BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING"

Transkript

1 IO 00427/1 EMHÆTTE EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK

2 Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning kan du hurtigt og nøjagtigt gøre dig bekendt med din nye emhætte. Sørg for at læse vejledningen nøje og omhyggeligt under særlig hensyntagen til producentens bemærkninger og anvisninger. Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye GRAM produkt. Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder. 2

3 INDHOLD Teknisk karakteristik Tekniske specifikationer. 4 Installation 5 Anvendelse og montage 6 Betjening og vedligeholdelse... 8 Teknisk karakteristik Emhætten er kun til normal husholdningsbrug og må udelukkende benyttes til at lede damp og lugt fra madlavningen bort. Emhætten indeholder et separat arbejdslys og en ventilator, som kan stilles på 3 arbejdstrin. Emhætten skal monteres i et køkkenskab over et gaskomfur, elkomfur eller kogeplader. Emhætten skal tilsluttes en speciel ventilationskanal (må ikke tilsluttes til skorstenskanaler, røg eller udblæsnings-gaskanaler der er i brug) 3

4 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering af sugestyrke 2. Betjeningsknap til arbejdslys 3. Frontpanel 4. Aluminium fedtfilter 5. Belysning TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fig.1 Karakteristiske egenskaber Emfangs type EFU , EFU X Strømforsyning og spænding AC 230V ~50Hz Ventilatorens motor [W] 125W Belysning [W] 40W Antal af fedtfiltre 2 Hastigheds grader 3 Brede [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Højde [cm] 17,4 Udgang [mm] 118 Produktivitet [m3/h] 350 Energiforbrug [W] 165 Lydniveau [db A] 53 Netto vægt [kg] 5,6 Arbejdstype Aftræk eller recirkulation Farve (EFU X) Lakeret Rustfri stål Farve (EFU ) Lakeret Hvid 4

5 Installation Emhætten skal monteres med en afstand på mindst 65 cm over elektriske kogeplader og komfurer og mindst 75 cm over gaskogeplader og gaskomfurer. Ved tilslutning til et el-net på 230 V er det nødvendigt at sikre, at der er en forsyningskreds til stikkontakten med en sikring på 10 A. Producenten påtager sig intet ansvar for fejl forårsaget af manglende overholdelse af de ovennævnte anvisninger. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt, emhætten skal forbindes til. I begge tilfælde skal der: - hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). - hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Emhættens stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd. 5

6 Anvendelse og montage Emhætten kan monteres med aftræk til det fri eller til recirkulation med kulfilter. Anvendelse med aftræk Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med aftræk, skal du benytte et rør med en indvendig diameter på 120 mm. Den damp, der opstår ved madlavning, bliver ledt bort ved hjælp at et rør, som skal forbindes med en tilslutningsring (Fig.2). Røret forbindes med en ventilationsåbning i væggen. Fig.2 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre.(fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede afgangsluft ud. Bor herefter huller til emhættens befæstningsskruer (Fig 3). For at undgå fejl ved placering af de enkelte huller, skal den medfølgende papirskabelon anvendes til opmærkning af skruehuller og hul til aftræksrøret i overskabets nederste hylde.. Fastgør tilslutningsring ved emhættens udledsåbning (Fig.2 ). Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet. Bemærk: hvis det viser sig, at hyldedybden er større end emhættens dybde, så skal der monteres en dækliste ved hjælp af 2 små Fig.3 skruer fra montagesættet, sådan at mellemrummet imellem emhættens bagerste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret til tilslutningsringen og ventilatorens åbning, hvis ventilationsåbningen ligger over overskabet, skal der i skabets øverste del skæres et andes hul på Ø 130 mm ud til aftræksrøret For at opnå en bedre ydeevne på emhætten, bør aftræksrøret væres så kort som muligt, rørets maksimale bøjningsvinkel bør ikke overskride 90. På vandrette strækninger skal røret være bøjet ca. 10% opad, så dampen nemt kan leds ud i det fri Sæt fedtfiltrene på plads igen. 6

7 Anvendelse og montage Anvendelse med recirkulation (kulfiltre) Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med recirkulation, skal du benytte syntetiske kulfiltre (Fig. 4) samt et udledningsrør med indvendig diameter på Ø 120 mm. Den damp der opstår ved madlavning, renses ved hjælp af kulfilter og ledes tilbage til køkkenet gennem et udledningsrør, som monteres øverst i skabet. Fig.4 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre. (Fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede den rensede luft tilbage til køkkenet. Herefter bores huller til de medfølgende montageskruer (Fig. 3). Lav en anden åbning med en diameter på Ø 130 mm i den øverste del af skabet til et rør, som tilbagefører den rene luft til køkkenet. Tilslut tilslutningsringen ved emhættens udløbsåbning (Fig.2), Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet, Bemærk:Hvis skabets dybde er større end emfangets dybde, så skal man monterer en skjule liste med 2 små skruer ( fra montagesættet) til den bageste del af emfanget, sådan så mellemrummet imellem emfangets bageste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret med tilslutningsringen og åbningen i den øverste del af skabet. Aftræksrørets ende skal placeres over skabet og pege mod køkkenet og ikke loftet. Træk frontpanelet helt ud og monter kulfilteret i det kammer, som befinder sig ved motorens gitter (Fig.5). Sæt aluminium fedfiltrene på plads igen. Fig.5 7

8 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhed ved brug Det er meget vigtigt, at overholde de sikkerhedsregler, som er angivet i betjeningsvejledningen herunder anvisningerne om rengøring af emhætten samt udskiftning og rengøring af fedtfiltre. For meget fedt kan medføre risiko for brand. Fedtfiltrene skal rengøres jævnligt og kulfiltre skal udskiftes i følge producentens anvisninger. Det kan være nødvendigt at udskifte kulfiltre oftere, f.eks. hvis man bruger emhætten mere end 4 timer om dagen. Ved anvendelse over et gaskomfur/gaskogeplade, må du aldrig efterlade et tændt blus uden opsyn. Sluk for blusset, når gryden eller panden fjernes fra blusset. Betjening af emhætten Emhætten er forsynet med en ventilator med tre trin samt et arbejdslys. Motorens hastighed reguleres med 2 betjeningsknapper i emhættens højre side bag frontpanelet. Betjeningsknappen til arbejdslyset er placeret i venstre side bag frontpanelet. Både arbejdslyset og emhættens motor slukkes, når frontpanelet skubbes ind. Når frontpanelet igen trækkes ud, starter emhætten med at arbejde på den senest indstillede hastighed. For at opnå optimal udsugning anbefaler vi, at du tænder for emhætten kort tid før, du starter på madlavningen og lader emhætten være tændt ca. 15 minutter, efter tilberedningen eller til der ikke længere er damp og lugt i køkkenet. Du må under ingen omstændigheder flambere under emhætten, da åben ild kan føre til brand. Friturestegning må kun ske under opsyn, så der kan holdes øje med, at olien ikke overophedes og antændes. Rengøring Til udvendig rengøring af emhætten skal du bruge en klud, som er hårdt opvredet i varmt vand tilsat et flydende rengøringsmiddel. Undgå at anvende skurende eller slibende produkter til rengøring af emhættens udvendige overflader 1. Aluminium fedtfiltre Fedtfiltrene bør rengøres ca. hver anden måned ved normal brug af emhætten. Fedtfiltrene rengøres i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel. 8

9 betjening og vedligeholdelse 2. Kulfiltre (2 stk - fig. 4) Kulfiltre har en absorberingsevne indtil mætning. De egner sig ikke til vask men bør udskiftes ca. hver anden måned afhængigt af brug. Udskiftning af pærer - afbryd strømforsyningen til emhætten - træk frontpanelet ud - fjern aluminium fedtfiltrene - drej elpæren ud - sæt ny elpære i - sæt fedtfiltrene på og tilslut strømmen til emhætten igen 9

10 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

11 11

12 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

13 IO 00427/2 VENTILATOR EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING NO

14 Kjære kunde! Ventilatoren du nå har fått, er et moderne produkt med enkel betjening. Ved hjelp av denne bruksanvisningen kan du raskt og nøyaktig gjøre deg kjent med din nye ventilator. Les bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og anvisninger. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye GRAM-produkt. Når produktet ikke lenger kan brukes, må det ikke kasseres som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske artikler. Se symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen. Materialene er gjenbrukbare ifølge merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenbruk av kasserte produkter, gjør du en betydelig innsats for å verne om miljøet. Opplysninger om innsamlingsplasser for brukte elektroniske og elektriske artikler får du ved å henvende deg til lokale myndigheter. 2

15 INNHOLD Teknisk beskrivelse Tekniske spesifikasjoner. 4 Installering 5 Anvendelse og montering... 6 Betjening og vedlikehold... 8 Teknisk karakteristik Ventilatoren skal kun brukes til vanlig husholdningsbruk, og skal utelukkende benyttes til å lede bort damp og lukt fra matlaging. Ventilatoren har et eget arbeidslys og en vifte som kan reguleres i tre trinn. Ventilatoren skal monteres i et kjøkkenskap over gasskomfyr, elektrisk komfyr eller kokeplater. Ventilatoren skal tilkobles en egen ventilasjonskanal (må ikke tilsluttes skorsteinskanal, røyk- eller avtrekkskanaler som allerede er i bruk): 3

16 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering av styrken på avtrekket 2. Betjeningsknapp til arbeidslys 3. Frontpanel 4. Fettfiltre i aluminium 5. Belysning TEKNISKE SPESIFIKASJONER Fig.1 Karakteristika Tekniske data EFU , EFU X Strømforsyning og spenning AC 230V ~50Hz Motoreffekt [W] 125W Belysning [W] 40W Antall fettfiltre 2 Effekttrinn 3 Bredde [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Høyde [cm] 17,4 Utgang [mm] 118 Yteevne [m3/h] 350 Energiforbruk [W] 165 Lydnivå [db(a)] 53 Nettovekt [kg] 5,6 Funksjonstype Avtrekk eller resirkulasjon Farge (EFU X) Lakkert Rustfritt stål Farge (EFU ) Lakkert Hvit 4

17 Installasjon Ventilatoren skal monteres med en avstand på minst 65 cm over elektriske kokeplater og komfyrer og minst 75 cm over gasskokeplater og gasskomfyrer. Ved tilknytning til et strømnett på 230 V er det nødvendig å sikre at det finnes en forsyningskrets til stikkontakten med en sikring på 10 A. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil som skyldes at brukeren ikke overholder anvisningene som nevnt over. 5

18 Anvendelse og montage Ventilatoren kan monteres med avtrekk til friluft eller til resirkulasjon med kullfilter. Bruk med avtrekk Hvis du ønsker at ventilatoren skal benytte avtrekk, må det brukes rør med en innvendig diameter på 120 mm. Dampen som oppstår i forbindelse med matlaging, ledes bort ved hjelp av et rør som tilkobles med en tilkoblingsring (fig. 2). Røret tilkobles en ventilasjonsåpning i veggen. Fig.2 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene (fig. 1-4) I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede ut avtrekksluften. Deretter bores det hull til ventilatorens festeskruer (fig. 3). For å unngå feil ved plassering av de enkelte hullene skal den medfølgende papirsjablongen brukes til avmerking av skruehull og hull til avtrekksrøret i overskapets nederste hylle.. Fest tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2 ). Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av fire skruer som finnes i monteringssettet. Merk: Hvis hylledybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist ved hjelp av to små skruer Fig.3 fra monteringssettet, slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og ventilatoråpningen. Hvis ventilasjonsåpningen ligger over overskapet, må det skjæres ut et hull med diameter 130 mm til avtrekksrøret øverst i skapet For å oppnå bedre ytelse for ventilatoren bør avtrekksrøret være så kort som mulig, og rørets maksimale bøyningsvinkel bør ikke overstige 90. På vannrette strekk skal røret legges slik at det går litt oppover, ca. ti prosent, slik at dampen kan ledes ut i friluft på en effektiv måte Sett fettfiltrene på plass igjen. 6

19 Anvendelse og montage Bruk med resirkulasjon (kullfiltre) Hvis du ønsker å benytte ventilatoren med resirkulasjon, må du benytte syntetiske kullfiltre (fig. 4) samt et avtrekksrør med en innvendig diameter på 120 mm. Den osen som oppstår ved matlaging, renses ved hjelp av kullfilter og ledes tilbake til kjøkkenet gjennom et avtrekksrør som monteres øverst i skapet Fig.4 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene. (Fig.1 4). I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede den rensede luften tilbake i kjøkkenet. Deretter bores det hull til de medfølgende monteringsskruene (fig. 3). Lag en annen åpning med en diameter på 130 mm i den øverste delen av skapet til røret som fører den rene luften tilbake til kjøkkenet. Koble til tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2) Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av 4 skruer, som du finner i monteringssettet. Merk: Hvis skapdybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist med to små skruer (fra monteringssettet) til bakdelen av ventilatoren slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og åpningen i skapets øverste del. Enden på avtrekksrøret skal plasseres over skapet og peke mot kjøkkenet, ikke mot taket. Trekk frontpanelet helt ut og monter kullfilteret i det kammeret som befinner seg ved motorgitteret (fig. 5). Sett aluminiumsfettfiltrene på plass igjen Fig.5 7

20 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhet ved bruk Det er svært viktig at alle sikkerhetsreglene i bruksanvisningen overholdes herunder alle regler om rengjøring av ventilatoren samt utskifting og rengjøring av fettfiltre. For mye fett kan medføre risiko for brann. Fettfiltrene må rengjøres jevnlig, og kullfiltrene skal skiftes i henhold til produsentens anvisninger. Det kan bli nødvendig å skifte kullfiltrene oftere, for eksempel hvis ventilatoren benyttes mer enn fire timer daglig. Hvis du benytter ventilatoren over en gasskomfyr, må du aldri la komfyren være uten oppsyn. Gassblusset må umiddelbart stenges når gryten eller pannen fjernes. Betjening av ventilatoren Ventilatoren er utstyrt med en vifte med tre trinn og et arbeidslys. Motorens hastighet reguleres med to betjeningsknapper på ventilatorens høyre side, bak frontpanelet. Betjeningsknappen til arbeidslyset er plassert på venstre side bak frontpanelet. Både arbeidslyset og ventilatorens motor slås av når frontpanelet skyves inn. Når frontpanelet trekkes ut igjen, starter ventilatoren med viften innstilt på den sist benyttede hastigheten. Vi anbefaler at du slår på ventilatoren et øyeblikk før du starter matlagingen, og at du lar den være på i ca. 15 minutter etter tilberedningen, eller til det ikke lenger er matos og lukt på kjøkkenet. Du må under ingen omstendigheter flambere under ventilatoren, siden åpen ild kan føre til brann. Frityrsteking må kun skje under oppsyn, slik at man kan kontrollere at oljen ikke overopphetes og antennes. Rengjøring Til utvendig rengjøring av ventilatoren må du bruke en klut som er godt oppvridd i varmt vann tilsatt et flytende rengjøringsmiddel. Unngå å bruke produkter med skureeller slipeeffekt til rengjøring av ventilatorens utvendige overflater. 1. Fettfiltre i aluminium Rengjøring Fettfiltrene bør rengjøres ca. hver annen måned ved normal bruk av ventilatoren. Fettfiltrene rengjøres i varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. 8

21 Betjening og vedligeholdelse 2. Kullfiltre (2 stk. fig. 4) Kullfiltre absorberer helt til metningspunktet nås. De egner seg ikke til vask, men bør skiftes ut ca. annenhver måned avhengig av bruken. Utskifting av pærer - steng strømforsyningen til ventilatoren - trekk ut frontpanelet - fjern aluminiumfettfiltrene - vri lyspæren ut - sett inn en ny lyspære ved å vri den inn - sett fettfiltrene tilbake og koble på strømmen igjen 9

22 Det skal sikres lett tilgang til stikkontakten der viften monteres, sånn at strømforsyningen lett kan frakobles etter montering av viften. Unngå at ledningen bliver ødelagt. Hvis det skjer, skal den utskiftes av en fagmann. Viften er emballeret i plastik, som kan være farlig for barn. For å unngå ulykke, hold plastikken vækk fra barn. Viften er merket i henhold til Europeiske direktiv 2002/96/ EC, dette gjelder for det elektriske anlegg. (WEEE). 10

23 11

24 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

25 IO 00427/1 KÖKSFLÄKT EFU , EFU X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE

26 Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning kan du snabbt och enkelt göra dig bekant med din nya köksfläkt. Se till att läsa vägledningen noggrant och omsorgsfullt och var särskilt noga med tillverkarens anmärkningar och anvisningar. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya produkt från GRAM. Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojelemaan ympäristöä. Saat tietoja käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. 2

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska egenskaper Tekniska specifikationer. 4 Installation 5 Användning och montering 6 Användning och underhåll 8 Tekniska egenskaper Köksfläkten är endast till för normalt hushållsbruk och får endast användas för att leda bort os och lukt från matlagningen. Köksfläkten innehåller en separat arbetsbelysning och en ventilator, som kan ställas på 3 funktionssteg. Köksfläkten ska monteras i ett köksskåp över en gasspis, elspis eller kokplattor. Köksfläkten ska anslutas till en speciell ventilationskanal (får inte anslutas till skorstenskanaler, rökkanaler eller utblåsningsgaskanaler som används): 3

28 Tekniska egenskaper Delar (fig. 1) 1. Reglering av sugstyrka 2. Kontrollknapp till arbetsbelysning 3. Frontpanel 4. Fettfilter i aluminium 5. Belysning TEKNISKA SPECIFIKATIONER Fig.1 Karaktäristiska egenskaper Strömförsörjning och spänning Motorns effekt [W] Belysning [W] Tekniska data EFU , EFU X AC 230V ~ 50Hz 125 W 40 W Antal fettfilter 2 Funktionssteg 3 Bredd [cm] 50 Djup [cm] 31 42,5 Höjd [cm] 17,4 Utgång [mm] 118 Kapacitet [m3/h] 350 Energiförbrukning [W] 165 Ljudnivå [db(a)] 53 Nettovikt [kg] 5,6 Arbetstyp Utblås eller återcirkulation Färg (EFU X) Lackerat rostfritt stål Färg (EFU ) Lackerat vit 4

29 Installation Köksfläkten ska monteras med ett avstånd på minst 65 cm över elektriska kokplattor och spisar och minst 75 cm över gaskokplattor och gasspisar. Vid anslutning till ett elnät på 230 V är det nödvändigt att se till att det finns strömförsörjning till kontakten med en säkring på 10 A. Tillverkaren tar inget ansvar för fel som orsakats av bristande iakttagelse av ovannämnda anvisningar. 5

30 Anvendelse og montage Köksfläkten kan monteras med utblås ut till det fria eller till återcirkulation med kolfilter. Användning med utblås Om du vill att köksfläkten ska arbeta med utblås, ska du använda ett rör med en invändig diameter på 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning leds bort med hjälp av ett rör, som ska anslutas till en anslutningsring (fig. 2). Röret ansluts till en ventilationsöppning i väggen. Fig.2 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda ut avledningsluften. Borra därefter hål till köksfläktens fästskruvar (fig. 3). För att undvika felplacering av de enskilda hålen ska den medföljande pappersmallen användas för markering av skruvhål och hål för avledningsröret i överskåpets nedersta hylla.. Sätt fast anslutningsringen vid köksfläktens avledningsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om det visar sig att hylldjupet är större än köksfläktens djup, så ska en täcklist monteras med hjälp av 2 små skruvar från monteringssatsen, så att Fig.3 mellanrummet mellan köksfläktens bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och ventilatorns öppning. Om ventilationsöppningen befinner sig över överskåpet, ska du i skåpets översta del såga ut ett hål på Ø 130 mm för utblåsröret. För att förbättra köksfläktens kapacitet bör utblåsröret vara så kort som möjligt. Rörets maximala böjningsvinkel bör inte överstiga 90. På vågräta sträckningar ska röret vara böjt ca 10 % uppåt, så att oset lätt kan ledas ut till det fria. Sätt fettfiltren på plats igen. 6

31 Användning och montering Användning med återcirkulation (kolfilter) Om du vill att köksfläkten ska arbeta med återcirkulation, ska du använda syntetiska kolfilter (fig. 4) och ett avledningsrör med en invändig diameter på Ø 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning rensas med hjälp av kolfilter och leds tillbaka till köket genom ett avledningsrör, som monteras överst i skåpet. Fig.4 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda tillbaka den rensade luften till köket. Därefter borras hål till de medföljande monteringsskruvarna (fig. 3). Gör en annan öppning med en diameter på Ø 130 mm i den översta delen av skåpet till ett rör som för tillbaka den rena luften till köket. Anslut anslutningsringen vid köksfläktens utloppsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om skåpets djup är större än spiskåpans djup, så ska man montera en dold list med 2 små skruvar (från monteringssatsen) till den bakre delen av spiskåpan, så att mellanrummet mellan spiskåpans bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och öppningen i den översta delen av skåpet. Utblåsrörets ände ska placeras över skåpet och peka mot köket och inte taket. Dra ut frontpanelen helt och montera kolfiltret i den kammare som finns vid motorgallret (fig. 5). Sätt fettfiltren i aluminium på plats igen. Fig.5 7

32 Användning och underhåll Säkerhet vid användning Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som finns angivna i bruksanvisningen, däribland anvisningarna om rengöring av köksfläkten och byte och rengöring av fettfilter. För mycket fett kan utgöra en brandfara. Fettfiltren ska rengöras ofta och kolfiltren ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar. Det kan vara nödvändigt att byta kolfiltren oftare, t.ex. om man använder köksfläkten mer än 4 timmar om dagen. Vid användning över en gasspis/gaskokplatta, får du aldrig lämna en tänd låga utan tillsyn. Släck lågan när kastrullen eller pannan tas bort från lågan. Användning av köksfläkten Köksfläkten är försedd med en ventilator med tre steg och arbetsbelysning. Motorns hastighet regleras med 2 kontrollknappar i köksfläktens högra sida bakom frontpanelen. Kontrollknappen till arbetsbelysning är placerad på vänster sida bakom frontpanelen. Både arbetsbelysningen och köksfläktens motor stängs av när frontpanelen skjuts in. När frontpanelen dras ut igen börjar köksfläkten arbeta på den senast inställda hastigheten. För att uppnå optimalt utsug rekommenderar vi att du sätter på köksfläkten en kort tid innan du börjar med matlagningen och låter köksfläkten vara på ca 15 minuter, efter tillagningen eller till det inte längre finns något os eller lukt i köket. Du får under inga omständigheter flambera under köksfläkten, då det kan orsaka brand. Fritering får endast ske under uppsikt, så att inte oljan överhettas eller antänds. Rengöring För utvändig rengöring av köksfläkten ska du använda en trasa som är hårt urvriden i varmt vatten med tillsatt flytande rengöringsmedel. Undvik att använda skrubbande eller slipande produkter för rengöring av köksfläktens utvändiga ytor. 1. Fettfilter i aluminium Rengöring Fettfiltren bör rengöras ca varannan månad vid normal användning av köksfläkten. Fettfiltren rengörs i varmt vatten med ett milt diskmedel 8

33 Användning och underhåll 2. Kolfilter (2 st. fig. 4) Kolfilter har en absorptionsförmåga till mättnad. De passar inte till tvätt utan bör bytas ungefär varannan månad beroende på användning. Byte av glödlampor - bryt strömförsörjningen till köksfläkten - dra ut frontpanelen - ta bort fettfiltren i aluminium - skruva ut glödlampan - skruva i en ny glödlampa - sätt på fettfiltren och anslut köksfläkten igen 9

34 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

35 11

36 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

37 IO 00427/1 LIESITUULETIN EFU , EFU X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI

38 Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti ja tarkasti. Lue ohje huolellisesti ja ota erityisesti huomioon valmistajan merkinnät ja ohjeet. Mukavia hetkiä uuden GRAM-laitteesi parissa! Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojaamaan ympäristöä. Tietoa käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä saat viranomaisilta. 2

39 Sisällys Tekniset ominaisuudet Tekniset tiedot Asennus... 5 Käyttö ja asennus... 6 Käyttö ja huolto Tekniset ominaisuudet Liesituuletin on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ruoanlaitossa syntyvän höyryn ja hajun poistamiseen. Liesituulettimessa on erillinen työvalo ja 3-tehoinen puhallin. Liesituuletin tulee asentaa keittiökaappiin kaasu- tai sähkölieden yläpuolelle. Liesituuletin tulee liittää erilliseen ilmastointikanavaan (sitä ei saa liittää käytössä oleviin savuhormeihin, savukanaviin tai ulospuhallus-kaasukanaviin): 3

40 Tekniset ominaisuudet Komponentit (kuva 1) 1. Imutehon säätö 2. Työvalon käyttöpainike 3. Etupaneeli 4. Alumiininen rasvasuodatin 5. Valo Tekniset tiedot Kuva.1 Ominaisuudet Tekniset tiedot EFU , EFU X Virransaanti ja jännite AC 230V ~50Hz Moottorin teho [W] 125W Valaistus [W] 40W Rasvasuodattimien lkm 2 Toimintatehojen lkm 3 Leveys [cm] 50 Syvyys [cm] 31-42,5 Korkeus [cm] 17,4 Poistoliitäntä [mm] 118 Imuteho [m3/h] 350 Virrankulutus [W] 165 Äänenvoimakkuus [db(a)] 53 Nettopaino [kg] 5,6 Toimintatapa Hormiliitäntä tai kiertoilmatoiminto Väri (EFU X) Lakattu Ruostumaton teräs Väri (EFU ) Lakattu Valkoinen 4

41 Asennus Liesituuletin tulee asentaa vähintään 65 cm sähkölieden ja vähintään 75 cm kaasulieden yläpuolelle. Kytkettäessä laitetta 230 V:n sähköverkkoon tulee varmistaa, että pistorasian syöttövirtapiiri on suojattu 10 A:n sulakkeella. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 5

42 Käyttö ja asennus Liesituuletinta voidaan käyttää hormiliitännällä tai hiilisuodattimien kera kiertoilmatoiminnolla. Käyttö hormiliitännällä Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää hormiliitännällä, käytettävän putken sisähalkaisijan tulee olla 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry kulkeutuu pois putken välityksellä. Putki on kiinnitettävä liitäntärenkaaseen (kuva 2) ja seinässä olevaan ilmanvaihtoaukkoon Kuva.2 Asenna liesituuletin seuraavasti Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). ahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Poraa tämän jälkeen reiät liesituulettimen kiinnitysruuveja varten (kuva 3). Virheiden välttämiseksi yksittäisten reikien sijoituksessa on ruuvinreikien sekä yläkaapin alahyllyyn tulevan putken aukon merkitsemistä varten käytettävä mukana toimitettavaa paperimallinetta.. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli hyllyn syvyys on suurempi kuin liesituulettimen syvyys, kiinnitä peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesituulettimen takaseinän ja kaapin seinän väli peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja puhaltimen aukkoon. Mikäli puhaltimen aukko on yläkaapin yläpuolella, kaapin yläosaan on sahattava toinen Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Kuva.3 6

43 Käyttö ja asennus Käyttö kiertoilmatoiminnolla (hiilisuodattimet) Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää kiertoilmatoiminnolla, on käytettävä synteettisiä hiilisuodattimia (kuva 4) ja poistoputkea, jonka sisähalkaisija on 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry puhdistuu hiilisuodattimien avulla ja johdetaan takaisin keittiöön kaapin yläosaan asennettavan poistoputken kautta. Kuva.4 Asenna liesituuletin seuraavasti: Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). Sahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm:n aukko putkelle, joka johtaa puhdi stetun ilman takaisin keittiöön. Poraa tämän jälkeen reiät mukana oleville asennu sruuveille (kuva 3). Sahaa toinen halkaisijaltaan 130 mm:n aukko kaapin yläosaan putkelle, joka johtaa puhtaan ilman takaisin keittiöön. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli kaappi on syvempi kuin liesituuletin, liesituulettimen takaosaan on asen nettava peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesitu ulettimen takaseinän ja kaapin seinän välinen aukko peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja kaapin yläosassa olevaan aukkoon. Poistoputken pää on asetettava kaapin yläpuolelle, ja sen on osoitettava kohti keittiötä ei kattoa. Vedä etupaneeli kokonaan ulos ja asenna hiilisuodatin moottorin säleikössä olevaan aukkoon (kuva 5). Aseta alumiiniset rasvasuodattimet takaisin paikalleen. Kuva.5 7

44 Käyttö ja huolto Turvallisuus käytön aikana On erittäin tärkeää noudattaa käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita myös liesituulettimen puhdistukseen sekä rasvasuodattimien vaihtoon ja puhdistukseen liittyviä ohjeita. Liika rasva voi aiheuttaa tulipalon. Rasvasuodattimet on puhdistettava säännöllisesti ja hiilisuodattimet on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hiilisuodattimet voi olla tarpeellista vaihtaa useammin esimerkiksi silloin, jos liesituuletinta käytetään yli 4 tuntia päivässä. Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyä kaasupoltinta ei saa jättää ilman valvontaa. Sammuta poltin, kun poistat kattilan tai pannun sen päältä. Liesituulettimen käyttö Liesituulettimessa on kolmitehoinen puhallin ja työvalo. Moottorin nopeutta säädetään kahdella painikkeella, jotka sijaitsevat liesituulettimen oikealla sivulla etupaneelin takana. Työvalon käyttöpainike sijaitsee etupaneelin takana vasemmalla. Sekä työvalo että liesituulettimen moottori kytkeytyvät pois päältä, kun etupaneeli työnnetään sisään. Kun etupaneeli vedetään taas ulos, liesituuletin käynnistyy ja alkaa toimia viimeksi säädetyllä voimakkuudella. Parhaan imutehon saavuttamiseksi suosittelemme käynnistämään liesituulettimen hieman ennen ruoanlaiton aloittamista ja pitämään laitteen käynnissä n. 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisen jälkeen, tai kunnes keittiössä ei enää ole höyryä ja hajua. Liesituulettimen alla ei missään tapauksessa saa liekittää ruokaa, koska avotuli voi aiheuttaa tulipalon. Uppopaistoa saa suorittaa ainoastaan valvomalla tarkkaan, ettei öljy ylikuumene ja syty palamaan. Puhdistaminen Käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen lämpimään, nestemäistä puhdistusainetta sisältävään veteen kostutettua, melkein kuivaksi puristettua liinaa. Älä käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen hankaavia aineita. 1. Alumiiniset rasvasuodattimet Puhdistaminen Normaalissa käytössä tuulettimen rasvasuodattimet on puhdistettava noin kahden kuukauden välein. Rasvasuodattimet puhdistetaan lämpimässä vedessä, johon on lisätty mietoa astianpesuainetta. 8

45 Käyttö ja huolto 2. Hiilisuodattimet (2 kpl kuva 4) Hiilisuodattimet imevät itseensä käryä, kunnes ne ovat täynnä. Hiilisuodattimia ei voi pestä, vaan ne tulee vaihtaa noin kahden kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä riippuen. Lamppujen vaihto - katkaise liesituulettimen virransaanti - vedä etupaneeli ulos - irrota alumiiniset rasvasuodattimet - pyöritä lamppu irti - pyöritä uusi lamppu paikalleen - aseta rasvasuodattimet paikalleen ja kytke liesituuletin takaisin sähköverkkoon 9

46 Liesituuletin tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, jotta virran voi helposti katkaista. Älä anna johdon vahingoittua. Jos johto vahingoittuu, ammattimaisen sähköasentajan tulee vaihtaa se. Liesituuletin on pakattu muoviin, josta voi aiheutua vaaraa lapsille. Pidä vaaran välttämiseksi muovi poissa lasten ulottuvilta. Liesituulettimessa on elektronisia laitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EC (WEEE) mukaiset merkinnät. 10

47 11

48 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN

Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Rev. 08-08-2007 INDIVIDUEL KØKKENUDSKIFTNING KRAV TIL ET KØKKEN Navneliste Ejendomsansvarlig: Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 2750 Ballerup Telefon nummer: 44970886 Telefax nummer: 44682810 Direktør:

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere