BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING"

Transkript

1 IO 00427/1 EMHÆTTE EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK

2 Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning kan du hurtigt og nøjagtigt gøre dig bekendt med din nye emhætte. Sørg for at læse vejledningen nøje og omhyggeligt under særlig hensyntagen til producentens bemærkninger og anvisninger. Vi håber, du bliver tilfreds med dit nye GRAM produkt. Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til de lokale myndigheder. 2

3 INDHOLD Teknisk karakteristik Tekniske specifikationer. 4 Installation 5 Anvendelse og montage 6 Betjening og vedligeholdelse... 8 Teknisk karakteristik Emhætten er kun til normal husholdningsbrug og må udelukkende benyttes til at lede damp og lugt fra madlavningen bort. Emhætten indeholder et separat arbejdslys og en ventilator, som kan stilles på 3 arbejdstrin. Emhætten skal monteres i et køkkenskab over et gaskomfur, elkomfur eller kogeplader. Emhætten skal tilsluttes en speciel ventilationskanal (må ikke tilsluttes til skorstenskanaler, røg eller udblæsnings-gaskanaler der er i brug) 3

4 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering af sugestyrke 2. Betjeningsknap til arbejdslys 3. Frontpanel 4. Aluminium fedtfilter 5. Belysning TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fig.1 Karakteristiske egenskaber Emfangs type EFU , EFU X Strømforsyning og spænding AC 230V ~50Hz Ventilatorens motor [W] 125W Belysning [W] 40W Antal af fedtfiltre 2 Hastigheds grader 3 Brede [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Højde [cm] 17,4 Udgang [mm] 118 Produktivitet [m3/h] 350 Energiforbrug [W] 165 Lydniveau [db A] 53 Netto vægt [kg] 5,6 Arbejdstype Aftræk eller recirkulation Farve (EFU X) Lakeret Rustfri stål Farve (EFU ) Lakeret Hvid 4

5 Installation Emhætten skal monteres med en afstand på mindst 65 cm over elektriske kogeplader og komfurer og mindst 75 cm over gaskogeplader og gaskomfurer. Ved tilslutning til et el-net på 230 V er det nødvendigt at sikre, at der er en forsyningskreds til stikkontakten med en sikring på 10 A. Producenten påtager sig intet ansvar for fejl forårsaget af manglende overholdelse af de ovennævnte anvisninger. I boliger opført efter 1. april 1975, vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse. I boliger opført før 1. april 1975, er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFIafbryder, som beskytter den stikkontakt, emhætten skal forbindes til. I begge tilfælde skal der: - hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med gul/grøn isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ). - hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop. Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med gul/grøn isolation klippes af så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan du nemmest får ekstrabeskyttet. Hvis du ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at du lader elinstallatøren opsætte en fejlstrømsafbryder af typen PFI eller HPFI. Et eventuelt krav om jordtilslutning fra den lokale elforsyning skal efterkommes. Emhættens stik og den anvendte stikkontakt skal da kunne give en korrekt jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, så spørg din el-installatør om råd. 5

6 Anvendelse og montage Emhætten kan monteres med aftræk til det fri eller til recirkulation med kulfilter. Anvendelse med aftræk Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med aftræk, skal du benytte et rør med en indvendig diameter på 120 mm. Den damp, der opstår ved madlavning, bliver ledt bort ved hjælp at et rør, som skal forbindes med en tilslutningsring (Fig.2). Røret forbindes med en ventilationsåbning i væggen. Fig.2 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre.(fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede afgangsluft ud. Bor herefter huller til emhættens befæstningsskruer (Fig 3). For at undgå fejl ved placering af de enkelte huller, skal den medfølgende papirskabelon anvendes til opmærkning af skruehuller og hul til aftræksrøret i overskabets nederste hylde.. Fastgør tilslutningsring ved emhættens udledsåbning (Fig.2 ). Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet. Bemærk: hvis det viser sig, at hyldedybden er større end emhættens dybde, så skal der monteres en dækliste ved hjælp af 2 små Fig.3 skruer fra montagesættet, sådan at mellemrummet imellem emhættens bagerste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret til tilslutningsringen og ventilatorens åbning, hvis ventilationsåbningen ligger over overskabet, skal der i skabets øverste del skæres et andes hul på Ø 130 mm ud til aftræksrøret For at opnå en bedre ydeevne på emhætten, bør aftræksrøret væres så kort som muligt, rørets maksimale bøjningsvinkel bør ikke overskride 90. På vandrette strækninger skal røret være bøjet ca. 10% opad, så dampen nemt kan leds ud i det fri Sæt fedtfiltrene på plads igen. 6

7 Anvendelse og montage Anvendelse med recirkulation (kulfiltre) Hvis du ønsker, at emhætten skal arbejde med recirkulation, skal du benytte syntetiske kulfiltre (Fig. 4) samt et udledningsrør med indvendig diameter på Ø 120 mm. Den damp der opstår ved madlavning, renses ved hjælp af kulfilter og ledes tilbage til køkkenet gennem et udledningsrør, som monteres øverst i skabet. Fig.4 Monter emhætten på følgende måde: Åben begge fedtfiltre. (Fig.1-4), I overskabets nederste hylde skæres et hul på Ø 130 mm til et rør, som skal lede den rensede luft tilbage til køkkenet. Herefter bores huller til de medfølgende montageskruer (Fig. 3). Lav en anden åbning med en diameter på Ø 130 mm i den øverste del af skabet til et rør, som tilbagefører den rene luft til køkkenet. Tilslut tilslutningsringen ved emhættens udløbsåbning (Fig.2), Fastgør emfanget til skabet ved hjælp af 4 skruer, som findes i montagesættet, Bemærk:Hvis skabets dybde er større end emfangets dybde, så skal man monterer en skjule liste med 2 små skruer ( fra montagesættet) til den bageste del af emfanget, sådan så mellemrummet imellem emfangets bageste væg og skabets væg bliver skjult. Forbind aftræksrøret med tilslutningsringen og åbningen i den øverste del af skabet. Aftræksrørets ende skal placeres over skabet og pege mod køkkenet og ikke loftet. Træk frontpanelet helt ud og monter kulfilteret i det kammer, som befinder sig ved motorens gitter (Fig.5). Sæt aluminium fedfiltrene på plads igen. Fig.5 7

8 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhed ved brug Det er meget vigtigt, at overholde de sikkerhedsregler, som er angivet i betjeningsvejledningen herunder anvisningerne om rengøring af emhætten samt udskiftning og rengøring af fedtfiltre. For meget fedt kan medføre risiko for brand. Fedtfiltrene skal rengøres jævnligt og kulfiltre skal udskiftes i følge producentens anvisninger. Det kan være nødvendigt at udskifte kulfiltre oftere, f.eks. hvis man bruger emhætten mere end 4 timer om dagen. Ved anvendelse over et gaskomfur/gaskogeplade, må du aldrig efterlade et tændt blus uden opsyn. Sluk for blusset, når gryden eller panden fjernes fra blusset. Betjening af emhætten Emhætten er forsynet med en ventilator med tre trin samt et arbejdslys. Motorens hastighed reguleres med 2 betjeningsknapper i emhættens højre side bag frontpanelet. Betjeningsknappen til arbejdslyset er placeret i venstre side bag frontpanelet. Både arbejdslyset og emhættens motor slukkes, når frontpanelet skubbes ind. Når frontpanelet igen trækkes ud, starter emhætten med at arbejde på den senest indstillede hastighed. For at opnå optimal udsugning anbefaler vi, at du tænder for emhætten kort tid før, du starter på madlavningen og lader emhætten være tændt ca. 15 minutter, efter tilberedningen eller til der ikke længere er damp og lugt i køkkenet. Du må under ingen omstændigheder flambere under emhætten, da åben ild kan føre til brand. Friturestegning må kun ske under opsyn, så der kan holdes øje med, at olien ikke overophedes og antændes. Rengøring Til udvendig rengøring af emhætten skal du bruge en klud, som er hårdt opvredet i varmt vand tilsat et flydende rengøringsmiddel. Undgå at anvende skurende eller slibende produkter til rengøring af emhættens udvendige overflader 1. Aluminium fedtfiltre Fedtfiltrene bør rengøres ca. hver anden måned ved normal brug af emhætten. Fedtfiltrene rengøres i varmt vand tilsat et mildt opvaskemiddel. 8

9 betjening og vedligeholdelse 2. Kulfiltre (2 stk - fig. 4) Kulfiltre har en absorberingsevne indtil mætning. De egner sig ikke til vask men bør udskiftes ca. hver anden måned afhængigt af brug. Udskiftning af pærer - afbryd strømforsyningen til emhætten - træk frontpanelet ud - fjern aluminium fedtfiltrene - drej elpæren ud - sæt ny elpære i - sæt fedtfiltrene på og tilslut strømmen til emhætten igen 9

10 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

11 11

12 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

13 IO 00427/2 VENTILATOR EFU , EFU X BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING NO

14 Kjære kunde! Ventilatoren du nå har fått, er et moderne produkt med enkel betjening. Ved hjelp av denne bruksanvisningen kan du raskt og nøyaktig gjøre deg kjent med din nye ventilator. Les bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og anvisninger. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye GRAM-produkt. Når produktet ikke lenger kan brukes, må det ikke kasseres som vanlig husholdningsavfall, men leveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske artikler. Se symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen. Materialene er gjenbrukbare ifølge merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenbruk av kasserte produkter, gjør du en betydelig innsats for å verne om miljøet. Opplysninger om innsamlingsplasser for brukte elektroniske og elektriske artikler får du ved å henvende deg til lokale myndigheter. 2

15 INNHOLD Teknisk beskrivelse Tekniske spesifikasjoner. 4 Installering 5 Anvendelse og montering... 6 Betjening og vedlikehold... 8 Teknisk karakteristik Ventilatoren skal kun brukes til vanlig husholdningsbruk, og skal utelukkende benyttes til å lede bort damp og lukt fra matlaging. Ventilatoren har et eget arbeidslys og en vifte som kan reguleres i tre trinn. Ventilatoren skal monteres i et kjøkkenskap over gasskomfyr, elektrisk komfyr eller kokeplater. Ventilatoren skal tilkobles en egen ventilasjonskanal (må ikke tilsluttes skorsteinskanal, røyk- eller avtrekkskanaler som allerede er i bruk): 3

16 Teknisk karakteristik Komponenter (fig. 1) 1. Regulering av styrken på avtrekket 2. Betjeningsknapp til arbeidslys 3. Frontpanel 4. Fettfiltre i aluminium 5. Belysning TEKNISKE SPESIFIKASJONER Fig.1 Karakteristika Tekniske data EFU , EFU X Strømforsyning og spenning AC 230V ~50Hz Motoreffekt [W] 125W Belysning [W] 40W Antall fettfiltre 2 Effekttrinn 3 Bredde [cm] 50 Dybde [cm] 31-42,5 Høyde [cm] 17,4 Utgang [mm] 118 Yteevne [m3/h] 350 Energiforbruk [W] 165 Lydnivå [db(a)] 53 Nettovekt [kg] 5,6 Funksjonstype Avtrekk eller resirkulasjon Farge (EFU X) Lakkert Rustfritt stål Farge (EFU ) Lakkert Hvit 4

17 Installasjon Ventilatoren skal monteres med en avstand på minst 65 cm over elektriske kokeplater og komfyrer og minst 75 cm over gasskokeplater og gasskomfyrer. Ved tilknytning til et strømnett på 230 V er det nødvendig å sikre at det finnes en forsyningskrets til stikkontakten med en sikring på 10 A. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil som skyldes at brukeren ikke overholder anvisningene som nevnt over. 5

18 Anvendelse og montage Ventilatoren kan monteres med avtrekk til friluft eller til resirkulasjon med kullfilter. Bruk med avtrekk Hvis du ønsker at ventilatoren skal benytte avtrekk, må det brukes rør med en innvendig diameter på 120 mm. Dampen som oppstår i forbindelse med matlaging, ledes bort ved hjelp av et rør som tilkobles med en tilkoblingsring (fig. 2). Røret tilkobles en ventilasjonsåpning i veggen. Fig.2 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene (fig. 1-4) I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede ut avtrekksluften. Deretter bores det hull til ventilatorens festeskruer (fig. 3). For å unngå feil ved plassering av de enkelte hullene skal den medfølgende papirsjablongen brukes til avmerking av skruehull og hull til avtrekksrøret i overskapets nederste hylle.. Fest tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2 ). Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av fire skruer som finnes i monteringssettet. Merk: Hvis hylledybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist ved hjelp av to små skruer Fig.3 fra monteringssettet, slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og ventilatoråpningen. Hvis ventilasjonsåpningen ligger over overskapet, må det skjæres ut et hull med diameter 130 mm til avtrekksrøret øverst i skapet For å oppnå bedre ytelse for ventilatoren bør avtrekksrøret være så kort som mulig, og rørets maksimale bøyningsvinkel bør ikke overstige 90. På vannrette strekk skal røret legges slik at det går litt oppover, ca. ti prosent, slik at dampen kan ledes ut i friluft på en effektiv måte Sett fettfiltrene på plass igjen. 6

19 Anvendelse og montage Bruk med resirkulasjon (kullfiltre) Hvis du ønsker å benytte ventilatoren med resirkulasjon, må du benytte syntetiske kullfiltre (fig. 4) samt et avtrekksrør med en innvendig diameter på 120 mm. Den osen som oppstår ved matlaging, renses ved hjelp av kullfilter og ledes tilbake til kjøkkenet gjennom et avtrekksrør som monteres øverst i skapet Fig.4 Monter ventilatoren på følgende måte: Åpne begge fettfiltrene. (Fig.1 4). I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede den rensede luften tilbake i kjøkkenet. Deretter bores det hull til de medfølgende monteringsskruene (fig. 3). Lag en annen åpning med en diameter på 130 mm i den øverste delen av skapet til røret som fører den rene luften tilbake til kjøkkenet. Koble til tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2) Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av 4 skruer, som du finner i monteringssettet. Merk: Hvis skapdybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist med to små skruer (fra monteringssettet) til bakdelen av ventilatoren slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules. Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og åpningen i skapets øverste del. Enden på avtrekksrøret skal plasseres over skapet og peke mot kjøkkenet, ikke mot taket. Trekk frontpanelet helt ut og monter kullfilteret i det kammeret som befinner seg ved motorgitteret (fig. 5). Sett aluminiumsfettfiltrene på plass igjen Fig.5 7

20 Betjening og vedligeholdelse Sikkerhet ved bruk Det er svært viktig at alle sikkerhetsreglene i bruksanvisningen overholdes herunder alle regler om rengjøring av ventilatoren samt utskifting og rengjøring av fettfiltre. For mye fett kan medføre risiko for brann. Fettfiltrene må rengjøres jevnlig, og kullfiltrene skal skiftes i henhold til produsentens anvisninger. Det kan bli nødvendig å skifte kullfiltrene oftere, for eksempel hvis ventilatoren benyttes mer enn fire timer daglig. Hvis du benytter ventilatoren over en gasskomfyr, må du aldri la komfyren være uten oppsyn. Gassblusset må umiddelbart stenges når gryten eller pannen fjernes. Betjening av ventilatoren Ventilatoren er utstyrt med en vifte med tre trinn og et arbeidslys. Motorens hastighet reguleres med to betjeningsknapper på ventilatorens høyre side, bak frontpanelet. Betjeningsknappen til arbeidslyset er plassert på venstre side bak frontpanelet. Både arbeidslyset og ventilatorens motor slås av når frontpanelet skyves inn. Når frontpanelet trekkes ut igjen, starter ventilatoren med viften innstilt på den sist benyttede hastigheten. Vi anbefaler at du slår på ventilatoren et øyeblikk før du starter matlagingen, og at du lar den være på i ca. 15 minutter etter tilberedningen, eller til det ikke lenger er matos og lukt på kjøkkenet. Du må under ingen omstendigheter flambere under ventilatoren, siden åpen ild kan føre til brann. Frityrsteking må kun skje under oppsyn, slik at man kan kontrollere at oljen ikke overopphetes og antennes. Rengjøring Til utvendig rengjøring av ventilatoren må du bruke en klut som er godt oppvridd i varmt vann tilsatt et flytende rengjøringsmiddel. Unngå å bruke produkter med skureeller slipeeffekt til rengjøring av ventilatorens utvendige overflater. 1. Fettfiltre i aluminium Rengjøring Fettfiltrene bør rengjøres ca. hver annen måned ved normal bruk av ventilatoren. Fettfiltrene rengjøres i varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel. 8

21 Betjening og vedligeholdelse 2. Kullfiltre (2 stk. fig. 4) Kullfiltre absorberer helt til metningspunktet nås. De egner seg ikke til vask, men bør skiftes ut ca. annenhver måned avhengig av bruken. Utskifting av pærer - steng strømforsyningen til ventilatoren - trekk ut frontpanelet - fjern aluminiumfettfiltrene - vri lyspæren ut - sett inn en ny lyspære ved å vri den inn - sett fettfiltrene tilbake og koble på strømmen igjen 9

22 Det skal sikres lett tilgang til stikkontakten der viften monteres, sånn at strømforsyningen lett kan frakobles etter montering av viften. Unngå at ledningen bliver ødelagt. Hvis det skjer, skal den utskiftes av en fagmann. Viften er emballeret i plastik, som kan være farlig for barn. For å unngå ulykke, hold plastikken vækk fra barn. Viften er merket i henhold til Europeiske direktiv 2002/96/ EC, dette gjelder for det elektriske anlegg. (WEEE). 10

23 11

24 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

25 IO 00427/1 KÖKSFLÄKT EFU , EFU X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE

26 Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning kan du snabbt och enkelt göra dig bekant med din nya köksfläkt. Se till att läsa vägledningen noggrant och omsorgsfullt och var särskilt noga med tillverkarens anmärkningar och anvisningar. Vi hoppas att du blir nöjd med din nya produkt från GRAM. Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojelemaan ympäristöä. Saat tietoja käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä paikallisilta viranomaisilta. 2

27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska egenskaper Tekniska specifikationer. 4 Installation 5 Användning och montering 6 Användning och underhåll 8 Tekniska egenskaper Köksfläkten är endast till för normalt hushållsbruk och får endast användas för att leda bort os och lukt från matlagningen. Köksfläkten innehåller en separat arbetsbelysning och en ventilator, som kan ställas på 3 funktionssteg. Köksfläkten ska monteras i ett köksskåp över en gasspis, elspis eller kokplattor. Köksfläkten ska anslutas till en speciell ventilationskanal (får inte anslutas till skorstenskanaler, rökkanaler eller utblåsningsgaskanaler som används): 3

28 Tekniska egenskaper Delar (fig. 1) 1. Reglering av sugstyrka 2. Kontrollknapp till arbetsbelysning 3. Frontpanel 4. Fettfilter i aluminium 5. Belysning TEKNISKA SPECIFIKATIONER Fig.1 Karaktäristiska egenskaper Strömförsörjning och spänning Motorns effekt [W] Belysning [W] Tekniska data EFU , EFU X AC 230V ~ 50Hz 125 W 40 W Antal fettfilter 2 Funktionssteg 3 Bredd [cm] 50 Djup [cm] 31 42,5 Höjd [cm] 17,4 Utgång [mm] 118 Kapacitet [m3/h] 350 Energiförbrukning [W] 165 Ljudnivå [db(a)] 53 Nettovikt [kg] 5,6 Arbetstyp Utblås eller återcirkulation Färg (EFU X) Lackerat rostfritt stål Färg (EFU ) Lackerat vit 4

29 Installation Köksfläkten ska monteras med ett avstånd på minst 65 cm över elektriska kokplattor och spisar och minst 75 cm över gaskokplattor och gasspisar. Vid anslutning till ett elnät på 230 V är det nödvändigt att se till att det finns strömförsörjning till kontakten med en säkring på 10 A. Tillverkaren tar inget ansvar för fel som orsakats av bristande iakttagelse av ovannämnda anvisningar. 5

30 Anvendelse og montage Köksfläkten kan monteras med utblås ut till det fria eller till återcirkulation med kolfilter. Användning med utblås Om du vill att köksfläkten ska arbeta med utblås, ska du använda ett rör med en invändig diameter på 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning leds bort med hjälp av ett rör, som ska anslutas till en anslutningsring (fig. 2). Röret ansluts till en ventilationsöppning i väggen. Fig.2 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda ut avledningsluften. Borra därefter hål till köksfläktens fästskruvar (fig. 3). För att undvika felplacering av de enskilda hålen ska den medföljande pappersmallen användas för markering av skruvhål och hål för avledningsröret i överskåpets nedersta hylla.. Sätt fast anslutningsringen vid köksfläktens avledningsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om det visar sig att hylldjupet är större än köksfläktens djup, så ska en täcklist monteras med hjälp av 2 små skruvar från monteringssatsen, så att Fig.3 mellanrummet mellan köksfläktens bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och ventilatorns öppning. Om ventilationsöppningen befinner sig över överskåpet, ska du i skåpets översta del såga ut ett hål på Ø 130 mm för utblåsröret. För att förbättra köksfläktens kapacitet bör utblåsröret vara så kort som möjligt. Rörets maximala böjningsvinkel bör inte överstiga 90. På vågräta sträckningar ska röret vara böjt ca 10 % uppåt, så att oset lätt kan ledas ut till det fria. Sätt fettfiltren på plats igen. 6

31 Användning och montering Användning med återcirkulation (kolfilter) Om du vill att köksfläkten ska arbeta med återcirkulation, ska du använda syntetiska kolfilter (fig. 4) och ett avledningsrör med en invändig diameter på Ø 120 mm. Det os som uppstår vid matlagning rensas med hjälp av kolfilter och leds tillbaka till köket genom ett avledningsrör, som monteras överst i skåpet. Fig.4 Montera köksfläkten på följande sätt: Öppna båda fettfiltren (fig. 1 4). I överskåpets nedersta hylla sågas ett hål på Ø 130 mm till ett rör som ska leda tillbaka den rensade luften till köket. Därefter borras hål till de medföljande monteringsskruvarna (fig. 3). Gör en annan öppning med en diameter på Ø 130 mm i den översta delen av skåpet till ett rör som för tillbaka den rena luften till köket. Anslut anslutningsringen vid köksfläktens utloppsöppning (fig. 2). Sätt fast spiskåpan till skåpet med hjälp av 4 skruvar, som finns i monteringssatsen. Observera: Om skåpets djup är större än spiskåpans djup, så ska man montera en dold list med 2 små skruvar (från monteringssatsen) till den bakre delen av spiskåpan, så att mellanrummet mellan spiskåpans bakre vägg och skåpets vägg döljs. Anslut utblåsröret till anslutningsringen och öppningen i den översta delen av skåpet. Utblåsrörets ände ska placeras över skåpet och peka mot köket och inte taket. Dra ut frontpanelen helt och montera kolfiltret i den kammare som finns vid motorgallret (fig. 5). Sätt fettfiltren i aluminium på plats igen. Fig.5 7

32 Användning och underhåll Säkerhet vid användning Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som finns angivna i bruksanvisningen, däribland anvisningarna om rengöring av köksfläkten och byte och rengöring av fettfilter. För mycket fett kan utgöra en brandfara. Fettfiltren ska rengöras ofta och kolfiltren ska bytas ut enligt tillverkarens anvisningar. Det kan vara nödvändigt att byta kolfiltren oftare, t.ex. om man använder köksfläkten mer än 4 timmar om dagen. Vid användning över en gasspis/gaskokplatta, får du aldrig lämna en tänd låga utan tillsyn. Släck lågan när kastrullen eller pannan tas bort från lågan. Användning av köksfläkten Köksfläkten är försedd med en ventilator med tre steg och arbetsbelysning. Motorns hastighet regleras med 2 kontrollknappar i köksfläktens högra sida bakom frontpanelen. Kontrollknappen till arbetsbelysning är placerad på vänster sida bakom frontpanelen. Både arbetsbelysningen och köksfläktens motor stängs av när frontpanelen skjuts in. När frontpanelen dras ut igen börjar köksfläkten arbeta på den senast inställda hastigheten. För att uppnå optimalt utsug rekommenderar vi att du sätter på köksfläkten en kort tid innan du börjar med matlagningen och låter köksfläkten vara på ca 15 minuter, efter tillagningen eller till det inte längre finns något os eller lukt i köket. Du får under inga omständigheter flambera under köksfläkten, då det kan orsaka brand. Fritering får endast ske under uppsikt, så att inte oljan överhettas eller antänds. Rengöring För utvändig rengöring av köksfläkten ska du använda en trasa som är hårt urvriden i varmt vatten med tillsatt flytande rengöringsmedel. Undvik att använda skrubbande eller slipande produkter för rengöring av köksfläktens utvändiga ytor. 1. Fettfilter i aluminium Rengöring Fettfiltren bör rengöras ca varannan månad vid normal användning av köksfläkten. Fettfiltren rengörs i varmt vatten med ett milt diskmedel 8

33 Användning och underhåll 2. Kolfilter (2 st. fig. 4) Kolfilter har en absorptionsförmåga till mättnad. De passar inte till tvätt utan bör bytas ungefär varannan månad beroende på användning. Byte av glödlampor - bryt strömförsörjningen till köksfläkten - dra ut frontpanelen - ta bort fettfiltren i aluminium - skruva ut glödlampan - skruva i en ny glödlampa - sätt på fettfiltren och anslut köksfläkten igen 9

34 Der skal sikres nem tilgængelighed til stikkontakten hvor emhætten monteres, sådan at strømforsyningen nemt kan frakobles efter montering af emhætten. Undgå at ledningen bliver ødelagt. Hvis dette sker, må den kun udskiftes af en fagmand. Emhætten er emballeret i plastik, som kan være farlig for børn. For at undgå fare, hold plastikken væk fra børn. Emhætten er mærket i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/ EC, der gælder for det elektroniske anlæg (WEEE). 10

35 11

36 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

37 IO 00427/1 LIESITUULETIN EFU , EFU X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI

38 Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti ja tarkasti. Lue ohje huolellisesti ja ota erityisesti huomioon valmistajan merkinnät ja ohjeet. Mukavia hetkiä uuden GRAM-laitteesi parissa! Hävittäminen Laitetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkölaitteiden kierrätyspisteeseen. Laitteessa, käyttöohjeessa tai pakkausmateriaaleissa oleva symboli osoittaa tämän. Materiaalit voi kierrättää niissä olevien merkintöjen mukaisesti. Kierrättäessäsi käytettyjä laitteita tai materiaaleja autat suojaamaan ympäristöä. Tietoa käytettyjen sähkölaitteiden kierrätyspisteistä saat viranomaisilta. 2

39 Sisällys Tekniset ominaisuudet Tekniset tiedot Asennus... 5 Käyttö ja asennus... 6 Käyttö ja huolto Tekniset ominaisuudet Liesituuletin on tarkoitettu ainoastaan normaaliin kotitalouskäyttöön ja sitä saa käyttää ainoastaan ruoanlaitossa syntyvän höyryn ja hajun poistamiseen. Liesituulettimessa on erillinen työvalo ja 3-tehoinen puhallin. Liesituuletin tulee asentaa keittiökaappiin kaasu- tai sähkölieden yläpuolelle. Liesituuletin tulee liittää erilliseen ilmastointikanavaan (sitä ei saa liittää käytössä oleviin savuhormeihin, savukanaviin tai ulospuhallus-kaasukanaviin): 3

40 Tekniset ominaisuudet Komponentit (kuva 1) 1. Imutehon säätö 2. Työvalon käyttöpainike 3. Etupaneeli 4. Alumiininen rasvasuodatin 5. Valo Tekniset tiedot Kuva.1 Ominaisuudet Tekniset tiedot EFU , EFU X Virransaanti ja jännite AC 230V ~50Hz Moottorin teho [W] 125W Valaistus [W] 40W Rasvasuodattimien lkm 2 Toimintatehojen lkm 3 Leveys [cm] 50 Syvyys [cm] 31-42,5 Korkeus [cm] 17,4 Poistoliitäntä [mm] 118 Imuteho [m3/h] 350 Virrankulutus [W] 165 Äänenvoimakkuus [db(a)] 53 Nettopaino [kg] 5,6 Toimintatapa Hormiliitäntä tai kiertoilmatoiminto Väri (EFU X) Lakattu Ruostumaton teräs Väri (EFU ) Lakattu Valkoinen 4

41 Asennus Liesituuletin tulee asentaa vähintään 65 cm sähkölieden ja vähintään 75 cm kaasulieden yläpuolelle. Kytkettäessä laitetta 230 V:n sähköverkkoon tulee varmistaa, että pistorasian syöttövirtapiiri on suojattu 10 A:n sulakkeella. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka johtuvat yllä annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 5

42 Käyttö ja asennus Liesituuletinta voidaan käyttää hormiliitännällä tai hiilisuodattimien kera kiertoilmatoiminnolla. Käyttö hormiliitännällä Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää hormiliitännällä, käytettävän putken sisähalkaisijan tulee olla 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry kulkeutuu pois putken välityksellä. Putki on kiinnitettävä liitäntärenkaaseen (kuva 2) ja seinässä olevaan ilmanvaihtoaukkoon Kuva.2 Asenna liesituuletin seuraavasti Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). ahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Poraa tämän jälkeen reiät liesituulettimen kiinnitysruuveja varten (kuva 3). Virheiden välttämiseksi yksittäisten reikien sijoituksessa on ruuvinreikien sekä yläkaapin alahyllyyn tulevan putken aukon merkitsemistä varten käytettävä mukana toimitettavaa paperimallinetta.. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli hyllyn syvyys on suurempi kuin liesituulettimen syvyys, kiinnitä peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesituulettimen takaseinän ja kaapin seinän väli peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja puhaltimen aukkoon. Mikäli puhaltimen aukko on yläkaapin yläpuolella, kaapin yläosaan on sahattava toinen Ø 130 mm: n aukko poistoputkea varten. Kuva.3 6

43 Käyttö ja asennus Käyttö kiertoilmatoiminnolla (hiilisuodattimet) Mikäli liesituuletinta halutaan käyttää kiertoilmatoiminnolla, on käytettävä synteettisiä hiilisuodattimia (kuva 4) ja poistoputkea, jonka sisähalkaisija on 120 mm. Ruoanlaitossa syntyvä höyry puhdistuu hiilisuodattimien avulla ja johdetaan takaisin keittiöön kaapin yläosaan asennettavan poistoputken kautta. Kuva.4 Asenna liesituuletin seuraavasti: Avaa rasvasuodattimet (kuvat 1 4). Sahaa yläkaapin alimpaan hyllyyn Ø 130 mm:n aukko putkelle, joka johtaa puhdi stetun ilman takaisin keittiöön. Poraa tämän jälkeen reiät mukana oleville asennu sruuveille (kuva 3). Sahaa toinen halkaisijaltaan 130 mm:n aukko kaapin yläosaan putkelle, joka johtaa puhtaan ilman takaisin keittiöön. Kiinnitä liitäntärengas liesituulettimen poistoaukkoon (kuva 2). Kiinnitä liesituuletin kaappiin neljällä asennussarjassa olevalla ruuvilla. Huomaa: Mikäli kaappi on syvempi kuin liesituuletin, liesituulettimen takaosaan on asen nettava peitelista asennussarjassa olevalla kahdella pikkuruuvilla niin, että liesitu ulettimen takaseinän ja kaapin seinän välinen aukko peittyy. Kiinnitä poistoputki liitäntärenkaaseen ja kaapin yläosassa olevaan aukkoon. Poistoputken pää on asetettava kaapin yläpuolelle, ja sen on osoitettava kohti keittiötä ei kattoa. Vedä etupaneeli kokonaan ulos ja asenna hiilisuodatin moottorin säleikössä olevaan aukkoon (kuva 5). Aseta alumiiniset rasvasuodattimet takaisin paikalleen. Kuva.5 7

44 Käyttö ja huolto Turvallisuus käytön aikana On erittäin tärkeää noudattaa käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita myös liesituulettimen puhdistukseen sekä rasvasuodattimien vaihtoon ja puhdistukseen liittyviä ohjeita. Liika rasva voi aiheuttaa tulipalon. Rasvasuodattimet on puhdistettava säännöllisesti ja hiilisuodattimet on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hiilisuodattimet voi olla tarpeellista vaihtaa useammin esimerkiksi silloin, jos liesituuletinta käytetään yli 4 tuntia päivässä. Jos liesituuletinta käytetään kaasulieden yläpuolella, sytytettyä kaasupoltinta ei saa jättää ilman valvontaa. Sammuta poltin, kun poistat kattilan tai pannun sen päältä. Liesituulettimen käyttö Liesituulettimessa on kolmitehoinen puhallin ja työvalo. Moottorin nopeutta säädetään kahdella painikkeella, jotka sijaitsevat liesituulettimen oikealla sivulla etupaneelin takana. Työvalon käyttöpainike sijaitsee etupaneelin takana vasemmalla. Sekä työvalo että liesituulettimen moottori kytkeytyvät pois päältä, kun etupaneeli työnnetään sisään. Kun etupaneeli vedetään taas ulos, liesituuletin käynnistyy ja alkaa toimia viimeksi säädetyllä voimakkuudella. Parhaan imutehon saavuttamiseksi suosittelemme käynnistämään liesituulettimen hieman ennen ruoanlaiton aloittamista ja pitämään laitteen käynnissä n. 15 minuuttia ruoanlaiton lopettamisen jälkeen, tai kunnes keittiössä ei enää ole höyryä ja hajua. Liesituulettimen alla ei missään tapauksessa saa liekittää ruokaa, koska avotuli voi aiheuttaa tulipalon. Uppopaistoa saa suorittaa ainoastaan valvomalla tarkkaan, ettei öljy ylikuumene ja syty palamaan. Puhdistaminen Käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen lämpimään, nestemäistä puhdistusainetta sisältävään veteen kostutettua, melkein kuivaksi puristettua liinaa. Älä käytä liesituulettimen ulkopintojen puhdistukseen hankaavia aineita. 1. Alumiiniset rasvasuodattimet Puhdistaminen Normaalissa käytössä tuulettimen rasvasuodattimet on puhdistettava noin kahden kuukauden välein. Rasvasuodattimet puhdistetaan lämpimässä vedessä, johon on lisätty mietoa astianpesuainetta. 8

45 Käyttö ja huolto 2. Hiilisuodattimet (2 kpl kuva 4) Hiilisuodattimet imevät itseensä käryä, kunnes ne ovat täynnä. Hiilisuodattimia ei voi pestä, vaan ne tulee vaihtaa noin kahden kuukauden välein liesituulettimen käyttömäärästä riippuen. Lamppujen vaihto - katkaise liesituulettimen virransaanti - vedä etupaneeli ulos - irrota alumiiniset rasvasuodattimet - pyöritä lamppu irti - pyöritä uusi lamppu paikalleen - aseta rasvasuodattimet paikalleen ja kytke liesituuletin takaisin sähköverkkoon 9

46 Liesituuletin tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi, jotta virran voi helposti katkaista. Älä anna johdon vahingoittua. Jos johto vahingoittuu, ammattimaisen sähköasentajan tulee vaihtaa se. Liesituuletin on pakattu muoviin, josta voi aiheutua vaaraa lapsille. Pidä vaaran välttämiseksi muovi poissa lasten ulottuvilta. Liesituulettimessa on elektronisia laitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EC (WEEE) mukaiset merkinnät. 10

47 11

48 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Vestvollveien 8 Box 9101 PL 4640 N-2019 Skedsmokorset S Malmø FI Helsinki Gram A/S Aage Grams Vej 1 DK-6500 Vojens Tlf.:

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF IO 00161 DK BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pollux

Betjeningsvejledning. Pollux Betjeningsvejledning Pollux Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Emfang Type: EFK TI RF

Emfang Type: EFK TI RF BETJENINGSVEJLEDNING DK INDHOLDSFORTEGNELSE I Generelle oplysninger 3 II Komponenter 3 III Tekniske data 4 IV Drift 4 V Montage 5 1. Montering af loftkonsol 6 2. Montering af emfang 6 3. Elektrisk tilslutning

Læs mere

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING

EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING EFS 90-00 TRI X BETJENINGSVEJLEDNING Emfang DK TILLYKKE med dit nye GRAM emfang Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger samt brug af

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1 BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1 Til lykke med dit nye GRAM emfang Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Emfang Type: EFK 90-01 TTI X

Emfang Type: EFK 90-01 TTI X BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang Type: EFK 90-01 TTI X Til lykke med dit nye GRAM emfang. Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger samt

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang Type: EFS 9 TG X

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang Type: EFS 9 TG X BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang Type: EFS 9 TG X Kære Kunde! Tillykke med dit nye GRAM emfang. Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger, og det vil sikkert passe godt i

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X

Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X Til lykke med dit nye GRAM emfang. Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01

BETJENINGSVEJLEDNING KS 344 56-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KS 344 56-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226

Din brugermanual HUSQVARNA QC900U http://da.yourpdfguides.com/dref/835226 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC900U i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM DK NO SV MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS-OG BRUKSANVISNING MONTERING MONTERING- OCH ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL FIRENZE / FIRENZE EM 2 2014v3 DANSK INDHOLD Monterings- og brugsanvisning

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere