mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning"

Transkript

1 mymail Frankeringsmaskine Installationsvejledning

2 2 Installationsvejledning mymail Oversigt over idriftsættelsesproceduren Nedenfor vises i oversigtsform de arbejdstrin, der skal udføres, når mymail tages i brug første gang. Arbejdstrinnene skal udføres i den angivne rækkefølge, før mymail kan tages i brug. Hvis enkelte arbejdstrin ikke er relevante for installation og idriftsættelse af mymail (f.eks. fordi du ikke har bestilt vægt), skal du blot gå videre til næste trin. Trin 1: Udpakning Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Trin 3: Installering af mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) Trin 5: Aftagning af transportsikringer Trin 6: Tilslutning af mymail Trin 7: Indsætning af farvepatron Trin 8: Justering af farvepatron Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto

3 Indhold 3 Indhold Oversigt over idriftsættelsesproceduren 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Idriftsættelse 5 Trin 1: Udpakning 5 Trin 2: Kontrol af pakkens indhold 6 Trin 3: Installering af mymail 7 Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr) 8 Trin 5: Aftagning af transportsikringer 9 Trin 6: Tilslutning af mymail 11 Trin 7: Indsætning af farvepatron 13 Trin 8: Justering af farvepatron 15 Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto 18 Prøvetryk 24 Tips ved problemer under installeringen 25 Kundeservice 27 Denne installationsvejledning beskriver udelukkende, hvordan frankeringsmaskinen mymail installeres og tages i brug første gang. Al yderligere information om mymail fremgår af brugsanvisningen. mymail er konstrueret således, at du selv kan installere den på grundlag af denne installationsvejledning. Eller du kan gøre brug af en af vore servicetilbud: Installation på stedet foretaget af servicetekniker Hotline-understøttet installation (vores hotline guider dig telefonisk gennem alle installationstrin).

4 4 Installationsvejledning mymail Sikkerhedsanvisninger Bemærk venligst nedenstående anvisninger i forbindelse med installering og idriftsættelse - for din egen sikkerheds skyld: Foretag installering og idriftsættelse af mymail i henhold til denne vejledning. Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. Kontakt i så fald din DAKi A/S-kundeservice. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. I tilfælde af fare: Træk stikket ud af stikkontakten. Fjern ikke dele af huset. Ring til kundeservice. Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at kablerne ikke er beskadigede. Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Læs anvisningerne, der følger med farvepatronerne. Husk at fjerne transportsikringerne på farvepatronens holder, inden du slutter mymail til netstikdåsen. Vigtigt! Hvis mymail skal kobles fra strømforsyningsnettet: Kontroller, at mymail er i hviletilstand (det ubelyste display viser datoen). Kun sådan virker beskyttelsesfunktionerne, som er indbygget specielt til beskyttelse af trykhovedet.

5 Idriftsættelse 5 Idriftsættelse Trin 1: Udpakning Åbn kassen ovenfra. Tag den øverste emballeringsskal af. Tag tilbehøret ud af kassen. Tag forsigtigt mymail op af kassen. Fjern folien fra mymail. Pak tilbehøret ud. Træk beskyttelsesfolien af displayet. Gem emballagen og transportsikringerne til tryksystemet (skumstofstrimler og papindsats). Disse dele genbruges, hvis mymail på et tidspunkt skal transporteres eller indleveres til kundeservice.

6 6 Installationsvejledning mymail Trin 2: Kontrol af pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget, og at alt er intakt. Advarsel! Skulle det forekomme, at dele er beskadiget eller mangler, må mymail under ingen omstændigheder tages i brug. I så fald skal du kontakte din DAKi A/S-kundeservice Frankeringsmaskine mymail 2 Farvepatron, indpakket 3 Netkabel 4 Modemkabel 5 Chipkort med bykliché 6 Chipkort med logo- og tilvalgsklichéer (hvis bestilt som ekstra udstyr) 7 Chipkort MASTER (hvis bestilt som ekstra udstyr) 8 Brugsanvisning, installationsvejledning, kortfattet beskrivelse 9 Vægt (hvis bestilt som ekstra udstyr) PIN (engelsk: Personal Identification Number) til frigivelse af adgang til Reset Center modtager du separat.

7 Idriftsættelse 7 Trin 3: Installering af mymail Vigtigt! Hvis mymail kommer fra kolde omgivelser, dvs. under 10 C: Vent mindst to timer, inden du slutter mymail til. mymail tilpasser sig rummets temperatur. Eventuel fugt vil fordampe. Vælg et installeringssted med følgende omgivende betingelser: Temperatur: 15 C - 35 C Ingen direkte solindfald Relativ luftfugtighed: 15% - 80%, Ikke-kondenserende Netstikdåse og telefontilslutningsdåse for tilslutning af modem i nærheden. Stil mymail på et fast, plant, vandret underlag. Hvis du har købt en mymail med vægt, skal du nu installere vægten, som beskrevet i Trin 4. Ved mymail uden vægt kan du gå til Trin 5 med det samme.

8 8 Installationsvejledning mymail Trin 4: Montering af vægt (ekstra udstyr, ifølge bestilling, ellers fortsæt med Trin 5) Tag dækslet af. Du ser nu pladsen til vægten og kablet med stik for tilslutning af vægt. Slut vægten til mymail. Tegningen nedenfor viser bagsiden af mymail. Den forstørrede illustration anskueliggør, hvordan du sætter stikket i bag på vægte. Hunstik på vægt Kabel med hanstik Sæt vægten på mymail ovenfra. Tryk let på vejefladen ovenfra. På den måde sikrer du, at vægtens gummifødder står fast på tapperne i huset.

9 Idriftsættelse Trin 5: Aftagning af transportsikringer Vigtigt! En skumstofstrimmel er lagt hen over holderen til farvepatronen som transportbeskyttelse. I holderen til farvepatronen er der isat en transportsikring af pap. Begge transportsikringer skal fjernes, før du sætter farvepatronen i. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. Tag informationsbladet ud. Tag skumstofstrimlen ud. Skub den gule skyder bagud. Låsning til farvepatron Skyder (gul) Klap patronlåsningen tilbage og op. 9

10 10 Installationsvejledning mymail Træk papstykket (transportsikring) op og ud af patronholderen. Transportsikring Klap patronlåsningen ned. Skub den gule skyder frem. Bemærk: Sæt ikke farvepatronen i endnu! Isætning af farvepatron følger først i Trin 7! Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition.

11 Idriftsættelse 11 Trin 6: Tilslutning af mymail Advarsel! Benyt altid kun de medleverede eller af Francotyp-Postalia godkendte net- og datatransmissionskabler. Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er beskadigede. mymail må kun tilsluttes en korrekt installeret stikdåse med 230 V vekselspænding. Stikdåsen skal være installeret i nærheden af mymail og være let tilgængelig. Fjeder Modemkabel Modemstik Nettilslutning Netkabel Slut modemkablet til mymail. Modemstikket sidder bag på mymail. Fjederstykket på stikket skal pege op. Slut netkablet til mymail. Hunstikket til nettilslutningen sidder bag på mymail.

12 12 Installationsvejledning mymail Forbind modemkablet med en telefondåse (analog). Det er normalt en fax-tilslutning. mymail skal kun være forbundet med telefondåsen under idriftsættelsen og under indlæsning (af porto). Her opretter mymail kortvarigt forbindelse til Reset Center. Forbind netkablet med netstikdåsen. Vigtigt! Umiddelbart efter at du har forbundet mymail med netstikdåsen, begynder mymail sin opstartsrutine. Betjeningsfeltet må ikke klappes op, mens opstartsrutinen kører. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Displaybelysningen tænder. På displayet fremkommer et timeglas og meddelelsen Vent venligst. Du kan tydeligt høre, hvordan mymail gennemfører en række interne tests. Herefter viser mymail meddelelsen Fejl på farvepatron, fordi farvepatronen endnu ikke er sat i. Fortsæt med Trin 7.

13 Idriftsættelse 13 Trin 7: Indsætning af farvepatron Advarsel! Det kan være sundhedsskadeligt at sluge patronens indhold. Undgå, at blækket fra farvepatronen kommer i kontakt med øjnene. Sørg for, at farvepatronerne ikke kan komme i hænderne på børn. Yderligere anvisninger til brug er vedlagt farvepatronerne. Vigtigt! Brug kun de originale farvepatroner fra Francotyp-Postalia. Klap betjeningsfeltet op, så det går i anslag. Betjeningsfeltet er fikseret i denne position. mymail bringer patronholderen i skifteposition. Skub den gule skyder tilbage, og klap patronlåsningen op. Tag farvepatronen ud af emballagen, og fjern beskyttelsesstrimlen.

14 14 Installationsvejledning mymail Sæt farvepatronen i patronholderen ovenfra og lodret ned og med en let drejning. Kontakterne på farvepatronen skal vende fremad! Kontakter Vigtigt! Problemer med kontaktforbindelsen som følge af, at farvepatronen er sat forkert i, kan føre til funktionssvigt. Klap patronlåsningen ned, og pres den let ned, imens du skubber den gule skyder frem. Patronlåsningen må ikke lukkes med vold. Hvis den ikke vil lukke, så tag patronen ud, og prøv igen. Klap betjeningsfeltet tilbage i udgangsposition. mymail starter igen. Vigtigt! Betjeningsfeltet må under ingen omstændigheder klappes op under opstartsrutinen. Det vil kunne forårsage fejl i tryksystemet. Procedure til justering af blækpatron starter. Fortsæt med Trin 8.

15 Idriftsættelse 15 Trin 8: Justering af farvepatron Afbryd justering Slet talværdier Enter-tast: Bekræft / Fortsæt justering Anvisninger til justeringsproceduren Justering af farvepatronen er nødvendig for at opnå et fejlfrit trykbillede uden forskydninger. Hav to tomme konvolutter parat til testtryk. Følg vejledningen på displayet for at justere farvepatronen. Med Enter-tasten bekræfter du meddelelser / indtastninger og fortsætter justeringen. Med tasten afbryder du justeringsproceduren. Under justeringsproceduren anmoder mymail om indtastning af talværdier. For at slette forkert indtastning: Tryk kun 1x på tast! Justering af farvepatron Bekræft meddelelsen med Enter-tasten fortsæt., og Gå videre med. Gå videre med.

16 16 Installationsvejledning mymail Testtryk Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Så snart brevsensoren (i brevslidsens højre bageste hjørne) registrerer kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker. Under trykningen ses Vent venligst på displayet. Vent med at tage kuverten ud, til frankeringsmaskinen har frigivet den. Vandrette linjer Se på de nummererede vandrette linjer på testtrykket. Find det nummer, hvor de tre liniestykker overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 6. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft en gang med. Lodrette streger Se på de nummererede lodrette streger på testtrykket. Find det nummer, hvor de to lodrette delstreger overlapper hinanden bedst. I eksemplet er det nr. 5. Indtast nummeret med ciffertasterne. Bekræft med.

17 Idriftsættelse testtryk Læg kuvert nr. 2 i brevslidsen, og skub den ind indtil anslag. mymail udfører endnu et testtryk. Korrekt: 2 linjer, der krydser hinanden Kontrol Farvepatronen er rigtigt positioneret, hvis cirkelmønstret ser ud nogenlunde som på eksemplet til venstre. Justeringen er fuldført. På displayet vises hovedmenuen. Fortsæt med Trin 9. Lukkede cirkler Fejl i tryk: Hvis der ses forskydninger i cirkelmønstret, skal du gentage justeringen af farvepatronen, inden du begynder at frankere med mymail. Kald justeringsproceduren frem i menuen. Læs kapitel Justering af farvepatron i brugsanvisningen. Forskydning

18 18 Installationsvejledning mymail Trin 9: Foretagelse af installeringsrutine og indlæsning af porto mymail er beskyttet mod manipulation af et såkaldt sikkerhedsmodul. Dette sikkerhedsmodul definerer status for mymail. Ved leveringen er mymail i status Initialised (initialiseret). Inden du kan frankere med mymail, skal du logge mymail på (autorisere) og indlæse porto (validering). mymail opretter her en modemforbindelse til Reset Center. Piletaster: Vælg opad Vælg nedad Enter-tast: Bekræft visning / indtastning Slet indtastning Tryk 1 x: Spring over installeringstrin Tryk flere gange efter hinanden: Forlad installering Anvisninger til installering mymail-dialogen guider dig skridt for skridt gennem installeringen. Med tasten (tryk 1 x) kan du springe over et installeringstrin (f.eks. fordi du ikke vil indlæse logoklichéer). mymail går så videre til næste trin i installeringsrutinen. Du forlader installeringsrutinen ved at trykke flere gange på tasten. Alle indstillinger, der allerede er foretaget, er gemt. Du kan starte installeringen igen. mymail fortsætter installeringsrutinen det pågældende sted. Start af installeringsrutine Displayet viser hovedmenuen. Installer er markeret (mørk baggrund). Start installeringsrutinen med Enter-tasten. Indlæsning af bykliché Indlaes by kliche bekræftes med. Tag kortet med byklichéen.

19 Idriftsættelse 19 Stik kortet med byklichéen ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Byklichéen er gemt. Tag kortet ud. Indtastning af PIN Indtast PIN for din mymail med ciffertasterne, og bekræft med. Om nødvendigt sletter du det forudindstillede 0 med tasten. Indlæsning af logo Indlaes logo kliche bekræftes med. Tag kortet med logoklichéen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene.

20 20 Installationsvejledning mymail Dataene til logoklichéen er gemt. Tag kortet ud. Hvordan du indlæser yderligere logoklichéer i mymail, kan du læse om i brugsanvisningen. Indlæsning af portotyper Dette trin i installeringsrutinen behøver du kun at gennemgå, hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer I dette tilfælde har du modtaget et chipkort sammen med mymail med de bestilte tilvalgsklichéer. Tilvalgsklichéerne, som hører med til standardudstyret, (Rekommanderet, A-Prioritaire, B-Economique) er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Hvis du ikke ekstra har bestilt tilvalgsklichéer: Spring dette trin over med tasten. Hvis du har bestilt særlige tilvalgsklichéer: Bekræft Indlaes tilvalgskliche med. Tag kortet med tilvalgsklichéerne. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Dataene til tilvalgsklichéerne er gemt. Tag kortet ud.

21 Idriftsættelse 21 Indlæsning af portotabel En portotabel er allerede gemt i mymail fra fabrikken. Du kan springe dette trin over med tasten. For det tilfældes skyld, at nye posttakster lige er trådt i kraft, har du tillige modtaget et kort med den nye portotabel. Du kan nu indlæse den nye portotabel i mymail: Bekræft Indlaes portotakster med. Tag kortet med portotabellen. Stik kortet ind i kortlæseren. Chippen skal pege bagud. Saet kortet i maskinen bekræftes med. Vent, indtil mymail har indlæst dataene. Portotabellen er gemt. Tag kortet ud. Meddelelsen Autoriseret Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er indtil dette punkt afsluttet korrekt. mymail er nu i status Authorised (autoriseret). Telefonnummer Forbindelse til offentligt telefonnet: Hvis mymail er tilsluttet et telefonanlæg (lokalnummer), skal du indtaste det nummer, der skal benyttes til at opnå forbindelse med det offentlige telefonnet.

22 22 Installationsvejledning mymail For at tilføje en opkaldspause: Tryk på tasten tre gange hurtigt efter hinanden. På displayet ses et komma. For længere pause kan du også indtaste flere kommaer efter hinanden. Ved en direkte forbindelse lader du indtastningsfeltet stå tomt. Bekræft med Enter-tasten. Nummeret er gemt. Indlæsning af porto Bekræft Load ny porto med. Bemærk: Det pengebeløb, du nu indtaster, indlæses i mymail som portotilgodehavende. Betaling af det fremkaldte beløb foretages i henhold til aftale med Post Danmark. Beløb fra 100 kr. er mulige i skridt à 10 kr. op til maksimalt kr. Indtast ønsket beløb. Bekræft med. mymail viser det indstillede beløb til kontrol. Hvis du vil indlæse det viste beløb nu, skal du besvare spørgsmålet med. Når du har bekræftet beløbet, ringer mymail op til Reset Center. Afvent proceduren. Dataudvekslingen tager lidt tid. Når indlæsningsprocessen er afsluttet, kan du få resetkvitteringen udskrevet: Bekræft spørgsmålet med eller spring udskrivningen over med.

23 Idriftsættelse 23 Læg en tom kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail kuverten fast og trykker resetkvitteringen. Vent med at tage kuverten ud, til mymail har frigivet den. Resetkvitteringen dokumentererer portoindlæsningen. Hjælp ved problemer under indlæsningsprocessen findes på side side 26. Meddelelsen Valideret OK Denne meddelelse angiver: Installeringsrutinen er afsluttet korrekt. mymail viser hovedmenuen igen. Menuen Installer ses ikke mere mymail er i status Valid (gyldig). mymail er nu klar til at frankere. Installeringsrutine afbrudt Hvis installeringen af en eller anden grund bliver afbrudt, vender mymail tilbage til hovedmenuen menuen Installer ses stadig. Start Installer igen.

24 24 Installationsvejledning mymail Prøvetryk mymail er klar til at frankere, når alle idriftsættelsestrin er udført korrekt. Vi anbefaler nu at foretage et prøvetryk med portoværdien (0-kroners frankering). I hovedmenuen vælges Takst. Den valgte menu er markeret (lys skrift på mørk baggrund). Bekræft med tasten. Bladr med piletasterne ( / ), indtil OEV.PROD. kommer frem. Bekræft med tasten. Indtast 0 for portoværdi, bekræft med tasten. Besvar spørgsmålet med tasten. mymail overtager indstillingen for portoværdien. mymail uden vægt: Indtast en vilkårlig vægtangivelse, og bekræft med. Når mymail viser hovedmenuen med portoværdien Kr 0,00, kan du anlægge en tom kuvert til 0-kroners frankering. Læg den tomme kuvert ind på brevslidsens højre kant, og skub den ind indtil anslag. Når en sensor (i brevslidsens højre bageste hjørne) har registreret kuverten, klemmer mymail den fast og trykker en 0-kroners frankering. Under trykningen viser displayet Vent venligst. Vent med at tage kuverten, til hovedmenuen vises igen og mymail har frigivet kuverten.

25 Tips ved problemer under installeringen 25 0-kroners frankering Den overstregede værdi og klichéen UGYLDIG VÆRDI markerer en 0-kroners frankering som ugyldigt frankeringstryk. Al yderligere information fremgår af brugsanvisningen. Tips ved problemer under installeringen Problem Ingen visning på display Displaybelysning tændt, men display tomt mymail blokerer, kort efter at netstikket er sat i, og udsender en vedvarende mekanisk støj Mærkelig funktionsadfærd, mærkelig displayvisning Installeringsrutine afbrudt Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Mulig årsag og afhjælpning Ingen strømforsyning. Kontroller, at netkablet er sat rigtigt i. Træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Træk STRAKS netstikket ud. Kontroller: Patronlåsning lukket rigtigt? (Se side 14.) Transportsikring fjernet? (Se side 9.) Slut mymail til igen. Hvis problemet opstår igen: Ring til kundeservice. I hovedmenuen vælges Log af, træk stikket ud, vent 1 minut, og sæt så stikket i igen. Hvis dette ikke løser problemet, så ring til kundeservice. I hovedmenuen startes Installer igen. Kort er defekt. Ring til kundeservice.

26 26 Installationsvejledning mymail Problem (Fortsættelse) Data på chipkortet (f.eks. til bykliché, logokliché) bliver ikke indlæst i mymail Porto kan ikke indlæses På displayet ses en fejlmeddelelse, f. eks. Klartone mangler, Fejl i forbindelse Svarer ikke Mulig årsag og afhjælpning Kortet indeholder ingen gyldige data. Indsæt et gyldigt kort. Hvis problemet ikke er løst: Ring til kundeservice. (Bemærk: Data til bykliché slettes altid på kortet efter indlæsning.) Modemkabel ikke sat rigtigt i. Kontroller modemkablets tilslutning til mymail og telefondåsen. Modem modtager ikke noget telefonsignal. Indstil de parametre, der passer til din telefonforbindelse (se brugsanvisningen). Modem kan ikke oprette forbindelse til Reset Center. Kontroller det telefonnummer, der er indstillet for Reset Center (se brugsanvisningen). Fejlmeddelelse: Fejl ved laesning af kort Forkert kort, eller kort ikke sat rigtigt i. Kontroller kortet, og sæt det i igen (chip skal vende bagud). Kort er defekt. Ring til kundeservice. Fejlmeddelelse: Forkert PIN Fejlmeddelelse: Maskine ikke frigivet Fejlmeddelelse: Ugyldigt kort Fejlmeddelelse: Validering mislykket Øvrige fejlmeddelelser / andre fejl Forkert PIN-indtastning. Gentag indtastningen. mymail er ikke frigivet til frankering endnu. Kør installeringsrutinen, og indlæs porto (se Trin 9). Forkert korttype sat i (f.eks. kortet MASTER ved indlæsning af logokliché). Kontroller kortet, brug det rigtige kort. Gyldiggørelse af mymail ikke fuldført. Bekræft meddelelsen. Indlæs porto som beskrevet i brugsanvisningen. mymail bliver gyldig, første gang porto indlæses, og kan nu frankere. Se brugsanvisningen. Hvis en fejl ikke lader sig afhjælpe, så ring til kundeservice.

27 Kundeservice 27 Kundeservice DAKi A/S P.O. Box 90 Islevdalvej Rødovre Telefon: Kundeservice: Francotyp-Postalia-kvalitetsmanagementsystem til udvikling og fremstilling af frankerings- og kuverteringsmaskiner er certificeret i henhold til DINENISO Registreringsnummer: DE QM

28 / Rev. 00 ECN xxx / / helbig berlin

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Countertop ict220eg Mobile iwl220g Countertop Dual Dokument version 2015-08-24. SW version 20.18 Varenummer: R336-0155 Tillykke med din nye betalingsterminal!

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication

Lightwriter SL40. Brugsanvisning SL40. dedicated to communication Lightwriter SL40 Brugsanvisning SL40 dedicated to communication Lightwriter SL40 User Guide For Software v1.0 This is a User Guide for Lightwriter SL40. For updates or additions, see our website at http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.03.45) Countertop ict220e Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Countertop ict220eg Countertop ict250eg

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.5x) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 Version

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b

Brugervejledning til Betalingsterminaler fra. Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Brugervejledning til Betalingsterminaler fra Stationær ict220 Internet Stationær ict250 Internet Mobil iwl220 Mobil iwl250b Mobil iwl250g Indhold 1 Terminal leverance...4 2 Terminal installation...4 2.1

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Flexi Mobil Brugervejledning.

Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning. Flexi Mobil Brugervejledning.... 1 1 Ibrugtagning af terminal... 4 1.1 Forberedelse til brug... 4 1.1.1 Isætning af SIM kort... 4 1.1.2 Opladning af batteri... 5 1.1.3 Oprettelse

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere