Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1

2 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti 11 Produktspecifikationer devimat devimat varmemåtter anvendes hovedsageligt i forbindelse med renovering af gulve, (også kaldet tynde gulve), hvor der er krav om lav byggehøjde. Måtterne er også velegnede til standard betongulvskonstruktioner. Det er disse områder, der er omtalt i denne installationsvejledning. Ønskes yderligere information om deviheat, kan vi henvise til DEVI kompendierne. Anvendelsesområder Anvendelsesområde På trægulve med tæppe, vinyl eller parket På trægulve med klinker På betongulve med tæppe, vinyl eller parket På betongulve med klinker I åbne trægulve på strøer Max. effekt pr. m W/m W/m W/m W/m 2 80 W/m 2 Max. temp. 27ºC 27ºC 27ºC ingen 27ºC devimat specifikationer Spænding Effekt Koldkabel Max. temperatur 230 V 100 W/m 2 til 150 W/m 2 4,0 m, 1,0 mm 2 plus skærm 60ºC Tilslutning Fase - Sort Nul - Blå Jord - Skærm Isolationsværdien, for den del af gulvet der ligger over varmemåtten, må ikke overstige ca. 0,125 m 2 K/W. Typiske isolationsværdier: Tynde gulve m. klinker, linolium, vinyl m.m. Kraftige gulve m. linolium, vinyl m.m. Gulve m. parket, kork, tæpper m.m. Kraftige træfiberplader og tæpper 2 0,035 m 2 K/W 0,040 m 2 K/W 0,125 m 2 K/W 0,175 m 2 K/W

3 Generelle installations forhold Ved installation af selvklæbende devimat skal følgende forhold iagttages: 7. Varmemåtten må ikke afkortes eller udsættes for tryk- og trækbelastninger Varmemåtten må aldrig lægges dobbelt, overlappe eller krydse sig selv. Det anbefales ikke at udlægge devimat ved temperaturer lavere end ca. 5 C. 1. De viste konstruktionstegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overenstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement (p.t.byg200). Varmemåtten må kun benyttes fast oplagt og fast tilsluttet (ikke tilsluttet via stikkontakt). 10. Varmemåttens modstand og isolationsmodstand skal kontrolleres før og efter udlægning. Varmemåttens modstandsværdi skal være som angivet på måtteskiltet: %. 11. Det anbefales at tegne en udlægningsplan, som viser hvor varmemåtten, slutmuffen og samlemuffen er placeret. 12. DEVI garanterer for kabelmåttens funktionalitet og holdbarhed 10 års garanti Tilslutning af varmemåtten skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Den angivne maksimale effekt for forskellige installations- og driftforhold skal overholdes. Varmemåtten skal til enhver tid beskyttes mod fysisk overlast. Underlaget skal være rengjort og fri for skarpe genstande. Varmemåttens skærm skal jordforbindes forskriftsmæssigt. 13. Måttens net er forsynet med klæb på den ene side for at lette montering og fastgørelse af måtten til underlaget, i denne montagevejledning beskrives at gulvet skal være rengjort og primet for at opnå optimal vedhæftning til underlaget, DEVI kan dog ikke give nogen garanti for at klæbeevnen i alle tilfælde er tilstrækkelig til at fastholde måtten til underlaget i forbindelse med udstøbning, da det her er mange forhold der kan spille ind bl.a. primertype (hærdning tørretid ), rengøring, udstøbningsmasse, arbejdets udførelse og eksempelvis ru betonoverflade. 3

4 Dimensionering Dimensionering af effektbehov Installation devimat kan anvendes til total opvarmning såvel som til komfort varme i eksempelvis badeværelsesgulve. Det nødvendige effektbehov afhænger af rummets varmetab, som igen afhænger af hvor godt rummet er isoleret. Dårligt isolerede rum giver et stort varmetab, hvilket medfører stort energiforbrug og dårlig komfort. I dårligt isolerede rum bør der installeres supplerende varme. Gulvvarmen benyttes da som komfort varme. Typisk skal der i badeværelser såvel som dårligt isolerede huse installeres en relativt højere effekt. Det er altid en god ide at sørge for tilstrækkelig isolering under gulve med varme, for at reducerer varmetabet nedad. DEVI anbefaler minimum 100 mm isolering. Tabellen på side 2 skal anses som en retningslinie for at vælge den rigtige type varmemåtte. I forbindelse med trægulve, må effekten ikke overstige 100 W/m 2 effektivt gulvareal, og for øvrige gulve 150 W/m 2. devimat varmemåtter kan anvendes i forbindelse med renovering af gulve, hvor der er krav om lav byggehøjde. devimat kan endvidere udlægges på eksisterende træ- eller betongulve, såvel som i nye gulvopbygninger, herunder almindelige betongulvskonstruktioner. Varmemåtterne udlægges med klæbesiden nedad for hurtig og effektiv fastgørelse til underlaget. For at få optimal udbytte af måttens selvklæbende effekt, skal overfladen primes eller rengøres før udlægning af måtten. I forbindelse med gulve i vådrum, skal der altid monteres en fugtmembran. Denne bør placeres så højt som muligt i gulvkonstruktionen, typisk umiddelbart under fliser/klinker. Iøvrigt henvises til regulativ for vådrum. 4

5 Installation på eller under trægulve Når elvarme installeres i forbindelse med trægulve, det være sig ovenpå et eksisterende trægulv eller i et gulv pålagt træbelægning, må overfladetemperaturen på gulvet ikke overstige 27 C. Der skal således altid monteres en føler i gulvet, sådan at gulvtemperaturen kan styres. Varmemåtten skal altid indstøbes i beton eller spartelmasse. Den installerede effekt må ikke være højere end 100 W/m 2. Gulvvarmen skal være jævnt fordelt over hele gulvfladen. Ved valg af trægulve skal leverandøren af gulvbelægningen gøres opmærksom på, at der er installeret gulvvarme af hensyn til valg af eventuel limtype m.v. I øvrigt skal trægulvsproducentens anvisninger vedrørende installation af gulvvarme under trægulve altid følges. Bemærk: Der kan ved anvendelse under trægulve være krav om specielle procedurer i forbindelse med opstarten af varmeanlægget. Eksempler: - Gulvvarmesystemet skal have været i drift i minimum 3 uger. - Gulvvarmesystemet skal i en sammenhængende periode af mindst 4 døgn have kørt på max. effekt. - Før lægning af gulvet skal temperaturen være under 18 C. - Temperaturen på gulvet øges langsomt over en periode på 1 uge. Flisegulv på eksisterende trægulv Træbelægning Beton, min. 30 mm Gulvføler devimat varmemåtte Beton Isolering Fugtspærre Kapillarlag Jord Flisebelægning devimat varmemåtte Spartelmasse Gulvføler Spartelmasse Eksisterende trægulv Trægulv på beton Trægulv på eksisterende betongulv Træbelægning Støbemasse Gulvføler devimat varmemåtte Oprindeligt betongulv 5

6 Gulve på strøer Når installationen skal foretages i trægulve på strøer skal varmemåtten have en max. effekt på 100 W/m 2. Varmemåtten udlægges på kyllingenet eller lignende, der er spændt ud mellem strøerne. Nettet monteres, så der er min. 30 mm fra dette og op til gulvbelægningens underkant. Varmemåtten må ikke komme i direkte berøring med isoleringen og må ikke ligge op af træ over længere stræk. Hvor kablet skal krydse en strø, skæres et spor i denne. Sporet bør beskyttes med eksempelvis aluminiums tape. Der må kun være ét kabel i hvert spor. Træbelægning Føler devimat varmemåtte Kyllingenet eller lignende Isolering Tynde gulvkonstruktioner (renovering) devimat varmemåtter er velegnede i forbindelse med installation af elvarme i tynde gulve, da de kun har en tykkelse på 3 mm, og derfor kan monteres direkte i fliseklæberen. Klinker, parket, vinyl Beton, støbemasse, cement devireg føler Kabelstrengene på måtten er placeret meget tæt, således at uhensigtsmæssige koldzoner undgåes. Installeres systemet oven på trægulv, skal det tilsikres, at underlaget er stabilt. Iøvrigt henvises til spartelmassefabrikantens anvisninger. devimat Eks. gulv Isolering Grov beton/ kapillarlag Jord Ved installation ovenpå trægulve skal der altid benyttes en devireg termostat med gulvføler. 6

7 Der er flere forskellige metoder, der kan benyttes i forbindelse med indstøbning af varmemåtten. Der er herunder beskrevet to: 1. Kabelmåtten udlægges og fastgøres til gulvet med den selvklæbende side. Fliselim eller spartelmasse trækkes ud og afglattes over kabelmåtten med en gummispartel, således at måtten omsluttes helt. Husk at gulvet skal primes før fliselim/spartelmasse påføres. 2. Der kan, hvis underlaget kræver det, anvendes selvnivellerende spartelmasse. I så fald skal kabelmåtten fastgøres meget omhyggeligt til gulvet, da der ellers er risiko for at den vil flyde ovenpå spartelmasssen. Varmemåtten skal udlægges med jævn fordeling over hele gulvarealet og ledes udenom områder med rør, badekar og skabe m.v. Det er dog tilladt at udlægge varmemåtter under ophængte skabe, kummer m.v. Varmemåtter må ikke installeres på tværs af to eller flere rum. Garantibeviset skal udfyldes med relevante data før udlægning. Yderligere skal varmemåtten ledes udenom afløbsrør, toiletkummer og andre forhindringer, hvor genstande er fastgjort til gulvet, for ikke at bore/skrue ned i måtten på et senere tidspunkt. 7

8 Når måtten skal monteres, begynder man ved væggen og ruller kabelmåtten over til den modsatte væg. Herefter knækkes måtten (nettet klippes op). Denne procedure fortsættes indtil det areal, hvortil måtten er dimensioneret er dækket med kabelmåtten. Da varmemåtten ikke kan afkortes, skal man i forbindelse med dimensioneringen tage højde for, at den valgte måtte kan installeres i rummet. Det kan være nødvendigt at lave en rille i væggen til rør for følerkabel, koldkabel og monteringsdåse til termostat. Det er naturligvis en fordel at lave hul for termostatdåse og riller for rør, inden varmemåtten udlægges. Hvis varmemåtten er længere end selve gulvarealet, skal måtten vendes ved endevæggen. Dette gøres ved at klippe i trådnettet (IKKE KABLET) og derefter vende og placere måtten parallel med den første bane. Varmemåtten må ikke afkortes på nogen måde. Ved evt. overskydende måttelængde kan kablet løsnes fra måtten, og placeres så det ikke berører andre kabelstrenge, f.eks. helt ude ved væggen. Det er dog en fordel at undgå dette, ved at foretage en grundig beregning, inden udlægningen påbegyndes. For at tilslutte varmemåtten til termostaten er det nødvendigt at installere to rør, hvori henholdsvis koldkablet og følerkablet trækkes, før de forbindes til termostaten. 8

9 Røret, som er beregnet til føleren, skal ledes ca. 50 cm ud på gulvet og placeres således, at føleren er midt imellem to kabelstrenge. Røret skal forsegles i enden for at undgå, at der trænger beton/støbemasse ind i røret. Hvor røret til følerkablet går ud i gulvet må dette ikke bukkes mere end svarende til en radius på 6 cm. Det er vigtigt, at der vælges en støbemasse/fliseklæb der er beregnet for varmgulve, og at det forskrevne reglement overholdes. Husk at gulvet skal primes før udstøbning. Hvis der skal monteres fliser, er det muligt at påføre fliseklæber direkte ovenpå varmemåtten, forudsat at måtten bliver fuldstændig omgivet af fliseklæb. 9

10 Det er vigtigt at leverandørens anbefaling følges nøje, for at sikre at spartelmassen/fliseklæber/betonen er fuldstændig tør inden varmen tilsluttes. Tørretiden for beton er ca. 30 dage og ca. 7 dage for spartelmasse/fliseklæb. Garanti Det er vigtigt, at GARANTIBEVISET er udfyldt korrekt efter installationen. Garantibeviset skal gemmes og bruges i forbindelse med evt. fejl. Garantien gælder som beskrevet på side 11, og kun såfremt garantibeviset udfyldes korrekt. Styring/regulering Den optimale temperaturstyring af deviheat opnås ved brug af devireg termostater. Termostaterne sikrer en hurtig og effektiv regulering og er samtidig med til at forbedre både økonomi og komfort. devimat skal termostatreguleres med gulvføler. Max. tilladte temperatur under et trægulv udlagt direkte på beton er 27ºC. devireg 233 deviheat 550 Termostat Indmuringsdåse Udvendig underlag Dåse til gipsvæg devireg 233 LK LK LK deviheat

11 DEVI Garantien: De har købt et deviheat system, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. deviheat er en komplet varmeløsning med deviflex varmekabler eller devimat varmemåtter, devireg termostater samt devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres deviheat system, er vi hos DEVI, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de almindelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivnings-bestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: DEVI yder 10 års garanti på deviflex varmekabler og devimat varmemåtter og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for DEVI eller en autoriseret DEVI-forhandler. DEVI forpligter sig til gratis at reparere eller levere en ny enhed til kunden. I tilfælde af fejlbehæftede devireg termostater forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gælder kun for tilslutninger, der er foretaget af autoriserede el-installatører samt installationer der er udført i overens-stemmelse med installations-vejledningen, og gælder ikke ved fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. DEVI vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning. Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden af installationsvejledningen. 11

12 Navn: Garantibevis Der ydes hermed DEVI Garanti til: Telefon: Adresse: Post nr./by: Bemærk venligst! DEVI Garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt udfyldes. Se øvrige betingelser på bagsiden. Måtteudlægningsentreprenør: Dato for måtteudlægning: Elektriske installationer udført af: Dato for installation: Måttelængde: Watt : Artikkelnummer: Modstandsværdi: Anvendelse: Betongulv Fliser Parket Trægulv Vinyl Tæppe Leverandørens stempel: Garantibeviset skal opbevares af køber DEVI A/S Ulvehavevej 61 DK-7100 Vejle Tel Fax

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat

Komfortvarme 2007. DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Intelligent heating. www.devi.dk. devimat Intelligent heating devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat DEVI Varmekabel kompendium, del 1: Komfortvarme 2007 www.devi.dk * 3 Generel information gulvvarme Installation

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 06 2008 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... 3 10 gode råd om gulvvarme... 3 Generelt...

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK

Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Vådrumskonstruktioner for keramiske fliser og natursten i bolig og let erhverv Januar 2010 DK Optimal sikkerhed med mira CE certificerede systemer til vådrumstætning

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere