LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 und überwacht DIN EN DIN EN MONTAGEVEJLEDNING VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr GARANTI NR.: STAUFIX FKA Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning -højvandslukker til spildevand med og uden fækalier. Kære kunde Før De tager denne Staufix FKA højvandssikring i brug, skal De læse denne vejledning grundigt. Kontroller venligst straks: at varen er intakt ved modtagelse. at garanti nr. er påsat kontrolboksen. Produktfordele: Til fækalieholdigt og fækaliefrit spildevand. Nem installation i gennegående rørledninger. Driftssikker også ved strømudfald. Ved opstuvning lukkes den automatisk. Nem montering af reservedele. Indbygget højvandslukke til manuel betjening under byggefase. Mulighed for udbygning til Pumpfix F (højvandssikring med pumpe). Kan leveres med display i kontrolboks (Staufix FKA Komfort) Optimal rensning af rør. Fri passage for spildevand. Nem vedligehold. LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität Til montering i gulv. Til montering på fritliggende rørledninger eller i Ø1000 mm. eksisterende brønde. FKA Højvandslukker SIDE 1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhedshenvisning... Side Sikkerhedsinstruktioner... Side 3 2. Generelt... Side Anvendelse... Side KESSEL Staufix FKA består af... Side Kontrolboxen består af... Side Før installation... Side I tiden indtil ibrugtagning er følgende indstillinger mulig... Side Indtil installeringen er fuldendt anbefaler vi følgende... Side 4 3. Generelle instruktioner for installation af højvandslukker... Side KESSEL Staufix FKA til indbygning i gulv... Side Indbygning af dæksel med valgfri overflade... Side Indbygning i gulv... Side Indbygning på fritliggende rørledning... Side Indbygninge på grundvandstryk... Side Installations eksempler... Side Indbygning med forhøjerstykke... Side 7 4. Betjenings- og vedligeholdelse... Side Inspektion... Side Vedligeholdelse... Side Montage af de to låg... Side Funktionstest i henhold til DIN EN Side Funktionstest af den optiske sonde... Side Reservedele... Side FKA til installation på fritliggende rørledninger... Side FKA til indbygning i gulv... Side Garanti... Side 12 SIDE 2

3 1. Sikkerhedshenvisning 1.1 Sikkerhedsinstruktioner Ved installation, drift, tilsyn eller reparation af anlægget skal der tages hensyn til gældende sikkerheds foranstaltninger. Anlægget indeholder elektriske spændinger og består af drejende mekaniske dele. Hvis sikkerhedsforanstaltninger ikke følges kan det føre til fysiske skader, endog dødsfald. Før ethvert arbejde på anlægget skal relæet slås fra, og stikkontakten tages ud. Det skal sikres at alle elektriske dele er i perfekt stand. Ved beskadigelse må anlægget ikke tages i brug, for konstatering af driftsikkerhed i henhold til DIN EN Vi anbefaler at indgå i en drifts- og vedligeholdelsesaftale med Deres autoriserede kloakmester. Ved truende eller igangværende opstuvning må der under ingen omstændigheder foretages reparation eller lignede på anlægget. Klapperne og håndtaget skal altid være frit bevægeligt. Note: Kontrolboksen må ikke monteres i områder med eksplotions fare. 2. Generalt 2.1 Anvendelse KESSEL Staufix FKA i henhold til DIN EN Typ 3 til fritliggende rørledninger tilsluttet spildevand, og/ eller toiletspildevand. Højvandslukkeren forhindrer tilbageløb af spildevand ved opstuvning. Den skal holdes i drifts sikker tilstand og skal til enhver tid være nemt tilgængeligt. Begge klapper står åbne, når der ikke er opstuvning. Via den optiske sonde lukkes klappen ved opstuvning. Når der ikke længere er opstuvning åbnes klappen automatisk. Ved hjælp af nød håndtaget kan rørledningen manuelt lukkes. Derudover kan man, når håndtaget sidder i neutral position ved hjælp af den manuelle klap anvende højvandslukken i byggefasen for at forhindre opstuvning og oversvømmelse. Til højvandslukken skal tilgodeses DIN EN og DIN EN KESSEL Staufix FKA består af: En grundskål med 2 klapper, en indbygnings- og vedligeholdelses vejledning. En kontrolbox. En indbygnings- og betjeningsvejledning. 2.3 Kontrolboxen består af: Motor til den motorstyrede klap og den optiske sonde. Et relæ ( strømtilslutning 230V ) med batteribox for at sikre drifts sikkerheden også ved strømudfald. 2.4 Før installation: I byggefasen er det alene grundskålen (i henhold til afsnit 3), der monteres. Sædvanligvis er det ikke muligt at montere de medfølgende elektriske dele. Derfor er det ikke muligt at fortsætte installation (i henhold til afsnit 3). Tilslut først de elektriske dele umiddelbart før anlægget tages i brug. Indtil da skal de elektriske dele opbevares tørt og rent. SIDE 3

4 2.5 I tiden indtil ibrugtagning er følgende indstillinger mulig: A: Hermetisk lukket tilstand (billede 1) Håndtaget er anbragt i position Zu Højvandslukken fungere som rørafspærring. Tilsluttede rørledninger kan derfor ikke aflede spildevandet, men er tilgengæld sikret mod opstuvning. B: I drift (billede 2) åbne klappe. Håndtaget er anbragt i position Auf Højvandslukken har ingen funktion mod opstuvning. De tilsluttede rørledninger er ikke sikret mod opstuvning. For at ændre håndtaget fra Zu til Auf skal denne klemmes forbi palen på håndtaget. C: Indstilling i byggefasen (billede 3) delvis åbne klapper. Håndtaget står i lodret stilling. Højvandslukken fungere til fækaliefrit spildevand. Tilsluttede rørledning kan aflede spildevand, og er sikret mod opstuvning. 2.6 Indtil installeringen er fuldendt anbefaler vi følgende: Hvis det er udelukket, at de tilsluttede rørledninger ikke anvendes før byggeriet er afsluttet, skal klapperne holdes lukket. (Punkt A). Hvis de tilsluttede rørledningen skal kunne anvendes under byggefasen anbefales det at lade klapperne stå delvis åbne. (Punkt C). Man skal dog være opmærksom på, at tætheden for klapperne kun er intakt, hvis der ikke ledes spildevand i rørsystemet med store affaldsstykker. A B C Billede 1. Billede 2. Billede 3. Klap tvangslukket. Klap åben. Klapper frit hængende. Kabelbeskyttelse imod rotte angreb Ledningen til motoren og sonden skal sikres imod rotter. Ledningen føres igennem kabelforskruningerne og tilspændes omkring ledningerne. Derefter føres de igennem en beskyttelsesslange for at forhindre rottebid. Til sidst tilsluttes ledningerne kontrolboxen. SIDE 4

5 3. Generelle instruktioner for installation af højvandslukker I følge DIN er det ikke tilladt, at installere højvandslukke, så alle rørledninger i huset sikres. der skal være min. et afløb, som er brugbart. Kun ved afløb som ligger under oversvømmelses niveau må installeres højvandslukke. Alle afløb som findes over oversvømmelses niveau skal føres udenom højvandslukkeren. Spildevand fra de huslige installationer foran højvandslukkeren kan max nå en højde som svarer til gade niveau. Regnvand må ikke ledes gennem højvandslukkeren. Vær opmærksom på: Installation skal foretages i henhold til DIN EN 12056! Derudover skal der være et vandret rørforløb 1 m før og efter højvandslukken. Kontrolbox monteres i henhold til montagevejledningen for kontrolboksen. Der skal være rigelig plads for tilsyn af højvandslukke. 3.1 KESSEL Staufix FKA til indbygning i gulv. Grundskålen skal placeres i vatter. (se billede 1) Kabler for tilslutning af sonde og motor føres gennem kabelrør Ø50mm. (KESSEL anbefaler desuden at montere 2 bøjninger 45 til færdig gulvhøjde. (se billede 2) Disse føres gennem forhøjerstykket på KESSEL FKA. De 2 gummitætningsringe anbringes i noten på forhøjerstykket og smøres med glidemiddel. Tilsidst monteres topstykket (se billede 3) Ved hjælp af det teleskopisk justerbare forhøjerstykke kan KESSEL FKA tilpasses niveauet for indbygnings dybde. Skævheder op til 5 kan udjævnes. Ved at dreje på topstykket kan denne tilpasses kanterne på flisebelægningen. (se billede 4) Vigtigt: For at opnå en minimale indbygningsdybde kan forhøjerstykket afkortes i den ønskede længde. For inspektion må der maximalt anvendes 3 forhøjerstykker. Ved grundvandstryk anvendes membranflange og maks grundvandstryk må være 2m. Efter endelig indstilling af topstykket skal der laves en udskæring omkring kabelgennemføringen, således det senere er muligt ved inspektion af trække kablerne ud igen. (se billede 5) Læbetætning skal anbringes i dækslet. Vær obs. på at tætningslæben ved montage vender opad. Tætningslæben skal placeres i fordybningen. (Se billede 6) Billede 1. Billede 2. Billede 3. Billede 4. Billede 5. Billede 6. SIDE 5

6 3.2 Indbygning af dæksel med valgfri overflade (flisehøjde max. 15mm inkl. fliseklæb): Ved indbygning af dæksel med valgfri overflade består muligheden for at anvende fliser eller natursten og dermed tilpasse dækslet til rummets gulvbelægning. For at opnå en problemfri bearbejdning og hæftning anbefaler vi følgende fremgangsmåde: Nedlægning af flise: 1. Dækslet rengøres med grundrens. Efter tilpas tørretid nedlægges flisen i egnet fliseklæb. (Spørg i Byggemarkedet) Denne fremgangsmåde er især egnet til tynde fliser. 2. Nedlægning af flise i silikone - denne skal være selvhæftende. Denne metode egner sig til lidt tykkere fliser. Nedlægning af natursten: (marmor, granit ol.) 1. Dækslet rengøres med grundrens. Efter tilpas tørretid nedlægges flisen af natursten i egnet fliseklæb (Spørg i Byggemarkedet) 2. Lægning af natursten. Anvendelsesområde som ved flisebelægning. 3.3 Indbygning i gulv Ved indbygning på steder med højt grundvandstryk (henvises til afsnit 3.5). Alt efter indbygnings dybde kan højden reguleres ved hjælp af forhøjerstykke. Gummiringen skal smøres med glidemiddel. Forhøjerstykket skal afkortes til den rigtig længde. OBS: Ved anvendelse af mere end 3 forhøjerstykker er det ikke længere muligt at foretage det lovpligtige eftersyn p.gr.a. dybden. 3.4 Indbygning på fritliggende rørledning Modellen til indbygning på fritliggende rørledninger leveres med en beskyttelse kappe for at forhindre at den bliver beskadiget under byggeri. Kan let fjernes ved at løsne de to klemmer på siden af kappen. 3.5 Indbygning ved højt grundvandstryk Ved indbygning ved højt grundvandstryk anvendes membran flangen. Der monteres mellem tætningsflange af plast og den integrerede flange på grundskålen et tætningsbånd som fastskrues med de medfølgende skruer. Tætningssæt Modflange Trykflange SIDE 6

7 Flise Alm. klaplag Gulvvarme Beton Betongulv Isolering MONTAGEVEJLEDNING Beton 3.6 Installations eksempler montagevejledning til sort spildevand Montagevejledning gråt spildevand Flise Alm. klaplag Gulvvarme Beton Betongulv Isolering Beton Flise Alm. klaplag Gulvvarme Beton Kessel Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA, Renserør Controlfix. 2. Tætningssæt. 3. Forhøjerstykke. Flise Alm. klaplag Gulvvarme Beton 1. Kessel Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA, Renserør Controlfix. 2. Membran flange. 3. Forhøjerstykke. 4. Mellemstykke med tætningssæt til grundvands tryk. 5. Gennemføring til rør. 3.7 Indbygning med forhøjerstykke Med forhøjerstykkerne (pga. service og vedligehold må der max. anvendes 3 forhøjerstykker) SIDE 7

8 4. Betjenings- og vedligeholdelse 4.1 Inspektion Højvandslukkeren skal tilses 1 x pr. mdr. af brugeren, aut, kloakmester eller VVS installatør. Ved dette eftersyn skal den automatiske klap (test knappen) afprøves ved åbning og lukning af klappen. Vær OBS på, at håndtaget efter inspektion står i position AUF Højvandslukkerne bør efterses 1 gang årligt af en Kessel Servicetekniker (Ring og forhør). 4.2 Vedligeholdelse (billede 9-11) Denne inspektions- og vedligeholdelses vejledning skal opbevares i umiddelbar nærhed af højvandslukkeren. Der ydes ingen garanti ved utilstrækkelig udokumenteret vedligehold. Billede 9. Billede 10. Billede 11. A: Klap tilsluttet motor lukkes ved tryk på kontakt. Den manuelle klap lukkes ved hjælp af hånd taget. B: Fjern låget. A: Indbygningsdel fjernes. B: Alle dele rengøres. C: Tætninger efterses. A: Alle bevægelige dele smøres med glidemiddel (fedt). B: Indbygningsdel sættes på plads. C: Dæksel monteres. D: Foretag funktionstest (i henhold til afsnit 4.3) Glidemiddel anvendes SIDE 8

9 Højvandslukkeren skal tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatør 1 x pr. år. Under inspektionen må højvandslukkeren ikke være fyldt med vand. Følgende skal gennemføres: 1. Fjern skidt og aflejringer. 2. Kontroller at tætninger er i god stand og udskift om nødvendigt disse. (se billede 9-11). 3. Kontroller mekanikken i de bevægelige dele. Smør med glidemiddel. 4. Kontroller tæthed ved hjælp af funktionstest (se afsnit 4,3). 5. Test sonden (se afsnit 4.4). Billede 11a. FKA Funktionsklap Nødlukke Vandretning Montage af de to låg (se billede 12-13) Placer et låg på hver side, tryk dem på plads og lås håndtagene. Billede 12. Billede 13. SIDE 9

10 4.3 Funktionstest i henhold til DIN EN Funktionsklappen (7) lukkes ved aktivering af kontakt. Nødklappen (6) lukkes ved håndtaget. Skrue (1) afmonteres i låget og afprøvnings tragt monteres (2). Fyld vand på indtil der er min. 10 cm vand i tragten. I agttag vandspejlet i 10 min og efterfyld om nødvendigt. Højvandslukken anses som tæt, hvis der ikke er efterfyldt mere end 500 ml vand. Efter funktionstesten åbnes nødklappen igen (6). Tragten (2) fjernes og skruen (1) spændes på igen. Funktionsklappen (7) åbnes ved aktivering af kontakt Funktionstest af den optiske sonde (se billede 15) Fjern skruer. Træk sonden ud af låget, og nedsænk den i vand. Motorklap skal lukke, det optiske og akustiske advarselssignal skal ses og høres. så snart sonden fjernes fra vandet, skal motorklappen åbne og advarselssignalerne slukke. Sonden sættes tilbage på plads og skruer fastskrues. OBS. Efter enhver inspektion skal anlægget afprøves med testknappen. Begge klapper kontrolleres. Billede 15. SIDE 10

11 5. Reservedele 5.1 FKA til indbygning på fritliggende rørledninger. Alle viste reservedele er skaffevarer. 1. FKA Motor med 5 m. ledning. 2. FKA Kontrolbox. A. Reserveplatiner til potentialfri kontakt. B. Fjernsignal 20m. C. Batteri 9V (2 stk.) 3. Optisk sonde (5 m inkl. adapter). 4. FKA låg tilløb. 5. FKA låg afløb. 6. FKA Klap. 7. FKA Indbygningsdel (inkl. tætning). 8. FKA Motorklap. 9. Indbygningsdel til 3 trins klap. 10. Beskyttelseslåg. 11. Overgangsstykke. Prøve tragt. Tætningssæt (til låg tilløb og afløb) A, B, C FKA til indbygning i gulv. Alle viste reservedele er skaffevarer. 1. FKA Motor med 5 m. ledning. 2. FKA Kontrolbox. A. Reserveplatiner til potentialfri kontakt. B. Fjernsignal 20m. C. Batteri 9V (2 stk.) 3. Optisk sonde (5 m inkl. adapter). 4. FKA låg tilløb. 5. FKA låg afløb. 6. FKA Klap. 7. FKA Indbygningsdel (inkl. tætning). 8. FKA Motorklap. 9. Indbygningsdel til 3 trins klap. Prøve tragt. Tætningssæt (til låg tilløb og afløb) A, B, C SIDE 11

12 6. Garanti 1. I det tilfælde, at et KESSEL produkt er defekt, har KESSEL muligheden for at reparereeller udskifte produktet. Hvis produktet forbliver defekt efter det 2. forsøg på at reparere eller udskifte produktet, eller hvis det er økonomisk umuligt, har kunden ret til at annullere ordren / kontrakten eller nedsætte betalingen i overensstemmelse hermed. KESSEL skal straks meddeles skriftligt om, fejl i et produkt. I tilfælde af, at fejlen ikke er synlig eller svær at opdage, skal KESSEL straks underrettes i en skriftlig meddelelse om manglen, så snart det opdages. Hvis produktet er repareret eller udskiftet, skal det nyligt reparerede eller udskiftede produkt have en ny garanti identisk med den, som det oprindelige (defekte) produkt blev tildelt. Betegnelsen, defekte produkt, refererer kun til produktet eller den del af produktet, der har behov for reparation eller udskiftning og ikke nødvendigvis til hele produktet eller enheden. KESSEL produkter dækker en garanti på en periode af 24 måneder. Denne garanti begynder den dag, hvor produktet er sendt af sted til kunden. Garantien gælder kun nyproducerede produkter. Yderligere oplysninger kan findes i afsnit 377 i HGB. Ud over standardgarantien, tilbyder KESSEL en ekstra 20 års garanti på polymer tankene i klasse I / II olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, inspektionskamre, spildevandsrensning systemer og regnvandsmagasiner. Denne yderligere garanti omhandler at produktet er tæt overfor vand, brugbar og ingen unødig støj. Et krav for denne ekstra garanti kræver, at produktet er korrekt installeret og drives i overensstemmelse med den gældende installations- og brugsanvisning, samt de tilsvarende normer og regler. 2. Slitage på et produkt, vil ikke blive betragtet som en fejl. Problemer med produkter som følge af forkert installation, håndtering eller vedligeholdelse vil heller ikke blive betragtet som en fejl. Der henvises endvidere til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende for Lauridsen Handel - Import A/S. SIDE 12

13 Kontrolbox/elektriske komponenter til KESSEL automatiske højvandslukker til sort spildevand. STAUFIX FKA Standard/Komfort Kontrolbox IP 54 tæt mod mindre vandmængder. Tilslutning til stikkontakt udgør en enkel installation. Skal ikke åbnes ved installation. Kan fastgøres uden at åbne dækslet. Komfort kontrolbox med digitalt display. LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft und überwacht mit Sicherheit geprüfte Qualität SIDE 1

14 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... Side 3 2. Elektriske tilslutninger...side Montering af kontrolbox... Side Kabeltilslutninger... Side Tilslutning af motoren... Side Tilslutning af sonden... Side Fjernalarm... Side Potentiel fri kontakt... Side Forlænge kablerne... Side FKA Standard kontrolbox tilslutningsoversigt... Side FKA Komfort kontrolbox tilslutningsoversigt... Side 5 3. FKA Standard idriftsættelse... Side 6 3,1 Kontrolbox... Side Funktionstest henvisende til DIN EN Side Optiske sonde test... Side 6 4. FKA Standard kontrolbox betjening... Side Driftstilstande... Side Funktionsknapper... Side Frakobl kontrolboxen...side 7 5. FKA Standard kontrolbox fejl observeringer... Side Fejl i kontrolboxens generelle drift... Side Fejl under batteridrift/strømsvigt... Side 9 6. FKA Komfort idriftsættelse... Side Kontrolbox... Side Funktionstest henvisende til DIN EN Side Optisk sonde test... Side FKA Komfort kontrolbox betjening... Side Driftstilstande LED display... Side Funktionsknapper... Side Sæt ud af drift... Side Digitalt display... Side Idriftsættelse... Side Betjeningsmenu... Side Beskrivelse af displaymenuen... Side Funktionsfejl... Side Fejl i kontrolboxens generelle drift LED display... Side Fejl i kontrolboxens generelle drift Display... Side Fejl under batteridrift/strømsvigt LED display... Side Fejl under batteridrift/strømsvigt Display... Side Ekstra funktioner... Side Potentiel fri kontakt... Side Selv-diagnose System... Side Dvaletilstand... Side Kontroller strøm på batterierne... Side Tekniske data... Side Service og vedligeholdelse... Side Service... Side Vedligeholdelse... Side Elektriske kontrolbox instruktioner... Side Problemer... Side Garanti... Side 21 SIDE 2

15 Sikkerhedsanvisninger Enhver person, der installerer, udfører drift, vedligeholdelse eller reparerer dette system skal have de nødvendige kvalifikationer. Driftssikkerheden af dette system kan kun garanteres, hvis systemet installeres og betjenes korrekt. De tekniske begrænsninger af dette system må ikke overskrides. Dette system, drives på strøm og indeholder roterende mekaniske dele. Hvis man ikke kan overholder alle de ovennævnte sikkerhedsregler, kan det resultere i beskadigelse af apparatet, personskade eller i værste fald døden. Alle relaterede DIN, VDE, lokale og nationale sikkerhedsbestemmelser skal følges ved installation, drift, vedligeholdelse og reparationer af dette system. Systemet består af en komponent i hele systemet. Betragt derfor også betjeningsvejledningen for systemet som en helhed og de enkelte komponenter. Følg venligst hele denne installations- og betjeningsvejledning. Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde skal strømmen være afbrudt! Dette system bør ikke installeres eller anvendes i eksplosionsfarlige områder. Kontrolboxen er drevet af elektricitet og bør ikke åbnes under drift. Kun en autoriseret elinstallatør skal udføre arbejde på den indvendige side af kontrolboxen. Definitionen af certificerede elektriker er defineret i afsnit 0105 i VDE retningslinjer. Det skal sikres, at alle elektriske komponenter og kabler i systemet ikke beskadiges, og så vidt muligt bibeholdes i perfekt driftstilstand. Hvis en del af systemet er beskadiget, bør enheden ikke sættes i drift, og hvis den allerede er i drift bør den straks afbrydes. Eventuelle ændringer på STAUFIX en skal først drøftes med producenten. Reservedele og tilbehør skal leveres af producenten. Ved brug af reservedele eller tilbehør, som ikke stammer fra producenten kan garantien ugyldig gøres og desuden begrænse eller fjerne enhver form for ansvar ved skader som følge af denne aktion. Den skal udstyres med en (RCD), der tilfører en maksimal strømtilførsel på 30mA Bemærk: Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde, skal strømmen til kontrolboxen afbrydes! 1. Frakobl enheden! 2. Hold kontrolboxens alarmknap inde i mindst 5 sekunder, indtil et signal høres (batteri funktionen er nu deaktiveret). 1. Generelt Kære kunde, Tak fordi du valgte et KESSEL produkt. Hele dette system har været igennem en streng kvalitetskontrol, inden de bliver sendt ud fra fabrikken. Ved levering, skal du sørge for, at systemet er komplet leveret, og at ingen af komponenterne mangler eller er beskadiget. I tilfælde af skader under fragten eller en komponent mangler, bedes du gå til Garantisektionen i denne manual. Denne installations- og driftsvejledning indeholder vigtige oplysninger, der skal følges under installation, drift, vedligeholdelse og reparationer af dette system. Før operatøren eller service personalet udfører ethvert arbejde på dette system, skal indholdet af denne manual læses og følges. Installationen af KESSEL STAUFIX FKA systemet er beskrevet i en separat brugervejledning (nummer ). SIDE 3

16 2. Elektriske tilslutninger 2.1 Montering af kontrolbox Kontrolboxen skal monteres i et tørt, frostfrit område - helst indendørs hvor ethvert alarmsignal fra kontrolboxen kan høres. Kontrolboxen bør ikke modtage direkte sollys. Kontrolboxens dæksel behøver ikke åbnes ved montering på væggen. To 6 mm huller skal bores nøjagtig 168mm (FKA Standard) (center til center) eller 254mm (FKA Komfort) (center til center). De to 4.5mm x 35mm (Tx20) bør skrues så langt ind i væggen, at den kan hænges på skruehovederne, og så kontrolboxens bagside er plan med væggen. Sørg for at efterlade nok plads på højre side af kontrolboxen, så kontrolboxens dæksel kan åbnes helt. To monteringsskruer, to rawplugs samt en boreskabelon er inkluderet med kontrolboxen. 2.2 Kabeltilslutninger Kablerne til den optiske sonde, og til motoren, bør føres igennem en beskyttelsesslange. Hvis det er nødvendigt, skal kablerne til fjernalarmen, samt den potentielle fri kontakt også igennem beskyttelsesslangen. Tag nu kablet til motoren (grå farve - fig. 1) og kablet til den optiske sonde (hvid farve - fig. 2) og indsæt dem i deres respektive positioner og skru låsemøtrikkerne fast med fingrene (1 Nm.) Beskyttelse af kabler - BEMÆRK: I tilfælde af, at motorens- og de optiske sonders kabler skal blotlægges, så sørg for at beskytte dem mod enhver form for skader (såsom gnavere). En passende beskyttelse mod kabler er tilgængelig hos KESSEL efter anmodning. Fig. 1 Grå Fig. 3 Fig. 2 Hvid 2.3 Motor installation Sørg for, at det manuelle nødlukke på dækslet, er i lukket position. Hold nu motorens flade drivaksel i lodret position, sænk motoren og drivakslen lodret ned i drev noten. De fire skrue huller på motoren, skrues nu sammen med dækslet. Bemærk: Reglerne fastsat af direktiverne VDE 0100, VDE 01107, IEC eller af den lokale strømforsyning skal følges. Kontrolboxen må ikke installeres i et rum, hvor der er eksplosionsfare SIDE 4

17 2.4 Tilslutning af sonden Den optiske sonde er monteret på FKA dækslet. Til det formål fjernes den lilla prop (lila) og sonden skrues på plads. (M5x12 skruer TX25) 2.8 Oversigtsplan over tilslutninger til FKA Standard kontrolboxen 2.5 Fjernalarm Fjernalarm (Artikel Nummer ) er et tilbehør, der kan bestilles hvis det kræves. Denne alarm forbindes til FKA kontrolboxen og installeres i et område i en bygning, hvor der er størst sandsynlighed for at alarmsignalet vil blive hørt. 2.9 Oversigtsplan over tilslutninger til FKA Komfort kontrolboxen 2.6 Potentiel fri kontakt En potentiel fri kontakt (Artikel Nummer ) er tilgængelig som tilbehør og kan installeres inde i STAUFIX FKA kontrolboxen og tilsluttes et Building Management System (BMS). Tilslutningsanvisninger for den potentielle fri kontakt er tilgængelige med Enhver alarm kan overføres med potentielle fri kontakter. Under en højvandstest (foretaget ved at trykke på kontroller opstuvningsknappen på kontrolboxen) vil et alarmsignal blive overført af den potentielle fri kontakt, når klappen er lukket helt i. 2.7 Forlænge kablerne Hvis et 5 meter kabel er for lidt, er det muligt at købe 10 meter kabler. (art. Nr sonde, art. Nr motor) Den maksimale længde på et kabel må ikke overskride 30 meter. SIDE 5

18 FKA Standard kontrolbox betjening, side FKA Standard idriftsættelse 3.1 Kontrolbox FKA Standard dækslet behøver ikke åbnes for at idriftsætte det. Kontrolboxen indeholder to 9-volts batterier, der allerede er tilsluttet og som selv vil aktivere, så snart kontrolboxen tilsluttes en 230V / 50 Hz strømkilde. Tilslut kontrolboxen og systemet vil starte en automatisk selvtest / initialisering ca. 8 sekunder efter kontrolboxen er blevet tilsluttet, og vil vises ved at forskellige LED lys på kontrolboxen aktiveres. Under denne initialiseringsproces, vil strømmen på batterierne, optiske sensorer og motor tilslutningen blive kontrolleret, samt den motordrevne kontraklap, vil lukke helt i og genåbnes. Hvis det efter testen viser sig alle tilslutninger er udført korrekt, vil den grønne LED Power tændes. FKA STAUFIX er nu idriftsat. a) Kontrolboxen b) Dæksel skruer c) Strømstik d) Driftsinstruktioner e) Power LED (farve grøn) f) LED (farve rød) g) Opstuvning LED (farve - orange h) Kontraklap LED (farve orange) i) Motortilslutning (grå) j) Optiske sonde tilslutning (hvid) k) knap l) Test knap Efter idriftsættelse skal du sørge for, at kontraklappen er i åben position. Funktionstesten i henhold til DIN EN og den optiske sonde test skulle nu være gennemført. (Se FKA STAUFIX anvendelses manual). 3.2 Funktionstest i henhold til DIN EN Optisk sonde test Afmonter skruerne. Tag sonden ud af dækslet. Stik sonden i et glas vand. Den motordrevne kontraklap lukkes og alarmen udløses. Så snart sonden tages op af vandet, åbnes den motordrevne kontraklap og alarmen slukkes. Monter nu sonden i dækslet, og skru den fast. 3 4 Bemærk: Tjek om systemet er fuldt funktionsdygtig efter servicen, ved at trykke på TEST-knappen. Tjek om begge kontraklapper er åbnet. Brug test knappen for at lukke den motordrevne kontraklappe (4). Luk det manuelle nødlukke (3). Skru den lilla prop R1 / 2 (1) af dækslet og skru tragten i (2) Fyld den med rent vand, indtil test højden på mindst 10 cm er nået. Observer vandstanden i tragten i 10 minutter, og hvis det er nødvendigt, genfyldes der løbende, så det oprindelige vandstandsniveau holdes. Højvandslukkeren betragtes som tæt, hvis der ikke fyldes mere end 500 ml vand på. Efter testen, skal det manuelle nødlukke genåbnes (3). Fjern tragten (2) og skru den lilla prop på dækslet igen (1). Tryk på test knappen for at åbne den motordrevne kontraklap (4) igen. SIDE 6

19 4. FKA Standard kontrolbox betjening 4.1 Driftstilstande Ved strøm drift Ved batteri drift Normal drift Power-LED -LED Grøn Rød LED lyser LED slukket Slukket Blinker (hver 2. sekund) Opstuvning Klappen lukker Power-LED -LED Opstuvning-LED Kontraklap-LED Grøn Rød Orange Orange LED lyser LED slukket LED blinker LED blinker Slukket Slukket Slukket Blinker (hver 2. sekund) Opstuvning Kontraklap er lukket Power-LED -LED Opstuvning-LED Kontraklap-LED Grøn Rød Orange Orange LED lyser LED slukket LED blinker LED lyser bipper Slukket Slukket Blinker Slukket bipper en kan anerkendes med TEST-knappen, dvs. alarmen er slukket ved opstuvning. Ved strømdrift, indikeres opstuvning ved at -LED lampen blinker. Alle de andre LED lamper forbliver uændret. I batteridrift, indikeres opstuvning ved at Opstuvning-LED lampen blinker hvert sekund. Alle andre LED lamper forbliver uændret. 4.2 Funktionsknapper -knap en kan anerkendes ved at trykke på -knappen. -LED vil fortsætte med at blinke for at vise operatøren, at der fortsat er opstuvning. TEST-knap Den automatiske klappe kan aktiveres manuelt, f.eks. ved vedligeholdelse. Klappen lukkes ved at trykke på den 1 gang. Ved tryk nr. 2 åbnes klappen igen. Når klappen lukker og åbner, blinker Kontraklap-LED lampen. Ved lukket kontraklap lyser Kontraklap-LED lampen konstant. Når klappen er lukket lyder alarmen. Bemærk: Klappen åbner ikke automatisk. Ved opstuvning, blinker Opstuvning-LED lampen, så snart klapperne er lukket helt tæt. Bemærk: Ved ophør af opstuvningen slukkes Opstuvning-LED lampen. Mens opstuvningen står på, kan klapperne ikke åbnes manuelt. Klapperne kan åbnes igen ved at trykke på TEST-knappen. TEST-knappen kan ikke aktiveres i batteridrift, for at spare på batteriernes strøm. 4.3 Frakobl kontrolboxen BEMÆRK: Når kontrolboxen har været frakoblet, skal du trykke på kontrolboxens knap i mindst 5 sekunder, indtil en bip-lyd høres. Denne procedure sætter kontrolboxens to 9-volts batterier i dvaletilstand. SIDE 7

20 5. Driftfejl KESSEL kontrolboxen kan selv diagnosticere problemer, der kan opstå under idriftsættelsen, samt under driften af STAUFIX en og hjælper med at løse eventuelle problemer. 5.1 Fejl i drift Fejl display Årsag Løs problemet Rådgivning Power-LED blinker -LED blinker Power LED lyser -LED blinker Kontraklap-LED blinker Power LED lyser -LED blinker Opstuvning LED blinker Power LED lyser -LED blinker Kontraklap-LED blinker Power LED lyser -LED blinker Opstuvning LED blinker Kontraklap- LED blinker Power-LED lyser -LED lyser og Kontraklap LED blinker skiftevis Power LED lyser -LED og Kontraklap LED blinker samtidig Batteriet er ikke tilsluttet, eller defekt. Idriftsat: Kablet til motoren er ikke korrekt tilsluttet eller beskadiget Problem: Motoren eller kablet til motoren er defekt. Idriftsat: Kablet til den optiske sensor er ikke korrekt tilsluttet eller beskadiget. Problem: Kablet til den optiske sensor er defekt eller føleren er beskadiget Kontraklapperne kan ikke lukke tæt. Dette skyldes højst sandsynligt en forhindring der blokerer. - Håndtagene på STAUFIX FKA dækslet var ikke i korrekt position, da dækslet blev monteret. - Der forekommer opstuvning, men kontraklapperne kan ikke lukke tæt. (mest sandsynligt pga. en blokering). Den maksimale lukningsgrænse for kontraklapperne er overskredet. Motorens maksimale antal driftstimer er overskredet. Tag kontrolboxens batterier ud og erstat dem med 2 nye batterier. Hvis kontrolboxen nu fungerer, vil kontrolboxens LED display vise det. Tag kontrolboxens batterier fra. Kontroller, at kablet til motoren er korrekt tilsluttet, og udskift motoren, hvis det er nødvendigt. Tag kontrolboxens batterier fra. Kontroller, at kablet til den optiske sensor er korrekt tilsluttet. Udskift den optiske sensor, hvis det er nødvendigt. Tag kontrolboxens batterier fra. Fjern STAUFIX FKA dækslet og fjern enhver forhindring i klapperne. Tilslut batterierne igen. Anbefaling: Informere din KESSEL service tekniker. Se Brugermanual (Afsnit 4.2.1) - Luk det manuelle nødlukke. Når opstuvningen er ovre, forsøg da at fjern eventuelle forhindringer, som beskrevet i denne manual. Udskift motoren. Kontakt KESSEL Servicetekniker. Idriftsat: STAUFIX FKA kan idriftsættes, selvom der er et problem med batterierne. Problem: en vil pga. batteri fejlen lyde inden for 5 minutter. Systemet forbliver dog stadig fuldt funktionsdygtigt. Manuel drift er også mulig. Denne fejl vil kun blive opdaget i driftstilstanden (se afsnit 8.2 Ekstra funktioner). Idriftsættelse: Idriftsættelse er ikke muligt med denne fejl Problem: Fejlen vil blive opdaget ved opstuvning eller ved manuelt at foretage en test på kontrolboxen. Sonden kontrolleres automatisk hvert 2. sekund. OBS: Kontroller positionen på den motordrevne kontraklap! I tilfælde af at den motordrevne kontraklap ikke lukker helt tæt, vil STAUFIX lukke klappen 3 gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager at klappen ikke kan lukke tæt. Hvis nogen af disse 3 forsøg lykkes, vil STAUFIX vende tilbage til normal drift og ingen alarm vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg lykkes, vil alarmen starte - denne alarm kan slukkes ved at trykke på -knappen på kontrolboxen. Ved at fylde afløbsledningerne med spildevand, kan eventuelle forhindringer løsnes i STAUFIX en. Ved at trykke på kontraklap TEST-knappen, kan det nu ses om klappen lukker tæt. Hvis der fortsat er en forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og skal fjernes som beskrevet nedenfor. Motorens levetid er overskredet. Kontraklappen lukker for ofte over en kort periode. SIDE 8

21 5.2 Fejl under batteridrift/strømafbrydelse LED display Fejl display Årsag Løs problemet Rådgivning LED Blinker Power LED Blinker LED Blinker Kontraklap-LED blinker - Power LED Blinker LED Blinker Opstuvning LED Blinker Kontraklap-LED Blinker LED Blinker Kontrolboxen kører på batterier (ikke tilsluttet strøm) Under drift: Motoren eller kablet til motoren er defekt Under drift: Kablet til den optiske sensor eller selve sensoren er defekt Den automatiske klap kan ikke lukke tæt Sandsynligvis sidder der en forhindring i klappen. Tjek strømtilslutningerne Frakobbel batterierne, tjek om kablet til motoren er korrekt tilsluttet. Udskift motoren, hvis det er nødvendigt. Frakobbel batterierne, tjek om kablet til den optiske sensor er korrekt tilsluttet. Udskift den optiske sensor, hvis det er nødvendigt I slutningen af denne 2 timers periode vil kontrolboxen automatisk gå i dvaletilstand (se afsnit 6,3 Ekstra funktioner) Denne fejlmeddelelse opstår kun under normal drift Kablet til den optiske sensor kontrolleres automatisk for hver 60 sekunder. Power LED blinker LED blinker Backwater LED blinker hurtig - Der er opstuvning, men den motordrevne kontraklap kan ikke lukke tæt - Der ligger højst sandsynligt en forhindring der gør at klappen ikke kan lukke tæt. Den motordrevne kontraklap vil fortsat fungere i op til 2 timer på batterier. OBS: Kontroller drevet på den motordrevne kontraklap! I tilfælde af at den motordrevne kontraklap ikke lukker helt tæt, vil STAUFIX en lukke klappen3 gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager klappen i at lukke tæt. Hvis nogen af disse 3 forsøg lykkes, vil STAUFIX en vende tilbage til normal drift og ingen alarm vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg lykkes, vil alarmen starte - denne alarm kan slukkes ved at trykke på -knappen på kontrolboxen. Ved at fylde afløbsledningerne med spildevand, kan eventuelle forhindringer løsnes i STAUFIX en. Ved at trykke på kontraklap TEST-knappen, kan det nu ses om klappen lukker tæt. Hvis der fortsat er en forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og skal fjernes som beskrevet nedenfor. SIDE 9

22 FKA Komfort kontrolbox betjening, side FKA Komfort idriftsættelse 6.1 Kontrolbox Dækslet behøver ikke åbnes for at idriftsætte det. Kontrolboxen indeholder to 9-volts batterier, der allerede er tilsluttet og som selv vil aktivere, så snart kontrolboxen tilsluttes en 230V / 50 Hz strømkilde. Tilslut kontrolboxen og systemet vil starte en automatisk selvtest / initialisering ca. 8 sekunder efter kontrolboxen er blevet tilsluttet, og vil vises ved at forskellige LED lys på kontrolboxen aktiveres. Under denne initialiseringsproces, vil strømmen på batterierne, optiske sensorer, motor og sonde tilslutningerne, alle blive kontrolleret, samt den motordrevne kontraklap vil lukke helt i og genåbnes. Hvis det efter testen viser sig alle tilslutninger er udført korrekt, vil den grønne Power-LED tændes. STAUFIX FKA Komfort er nu idriftsat. a) Kontrolboxen b) Dæksel skruer c) Strømstik d) Driftsinstruktioner e) Power LED (farve grøn) f) LED (farve rød) g) Opstuvning LED (farve - orange h) Kontraklap LED (farve orange) i) Motortilslutning (grå) j) Optiske sonde tilslutning (hvid) k) knap l) Test knap Efter idriftsættelse skal du sørge for, at kontraklappen er i åben position. Funktionstesten i henhold til DIN EN og den optiske sonde test skulle nu være gennemført. 6.2 Funktionstest henvisende til DIN EN Optisk sonde test Afmonter skruerne. Tag sonden ud af dækslet. Stik sonden i et glas vand. Den motordrevne kontraklap lukkes og alarmen udløses. Så snart sonden tages op af vandet, åbnes den motordrevne kontraklap og alarmen slukkes. Monter nu sonden i dækslet, og skru den fast. 3 4 Bemærk: Tjek om systemet er fuldt funktionsdygtig efter servicen, ved at trykke på TEST-knappen. Tjek om begge kontraklapper er åbnet. Brug test knappen for at lukke den motordrevne kontraklappe (4). Luk det manuelle nødlukke (3). Skru den lilla prop R1 / 2 (1) af dækslet og skru tragten i (2) Fyld den med rent vand, indtil test højden på mindst 10 cm er nået. Observer vandstanden i tragten i 10 minutter, og hvis det er nødvendigt, genfyldes der løbende, så det oprindelige vandstandsniveau holdes. STAUFIX FKA betragtes som tæt, hvis der ikke fyldes mere end 500 ml vand på. Efter testen, skal det manuelle nødlukke genåbnes (3). Fjern tragten (2) og skru den lilla prop på dækslet igen (1). Tryk på test knappen for at åbne den motordrevne kontraklap (4) igen. SIDE 10

23 7. FKA Komfort kontrolbox betjening 7.1 Driftstilstand LED display Normal drift Opstuvning Klappen lukker Opstuvning Kontraklap er lukket Power-LED -LED Power-LED -LED Opstuvning-LED Kontraklap-LED Power-LED -LED Opstuvning-LED Kontraklap-LED Grøn Rød Grøn Rød Orange Orange Grøn Rød Orange Orange Ved strøm drift LED lyser LED slukket LED lyser LED slukket LED blinker LED blinker LED lyser LED slukket LED blinker LED lyser bipper Ved batteri drift Slukket Blinker (hver 2. sekund) Slukket Slukket Slukket Blinker (hver 2. sekund) Slukket Slukket Blinker Slukket bipper en kan anerkendes med TEST-knappen, dvs. alarmen er slukket ved opstuvning. Ved strømdrift, indikeres opstuvning ved at -LED lampen blinker. Alle de andre LED lamper forbliver uændret. I batteridrift, indikeres opstuvning ved at Opstuvning-LED lampen blinker hvert sekund. Alle andre LED lamper forbliver uændret. 7.2 Funktionsknapper -knap en kan anerkendes ved at trykke på -knappen. -LED vil fortsætte med at blinke for at vise operatøren, at der fortsat er opstuvning. TEST-knap Den automatiske klappe kan aktiveres manuelt, f.eks. ved vedligeholdelse. Klappen lukkes ved at trykke på den 1 gang. Ved tryk nr. 2 åbnes klappen igen. Når klappen lukker og åbner, blinker Kontraklap-LED lampen. Ved lukket kontraklap lyser Kontraklap-LED lampen. Når klappen er lukket lyder alarmen. Bemærk: Klappen åbner ikke automatisk. Hvis der opstår opstuvning mens klappen lukker, blinker Opstuvning-LED lampen, så snart klappen er lukket helt tæt. Bemærk: Ved ophør af opstuvningen slukkes Opstuvning-LED lampen. Mens opstuvningen står på, kan klapperne ikke åbnes manuelt. Klapperne kan åbnes igen ved at trykke på TEST-knappen. TEST-knappen kan ikke aktiveres i batteridrift, for at spare på batteriernes strøm. 7.3 Frakobl kontrolboxen Bemærk: Når kontrolboxen har været frakoblet, skal du trykke på kontrolboxens knap i mindst 5 sekunder, indtil en bip-lyd høres. Denne procedure sætter kontrolboxens to 9-volts batterier i dvaletilstand. SIDE 11

24 7.4.1 Idriftsættelse Menuknapper Display opsætning: a) Når kontrolboxen først er sluttet til strøm vil illustration vises på kontrolboxens digitale display. Brug markøren til at markere det ønskede sprog og bekræft dette med knappen OK. b) Brug markøren til at vælge Ordet Tag (dag) på displayet, og bekræft dette ved at trykke på OK-knappen. Markøren springer automatisk videre til Monate (Måned), og den respektive måned skal vælges. Side nr. på den viste menu Billede ikon der beskriver den angivne menu Valgte menu indstillinger Hovedmenu indstillinger I hovedmenuen er kontrolboxens indstillinger sat op i rækkefølge med forskellige menuvalg. Displayet er sat op i tre menuer. For eksempel: 1. Hovedmenu Under menu 1.1 Menu Ekstra displayvisning i undermenuen Menu knapper: - OK - knappen bekræfter eller kommer til næste display menu. - ESC-knappen kommer man til den forrige menu. - Pil op og pil ned ændres de fremhævede menupunkter og et tryk på OK-knap pen, vil så vælge den markerede mulighed. SIDE 12

25 7.4.3 Beskrivelse af displaymenuen Display Beskrivelse Information Digital visning i normal driftstilstand. Ved at trykke på en af kontrolboxens knapper aktiveres skærmens baggrundslys. Menuen består af 3 hovedmenu indstillinger. 1. Information. 2. Vedligeholdelse. 3. Indstillinger. Informationsmenuen består af 5 undermenuer. Her kan vedligeholdelses oplysninger ses, men kan ikke ændres. 1.1 Driftstimer. 1.2 Logbog. 1.3 Kontrol typer. 1.4 Vedligeholdelse datoer. 1.5 Parametre. Ved at trykke på OK-knappen vælges den markerede undermenu Totale driftstimer Opstuvningstid Mængden af opstuvningsvand Antal gange kontraklap 1 har lukket Antal gange kontraklap 2 har lukket Strømsvigt. Samlet driftstid af den automatiske FKA højvandslukker til sort spildevand. Visning af den samlede driftstid på kontrolbox displayet. Samlet opstuvnings tid. Antal opstuvninger. Alle opstuvninger vises på displayet. Antal aktiveringer af alle optiske sensorer. SIDE 13

26 Display Beskrivelse Information Antal gange kontraklapperne har lukket vises. Antal lukninger af kontraklapperne. Alle strømudfald vises på display. Samlet antal strømudfald. I logbogen, vises tidligere hændelser, samt advarsler. Ved brug af op og ned knapperne lader kontrolboxen dig navigere igennem denne indstilling. Logbogen gemmer de seneste 255 hændelser. Når den sidste nye hændelses gemmes, og de 255 hændelser overskrides, vil den erstatte den ældste besked i logbogen. Informationer om STAUFIX en, vises på displayet. - Hardware og software informationer. Ved at trykke på OK-knappen vises den sidste vedligeholdelsedato. Ved at trykke på OK-knappen vises den næste anbefalede dato for vedligeholdelse. STAUFIX FKA bør tilses og vedligeholdes to gange om året. Display Beskrivelse - Information SIDE 14

27 Display Beskrivelse Information 8 parametre vises Åben biblioteket Aktiverings lås Aktiverings mappe Meddel driftstid Max kontraklap lukninger Max strøm klap Max motor timer SDS (Selv Diagnose System) Aktiveringstid efter strømbrud. Standardindstilling - 2 sekunder. Ikke benyttet. Ikke benyttet. Aktiveringstiden af kontraklappen vises. Standardindstilling - 2 sekunder. Ikke benyttet. Ikke benyttet. Det maksimale antal aktiveringer af kontraklappen vises. Standardindstillingen er 5000 hvilket betyder, at når kontraklappen har været aktiveret 5000 gange, vil en alarm lyde og en udskiftning af motoren anbefales. Motorens maksimale strømforbrug vises. SIDE 15

28 Display Beskrivelse Information Totale antal lukninger af kontraklappen i en angiven tidsramme. Standardindstillingen er 30. Tidsrammen mellem to selvdiagnose tests (SDS) vises. Standard indstillingen er 28 dage. Menuen Vedligeholdelse er beskyttet med adgangskode. Værdier kan ændres her. Oplysningerne er kun tilgængelige for KESSEL service teknikerne. Menuen Indstillinger, består af 7 undermenuer. 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 er alle beskyttet med adgangskode. Værdier kan ændres i resterende undermenuer. 3.3 Dato/Tid 3.5 Sprog 3.7 Kontrast Disse 3 undermenuer kan ændres. De adgangskodebeskyttede menuer, kan kun ændres af din KES- SEL service tekniker. Dato og tid kan indstilles her. Se Idriftsættelse. Menu sproget kan vælges her. Se Idriftsættelse. Display kontrasten kan indstilles her. Kontrasten kan indstilles fra Standard indstillingen er 14. SIDE 16

29 8. Funktionsfejl KESSEL kontrolboxen kan selv diagnosticere problemer, der kan opstå under idriftsættelsen, samt under driften af FKA Komfort og hjælper med at løse eventuelle problemer. 8.1 Fejl i drift - LED display Fejl display Årsag Løs problemet Rådgivning Power-LED blinker -LED blinker Power LED lyser -LED blinker Kontraklap-LED blinker Power LED lyser -LED blinker Opstuvning LED blinker Power LED lyser -LED blinker Kontraklap-LED blinker Power LED lyser -LED blinker Opstuvning LED blinker Kontraklap-LED blinker Power-LED lyser -LED lyser og Kontraklap LED blinker skiftevis Power LED lyser -LED og Kontraklap LED blinker samtidig Batteriet er ikke tilsluttet, eller defekt. Idriftsat: Kablet til motoren er ikke korrekt tilsluttet eller beska-diget. Problem: Motoren eller kablet til motoren er defekt. Idriftsat: Kablet til den optiske sensor er ikke korrekt tilsluttet eller beskadiget. Problem: Kablet til den optiske sensor er defekt eller føleren er beskadiget. De automatiske kontraklapper kan ikke lukke tæt. Dette skyldes højst sandsynligt en forhindring der blokerer. - Håndtagene på STAUFIX dækslet var ikke i korrekt position, da dækslet blev monteret. - Der forekommer opstuvning, men de automatiske kontraklapper kan ikke lukke helt i. (mest sandsynligt pga. en blokering). Den maksimale lukningsgrænse for kontraklapperne er overskredet. Motorens maksimale antal driftstimer er overskredet. Tag kontrolboxens batterier ud og erstat dem med 2 nye batterier. Hvis kontrolboxen nu fungerer, vil kontrolboxens LED display vise det. Tag kontrolboxens batterier fra. Kontroller, at kablet til motoren er korrekt tilsluttet, og udskift motoren, hvis det er nødvendigt. Tag kontrolboxens batterier fra. Kontroller, at kablet til den optiske sensor er korrekt tilsluttet. Udskift den optiske sensor, hvis det er nødvendigt. Tag kontrolboxens batterier fra. Fjern STAU- FIX dækslet og fjern enhver forhindring i klapperne. Tilslut batterierne igen. Anbefaling: Informere din KESSEL Servicetekniker. se brugermanual (Afsnit 4.2.1). - Luk det manuelle nødlukke. Når opstuvningen er ovre, forsøg da at fjerne eventuelle forhindringer, som beskrevet i denne manual. Udskift motoren. Kontakt KESSEL Servicetekniker. Idriftsat: STAUFIX kan idriftsættes, selvom der er et problem med batterierne. Problem: en vil pga. batteri fejlen lyde inden for 5 minutter. Systemet forbliver dog stadig fuldt funktionsdygtigt. Manuel drift er også mulig. Denne fejl vil kun blive opdaget i driftstilstanden (se afsnit 8.2 Ekstra Funktioner) Idriftsættelse: Idriftsættelse er ikke muligt med denne fejl. Problem: Fejlen vil blive opdaget ved opstuvning eller ved manuelt at foretage en test på kontrolboxen. Sonden kontrolleres automatisk hvert 2. sekund. OBS: Kontroller positionen på den motordrevne kontraklap! I tilfælde af at den motordrevne kontraklap ikke lukker helt tæt, vil STAUFIX en lukke klappen 3 gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager at klappen ikke kan lukke tæt. Hvis nogen af disse 3 forsøg lykkes, vil STAUFIX en vende tilbage til normal drift og ingen alarm vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg lykkes, vil alarmen starte - denne alarm kan slukkes ved at trykke på -knappen på kontrolboxen. Ved at fylde afløbsledningerne med spildevand, kan eventuelle forhindringer løsnes i STAUFIX en. Ved at trykke på kontraklap TEST-knappen, kan det nu ses om klappen lukker tæt. Hvis der fortsat er en forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og skal fjernes som beskrevet nedenfor. Motorens levetid er overskredet. Kontraklappen lukker for ofte over en kort periode. SIDE 17

30 8.2 Fejl under strømdrift - Digitalt display Fejl display Årsag Løs problemet Rådgivning Batteriet er ikke tilsluttet, eller defekt. Idriftsættelse: Motor kablet er ikke monteret korrekt, eller det er beskadiget. I drift: Motor kablet er beskadiget, eller motoren er defekt. Idriftsættelse: Kablet til motor sonden, er ikke tilsluttet korrekt, eller beskadiget. Idrift: Kablet til motor sonden er defekt, eller sensoren er beskadiget. De automatiske kontraklapper kan ikke lukke tæt. Dette skyldes højst sandsynligt en forhindring der blokerer. Håndtagene på STAUFIX FKA dækslet var ikke i korrekt position, da dækslet blev monteret. - Der forekommer opstuvning, men de automatiske kontraklapper kan ikke lukke helt i. (mest sandsynligt pga. en blokering). Den maksimale lukningsgrænse for kontraklapperne er overskredet. Motorens maksimale antal driftstimer er overskredet. Afbryd kontrolboxen, frakobl batterierne og hvis det er nødvendigt, erstat dem med 2 nye. Hvis kontrolboxen nu igen er idriftsat, vil LED lamperne vise det. Afbryd kontrolboxen og frakobl batterierne. Sikre dig at kablet til motoren er korrekt tilsluttet, eller hvis nødvendigt udskiftes motoren.. Afbryd kontrolboxen og frakobl batterierne. Sikre dig at kablet til motorens optiske sonde er tilsluttet korrekt, eller hvis nødvendigt udskiftes motorens optiske sonde. Afbryd kontrolboxen og frakobl batterierne. Fjern STAUFIX FKA dækslet og fjern enhver forhindring i klapperne. Tilslut batterierne igen. Anbefaling: Informer din KESSEL Servicetekniker. se Brugermanual (Afsnit 4.2.1) - Luk det manuelle nødlukke. Når opstuvningen er ovre, forsøg da at fjern eventuelle forhindringer, som beskrevet i denne manual. Udskift motoren. Kontakt KESSEL Servicetekniker. Idriftsættelse: STAUFIX FKA kan sættes i drift, selvom der er problemer med batterierne alarmen vil kunne anerkendes. Idrift: Batterifejlen vil udløse en alarm inden for 5 minutter. Systemet fortsætter med at være fuldt funktionsdygtigt. Manuel drift er også en mulighed. Den fejl vil kun opdages i drift (Se sektion 8.2 Ekstra funktioner ) Idriftsættelse: Idriftsættelse kan ikke lade sig gøre med denne fejl. Idrift: Fejlen vil opdages under opstuvning, eller ved manuelt at aktivere TEST-knappen på kontrolboxen. Kablet til den optiske sonde bliver automatisk kontrolleret hver 2. sekund. OBS: Kontroller positionen på den motordrevne kontraklap! I tilfælde af at den motordrevne kontraklap ikke lukker helt tæt, vil STAUFIX FKA lukke klappen 3 gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager at klappen ikke kan lukke tæt. Hvis nogen af disse 3 forsøg lykkes, vil STAUFIX FKA vende tilbage til normal drift og ingen alarm vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg lykkes, vil alarmen starte - denne alarm kan slukkes ved at trykke på knappen på kontrolboxen. Ved at fylde afløbsledningerne med spildevand, kan eventuelle forhindringer løsnes i STAUFIX en. Ved at trykke på kontraklap TEST-knappen, kan det nu ses om klappen lukker tæt. Hvis der fortsat er en forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og skal fjernes som beskrevet nedenfor. Motorens levetid er overskredet. Kontraklappen lukker for ofte i korte perioder. SIDE 18

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht DIN EN 13564-2

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht DIN EN 13564-2 und überwacht MONTAGEVEJLEDNING DIN EN 13564- VVS nr. 154140616 VVS nr. 154140618 VVS nr. 15414060 VVS nr. 154140016 VVS nr. 154140018 VVS nr. 15414000 VVS nr. 154140316 VVS nr. 154140318 VVS nr. 15414030

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154146616 VVS nr. 154146618 VVS nr. 154146620 VVS nr. 154146016 VVS nr. 154146018 VVS nr. 154146020 VVS nr. 154146316 VVS nr. 154146318 VVS nr. 154146320 GARANTI

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN 12056 Denne brønd kan kombineres med Staufix

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ACO VEJ OG ANLÆG. Højvandslukkere. ACO Højvandslukker Beskyt din ejendom! Højvandslukkere

ACO VEJ OG ANLÆG. Højvandslukkere. ACO Højvandslukker Beskyt din ejendom! Højvandslukkere ACO VEJ OG ANÆG Højvandslukkere Beskyt din ejendom! Højvandslukkere ACO VEJ OG ANÆG 2 ACO VEJ OG ANÆG Sikker vandhåndtering Hos ACO følger vi nøje med I alle nye trends og behov indenfor sikker vandhåndtering.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer

Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer Højvandslukkere - Kælderafløb Brøndsystemer - Rottesikringer - den optimale løsning..! Stop for indtrængning af beskidt kloakvand og rotter SERIE 810/811 2007 FIRMABESKRIVELSE SLUT MED KÆLDEROVERSVMMELSER

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom! www.aco.dk

ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom! www.aco.dk ACO VVS ACO Højtvandslukker Beskyt din ejendom! ACO Højtvandslukker www.aco.dk Generelt Klimaændringerne medfører ekstreme ændringer i vores nedbør. Kraftige nedbørsmængder falder indenfor korte tidsintervaller,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere