VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet Tilslutning af vandforsyning Drain connection SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER SEKTION 4:KONTROLPANEL Start-/pauseknap Indikatorlys for funktioner Funktionsknapper Programknap Vaskeprogrammer SEKTION 5:VASKNING AF TØJET Før vaskning Brug af maskinen SEKTION 6:VEDLIGEOHLDELSE OG RENGØRING Vandindsugningsfiltre Pumpefilter Skuffe til vaskemiddel Sifonstik Kabinettet Tromlen Fjernelse af kalk AFSNIT 7: PRAKTISKE OPLYSNINGER AFSNIT 8:SÅDAN UNDGÅS MINDRE FEJL AFSNIT 9:AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM AFSNIT 10:INTERNATIONALE VASKESYMBOLER 1

3 SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING SIKKERHEDSADVARSLER Brug ikke multiple strømskinner og forlængerkabler. Undlad at tilslutte et stik med en beskadiget ledning til en stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller et godkendt serviceværksted for at undgå farer. Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i ledningen. Tag kun ledningen ud ved at gribe fat i selve stikket. Forbind aldrig strømkablet med våde hænder.rør aldrig ved maskinen med våde hænder eller fødder. Åbn aldrig sæbeskuffen, mens maskinen kører. Tving aldrig lågen op mens maskinen kører. Rør aldrig ved afledningsslangen eller vandet under afledning, da maskinen kan nå høje temperaturer, mens den kører. I tilfælde af fejl skal maskinen først frakobles og vandhanen derefter lukkes. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. Gem emballagen fra din maskine fra børn for at undgå farer. Børn må ikke lege med vaskemaskinen. Hold kæledyr væk fra maskinen. Maskinen er udviklet til husholdningsbrug. Garatien ophæves, hvis den anvendes til erhvervsmæssige formål. Maskinen må ikke stilles på et tæppe, som kan blokere luftventilationen i bunden. ANBEFALINGER Vaskemiddel og skyllemiddel, der har været i kontakt med luft i lang tid kan tørre ud og side fast i sæbeskuffen. For at undgå dette, skal du sætte anbringe dit vaskemiddel og skyllemiddel i vaskemiddelskuffen lige før vasken. Det anbefales, at du kun anvender et forvaskeprogram til meget snavset tøj. Den makismale vaskemængde må ikke overskrides. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen 2

4 Hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid, skal den kobles fra, vandtilførslen lukkes og lågen åbnes for at holde maskinen tør indvendigt samt for at forhindre ubehagelig lugt fra tromlen. Grundet kvalitetskontrolprocedurerne kan der være en mængde vand til overs i maskinen. Dette er ikke skadeligt for maskinen og er helt normalt. AFSNIT 2: INSTALLATION Vær opmærksom på følgende problemer, før du bruger din vaskemaskine for første gang. AFMONTERING AF TRANSPORTSKRUER Transportskruerne, som sidder bag på maskinen, skal fjernes, før maskinen tages i brug. Løsn skruerne ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle. (DIAGRAM-1) Træk skruerne og gummiskiverne ud. (DIAGRAM-2) Hullerne, hvor transportskruerne er blevet fjernet, skal dækkes med transporthætterne af plastik, der er i tilbehørsposen. (DIAGRAM-3) De transportskruer, der er blevet fjernet fra maskinen, skal genbruges ved eventuel fremtidig transport af maskinen. DIAGRAM-2 DIAGRAM-1 DIAGRAM-3 JUSTERING AF FØDDERNE Maskinen må ikke placeres på tæpper eller lignende overflader.for at maskinen kan køre uden larm og vibrationer, skal den placeres på et fladt, skridsikkert og hårdt underlag. Eventuelt ophængt gulv skal styrkes ordentligt. 3

5 Du kan justere maskinens balance på dens fødder. Start med at løsne justeringsmøtrikken væk fra kabinettets base. Skift niveauet ved at justere fødderne opad eller nedad. Efter niveauet er nået skal du stramme justeringsmøtrikken igen ved at dreje den opad mod bunden af kabinettet. Læg aldrig kartoner, træklodser eller lignende materialer under maskinen for at balancen uregelmæssigheder af gulvet. TILSLUTNING AF ELEKTRICITET Vaskemaskinen kræver en 50Hz forsyning med Volt. Der er sat et specielt stik med jord på vaskemaskinens netværkskabel. Dette stik skal forbindes til en stikkontakt med jord. Sikringsværdien, der monteres til dette stik skal være 10 ampere. Hvis du er i tvivl om din strømforsyning, skal konsultere en kvalificeret elektriker. DENNE MASKINE SKAL FORBINDES TIL JORD. Forbind maskinens stik til en stikkontakt med jord, som du nemt kan komme til. TILSLUTNING AF VANDTILFØRSEL Maskinen leveres med en enkelt (koldt) vandindløb. For at undgå lækage fra forbindelsepakninerne, medfølger der en gummiskive i slangeemballagen. Sæt pakningerne på enden af vandtilførselslangen på i siden med vanhanen. Forbind slangen til vandtilførselsventilen. Stram plastikstikket med håndkraft. Kontakt en kvalificeret blikkenslager, hvis du er i tvivl om dette. 4

6 Et vandtryk på Mpa fra hanen vil få maskinen til at fungere mere effektivt. (0.1 Mpa tryk betyder en vandgennemstrømning på mere end 8 liter i minuttet fra en fuldt åbnet hane). Når tilslutningen er færdig, skal der kontrolleres for lækage ved at dreje på hanen helt. Sørg for, at vandtilførselsslangerne ikke kan blive bukket, beskadiget, strækket eller klemt når vaskemaskinen er i sin endelige position. Forbind vandtilførselsslangerne til en vandhane med ¾ gevind. Koldtvandstilførsel (hvid filterventil) TILSLUTNING TIL AFLØB Sørg for at vandtilførselsslangerne ikke er foldede, drejede, knuste eller strækket. Afløbsslangen bør monteres i en højde på mindst 60 cm, og en maksimal højde på 100 cm fra gulvet. Enden på afløbsslangen kan tilsluttes direkte til et afløbsrør eller alternativt til et bestemt forbindelsespunkt, der er konstrueret til dette formål på udløbet på en vask. Afløbsslangen må ikke strækkes. Dette vil ophæve garantien. 5

7 SEKTION 3:TEKNISKE SPECIFIKATIONER Maks. vaskekapacitet for tørt vasketøj (kg) Anbefalet mængde (kg) 6 4,5 Højde (cm) 85 Bredde (cm) 59,6 Dybde (cm) 54 (*) De maksimale rotationscyklusser afhænger af den model, du har valgt.. 6

8 SEKTION 4:KONTROLPANEL Sæbeskuffe 2-Start/pause light 5- Programknap 3-Funktionsindikatorlys 6- Start-/pauseknap 4- Klar lys 7- Funktionsknapper 8-Slut lys 7

9 START-/PAUSEKNAP Bruges til at starte et program eller sætte kørslen på pause. ADVARSEL! Programknappen skal drejes til O (off) position, før programmet vælges eller et aktivt program ændres.. FUNKTIONSINDIKATORLYS Når der trykkes på start-/pauseknappen eller enhver funktionsknap, tændes de tilsvarende lys. Lysene slukker, når der trykkes på funktionsknappen eller start-/pauseknappen igen, eller når processen eller den valgte funktion er afsluttet.. Funktionsindikatorlysene bruges også i fejlfindingssystemet beskrevet i afsnit 9. FUNKTIONSKNAPPER Rinse hold (skyllestop) Denne funktion anbefales, når tøjet ikke kan fjernes øjeblikkeligt efter programmet er afsluttet. Dette vil forhindre folder. Når der trykkes på denne knap, tømmes det sidste skyllevand ikke. Tryk på samme knap igen for at fortsætte programmet efter dette. Hvis du ikke vil have, at dit sarte tøj bliver centrifugeret, eller hvis vil have dem centrifugeret blidt, skal programknappen drejes til O (off). Drej programknappen til det aflednings- eller centrifugeringsprogram, du ønsker, og tryk på start/pauseknappen. Hvis det program du har valgt, er et tømningsprogram, tømmes maskinen for vandet. Hvis du har valgt et centrifugeringsprogram, vil maskinen udføre en centrifugeringscyklus og derefter afslutte programmet. Easy ironing(nem strygning) Hvis du bruger denne funktion, er tøjet mindre krøllet efter vask. Extra rinse(ekstra skylning) Du kan få udført en ekstra skylning ud over de skylninger, som maskinen har udført i alle vaskeprogrammer ved hjælp af 8

10 ADVARSEL! Funktioner varierer afhængigt af den model du har valgt. Hvis du glemte at bruge den ekstra funktion og din maskine begynder at vaske, skal du trykke på den ekstra funktionsknap, hvis indikatoren er tændt. Den ekstra funktionsknap vil blive aktiveret. Hvis indikatoren ikke lyser, aktiveres ekstrafunktionen ikke. 9

11 PROGRAMKNAP Med programknappen kan du vælge det program, som du vil bruge til vaske af dit tøj. Du kan justere programvalgsprocessen ved at dreje programknappen i begge retninger. Du skal sikre, at justeringstegnet på programknappen sidder præcist ud for det program, du ønsker at vælge. Når du sætter programknappen til O (OFF) positionen, mens maskinen kører, vil dit program være ufuldstændigt. 10

12 Vaskeprogrammer PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 11 BOMULD BOMULD 60 (FORVASK) BOMULD BOMULD MILJØVASK BOMULD IYNVASK BOMULD KOLDVASK BLANDETVASK SYNTETISK Snavset, koge, bomuld og sengetøj Meget snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Lidt snavset, bomuld, farvet og sengetøj Vaskes uden at varmt vand fra hanen. Meget snavset eller snavset, bomuld, farvet og sengetøj Snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Undertøj, lagner, duge, t-shirts, skjorter, håndkæder (max.3 kg) Nylonstrømper, bluser BABYTØJ Babytøj Alt babytøj SYNTETISK TABEL-1 Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk blandingstekstil Nylonstrømper, bluser

13 PROGRAM Min Sæbe-beholder Maksimumkapacitet for tørt tøj (kg) Type af vasketøj Forklaringer 12 SPORTSTØJ Sportstøj SYNTETISK KOLDVASK GARDINVASK SART SART KOLDVASK HANDVASK ULD ULD KOLDVASK Lidt snavset, syntetisk eller syntetisk følsomt vasketøj. Vaskes uden varmt vand fra vandhanen. Tyl og gardin som sart vasketøj Let beskidte, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk sart blandet vasketøj Meget lidt snavset, koldt vand med til at vaske bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet sart vasketøj Lidt snavset, håndvask, bomuld, farvet, syntetiske eller syntetisk blandet vasketøj Snavset, hånd- og maskinvask til uldvasketøj Meget lidt snavset, koldt vand, hånd- og maskinvask, uldvasketøj SKYLNING 45 Når du har brug for ekstra skylning af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. CENTRIFUGERI NG AFLEDNING 15 Når du har brug for ekstra centrifugering af tøjet efter vaskeprocessen, kan du bruge dette program til al slags tøj. Alt sportstøj og jeans Nylonstrømper, bluser Tyl, gardin, diolen, dralon silkeblanding, skjorter, bluser, polyester, polyamid, blandet tekstil Håndvask til alt vasketøj Alt vasketøj i uld Dette program anvendes til at aflede det snavsede vand i maskinen efter vaskeprocessen. Hvis vandet i maskinen skal afledes før programmet stopper, kan du anvende dette program. TABEL-1 FORTSAT (*) Du kan bruge afspændingsmiddel til alle programmer (undtagen centrifugering og afledningsprogrammer) valgfrit. Når du vælger mængden af afspændingsmiddel, skal du følge anvisningerne fra producenten af afspændingsmidlet. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. Værdierne for programvarighed, energiforbrug og vandforbrug kan variere afhængigt af vaskemængde og type, valgte ekstrafunktioner, vand fra vandhanen og rumtemperatur.

14 AFSNIT 5: VASK AF TØJET Forbind maskinen til strømforsyningen. Forbind slangerne til vandforsyningen og til afløbet. Første vaskecyklus Der kan være vand tilbage i din maskine efter afprøvning på fabrikken. Det anbefales, at den første vask bør foretages uden vasketøj for at fjerne dette vand, hæld et halvt målebæger normalt vaskemiddel i beholder nr. 2 og vælg bomuldsprogram på 90 C.. FØR VASK Sortering af vasketøjet Sorter tøjet efter type (bomuld, syntetisk, sart, uld osv.), vasketemperatur og efter hvor snavset tøjet er.vask aldrig hvidt og farvet tøj sammen. Da nyt tøj kan afgive farve under første vask, skal det vaskes separat. Kontroller, at der ikke er metalgenstande på tøjet eller i lommer, og fjern dem hvis der er. Tøjet skal lynes og/eller knappes til. Fjern plastik- eller metalkroge fra gardiner eller placere dem i en vaskepose og snør den til. Vend vrangen ud på bukser, trikotage, t-shirts og trøjer etc. Vask småt tøj såsom sokker og lommetørklæder i en vaskepose. Vask op til 90 C Vask op til 60 C Vask op til 30 C Kan ikke vaskes i vaskemaskine Sådan lægges tøjet i maskinen. Sådan lægges tøjet i maskinen. Læg tøjet i maskinen på en jævn måde. Ilæg hver genstand separat. Når du lukker maskinens låge, skal du passe på at der ikke kommer stof i klemme mellem lågen og pakningen. Luk lågen helt til, da maskinen ellers ikke vil starte vaskeprocessen. Sådan tilføjes vaskemiddel til maskinen Mængden af vaskemiddel, som du skal fylde i maskinen, afhænger af følgende kriterier: Dit forbrug af vaskemiddel varierer afhængigt af hvor snavset tøjet er. Tøj som kun er en smule snavset, skal ikke forvaskes, og der skal hældes en lille mængde vaskemiddel i beholder nr. 2 i sæbeskuffen. 13

15 Til snavset tøj skal du vælge et program med forvask, fylde ¼ portion af det vaskemiddel, du vil anvende i beholder 1 i sæbeskuffen og resten i beholder 2. Brug kun vaskemiddel, der er udviklet specielt til vaskemaskiner. De mængder, som anvendes til dit tøj er anført på vaskemidlets emballage. Da vandets hårdhed øges, vil mængden af vaskemiddel, der forbruges også stige. Mængden af vaskemiddel der forbruges vil stige i takt med mængden af tøj. Fyld blødgøringsmidlet i blødgøringsbeholderen i sæbeskuffen. MAX-niveauet må ikke overstiges. I modsat fald vil blødgøringsmidlet blive opløst i vaskevandet via sifonen. Koncentrerede blødgøringsmidler bør fortyndes med vand, før det hældes i sæbeskuffen. Dette skyldes, at blødgøringsmidlet med høj tæthed tilstopper sifonen og forhindrer blødgøringsmidlets gennemstrømning. Du kan anvende flydende vaskemidler til alle programmer uden forvask. For at gøre dette skal det flydende vaskemiddels niveauplade monteres i den anden beholder i skuffen, og mængden af vaskemiddel påfyldes i overensstemmelse med mængdeanvisningerne på denne plade. BRUG AF MASKINEN Programvalg og funktioner Vælg det program og de ekstra funktioner, der passer til dit tøj, fra tabel-1. Start/Pause Ved at trykke på denne knap kan du starte det program, du valgt eller sætte et kørende program på pause. Start af programmet Juster programknappen til det ønskede program. Programmets klarlys tændes. Hvis det ønskes, kan du vælge en eller flere funktioner. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Ændring af programmet Hvis du har valgt et program, og du ikke ønsker det skal fortsætte: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Indstil programknappen til det program, du ønsker. (Du kan vælge det program, du ønsker fra Tabel-1). Programmets klarlys tændes. Ved at trykke på start/pause-knappen, kan du køre det program, som du har valgt. 14

16 Annullering af programmet Hvis du ønsker at afslutte et kørende program tidligt: Tryk på start-/pauseknappen. Sæt programknappen i O (off) positionen. Drej programknappen til aflednings- eller centrifugeringsprogram. Programmets klarlys tændes. Kør det program, som du har valgt ved at trykke på Start- /pauseknappen. Programafslutning Maskinen stopper automatisk, når det program du har valgt, er færdigt. Programmets klarlys tændes. Sæt programknappen i O (off) positionen. Døren bliver låst op omkring to minutter efter at programmet afsluttes. Du kan åbne lågen ved at trække i håndtaget på lågen mod dig selv og tage dit tøj ud. Når du har tømt maskinen skal du lade lågen stå åben for at tørre maskinen indvendigt. Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. ADVARSEL! Hvis strømmen afbrydes på ethvert stadie i vaskeprogrammet, vil din maskine fortsætte programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. Dette er ikke skadeligt for maskinen. Børnesikring Børnesikring anvendes til at beskytte vaskecyklussen mod virkningerne af uønskede knapaktiveringer i løbet af cyklussen. Børnesikring aktiveres ved at trykke på første og tredje knap på kontrolpanelet, på samme tid, i mere end 3 sekunder. Når børnesikringen er aktiveret, blinker lysdioderne på funktionsknapperne for at indikere, at børnesikringen er aktive. For at deaktivere børnesikringen, skal der trykkes på samme knapper (1 og 3) igen i mere end 3 sekunder. Deaktiveringen af børnesikringen fremgår af den blinkende LED på Start-/ Pause-knappen. ADVARSEL! Maskinen deaktiverer hastighedsvælgeren til centrifugering og funktionsknapper, når børnesikringen aktiveres. AFSNIT 6: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Slå maskinen fra. Luk for vandhanen. VANDTILFØRSELSFILTRE På vandtilførselsslangens hanedel på maskinen og i enderne af vandtilførselsventilerne sidder der filtre som forhindrer, at snavsede og fremmede materialer i vandet kommer ind i maskinen. Hvis maskinen ikke får tilstrækkelig vandr selv om der er åbnet for vandhanen, skal disse filte renses. 15

17 Fjern vandtilførselsslangen. Fjern det filter, som sidder på vandtilførselsventilerne med en knibtang og rens grundigt efter med vand og en børste. Rengør filtrene på de vandtilførselsslanger som sidder på hanens side ved at fjerne dem manuelt sammen med pakningen. Når du har rengjort filtrene skal de sættes på, på samme måde som de blev taget af. PUMPEFILTER Pumpefiltersystemet forlænger levetiden for den pumpe, som bruges til at udlede det snavsede vand. Det forhindrer, at der kommer fnug ind i pumpen. Det anbefales, at pumpefilteret rengøres hver måned. Sådan rengøres pumpefilteret: Åbn skærmen på sokkelpladen ved at hive i håndtaget. Før filterskærmen åbnes, skal der placeres en kop foran filterskærmen for at forhindre, at det resterende vand i maskinen flyder ud. Løsn filterskærmen ved at dreje den mod uret og tømme vandet ud. Fjern fremmedobjekter fra filteret. Kontroller pumpens rotation manuelt. Efter du har rengjort pumpen, skal filterskærmen sættes på ved at dreje den med uret. Sæt sokkelpladen på plads igen. Glem ikke, at hvis du ikke sætter filterskærmen korrekt på, vil den lække vand. 16

18 ADVARSEL! Skoldningsfare! Da vandet i pumpen kan være varmt, skal du vente til det er kølet af. SÆBESKUFFEN Vaskemidler kan med tiden danne bundfald i sæbeskuffen eller i huset til sæbeskuffen. For at rengøre dette sediment, skal du fjerne sæbeskuffen. Sådan trækkes sæbeskuffen ud: Træk skuffen helt ud (DIAGRAM-1). Tryk på det blå sifonstik i skuffen og fortsæt med at trække skuffen, indtil den er taget ud. (DIAGRAM-2) Vask med en gammel tandbørste og masser af vand. Sørg for at overskydende vaskemiddel ikke drypper ned i maskinen. Når sæbeskuffen er tørret, skal den sættes tilbage på samme måde, som den blev trukket ud. DIAGRAM-1 DIAGRAM-2 17

19 SIFONSTIK Fjern sifonstikket og rengør grundt for rester af blødgøringsmiddel. Sæt det rengjorte sifonstik på plads. Kontroller, at det sidder korrekt. Siphon plug KABINETTET Rengør den udvendige flade af kabinettet på maskinen med en lunkent vand og rengøringsmiddel som ikke irriterer kabinettet.. Efter det er skyllet med vand, skal det tørres af med en blød klud og tørre. ADVARSEL! Hvis maskinen er monteret et sted, hvor omgivelsestemperaturen kan falde til under 0C, skal følgende gøres, når den ikke er i brug: Tilslut maskinen. Luk for vandhanen og træk vandtilførselsslangen/erne af hanen. Sæt enderne på vandaflednings- og vandtilførselsslangerne i et krus på jorden. Drej programknappen til afledningssprogram. Programmets klarlys tændes. Start programmet ved at trykke på start-/pauseknappen. Kobl maskinen fra når programmet er afsluttet (programmets slutindikatorlys tændes). Når du udfører denne proces, vil det overskydende vand i maskinen blive tømt ud, hvilket forhindrer isdannelse i maskinen. Når du skal anvende maskinen igen, skal du sikre, at omgivelsestemperaturen er over 0 C. TROMLEN Metaldele som søm, klammer og mønter må ikke efterlades i maskinen. Disse dele danner rustpletter i tromlen. For at eliminere disse pletter, skal du bruge et egnet rengøringsmiddel og følge anbefalingerne fra rengøringsmidlets producent. Ved rengøring rustpletter, må der aldrig bruges skuresvampe eller lignende ru genstande. FJERNELSE AF KALK Hvis du bruger den korrekte mængde opvaskemiddel, vil der ikke være behov for kalkfjerner. Hvis du dog ønsker at anvende afkalkningsproceduren, skal du bruge de kalkfjernere, der er på markedet og overholde deres advarsler. ADVARSEL! Kalkfjerner indeholder syrer, og disse kan forårsage farveændringer i tøjet samt uønskede effekter på maskinen. 18

20 AFSNIT 7:PRAKTISK INFORMATION Alkoholiske drikke: Pletten skal først vaskes med koldt vand og skal derefter tørres med glycerin og vand. og skylles med vand opblandet med eddike. Skovoks: Pletten skal kradses en smule uden at ødelægge stoffet og derefter gnubbes med vaskemiddel og vaskes. Hvis pletten ikke forsvinder skal den gnides med 1 dosis ren alkohol (96 procent) opblandet med to dele vand og derefter vaskes med lunkent vand. Te og kaffe: Stræk det plettede område på stoffet over en en beholder og hæld vand der er så varmt, som stoffet kan tåle, på pletten. Chokolade og kakao: Læg tøjet i koldt vand og gnid det med sæbe eller vaskemiddel, vask det ved den højeste temperatur, som stoffet kan tåle. Tomatpasta: Når du har skrabet de tørrede dele af uden at ødelægge Stoffet, skal det derefter lægges i blød i 30 minutter og vaskes efter at have gnedet det med vaskemiddel. Buillonæg: Fjern de tørrede pletrester og aftør med en svamp eller blød klud fugtet i koldt vand. Gnid det i vaskemiddel og vask det. Fedt og oliepletter: Tør først aflejringerne af. Gnid pletten med vaskemiddel og vask derefter med lunkent sæbevand. Sennep: Påfør først glycerin til det plettede område. Gnid med vaskemiddel og vask derefter. Hvis pletten stadig ikke er, skal den tørres af med alkohol (til syntetisk og farvet stof skal der anvendes en blanding af 1 del alkohol 2 dele vand). Blodplet: Læg tøjet i blød i koldt vand i 30 minutter. Hvis pletten stadig ikke forsvinder, skal den lægges i en blanding af vand og ammoniak (3 spiseskefulde ammoniak til 4 liter vand) i 30 minutter. Creme, is og mælk: Læg tøjet i koldt vand og gnid pletten med vaskemiddel. 19

21 Mug: Mugpletter skal rengøres hurtigst muligt. Pletten skal vaskes med vaskemiddel og hvis den ikke Forsvinder, skal den tørres med oxygen vand (i forholdet 3%). Blæk: Hold det plettede område under koldt vand og vent til det blækholdige vand er løbet helt af. Gnid derefter med vand fortyndet i citronsaft og vaskemiddel, vask efter 5 minutter. Frugt: Stræk det plettede område på stoffet over en beholder og hæld koldt vand på det. Hæld ikke varmt vand på pletten. Tør med koldt vand og påfør glycerin. Vent 1-2 timer og skyl efter at have tørret med et par dråber hvid eddike. Græspletter: Gnid pletten med vaskemiddel. Oliemaling: pletten skal fjernes, før den tørrer, ved at påføre fortyndere på den. Derefter skal den gnides med vaskemiddel og vaskes. AFSNIT 8: AFHJÆLPNING AF MINDRE FEJL Alle reparationer, som skal udføres på maskinen, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Når maskinen skal repareres, eller hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af informationerne herunder: Kobl maskinen fra Luk for vandhanen. Kontakt din autoriserede servicerepræsentant. 20

22 FEJL Maskinen kører ikke. Maskinen modtager ikke vand. Maskinen afleder ikke vand. Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Den er ikke sluttet til. Sikringen er sprunget. Der er slukket for strømforsyningen. Der er ikke trykket på start-/pauseknappen Programknappen er sat til O(off). Lågen er ikke lukket korrekt. Børnespærring er aktiv. Vandhanen er lukket. Vandtilførselsslangen kan være bukket. Vandtilførselsslangen er tilstoppet. Vandtilførselsfilteet er tilstoppet. Lågen er ikke lukket korrekt. Afledningsslangen er tilstoppet eller bukket. Pumpefilteret er blokeret. Tøjet er ikke fordelt ordentligt i vaskemaskinen. Maskinens fødder er ikke justerede. Transportskuerne er ikke blevet fjernet. AFHJÆLPNINGS- METODER Sæt stikket i stikkontakten. Udskift sikringen. Kontroller strømforsyningen. Tryk på start- /pauseknappen. Drej programknappen til den ønskede status. Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Se side 13. Åbn for vandhanen. Kontroller vandtilførselsslangen. Rengør vandtilførselsslangens filtre. (*) Rengør vandtilførslesfiltrene. (*) Luk lågen ordentligt. Du skal kunne høre et klik. Kontroller afledningsslangen Rengør pumpefilteret. (*) Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Juster fødderne. (**) Fjern transportskruerne. (**) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. (**)Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 21

23 FEJL Maskinen vibrerer MULIG ÅRSAG Der er en lille mængde tøj i maskinen. Der er fyldt for meget tøj i maskinen eller tøjet er ikke fordelt ordentligt. AFHJÆLPNINGS- METODER Dette påvirker ikke maskinens drift. Overskrid ikke den anbefalede tøjmængde og fordel tøjet korrekt i maskinen. Overdreven skummængde i sæbeskuffen Der er brugt for meget vaskemiddel. Der er anvendt forkert vaskemiddel. Tryk på start- /stopknappen. For at stoppe skummet, skal man fortynde en skefuld blødgøringsmiddel i en halv liter vand og hælde det i sæbeskuffen. Tryk på start-/stopknappen efter 5-10 minutter. Brug den korrekte mængde vaskemiddel i den næste vaskeproces. Brug kun vaskemidler der er beregnet til fuldautomatiske maskiner. Vaskeresultatet er dårligt. Vasketøjet er for snavset til det program, du har valgt. Mængden af vaskemiddel er utilstrækkelig. Vælg et passende program. (se tabel 1) Brug mere vaskemiddel i overensstemmelse med vaskemidlets specifikationer. 22

24 FEJL Vaskeresultatet er ikke godt. Vandet tømmes ud af maskinen så snart det fyldes i. Der ses ikke noget vand i tromlen under vask. Der er rester af vaskemiddel på tøjet. Der er grå pletter på tøjet. MULIG ÅRSAG Der er fyldt for meget tøj i maskinen. Vandet kan være hårdt. Fordelingen af tøjet i maskinen er ikke velbalanceret. Enden på vandslangen sidder i en position der er for lav til maskinen. Ingen fejl. Vandet er i den nederste del af tromlen. Dele af de vaskemidler, som ikke opløses i vand kan sidde fast på tøjet som hvide pletter. Disse pletter kan være forårsaget af olie, creme eller salve. AFHJÆLPNINGS- METODER Læg tøjet i maskinen på en måde, så det ikke overskrider maksmimumkapacitete n. Brug en mængde vaskemiddel der svarer til producentens anvisninger. Fordel tøjet ordentligt i maskinen. Sæt den varme afledningsslange i en passende højde. (**) - Ved at indstille maskinen til et skylleprogram, kan du foretage en ekstra skylning eller fjerne pletterne med en børste, når de er tørret. I den næste vask, skal der anvendes den maksimale mængde vaskemiddel, der anbefales af vaskemiddelproducent en. (**) Se afsnittet vedrørende installation af maskinen. 23

25 FEJL Centrifugeringsprocess en udføres ikke eller starter med forsinkelse. MULIG ÅRSAG Ingen fejl. Kontrollen til ubalanceret tøjmængde kan virke på denne måde. AFHJÆLPNINGS- METODER Kontrollen til ubalanceret tøjmængde vil forsøge at fordele tøjet på en ensartet måde. Når tøjet er fordelt, skiftes der til centrifugeringsprocess en. I den næste vaskeproces skal tøjet fyldes i maskinen på en velbalanceret måde. AFSNIT 9: AUTOMATISK FEJLSPORINGSSYSTEM Maskinen er forsynet med systemer som både tager de nødvendige forholdsregler og advarer dig i tilfælde af fejl ved at kontrollere sig selv konstant under vaskeprocessen. FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 01 Start-/pauselyset blinker. Lågen er ikke lukket korrekt. Luk lågen korrekt så du hører et klik. Hvis problemet vedbliver, skal maskinen slukkes og det nærmeste autoriserede servicecenter kontaktes øjeblikkeligt. 24

26 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 02 Programmets klarlys blinker. Vandstanden i maskinen er under varmeren. Trykket i vandforsyningen kan være lavt eller låst. Drej helt op for hanen. Vandet kan være afskåret, så kontroller om problemet stadig vedbliver. Din maskine stopper automatisk efter et stykke tid. Kobl maskinen fra, luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 03 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Pumpen er defekt eller pumpefilteret er blokeret. Rengør pumpefilteret. Hvis problemet vedbliver skal du kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter.(*) (*) Se afnittet vedrørende vedligeholdelse og rengøring af maskinen. 25

27 FEJLKODE FEJL- INDIKATOR MULIG FEJL PROCES, DER SKAL UDFØRES Err 05 Start-/pauselyset og klarlyset til programmet blinker. Maskinens varmeapparat eller varmesensoren er brudt sammen Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 06 Programmets klarlys og programmets afslutningslys blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 07 Programmets start-/pauselys, klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent Konfigurationsfejl. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 08 Start-/pauselyset, programlyset, klarlyset og afslutningslyset til programmet blinker. Motoren er defekt. Sluk for maskinen og kobl den fra. Luk for hanen og kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter. Err 09 Programmets klarlys og programmets afslutningslys lyser permanent. Netværksspændin gen er for høj eller for lav Hvis netværksspændin gen er lavere end 150 V eller højere end 260 V, vil din maskine automatisk stoppe. Når spændingen normaliseres, vil dine maskine igen fungere. 26

28 AFSNIT 10: INTERNATIONALE VASKESYMBOLER Vasketemperatur Vaske ikke (vask i hånd) Lunkent strygning. Mellemvarm strygning. Varmt strygning. Må ikké stryges Må ikke tørretumbles Hænges til tørre. Dryptørres. Tørres fladt Må ikke bleges. Kan bleges. Alle disse tegn er tørrensningssymboler Bogstaverne viser brugeren, hvilken type vaskemiddel, der skal anvendes. Tøj med disse symboler må ikke vaskes i maskinen med mindre mærket indikerer andet. 27

29

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere