehøjde over gulvet: 1,6 meter. Trykkontakten (1) må ikke monteres i portens bevægelsesområde. Trykkontaktledningen (2) installeres i garagen. Ledningsenden tilsluttes til trykkontakten (1) Montering af stikkontakt/stikdåse Stikdåsen må kun monteres af en faglært elektriker. Stikdåsen sikres med en sikring (16A træg). Overhold gældende VDE-standarder! 19 Stikkontakten/stikdåsen (1) monteres i loftet med en afstand på ca. 0,5 m fra styringskabinettet (2). Installér forbindelsesledningen fra stikkontakten/stikdåsen til elnettet og tilslut den. Sæt ikke stikket i stikkontakten/stikdåsen endnu! 9

11 V V Montering duo Udvalg indbygningsvarianter Vælg den ønskede indbygningsvariant. Ved indbygningsvariant (B) skal strømforsyningen bygges om 5 a b 90 c Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1).Skyd U-skive (5) og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1). Formontage indbygningsvariant A/C ATag drevet ud afemballagen. Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter. 6 7 Spænd kæden til markeringen (pil). Her skal ikke spændes, er spændt fra fabrikken. 1 2 Løsn kontaktglideren (1), skub den i pileens retning og klap kædekanalen (2) ud. Skyd kørevognen (1) ind på kædekanalen. Derved griber kæden (2) ind i kædehjulet (3). Hvis kædehjulet (3) ikke vil dreje, trækkes én gang i nødåbningen (N). Kædehjulet (3) er så låst op Skyd loftsophænget (1) på C-skinnen (2). Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel (4). 3 4 Skyd kørevognen (1) ind i C-skinnen (2). To C-skinner (1) sættes sammen til anslag i overskubsdelen (2) 10

12 Formontage indbygningsvariant B Portåbneren tages ud afemballagen. Emballagen bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter. Montering duo 6 Sæt spændelement (1) i kæden (2) og drej det 90,Skyd indskudsdelen (6) ind og stik den gennem spændelementet (1).Skyd U-skive (5) og fjeder (4) på spændbolt (3) og skru spændbolt (3) i spændelementet (1). 1 2 Løsn kontaktglideren (1), skub den i pileens retning og klap kædekanalen (2) ud. Skyd kørevognen (1) ind på kædekanalen. Derved griber kæden (2) ind i kædehjulet (3). Hvis kædehjulet (3) ikke vil dreje, trækkes én gang i nødåbningen (N). Kædehjulet (3) er så låst op. 7 8 Spænd kæden til markeringen (pil). Her skal ikke spændes, er spændt fra fabrikken. 3 4 Skyd kørevognen (1) ind i C-skinnen (2). To C-skinner (1) sættes sammen til anslag i overskubsdelen (2) Skyd loftsophænget (1) på C-skinnen (2). Fastgør cambervinkel (2) med skrue (1) og møtrik (3) på indskudsdel (4). 11

13 Montering Montering duo 11 Hvis afstanden mellem loft og C-skinnens underkant er over 245 mm, skal loftsophænget forlænges (med hulbåndsjern). Find portens højeste punkt (THP): Porten åbnes, og den mindste afstand (min. 35 mm) mellem portoverkanten og loftet måles. Denne afstand mellem THÅ og underkanten af C-skinnen skal være på min. 5 mm og må max. være 65 mm, idet trækarmen skal stå i en vinkel på max. 30 (se fig.21)! S D VM 16 Dyvler (1) isættes. Portåbner (2) løftes fortil. Overliggerbeslag (3) fastgøres fortil med 2 skruer (4) og underlagsskiver (5). Portåbneren (2) løftes op Loftsholderen (1) rettes ind. Stillingen bør ligge i området (B = mm). 15 Der skal benyttes sikre og stabile stiger! 12 Portåbneren kan monteres på overliggeren (S) eller i loftet (D) Find portens midte fortil (VM) og afmærk den på porten og overliggeren eller loftet HM 18 Portåbner indjusteres horisontalt efter portmidten bagtil (HM). Hullerne opmærkes. Der bores to huller (Ø 10 x 65 mm dybe). Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller! Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager. Dyvler (1) isættes. To skruer (2) med underlagsskiver (3) isættes. Skruerne fastspændes. Justér C-skinne (4) ind i højden. Forskyd evt. skruerne (5), og skru dem (5) fast igen. 10mm 74mm 74mm VM 65mm Placér en markering 74 mm til højre og venstre for portmidten ud for overliggeren eller i loftet (se fig. 11). Bor to huller (Ø 10 x 65 mm dybe). Under borearbejdet skal der benyttes beskyttelsesbriller! Vær opmærksom på loftstykkelsen, specielt ved elementgarager. Porten åbnes. Markeringen overføres fra portmidten til loftet (HM). Porten lukkes Trækstangen (1) monteres: Bolten (2) føres ind, og klemsikringen (3) skydes på. Portbeslagsvinklen (4) fastgøres på trækstangen (1) med den korte bolt (5). Klemsikringen (3) skydes på. Træk én gang i nødåbningssnoren (N). Låsen til kørevognen (1) er nu frigjort. Tilspænd skruen (8) på overliggerbeslaget. Skub kørevogn (1) med trækstang (2) helt frem (3). Løsn evt. kon-taktglider (4). Justér portbeslagsvinkel (5) ind efter portmidten og afmærk 5 huller. bor 5 huller (Ø 5 mm). Brug skruer, der passer til portmaterialet. Brug beskyttelsesbriller under boring! 5 sekskantskruer (6) isættes og tilspændes fast. Skydekontakten (4) løsnes og skydes helt hen til kørevognen (7). Skru skruen på kontaktglideren (4) fast.

14 Montering duo Indbygningsvariant A/B 21 Bageste kontaktglider (1) løsnes og skydes helt bagud til anslag (2). Porten (3) åbnes manuelt. Loftholdere, der rager frem (4), afkortes (f.eks. saves af og afgrates). Skyd kontaktglider (1) helt hen mod kørevogn (5) til stop (6). Skru skruen på kontaktglideren (1) fast. Montering og tilslutning af kontrolkassen Udvalg indbygningsvarianter Brugeren må ved betjening af trykkontakten (1) ikke stå i portens bevægelsesområde, og han skal kunne se porten direkte. 24 Vælg en passende plads til styringshuset (1) i nærheden afen eksisterende stikdåse. Mindste højde fra gulvet 1,60 m. Styringshusets (1) monteringsposition bemærkes. Maksimallængden på styreledningen (2) på 6900 mm skal overholdes, må ikke forlænges! Installér en styreledning (2) (24V) til kontrolkassen i garagen. Strømstikket må ikke sættes i endnu! 25 Afmærk fastgørelsespunkterne vandret på væggen med en afstand på 110 mm. Bor to huller (Ø 6 x 40 mm dybe). Sæt dyvler (2) I hullerne i væggen. Pas på ikke at komme til at bore i el-ledningen til stikkontakten! Netstikket må ikke sættes i endnu. 23 Kablet skal udlægges, så det ved variant A bliver muligt at demontere strømforsyningen (udlægges med sløjfe, når kablet udlægges i ret vinkel med C-skinnen) A B 1 4 C 3 ca 15 cm 1 26 Løsn trækaflastningen (1) på kontrolkassens begside. Før styreledningens (2) ende ind i kontrolkassen (4) fra bagsiden. Netkabel (3) og styreledning (2) sikres med trækaflastning (1). 23 Løsn skruen (3) på kontrolkassen (1), tag lyshætten (2) af. Demonter (4) styring. Styring (4) må kun berøres langs kanten! Pas på ikke at berøre de elektroniske komponenter! 13

15 Montering duo 26 2 A B 1 4 C 3 ca 15 cm 27 Tilslutning af styreledningen (5): Tilslut lederen med 3-tallet (grøn) til klemme 3 og 4-tallet (rød) til klemme 4 på stikket (2). Om nødvendigt afkortes styreledningen(1). 26 Løsn trækaflastningen (1) på kontrolkassens begside. Før styreledningens (2) ende ind i kontrolkassen (4) fra bagsiden. Netkabel (3) og styreledning (2) sikres med trækaflastning (1). Ved fløjporte tilsluttes ledningen med påtrykket 3 (grøn) til klemme 4 og med påtrykket 4 (rød) til klemme 3 på konnektoren (2). 28 Fiksér kontrolkassen med to skruer (1) på væggen. Juster kontrolkassen ind og skru den fast. 27 Tilslutning afstyreledningen (5): Tilslut lederen med 3-tallet (grøn) til klemme 3 og 4-tallet (rød) til klemme 4 på stikket (2). Om nødvendigt afkortes styreledningen (1) Styringsplatinen (1) påsættes på konnektoren (2) og skydes nedad ind I huset. Lyshætten (2) sættes på, skruen (3) tilspændes. 28 Ved fløjporte tilsluttes ledningen med påtrykket 3 (grøn) til klemme 4 og med påtrykket 4 (rød) til klemme 3 på konnektoren (2). Sæt styringshuset løst op med 4 skruer (1), indstil og skru fast. Med leveringen følger 2x dyvler, 2x skruer. Indbygningsvariant C Sæt styringsplatin (1) på den direkte stikliste (2) og skyd den ind i huset. Lyshætten (2) sættes på, skruen (3) tilspændes Vælg en passende plads til styringshuset (1) i nærheden afen eksisterende stikdåse. Styringshusets (1) monteringsposition bemærkes. Maksimallængden på styreledningen (2) på 6900 mm skal overholdes! Installér en styreledning (2) (24V) til kontrolkassen i garagen. Strømstikket må ikke sættes i endnu! Bor 4 huller (Ø 6 x 40 mm dyb). sæt dyvler (2) i borehullerne. Med leveringen følger 2x dyvler, 2x skruer. Pas på ikke at komme til at bore i el-ledningen til stikkontakten! Netstikket må ikke sættes i endnu! 14

16 Montering af stikkontakt/stikdåse Stikdåsen må kun monteres af en faglært elektriker. Stikdåsen sikres med en sikring (16A træg). Overhold gældende VDE-standarder! Montering duo 32 Trykkontakten (1) monteres på et egnet, let tilgængeligt sted i garagen. Mindstehøjde over gulvet: 1,6 meter. Trykkontaktledningen (2) installeres i garagen. Ledningsenden tilsluttes til trykkontakten (1). Skruen (3) på styringskabinettet (7) løsnes, lyshætten (4) tages af. 31 Stikkontakten/stikdåsen (1) monteres i loftet med en afstand på ca. 0,5 m fra styringskabinettet (2). Installér forbindelsesledningen fra stikkontakten/stikdåsen (1) til elnettet og tilslut den. Sæt ikke stikket (3) i stikkontakten/ stikdåsen endnu! Montering og tilslutning af ekstra trykkontakt Kun nødvendigt, hvis en ekstra trykkontakt (10) bliver påkrævet foruden den monterede. Brugeren må ved betjening af trykkontakten ikke stå i portens bevægelsesområde, og han skal kunne se porten direkte. Ledningen til trykkontakten må aldrig trækkes langs med den strømførende ledning, idet dette kan forårsage forstyrrelser i styringen.. 33 Styreprintet (8) trækkes opad og ud huset og trækkes afkonnektoren (9). Der må kun tages på printet (8) lang med kanten! De elektroniske komponenter må ikke berøres! Trykkontaktledningen (2) tilsluttes til klemme 5+6 afden direkte konnektor (9). Styringsplatinen (8) påsættes på konnektoren (9) og skydes nedad ind i huset. Lyshætten (4) sættes på, skruen (3) tilspændes. 15

17 Ibrugtagning generelt Sikkerhedsanvisninge Efter montering af portåbneren skal den for portåbnerens montering ansvarlige person i henhold til maskinretningslinien 98/37/EF udfærdige en EF-konformitetserklæring for portanlægget og anbringe CE-mærket samt et typeskilt. Dette gælder også i privatsektoren og også, hvis portåbneren eftermonteres på en manuelt betjent port. Disse dokumenter samt monterings- og betjeningsvejledningen til portåbneren skal opbevares af indehaveren. Kraftindstillingen er af betydning for sikkerheden og skal foretages med den største omhu. Ved utilladelig høj kraftindstilling kan mennesker eller dyr komme til skade og genstande blive beskadiget. Vælg kraftindstillingen så lav som mulig, således at forhindringer registreres hurtigt og sikkert. Yderstillinger port LUK + ÅBN, indstilling Under indstillingsarbejderne skal porten åbnes og lukkes med hånden, ikke med det integrerede drev. Portåbnerens kørevej kan forlænges eller forkortes ved hjælp af kontaktglideren (1 + 4). Kontrollér om porten åbner og lukker helt. Hvis det ikke er tilfældet, skal kørevejen indstilles. Yderstilling port LUK Indlæring af portåbneren Styringen har en automatisk kraftindstilling. Ved portbevægelserne "Åbn" og "Luk" indlæser styringen automatisk den nødvendige kraft og lagrer den, når yderstillingerne nås. Lås løbevogn: Træk én gang i nødudløsningstovet (N), hvis løbevognen (1) er udløst. Sæt netstikket i. Løsn kontaktglider (4), forskyd den og skru den fast, indtil porten lukker. Kontrollér yderpunktet ved at åbne og lukke. Gentag evt. Til porten lukker helt. Yderstilling port ÅBEN Luk porten, tryk tasten (1). Løsn kontaktglider (1), forskyd den og skru den fast, indtil porten åbner. Kontrollér yderpunktet ved at lukke og åbne. Gentag evt. Til porten lukker helt. Indlæring af portåbneren Forløb alt efter portåbner. Se ibrugtagning sprint / marathon eller duo. Reset styring Reset styring afhængig afdrevtype, se Drift/Betjening Det følgende forløb gennemføres 2x: Tryk 1x på trykkontakt (1) Porten åbnes til kontaktglideren (H, Port ÅBEN) Lampen (2) blinker Trykkontakten (1) trykkes 1x Porten lukkes til kontaktglideren (V, Port LUKKET) Lampen (2) blinker Lampen (2) lyser, kraftværdierne er indlært Indlæs og gem kraftværdier, når pæren (2) ikke længere blinker. Drevet programmeret med succes! 16

18 Ibrugtagning generelt Indstilling af maksimal kraft Kun "sprint 550 S / duo 500 S" Kraftindstillingen kontrolleres regelmæssigt, dog min. 1x årligt for korrekt funktion, se Vedligeholdelse og pleje. Afprøv nødudløsning Ved sektionerede og rundgående porte kan du aktivere backjump'en med dipswitch 6, det aflaster drev- og portmekanikken. Enklere aktivering af nødudløsningen. Hvis kraften ikke er tilstrækkelig til at åbne eller lukke porten helt, kan kraften øges af sagkyndigt personale ved at dreje potentiometret mod højre. Derefter skal der altid gennemføres en kraftmåling efter EN Den maksimale kraft resulterer automatisk af den tillærte kraft og en ekstra kraft, der indstilles med potentiometret. Venstre anslag af dette potentiometer (-) betyder den mindste ekstra kraft, højre anslag (+) den største ekstra kraft. Hvis indstillingen ændres under åbning eller lukning, indlæses denne forandring fra yderstilling port LUK ved næste start. Efter indstilling af den maksimale kraft kan det være nødvendigt at justere yderstillingerne port ÅBN eller LUK, hvis den ønskede placering ikke nås sprint 550 S Luk porten. Træk nødudløsningen (N) én gang. Træk nødudløsningen 1x. Åbn porten manuelt og luk den igen. Hvis nødudløsningen ikke kan aktiveres, skal stopkontakten (4) løsnes og skydes et stykke i retningen (7). Åbn og luk porten igen med drevet. Afprøv nødudløsningen igen. Lysvinduet (1) aftages. Drej potentiometer (3) helt til venstre (4). Test af kraftindstilling Hver gang porten bevæger sig, efterprøver styringen de lagrede kraftværdier mod de faktisk påkrævede værdier og tilpasser automatisk de lagrede værdier, når yderstillingerne nås. Afprøvning: Se Vedligeholdelse og pleje duo 500 S Håndsender, indlæring Se Radiomodtager Løsne skrue (2). tag lysvinduet (1) af. Drej potentiometeret (3) helt til venstre (4). Prøvekørsel: Luk porten. Tryk 1x på trykkontakt (6) Porten åbnes til kontaktglideren Tryk 1x på trykkontakt (6) Porten lukkes til kontaktglideren Hvis en portyderstilling ikke nås, skal krafttolerancen forøges. Fo-rudsætningen er en korrekt indstillet kørevej. Drej potentiometer (3) ca.10 grader til højre (5) Gentag prøvekørselen indtil porten når det øverste og nederste yderpunkt. Lysvinduet (2) isættes. Skruen (1) tilspændes. 17

19 Sikkerhedsanvisninger Med henblik på sikker drift skal de lokale sikkerhedsbestemmelser, som er gældende for dette anlæg, overholdes!! Nærmere oplysning herom fås ved henvendelse til elforsyningsselskaberne, DEMCO og Arbejdstilsynet. Brugeren er ikke beskyttet mod forstyrrelser forårsaget af andre telekommunikationsanlæg eller enkeltinstallationer (f.eks. radiosignalanlæg, som på reglementeret vis benytter samme frekvensområde). Hvis der er problemer med modtagelsen, skal batteriet i håndsenderen evt. udskiftes. Display- og tastforklaring Læretast Omskifter radiomodtageren til forskellige driftsmåder: Lære-, slette-, normaldrift 2 Intern antenne 3 LED Angiver, hvilken kanal der er valgt. 3.1 LED radiokanal LED radiokanal 2 4 tilslutning til ekstern antenne (4), kun marathon Hvis rækkevidden med den interne antenne ikke skulle slå til, kan en ekstern antenne isættes. Se Tilbehør 5 Håndsendertast 6 Ekstern antenne Radiomodtager Håndsendertast, afbrydelse; radiomodtager, sletning Hvis en bruger af et fælles garageanlæg flytter og gerne vil have sin håndsender med, skal alle håndsenderens fjernstyringskoder slettes i radiomodtageren. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at slette alle håndsenderens taster og tastkombinationer! Tryk på kodningstasten (1) og hold den inde i 5 sek., indtil en LED begynder at blinke (ligegyldigt hvilken). Slip kodningstasten (1) - radiomodtageren befinder sig nu i sletningsmodus. Tryk på den tast på håndsenderen, hvis kode skal slettes i radiomodtageren - LED'en slukker. Sletning er afsluttet. Gentag disse trin for alle taster og tastkombinationer. Sletning af en kanal i radiomodtageren Læretasten (1) trykkes og holdes nedtrykket - 1x for kanal 1, LED (3.1) lyser - 2x for kanal 2, LED (3.2) lyser -LED'en lyser, alt efter hvilken kanal der er valgt. Efter 5 sekunder blinker LED'en - efter yderligere 10 sekunder lyser LED'en. Slip kodningstasten (1) - sletningen er afsluttet. Sletning af radiomodtagerens lager Hvis en håndsender bortkommer, skal alle kanaler af sikkerhedsmæssige grunde slettes på radiomodtageren! Derefter skal radiomodtageren have genindkodet alle håndsendere. Læretasten (1) trykkes og holdes nedtrykket. - Efter 5 sekunder blinker LED'en - efter yderligere 10 sekunder lyser LED'en. - Efter i alt 25 sekunder lyser alle LED'er. Læretasten (1) slippes - sletteforløbet er afsluttet. Håndsender, indlæring Læretasten (1) trykkes - 1x for kanal 1, LED'en (3.1) lyser. - 2x for kanal 2, LED'en (3.2) lyser. -Hvis der ikke sendes nogen kode i løbet af10 sek., skifter radiomodtageren over til normal funktion. -Afbrydelse afkodningsmodus: Tryk på kodningstasten (1) flere gange, indtil der ikke mere lyser nogen LED'er. Tryk den ønskede taste på fjernbetjeningen, indtil LED-lampen slukker - alt afhængig af den valgte kanal.fjernbetjeningen har overgivet radiokoden til radiomodtageren. LED'en slukker- indlæringen er afsluttet. Indlæring af yderligere håndsendere. De øverste trin gentages. Max. 112 lagerpladser står til rådighed for hver radiomodtager. Tilslutning af ekstern antenne Hvis radiomodtagerens interne antenne ikke sikrer tilfredsstillende modtagelse, kan der tilsluttes en ekstern antenne. Antennekablet må ikke udøve nogen mekanisk belastning på radiomodtageren; montér en trækaflastning. Eksterne antenne (6) tilsluttes til tilslutning (4). 18

20 Sikkerhedsanvisninger Børn, handikappede personer eller dyr skal holdes væk fra porten. Grib aldrig fat i en kørende port eller i dele, der bevæger sig. Kør først gennem porten, når den er helt åbnet. Der kan være fare ved mekanismen eller portens lukkekanter på grund af klemme- og skæresteder. Åbning af porten Drift/betjening Træk én gang i nødoplukningskablet (N): Portåbneren frigøres, således at porten kan bevæges manuelt. Der trækkes én gang til i nødoplukningskablet (N): Portåbneren raster ind, porten lader sig kun bevæge med motoren. Hvis porten har en gangdør, men ingen gangdørssikring, monteres en gangdørssikring (se "Tilbehørsvejledning"). Hvis porten ikke har nogen gangdør og garagen ikke har nogen anden indgang - monteres der en nødoplukningslås eller et bowden-kabeltræk til oplukning udefra (se "Tilbehørsvejledning"). Styringsreset sprint/duo S Tryk 1x på trykkontakten (1) eller tasten på handsenderen. Hvis der trykkes på tasten, mens porten er på vej "OP", bliver porten stående. Afhængigt af DIP-kontakt 7. Hvis der trykkes endnu en gang, lukker porten. Lukning af porten Tryk 1x på trykkontakten (1) eller tasten på handsenderen. Hvis der trykkes på tasten, mens porten er på vej "NED", bliver porten stående. Afhængigt af DIP-kontakt 7. Hvis der trykkes endnu en gang, åbner porten. Impulsrækkefølge for portens bevægelse Impulsrækkefølgen indstilles med DIP-kontakt 7. Standardindstilling for alle portåbnere åbn - stop - luk - stop - åbn - og så videre Kun SL-portåbnere Impulsrækkefølgen indstilles med DIP-kontakt 7. DIP 7 OFF: - åbn - stop - luk - stop - åbn - og så videre DIP 7 ON: - Trykkontakt 1: åbn - stop - åbn - stop - og så videre - Trykkontakt 2: luk - stop - luk - stop - og så videre Nødoplukning Fare for nedstyrtning! Ved nødoplukning kan porten åbnes eller lukkes af sig selv p.g.a. fjederbrud eller en forkert indstilling af vægtudligningen. Portåbneren kan beskadiges eller ødelægges. Låsning og oplåsning kan ske i enhver stilling af porten. Tasten(1) trykkes, glødelampen (2) slukkes. Tasten(1) trykkes, indtil glødelampen (2) blinker. Tasten(1) slippes - kraftværdierne slettet. Styringsreset sprint/duo SL Tasten(1) trykkes, indtil glødelampen (2) slukkes. Glødelampen slukket - kraftværdierne er slettet, tasten (1) slippes. Styringsreset marathon Tasterne (1+2) trykkes, indtil glødelampen (3) slukkes. Glødelampen slukket - kraftværdierne er slettet, tasterne (1+2) slippes. 19

21 Drift/betjening Mellemstop Ved et mellemstop fremkaldt ved aktivering af en trykkontakt eller af håndsenderen stopper portåbneren straks. Ved den næste kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se "Impulsrækkefølge for portbevægelsen". Overbelastningsbeskyttelse Hvis portåbneren bliver overbelastet under åbning eller lukning, registrerer styringen dette og stopper portåbneren. Efter ca. 20 sekunder eller efter nulstilling af styringen (x) frigiver styringen atter overbelastningssikringen. Portåbneren kan nu genoptage driften. Sikkerhedsstop 1 (kraftafbrydelse) Kun ved sprint SL-, duo SL- og marathon SL-portåbnere! Ved en kraftafbrydelse - stopper portåbneren eller går tilbage. Ved næste kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se Impulsrækkefølge af portbevægelsen. -Sikkerhedsstop ved lukning afporten - porten går tilbage -Sikkerhedsstop ved åbning afporten - porten stopper Sikkerhedsstop 2 (kraftafbrydelse) Kun ved sprint S- og duo S-portåbnere! Drift efter strømudfald I tilfælde af strømudfald bevares de indprogrammerede kraftværdier i hukommelsen. Portåbnerens første bevægelse efter et strømudfald er altid en åbning af porten. Hvad er trykknap 2 til, kun på SL-portåbnere? Defineret åbning og lukning (2-kanaldrift) Hvis denne funktion anvendes, kan en 2. trykkontakt tilsluttes. Indstillinger se Ekstrafunktioner. Her kan så porten åbnes med den ene trykkontakt og lukkes med den anden. Ved en kraftafbrydelse - stopper portåbneren eller går tilbage. Ved næste kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se Impulsrækkefølge af portbevægelsen. -Sikkerhedsstop ved lukning afporten - porten går tilbage -Sikkerhedsstop ved åbning afporten - porten stopper Hvis portåbneren kører 2x mod en hindring (f.eks.: Først i retning port ÅBN og så i retning port LUK), kan portåbneren kun køres til yderstilling med nedtrykket trykkontakt - glødelampen blinker. Tilbagestilling af portåbneren: Adskilles fra lystnettet og tændes igen - glødelampen lyser. Sikkerhedsstop 3 (Sikkerhedsindgang) Ved udløsning af sikkerhedsindgangen (f.eks. nogen går gennem lysbarrieren) - stopper portåbneren, går tilbage eller åbnes, alt efter indstillingen af DIP-kontakten: - DIP-kontakt DIP-kontakt 2 (kun S-portåbnere) Se kapitlet "Hindringskonstatering" for den pågældende portåbnertype. Ved den næste kommando kører portåbneren i den modsatte retning, se Impulsrækkefølge af portbevægelsen. Fabriksindstillinger: -Udløsning afsikkerhedsindgangen ved lukning afporten - Porten går tilbage -Udløsning afsikkerhedsindgangen ved åbning afporten - Ingen reaktion (porten åbnes) 20

22 Funktioner og tilslutninger marathon Generelle henvisninger DIP-kontakt er ved udlevering i stilling OFF, alle ekstrafunktioner afbrudt. Hindringskonstatering (DIP 1, 2 +3) Defineret åbning og lukning (DIP 7) Trykkontakt/radiokanal 1 åbner, og trykkontakt/radiokanal 2 lukker porten. 2-kanaldrift kan også benyttes med blot 2 trykkontakter eller blot med håndsendere. Forudsætning: DIP-kontakt 8 OFF, 2 trykkontakter tilsluttet eller 2 håndsendertaster indlært. DIP-kontakt 7 OFF deaktiveret ON aktiveret Hindring ved åbning af porten Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes (f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 1. DIP-kontakt 1: Reaktion af portåbneren ved åbning af porten OFF ingen reaktion (ved kraftafbrydelse stopper porten) ON portåbneren stopper porten (ingen reaktion ved 8,2kOhm eller Fraba-systemvurdering) Hindring ved lukning af porten Hvis porten støder på en hindring, eller sikkerhedsindgangen afbrydes (f.eks. nogen går gennem lysbarrieren), konstaterer portåbneren det og reagerer alt efter indstillingen af DIP-kontakt 2 eller 3. DIP-kontakt 2: Funktion sikkerhedstilslutning 1, klemme OFF portåbnerkontakt til lysbarrieren ON 8,2 kohm (sikkerhedskonnektor, ingen funktion ved port åben) DIP-kontakt 3: Reaktion af portåbneren ved lukning af porten OFF portåbneren stopper og åbner porten et stykke, den går tilbage ON portåbneren stopper og åbner porten helt Forvarslingstid (DIP 5) Advarselslyset blinker i 3 sekunder efter tryk på trykkontakten eller håndsenderen, før portåbneren starter. Hvis trykkontakten eller håndsenderen aktiveres igen inden for dette tidsrum, afbrydes forvarslingstiden. Forvarslingstiden virker både på den interne belysning og på et tilsluttet advarselslys. DIP-kontakt 5 OFF deaktiveret ON aktiveret, den interne belysning og advarselslyset blinker i 3 sekunder Delvis åbning (DIP 8) Denne funktion åbner porten delvist, alt efter indstillingen. Anvendelseseksempler: Udluftning af garagen, åbning af sidesektionsport til persongennemgang, o.m.a. Til delåbningen behøver man to taster eller en håndsender. DIP-kontakt 8 OFF deaktiveret ON aktiveret, DIP-kontakt 7 ude af funktion Delvis åbning med 2 trykkontakter En ekstra trykkontakt monteres og tilsluttes som trykkontakt 2 på klemme Trykkontakt 1 åbner altid porten helt. Hvis porten er delvis åbnet med trykkontakt 2, åbner et tryk på trykkontakt 1 porten helt. Trykkontakt 2 udfører den delvise åbning af porten, men kun hvis porten er lukket. Hvis porten skulle være helt åbnet med trykkontakt 1 eller delvist åbnet med trykkontakt 2, lukker et gentaget tryk på trykkontakt 2 porten. Forløb 1. Luk porten 2. DIP-kontakt 8 ON: Aktiverer delvis åbning. - Lad altid DIP-kontakt 8 stå på ON, OFF-stillingen sletter straks den indstillede delvise åbning. 3. Tryk på trykkontakt 2 (porten åbner fra yderstillingen "LUKKET"). - Porten åbner, indtil der trykkes én gang til på trykkontakt 2, eller porten når yderstillingen "Port ÅBEN". 4. Tryk på trykkontakt 2 trykkes, når porten har nået den ønskede stilling. 5. Luk porten med trykkontakt 2. Delvis åbning lagret, og et tryk på trykkontakt 2 åbner porten indtil den lagrede indstilling. Sletning af indstillingen for den delvise åbning: DIP-kontakt 8 stilles på OFF. Delvis åbning med håndsender (2-kanaldrift) 2 taster på håndsenderen indlæres: F.eks. tast 1 på radiokanal 1 og tast 2 på radiokanal 2 Radiokanal 1 har altid den samme funktion som trykkontakt 1, klemme 2+3 Radiokanal 2 har altid den samme funktion som trykkontakt 2, klemme 4+5 Forløb som beskrevet ovenfor. Backjump (DIP 6) Ved sektionerede og rundgående porte kan du aktivere backjump'en med dipswitch 6, det aflaster drev- og portmekanikken. Enklere aktivering af nødudløsningen. Tjener til aflastning af port- og portåbnermekanismen. Portåbneren kører - efter at have nået yderstillingen for port LUKKET - et lille stykke i retning mod ÅBN port og aflaster således mekanikken. DIP-kontakt 6 OFF deaktiveret ON aktiveret 21

23 Funktioner og tilslutninger marathon Automatisk lukning Ved drift med automatisk lukning overholdes normen EN (f.eks. lysbarriere-1 monteres). Der kan yderligere tilsluttes en ekstra lysbarriere til sikkerhedstilslutning 2, den tjener som øverste indtrækningssikring. Porten lukker automatisk efter en på potentiometret indstillet åbningstid. Porten kan kun åbnes med en kommando via en trykkontakt eller håndsender, men ikke lukkes. Ved åbning kan porten ikke stoppes med en kommando. Hvis der ved automatisk lukning af porten på ny gives en kommando, åbnes porten helt. En kommando under åbningstiden, får denne til at begynde forfra. Funktionen delvis åbning er deaktiveret ved automatisk lukning. Den interne belysning kan benyttes som advarselslys-2, herunder skal den interne belysning afklemmes og et ekstra eksternt advarselslys-1 tilsluttes. Den interne belysning og et tilsluttet eksternt advarselslys har samme reaktion ved automatisk lukning, de blinker. Eksempel: - Eksternt advarselslys-1 tilsluttet til klemme Monteringssted udvendige side af garagen - Advarselslys-2 tilsluttet til klemme Monteringssted indvendige side af garagen. Variant 2: Automatisk lukning + fotocelle Manuel afbrydelse af automatisk lukning, kontakten monteres i lysbarrierens tilførselsledning. Som beskrevet ovenfor, dog lukker portåbneren porten 5 sekunder efter, at der er kørt gennem fotocellens lysstråle. Indstillinger: -Potentiometeret indstilles til den ønskede tid (1-120 sekunder). -DIP-kontakt 1, OFF. -DIP-kontakt 4 ON. -Andre DIP-kontakter efter ønske. Variant 3: Automatisk lukning + sikkerhedskontaktliste + fotocelle Manuel afbrydelse af automatisk lukning, kontakten monteres i lysbarrierens tilførselsledning. Som beskrevet ovenfor, dog lukker portåbneren porten 5 sekunder efter, at der er kørt gennem fotocellens lysstråle. Tilslut fotocelle i række til sikkerhedskontaktlisten på klemmerne 6 og 7. Indstillinger: -Indstil potentiometer på den ønskede tid (1-120 sekunder) -DIP-switch 1, OFF -DIP-switch 2, 4 ON -andre dipswitche efter ønske Direkte stikliste 24-polet Tilladte kabeltværsnit: maks. 1,5 mm². Åbningstid tilsluttes og afbrydes med potentiometret: - Tid indstillelig sekunder - Afbrydelse -> anslag t.v. Reaktion af portåbneren ved udløsning af sikkerhedsindgangene Ved port lukkes: Portåbneren åbner altid porten helt, uafhængigt af indstillingen af DIP-kontakt 3 Ved port åbnes: Portåbnerreaktion alt efter indstillingen af DIP-kontakt 1. Variant 1: Automatisk lukning Funktionen "automatiske lukning" aktiveres, når yderstillingen "Port ÅBEN" nås - fra dette øjeblik begynder nedtællingen af den med potentiometret indstillede tid. Hvis der afgives en kommando inden for dette tidsrum, begynder tiden forfra igen. Indstillinger: -Potentiometeret indstilles til den ønskede tid (1-120 sekunder). -DIP-kontakt OFF. -Andre DIP-kontakter efter ønske. Klemme 1 Tilslutning til antenne 40 MHz Føler 1 * Føler Sikkerhedsindgang 1 (bro) * Sikkerhedsindgang 2 (bro) * reguleret 24 V/DC, max. 0,1 A Kæde (12) + skinne (13) * Trafo 24 V/AC, sekundær * Advarselslys 1, ureguleret 24 V/DC interne belysning/advarselslys 2, ureguleret 24 V/DC * reguleret 12 V/DC 22 fri spændingsfri relæudgang 230 V/AC, max. 5 A * Fabriksindstillet 22

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke?

Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Garageportåbnere So mmer og Aper t o garageportå b Vil du gerne slippe for at gå ud af bilen i uvejr og mørke? Med en garageportåbner slipper du for at gå ud af bilen i regn og blæst blot for at åbne porten.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC Til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

ORIGINAL MONTERINGS- OG DRIFTSVEJLEDNING. Garageportdrev S 9060 pro+ S 9080 pro+ Plads til garantimærkat. S10088-00012-462015-0-OCE-Rev.

ORIGINAL MONTERINGS- OG DRIFTSVEJLEDNING. Garageportdrev S 9060 pro+ S 9080 pro+ Plads til garantimærkat. S10088-00012-462015-0-OCE-Rev. DA ORIGINAL MONTERINGS- OG DRIFTSVEJLEDNING Garageportdrev S 9060 pro+ S 9080 pro+ Plads til garantimærkat Kære kunde, Vi glæder os over, at du har valgt et produkt fra firmaet SOMMER Antriebs- Unad Funktechnik

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere