AVR 700/AVR 70/AVR 70C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVR 700/AVR 70/AVR 70C"

Transkript

1 Audio/video-modtager Brugsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Medfølgende tilbehør 3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Placering af AVR-enheden 3 Knapper på frontpanelet 4 Stik på bagpanelet 5 Funktioner på systemets fjernbetjening 6 Introduktion til hjemmebiograf 8 Typisk hjemmebiografsystem 8 Flerkanalaudio 8 Surround-tilstande 8 Placering af højtalere 8 Placering af venstre, center-, og højre højtalere 8 Placering af surround-højtalere 8 Placering af subwooferen 8 Forskellige typer hjemmebiografsystemtilslutninger 9 Højtalertilslutninger 9 Subwoofertilslutninger 9 Kildeenhedtilslutninger 9 Videotilslutninger 10 Radiotilslutninger 10 USB-port 10 Sådan foretages tilslutninger 11 Tilslutning af højtalere 11 Tilslutning af subwooferen 11 Tilslutning af tv eller skærm 11 Tilslutning af kildeenheder 11 Tilslutning af radioantennerne 13 Tilslutning af strømmen 13 INSTALLATION AF BATTERIER I fjernbetjeningen 13 Opsætning af AVR-enheden 14 Sådan tændes AVR-enheden 14 Brug af skærmmenu 14 Konfiguration af AVR-enheden til højtalerne 15 Yderligere opsætningsmenupunkter 15 Betjening af AVR-enheden 16 Indstilling af lydstyrken 16 Sådan slås lyden til og fra 16 Aflytning med hovedtelefoner 16 Valg af en kilde 16 Tip til fejlfinding af video 16 Aflytning af FM- og AM-radio 16 Aflytning af medier på en USB-enhed 16 Valg af surround-tilstand 17 Avancerede funktioner 17 Audiobehandling og surroundsound 17 Justering af kanalernes lydstyrke 17 Optagelse 17 Sleeptimer 18 Nulstilling af processor 18 Hukommelse 18 Fejlfinding 19 Specifikationer 20 AppendikS 21 2

3 Indledning, Medfølgende tilbehør, Vigtige sikkerhedsoplysninger og Placering af AVR-enheden Indledning Tak fordi du valgte dette Harman Kardon-produkt! I mere end 50 år har Harman Kardons mission været at dele en passion for musik og underholdning ved at bruge førende teknologier til at opnå en førsteklasses ydelse. Sidney Harman og Bernard Kardon opfandt receiveren; en enkelt komponent designet til at forenkle hjemmeunderholdningen uden at gå på kompromis med ydelsen. I tidens løb er Harman Kardon-produkterne blevet nemmere at bruge, mens de samtidig har flere funktioner og lyder bedre end nogensinde før. AVR 70, AVR 700 og AVR 70C 5.1-kanal digitale audio/video-receivere (AVR-enheder) fortsætter denne tradition med nogle af de mest avancerede funktioner til lyd- og billedbehandling til dato og et væld af aflytnings- og visningsmuligheder. For at få størst mulig fornøjelse af din nye AVR-enhed bedes du læse denne vejledning og gemme den til fremtidig brug, efterhånden som du lærer de forskellige funktioner bedre at kende. Hvis du har nogen spørgsmål om dette produkt, installation eller betjening, bedes du kontakte din Harman Kardon-forhandler eller installatør, eller du kan besøge vores websted på Medfølgende tilbehør Følgende tilbehør leveres sammen med din AVR-enhed. Hvis nogen af disse genstande mangler, bedes du kontakte din Harman Kardon-forhandler eller Harman Kardons kundeservice på IR-fjernbetjening AM-sløjfeantenne FM-ledningsantenne Tre AAA-batterier Strømkabel VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Kontrollér netspændingen inden brug AVR 700 er beregnet til brug med 120 volt vekselstrøm (AC). AVR 70 og AVR 70C er beregnet til brug med volt vekselstrøm. Tilslutning til en anden netspænding end den, din AVR-enhed er beregnet til, kan medføre sikkerheds- og brandrisiko og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål vedrørende kravene til netspænding for netop din model eller vedrørende netspændingen i dit område, skal du kontakte forhandleren, inden enheden tilsluttes en stikkontakt. Undlad brug af forlængerledninger Anvend kun det strømkabel, der fulgte med enheden, for at undgå sikkerhedsrisici. Vi anbefaler ikke brug af forlængerledninger sammen med dette produkt. Som med alle elektriske enheder må strømkabler ikke føres under gulvtæpper, og der må ikke placeres tunge genstande på dem. Beskadigede strømkabler skal udskiftes omgående af et autoriseret servicecenter med et kabel, der overholder fabriksspecifikationerne. Håndter strømkablet forsigtigt Når du tager strømkablet ud af en stikkontakt, skal du altid trække i stikket; aldrig i kablet. Hvis du ikke har planer om at bruge din AVR-enhed i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Undlad at åbne kabinettet Der er ingen komponenter inde i produktet, som skal repareres af brugeren. Åbning af kabinettet kan medføre risiko for stød, og enhver ændring af produktet vil betyde, at din garanti bortfalder. Hvis der ved et uheld kommer vand eller en metalgenstand som f.eks. en papirclips, ledning eller hæfteklamme ind i enheden, skal du omgående fjerne strømkablet og kontakte et autoriseret servicecenter. CATV eller antennejording (AVR 700) Hvis et udendørs antenne- eller kabelsystem er tilsluttet dette produkt, skal det være jordet, så det yder beskyttelse mod spændingsbølger og statiske ladninger. Afsnit 810 i United States National Electrical Code, ANSI/NFPA No , indeholder information med hensyn til korrekt jording af masten og den understøttende struktur, jording af indgangsledningen til en antenneafladningsenhed, størrelsen af jordingslederne, placering af antenneafladningsenheden, tilslutning til jordingselektroder og krav til jordingselektroden. BEMÆRKNING TIL CATV-SYSTEMINSTALLATØREN: Denne påmindelse er fremsat for at gøre CATV (kabel-tv) -systeminstallatørens opmærksom på artikel i NEC, som fremsætter retningslinjer til korrekt jording og særligt specificerer, at kabeljordingen skal være forbundet til bygningens jordsystem, så tæt på kablets indgangspunkt som muligt. Placering af AVR-enheden Placer din AVR-enhed på en fast og jævn flade. Kontrollér, at flade og eventuelt monteringsudstyr kan bære AVR-enhedens vægt. Sørg for, at der tilstrækkeligt med plads til rådighed for ventilation, både over og under AVR-enheden. Anbefalede sikkerhedsafstande er 30 cm over enheden, 10 cm bag enheden og 20 cm til højre og venstre for enheden. Hvis du installerer AVR-enheden i et skab eller andet lukket område, skal der skabes en kølende luftstrøm i skabet. Under visse omstændigheder kan en blæser være påkrævet. Ventilationsgitrene på toppen af AVR-enheden må ikke tildækkes, og der må ikke placeres genstande direkte over dem. Placer ikke AVR-enheden direkte på en tæppebelagt overflade. Placer ikke AVR-enheden i fugtige eller våde rum, i ekstremt varme eller kolde rum, i områder nær radiatorer eller termostater eller i direkte sollys. 3

4 Knapper på frontpanelet Knapper på frontpanelet Standbyindikator: IR-sensor Meddelelsesdisplay Hukommelses-/ mappeknap Volumenkontrol Power On-indikator (inden i volumenkontrolringen) Hovedafbryder Tænd/standbyknap Knapper til valg af surround-tilstand AM/FM-knap Kildevalgsknapper USBport Video 3 audio- og videoindgangsstik Stereotilstandknap Tuning op/nedknap Knapper til valg af forudindstillinger Hovedtelefonstik Tænd/sluk-knap: Denne mekaniske kontakt tænder og slukker for strømforsyningen til AVR-enheden. Den efterlades normalt tændt og kan ikke tændes eller slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen. Standby-indikator: Denne LED lyser gult for at angive, at AVR-enheden er i standbytilstand. Tænd/standby-knap: Tryk på denne knap for at tænde AVR-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Når AVR-enheden er tændt, lyser Power On-indikatoren blåt, og standby-indikatoren slukkes. Stereotilstandknap: Sætter AVR-enheden i stereotilstand. IR-sensor: Denne sensor modtager infrarøde (IR) kommandoer fra fjernbetjeningen. Det er vigtigt at sørge for, at sensoren ikke er blokeret. Knapper til valg af surround-tilstand: Tryk på disse knapper for at vælge en surroundtilstand. Muligheden for surround-tilstand afhænger af typen af kildeindgangssignal, dvs. digitalt i forhold til analogt, samt det antal kanaler, der er indkodet i signalet. Tuning op/ned-knapper: Brug disse knapper til at søge efter radiostationer i overensstemmelse med indstillingen af AM/FM-knappen (se nedenfor). AM/FM-knap: Tryk på denne knap for at lytte til radioen. Hvis du trykker på denne knap, mens radioen er i brug, kan du vælge mellem FM Stereo-, FM Mono- og AM-bånd. Under Aflytning af FM- og AM-radio på side 16 kan du finde flere oplysninger. Meddelelsesdisplay: Forskellige meddelelser vises i dette display som reaktion på kommandoer og ændringer i det indgående signal. Under normal brug vises navnet på den aktuelle kildeenhed, surround-tilstanden og den aktive indgang. Når skærmmenuen (OSD) anvendes, vises de aktuelle menuindstillinger. 4 VIGTIGT: Hvis meddelelsen PROTECT (Beskyt) vises på meddelelsesdisplayet, skal AVR-enheden slukkes, og stikket skal fjernes fra stikkontakten. Kontrollér alle højtalerledninger for en mulig kortslutning (hvis + - og -lederne berører hinanden, eller begge rører ved samme stykke metal). Hvis der ikke findes nogen kortslutning, skal enheden afleveres på et Harman Kardon-servicecenter til undersøgelse og reparation, inden den bruges igen. Knapper til valg af forudindstillinger: Når radioen anvendes, skal du trykke på disse knapper for at gennemgå dine forudindstillede radiostationer. (Under Aflytning af FM- og AM-radio på side 16 kan du finde flere oplysninger). BEMÆRK: Når du lytter til filer på en USB-enhed, fungerer tuning op/ned-knapperne og knapperne til valg af forudindstillinger som USB-enhedens transportkontrolknapper. (Under Afspilning af filer på en USB-enhed på side 16 kan du finde flere oplysninger). Kildevalgsknapper: Tryk på disse knapper for at vælge den aktive kildeenhed. Hukommelses-/mappeknap: Når radioen er i brug, skal du trykke på denne knap for at indstille den aktuelle station som en forudindstilling. Under Aflytning af FM- og AM-radio på side 16 kan du finde flere oplysninger. Når en USB-enhed er den aktive kildeenhed, skal du trykke på denne knap for at få vist den aktuelle mappes indhold eller for at få vist alle mapperne på det aktuelle biblioteksniveau. Under Afspilning af filer på en USB-enhed på side 16 kan du finde flere oplysninger. Hovedtelefonstik: Tilslut et 1/4 stereohovedtelefonstik til denne indgang for at lytte via hovedtelefonerne USB-port: Indsæt et flashdrev eller HDD-diskdrev med et USB Standard-A-kabel til denne port. Volumenkontrol: Drej denne knap for at øge eller sænke lydstyrken. Video 3-audio- og videoindgangsstik: Her kan du tilslutte en ekstern audio-/videokildekomponent, som kun skal bruges midlertidigt, f.eks. et videokamera, en bærbar musikafspiller eller en spilkonsol.

5 Bagpanelstik Bagpanelstik Digitale audioindgange HDMI -stik Composite Video-stik Strømindgangsstik Radioantennestik Analoge audioindgange Subwooferstik Højtalerstik Radioantennestik: Tilslut de medfølgende AM- og FM-antenner til de respektive indgange for at modtage radio. Under Tilslutning af radioantennerne på side 13 kan du finde flere oplysninger. Digitale audioindgange: Hvis dine ikke-hdmi-kildeenheder har digitale udgange, skal du slutte dem til AVR-enhedens digitale lydindgange. Under Tilslutning af kildeenheder på side 11 kan du finde flere oplysninger. Analoge audioindgange: Brug AVR-enhedens analoge audioindgange til kildeenheder, der ikke har HDMI eller digitale lydindgange. Brug Video 1 Out-, Video 2 Out- og Tape Out-stikkene til tilslutning af audioindgang fra videomaskiner, båndoptagere eller andre analoge optagere. Under Tilslutning af kildeenheder på side 11 kan du finde flere oplysninger. HDMI-stik: HDMI-funktionen (High-Definition Multimedia Interface ) er en tilslutning til overførsel af digitale lyd- og billedsignaler mellem enheder. Hvis dine kildeenheder og dit tv har HDMI-stik, vil det give den bedst mulige billed- og lydoplevelse at bruge disse stik. Eftersom HDMI-kablet overfører både digitalt billed- og lydsignal, behøver du ikke foretage yderligere lydtilslutninger for enheder, der tilsluttes via HDMI-stik. Under Tilslutning af kildeenheder på side 11 kan du finde flere oplysninger. Subwooferstik: Tilslut en subwoofer med strømforsyning, som har et linjeniveauindgangsstik, til dette stik. Under Tilslutning af subwooferen på side 11 kan du finde flere oplysninger. Composite Video-stik: Brug composite video-stik til videokildeenheder og et tv, der ikke har HDMI-stik. Du skal også slutte lydsignaler fra kildeenhederne til AVR-enheden. Under Tilslutning af kildeenheder på side 11 kan du finde flere oplysninger. VIGTIGT: AVR-enhedens skærmmenu (OSD) vises kun gennem Composite Monitor Outstikket. Hvis du ønsker at bruge AVR-enhedens OSD-menuer, er du nødt til at slutte dens Composite Monitor Out-stik til dit tv, selv hvis du ikke tilslutter nogen composite video-kilder til AVR-enheden. Højtalerstik: Brug to-leder højtalerledning til at tilslutte hvert sæt terminaler til den korrekte højtaler. Under Tilslutning af højtalere på side 11 kan du finde flere oplysninger. Strømindgangsstik: Når du har foretaget alle andre tilslutninger, skal du sætte det medfølgende strømkabel i denne indgang og i en stikkontakt, der ikke er tændt. Bemærkninger om brug af HDMI Out-stikket: Ved tilslutning af en DVI-udstyret skærm til HDMI Monitor Out-stikket, skal du bruge en HDMI-til-DVI-adapter og foretage en separat lydtilslutning. Sørg for, at den HDMI-udstyrede skærm er HDCP-kompatibel. Hvis den ikke er, må den ikke tilsluttes via HDMI; brug en analog videotilslutning i stedet, og foretag en separat lydtilslutning. 5

6 Funktioner på systemets fjernbetjening Funktioner på fjernbetjeningen IR-sendediode Mute-knap Tænd-knap Sluk-knap AVR-knap Kildevalgsknapper Stereotilstandknap Tonekontrolknap Knapper til valg af surround-tilstand Lydstyrkereguleringsknapper Displaytilstand-knap Testtonerækkeknap Knap til valg af audioindgang Opsætningsmenuknap OK-knap Tilbage/afslut-knap Kanalniveauknap Venstre/højre/op/ned-knapper Talknapper Hukommelsesknap Tuning op/ned-knapper Sleep-/ryd-knap Knapper til at springe op/ned i numrene Op/ned-knapper for forudindstillede stationer Display-lysdæmper-knap Gentag-/random-knap Transportkontrolknapper 6

7 Funktioner på systemets fjernbetjening, fortsat Funktioner på fjernbetjeningen, fortsat Ud over styring af AVR-enheden kan AVR-fjernbetjeningen også styre en Harman Kardon Blu-ray Disc eller dvd-afspiller, der er tilsluttet HDMI 1-stikket. Fjernbetjeningens knapper har forskellige funktioner afhængig af, om fjernbetjeningen styrer AVRenheden eller en Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller. I appendiks A5, Liste over funktioner på fjernbetjeningen, på side 25 finder du en liste over fjernbetjeningens forskellige knapfunktioner, når en Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller styres. IR-sendediode: Når knapperne på fjernbetjeningen trykkes ned, udsendes infrarøde koder gennem denne diode. Tænd/sluk-knapper: Tryk på disse knapper for at tænde eller slukke AVR-enheden. Tænd/sluk-knappen på AVR-enhedens frontpanel skal være tændt, for at disse knapper kan tænde og slukke AVR-enheden. Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden fra AVR-enhedens højtalerudgangsstik og hovedtelefonstik fra. Tryk på knappen, eller reguler lydstyrken, for at slå lyden til igen. AVR-knap: Tryk på denne knap for at ændre fjernbetjeningens kontrolfunktion, så det er AVR-enheden, der styres. Hvis du trykker på denne knap, når AVR-enheden er i standbytilstand, tændes enheden. Kildevalgsknapper: Tryk på én af disse knapper for at vælge en kildeenhed. Dette vil også tænde AVR-enheden og få den til at skifte til den valgte indgang. Hvis du trykker på tv-kildevalgsknappen, afspilles lyden fra HDMI Audio Return Channel, så du kan lytte til kilder, der er tilsluttet direkte til tv'et, eller til selve tv'et gennem AVR-enheden. Under Yderligere opsætningsmenupunkter: HDMI-opsætning på side 15 kan du finde flere oplysninger. Første gang der trykkes på radiokildevalgsknappen, skifter AVR-enheden til det sidst anvendte tunerbånd (AM eller FM). Efterfølgende tryk gennemgår AM, FM stereo og FM mono. Stereotilstandknap: Tryk på denne knap for at skifte til stereotilstand. Tonekontrolknap: Tryk på denne knap for at aktivere eller omgå bas- og diskantkontrollerne. Når tonekontrollerne er sat til ON (TIL), skal du bruge piletasterne (op, ned, venstre, højre) til at ændre tonekvaliteten ved at justere bassen og diskanten. Knapper til valg af surround-tilstand: Tryk på disse knapper for at vælge en surroundtilstand. Muligheden for surround-tilstand afhænger af typen af kildeindgangssignal, dvs. digitalt i forhold til analogt, samt det antal kanaler, der er indkodet i signalet. Under Valg af surround-tilstand og audiobehandling og surroundsound på side 17 kan du finde flere oplysninger. Lydstyrkereguleringsknapper: Tryk på disse knapper for at øge eller sænke lydstyrken. Displaytilstand-knap: Tryk på denne knap for at få vist den aktive surround-tilstand og den aktuelle volumenkontrolindstilling på AVR-enhedens meddelelsesdisplay. Efter fem sekunder vender displayet tilbage til visning af den kilde, der er aktiv i øjeblikket. Testtonerækkeknap: Tryk på denne knap for at aktivere testtonen og kalibrere kanallydstyrkeniveauerne efter gehør. Knap til valg af audioindgang: Tryk på denne knap for at vælge den specifikke digitale lydindgang (eller analoge lydindgang), som den aktuelle kilde er sluttet til. Hvert tryk på knappen går et trin videre gennem følgende indgange: Optical Digital 1 (optisk digital 1), Optical Digital 2 (optisk digital 2), Coaxial Digital (koaksial digital), HDMI (kun for HDMI 1 HDMI 3) og Analog. Denne knap fungerer ikke for AM/FM- og USB-kilder. Opsætningsmenuknap: Tryk på denne knap for at aktivere opsætningsmenuerne. Under Opsætning af AVR-enheden på side 14 kan du finde flere oplysninger. OK-knap: Denne knap bruges til at vælge punkter i menusystemet. Tilbage-knap: Når du bruger opsætningsmenuerne, skal du trykke på denne knap for at vende tilbage til det foregående menuskærmbillede. Kanalniveauknap: Tryk på denne knap for at aktivere den enkelte kanalniveaujustering. Med den kan du nemt ændre kanalbalancen, mens du lytter, så den passer til forskellige programmer eller siddearrangementer. Under Opsætning af AVR-enheden på side 14 kan du finde flere oplysninger. Venstre/højre/op/ned-knapper: Disse knapper bruges til at navigere i menusystemet. Talknapper: Brug disse knapper til at indtaste tal for radiostationfrekvenser eller til at vælge stationforudindstillinger. Hukommelsesknap: Tryk på denne knap og derefter på en talknap for at gemme den aktuelt indstillede radiostation som en forudindstilling. Tuning op/ned-knapper: Tryk på disse knapper for at søge efter en radiostation. Når du lytter til en FM-station, vil et tryk enten skifte med ét frekvenstrin ad gangen eller søge efter den næste højere eller lavere station med acceptabel signalstyrke, afhængigt af om du lytter i FM mono eller FM stereo. Op/ned-knapper for forudindstillede stationer: Tryk på disse knapper for at gå gennem dine forudindstillede radiostationer. Sleep-/ryd-knap: Tryk på denne knap for at aktivere sleeptimer-funktionen. Under Sleeptimer på side 18 kan du finde flere oplysninger. Når du styrer en Harman/Kardon Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller, skal du trykke på denne knap for at slette en indtastning. Display-lysdæmper-knap: Tryk på denne knap for at dæmpe lyset i AVR-enhedens frontpaneldisplay helt eller delvist. Gentag-/random-knap: Denne knap har ingen virkning på AVR-enheden, men kan bruges til at aktivere gentagelsesfunktionen, når du lytter til medier på en enhed, der er tilsluttet AVR-enhedens USB-port, og gentagelses- og random-funktionerne på en Harman Kardon Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller. Under Aflytning af medier på en USBenhed på side 16 kan du finde flere oplysninger. Knapper til at springe op/ned i numrene: Disse knapper har ingen virkning på AVRenheden, men bruges til at skifte nummer eller kapitel, når du lytter til medier på en enhed, der er tilsluttet AVR-enhedens USB-port, eller på en Harman Kardon Blu-ray Disceller dvd-afspiller. Transportkontrolknapper: Disse knapper har ingen virkning på AVR-enheden, men bruges til at styre en Harman Kardon Blu-ray Disc-afspiller eller dvd-afspiller, der er tilsluttet AVR-enhedens USB-port. 7

8 Introduktion til hjemmebiograf og Placering af højtalere Introduktion til hjemmebiograf Dette indledende afsnit vil hjælpe dig med at lære nogle grundlæggende koncepter at kende, som er unikke for flerkanals surroundsound-avr-enheder, hvilket vil gøre det nemmere for dig at sætte din AVR-enhed op og betjene den. Typisk hjemmebiografsystem En hjemmebiograf omfatter typisk en audio/video receiver (AVR), som styrer systemet og leverer forstærkning til højtalerne, en disc-afspiller, en kildekomponent til fjernsynsudsendelser (kabelboks, satellitdisc AVR, HDTV-tuner eller -antenne tilsluttet tv'et), en tv- eller videoskærm samt flere højtalere. Flerkanalaudio Den største fordel ved et hjemmebiografsystem er muligheden for at få surroundsound. Surroundsound bruger mange forskellige højtalere og forstærkerkanaler til at indhylle dig i en lyd-/billedoplevelse og opnå en betydeligt større følelse af realisme. Din AVR-enhed kan have op til fem hovedhøjtalere tilsluttet direkte, plus en subwoofer. Hver enkelt hovedhøjtaler får strøm fra sin egen forstærkerkanal inde i AVR-enheden. Et system med mere end to højtalere kaldes et flerkanalsystem. De forskellige typer hovedhøjtalere i et hjemmebiografsystem er: Venstre og højre front: Venstre og højre fronthøjtalere bruges i et 2-kanal system. I mange surroundsound-tilstande er disse højtalere sekundære, mens det primært er centerhøjtaleren, der gengiver f.eks. dialog. Center: Når du ser film og tv-programmer, gengiver centerhøjtaleren det meste af dialogen og anden soundtrack-information, der foregår på skærmen, så den hænger sammen med billedet. Når du lytter til et musikprogram, hjælper centerhøjtaleren med at skabe et sammenhængende frontlydbillede, hvilket skaber en mere realistisk du er her -lytteoplevelse. Venstre og højre surround: Venstre og højre surround-højtalere frembringer omgivende lyde, som er med til at skabe et realistisk og fordybende surroundsoundmiljø. De hjælper også med at gengive retningslydeffekter f.eks. når et fly flyver forbi. Mange forventer, at surround-højtalerne spiller lige så højt som fronthøjtalerne. Selvom du vil kalibrere alle højtalerne i dit system til at lyde lige højt ved lyttepladsen, bruger de fleste kunstnere kun surround-højtalerne til omgivende effekter, og de sørger for, at deres programmer fører relativt lidt lyd til disse højtalere. Subwoofer: En subwoofer er beregnet til kun at afspille de laveste frekvenser (den dybe bas). Den supplerer mindre hovedhøjtalere med begrænset område, som normalt bruges til de andre kanaler. Mange programmer i digitalt format, f.eks. film indspillet i Dolby Digital, indeholder en lavfrekvenseffektkanal (LFE), der føres til subwooferen. LFEkanalen indeholder gennemslagskraften fra et buldrende tog eller fly eller styrken fra en eksplosion, hvilket tilfører din hjemmebiograf både realisme og spænding. Nogle vælger at bruge to subwoofere for at få ekstra kraft og for at opnå en ligelig fordeling af lyden. Surround-tilstande Der er forskellige teorier med hensyn til den bedste metode til gengivelse af surroundsound og fordeling af de enkelte kanaloplysninger til surroundsound-systemets højtalere. Der er blevet udviklet forskellige algoritmer i et forsøg på at genskabe den måde, vi hører lyde på i den virkelige verden, hvilket har medført et stort udvalg af muligheder. Adskillige virksomheder har udviklet forskellige surroundsound-teknologier, hvoraf alle kan reproduceres præcist af din AVR-enhed: Dolby Laboratories: Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic. DTS: DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS 96/24, DTS Neo: 6. HARMAN International: Analoge surround-tilstande (Theater (Teater), Stadium (Stadion), Club (Klub), Arena). Stereo-tilstande: 2-kanals stereo og 5-kanals stereo. Appendikstabel A4, på side 22, indeholder detaljerede forklaringer på de forskellige surroundsound-muligheder, der findes på din AVR-enhed. Digitale surroundsoundtilstande, f.eks. Dolby Digital- og DTS-systemer, er kun tilgængelige med særligt kodede programmer, f.eks. dem der er tilgængelige via HDTV-, dvd- og Blu-ray Disc-medier og digitalt kabel- eller satellit-tv. Andre surround-tilstande kan bruges med digitale og analoge signaler for at skabe en anden surround-oplevelse eller for at bruge et andet antal højtalere. Valg af surround-tilstand afhænger af antallet af højtalere i dit system, de programmer, du ser eller lytter til, og din personlige smag. 8 Placering af højtalere Bestem dine højtaleres placering ud fra producentens vejledning og ud fra det pågældende rums indretning. Brug illustrationen nedenfor som en guide for 5.1-kanals systemer. For at skabe et surroundsound-miljø, der er så realistisk som muligt, bør du placere dine højtalere i en cirkel med lyttepladsen i cirklens centrum. Du bør anbringe hver enkelt højtaler på skrå, så den vender direkte mod lyttepladsen. Brug diagrammet nedenfor som vejledning. SL FL Tv C SUB FR Placering af venstre højttaler, centerhøjttaleren og højre højtaler Placer centerhøjtaleren enten oven på, under eller monteret på væggen over eller under tv'et eller skærmen. Placer den venstre og højre fronthøjtaler langs cirklen, omkring 30 grader fra centerhøjtaleren og på skrå vendt mod lytteren. Placer den venstre og højre fronthøjtaler samt centerhøjtaleren i samme højde helst i omkring samme højde som lytterens ører. Centerhøjtaleren bør ikke være mere end 0,6 meter over eller under de venstre/højre højtalere. Hvis du kun bruger to højtalere med din AVR-enhed, skal du placere dem forrest til venstre og forrest til højre. Placering af surround-højtalere Du bør placere den venstre og højre surround-højtaler omkring 110 grader fra centerhøjtaleren, lidt bag lytteren og anbragt på skrå med fronten mod lytteren. Alternativt kan du placere dem bag lytteren med hver surround-højtaler over for fronthøjtaleren på den modsatte side. Du bør placere surround-højtalerne 0,6-1,8 meter højere end lytterens ører. BEMÆRK: Du får den bedste lyd fra din AVR, hvis du bruger samme model eller mærke højtaler til alle positioner. Placering af subwooferen Fordi et rums form og størrelse kan have en dramatisk virkning på subwooferens ydeevne, er det bedst at eksperimentere med placeringen, så du kan finde det sted, der giver de bedste resultater i det pågældende rum. Med det i tankerne vil følgende retningslinjer hjælpe dig med at komme i gang: Placering af subwooferen ved en væg vil generelt øge mængden af bas i rummet. Placering af subwooferen i et hjørne vil generelt maksimere mængden af bas i rummet. I mange rum kan placering af subwooferen langs den samme flade som venstre og højre højtaler give den bedste integration mellem lyden fra subwooferen og lyden fra venstre og højre højtaler. I nogle rum kan det bedste resultat endda opnås ved at placere subwooferen bag lyttepladsen. En god måde at finde den bedste placering til subwooferen på er midlertidigt at placere den på lyttepladsen og afspille musik med meget basindhold. Flyt rundt til forskellige steder i rummet, mens systemet spiller (placer dine ører, hvor subwooferen skulle placeres), og lyt, indtil du finder det sted, hvor basoplevelsen er bedst. Placer subwooferen på det sted. SR

9 Forskellige typer hjemmebiografsystemtilslutninger Forskellige typer hjemmebiografsystemtilslutninger Der findes forskellige typer lyd- og billedtilslutninger, som kan bruges til at forbinde AVR-enheden med dine højtalere, dit tv eller din skærm og dine kildeenheder. Consumer Electronics Association har etableret CEA -farvekodestandarden. Vejledningstabel for tilslutningsfarver Analog audiotilslutning Venstre/højre front Center Venstre/højre surround Subwoofer Digital audiotilslutning Koaksial (indgang eller udgang) Optisk indgang Analog videotilslutning Composite Video Farve Hvid/rød Grøn Blå/grå Lilla Farve Orange Sort Farve Gul Højtalertilslutninger Højtalerkabler overfører et forstærket signal fra AVR-enhedens højtalerterminaler til hver højtaler. Hvert kabel indeholder to ledere, eller ledninger, som er forskellige på en eller anden måde, f.eks. med farver eller striber. Dette gør det nemmere for dig at bevare den korrekte polaritet, som er nødvendig, for at systemets lavfrekvente ydeevne fungerer optimalt. Hver højtaler er tilsluttet AVR-enhedens højtalerudgangsterminaler ved hjælp af to ledninger, en positiv (+) og en negativ ( ). Tilslut altid den positive terminal på højtaleren, som normalt er rød, til den positive terminal på AVR-enheden, som er i den farve, der er angivet i vejledningstabellen for tilslutningsfarver herover. De negative terminaler på højtalerne og AVR-enheden er sorte. Din AVR-enhed bruger højtalerterminaler med klemskruer, som kan klare afisolerede kabler eller bananstik. Afisolerede kabler installeres som vist nedenfor: 1. Skru hætten løs 2. Isæt afisoleret ledningsende 3. Skru hætten fast Bananstik sættes i hullet i midten af terminalhætten som vist nedenfor: A. Skru hætten fast B. Sæt bananstikket i hullet i hætten Subwoofer-stik Subwooferen er en højtaler, der udelukkende er beregnet til gengivelse af de lave (bas-)frekvenser, som kræver mere kraft. For at få de bedste resultater tilbyder de fleste højtalerproducenter subwoofere med strømforsyning, som indeholder deres egne forstærkere. Brug et enkelt RCA-audiokabel (medfølger ikke) til at lave en linjeniveauforbindelse (ikke forstærket) fra AVR-enhedens subwoofer-stik til et tilsvarende indgangsstik på subwooferen. Selvom AVR-enhedens lilla subwoofer-udgang ligner et analogt audiostik med fuldt område, filtreres den, så kun de lave frekvenser kan passere gennem den. Denne udgang må kun tilsluttes til en subwoofer. Kildeenhedtilslutninger Lyd- og billedsignaler stammer fra kildeenheder (komponenter, hvorfra et afspilningssignal stammer fra) som f.eks. Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller, cd-afspiller, DVR (digital video recorder) eller anden optager, båndoptager, spilkonsol, kabel- eller satellit-tv-tuner, MP3- afspiller eller en enhed tilsluttet AVR-enhedens USB-port. AVR-enhedens FM/AM-tuner tæller også som en kilde, selvom der ikke er behov for eksterne stik ud over AVR-enhedens FM- og AM-antenner. Det er nødvendigt med separate stik til lyd- og billeddelene af kildeenhedens signal bortset fra digitale HDMI-stik. De typer stik, du bruger, afhænger af kildeenhedens og dit tv's eller din skærms funktioner. Digitale audiotilslutninger HDMI Der findes to typer audiotilslutninger digitale og analoge. Digitale lydsignaler kræves for at lytte til kilder, der er kodet med digitale surround-tilstande, f.eks. Dolby Digital og DTS, eller til ukomprimeret digital PCM-lyd. Din AVR-enhed har tre typer digitale audiotilslutninger: HDMI, koaksiale og optiske. Undlad at bruge mere end én type digital audiotilslutning til hver kildeenhed. Det er imidlertid i orden at foretage både analoge og digitale lydtilslutninger til samme kilde. Din AVR-enhed er udstyret med fire HDMI-indgangsstik og ét HDMI-skærmudgangsstik på bagpanelet. HDMI-teknologi gør det muligt at overføre digital lyd- og billedinformation ved hjælp af et enkelt kabel, hvilket giver førsteklasses billede og lyd. Hvis dit tv eller din skærmenhed har et HDMI-indgangsstik, skal du foretage en enkelt HDMI-tilslutning fra hver kildeenhed til AVR-enheden. Normalt er det ikke nødvendigt med en separat digital audiotilslutning. AVR-enhedens HDMI-skærmudgangsstik indeholder en ARC (Audio Return Channel), som overfører et digitalt lydsignal fra dit tv eller din skærm tilbage til AVR-enheden. Det giver dig mulighed for at lytte til HDMI-enheder, der er tilsluttet direkte til dit tv (f.eks. en internetforbindelse), uden at skulle lave en ekstra tilslutning fra enheden til AVR-enheden. ARC-signalet er aktivt, når tv-kilden er valgt. Under Yderligere opsætningsmenupunkter på side 15 kan du finde flere oplysninger. HDMI-stikket er udformet, så det er nemt at sætte i (se illustration nedenfor), og HDMIkabelløb er begrænset til omkring 3 meter. Hvis din skærm har en DVI-indgang og er HDCP-kompatibel, skal du bruge en HDMI-til-DVI-adapter (medfølger ikke) og foretage en separat audiotilslutning. Slut altid den farvede (+)-udgang på AVR-enheden til (+)-indgangen på højtaleren (normalt rød), og den sorte ( )-udgang på AVR-enheden til ( )-indgangen på højtaleren (normalt sort). VIGTIGT: Sørg for, at afisolerede (+)- og ( )-ledninger ikke rører hinanden eller ved den anden udgang. Hvis ledningerne rører ved hinanden, kan det medføre en kortslutning, som kan beskadige din AVR-enhed eller forstærker. Digitale audiotilslutninger koaksiale Koaksiale digitale audiostik er normalt farvekodet med orange. Selvom de ligner almindelige analoge stik af RCA-typen, bør du ikke tilslutte koaksiale digitale audioudgange til analoge indgange eller omvendt. 9

10 Forskellige typer hjemmebiografsystemtilslutninger, fortsat Digitale audiotilslutninger optiske Optiske digitale lydindgange er normalt dækket med en klap, så de er beskyttet mod støv. Klappen åbnes, når kablet sættes i. Optiske indgangsstik er farvekodet med en sort klap. Radiotilslutninger Din AVR-enhed bruger forskellige terminaler til de medfølgende FM- og AM-antenner. FM-antennen bruger et 75-ohm F-stik. Analoge audiotilslutninger To-kanals analoge tilslutninger kræver et stereolydkabel med ét stik til den venstre kanal (hvid) og ét til den højre kanal (rød). Disse to stik hænger sammen. AM-antennestikket bruger fjederklemmeterminaler. Efter samling af antennen som vist nedenfor skal du trykke på grebene for at åbne stikkene, indsætte de afisolerede ledninger i åbningerne og slippe grebene for at fastgøre ledningerne. For kildeenheder, som har både digitale og analoge lydudgange, kan du foretage begge tilslutninger. De analoge tilslutninger forsyner også de analoge optagelsesudgangsstik. Du kan optage materiale fra Blu-ray Disc-indspilninger, dvd'er eller andre copyrightbeskyttede kilder ved hjælp af udelukkende analoge tilslutninger. Husk at overholde al copyrightlovgivning, hvis du vælger at lave en kopi til egen personlig brug. Videotilslutninger Mange kildeenheder afspiller både lyd- og billedsignaler (f.eks. Blu-ray Disc, dvdafspiller, kabel-tv-boks, HDTV-tuner, satellitboks, VCR, DVR). Ud over en audiotilslutning som beskrevet herover kan du foretage en videotilslutning for hver af disse kildeenheder. Foretag kun én type videotilslutning for hver enhed. Digitale videotilslutninger Hvis du allerede har tilsluttet en kildeenhed til et af AVR-enhedens HDMI-indgangsstik, har du automatisk foretaget en videotilslutning for den pågældende enhed, eftersom HDMI-kabel overfører både digitale lyd- og digitale billedsignaler. Analoge videotilslutninger Composite video Composite video er den mest almindelige basistilslutning. Både videosignalets krominanskomponent (farve) og luminanskomponent (intensitet) overføres ved hjælp af et enkelt kabel. Stikket er normalt farvekodet med gult og ligner et analogt lydstik. Et composite video-stik må ikke tilsluttes til et analogt lydstik eller koaksialt digitalt lydstik eller omvendt. USB-port AVR-enheden kan afspille MP3- og WMA-lydfiler fra en USB-enhed, der er tilsluttet USBporten. Indsæt enheden i USB-porten vendt således, at den kan komme helt ind i porten. Du kan sætte enheden i eller fjerne den når som helst der er ingen installations- eller udskubningsprocedure. VIGTIGT: Tilslut ikke en pc eller anden USB-vært/-styreenhed til AVR-enhedens USB-port, idet det kan beskadige både AVR-enheden og den anden enhed. 10

11 Sådan foretages tilslutninger Sådan foretages tilslutninger ADVARSEL: Inden du foretager tilslutninger til AVR-enheden, skal du sørge for, at AVR-enhedens strømkabel er taget ud af AVR-enheden og stikkontakten. At foretage tilslutninger til AVR-enheden, mens strømmen er slået til, kan beskadige højtalerne. Tilslutning af højtalere Når du har placeret dine højtalere i rummet som forklaret under Placering af højtalere, på side 8, skal du tilslutte hver højtaler til dens farvekodede terminal på AVR-enheden som forklaret under Højtalertilslutninger på side 9. Tilslut dine højtalere som vist på billedet. Tilslut dit tv eller din skærm HDMI Monitor Out-stik Hvis dit tv har et HDMI-stik, og du har HDMI- eller komponentvideokildeenheder, skal du bruge et HDMI-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte dit tv til AVR-enhedens HDMI Monitor Out-stik. Dette vil give den bedst mulige billedkvalitet. AVR HDMI Monitor Out-stik HDMI-kabel (medfølger ikke) Composite Video Monitor Out-stik Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik, eller hvis dit tv har et HDMI-stik, men du tilslutter en enhed, der kun har composite video-stik, skal du bruge et composite video-kabel (medfølger ikke) til at tilslutte AVR-enhedens Composite Monitor Out-stik til dit tv's composite video-stik. VIGTIGT: AVR-enhedens skærmmenu (OSD) vises kun gennem Composite Monitor Outstikket. Hvis du ønsker at bruge AVR-enhedens OSD-menuer, er du nødt til at slutte dens Composite Monitor Out-stik til dit tv, selv hvis du ikke tilslutter nogen composite video-kilder til AVR-enheden. Tv AVR-Composite Monitor Out-stik Tv SL FL C FR Tilslutning af subwoofer Anvend et enkelt RCA-audiokabel til at tilslutte AVR-enhedens Subwoofer Out-stik til din subwoofer. Se din subwoofers brugermanual for specifik information om at tilslutte den. AVR Subwoofer Stik Enkelt RCA-audiokabel (medfølger ikke) SR Subwoofer med strømforsyning Composite Video-kabel (medfølger ikke) Tilslutning af kildeenheder Kildeenheder er komponenter, hvor et afspilningssignal kommer fra, f.eks. en Blu-ray Disceller dvd-afspiller, eller en kabel-, satellit- eller HDTV-tuner. Din AVR-enhed har adskillige forskellige typer indgange til dine lyd- og videokildeenheder: HDMI, composite video, optisk digital audio, koaksial digital audio og analog audio. Hver af din AVR-enheds kildeknapper er tildelt et HDMI-stik eller et analogt lydindgangsstik (opført i kolonnen AVR kildeknap/analogt audiostik i tabellen nedenfor). De digitale indgange er ikke tildelt et specifikt sæt analoge indgange. Når du har valgt en kildeenhed, kan du bruge fjernbetjeningens Audio Input Select-knap (DIGITAL) til at vælge den audioindgang (HDMI, koaksial digital, optisk digital, analog), du ønsker at lytte til. (Bemærk: Du kan ikke vælge en audio-indgang for FM/AM- og USB-knapperne). Efterhånden som du tilslutter dine forskellige kildekomponenter, skal du udfylde kolonnerne Tilsluttet kildeenhed og Anvendt digital audioindgang i den følgende tabel det vil gøre det lettere for dig at holde styr på, hvilke enheder du har tilsluttet til hvilke indgange. Bemærk: AVR-enhedens fjernbetjening er forprogrammeret til at styre en Harman/Kardon Blu-ray Disc- eller dvd-afspiller tilsluttet HDMI 1. AVR kildeknap/ analogt audiostik Video 1 Video 2 Video 2 Tape Aux AVR kildeknap/ HDMI-stik *HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 Tilsluttet kildeenhed Tilsluttet kildeenhed Anvendt digital audioindgang Anvendt digital audioindgang * AVR-enhedens fjernbetjening er forprogrammeret til at styre en Harman/Kardon Blu-ray Disceller dvd-afspiller tilsluttet HDMI 1. 11

12 Sådan foretages tilslutninger, fortsat HDMI-enheder Hvis du har enheder, der har HDMI-stik, vil det give den bedst mulige billed- og lydoplevelse at bruge disse stik. Eftersom HDMI-kablet overfører både digitalt billed- og lydsignal, behøver du ikke at foretage yderligere lydtilslutninger for enheder, der tilsluttes via HDMI-kabler. AVR-enhedens fjernbetjening er forprogrammeret til at styre Harman/Kardon Bluray Disc- eller dvd-afspillere, når der trykkes på HDMI 1-kildevalgsknappen. Hvis du har et tv, der er udstyret med HDMI Audio Return Channel-funktion, bliver dets lydsignal sendt til AVR-enheden via HDMI Monitor Out-stikkets Audio Return Channel, og det er derfor ikke nødvendigt med yderligere lydforbindelser til AVR-enheden. AVR HDMI-Stik Optiske digitale lydkilder Hvis dine kildeenheder har optiske digitale udgange, skal du tilslutte dem til AVRenhedens optiske digitale lydindgange. BEMÆRK: Foretag kun én type digital tilslutning (HDMI, optisk eller koaksial) fra hver enhed. AVR Digitale audioindgange Optisk digitalt audiokabel (medfølger ikke) Til optisk digital audio-udgang Kildeenhed med optiske udgange HDMI-kabel (medfølger ikke) Til HDMIudgang Kildeenhed med HDMI Composite video-enheder Du vil blive nødt til at lave composite video-tilslutninger fra kildeenheder, der ikke har HDMI-stik. Du vil også blive nødt til at slutte lydsignalet fra enheden til AVR-enheden. Koaksiale digitale lydkilder Hvis dine kildeenheder har koaksiale digitale udgange, skal du tilslutte dem til AVRenhedens koaksiale digitale lydindgange. BEMÆRK: Foretag kun én type digital tilslutning (HDMI, optisk eller koaksial) fra hver enhed. AVR Digitale audioindgange AVR Componentvideostik Composite Videokabel (medfølger ikke) Til Compositevideoudgang Kildeenhed med Composite-video Koaksialt digitalt audiokabel (medfølger ikke) Til koaksial digital audioudgang Kildeenhed med koaksiale digitale udgange Analoge audioenheder Foretag analoge lydtilslutninger fra kildeenheder, der ikke har HDMI- eller digitale audiostik. Hvis du slutter videokilder til Video 1-, Video 2- eller Video 3-lydindgange, skal du også slutte kildeenhedens composite video-udgang til det tilsvarende composite video-stik. AVR Analoge audioindgange Stereoaudiokabel (medfølger ikke) Til analog stereoaudioudgang Analog kildeenhed 12

13 Sådan foretages tilslutninger, fortsat Audiooptagere Tilslut analoge audiooptageres indgange til AVR-enhedens analoge audio Tape Out-stik. Du kan optage alle analoge audioindgangssignaler bortset fra Tape 1-indgang. AVR Analoge audiooptagelsesindgange Tilslutning af strømmen Slut strømkablet til AVR-enhedens vekselstrømstik og derefter til en fungerende stikkontakt. AVR ACindgangsstik Vekselstrømsstik Strømkabel (medfølger) Stereoaudiokabel (medfølger ikke) Analog optagelsesenhed Til stereo analoge optagelsesindgange Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern fjernbetjeningens batteridæksel, isæt de tre medfølgende AAA-batterier som vist på figuren, og sæt batteridækslet på plads igen. Videooptagere Tilslut en analog videooptagers videoindgangsstik til AVR-enhedens Video 1 Out Composite Video-stik og dets audiostik til AVR-enhedens Video 1 Out Analog Audio-stik. Du kan optage Video 2 eller Video 3 composite video-indgangssignalerne. AVR Analoge audioindgange AVR Compositevideoindgang Analogt audio/video-kabel (medfølger ikke) Til analoge audio/videooptagelsesindgange Analog videooptagelsesenhed Tilslutning af radioantennerne Tilslut den medfølgende FM-antenne til AVR-enhedens FM 75Ω radioantennestik. For at opnå den bedste modtagelse bør FM-antennen strækkes så langt ud som muligt. Bøj og fold standeren på den medfølgende AM-antenne som vist, og forbind antennens ledninger til AVR-enhedens AM- og jordstik. Roter antennen som nødvendigt for at minimere baggrundsstøjen. BEMÆRK: Fjern den beskyttende plastikhinde fra AVR-enhedens frontpanel, så den ikke reducerer fjernbetjeningens effektivitet. AVR Antennestik FM-antenne (medfølger) AM-antenne (medfølger) Bøj og fold-standeren 13

14 Power Stereo Surr.Select Tuning AM/FM Preset Source Memory Folder Phones 5V USB 500A Video L Video 3 Audio R AVR 700/AVR 70/AVR 70C Opsætning af AVR-enheden Opsætning af AVR-enheden Tænd AVR-enheden 1. tænd for AVR-enheden med tænd/sluk-knappen på frontpanelet. (Standby-indikatoren på frontpanelet lyser gult). 2. tryk på knappen On/Standby (Tændt/Standby) på frontpanelet. Konfiguration af AVR-enheden til dine højtalere 1. tænd dit tv, og vælg tv'ets composite video-indgang, hvor du tilsluttede AVR-enheden i Tilslutning af tv eller skærm på side tryk på fjernbetjeningens SETUP-knap. AVR-enhedens skærmmenu (OSD) System Setup (Systemopsætning) vises på tv'et. Standbyindikator: 3. brug fjernbetjeningens piletaster og OK-knap til at vælge Speaker Setup (Højtalerindstilling). Menuen Speaker Setup (Højtalerindstilling) vises. Hovedafbryder On/Standbyknap Medmindre du ikke skal bruge AVR-enheden i en længere periode, skal du lade tænd/ sluk-knappen være sat til On (Tændt). Når tænd/sluk-knappen er slukket, bliver alle de indstillinger, du har programmeret, bevaret i op til to uger. VIGTIGT: Hvis meddelelsen PROTECT (Beskyt) vises på meddelelsesdisplayet, skal AVR-enheden slukkes, og stikket skal tages ud. Kontrollér alle højtalerledninger for en kortslutning ( + - og -ledninger, der rører ved hinanden). Hvis der ikke findes noget, skal enheden afleveres på et autoriseret Harman Kardon-servicecenter til undersøgelse og reparation, inden den bruges igen. 4. Vælg Speaker Settings (Højtalerindstillinger). Menuen for højtalerindstillinger vises. Brug af skærmmenu Selvom det er muligt at konfigurere AVR-enheden kun ved hjælp af fjernbetjeningen og meddelelsesdisplayet på frontpanelet, er det nemmere at bruge skærmmenuen. Du får adgang til menusystemet ved at tænde dit tv og vælge tv'ets composite videoindgang, hvor du tilsluttede AVR-enheden i Tilslutning af tv eller skærm på side 11. Tryk på fjernbetjeningens SETUP-knap (Opsætningsknap). AVR-enhedens skærmmenu (OSD) System Setup (Systemopsætning) vises på tv'et. Menuen System Setup (Systemopsætning) består af fem undermenuer: Speaker Set (Højtalerindstilling), HDMI Set (HDMI-opsætning), Parameter, Auto Power Control (Automatisk strømstyring) og Speaker On/Off (Højtaler til/fra). Brug venstre/højre/op/ned-knapperne på fjernbetjeningen til at navigere i menusystemet, og tryk på OK-knappen for at vælge en menu eller indstillingslinje eller for at vælge en ny indstilling. Den aktuelle menu, indstillingslinje eller indstilling vises i meddelelsesdisplayet på frontpanelet samt på skærmen. Tryk på fjernbetjeningens BACK-knap for at vende tilbage til den forrige menu. Tryk på SETUP-knappen (Opsætningsknappen) for at afslutte menusystemet. Følg vejledningen i dette afsnit, Opsætning af AVR-enheden, for at konfigurere dit hjemmebiografsystem. Du kan når som helst vende tilbage til disse menuer for at foretage yderligere justeringer. Inden du begynder opsætningen, skal alle højtalere, en skærm og alle kildeenheder være tilsluttet AVR-enheden. Du bør kunne tænde AVR-enheden og se menuen System Setup (Systemopsætning), når du trykker på SETUP-knappen (Opsætningsknappen). Læs eventuelt afsnittet Sådan foretages tilslutninger igen samt begyndelsen af dette afsnit, inden du fortsætter. 5. brug fjernbetjeningens venstre- og højreknapper til at vælge OFF, SMALL eller LARGE (Fra, Lille eller Stor) for Front, Center og Surround-højtalerpositioner, alt efter hvilke højtalere der er tilknyttet receiveren. OFF (Fra): Vælg denne indstilling, hvis du ikke har tilsluttet en højtaler til den pågældende position (ikke muligt for front-højtalere). SMALL (Lille): Vælg denne indstilling, hvis den pågældende højtaler ikke er i stand til at producere ren, dyb bas-energi ved lydniveauer, der svarer til dem, en subwoofer med strømforsyning kan skabe. Al bas under delefrekvensen (se trin 6 nedenfor) i den pågældende kanal fjernes fra højtaleren og sendes til subwooferen (eller til fronthøjtalerne, hvis Subwoofer er sat til NO (Nej)). De fleste højtalere (medmindre de er store og kraftfulde) bør regnes for SMALL. LARGE (Stor): Vælg denne indstilling, hvis den pågældende højtaler er i stand til at producere ren, dyb basenergi ved lydniveauer, der svarer til dem, en subwoofer med strømforsyning kan skabe. Al bas i den pågældende kanal sendes til denne højtaler. BEMÆRK: Hvis dit system har en subwoofer, og du sætter front-højtalerne til LARGE, kan subwooferen ikke afspille lyd, bortset fra Dolby Digital- og DTS-kodet materiale, der indeholder LFE-kanalinformation. Hvis du sætter dine fronthøjtalere til LARGE, og du ønsker, at din subwoofer afspiller lyd fra alt programmateriale, skal du sætte subwooferen til PLUS (se nedenfor). For subwooferen skal du vælge YES (hvis dit system har en subwoofer), NO (hvis dit system ikke har en subwoofer), eller PLUS (hvis dit system har en subwoofer og du har sat dine fronthøjtalere til LARGE og du ønsker, at din subwoofer afspiller bas fra alle typer programmateriale). Når du er færdig, skal du registrere dine indstillinger i Tabel A2 i appendikset på side 21 og derefter trykke på fjernbetjeningens BACK-knap for at vende tilbage til menuen Speaker Setting (Højtalerindstilling). 6. (Bemærk: Hvis dit system ikke har en subwoofer, skal du gå til trin 7.) Tryk på BACKknappen, og vælg Crossover (Dele). Menuen Crossover (Dele) åbnes. 14

15 Opsætning af AVR-enheden, fortsat Læs de tekniske specifikationer for dit systems venstre og højre hovedhøjtalere, og find frekvensområdet, der normalt angives som et interval, f.eks. 80 Hz 20 khz (±3 db). Læg mærke til den laveste frekvens, som højtalerne kan afspille (80 Hz i ovenstående eksempel). BEMÆRK: Denne frekvens er ikke den samme som delefrekvensen, som muligvis også er anført i specifikationerne. Brug fjernbetjeningens venstre- og højreknapper til at vælge den delefrekvens, der svarer bedst til den specifikation for lav frekvens, som du bemærkede ovenfor. AVR-enheden opdeler kildesignalet ved dette delepunkt, sender al information over delepunktet til systemets højtalere og al information under delepunktet til subwooferen. På den måde yder hver enkelt højtaler i systemet sit bedste og leverer en mere kraftfuld og behagelig lydoplevelse. Registrer indstillingen i Tabel A2 i appendikset på side tryk på BACK-knappen, og vælg Speaker Distance (Højtalerafstand). Menuen Speaker Distance (Højtalerafstand) åbnes. 8. mål afstanden fra hver højtaler i dit system til lyttepladsen. Registrer afstandene i Tabel A3 i appendikset på side brug fjernbetjeningens venstre- og højretaster til at ændre afstandsindstillingen for hver højtaler, så den svarer til den afstand, du skrev op i trin 8. Når du er klar, skal du trykke på fjernbetjeningens BACK-knap for at vende tilbage til menuen Speaker Setting (Højtalerindstilling). 10. Vælg Channel Level (Kanalniveau). Kanalniveau-menuen vises. Brug fjernbetjeningens venstre- og højreknapper til at sætte Test Tone (Testtone) til Manual (Manuel), og tryk på fjernbetjeningens OK-knap. Efter nedtællingen på skærmmenuen vil du høre en testlyd gennem venstre fronthøjtaler. 11. Sæt dig på den vigtigste lytteplads, og juster AVR-enhedens volumenkontrol, indtil testlyden er moderat høj. Notér dig, hvor højt test-lyden lyder gennem den første højtaler. Tryk på fjernbetjeningens ned-tast for at afspille test-lyden gennem hver af dit systems højtalere efter tur, og notér dig lydniveauet af lyden over hver højtaler. 12. efterhånden som du gennemgår højtalerne med test-lyden skal du bruge fjernbetjeningens venstre- og højretaster til at justere volumenet af kanalerne, indtil de alle sammen afspiller med samme lydstyrke. Bemærkninger om indstilling af højtalervolumen i hjemmeteatersystemer: Mens indstilling af dit systems volumenniveauer for de enkelte højtalere er helt op til din personlige smag, er her nogle idéer, der måske kan hjælpe dig: For film- og videomusikprogrammer bør dit overordnede mål være at skabe et omsluttende, realistisk lydfelt, som trækker dig ind i filmen eller musikprogrammet uden at fjerne din opmærksomhed fra det, der sker på skærmen. Ved flerkanals musikindspilninger vil nogle musikproducere skabe et lydfelt, som placerer musikerne hele vejen rundt om dig; andre vil skabe et lydfelt, der placerer musikerne foran dig med mere subtil stemning i surround-højtalere (som du ville opleve det i en koncertsal). I de fleste 5.1-kanals filmsoundtrack skal surround-højtalerne ikke have så høj en lyd eller være så aktive som fronthøjtalerne. Justering af surround-højtalerne, så de altid har lige så høj lyd som fronthøjtalerne, kunne gøre det svært at forstå dialog og vil gøre nogle lydeffekter urealistisk høje. Bemærkninger om indstilling af subwoofer-volumen: Nogle gange er den optimale subwoofer-volumenindstilling for musik for høj til film, mens den ideelle indstilling for film er for lav til musik. Når du indstiller subwoofervolumen, skal du lytte til både musik og film med meget basindhold og finde en mellemvej for lydstyrkeniveauet, som fungerer for begge dele. Hvis din subwoofer altid virker for høj eller for lav, skal du muligvis placere den et andet sted. Hvis subwooferen placeres i et hjørne, vil dens baslyd altid øges, men hvis den ikke placeres i nærheden af vægge eller hjørner, vil baslyden altid reduceres. 13. når du er færdig, skal du registrere indstillingerne i Tabel A3 i appendikset, på side 21, og derefter trykke på fjernbetjeningens SETUP-knap (Opsætningsknap) for at lukke skærmmenuerne. Yderligere opsætningsmenupunkter Du kan også justere følgende indstillinger: HDMI Set (HDMI-opsætning): Hvis du vælger ARC/CEC On (ARC/CEC til), sendes lyden fra tv'et til AVR-enheden via HDMI ARC-tilslutningen (Audio Return Channel) (som er i det HDMI-kabel, der forbinder AVR-enheden med tv'et). På den måde kan du lytte til lyden gennem AVR-enheden ved at vælge tv'et som AVR-enhedens kildeenhed, når du ser en kilde, som er tilsluttet direkte til dit tv (f.eks. en internetforbindelse). Hvis du vælger On (Til), kan kontrolinformation også kommunikeres mellem HDMI-enhederne i dit system (CEC). Audio Settings (Lydindstillinger): Ved at vælge Audio Settings (Lydindstillinger) kan du justere følgende lydindstillinger: Night Mode (Nattilstand) arbejder med specielt kodede Dolby Digital-diske eller -udsendelser, og lyden komprimeres, så lydstyrken for høje passager reduceres for at undgå at forstyrre andre, mens dialogen stadig kan forstås. Tryk på venstre/højre pileknapper for at gå gennem følgende DRC-indstillinger (Dynamic Range Control): Off (Fra): Ingen komprimering anvendes. Høje passager i programmet forbliver, som de blev indspillet. Mid (Middel): Høje passager i programmet reduceres moderat i lydstyrke. Max (Maks.): Høje passager i programmet reduceres mere i lydstyrke. Auto (Automatisk): Komprimerer automatisk lyden til en bestemt størrelse som reaktion på instruktioner, der er kodet ind i Dolby Digital-programmet. PLII Music (PLII-musik): Der findes yderligere justeringer, som giver dig mulighed for at finindstille Dolby Pro Logic II Music-surround-tilstandens ydelse til dit lytterum og din personlige smag: Panorama: Når Panorama-tilstanden er aktiveret, flyttes noget af lyden fra fronthøjtalerne til surround-højtalerne, hvilket skaber en indhyllende omslutningseffekt. Hvert tryk på venstre eller højre pileknap skifter indstillingen mellem On (Til) eller Off (Fra). Center Width (Centerbredde): Denne indstilling påvirker, hvordan sangen lyder gennem de tre fronthøjtalere. Et lavere tal fokuserer vokalinformationen stramt på centerkanalen. Højere tal (op til 7) udvider vokalområdet. Brug venstre/højre pileknap til at justere denne indstilling. Dimension: Denne indstilling påvirker dybden af surround-oplevelsen og giver dig mulighed for at flytte lyden mod den forreste eller bageste del af rummet. Indstillingen 0 er en neutral standard. + -indstillingerne flytter lyden mod det forreste af rummet, mens -indstillingerne flytter lyden mod det bageste af rummet. Brug venstre/højre pileknap til at justere den. I Audiobehandling og surroundsound på side 17 kan du finde flere oplysninger om Dolby Pro Logic II. Auto Power Control (Automatisk strømstyring): Med denne indstilling kan du indstille AVR-enheden til automatisk at gå i Standby-tilstand efter en periode med inaktivitet, så der spares strøm. De mulige indstillinger er Off (Fra) (standard), 2 timer, 4 timer og 6 timer. Speaker On/Off (Højtaler til/fra): Brug denne indstilling til at deaktivere højtalerne, når du lytter via hovedtelefonerne. 15

16 Betjening af AVR-enheden Betjening af AVR-enheden Nu, hvor du har installeret dine komponenter og gennemført en basiskonfiguration, er du klar til at begynde at nyde dit hjemmebiografsystem. Indstilling af lydstyrken Juster lydstyrken enten ved at dreje knappen Volume (Lydstyrke) på frontpanelet (med uret for at øge lydstyrken eller mod uret for at reducere lydstyrken) eller ved at trykke på lydstyrkereguleringsknapperne på fjernbetjeningen. Sådan slås lyden til og fra Tryk på Mute-knappen på fjernbetjeningen for at slå lyden fra for alle højtalere og hovedtelefonerne. En eventuel igangværende optagelse påvirkes ikke. Meddelelsen MUTE (Lyden er slået fra) vises i displayet på frontpanelet som en påmindelse. Tryk på Mute-knappen igen, eller reguler lydstyrken, for at slå lyden til igen. Aflytning med hovedtelefoner Sæt 1/4-tomme stereostikket fra et par hovedtelefoner ind i stikket Phones (Hovedtelefoner) på frontpanelet, hvis lyden udelukkende skal høres via hovedtelefonerne. Bemærk: Oplysninger om deaktivering af højtalerne under aflytning via hovedtelefoner kan findes under Yderligere opsætningsmenupunkter Speaker On/Off (Højtaler til/fra) på side 15. Valg af en kilde Du kan vælge en kilde på to forskellige måder: Tryk på kildevalgsknapperne på frontpanelet. Vælg en hvilken som helst kilde direkte ved at trykke på dens kildevalgsknap på fjernbetjeningen. AVR-enheden vælger de analoge lyd- og billedindgange, der er tilknyttet kilden, og eventuelle andre indstillinger, du har foretaget under opsætningen. De digitale lydindgange er ikke tilknyttet nogle specifikke analoge indgange. Når du har valgt en kildeenhed, kan du bruge fjernbetjeningens Audio Input Select-knap (DIGITAL) til at vælge den audioindgang (HDMI, koaksial digital, optisk digital, analog), du ønsker at lytte til. (Bemærk: Du kan ikke vælge en audio-indgang for FM/AM- og USB-knapperne.) Kildenavnet, den valgte lydindgang og surround-tilstanden bliver vist på frontpanelet. I FM Stereotilstand bruger radioen automatisk tuning, så hvert tryk på tuning op/nedknapperne scanner, indtil der findes en station med en acceptabel signalstyrke. I FM Mono-tilstand bruger radioen manuel tuning, så hvert tryk på en tuning-knap går et enkelt frekvenstrin videre. (Brug af FM Mono-tilstand kan muligvis forbedre modtagelsen af svagere stationer). Forudindstillede stationer I alt 30 stationer (AM og FM tilsammen) kan gemmes som forudindstillinger. Når den ønskede station er fundet, skal du trykke på hukommelsesknappen, så blinker forudindstillingsnummeret på meddelelsesdisplayet på frontpanelet. Brug fjernbetjeningens talknapper til at indtaste det ønskede forudindstillingsnummer. Du kan tune til en forudindstillet station ved at trykke på op/ned-knapperne for forudindstillinger eller indtaste forudindstillingsnummeret ved hjælp af fjernbetjeningens talknapper. Aflytning af medier på en USB-enhed Din AVR-enhed er kompatibel med USB 2.0- eller USB 1.1-medier i FAT 16- eller FAT 32-filformatet og er kompatibel med følgende MP3- og WMA-medier: MP3: Bithastigheder mellem 96 og 320 kbps. Faste bithastigheder på 44,1 khz sampling anbefales. Variable bithastigheder (VBR) kan afspilles, men afspilningstiden bliver muligvis ikke vist korrekt. Filer skal have et.mp3 -filtypenavn. WMA: Bithastigheder på 64 kbps eller højere. BEMÆRK: Bithastigheder på 80 kbps og 256 kbps er ikke kompatible. Filer skal have et.wma -filtypenavn. Maksimalt mapper og filer kan understøttes. Afspilning af filer på en USB-enhed 1. Sæt USB-enheden i USB-porten på AVR-enhedens frontpanel. VIGTIGT: Undlad at tilslutte en personlig computer eller en ekstern enhed til USB-porten. USB-hubs understøttes ikke. 2. Vælg USB som kildeenheden. USB vises på frontpaneldisplayet, og når AVR-enheden har indlæst indholdet i den aktuelle mappe, vises USB-afspilningsskærmbilledet på skærmmenuen. Filtype Afspilningstilstand Gentagelsestilstand Tip til fejlfinding af video Hvis der ikke er noget billede: Kontrollér valg af kilde. Kontrollér alle tilslutninger for at se, om der er en løs eller forkert tilslutning. Kontrollér valg af video-indgang på tv'et/skærmenheden. Yderligere tip til fejlfinding af HDMI-tilslutninger Sluk alle enheder (inkl. tv'et, AVR-enheden og alle kildekomponenter). Fjern alle HDMI-kabler, idet du starter med kablet mellem AVR-enheden og tv'et og fortsætter med kablerne mellem AVR-enheden og hver enkelt kildeenhed. Tilslut omhyggeligt kablerne fra kildeenhederne til AVR-enheden igen. Tilslut kablet fra AVR-enheden til tv'et til sidst. Tænd enhederne i denne rækkefølge: tv, AVR-enhed, kildeenheder. BEMÆRK: Afhængig af de involverede komponenter, kan kompleksiteten ved den nødvendige kommunikation mellem HDMI-komponenter medføre forsinkelser på op til et minut ved udførelse af nogle handlinger som f.eks. skift af indgang eller skift mellem SD- og HD-kanaler. Aflytning af FM- og AM-radio Vælg AM/FM-kilden. Brug tuning op/ned-knapperne til at søge efter en station, som bliver vist på frontpaneldisplayet og tv-skærmen. Sangtitel Albumtitel Datahastighed Forløbet tid Kunstnernavn Brug fjernbetjeningens transportkontrolknapper til styring af afspilningen. Du kan se indholdet i den aktuelle mappe ved at trykke på fjernbetjeningens BACK-knap. USB-mappeskærmbilledet vises på skærmmenuen i 20 sekunder. Brug fjernbetjeningens op-, ned- og OK-knap til at markere og vælge numre. VIGTIGT: For at undgå skader eller funktionsfejl skal du trykke på transportkontrolknappen ( ) (stop-knap) på fjernbetjeningen, inden du fjerner USB-enheden fra AVR-enhedens USB-port. 16

17 Betjening af AVR-enheden, fortsat, og Avancerede funktioner Valg af surround-tilstand Valg af en surround-tilstand kan være lige så enkelt eller sofistikeret som dit individuelle system og din personlige smag. Du skal endelig eksperimentere, og du finder måske et par favoritter til bestemte kilder eller programtyper. Du kan finde flere oplysninger om surround-tilstande i Audiobehandling og surroundsound nedenfor. Tryk på knapperne til valg af surround-tilstand for at vælge en surround-tilstand. Med hvert tryk går du videre til den næste tilgængelige surround-tilstand. Digitale surroundsound-tilstande, f.eks. Dolby Digital- og DTS-systemer, er kun tilgængelige med særligt kodede programmer, f.eks. dem der er tilgængelige via HDTV-, dvd- og Blu-ray Disc-medier og digitalt kabel- eller satellit-tv. Andre surround-tilstande, f.eks. Dolby Pro Logic II, kan bruges med digitale eller analoge signaler for at skabe en anden surround-oplevelse eller for at bruge et andet antal højtalere. Valg af surround-tilstand afhænger af antallet af højtalere i dit system, de programmer, du ser eller lytter til, og din personlige smag. Avancerede funktioner En stor del af den justering og konfiguration, din AVR-enhed kræver, klares automatisk, og du skal ikke selv foretage dig ret meget. Du kan også tilpasse din AVR-enhed, så den passer til dit system og dine præferencer. I dette afsnit beskriver vi nogle af de mere avancerede justeringer, du kan foretage. Audiobehandling og surroundsound Lydsignaler kan kodes i en række forskellige formater, som påvirker ikke kun lydens kvalitet, men også antallet af højtalerkanaler og surround-tilstanden. Du kan muligvis også manuelt vælge en anden surround-tilstand. Analoge lydsignaler Analoge lydsignaler består normalt af to kanaler venstre og højre. Din AVR-enhed tilbyder flere forskellige muligheder for analog afspilning: Stereo: Når du ønsker konventionel 2-kanals afspilning, skal du trykke på STEREOknappen. Lyden kommer fra venstre og højre fronthøjtalere. 5-kanals stereo: Når du vil høre stereolyd fra alle systemets højtalere (f.eks. ved en fest), skal du vælge 5CH STEREO (5-kanals stereo) ved hjælp af knapperne til valg af surround-tilstand. Derved afspilles signalet i venstre kanal gennem den venstre fronthøjtaler og venstre surround-højtaler, signalet i højre kanal gennem den højre fronthøjtaler og højre surround-højtaler og et samlet monosignal gennem centerhøjtaleren. Analoge surround-tilstande: Din AVR-enhed kan behandle 2-kanals lydsignaler, så den frembringer flerkanals surroundsound, selvom der ikke er surroundsound kodet ind i indspilningen. Blandt de tilgængelige tilstande er tilstandene Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic, DTS Neo: 6, Theater (Teater), Hall (Sal), Stadium (Stadion), Club (Klub) og Arena. Brug knapperne til valg af surround-tilstand til at vælge en af disse tilstande. I Tabel A5 i appendikset, på side 25, kan du finde korte forklaringer af hver af disse surround-tilstande. Digitale lydsignaler Digitale lydsignaler tilbyder større fleksibilitet og kapacitet end analoge signaler og tillader indkodning af op til 5.1-kanaler med diskret kanalinformation direkte i signalet. Resultatet er forbedret lydkvalitet og forbløffende retningsvirkning, idet hver enkelt kanals information overføres uafhængigt af de andre kanaler. Indspilninger i høje opløsninger giver en utrolig forvrængningsfri lyd, især i de høje frekvenser. Digitale surroundsound-formater omfatter Dolby Digital 2.0 (kun to kanaler), Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX (6.1), Dolby Digital Plus (7.1), Dolby TrueHD (7.1), DTS- HD High-Resolution Audio (7.1), DTS-HD Master Audio (7.1), DTS 5.1, DTS 96/24 (5.1), 2-kanals PCM-tilstande i 44,1 khz, 48 khz, 88,1 khz, 96 khz eller 176,4 khz og 5.1- eller 7.1-flerkanals PCM. (Din AVR-enhed downmixer den diskrete surroundreturkanalinformation i 6.1-kanals og 7.1-kanals indspilninger ind i dit systems venstre og højre surround-kanaler). Valg af surround-tilstand Valg af surround-tilstand afhænger af formatet for det indgående lydsignal samt af din personlige smag. Selvom det aldrig vil ske, at alle AVR-enhedens surround-tilstande er tilgængelige, angiver tabellen nedenfor, hvilke surround-tilstande der er tilgængelige for en given indgang. Indgangssignalformat Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital (7.1-kanal/5.1-kanal) Dolby Digital (2.0-kanals) DTS HD Master Audio, DTS, DTS 96/24 PCM (2-kanals), Analog (2-kanals) MP3/WMA Tilgængelige surround-tilstande Tilsvarende Dolby True HD- eller Dolby Digitaltilstand (Theater (Teater), Hall (Sal), Stadium (Stadion), Club (Klub), Arena og 5-Ch Stereo (5-kanals stereo) er også tilgængelige for 5.1-kanals programmer) Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic Tilsvarende DTS-tilstand (Theater (Teater), Hall (Sal), Stadium (Stadion), Club (Klub), Arena og 5-Ch Stereo (5-kanals stereo) er også tilgængelige for 5.1-kanals programmer) Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, Theater (Teater), Hall (Sal), Stadium (Stadion), Club (Klub), Arena, 5-Ch Stereo (5-kanals stereo) Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Game, Dolby Pro Logic, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, Theater (Teater), Hall (Sal), Stadium (Stadion), Club (Klub), Arena, 5-Ch Stereo (5-kanals stereo) Hvis du er i tvivl, kan du finde oplysninger om de tilgængelige surround-tilstande i informationen om udsendelsen eller på omslaget til din disk. Normalt er mindre vigtige afsnit på en disk, f.eks. forfilm, ekstramateriale eller diskmenuen, kun tilgængelige i Dolby Digital 2.0 (2-kanals) eller PCM 2-kanals tilstand. Kig efter et afsnit om lydopsætning i diskmenuen. Kontrollér også, at din afspillers lydudgang er sat til den originale bitstream i stedet for 2-kanals PCM. Stop afspilningen, og kontrollér afspillerens udgangsindstilling. Justering af kanalernes lydstyrke Ud over at bruge AVR-enhedens indbyggede teststøj til at konfigurere AVR-enheden til dine højtalere som forklaret under Konfiguration af AVR-enheden til højtalerne kan du også justere lydstyrken for en hvilken som helst kanal når som helst for at kompensere for individuelle programkilder eller din personlige smag. 1. tryk på fjernbetjeningens kanalniveauknap. Meddelelsesdisplayet viser lydstyrkeniveauet for venstre kanal. 2. brug fjernbetjeningens op- og nedknapper til at få vist den kanal, du vil justere. 3. brug fjernbetjeningens venstre- og højreknapper til justering af kanalens lydstyrke. Tryk på BACK-knappen, når du er færdig. Optagelse To-kanals analoge lydsignaler, samt composite video-signaler, er normalt tilgængelige for de relevante optagelsesudgangsstik. For at lave en optagelse skal du tilslutte din lyd- eller videooptager til de relevante AVR-udgangsstik som beskrevet i afsnittet Sådan foretages tilslutninger, sætte et tomt medie i optageren og sørge for, at optageren er tændt og optager, mens kilden afspiller. I vejledningen til optagelsesenheden kan du finde komplette oplysninger om at lave optagelser. BEMÆRKNINGER: 1. AVR-enheden konverterer ikke digitale signaler til analoge. Kun enheder, der er tilsluttet de analoge lyd- og composite video-indgange, kan optages. 2. HDMI-videokilder er ikke tilgængelige til optagelse. 3. Sørg for, at du kender eventuelle copyrightbegrænsninger for det materiale, du optager. Uautoriseret kopiering af copyrightbeskyttet materiale er forbudt i henhold til lovgivningen. 17

18 Avancerede funktioner, fortsat Sleeptimer Sleeptimeren sætter AVR-enheden til at spille i op til 90 minutter og slukker derefter automatisk enheden. Tryk på Sleep-knappen på fjernbetjeningen, så vises tidsrummet indtil slukning på meddelelsesdisplayet på frontpanelet. Tilgængelige indstillinger er 30 min., 60 min., 90 min. og OFF (Fra). Når sleeptimeren er indstillet, vises et lille halvmåneformet ikon på frontpaneldisplayet. Hvis du trykker på Sleep-knappen, når timeren er indstillet, vises den resterende spilletid. Tryk på Sleep-knappen igen for at ændre spilletiden. Nulstilling af processor Hvis AVR-enheden opfører sig uforudsigeligt efter en spændingsbølge, skal du først slukke på tænd/sluk-knappen på frontpanelet og derefter tage strømkablet ud i mindst 3 minutter. Sæt strømkablet i igen, og tænd AVR-enheden. Hvis dette ikke hjælper, skal du nulstille AVR-enhedens processor som beskrevet nedenfor. BEMÆRK: Nulstilling af processoren sletter alle brugerkonfigurationer, herunder højtalerog niveauindstillinger, og tunerforudindstillinger. Efter en nulstilling skal du indtaste alle disse indstillinger igen i henhold til dine noter i arbejdsarkene i appendikset. Sådan nulstilles AVR-enhedens processor: 1. tryk på knappen On/Standby (Tændt/Standby) på frontpanelet for at sætte enheden i standby-tilstand (standbyindikatoren lyser gult). 2. tryk på Standby- og Memory/Folder-knapperne (Hukommelses-/mappeknapperne), og hold dem nede, indtil meddelelsen RESET (Nulstil) vises på meddelelsesdisplayet på frontpanelet. 3. tryk på Memory/Folder-knappen (Hukommelses-/mappeknappen) igen for at nulstille AVR-enhedens processor. Hvis AVR-enheden ikke fungerer korrekt efter nulstilling af processoren, skal du kontakte et autoriseret Harman Kardon-servicecenter for at få hjælp. Du kan finde det nærmeste autoriserede servicecenter på vores websted på Hukommelse Hvis stikket til AVR-enheden tages ud, eller der opstår en strømafbrydelse, bevares dine brugerindstillinger i op til to uger. 18

19 Fejlfinding Fejlfinding Symptom Årsag Løsning Enheden virker ikke, når tænd/sluk-knappen tændes Ingen strøm Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet en fungerende stikkontakt Kontrollér, om der er tændt for stikkontakten Meddelelsesdisplayet på frontpanelet lyser, men der er hverken lyd eller billede Ingen lyd fra højtalerne Ingen lyd fra højtalerne; meddelelsen PROTECT (Beskyt) vises på meddelelsesdisplayet Ingen lyd fra center- eller surround-højtalere Enheden reagerer ikke på fjernbetjeningskommandoer Diskontinuerlig indgangstilslutning Mute-funktionen er aktiveret Der er skruet ned for lyden Højtalerne er sat til Off (Fra) i menuen System Setup (Systemopsætning) Forstærkeren er i beskyttelsestilstand grundet en mulig kortslutning Forstærkeren er i beskyttelsestilstand grundet interne problemer Forkert surround-tilstand Programmaterialet er monofonisk Forkert højtalerkonfiguration Programmaterialet er stereo Svage batterier i fjernbetjeningen AVR-enheden er ikke valgt Fjernbetjeningssensoren er blokeret Kontrollér, at alle indgangs- og højtalertilslutninger er foretaget korrekt Tryk på Mute-knappen Skru op for lyden Sæt højtalerne til On (Til) i menuen System Setup (Systemopsætning). Under Yderligere opsætningsmenupunkter: Speaker On/Off (Højtaler til/ fra) på side 15 kan du finde flere oplysninger. Kontrollér alle højtalerledninger ved tilslutninger til højtalere og AVR-enheden for krydsede ledninger Kontakt dit lokale Harman Kardon-servicecenter Vælg en anden surround-tilstand end stereo Monoprogrammer indeholder ikke surround-information Kontrollér højtalerkonfigurationen i opsætningsmenuen Surround-dekoderen kan muligvis ikke skabe centereller surround-kanalinformation fra ikke-kodede stereoprogrammer Skift batterier i fjernbetjeningen Tryk på Setup- (Opsætnings-) eller AVR-knappen Kontrollér, at der ikke er forhindringer mellem AVRenhedens fjernbetjeningssensor på frontpanelet og fjernbetjeningen Periodisk summen i tuner Lokal interferens Flyt AVR-enheden eller antennen væk fra computere, lysstofrør, motorer eller andre elektriske apparater Yderligere oplysninger om fejlfinding af mulige problemer med din AVR-enhed og installationsrelaterede problemer kan findes på listen med Ofte stillede spørgsmål, som findes i produktsupportsektionen på vores websted: 19

20 Specifikationer Specifikationer Lydafsnit Flerkanals ydelse: Indgangsfølsomhed/impedans: Signal-støj-forhold (IHF-A): Adskillelse af tilstødende kanaler i surround-system: Frekvensområde: Høj spidsstrømsformåen (HCC): FM-tunerafsnit Frekvensområde: Brugbar følsomhed IHF: Signal-støj-forhold (mono/stereo): 75 W pr. kanal, to kanaler 6 ohm, 20 Hz - 20 khz, <0,1 % THD; 100 W pr. kanal, to kanaler 6 ohm, <1 khz, 1 % THD 200 mv/47 kohm 95 db Dolby Pro Logic/PLII: 40 db Dolby Digital: 55dB DTS: 55 db 10 Hz khz ±25 ampere 87,5-108,0 MHz 1,3 µv/13,2 dbf 65 db/62 db Forvrængning (mono/stereo): 0,2 %/0,3 % Stereoadskillelse: Billedafvisning: IF-afvisning: 35 1 khz 80 db 80 db Skærmafsnit Tv-format: NTSC (AVR 700); PAL (AVR 70/AVR 70C) Indgangsniveau/impedans: Udgangsniveau/impedans: Skærmfrekvensområde (composite video): HDMI: Generelle specifikationer 1 Vp-p/75 ohm 1 Vp-p/75 ohm 10 Hz - 8 MHz (-3 db) Med 3D og Deep Color Strømforsyningskrav: 120 V AC/60 Hz (AVR 700) 220 V AC/50 Hz (AVR 70) 230 V AC/50 Hz (AVR 70C) Strømforbrug: Dimensioner (B x H x D): Vægt <0,5 W (standby); 280 W (maksimum) 440 mm x 125 mm x 330 mm (17-5/16 x 4-5/16 x 13 ) 9,1 kg (20 lb) AM-tunerafsnit Frekvensområde: khz Signal-til-støj-forhold: 45 db Brugbar følsomhed (sløjfe): 500 µv Selektivitet (±10 khz): 30 db 20

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Audio/video-receiver Brugervejledning AVR Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 MEDFØLGENDE TILBEHØR 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 3 PLACERING

Læs mere

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-receiver. Brugervejledning

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-receiver. Brugervejledning AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Audio/video-receiver Brugervejledning AVR Indholdsfortegnelse Indledning 3 Medfølgende tilbehør 3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Placering af receiveren 3 Knapper på

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning SABRE SB35 Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning Betjeningsvejledning Introduktion Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Medfølgende dele 3 Kontroller på SABRE SB35 s toppanel

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere