mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning"

Transkript

1 mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

2 2 Installationsvejledning mymail Oversigt over idriftsættelsesproceduren Nedenfor vises i oversigtsform de arbejdstrin, der skal udføres, når mymail tages i brug første gang. Arbejdstrinnene skal udføres i den angivne rækkefølge, før mymail kan tages i brug. Hvis enkelte arbejdstrin ikke er relevante for installation og idriftsættelse af mymail (f.eks. fordi du ikke har bestilt vægt), skal du blot gå videre til næste trin. Trin 1: Udpakning Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Trin 3: Installering af mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) Trin 5: Aftagning af transportsikringer Trin 6: Tilslutning af mymail Trin 7: Indsætning af farvepatron Trin 8: Justering af farvepatron Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto

3 Indhold 3 Indhold Oversigt over idriftsættelsesproceduren 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Idriftsættelse 5 Trin 1: Udpakning 5 Trin 2: Kontrol af pakkens indhold 6 Trin 3: Installering af mymail 7 Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) 8 Trin 5: Aftagning af transportsikringer 9 Trin 6: Tilslutning af mymail 11 Trin 7: Indsætning af farvepatron 13 Trin 8: Justering af farvepatron 15 Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto 18 Prøvetryk 24 Tips ved problemer under installeringen 25 Kundeservice 27 Denne installationsvejledning beskriver udelukkende, hvordan frankeringsmaskinen mymail installeres og tages i brug første gang. Al yderligere information om mymail fremgår af brugsanvisningen. mymail er konstrueret således, at du selv kan installere den på grundlag af denne installationsvejledning. Eller du kan gøre brug af en af vore servicetilbud: Installation på stedet foretaget af servicetekniker Hotline-understøttet installation (vores hotline guider dig telefonisk gennem alle installationstrin).

4 4 Installationsvejledning mymail Sikkerhedsanvisninger Bemærk venligst nedenstående anvisninger i forbindelse med installering og idriftsættelse - for din egen sikkerheds skyld: Foretag installering og idriftsættelse af mymail i henhold til denne vejledning. Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. Kontakt i så fald din DAKi A/S-kundeservice. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. I tilfælde af fare: Træk stikket ud af stikkontakten. Fjern ikke dele af huset. Ring til kundeservice. Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede. Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Læs anvisningerne, der følger med farvepatronerne. Husk at fjerne transportsikringerne på farvepatronens holder, inden du slutter mymail til netstikdåsen. Vigtigt! Hvis mymail skal kobles fra strømforsyningsnettet: Kontroller, at mymail er i hviletilstand (det ubelyste display viser datoen). Kun sådan virker beskyttelsesfunktionerne, som er indbygget specielt til beskyttelse af trykhovedet.

5 Idriftsættelse 5 Idriftsættelse Trin 1: Udpakning Åbn kassen ovenfra. Tag den øverste emballeringsskal af. Tag tilbehøret ud af kassen. Tag forsigtigt mymail op af kassen. Fjern folien fra mymail. Pak tilbehøret ud. Træk beskyttelsesfolien af displayet. Gem emballagen og transportsikringerne til tryksystemet (skumstofstrimler og papindsats). Disse dele genbruges, hvis mymail på et tidspunkt skal transporteres eller indleveres til kundeservice.

6 6 Installationsvejledning mymail Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Advarsel! Skulle det forekomme, at dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. I så fald skal du kontakte din DAKi A/S-kundeservice Frankeringsmaskine mymail 2 Farvepatron, indpakket 3 Netkabel 4 Modemkabel 5 Chipkort med bykliché 6 Chipkort med logo- og tilvalgsklichéer (hvis bestilt som ekstra udstyr) 7 Chipkort MASTER (hvis bestilt som ekstra udstyr) 8 Brugsanvisning, installationsvejledning, kortfattet beskrivelse 9 Vægt (hvis bestilt som ekstra udstyr) PIN (engelsk: Personal Identification Number) til frigivelse af adgang til Reset Center modtager du separat.

7 Idriftsættelse 7 Trin 3: Installering af mymail Vigtigt! Hvis mymail kommer fra kolde omgivelser, dvs. under 10 C: Vent mindst to timer, inden du slutter mymail til. mymail tilpasser sig rummets temperatur. Eventuel fugt vil fordampe. Vælg et installeringssted med følgende omgivende betingelser: Temperatur: 15 C - 35 C Ingen direkte solindfald Relativ luftfugtighed: 15% - 80%, Ikke-kondenserende Netstikdåse og telefontilslutningsdåse for tilslutning af modem i nærheden. Stil mymail på et fast, plant, vandret underlag. Hvis du har købt en mymail med vægt, skal du nu installere vægten, som beskrevet i Trin 4. Ved mymail uden vægt kan du gå til Trin 5 med det samme.

8 8 Installationsvejledning mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr, ifølge bestilling, ellers fortsæt med Trin 5) Tag dækslet af. Du ser nu pladsen til vægten og kablet med stik for tilslutning af vægt. Slut vægten til mymail. Tegningen nedenfor viser bagsiden af mymail. Den forstørrede illustration anskueliggør, hvordan du sætter stikket i bag på vægte. Hunstik på vægt Kabel med hanstik Sæt vægten på mymail ovenfra. Tryk let på vejefladen ovenfra. På den måde sikrer du, at vægtens gummifødder står fast på tapperne i huset.

9 Idriftsættelse Trin 5: Aftagning af transportsikringer Vigtigt! En skumstofstrimmel er lagt hen over holderen til farvepatronen som transportbeskyttelse. I holderen til farvepatronen er der isat en transportsikring af pap. Begge transportsikringer skal fjernes, før du sætter farvepatronen i. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. Tag informationsbladet ud. Tag skumstofstrimlen ud. Skub den gule skyder bagud. Låsning til farvepatron Skyder (gul) Klap patronlåsningen tilbage og op. 9

10 10 Installationsvejledning mymail Træk papstykket (transportsikring) op og ud af patronholderen. Transportsikring Klap patronlåsningen ned. Skub den gule skyder frem. Bemærk: Sæt ikke farvepatronen i endnu! Isætning af farvepatron følger først i Trin 7! Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition.

11 Idriftsættelse 11 Trin 6: Tilslutning af mymail Advarsel! Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er beskadigede. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. Fjeder Modemkabel Modemstik Nettilslutning Netkabel Slut modemkablet til mymail. Modemstikket sidder bag på mymail. Fjederstykket på stikket skal pege op. Slut netkablet til mymail. Hunstikket til nettilslutningen sidder bag på mymail.

12 12 Installationsvejledning mymail Forbind modemkablet med en telefondåse (analog). Det er normalt en fax-tilslutning. mymail skal kun være forbundet med telefondåsen under idriftsættelsen og under indlæsning (af porto). Her opretter mymail kortvarigt forbindelse til Reset Center. Forbind netkablet med netstikdåsen. Vigtigt! Umiddelbart efter at du har forbundet mymail med netstikdåsen, begynder mymail sin opstartsrutine. Betjeningsfeltet må ikke klappes op, mens opstartsrutinen kører. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Displaybelysningen tænder. På displayet fremkommer et timeglas og meddelelsen Vent venligst. Du kan tydeligt høre, hvordan mymail gennemfører en række interne tests. Herefter viser mymail meddelelsen Fejl på farvepatron, fordi farvepatronen endnu ikke er sat i. Fortsæt med Trin 7.

13 Idriftsættelse 13 Trin 7: Indsætning af farvepatron Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge patronens indhold. Undgå, at blækket fra farvepatronen kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at farvepatronerne ikke kan komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt farvepatronerne. Vigtigt! Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. mymail bringer patronholderen i skifteposition. Skub den gule skyder tilbage, og klap patronlåsningen op. Tag farvepatronen ud af emballagen, og fjern beskyttelsesstrimlen.

14 14 Installationsvejledning mymail Sæt farvepatronen i patronholderen ovenfra og lodret ned og med en let drejning. Kontakterne på farvepatronen skal vende fremad! Kontakter Vigtigt! Problemer med kontaktforbindelsen som følge af, at farvepatronen er sat forkert i, kan føre til funktionssvigt. Klap patronlåsningen ned, og pres den let ned, imens du skubber den gule skyder frem. Patronlåsningen må ikke lukkes med vold. Hvis den ikke vil lukke, så tag patronen ud, og prøv igen. Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition. mymail starter igen. Vigtigt! Betjeningsfeltet må under ingen omstændigheder klappes op under opstartsrutinen. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Procedure til justering af blækpatron starter. Fortsæt med Trin 8.

15 Idriftsættelse 15 Trin 8: Justering af farvepatron Afbryd justering Slet talværdier Enter-tast: Bekræft / Fortsæt justering Anvisninger til justeringsproceduren Justering af farvepatronen er nødvendig for at opnå et fejlfrit trykbillede uden forskydninger. Hav to tomme konvolutter parat til testtryk. Følg vejledningen på displayet for at justere farvepatronen. Med Enter-tasten bekræfter du meddelelser / indtastninger og fortsætter justeringen. Med tasten afbryder du justeringsproceduren. Under justeringsproceduren anmoder mymail om indtastning af talværdier. For at slette forkert indtastning: Tryk kun 1x på tast! Justering af farvepatron Bekræft meddelelsen med Enter-tasten fortsæt., og Gå videre med. Gå videre med.

16 16 Installationsvejledning mymail Testtryk Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Så snart brevsensoren (i brevslidsens højre bageste hjørne) registrerer kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker. Under trykningen ses Vent venligst på displayet. Vent med at tage kuverten ud, til frankeringsmaskinen har frigivet den. Vandrette linjer Se på de nummererede vandrette linjer på testtrykket. Find det nummer, hvor de tre liniestykker overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 6. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft en gang med. Lodrette streger Se på de nummererede lodrette streger på testtrykket. Find det nummer, hvor de to lodrette delstreger overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 5. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft med.

17 Idriftsættelse testtryk Læg kuvert nr. 2 i brevslidsen, og skub den ind indtil anslag. mymail udfører endnu et testtryk. Korrekt: 2 linjer, der krydser hinanden Kontrol Farvepatronen er rigtigt positioneret, hvis cirkelmønstret ser ud nogenlunde som på eksemplet til venstre. Justeringen er fuldført. På displayet vises hovedmenuen. Fortsæt med Trin 9. Lukkede cirkler Fejl i tryk: Hvis der ses forskydninger i cirkelmønstret, skal du gentage justeringen af farvepatronen, inden du begynder at frankere med mymail. Kald justeringsproceduren frem i menuen. Læs kapitel Justering af farvepatron i brugsanvisningen. Forskydning

18 18 Installationsvejledning mymail Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto mymail er beskyttet mod manipulation af et såkaldt sikkerhedsmodul. Dette sikkerhedsmodul definerer status for mymail. Ved leveringen er mymail i status Initialised (initialiseret). Inden du kan frankere med mymail, skal du logge mymail på (autorisere) og indlæse porto (validering). mymail opretter her en modemforbindelse til Reset Center. Piletaster: Vælg opad Vælg nedad Enter-tast: Bekræft visning / indtastning Slet indtastning Tryk 1 x: Spring over installeringstrin Tryk flere gange efter hinanden: Forlad installering Anvisninger til installering mymail-dialogen guider dig skridt for skridt gennem installeringen. Med tasten (tryk 1 x) kan du springe over et installeringstrin (f.eks. fordi du ikke vil indlæse logoklichéer). mymail går så videre til næste trin i installeringsrutinen. Du forlader installeringsrutinen ved at trykke flere gange på tasten. Alle indstillinger, der allerede er foretaget, er gemt. Du kan starte installeringen igen. mymail fortsætter installeringsrutinen det pågældende sted. Start af installeringsrutine Displayet viser hovedmenuen. Installer er markeret (mørk baggrund). Start installeringsrutinen med Enter-tasten. Indlæsning af bykliché Indlaes by kliche bekræftes med. Tag kortet med byklichéen.

19 Idriftsættelse 19 Stik kortet med byklichéen ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Byklichéen er gemt. Tag kortet ud. Indtastning af PIN Indtast PIN for din mymail med ciffertasterne, og bekræft med. Om nødvendigt sletter du det forudindstillede 0 med tasten. Indlæsning af logo Indlaes logo kliche bekræftes med. Tag kortet med logoklichéen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene.

20 20 Installationsvejledning mymail Dataene til logoklichéen er gemt. Tag kortet ud. Hvordan du indlæser yderligere logoklichéer i mymail, kan du læse om i brugsanvisningen. Indlæsning af portotyper Dette trin i installeringsrutinen behøver du kun at gennemgå, hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer I dette tilfælde har du modtaget et chipkort sammen med mymail med de bestilte tilvalgsklichéer. Tilvalgsklichéerne, som hører med til standardudstyret, (Rekommanderet, A-Prioritaire, B-Economique) er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Hvis du ikke ekstra har bestilt tilvalgsklichéer: Spring dette trin over med tasten. Hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer: Bekræft Indlaes tilvalgskliche med. Tag kortet med tilvalgsklichéerne. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Dataene til tilvalgsklichéerne er gemt. Tag kortet ud.

21 Idriftsættelse 21 Indlæsning af portotabel En portotabel er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Du kan springe dette trin over med tasten. For det tilfældes skyld, at nye posttakster lige er trådt i kraft, har du tillige modtaget et kort med den nye portotabel. Du kan nu indlæse den nye portotabel i mymail: Bekræft Indlaes portotakster med. Tag kortet med portotabellen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Portotabellen er gemt. Tag kortet ud. Meddelelsen Autoriseret Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er indtil dette punkt afsluttet korrekt. mymail er nu i status Authorised (autoriseret). Telefonnummer Forbindelse til offentligt telefonnet: Hvis mymail er tilsluttet et telefonanlæg (lokalnummer), skal du indtaste det nummer, der skal benyttes til at opnå forbindelse med det offentlige telefonnet.

22 22 Installationsvejledning mymail For at tilføje en opkaldspause: Tryk på tasten tre gange hurtigt efter hinanden. På displayet ses et komma. For længere pause kan du også indtaste flere kommaer efter hinanden. Ved en direkte forbindelse lader du indtastningsfeltet stå tomt. Bekræft med Enter-tasten. Nummeret er gemt. Indlæsning af porto Bekræft Load ny porto med. Bemærk: Det pengebeløb, du nu indtaster, indlæses i mymail som portotilgodehavende. Betaling af det fremkaldte beløb foretages i henhold til aftale med Post Danmark. Beløb fra 100 kr. er mulige i skridt à 10 kr. op til maksimalt kr. Indtast ønsket beløb. Bekræft med. mymail viser det indstillede beløb til kontrol. Hvis du vil indlæse det viste beløb nu, skal du besvare spørgsmålet med. Når du har bekræftet beløbet, ringer mymail op til Reset Center. Afvent proceduren. Dataudvekslingen tager lidt tid. Når indlæsningsprocessen er afsluttet, kan du få resetkvitteringen udskrevet: Bekræft spørgsmålet med eller spring udskrivningen over med.

23 Idriftsættelse 23 Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker resetkvitteringen. Vent med at tage kuverten ud, til mymail har frigivet den. Resetkvitteringen dokumentererer portoindlæsningen. Hjælp ved problemer under indlæsningsprocessen findes på side side 26. Meddelelsen Valideret OK Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er afsluttet korrekt. mymail viser hovedmenuen igen. Menuen Installer ses ikke mere mymail er i status Valid (gyldig). mymail er nu klar til at frankere. Installeringsrutine afbrudt Hvis installeringen af en eller anden grund bliver afbrudt, vender mymail tilbage til hovedmenuen menuen Installer ses stadig. Start Installer igen.

24 24 Installationsvejledning mymail Prøvetryk mymail er klar til at frankere, når alle idriftsættelsestrin er udført korrekt. Vi anbefaler nu at foretage et prøvetryk med portoværdien (0-kroners frankering). I hovedmenuen vælges Takst. Den valgte menu er markeret (lys skrift på mørk baggrund). Bekræft med tasten. Bladr med piletasterne ( / ), indtil OEV.PROD. kommer frem. Bekræft med tasten. Indtast 0 for portoværdi, bekræft med tasten. Besvar spørgsmålet med tasten. mymail overtager indstillingen for portoværdien. mymail uden vægt: Indtast en vilkårlig vægtangivelse, og bekræft med. Når mymail viser hovedmenuen med portoværdien Kr 0,00, kan du anlægge en tom kuvert til 0-kroners frankering. Læg den tomme kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail den fast og trykker en 0-kroners frankering. Under trykningen viser displayet Vent venligst. Vent med at tage kuverten, til hovedmenuen vises igen og mymail har frigivet kuverten.

25 Tips ved problemer under installeringen 25 0-kroners frankering Den overstregede værdi og klichéen UGYLDIG VÆRDI markerer en 0-kroners frankering som ugyldigt frankeringstryk. Al yderligere information fremgår af brugsanvisningen. Tips ved problemer under installeringen Problem Ingen visning på display Displaybelysning tændt, men display tomt mymail blokerer, kort efter at netstikket er sat i, og udsender en vedvarende mekanisk støj Mærkelig funktionsadfærd, mærkelig displayvisning Installeringsrutine afbrudt Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Mulig årsag og afhjælpning Ingen strømforsyning. Kontroller, at netkablet er sat rigtigt i. Træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Træk STRAKS netstikket ud. Kontroller: Patronlåsning lukket rigtigt? (Se side 14.) Transportsikring fjernet? (Se side 9.) Slut mymail til igen. Hvis problemet opstår igen: Ring til kundeservice. I hovedmenuen vælges Log af, træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Hvis dette ikke løser problemet, så ring til kundeservice. I hovedmenuen startes Installer igen. Kort er defekt. Ring til kundeservice.

26 26 Installationsvejledning mymail Problem (Fortsættelse) Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Porto kan ikke indlæses På displayet ses en fejlmeddelelse, f. eks. Klartone mangler, Fejl i forbindelse Svarer ikke Mulig årsag og afhjælpning Kortet indeholder ingen gyldige data. Indsæt et gyldigt kort. Hvis problemet ikke er løst: Ring til kundeservice. (Bemærk: Data til bykliché slettes altid på kortet efter indlæsning.) Modemkabel ikke sat rigtigt i. Kontroller modemkablets tilslutning til mymail og telefondåsen. Modem modtager ikke noget telefonsignal. Indstil de parametre, der passer til din telefonforbindelse (se brugsanvisningen). Modem kan ikke oprette forbindelse til Reset Center. Kontroller det telefonnummer, der er indstillet for Reset Center (se brugsanvisningen). Fejlmeddelelse: Fejl ved laesning af kort Forkert kort, eller kort ikke sat rigtigt i. Kontroller kortet, og sæt det i igen (chip skal vende bagud). Kort er defekt. Ring til kundeservice. Fejlmeddelelse: Forkert PIN Fejlmeddelelse: Maskine ikke frigivet Fejlmeddelelse: Ugyldigt kort Fejlmeddelelse: Validering mislykket Øvrige fejlmeddelelser / andre fejl Forkert PIN-indtastning. Gentag indtastningen. mymail er ikke frigivet til frankering endnu. Kør installeringsrutinen, og indlæs porto (se Trin 9). Forkert korttype sat i (f.eks. kortet MASTER ved indlæsning af logokliché). Kontroller kortet, brug det rigtige kort. Gyldiggørelse af mymail ikke fuldført. Bekræft meddelelsen. Indlæs porto som beskrevet i brugsanvisningen. mymail bliver gyldig, første gang porto indlæses, og kan nu frankere. Se brugsanvisningen. Hvis en fejl ikke lader sig afhjælpe, så ring til kundeservice.

27 Kundeservice 27 Kundeservice DAKi A/S P.O. Box 90 Islevdalvej Rødovre Telefon: Kundeservice: Francotyp-Postalia-kvalitetsmanagementsystem til udvikling og fremstilling af frankerings- og kuverteringsmaskiner er certificeret i henhold til DINENISO Registreringsnummer: DE QM

28 / Rev. 00 ECN xxx / / helbig berlin

mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning

mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning 2 Om denne brugsanvisning Du bedes læse brugsanvisningen, inden du begynder at arbejde med mymail. Brugsanvisningen skal opbevares i nærheden af mymail, så den

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

DK Online A/S Havnegade 98. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. Terminalguide

DK Online A/S Havnegade 98. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. Terminalguide DK Online A/S Havnegade 98 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40 info@dkonline.nu www.dkonline.nu Terminalguide ICT250 IWL250 Indhold +1 - altid mere end du forventer...4 IWL250...6 Terminallayout...7 Bagsiden

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere