SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR"

Transkript

1 SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR

2

3 A B 3

4 DEUTSCH 5 AUFSTELLEN UND SICHERHEIT 6 AUF EINEN BLICK 7 VORBEREITEN/ANSCHLIESSEN 8 WANDMONTAGE 10 BETRIEB 12 INFORMATIONEN ENGLISH 13 ASSEMBLY AND SAFETY 14 AT A GLANCE 15 PREPARATION/CONNECTION 16 WALL MOUNTING 18 OPERATION 20 INFORMATION FRANCAIS 21 MONTAGE ET SÉCURITÉ 22 APERÇU 23 PRÉPARATIOON/CONNEXION 24 FIXATION MURALE 26 FONCTIONNEMENT 28 INFORMATIONS ITALIANO 29 MONTAGGIO E SICUREZZA 30 PANORAMICA 31 PREPARAZIONE/COLLEGAMENTO 32 MONTAGGIO A PARETE 34 FUNZIONAMENTO 36 INFORMAZIONI DANKS 45 MONTERING OG SIKKERHED 46 HURTIGT OVERBLIK 47 FORBEREDELSE/TILSLUTNING 48 VÆGMONTERING 50 BETJENING 52 INFORMATION SVENSKA 53 MONTERING OCH SÄKERHET 54 EN ÖVERSIKT 55 FÖRBEREDELSE/ANSLUTNING 56 VÄGGMONTERING 58 ANVÄNDNING 60 INFORMATION POLSKI 61 MONTAŻ I BEZPIECZEŃSTWO 62 W SKRÓCIE 63 PRZYGOTOWANIE / PRZYŁĄCZENIE 64 MONTAŻ NA ŚCIANIE 66 OBSŁUGA 68 INFORMACJE TÜRKÇE 69 KURULUM VE GÜVENLİK 70 GENEL BAKIŞ 71 HAZIRLIK/BAĞLANTI 72 DUVARA MONTAJ 74 ÇALIŞTIRMA 76 BİLGİLER ESPAÑOL 37 MONTAJE Y SEGURIDAD 38 VISIÓN GENERAL 39 PREPARACIÓN Y CONEXIÓN 40 MONTAJE EN PARED 42 FUNCIONAMIENTO 44 INFORMACIÓN 4

5 MONTERING OG SIKKERHED Læs venligst følgende vejledning før montering: 7 Soundbar er beregnet til afspilning af lyd. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt udelukket. 7 Hvis du vil opsætte Soundbar på reoler,skabe o.l., skal du sørge for tilstrækkelig ventilation. Der skal være et frit område på mindst 10 cm på hver side, over og bagpå Soundbar. 7 Undlad at dække Soundbar med aviser, duge, gardiner, osv.. 7 Når du installerer Soundbar skal du være opmærksom på, at møblerne kan være dækket af forskellige overtræk eller syntetiske materialer, som ofte indeholder kemiske stoffer. Disse stoffer kan bland andet påvirke materialet i enhedens bund. Dette kan resultere i pletter på møblets overflade, som kan være vanskelige eller umulige at fjerne. 7 Hvis Soundbar udsættes for store temperaturforskelle, for eksempel ved flytning fra et koldt til et varmt sted, skal du undlade at bruge apparatet i mindst to timer. 7 Soundbar er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du alligevel vil betjene apparatet udendørs, skal du beskytte det mod fugt (dryppende eller sprøjtende vand). 7 Brug kun Soundbar i et moderat klima. 7 Anbring ikke Soundbar tæt på en radiator eller direkte sollys, da det kan påvirke kølesystemet. 7 Placér ikke nogen beholdere med væske (f.eks. vaser) oven på Soundbar. 7 Placér ikke nogen åbne brandkilder (f.eks. stearinlys) oven på Soundbar. 7 Undlad at anvende nogen form for rengøringsmidler, da de kan skade beklædningen. Rengør apparatet med en ren, tør klud. 7 Undlad at udsætte batteriet mod ekstrem varme, såsom sollys, radiatorer, ild, osv. 7 Fjernbetjeningen indeholder et knapcelle batteri. Hold altid fjernbetjeningen og knapcelle batteriet væk fra børns rækkevidde. 7 Hvis knapcelle batteriet sluges ved et uheld, kan det føre til forbrændinger og endda død inden for to timer. Derfor skal du søge lægehjælp omgående. 7 Hold nye og brugte knapcelle batterier ude af børns rækkevidde. Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du ikke længere bruge apparatet og holde det væk fra børns rækkevidde. 7 Fjern batteriet, hvis det er brugt eller hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid. Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af lækkede batterier. 7 Batterier, inklusive dem der ikke indeholder tunge metaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Brugte batterier skal bortskaffes i beholdere til brugte batterier, som findes på særlige indsamlingssteder. 7 Du må aldrig åbne Soundbar. I tilfælde af skader som følge af ukorrekt manipulering bortfalder alle garantikrav. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektroniske enheder. Selv om Soundbar er slukket, kan det stadigvæk blive beskadiget som følge af lynnedslag i lysnettet. I tilfælde af tordenvejr skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Du skal også slukke andre enheder, før du tilslutter dem. 7 Sæt ikke stikket ind i stikkontakten, indtil alle eksterne enheder er blevet tilsluttet. Sørg for, at stikket er lettilgængeligt. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med den medfølgende brugsvejledning. Apparatet er udstyret med en indbygget antenne og skal ikke placeres sammen med eller forbindes med en anden antenne eller sender. DANSK 45

6 HURTIGT OVERBLIK Se tegningen på side 3. Knapper er i fronten A LED, lyser rødt, når apparatet er i standby-tilstand; lyser hvidt, når kildeenheden "TV" er blevet valgt. lyser orange, når kildeenheden "Aux In" er blevet valgt. Blinker rødt, når lyden er slået fra. 8 Tænder apparatet fra standby og sætter på standby igen. + V Øger lydstyrke. V Sænker lydstyrke. SOURCE B Tryk kort for at vælge kileenheden "TV", "ekstern enhed" og "Bluetooth". Tryk og hold nede for at starte Bluetooth parring; displayet B blinker hurtigt. LED blinker hurtigt under Bluetooth parringsprocessen. Tilslutningsstik og knapper på bagsiden AUX IN Indgang til lydsignal (Ø 3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed. RCA INPUT SUB OUT POWER ON/OFF Indgang til lydsignal (Cinch) til tilslutning af LCD TV. Udgang til lydsignal (Cinch) til en ekstern subwoofer. Tænder og slukker apparatet. 230V Strømkabel. 50/60 Hz 0,1 A 7 Soundbar er helt frakoblet lysnettet, når stikket tages ud af stikkontakten. Fjernbetjenings knapper 8 Tænder apparatet fra standby og sætter på standby igen. S 3D AUX Slukker Soundbar højttalere og tænder dem igen. Tryk kort for at vælge kildeenheden "Bluetooth"; tryk og hold nede for at starte Bluetooth parring. Aktiverer stereospredning. Vælger kildeenheden sluttet til»aux IN«stik. TV Vælger kildeenheden "TV" (i stikket»rca INPUT«). + V Skift af lyd. Vælger det forrige spor i Bluetooth-tilstand. Starter afspilning i Bluetoothtilstand og skifter mellem afspil/ pause. Vælger det næste spor i Bluetooth-tilstand. 46 DANSK

7 FORBEREDELSE/TILSLUTNING Forberedelse Aktivér fjerbetjeningens batteri 1 Fjern beskyttelsesfilm fra batterirummet. Fjernbetjeningen er nu klar. Skift fjernbetjeningens batterier (TYPE CR 2025) 7 Hvis dit apparat ikke længere reagerer på fjernbetjeningens kommandoer, skal du muligvis udskifte batteriet. Det er meget vigtigt at fjerne det afledte batteri. Vi påtager os intet ansvar for skader forårsaget af lækkede batterier. Forsigtig: 7 Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes ukorrekt. Udskift kun med samme eller tilsvarende type. 1 Hold fjernbetjeningen med bagsiden vent opad. 2 Skub låsen til batteriholderen til højre, og fjern batteriholderen. 3 Fjern det brugte batteri og indsæt nyt batteri med plus-polen vendt opad. 4 Skub batteriholderen i fjernbetjeningen indtil den klikker på plads. Tilslutning Tilslutning af Soundbar til LCD TV 1 Slut et standard lydkabel til»rca INPUT«skikkene på Soundbar. Vær opmærksom på de korrekte kanaler, når du gør det (hvid = venstre kanal, rød = højre kanal). 2 Slut lydkablet til lydudgangsstikket på LCD tv'et. Tilslutning af subwoofer til Soundbar 1 Hvis der skal tilsluttes en subwoofer, skal du slutte standard lydkabel til»sub OUT«stikket på Soundbar, og lydindgangsstik på subwooferen. Tilslutning af eksternt udstyr En ekstern enhed, som f.eks. en MP3-Player, kan sluttes til»aux IN«stikket. 1 Slut et standard lydkabel til»aux IN«skikket på Soundbar. 2 Slut adapterkablet til det eksterne udstyr. 7 LCD tv'et kan også tilsluttes via»aux IN«stikket, hvis det ikke har lydudgangsstikkene. I det tilfælde skal du bruge stikket til høretelefoner. Tilslutning af strømkabel Kontroller, at forsyningsspændingen angivet på typeskiltet (på bagsiden af apparatet) svarer til den lokale forsyningsspænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 1 Sæt strømkablet til stikkontakten (230 V ~, 50/60 Hz). Forsigtig: 7 Soundbar er tilsluttet strømmen via et strømkabel. Hvis du vil frakoble Soundbar helt, skal du trække stikket ud af stikkontakten. 7 Sørg for, at strømkablet er lettilgængeligt under betjening, og at adgangen ikke er forhindret af andre genstande. DANSK 47

8 VÆGMONTERING Forsigtig: 7 Underlaget skal være solid og egnet til at håndtere belastningen. 7 Brug monteringsbeslag, som kan holde apparatets vægt (vægten af Soundbar GSB 800 plus DIN-sikkerhed = ca. 2,5 kg). 7 Brug passende plugs og skruer til montering på træ- eller hulevægge. Kontakt din forhandler for at få råd. Advarsel: 7 For at undgå skader skal apparatet være forsvarligt fastgjort til væggen i overensstemmelse med monteringsvejledningen. 7 Monteringen af Soundbar GSB 800 til professionel brug (f.eks. i en bar) må kun udføres af en elektriker og i overensstemmelse med de gældende byggeregler som per VDE Find monteringsstedet og markér borehuller. Afstanden mellem borehuller til Soundbar er 64 centimeter. 4 Afmontér enhedens base fra Soundbar, drej Placér den medfølgende skive, sæt ringen på fastspændingsbolten, og påsat enhedens base gennem det andet borehul. 2 Bor hullerne (8 mm ) i væggen og indsæt de medfølgende plugs. 3 Skru de to medfølgende skruer ind. Afstanden mellem skruehoved og væggen skal være på 4 mm. 6 Placér de medfølgende afstandsstykker på bagsiden af enhedens base. 7 Slut et standard lydkabel til»rca INPUT«skikket på Soundbar. Vær opmærksom på de korrekte kanaler, når du gør det (hvid = venstre kanal, rød = højre kanal). 7 Hvis du vil tilslutte en subwoofer, skal du slutte et standard lydkabel til»sub OUT«stikket på Soundbar. 48 DANSK

9 VÆGMONTERING Glid Soundbar forsigtigt over boltehoveder. 9 Slut lydkablet til lydudgangsstikket på LCD tv'et. 7 Hvis du vil tilslutte en subwoofer, skal du slutte lydkablet til subwooferen. 10 Sæt strømkablet ind i stikkontakten. Forsigtig: 7 Soundbar er tilsluttet strømmen via et strømkabel. Hvis du vil frakoble Soundbar helt, skal du trække stikket ud af stikkontakten. 7 Sørg for, at strømkablet er lettilgængeligt under betjening, og at adgangen ikke er forhindret af andre genstande. DANSK 49

10 BETJENING TV-tilstand 1 Skift Soundbar til standby ved brug af»po- WER ON/OFF«. LED'en A lyser rødt. 2 Tænd for Soundbar fra standby ved brug af»8«. A LED'en lyser hvidt. 7 Strømafbrydelse på kildeenheden "TV" vælges automatisk. 3 Vælg kildeenhed "TV" ved brug af»tv«på fjernbetjeningen. 4 Justér lydstyrken med»+ V«eller»V «. 7 Hvis tv'et har en "reguleret" lydudgang, kan lydstyrken justeres med tv'ets fjernbetjening. Se brugervejledningen til tv for detaljerede oplysninger. 5 Slå lyden fra ved brug af»s«. 6 Sæt Soundbar på standby ved brug af»8«. 7 Sluk Soundbar ved brug af»power ON/ OFF«. 7 Hvis en "ekstern" enhed er sluttet til»aux IN«stikket, kan denne kildeenhed vælges med»aux«på fjernbetjeningen. 7 Hvis intet lydsignal er tilgængeligt i stikkene»rca INPUT«og»AUX IN«, skifter Soundbar automatisk til standby efter 15 minutter. Tænd for Soundbar igen for at bruge det. Bluetooth-tilstand Kompatibel med følgende enheder Din enhed kan parres med alle Bluetoothaktiverede enheder, som overholder A2DPstandarden. Dette gælder f.eks. for smartphones, bærbare computere og tablets. Søgning af og tislutning til ekstra Bluetooth-enhed 1 Skift Soundbar til standby ved brug af»power ON/OFF«. LED'en A lyser rødt. 2 Tænd for Soundbar fra standby ved brug af»8«. 3 Vælg "Bluetooth" kildeenhed ved at trykke på» «på fjernbetjeningen. 4 Aktivér Bluetooth-funktionen på denne ekstra Bluetooth-enhed. 5 Tryk og hold» «på fjernbetjeningen til GSB 800. LED'en B blinker hurtigt. 6 Start søgefunktionen på den ekstra Bluetoothenhed. Efter kort tid vises dit GSB 800 på Bluetoothenheden. 7 Vælg GSB 800 på Bluetooth-enheden og tilslut den. 8 Når denne ekstra Bluetooth-enhed er parret med din enhed, blinker LED B på din GSB 800 langsomt. 7 Din GSB 800 kan kun modtage og afspille lydsignaler fra én Bluetooth-enhed; der kan dog parres op til 8 enheder. 50 DANSK

11 BETJENING Aktivering af en parret ekstra Bluetooth-enhed 7 Ekstra Bluetooth-enheder skal kun parres én gang (afhængig af den ekstra Bluetoothenhed). 7 Når du forlader og derefter vender tilbage til modtagelsesrækkevidden af GSB 800, vil den ekstra Bluetooth-enhed blive parret automatisk. 7 GSB 800 vil kun skabe automatisk forbindelse med den sidst parrede ekstra Bluetooth-enhed. 7 Hvis den ekstra Bluetooth-enhed ikke er registreret, skal den aktiveres på ny via dens menu. Afspilning af ekstra Bluetoothenhed 1 Start afspilning på Bluetooth-enheden. 2 Indstil den ønskede lydstyrke ved brug af»+ V «. 7 Lydstyrken kan også justeres fra den ekstra Bluetooth-enhed. 3 Slå lyden fra ved brug af»s«på fjernbetjeningen. 4 Stop afspilning på ekstra Bluetooth-enheden. 7 Du kan også kontrollere forskellige funktioner ved brug af fjernbetjeningen for GSB 800: Vælg afspil-pause ved brug af»eii«, Fortsæt afspilning ved igen at trykke på»eii«; vælg det forrige spor med» «; vælg det næste spor med» «. 7 Bemærk, at dataoverførselsrækkevidden kan være op til 9 m, afhængig af den ekstra Bluetooth-enhed og strukturelle forhold. DANSK 51

12 INFORMATION Tekniske oplysninger 2200 Denne enhed overholder de gældende EUdirektiver. Dette produkt overholder de europæiske direktiver 1999/5/EF, 2009/125/EF og 2011/65/ EU. Typeskiltet er placeret på bagsiden af apparatet. CE overensstemmelseserklæring Du kan finde CE overensstemmelseserklæring for dette apparat som en pdf-fil på Grundig hjemmeside Strømforsyning: 230 V~, 50/60 Hz Maks. effekt: Drift 40±5 W, standby 0,5 W Udgangseffekt: DIN 45324, 10% THD 2 x 20 W Frekvensrespons: 20 Hz - 20 khz Signal/støj-forhold (SNR): 70 db Separation: 45 db Dimensioner og vægt: L x H x D 99 x 9,3 x 7 cm Vægt ca. 2,5 kg Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Produktet må derfor ikke bortskaffes som husholdningsaffald ved slutningen af dets livscyklus, men skal i stedet afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Det medfølgende symbol på produktet, i brugervejledningen eller på emballagen gør dette klart. Henvend dig til de lokale myndigheder for at finde ud af placeringen af det nærmeste indsamlingssted. Ved at bidrage til yderligere bearbejdning af brugte produkter bidrager du til bevarelsen af miljøet. Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. 52 DANSK

13 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /30

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav,

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere