Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A"

Transkript

1 Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig læsning.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 2 SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET 2 OPBYGNING 3 BETJENING 4-8 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONSMULIGHEDER 9-11 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE PROBLEMSLØSNING 19 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 20 EFTERSERVICE 21 KREDSLØBSDIAGRAM

3 RESUMÉ Klimaanlægget fra GREE er et lille mobilt klimaanlæg, der kan sørge for enten kold, tør eller særskilt ventilation. Klimaanlægget kan flyttes, som man vil. Klimaanlægget er egnet til hjemme- eller kontorbrug, men særligt til bygninger med mange rum. På grund af den kompakte form, pæne udførelse og elegante udseende er klimaanlægget let at flytte, energibesparende og støjsvag. NB: Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug. Brugsanvisningen bør gemmes til fremtidig læsning. De tekniske parametre kan ændres uden varsel. SÅDAN FUNGERER KLIMAANLÆGGET Ved hjælp af den øverste motors fordamper omdannes den indendørs luftstrøm til kold luft. Ved hjælp af den nederste motors kondensator omdannes den indendørs luftstrøm til varm luft. Klimaanlægget består af et torørssystem. Den varme luft udledes fra klimaanlæggets bagside. Den kolde luft udledes fra klimaanlæggets forside. Jalousispjældet styrer luftstrømmen og sørger for, at luftstrømmen spredes blidt og at rumtemperaturen opretholdes. Arbejdsprincipper: - 2 -

4 OPBYGNING Forside Bagside - 3 -

5 BETJENING Funktionsindstillingerne COOL, DRY og HEAT Krav til placeringen Arbejdstemperaturen for indstillingerne COOL og HEAT er fra 16 C (61 F) til 30 C (86 F). For DRY -indstillingen skal det statiske tryk være mellem 0 og 25 pa. Klimaanlægget er kun beregnet til indendørs brug. Klimaanlægget skal betjenes ifølge de nationale regler for ledningsnettet. Når klimaanlægget er i brug, skal det placeres vandret på en plan overflade og mindst 50 cm. fra vægge og andre genstande. Strømtilslutning Inden klimaanlægget tilsluttes ledningsnettet, bør følgende punkter kontrolleres: Strømforsyningen er ± 10% fra den angivne spænding. Stikket og stikkontakten understøttes af en strøm på 16A. Blytråden må ikke være større end 1,5mm 2. Klimaanlæggets strømtilslutningen skal være jordet. Jordforbindelsen skal føres gennem bygningen for at sikre god jording til klimaanlægget. Klimaanlægget skal placeres, således at der er en tilgængelig stikkontakt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den repareres af forhandleren eller en lignende autoriseret person for at undgå sikkerhedsrisici. Klimaanlægget må ikke anvendes i vådrumsomgivelser. Minimumsafstanden fra klimaanlægget til brændbare overflader er 50 cm. Børn skal holdes under opsyn af voksne, når klimaanlægget er i brug. Se venligst nedenstående skema angående luftafbryderes kapacitet. Luftafbryderen bør indeholde et magnetfjederbånd og et varmefjederbånd, således at der er beskyttelse mod kortslutning og overbelastning (OBS: Anvend ikke kun sikringen til beskyttelse af kredsløbet). Klimaanlæg (W) 12K Luftafbryderkapacitet 16A - 4 -

6 BETJENING Erstat ikke smeltetråden med ståltråd eller messingtråd. Smeltetrådens belastbarhed skal være passende. Placér ikke ledningen på spidse/skarpe objekter for at undgå at beskadige ledningen og opnå strømtab. Strømtilslutningen skal gøres af professionelle og være i overensstemmelse med nationale regler

7 BETJENING Fjernbetjeningens knapper: Kontrolpanelets knapper: 1. ON/OFF -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke klimaanlægget. 2. MODE -knappen Tryk på denne knap for at ændre indstillingerne i nedenstående rækkefølge: COOL DRY FAN HEAT (denne indstilling findes ikke på klimaanlæg uden varmeblæser) COOL 3. / -knapperne Under COOL - og HEAT -indstillingerne kan -knappen trykkes for at sænke temperaturen med 1 C (1 F). -knappen kan trykkes for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan indstilles mellem 16 C (61 F) og 30 C (86 F)

8 BETJENING COOL -indstillingen 1) placér klimaanlægget i nærheden af en dør eller et vindue 2) tryk på MODE -knappen for at vælge COOL -indstillingen 3) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) HEAT -indstillingen 1) tryk på MODE -knappen for at vælge HEAT -indstillingen 2) tryk på - eller -knappen for at vælge ønsket temperatur mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F) OBS: Når klimaanlægget anvendes i COOL -indstillingen, bør følgende punkter tages i betragtning for at opnå en god kølende effekt: 1) hvis der er direkte sollys ved det vindue, som klimaanlægget er placeret ved, bør gardinerne trækkes for 2) tænd ikke andre varmekilder i rummet, når klimaanlægget anvendes i COOL - indstillingen DRY -indstillingen Luk for døre og vinduer for at opnå en god affugtende effekt: Tryk på MODE -knappen og vælg DRY -indstillingen. Klimaanlægget vil køre i DRY - indstillingen samtidig med at den øverste motor kører ved lav hastighed. Dette kan ikke ændres. VANDAFLEDNING Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil indikatorlampen lyse og en brummelyd vil lyde 8 gange. LED-displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Når klimaanlægget kører i COOL - eller DRY -indstillingen, vil det fordampede vand ledes ned i tankbeholderen. Når tankbeholderen er fuld, vil der lyde en brummelyd 8 gange, vandtankens grønne indikatorlampen vil lyse i panellet mens displayet vil vise fejlkoden H8, og klimaanlægget vil standse. Tag stikket ud af stikkontakten, tilslut afvandingsrøret ved hjælp af spændebøjlen, og led vandet ud af tankbeholderen. Sæt derefter rørproppen tilbage i røret for at undgå udsivning af kondensvand og fastgør afvandingsrørets spændebøjle, som vist på nedenstående figur. Klimaanlægget vil starte igen, når vandtankbeskyttelsesmekanismen løslades og kompressoren har kørt i 3 minutter. Montering af afvandingsrør (som vist i nedenstående figur): NB: Afvandingsrøret skal monteres, inden klimaanlægget tages i brug. Ellers er der risiko for, at afløbet tilstoppes, hvilket påvirker klimaanlæggets ydeevne. Afvandingsrøret består af: Afvandingsrør Spændebøjle Slangeklemme Gummiprop Skrue Montering af afvandingsrøret: 1. Fjern hætten fra klimaanlæggets afvandingskanal 2. Tilslut den ene ende af afløbsslangen til afvandingskanalen ved hjælp af spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 3. Sæt proppen ind i den anden ende af afløbsslangen og fastgør den med spændebøjlen. Se nedenstående tegning. 4. Fastgør slangeklemmen til bagsiden af klimaanlægget tæt ved afvandingskanalen ved hjælp af skruen

9 BETJENING Påsætning af afvandingsslange 5. Klik den ene ende af afvandingsslangen fast på afvandingskanalen

10 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: Sørg for, at der ikke står genstande mellem klimaanlægget og fjernbetjeningen. Tab ikke og smid ikke med fjernbetjeningen. Sørg for, at der ikke kommer væske ind i fjernbetjeningen. Placér ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller på meget varme steder. Signalmodtager + / - -knapperne Tryk på + -knappen for at øge temperaturen med 1 C (1 F). Tryk på - -knappen for at mindske temperaturen med 1 C (1 F). Temperaturen kan ændres hurtigere ved at holde knapperne nede. Temperaturen kan indstilles til mellem 16 C (61 F) og 20 C (86 F). FAN -knappen Tryk på denne knap for at ændre viftens roteringshastighed ud af følgende muligheder: Fjernbetjening ON -/ OFF -knappen Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde og slukke klimaanlægget og for at nulstille tidsindstillings- og dvalefunktionen. lav hastighed middelhastighed høj hastighed NB: I DRY -indstillingen kan viftens roteringshastighed ikke ændres. Den lave hastighed indstilles automatisk. -knappen (svingning) Klimaanlægget er som standard sat til jævn svingning. Tryk på knappen for at tænde og slukke for svingningen. Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på + - og svingningsknapperne samtidigt for at skifte mellem jævn svingning og fast svingning. MODE -knappen Tryk på MODE -knappen for at ændre følgende indstillinger: -lampen vil blinke i 2 sekunder. Tryk på knappen for at vælge position for fast svingning ud fra følgende muligheder: Når svingningsfunktionen er tændt, vil klimaanlægget standse på den igangværende position, når der slukkes for klimaanlægget. -lampen viser positionen, som vist på ovenstående tegning. NB: Klimaanlæg, der kun har kølefunktion, vil ikke starte, hvis det sættes i HEAT -indstillingen

11 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER NB: fjernbetjeningen er universal og kan anvendes til mange forskellige apparater. De knapper, som ikke er til rådighed for dette klimaanlæg, vil ikke blive beskrevet i det nedenstående. Fjernbetjening HEALTH SAVE -knappen HEALTH -funktion: der er ingen sådan funktion på dette klimaanlæg. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke men blive i den igangværende indstilling. SAVE -funktion: dette klimaanlæg har ingen energibesparende funktion. Trykkes der på knappen, vil klimaanlægget klikke, fjernbetjeningens LCD-display vil vise SE og viften vil indstilles på auto-funktion. Trykkes der på knappen igen, vil viften indstilles til den tidligere indstillede hastighed. TEMP -knappen Tryk på denne knap for at skifte mellem den indstillede temperatur og omgivelsernes temperatur klimaanlægget vil klikke. TIMER -knappen Hvis klimaanlægget er tændt, kan der trykkes på denne knap for at slukke for tidsindstillingen. Hvis klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på denne knap for at påbegynde tidsindstillingen: tryk på knappen og Hour on/off vil blinke på displayet. Tryk derefter på + -/ - -knappen for at indstille tiden (ved at holde + -/ - -knappen nede skifter tiden hurtigt). Tiden kan indstilles fra ½ til 24 timer. Tryk på TIMER -knappen for at vælge et tidspunkt, og Hour on/off vil stoppe med at blinke. Hvis der ikke trykkes på TIMER - knappen inden 5 sekunder, vil tidsindstillingen afslutte. Hvis tiden er indstillet, kan der trykkes på TIMER -knappen for at afslutte. -knappen (svingning) Dette klimaanlæg har ikke denne indstilling. Hvis der trykkes på denne knap, vil klimaanlægget klikke men forblive i oprindelig indstilling

12 FJERNBETJENINGENS KNAPPER OG FUNKTIONER Fjernbetjening X-FAN -knappen Når klimaanlægget er i COOL - eller DEHUMIDIFY -indstillingen, kan der trykkes på denne knap for tænde for funktionen (X-FANikonet vil vises) eller slukke for funktionen (X- FAN-ikonet vil forsvinde). Klimaanlægget vil som udgangspunkt have X-FAN-funktionen slukket. Funktionen fungerer ikke i AUTO -, FAN - og HEAT -indstillingerne, og X-FAN-ikonet vil ikke vises. NB: X-FAN er bare et andet navn for vindpust. SLEEP -knappen Tryk på denne knap for at for klimaanlægget til at gå i dvale. Tryk på knappen igen for at afslutte dvalen. Dvaleindstillingen vil afslutte, når klimaanlægget stoppes. Der er ingen dvalefunktion i AUTO - og FAN -indstillingerne. er dvaleikonet. I COOL - og DRY -indstillingerne påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. I HEAT -indstillingen påbegyndes dvalen efter en time, hvor temperaturen øges med 1 C (2 F). To timer efter øges temperaturen med 2 C (4 F), og klimaanlægget vil herefter køre ved denne temperatur. LIGHT -knappen Tryk på denne knap for at tænde og slukke for displaylyset. Når lyset er tændt, vises -ikonet i displayet, og alle displaylamper er tændte. Når lyset er slukket, forsvinder displaylamper er slukkede. -ikonet, og alle

13 Generel indstilling SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN 1. Tryk på ON -/ OFF -knappen for at tænde for klimaanlægget, efter at stikket er sat i stikkontakten. (NB: hver gang klimaanlægget tændes, vil det store og det lille lamelgitter åbne). 2. Tryk på MODE -knappen for at vælge den ønskede indstilling. 3. Tryk på + -/ - -knappen for at vælge den ønskede temperatur (i AUTO -indstillingen kan der ikke vælges temperatur). 4. Tryk på FAN -knappen for vælge viftehastighed. Der kan vælges mellem automatisk, lav, middel og høj. 5. Tryk på -knappen for at vælge svingning. Valgfri indstilling 1. Tryk på SLEEP -knappen for at vælge dvaleindstilling. 2. Tryk på TIMER -knappen og derefter på + -/ - - knappen for at vælge en ønsket tidsindstilling eller for at slukke for tidsindstillingen. 3. Tryk på LIGHT -knappen for at tænde eller slukke for displaylyset. 4. Tryk på X-FAN -knappen for at tænde eller slukke for X-FAN-indstillingen. 5. Tryk på TURBO -knappen for at tænde eller slukke for denne indstilling. Specialindstillingerne X-FAN-indstillingen Denne indstilling sørger for, at fugten fra fordamperen blæses væk, efter klimaanlægget er slukket, for at undgå mug. 1. Når X-FAN-indstillingen er tændt: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, vil viften blive ved med at køre i ca. 10 min. på lav hastighed. Ved at trykke på X-FAN -knappen, vil klimaanlægget slukkes omgående. 2. Når X-FAN-indstillingen er slukket: Når klimaanlægget slukkes ved at trykke på ON -/ OFF -knappen, slukkes det omgående

14 SÅDAN ANVENDES FJERNBETJENINGEN AUTO RUN-indstillingen Når AUTO RUN-indstillingen er tændt, vil den indstillede temperatur ikke vises på LCD-displayet. Klimaanlægget vil automatisk følge rumtemperaturen og vælge den bedste indstilling til behagelige omgivelser. TURBO-indstillingen Hvis denne indstilling vælges, vil klimaanlægget kører ved superhøj viftehastighed for at køle eller varme hurtigt, således at rumtemperaturen når den ønskede temperaturindstilling så hurtigt som muligt. LOCK-indstillingen Tryk på + - og - -knapperne samtidig for at låse eller åbne tastaturet. Hvis fjernbetjeningen er låst, vil -ikonet vises derpå. Hvis der trykkes på en knap, mens fjernbetjeningen er låst, vil ikonet blinke 3 gange. Hvis fjernbetjeningen åbnes, forsvinder ikonet. Skift mellem fahrenheit og celcius Når klimaanlægget er slukket, kan der trykkes på MODE - og - -knapperne samtidig for at skifte mellem C og F. DEFROST-indstillingen (ny funktion dette klimaanlæg har ikke denne indstilling) DEFROST-indstillingen betyder, at når denne indstilling tændes ved hjælp af fjernbetjeningen og klimaanlægget er i afrimningsstatus, stopper klimaanlægget ikke, når der slukkes på fjernbetjeningen, indtil afrimningen er færdig. Hvis der ændres indstilling på fjernbetjeningen, vil den nye indstilling ikke starte, før afrimningen er færdig. DEFROST-indstillingen kan tændes og slukkes på fjernbetjeningen ved at trykke på MODE - og X-FAN - knapperne samtidig. Hvis DEFROST-indstillingen er tændt, vises H1 på fjernbetjeningens display. Hvis der skiftes til varmeindstillingen, vil H1 på fjernbetjeningens display blinke i 5 sekunder. Tryk på + -/ - - knappen for at få H1 til at forsvinde og indstillingstemperaturen til at vises på displayet. Når klimaanlægget tændes, vil DEFROST-indstillingen være slukket. Isætning af batterier 1. Tryk på -ikonet og træk med pilens retning for at fjerne bagdækslet på fjernbetjeningen (som vist i figuren) 2. Tag de gamle batterier ud (som vist i figuren). 3. Isæt to nye AAA batterier (1,5V), og sørg for, at polerne vender rigtigt (som vist i figuren). 4. Sæt fjernbetjeningens bagdæksel på igen (som vist i figuren). NB: Udskift ikke batterierne med gamle eller andre typer batterier, da fjernbetjeningen ellers vil fejlfungere. Hvis fjernbetjeningen ikke er i brug igennem længere tid, bør batterierne tages ud, for at undgå at batterier lækker inden i fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen fungerer kun inden for dens modtageradius. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter væk fra tv-apparater og stereoanlæg. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer normalt, tag venligst batterierne ud, vent 30 sekunder og isæt batterierne igen. Hvis fjernbetjeningen stadig ikke fungerer, udskift batterierne

15 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Slangen har en brugslængde på cm. Det anbefales at bruge så kort en slange som muligt. Når slangen monteres, bør den være så lille som muligt. Forlæng ikke slangen og kobl den ikke sammen med andre slanger, da det kan påvirke ydeevnen. Nedenstående figur viser korrekt montering af slangen (når slangen monteres på en væg, skal højden på hullet være ca. 130 cm. fra gulvet):

16 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE Hvis slangen bøjes, bør nedenstående dimensioner overholdes: Nedenstående figur viser forkert montering af udstødningsslangen (hvis slangen bøjes for meget, beskadiges den let):

17 TILBEHØR OG MONTERING AF UDSTØDNINGSSLANGE MEDFØLGENDE DELE Forreste rørendestykke af plastik Bagerste rørendestykke af plastik Fleksibel udstødningsslange Studs til vindue

18 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Det mobile klimaanlæg Der er hjul i bunden af klimaanlægget, således at det let kan flyttes rundt i rummet efter ønske. Flig Luftindtagsrist og filter (indeni) ADVARSEL Inden vedligeholdelse påbegyndes, slukkes klimaanlægget og stikket tages ud af stikkontakten for at undgå elektriske stød. Rengøring af luftfilter (anbefales hver tredje uge) Hvis der er meget støv på det sted, som klimaanlægget er placeret, bør rengøring af filteret foregå oftere. Adskillelse og rengøring: Hiv ud i fligen på filteret og tag luftfilteret ud. Rengør filteret ved at gennemblæse det, ryste det eller nedsænke det i mild sæbevand og lad det tørre i skyggen. ADVARSEL Brug aldrig vand, som er over 45 C (113 F) til at vaske filteret, da det ellers kan ændre form eller farve

19 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af klimaanlægget Brug venligst en klud, som er let fugtet med vand, der er under 40 C (104 F) (eller med sæbevand eller vand med rengøringsmiddel). Vrid kluden og rengør klimaanlægget. Brug ikke benzin, dieselolie eller lignende væsker til at rengøre klimaanlægget. Inden rengøringen påbegyndes, tages stikket ud af stikkontakten

20 PROBLEMLØSNING Hvis der opstår driftssvigt, kontrollér venligst følgende skema inden vedligeholdelse: Problem Mulig årsag Løsning Klimaanlægget starter ikke 1. Stikket er ikke sat i stikkontakten 2. Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten 3. Stikket eller stikkontakten er defekt 4. Sikringen er sprunget sikringen Der blæses ikke kold vind i COOLindstillingen Der blæses ikke kold vind i DRYindstillingen LED-displayet viser E5 1. Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur 2. Fordamperen afrimmer Fordamperen afrimmer 1. Strømforsyningen er ustabil 2. Driftssvigt 1. Sæt stikket i stikkontakten 2. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten 3. Bed en elektriker om at skifte stikket eller stikkontakten 4. Bed en elektriker om at skifte 1. Dette er ganske normalt 2. Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Klimaanlægget kører i afrimningstilstand og vil vende tilbage til den ønskede indstilling, når afrimningen er færdig Tag stikket ud af stikkontakten og tænd klimaanlægget igen efter 10 minutter. Hvis displayet stadig viser E5, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser H8 Vandtanken er fuld 1. Se venligst figuren på side 7 for hvordan tanken tømmes for vand 2. Hvis displayet stadig viser H8, kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F1 Rumtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse LED-displayet viser F2 Rørtemperatursensoren er defekt Kontakt venligst forhandleren for vedligeholdelse

21 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Placering Placér ikke klimaanlægget et snævert sted, og sørg for, at der er god ventilering for at undgå driftssvigt. Placér ikke klimaanlægget i direkte sollys for at undgå afblegning og nedsættelse af ydeevnen. Placér ikke klimaanlægget i fugtige omgivelser, da det kan forårsage strømtab. Andet Placér ikke klimaanlægget på følgende steder: o I nærheden af gas, ild og olie, da dette kan forårsage driftssvigt. Sørg for, at følgende personer holdes overvågnet, når de er i nærheden af klimaanlægget: o Børn o Syge og svagelige personer o Personer der er trætte, fulde eller har taget søvndyssende medicin Stå ikke oven på klimaanlægget og placér ikke objekter oven på klimaanlægget, da det kan vælte og forårsage driftssvigt. Lad ikke klimaanlæggets kolde vind pege mod personer i længere tid, da det kan forårsage helbredsproblemer. Klimaanlægget skal placeres mindst 1 meter fra tv-apparater, da klimaanlægget kan påvirkes af de elektromagnetiske bølger. Luftindtaget og -udtaget må ikke spærres, da det kan forårsage driftssvigt. Stik ikke hænder eller andre objekter ind i luftindtaget eller - udtaget. Vær særlig opmærksom på børn i nærheden af klimaanlægget, da ulykker let kan opstå. Vandtanken kan indeholde 1,5 L, og indikatorlampen vil lyse, når tanken er fuld. Det globale opvarmningspotentiale for GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A er R410A (R32/125:50/50): 1900 Klimaanlægget må ikke anvendes af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og kendskab, uden at de er overvåget eller givet vejledning i brugen af klimaanlægget af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. GPC12AF-K3NNA7A og GPE12AF-K3NNA7A må kun tilsluttes systemer med impedans på mindre end 0,307 ohm. Om nødvendigt, kontakt venligst forsyningsselskabet for information omkring impedans

22 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vend ikke klimaanlægget på hovedet og placér det på en plan overflade. Hvis der opstår unormale hændelser med klimaanlægget, tag da venligst stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for eftersyn og vedligeholdelse. Sprøjt ikke insektgift eller anden spray på klimaanlægget, da det kan forårsage revner og formændring. BORTSKAFFELSE: Smid ikke klimaanlægget ud med husholdningsaffaldet. Det er påkrævet, at klimaanlægget samles med lignende affald til specialbehandling. EFTERSERVICE Hvis der opstår problemer med kvaliteten eller af anden grund, kontakt venligst forhandleren

23 KREDSLØBSDIAGRAM GPC12AF-K3NNA7A:

24 KREDSLØBSDIAGRAM GPE12AF-K3NNA7A:

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534

Din brugermanual SAMSUNG TS-48WLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/785534 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere