VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet Tilslutning af vandforsyning Drain connection SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER SEKTION 4:KONTROLPANEL Start-/pauseknap Indikatorlys for funktioner Funktionsknapper Programknap Vaskeprogrammer SEKTION 5:VASKNING AF TØJET Før vaskning Brug af maskinen SEKTION 6:VEDLIGEOHLDELSE OG RENGØRING Vandindsugningsfiltre Pumpefilter Skuffe til vaskemiddel Sifonstik Kabinettet Tromlen Fjernelse af kalk AFSNIT 7: PRAKTISKE OPLYSNINGER AFSNIT 8:SÅDAN UNDGÅS MINDRE FEJL AFSNIT 9:AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM AFSNIT 10:INTERNATIONALE VASKESYMBOLER 1

3 SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING SIKKERHEDSADVARSLER Brug ikke multiple strømskinner og forlængerkabler. Undlad at tilslutte et stik med en beskadiget ledning til en stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller et godkendt serviceværksted for at undgå farer. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Tag kun ledningen ud ved at gribe fat i selve stikket. Forbind aldrig strømkablet med våde hænder.rør aldrig ved maskinen med våde hænder eller fødder. Åbn aldrig sæbeskuffen, mens maskinen kører. Tving aldrig lågen op mens maskinen kører. Rør aldrig ved afledningsslangen eller vandet under afledning, da maskinen kan nå høje temperaturer, mens den kører. I tilfælde af fejl skal maskinen først frakobles og vandhanen derefter lukkes. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. Gem emballagen fra din maskine fra børn for at undgå farer. Børn må ikke lege med vaskemaskinen. Hold kæledyr væk fra maskinen. Maskinen er udviklet til husholdningsbrug. Garatien ophæves, hvis den anvendes til erhvervsmæssige formål. Maskinen må ikke stilles på et tæppe, som kan blokere luftventilationen i bunden. ANBEFALINGER Vaskemiddel og skyllemiddel, der har været i kontakt med luft i lang tid kan tørre ud og side fast i sæbeskuffen. For at undgå dette, skal du sætte anbringe dit vaskemiddel og skyllemiddel i vaskemiddelskuffen lige før vasken. Det anbefales, at du kun anvender et forvaskeprogram til meget snavset tøj. Den makismale vaskemængde må ikke overskrides. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen 2

4 Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal den kobles fra, vandtilførslen lukkes og lågen åbnes for at holde maskinen tør indvendigt samt for at forhindre ubehagelig lugt fra tromlen. Grundet kvalitetskontrolprocedurerne kan der være en mængde vand til overs i maskinen. Dette er ikke skadeligt for maskinen og er helt normalt. AFSNIT 2: INSTALLATION Vær opmærksom på følgende problemer, før du bruger din vaskemaskine for første gang. AFMONTERING AF TRANSPORTSKRUER Transportskruerne, som sidder bag på maskinen, skal fjernes, før maskinen tages i brug. Løsn skruerne ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle. (DIAGRAM-1) Træk skruerne og gummiskiverne ud. (DIAGRAM-2) Hullerne, hvor transportskruerne er blevet fjernet, skal dækkes med transporthætterne af plastik, der er i tilbehørsposen. (DIAGRAM-3) De transportskruer, der er blevet fjernet fra maskinen, skal genbruges ved eventuel fremtidig transport af maskinen. DIAGRAM-2 DIAGRAM-1 DIAGRAM-3 JUSTERING AF FØDDERNE Maskinen må ikke placeres på tæpper eller lignende overflader.for at maskinen kan køre uden larm og vibrationer, skal den placeres på et fladt, skridsikkert og hårdt underlag. Eventuelt ophængt gulv skal styrkes ordentligt. 3

5 Du kan justere maskinens balance på dens fødder. Start med at løsne justeringsmøtrikken væk fra kabinettets base. Skift niveauet ved at justere fødderne opad eller nedad. Efter niveauet er nået skal du stramme justeringsmøtrikken igen ved at dreje den opad mod bunden af kabinettet. Læg aldrig kartoner, træklodser eller lignende materialer under maskinen for at balancen uregelmæssigheder af gulvet. TILSLUTNING AF ELEKTRICITET Vaskemaskinen kræver en 50Hz forsyning med Volt. Der er sat et specielt stik med jord på vaskemaskinens netværkskabel. Dette stik skal forbindes til en stikkontakt med jord. Sikringsværdien, der monteres til dette stik skal være 10 ampere. Hvis du er i tvivl om din strømforsyning, skal konsultere en kvalificeret elektriker. DENNE MASKINE SKAL FORBINDES TIL JORD. Forbind maskinens stik til en stikkontakt med jord, som du nemt kan komme til. TILSLUTNING AF VANDTILFØRSEL Maskinen leveres med en enkelt (koldt) vandindløb. For at undgå lækage fra forbindelsepakninerne, medfølger der en gummiskive i slangeemballagen. Sæt pakningerne på enden af vandtilførselslangen på i siden med vanhanen. Forbind slangen til vandtilførselsventilen. Stram plastikstikket med håndkraft. Kontakt en kvalificeret blikkenslager, hvis du er i tvivl om dette. 4

6 Et vandtryk på Mpa fra hanen vil få maskinen til at fungere mere effektivt. (0.1 Mpa tryk betyder en vandgennemstrømning på mere end 8 liter i minuttet fra en fuldt åbnet hane). Når tilslutningen er færdig, skal der kontrolleres for lækage ved at dreje på hanen helt. Sørg for, at vandtilførselsslangerne ikke kan blive bukket, beskadiget, strækket eller klemt når vaskemaskinen er i sin endelige position. Forbind vandtilførselsslangerne til en vandhane med ¾ gevind. Koldtvandstilførsel (hvid filterventil) TILSLUTNING TIL AFLØB Sørg for at vandtilførselsslangerne ikke er foldede, drejede, knuste eller strækket. Afløbsslangen bør monteres i en højde på mindst 60 cm, og en maksimal højde på 100 cm fra gulvet. Enden på afløbsslangen kan tilsluttes direkte til et afløbsrør eller alternativt til et bestemt forbindelsespunkt, der er konstrueret til dette formål på udløbet på en vask. Afløbsslangen må ikke strækkes. Dette vil ophæve garantien. 5

7 SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. vaskekapacitet for tørt vasketøj (kg) Anbefalet mængde (kg) 6 4,5 Højde (cm) 85 Bredde (cm) 59,6 Dybde (cm) 54 (*) De maksimale rotationscyklusser afhænger af den model, du har valgt.. 6

8 SEKTION 4:KONTROLPANEL Sæbeskuffe 2-Start/pause light 5- Programknap 3-Funktionsindikatorlys 6- Start-/pauseknap 4- Klar lys 7- Funktionsknapper 8-Slut lys 7

9 START-/PAUSEKNAP Bruges til at starte et program eller sætte kørslen på pause. ADVARSEL! Programknappen skal drejes til O (off) position, før programmet vælges eller et aktivt program ændres.. FUNKTIONSINDIKATORLYS Når der trykkes på start-/pauseknappen eller enhver funktionsknap, tændes de tilsvarende lys. Lysene slukker, når der trykkes på funktionsknappen eller start-/pauseknappen igen, eller når processen eller den valgte funktion er afsluttet.. Funktionsindikatorlysene bruges også i fejlfindingssystemet beskrevet i afsnit 9. FUNKTIONSKNAPPER Rinse hold (skyllestop) Denne funktion anbefales, når tøjet ikke kan fjernes øjeblikkeligt efter programmet er afsluttet. Dette vil forhindre folder. Når der trykkes på denne knap, tømmes det sidste skyllevand ikke. Tryk på samme knap igen for at fortsætte programmet efter dette. Hvis du ikke vil have, at dit sarte tøj bliver centrifugeret, eller hvis vil have dem centrifugeret blidt, skal programknappen drejes til O (off). Drej programknappen til det aflednings- eller centrifugeringsprogram, du ønsker, og tryk på start/pauseknappen. Hvis det program du har valgt, er et tømningsprogram, tømmes maskinen for vandet. Hvis du har valgt et centrifugeringsprogram, vil maskinen udføre en centrifugeringscyklus og derefter afslutte programmet. Easy ironing(nem strygning) Hvis du bruger denne funktion, er tøjet mindre krøllet efter vask. Extra rinse(ekstra skylning) Du kan få udført en ekstra skylning ud over de skylninger, som maskinen har udført i alle vaskeprogrammer ved hjælp af 8

10 ADVARSEL! Funktioner varierer afhængigt af den model du har valgt. Hvis du glemte at bruge den ekstra funktion og din maskine begynder at vaske, skal du trykke på den ekstra funktionsknap, hvis indikatoren er tændt. Den ekstra funktionsknap vil blive aktiveret. Hvis indikatoren ikke lyser, aktiveres ekstrafunktionen ikke. 9

11 PROGRAMKNAP Med programknappen kan du vælge det program, som du vil bruge til vaske af dit tøj. Du kan justere programvalgsprocessen ved at dreje programknappen i begge retninger. Du skal sikre, at justeringstegnet på programknappen sidder præcist ud for det program, du ønsker at vælge. Når du sætter programknappen til O (OFF) positionen, mens maskinen kører, vil dit program være ufuldstændigt. 10

12 Vaskeprogrammer PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 11 BOMULD BOMULD 60 (FORVASK) BOMULD BOMULD MILJØVASK BOMULD IYNVASK BOMULD KOLDVASK BLANDETVASK SYNTETISK Snavset, koge, bomuld og sengetøj Meget snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Vaskes uden at varmt vand fra hanen. Meget snavset eller snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Undertøj, lagner, duge, t-shirts, skjorter, håndkæder (max.3 kg) Nylonstrømper, bluser BABYTØJ Babytøj Alt babytøj SYNTETISK TABEL-1 Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Nylonstrømper, bluser

13 PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 12 SPORTSTØJ Sportstøj SYNTETISK KOLDVASK GARDINVASK SART SART KOLDVASK HANDVASK ULD ULD KOLDVASK Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk følsomt vasketøj. Vaskes uden varmt vand fra vandhanen. Tyl og gardin som sart vasketøj Let beskidte, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk sart blandet vasketøj Meget lidt snavset, koldt vand med til at vaske bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet sart vasketøj Lidt snavset, håndvask, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet vasketøj Snavset, hånd- og maskinvask til uldvasketøj Meget lidt snavset, koldt vand, hånd- og maskinvask, uldvasketøj SKYLNING 45 Når du har brug for ekstra skylning af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. CENTRIFUGERI NG AFLEDNING 15 Når du har brug for ekstra centrifugering af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. Alt sportstøj og jeans Nylonstrømper, bluser Tyl, gardin, diolen, dralon silkeblanding, skjorter, bluser, polyester, polyamid, blandet tekstil Håndvask til alt vasketøj Alt vasketøj i uld Dette program anvendes til at aflede det snavsede vand i maskinen efter vaskeprocessen. Hvis vandet i maskinen skal afledes før programmet stopper, kan du anvende dette program. TABEL-1 FORTSAT (*) Du kan bruge afspændingsmiddel til alle programmer (undtagen centrifugering og afledningsprogrammer) valgfrit. Når du vælger mængden af afspændingsmiddel, skal du følge anvisningerne fra producenten af afspændingsmidlet. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. Værdierne for programvarighed, energiforbrug og vandforbrug kan variere afhængigt af vaskemængde og type, valgte ekstrafunktioner, vand fra vandhanen og rumtemperatur.

14 AFSNIT 5: VASK AF TØJET Forbind maskinen til strømforsyningen. Forbind slangerne til vandforsyningen og til afløbet. Første vaskecyklus Der kan være vand tilbage i din maskine efter afprøvning på fabrikken. Det anbefales, at den første vask bør foretages uden vasketøj for at fjerne dette vand, hæld et halvt målebæger normalt vaskemiddel i beholder nr. 2 og vælg bomuldsprogram på 90 C.. FØR VASK Sortering af vasketøjet Sorter tøjet efter type (bomuld, syntetisk, sart, uld osv.), vasketemperatur og efter hvor snavset tøjet er.vask aldrig hvidt og farvet tøj sammen. Da nyt tøj kan afgive farve under første vask, skal det vaskes separat. Kontroller, at der ikke er metalgenstande på tøjet eller i lommer, og fjern dem hvis der er. Tøjet skal lynes og/eller knappes til. Fjern plastik- eller metalkroge fra gardiner eller placere dem i en vaskepose og snør den til. Vend vrangen ud på bukser, trikotage, t-shirts og trøjer etc. Vask småt tøj såsom sokker og lommetørklæder i en vaskepose. Vask op til 90 C Vask op til 60 C Vask op til 30 C Kan ikke vaskes i vaskemaskine Sådan lægges tøjet i maskinen. Sådan lægges tøjet i maskinen. Læg tøjet i maskinen på en jævn måde. Ilæg hver genstand separat. Når du lukker maskinens låge, skal du passe på at der ikke kommer stof i klemme mellem lågen og pakningen. Luk lågen helt til, da maskinen ellers ikke vil starte vaskeprocessen. Sådan tilføjes vaskemiddel til maskinen Mængden af vaskemiddel, som du skal fylde i maskinen, afhænger af følgende kriterier: Dit forbrug af vaskemiddel varierer afhængigt af hvor snavset tøjet er. Tøj som kun er en smule snavset, skal ikke forvaskes, og der skal hældes en lille mængde vaskemiddel i beholder nr. 2 i sæbeskuffen. 13

15 Til snavset tøj skal du vælge et program med forvask, fylde ¼ portion af det vaskemiddel, du vil anvende i beholder 1 i sæbeskuffen og resten i beholder 2. Brug kun vaskemiddel, der er udviklet specielt til vaskemaskiner. De mængder, som anvendes til dit tøj er anført på vaskemidlets emballage. Da vandets hårdhed øges, vil mængden af vaskemiddel, der forbruges også stige. Mængden af vaskemiddel der forbruges vil stige i takt med mængden af tøj. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. MAX-niveauet må ikke overstiges. I modsat fald vil blødgøringsmidlet blive opløst i vaskevandet via sifonen. Koncentrerede blødgøringsmidler bør fortyndes med vand, før det hældes i sæbeskuffen. Dette skyldes, at blødgøringsmidlet med høj tæthed tilstopper sifonen og forhindrer blødgøringsmidlets gennemstrømning. Du kan anvende flydende vaskemidler til alle programmer uden forvask. For at gøre dette skal det flydende vaskemiddels niveauplade monteres i den anden beholder i skuffen, og mængden af vaskemiddel påfyldes i overensstemmelse med mængdeanvisningerne på denne plade. BRUG AF MASKINEN Programvalg og funktioner Vælg det program og de ekstra funktioner, der passer til dit tøj, fra tabel-1. Start/Pause Ved at trykke på denne knap kan du starte det program, du valgt eller sætte et kørende program på pause. Start af programmet Juster programknappen til det ønskede program. Programmets klarlys tændes. Hvis det ønskes, kan du vælge en eller flere funktioner. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Ændring af programmet Hvis du har valgt et program, og du ikke ønsker det skal fortsætte: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Indstil programknappen til det program, du ønsker. (Du kan vælge det program, du ønsker fra Tabel-1). Programmets klarlys tændes. Ved at trykke på start/pause-knappen, kan du køre det program, som du har valgt. 14

16 Annullering af programmet Hvis du ønsker at afslutte et kørende program tidligt: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Drej programknappen til aflednings- eller centrifugeringsprogram. Programmets klarlys tændes. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Programafslutning Maskinen stopper automatisk, når det program du har valgt, er færdigt. Programmets klarlys tændes. Sæt programknappen i O (off) positionen. Døren bliver låst op omkring to minutter efter at programmet afsluttes. Du kan åbne lågen ved at trække i håndtaget på lågen mod dig selv og tage dit tøj ud. Når du har tømt maskinen skal du lade lågen stå åben for at tørre maskinen indvendigt. Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. ADVARSEL! Hvis strømmen afbrydes på ethvert stadie i vaskeprogrammet, vil din maskine fortsætte programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette er ikke skadeligt for maskinen. Børnesikring Børnesikring anvendes til at beskytte vaskecyklussen mod virkningerne af uønskede knapaktiveringer i løbet af cyklussen. Børnesikring aktiveres ved at trykke på første og tredje knap på kontrolpanelet, på samme tid, i mere end 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, blinker lysdioderne på funktionsknapperne for at indikere, at børnesikringen er aktive. For at deaktivere børnesikringen, skal der trykkes på samme knapper (1 og 3) igen i mere end 3 sekunder. Deaktiveringen af børnesikringen fremgår af den blinkende LED på Start-/ Pause-knappen. ADVARSEL! Maskinen deaktiverer hastighedsvælgeren til centrifugering og funktionsknapper, når børnesikringen aktiveres. AFSNIT 6: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. VANDTILFØRSELSFILTRE På vandtilførselsslangens hanedel på maskinen og i enderne af vandtilførselsventilerne sidder der filtre som forhindrer, at snavsede og fremmede materialer i vandet kommer ind i maskinen. Hvis maskinen ikke får tilstrækkelig vandr selv om der er åbnet for vandhanen, skal disse filte renses. 15

17 Fjern vandtilførselsslangen. Fjern det filter, som sidder på vandtilførselsventilerne med en knibtang og rens grundigt efter med vand og en børste. Rengør filtrene på de vandtilførselsslanger som sidder på hanens side ved at fjerne dem manuelt sammen med pakningen. Når du har rengjort filtrene skal de sættes på, på samme måde som de blev taget af. PUMPEFILTER Pumpefiltersystemet forlænger levetiden for den pumpe, som bruges til at udlede det snavsede vand. Det forhindrer, at der kommer fnug ind i pumpen. Det anbefales, at pumpefilteret rengøres hver måned. Sådan rengøres pumpefilteret: Åbn skærmen på sokkelpladen ved at hive i håndtaget. Før filterskærmen åbnes, skal der placeres en kop foran filterskærmen for at forhindre, at det resterende vand i maskinen flyder ud. Løsn filterskærmen ved at dreje den mod uret og tømme vandet ud. Fjern fremmedobjekter fra filteret. Kontroller pumpens rotation manuelt. Efter du har rengjort pumpen, skal filterskærmen sættes på ved at dreje den med uret. Sæt sokkelpladen på plads igen. Glem ikke, at hvis du ikke sætter filterskærmen korrekt på, vil den lække vand. 16

18 ADVARSEL! Skoldningsfare! Da vandet i pumpen kan være varmt, skal du vente til det er kølet af. SÆBESKUFFEN Vaskemidler kan med tiden danne bundfald i sæbeskuffen eller i huset til sæbeskuffen. For at rengøre dette sediment, skal du fjerne sæbeskuffen. Sådan trækkes sæbeskuffen ud: Træk skuffen helt ud (DIAGRAM-1). Tryk på det blå sifonstik i skuffen og fortsæt med at trække skuffen, indtil den er taget ud. (DIAGRAM-2) Vask med en gammel tandbørste og masser af vand. Sørg for at overskydende vaskemiddel ikke drypper ned i maskinen. Når sæbeskuffen er tørret, skal den sættes tilbage på samme måde, som den blev trukket ud. DIAGRAM-1 DIAGRAM-2 17

19 SIFONSTIK Fjern sifonstikket og rengør grundt for rester af blødgøringsmiddel. Sæt det rengjorte sifonstik på plads. Kontroller, at det sidder korrekt. Siphon plug KABINETTET Rengør den udvendige flade af kabinettet på maskinen med en lunkent vand og rengøringsmiddel som ikke irriterer kabinettet.. Efter det er skyllet med vand, skal det tørres af med en blød klud og tørre. ADVARSEL! Hvis maskinen er monteret et sted, hvor omgivelsestemperaturen kan falde til under 0C, skal følgende gøres, når den ikke er i brug: Tilslut maskinen. Luk for vandhanen og træk vandtilførselsslangen/erne af hanen. Sæt enderne på vandaflednings- og vandtilførselsslangerne i et krus på jorden. Drej programknappen til afledningssprogram. Programmets klarlys tændes. Start programmet ved at trykke på start-/pauseknappen. Kobl maskinen fra når programmet er afsluttet (programmets slutindikatorlys tændes). Når du udfører denne proces, vil det overskydende vand i maskinen blive tømt ud, hvilket forhindrer isdannelse i maskinen. Når du skal anvende maskinen igen, skal du sikre, at omgivelsestemperaturen er over 0 C. TROMLEN Metaldele som søm, klammer og mønter må ikke efterlades i maskinen. Disse dele danner rustpletter i tromlen. For at eliminere disse pletter, skal du bruge et egnet rengøringsmiddel og følge anbefalingerne fra rengøringsmidlets producent. Ved rengøring rustpletter, må der aldrig bruges skuresvampe eller lignende ru genstande. FJERNELSE AF KALK Hvis du bruger den korrekte mængde opvaskemiddel, vil der ikke være behov for kalkfjerner. Hvis du dog ønsker at anvende afkalkningsproceduren, skal du bruge de kalkfjernere, der er på markedet og overholde deres advarsler. ADVARSEL! Kalkfjerner indeholder syrer, og disse kan forårsage farveændringer i tøjet samt uønskede effekter på maskinen. 18

20 AFSNIT 7:PRAKTISK INFORMATION Alkoholiske drikke: Pletten skal først vaskes med koldt vand og skal derefter tørres med glycerin og vand. og skylles med vand opblandet med eddike. Skovoks: Pletten skal kradses en smule uden at ødelægge stoffet og derefter gnubbes med vaskemiddel og vaskes. Hvis pletten ikke forsvinder skal den gnides med 1 dosis ren alkohol (96 procent) opblandet med to dele vand og derefter vaskes med lunkent vand. Te og kaffe: Stræk det plettede område på stoffet over en en beholder og hæld vand der er så varmt, som stoffet kan tåle, på pletten. Chokolade og kakao: Læg tøjet i koldt vand og gnid det med sæbe eller vaskemiddel, vask det ved den højeste temperatur, som stoffet kan tåle. Tomatpasta: Når du har skrabet de tørrede dele af uden at ødelægge Stoffet, skal det derefter lægges i blød i 30 minutter og vaskes efter at have gnedet det med vaskemiddel. Buillonæg: Fjern de tørrede pletrester og aftør med en svamp eller blød klud fugtet i koldt vand. Gnid det i vaskemiddel og vask det. Fedt og oliepletter: Tør først aflejringerne af. Gnid pletten med vaskemiddel og vask derefter med lunkent sæbevand. Sennep: Påfør først glycerin til det plettede område. Gnid med vaskemiddel og vask derefter. Hvis pletten stadig ikke er, skal den tørres af med alkohol (til syntetisk og farvet stof skal der anvendes en blanding af 1 del alkohol 2 dele vand). Blodplet: Læg tøjet i blød i koldt vand i 30 minutter. Hvis pletten stadig ikke forsvinder, skal den lægges i en blanding af vand og ammoniak (3 spiseskefulde ammoniak til 4 liter vand) i 30 minutter. Creme, is og mælk: Læg tøjet i koldt vand og gnid pletten med vaskemiddel. 19

21 Mug: Mugpletter skal rengøres hurtigst muligt. Pletten skal vaskes med vaskemiddel og hvis den ikke Forsvinder, skal den tørres med oxygen vand (i forholdet 3%). Blæk: Hold det plettede område under koldt vand og vent til det blækholdige vand er løbet helt af. Gnid derefter med vand fortyndet i citronsaft og vaskemiddel, vask efter 5 minutter. Frugt: Stræk det plettede område på stoffet over en beholder og hæld koldt vand på det. Hæld ikke varmt vand på pletten. Tør med koldt vand og påfør glycerin. Vent 1-2 timer og skyl efter at have tørret med et par dråber hvid eddike. Græspletter: Gnid pletten med vaskemiddel. Oliemaling: pletten skal fjernes, før den tørrer, ved at påføre fortyndere på den. Derefter skal den gnides med vaskemiddel og vaskes. AFSNIT 8: AFHJÆLPNING AF MINDRE FEJL Alle reparationer, som skal udføres på maskinen, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Når maskinen skal repareres, eller hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af informationerne herunder: Kobl maskinen fra Luk for vandhanen. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. 20

22 FEJL Maskinen kører ikke. Maskinen modtager ikke vand. Maskinen afleder ikke vand. Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Den er ikke sluttet til. Sikringen er sprunget. Der er slukket for strømforsyningen. Der er ikke trykket på start-/pauseknappen Programknappen er sat til O(off). Lågen er ikke lukket korrekt. Børnespærring er aktiv. Vandhanen er lukket. Vandtilførselsslangen kan være bukket. Vandtilførselsslangen er tilstoppet. Vandtilførselsfilteet er tilstoppet. Lågen er ikke lukket korrekt. Afledningsslangen er tilstoppet eller bukket. Pumpefilteret er blokeret. Tøjet er ikke fordelt ordentligt i vaskemaskinen. Maskinens fødder er ikke justerede. Transportskuerne er ikke blevet fjernet. AFHJÆLPNINGS- METODER Sæt stikket i stikkontakten. Udskift sikringen. Kontroller strømforsyningen. Tryk på start- /pauseknappen. Drej programknappen til den ønskede status. Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Se side 13. Åbn for vandhanen. Kontroller vandtilførselsslangen. Rengør vandtilførselsslangens filtre. (*) Rengør vandtilførslesfiltrene. (*) Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Kontroller afledningsslangen Rengør pumpefilteret. (*) Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Juster fødderne. (**) Fjern transportskruerne. (**) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. (**)Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 21

23 FEJL Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Der er en lille mængde tøj i maskinen. Der er fyldt for meget tøj i maskinen eller tøjet er ikke fordelt ordentligt. AFHJÆLPNINGS- METODER Dette påvirker ikke maskinens drift. Overskrid ikke den anbefalede tøjmængde og fordel tøjet korrekt i maskinen. Overdreven skummængde i sæbeskuffen Der er brugt for meget vaskemiddel. Der er anvendt forkert vaskemiddel. Tryk på start- /stopknappen. For at stoppe skummet, skal man fortynde en skefuld blødgøringsmiddel i en halv liter vand og hælde det i sæbeskuffen. Tryk på start-/stopknappen efter 5-10 minutter. Brug den korrekte mængde vaskemiddel i den næste vaskeproces. Brug kun vaskemidler der er beregnet til fuldautomatiske maskiner. Vaskeresultatet er dårligt. Vasketøjet er for snavset til det program, du har valgt. Mængden af vaskemiddel er utilstrækkelig. Vælg et passende program. (se tabel 1) Brug mere vaskemiddel i overensstemmelse med vaskemidlets specifikationer. 22

24 FEJL Vaskeresultatet er ikke godt. Vandet tømmes ud af maskinen så snart det fyldes i. Der ses ikke noget vand i tromlen under vask. Der er rester af vaskemiddel på tøjet. Der er grå pletter på tøjet. MULIG ÅRSAG Der er fyldt for meget tøj i maskinen. Vandet kan være hårdt. Fordelingen af tøjet i maskinen er ikke velbalanceret. Enden på vandslangen sidder i en position der er for lav til maskinen. Ingen fejl. Vandet er i den nederste del af tromlen. Dele af de vaskemidler, som ikke opløses i vand kan sidde fast på tøjet som hvide pletter. Disse pletter kan være forårsaget af olie, creme eller salve. AFHJÆLPNINGS- METODER Læg tøjet i maskinen på en måde, så det ikke overskrider maksmimumkapacitete n. Brug en mængde vaskemiddel der svarer til producentens anvisninger. Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Sæt den varme afledningsslange i en passende højde. (**) - Ved at indstille maskinen til et skylleprogram, kan du foretage en ekstra skylning eller fjerne pletterne med en børste, når de er tørret. I den næste vask, skal der anvendes den maksimale mængde vaskemiddel, der anbefales af vaskemiddelproducent en. (**) Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 23

25 FEJL Centrifugeringsprocess en udføres ikke eller starter med forsinkelse. MULIG ÅRSAG Ingen fejl. Kontrollen til ubalanceret tøjmængde kan virke på denne måde. AFHJÆLPNINGS- METODER Kontrollen til ubalanceret tøjmængde vil forsøge at fordele tøjet på en ensartet måde. Når tøjet er fordelt, skiftes der til centrifugeringsprocess en. I den næste vaskeproces skal tøjet fyldes i maskinen på en velbalanceret måde. AFSNIT 9: AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM Maskinen er forsynet med systemer som både tager de nødvendige forholdsregler og advarer dig i tilfælde af fejl ved at kontrollere sig selv konstant under vaskeprocessen. FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 01 Start-/pauselyset blinker. Lågen er ikke lukket korrekt. Luk lågen korrekt så du hører et klik. Hvis problemet vedbliver, skal maskinen slukkes og det nærmeste autoriserede servicecenter kontaktes øjeblikkeligt. 24

26 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 02 Programmets klarlys blinker. Vandstanden i maskinen er under varmeren. Trykket i vandforsyningen kan være lavt eller låst. Drej helt op for hanen. Vandet kan være afskåret, så kontroller om problemet stadig vedbliver. Din maskine stopper automatisk efter et stykke tid. Kobl maskinen fra, luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 03 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Pumpen er defekt eller pumpefilteret er blokeret. Rengør pumpefilteret. Hvis problemet vedbliver skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.(*) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. 25

27 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 05 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Maskinens varmeapparat eller varmesensoren er brudt sammen Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 06 Programmets klarlys og programmets afslutningslys blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 07 Programmets start-/pauselys, klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent Konfigurationsfejl. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 08 Start-/pauselyset, programlyset, klarlyset og afslutningslyset til programmet blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 09 Programmets klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent. Netværksspændin gen er for høj eller for lav Hvis netværksspændin gen er lavere end 150 V eller højere end 260 V, vil din maskine automatisk stoppe. Når spændingen normaliseres, vil dine maskine igen fungere. 26

28 AFSNIT 10: INTERNATIONALE VASKESYMBOLER Vasketemperatur Vaske ikke (vask i hånd) Lunkent strygning. Mellemvarm strygning. Varmt strygning. Må ikké stryges Må ikke tørretumbles Hænges til tørre. Dryptørres. Tørres fladt Må ikke bleges. Kan bleges. Alle disse tegn er tørrensningssymboler Bogstaverne viser brugeren, hvilken type vaskemiddel, der skal anvendes. Tøj med disse symboler må ikke vaskes i maskinen med mindre mærket indikerer andet. 27

29

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning NWM 1650/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring

Må ikke stryges. Strygning ved lav varme max 110. Strygning ved middel varme max 150. Tørretumbles ved lav varme. Hængetørring Tøjpleje Her vil vi gerne dele vores viden om tøjpleje med dig. Hvad de forskellige vaskesymboler betyder, tips til, hvordan man fjerner forskellige typer pletter samt lidt generelle råd om, hvordan man

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere