BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING"

Transkript

1 IO 00427/1 EMHÆTTE EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK

2 Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning kan du hurtigt og nøjagtigt gøre dig bekendt med din nye emhætte. Sørg for at læse vejledningen nøje og omhyggeligt under særlig hensyntagen til producentens bemærkninger og anvisninger. Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye GRAM produkt. Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder. 2

3 INDHOLD Teknisk karakteristik Tekniske specifikationer. 4 Installation 5 Anvendelse og montage 6 Betjening og vedligeholdelse... 8 Teknisk karakteristik Emhætten er kun til normal husholdningsbrug og må udelukkende benyttes til at lede damp og lugt fra madlavningen bort. Emhætten indeholder et separat arbejdslys og en ventilator, som kan stilles på 3 arbejdstrin. Emhætten skal monteres i et køkkenskab over et gaskomfur, elkomfur eller kogeplader. Emhætten skal tilsluttes en speciel ventilationskanal (må ikke tilsluttes til skorstenskanaler, røg eller udblæsnings-gaskanaler der er i brug) 3

4 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering af sugestyrke 2. Betjeningsknap til arbejdslys 3. Frontpanel 4. Aluminium fedtfilter 5. Belysning TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fig.1 Karakteristiske egenskaber Emfangs type EFU , EFU X Strømforsyning og spænding AC 230V ~50Hz Ventilatorens motor [W] 125W Belysning [W] 40W Antal af fedtfiltre 2 Hastigheds grader 3 Brede [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Højde [cm] 17,4 Udgang [mm] 118 Produktivitet [m3/h] 350 Energiforbrug [W] 165 Lydniveau [db A] 53 Netto vægt [kg] 5,6 Arbejdstype Aftræk eller recirkulation Farve (EFU X) Lakeret Rustfri stål Farve (EFU ) Lakeret Hvid 4

5 Installation Emhætten skal monteres med en afstand på mindst 65 cm over elektriske kogeplader og komfurer og mindst 75 cm over gaskogeplader og gaskomfurer. Ved tilslutning til et el-net på 230 V er det nødvendigt at sikre, at der er en forsyningskreds til stikkontakten med en sikring på 10 A. Producenten påtager sig intet ansvar for fejl forårsaget af manglende overholdelse af de ovennævnte anvisninger. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt, emhætten skal forbindes til. I begge tilfælde skal der: - hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). - hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Emhættens stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd. 5

6 Anvendelse og montage Emhætten kan monteres med aftræk til det fri eller til recirkulation med kulfilter. Anvendelse med aftræk Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med aftræk, skal du benytte et rør med en indvendig diameter på 120 mm. Den damp, der opstår ved madlavning, bliver ledt bort ved hjælp at et rør, som skal forbindes med en tilslutningsring (Fig.2). Røret forbindes med en ventilationsåbning i væggen. Fig.2 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre.(fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede afgangsluft ud. Bor herefter huller til emhættens befæstningsskruer (Fig 3). For at undgå fejl ved placering af de enkelte huller, skal den medfølgende papirskabelon anvendes til opmærkning af skruehuller og hul til aftræksrøret i overskabets nederste hylde.. Fastgør tilslutningsring ved emhættens udledsåbning (Fig.2 ). Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet. Bemærk: hvis det viser sig, at hyldedybden er større end emhættens dybde, så skal der monteres en dækliste ved hjælp af 2 små Fig.3 skruer fra montagesættet, sådan at mellemrummet imellem emhættens bagerste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret til tilslutningsringen og ventilatorens åbning, hvis ventilationsåbningen ligger over overskabet, skal der i skabets øverste del skæres et andes hul på Ø 130 mm ud til aftræksrøret For at opnå en bedre ydeevne på emhætten, bør aftræksrøret væres så kort som muligt, rørets maksimale bøjningsvinkel bør ikke overskride 90. På vandrette strækninger skal røret være bøjet ca. 10% opad, så dampen nemt kan leds ud i det fri Sæt fedtfiltrene på plads igen. 6

7 Anvendelse og montage Anvendelse med recirkulation (kulfiltre) Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med recirkulation, skal du benytte syntetiske kulfiltre (Fig. 4) samt et udledningsrør med indvendig diameter på Ø 120 mm. Den damp der opstår ved madlavning, renses ved hjælp af kulfilter og ledes tilbage til køkkenet gennem et udledningsrør, som monteres øverst i skabet. Fig.4 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre. (Fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede den rensede luft tilbage til køkkenet. Herefter bores huller til de medfølgende montageskruer (Fig. 3). Lav en anden åbning med en diameter på Ø 130 mm i den øverste del af skabet til et rør, som tilbagefører den rene luft til køkkenet. Tilslut tilslutningsringen ved emhættens udløbsåbning (Fig.2), Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet, Bemærk:Hvis skabets dybde er større end emfangets dybde, så skal man monterer en skjule liste med 2 små skruer ( fra montagesættet) til den bageste del af emfanget, sådan så mellemrummet imellem emfangets bageste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret med tilslutningsringen og åbningen i den øverste del af skabet. Aftræksrørets ende skal placeres over skabet og pege mod køkkenet og ikke loftet. Træk frontpanelet helt ud og monter kulfilteret i det kammer, som befinder sig ved motorens gitter (Fig.5). Sæt aluminium fedfiltrene på plads igen. Fig.5 7

8 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhed ved brug Det er meget vigtigt, at overholde de sikkerhedsregler, som er angivet i betjeningsvejledningen herunder anvisningerne om rengøring af emhætten samt udskiftning og rengøring af fedtfiltre. For meget fedt kan medføre risiko for brand. Fedtfiltrene skal rengøres jævnligt og kulfiltre skal udskiftes i følge producentens anvisninger. Det kan være nødvendigt at udskifte kulfiltre oftere, f.eks. hvis man bruger emhætten mere end 4 timer om dagen. Ved anvendelse over et gaskomfur/gaskogeplade, må du aldrig efterlade et tændt blus uden opsyn. Sluk for blusset, når gryden eller panden fjernes fra blusset. Betjening af emhætten Emhætten er forsynet med en ventilator med tre trin samt et arbejdslys. Motorens hastighed reguleres med 2 betjeningsknapper i emhættens højre side bag frontpanelet. Betjeningsknappen til arbejdslyset er placeret i venstre side bag frontpanelet. Både arbejdslyset og emhættens motor slukkes, når frontpanelet skubbes ind. Når frontpanelet igen trækkes ud, starter emhætten med at arbejde på den senest indstillede hastighed. For at opnå optimal udsugning anbefaler vi, at du tænder for emhætten kort tid før, du starter på madlavningen og lader emhætten være tændt ca. 15 minutter, efter tilberedningen eller til der ikke længere er damp og lugt i køkkenet. Du må under ingen omstændigheder flambere under emhætten, da åben ild kan føre til brand. Friturestegning må kun ske under opsyn, så der kan holdes øje med, at olien ikke overophedes og antændes. Rengøring Til udvendig rengøring af emhætten skal du bruge en klud, som er hårdt opvredet i varmt vand tilsat et flydende rengøringsmiddel. Undgå at anvende skurende eller slibende produkter til rengøring af emhættens udvendige overflader 1. Aluminium fedtfiltre Fedtfiltrene bør rengøres ca. hver anden måned ved normal brug af emhætten. Fedtfiltrene rengøres i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel. 8

9 betjening og vedligeholdelse 2. Kulfiltre (2 stk - fig. 4) Kulfiltre har en absorberingsevne indtil mætning. De egner sig ikke til vask men bør udskiftes ca. hver anden måned afhængigt af brug. Udskiftning af pærer - afbryd strømforsyningen til emhætten - træk frontpanelet ud - fjern aluminium fedtfiltrene - drej elpæren ud - sæt ny elpære i - sæt fedtfiltrene på og tilslut strømmen til emhætten igen 9

10 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

11 11

12 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

13 IO 00427/2 VENTILATOR EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING NO

14 Kjære kunde! Ventilatoren du nå har fått, er et moderne produkt med enkel betjening. Ved hjelp av denne bruksanvisningen kan du raskt og nøyaktig gjøre deg kjent med din nye ventilator. Les bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og anvisninger. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye GRAM-produkt. Når produktet ikke lenger kan brukes, må det ikke kasseres som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske artikler. Se symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen. Materialene er gjenbrukbare ifølge merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenbruk av kasserte produkter, gjør du en betydelig innsats for å verne om miljøet. Opplysninger om innsamlingsplasser for brukte elektroniske og elektriske artikler får du ved å henvende deg til lokale myndigheter. 2

15 INNHOLD Teknisk beskrivelse Tekniske spesifikasjoner. 4 Installering 5 Anvendelse og montering... 6 Betjening og vedlikehold... 8 Teknisk karakteristik Ventilatoren skal kun brukes til vanlig husholdningsbruk, og skal utelukkende benyttes til å lede bort damp og lukt fra matlaging. Ventilatoren har et eget arbeidslys og en vifte som kan reguleres i tre trinn. Ventilatoren skal monteres i et kjøkkenskap over gasskomfyr, elektrisk komfyr eller kokeplater. Ventilatoren skal tilkobles en egen ventilasjonskanal (må ikke tilsluttes skorsteinskanal, røyk- eller avtrekkskanaler som allerede er i bruk): 3

16 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering av styrken på avtrekket 2. Betjeningsknapp til arbeidslys 3. Frontpanel 4. Fettfiltre i aluminium 5. Belysning TEKNISKE SPESIFIKASJONER Fig.1 Karakteristika Tekniske data EFU , EFU X Strømforsyning og spenning AC 230V ~50Hz Motoreffekt [W] 125W Belysning [W] 40W Antall fettfiltre 2 Effekttrinn 3 Bredde [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Høyde [cm] 17,4 Utgang [mm] 118 Yteevne [m3/h] 350 Energiforbruk [W] 165 Lydnivå [db(a)] 53 Nettovekt [kg] 5,6 Funksjonstype Avtrekk eller resirkulasjon Farge (EFU X) Lakkert Rustfritt stål Farge (EFU ) Lakkert Hvit 4

17 Installasjon Ventilatoren skal monteres med en avstand på minst 65 cm over elektriske kokeplater og komfyrer og minst 75 cm over gasskokeplater og gasskomfyrer. Ved tilknytning til et strømnett på 230 V er det nødvendig å sikre at det finnes en forsyningskrets til stikkontakten med en sikring på 10 A. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil som skyldes at brukeren ikke overholder anvisningene som nevnt over. 5

18 Anvendelse og montage Ventilatoren kan monteres med avtrekk til friluft eller til resirkulasjon med kullfilter. Bruk med avtrekk Hvis du ønsker at ventilatoren skal benytte avtrekk, må det brukes rør med en innvendig diameter på 120 mm. Dampen som oppstår i forbindelse med matlaging, ledes bort ved hjelp av et rør som tilkobles med en tilkoblingsring (fig. 2). Røret tilkobles en ventilasjonsåpning i veggen. Fig.2 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene (fig. 1-4) I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede ut avtrekksluften. Deretter bores det hull til ventilatorens festeskruer (fig. 3). For å unngå feil ved plassering av de enkelte hullene skal den medfølgende papirsjablongen brukes til avmerking av skruehull og hull til avtrekksrøret i overskapets nederste hylle.. Fest tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2 ). Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av fire skruer som finnes i monteringssettet. Merk: Hvis hylledybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist ved hjelp av to små skruer Fig.3 fra monteringssettet, slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og ventilatoråpningen. Hvis ventilasjonsåpningen ligger over overskapet, må det skjæres ut et hull med diameter 130 mm til avtrekksrøret øverst i skapet For å oppnå bedre ytelse for ventilatoren bør avtrekksrøret være så kort som mulig, og rørets maksimale bøyningsvinkel bør ikke overstige 90. På vannrette strekk skal røret legges slik at det går litt oppover, ca. ti prosent, slik at dampen kan ledes ut i friluft på en effektiv måte Sett fettfiltrene på plass igjen. 6

19 Anvendelse og montage Bruk med resirkulasjon (kullfiltre) Hvis du ønsker å benytte ventilatoren med resirkulasjon, må du benytte syntetiske kullfiltre (fig. 4) samt et avtrekksrør med en innvendig diameter på 120 mm. Den osen som oppstår ved matlaging, renses ved hjelp av kullfilter og ledes tilbake til kjøkkenet gjennom et avtrekksrør som monteres øverst i skapet Fig.4 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene. (Fig.1 4). I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede den rensede luften tilbake i kjøkkenet. Deretter bores det hull til de medfølgende monteringsskruene (fig. 3). Lag en annen åpning med en diameter på 130 mm i den øverste delen av skapet til røret som fører den rene luften tilbake til kjøkkenet. Koble til tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2) Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av 4 skruer, som du finner i monteringssettet. Merk: Hvis skapdybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist med to små skruer (fra monteringssettet) til bakdelen av ventilatoren slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og åpningen i skapets øverste del. Enden på avtrekksrøret skal plasseres over skapet og peke mot kjøkkenet, ikke mot taket. Trekk frontpanelet helt ut og monter kullfilteret i det kammeret som befinner seg ved motorgitteret (fig. 5). Sett aluminiumsfettfiltrene på plass igjen Fig.5 7

20 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhet ved bruk Det er svært viktig at alle sikkerhetsreglene i bruksanvisningen overholdes herunder alle regler om rengjøring av ventilatoren samt utskifting og rengjøring av fettfiltre. For mye fett kan medføre risiko for brann. Fettfiltrene må rengjøres jevnlig, og kullfiltrene skal skiftes i henhold til produsentens anvisninger. Det kan bli nødvendig å skifte kullfiltrene oftere, for eksempel hvis ventilatoren benyttes mer enn fire timer daglig. Hvis du benytter ventilatoren over en gasskomfyr, må du aldri la komfyren være uten oppsyn. Gassblusset må umiddelbart stenges når gryten eller pannen fjernes. Betjening av ventilatoren Ventilatoren er utstyrt med en vifte med tre trinn og et arbeidslys. Motorens hastighet reguleres med to betjeningsknapper på ventilatorens høyre side, bak frontpanelet. Betjeningsknappen til arbeidslyset er plassert på venstre side bak frontpanelet. Både arbeidslyset og ventilatorens motor slås av når frontpanelet skyves inn. Når frontpanelet trekkes ut igjen, starter ventilatoren med viften innstilt på den sist benyttede hastigheten. Vi anbefaler at du slår på ventilatoren et øyeblikk før du starter matlagingen, og at du lar den være på i ca. 15 minutter etter tilberedningen, eller til det ikke lenger er matos og lukt på kjøkkenet. Du må under ingen omstendigheter flambere under ventilatoren, siden åpen ild kan føre til brann. Frityrsteking må kun skje under oppsyn, slik at man kan kontrollere at oljen ikke overopphetes og antennes. Rengjøring Til utvendig rengjøring av ventilatoren må du bruke en klut som er godt oppvridd i varmt vann tilsatt et flytende rengjøringsmiddel. Unngå å bruke produkter med skureeller slipeeffekt til rengjøring av ventilatorens utvendige overflater. 1. Fettfiltre i aluminium Rengjøring Fettfiltrene bør rengjøres ca. hver annen måned ved normal bruk av ventilatoren. Fettfiltrene rengjøres i varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. 8

21 Betjening og vedligeholdelse 2. Kullfiltre (2 stk. fig. 4) Kullfiltre absorberer helt til metningspunktet nås. De egner seg ikke til vask, men bør skiftes ut ca. annenhver måned avhengig av bruken. Utskifting av pærer - steng strømforsyningen til ventilatoren - trekk ut frontpanelet - fjern aluminiumfettfiltrene - vri lyspæren ut - sett inn en ny lyspære ved å vri den inn - sett fettfiltrene tilbake og koble på strømmen igjen 9

22 Det skal sikres lett tilgang til stikkontakten der viften monteres, sånn at strømforsyningen lett kan frakobles etter montering av viften. Unngå at ledningen bliver ødelagt. Hvis det skjer, skal den utskiftes av en fagmann. Viften er emballeret i plastik, som kan være farlig for barn. For å unngå ulykke, hold plastikken vækk fra barn. Viften er merket i henhold til Europeiske direktiv 2002/96/ EC, dette gjelder for det elektriske anlegg. (WEEE). 10

23 11

24 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

25 IO 00427/1 KÖKSFLÄKT EFU , EFU X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE

26 Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning kan du snabbt och enkelt göra dig bekant med din nya köksfläkt. Se till att läsa vägledningen noggrant och omsorgsfullt och var särskilt noga med tillverkarens anmärkningar och anvisningar. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya produkt från GRAM. Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojelemaan ympäristöä. Saat tietoja käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. 2

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska egenskaper Tekniska specifikationer. 4 Installation 5 Användning och montering 6 Användning och underhåll 8 Tekniska egenskaper Köksfläkten är endast till för normalt hushållsbruk och får endast användas för att leda bort os och lukt från matlagningen. Köksfläkten innehåller en separat arbetsbelysning och en ventilator, som kan ställas på 3 funktionssteg. Köksfläkten ska monteras i ett köksskåp över en gasspis, elspis eller kokplattor. Köksfläkten ska anslutas till en speciell ventilationskanal (får inte anslutas till skorstenskanaler, rökkanaler eller utblåsningsgaskanaler som används): 3

28 Tekniska egenskaper Delar (fig. 1) 1. Reglering av sugstyrka 2. Kontrollknapp till arbetsbelysning 3. Frontpanel 4. Fettfilter i aluminium 5. Belysning TEKNISKA SPECIFIKATIONER Fig.1 Karaktäristiska egenskaper Strömförsörjning och spänning Motorns effekt [W] Belysning [W] Tekniska data EFU , EFU X AC 230V ~ 50Hz 125 W 40 W Antal fettfilter 2 Funktionssteg 3 Bredd [cm] 50 Djup [cm] 31 42,5 Höjd [cm] 17,4 Utgång [mm] 118 Kapacitet [m3/h] 350 Energiförbrukning [W] 165 Ljudnivå [db(a)] 53 Nettovikt [kg] 5,6 Arbetstyp Utblås eller återcirkulation Färg (EFU X) Lackerat rostfritt stål Färg (EFU ) Lackerat vit 4

29 Installation Köksfläkten ska monteras med ett avstånd på minst 65 cm över elektriska kokplattor och spisar och minst 75 cm över gaskokplattor och gasspisar. Vid anslutning till ett elnät på 230 V är det nödvändigt att se till att det finns strömförsörjning till kontakten med en säkring på 10 A. Tillverkaren tar inget ansvar för fel som orsakats av bristande iakttagelse av ovannämnda anvisningar. 5

30 Anvendelse og montage Köksfläkten kan monteras med utblås ut till det fria eller till återcirkulation med kolfilter. Användning med utblås Om du vill att köksfläkten ska arbeta med utblås, ska du använda ett rör med en invändig diameter på 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning leds bort med hjälp av ett rör, som ska anslutas till en anslutningsring (fig. 2). Röret ansluts till en ventilationsöppning i väggen. Fig.2 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda ut avledningsluften. Borra därefter hål till köksfläktens fästskruvar (fig. 3). För att undvika felplacering av de enskilda hålen ska den medföljande pappersmallen användas för markering av skruvhål och hål för avledningsröret i överskåpets nedersta hylla.. Sätt fast anslutningsringen vid köksfläktens avledningsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om det visar sig att hylldjupet är större än köksfläktens djup, så ska en täcklist monteras med hjälp av 2 små skruvar från monteringssatsen, så att Fig.3 mellanrummet mellan köksfläktens bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och ventilatorns öppning. Om ventilationsöppningen befinner sig över överskåpet, ska du i skåpets översta del såga ut ett hål på Ø 130 mm för utblåsröret. För att förbättra köksfläktens kapacitet bör utblåsröret vara så kort som möjligt. Rörets maximala böjningsvinkel bör inte överstiga 90. På vågräta sträckningar ska röret vara böjt ca 10 % uppåt, så att oset lätt kan ledas ut till det fria. Sätt fettfiltren på plats igen. 6

31 Användning och montering Användning med återcirkulation (kolfilter) Om du vill att köksfläkten ska arbeta med återcirkulation, ska du använda syntetiska kolfilter (fig. 4) och ett avledningsrör med en invändig diameter på Ø 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning rensas med hjälp av kolfilter och leds tillbaka till köket genom ett avledningsrör, som monteras överst i skåpet. Fig.4 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda tillbaka den rensade luften till köket. Därefter borras hål till de medföljande monteringsskruvarna (fig. 3). Gör en annan öppning med en diameter på Ø 130 mm i den översta delen av skåpet till ett rör som för tillbaka den rena luften till köket. Anslut anslutningsringen vid köksfläktens utloppsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om skåpets djup är större än spiskåpans djup, så ska man montera en dold list med 2 små skruvar (från monteringssatsen) till den bakre delen av spiskåpan, så att mellanrummet mellan spiskåpans bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och öppningen i den översta delen av skåpet. Utblåsrörets ände ska placeras över skåpet och peka mot köket och inte taket. Dra ut frontpanelen helt och montera kolfiltret i den kammare som finns vid motorgallret (fig. 5). Sätt fettfiltren i aluminium på plats igen. Fig.5 7

32 Användning och underhåll Säkerhet vid användning Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som finns angivna i bruksanvisningen, däribland anvisningarna om rengöring av köksfläkten och byte och rengöring av fettfilter. För mycket fett kan utgöra en brandfara. Fettfiltren ska rengöras ofta och kolfiltren ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar. Det kan vara nödvändigt att byta kolfiltren oftare, t.ex. om man använder köksfläkten mer än 4 timmar om dagen. Vid användning över en gasspis/gaskokplatta, får du aldrig lämna en tänd låga utan tillsyn. Släck lågan när kastrullen eller pannan tas bort från lågan. Användning av köksfläkten Köksfläkten är försedd med en ventilator med tre steg och arbetsbelysning. Motorns hastighet regleras med 2 kontrollknappar i köksfläktens högra sida bakom frontpanelen. Kontrollknappen till arbetsbelysning är placerad på vänster sida bakom frontpanelen. Både arbetsbelysningen och köksfläktens motor stängs av när frontpanelen skjuts in. När frontpanelen dras ut igen börjar köksfläkten arbeta på den senast inställda hastigheten. För att uppnå optimalt utsug rekommenderar vi att du sätter på köksfläkten en kort tid innan du börjar med matlagningen och låter köksfläkten vara på ca 15 minuter, efter tillagningen eller till det inte längre finns något os eller lukt i köket. Du får under inga omständigheter flambera under köksfläkten, då det kan orsaka brand. Fritering får endast ske under uppsikt, så att inte oljan överhettas eller antänds. Rengöring För utvändig rengöring av köksfläkten ska du använda en trasa som är hårt urvriden i varmt vatten med tillsatt flytande rengöringsmedel. Undvik att använda skrubbande eller slipande produkter för rengöring av köksfläktens utvändiga ytor. 1. Fettfilter i aluminium Rengöring Fettfiltren bör rengöras ca varannan månad vid normal användning av köksfläkten. Fettfiltren rengörs i varmt vatten med ett milt diskmedel 8

33 Användning och underhåll 2. Kolfilter (2 st. fig. 4) Kolfilter har en absorptionsförmåga till mättnad. De passar inte till tvätt utan bör bytas ungefär varannan månad beroende på användning. Byte av glödlampor - bryt strömförsörjningen till köksfläkten - dra ut frontpanelen - ta bort fettfiltren i aluminium - skruva ut glödlampan - skruva i en ny glödlampa - sätt på fettfiltren och anslut köksfläkten igen 9

34 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

35 11

36 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

37 IO 00427/1 LIESITUULETIN EFU , EFU X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI

38 Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti ja tarkasti. Lue ohje huolellisesti ja ota erityisesti huomioon valmistajan merkinnät ja ohjeet. Mukavia hetkiä uuden GRAM-laitteesi parissa! Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojaamaan ympäristöä. Tietoa käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä saat viranomaisilta. 2

39 Sisällys Tekniset ominaisuudet Tekniset tiedot Asennus... 5 Käyttö ja asennus... 6 Käyttö ja huolto Tekniset ominaisuudet Liesituuletin on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ruoanlaitossa syntyvän höyryn ja hajun poistamiseen. Liesituulettimessa on erillinen työvalo ja 3-tehoinen puhallin. Liesituuletin tulee asentaa keittiökaappiin kaasu- tai sähkölieden yläpuolelle. Liesituuletin tulee liittää erilliseen ilmastointikanavaan (sitä ei saa liittää käytössä oleviin savuhormeihin, savukanaviin tai ulospuhallus-kaasukanaviin): 3

40 Tekniset ominaisuudet Komponentit (kuva 1) 1. Imutehon säätö 2. Työvalon käyttöpainike 3. Etupaneeli 4. Alumiininen rasvasuodatin 5. Valo Tekniset tiedot Kuva.1 Ominaisuudet Tekniset tiedot EFU , EFU X Virransaanti ja jännite AC 230V ~50Hz Moottorin teho [W] 125W Valaistus [W] 40W Rasvasuodattimien lkm 2 Toimintatehojen lkm 3 Leveys [cm] 50 Syvyys [cm] 31-42,5 Korkeus [cm] 17,4 Poistoliitäntä [mm] 118 Imuteho [m3/h] 350 Virrankulutus [W] 165 Äänenvoimakkuus [db(a)] 53 Nettopaino [kg] 5,6 Toimintatapa Hormiliitäntä tai kiertoilmatoiminto Väri (EFU X) Lakattu Ruostumaton teräs Väri (EFU ) Lakattu Valkoinen 4

41 Asennus Liesituuletin tulee asentaa vähintään 65 cm sähkölieden ja vähintään 75 cm kaasulieden yläpuolelle. Kytkettäessä laitetta 230 V:n sähköverkkoon tulee varmistaa, että pistorasian syöttövirtapiiri on suojattu 10 A:n sulakkeella. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 5

42 Käyttö ja asennus Liesituuletinta voidaan käyttää hormiliitännällä tai hiilisuodattimien kera kiertoilmatoiminnolla. Käyttö hormiliitännällä Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää hormiliitännällä, käytettävän putken sisähalkaisijan tulee olla 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry kulkeutuu pois putken välityksellä. Putki on kiinnitettävä liitäntärenkaaseen (kuva 2) ja seinässä olevaan ilmanvaihtoaukkoon Kuva.2 Asenna liesituuletin seuraavasti Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). ahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Poraa tämän jälkeen reiät liesituulettimen kiinnitysruuveja varten (kuva 3). Virheiden välttämiseksi yksittäisten reikien sijoituksessa on ruuvinreikien sekä yläkaapin alahyllyyn tulevan putken aukon merkitsemistä varten käytettävä mukana toimitettavaa paperimallinetta.. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli hyllyn syvyys on suurempi kuin liesituulettimen syvyys, kiinnitä peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesituulettimen takaseinän ja kaapin seinän väli peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja puhaltimen aukkoon. Mikäli puhaltimen aukko on yläkaapin yläpuolella, kaapin yläosaan on sahattava toinen Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Kuva.3 6

43 Käyttö ja asennus Käyttö kiertoilmatoiminnolla (hiilisuodattimet) Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää kiertoilmatoiminnolla, on käytettävä synteettisiä hiilisuodattimia (kuva 4) ja poistoputkea, jonka sisähalkaisija on 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry puhdistuu hiilisuodattimien avulla ja johdetaan takaisin keittiöön kaapin yläosaan asennettavan poistoputken kautta. Kuva.4 Asenna liesituuletin seuraavasti: Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). Sahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm:n aukko putkelle, joka johtaa puhdi stetun ilman takaisin keittiöön. Poraa tämän jälkeen reiät mukana oleville asennu sruuveille (kuva 3). Sahaa toinen halkaisijaltaan 130 mm:n aukko kaapin yläosaan putkelle, joka johtaa puhtaan ilman takaisin keittiöön. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli kaappi on syvempi kuin liesituuletin, liesituulettimen takaosaan on asen nettava peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesitu ulettimen takaseinän ja kaapin seinän välinen aukko peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja kaapin yläosassa olevaan aukkoon. Poistoputken pää on asetettava kaapin yläpuolelle, ja sen on osoitettava kohti keittiötä ei kattoa. Vedä etupaneeli kokonaan ulos ja asenna hiilisuodatin moottorin säleikössä olevaan aukkoon (kuva 5). Aseta alumiiniset rasvasuodattimet takaisin paikalleen. Kuva.5 7

44 Käyttö ja huolto Turvallisuus käytön aikana On erittäin tärkeää noudattaa käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita myös liesituulettimen puhdistukseen sekä rasvasuodattimien vaihtoon ja puhdistukseen liittyviä ohjeita. Liika rasva voi aiheuttaa tulipalon. Rasvasuodattimet on puhdistettava säännöllisesti ja hiilisuodattimet on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hiilisuodattimet voi olla tarpeellista vaihtaa useammin esimerkiksi silloin, jos liesituuletinta käytetään yli 4 tuntia päivässä. Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyä kaasupoltinta ei saa jättää ilman valvontaa. Sammuta poltin, kun poistat kattilan tai pannun sen päältä. Liesituulettimen käyttö Liesituulettimessa on kolmitehoinen puhallin ja työvalo. Moottorin nopeutta säädetään kahdella painikkeella, jotka sijaitsevat liesituulettimen oikealla sivulla etupaneelin takana. Työvalon käyttöpainike sijaitsee etupaneelin takana vasemmalla. Sekä työvalo että liesituulettimen moottori kytkeytyvät pois päältä, kun etupaneeli työnnetään sisään. Kun etupaneeli vedetään taas ulos, liesituuletin käynnistyy ja alkaa toimia viimeksi säädetyllä voimakkuudella. Parhaan imutehon saavuttamiseksi suosittelemme käynnistämään liesituulettimen hieman ennen ruoanlaiton aloittamista ja pitämään laitteen käynnissä n. 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisen jälkeen, tai kunnes keittiössä ei enää ole höyryä ja hajua. Liesituulettimen alla ei missään tapauksessa saa liekittää ruokaa, koska avotuli voi aiheuttaa tulipalon. Uppopaistoa saa suorittaa ainoastaan valvomalla tarkkaan, ettei öljy ylikuumene ja syty palamaan. Puhdistaminen Käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen lämpimään, nestemäistä puhdistusainetta sisältävään veteen kostutettua, melkein kuivaksi puristettua liinaa. Älä käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen hankaavia aineita. 1. Alumiiniset rasvasuodattimet Puhdistaminen Normaalissa käytössä tuulettimen rasvasuodattimet on puhdistettava noin kahden kuukauden välein. Rasvasuodattimet puhdistetaan lämpimässä vedessä, johon on lisätty mietoa astianpesuainetta. 8

45 Käyttö ja huolto 2. Hiilisuodattimet (2 kpl kuva 4) Hiilisuodattimet imevät itseensä käryä, kunnes ne ovat täynnä. Hiilisuodattimia ei voi pestä, vaan ne tulee vaihtaa noin kahden kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä riippuen. Lamppujen vaihto - katkaise liesituulettimen virransaanti - vedä etupaneeli ulos - irrota alumiiniset rasvasuodattimet - pyöritä lamppu irti - pyöritä uusi lamppu paikalleen - aseta rasvasuodattimet paikalleen ja kytke liesituuletin takaisin sähköverkkoon 9

46 Liesituuletin tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, jotta virran voi helposti katkaista. Älä anna johdon vahingoittua. Jos johto vahingoittuu, ammattimaisen sähköasentajan tulee vaihtaa se. Liesituuletin on pakattu muoviin, josta voi aiheutua vaaraa lapsille. Pidä vaaran välttämiseksi muovi poissa lasten ulottuvilta. Liesituulettimessa on elektronisia laitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EC (WEEE) mukaiset merkinnät. 10

47 11

48 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere