mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning"

Transkript

1 mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

2 2 Installationsvejledning mymail Oversigt over idriftsættelsesproceduren Nedenfor vises i oversigtsform de arbejdstrin, der skal udføres, når mymail tages i brug første gang. Arbejdstrinnene skal udføres i den angivne rækkefølge, før mymail kan tages i brug. Hvis enkelte arbejdstrin ikke er relevante for installation og idriftsættelse af mymail (f.eks. fordi du ikke har bestilt vægt), skal du blot gå videre til næste trin. Trin 1: Udpakning Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Trin 3: Installering af mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) Trin 5: Aftagning af transportsikringer Trin 6: Tilslutning af mymail Trin 7: Indsætning af farvepatron Trin 8: Justering af farvepatron Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto

3 Indhold 3 Indhold Oversigt over idriftsættelsesproceduren 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Idriftsættelse 5 Trin 1: Udpakning 5 Trin 2: Kontrol af pakkens indhold 6 Trin 3: Installering af mymail 7 Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) 8 Trin 5: Aftagning af transportsikringer 9 Trin 6: Tilslutning af mymail 11 Trin 7: Indsætning af farvepatron 13 Trin 8: Justering af farvepatron 15 Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto 18 Prøvetryk 24 Tips ved problemer under installeringen 25 Kundeservice 27 Denne installationsvejledning beskriver udelukkende, hvordan frankeringsmaskinen mymail installeres og tages i brug første gang. Al yderligere information om mymail fremgår af brugsanvisningen. mymail er konstrueret således, at du selv kan installere den på grundlag af denne installationsvejledning. Eller du kan gøre brug af en af vore servicetilbud: Installation på stedet foretaget af servicetekniker Hotline-understøttet installation (vores hotline guider dig telefonisk gennem alle installationstrin).

4 4 Installationsvejledning mymail Sikkerhedsanvisninger Bemærk venligst nedenstående anvisninger i forbindelse med installering og idriftsættelse - for din egen sikkerheds skyld: Foretag installering og idriftsættelse af mymail i henhold til denne vejledning. Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. Kontakt i så fald din DAKi A/S-kundeservice. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. I tilfælde af fare: Træk stikket ud af stikkontakten. Fjern ikke dele af huset. Ring til kundeservice. Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede. Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Læs anvisningerne, der følger med farvepatronerne. Husk at fjerne transportsikringerne på farvepatronens holder, inden du slutter mymail til netstikdåsen. Vigtigt! Hvis mymail skal kobles fra strømforsyningsnettet: Kontroller, at mymail er i hviletilstand (det ubelyste display viser datoen). Kun sådan virker beskyttelsesfunktionerne, som er indbygget specielt til beskyttelse af trykhovedet.

5 Idriftsættelse 5 Idriftsættelse Trin 1: Udpakning Åbn kassen ovenfra. Tag den øverste emballeringsskal af. Tag tilbehøret ud af kassen. Tag forsigtigt mymail op af kassen. Fjern folien fra mymail. Pak tilbehøret ud. Træk beskyttelsesfolien af displayet. Gem emballagen og transportsikringerne til tryksystemet (skumstofstrimler og papindsats). Disse dele genbruges, hvis mymail på et tidspunkt skal transporteres eller indleveres til kundeservice.

6 6 Installationsvejledning mymail Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Advarsel! Skulle det forekomme, at dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. I så fald skal du kontakte din DAKi A/S-kundeservice Frankeringsmaskine mymail 2 Farvepatron, indpakket 3 Netkabel 4 Modemkabel 5 Chipkort med bykliché 6 Chipkort med logo- og tilvalgsklichéer (hvis bestilt som ekstra udstyr) 7 Chipkort MASTER (hvis bestilt som ekstra udstyr) 8 Brugsanvisning, installationsvejledning, kortfattet beskrivelse 9 Vægt (hvis bestilt som ekstra udstyr) PIN (engelsk: Personal Identification Number) til frigivelse af adgang til Reset Center modtager du separat.

7 Idriftsættelse 7 Trin 3: Installering af mymail Vigtigt! Hvis mymail kommer fra kolde omgivelser, dvs. under 10 C: Vent mindst to timer, inden du slutter mymail til. mymail tilpasser sig rummets temperatur. Eventuel fugt vil fordampe. Vælg et installeringssted med følgende omgivende betingelser: Temperatur: 15 C - 35 C Ingen direkte solindfald Relativ luftfugtighed: 15% - 80%, Ikke-kondenserende Netstikdåse og telefontilslutningsdåse for tilslutning af modem i nærheden. Stil mymail på et fast, plant, vandret underlag. Hvis du har købt en mymail med vægt, skal du nu installere vægten, som beskrevet i Trin 4. Ved mymail uden vægt kan du gå til Trin 5 med det samme.

8 8 Installationsvejledning mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr, ifølge bestilling, ellers fortsæt med Trin 5) Tag dækslet af. Du ser nu pladsen til vægten og kablet med stik for tilslutning af vægt. Slut vægten til mymail. Tegningen nedenfor viser bagsiden af mymail. Den forstørrede illustration anskueliggør, hvordan du sætter stikket i bag på vægte. Hunstik på vægt Kabel med hanstik Sæt vægten på mymail ovenfra. Tryk let på vejefladen ovenfra. På den måde sikrer du, at vægtens gummifødder står fast på tapperne i huset.

9 Idriftsættelse Trin 5: Aftagning af transportsikringer Vigtigt! En skumstofstrimmel er lagt hen over holderen til farvepatronen som transportbeskyttelse. I holderen til farvepatronen er der isat en transportsikring af pap. Begge transportsikringer skal fjernes, før du sætter farvepatronen i. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. Tag informationsbladet ud. Tag skumstofstrimlen ud. Skub den gule skyder bagud. Låsning til farvepatron Skyder (gul) Klap patronlåsningen tilbage og op. 9

10 10 Installationsvejledning mymail Træk papstykket (transportsikring) op og ud af patronholderen. Transportsikring Klap patronlåsningen ned. Skub den gule skyder frem. Bemærk: Sæt ikke farvepatronen i endnu! Isætning af farvepatron følger først i Trin 7! Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition.

11 Idriftsættelse 11 Trin 6: Tilslutning af mymail Advarsel! Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er beskadigede. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. Fjeder Modemkabel Modemstik Nettilslutning Netkabel Slut modemkablet til mymail. Modemstikket sidder bag på mymail. Fjederstykket på stikket skal pege op. Slut netkablet til mymail. Hunstikket til nettilslutningen sidder bag på mymail.

12 12 Installationsvejledning mymail Forbind modemkablet med en telefondåse (analog). Det er normalt en fax-tilslutning. mymail skal kun være forbundet med telefondåsen under idriftsættelsen og under indlæsning (af porto). Her opretter mymail kortvarigt forbindelse til Reset Center. Forbind netkablet med netstikdåsen. Vigtigt! Umiddelbart efter at du har forbundet mymail med netstikdåsen, begynder mymail sin opstartsrutine. Betjeningsfeltet må ikke klappes op, mens opstartsrutinen kører. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Displaybelysningen tænder. På displayet fremkommer et timeglas og meddelelsen Vent venligst. Du kan tydeligt høre, hvordan mymail gennemfører en række interne tests. Herefter viser mymail meddelelsen Fejl på farvepatron, fordi farvepatronen endnu ikke er sat i. Fortsæt med Trin 7.

13 Idriftsættelse 13 Trin 7: Indsætning af farvepatron Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge patronens indhold. Undgå, at blækket fra farvepatronen kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at farvepatronerne ikke kan komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt farvepatronerne. Vigtigt! Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. mymail bringer patronholderen i skifteposition. Skub den gule skyder tilbage, og klap patronlåsningen op. Tag farvepatronen ud af emballagen, og fjern beskyttelsesstrimlen.

14 14 Installationsvejledning mymail Sæt farvepatronen i patronholderen ovenfra og lodret ned og med en let drejning. Kontakterne på farvepatronen skal vende fremad! Kontakter Vigtigt! Problemer med kontaktforbindelsen som følge af, at farvepatronen er sat forkert i, kan føre til funktionssvigt. Klap patronlåsningen ned, og pres den let ned, imens du skubber den gule skyder frem. Patronlåsningen må ikke lukkes med vold. Hvis den ikke vil lukke, så tag patronen ud, og prøv igen. Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition. mymail starter igen. Vigtigt! Betjeningsfeltet må under ingen omstændigheder klappes op under opstartsrutinen. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Procedure til justering af blækpatron starter. Fortsæt med Trin 8.

15 Idriftsættelse 15 Trin 8: Justering af farvepatron Afbryd justering Slet talværdier Enter-tast: Bekræft / Fortsæt justering Anvisninger til justeringsproceduren Justering af farvepatronen er nødvendig for at opnå et fejlfrit trykbillede uden forskydninger. Hav to tomme konvolutter parat til testtryk. Følg vejledningen på displayet for at justere farvepatronen. Med Enter-tasten bekræfter du meddelelser / indtastninger og fortsætter justeringen. Med tasten afbryder du justeringsproceduren. Under justeringsproceduren anmoder mymail om indtastning af talværdier. For at slette forkert indtastning: Tryk kun 1x på tast! Justering af farvepatron Bekræft meddelelsen med Enter-tasten fortsæt., og Gå videre med. Gå videre med.

16 16 Installationsvejledning mymail Testtryk Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Så snart brevsensoren (i brevslidsens højre bageste hjørne) registrerer kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker. Under trykningen ses Vent venligst på displayet. Vent med at tage kuverten ud, til frankeringsmaskinen har frigivet den. Vandrette linjer Se på de nummererede vandrette linjer på testtrykket. Find det nummer, hvor de tre liniestykker overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 6. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft en gang med. Lodrette streger Se på de nummererede lodrette streger på testtrykket. Find det nummer, hvor de to lodrette delstreger overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 5. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft med.

17 Idriftsættelse testtryk Læg kuvert nr. 2 i brevslidsen, og skub den ind indtil anslag. mymail udfører endnu et testtryk. Korrekt: 2 linjer, der krydser hinanden Kontrol Farvepatronen er rigtigt positioneret, hvis cirkelmønstret ser ud nogenlunde som på eksemplet til venstre. Justeringen er fuldført. På displayet vises hovedmenuen. Fortsæt med Trin 9. Lukkede cirkler Fejl i tryk: Hvis der ses forskydninger i cirkelmønstret, skal du gentage justeringen af farvepatronen, inden du begynder at frankere med mymail. Kald justeringsproceduren frem i menuen. Læs kapitel Justering af farvepatron i brugsanvisningen. Forskydning

18 18 Installationsvejledning mymail Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto mymail er beskyttet mod manipulation af et såkaldt sikkerhedsmodul. Dette sikkerhedsmodul definerer status for mymail. Ved leveringen er mymail i status Initialised (initialiseret). Inden du kan frankere med mymail, skal du logge mymail på (autorisere) og indlæse porto (validering). mymail opretter her en modemforbindelse til Reset Center. Piletaster: Vælg opad Vælg nedad Enter-tast: Bekræft visning / indtastning Slet indtastning Tryk 1 x: Spring over installeringstrin Tryk flere gange efter hinanden: Forlad installering Anvisninger til installering mymail-dialogen guider dig skridt for skridt gennem installeringen. Med tasten (tryk 1 x) kan du springe over et installeringstrin (f.eks. fordi du ikke vil indlæse logoklichéer). mymail går så videre til næste trin i installeringsrutinen. Du forlader installeringsrutinen ved at trykke flere gange på tasten. Alle indstillinger, der allerede er foretaget, er gemt. Du kan starte installeringen igen. mymail fortsætter installeringsrutinen det pågældende sted. Start af installeringsrutine Displayet viser hovedmenuen. Installer er markeret (mørk baggrund). Start installeringsrutinen med Enter-tasten. Indlæsning af bykliché Indlaes by kliche bekræftes med. Tag kortet med byklichéen.

19 Idriftsættelse 19 Stik kortet med byklichéen ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Byklichéen er gemt. Tag kortet ud. Indtastning af PIN Indtast PIN for din mymail med ciffertasterne, og bekræft med. Om nødvendigt sletter du det forudindstillede 0 med tasten. Indlæsning af logo Indlaes logo kliche bekræftes med. Tag kortet med logoklichéen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene.

20 20 Installationsvejledning mymail Dataene til logoklichéen er gemt. Tag kortet ud. Hvordan du indlæser yderligere logoklichéer i mymail, kan du læse om i brugsanvisningen. Indlæsning af portotyper Dette trin i installeringsrutinen behøver du kun at gennemgå, hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer I dette tilfælde har du modtaget et chipkort sammen med mymail med de bestilte tilvalgsklichéer. Tilvalgsklichéerne, som hører med til standardudstyret, (Rekommanderet, A-Prioritaire, B-Economique) er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Hvis du ikke ekstra har bestilt tilvalgsklichéer: Spring dette trin over med tasten. Hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer: Bekræft Indlaes tilvalgskliche med. Tag kortet med tilvalgsklichéerne. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Dataene til tilvalgsklichéerne er gemt. Tag kortet ud.

21 Idriftsættelse 21 Indlæsning af portotabel En portotabel er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Du kan springe dette trin over med tasten. For det tilfældes skyld, at nye posttakster lige er trådt i kraft, har du tillige modtaget et kort med den nye portotabel. Du kan nu indlæse den nye portotabel i mymail: Bekræft Indlaes portotakster med. Tag kortet med portotabellen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Portotabellen er gemt. Tag kortet ud. Meddelelsen Autoriseret Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er indtil dette punkt afsluttet korrekt. mymail er nu i status Authorised (autoriseret). Telefonnummer Forbindelse til offentligt telefonnet: Hvis mymail er tilsluttet et telefonanlæg (lokalnummer), skal du indtaste det nummer, der skal benyttes til at opnå forbindelse med det offentlige telefonnet.

22 22 Installationsvejledning mymail For at tilføje en opkaldspause: Tryk på tasten tre gange hurtigt efter hinanden. På displayet ses et komma. For længere pause kan du også indtaste flere kommaer efter hinanden. Ved en direkte forbindelse lader du indtastningsfeltet stå tomt. Bekræft med Enter-tasten. Nummeret er gemt. Indlæsning af porto Bekræft Load ny porto med. Bemærk: Det pengebeløb, du nu indtaster, indlæses i mymail som portotilgodehavende. Betaling af det fremkaldte beløb foretages i henhold til aftale med Post Danmark. Beløb fra 100 kr. er mulige i skridt à 10 kr. op til maksimalt kr. Indtast ønsket beløb. Bekræft med. mymail viser det indstillede beløb til kontrol. Hvis du vil indlæse det viste beløb nu, skal du besvare spørgsmålet med. Når du har bekræftet beløbet, ringer mymail op til Reset Center. Afvent proceduren. Dataudvekslingen tager lidt tid. Når indlæsningsprocessen er afsluttet, kan du få resetkvitteringen udskrevet: Bekræft spørgsmålet med eller spring udskrivningen over med.

23 Idriftsættelse 23 Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker resetkvitteringen. Vent med at tage kuverten ud, til mymail har frigivet den. Resetkvitteringen dokumentererer portoindlæsningen. Hjælp ved problemer under indlæsningsprocessen findes på side side 26. Meddelelsen Valideret OK Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er afsluttet korrekt. mymail viser hovedmenuen igen. Menuen Installer ses ikke mere mymail er i status Valid (gyldig). mymail er nu klar til at frankere. Installeringsrutine afbrudt Hvis installeringen af en eller anden grund bliver afbrudt, vender mymail tilbage til hovedmenuen menuen Installer ses stadig. Start Installer igen.

24 24 Installationsvejledning mymail Prøvetryk mymail er klar til at frankere, når alle idriftsættelsestrin er udført korrekt. Vi anbefaler nu at foretage et prøvetryk med portoværdien (0-kroners frankering). I hovedmenuen vælges Takst. Den valgte menu er markeret (lys skrift på mørk baggrund). Bekræft med tasten. Bladr med piletasterne ( / ), indtil OEV.PROD. kommer frem. Bekræft med tasten. Indtast 0 for portoværdi, bekræft med tasten. Besvar spørgsmålet med tasten. mymail overtager indstillingen for portoværdien. mymail uden vægt: Indtast en vilkårlig vægtangivelse, og bekræft med. Når mymail viser hovedmenuen med portoværdien Kr 0,00, kan du anlægge en tom kuvert til 0-kroners frankering. Læg den tomme kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail den fast og trykker en 0-kroners frankering. Under trykningen viser displayet Vent venligst. Vent med at tage kuverten, til hovedmenuen vises igen og mymail har frigivet kuverten.

25 Tips ved problemer under installeringen 25 0-kroners frankering Den overstregede værdi og klichéen UGYLDIG VÆRDI markerer en 0-kroners frankering som ugyldigt frankeringstryk. Al yderligere information fremgår af brugsanvisningen. Tips ved problemer under installeringen Problem Ingen visning på display Displaybelysning tændt, men display tomt mymail blokerer, kort efter at netstikket er sat i, og udsender en vedvarende mekanisk støj Mærkelig funktionsadfærd, mærkelig displayvisning Installeringsrutine afbrudt Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Mulig årsag og afhjælpning Ingen strømforsyning. Kontroller, at netkablet er sat rigtigt i. Træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Træk STRAKS netstikket ud. Kontroller: Patronlåsning lukket rigtigt? (Se side 14.) Transportsikring fjernet? (Se side 9.) Slut mymail til igen. Hvis problemet opstår igen: Ring til kundeservice. I hovedmenuen vælges Log af, træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Hvis dette ikke løser problemet, så ring til kundeservice. I hovedmenuen startes Installer igen. Kort er defekt. Ring til kundeservice.

26 26 Installationsvejledning mymail Problem (Fortsættelse) Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Porto kan ikke indlæses På displayet ses en fejlmeddelelse, f. eks. Klartone mangler, Fejl i forbindelse Svarer ikke Mulig årsag og afhjælpning Kortet indeholder ingen gyldige data. Indsæt et gyldigt kort. Hvis problemet ikke er løst: Ring til kundeservice. (Bemærk: Data til bykliché slettes altid på kortet efter indlæsning.) Modemkabel ikke sat rigtigt i. Kontroller modemkablets tilslutning til mymail og telefondåsen. Modem modtager ikke noget telefonsignal. Indstil de parametre, der passer til din telefonforbindelse (se brugsanvisningen). Modem kan ikke oprette forbindelse til Reset Center. Kontroller det telefonnummer, der er indstillet for Reset Center (se brugsanvisningen). Fejlmeddelelse: Fejl ved laesning af kort Forkert kort, eller kort ikke sat rigtigt i. Kontroller kortet, og sæt det i igen (chip skal vende bagud). Kort er defekt. Ring til kundeservice. Fejlmeddelelse: Forkert PIN Fejlmeddelelse: Maskine ikke frigivet Fejlmeddelelse: Ugyldigt kort Fejlmeddelelse: Validering mislykket Øvrige fejlmeddelelser / andre fejl Forkert PIN-indtastning. Gentag indtastningen. mymail er ikke frigivet til frankering endnu. Kør installeringsrutinen, og indlæs porto (se Trin 9). Forkert korttype sat i (f.eks. kortet MASTER ved indlæsning af logokliché). Kontroller kortet, brug det rigtige kort. Gyldiggørelse af mymail ikke fuldført. Bekræft meddelelsen. Indlæs porto som beskrevet i brugsanvisningen. mymail bliver gyldig, første gang porto indlæses, og kan nu frankere. Se brugsanvisningen. Hvis en fejl ikke lader sig afhjælpe, så ring til kundeservice.

27 Kundeservice 27 Kundeservice DAKi A/S P.O. Box 90 Islevdalvej Rødovre Telefon: Kundeservice: Francotyp-Postalia-kvalitetsmanagementsystem til udvikling og fremstilling af frankerings- og kuverteringsmaskiner er certificeret i henhold til DINENISO Registreringsnummer: DE QM

28 / Rev. 00 ECN xxx / / helbig berlin

mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning

mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning mymail Frankeringsmaskine Brugsanvisning 2 Om denne brugsanvisning Du bedes læse brugsanvisningen, inden du begynder at arbejde med mymail. Brugsanvisningen skal opbevares i nærheden af mymail, så den

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide

Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine. Quick Installeringsguide Læs Dette Først! DM100i/DM200i Serien Digital frankeringsmaskine Dit nye system er designet så du selv kan installere det. Du kan begynde at frankere post om et øjeblik. Det er meget vigtigt, at du nøje

Læs mere

ultimail Frankeringssystem Brugsanvisning

ultimail Frankeringssystem Brugsanvisning ultimail Frankeringssystem Brugsanvisning 2 Betjeningsfelt display og tastatur Multifunktionstaster (softkeys) Display (oplyst) Multifunktionstaster (softkeys) Piletaster Frankering af etiketter SETUP-menu:

Læs mere

Brugsanvisning. flexiscale portovægt

Brugsanvisning. flexiscale portovægt Brugsanvisning flexiscale portovægt Betjeningspanel display og tastatur Displayfelt for aktuelle forsendelsesdata (forkortelser) Valgfelt med 4 optioner Valgtaster vælg optioner Taltaster indtast talværdier

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail

High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering. Den nye ultimail High-tech og nem at bruge Godkendt til Credit Lock og sikker og effektiv i den daglige frankering Den nye ultimail ultimail giver det store overblik! Det store og læsevenlige display gør det nemt at overskue

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning Modem til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Brugervejledning

Secure O matic. Gruppe 5 2. SEMESTERPROJEKT. Udgave. Brugervejledning Udgave 2 2. SEMESTERPROJEKT Gruppe 5 Secure O matic Brugervejledning Benjamin Sørensen, 02284 Tomas Stæhr Hansen, 03539 Stefan Nielsen, 02829 Mubeen Ashraf, 9279 Hussein Kleit, 9281 SECURE O MATIC Brugervejledning

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning

Modem til dig med fastnet og bredbånd. Installationsvejledning til dig med fastn og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt nyt produkt hos din bredbåndsudbyder. I den forbindelse har du få tilsendt.

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning

LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning LM Technologies bluetooth seriel adapter Installationsvejledning 1. Installation af opsætningsprogram Hent opsætningsprogrammet fra: http://www.stokerkontrol.dk/download/lm149setup.exe For at installere

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL

Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL Side 1 Installations- og vejlednings guide Plotter CG-60SL Side 2 Udpakning Pak indholdet ud af kassen og kontroller at følgende dele er leveret: Figur 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Plotter CG-60SL Brugsanvisning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere