Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A"

Transkript

1 Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig læsning.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 2 SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET 2 OPBYGNING 3 BETJENING 4-8 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONSMULIGHEDER 9-11 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE PROBLEMSLØSNING 19 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 20 EFTERSERVICE 21 KREDSLØBSDIAGRAM

3 RESUMÉ Klimaanlægget fra GREE er et lille mobilt klimaanlæg, der kan sørge for enten kold, tør eller særskilt ventilation. Klimaanlægget kan flyttes, som man vil. Klimaanlægget er egnet til hjemme- eller kontorbrug, men særligt til bygninger med mange rum. På grund af den kompakte form, pæne udførelse og elegante udseende er klimaanlægget let at flytte, energibesparende og støjsvag. NB: Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug. Brugsanvisningen bør gemmes til fremtidig læsning. De tekniske parametre kan ændres uden varsel. SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET Ved hjælp af den øverste motors fordamper omdannes den indendørs luftstrøm til kold luft. Ved hjælp af den nederste motors kondensator omdannes den indendørs luftstrøm til varm luft. Klimaanlægget består af et torørssystem. Den varme luft udledes fra klimaanlæggets bagside. Den kolde luft udledes fra klimaanlæggets forside. Jalousispjældet styrer luftstrømmen og sørger for, at luftstrømmen spredes blidt og at rumtemperaturen opretholdes. Arbejdsprincipper: - 2 -

4 OPBYGNING Forside Bagside - 3 -

5 BETJENING Funktionsindstillingerne COOL, DRY og HEAT Krav til placeringen Arbejdstemperaturen for indstillingerne COOL og HEAT er fra 16 C (61 F) til 30 C (86 F). For DRY -indstillingen skal det statiske tryk være mellem 0 og 25 pa. Klimaanlægget er kun beregnet til indendørs brug. Klimaanlægget skal betjenes ifølge de nationale regler for ledningsnettet. Når klimaanlægget er i brug, skal det placeres vandret på en plan overflade og mindst 50 cm. fra vægge og andre genstande. Strømtilslutning Inden klimaanlægget tilsluttes ledningsnettet, bør følgende punkter kontrolleres: Strømforsyningen er ± 10% fra den angivne spænding. Stikket og stikkontakten understøttes af en strøm på 16A. Blytråden må ikke være større end 1,5mm 2. Klimaanlæggets strømtilslutningen skal være jordet. Jordforbindelsen skal føres gennem bygningen for at sikre god jording til klimaanlægget. Klimaanlægget skal placeres, således at der er en tilgængelig stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af forhandleren eller en lignende autoriseret person for at undgå sikkerhedsrisici. Klimaanlægget må ikke anvendes i vådrumsomgivelser. Minimumsafstanden fra klimaanlægget til brændbare overflader er 50 cm. Børn skal holdes under opsyn af voksne, når klimaanlægget er i brug. Se venligst nedenstående skema angående luftafbryderes kapacitet. Luftafbryderen bør indeholde et magnetfjederbånd og et varmefjederbånd, således at der er beskyttelse mod kortslutning og overbelastning (OBS: Anvend ikke kun sikringen til beskyttelse af kredsløbet). Klimaanlæg (W) 12K Luftafbryderkapacitet 16A - 4 -

6 BETJENING Erstat ikke smeltetråden med ståltråd eller messingtråd. Smeltetrådens belastbarhed skal være passende. Placér ikke ledningen på spidse/skarpe objekter for at undgå at beskadige ledningen og opnå strømtab. Strømtilslutningen skal gøres af professionelle og være i overensstemmelse med nationale regler

7 BETJENING Fjernbetjeningens knapper: Kontrolpanelets knapper: 1. ON/OFF -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke klimaanlægget. 2. MODE -knappen Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne i nedenstående rækkefølge: COOL DRY FAN HEAT (denne indstilling findes ikke på klimaanlæg uden varmeblæser) COOL 3. / -knapperne Under COOL - og HEAT -indstillingerne kan -knappen trykkes for at sænke temperaturen med 1 C (1 F). -knappen kan trykkes for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan indstilles mellem 16 C (61 F) og 30 C (86 F)

8 BETJENING COOL -indstillingen 1) placér klimaanlægget i nærheden af en dør eller et vindue 2) tryk på MODE -knappen for at vælge COOL -indstillingen 3) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) HEAT -indstillingen 1) tryk på MODE -knappen for at vælge HEAT -indstillingen 2) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) OBS: Når klimaanlægget anvendes i COOL -indstillingen, bør følgende punkter tages i betragtning for at opnå en god kølende effekt: 1) hvis der er direkte sollys ved det vindue, som klimaanlægget er placeret ved, bør gardinerne trækkes for 2) tænd ikke andre varmekilder i rummet, når klimaanlægget anvendes i COOL - indstillingen DRY -indstillingen Luk for døre og vinduer for at opnå en god affugtende effekt: Tryk på MODE -knappen og vælg DRY -indstillingen. Klimaanlægget vil køre i DRY - indstillingen samtidig med at den øverste motor kører ved lav hastighed. Dette kan ikke ændres. VANDAFLEDNING Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil indikatorlampen lyse og en brummelyd vil lyde 8 gange. LED-displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil der lyde en brummelyd 8 gange, vandtankens grønne indikatorlampen vil lyse i panellet mens displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Tag stikket ud af stikkontakten, tilslut afvandingsrøret ved hjælp af spændebøjlen, og led vandet ud af tankbeholderen. Sæt derefter rørproppen tilbage i røret for at undgå udsivning af kondensvand og fastgør afvandingsrørets spændebøjle, som vist på nedenstående figur. Klimaanlægget vil starte igen, når vandtankbeskyttelsesmekanismen løslades og kompressoren har kørt i 3 minutter. Montering af afvandingsrør (som vist i nedenstående figur): NB: Afvandingsrøret skal monteres, inden klimaanlægget tages i brug. Ellers er der risiko for, at afløbet tilstoppes, hvilket påvirker klimaanlæggets ydeevne. Afvandingsrøret består af: Afvandingsrør Spændebøjle Slangeklemme Gummiprop Skrue Montering af afvandingsrøret: 1. Fjern hætten fra klimaanlæggets afvandingskanal 2. Tilslut den ene ende af afløbsslangen til afvandingskanalen ved hjælp af spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 3. Sæt proppen ind i den anden ende af afløbsslangen og fastgør den med spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 4. Fastgør slangeklemmen til bagsiden af klimaanlægget tæt ved afvandingskanalen ved hjælp af skruen

9 BETJENING Påsætning af afvandingsslange 5. Klik den ene ende af afvandingsslangen fast på afvandingskanalen

10 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: Sørg for, at der ikke står genstande mellem klimaanlægget og fjernbetjeningen. Tab ikke og smid ikke med fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i fjernbetjeningen. Placér ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller på meget varme steder. Signalmodtager + / - -knapperne Tryk på + -knappen for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Tryk på - -knappen for at mindske temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan ændres hurtigere ved at holde knapperne nede. Temperaturen kan indstilles til mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F). FAN -knappen Tryk på denne knap for at ændre viftens roteringshastighed ud af følgende muligheder: Fjernbetjening ON -/ OFF -knappen Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde og slukke klimaanlægget og for at nulstille tidsindstillings- og dvalefunktionen. lav hastighed middelhastighed høj hastighed NB: I DRY -indstillingen kan viftens roteringshastighed ikke ændres. Den lave hastighed indstilles automatisk. -knappen (svingning) Klimaanlægget er som standard sat til jævn svingning. Tryk på knappen for at tænde og slukke for svingningen. Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på + - og svingningsknapperne samtidigt for at skifte mellem jævn svingning og fast svingning. MODE -knappen Tryk på MODE -knappen for at ændre følgende indstillinger: -lampen vil blinke i 2 sekunder. Tryk på knappen for at vælge position for fast svingning ud fra følgende muligheder: Når svingningsfunktionen er tændt, vil klimaanlægget standse på den igangværende position, når der slukkes for klimaanlægget. -lampen viser positionen, som vist på ovenstående tegning. NB: Klimaanlæg, der kun har kølefunktion, vil ikke starte, hvis det sættes i HEAT -indstillingen

11 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: fjernbetjeningen er universal og kan anvendes til mange forskellige apparater. De knapper, som ikke er til rådighed for dette klimaanlæg, vil ikke blive beskrevet i det nedenstående. Fjernbetjening HEALTH SAVE -knappen HEALTH -funktion: der er ingen sådan funktion på dette klimaanlæg. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke men blive i den igangværende indstilling. SAVE -funktion: dette klimaanlæg har ingen energibesparende funktion. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke, fjernbetjeningens LCD-display vil vise SE og viften vil indstilles på auto-funktion. Trykkes der på knappen igen, vil viften indstilles til den tidligere indstillede hastighed. TEMP -knappen Tryk på denne knap for at skifte mellem den indstillede temperatur og omgivelsernes temperatur klimaanlægget vil klikke. TIMER -knappen Hvis klimaanlægget er tændt, kan der trykkes på denne knap for at slukke for tidsindstillingen. Hvis klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på denne knap for at påbegynde tidsindstillingen: tryk på knappen og Hour on/off vil blinke på displayet. Tryk derefter på + -/ - -knappen for at indstille tiden (ved at holde + -/ - -knappen nede skifter tiden hurtigt). Tiden kan indstilles fra ½ til 24 timer. Tryk på TIMER -knappen for at vælge et tidspunkt, og Hour on/off vil stoppe med at blinke. Hvis der ikke trykkes på TIMER - knappen inden 5 sekunder, vil tidsindstillingen afslutte. Hvis tiden er indstillet, kan der trykkes på TIMER -knappen for at afslutte. -knappen (svingning) Dette klimaanlæg har ikke denne indstilling. Hvis der trykkes på denne knap, vil klimaanlægget klikke men forblive i oprindelig indstilling

12 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER Fjernbetjening X-FAN -knappen Når klimaanlægget er i COOL - eller DEHUMIDIFY -indstillingen, kan der trykkes på denne knap for tænde for funktionen (X-FANikonet vil vises) eller slukke for funktionen (X- FAN-ikonet vil forsvinde). Klimaanlægget vil som udgangspunkt have X-FAN-funktionen slukket. Funktionen fungerer ikke i AUTO -, FAN - og HEAT -indstillingerne, og X-FAN-ikonet vil ikke vises. NB: X-FAN er bare et andet navn for vindpust. SLEEP -knappen Tryk på denne knap for at for klimaanlægget til at gå i dvale. Tryk på knappen igen for at afslutte dvalen. Dvaleindstillingen vil afslutte, når klimaanlægget stoppes. Der er ingen dvalefunktion i AUTO - og FAN -indstillingerne. er dvaleikonet. I COOL - og DRY -indstillingerne påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. I HEAT -indstillingen påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. LIGHT -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke for displaylyset. Når lyset er tændt, vises -ikonet i displayet, og alle displaylamper er tændte. Når lyset er slukket, forsvinder displaylamper er slukkede. -ikonet, og alle

13 Generel indstilling SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN 1. Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde for klimaanlægget, efter at stikket er sat i stikkontakten. (NB: hver gang klimaanlægget tændes, vil det store og det lille lamelgitter åbne). 2. Tryk på MODE -knappen for at vælge den ønskede indstilling. 3. Tryk på + -/ - -knappen for at vælge den ønskede temperatur (i AUTO -indstillingen kan der ikke vælges temperatur). 4. Tryk på FAN -knappen for vælge viftehastighed. Der kan vælges mellem automatisk, lav, middel og høj. 5. Tryk på -knappen for at vælge svingning. Valgfri indstilling 1. Tryk på SLEEP -knappen for at vælge dvaleindstilling. 2. Tryk på TIMER -knappen og derefter på + -/ - - knappen for at vælge en ønsket tidsindstilling eller for at slukke for tidsindstillingen. 3. Tryk på LIGHT -knappen for at tænde eller slukke for displaylyset. 4. Tryk på X-FAN -knappen for at tænde eller slukke for X-FAN-indstillingen. 5. Tryk på TURBO -knappen for at tænde eller slukke for denne indstilling. Specialindstillingerne X-FAN-indstillingen Denne indstilling sørger for, at fugten fra fordamperen blæses væk, efter klimaanlægget er slukket, for at undgå mug. 1. Når X-FAN-indstillingen er tændt: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, vil viften blive ved med at køre i ca. 10 min. på lav hastighed. Ved at trykke på X-FAN -knappen, vil klimaanlægget slukkes omgående. 2. Når X-FAN-indstillingen er slukket: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, slukkes det omgående

14 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN AUTO RUN-indstillingen Når AUTO RUN-indstillingen er tændt, vil den indstillede temperatur ikke vises på LCD-displayet. Klimaanlægget vil automatisk følge rumtemperaturen og vælge den bedste indstilling til behagelige omgivelser. TURBO-indstillingen Hvis denne indstilling vælges, vil klimaanlægget kører ved superhøj viftehastighed for at køle eller varme hurtigt, således at rumtemperaturen når den ønskede temperaturindstilling så hurtigt som muligt. LOCK-indstillingen Tryk på + - og - -knapperne samtidig for at låse eller åbne tastaturet. Hvis fjernbetjeningen er låst, vil -ikonet vises derpå. Hvis der trykkes på en knap, mens fjernbetjeningen er låst, vil ikonet blinke 3 gange. Hvis fjernbetjeningen åbnes, forsvinder ikonet. Skift mellem fahrenheit og celcius Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på MODE - og - -knapperne samtidig for at skifte mellem C og F. DEFROST-indstillingen (ny funktion dette klimaanlæg har ikke denne indstilling) DEFROST-indstillingen betyder, at når denne indstilling tændes ved hjælp af fjernbetjeningen og klimaanlægget er i afrimningsstatus, stopper klimaanlægget ikke, når der slukkes på fjernbetjeningen, indtil afrimningen er færdig. Hvis der ændres indstilling på fjernbetjeningen, vil den nye indstilling ikke starte, før afrimningen er færdig. DEFROST-indstillingen kan tændes og slukkes på fjernbetjeningen ved at trykke på MODE - og X-FAN - knapperne samtidig. Hvis DEFROST-indstillingen er tændt, vises H1 på fjernbetjeningens display. Hvis der skiftes til varmeindstillingen, vil H1 på fjernbetjeningens display blinke i 5 sekunder. Tryk på + -/ - - knappen for at få H1 til at forsvinde og indstillingstemperaturen til at vises på displayet. Når klimaanlægget tændes, vil DEFROST-indstillingen være slukket. Isætning af batterier 1. Tryk på -ikonet og træk med pilens retning for at fjerne bagdækslet på fjernbetjeningen (som vist i figuren) 2. Tag de gamle batterier ud (som vist i figuren). 3. Isæt to nye AAA batterier (1,5V), og sørg for, at polerne vender rigtigt (som vist i figuren). 4. Sæt fjernbetjeningens bagdæksel på igen (som vist i figuren). NB: Udskift ikke batterierne med gamle eller andre typer batterier, da fjernbetjeningen ellers vil fejlfungere. Hvis fjernbetjeningen ikke er i brug igennem længere tid, bør batterierne tages ud, for at undgå at batterier lækker inden i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen fungerer kun inden for dens modtageradius. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter væk fra tv-apparater og stereoanlæg. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt, tag venligst batterierne ud, vent 30 sekunder og isæt batterierne igen. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, udskift batterierne

15 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Slangen har en brugslængde på cm. Det anbefales at bruge så kort en slange som muligt. Når slangen monteres, bør den være så lille som muligt. Forlæng ikke slangen og kobl den ikke sammen med andre slanger, da det kan påvirke ydeevnen. Nedenstående figur viser korrekt montering af slangen (når slangen monteres på en væg, skal højden på hullet være ca. 130 cm. fra gulvet):

16 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Hvis slangen bøjes, bør nedenstående dimensioner overholdes: Nedenstående figur viser forkert montering af udstødningsslangen (hvis slangen bøjes for meget, beskadiges den let):

17 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE MEDFØLGENDE DELE Forreste rørendestykke af plastik Bagerste rørendestykke af plastik Fleksibel udstødningsslange Studs til vindue

18 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Det mobile klimaanlæg Der er hjul i bunden af klimaanlægget, således at det let kan flyttes rundt i rummet efter ønske. Flig Luftindtagsrist og filter (indeni) ADVARSEL Inden vedligeholdelse påbegyndes, slukkes klimaanlægget og stikket tages ud af stikkontakten for at undgå elektriske stød. Rengøring af luftfilter (anbefales hver tredje uge) Hvis der er meget støv på det sted, som klimaanlægget er placeret, bør rengøring af filteret foregå oftere. Adskillelse og rengøring: Hiv ud i fligen på filteret og tag luftfilteret ud. Rengør filteret ved at gennemblæse det, ryste det eller nedsænke det i mild sæbevand og lad det tørre i skyggen. ADVARSEL Brug aldrig vand, som er over 45 C (113 F) til at vaske filteret, da det ellers kan ændre form eller farve

19 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af klimaanlægget Brug venligst en klud, som er let fugtet med vand, der er under 40 C (104 F) (eller med sæbevand eller vand med rengøringsmiddel). Vrid kluden og rengør klimaanlægget. Brug ikke benzin, dieselolie eller lignende væsker til at rengøre klimaanlægget. Inden rengøringen påbegyndes, tages stikket ud af stikkontakten

20 PROBLEMLØSNING Hvis der opstår driftssvigt, kontrollér venligst følgende skema inden vedligeholdelse: Problem Mulig årsag Løsning Klimaanlægget starter ikke 1. Stikket er ikke sat i stikkontakten 2. Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten 3. Stikket eller stikkontakten er defekt 4. Sikringen er sprunget sikringen Der blæses ikke kold vind i COOLindstillingen Der blæses ikke kold vind i DRYindstillingen LED-displayet viser E5 1. Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur 2. Fordamperen afrimmer Fordamperen afrimmer 1. Strømforsyningen er ustabil 2. Driftssvigt 1. Sæt stikket i stikkontakten 2. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten 3. Bed en elektriker om at skifte stikket eller stikkontakten 4. Bed en elektriker om at skifte 1. Dette er ganske normalt 2. Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Tag stikket ud af stikkontakten og tænd klimaanlægget igen efter 10 minutter. Hvis displayet stadig viser E5, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser H8 Vandtanken er fuld 1. Se venligst figuren på side 7 for hvordan tanken tømmes for vand 2. Hvis displayet stadig viser H8, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F1 Rumtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F2 Rørtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse

21 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Placering Placér ikke klimaanlægget et snævert sted, og sørg for, at der er god ventilering for at undgå driftssvigt. Placér ikke klimaanlægget i direkte sollys for at undgå afblegning og nedsættelse af ydeevnen. Placér ikke klimaanlægget i fugtige omgivelser, da det kan forårsage strømtab. Andet Placér ikke klimaanlægget på følgende steder: o I nærheden af gas, ild og olie, da dette kan forårsage driftssvigt. Sørg for, at følgende personer holdes overvågnet, når de er i nærheden af klimaanlægget: o Børn o Syge og svagelige personer o Personer der er trætte, fulde eller har taget søvndyssende medicin Stå ikke oven på klimaanlægget og placér ikke objekter oven på klimaanlægget, da det kan vælte og forårsage driftssvigt. Lad ikke klimaanlæggets kolde vind pege mod personer i længere tid, da det kan forårsage helbredsproblemer. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter fra tv-apparater, da klimaanlægget kan påvirkes af de elektromagnetiske bølger. Luftindtaget og -udtaget må ikke spærres, da det kan forårsage driftssvigt. Stik ikke hænder eller andre objekter ind i luftindtaget eller - udtaget. Vær særlig opmærksom på børn i nærheden af klimaanlægget, da ulykker let kan opstå. Vandtanken kan indeholde 1,5 L, og indikatorlampen vil lyse, når tanken er fuld. Det globale opvarmningspotentiale for GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A er R410A (R32/125:50/50): 1900 Klimaanlægget må ikke anvendes af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og kendskab, uden at de er overvåget eller givet vejledning i brugen af klimaanlægget af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A må kun tilsluttes systemer med impedans på mindre end 0,307 ohm. Om nødvendigt, kontakt venligst forsyningsselskabet for information omkring impedans

22 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vend ikke klimaanlægget på hovedet og placér det på en plan overflade. Hvis der opstår unormale hændelser med klimaanlægget, tag da venligst stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for eftersyn og vedligeholdelse. Sprøjt ikke insektgift eller anden spray på klimaanlægget, da det kan forårsage revner og formændring. BORTSKAFFELSE: Smid ikke klimaanlægget ud med husholdningsaffaldet. Det er påkrævet, at klimaanlægget samles med lignende affald til specialbehandling. EFTERSERVICE Hvis der opstår problemer med kvaliteten eller af anden grund, kontakt venligst forhandleren

23 KREDSLØBSDIAGRAM GPC12AF-K3NNA7A:

24 KREDSLØBSDIAGRAM GPE12AF-K3NNA7A:

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

KCV 20-030 ON. Brugermanual - installationsmanual

KCV 20-030 ON. Brugermanual - installationsmanual KCV 20-030 ON Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger ved betjening og vedligeholdelse...3 Bemærkninger ved brug...5 Defrosting (af-isning):...1 Navne og funktioner for hver

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere