Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42"

Transkript

1

2 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger demonteres. 2 Der laves nyt udtag (membranfåse med 2 stk. aflastninger for ledning) for vaskemaskine og tørretumbler. Udtaget placeres 400mm o.f.g. Der skæres rille i væg for 20mm PR inkl. fremføring af rør. Rille cementeres. Der fremføres (i rør) og tilsluttes nyt 5x2,5mm² NOIKLX kabel fra gruppetavle og til nyt udtag. 3 Eks. installation demonteres og rør i gulv, der forsyner installationer i tilstødende rum, samles. Der itrækkes nye PVL ledninger. Gælder alle rum der berøres af ombygningen. 4 Eks. 1 pol. eller korr. afbryder samt evt. øvrige installationer demonteres. Installationer som er videre ført til tilstødende rum omlægges og der itrækkes nye PVL ledninger. 5 Der udføres installation for nyt lampested. Placeres 100 mm u.f.l. Der udføres installation for ny 230V stikkontakt l.m.j. Placeres 110mm o.f.g. i inddækning af faldstamme. Der udføres nye 230V stikkontakt l.m.j i skab under vask. Lampested tændes via eks. afbryder i entre. Installationer i gulv tilpasses de nye forhold og der itrækkes nye PVL ledninger. Levering og montering af 1 stk. armatur type B, inkl. lyskilde. Placeres 2000mm o.f.g. Armaturet tilsluttes lampeudtag. 6 Der etableres supplerende udligningsforbindelse til armeringsjern i gulv. 7 Der leveres og monteres membrandåse inkl. 2 stk. aflastninger for ledning. Dåsen placeres under eks. 16A stikkontakt der fjernes og der hugges ind til eks. rør. Ledninger føres op i bunden af dåsen. Der kontrolleres at der er fremført PE-leder og den er virksom 8 Levering og montering af svartelefon for porttelefonanlæg. Placeres 1500mm o.f.g. Der fremføres kabel til central, som monteres i eksisterende fællestavle i kælder. kablerne regnes fremført i eksisterende kanaler i trappeopgangene. Der skal leveres og monteres supplerende kanaler i trappeopgangene og i indgangspartier m.m. Page 1 of 10

3 9 Eks. gruppetavle. Der afsættes som særpris 50 stk. disponible gruppeafbrydere, for montering, hvor der kun er 1 stk. 4 pol. gruppe. Eksisterende HFI-relæ testes og hvis det viser sig at det er defekt, udskiftes det med nyt 40A HPFI-relæ. På tilbudslisten en afsat 50 stk. relæer til dette formål. De afsatte komponeneter må kun tages i brug, efter nærmere aftale med tilsynet pol. afbryder inkl. installation. Placeres 1100mm o.f.g pol. afbryder og 230V stikkontakt l.m.j. inkl. installation. Placeres 1100mm o.f.g. Der fremføres jordforbindelse til stikkontakten V stikkontakt l.m.j. inkl. installation. Placeres 150mm o.f.g. Der fremføres jordforbindelse til stikkontakten. 13 Antennestikdåse leveres og monteres af YOUSEE). Placeres 150mm. o.f.g. Dåse i væg udføres under el-arbejdet. Der fremføres 7mm. coax kabel fra antenne krydsfelt i kælder til antennestikdåse. Kablet tilsluttes af YOUSEE. Kabel fremføres i lodret installationsskakt. De arbejder YOUSEE skal udføre skal prissættes og være indeholdt i tilbuddet. Der skal indregnes en koordinering mellem YOUSEE. Der skal tages kontakt til Torben Bendix Nielsen på telefon (YOUSEE) for endelig afklaring af, hvordan arbejdet skal udføres. 13A Disponibel dåse for antennestik. Dåse forsynes med blændlåg Der fremføres 20mm. PR inkl. træktråd til teknikskab. 14 Dåse for dataudtag inkl. 20mm PR fra installationsskakt. Levering og montrering af dataudtag leveres og monteres af Dansk Kabel Tv. Placeres 150mm. o.f.g. Dåse i væg udføres under el-arbejdet. Der fremføres nyt datakabel Chat 6 STP til eks. krydsfelt i kælder. Kabel fremføres i lodret installationsskakt. Dansk Kabeltv skal konnektere og montere i swits. Udgifter til arbejder der udføres af Dansk Kabel Tv skal være indeholdt i tilbuddet. Koordinering mm. med Dansk Kabeltv ved Bo Hansen på telefon , skal være indeholdt i tilbuddet. Page 2 of 10

4 15 Levering og montering af telefonstik udføres af TDC. Placeres 150mm o.f.g. Dåse i væg udføres under el-arbejdet. Der fremføres nyt telefonkabel til eks. telefonkrydsfelt i kælder. Kabel fremføres i stålrør i lodret installationsskakt. TDC konnektere og er en del af el-arbejdet. Udgifter til arbejder der udføres af TDC skal være indeholdt i tilbuddet. Der skal være indregnet koordinering af arbejdet med TDC. 16 Lodret 150mm elektrogalvaniseret gitterbakke i hele skakten udstrækning. Forsynes med 1 stk. delespor. 17 Ringetryk inkl. installation. Placeres 1100mm. o.f.g. Type som eksisterende eller lignende. 18 Ringeapparat inkl. installation. Placeres over dør. Type som eksisterende eller lignende. Eksisterende forsyning genanvendes i den udstrækning det er muligt. Fremført fra krydsfelt for ringeanlæg i kælder. Omlægning af kabel skal være indeholdt i tilbuddet V stikkontakt l.m.j. inkl. installation for emhætte. Placeres 1800mm o.f.g. Der kontrolleres at der er fremført PE-leder og den er virksom V udtag for komfur inkl. installationer. Placeres 400mm. o.f.g. Der kontrolleres at der er fremført PE-leder og den er virksom 20A 400V udtag for ovn inkl. installationer. Placeres 1500mm. o.f.g. Der kontrolleres at der er fremført PE-leder og den er virksom V udtag for opvaskemaskine inkl. installationer. Placeres 400mm. o.f.g. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til udtag V stikkontakt l.m.j. inkl. installation for køleskab. Placeres 2000mm o.f.g. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til udtag V stikkontakt l.m.j. inkl. installation. Placeres 1100mm o.f.g. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til stikkontakt. 24 Lampeudtag inkl. installationer. Placeres 100mm fra loft. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til udtag. 24A Lampested inkl. installation. Placeres 2000mm o.f.g. Levering og montering af 1 stk. type A armatur inkl. lyskilde. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til udtag. 25 Korespondanceafbryder inkl. 230V stikkontakt l.m.j. inkl. installationer. Placeres 1100mm. o.f.g. Page 3 of 10

5 25A Korespondanceafbryder inkl. installationer. Placeres 1100mm. o.f.g. 26 Lampested i loft inkl. installationer. Levering og montering af type B armatur inkl. lyskilde. Der skal gøres opmærksom på at nogle af de viste lampesteder er eksisterende lampesteder der evt. kan genanvendes. 26A Der fremføres 3x1,mm² CU kabel fra dåse under vaskeskab, til forsyning af kanalventilator. - udføres af leverandør af præfabrikeret badeværelse Der skal leveres og monteres både tidsstyring og fugtstyring. Der fremføres kabel til ventilator. Kablet afsluttes med 4 m. fri ende i tagrum. - udføres af leverandør af præfabrikeret badeværelse Der leveres og monteres reperationsafbryder og kanalventilatoren tilsluttes. - udføres under elarbejdet. 27 Disponibel pos. 28 Kroneafbryder inkl. 230V stikkontakt l.m.j. inkl. installationer. Placeres 1100mm. o.f.g. Der fremføres PE leder fra gruppetavle til udtag. 29 Lampested over overskabe inkl. installationer. Placeres 2000mm. o.f.g. Tilslutninga af type E armatur (LED spot som leveres af anden entreprenør) Der fremføres PE leder til udtag. 30 Ny gruppetavle bestykket med: 1 stk. 40A HPFI-relæ 2 stk. 16A 4 pol. automatsikringer 3 stk. 10A 2 pol. automatsikringer Der fremføres ny 5x6mm² CU hovedkabel fra eksisterende målertavle i kælder. Tilslutning af hovedkabel i begge ender. Hvor gruppetavlen monteres i dybe skabe monteres gruppetavlen på den af TØ monterede plade stk. 230v stikkontakter l.m.j. for VVS installationer. Monteres efter aftale med VVS installatøren. 32 Røgmelder med 230V forsyning og batteri back-up. Monteres på loft efter gældende regler. 33 Alle eks. installationer, som ikke genanvendes demonteres. Gælder alle rum der berøres af ombygningen. 34 Lampested inkl. installation og 80mm lampeudtag. Placeres i loft. Page 4 of 10

6 35 Installationer for elevator. Fremføres til top af skakt. Der fremføres 1 stk. 5x10mm² CU og 1 stk. 3x2,5mm² CU og 1 stk. 3x1,5mm² CU. Endelig antal kabler og dimensioner aftales med elevatorleverandøren. Der leveres og monteres ny pladekapslet gruppetavle, hvor der indbygges nye afgange og 300mA AC/DC relæ for elevatoren og 40A HPFI-relæ for lys. Der installeres ny afgang i eksisterende fællestavle og der fremføres forsyningskabel til ny gruppetavle. Opmærksomheden skal rettes, mod det der skal indbygges til porttelefonanlægget. Se pos Eksisterende lampesteder, stikkontakter og afbrydere, genanvendes i det omfang det er muligt. Materiel udskiftes til nyt og der fremføres PE-leder, hvor dette er påkrævet. Gælder alle rum der berøres af ombygningen. Nogle af de viste installationer er eksisterende der genanvendes. Omfang kan ses på eksisterende tegninger der er en del af projektet. Hvor der ikke forefindes eks. tegninger, skal det ses ved besigtigelse på stedet. 37 Eksisterende gruppetavle demonteres. Eksisterende hovedkabel demonteres i hele den udstrækning. Gruppekabler omlægges, således at installationerne forsynes fra den gruppetavle, i den lejlighed, de hører til. Der skal indregnes 1 stk. 2 pol. 10A gruppeafbryder, til forsyning af de sammenlagte rum. 38 Disponibel pos. 39 Eksisterende el-tavle flyttes til tilstødende rum. Hovedkabel og gruppekabler forlænges i fornødent omfang. Ses på stedet. Nye installationer forsynes fra lejlighedens gruppetavle og der monteres 1 stk. 2 pol. 10A gruppeafbryder. 40 Der leveres og monteres ny pladekapslet gruppetavle, som skal forsynes med aflåselig låge. Cylinder leveres i Boligforeningens låsesystem. Der monteres HPFI-relæ, gruppeafbryder samt central, strømforsyning m.m. til porttelefonanlæg. Der monteres afgang til den nye gruppetavle fra i eksisterende fællestavle. Skal forsyne porttelefonanlæg i alle opgangene i den givne blok. Omfang af ombygningen skal ses på stedet. Page 5 of 10

7 41 Dørstation for porttelefonanlæg. Dørstation leveres med det antal tryk som der er lejligheder. Der udføres installationer til hustelefon, el-slutblik og til Central i tavle i kælder. Dørtelefonen opmærkes efter Boligforeningens ønske. Bemærk at der skal være dørstation ved begge indgangsdøre i de blokke, hvor der er 2 indgange. Se omfang på oversigtstegninger over kælder og parterreplaner. I afdeling afdeling 42 - Løget Høj 6B og Løget Center 69B og 71C, etableres der nye tagboliger. Der etableres elevator i opgangene. I disse blokke skal dørtelefonanlægget forberedes for de nye lejligheder. Hustelefon og fortrådning fra svartelefon til central udføres under denne entreprise. Der skal være indregnet tid til koordinering af arbejdet, med denne entreprenør der udføres elarbejdet i tagboligerne. Som det fremgår af tegninger, skal der monteres dørstation ved indgangsdør og dørstation for elevatordøren. Dørstationen monteres på galvaniseret stolpe. Der skal udføres forbindelse til eksisterende styring af trappelys, således at det er muligt, at tænde trappelyset, via tryk på svartelefon. Der skal ligeledes fremføres signalkabel fra central til elevatortavle, og der skal udveksles signal, således at elevatordørene kun kan åbnes, via svartelefon eller adgangskontrol. Der skal indregnes tid til koordinering af dette arbejde med leverandøren af elevatorerne. Det fremgår af beskrivelsen hvordan styring af elevatordør og klimadør skal fungere. 42 Forbindelse til el-slutblik. Tømmer levere og montere el-slutblikket. Der skal indregnes tid til koordinering af arbejdet samt hvilket type el-slutblik der skal monteres. Bemærk at der skal være slutblik ved begge indgangsdøre i de blokke, hvor der er 2 indgange. Se omfang på oversigtstegninger over kælder og parterreplaner. 43 Levering og montering af 1 stk. armatur type C inkl. lyskilde. Der udføres ny installation ud til armaturet. Installationerne kobles op på eksisterende installation i kælder. Der fremføres PE leder fra eks. jordforbindelse. Detaljer af ingangspartier fremgår af arkitekttegninger. Page 6 of 10

8 44 Eksisterende armaturer i trappeopgange og indgangspartier demonteres. Der leveres og monteres nye armaturer type D, som monteres i stedet for eksisterende armaturer. Hvor der sker ændringer i konstruktioner (vægge) skal der udføres nye installationer for eks. armaturer i hele trappeløbets udstrækning. Installationerne skal kobles op på eksisterende installation. I opgange, hvor der etableres tilgængelige boliger (Afd. 42-6B+69B+71B), udføres nye installationer og der leveres og monteres armatur type D. Sammme antal som nuværende armaturer. Installationerne udføres efter regler for fælles adgangsveje og der indbygges førnødne gruppeafbrydere og fejlstrømsrelæer i fællestavlen. Der indstalleres nyt lysstyringsanlæg med bevægelsessensorer og controler der monteres i fællestavlen. Pos. nr. gælder alle etager og forrum. 45 Levering og montering af 1 stk. type D armatur inkl. lyskilde og installation. Armaturet skal forsynes fra eksisterende installation for trappelys. 46 Længehuse afdeling 42. Der etableres udtag for tilslutning af230v forsyning til præfabrikerende badeværelser. Forsyningskabel fra badeværelset skal tilsluttes i tilslutningsdåsen som placeres under vaskeskab. Der fremføres nyt 3x1,5mm² CU forsyningskabel fra eks. gruppetavle til tilslutningsdåse. Installationer fremføres i krybekælder. 47 Længehuse afdeling 42. Der etableres udtag for tilslutning af 400V forsyning til præfabrikerende badeværelser. Forsyningskabel fra badeværelset skal tilsluttes i tilslutningsdåsen, som placeres under vaskeskab. Der fremføres nyt 5x2,5mm² CU forsyningskabel fra eks. gruppetavle til tilslutningsdåse. Installationer fremføres i krybekælder. 48 Disponibel pos. 49 Disponibel pos. 50 Disponibel pos. 51 Pe-leder er fremført til alle gruppetavler og ført med ud i installationen. Jordelektrodens overgangsmodstand skal kontrolleres og der skal kontrolleres om PE-lederen, er aktiv i stikkontakter m.m. Hvis det viser sig at der nogle steder ikke er i orden, skal dette oplyses til byggeledelsen. 52 Disponibel pos. Page 7 of 10

9 53 Eksisterende målertavle flyttes til gang ved pulterum. Eksisterende hovedkabler og stikledning forlænges og fremføres og tilsluttes i tavlen, efter den er flyttet. Eksisterende svagsstrømsinstallationer demonteres og genmonteres, hvor målertavlen bliver placeret. Arbejdet udføres i samarbejde med de virksomheder der har de pågældende anlæg, og udgifter til dem, skal være indeholdt i tilbuddet. Omfang af arbejdet skal besigtiges på stedet. 54 A B C D E F G H I J K L Demontering og genmontering af eksisterende installationer, i forbindelse med udskiftning af facadepartier. Der skal regnes med nye installationer frem til eksisterende monteret materiel, der genmonteres. Trappeautomat Telefon stik Stikkontakt Vægmonteret ventilation Kabel langs vægge Afbryder + Stikkontakt Samledåse Adgangs kontrol Højtaler El radiator / El varmlufts blæser Bevægelses føler Lavspændings transformer 55 Demontering af eksisterende armaturer i forbindelse med at gavle beklædes. Der leveres og monteres nye installationer og armaturer type F inkl. lyskilder. Omfang af de nye installationer er som eksisterende installationer. Der skal fremføres PE-leder til armaturene. 56 Etablering af el-gulvvarme. Der skal dimensioneres et fuldt dækkende el-gulvvarmeanlæg i det pågældende rum. Produktbeskrivelse fremgår af BDB. Termostat placeres i skab i gang. Udlægning af varmekabler, skal ske på der til beregnede skinner og skal udføres efter fabriantens anvisninger. Kabler placeres umiddelbar under fliser. Dette er også gældende for gulvføler. Koordinering af arbejdet med den entreprenør der skal udføre gulvet, skal være indregnet i tilbuddet. Lige før udstøbnig, skal gulvarmeanlægget besigtiges og kontrolleres. Page 8 of 10

10 57 Installationer i badeværelser inkl. belysning udføres af levenradøren af præfabrikeret badeværelser. Leverandør af badeværelserne, skal koordinere type på armaturer og monteringsmateriel, med den el-entreprenør, der laver de øvrige installationer i bebyggelsen, således det bliver samme type armaturer og materiel der anvendes i hele bebyggelsen. 58 Eksisterende armatur demonteres og genmonteres. 58A Levering og montering af 1 stk. type D armatur inkl. lyskilde og installation. Armaturet skal forsynes fra eksisterende installation. Der skal etableres jordforbindelse til armaturet Der leveres og monteres ny bevægelsessensor inkl. insatllation for denne 59 Eksisterende ringetryk demonteres og genmonteres. 60 Installationer i badeværelser inkl. belysning udføres af levenradøren af præfabrikeret badeværelser. Eksisterende 1 pol. afbryder demonteres og der monteres blændlåg. Under ventilationsarbejdet leveres og monteres 1 stk. 230V kanalventilator i tagrum. Under badekabineleverancen fremføres 4 m. fri kabel til tagrum. Under el-arbejdet skal der levres og montere 1 stk. reperationsafbryder, tilslutning af ventilatoren og fastgørelse af kabel i loftrummet. 61 Hvis eksisterende føringsveje (brugt til fremføring af datakabler), ønskes anvendt til fremføring af nye installationer, skal den forsynes med delespor. Det er op til den bydende selv at vurdere, hvordan fremføring af nye installationer udføres. Regler for fremføring af kabler til forskellige installationsformer skal overholdes. 62 Levering og montering af 1 stk. armatur type C inkl. lyskilde. Der udføres ny installation ud til armaturet. Levering og montering af 1 stk. armatur type C. Der udføres nye installationer til og i mellem armaturene. Der fremføres PE-leder i installationen. Installationer forsynes fra fællestavle og armaturene fordeles på 3 faser. Armaturene styres via eksisterende styring der er i fællestavlen. 63 Der etableres ny styring af lyset i trappeopgange og forrum. I dag er lyset stedsebrændene og forsynes fra fællestavlen. Styring skal etableres med bevægelsessensorer og controler der monteres i fællestavlen. Eksisterende forsyningskabler skal tilsluttes ny styring via nye kontaktorer. Projektering af anlægget hører under denne entreprise. Pos. nr. gælder alle etager og forrum. Page 9 of 10

11 Page 10 of 10

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen:

03. Fagbeskrivelser. 1. VVS Entreprisen: 03. Fagbeskrivelser 1. VVS Entreprisen: 1. Demontering af gammel toiletinstallation. ( papirholder, toiletpapirholder, sæbedispenser, spejl, gemmes og genanvendes efter aftale.) Der leveres og monteres

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål.

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål. Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S HAB HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING VARBERGPARKEN BLOK 4-7 AFD. 27 Totalrenovering og ombygning TILLÆGSBLAD NR. 02 FOR INGENIØR Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ

TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Bygningsejer: Boligselskabet Nordsjælland Bakkegade 25 3400 Hillerød Bebyggelse: Afd. Skoleparken Hillerødholmsallé 17-137 3400 Hillerød TILSTANDSVURDERING RESUMÉ Rådgiver: Wissenberg A/S Rapportdato:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757 Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Gerhard cobsen Adresse Rylen 15 Postnr. og by 6300 Gråsten Dato 22.06.2014 Udløbsdato 22.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el &

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-124104-001 Energikonsulent: Bent Boye Albertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30

Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere Referat af informationsmøde Filips Kirken kl. 18.30 Den 30.10.3013 A/B Torvebo Udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg Dato: Afholdt beboerinformationsmøde

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere