tidligere Holmbladet Nørrebro tur-retur 10 år i Buret Tøsetur på Øresund Amager Øst lokaludvalg glæder sig. Beslutningen vækker begejstring side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tidligere Holmbladet Nørrebro tur-retur 10 år i Buret Tøsetur på Øresund Amager Øst lokaludvalg glæder sig. Beslutningen vækker begejstring side 8"

Transkript

1 Ama røsten tidligere Holmbladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst Udgives af foreningen Ama røsten NR ÅRGANG NOVEMBER 2011 Nu kommer den nye Sundbyøsterhal Tanken om at bygge en ny Sundbyøsterhal kom til verden i Nu 14 år efter er der bevilget penge til at bygge en ny hal. Hallen forventes at stå færdig i øster skole har selv bidraget til udvikling af projektet. Jeg er glad for beslutningen siger han, især fordi skolen har stærkt brug for bedre betingelser for idræt og bevægelse, nu da skolen skal udbygges med to spor. Rud Lukic, leder af idrætsinstitutionen Spor -To, som ligger på Sundbyøster idrætsanlægs grund, deler begejstringen: Dette har vi håbet på i mange år, Vi har hele tiden manglet plads i hallen til alle vores børn, men med beslutningen om at bygge en ny hal lysner det forude. Amager Øst lokaludvalg glæder sig. Randi Sørensen er næstformand i Amager Øst lokaludvalg og hun ser beslutningen som en udløber af det gode arbejde der laves i lokaludvalget. En ny Sundbyøsterhal er jo et af vores store projekter i den bydelsplan vi sammen med borgerne i Amager Øst har udviklet i 2009 og Det er glædeligt, at vores bydelsplan har været så god at nogle af projekterne umiddelbart har kunnet accepteres af politikerne. Det viser, at bydelsplanlægning betaler sig, hvis det sker med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Som et resultat af vedtagelse af budgettet for 2012 har forligsparterne besluttet at der nu skal bygges en Sundbyøsterhal 2. I mange år har netop dette projekt stået højt på borgernes dagsorden i amager Øst og i år fandt man penge til projektet. Der er afsat 30 mio. kr. til projektet hvoraf de 15 mio. kr. forventes at komme fra et grundsalg. forligsparterne er enige om, at en grund ved Sundbyøsterhallen udbydes til salg med klausul om, at bygherre opfører detailhandel og en hal. Hvis projektet mod forventning ikke realiseres med dette udbud vil forligsparterne drøfte en alternativ model for realisering af hallen. Evt. resterende midler finansieres af kommunens samlede økonomiske råderum hvilket i praksis vil sige, at pengene findes inden for det samlede budget. Endvidere er parterne enige om, at området mellem Amagerbrogade, Smyrnavej, Parmagade og Grækenlandsvej skal tænkes som et hele, hvor haludbygningen og den fremtidige anvendelse samtænkes med Sundbyøster Skole og de øvrige eksisterende offentlige faciliteter. Sundbyøster Skole skal inddrages aktivt i arbejdet. Der skal derfor tilvejebringes et plangrundlag for området, der tager hensyn til både skolen, Amagerbrogades funktion som strøggade og indtænker de fremtidige muligheder for at styrke sportslige og sundhedsfremmende aktiviteter for hele lokalområdet. Beslutningen vækker begejstring hos brugerne Det var Amager SK. håndboldklub, der i 1997 tog initiativ til projektet. Amager SK s formand, Hans Henrik Færk konstaterer, at der igennem mange år har været et stort behov for en ny hal, og han tilføjer: Ved en opførelse af en hal 2 i Sundbyøstersidrætsanlæg, ser vi muligheder for at samle træningstider og kampe for flere ASK hold på samme anlæg. Dette ser vi som en klar fordel til at styrke og skabe stærke sociale bånd på tværs af årgangene i klubben. Samtidig vil det betyde en besparelse på de materielle udgifter såsom bolde, træningsredskaber og opbevaringsrum. En følge at dette. vil for os at se skabe grobund for et sundt og bredt socialt klubliv. Skoleleder Steen Højstrøm, fra Sundby- Lokal inddragelse i den videre proces. Forvaltningen i Københavns kommune er nu i fuld gang med at finde en model på hvordan processen rent praktisk skal tilrettelægges. Da projektet er tænkt som et offentligt privat partnerskab, skal der laves et program hele projektet, som derefter skal i udbydes således at private entreprenører kan byde ind på det. Desuden skal der laves ny lokalplan for området, og det skal selvfølgelig sikres at der samlet set er økonomi til at føre projektet ud i livet. Forvaltningen vil inddrage det lokale niveau i den videre proces, således at hallens brugere og lokaludvalget kan få mulighed for at fremkomme med deres ønsker og synspunkter når projektet skal udformes og realiseres. 10 år i Buret Nørrebro tur-retur side 8 side 10 Tøsetur på Øresund side 6

2 2 Ama røsten Ama røsten Jemtelandsgade 3,2 Tlf: Fax: Penge til naturcenter og lidt til SUCCES: Allerede til næste år går byggeriet af et nyt naturcenter i gang, og inden to år er der et nyt samlingspunkt på Amager Strand med plads til både børn og foreninger. Udgiver: Foreningen Ama røsten Bestyrelse: Jan Kyrsting (formand) Ole Pedersen Mads Jungshoved Ansvarshavende: Jan Kyrsting Redaktion Ole PEdersen Grafisk tilrettelæggelse: Jens Burau (supergreen.dk) Fotograf: Bjørn Tversted Tryk OTM Avistryk Herning-Ikast A/S. Distribution: Post Danmark Oplag: udkommer i hele Amager øst bydel hjemmeside: BESØG Her kan du downloade de seneste udgivelser af Ama røsten Ama røstens formål er: styrke bydelens identitet informere om nye aktiviteter og planer skabe debat om bydelens Udvikling styrke den demokratiske proces Ama røstens støttes af: bydelens beboere, foreninger, institutioner organisationer, erhvervsliv Lokaludvalg Amager øst Virksomhedssponsorer: Af Martin Hein Det er ikke altid, der er langt fra tanke til handling. Det er bare to år siden, at Amager Øst Lokaludvalg bad børn og voksne om ideerne til et sjovere børneliv på Amager. Ideerne væltede ind, og mange af dem blev samlet under samme hat et naturcenter på Amager Strand. Siden kom flere ideer til, for også foreninger og motionister kunne se muligheder i et samlingssted, og med lokaludvalget og Amager Strandpark som drivkraft er ideen nu klar til at blive bygget med penge fra både Københavns og Frederiksberg Kommune. Naturcentret er en genial idé, fordi det appellerer bredt - det skal kunne bruges af folk i alle generationer, og der bliver plads til redskaber og fiskenet, så man kan udforske vandets dyreliv, man kan tænde bål, man kan lege og der bliver rig mulighed for mange friluftsaktiviteter, siger Amager Strand er Amagers mest besøgte sted Af bestyrelsesformand for Amager Strandpark Jakob Næsager, MBR (C ) og bestyrelsesmedlem i Amager Strandpark Lise Thorsen, MBR (S) Der er rigtig mange, der synes, at Amager Strandpark er et dejligt sted. Faktisk er Amager Strandpark et af de mest besøgte steder i Danmark. Indenfor det seneste år har der været over 1 mio. gæster, og dermed kommer strandpark på top5 i Danmark i samme liga som fx Københavns Zoologiske Have med 1.25 mio. gæster om året. I den kommende tid bliver der bygget et naturcenter, der kan bruges af daginstitutioner og skoler i dagtimerne, og af foreninger om aftenen og i weekenderne. Vi vil rigtig gerne, at endnu flere får glæde af det dejlige område. Det betyder dog ikke, at vi i bestyrelsen bare læner os tilbage. Der er fortsat meget at gøre. Personligt vil vi gerne, at der laves en løbebane på Amager Strand, som også kunne være belyst i vinterhalvåret, så den kunne bruges til løbeture før og efter almindelig arbejdstid. Den gamle strand den inderste del af lagunen trænger til et løft. Efter sommerens mange oversvømmelser har store dele af den gamle strand stået under vand, og en del af sandet er skyllet ud i lagunen. Hvis vandet ikke langsomt skal æde sig ind på den gamle strand skal der gøres noget snart. Vi vil derfor gerne, at det gamle plankeværk i vandkanten skiftes ud og erstattes med en form for kystsikring af den gamle strand. Der skal fortsat være bademuligheder også på den gamle strand, men det haster med at få gjort noget, så den ikke bare forsvinder. Fra benzin til børn på Nordøst amager Af Sofie K. Led, medlem af Købehavns Borgerepræsentation (S) Københavns robuste byudvikling, der bl.a. giver trængsel i hele byen, klemmer de gamle industriområder ved brokvartererne. Nord for København blev kystområderne for 3-4 generationer siden udlagt til smukke villakvarterer. På Nordøstamager lavede man forurenende, lugtende og farlig industri (!). En beslutning, der i dag gør det svært at byudvikle, så København formand for Amager Strandpark I/S bestyrelse Jakob Næsager (K), som har bakket op om projektet fra første færd. Børneborgmester glæder sig Borgerrepræsentationen har afsat 1,6 millioner kroner næste år til anlæg og 4,9 millioner i Dertil kommer penge fra Frederiksberg Kommune, så der er noget så sjældent som penge nok til at indfri alle ønsker. Der er også penge til driften, som Børne- og Ungdomsforvaltningen skal stå for. Når jeg har været på besøg lignende steder, har det forbavset mig, hvor meget ungerne får ud af den kreative og praktiske tilgang til læring. Nu får Amager Strandpark sit eget naturcenter, og det kommer til at give en masse børn en viden, de kan tage med hjem og bruge i de almindelige fag, siger børne- og ungdomsborgmester Anne Vang (S). kan matche og skabe sammenhæng med resten af Øresundkysten. Der er tegn i retning af, at det meste risikoindustri vil lukke og slukke, men hvor hurtigt? I den seneste kommuneplan vendte Rådhuset blikket mod Nordøstamager. Kommunen er ved at forhandle tilbagekøb af den gamle m2 store gasværksgrund, men byggemulighederne er begrænset af lokalplanen, der tillader risikoindustri på Benzinøen. Gasværksgrunden er dog essentiel, når der skal bygges fx en Børn kan lære om naturen og klimaet Arkitekttegninger af et naturcenteret ligger allerede klar, og gruppen bag projektet har gjort meget ud af, at stedet skal bruges hele året og stort set hele døgnet. Så når børnene går hjem er der omklædning og mødested for motionister og foreninger, mens weekenderne står i familiernes tegn. Og netop bredden i målgruppen glæder teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF). Jeg er rigtig glad for, at vi får et sted, hvor børn og unge kan lære mere om naturen og klimaet. Og så er det dejligt, at de frivillige foreninger i området får et ekstra sted at være, siger hun. Naturcenteret bliver bygget i byggefeltet lige ved Strandstation 1 og Helgoland. Dermed kommer det til at ligge tæt på Det Maritime Ungdomshus, som allerede i dag er fyldt året rundt med unge. ny skole og daginstitutioner, der kan matche fremtidens ønskede udbygning i langs Strandvejen, Prags Boulevard og Raffinaderivej. Den byudvikling der er sket i Sydhavn, kan og bør matches i Østhavn. Men hvor længe mon det kan betale sig at have industri på Benzinøen og hvad er aktørernes planer? Dette har jeg bedt Teknik- og Miljøforvaltningen redegøre for. Jeg vil holde nøje øje med udviklingen, så kommunen kan forberede en ny lokalplan i tide, der kan omstille området fra benzin til børn.

3 NOVEMBER år i Buret De fleste i Holmbladsgade kender Buret. En succeshistorie som bl. andet ændrende Clifford Phillips liv. Da Clifford Phillips gik ind på biblioteket i Kvarterhuset i februar måned 2002 for at læse avisen over en kop kaffe, kunne han ikke vide, at dette besøg ville ændre hans liv. På væggen hang der et stykke A4 papir hvorpå der stod. Har du lyst til at arbejde med unge mennesker i lokalkvarteret med idræt i centrum, henved dig til Foreningen for Fremme af Idræt i Holmbladsgade (F.F.I.H). Clifford var en smule nysgerrig og ringede straks. Det viste sig, at det hele handlede om at lave en indsats under det daværende Holmbladsgade kvarterløft. Foreningens mål var at igangsætte idræts aktiviteter på gadeplan, med det formål at bygge bro mellem idrætsglade børn og unge til områdets idrætsforeninger og klubber. Det var med særligt fokus på børn og unge der ellers var udenfor de etablerede tilbud og ellers hang lidt på gaden og forskellige steder i kvarteret. Clifford fortæller: Jeg søgte stillingen og blev ansat. En tom skibs container var allerede købt og placeret ved siden af idrætsburet ved Sønderbro skole. Containeren blev indrettet og fyldt op med alt muligt idræts udstyr, lige fra rulleskøjter til sjippetove, skateboard, tennis og forskellige bolde i alle størrelser. Containeren blev åbnet om eftermiddagen efter skoletid og børnene kom styrtende til og børnene døbte hurtigt stedet til at hedde Buret. Integrationpris til Buret I 2004 fik Buret Københavns Integrations Pris på grund af Burets vellykkede måde at bygge bro mellem børn og unge fra gaden med anden etnisk baggrund end dansk til de lokale idrætsforeninger og til forskellige slags idræts tilbud. I 2006 blev projektet overtaget af Københavns kommune og knyttet til fritidsinstitutionen, Fabrikken, Hannovergade 8. I løbet af årene er der blevet bygget et sundt og stærkt netværk op af samarbejdspartnere i lokal området så som skoler, fritidsklubber, Ungerådgivningen, Det bolig Sociale netværk, de lokale forvaltninger, Sundby bibliotek, Prismen og SSP, alle institutioner og organisationer, der har bidraget til at etablere et netværk, der gennem kommunikation og dialog, arbejder for at gøre området til et mere sikkert og trygt sted at bo i, siger Clifford. Mange har gennem årene brugt Buret Clifford lægger ikke skjul på at han er glad for og stolt over arbejdet i Buret, og han fortæller: I løbet af de efterhånden mange år har det vist sig, at mange børn og unge fra lokal området har haft gavn af at bruge Buret, især drenge der har en anden etnisk baggrund end dansk. Street fodbold har været en utrolig populær aktivitet, og det har vist sig at være et trækplaster for en hel generation. Gennem fodbold og de andre aktiviteter i Buret er der blevet opbygget bæredygtige relationer mellem de professionelle medarbejdere og børn/unge. Her møder vi de unge hver dag på gadeplan og gennem idræt som en fælles aktivitet opbygger vi gensidig respekt og tillid som et grundlag for en god og positiv udvikling. De unge siger de er meget glade for de aktiviteter og de voksne de har mødt i Buret og de gadeplans medarbejdere der også er en stor del af Ungenetværket. De vil gerne have mere Buret. En rundspørgen af de unge viser, at Burets eksistens har bidraget positivt til de unges oplevelse af kvarteret, siger Clifford. 10 års jubilæum Buret har i foråret års jubilæum og i dag kan man se hvor langt Buret er kommet på de 10 år. De relevante lokale aktører er blevet bedre til at samarbejde på tværs af forvaltninger, og er hurtigere i stand til at løse de problemstillinger der nogle gange kan udvikle sig i et samfund der er under konstant udvikling. De unge har selvfølgelig gavn af at der er dette godt fungerende netværk omkring dem. Clifford slutter med disse velmenende ord: Det har for mig været et stor glæde at arbejde i Buret og det har forandret mit liv på næsten alle områder. Jeg glæder mig til at tage hul på de næste 10 års arbejde, med et ønske om, at Buret kan komme til at yde en endnu stærkere indsats i til gavn for børn og unge og deres familier i kvarteret. Attitude og adfærd har konsekvenser hvad glor i på? råber den unge mand, mens han puster sig op og stirrer olmt med de sorteste øjne. Han skridter frem og tilbage, mens han aggressivt spytter flere trusler ud. Det giver et gisp blandt de unge tilhørere og flere er ved at hoppe op af stolene af forskrækkelse. Indtil den unge mand med et knips siger med en mild stemme, det var mig for fem år siden. Stedet er Amager Bio og salen er fyldt med unge fra 7. og 8. klasser fra områdets tre folkeskoler Sundbyøster Skole, Gerbrandskolen og Skolen ved Sundet. Flere valg i livet SSP Sundby Sydøst har valgt at sætte fokus på, hvad attitude, adfærd, sociale og kulturelle forskelle har af konsekvenser for børnenes eget liv og omgivelser. De skal opleve at de har flere valg i livet, og at det er muligt at bryde mønstre og fastlåste rammer. Derfor sidder klasserne i dag og lytter til unge der fortæller deres livshistorier gennem dramatiserede fortællinger, dans og sang. Der er f.eks. pigen, som pludselig en dag finder ud af, at ham hun kalder far ikke er hendes biologiske far. Der er drengen, der efter en vild nat i byen kommer i fængsel og som på grund af sygdom dør, men genoplives efter flere minutter. Flere af de unge fortællere har mødt diskrimination, skuffelser og nederlag gennem deres liv, før de selv valgte at ændre den vej de skulle gå. Der er helt stille i salen, for ordene gør indtryk og spørgelysten er stor, da der er mulighed for at stille spørgsmål til de unge på scenen. Tænker over historierne Linea går 8. klasse på Sundbyøster Skole og deltog i arrangementet. Hun siger, Dem på scenen lagde følelser i deres ord og havde en god måde at fortælle deres historier på. Jeg synes historien om ham, der kom i fængsel og har været død, var god. Også historierne om dem, der har oplevet racisme og bliver behandlet dårligt. De fortalte, hvor svært de har haft det. Jeg har tænkt over historierne efter den dag, og at man skal opføre sig ordentligt, ikke begå kriminalitet og mobbe andre. Jeg kan godt anbefale det til andre unge, for det var en fed oplevelse at høre deres historier. Hendes lærer Knud-Erik Boelmann, som også er skolens SSP repræsentant, er begejstret for indsatsen, Mine elever oplevede, at der er andre med samme problemer som dem. Der var et bredt spektrum af oplevelser som de fleste kan relatere sig til. De unge var hudløs ærlige og deres fortællinger oprigtige. Problemerne blev italesat, og det er den form, der skal til for at trænge igennem overfor de unge vi er mest bekymrede for, nemlig de marginaliserede unge. De unge i forestillingen kommer fra C:NTACT Taskforce, som både er navnet på en teaterforestilling og en indsatsstyrke bestående af unge med vidt forskellige baggrunde. De fortæller deres personlige, helt almindelige og alligevel stærkt opsigtsvækkende historier om at leve i Danmark og om at mødes med andre kulturer. Alle klasser fra de tre skoler i Sundby Sydøst var inviteret til forestillingen. SSP udvalget opfordrer klasselærerne til at følge op efterfølgende evt. som et led i emneuge. SSP København og Børnekulturhuset har finansieret aktiviteten. FAKTA: SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge og er samarbejde mellem socialforvaltningen, skoler, politi, klubber, kulturinstitutioner mv. SSP kan kontaktes ved henvendelse til: SSP København Stormgade 20, 2. tv København V Tlf Rune Solvang Socialistisk Folkeparti(genvalgt) Elisabeth Nielsen Dansk Folkeparti (genvalgt) Tej F. Egefjord Venstre (nyvalgt) Karl Vogt-Nielsen Enhedslisten ( genvalgt)

4 4 Ama røsten Giv os vores badebro tilbage ( læserindlæg) Hvad skulle vi gøre uden Ama røsten, hvor vi kan læse om kommunens planer for vort område, ja hvad skulle vi gøre uden jer. F. eks. Kunne jeg i sidste nr. læse, at Københavns kommune indstiller. At der laves en kystsikring og promenade langs den gamle strand i amager strandpark. Det synes jeg umiddelbart er en god ide. For netop vores gamle strand er blevet forsømt efter at strandparken blev etableret. Men hvis den oprindelige plan om en betonkant bliver gennemført, så håber jeg blot, at kommunen vil tage hensyn til vort ønske om en badebro uden for vores haveforening. Vi er et badehold af pensionister og efterlønnere, der bader i lagunen hver morgen i havesæsonen, og det ville være katastrofalt for os, hvis der etableres en betonkant, der er så høj, at vi ikke længere kan få vores morgendukkert. Da strandparken skulle etableres blev vi lovet, at vi stadig kunne bade i lagunen da gennemstrømningen udskiftede vandet en gang i døgnet, og det har heldigvis hold stik. Men hvad hjælper det, hvis vi fremover blot kan stå og sende længselsfulde blikke ud på vandet på den anden side af betonkanten. Tidligere var der en badebro ud for var haveforening, men den blev sløjfet, dan den nye strandpark blev etableret. Så lad os få den badebro, eller i det mindste en trappe ud for haveforeningen, så vi fortsat kan få vores morgendukkert mvh. Arne Johansen formand for Strandbos badelaug Drogdensgade th. Svar til Arne Johansen Ønske om en badebro i lagunen på Amager Strand. I sidste nummer af Ama r østen blev der fortalt om de projekter, der var oppe i budgetforhandlingerne i Københavns Kommune for Her blev der bl.a. fortalt om tre projekter til Amager Strand: Kystsikring og promenade, toiletter på Strandtorvet og et naturcenter. Kun naturcentret fik bevilget penge. Der er derfor ikke aktuelle og finansierede planer for hverken kystsikring/promenade eller toiletter ved Strandtorvet. Der spørges til designet af kystsikringen/ promenaden i forhold til den fortsatte mulighed for at bade fra kysten mod Lagunen. Der foreligger ikke et konkret design til kystsikringen/promenaden, men på nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver tale om en stensat kystskråning ligesom dem, man ser langs Jollevej. Blot er den af klimatiske grunde nødt til at være højere, så den beskytter bedre mod de mere og mere almindelige, årlig overskylninger. Overgang mellem sti og bagvedliggende land skal naturligvis bearbejdes, så der bliver en smuk helhed. Der er derfor tale om en kystsikring, der kan forceres, hvis man vil bade fra Lagunekysten. Der må gerne være badebroer, trapper, osv. på Lagune-kysten. AS I/S har bare ikke midler til at etablere dem. Hvis lokale foreninger har et behov for en bro, trappe eller lign., er de velkomne til at søge os om, om de selv må etablere den for egne midler og efter godkendelse fra os. Klubben Helgoland Surfers havde fx et behov for en trappe over stensætningen på strandøen ved Lagunebroen, så de kunne få deres surfboards i vandet uden at glide på de glatte sten. De præsenterede AS I/S for en skitse til den trappe, de ville bygge. Tegningen blev godkendt, og Helgoland Surfers finansierede og byggede den selv. Resultatet er flot, og kan måske være en inspiration for andre. I det tilfælde, at der skulle komme midler til badebroer, vil den nye del af stranden blive prioriteret højst, da det er her, langt de fleste bader. Snart slut med de lokale ældreråd Københavns kommune har besluttet at at nedlægge de eksisterende lokale ældreråd fra d og i stede organisere ældrerådenes arbejde i et centralt ældreråd for hele Københavns kommune. Forslag til vedtægter til den nye konstruktion er nu sendt i høring i lokaludvalgene og de eksisterende ældreråd. Ifølge forslaget kommer det nye ældreråd kommer til at bestå af 25 personer, hvoraf 10 pladser reserveres til en kandidat i hver af de eksisterende bydele og de Ønsker du at bidrage til Amar østen? Synes du Amar østen er et godt blad som også skal udkomme fremover har du mulighed for at støtte bladet på flere måder: sidste 15 pladser går til dem der dernæst har flest stemmer i hele byen. Desuden foreslår man at suppleanterne vælges på samme måde. Amager øst lokaludvalg har behandlet sagen på et lokaludvalgsmøde d. 27 oktober lokaludvalget er først og fremmest enige i at der i den ny konstruktion skal være plads til den lokale forankring, men man mener ikke, at dette i tilstrækkeligt omfang afspejler sig forslaget. For at sikre den lokale forankringen forslår lokaludvalget derfor at 20 af de 25 pladser på forhånd skal være Du kan blive medlem af foreningen Amar østen, som er ansvarlig for bladet Du kan bidrage med artikler mv. Du kan bidrage økonomisk ved annoncering eller ved at blive sponsor for bladet. Er du interesseret kontakt os venligst på: Ole Pedersen - reserverede, således at de enkelte bydel kommer til at råde over to pladser. Lokaludvalget mener desuden, at ingen bydel må kunne få over tre pladser i det ny ældreråd. Desuden mener man at suppleanterne skal fordeles efter samme princip. Desuden mener vi, at suppleanterne skal vælges efter nøjagtig samme princip. Amager Vest lokaludvalg har også behandlet sagen og er i lighed med Amager Øst lokaludvalg af den opfattelse, at Amager som helhed skal være sikret mindst 4 pladser i de nye ældreråd. Frivillighed har sin pris Kender du til en forening, der med et vedholdende engagement yder et bemærkelsesværdigt bidrag til aktivt fællesskab i bydelen og synes du, at netop deres indsats kan tjene som inspiration for andre? så har du nu muligheden for at indstille foreningen til Smager Øst Lokaludvalgs frivillighedspris på kr. Prisen er ny indstiftet og alle foreninger opfordres til at gøre os opmærksom på netop deres bidrag til det frivillige arbejde i lokalområdet. amager Øst Lokaludvalg markerer hermed et stærkt fokus på rammerne for frivillighed og håber at frivillighedsprisen kan være med til at inspirere borgere i bydelen til at blive frivillige i foreningslivet. Alle organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst, som anvender frivillige i deres virksomhed kan søge frivillighedsprisen eller borgere kan indstille organisationer, foreninger og institutioner i Amager Øst til prisen Hvis du ønsker at søge prisen, eller indstille til prisen kan du hente indstillingsblanketten her: kk.dk/page/231.html Ingen hjælp fra socialborgmesteren I sommer brændte skurvognen på Prags boulevard. Brugergruppen var fortvivlet og Amager Øst lokaludvalg bad Socialborgborgmester Mikkel Warming om hjælp. Nu har lokaludvalget fået svar fra borgmesteren og det var desværre negativt. Da lokaludvalget modtog en ansøgning om reetablering af skurvognen bad lokaludvalget om hjælp fra Københavns kommune for at komme videre med sagen. Lokaludvalget skrev til socialborgmester Mikkel Warming (Enhedslisten), at branden har efterladt brugerne uden deres faste tilholdssted gennem 15 år. Her var de kommet og drukket deres øl uden at genere nogen, og de har formået at opbygge en smuk lille plet, som de med rette kan være stolte af og de har opretholdt en intern justits som har betydet, at der sjældent har været problemer ved skurvognen. Problemet er flyttet til Bremens plads Brugerne ville gerne opstille en ny skurvogn, men Voksenteam Amager meddelte, at de ikke længere vil betale for driftsudgifter til skurvognen. Desuden er ejerforholdet og forsikringsforholdene til en ny skurvogn uafklaret. For lokaludvalget var det afgørende, at ejerforholdet blev afklaret således at skurvognen kan opstilles lovligt og at der sikres en fast driftsaftale med kommunen. Lokaludvalget gav over for socialborgmesteren udtryk for der skal være plads til alle i bydelen, også til de lidt skæve eksistenser og på deres egne betingelser. Lokaludvalget kan konstatere at der efter branden nu er kommet flere tørstige sjæle på Bremens Plads. Lokaludvalget opfordrede til at Socialforvaltningen og lokaludvalget i fællesskab kunne finde en løsning for også denne gruppe af borgere. Negativt svar fra socialborgmesteren Nu har Lokaludvalget fået svar fra socialborgmester Mikkel Warming som meddeler lokaludvalget, at Socialforvaltningen ikke har budgetmæssig mulighed for at videreføre tilskuddet. Desuden er det Socialforvaltningens generelle opfattelse, at drift af drikkeskure er en opgave, der ligger i den absolutte periferi af opgaverne efter den sociale lovgivning. Socialborgmesterne er enig i, at der skal være plads til alle i byens gader, parker og pladser men meddeler samtidig at spørgsmål om den konkrete indretning af byens rum ligger uden for Socialforvaltningen ansvarsområde, og henviser til Teknik- og Miljøforvaltningen der tidligere har etableret skure/områder, der er reserveret drikkegrupper. Lokaludvalgets social arbejdsgruppe har efterfølgende diskuteret sagen, og man finder det uforståeligt, at løsningen af sociale problemer bliver henvist til Teknik og Miljøforvaltningen. Socialarbejdsgruppen vil, i den udstrækning der er mulighed for det, følge op på sagen. AmA røsten røstentidligere u d G i v e s A F h o l m B l A d s F o r e n i n G e n n r å r G A n G FestliG dåb i det maritime ungdomshus Det Maritime Ungdomshus nye motorbåd blev døbt Flyvefisken af borgmester Bo Asmus Kjeldgaard i overværelse af over 100 forventningsfulde borgere. Lokaludvalg Amager øst står bag projektet af ole Pedersen vejret var absolut maritimt, da det maritime ungdomshus ny minor motorbåd blev indviet d. 15. april om eftermiddagen. det stod en pæn vind ind fra sydøst, men solen var i sit venlige hjørne. det var lokaludvalgsformand ole Pedersen der indledte dåbsfesten med en tale og han kom ind på hele baggrunden for lokaludvalgets støtte til projektet. meningen er, at borgerne i amager øst nu skal få mulighed for at komme ud på sundet i alle mulige forskellige anledninger og båden skal bruges som turbåd, fiskerbåd, dykker båd, miljøskib, skole båd etc. ole Pedersen lagde vægt på det lokale engagement og lagde vægt på, at lokaludvalget med sin bevilling på den måde bidrager til nye og spændende aktiviteter for borgerne i bydelen. Borgmester Bo asmus Kjeldgaard stod for dåben og båden fik navnet flyvefisken. der var 5 nominerede der blev præsenteret og dem der ikke vandt fik en flot kurv med økologiske lækkerier i. Bo asmus Kjeldgaard lage vægt på det gode arbejde der i forvejen gøres i det maritime ungdomshus, og han havde forventning til at båden ville kunne være til gavn og glæde for især de unge på amager. eningen at blive medlem af foreningen meldte sig et. omshus har påtaget eholdelse holmblad en Bydel Bliver t af sofie andersen til at se båden kom ombord og alle var me get imponeret af den flotte båd. ønsker man at kontakte foreningen fu og fisk kan man rette henvendelse til d maritime ungdomshus på adressen: ritime ungdomshus ama - tlf: m.dk Bo Asmus Kjeldgaard døber båden flyvefisken foto: Bjørn tversted frem til februar 2 lokaludvalg samm og brugere, en amager øst st til femøren på brogade og ru rekreative area celhuse - hert lige brugere fra Københa Københavns år. Bydelspla hvor bydele at udvikle så var en d fremtiden det er efterår 2 et tæt medlem projekt byrum bolige nu en flyde i frem i fre kum po la 2 p e

5 NOVEMBER Staten burde lave et ungdomskvarterløft Kvarterløftet i Holmbladsgade og Øresundsvej områdefornyelse var en stor succes. Nu opfordres der til at der laves et nyt kvarterløft med særlig fokus på de unge.jan Kyrsting er skolelærer på Sønderbro Skole og aktiv i en lang række netværk, der arbejder med unge på Amager. Af Karl Vogt Nielsen»Hvis vi kunne gentage succes en fra kvarterløftprojekterne på Amager men med fokus på de unge så kunne vi nå rigtig langt i en ungeindsats her på øen.«sådan siger Jan Kyrsting, der er lærer på Sønderbro Skole og siden 90 erne har været stadig mere engageret i at give unge på Amager bedre vilkår.»optøjerne i England her i sommer er en reaktion på, at man ikke lytter nok til de unge«, mener han.»det er helt afgørende i et samfund, at man inddrager de unge og sikrer, at de har noget fornuftigt at give sig til.«uddannelse, lærepladser og arbejde Først og fremmest handler det om at give de unge, som ikke går videre i uddannelsessystemet, lærepladser og arbejde. Ungdomsarbejdsløsheden bør have høj prioritet i enhver regering.»men der er også behov for at give de unge nogle gode lokale tilbud i fritiden«, siger Jan Kyrsting. Fx har vi her i Amager Øst ikke en eneste ungdomsklub. Udover de arbejdsløse unge, har alt for mange unge ikke nogen ordentlige tilbud, når de får fri allerede kl. halv to fra skolen. Hvis der fx her i Amager Øst skulle være et ungdomsklubtilbud til 15 % af de unge i bydelen, skulle der være 275 pladser svarende til 3 store ungdomsklubber. Flere lokale væresteder Men Jan Kyrsting vil hellere bruge de penge, dette ville koste, til en anden form for indsats. Klubber er som andre institutioner efterhånden underlagt de samme rammer, fx med krav om læreplaner osv. Det bliver alt for stift og uinteressant for de unge, mener han. I stedet vil han styrke lokale væresteder, hvor de unge selv er med til at sætte dagsordenen for tilbud og aktiviteter. Det har vi nogle gode eksempler herpå i bydelen.»ungdomsskolen er rigtig god og har stor bevågenhed blandt de unge. Men den er blevet skåret ned og det er sværere at mobilisere frivillige. Tidligere var ungdomsskoleaktiviteter spredt ud på skolerne og der var tilknyttet fritidsaktiviteter efter de unges interesser. Gocart klubben og Buret er andre gode eksempler på særlige aktiviter rettet mod unge, ligesom der foregår en række gode ting med musik som omdrejningspunkt. Men disse eksempler dækker langt fra behovet. Jan Kyrstings vision er, at der oprettes væresteder for unge i alle boligkomplekser. Fx tilknyttet de almene boligforeninger, men også andelsboligforeninger mm. Her skal foregå aktiviteter baseret på de unge interesser. Der har været enkelte gode tiltag i denne retning i bydelen, men der er behov for langt flere væresteder. Ungeråd skal gendannes»vi skal have gendannet et Ungeråd, som vi havde under Kvarterløftprojektet«, foreslår Jan,»men det skal selvfølgelig være i tilknytning til, at der kastes penge ind i bydelen til nye tiltag, som de unge så skal være med til at opbygge«. Jan Kyrsting har været aktiv i SSP (skolesocial-politi) samarbejdet siden 90 erne og dette har virket godt her på Amager, sig han. Et eksempel er fællesprojektet»ung i Job«som forebygger at unge rekrutteres til lokale bander, som vi nu i øvrigt ikke har nogen af i bydelen længere, ved i samarbejde med Amager Erhvervsråd at skaffe unge fritidsjobs og holde dem i ørene. Flere hundrede unge har været igennem her. Også Ungerådgivningen på Holmbladsgade fremhæver Jan Kyrsting som et godt eksempel på en koordineret indsats.»det helt centrale i sådanne indsatser er, at det er voksne, som GIDER de unge også selvom de har været ude i noget snavs.«statslig pulje til bydelsindsats Vi har således gode eksempler på aktiviteter og tiltag rettet mod unge,»men det går den forkerte vej, og en statslig pulje som kan understøtte en bydels-indsats ville være guld værd for Amager«, slutter Jan Kyrsting. I vores gård kan man lege, kysse og snakke Med projektet Gården som mødested bød lokaludvalget beboerne i Amager Øst op til dans. Det har gårdlauget i gården Blomsterhaven omsat til konkret handling i et projekt. Det fortæller formanden for gårdlauget Randi Sørensen om: Af Randi Sørensen, formand for gårdlauget Blomsterhaven. Vores gård blev skabt som del af Københavns Kommunens byfornyelsesprojekt tilbage i 1988, og vi har passet godt på den, men vi har ikke før haft tid, kræfter og økonomi til holde ret mange fester og sociale arrangementer. Men da lokaludvalget opfordrede borgerne på Amager i forbindelse med Købehavns Kommunes Sikker by uge i uge 21 til at afholde arrangementer, hvor man kunne lære hinanden at kende, slog vi til, og vi fandt ud, at der var rigtige mange beboere i vores gård, som meget gerne ville snakke med hinanden, men som havde følt sig lidt generet ved at tage kontakt. Det kræver mod at sætte sig ved et bord, hvor andre har sat sig med en kop kaffe, og bare falde i snak. Man er bange for at virke påtrængende og forstyrrende. Så da Amager Øst lokaludvalg fulgte op den første kampagne med projekt Gården som mødested tænkte vi i gårdlaugbestyrelsen, at det var oplagt at få malet et par bænke, så de indbød til snak. Da vi samtidig meget gerne vil have noget smukt at kikke på, så allierede vi os med kunster Heidi Sinnet, som har udsmykket vores bænke. Vi indviede dem søndag den 23. oktober Det var hundekoldt, så det var ikke så mange lejere, der fandt vej ned til kaffen og den varme kakao, men de, der gjorde, havde atter en gang en hyggelig eftermiddag, hvor vi fik lært lidt flere at kende, end vi gjorde i forvejen. Nu vi har for første gang i fællesgårdens 23 årige liv besluttet at indkøbe juletræ med lys, som vi tænder første søndag i adventen over en kop gløgg. Jo fælleskabet og kendskaben er på vej til vores gård. Og tak for støtten fra Amager Øst lokaludvalg, som gjorde projektet muligt. Kunstneren på bænken FAKTA: Blomsterhaven ligger inde bag husmurene på Hveensvej, Kirkegårdsvej, Augustagade og Amagerbrogade. Yderligere information kan fås hos: Randi Sørensen

6 6 Ama røsten Tøsetur på Øresund 27. oktober var en helt speciel dag for en gruppe kvinder, der trods den tykke dyne af tåge, forventningsfulde sejlede med delebåden Flyvefisken ud på Øresund, for at fiske for første gang i deres liv. Under kyndig vejledning af skipper Karl Vogt-Nielsen, kastede de fiskesnørerne ud og ventede på at fange fisk. Det tog lidt tid at vænne sig til den gyngede båd, men humøret var højt, især da den første torsk blev hevet i land. Det var en rigtig sjov tur, selvom det var koldt og vi ikke kunne se meget. Men jeg fik fanget en fisk, for første gang i mit liv, fortæller Nurgul Dogan. I alt kom tre kvinder hjem med en pæn stor torsk hver og et par muslinger. Skipperen fangede også en torsk, fortæller kvinderne med et smil på læberne. Alt i alt blev det en dag med mange dejlige indtryk og oplevelser, som kvinderne ikke vil glemme. Det er bestemt ikke sidste gang, jeg prøvet det, siger projektleder Hodan Osman. Men næste gang skal vejret være bedre. Turen var arrangeret for de etniske miljøambassadører, der gennemførte miljøkursus hos Miljøpunkt Amager. Miljøambassadører videreformidler deres miljøviden i deres boligforeninger og personlige netværk. For mere information kontakt Hodan Osman på På billedes ses: Rukiye Erdal, Nurgul Dogan og Hicran Copur Læring sættes fri på Kastrupfortet En fortælling omkring opstart af udeskole for 3 kl. på Skolen ved Sundet. Af Christina Valskov I september måned 2011 startede et udeskole-projekt for 3.u på Skolen ved Sundet. Idéen blev grundlagt af klassens 2 lærere (Mette og Christina), eftersom vi ønskede at tilbringe 20 % af undervisningstiden udendørs i det grønne klasserum. Hensigten med dette har været at undersøge, hvorvidt den traditionelle skoleundervisning og det traditionelle faglighedsbegreb kan få et løft ved at 20 % af elevernes skole foregår i en anden kontekst. Vi har valgt naturmiljøet på baggrund af Christinas efteruddannelse som friluftsvejleder ved Institut for Idræt, og på baggrund af en tese om, at naturmiljøet giver andre læringsveje. Læringsveje der kan udnytte muligheder for sansemæssige oplevelser og kropslige erfaringer. Med andre ord at inddrage hjerne, hjerte og krop for at øge det læringsmæssige udbytte for alle elever. Forud for projektet søgte vi med lys og lygte efter et egnet grønt område, hvor der også ville være mulighed for bålplads og opbevaring af udstyr. I vores søgen startede et samarbejde med projekt Natur der bevæger som er et projekt i DGI Storkøbenhavn, med fokus på at skabe muligheder for natur, friluftsliv, sundhed og bevægelse. på cyklerne fra Skolen ved Sundet til Kastrupfortet med deres matematiklærer Christina og Anders som er pædagogisk medhjælper. Efterhånden har vi fundet nogle rutiner i de nye omgivelser, og eleverne er ved at vænne sig til projektet, og ved hvad de kan forvente sig af dagen på Fortet. En lille 4-mands gruppe hjælper Anders med at etablere lejr mens resten af klassen kaster sig ud i morgenens undervisning, enten matematik, natur/teknik eller kristendom. Kl Et koncept andre kan få gavn af Vi har fået fantastisk opbakning fra skolens ledelse samt klassens forældre. Vi har opbygget et altafgørende samarbejde med naturvejlederen på Natur der bevæger, som også underviser 3.u på forskellige årstider. Tænk at få lov at udleve så stor en drøm - at udvide klasserummet så det kommer i samspil med uderummet. Udfor- I forbindelse med udeskolen håber jeg at flere skoler vil tage konceptet til sig, da der er mange gavnlige effekter af at flytte undervisningen ud i naturen udtaler Martin som er naturvejleder på projekt Natur der bevæger. Udover læring er mere bevægelse, færre sygedage, bedre motorik, samt sociale kompetencer er alle parameter der udvikles i udeskolen. Samarbejde med Kastrup fortet. Dette samarbejde viste sig hurtigt at være gavnligt, da vi i fællesskab fik søgt økonomiske midler til et fælles depot på Kastrupfortet. Samarbejdet er til gavn for skolens elever, samt foreninger der vil arbejde med natur og friluftsliv lokalt. 3.u har fået en fantastisk start på udeskole-projektet. Efterårets dejlige lune vejr har forkælet os med mange utrolig dejlige oplevelser, og nu hvor vi nærmer os det koldere vejr, har vi I fællesskab fået indkøbt udstyr til aktiviteter hele året rundt. Nu er det tirsdag Op på cyklerne Hver tirsdag morgen kl. 8 drager 3.u af sted Snesen - Skolens daglige 20 min læseindsats under åben himmel ankommer klassens dansklærer Mette og Christina cykler retur til skolen. Klassen har herefter undervisning i Mettes fag som er dansk, billedkunst, engelsk og idræt. Herefter cykles efter frokost retur til skolen. dre sin egen undervisning, så eleverne lader sig inspirere af uderummets mange muligheder og dermed åbner op for at eleverne sanser og bevæger sig i langt højere grad, end de ville gøre i skolens klasseværelse. Foto: Anders Jensen Mere information kontakt: - Naturvejleder Natur der bevæger

7 NOVEMBER Vagtskifte ved dæmonernes port Efter 32 begivenhedsrige år takker Jens Åge Bjørkøe af som forstander for Kofoeds skole. Ny forstander bliver Robert Olsen som de seneste 18 år har han været forstander på Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro i København. Skolens bestyrelsesformand ser frem til samarbejdet. Efter mere end tre årtier i spidsen for Dæmonernes Port, som var det synonym, som Gasolin i 1971 tildelte Kofoeds skole i sangen Langebro, fratrådte Jens Aage Bjørkøe d.1.november posten som forstander for skolen for at gå på pension. Da Jens Aage Bjørkøe tiltrådte som forstander i 1979 var dæmonerne i høj grad flyttet ind på Kofoeds Skole, som fire år tidligere havde skiftet lokalitet fra Christianshavn til Nyrnberggade i Holmbladsgadekvarteret på Amager. For at lægge en dæmper på klager fra kvarterets beboere, havde den daværende ledelse nemlig tilladt skolens elever at drikke inde på skolen. Resultatet blev en skolekultur, hvor druk, vold og noget nær dagligt opbud af politi og ambulancer var dominerende. Opgaven, som den daværende bestyrelse gav den 33-årige præst, var derfor klar: Skolen er lukningstruet. Få drikkeriet og volden ud fra skolens område og skab en skole, der er i overensstemmelse med Kofoeds tanker og visioner. Opgør og udvikling kiet og Ukraine, men netværket af skoler strækker sig så langt som til Yerevan i Armenien. I skrivende stund er nye skoler på vej i Bulgarien og Slovenien. Nøglerne gives videre Nu er tiden imidlertid kommet for Bjørkøe til at give portnøglerne videre til sin efterfølger, Robert Olsen, der i 18 år har stået i spidsen for Mændenes Hjem på Vesterbro i København. Skolens bestyrelsesformand, borgmester Willy Eliasen, siger om Jens Aage Bjørkøe: Han har ydet en helt fantastisk indsats igennem de mange år. Den skole han overtog, var en skole på vej nedad i anseelse. Det har han fået rettet op, så skolen i dag fremstår som et fantastisk brand. Jeg tror ikke der er nogen i Danmark, som ikke kender Kofoeds Skole, der i folks bevidsthed står som stedet, der tager vare om de svageste i vores samfund, og tilbyder dem værdighed og uddannelse. Man kan også sige det med kunstneren Erik Clausens ord. Kofoeds Skole er et sted, hvor du kan være dig selv, selvom du i samfundets øjne har fejlet I dag, 32 år efter Jens Aage Bjørkøe tiltrådte som forstander, eksisterer Kofoeds Skole i bedste velgående og kunne i 2010 notere et rekordår hvad angår antallet af elever på skolen. Det tog det meste af ti år at få gjort op med druk- og voldskulturen, og i forlængelse af dette, også et opgør med en gruppe af medarbejdere, som var under indflydelse af ungdomsoprørets marxistiske og maoistiske idéer om frisættelse og revolution. Bjørkøes håndtering af krisen skete ved at søge tilbage til de oprindelige Kofoedske tanker og idéer: hjælp til selvhjælp til arbejdsløse og socialt udsatte, værkstedsarbejde, undervisning og rådgivning. Skolen er i dag et stof- og alkoholfrit sted, og voldsepisoder er stort set ikke-forekommende. Ekspansion i Danmark og i Østeuropa Med den interne konflikt vel overstået blev nye skibe sat i søen. Blandt de nye tiltag var oprettelsen af nye skoler rundt omkring i Danmark. I dag ere der filialer af Kofoeds Skole i Århus, Esbjerg, Ålborg og Åbenrå. I slutningen af 80 erne begyndte skolen at orientere sig internationalt, blandt andet ved at Jens Aage Bjørkøe skrev en doktordisputats om so- Den afgående formand jens Bjørkøe cialpædagogik på universitetet i Warszawa. Disputatsen blev en af grundstenene til skabelsen af et internationalt netværk af søsterskoler. Således er der i dag omkring 20 skoler i 9 lande, som er oprettet efter mønster og med hjælp fra skolen i København. Hovedparten af de udenlandske skoler er placeret i Polen, Tjek- Den nye formand Robert Olsen Sådan gik lørdage på musiktorvet 2011 Af Randi Sørensen formand for foreningen Torvelauget på Musiktorvet På grund af ombygning af Musiktorvet var det kun muligt af afholde to lørdage på musiktorvet i Men begge disse to lørdage gik rigtigt godt. I lighed med sidste år var der opstillet boder til loppemarked, hvor både voksne og børn kunne sælge deres varer, der var mellem 50 og 60 boder tilmeldt. Der var boder med mad og kaffe/vand, og Infoboder bemandet af repræsentanter fra Torvelauget, Brug Folkeskolen, Lokaludvalgene, Frivilligcentret mv. Desuden var der et Politisk Hjørne, hvor alle partier havde mulighed for at bringe deres glade budskab til potentielle vælgere. Børnekulturhuset havde stor succes med deres kreative telt, hvor der hele tiden var børn, som kreerede spændende figurer og masker. Rundt omkring på pladsen var der placeret bænke og borde og parasoller, sidstnævnte blev der brug for, da der den ene lørdag kom nogle gevaldige regnskyl undervejs, og og den anden til at skygge for solen. På hjørnet ind mod daginstitutionen Galaxen ud mod Øresundsvej var opstillet tribune, til optrædende og begge dage var der mulighed for at besøge Galaxen, den ene dag hvor mexicanske musikere tog børnene med ind og slog katten af tønden. Tæt samarbejde med Amager Kulturpunkt Lørdage på musiktorvet bliver arrangeret af foreningen Torvelauget på Musiktorvet, der blev stiftet i Medlemmer af Torvelaget er beboere, foreninger, og forretningsdrivende med interesse for aktiviteter på Musiktorvet. Arrangementerne foregår i et tæt samarbejde med Kulturpunktet på Øresundsvej. Vellykkede arrangementer Begge dage var vellykkede og velbesøgte, flest den sidste dag, hvor vejret var godt. Vi har stor lyst til at gentage succesen næste år, gerne med deltagelse af endnu flere aktører. Vi vil forsøge at få kontakt til egentlige salgsboder, men ved af erfaring, at det er svært, da der ikke bliver solgt særligt meget, og de derfor ikke er særligt interesserede. Idéen er også at få lokale politikere til at deltage i en temafastsat debat, hvor Lokaludvalgene kan opfordres til at komme med forslag til relevante emner. Lørdage på musiktorvet bliver støttet af Amager Øst og amager Vest lokaludvalg Vi glæder os til lørdage på musiktorvet i 2012.

8 8 Ama røsten Nørrebro tur-retur At Nørrebro er et besøg værd gik op for 15 veloplagte borgere da Amager Øst lokaludvalg inviterede på den traditionelle efterårs ekskursion. I år gik turen nemlig til Nørrebro, som er københavns største bydel med ca indbyggere. Formålet med turen var at se hvordan Nørrebro udvikler sig og høre om det arbejde der foregår i Nørrebro lokaludvalg og i områdeløftet i Haraldsgade. 15 veloplagte borgere mødtes lørdag d. 15. november kl på Jemtelands plads og konstaterede at vejret var perfekt til ekskursion. Nogle tog linie 5A og andre tog cyklen og kl stod alle parate i Nørrebro Lokaludvalgs lokaler, Lundtoftegade 87, hvor lokaludvalgsformand Kim Christensent og bydelsplanmedarbejder Sofie Sand tog imod os. Ud over morgenkaffen og brødet fra den lokale bager, gav Kim og Sofie os derefter et indblik i hvad lokaludvalget har af udfordringer, og om arbejdet med den nys overståede bydelsplanlægning. Hvad er Nørrebro? Kim og Sofie fortæller om Nørrebro Menneskemylder på Nørrebrogade Cafestemning på Aksel Larsens plads Nørrebro kan opdeles i Indre Nørrebro og ydre Nørrebro, med samlet ca indbyggere Både indre og ydre Nørrebro gennenskæres på langs af Nørrebrogade. Derfor kan man tale om Nørrebro består af 4 områder, som hver især er forskellige med hensyn til historie, udvikling og demografi. Udbygningen af Nørrebro tog for alvor fat omkring 1850 med den industrielle udvikling. Industri og bebyggelsen bredte sig i løbet af 1870 erne og fra 1880 erne blev bebyggelsen høj og sammenhængende. Nørrebro udviklede sig til at blive et udpræget arbejderkvarter med små lejligheder. Især var byggeriet på Indre Nørrebro præget af usle lejekaserner for den voksende arbejderklasse. I 1990 erne blev området omkring den sorte firkant saneret, og fik således et helt nyt udseende.. Der blev bygget nye boligkarréer, lejlighederne blev gjort større og der blev anlagt grønne anlæg i gårdene. Det betød også, at befolkningen atter blev udskiftet, således at Nørrebro i dag er et sammensat kvarter. I 1960 erne og 1970 erne slog en del gæstearbejdere sig ned på Nørrebro, og i dag har bydelen derfor en stor andel beboere med anden etnisk baggrund. Mennesker, trafik og metropladser Efter denne grundige indføring i hvad Nørrebro er for en bydel tog vi vores gode tøj på og begav os ud i bydelen. På turen fortale Kim om de mange metro stationer Amager borgere på Den røde plads

9 NOVEMBER der er ved at blive bygget i bydelen og de problemer det skaber for befolkningen. Vi bevægede os op ad Lundtoftegade, forbi Folmer Bendsens plads til Nørrebrogade og beskuede det fuldstændigt uoverskuelige kryds hvor også Mimersgade munder ud i. Indtrykket af Nørrebro var her overvældende. Masser af opgravninger, pulserende trafik og nærmest 10 gange så mange mennesker på gaden end vi kender til det i Amager Øst. Her i dette inferno indtog vi vores frokost i en restaurant fyldt med sultne og tilsyneladende glade mennesker. Maden var der intet at klage over og øllet fejlede heller ikke noget. Mætte og veltilfredse blandede vi os med menneskemylderet, gik ned ad Nørrebrogade og endte på Aksel Larsens plads, som ligger ved den nyopførte Nørrebro cykelrute. Nørrebro Cykelrute er en grøn flod, der flyder gennem byen, og finder sit naturlige leje, hvor der findes rum til det. Omkring cykelruten ere der skabt nye byrum, lunde, plæner og pladser, som Børn Nørgårds skulptur ner, end i et normalt dansk boligområde. Spørger man folk, siger de, at de er glade for at bo i Mjølnerparken, men at der er sociale problemer kan vi ikke løbe fra, siger Kim uden at vi i øvrigt kommer yderligere ind på hvad det drejer sig om. Spændende områdeløft i Haraldsgade kvarteret Efter denne interessante og eksotiske spadseretur gennem kvarteret gik vi af Tagensvej til Haraldsgade områdeløft, som er lokaliseret i et spændende nyindrettet, bæredygtigt hus, Osram huset i Valhalsgade 4, der i øvrigt af mange er kendt for at have huset folkesangerforeningen Tingluti i mange år. Her blev vi modtaget af sekretariatschef Birgitte Kortegaard, som engageret fortalte om områdeløftet og om alle de udfordringer og glæder der er med at arbejde i et kvarter med store sociale udfordringer. Desuden fik vi den spændende Endelig ny Sundbyøsterhal Af Sofie K. Led- Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokraterne De amagerkanske socialdemokrater, SF ere og konservative i Københavns Borgerrepræsentation gik alle til valg på, at Sundbyøsterhallen skulle udvides. Den styrke, som de amagerkanske vælgere gav deres lokale kandidater ved sidste valg, har givet pote og de 30 millioner haludvidelsen koster, er nu forhandlet hjem. Hallen har været ønsket og projekteret i årevis, og med de tusindvis af nye børn i Sundby er presset på de lokale idrætsfaciliteter enormt. Politikerne, der tæller Lise Thorsen, Lars Weiss og Sofie K. Led fra Socialdemokraterne, Bjarne Fey fra SF, samt Susanne Møller og Jakob Næsager fra Konservative var enige om, at det i år var Sundby, der skulle begunstiges i forhandlingerne for næste års idrætsbudget. Jeg tror ikke, at den lille forhandlerskare har været i tvivl om, at det var på høje tid, at halbehovet herude blev prioriteret. Vi har i S-gruppen drøftet den klejne Sundbyøsterhal adskillige gange siden valget. Så det betaler sig at stemme, og at stemme lokalt. Vi glæder os på amagerkanernes vegne, siger Sofie K. Led. Bjarne Fey, der er genganger i Borgerrepræsentationen, glæder sig i sær på vegne af foreningslivet. SF er super glade for, at vi hermed kan give ASK mulighed for at styrke deres i forvejen imponerende foreningsindsats. Det er fuldt ud fortjent, at ASK nu får mulighed for at samle flere af deres aktiviteter og skabe et endnu bedre fællesskab til gavn for børn og unge. Hallen planlægges bygget via en såkaldt OPP-model, hvor kommunen får en privat aktør til at agere bygherre. Dette vækker glæde hos de Konservative. Vi har i årevis ønsket os en udvidelse af Sundbyøsterhallen, men først nu er pengene skaffet. Vi har valgt en model, hvor der bliver butik i stueetagen og idrætshal ovenpå. Ved at lave dette samarbejde mellem det offentlige og private, et såkaldt OPP, er det lykkes at skaffe de nødvendige midler til at få rejst en ny idrætshal. Det glæder os konservative meget, at det offentlige og private kan samarbejde om at skaffe flere idrætsfaciliteter i vores by og bydel, fortæller Jakob Næsager. Velkommen til Sundbyøsterhal 2. Amager SK ( ASK) hilser beslutningen om at bygge en hal 2 ved Sundbyøsterhallens idrætsanlæg hjertelig velkommen. revitalisering af trængende bydele og til glæde for både passerende trafikanter og i særdeleshed beboerne i lokalområdet. Her fortale Kim om cykelruten, om pladsen og om skulpturen af Bjørn Nørgård, som symboliserer den holdning der er på Nørrebro med hensyn til bekæmpelse af vold og brug af skydevåben. Vi fulgte cykelruten i nordlig retning og på den anden side af gaden ligger de nyrenoverede Nørrrebro haller. Her breder cykelruten sig ud i en kæmpestor plads med rød asfaltbelægning og fyldt med inspirerende legeredskaber. Måske ikke tilfældigt at denne røde plads ligger tæt ved Aksel Larsens plads. Videre ad cykelruten kommer vi til Mjølnerparken, som der skrevet så meget om, men som denne solbeskinnede dag lignede et almindeligt velfriseret boligområde, om end der nok var flere parabolanten- historie om Osram huset og om hvordan en 10 årig dreng fra heden i midten af det 19. århundrede satte sig det mål at blive glødelampefabrikant. Dagen sluttede med en tur rundt i Haraldsgade kvarteret hvor Birgitte Kortegaard bl.a viste os Skjolds plads, hvor der skal være Metro station, og hvor områdeløftet allerede nu har sørget for at en cafe har slået sig ned, så man sikrer et interessant liv på pladsen, og vi så et ny anlagt byrum for enden af Aldersrogade ved Vermundsgade med muligheder for fysisk aktivitet, leg og ophold i samarbejde med et socialt boligbyggeri. På pladsen var der blandt andet fitness redskaber, basketmål og plads til at cykle og stå på rulleskøjter. Således kan vi konkludere, at det betale sig at tage på tur til Nørrebro, men det var nu også godt at vende tilbage til det dejlige Amager Øst. Af Hans Henrik Færk formand for Amager SK håndboldklub. Igennem mange år har der været et stort behov for mere haltid til håndboldsporten på Amager. Specielt Amager Sk har mærket dette behov, da vi benytter spille- og træningstider i tre forskellige anlæg, nemlig Sundbyøsterhallen, Peder Lykke skolen og Sundbyhallerne. Vi vil lige nævne at Amager SK altid har følt Sundbyøsterhallen som sin hjemmebane. når der skal spilles kampe. Dette skyldes bl.a. vores forpagtning af Cafeen i hallen. som vi desværre ikke har mere grundet krav der vil forøge omkostningerne til driften. Ved en opførelse af en hal 2 i Sundbyøstersidrætsanlæg, ser vi muligheder for at samle træningstider og kampe for flere ASK hold på samme anlæg. Dette ser vi som en klar fordel til at styrke og skabe stærke sociale bånd på tværs af årgangene i klubben. Samtidig vil det betyde en besparelse på de materielle udgifter såsom bolde, træningsredskaber og opbevaringsrum. En følge at dette. vil for os at se skabe grobund for et sundt og bredt socialt klubliv. Dette vil ydermere blive til gavn for det sociale engagement i lokalområdet og derigennem vil vi være i stand til at yde en større indsats omkring aktivering af de unge i samarbejde med andre klubber og sportgrene fra lokalområdet. I samme åndedrag vil vi sende et nødråb og ønske om lokale/lokaler tæt på hal/ hallerne eller i forbindelse med opførelsen af hal 2. Vi står i den situation. at vi ingen lokaler har til udførelse af de administrative opgaver og mødevirksomhed og sociale aktiviteter. Det er en yderst uholdbar situation for klubben, vi føler os hjemløse. Gang i forældrene på Sønderbro Af louise Lind Skolebestyrelsen på Sønderbro Skole har på opfordring fra flere af skolens forældre taget initiativ til at skabe nogle klare rammer for hvordan forældrene kan bidrage til det faglige og sociale liv på Sønderbro Skole. Både skolebestyrelsen og skolens ledelse forventer sig meget af initiativet, der skal være med til at understøtte den positive udvikling, som Sønderbro Skole har været ind i de seneste år. Omdrejningspunktet for initiativet er aktive kontaktforældre i alle klasser, der skal være med til at understøtte samarbejdet mellem klassens forældre, mellem forældrene og klassens lærere og i forhold til skolens bestyrelse og ledelse. Forældre er vigtige Nogle af de ting kontaktforældrene vil have fokus på relationen mellem forældre og lærere, at styrke den sociale og faglige udvikling i klassen og skabe rum for at forældrenes ressourcer anvendes og inddrages i undervisningen. I forældrerelationen kan de være med til at sikre, at klassens forældre engagerer sig i klassens faglige og sociale trivsel. I forhold til bestyrelsen kan kontaktforældrene være med til at sikre, at erfaringer fra den enkelte klasse bredes ud til resten af skolen. Pædagogisk leder på Sønderbro Skole Tine Pezo er meget positiv overfor initiativet, fordi hun mener, det er vigtigt at forældrene inddrages i skolens liv: -Vi vil rigtig gerne bakke op om vores forældres engagement i skolen og samarbejdet mellem lærere og forældre. Jeg tror, det er godt med et formaliseret forum, så man som forælder ved, hvor man går hen, hvis man vil tage aktivt del i skolens liv. Forældrene skaber selv rammerne Louise Lind er formand for skolebestyrelsen på Sønderbro Skole og én af motorerne bag kontaktforældrearbejdet. Det er vigtigt, at vi som skolebestyrelse har føling med en større forældregruppe end vores egne børns klasser. Kontaktforældrene fungerer som vores bagland, hvor erfaringer, konstruktive ideer og bekymringer kan drøftes og give skolebestyrelsen mulighed for at udtale os på forældrenes vegne. Det er også et vigtigt forum for at dele de gode erfaringer der eksisterer i forhold til hvordan man eksempelvis kan holde succesfulde klassefester, forebygge konflikter osv Louise Lind pointerer, at det er vigtigt for hende, at kontaktforældrerollen udvikles af kontaktforældrene selv. Vi afholdt en workshop for kontaktforældrene i foråret. Her var det helt tydeligt at vi på skolen har rigtig mange forældre der gerne vil bidrage - men at de havde svært ved at finde ud af hvordan man som forældre kunne gøre det på den bedst mulige måde. Sammen med forældrene har skolebestyrelsen og skolens ledelse derfor udarbejdet nogle principper for kontaktforældrenes arbejde. Alle forældre kan være en ressource De nu udarbejdede principper ikke en endelig formular men et redskab, der skal udvikles i dagligdagen som forælder på skolen: Vi vil gerne støtte op om at skabe nogle redskaber, som kontaktforældrene kan bruge i deres daglige engagement på skolen, men det er vigtigt, at det bliver et levende værktøj. Præcis hvordan og hvornår kontaktforældrene kommer på banen, er noget der skal afprøves i praksis. Udover det løbende arbejde i klasserne vil alle kontaktforældrene på Sønderbro Skole fremover mødes 2 gange om året. Næste gang bliver i november hvor forældrene blandt andet skal snakke om hvordan man kan lave et ressourcekatalog over alle forældres kompetencer og viden. Formålet er at inddrage og gøre brug af eksempelvis forældrenes faglige netværk eller kulturelle viden når elever f.eks. skal ud i erhvervspraktik eller der skal holdes temadage om religion, kultur eller historie.

10 10 Ama røsten Biblioteket kommer Af Helle Stenbæk Biblioteket kommer er en ordning for alle, som af en eller anden årsag ikke har mulighed for selv at komme på biblioteket. Det betyder, at ældre, syge eller handicappede kan få bragt biblioteksmaterialer direkte til deres bopæl. Man skal blot kontakte sit nærmeste bibliotek og fortælle, hvilke ønsker man har. Det er muligt at låne romaner, erindringer, rejsebøger og meget andet. Hvis man ser dårligt, kan man låne bøger med særlig stor skrift, såkaldt Magna Print. Vi har desuden en stor samling lydbøger på CD og som noget nyt også lydbøger i MP3 format, hvor en hel bog er samlet på én cd. Vi har stadig lydbøger på kassettebånd, men der kommer ikke nye titler til. Biblioteket har også alle genrer indenfor musik på CD samt film på DVD. Vi bringer poser med de ønskede materialer ud en gang om måneden. Er man ikke færdig med materialerne fra sidste måned, beholdes de blot til næste gang vi kommer. Det er gratis at få bragt og hentet biblioteksposerne. Der er allerede rigtig mange i vores kvarter, som får byttet bøger på denne måde, men der er plads til flere, og I er meget velkomne til at kontakte Sundby Bibliotek på tlf eller Bibliotekshuset på telefon , for at få flere oplysninger eller blive tilmeldt. Sundby Bibliotek udbyder ITkurser i digitale selvbetjeningsløsninger Af Andreas Brix Fra 2016 Kommer næsten al kommunikation med det offentlige til at foregå via digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor er Københavns Biblioteker gået sammen med Københavns Borgerservice og SKAT om en række kurser der skal hjælpe de borgere der endnu ikke er helt fortrolige med Internettet, med at blive bedre til det digitale. Kursusrækken hedder Digital Københavner og kommer bl.a. til at omhandle brugen af NemID, borger.dk, SKATs hjemmeside, TastSelv, Københavns Kommunes hjemmeside og forskellige selvbetjeningsløsninger til dem der snart skal på pension. De fleste af kurserne kræver, at man har en NemID i forvejen. Kravet er ikke at man kan bruge den, men man skal have den med, så man kan afprøve de ting man lærer undervejs i de pågældende kurser. En NemID kan fås hos Borgerservice. På Amager er den nærmeste Borgerservice beliggende i Amagercentret. Kurserne kommer til at foregå på 4 af Københavns Biblioteker og lokalt på Sundby Bibliotek i Flexrummet på 1. Sal i Kvarterhuset. Alle kurserne er gratis men tilmelding er påkrævet, da der er et begrænset antal pladser. Læs mere på hjemmesiden eller kom ned på dit lokale bibliotek og hent en folder. VELKOMMEN TIL SUNDBY BIBLIOTEK - alt hvad du kan tænke dig! Bøger på dansk og mange andre sprog til børn og voksne, aviser, tidskrifter, aktuelle pjecer, musik/ Danmarks allerførste ønskebibliotek Af Stine Hoffmeyer I Bibliotekshuset på Amager vil man fremover arbejde aktivt med en ny strategi, der i højere grad inddrager brugerne direkte. Inspirationen kommer fra Stadsbiblioteket i Malmö, hvor en gruppe tweens er blevet bedt om at komme med et hav af ønsker om alt imellem himmel og jord. Ønskerne blev skrevet på post-its, som personalet havde samlet og klistret op på væggen til én stor farvestrålende kollage. Bibliotekshusets personale blev herigennem inspireret til at give alle husets brugere mulighed for at komme med deres ønsker både i det fysiske og det virtuelle rum. Biblioteket har igennem en årrække arbejdet ud fra profilen familiebibliotek, og da alle nyere udviklingstiltag gerne skal matche denne, er det hele nu endt op med åbningen af Danmarks første ønskebibliotek. Skab dit eget yndlingsbibliotek Formålet er at engagere husets brugere og give dem mulighed for selv at være med til at skabe deres yndlingsbibliotek. Brugerne kan komme med alle de ønsker, de overhovedet kan komme i tanker om, så finder personalet i fællesskab ud af, hvilke af ønskerne der lader sig gøre at opfylde i praksis. Alle ønsker vil blive drøftet på bibliotekets personalemøder hver 14. dag. Der vil naturligvis være ønsker, som ikke kan imødekommes, men man vil forsøge at twiste forslagene, så flest mulige ønsker kan opfyldes på den ene eller den anden måde. Helt sikkert er det, at samtlige ønsker vil blive behandlet seriøst og positivt. Brugerne må meget gerne deltage aktivt i den konkrete opfyldelse af ønskerne, men man er ikke forpligtet til det. Ønskerne kan skrives på to opslagstavler i biblioteket, men man kan også ringe eller komme forbi og henvende sig direkte til personalet. Det er også muligt at komme med ønsker via bibliotekets hjemmeside, MERE TID TIL DET SJOVE LAD OS KLARE DET GROVE Bogføring Årsregnskab Løn Debitorstyring Sekretærhjælp m.m. Ring eller rekvirer tilbud på så er du godt på vej til nemt og billigt at slippe for det meget tidskrævende papirarbejde - og får mere tid til det sjove. blog, Twitter eller ved at sende biblioteket en . Ønskebibliotekets officielle åbning løb af stabelen i uge 43, hvor biblioteket var blevet udstyret med festlige indslag i form af balloner, flag, rød løber og gratis popcorn til alle de besøgende. Allerede nu vælter det ind med ønsker fra både børn, unge, voksne og ældre. Bibliotekshusets personale både ønsker og håber, at Ønskebiblioteket vil blive en succes i fremtiden - og være til glæde og inspiration for samtlige husets brugere! FAKTA: ØNSKEBIBLIOTEKET Ønskebibliotekets logo forestiller en glad ønske-ugle med en tryllestav. Logoet er tegnet af Marie Louise Heger, der er uddannet grafisk designer fra Danmarks Designskole. Nyttige links: Amagers eget bogforum Der var rift om bøgerne til søndagens BOGloppemarked i Amagers eget Idræts- og Kulturhus Prismen. Arenaen bugnede af brugte bøger, da dørene blev slået op om formiddagen. I løbet af dagen kom flere besøgende forbi og et utal af bøger skiftede hænder. Folk er så søde og i godt humør. udtaler én af stadeholderne. Arrangørerne fra Miljøpunkt Amager havde sat sig for at fortsætte succesen fra sidste år. Flere af standholderne fra havde også deltaget sidste år, og opbakningen til et BOGloppemarked var overvældende vi vil meget gerne være med næste år, hvis det bliver til noget igen, hvilket vi selvfølgelig håber på. Det er et virkelig godt initativ. BOGloppemarkedet var med vilje placeret i ugen op til det store BogForum, da Miljøpunkt Amager ønskede at fange de københavnske bogormes opmærksomhed og sætte fokus på sammenhængen mellem miljø, bøger og genbrug. Vi har før arrangeret forfatterforedrag om klima. Men som sidste år ville vi igen sætte fokus på miljø og bøger. Når man producerer nye bøger og papir bruger man rigtigt mange ressourcer både træ, elektricitet, vand og kemikalier. Køber man i stedet sine bøger brugt, sparer man altså miljø og klima for denne belastning, siger Julie Kirk fra Miljøpunkt Amager. På bog loppemarkedet var også en lille udstilling om genbrug af bøger og papir. Flere af de tidligst fremmødte oplevede udover BOGloppemarked fordraget Sund baby uden kemi, hvor de tilhørerne fik tips og råd til at undgår kemi i hverdagen, og dermed passer på deres sundhed og miljøet. Amager Øst Lokaludvalg støttede bogloppemarked økonomisk. For yderligere information kontakt: Julie Kirk Mikkelsen, Miljøpunkt Amager på tlf eller mail: Tønnesvej København S Tlf

11 NOVEMBER Røde æbler til lærerne på Sønderbro Sundby Kajakklubs faciliteter tages op i Borgerrepræsentationen Rådhuset slår dørene op Københavns Rådhus er borgernes slot og skal ikke kun bruges til vielser, kulturnat og møder. Der skal liv i det gamle historiske hus Børn og forældre på Sønderbro Skole overraskede lærerne med sang, flag og røde æbler da de mødte på arbejde en næsten helt almindelig onsdag i oktober. Sidste onsdag den 5. oktober var nemlig udråbt af FN til international lærerens dag, og det fejrede Sønderbro Skole i år for første gang. Skolebestyrelsen og elevrådet stod bag arrangementet og lærerne blev både overraskede og glade. Louise Lind, formand for skolebestyrelsen på Sønderbro Skole, håber på at onsdagens fejring er starten på en ny tradition. I mange lande har man stolte traditioner for at fejre lærerne på lærernes dag - men ikke i Danmark. Flere af vores forældre med etnisk minoritets baggrund har fortalt, at lærernes dag er en vigtig markering i eksempelvis de arabiske lande. Lærernes dag er en positiv anerkendelse af, at vi har nogle fantastiske lærere, der udføre et godt stykke arbejde på vores skole, og en manifestation af, at vi som elever og forældre bakker dem op og anerkender deres enorme indsats. Louise Lind håber at lærernes dag vil udvikle sig til en tradition på Sønderbro Skole og en begivenhed, der kan være med til at styrke sammenholdet på skolen yderligere i årene fremover. Sådan undgår du rotter Vintertid er rottetid. Derfor er det nu, at du skal gøre en indsats for at undgå rotter og holde øje med, om der er tegn på rotter i dit hus eller din ejendom. Københavns Borgerrepræsentation skal nu behandle et forslag fra Dansk Folkeparti om at sikre Sundby Kajakklub ordentlige klubhusfaciliteter. Kajakroning er blevet mere og mere udbredt i København, men efter ved selvsyn at have set Sundby Kajakklubs faciliteter ved Amager Strandpark, må jeg konstatere, at her er der mildt sagt plads til forbedring, siger Dansk Folkepartis medlem af Københavns kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Birthe Skaarup. Birthe Skaarup står uforstående over for, at Amager Strandpark blev etableret uden at der samtidig kom et løft til parkens kajakklub. Vi vil gerne have flere til at motionere og dyrke idræt, men Københavns kommune lader desværre nogle af byens klubhuse forfalde, siger Birthe Skaarup, der hæfter sig ved, at klubben selv har sparet en halv million kroner op. - Men skal flere fonde være med til istandsættelsen, kræver det kommunalt engagement, som kan være døråbner. Det er i klubhusene det sociale liv foregår, som sikrer, at mange unge får fastholdt deres interesse for sport. Derfor kan vi ikke være bekendt, hvis vi tilbyder totalt forældede og om vinteren ubrugelige klubhus-faciliteter med umulige badeforhold til kajakroerne, slutter Birthe Skaarup, der håber på bred opbakning til støtte for initiativet, slutter Birthe Skaarup. og derfor lånes lokalerne nu ud. Foreninger og borgere i Københavns Kommune får nu mulighed for at bruge Københavns Rådhus til børneteater, foredrag og alle mulige andre kulturelle aktiviteter. Det betyder, at Festsalen, Rådhushallen og udvalgsværelserne nu bliver stillet til københavnernes rådighed. Det omfatter også den smukke gamle Rådhushave. Det har politikerne i Københavns Borgerrepræsentation besluttet for at skabe liv og aktivitet i det gamle Rådhus fra Her er et eksempel på, at vi mener det, når vi siger, at der skal være åbenhed i Københavns Kommune. Københavns Rådhus er ikke kun tilegnet politikere og embedsmænd. Det er også borgernes hus, og derfor vil vi rigtig gerne udnytte Rådhusets lokaler mest muligt og invitere københavnerne indenfor, siger kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V). FAKTA: Københavns Rådhus er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og opført Huset er åbent dagligt fra kl til 17.00, og der er gratis adgang. Der er daglige omvisninger og ture op i Rådhustårnet. Læs mere om lokaleudlån på under Kultur og Fritid eller kontakt: Rådhusbetjent Ulla Belsager Olsen på Rotterne skal blive i kloakken. Ellers kan de udrette skader for mange tusinde kroner i private hjem og sprede en lang række alvorlige sygdomme, herunder salmonella. Og det behøver ikke være svært at sikre sin gård eller ejendom mod skadedyrene. Det understreger Morten Otkjær Thune, der er områdechef for Skadedyrsområdet i Københavns Kommune. Der er ingen garanti mod ubudne gæster, men du kan selv gøre rigtig meget for at sørge for, at der ikke kommer rotter i dit hjem. Den bedste sikring er en ren og velholdt ejendom, og at du overlader kloakarbejdet til fagfolkene. Derudover er det en god idé at få sin VVS-mand til at montere rottestop på faldstammer og kloakrør, og selv skrue metalristene på gulvafløb fast, siger Morten Otkjær Thune. Han anbefaler, at man jævnligt tjekker, at kloakker, afløb og toiletter er intakte og ikke er tilstoppede. Får man mistanke om defekte kloakrør, kan en kloakmester lave en tv-inspektion af dem. Desuden er det vigtigt at lukke gamle, ubenyttede kloakog afløbsrør samt afproppe åbentstående afløbsrør ved ombygning. Det er også en rigtig dårlig idé at have affaldsbunker og kompost liggende i sin gård eller have, og man skal også helst undgå at fodre fugle. Ellers tiltrækker det rotter, tilføjer Morten Otkjær Thune. Tegn på rotter Måske har du rotter uden at vide det. Det er nemlig langt fra sikkert, at du vil se en levende rotte, selv om der er rotter i din gård eller i din ejendom. Det er derfor de indirekte tegn på rotter, som du skal holde øje med: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt. Rotter efterlader sig ekskrementer, som er sorte, cylinderformede og spidser til i den ene ende. De er ca. fire mm tykke og 17 mm lange. Umotiverede huller i jord og asfalt kan være tegn på rotter. Rotterne kan også komme ind via sprækker omkring dæksler eller via huller i fundamentet. Rotter kan nemt gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel runde og behøver ikke at være større, end hvad dersvarer til en tokrone. Desuden kan piben og kradsen i paneler, under gulve eller på lofter være tegn på rotter. Kontakt altid kommunen, hvis du ser tegn på rotter. Det koster ikke noget at få et tilsyn. I Københavns Kommune kan du både ringe på eller anmelde rotterne online. Læs mere på skadedyr.

12 12 Ama røsten Det handler ikke om sygdom men om det modsatte Af Lise Thorsen - Sundhedsordfører for Soc. Borgerrepræsentationen. En vrimmel af mennesker. Glade farver. Lyse, indbydende rum. Amager har et tilbud til alle lokale, som jeg er rigtig glad for, vi har oprettet i Københavns Kommune. Sundhedshuset på Hans Bogbinders Alle i Amager Hospitals gamle bygning har en perlerække af tilbud, som jeg håber, de fleste kender til. Ellers kommer der en oversigt her: Forebyggende samtaler om livsstil. Kost, motion, alkohol osv. Man kan komme ind direkte fra gaden, og finde nogen, der har forstand på alt det. Og som kan hjælpe med det, der evt. ikke lige går så godt. Træningforløb for kroniske patienter, hjælp fra sygeplejeklinikken og lignende kræver en henvisning fra lægen. Ud over den rent fysiske hjælp er der jo glæden ved at møde andre mennesker. Og Sundhedshuset arbejder sammen med lokale idrætsklubber, så nogle af brugerne muligvis ender med at svømme, spille badminton eller håndbold på helt almindelig vis. Alt i alt er det altså et super tilbud, og den dag jeg var på besøg, lagde jeg mærke til en meget tydelig og meget vigtig ting: Det handler ikke om sygdom. Det handler om sundhed. Deraf navnet. Sundhedshuset på Amager er et af i alt fem huse i København. De øvrige sundhedshuse er enten etableret eller på vej på Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og i Vanløse. Farvel til servicebusserne 871 og 872 Af Mona Sillemann-Formand for Amager Øst Ældreråd Fra Amager Øst ældreråd skal lyde en meget stor beklagelse ang. nedlæggelse af servicebusserne, som vil gå ud over mange af vores ældre borgere. Busserne blev indviet d. 27/ med stor Festivitas på Peder Lykke Centret men det blev som sagt ingen succes for pengekassen for Københavns kommune og Movia. Undertegnede har siddet i arbejdsgruppen og her blev det bl.a. lovet, at man ville evaluere ruterne efter ca. et år, men det blev ikke til noget. Meget kunne måske have ændret sig, hvis man havde ændret i ruteføringerne og hermed fået flere passagerer. Flere borgermøder har vi afholdt, hvor politikere og Movia har været inviteret til, men ingen har lyttet til os og nu kører servicebusserne for sidste gang d. 22/ Ny ruteføring for linie 77 og 78, som vil sikre Sundparken og Peder Lykke Centret. Ligeledes fra 2012 skal linie 4A igen have endestation ved Lergravsparkens Station, som vi har også har kæmpet for i stedet for Femørens station. For 2A her reduceres frekvensen frem til metrostationen ved Lergravsvej, herefter har 2A samme frekvens som i dag. Reduktionen i frekvensen på 2A skyldes bl.a. oprettelsen af den nye højfrekvente linie 9A, der vil tage en del af linie2a s passagerer på strækningen Hovedbanegården Christianshavns Torv men hvorfor det skal gå ud over passagererne på Amager er et stort? Men vi vil følge tæt med i disse nye ruteføringer og holde endnu et borgermøde om trafikken i det nye år. Morgen cykel hygge med gourmet kaffe og cykeltjek Torsdag og fredag i uge 38 forkælede Miljøpunkt Amagers Orangeklædte cykelpitservice folk morgencyklisterne ved Christmas Møllers Plads og Bryggebroen. I fire timer fra solopgang blev morgencyklisterne mødt med glade morgensmil og tilbuddet om gratis gourmet kaffe og et professionelt cykeltjek mens de ventede. Det var flest kvinder der fandt tid til at stoppe op og blive forkælet. Og snakken gik på om det var fordi kvinderne var bedre til at tage sig tid til et hurtigt timeout uden at stresse over mødetiden på jobbet eller om det måske var fordi det mest var kvinder der havde behov for at få tjekket cyklen efter.. Hvorvidt det ene eller det andet er rigtigt eller om det er en kombination, lader vi stå hen i det uvisse. I hvert fald var humøret højt i køen til det gratis cykeltjek og der blev hyggesnakket livligt hen over de varme kopper kaffe. En stor del af dem der stoppede op var på vej til arbejde men tog sig alligevel tiden til at stoppe op og nyde en kop kaffe, mens deres cykel blev serviceret. En del af cyklisterne havde læst om arrangementet på forhånd i de lokale medier og lagde vejen forbi for at lige at få vinterklargjort cyklen. De positive kommentarer var mange, og de orangeklædte pitfolk s godmorgen og tak fordi I cykler -hilsen blev oftest mødt med et tak fordi I står her, fedt arrangement! og spørgsmålet om hvor og hvornår næste cykelpitstop var planlagt!? Vi håber at vi med vores cykelpitstop har fået givet hverdagscyklisterne et lille rygklap og vi håber at den gode cykel karma, der helt klart var i luften både under VM i landevejscykling og under vores arrangement vil sprede sig og vare ved! København er verdens bedste cykelby og vi håber alle cyklister sammen med os, vil arbejde for at gøre den endnu bedre i fremtiden! udtaler Asger Gad fra Miljøpunkt Amager. Pitstoppet blev støttet af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune FAKTA: Espressomanden Ole serverede fra sin kaffecykel over 300 udsøgte kopper gratis kvalitets kaffe til de morgenfriske cyklister. Mest populær var hans kaffelatte. (www.espressomanden.dk/) The Bikemans mobile cykelværksted servicerede, strammede, pumpede og smurte op i mod 130 cykler over de to dage. Oftest stod op i mod 10 cyklister i kø mens de drak kaffe og hyggesludrede (www.thebikeman.dk) Jul på Amagerbrogade Af Ole Foldberg - Julemand /Næstformand, Ama r Butikkerne Når du læser dette nummer af Amar østen er Amagerbrogade festlig pyntet og oplyst med julebelysning, som Sundbyernes Handelsforening (Ama r Butikkerne) igen i år har sørget for takket være bidrag fra såvel medlemsbutikkerne som ikke medlemsbutikkerne. Vi håber rigtig mange butikker i år vil bidrage, så vi kan få økonomien til at hænge sammen. I år er der sket en markant fornyelse, idet kæderne er forsynet med LED-pærer, som er både miljørigtige og energibesparende. Dette er kun komme i stand takket være tilskud fra såvel Amager Øst Lokaludvalg I alt 1600 flyers med cykel relaterede nyheder blev delt ud. Cykelsuperstier: 16 kommuner og region hovedstaden er gået sammen om at udvikle et net af cykelsuperstier der skal forbinde hele regionen, herunder Amager, med hurtigere, sikrere og på alle måder mere attraktive cykelruter. Se mere på: som Amager Vest Lokaludvalg, samt en vis egenfinansiering. Vi er i Ama r Butikkernes bestyrelse rigtig glade for denne nyskabelse, som vi kan glæde os over i år og i årene fremover. Ud over 33 traditionelle grankæder med LED-pærer, vil der igen i år hænge 6 såkaldte robe light fordelt over strækningen fra Christmas Møllers Plads til lidt efter Sundbyvester Plads. Et kilometer langt optog Vort traditionelle juleoptog blev afviklet den 19/11, og det var 42. år det fandt sted i år. I skrivende stund planlægger vi optoget og når du læser dette er det afviklet på forhåbentlig bedste vis, men de sædvanlige Bicycle Innovation Lab Der er store ting i vente! København får snart verdens første Cykelkulturhus og det kommer til at ligge på Amager! - (se mere på Giv Kommunen et praj - Brug smartphone applikationen giv et praj hvis der er brug for reparationer eller forbedringer på din cykelvej (se mere på tilskuere langs ruten. Optoget bliver i år ca. 1 kilometer langt. Ud over ovennævnte tilskud fra såvel Amager Lokaludvalg Øst som Amager Lokaludvalg Vest er Ama r Butikkernes økonomi vedr. julen afhængig af salg af juleskrabekalendere, som kan købes i en række medlemsbutikker og medlemsbanker. Den koster igen i år kun 20,- kr. så alle kan være med. Har læserne ikke allerede købt en kalender vil jeg anbefale et besøg i en medlemsbutik eller medlemsbank for at købe en. På Ama r Butikkernes vegne vil jeg ønske alle læserne af Amar østen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 2012, med tak for året der gik, og ønske om en god handel i 2012.

13 NOVEMBER Vi Skaber Danmarks første cykelkulturhus Bicycle Innovation Lab kører København i stilling til at blive verdens bedste cykelby. Det sker med oprettelsen af Danmarks første kulturhus for og om cykler. Åbningen blev fejret d. 11. november Den danske cykelkultur rummer et kæmpe uudnyttet potentiale som kan være en af de ting vi kan leve af i fremtiden, derfor skal vi dyrke cykelkulturen og tage den alvorligt. udtaler leder af Bicycle Innovation Lab Lasse Schelde og fortsætter: Det er netop det vi ønsker at gøre her på Amager, at skabe en fysisk ramme hvor vi kan dyrke cykelkulturen, eksperimentere med den og skabe nye løsninger og vi inviterer alle nysgerrige til at komme og hjælpe os med det. Bicycle Innovation Lab henvender sig både til den nysgerrige, cykelentusiasten, turisten, byplanlæggeren, institutionen og virksomheden. Kulturhuset skal være med til at sætte fokus på det særlige ved den danske cykelkultur, gennem foredrag, arrangementer og udstillinger med cyklen og cykeltrafikken som omdrejningspunktet. Du kan låne nye og spændende cykeltyper Bicycle Innovation Lab kommer også til at rumme et cykelbibliotek, hvor du kan låne nye og spændende cykeltyper, tilbyde værkstedsfaciliteter, hvor der kan afholdes workshops eller arbejdes på nye cykelkoncepter. Til foråret kommer der guidede cykelture i København med fokus på cykelkultur og infrastruktur, cykelevents og en udstilling om hvordan København bevægede sig fra almindelig europæisk storby til cykelby nr. 1. Lasse Schelde udtaler I vores cykelbibliotek bliver det muligt at kunne låne cykler ganske gratis, dog med depositum. Man booker cyklen over nettet og henter den, den dag man har valgt. En time før aflevering får man en påmindelse via sms om at nu er det snart tid at leverer den tilbage. Unikt samarbejde med Post Danmark Grundstammen af cykler i cykelbiblioteket er doneret gennem et unikt samarbejde med Post Danmark som muliggøre vores guidede ture og danner rammen for om og nybyggede cykler. Andre eksempler på cykler der kan lånes er Råderums sociale cykelskulptur, samtalecyklen - som man skal være 3 til at køre, eller man kan få en tur i en Leitra kabinecykel og mange andre. Bicycle Innovation Lab er blevet til i et samarbejde mellem Miljøpunkt Amager og Copenhagenize Consulting, der også fører den verdensberømte cykelblog Copenhagenize. De fysiske rammer er ved kulturhuset Prismen på Amager. Kulturhusets åbning fejres med en reception og fest d. 11. november Projektet bliver gennemført med støtte fra vejdirektoratets cykelpulje og Amager Øst Lokaludvalg som en del af den aftale om indsatsområder er er indgået mellem Lokaludvalg amager Øst og Miljøpunkt Amager. Ønsker du yderligere oplysninger kan du henvende dig til projektleder Lasse Schelde på eller telefon: Julefest På Loftet AMAGERBRO KULTUR har masser af spændende tilbud til dig hver eneste uge. Alt fra koncerter, foredrag og udstillinger til smagsoplevelser og idrætsaktiviteter. Juledag i Kvarterhuset Lights in the Dark koncertrække med forskellige Americana bands Eksklusiv jazz med amerikanske Jerry Bergonzi Vinterjazz Vinterferie for børn Børneteater Filmklub Supersjove Søndage Masser af aktive tilbud for kroppen Og meget mere.. VINTER 2011/2012 Se kulturkalenderen og alle vores tilbud på: Søndag d. 11. december kl Juleværksted ved Maria Lau Krogh Teatret Fyren og Flammen med Grandtræet Besøg af julemanden 50 kr. pr. barn inkl. godtepose, æbleskiver og børnegløgg 20 kr. pr. voksne inkl. æbleskiver og gløgg Andre drikkevarer kan købes Billetter købes på forhånd senest d. 2. december i Børnekulturhus Ama r tlf eller på Loftet bibliotekshuset Prismen k varterhuset s undby bibliotek Sted: Loftet, Øresundsvej 4, 2. Sal København S

14 14 Ama røsten Amager Badmintonklub tilgodeset af klubhuspuljen Af Susanne Møller (C ) - Medlem af BR Et enigt kultur og fritidsudvalg har valgt at tilgodese Amager Badminton Klub (ABC), således at de nu får kommunal støtte til at renovere og istandsætte deres klubhus og især deres omklædningsfaciliteter. Til gengæld måtte vi bryde med traditionen i Kultur og Fritidsudvalget og stemme om flere andre projekter. De tre borgerlige partier (VKO ) stemte for at støtte Sundby Kajakklubs ansøgning om første etape af en gennemgribende renovering af deres klubhus. Vi Konservative ser et stort potentiale i at udvikle området ned til vandet og var derfor fortalere for at støtte ansøgningen. Det blev nedstemt af den røde fløj som hellere ville give penge til Folkets Hus hvilket i parentes bemærket falder udenfor retningslinierne for klubhuspuljen. Det lykkedes dog at få vedtaget en hensigtserklæring om, at bliver der senere muligheder med ubrugte midler vil man se velvilligt på projektet. Ny Kultur og fritidspolitik i København. På samme møde blev Kultur og Fritidspolitikken for København vedtaget. Der har været en lang proces med skriftlige høringssvar og dialogmøde. Tak til alle, der har deltaget i høringen. Vi har været fortalere for, at man i højere grad anerkendte foreningslivet end der var lagt op til i første udkast. Det er vigtigt at vi også anerkender og prioriterer det etablerede forenings- og idrætsliv samtidig med åbenhed for fornyelse overfor nye organisationsformer. Kultur og Fritidspolitikken skal favne bredt, det synes jeg den gør nu. Man leder efter plads til nyt plejeboligbyggeri i vores område. Moderniseringsplanen på plejeboligområdet er i fuld gang. Der er lagt en strategi for at alle plejeboliger skal være tidssvarende med to rum samt rummelige handicaptoiletter. Med i denne plan var flytning af Bomiparken og snart begynder renovering af Hørgården. Der vil også blive lukket plejehjem i vores nabobydel mens der bygges nyt i Ørestad. Der mangler plejeboliger i Amager Øst og planen er opførelse af nye plejeboliger. Beliggenheden er ikke fundet så gode idéer modtages. Forsøg med delebiler til handicappede bliver ikke til noget Af Hans Jørgen Møller Som det vil være en del af jer bekendt trådte der nye regler om handicapbiler i kraft oktober sidste år og de gjorde det muligt for kommunerne at lave forsøg med delebiler. Det har 4 store kommuner, heriblandt København, valgt at benytte sig af. Det var meningen at ordningen skulle starte i januar 12, men p.g.a. for få og dårlige tilbud bliver det ikke til noget. Hvornår det så kan komme til at fungere vides ikke på nuværende tidspunkt, men set i forhold til at ordningen som forsøg skulle køre i 2012 og kun 1 år, er det tvivlsomt om det kan nås, med mindre forsøgsperioden bliver forlænget. I Københavns Handicapcenter er man nu ved at komme i bund med sagsdyngerne og sagsbehandlingstiderne skulle være ved at blive normaliseret. F.eks. har det for mange været komplet uforståeligt at man skulle vente 6 mdr. for at få besøg af en ergoterapeut, i forbindelse med en boligændring eller et hjælpemiddel. Ventetiden skulle fremover komme ned på ca. 4 uger! Det ser vi alle frem til og håber at løfterne kan holde. Samarbejde om Musikkens dag Amager Bio lagde andet år i træk rammen om Musikkens Dag, hvor Børnekulturhus Ama r sammen med forskellige musikaktører og institutioner på øen gik sammen om at lave en musikdag for børn og unge. I år blev Musikkens Dag et stort samarbejdsprojekt med deltagelse af skoler, institutioner og foreninger fra Amager Vest og Amager Øst, bl.a. Ungdomsskolen, Ungehuset, øveforeningen Rusk, Ghetto Gourmet med flere. Formålet med Musikkens dag er at skabe synergi og øge interessen for musik blandt børn og unge på Musikøen Amager. Endvidere er formålet at tilbyde institutioner og skoler musikalske oplevelser af høj kvalitet, at give børn og unge musikalske oplevelser, som de ellers ikke selv ville opsøge, samt at give unge og ungebands mulighed for synliggørelse ved optræden på en rigtig scene. Dagen startede med at 1200 børnehave- og skolebørn i alderen 3-7 år og 7-12 år troppede op til to koncerter med det fantastisk sjove og spændende Überlyd og Chapper, der inddrog børnene interaktivt i musikken ved at sample forskellige lyde fra børnene. Et grin, et udbrud, et smaskende smask blev optaget og samlet til et grundbeat, der overraskende hurtigt udviklede sig til et regulært stykke musik. Fra klassisk til rapmusik Vejen til guldæg, for begyndere Af Dorthe Taxbøll To unge fyre undrede sig over alle de øjenbæer der findes i gadebilledet i forbindelse med markedsføring af forskellig art. Supermarkedernes og benzintankenes sørgeflag der hænger og dasker er sigende eksemplar. To søm, en snor og et stykke ståltråd er de almindeligste ophæng. Da de unge mennesker tit selv blev hyret til at monteret reklamebannere både ude og inde, gik der onkel opfinder i den, og de udtænke, hvorledes man kunne slå flere fluer med et smæk ved at fremstille en anordning der både gør det nemmere (og dermed billigere), mere smart, holdbart og ikke mindst, mere æstetisk, at hænge reklamebannere op. Det blev en galge og en hejse anordning så reklamebanneret kan hejses højt op, og som kan betjenes af frk Jensen uden at hun behøver at klavre op på en stige, i stram nederdel og stiletter. Arbejdstøj og sengetøj Det blev begyndelsen til et lille firma Galuflex. Fra drengene fik åbenbaringen med multiløsnings galgen, til den ligger som lagervare og sælges både i ind og udland, er der gået 2 år. På trods af,at ingen af dem anede hvordan man starter en virksomhed, er et lykkedes for dem at komme frem til den rette form for et produkt, at få det materialeprøvet, testet og produceret. Ikke mindst mindst markedsføring har været en Om eftermiddagen kom turen til klubber og fritidshjem på Amager, der optrådte for hinanden med højest forskellige musikgenrer. Der var Sundby Øster fritidshjemskor, Arash fra Ungdomsskolen, Steinerskolen på Amager, Rolling Thunder fra fra Spor ét og spor to, Next Generation fra Ghetto Gourmet, Cisilia fra klubben i Gyldenrisparken, det super seje kor fra Ørestad Musikskole, Joy Joy fra Amager Lilleskole og Dead or Alive fra idrætsfritidsklubben Alhambra Park. Der var alt fra klassisk instrumental musik, kormusik, pop og rock til rap. Institutionerne mønstrede omkring 400 børn og unge der mødte op forventningsfylde, og fik en fantastisk oplevelse som salens opmuntrende tilråb vidnede om. Kulturborgmesteren på besøg Aftenprogrammet indledtes med at vores engagerede Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev bød de tilstedeværende velkommen, og mens hun fortalte lidt om Musikkens Dag, iførte hun sig projektets T-shirt, under stor jubel fra tilskuerne. Derefter fulgte fem timers musikalsk fyrværkeri af forbløffende høj kvalitet, der levede helt og holdent op til projektets målsætning, nemlig at blande højest forskellige musikgenrer så meget muligt. Som noget nyt i år havde projektet fået en rundhåndet støtte fra Lokaludvalgene på Amager, Øst og Vest, for at lave nytænkende udfordring. De virksomheder der havde med gadeudstyr og skiltning at gøre, var yderst positive overfor ideen. Galgen blev fremstillet og afprøvet og præsenteret på fagmesser. Det lyder fornemt, men sandheden er, at opfinderteamet drog afsted i egen bil med to paller som podie og præsenterede deres lille, enlige produkt blandt millionforetagender. Indkvartering foregik på skift på bilens bagsæde og morgentoilettet på parkeringspladsen udenfor messehallen. Der var nemlig absolut ingen penge i kassen. Frustrationerne var til at tage at føle på, og det undrer ingen at mange iværksættere med gode ideer falder døde om og opgiver under byrden. Selv om produktet nu både er fremstilles og solgt, skal der penge til at få yderligere produktion og udvikling i gang De to iværksættere har arbejde timer i døgnet ugens 7 dage i hen ved halvandet år. Først på deres normale lønarbejde. Aftenen, natten og weekend blev dedikeret til arbejdet med Galuflex galgen. I den periode var der kun tale om at bruge to sæt tøj:arbejdstøj og sengetøj. Dårlige råd fra Vækstfonden Vi hører meget om støtte til erhvervslivet, så der kan skabes produktion og arbejdspladser. Vækstfonden blev oprettet og måske har det været intentionen, at den skulle yde en eller anden for støtte. Men workshops med coaching for unge bands og musikere inden for forskellige musikgenrer. Meningen var at workshoppen resulterede i mindst 1 sang og at forskellige musikkulturer skulle mødes på en ny og spændende måde, så de unge derved fik mulighed for at udforske og lære hinandens musikalske udtryksformer at kende. Inden da var tre bandkonstellationer blevet coachet i alt tyve timer, de havde produceret en del sange som blev indspillet i Media Sound. Det var fantastisk at opleve hvad meget de unge har flyttet sig musikalsk i løbet af projektet, og hvordan de indtog scenen i Bioen selvsikkert og med en voksende musikalsk autoritet. De tre konstellationer fremstod som rutinerede bands, med hver deres skæve og unikke musikprofiler. Social Losers og Diar overvejer at fortsætte det spændende samarbejde, og det vil ikke undre mig hvis de andre kommer til at lave noget mere musik sammen, siger projektleder Tryggvi Gudmundsson. Musikskolen i København var repræsenteret med det latinrytme baserede storband Cario, og rockgruppen Meat Town band der spillede blød jazzrock fra halvfjerdserne og firserne. Børnekulturhusets eget rockband, der har spillet sammen en del år efterhånden fyrede den med rytmisk storsikkerhed med Hendrix nummer og eksempler fra nyere rockhistorie. One Short fra klubben i Brydes Alle gjorde dem kunsten efter, med en fantastisk energisk og sjov sceneoptræden med forsanger Nick som den rastløse musik profet. Razzy, Arash og Cisilia optrådte med et par rapnumre, Chicago in Flames fra Rusk indtog scenen med deres hårdtslående sports punk med fire blæsere med masser af attitude og blæs, og Legestuen fra Ghetto Gourmet afsluttede aftenen med et brag af en performance med bl.a.deres livlige og frække hit Du gør mig liderlig. Aftenens tourguide de force var konferencier parret Sandra fra Legestuen og Razzy der med deres fede og charmerende attitude sørgede for at aftenens mange musikalske oplevelser smukt blev rammet ind. erfaringen tyder på at det er mere varm luft end noget andet. Konkret har der ikke været hjælp at hente. Lovet kaution til optagelse at lån til den nystartede virksomhed kunne ikke anvendes. Ingen banker ville yde lån på den baggrund. Råd om straks at satse på salg i udlandet skabte mere usikkerhed og frustration end nødvendigt. Virksomheden valgte heldigvis at lytte til sin egen mavefornemmelse om, at man må krybe før man kan gå. Det lykkedes de to iværksættere at få hver et lille personligt banklån, som sikrede at virksomheden kunne fortsætte. Det er dog ærgerligt i dag at man i begyndelsen fulgte Vækstfondens råd, nemlig at få købt emballage til produktet i god tid, således at det lå klar til de store ordre løb ind. Lige nu står der en mur af papkasser på værkstedet. De isolere fint i vinterhalvåret. Men det er lidt bittert at der er investeret penge i noget, der er så overflødigt i forhold til at opretholde en produktion. Trods mange tiltag og løfter fra alle politiske sider om støtte til erhvervslivet, jobskabende virksomheder, iværksætning m.m. må man konstatere at: Det virker ikke. Der er åbenbart kun én vej: At skabe det hele selv, med egen kapital, egen indsats der indebærer satsning af ALT. Men så er det ligesom med humlebien, den ved ikke, at den i grunden ikke kan flyve. Ligeså vidste opfinderne ikke, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at gøre, det de har gjort.

15 NOVEMBER Fantastiske år på Amagerbrogade Kirkens genbrug på amagerbrogade 231 fejrer at de nu har haft 2 fantastiske år, og ønsker samtidig glæde jul til alle. Af Ole Foldberg bestyrelsesformand Den 10. november er det 2 år siden Kirkens Genbrug åbnede, og vi kan glæde os over, at det har været 2 fantastiske år. Vi har fået indleveret rigtig mange gode varer, vi har mange, mange faste kunder, der kommer forbi jævnligt, ja nogle kommer dagligt, for at se om der er nyt de ønsker at købe. Dette har medført, at vi indtil nu har haft en omsætning på omkring 1 million kr. Dette har igen medført at vi har givet pæne beløb til såvel menighedsplejerne i Nathanels som Sundby sogne samt fået nedbragt gælden til Samvirkende Menighedsplejer, der stod for etableringen noget hurtigere end forventet, hvilket vi er meget stolte over og tilfredse med. Der er jo også omkostninger til bla. husleje, varme, el m.m. Men uden en flok trofaste og dygtige frivillige medarbejdere, som vi til stadighed har brug for. Uden de mange gode varer vi får indleveret og sidst men ikke mindst uden vore mange kunder, ja så var det ikke gået så godt. Så her ved 2 års fødselsdagen er der al mulig grund til at rette en stor tak til alle, og håbe vi kan fortsætte i samme gode spor. Er der nogen blandt læserne, der kunne tænke sig at være i butikken en eller 2 halve dage om ugen, så henvend jer i butikken for at høre nærmere. Ca. halvdelen af medarbejderstaben har været med fra starten, nogle er stoppet og andre er kommet til og sådan vil det nok være fremadrettet også. Alle hygger sig og har hygget sig med at være i Kirkens Genbrug og tager et stort ejerskab, hvad er fantastisk positivt. 2 års fødselsdagen vil blive markeret med et medarbejdermøde samt efterfølgende spisning og hyggeligt samvær. Jeg håber rigtig mange vil gøre juleindkøb i Kirkens Genbrug, hvor du kan finde mange gode ting til en særdeles fordelagtig pris. Med ønsket om en glædelig jul sendes mange hilsner til alle. ADRESSEBOGEN Agendaforeningen for Sundby v/ formand Lasse Rossen c/o: Miljøpunkt Amager, Jemtelandsgade 3, 1. Tlf Amager Kulturpunkt Øresundsvej København S Tlf Amager Ungdomsskole Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 3. sal For årige. Kom forbi eller ring: Man-tor 9-16 og fre Amager Øst Lokaludvalg Jemtelandsgade 3, 4. sal 2300 København S Udvalgssekretær: Søren Kjærgaard Snarberg Tlf Amagerbro Kultur: Amagerbro Kultur er en sammenlægning følgende institutioner: Bibliotekshuset, Kvarterhuset, Prismen og Sundby Bibliotek. Se nærmere info herunder eller på Bibliotekshuset Rodosvej 4 Man, ons 13-19, Tir, tor 11-19, Fre 13-17, Lør 10-14, Søn (1/10 31/3) Tlf Kvarterhuset Masser af kulturarrangementer samt mulighed for at leje lokaler til møde eller fest Jemtelandsgade 3, 1. sal Man-fre 9-16 Tlf Prismen Holmbladsgade 71 Man-fre 9-16 (kontor, ekspedition) Man-søn 8-23 (aktiviteter, hal) Tlf Rettelser til Adressebogen på tlf Sundby Bibliotek Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Man-tor 10-19, fre 13-18, lør Tlf Bibliotekshuset se under Amagerbro Kultur Børnekulturhus Ama r Aktiviteter for børn fra 0 til 16 år. Øresundsvej 6, Tlf Café v. Luan Bregu Kvarterhuset Jemtelandgade København S Tlf.: Det Maritime Ungdomshus Erik Hauerberg, daglig leder Amager Strandvej 15, Tlf Frivilligcenter Amager Amagerbrogade 12 Tlf Tirsdag og onsdag: Torsdag: (ellers efter aftale). Fundamentet Holmbladsgade 73 Åben anonym rådgivning Tlf / Man, tor, fre, lør og søn Tor 18: Store Suppedag Kvarterhuset se under Amagerbro Kultur Københavns Borgerservice Amager Centeret 147, tlf Få ordnet dine ærinder med kommunen! Hverdage Selvbetjening via nettet: Lektiehjælp Kvarterhuset Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. Lektiehjælp man., tirs., ons. og tor :30 Trænger du til en hjælpende hånd med opgaverne, så er der god hjælp at hente: Dygtige og engagerede lektiehjælpere sidder klar til at løse opgaver sammen med dig. Oplysning tlf Lokaludvalg (se under Amager Øst Lokaludvalg) Læringscenter Kvarterhuset Jemtelandsgade 3, 1. sal i Flexrummet Tirsdag 14:30-16:30 Torsdag Hjælpsomt personale klar til at hjælpe efter princippet hjælp til selvhjælp Yderligere information på tlf Miljøpunkt Amager Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal Normalt man-fre 9-16, altid man Tlf Mødested Amager Community Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4, sal Tlf Nathanaels Kirke Holmbladsgade 19 Åben kirke hver fredag Tlf Pigeklubben Chili Tilbud til alle piger mellem 121/2 og 18 år Man. - tors. fra Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2. sal v/ Sabeena Sareen Tlf Projektbasen - Det sociale partnerskab i Holmbladsgadekvarteret Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal Tlf Kristjana Hverdage Samtalegrupper KBH Oliebladsgade 7 Gratis anonymt tilbud til unge der ønsker at snakke med voksne og andre unge om de tanker og følelser der fylder Tlf Servicebutikken Amager Holmbladsgade 10, 1sal Gratis anonym rådgivning til forældre på Amager Der er socialrådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejerske og psykologer, der tilbyder 5 samtaler Ring og bestil tid hos koordinator Bodil Randklev, tlf Sundy Bibliotek se under Amagerbro Kultur Sundby Lokalhistoriske Forening Amager Kulturpunkt Øresundsvej 6, 3. sal Formand: Jørgen Melskens Tlf Møde: 1. ons. i måneden U & U Vejledningen Ungdommens uddannelsesvejledning, distrikt Amager, Chr. Havn og Indre By Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2.sal www. cv.kk.dk Man & ons 13-16, tor Vejleder: Gitte Windfeld Kroman tlf , Ung i Job Tlf Kontortid: Kun torsdag Opsøgende vejledning årige Vejleder Hanne Bryn: tlf Ungerådet Jan Kyrsting, Sønderbro Skole Ungerådgivningen Amager Øst v. Leder Henrik Gorm Holmbladsgade 99 Tlf Tlf. tid man.-fre Værestedet Drys Ind Englandsvej 2, Tlf Kontaktperson: Ella Ramsdal Pedersen Man, tir og tor 12-15, ons og fre19-22, lør 14-18, søn Tirs: Aktuelt emne diskuteres. Ons: Ture ud i naturen - ring eller kom forbi opslagstavlen. Tor: Pianist og sang Værkstedshuset i Hannovergade 10 v/ T. Christensen Atelier, Finmekanisk værksted, modeljernbane, tekstilværksted samt Træ- og Metal grovværksted m.m. Yderligere info se: Ældre Sagen Amagerbro / Sundby Holmbladsgade 62 Tlf Kontortid: man-tors (Lukket juni, juli og december)

16 16 Ama røsten Matrikel 51A, Sundbyøster Standing knights På den tomme grund mellem Holmbladsgade 95 og Prags Boulevard står en midlertidig lysinstallation. Installationen, der består af 11 lamper opsat i to formationer, er tegnet og bygget af arkitekt Simon Hjermind Jensen og kan opleves indtil d. 21. december i år. Inspirationen til Simon Hjermind Jensens lysinstallation er hentet fra Englands tusind år gamle stencirkler. Her tænkes særligt på måden, hvorpå de markerer et sted i landskabet, på deres fortids mystik og på den nutidige undren. Simon har ønsket her i årets mørke tid at give en lysoplevelse, som sammen med inspirationen fra stencirklerne skaber et midlertidigt byrum, der forhåbentlig vil starte tanker og vække undren. Med projektet sætter Simon Hjermind Jensen fokus på potentialerne i en tilgroet grund samt på et byrum, som er overladt til sig selv. Grunden er privat, men der løber en hemmelig sti igennem grunden, som mange benytter sig af i dagtimerne. Projektet giver lys på stien efter mørkets frembrud og afmærker og oplyser rummet ud mod Holmbladsgade. Lige nu er grunden meget let at overse, og lysinstallationens intention er at vende dette om, så grunden bliver en attraktiv del af det område den ligger i. Større rød blok i Amager Øst 2,4 m. høje lamper Alle lamperne består af trekanter i polycarbonat, som er fæstnet til hinanden med strips. Seks af lamperne er ca. 2,4 m høje, og de er placeret i en cirkel ud mod Holmbladsgade. De resterende fem lamper er ca. 90 cm høje, og de er placeret i en lige linie,som starter fra cirklen ved Holmbladsgade og følger stien på grunden til Prags Boulevard. Projektet er støttet af Amager Øst Lokaludvalg. Efter projektets afslutning vil det være muligt at få en eller flere af lamperne placeret et andet sted i Amager Øst. Henvendelse for dette skal ske til Simon Hjermind Jensen Simon. FAKTA: Hjermind Jensen er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole, og han driver firmaet SHJWORKS. Kontakt: I Amager Øst stemte 2 af 3 af dine naboer på rød blok ved valget men alligevel fremgang for de borgerlige partier. Af Karl Vogt-Nielsen - medlem af Lokaludvalget i Amager Øst Valget udløste store omrokeringer i den røde bloks vælgerskare i Amager Øst. De største vindere var Enhedslisten og Radikale, mens de største tabere var Socialdemokraterne og SF. Samlet gik rød blok dog frem fra 61,4 % i 2007 til 65,1 % i I blå blok tabte Konservative og DF stemmer, mens Venstre og Liberal Alliance gik lidt frem. Men udsvingene var klart mindre her. Samlet gik blå blok dog tilbage fra 37,9 % i 2007 til 34,5 % i 2011 Fremgangen for rød blok er dog ikke udtryk for øget fremgang for de ægte røde partier, idet S, SF og Ø samlet gik tilbage fra 53,6 % til 49,8 %. Med andre ord gik de borgerlige partier, som de Radikale tilhører, samlet frem i Amager Øst. Fra 45,7 % til 49,8 %. Fremgangen for Enhedslisten betød, at partiet gik fra at være næstmindste parti i Amager Øst til nu at være næststørst. Partiet var dermed den lokale højdespringer. Hvis Amager Øst kunne bestemme Fremgangen for rød blok i bydelen betyder, at hvis det lokale resultat fra bydelens 4 afstemningssteder blev ophøjet til landsresultat, ville rød blok sidde med 115 mandater i Folketinget mod 59 til blå blok. Selv om også de Radikale fik et meget flot valg i bydelen, så ville det lokale resultat give mulighed for, at Socialdemokraterne og SF kunne danne regering med Enhedslisten som støtteparti uden de Radikale. Det samlede resultat for København I Amager Vest fik de Radikale et lidt bedre valg end i Øst. Ses på det samlede resultat for hele den københavnske del af Amager, er der kun få afvigelser i forhold til figuren med mandaterne dog bliver de Radikale lidt større end Venstre. Ellers er rækkefølgen den samme. Det samme billede tegner sig, hvis vi ser på det samlede resultat for hele København. Og hvad med kommunevalget om 2 år Om 2 år er der kommunevalg. Overføres resultatet fra Folketingsvalget i Amager Øst til resultatet af det næste kommunevalg, vil Borgerrepræsentationen blive 5 mandater mere blå end ved valget i S og SF fik i 2009 flertal i Borgerrepræsentationen med 3o ud af de 55 pladser. Hvis Folketingsvalget i Amager Øst afspejler resultatet af det kommende kommunevalg, skal de fremover inddrage både R og Ø for at få et flertal. Til gengæld kan S, R og Ø selv danne et flertal. Valget i Amager Øst flyttede en del rundt på rød bloks vælgere. Mens Enhedslisten gik 10,9 %, frem tabte SF 8,8 %. Sådan vil Borgerrepræsentationen blive ændret i rød blok, hvis kommunevalget bliver som stemt i Amager Øst til Folketingsvalget. Grå farve er BR-valget i Det samme vist for blå blok, hvor alle vil gå frem på nær K, som halveres. Sådan ville Folketinget være sammensat, hvis hele landet stemte som i Amager Øst.

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2

AmA røsten. tidligere BUTIKKEN ET KOORDINERENDE PROJEKT FOR UNGE SIDE4 BØRNENES KULTURDAG EN TRADITION MED PLADS TIL FORNYELSE SIDE2 AmA røsten tidligere holmbladet hustandsomdeles i bydelen amager øst udgives AF ForeninGen AmA røsten n r. 6 6 1 4. å r G A n G m A J 2 0 1 0 der skal nu ByGGes BoliGer på strandlodsvej En gruppe grundejere

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 AMA RØSTEN Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 76 15. ÅRGANG DECEMBER 2012 NY AMAGERBROGADE SKAL KUNNE TILTRÆKKE FLERE MENNESKER Der er foreløbig afsat 40 mio. kr.

Læs mere

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 67 14. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST

UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 67 14. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST AMA RØSTEN tidligere HOLMBLADET Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst UDGIVES AF FORENINGEN AMA RØSTEN NR. 67 14. ÅRGANG SEPTEMBER 2010 UDENDØRS BORDTENNIS I AMAGER ØST 5 nye udendørs bordtennisborde er

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø

AMA RØSTEN. Amager - KUNSTENS Ø UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 85 MARTS 2015 Amager - KUNSTENS Ø Amager er igennem årene blevet betegnet på mange forskellige måder. Tænk, hvis Amager foruden LORTEØ, BILØ og MUSIKØ også kunne blive

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere