når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1"

Transkript

1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet ved at trække i ledningen for ikke at beskadige det, og for at undgå enhver risiko for uheld. n Tilslut ikke andre apparater til den samme stikkontakt ved hjælp af adaptere for at undgå elektrisk overbelastning, som kan beskadige apparatet eller føre til uheld. Brug kun en forlængerledning efter at have kontrolleret, at den er i god stand. n Af hensyn til din sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter: - Direktivet om lavspænding - Elektromagnetisk kompatibilitet - Miljøbeskyttelse - Materialer i kontakt med fødevarer n Brug ikke tilbehør med forskellig funktion samtidigt. n Kontroller, at apparatet er korrekt samlet, før det tilsluttes. n Afbryd altid apparatet fra stikkontakten, hvis det efterlades uden opsyn, og før montering, afmontering eller rengøring, eller hvis der er en strømafbrydelse. n Rør aldrig ved delene (knive...), når de er i bevægelse. n Vær forsigtig ved håndtering af de skarpe knive (B2, B3, E2) i hakkerne og kniven på blenderfoden (B), når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 n El-ledningen må aldrig befinde sig i nærheden af, eller i kontakt med de varme dele på apparatet, tæt på en varmekilde eller på et skarpt hjørne. n Lad ikke langt hår, tørklæder, slips og lignende hænge ned over apparatet eller tilbehøret, når det er i brug. n Hvis apparatet "blokerer" under brugen, skal du standse det, tage stikket ud og kontrollere, at det anvendte tilbehør ikke er tilstoppet. I så tilfælde fjernes de fastklemte fødevarer; pas på knivene. n Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning for at forhindre overhedning. I tilfælde af overhedning vil apparatet blive slukket. Afbryd apparatet fra stikkontakten og lad det køle af i ca. 20 minutter, hvorefter du kan genoptage brugen. n Stop apparatet og afbryd det fra stikkontakten, før du udskifter tilbehør eller rører ved dele, som er i bevægelse, når apparatet kører. FORHOLDSREGLER VED BRUG n Rør ikke ved piskerisene eller knivene på blenderfoden, når apparatet er tilsluttet, og indfør ikke nogen form for genstande (kniv, gaffel, ske, osv.) i åbningerne for ikke at komme til skade, forårsage uheld for andre eller beskadige apparatet. Du må kun benytte en spatel, når apparatet ikke kører. n For at undgå at beskadige apparatet og dets tilbehør må de aldrig anbringes i en fryser, i en traditionel ovn eller i en mikrobølgeovn. n Apparatet og dets tilbehør er beregnet til tilberedning af fødevarer. Det må ikke bruges til at blende andre produkter. IBRUGTAGNING Før første brug tages tilbehøret ud af emballagen og vaskes i varmt vand. Tør det omhyggeligt. Det er vigtigt at sørge for, at bordpladen er ren. Læg fødevarerne i bægeret eller i en beholder, som er tilstrækkeligt høj til at undgå sprøjt.

2 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page43 Fyld ikke bægeret mere end 800 ml for at undgå sprøjt. 1. Blenderfod: fig. 2 til Montering n Indsæt blenderhovedet (B2) eller hovedet til knust is (B3) (afhængigt af modellen) i "beskyttelseshætten" (B4) Fig. 2 n Skru foden (B1) fast i hovedet, sørg for, at den er skruet helt i bund. n Skru blenderfoden (B) fast på motorblokken (A), sørg for, at den er skruet helt i bund, og tilslut derpå apparatet. Fig. 3 og Brug n Stik blenderfoden (B) halvt ned i beholderen Fig. 5 og tryk på startknappen (A3) efter at have valgt hastighed 1 ved hjælp af knappen A2. n Øg gradvist hastigheden, hvis det er nødvendigt, mens du trykker på knappen A3. n Apparatet er udstyret med en Turbo-knap; hvis du trykker på knappen (A4), får du straks fuld styrke Fig. 6. n Stik blenderfoden (B) ned i tilberedningen, før du starter apparatet, for at undgå sprøjt Fig. 7. n Når du blender varme retter direkte i en beholder, f.eks. en kasserolle, skal du først tage denne væk fra varmekilden Fig. 8. n Tilberedningen skal dække mindst den nederste del af blenderfoden for at garantere effektiv blendning. VIGTIGT: Lad ikke apparatet køre uden indhold i en beholder. n Det er ikke nødvendigt at bevæge blenderfoden i tilberedningen for at øge effektiviteten. Hold den halvt nede og i midten af beholderen. n Slip knappen (A4) eller (A3), før du tager blenderfoden (B1) op af tilberedningen, for at undgå sprøjt Fig. 9. Praktiske råd Ved tilberedning af frugt tages stenene først ud, og frugten skæres i stykker. Brug ikke blenderhovedet (B2) med hårde fødevarer såsom isterninger, sukker, kaffebønner, kornprodukter og chokolade. Brug hovedet til knust is (B3) for at lave tilberedninger med knust is (afhængigt af modellen) Afmontering n Afbryd apparatet fra stikkontakten. n Skru først blenderfoden af og derpå hovedet ved hjælp af beskyttelseshætten Fig Dobbelt piskeris (D) (afhængigt af modellen): Fig Montering n Saml det dobbelte piskeris (D2) med fastgørelsesdelen (D1). n Anbring fastgørelsesdelen (D1) på motorblokken (A1). n Skru den helt i bund Fig Brug n Stik det dobbelte piskeris ned i beholderen og start apparatet ved hjælp af knappen (A3) efter at have valgt hastighed 1 med knappen A2. n Stik det dobbelte piskeris (D2) ned i tilberedningen, før du starter apparatet, for at undgå sprøjt Fig

3 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page44 n Øg gradvist hastigheden i takt med, at tilberedningen bliver tykkere, mens du holder knappen A3 nedtrykket. n Apparatet er udstyret med en Turbo-knap; hvis du trykker på knappen (A4), får du straks fuld styrke Fig. 12. Bemærk: Brug ikke det dobbelte piskeris i mere end 3 minutter. 2.3 Afmontering n Stands apparatet, før du tager piskerisene op af tilberedningen (for at undgå sprøjt) n Afbryd apparatet fra stikkontakten. n Skru fastgørelsesdelen (D1) af, og fjern piskerisene (D2) Fig. 13. BEMÆRK: Alle dele og tilbehør til stavblenderen kan vaskes i opvaskemaskinen undtagen motorblokken (A1), fastgørelsesdelen (D1), hovederne (B2 og B3) og blenderfoden (B1), som du kan rengøre ved at skylle den under vandhanen. Afbryd apparatet fra strømforsyningen før al rengøring. Brug ikke slibende svampe eller genstande, der indeholder metalliske dele. Nedsænk aldrig motorblokken (A1) i vand! Tør den af med en tør eller hårdt opvredet klud. Hvis tilbehøret bliver misfarvet af fødevarerne (gulerødder, appelsiner, osv.), kan det aftørres med en klud vædet med madolie og derefter rengøres på sædvanlig vis. Håndter kniven/knivene med forsigtighed; de er ekstremt skarpe. 3. Minihakker 150 ml (E) (fås som tilbehør): Fig Montering n Anbring kniven (E2) på skålens akse (E1) Fig Brug n Læg fødevarerne i skålen (E1), sæt underlåget (E3) på, og derpå låget (E4). n Sæt motorblokken (A) oven på minihakkeren (E) og tryk på startknappen (A3 eller A4) Fig. 15. n Tag fødevarerne ud efter brug. 3.3 Afmontering n Fjern motorblokken (A1), låget (E4) og underlåget (E3). n Fjern kniven (E2) ved at holde den i plastikdelen. Lad ikke dette tilbehør køre uden indhold eller i mere end 10 sekunder. RENGØRING 44 VIGTIGT: knivene er meget skarpe. n Afbryd altid apparatet før rengøring. n Apparatet, el-ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller nogen form for væske. n Vask aldrig motorblokken (A), fastgørelsesdelen (D1), blenderfoden (B1), hovederne (B2 og B3) eller låget til minihakkeren (E4) i opvaskemaskinen Fig. 17.

4 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page45 n Motorblokken må aldrig nedsænkes i vand eller skylles under rindende vand. Rengør den med en fugtig svamp Fig. 18. n De dobbelte piskeris (D2) (med risene vendt opad), bægeret (C), kniven (E2), underlåget (E3) og skålen til minihakkeren (E1) kan vaskes i opvaskemaskinen Fig. 19. n Det anbefales at rengøre blenderfoden hurtigt efter hver brug. Hvis plastdelene bliver misfarvede af f.eks. gulerødder, kan du gnide dem med en klud, der er dyppet i madolie. Rengør derefter apparatet på sædvanlig vis. Praktisk råd: for at rengøre blenderfoden (B1) og hovedet kan du lade apparatet køre i nogle sekunder i varmt sæbevand, og derefter afmontere hovedet og skylle det under rindende vand. OPSKRIFTER Blenderfod (B): Blenderhoved (B2) Suppe 500 g kartofler, 400 g gulerødder, 1 porre, salt, peber, 1,8 l vand. Damp grøntsagerne i 10 minutter. Blend grøntsagerne i 45 sekunder med 1,8 liter vand. Hastighed 3 til 5. Mayonnaise: Læg 1 æg, 1 spiseskefuld sennep, 1 spiseskefuld vinaigre, salt, peber, 25 cl olie i bægeret på 800 ml Blend i 20 sekunder. Hastighed 5. Hoved til knust is (afhængigt af modellen) (B3) Knust is: Sæt filterkurven (C2) på bægeret på 800 ml (C1), læg højst 3 isterninger i filteret og knus ved hastighed 5. Gentag handlingen indtil den ønskede mængde. Pisker (afhængigt af modellen) (D): Piskede æggehvider. 4 æggehvider på 3 minutter. Turbo-hastighed. Minihakker 150 ml (fås som tilbehør) (E): Med dette tilbehør kan du hakke: Hvidløg, krydderurter, løg. 70 g oksekød skåret i terninger på 1 cm x 1 cm x 1 cm på 3 sekunder. Turbo-hastighed. HVAD GØR JEG, HVIS APPARATET IKKE VIRKER? Kontroller: At apparatet er tilsluttet lysnettet. At el-ledningen er i god stand. Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning for at forhindre overhedning. I tilfælde af overhedning vil apparatet blive slukket. I så tilfælde skal apparatet køle af i ca. 20 minutter, hvorefter du kan benytte det igen. Virker apparatet stadig ikke? Henvend dig til et godkendt servicecenter (se listen i servicehåndbogen). 45

5 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page46 TILBEHØR Følgende tilbehør kan købes hos forhandleren eller på et autoriseret servicecenter (se listen i servicehåndbogen): Minihakker 150 ml: Ref. XJ Dobbelt piskeris: Ref. XJ Hoved og filter til knust is: Ref.XJ711D10 Bemærk: for at bestille et tilbehør skal du bruge denne vejledning eller opgive typekode for apparatet; denne kan ses på motorblokken: (KZ50). GENVINDING Bortskaffelse af emballagemateriale og apparat. Emballagen indeholder udelukkende materialer, som ikke er miljøfarlige, og den kan bortskaffes i henhold til de gældende regler for genvinding. Vedrørende kassering af tilbehøret bedes du henvende dig til renovationsvæsenet i din kommune. BORTSKAFFELSE AF BRUGT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR Dette apparat er beregnet til at holde i mange år. Men den dag, du beslutter dig for at udskifte det, må du ikke smide det ud sammen med det almindelige husholdningsaffald. Det skal afleveres på et specialiseret indsamlingscenter for genbrug, som kommunen stiller til rådighed (eller eventuelt på en affaldsplads). Vær med til at værne om miljøet! Apparatet indeholder mange værdifulde eller genanvendelige materialer. Bortskaf det på en genbrugsplads, så apparatet bliver affaldshåndteret korrekt. 46

6 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page47 KRUPS INTERNATIONAL BEGRÆNSET GARANTI : Dette produkt repareres af KRUPS under og efter garantiperioden. Garantien Dette produkt garanteres af KRUPS (virksomhedens adresse og kontaktoplysninger er inkluderet på landelisten for KRUPS internationale garanti) mod produktionsfejl i materialer og håndværksmæssig udførelse indenfor en periode på 2 år med start fra den oprindelige købsdato i de lande, der er medtaget på landelisten på den sidste side af brugervejledningen,. Den internationale producentgaranti fra KRUPS er en ekstra fordel for forbrugerne og påvirker ikke deres lovmæssige rettigheder. Den internationale producentgaranti omfatter alle udgifter i forbindelse med genopretning af det dokumenteret defekte produkt, så det opfylder de oprindelige specifikationer ved hjælp af reparation eller udskiftning af alle defekte dele samt den nødvendige arbejdskraft. KRUPS kan vælge at tilbyde et erstatningsprodukt i stedet for at reparere et defekt produkt. KRUPSs eneste forpligtelse og din eksklusive ret i henhold til denne garanti er en sådan reparation eller et sådant erstatningsprodukt. Betingelser & undtagelser Den internationale KRUPS-garanti gælder kun inden for garantiperioden og for de lande, der er inkluderet på landelisten, og gælder kun ved fremvisning af købsdokumentation. Produktet kan indleveres direkte og personligt til et autoriseret servicecenter eller pakkes forsvarligt og returneres som registreret/anbefalet forsendelse (eller tilsvarende forsendelsesmetode) til et autoriseret KRUPS-servicecenter. Komplette adresseoplysninger for autoriserede servicecentre i de enkelte lande er angivet på KRUPSs website (www.krups.com) eller oplyses på de relevante numre, der er inkluderet på landelisten, som ved forespørgsel oplyser den relevante postadresse. KRUPS er ikke forpligtet til at reparere eller udskifte produkter, der ikke er ledsaget af gyldig købsdokumentation. Denne garanti omfatter ikke skader, der opstår som følge af misbrug, forsømmelighed, manglende overholdelse af instruktionerne fra KRUPS, anvendelse af strøm/spænding, der afviger fra specifikationerne, som er trykt på produktet, eller uautoriseret reparation af produktet. Den omfatter heller ikke normal slitage, vedligeholdelse eller udskiftning af sliddele samt følgende: - Anvendelse af forkert vand eller tilbehør - Afkalkning (al afkalkning skal udføres i overensstemmelse med brugsanvisningen) - Indtrængning af vand, støv eller insekter i produktet - Mekaniske skader, overbelastning - Skader eller dårlige resultater som følge af forkert spænding eller frekvens - Skader inklusive ild, oversvømmelse, lyn etc. - Professionel eller kommerciel anvendelse - Skader på glas eller porcelæn i produktet - Udskiftning af sliddele 47

7 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page48 Denne garanti gælder ikke for produkter, der er blevet ændret, eller ved skader, der er opstået som følge af ukorrekt brug eller vedligeholdelse, fejlagtig indpakning fra ejerens side eller fejlhåndtering hos leverandøren. Den internationale KRUPS-garanti gælder kun for produkter, der er købt i et af de angivne lande, og som er anvendt til husholdningsbrug i et af de lande, der er inkluderet på landelisten. Hvis et produkt er købt i ét land fra listen og efterfølgende er brugt i et andet land fra listen: a) Den internationale KRUPS-garanti gælder ikke, hvis det købte produkt ikke overholder lokale standarder, herunder spænding, frekvens, strømstik eller andre lokale specifikationer b) Reparationsprocessen for produkter, der er købt uden for brugslandets grænser, kan være længere, hvis produktet ikke er solgt lokalt af KRUPS c) Ved tilfælde, hvor produktet ikke kan repareres i det nye land, er den internationale KRUPS-garanti begrænset til udskiftning med et lignende produkt eller et alternativt produkt til en tilsvarende pris, hvor det er muligt. Lovmæssige forbrugerrettigheder Denne internationale KRUPS-garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige rettigheder, disse rettigheder kan ikke begrænses, ansvarsfraskrivelse er ikke mulig og garantien påvirker heller ikke forbrugerens rettigheder i forhold til den forhandler, som produktet er købt fra. Denne garanti giver forbrugeren specifikke juridiske rettigheder, og forbrugeren kan også have andre juridiske rettigheder, der varierer fra stat til stat og fra land til land. Forbrugeren kan påkalde disse rettigheder efter eget skøn. Yderligere oplysninger Ekstraudstyr, sliddele og slutbrugerreservedele kan købes, hvis de er tilgængelige lokalt, som beskrevet på KRUPS-websitet. 48

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere