VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet Tilslutning af vandforsyning Drain connection SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER SEKTION 4:KONTROLPANEL Start-/pauseknap Indikatorlys for funktioner Funktionsknapper Programknap Vaskeprogrammer SEKTION 5:VASKNING AF TØJET Før vaskning Brug af maskinen SEKTION 6:VEDLIGEOHLDELSE OG RENGØRING Vandindsugningsfiltre Pumpefilter Skuffe til vaskemiddel Sifonstik Kabinettet Tromlen Fjernelse af kalk AFSNIT 7: PRAKTISKE OPLYSNINGER AFSNIT 8:SÅDAN UNDGÅS MINDRE FEJL AFSNIT 9:AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM AFSNIT 10:INTERNATIONALE VASKESYMBOLER 1

3 SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING SIKKERHEDSADVARSLER Brug ikke multiple strømskinner og forlængerkabler. Undlad at tilslutte et stik med en beskadiget ledning til en stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller et godkendt serviceværksted for at undgå farer. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Tag kun ledningen ud ved at gribe fat i selve stikket. Forbind aldrig strømkablet med våde hænder.rør aldrig ved maskinen med våde hænder eller fødder. Åbn aldrig sæbeskuffen, mens maskinen kører. Tving aldrig lågen op mens maskinen kører. Rør aldrig ved afledningsslangen eller vandet under afledning, da maskinen kan nå høje temperaturer, mens den kører. I tilfælde af fejl skal maskinen først frakobles og vandhanen derefter lukkes. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. Gem emballagen fra din maskine fra børn for at undgå farer. Børn må ikke lege med vaskemaskinen. Hold kæledyr væk fra maskinen. Maskinen er udviklet til husholdningsbrug. Garatien ophæves, hvis den anvendes til erhvervsmæssige formål. Maskinen må ikke stilles på et tæppe, som kan blokere luftventilationen i bunden. ANBEFALINGER Vaskemiddel og skyllemiddel, der har været i kontakt med luft i lang tid kan tørre ud og side fast i sæbeskuffen. For at undgå dette, skal du sætte anbringe dit vaskemiddel og skyllemiddel i vaskemiddelskuffen lige før vasken. Det anbefales, at du kun anvender et forvaskeprogram til meget snavset tøj. Den makismale vaskemængde må ikke overskrides. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen 2

4 Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal den kobles fra, vandtilførslen lukkes og lågen åbnes for at holde maskinen tør indvendigt samt for at forhindre ubehagelig lugt fra tromlen. Grundet kvalitetskontrolprocedurerne kan der være en mængde vand til overs i maskinen. Dette er ikke skadeligt for maskinen og er helt normalt. AFSNIT 2: INSTALLATION Vær opmærksom på følgende problemer, før du bruger din vaskemaskine for første gang. AFMONTERING AF TRANSPORTSKRUER Transportskruerne, som sidder bag på maskinen, skal fjernes, før maskinen tages i brug. Løsn skruerne ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle. (DIAGRAM-1) Træk skruerne og gummiskiverne ud. (DIAGRAM-2) Hullerne, hvor transportskruerne er blevet fjernet, skal dækkes med transporthætterne af plastik, der er i tilbehørsposen. (DIAGRAM-3) De transportskruer, der er blevet fjernet fra maskinen, skal genbruges ved eventuel fremtidig transport af maskinen. DIAGRAM-2 DIAGRAM-1 DIAGRAM-3 JUSTERING AF FØDDERNE Maskinen må ikke placeres på tæpper eller lignende overflader.for at maskinen kan køre uden larm og vibrationer, skal den placeres på et fladt, skridsikkert og hårdt underlag. Eventuelt ophængt gulv skal styrkes ordentligt. 3

5 Du kan justere maskinens balance på dens fødder. Start med at løsne justeringsmøtrikken væk fra kabinettets base. Skift niveauet ved at justere fødderne opad eller nedad. Efter niveauet er nået skal du stramme justeringsmøtrikken igen ved at dreje den opad mod bunden af kabinettet. Læg aldrig kartoner, træklodser eller lignende materialer under maskinen for at balancen uregelmæssigheder af gulvet. TILSLUTNING AF ELEKTRICITET Vaskemaskinen kræver en 50Hz forsyning med Volt. Der er sat et specielt stik med jord på vaskemaskinens netværkskabel. Dette stik skal forbindes til en stikkontakt med jord. Sikringsværdien, der monteres til dette stik skal være 10 ampere. Hvis du er i tvivl om din strømforsyning, skal konsultere en kvalificeret elektriker. DENNE MASKINE SKAL FORBINDES TIL JORD. Forbind maskinens stik til en stikkontakt med jord, som du nemt kan komme til. TILSLUTNING AF VANDTILFØRSEL Maskinen leveres med en enkelt (koldt) vandindløb. For at undgå lækage fra forbindelsepakninerne, medfølger der en gummiskive i slangeemballagen. Sæt pakningerne på enden af vandtilførselslangen på i siden med vanhanen. Forbind slangen til vandtilførselsventilen. Stram plastikstikket med håndkraft. Kontakt en kvalificeret blikkenslager, hvis du er i tvivl om dette. 4

6 Et vandtryk på Mpa fra hanen vil få maskinen til at fungere mere effektivt. (0.1 Mpa tryk betyder en vandgennemstrømning på mere end 8 liter i minuttet fra en fuldt åbnet hane). Når tilslutningen er færdig, skal der kontrolleres for lækage ved at dreje på hanen helt. Sørg for, at vandtilførselsslangerne ikke kan blive bukket, beskadiget, strækket eller klemt når vaskemaskinen er i sin endelige position. Forbind vandtilførselsslangerne til en vandhane med ¾ gevind. Koldtvandstilførsel (hvid filterventil) TILSLUTNING TIL AFLØB Sørg for at vandtilførselsslangerne ikke er foldede, drejede, knuste eller strækket. Afløbsslangen bør monteres i en højde på mindst 60 cm, og en maksimal højde på 100 cm fra gulvet. Enden på afløbsslangen kan tilsluttes direkte til et afløbsrør eller alternativt til et bestemt forbindelsespunkt, der er konstrueret til dette formål på udløbet på en vask. Afløbsslangen må ikke strækkes. Dette vil ophæve garantien. 5

7 SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. vaskekapacitet for tørt vasketøj (kg) Anbefalet mængde (kg) 6 4,5 Højde (cm) 85 Bredde (cm) 59,6 Dybde (cm) 54 (*) De maksimale rotationscyklusser afhænger af den model, du har valgt.. 6

8 SEKTION 4:KONTROLPANEL Sæbeskuffe 2-Start/pause light 5- Programknap 3-Funktionsindikatorlys 6- Start-/pauseknap 4- Klar lys 7- Funktionsknapper 8-Slut lys 7

9 START-/PAUSEKNAP Bruges til at starte et program eller sætte kørslen på pause. ADVARSEL! Programknappen skal drejes til O (off) position, før programmet vælges eller et aktivt program ændres.. FUNKTIONSINDIKATORLYS Når der trykkes på start-/pauseknappen eller enhver funktionsknap, tændes de tilsvarende lys. Lysene slukker, når der trykkes på funktionsknappen eller start-/pauseknappen igen, eller når processen eller den valgte funktion er afsluttet.. Funktionsindikatorlysene bruges også i fejlfindingssystemet beskrevet i afsnit 9. FUNKTIONSKNAPPER Rinse hold (skyllestop) Denne funktion anbefales, når tøjet ikke kan fjernes øjeblikkeligt efter programmet er afsluttet. Dette vil forhindre folder. Når der trykkes på denne knap, tømmes det sidste skyllevand ikke. Tryk på samme knap igen for at fortsætte programmet efter dette. Hvis du ikke vil have, at dit sarte tøj bliver centrifugeret, eller hvis vil have dem centrifugeret blidt, skal programknappen drejes til O (off). Drej programknappen til det aflednings- eller centrifugeringsprogram, du ønsker, og tryk på start/pauseknappen. Hvis det program du har valgt, er et tømningsprogram, tømmes maskinen for vandet. Hvis du har valgt et centrifugeringsprogram, vil maskinen udføre en centrifugeringscyklus og derefter afslutte programmet. Easy ironing(nem strygning) Hvis du bruger denne funktion, er tøjet mindre krøllet efter vask. Extra rinse(ekstra skylning) Du kan få udført en ekstra skylning ud over de skylninger, som maskinen har udført i alle vaskeprogrammer ved hjælp af 8

10 ADVARSEL! Funktioner varierer afhængigt af den model du har valgt. Hvis du glemte at bruge den ekstra funktion og din maskine begynder at vaske, skal du trykke på den ekstra funktionsknap, hvis indikatoren er tændt. Den ekstra funktionsknap vil blive aktiveret. Hvis indikatoren ikke lyser, aktiveres ekstrafunktionen ikke. 9

11 PROGRAMKNAP Med programknappen kan du vælge det program, som du vil bruge til vaske af dit tøj. Du kan justere programvalgsprocessen ved at dreje programknappen i begge retninger. Du skal sikre, at justeringstegnet på programknappen sidder præcist ud for det program, du ønsker at vælge. Når du sætter programknappen til O (OFF) positionen, mens maskinen kører, vil dit program være ufuldstændigt. 10

12 Vaskeprogrammer PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 11 BOMULD BOMULD 60 (FORVASK) BOMULD BOMULD MILJØVASK BOMULD IYNVASK BOMULD KOLDVASK BLANDETVASK SYNTETISK Snavset, koge, bomuld og sengetøj Meget snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Vaskes uden at varmt vand fra hanen. Meget snavset eller snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Undertøj, lagner, duge, t-shirts, skjorter, håndkæder (max.3 kg) Nylonstrømper, bluser BABYTØJ Babytøj Alt babytøj SYNTETISK TABEL-1 Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Nylonstrømper, bluser

13 PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 12 SPORTSTØJ Sportstøj SYNTETISK KOLDVASK GARDINVASK SART SART KOLDVASK HANDVASK ULD ULD KOLDVASK Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk følsomt vasketøj. Vaskes uden varmt vand fra vandhanen. Tyl og gardin som sart vasketøj Let beskidte, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk sart blandet vasketøj Meget lidt snavset, koldt vand med til at vaske bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet sart vasketøj Lidt snavset, håndvask, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet vasketøj Snavset, hånd- og maskinvask til uldvasketøj Meget lidt snavset, koldt vand, hånd- og maskinvask, uldvasketøj SKYLNING 45 Når du har brug for ekstra skylning af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. CENTRIFUGERI NG AFLEDNING 15 Når du har brug for ekstra centrifugering af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. Alt sportstøj og jeans Nylonstrømper, bluser Tyl, gardin, diolen, dralon silkeblanding, skjorter, bluser, polyester, polyamid, blandet tekstil Håndvask til alt vasketøj Alt vasketøj i uld Dette program anvendes til at aflede det snavsede vand i maskinen efter vaskeprocessen. Hvis vandet i maskinen skal afledes før programmet stopper, kan du anvende dette program. TABEL-1 FORTSAT (*) Du kan bruge afspændingsmiddel til alle programmer (undtagen centrifugering og afledningsprogrammer) valgfrit. Når du vælger mængden af afspændingsmiddel, skal du følge anvisningerne fra producenten af afspændingsmidlet. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. Værdierne for programvarighed, energiforbrug og vandforbrug kan variere afhængigt af vaskemængde og type, valgte ekstrafunktioner, vand fra vandhanen og rumtemperatur.

14 AFSNIT 5: VASK AF TØJET Forbind maskinen til strømforsyningen. Forbind slangerne til vandforsyningen og til afløbet. Første vaskecyklus Der kan være vand tilbage i din maskine efter afprøvning på fabrikken. Det anbefales, at den første vask bør foretages uden vasketøj for at fjerne dette vand, hæld et halvt målebæger normalt vaskemiddel i beholder nr. 2 og vælg bomuldsprogram på 90 C.. FØR VASK Sortering af vasketøjet Sorter tøjet efter type (bomuld, syntetisk, sart, uld osv.), vasketemperatur og efter hvor snavset tøjet er.vask aldrig hvidt og farvet tøj sammen. Da nyt tøj kan afgive farve under første vask, skal det vaskes separat. Kontroller, at der ikke er metalgenstande på tøjet eller i lommer, og fjern dem hvis der er. Tøjet skal lynes og/eller knappes til. Fjern plastik- eller metalkroge fra gardiner eller placere dem i en vaskepose og snør den til. Vend vrangen ud på bukser, trikotage, t-shirts og trøjer etc. Vask småt tøj såsom sokker og lommetørklæder i en vaskepose. Vask op til 90 C Vask op til 60 C Vask op til 30 C Kan ikke vaskes i vaskemaskine Sådan lægges tøjet i maskinen. Sådan lægges tøjet i maskinen. Læg tøjet i maskinen på en jævn måde. Ilæg hver genstand separat. Når du lukker maskinens låge, skal du passe på at der ikke kommer stof i klemme mellem lågen og pakningen. Luk lågen helt til, da maskinen ellers ikke vil starte vaskeprocessen. Sådan tilføjes vaskemiddel til maskinen Mængden af vaskemiddel, som du skal fylde i maskinen, afhænger af følgende kriterier: Dit forbrug af vaskemiddel varierer afhængigt af hvor snavset tøjet er. Tøj som kun er en smule snavset, skal ikke forvaskes, og der skal hældes en lille mængde vaskemiddel i beholder nr. 2 i sæbeskuffen. 13

15 Til snavset tøj skal du vælge et program med forvask, fylde ¼ portion af det vaskemiddel, du vil anvende i beholder 1 i sæbeskuffen og resten i beholder 2. Brug kun vaskemiddel, der er udviklet specielt til vaskemaskiner. De mængder, som anvendes til dit tøj er anført på vaskemidlets emballage. Da vandets hårdhed øges, vil mængden af vaskemiddel, der forbruges også stige. Mængden af vaskemiddel der forbruges vil stige i takt med mængden af tøj. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. MAX-niveauet må ikke overstiges. I modsat fald vil blødgøringsmidlet blive opløst i vaskevandet via sifonen. Koncentrerede blødgøringsmidler bør fortyndes med vand, før det hældes i sæbeskuffen. Dette skyldes, at blødgøringsmidlet med høj tæthed tilstopper sifonen og forhindrer blødgøringsmidlets gennemstrømning. Du kan anvende flydende vaskemidler til alle programmer uden forvask. For at gøre dette skal det flydende vaskemiddels niveauplade monteres i den anden beholder i skuffen, og mængden af vaskemiddel påfyldes i overensstemmelse med mængdeanvisningerne på denne plade. BRUG AF MASKINEN Programvalg og funktioner Vælg det program og de ekstra funktioner, der passer til dit tøj, fra tabel-1. Start/Pause Ved at trykke på denne knap kan du starte det program, du valgt eller sætte et kørende program på pause. Start af programmet Juster programknappen til det ønskede program. Programmets klarlys tændes. Hvis det ønskes, kan du vælge en eller flere funktioner. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Ændring af programmet Hvis du har valgt et program, og du ikke ønsker det skal fortsætte: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Indstil programknappen til det program, du ønsker. (Du kan vælge det program, du ønsker fra Tabel-1). Programmets klarlys tændes. Ved at trykke på start/pause-knappen, kan du køre det program, som du har valgt. 14

16 Annullering af programmet Hvis du ønsker at afslutte et kørende program tidligt: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Drej programknappen til aflednings- eller centrifugeringsprogram. Programmets klarlys tændes. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Programafslutning Maskinen stopper automatisk, når det program du har valgt, er færdigt. Programmets klarlys tændes. Sæt programknappen i O (off) positionen. Døren bliver låst op omkring to minutter efter at programmet afsluttes. Du kan åbne lågen ved at trække i håndtaget på lågen mod dig selv og tage dit tøj ud. Når du har tømt maskinen skal du lade lågen stå åben for at tørre maskinen indvendigt. Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. ADVARSEL! Hvis strømmen afbrydes på ethvert stadie i vaskeprogrammet, vil din maskine fortsætte programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette er ikke skadeligt for maskinen. Børnesikring Børnesikring anvendes til at beskytte vaskecyklussen mod virkningerne af uønskede knapaktiveringer i løbet af cyklussen. Børnesikring aktiveres ved at trykke på første og tredje knap på kontrolpanelet, på samme tid, i mere end 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, blinker lysdioderne på funktionsknapperne for at indikere, at børnesikringen er aktive. For at deaktivere børnesikringen, skal der trykkes på samme knapper (1 og 3) igen i mere end 3 sekunder. Deaktiveringen af børnesikringen fremgår af den blinkende LED på Start-/ Pause-knappen. ADVARSEL! Maskinen deaktiverer hastighedsvælgeren til centrifugering og funktionsknapper, når børnesikringen aktiveres. AFSNIT 6: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. VANDTILFØRSELSFILTRE På vandtilførselsslangens hanedel på maskinen og i enderne af vandtilførselsventilerne sidder der filtre som forhindrer, at snavsede og fremmede materialer i vandet kommer ind i maskinen. Hvis maskinen ikke får tilstrækkelig vandr selv om der er åbnet for vandhanen, skal disse filte renses. 15

17 Fjern vandtilførselsslangen. Fjern det filter, som sidder på vandtilførselsventilerne med en knibtang og rens grundigt efter med vand og en børste. Rengør filtrene på de vandtilførselsslanger som sidder på hanens side ved at fjerne dem manuelt sammen med pakningen. Når du har rengjort filtrene skal de sættes på, på samme måde som de blev taget af. PUMPEFILTER Pumpefiltersystemet forlænger levetiden for den pumpe, som bruges til at udlede det snavsede vand. Det forhindrer, at der kommer fnug ind i pumpen. Det anbefales, at pumpefilteret rengøres hver måned. Sådan rengøres pumpefilteret: Åbn skærmen på sokkelpladen ved at hive i håndtaget. Før filterskærmen åbnes, skal der placeres en kop foran filterskærmen for at forhindre, at det resterende vand i maskinen flyder ud. Løsn filterskærmen ved at dreje den mod uret og tømme vandet ud. Fjern fremmedobjekter fra filteret. Kontroller pumpens rotation manuelt. Efter du har rengjort pumpen, skal filterskærmen sættes på ved at dreje den med uret. Sæt sokkelpladen på plads igen. Glem ikke, at hvis du ikke sætter filterskærmen korrekt på, vil den lække vand. 16

18 ADVARSEL! Skoldningsfare! Da vandet i pumpen kan være varmt, skal du vente til det er kølet af. SÆBESKUFFEN Vaskemidler kan med tiden danne bundfald i sæbeskuffen eller i huset til sæbeskuffen. For at rengøre dette sediment, skal du fjerne sæbeskuffen. Sådan trækkes sæbeskuffen ud: Træk skuffen helt ud (DIAGRAM-1). Tryk på det blå sifonstik i skuffen og fortsæt med at trække skuffen, indtil den er taget ud. (DIAGRAM-2) Vask med en gammel tandbørste og masser af vand. Sørg for at overskydende vaskemiddel ikke drypper ned i maskinen. Når sæbeskuffen er tørret, skal den sættes tilbage på samme måde, som den blev trukket ud. DIAGRAM-1 DIAGRAM-2 17

19 SIFONSTIK Fjern sifonstikket og rengør grundt for rester af blødgøringsmiddel. Sæt det rengjorte sifonstik på plads. Kontroller, at det sidder korrekt. Siphon plug KABINETTET Rengør den udvendige flade af kabinettet på maskinen med en lunkent vand og rengøringsmiddel som ikke irriterer kabinettet.. Efter det er skyllet med vand, skal det tørres af med en blød klud og tørre. ADVARSEL! Hvis maskinen er monteret et sted, hvor omgivelsestemperaturen kan falde til under 0C, skal følgende gøres, når den ikke er i brug: Tilslut maskinen. Luk for vandhanen og træk vandtilførselsslangen/erne af hanen. Sæt enderne på vandaflednings- og vandtilførselsslangerne i et krus på jorden. Drej programknappen til afledningssprogram. Programmets klarlys tændes. Start programmet ved at trykke på start-/pauseknappen. Kobl maskinen fra når programmet er afsluttet (programmets slutindikatorlys tændes). Når du udfører denne proces, vil det overskydende vand i maskinen blive tømt ud, hvilket forhindrer isdannelse i maskinen. Når du skal anvende maskinen igen, skal du sikre, at omgivelsestemperaturen er over 0 C. TROMLEN Metaldele som søm, klammer og mønter må ikke efterlades i maskinen. Disse dele danner rustpletter i tromlen. For at eliminere disse pletter, skal du bruge et egnet rengøringsmiddel og følge anbefalingerne fra rengøringsmidlets producent. Ved rengøring rustpletter, må der aldrig bruges skuresvampe eller lignende ru genstande. FJERNELSE AF KALK Hvis du bruger den korrekte mængde opvaskemiddel, vil der ikke være behov for kalkfjerner. Hvis du dog ønsker at anvende afkalkningsproceduren, skal du bruge de kalkfjernere, der er på markedet og overholde deres advarsler. ADVARSEL! Kalkfjerner indeholder syrer, og disse kan forårsage farveændringer i tøjet samt uønskede effekter på maskinen. 18

20 AFSNIT 7:PRAKTISK INFORMATION Alkoholiske drikke: Pletten skal først vaskes med koldt vand og skal derefter tørres med glycerin og vand. og skylles med vand opblandet med eddike. Skovoks: Pletten skal kradses en smule uden at ødelægge stoffet og derefter gnubbes med vaskemiddel og vaskes. Hvis pletten ikke forsvinder skal den gnides med 1 dosis ren alkohol (96 procent) opblandet med to dele vand og derefter vaskes med lunkent vand. Te og kaffe: Stræk det plettede område på stoffet over en en beholder og hæld vand der er så varmt, som stoffet kan tåle, på pletten. Chokolade og kakao: Læg tøjet i koldt vand og gnid det med sæbe eller vaskemiddel, vask det ved den højeste temperatur, som stoffet kan tåle. Tomatpasta: Når du har skrabet de tørrede dele af uden at ødelægge Stoffet, skal det derefter lægges i blød i 30 minutter og vaskes efter at have gnedet det med vaskemiddel. Buillonæg: Fjern de tørrede pletrester og aftør med en svamp eller blød klud fugtet i koldt vand. Gnid det i vaskemiddel og vask det. Fedt og oliepletter: Tør først aflejringerne af. Gnid pletten med vaskemiddel og vask derefter med lunkent sæbevand. Sennep: Påfør først glycerin til det plettede område. Gnid med vaskemiddel og vask derefter. Hvis pletten stadig ikke er, skal den tørres af med alkohol (til syntetisk og farvet stof skal der anvendes en blanding af 1 del alkohol 2 dele vand). Blodplet: Læg tøjet i blød i koldt vand i 30 minutter. Hvis pletten stadig ikke forsvinder, skal den lægges i en blanding af vand og ammoniak (3 spiseskefulde ammoniak til 4 liter vand) i 30 minutter. Creme, is og mælk: Læg tøjet i koldt vand og gnid pletten med vaskemiddel. 19

21 Mug: Mugpletter skal rengøres hurtigst muligt. Pletten skal vaskes med vaskemiddel og hvis den ikke Forsvinder, skal den tørres med oxygen vand (i forholdet 3%). Blæk: Hold det plettede område under koldt vand og vent til det blækholdige vand er løbet helt af. Gnid derefter med vand fortyndet i citronsaft og vaskemiddel, vask efter 5 minutter. Frugt: Stræk det plettede område på stoffet over en beholder og hæld koldt vand på det. Hæld ikke varmt vand på pletten. Tør med koldt vand og påfør glycerin. Vent 1-2 timer og skyl efter at have tørret med et par dråber hvid eddike. Græspletter: Gnid pletten med vaskemiddel. Oliemaling: pletten skal fjernes, før den tørrer, ved at påføre fortyndere på den. Derefter skal den gnides med vaskemiddel og vaskes. AFSNIT 8: AFHJÆLPNING AF MINDRE FEJL Alle reparationer, som skal udføres på maskinen, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Når maskinen skal repareres, eller hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af informationerne herunder: Kobl maskinen fra Luk for vandhanen. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. 20

22 FEJL Maskinen kører ikke. Maskinen modtager ikke vand. Maskinen afleder ikke vand. Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Den er ikke sluttet til. Sikringen er sprunget. Der er slukket for strømforsyningen. Der er ikke trykket på start-/pauseknappen Programknappen er sat til O(off). Lågen er ikke lukket korrekt. Børnespærring er aktiv. Vandhanen er lukket. Vandtilførselsslangen kan være bukket. Vandtilførselsslangen er tilstoppet. Vandtilførselsfilteet er tilstoppet. Lågen er ikke lukket korrekt. Afledningsslangen er tilstoppet eller bukket. Pumpefilteret er blokeret. Tøjet er ikke fordelt ordentligt i vaskemaskinen. Maskinens fødder er ikke justerede. Transportskuerne er ikke blevet fjernet. AFHJÆLPNINGS- METODER Sæt stikket i stikkontakten. Udskift sikringen. Kontroller strømforsyningen. Tryk på start- /pauseknappen. Drej programknappen til den ønskede status. Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Se side 13. Åbn for vandhanen. Kontroller vandtilførselsslangen. Rengør vandtilførselsslangens filtre. (*) Rengør vandtilførslesfiltrene. (*) Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Kontroller afledningsslangen Rengør pumpefilteret. (*) Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Juster fødderne. (**) Fjern transportskruerne. (**) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. (**)Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 21

23 FEJL Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Der er en lille mængde tøj i maskinen. Der er fyldt for meget tøj i maskinen eller tøjet er ikke fordelt ordentligt. AFHJÆLPNINGS- METODER Dette påvirker ikke maskinens drift. Overskrid ikke den anbefalede tøjmængde og fordel tøjet korrekt i maskinen. Overdreven skummængde i sæbeskuffen Der er brugt for meget vaskemiddel. Der er anvendt forkert vaskemiddel. Tryk på start- /stopknappen. For at stoppe skummet, skal man fortynde en skefuld blødgøringsmiddel i en halv liter vand og hælde det i sæbeskuffen. Tryk på start-/stopknappen efter 5-10 minutter. Brug den korrekte mængde vaskemiddel i den næste vaskeproces. Brug kun vaskemidler der er beregnet til fuldautomatiske maskiner. Vaskeresultatet er dårligt. Vasketøjet er for snavset til det program, du har valgt. Mængden af vaskemiddel er utilstrækkelig. Vælg et passende program. (se tabel 1) Brug mere vaskemiddel i overensstemmelse med vaskemidlets specifikationer. 22

24 FEJL Vaskeresultatet er ikke godt. Vandet tømmes ud af maskinen så snart det fyldes i. Der ses ikke noget vand i tromlen under vask. Der er rester af vaskemiddel på tøjet. Der er grå pletter på tøjet. MULIG ÅRSAG Der er fyldt for meget tøj i maskinen. Vandet kan være hårdt. Fordelingen af tøjet i maskinen er ikke velbalanceret. Enden på vandslangen sidder i en position der er for lav til maskinen. Ingen fejl. Vandet er i den nederste del af tromlen. Dele af de vaskemidler, som ikke opløses i vand kan sidde fast på tøjet som hvide pletter. Disse pletter kan være forårsaget af olie, creme eller salve. AFHJÆLPNINGS- METODER Læg tøjet i maskinen på en måde, så det ikke overskrider maksmimumkapacitete n. Brug en mængde vaskemiddel der svarer til producentens anvisninger. Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Sæt den varme afledningsslange i en passende højde. (**) - Ved at indstille maskinen til et skylleprogram, kan du foretage en ekstra skylning eller fjerne pletterne med en børste, når de er tørret. I den næste vask, skal der anvendes den maksimale mængde vaskemiddel, der anbefales af vaskemiddelproducent en. (**) Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 23

25 FEJL Centrifugeringsprocess en udføres ikke eller starter med forsinkelse. MULIG ÅRSAG Ingen fejl. Kontrollen til ubalanceret tøjmængde kan virke på denne måde. AFHJÆLPNINGS- METODER Kontrollen til ubalanceret tøjmængde vil forsøge at fordele tøjet på en ensartet måde. Når tøjet er fordelt, skiftes der til centrifugeringsprocess en. I den næste vaskeproces skal tøjet fyldes i maskinen på en velbalanceret måde. AFSNIT 9: AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM Maskinen er forsynet med systemer som både tager de nødvendige forholdsregler og advarer dig i tilfælde af fejl ved at kontrollere sig selv konstant under vaskeprocessen. FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 01 Start-/pauselyset blinker. Lågen er ikke lukket korrekt. Luk lågen korrekt så du hører et klik. Hvis problemet vedbliver, skal maskinen slukkes og det nærmeste autoriserede servicecenter kontaktes øjeblikkeligt. 24

26 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 02 Programmets klarlys blinker. Vandstanden i maskinen er under varmeren. Trykket i vandforsyningen kan være lavt eller låst. Drej helt op for hanen. Vandet kan være afskåret, så kontroller om problemet stadig vedbliver. Din maskine stopper automatisk efter et stykke tid. Kobl maskinen fra, luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 03 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Pumpen er defekt eller pumpefilteret er blokeret. Rengør pumpefilteret. Hvis problemet vedbliver skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.(*) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. 25

27 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 05 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Maskinens varmeapparat eller varmesensoren er brudt sammen Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 06 Programmets klarlys og programmets afslutningslys blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 07 Programmets start-/pauselys, klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent Konfigurationsfejl. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 08 Start-/pauselyset, programlyset, klarlyset og afslutningslyset til programmet blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 09 Programmets klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent. Netværksspændin gen er for høj eller for lav Hvis netværksspændin gen er lavere end 150 V eller højere end 260 V, vil din maskine automatisk stoppe. Når spændingen normaliseres, vil dine maskine igen fungere. 26

28 AFSNIT 10: INTERNATIONALE VASKESYMBOLER Vasketemperatur Vaske ikke (vask i hånd) Lunkent strygning. Mellemvarm strygning. Varmt strygning. Må ikké stryges Må ikke tørretumbles Hænges til tørre. Dryptørres. Tørres fladt Må ikke bleges. Kan bleges. Alle disse tegn er tørrensningssymboler Bogstaverne viser brugeren, hvilken type vaskemiddel, der skal anvendes. Tøj med disse symboler må ikke vaskes i maskinen med mindre mærket indikerer andet. 27

29

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask

Sluk Stil programvælgeren på Fra. Vask Vaskemaskinen Tillykke med dette moderne kvalitetsprodukt fra Smeg. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1625 http://da.yourpdfguides.com/dref/628019 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF1225 http://da.yourpdfguides.com/dref/627849 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning

Brugs- og opstillingsanvisning Maxx 5 da Brugs- og opstillingsanvisning Læs alle papirer, som er leveret sammen med vaske-/tørremaskinen, inklusive denne brugs- og opstillingsanvisning, grundigt igennem inden ibrugtagningen, og sørg

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere