Novo Nordisk Fonden 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisk Fonden 2012"

Transkript

1 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012

2 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen. Novo Nordisk Fonden modtager dividende fra Novo A/S, hvis indtægter består af: Dividender fra erhvervsvirksomheder Afkast af øvrige investeringer NOVO NORDISK FONDEN Uddelinger til forskning Investeringer i biofarmaceutiske og biotekvirksomheder KAPITALEJERUDBYTTE NOVO A/S KAPITALEJERUDBYTTE NOVO NORDISK A/S NOVOzymes A/S NOVO GRUPPEN 2

3 Kort om novo nordisk fonden Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1920 erne. Novo Nordisk Fondens to hovedformål er: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale aktiviteter Novo Nordisk Fond Koncernen består af Novo Nordisk Fonden og Novo Gruppen, som udgøres af Novo A/S samt Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Organisatorisk varetages uddelingsaktivite terne af Novo Nordisk Fonden, mens de erhvervsdrivende aktiviteter varetages af Novo A/S, fondens helejede datterselskab. Novo A/S opgave er at forvalte fondens aktiver bedst muligt hvad angår fondens formue samt dens bestemmende ejerskab i selskaberne Novo Nordisk A/S og Novo zymes A/S. Fonden finansierer sine aktiviteter via udbytte fra Novo A/S, hvis indtægter stammer fra: udbytte fra Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udbytte og andet afkast fra investeringer inden for life-science- virksomheder og bio industri samt fra finansielle investeringer. Det er fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører og skaber forretningsmæssige resultater i verdensklasse på baggrund af forsknings baserede produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdomme og udnyttelse af naturens ressourcer. Fonden stræber efter at udnytte sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning i verdensklasse ved universiteter og hospitaler i Danmark og i det øvrige Norden. Fonden ønsker derved at bidrage til, at regionen udvikles og anerkendes som et internationalt sundhedsviden skabeligt og bioteknologisk kraftcenter. Dette sker gennem langsigtet støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige talenter kan udføre forskning af højeste kvalitet. 3

4 HOVED- OG NØGLETAL NOVO NORDISK FONDEN NØGLETAL (mio. kr.) Resultat af kapitalandele i Novo A/S (udbytte) Årets resultat Kapitalandele i Novo A/S *) Værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Skyldig bevilget støtte Bevilget støtte Egenkapitalandel, i procent 44,9 57,2 39,2 *) kapitalandele opgjort efter historiske kostpriser. 4

5 NOVO A/S Novo A/S, der er et dansk unoteret aktieselskab, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden, spiller en væsentlig og uafhængig rolle som investor i biotekselskaber, og det er Novos sigte at bringe det bedste fra to verdener sammen: indsigt og netværk fra selskabets farmaceutiske og bioteknologiske udspring kombineret med investorens fokus på resultater og værdiskabelse. Siden 2000, hvor Novo begyndte at etablere sin portefølje ved hovedsageligt at investere i danske selskaber, har ventureaktiviteterne udviklet sig betydeligt, og Novo fremstår i dag som en anerkendt og betydningsfuld investor inden for lifescience venturekapitalområdet, og der er ved udgangen af 2012 investeret DKK 4,4 mia. i 83 europæiske og nordamerikanske selskaber. Novo udvidede for fem år siden sine aktiviteter ved etableringen af Novo Seeds, der yder økonomisk støtte til tidlige lifescience projekter og biotekselskaber i Skandinavien. Seed-programmet yder støtte på kommercielle vilkår, dvs. til projekter og selskaber mod ejerskab eller andre rettigheder til selskabet eller dets projekter. I 2012 blev der foretaget seed investeringer i 7 selskaber for i alt DKK 31 mio. Endvidere bistår Novo Seeds Novo Nordisk Fonden med et pre-seed program. Siden 2009 har Novo endvidere investeret i mere modne selskaber end selskaberne i ventureporteføljen, dvs. selskaber, som har produkter i sen klinisk udvikling eller allerede er på markedet. Fokus for Novo Growth Equity s aktiviteter vil fremover blive rettet mod veletablerede, cash flow positive selskaber med stærkt positionerede produkter og attraktive langsigtede perspektiver. I 2012 erhvervede Novo A/S for DKK 4,2 mia. godt 25% af aktiekapitalen i Chr. Hansen Holding A/S. Dette er således den hidtil største enkeltinvestering, som Novo har foretaget. Sideløbende med investeringsaktiviteterne inden for lifescience området har Novo i løbet af de seneste otte år udvidet sine finansielle investerings aktiviteter og opbygget en bred, global portefølje. Hovedformålet hermed er dels et ønske om risikospredning af Novo Nordisk Fondens formue, og dels at opbygge en solid likviditetsreserve med et højt afkast. Investeringsuniverset omfatter både noterede og unoterede værdipapirer inden for aktivklasserne aktier, obligationer, virksomhedsgæld, emerging market obligationer, infrastruktur samt fast ejendom. Værdien af de finansielle investeringer var ultimo 2012 DKK 18,5 mia. 5

6 NOVO A/S Udpluk af finansielle hovedtal og nøgletal for NOVO A/S (mio. kr.) Resultat af primære aktiviteter Årets resultat 10, Kapitalandele i dattervirksomheder *) Life science investeringer Værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Modtaget udbytte fra dattervirksomheder Egenkapitalandel 99,7 99,6 99,7 *) kapitalandele opgjort efter historiske kostpriser. 6

7 NOVO NORDISK A/S Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 90 år har stået for innovation og lederskab inden for diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position inden for hæmofilibehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater. Virksomhedens primære fokus er at forske i og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre dem tilgængelige for patienter overalt i verden. Dette formål er nedskrevet i Novo Nordisk Way, som beskriver de ambitioner og værdier, der kendetegner virksomheden. Novo Nordisk Way udtrykker også vigtigheden i at sikre balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i henhold til princippet om den tredobbelte bundlinje, som er skrevet ind i virksomhedens vedtægter. Stærk salgsvækst og betydelig fremdrift i pipeline 2012 var et positivt år for Novo Nordisk med stærk salgsvækst, gode resultater i forhold til de langsigtede finansielle og sociale mål og væsentlige fremskridt i de kliniske udviklingsprojekter. Omsætningen steg med 18% opgjort i kroner og med 12% opgjort i lokale valutaer i 2012 i forhold til Resultat af primær drift for 2012 steg med 32% til mio. kr. Opgjort i lokale valutaer var væksten 20%. Salget af diabetesprodukter steg med 21% opgjort i kroner til mio. kr. og med 15% i lokale valutaer. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 26% mod 24% på samme tidspunkt sidste år. Markedet er de senere år vokset med omkring 10% om året. Insulin udgør 49%, diabetesprodukter i tabletform 45% og GLP-1-produkter 6% af det globale marked. Salgsvæksten blev drevet af Victoza, GLP-1 præparat til behandling af type 2 diabetes, og virksomhedens moderne insuliner. Salget af biopharmaceuticals steg med 8% opgjort i kroner til mio. kr. og med 2% i lokale valutaer, primært drevet af et højere salg i USA, som delvis blev modsvaret af et lavere salg i Europa. En milepæl for den nye generation af insuliner var godkendelsen af Tresiba (insulin degludec) og Ryzodeg (insulin degludec/insulin aspart) i Japan og Mexico samt i EU i januar En anden milepæl var den positive afstemning i FDA s rådgivende komite om de to produkter i USA. Også inden for biopharmaceuticals var der fremgang. Et nyt injektionssystem til intravenøs infusion af det markedsførte produkt til behandling af hæmofili med inhibitorer, Novo- Seven, blev godkendt I EU og USA. Bæredygtig vækst vinder anerkendelse I 2012 blev Novo Nordisk kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed med en førsteplads på Global 100 indekset. Indekset er baseret på en tilbundsgående benchmarkanalyse af ledende globale virksomheder på basis af nøgletal fra alle tre bundlinjer. Denne begiven- 7

8 NOVO NORDISK A/S hed var blot en ud af mange i Et år, hvor Novo Nordisk også kunne markere 20 års dagen for sit engagement i bæredygtighed. Den højeste prioritet for Novo Nordisk er det sociale ansvar for de patienter, som er afhængige af virksomhedens produkter. Virksomheden anslår at levere behandling til omkring 23 mio. mennesker med diabetes verden over. Af de 371 mio. mennesker der har diabetes, har størstedelen ikke fået stillet en diagnose. Derfor har Novo Nordisk besluttet at hjælpe med at slå bro over kløften mellem sundhedsbehov og behandling og har opstillet et mål om at nå ud til anslået 40 mio. patienter med behandling inden Se Novo Nordisks årsrapport for yderligere information på novonordisk.com/annualreport Udpluk af finansielle hovedtal og nøgletal for NOVO NORDISK koncernen (mio. kr.) Nettoomsætning Diabetesbehandling Andre lægemidler Nettoomsætning Resultat af primær drift Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Tal i procenter Overskudsgrad (årets resultat) 27,5 25,8 23,7 Egenkapitalandel 61,9 57,9 60,2 8

9 NOVOZYMES A/S Novozymes er verdens førende inden for bioinnovation og fremstiller industrielle enzymer, mikroorganismer og biofarmaceutiske ingredienser. På business-to-business-basis tilbyder virksomheden biologiske løsninger, der anvendes i en lang række industrier, herunder vaskemiddel-, bioenergi- og landbrugsindustrien. Enzymteknologi forenkler og effektiviserer generelt kundernes produktionsprocesser og erstatter ofte traditionelle kemikalier og minimerer miljøpåvirkningen. Novozymes biologiske løsninger gør det muligt for kunderne at spare energi og råvarer og reducere affaldsmængden. Alene i 2012 bidrog den verdensomspændende anvendelse af Novozymes produkter til, at kunderne kunne reducere deres CO2-udledning med ca. 48 mio. tons. SOLID INDTJENINGSVÆKST I 2012 Selv med en udfordrende verdensøkonomi var Novozymes i stand til at levere salgs- og indtjeningsresultater på linje med forventningerne. Der var kraftig vækst i resultat af primær drift og årets resultat, men den organiske salgsvækst var presset. Det samlede salg i 2012 var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Valutakurserne havde en positiv effekt på salget, som steg 3% i lokal valuta. Opkøb og frasalg havde en svagt negativ nettoeffekt på salgsvæksten, og salget steg 4% organisk. Resultat af primær drift steg 17% til mio. kr., en stigning fra mio. kr. i Overskudsgraden var 24,4% i 2012, en stigning på 2,1 procentpoint i forhold til Alle mål for bæredygtighed blev nået på nær ét. Novozymes blev udnævnt til Sector Leader i Dow Jones Sustainability Indexes 2012 og fik tildelt en Gold Class-vurdering af investeringsgruppen RobecoSAM i dens 2013 Sustainability Yearbook. VASKEMIDDELENZYMER OG MIKROORGANISMER STØRSTE BIDRAGYDERE TIL VÆKSTEN Salget i Enzyme Business var mio. kr., en stigning på 7% i forhold til Den kraftige salgsvækst inden for vaskemiddelenzymer på 14% i danske kroner var drevet af den fortsatte stigning i penetrationen af enzymer inden for alle produktprislag samt salg til nye vækstmarkeder. Det globale marked for industrielle enzymer steg ca. 7% til 21 mia. kr. i Novozymes fastholdt sin markedsandel på 47%. Salget i BioBusiness var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til Salget af mikroorganismer til bæredygtigt landbrug (BioAg) var den stærkeste vækstmotor i 2012 som følge af positiv udvikling i salget i Latinamerika, Europa og Asien. FOKUS PÅ PARTNERSKABER 2012 var et strategisk vigtigt år for Novozymes, idet virksomheden indgik det største antal partnerskaber nogensinde med globalt førende virksomheder, herunder Syngenta, Beta Renewables og BASF. Evnen til at skabe tætte relationer til både forretningspartnere og kunder har længe været anset for at være en konkurrencefordel, hvorved Novozymes kan mindske forretningens kompleksitet, udveksle viden og sikre sammenfaldende interesser. 9

10 NOVOZYMES A/S NYT LEDERSKAB Bestyrelsen for Novozymes har udnævnt Peder Holk Nielsen til adm. direktør pr. 1. april Peder Holk Nielsen træder i stedet for nuværende adm. direktør Steen Riisgaard, som efter 12 år på posten og 33 år i Novozymes og Novo Industri/Novo Nordisk som planlagt træder tilbage. NOVOZYMES RISIKOPROFIL Novozymes har identificeret risici i relation til bl.a. markeds-, kunde- samt miljø- og samfundsmæssige aspekter og har taget forholdsregler for at begrænse disse risici. For eksempel kommer en stor del af Novozymes råvarer fra landbrugsprodukter, og udsving i priserne på disse vil derfor have stor indvirkning på produktionsomkostningerne. Novozymes søger at begrænse risikoen for en negativ effekt på omkostningerne ved at optimere produktionsprocesserne, bl.a. ved hjælp af genteknologi, og ved at sikre størst mulig fleksibilitet i anvendelsen af råvarer. Novozymes internationale drift gør, at resultatopgørelsen og balancen er eksponeret for en række finansielle risikofaktorer. Finansielle risici styres centralt for hele koncernen. Der anvendes finansielle instrumenter til afdækning af eksisterende aktiver og forpligtelser samt fremtidige nettopengestrømme. På findes der yderligere informationer. Udpluk af finansielle hovedtal og nøgletal for NOVOZYMES A/S (mio. kr.) Nettoomsætning Resultat af primær drift Nettoomsætning Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Tal i procenter Overskudsgrad (årets resultat) 17,9 17,4 16,6 Egenkapitalens forrentning 21,9 21,9 23,6 Egenkapitalandel 63,3 63,7 62,2 10

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER

5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER ÅRSRAPPORT 2010/11 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN 11 FORVENTNINGER 12 IC COMPANYS ARBEJDE MED CORPORATE GOVERNANCE 16 DIREKTION OG BESTYRELSE

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere