Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A"

Transkript

1 Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig læsning.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 2 SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET 2 OPBYGNING 3 BETJENING 4-8 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONSMULIGHEDER 9-11 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE PROBLEMSLØSNING 19 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 20 EFTERSERVICE 21 KREDSLØBSDIAGRAM

3 RESUMÉ Klimaanlægget fra GREE er et lille mobilt klimaanlæg, der kan sørge for enten kold, tør eller særskilt ventilation. Klimaanlægget kan flyttes, som man vil. Klimaanlægget er egnet til hjemme- eller kontorbrug, men særligt til bygninger med mange rum. På grund af den kompakte form, pæne udførelse og elegante udseende er klimaanlægget let at flytte, energibesparende og støjsvag. NB: Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug. Brugsanvisningen bør gemmes til fremtidig læsning. De tekniske parametre kan ændres uden varsel. SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET Ved hjælp af den øverste motors fordamper omdannes den indendørs luftstrøm til kold luft. Ved hjælp af den nederste motors kondensator omdannes den indendørs luftstrøm til varm luft. Klimaanlægget består af et torørssystem. Den varme luft udledes fra klimaanlæggets bagside. Den kolde luft udledes fra klimaanlæggets forside. Jalousispjældet styrer luftstrømmen og sørger for, at luftstrømmen spredes blidt og at rumtemperaturen opretholdes. Arbejdsprincipper: - 2 -

4 OPBYGNING Forside Bagside - 3 -

5 BETJENING Funktionsindstillingerne COOL, DRY og HEAT Krav til placeringen Arbejdstemperaturen for indstillingerne COOL og HEAT er fra 16 C (61 F) til 30 C (86 F). For DRY -indstillingen skal det statiske tryk være mellem 0 og 25 pa. Klimaanlægget er kun beregnet til indendørs brug. Klimaanlægget skal betjenes ifølge de nationale regler for ledningsnettet. Når klimaanlægget er i brug, skal det placeres vandret på en plan overflade og mindst 50 cm. fra vægge og andre genstande. Strømtilslutning Inden klimaanlægget tilsluttes ledningsnettet, bør følgende punkter kontrolleres: Strømforsyningen er ± 10% fra den angivne spænding. Stikket og stikkontakten understøttes af en strøm på 16A. Blytråden må ikke være større end 1,5mm 2. Klimaanlæggets strømtilslutningen skal være jordet. Jordforbindelsen skal føres gennem bygningen for at sikre god jording til klimaanlægget. Klimaanlægget skal placeres, således at der er en tilgængelig stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af forhandleren eller en lignende autoriseret person for at undgå sikkerhedsrisici. Klimaanlægget må ikke anvendes i vådrumsomgivelser. Minimumsafstanden fra klimaanlægget til brændbare overflader er 50 cm. Børn skal holdes under opsyn af voksne, når klimaanlægget er i brug. Se venligst nedenstående skema angående luftafbryderes kapacitet. Luftafbryderen bør indeholde et magnetfjederbånd og et varmefjederbånd, således at der er beskyttelse mod kortslutning og overbelastning (OBS: Anvend ikke kun sikringen til beskyttelse af kredsløbet). Klimaanlæg (W) 12K Luftafbryderkapacitet 16A - 4 -

6 BETJENING Erstat ikke smeltetråden med ståltråd eller messingtråd. Smeltetrådens belastbarhed skal være passende. Placér ikke ledningen på spidse/skarpe objekter for at undgå at beskadige ledningen og opnå strømtab. Strømtilslutningen skal gøres af professionelle og være i overensstemmelse med nationale regler

7 BETJENING Fjernbetjeningens knapper: Kontrolpanelets knapper: 1. ON/OFF -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke klimaanlægget. 2. MODE -knappen Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne i nedenstående rækkefølge: COOL DRY FAN HEAT (denne indstilling findes ikke på klimaanlæg uden varmeblæser) COOL 3. / -knapperne Under COOL - og HEAT -indstillingerne kan -knappen trykkes for at sænke temperaturen med 1 C (1 F). -knappen kan trykkes for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan indstilles mellem 16 C (61 F) og 30 C (86 F)

8 BETJENING COOL -indstillingen 1) placér klimaanlægget i nærheden af en dør eller et vindue 2) tryk på MODE -knappen for at vælge COOL -indstillingen 3) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) HEAT -indstillingen 1) tryk på MODE -knappen for at vælge HEAT -indstillingen 2) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) OBS: Når klimaanlægget anvendes i COOL -indstillingen, bør følgende punkter tages i betragtning for at opnå en god kølende effekt: 1) hvis der er direkte sollys ved det vindue, som klimaanlægget er placeret ved, bør gardinerne trækkes for 2) tænd ikke andre varmekilder i rummet, når klimaanlægget anvendes i COOL - indstillingen DRY -indstillingen Luk for døre og vinduer for at opnå en god affugtende effekt: Tryk på MODE -knappen og vælg DRY -indstillingen. Klimaanlægget vil køre i DRY - indstillingen samtidig med at den øverste motor kører ved lav hastighed. Dette kan ikke ændres. VANDAFLEDNING Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil indikatorlampen lyse og en brummelyd vil lyde 8 gange. LED-displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil der lyde en brummelyd 8 gange, vandtankens grønne indikatorlampen vil lyse i panellet mens displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Tag stikket ud af stikkontakten, tilslut afvandingsrøret ved hjælp af spændebøjlen, og led vandet ud af tankbeholderen. Sæt derefter rørproppen tilbage i røret for at undgå udsivning af kondensvand og fastgør afvandingsrørets spændebøjle, som vist på nedenstående figur. Klimaanlægget vil starte igen, når vandtankbeskyttelsesmekanismen løslades og kompressoren har kørt i 3 minutter. Montering af afvandingsrør (som vist i nedenstående figur): NB: Afvandingsrøret skal monteres, inden klimaanlægget tages i brug. Ellers er der risiko for, at afløbet tilstoppes, hvilket påvirker klimaanlæggets ydeevne. Afvandingsrøret består af: Afvandingsrør Spændebøjle Slangeklemme Gummiprop Skrue Montering af afvandingsrøret: 1. Fjern hætten fra klimaanlæggets afvandingskanal 2. Tilslut den ene ende af afløbsslangen til afvandingskanalen ved hjælp af spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 3. Sæt proppen ind i den anden ende af afløbsslangen og fastgør den med spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 4. Fastgør slangeklemmen til bagsiden af klimaanlægget tæt ved afvandingskanalen ved hjælp af skruen

9 BETJENING Påsætning af afvandingsslange 5. Klik den ene ende af afvandingsslangen fast på afvandingskanalen

10 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: Sørg for, at der ikke står genstande mellem klimaanlægget og fjernbetjeningen. Tab ikke og smid ikke med fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i fjernbetjeningen. Placér ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller på meget varme steder. Signalmodtager + / - -knapperne Tryk på + -knappen for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Tryk på - -knappen for at mindske temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan ændres hurtigere ved at holde knapperne nede. Temperaturen kan indstilles til mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F). FAN -knappen Tryk på denne knap for at ændre viftens roteringshastighed ud af følgende muligheder: Fjernbetjening ON -/ OFF -knappen Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde og slukke klimaanlægget og for at nulstille tidsindstillings- og dvalefunktionen. lav hastighed middelhastighed høj hastighed NB: I DRY -indstillingen kan viftens roteringshastighed ikke ændres. Den lave hastighed indstilles automatisk. -knappen (svingning) Klimaanlægget er som standard sat til jævn svingning. Tryk på knappen for at tænde og slukke for svingningen. Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på + - og svingningsknapperne samtidigt for at skifte mellem jævn svingning og fast svingning. MODE -knappen Tryk på MODE -knappen for at ændre følgende indstillinger: -lampen vil blinke i 2 sekunder. Tryk på knappen for at vælge position for fast svingning ud fra følgende muligheder: Når svingningsfunktionen er tændt, vil klimaanlægget standse på den igangværende position, når der slukkes for klimaanlægget. -lampen viser positionen, som vist på ovenstående tegning. NB: Klimaanlæg, der kun har kølefunktion, vil ikke starte, hvis det sættes i HEAT -indstillingen

11 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: fjernbetjeningen er universal og kan anvendes til mange forskellige apparater. De knapper, som ikke er til rådighed for dette klimaanlæg, vil ikke blive beskrevet i det nedenstående. Fjernbetjening HEALTH SAVE -knappen HEALTH -funktion: der er ingen sådan funktion på dette klimaanlæg. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke men blive i den igangværende indstilling. SAVE -funktion: dette klimaanlæg har ingen energibesparende funktion. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke, fjernbetjeningens LCD-display vil vise SE og viften vil indstilles på auto-funktion. Trykkes der på knappen igen, vil viften indstilles til den tidligere indstillede hastighed. TEMP -knappen Tryk på denne knap for at skifte mellem den indstillede temperatur og omgivelsernes temperatur klimaanlægget vil klikke. TIMER -knappen Hvis klimaanlægget er tændt, kan der trykkes på denne knap for at slukke for tidsindstillingen. Hvis klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på denne knap for at påbegynde tidsindstillingen: tryk på knappen og Hour on/off vil blinke på displayet. Tryk derefter på + -/ - -knappen for at indstille tiden (ved at holde + -/ - -knappen nede skifter tiden hurtigt). Tiden kan indstilles fra ½ til 24 timer. Tryk på TIMER -knappen for at vælge et tidspunkt, og Hour on/off vil stoppe med at blinke. Hvis der ikke trykkes på TIMER - knappen inden 5 sekunder, vil tidsindstillingen afslutte. Hvis tiden er indstillet, kan der trykkes på TIMER -knappen for at afslutte. -knappen (svingning) Dette klimaanlæg har ikke denne indstilling. Hvis der trykkes på denne knap, vil klimaanlægget klikke men forblive i oprindelig indstilling

12 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER Fjernbetjening X-FAN -knappen Når klimaanlægget er i COOL - eller DEHUMIDIFY -indstillingen, kan der trykkes på denne knap for tænde for funktionen (X-FANikonet vil vises) eller slukke for funktionen (X- FAN-ikonet vil forsvinde). Klimaanlægget vil som udgangspunkt have X-FAN-funktionen slukket. Funktionen fungerer ikke i AUTO -, FAN - og HEAT -indstillingerne, og X-FAN-ikonet vil ikke vises. NB: X-FAN er bare et andet navn for vindpust. SLEEP -knappen Tryk på denne knap for at for klimaanlægget til at gå i dvale. Tryk på knappen igen for at afslutte dvalen. Dvaleindstillingen vil afslutte, når klimaanlægget stoppes. Der er ingen dvalefunktion i AUTO - og FAN -indstillingerne. er dvaleikonet. I COOL - og DRY -indstillingerne påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. I HEAT -indstillingen påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. LIGHT -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke for displaylyset. Når lyset er tændt, vises -ikonet i displayet, og alle displaylamper er tændte. Når lyset er slukket, forsvinder displaylamper er slukkede. -ikonet, og alle

13 Generel indstilling SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN 1. Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde for klimaanlægget, efter at stikket er sat i stikkontakten. (NB: hver gang klimaanlægget tændes, vil det store og det lille lamelgitter åbne). 2. Tryk på MODE -knappen for at vælge den ønskede indstilling. 3. Tryk på + -/ - -knappen for at vælge den ønskede temperatur (i AUTO -indstillingen kan der ikke vælges temperatur). 4. Tryk på FAN -knappen for vælge viftehastighed. Der kan vælges mellem automatisk, lav, middel og høj. 5. Tryk på -knappen for at vælge svingning. Valgfri indstilling 1. Tryk på SLEEP -knappen for at vælge dvaleindstilling. 2. Tryk på TIMER -knappen og derefter på + -/ - - knappen for at vælge en ønsket tidsindstilling eller for at slukke for tidsindstillingen. 3. Tryk på LIGHT -knappen for at tænde eller slukke for displaylyset. 4. Tryk på X-FAN -knappen for at tænde eller slukke for X-FAN-indstillingen. 5. Tryk på TURBO -knappen for at tænde eller slukke for denne indstilling. Specialindstillingerne X-FAN-indstillingen Denne indstilling sørger for, at fugten fra fordamperen blæses væk, efter klimaanlægget er slukket, for at undgå mug. 1. Når X-FAN-indstillingen er tændt: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, vil viften blive ved med at køre i ca. 10 min. på lav hastighed. Ved at trykke på X-FAN -knappen, vil klimaanlægget slukkes omgående. 2. Når X-FAN-indstillingen er slukket: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, slukkes det omgående

14 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN AUTO RUN-indstillingen Når AUTO RUN-indstillingen er tændt, vil den indstillede temperatur ikke vises på LCD-displayet. Klimaanlægget vil automatisk følge rumtemperaturen og vælge den bedste indstilling til behagelige omgivelser. TURBO-indstillingen Hvis denne indstilling vælges, vil klimaanlægget kører ved superhøj viftehastighed for at køle eller varme hurtigt, således at rumtemperaturen når den ønskede temperaturindstilling så hurtigt som muligt. LOCK-indstillingen Tryk på + - og - -knapperne samtidig for at låse eller åbne tastaturet. Hvis fjernbetjeningen er låst, vil -ikonet vises derpå. Hvis der trykkes på en knap, mens fjernbetjeningen er låst, vil ikonet blinke 3 gange. Hvis fjernbetjeningen åbnes, forsvinder ikonet. Skift mellem fahrenheit og celcius Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på MODE - og - -knapperne samtidig for at skifte mellem C og F. DEFROST-indstillingen (ny funktion dette klimaanlæg har ikke denne indstilling) DEFROST-indstillingen betyder, at når denne indstilling tændes ved hjælp af fjernbetjeningen og klimaanlægget er i afrimningsstatus, stopper klimaanlægget ikke, når der slukkes på fjernbetjeningen, indtil afrimningen er færdig. Hvis der ændres indstilling på fjernbetjeningen, vil den nye indstilling ikke starte, før afrimningen er færdig. DEFROST-indstillingen kan tændes og slukkes på fjernbetjeningen ved at trykke på MODE - og X-FAN - knapperne samtidig. Hvis DEFROST-indstillingen er tændt, vises H1 på fjernbetjeningens display. Hvis der skiftes til varmeindstillingen, vil H1 på fjernbetjeningens display blinke i 5 sekunder. Tryk på + -/ - - knappen for at få H1 til at forsvinde og indstillingstemperaturen til at vises på displayet. Når klimaanlægget tændes, vil DEFROST-indstillingen være slukket. Isætning af batterier 1. Tryk på -ikonet og træk med pilens retning for at fjerne bagdækslet på fjernbetjeningen (som vist i figuren) 2. Tag de gamle batterier ud (som vist i figuren). 3. Isæt to nye AAA batterier (1,5V), og sørg for, at polerne vender rigtigt (som vist i figuren). 4. Sæt fjernbetjeningens bagdæksel på igen (som vist i figuren). NB: Udskift ikke batterierne med gamle eller andre typer batterier, da fjernbetjeningen ellers vil fejlfungere. Hvis fjernbetjeningen ikke er i brug igennem længere tid, bør batterierne tages ud, for at undgå at batterier lækker inden i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen fungerer kun inden for dens modtageradius. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter væk fra tv-apparater og stereoanlæg. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt, tag venligst batterierne ud, vent 30 sekunder og isæt batterierne igen. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, udskift batterierne

15 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Slangen har en brugslængde på cm. Det anbefales at bruge så kort en slange som muligt. Når slangen monteres, bør den være så lille som muligt. Forlæng ikke slangen og kobl den ikke sammen med andre slanger, da det kan påvirke ydeevnen. Nedenstående figur viser korrekt montering af slangen (når slangen monteres på en væg, skal højden på hullet være ca. 130 cm. fra gulvet):

16 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Hvis slangen bøjes, bør nedenstående dimensioner overholdes: Nedenstående figur viser forkert montering af udstødningsslangen (hvis slangen bøjes for meget, beskadiges den let):

17 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE MEDFØLGENDE DELE Forreste rørendestykke af plastik Bagerste rørendestykke af plastik Fleksibel udstødningsslange Studs til vindue

18 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Det mobile klimaanlæg Der er hjul i bunden af klimaanlægget, således at det let kan flyttes rundt i rummet efter ønske. Flig Luftindtagsrist og filter (indeni) ADVARSEL Inden vedligeholdelse påbegyndes, slukkes klimaanlægget og stikket tages ud af stikkontakten for at undgå elektriske stød. Rengøring af luftfilter (anbefales hver tredje uge) Hvis der er meget støv på det sted, som klimaanlægget er placeret, bør rengøring af filteret foregå oftere. Adskillelse og rengøring: Hiv ud i fligen på filteret og tag luftfilteret ud. Rengør filteret ved at gennemblæse det, ryste det eller nedsænke det i mild sæbevand og lad det tørre i skyggen. ADVARSEL Brug aldrig vand, som er over 45 C (113 F) til at vaske filteret, da det ellers kan ændre form eller farve

19 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af klimaanlægget Brug venligst en klud, som er let fugtet med vand, der er under 40 C (104 F) (eller med sæbevand eller vand med rengøringsmiddel). Vrid kluden og rengør klimaanlægget. Brug ikke benzin, dieselolie eller lignende væsker til at rengøre klimaanlægget. Inden rengøringen påbegyndes, tages stikket ud af stikkontakten

20 PROBLEMLØSNING Hvis der opstår driftssvigt, kontrollér venligst følgende skema inden vedligeholdelse: Problem Mulig årsag Løsning Klimaanlægget starter ikke 1. Stikket er ikke sat i stikkontakten 2. Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten 3. Stikket eller stikkontakten er defekt 4. Sikringen er sprunget sikringen Der blæses ikke kold vind i COOLindstillingen Der blæses ikke kold vind i DRYindstillingen LED-displayet viser E5 1. Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur 2. Fordamperen afrimmer Fordamperen afrimmer 1. Strømforsyningen er ustabil 2. Driftssvigt 1. Sæt stikket i stikkontakten 2. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten 3. Bed en elektriker om at skifte stikket eller stikkontakten 4. Bed en elektriker om at skifte 1. Dette er ganske normalt 2. Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Tag stikket ud af stikkontakten og tænd klimaanlægget igen efter 10 minutter. Hvis displayet stadig viser E5, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser H8 Vandtanken er fuld 1. Se venligst figuren på side 7 for hvordan tanken tømmes for vand 2. Hvis displayet stadig viser H8, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F1 Rumtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F2 Rørtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse

21 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Placering Placér ikke klimaanlægget et snævert sted, og sørg for, at der er god ventilering for at undgå driftssvigt. Placér ikke klimaanlægget i direkte sollys for at undgå afblegning og nedsættelse af ydeevnen. Placér ikke klimaanlægget i fugtige omgivelser, da det kan forårsage strømtab. Andet Placér ikke klimaanlægget på følgende steder: o I nærheden af gas, ild og olie, da dette kan forårsage driftssvigt. Sørg for, at følgende personer holdes overvågnet, når de er i nærheden af klimaanlægget: o Børn o Syge og svagelige personer o Personer der er trætte, fulde eller har taget søvndyssende medicin Stå ikke oven på klimaanlægget og placér ikke objekter oven på klimaanlægget, da det kan vælte og forårsage driftssvigt. Lad ikke klimaanlæggets kolde vind pege mod personer i længere tid, da det kan forårsage helbredsproblemer. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter fra tv-apparater, da klimaanlægget kan påvirkes af de elektromagnetiske bølger. Luftindtaget og -udtaget må ikke spærres, da det kan forårsage driftssvigt. Stik ikke hænder eller andre objekter ind i luftindtaget eller - udtaget. Vær særlig opmærksom på børn i nærheden af klimaanlægget, da ulykker let kan opstå. Vandtanken kan indeholde 1,5 L, og indikatorlampen vil lyse, når tanken er fuld. Det globale opvarmningspotentiale for GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A er R410A (R32/125:50/50): 1900 Klimaanlægget må ikke anvendes af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og kendskab, uden at de er overvåget eller givet vejledning i brugen af klimaanlægget af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A må kun tilsluttes systemer med impedans på mindre end 0,307 ohm. Om nødvendigt, kontakt venligst forsyningsselskabet for information omkring impedans

22 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vend ikke klimaanlægget på hovedet og placér det på en plan overflade. Hvis der opstår unormale hændelser med klimaanlægget, tag da venligst stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for eftersyn og vedligeholdelse. Sprøjt ikke insektgift eller anden spray på klimaanlægget, da det kan forårsage revner og formændring. BORTSKAFFELSE: Smid ikke klimaanlægget ud med husholdningsaffaldet. Det er påkrævet, at klimaanlægget samles med lignende affald til specialbehandling. EFTERSERVICE Hvis der opstår problemer med kvaliteten eller af anden grund, kontakt venligst forhandleren

23 KREDSLØBSDIAGRAM GPC12AF-K3NNA7A:

24 KREDSLØBSDIAGRAM GPE12AF-K3NNA7A:

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning

Varmeblæser DF-HT6305P. Brugsanvisning Varmeblæser DF-HT6305P Brugsanvisning Tillykke med dit køb af vores nydesignede, multifunktionelle og luksuriøse varmeblæser. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden varmeblæseren tages i

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Model nr. Kompact 16

Model nr. Kompact 16 16.000 BTU transportabel airconditioner, affugter, varmeapparat og ventilator ved hjælp af varmepumpeteknologi Model nr. Kompact 16 Læs venligst brugsanvisningen grundigt inden du tager apparatet i brug.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Gree Hansol 12. Brugermanual - installationsmanual

Gree Hansol 12. Brugermanual - installationsmanual Gree Hansol 12 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger ved betjening og vedligeholdelse... 3 Bemærkninger ved betjening... 4 Bemærkninger ved brug... 6 Defrosting (af-isning):...

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...2 II. Produktfordele...2 III.

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere