Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Impressivo. Installationsprodukter. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28"

Transkript

1 N. 6 Decembe 2009 pædede yssætig ide 8 Fuldautomatisk ESD-system øge sikkehede i sommeladet side 0 Impessivo. Istallatiospodukte. Sæt liv i kotaktee. Få e optimal motoløsig side 28 Hoses vad side 4

2 Kotakt os Telefo: Adesse: Metebue 33, 2740 Skovlude Facebook App Impessivo e femtides istallatiospodukte. Euopadåse i væggee og utallige kombiatiosmulighede i fom, fave og fuktio skabe det pefekte udgagspukt fo e istallatio i vedesklasse. Sca QR-kode, og læs mee om die ye mulighede. På abb.dk ka du holde dig opdateet om podukte, aagemete og ligede. Sca QR-kode, og følg os på Facebook. Modtag de yeste ifomatioe om istallatiospodukte på di iphoe elle ipad. 2

3 Idholdsfotegelse Itoduktio ABB e makedslede 4 E leveadø mage mulighede 6 Euopadåse 8 Schuko vedes bedste stikkotakt 0 Impessivo Mage mulighede 2 Fuktioe 4 Desig 6 Komplet 8 Semi-komplet 22 Idsats 32 Afdækige 42 Udvedig moteet 54 IP44 60 Desigamme Impessivo 64 axcet 68 caat 72 futue 76 solo 80 pue 84 Udedøs Afbydee og stikkotakte ocea 86 Elektoik Lysdæmpee 96 Bevægelsessesoe 02 Multimedie 2 LED-belysig icelight 8 Døtelefosystem ABB-Welcome 26 Istallatiosdåse Euopadåse 34 Motagevejledig Fofadåse 38 IP2 40 IP44 4 3

4 ABB E makedslede. Som makedslede skal ma tage asva. I mee ed 30 å ha ABB leveet iovative podukte og femagede sevice til voes kude og samabejdspatee. De tillid, vi ha opået, e voes fopligtelse og motivatio til også at sike fælles succes i femtide. Side 879 ha kvalitet og pålidelighed væet toppioitet hos ABB. Voes pisbeløede podukte og løsige ha gjot os til makedsledee på mage omåde, og voes omfattede sevicetilbud ha i mage tilfælde gjot os til voes kudes foetuke samabejdspate. I mee ed 30 å ha voes i alt 2 fabikke leveet afbydee, stikkotakte og meget mee til elektikee ove hele vede. Pivate hjem, kotoe, hotelle, hospitale m.m. e i dag udstyet med istallatiosmateiel fa ABB, og i flee lade e vi absolut makedsledede på omådet. De succes og efaig, voes positio i ade lade ha givet os, øske vi at oveføe til det daske maked. Defo lægge vi sto vægt på at styke voes elatioe til voes patee og udvikle iovative kvalitetspodukte til voes kude. ABB øske at væe elistallatøes foetuke leveadø af istallatiosmateiel. 4

5 Lagehotel Lüdescheid, Tysklad Povoo, Filad 5

6 ABB E leveadø. Mage mulighede. Så mage mulighede, at ku fatasie sætte gæse. Vidste du, at ABB ka levee udsty til alt fa vidmølle, tasfomestatioe og kaftvæke til hotelle, kotoe og pivate hjem? Uaset om du e elektike, ådgivede igeiø elle oget helt tedje, e du altid godt hjulpet med ABB som pate. Vi tilbyde e æmest uedelig ække af podukte og løsige til ethvet hjøe af elbache - og vi e tættee på, ed du to. Hos ABB ved vi, at tavlhed ofte holde meeske fast i gamle vae og utie og fohide os i at søge ye mulighede og pøve ye tig. Vi vil byde utiee og lægge sto vægt på, at abejdet med ABB s podukte skal væe e god oplevelse fo alle ivolveede pate. Vi stå altid kla til at hjælpe dig - vi e ku et telefoopkald væk. Istallatiosmateiel I mee ed 30 å ha ABB poduceet iovative istallatiospodukte til vedes elektikee. Foude afbydee og stikkotakte ka du vælge adioe, højtalee, mobiltelefo-opladee og meget mee. Bevægelsessesoe ABB tilbyde bevægelsessesoe til ethvet fomål. Du fide altid e kvalitetsseso i et lækket desig til opgave. DIN-skiemateiel Automatsikige, fejlstømsafbydee elle e kombi atio af begge dele. ABB tilbyde et af makedets bedeste udvalg af DIN-skiemateiel. 6

7 Rø, dåse og meget mee Selv detaljee e vigtige, og voes bede sotimet af istallatiosø, dåse, stip og meget adet e spækket med dem - gode, smate detalje, de sike de hutigst mulige istallatio i højeste kvalitet. ABB-Welcome Et iovativt døtelefosystem, de på foemste vis foee desig, komfot og sikkehed. Kom idefo. KNX Nutides bygige stille stoe kav til eegi og komfot. Med ABB s KNX-løsige få du fihed til at vælge pæcis de fuktioalitet, de passe bygige og des bugee - ude at gå på kompomis med eegibespaelse. 7

8 Euopadåse E dåse. Alle fomål. E fo alle alle fo e. Voes sotimet af istallatiospodukte omfatte foude afbydee og stikkotakte også iphoe-opladee, adioe, højtalee, lysdæmpee, PIR-sesoe, HDMI-udtag og meget adet og alle ehede passe i de samme dåse. De såkaldte euopadåse ha eksisteet i mee ed 60 å og avedes i dag i lagt de fleste euopæiske lade, heude Tysklad, Spaie, Noge og Sveige. Fodelee e mage he e et pa gode gude til, at femtides byggeie bø udstyes med euopadåse: Alle istallatiospodukte passe i samme dåse foude afbydee og stikkotakte ka de altså også istallees lysdæmpee, PIR-sesoe, adioe, højtalee, HDMI-udtag og meget mee i samme dåse. Alle fabikate passe i samme dåse ma e med ade od ikke budet til et fabikat, me ka vælge fit iht. øske og behov på tvæs af de mage poducete. Tidsbespaede dåsee umme lagt mee, hvilket gø selve istallatiosabejdet emmee og hutigee. Euopadåse passe til alle ehede og fides til lette skillevægge samt til idmuig og idstøbig. 8

9 Euopadåse i udbudsmateiale. I apil 203 afsagde Klageævet fo Udbud e kedelse, de efte ABB A/S opfattelse få sto betydig fo kokuece fo istallatiosmateiel i femtide. Klageævet ha fastlagt, at de i udbudsmateialet skal hevises til stadade, agivelse af fuktiosdygtighed elle fuktioelle kav, og da odet euopadåse tilhøe e såkaldt de facto-stadad, e dee fomuleig ikke tilstækkeligt. I stedet ka ma, fo at imødekomme Klageævets kedelse, avede følgede tekst i udbudsmateialet: Alle motagedåse skal opfylde følgede kav: Motagedåse skal oveholde EN i gældede udgave ikl. tillæg. Afstade mellem skuebefæstelse til idsatse skal væe 60 mm iht. DIN Ceteafstade mellem dåsee skal væe 7 mm iht. DIN Dåsees moteigsdybde skal væe mi. 40 mm iht. DIN Bedt udvalg Sotimetet ideholde foude fofadåse, idmuigs-/idstøbigsdåse også et bedt udvalg af ø, bøjige, samlestykke og meget adet. Tilgægelighed Et vigtigt elemet i valget af et podukt e tilgægelighed. Det skal væe emt at få fat i vae. Voes tætte samabejde med ladets elgossiste sike em og hutig adgag til voes podukte ove hele ladet. 9

10 Sikkehed Schuko vedes bedste stikkotakt. Begge be på jode. De daske elsikkehed tog et kvatespig, da Schuko-stikkotakte blev godkedt. Femove vil alle bødistee, køleskabe og ade bugsgestade af klasse I kue jodfobides, hvilket sike e effektiv og eel pesobeskyttelse. Schuko e e sammetækig af det tyske od "Schutzkotakt", de betyde beskyttelseskotakt, hvilket hetyde til metalbøjlee, de oveføe jodfobidelse. Schuko-systemet blev opideligt udviklet i 926 af tyskee Albet Bütte og avedes i dag i mee ed 40 lade, heibladt hele Skadiavie. Systemet e således de facto-stadade i Euopa. Ku gaske få lade i Euopa avede ade systeme - de fleste af disse e dog kompatible med Schuko-hybidstikpoppe. Cika 95 % af alle bødistee, mikobølgeove og bledee m.m. solgt i Damak levees med Schuko-stikpoppe. Tilsluttes disse i Schuko-stikkotakte, ka klasse I-bugsgestade jodfobides ude at skifte stikpop. 0

11 Sikkehed Støstedele af alle klasse I-bugsgestade (fx kaffemaskie, køleskabe og mikoove) solgt i Damak, levees med Schuko-hybidstikpoppe. Tilsluttes hybidstikpoppe i e Schuko-stikotakt, sikes e god og effektiv pesobeskyttelse.

12 Impessivo Et av. Utallige mulighede. I alt si ekelthed. Impessivo e avet - et av, de dække ove de mest omfattede seie af istallatiosmateiel ogeside. Aldig ha de væet så mage mulighede. Impessivo e på samme tid ekel og avaceet, disket og femtædede, eksklusiv og kokuecedygtig. Det e meget ekelt. E idsats, e amme og e afdækig. Alle ehede bestå af disse te dele og give dig fuldstædig fihed til at kombiee fom, fave og fuktio. Impessivo e lig med valgmulighede. Det tidløse og stilee desig fides i te eksklusive fave - hvid, atazit og alu. I istallatioe, hvo du øske oget gaske sæligt, ka Impessivo kombiees med utallige desigamme og afdækige, de tilfedsstille ehve smag - fa glas til guld. Hvid Atacit Alu 2

13 Komplet Semi-komplet Løsdele Komplet Nå du bestille e komplet ehed, få du idsats, afdækig og amme leveet i e pakke - på et vaeumme. Semi-komplet Semi-komplette ehede bestå af e idsats og tilhøede afdækig. Det eeste, du magle, e e amme. Løsdele Du ka bestille alle ehede i Impessivo-seie som løsdele - dvs. at idsats, afdækig og amme bestilles på hve sit vaeumme. 3

14 Fuktioe Mage fuktioe. Samme fom. Utallige fuktioe. Lysdæmpee, bevægelsessesoe, USB-opladee, højtalee elle helt almidelige afbydee og stikkotakte. Impessivo-seie tilbyde fuktioe til ethvet tækeligt fomål. 0 P-afbyde 02 Koeafbyde 03 Deje-lysdæmpe 04 Micotouch-lysdæmpe 05 Sceelysdæmpe 06 Komfotafbyde 07 IR-modtage 08 Steplight 09 Stikkotakt med ovespædigsbeskyttelse 0 USB-stikkotakt Pesieekotakt med dejegeb 2 Pesieekotakt med øgle 3 Pesieekotakt med time 4 Komfot-time 5 Rumtempeatumåle med display 6 WaveLINE LED-display 7 Sigallampe 8 inet Iteet Radio 9 Ateeudtag 20 TAE-telekommuikatio 2 Eegimåle 22 KNX-pael /2-tyk 23 KNX-pael 2/4-tyk 24 KNX-pael 4/8-tyk 25 KNX-pael 3/6-tyk og IR-modtage 26 KNX-pael 2/4-tyk og display (umtempeatu) 27 KNX-pael 2/4-tyk og display (vame/køle) 28 Bevægelsesseso 29 KNX-UP bevægelsesseso 30 VGA-udtag 3 USB-udtag 32 HDMI-udtag 33 Blæddæksel 34 Dobbelt dataudtag 35 WiFi-udtag 36 Højtale 37 FM-Radio 38 idock 39 Kot-afbyde 40 EURO-stikkotakt 4 IP44 42 Tipel-afbyde 43 Jalousi-afbyde 44 Lampeudtag, DCL 45 Dobbelt USB-oplade 46 Steeo-højtaleudtag 47 Moo-højtaleudtag 48 icelight - ifo 49 icelight - oieteig 50 Mico-USB 5 Dobbelt stikkotakt 4

15

16 Desig Du bestemme. Fihed i fom og fave. Favestålede og højtåbede. Disket og tidløst. Uaset opgave, fide du med sikkehed et elegat og stilet desig, de udståle pæcis det, du øske. 0 Impessivo, hvid 02 Impessivo, atacit 03 Impessivo, alu 04 axcet, chalet-hvid 05 axcet, maiso-beige 06 axcet, eté-gå 07 axcet, foye-ød 08 axcet, château-sot 09 axcet, gul 0 axcet, gø axcet, blå 2 axcet, ød 3 axcet, hvidt glas 4 axcet, sot 5 axcet, hvid 6 axcet, but glas 7 solo, mat kom 8 solo, hvid 9 solo, blak kom 20 futue, atacit 2 futue, alu 22 futue, hvid 23 futue, mat hvid 24 futue, mat sot 25 caat, boze 26 caat, sot glas 27 caat, ustfit stål 28 caat, guld 29 caat, kom 30 caat, hvidt glas 3 pue, ustfit stål 32 pue, ustfit stål 33 pue, ustfit stål 34 pue, ustfit stål 35 pue, ustfit stål 6

17

18 Impessivo Komplet. Komplet. De mest almidelige ehede fås som komplette ehede, dvs. idsats, afdækig og amme i et. Du spae tid, både å du bestille vae, og å du eftefølgede istallee dem

19 Impessivo komplet 0 Schuko-stikkotakt (hvid) 02 Afbyde, -polet (hvid) 03 Afbyde, koe (hvid) 04 Lampeudtag, DCL (hvid) Mateialeafdækig: temoplast (PC), slag- og budfast, UV-bestadig, PVC- og halogefi. 0 INDSATS Afdækig Ramme Komplet + + = 9

20 Impessivo Komplet Stikkotakte Komplette stikkotakte, ikl. amme, afdækig. 20EUJ-84 Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Kapsligsklasse: IP2 Temiale: skueløse, maks. 2,5 mm 2 (massiv) Jodsystem: Schuko/sidejod Pillesikig (bøesikig): ja Fave Udvedige mål (mm) Type EANumme 302EUJ-84 Ekelt Hvid 85 x 85 x 2 20EUJ-84 Dobbelt AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2AA2CA3A2BB2AA Motees i stadad M-euopadåse Hvid 85 x 00 x 2 302EUJ-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2AA4AA4AAA4AA Lampeudtag (DCL) Lampeudtag, ikl. DCL-stik. DCL-stikket e plafosæket i udtaget og ka emt tages ud ude bug af væktøj. Bemæk, at DCL-stikket ikke må bæe bugsgestades vægt alee. Tilledige skal aflastes, fx ved hjælp af e kog elle lig. AKK6-84 Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Temiale: skueløse, maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Fave Beskivelse Udvedige mål (mm) Type EANumme AKK4 AKK5 Vægmoteet Hvid AKK6-84 Atacit AKK6-8 Alu AKK6-83 Loftmoteet Hvid Til plafosækig i loftdåse Ø5 AKK4 Hvid Til udvedig moteig Ø5 AKK5 DCL-lampestik Hvid 6A AKL9 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A4AA4AC2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A4AAA4B2BAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A4AA2CAC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A4AB2BAA4AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA3A2A2A3AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AAA4B2BC2AAA

21 Notate 2

22 Impessivo Semi-komplet. Semi-komplet. Pæcis, som du kede det. Semi-komplette ehede sike hutig istallatio ude at gå på kompomis med mulighedee. Nå du bestille e semi-komplet ehed, få du idsats og afdækig - du skal ku tilføje amme

23 Impessivo semi-komplet 0 Afbyde, -polet (hvid) 02 USB-stikkotakt (hvid) 03 Retofit LED-lysdæmpe (hvid) 04 Komfotafbyde (hvid) Mateialeafdækig: temoplast (PC), slag- og budfast, UV-bestadig, PVC- og halogefi. 0 INDSATS Afdækig Ramme Komplet + + = 23

24 Impessivo Semi-komplet t Afbydee Semi-komplette afbydee med mulighed fo tilslutig af glimlampe. Glimlampe ka avedes sepaat elle som lede- elle kotollys. Glimlampe og afdækig med ude bestilles sæskilt. 06UC-84 Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Skueløse temiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Fave Beskivelse Type EANumme 062UC-84 -polet Hvid Med X-temiale 06UC-84 Hvid 06UC-84 2-polet AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BB2BBB2A2A3AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2AC2B2BAA UC UC-84 84UC-84 Levees ikl. afdækig med ød ude og I/O-mækig (type ). Glimlampe bestilles sæskilt. Hvid 062UC-84 Koe (2x -polet) Hvid 065UC-84 Tipel (3x -polet) Hvid 063UC-84 Koespodace Hvid 066UC-84 Dobbelt koespodace Hvid Dobbelt 0666UC-84 Kydsig Hvid 067UC-84 Kotafbyde AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BB2BA2A3C2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BBB2AC2B2BAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BBB2B2BC2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA4AC2ABB2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BBB2A3A2BB2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA4AA4AA4AAA P-kotafbyde, de fx ka avedes på hotelvæelse elle lig. Afbydee aktivees ved at idsætte et øglekot (keditkotstøelse) og deaktivees, å kotet fjees. Hvid 84UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2AA4A2CAA Lampeudtag fides i afsittet "Impessivo komplet". 24

25 Impessivo Semi-komplet Tykkotakte 46UC-84 Geeelt: Mækestøm: 0 A Mækespædig: 250 V Skueløse temiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Fave Beskivelse Type EANumme 2020/4UC-84 -polet Hvid 46UC-84 Koespodace Hvid 466UC-84 Koe/dobbelt Hvid 465UC-84 Jalousi AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA4AAA4AC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BAC2BB2A2CAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA4ACA2A2CAA Dobbelt tykkotakt med gesidig mekaisk spæig Hvid 2020/4UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2A2CA2A3AA EUC-84 Stikkotakte Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Kapsligsklasse: IP2 Temiale: skueløse, maks. 2,5 mm 2 (massiv) Jodsystem: Schuko/sidejod Pillesikig (bøesikig): ja Fave Beskivelse Type EANumme 302EUC-84 Ekelt Hvid 20EUC-84 Mathvid 20EUCKS-884 Matsot 20EUCKS-885 Dobbelt AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2AA2CB2BC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2CA2B2BA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AC2AAC2CA2AA UC-84 Motees i stadad M-euopadåse Hvid 302EUC-84 Euopa AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2CBB2AC2AA OBS! Må ku avedes ude samme amme som stikkotakt med jod Hvid 303UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2CCA2A4AAA

26 Impessivo Semi-komplet Stikkotakte (fotsat) Fave Beskivelse Type EANumme 20EUCBUSB-84 20EUCBUSB-8 Schuko/USB - stikkotakt med USB-oplade Hvid 20EUCBUSB-84 Atacit 20EUCBUSB-8 Alu 20EUCBUSB-83 Mathvid 20EUCBUSB-884 Matsot 20EUCBUSB-885 StepLight - stikkotakt med LED-lys AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4AC2A4AAA4A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4AC2A4AA4AAC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4AC2A4AA2CA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4AC2A4ACA2AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4AC2AC2B2BCA2AA EUCBLI-84 Hvidt LED-oieteigslys e itegeet i kate af udtaget. Ved at vede stikkotakte ka heholdsvis gulv elle væg oplyses. Lyset ka tilsluttes sepaat elle diekte på udtagets temiale. Hvid 20EUCBLI-84 Mathvid 20EUCBLI-884 Matsot 20EUCBLI-885 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AC2AA3A2AA4CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2A3A2A3A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AC2ABB2A2CAA Dejelysdæmpee Geeelt: Mækespædig: 230 V Skuetemiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 6523UC-84 Effekt Fave Type EANumme Glødelampe W Hvid 2250UC W/VA Hvid 2247UC W/VA Hvid 6520UC W/VA Hvid 653UC W/VA Hvid 659UC W/VA Hvid 659UC W Hvid 6523UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3C2AA3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3CA2C2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2ABB2A4AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3A4AA2A3AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AC2ACA2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AB2BAA4AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA4AC2AAA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 26

27 Impessivo Semi-komplet Dejelysdæmpee (fotsat) Effekt Fave Type EANumme 6520UC V-haloge W Hvid 2250UC W/VA Hvid 2247UC W/VA Hvid 6520UC W/VA Hvid 653UC W/VA Hvid 659UC W/VA Hvid 659UC W Hvid 6523UC-84 2V-haloge med mekaiske tasfomee W/VA Hvid 2247UC W/VA Hvid 6520UC-84 2V-haloge med elektoiske tasfomee W/VA Hvid 653UC W/VA Hvid 659UC-84 Retofit-LED (230V) 2-00W Hvid 6523UC-84-0VDC - Hvid 22UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3C2AA3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3CA2C2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2ABB2A4AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3A4AA2A3AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AC2ACA2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AB2BAA4AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA4AC2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3CA2C2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2ABB2A4AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3A4AA2A3AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AC2ACA2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA4AC2AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA3A2A3A2A3A2AA Micotouch-lysdæmpee Geeelt: Mækespædig: 230 V Skuetemiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 6524UC-84 Effekt Fave Type EANumme Glødelampe W/VA Hvid 6593UC W Hvid 6524UC V-haloge W/VA Hvid 6593UC W Hvid 6524UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AAC2A3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA2CAC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AAC2A3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA2CAC2AA

28 Impessivo Semi-komplet Micotouch-lysdæmpee (fotsat) Effekt Fave Type EANumme 6524UC-84 2V-haloge med mekaiske tasfomee W/VA Hvid 6593UC W Hvid 6524UC-84 2V-haloge med elektoiske tasfomee W/VA Hvid 6593UC W Hvid 6524UC-84 Retofit LED (230 V) 2-00W Hvid 6524UC-84 AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AAC2A3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA2CAC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AAC2A3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA2CAC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AA4AC2AA2CAC2AA UC-84 Komfotafbydee Geeelt: Rækkevidde: 3-5 mete Motagehøjde: 0,8-,2 mete Detekteigsvikel: 70 Mækespædig: 230 V Belastig: 230V-glødelampe: W Lavvolt-haloge (kovetioel elle elektoisk tasfome): VA 230V-halogelampe:.200 W Lysø (0 A): VA Fave Hvid 686UC-84 Type AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA2A3AA4CA2AA Hastighedsegulato Beskivelse Fave Type 0,-,0A Hvid 2299UC-84 0,-2,5A Hvid 2297UC-84 EANumme EANumme AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A2A3AC2BB2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2A2A3A2CCA2AA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 28

29 Impessivo Semi-komplet Gulvvametemostat Gulvvame-temostat med føle TF6--84 Geeelt: Mækespædig: 230V +- 0 % v. 50 Hz, maks. effekt: 3600 W, eguleigsomåde: 0 C til +60 C, NTC-føle med 3 mete kabel (ka folæges med 2x,5 mm²), tæd/sluk-kap, IP2. Fave Hvid TF6--84 Type AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BC2ACA2A2A3AA Time T20-84 Geeelt: Mækestøm: 0 A Makespædig: 230 V Skuetemiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Faste tidsidstillige: 5 mi./30 mi./ t/2 t/4 t/8 t Fave Hvid T26-84 Type AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2BB2AC2A2A3AA Dataudtag Dataudtag til 2 stk. RJ45-koektoe og opmækigsfelt (9x60 mm) Beskivelse Fave Type FOT Ikl. koektoe RJ-45 udtag iklusiv 2 x Cat6 UTP RJ-45 koektoe poduceet af 3M. Støvdæksel e itegeet i koekto. Bliddæksle ikludeet. Keystoe Hvid FOT Ekskl. koektoe AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BA3A2B2BA2CAA Dataudtag fo 2x RJ45 koektoe. Koektoe bestilles sæskilt. Med ude fo mækeskilt 9x60 mm. Levees med afdækig og 2 bliddæksle. Hvid Keystoe FOT AMP FOT Actassi/LexCom FOT Systimax FOT AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BAA4BB2A4AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BAA4A2CAC2AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AB2BAA4A2A3A2CAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2A3A2BB2AA Sigallampe (LED) Lysstæk sigallampe med LED. 230 V/25 ma. Skuetemiale fo maks. 2,5 mm² -ledee. 266UC2-84 Geeelt: Makestøm: 25 ma Makespædig: 250 V Skuetemiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Fave Type Hvid 266UC2-84 Rød 266UC9-84 EANumme EANumme EANumme EANumme AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2CA2AA4AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2ABB2CA2A2A3CA2AA

30 Impessivo Semi-komplet Blæddæksle Blæddæksle til afdækig af M-dåse. Blæddækslet ka avedes alee elle i kombiatio med ade M-ehede som fx afbydee, ekelt-stikkotakte, ateeudtag og lig. Til afblædig af dobbelt-stikkotakte avedes 00 mm-blæddæksle Fave Beskivelse Type Hvid Med kabelaflastig Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål mm EANumme AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AA2CA2CB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4AC2A2CAC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AA2CA3A2A2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AA2CA2A3BB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2AA4CA2A4AAA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A3A2B2BA3A2CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4A3A2AC2BB2AA Blæddækslet ha samme støelse som e dobbelt-stikkotakt og avedes således ofte i fobidelse med disse. Hvid Atacit Alu AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4ABB2A4AB2BCA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4ABB2BB2CA2AA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4ABB2A4AC2ABB2AA Ydeligee ifomatioe om LED-belysig fides i afsittet "Elektoik". 30

31 Notate 3

32 Impessivo Idsats. Idsats. Maksimal fihed. I støe byggeie ka det ofte væe e sto fodel at motee idsatse føst og så tilføje afdækig og amme, efte de e malet

33 Impessivo idsats 0 Idsats, afbyde 02 Idsats, komfotafbyde 03 Idsats, micotouch-lysdæmpe 04 Alu-sølv (83/83) 0 INDSATS Afdækig Ramme Komplet + + = 33

34 Impessivo Idsatse Afbydee idsatse Tykkotaktee ha 2 stk. sløjfeklemme, som ka avedes til sløjfig elle tilslutig af glimlampe (tilkøb). Alle ekelttagete ka avedes Geeelt: Mækespædig: 250 V ( = 400 V) Mækestøm: 0 A Skueløse temiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Beskivelse Type EANumme -polet 06.2 AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4C2ABB2AA polet AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4A4AA4AAA polet AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4AC2C2AAA Koe (2x -polet) AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A3A2A2CAA4AA Tipel (3x -polet) AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A3A2CA2AC2AA Koespodace AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4BB2AA4AA Dobbelt koespodace AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A3A2AA4A4AAA polet koespodace AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4A2CA3A2AA Kydsig AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3AA4AA4AC2AA Kot 84. AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2AA2CA4AAC2AA Tykkotakte idsatse Afbydee ha 2 stk. sløjfeklemme, som ka avedes fo sløjfig af ledee elle tilslutig af glimlampe. Glimlampe og dæksel med ude bestilles sæskilt. Glimlampe ka tilsluttes som lede- elle kotollys elle sepaat Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Skueløse temiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Beskivelse Type EANumme 2020U4-0 -polet -polet 46.2 Dobbelt Dobbelt Jalousi Jalousi 2020/4U-0 AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3B2BA3A2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3BB2AC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AC2AAC2BB2B2BA3A2AA

35 Impessivo Idsatse Stikkotakte idsatse 20E.00 Geeelt: Mækestøm: 6 A Mækespædig: 250 V Kapsligsklasse: IP2 Temiale: skueløse, maks. 2,5 mm 2 (massiv) Jodsystem: Schuko/sidejod Pillesikig (bøesikig): ja Beskivelse Type EANumme 302E.00 Ekelt Hvid 20E.00 Dobbelt AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3BB2A2CB2BAA Idsats til dobbelt-stikkotakt m. jod (Schuko/sidejod). Motees i stadad euopadåse, me med 00 mm-amme. Hvid avedes med lyse afdækige, og gå avedes med møke afdækige. Hvid 302E.00 Gå 302E.0 AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3BB2AA4A2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3BB2A3A2A2CAA Euopa Euopa-stikkotakt med 3 tilslutige. Motees i stadad-euopadåse. Hvid avedes med lyse afdækige, og gå avedes med møke afdækige. Hvid Gå AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CC2AA3A2A2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CC2AA2A3BB2AA Dejelysdæmpee idsatse 2250U Dejelysdæmpe-idsatse til dæmpig af etofit-led, -0V-lysø, glødelampe, 230V-haloge og 2V-haloge fosyet fa mekaiske og elektoiske tasfomee. Afdækig type x passe til alle lysdæmpe-idsatse. Potetiomete -0 V. Reguleig af fokobligsehede på elektoiske lysø med aalog styig (IEC 929). Nomiel spædig: 230V /50 Hz, styestøm: maks. 50 ma, kobligseve: 4A, cos φ 0,9. Ved støe belastige beyttes et ekstet elæ elle kotakto. Passe til afdækig af type x. Dejelysdæmpe fo lavvolt-haloge fosyet fa kovetioel tafo samt fo glødelampe og 230V-haloge. Tæd/sluk via tyk-skiftekotakt, så de ka idgå i koespodace. Nomiel spædig: 230 V/50 Hz. Avedes med afdækig x. Geeelt: Mækespædig: 230 V Skuetemiale: maks. 2,5 mm 2 (massiv) Kapsligsklasse: IP2 Dejelysdæmpe fo lavvolt-haloge fosyet fa elektoisk tafo samt glødelampe og 230 V-haloge. Tæd/ sluk via tyk-skiftekotakt, så de ka idgå i koespodace. Nomiel spædig: 230 V/50 Hz. Elektoisk kotslutigs- og ovebelastigsbeskyttelse. Avedes med afdækig x. UNI dejelysdæmpe fo glødelampe, 230 V-haloge og lavvolt-haloge fosyet fa kovetioel elle elektoisk tafo. Tæd/sluk via tyk-skiftekotakt, så de ka idgå i koespodace. Nomiel spædig: 230 V/50 Hz. Elektoisk kotslutigs- og ovebelastigsbeskyttelse. Avedes med afdækig x. Beskivelse Type EANumme Glødelampe W 2250U W 2247U W 6520U W 653U-02 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA4AAA4A2CBB2C2AA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA4AAA4C2ABB2C2AC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AB2BAC2BB2A2CA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4A4AB2BC2AC2AA4AAA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 35

36 Impessivo Idsatse Dejelysdæmpee idsatse (fotsat) Beskivelse Type EANumme 6523U U 22U-0 Glødelampe - fotsat W 659U W 659U-0 Folæge-idsats 6592U 2-00W 6523U V-haloge W 2250U W 2247U W 6520U W 653U W 659U W 659U-0 Folæge-idsats 6592U 2-00W 6523U-500 2V-haloge med elektoiske tasfomee VA 2247U VA 6520U 2V-haloge med mekaiske tasfomee VA 653U VA 659U Retofit-LED (230 V) 2-00W 6523U-500 Potetiomete -0 V, idsats 700W/VA, maks. 50mA 22U-0 DALI (boadcast) Maks. 64 DALI-fokoblige 27U-500 Maks. 35 DALI-fokoblige ikl. stømfosyig (75mA) 27/U-500 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4AA4A3A2CA2C2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4ACA2A2A3A2CAC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4ACA2A2A3A3A2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CB2BA4AB2BC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA4AAA4A2CBB2C2AA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA4AAA4C2ABB2C2AC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AB2BAC2BB2A2CA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4A4AB2BC2AC2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4AA4A3A2CA2C2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4ACA2A2A3A2CAC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4ACA2A2A3A3A2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CB2BA4AB2BC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA4AAA4C2ABB2C2AC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AB2BAC2BB2A2CA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4A4AB2BC2AC2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4AA4A3A2CA2C2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CB2BA4AB2BC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAC2AA4A4AA2A3C2ABB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CBB2BB2B2BA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CBB2BB2BB2A2CAA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 36

37 Impessivo Idsatse Micotouch-lysdæmpee idsatse Idsatse til micotouch-lysdæmpee. Lysdæmpee ha elektoisk kotslutigs- og ovebelastigsbeskyttelse og ka styes med e ekste tykkotakt. Mulighed fo soft-tæd og soft-sluk. Avedes i kombiatio med afdækig x-0 (x'et bestemme afdækiges fave). 6593U 6524U-500 Beskivelse Type Glødelampe W 6593U 2-00W 6524U V-haloge W 6593U 2-00W 6524U-500 2V-haloge med mekaiske tasfomee W 6593U 2-00W 6524U-500 Retofit-LED 2-00W 6524U-500 EANumme AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2ABB2BB2A2A3BB2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CA2A3A3A2B2BA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2ABB2BB2A2A3BB2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CA2A3A3A2B2BA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2ABB2BB2A2A3BB2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CA2A3A3A2B2BA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CA2A3A3A2B2BA2CAA Komfotafbydee idsatse Idsats til kombiatiosafbyde, de ka avedes i foskellige kombiatioe af mauel og automatisk dift og ka styes via ekste tykkotakt. Avedes i kombiatio med afdækig type 685-8x (x'et bestemme afdækiges fave). 686U Geeelt: Rækkevidde: 3-5 mete Motagehøjde: 0,8-,2 mete Mækespædig: 230 V Belastig: 230V-glødelampe: W Lavvolt, haloge (kovetioel elle elektoiske tasfome): VA 230V-halogelampe:.200 W Lysø (0 A): VA Beskivelse Type W 685U 2300W 686U EANumme AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AAA4B2BC2AC2AA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2BB2B2BA3A2AA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 37

38 Impessivo Idsatse Bevægelsessesoe idsatse Idsatse til bevægelsessesoe avedes i kombiatio med fot-afdækig type x-04 elle x-04M - x'et bestemme fotafdækiges fave. 6804U Beskivelse Bevægelsesmelde, idsats Type EANumme 6593U U Avedelig fo 230V glødelampe- og haloge samt lavvolts halogelampe med kovetioel elle elektoisk tasfome. Seso X-04 elle X-04M (multilise) bestilles sæskilt W/VA 6804U 2300W/VA 640U W/VA med dæmp 6593 U-500 Bevægelsesmelde, slaveehed, idsats 6805U-500 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4AA2CA2A3BB2A2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4ABB2A2CB2BA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA4AC2ACA2CA2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AB2BA2A3AC2A2CA4AAA Slaveehede avedes, hvis de kæves et støe detektiosomåde. Ka ikke kombiees med elæehed 682U U-500 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA3A2AA4A4AA4AC2AA2A3AA Atee idsatse Beskivelse Type Slut (adio, tv) Sløjfe (adio, tv) Slut (adio, tv, SAT) Slutmodstad, 75 ohm 239 EANumme AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA2A3C2ACA2C2AC2AAA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA2A3C2ACA2B2BC2AA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2AA4A4ABB2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAA4B2BCA2C2AC2AB2BAA Ydeligee ifomatioe om lysdæmpee og bevægelsessesoe fides i afsittet "Elektoik". 38

39 Impessivo Idsatse Data idsatse Beskivelse Type EANumme Dataudtag /3-500 Idsats til 2 stk. RJ45-koektoe bestilles sæskilt. Avedes i kombiatio med afdækig type 89-8x (x'et agive afdækiges fave). Keystoe 89.0 AMP Actassi (LexCom) Systimax AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AAC2AC2A2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AAC2A2CBB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AAC2AA4CA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CCA2AC2A2CAA WiFi-dataudtag WiFi-dataudtag med stk. RJ45-udtag og idbygget tådløst modtage (access poit) 886/3-500 AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA3A2B2BA2CBB2A4AAA Multimedie idsatse Beskivelse Type EANumme USB-udtag 6472U Avedes til tilslutig af mobile ehede, fx pite, scae, USB-key osv. Ekelt 026/2-500 USB-oplade AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4A3A2A2CAC2C2AAA U Idsats til dobbelt USB-oplade avedes til opladig af fx iphoe, ipad, digitalkameae m.m. Dobbelt 6472 U OBS! USB-stikkotakte fås ku som semi-komplet ehed - se dee sektio. AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CB2BA2CA2A3A3A2AA Mico USB-oplade Avedes til opladig af smatphoes, tablets, digitalkameae og lig. udsty med mico-usb-tilslutig. Ekelt 6474 U HDMI-udtag AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CAA4AC2B2BAC2AA Avedes til at oveføe digitale audio- og video-sigale mellem fx e DVD-afspille og LED-tv elle pojekto. 026/ AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BAA4A3A2AA4AA4A4AAA

40 Impessivo Idsatse Multimedie idsatse (fotsat) Beskivelse Type EANumme Højtaleudtag (steeo) EB.VGA 875EB.YCV 876EB Idsats til steeo-højtaleudtag med plugi-temiale fo tilslutig af højtalekable. Itee kable tilsluttes via skuetemiale (maks. 0 mm 2 ). Avedes i kombiatio med afdækig type 766-8x (x'et bestemme afdækiges fave). Højtaleudtag (steeo) DKS-udtag Adaptoe fo DKS-systemet. Avedes i kombiatio med afdækig type 758-8x (x'et bestemme afdækiges fave). D-type 850EB VGA koekto ikludeet (5 pi D-sub). Kabel bø loddes på VGA koekto. 850EB.VGA FP 853EB MP 854EB 2x BNC (9,8 mm) 855EB 2x BNC (2,9 mm) 857EB Keystoe 867EB IBM La 868EB DKS / blak 869EB Fibe 2x ST 870EB Systimax 872EB Fibe 2x SCD 874EB AMP 875EB Composite-/S-video - Composite (BNC) og S-video (Mii DIN) koektoe e ikludeet. Composite video koektos coaxial-kabel bø afsluttes i e koekto af type BNC. 875EB.YCV Kabel fo S-video e pasoet stadadkabel og afsluttes diekte i temiale ude bug af væktøj. DKS (blak) 876EB Speako audio-koekto ikludeet. 876EB.SPE AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA4AAA4A3A2AA AAA3BA4A3A2AB2B3BA3BAAAAA4C2AA2CA4AC2AA2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2A4AA3A2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3B2BAC2C2ACA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3B2BA2CC2AA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3B2BAA4C2AA3A2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2CA2A3A2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3BB2A2A3C2ABB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3BB2CA2C2AB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2A3A4AC2AC2AA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAAC2A2CAC2B2BC2AA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA2CAC2C2AA2A3C2AC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA3A2A4AAC2CA2C2ABB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAA3A2A3A2AA4CA2C2ABB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2A4AA2CB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2ABB2BB2A2CAA4AA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2A4AAA4A2A3AA

41 Impessivo Idsatse Audio idsatse Beskivelse Type EANumme idock - iphoe-oplade/afspille 828U 825U 8223U Avedes alee (som oplade/opbevaig) elle i kombiatio med e adio fo afspilig (type 825U/826U). Kompatibel med Apple IR-fjebetjeig. Afspilig fa øvige MP3-afspillee via 3,5 mm steeo-miijack. Avedes i kombiatio med afdækig type 884-8x (x'e bestemme afdækiges fave). Idsats til idock iphoe-oplade 828 U FM-adio AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AA4AA2CAC2A2CAA Digital FM-adio med RDS-steeotue og mulighed fo lagig af op til 8 kaale. Radioe ideholde desude u, alam og sooze-fuktio. Avedes i kombiatio med afdækig type x (x'et bestemme afdækiges fave). Idsats til FM-adio 825 U inet iteet-adio AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2AC2A4ACA2AA Iteet-adio med RDS-steeotue og mulighed fo lagig af op til 8 kaale. Radioe ideholde desude u, alam og sooze-fuktio. Avedes i kombiatio med afdækig type x (x'et bestemme afdækiges fave). Idsats til inet Iteet-adio 826U Højtale AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA2CA3A2BB2B2BA4AAA Højtale 2 fo digital adio 825U. Effekt: 2 watt. Fekvesomåde Hz. IP20. Afdækig X bestilles sæskilt. Idsats til højtale 8223 U AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2AC2AC2AA4AA icelight idsatse Beskivelse Type EANumme 2067/3U 2067/2U 0,5 W Vam hvid, 3000K 2067/3U Kold hvid, 6500K 2067/4U 5 W Vam hvid, 2700K 2067/U Neutal hvid, 4000K 2067/2U AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AAC2A2CAA4AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AAC2A2CA3A2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4ABB2A3A2B2BA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4ABB2A3A2BB2BB2AA

42 Impessivo Afdækige. Afdækige. Nogle gage tæge vi bae til oget yt. Løse afdækige ka buges til udskiftig af eksisteede afdækige elle i fobidelse med slutmotage på støe byggeie

43 Impessivo afdækige 0 Afbyde, -polet (hvid) 02 Atacit 03 Alu 04 Hvid Mateialeafdækig: temoplast (PC), slag- og budfast, UV-bestadig, PVC- og halogefi. 0 INDSATS Afdækig Ramme Komplet + + = 43

44 Impessivo Afdækige Afbydee og tykkotakte afdækige Fave Type EANumme Ekelt-afdækig NLI-84 Afdækig til alle ekelt-afbydee som fx P-afbydee, koespodaceafbydee elle lig. Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål Ekelt-afdækig med mækeplade AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3A2CA2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3A3A2CA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3A2A3AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2BB2A2A3CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A3A2A2CA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4C2AB2BA2A3AA NLI Afdækig med mækeplade til alle ekelt-afbydee som fx P-afbydee, koespodaceafbydee elle lig. Hvid 764NLI-84 Atacit 764NLI-8 Alu 764NLI-83 Mathvid 764NLI-884 Matsot 764NLI-885 Rustfit stål 764NLI-866 Ekelt-afdækig med ød ude AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A2A3CA2A4AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2B2BAA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2BB2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AB2BAA4B2BCA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A2A3BB2B2BA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4B2BA2A3AA4AA Afdækig med ød ude til alle ekelt-afbydee som fx P-afbydee, koespodaceafbydee elle lig. hvo de øskes lede- elle kotollys (glimlampe bestilles sæskilt). Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2A3A2A2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2CA2BB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AC2AA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2A2CAA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2A3A2CBB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4C2AAA4A4AAA

45 Impessivo Afdækige Afbydee og tykkotakte afdækige (fotsat) Fave Type EANumme 789LI TR KL Ekelt-afdækig med kla ude og lys-symbol Hvid 789LI-84 Atacit 789LI-8 Alu 789LI-83 Mathvid 789LI-884 Matsot 789LI-885 Rustfit stål 789LI-866 Ekelt-afdækig med kla ude og øgle-symbol Hvid 789TR-84 Atacit 789TR-8 Alu 789TR-83 Mathvid 789TR-884 Matsot 789TR-885 Rustfit stål 789TR-866 Ekelt-afdækig med kla ude og klokke-symbol Hvid 789KL-84 Atacit 789KL-8 Alu 789KL-83 Rustfit stål 789KL-866 Ekelt-afdækig med ød ude og I/O-symbol AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2AC2CA2A2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2A2CB2BB2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AAC2A2CBB2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2B2BA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2A3BB2B2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4C2AA2A3A3A2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AB2BBB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AA4AAA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AAC2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2A4ABB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2A3A4AA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4B2BA4AB2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AA2CC2AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AA3A2AC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2AA2A3B2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4B2BB2BA3A2AA Ekelt-afdækig fo afbydeidsatse (2P og 3P) type 062.хх og 063.хх. Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2A4AC2AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2A2CAC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3CA2AA4B2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A4AB2BCA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A3A2AA4C2AAA

46 Impessivo Afdækige Afbydee og tykkotakte afdækige (fotsat) Fave Type EANumme JA Dobbelt-afdækig Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål Tipel-afdækig Hvid Atacit Alu Dobbelt-afdækig med op/ed-symbol Hvid 785JA-84 Atacit 785JA-8 Alu 785JA-83 Mathvid 785JA-884 Matsot 785JA-885 Rustfit stål 785JA-866 Afdækig fo kotafbyde AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2C2ACA2A2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2B2BB2BB2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2B2BBB2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2BB2B2BC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AA4A2A3A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4A4AAC2AA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2B2BC2AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2A4AAC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2AC2B2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2B2BA4AA2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2B2BA2CCA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2B2BAA4AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2B2BA3A2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2CA4AB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4AA4A2A3B2BAA Afdækig fo kotafbyde, idsats type 84.. Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2A2CA2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2A3A2BB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2A2A3CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AB2BAA4AA4AC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A3A2BB2A2A3A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AA4A3A2CA2A3A2AA

47 Impessivo Afdækige Stikkotakte afdækige Fave Type EANumme 20EC-84 20EC-8 20ECK EC-8 302ECK C-84 Ekelt-stikkotakt Hvid 20EC-84 Atacit 20EC-8 Alu 20EC-83 Rustfit stål 20EC-866 Ekelt-stikkotakt med klaplåg Hvid 20ECK-84 Atacit 20ECK-8 Alu 20ECK-83 Dobbelt-stikkotakt Hvid 302EC-84 Atacit 302EC-8 Alu 302EC-83 Rustfit stål 302EC-866 Dobbelt-stikkotakt med klaplåg Hvid 302ECK-84 Atacit 302ECK-8 Alu 302ECK-83 EURO-stikkotakt Hvid 303C-84 Atacit 303C-8 Alu 303C-83 Rustfit stål 303C-866 AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2BB2CA2AA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2A4AB2BCA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2A4ABB2AA4AA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2ABB2AC2AC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA3A2A4ABB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA3A2A2CAA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA3A2AA4A4AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AB2BBB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AA4AAA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AAC2A4AAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2ABB2A2CB2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AA2CC2AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AA3A2AC2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2A2A3A4AA2A3B2BAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CB2BB2BBB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CC2ACA2CA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AA2CB2BC2AA2CAA AAA3BA4A3A2AB2B3AB3ABAAC2AC2AC2AA2CA2A3CA2AA

48 Impessivo Afdækige Lysdæmpee afdækige Fave Type EANumme Dejelysdæmpee (afdækig+dejekap) Afdækig til idsatse fo dejelysdæmpee: 22U-0, 2247U, 2250U, 653U-02, 657U-0, 659U, 6520U, og 659U-0. Glimlampe fo ledelys ikludeet. Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4BB2CA2AC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2CAA4BB2A4AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2AC2AC2B2BB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2BB2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2A2A3A3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A2CAC2CA2AA4AA Micotouch-lysdæmpee Afdækig fo micotouch-lysdæmpe type 6593U og micotouch-potetiomete type 6550U-0. Ledelys fugee ikke samme med 6550U-0. Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål s AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4A4AB2BA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2CAA4BB2AC2C2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2AC2AC2AA4AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AC2AC2CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2CB2BA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A3A2AC2A3A2A4AAA Komfotafbydee afdækige Afdækigee til komfotafbydee ha itegeet detekteigslise samt divese idstilligsmulighede. Afdækigee avedes i fobidelse med e idsats fo komfotafbyde (type 685U elle 686U). Geeelt: Rækkevidde: 3-5 mete Motagehøjde: 0,8-,2 mete Detekteigsvikel: 70 Mækespædig: 230 V Kapsligsklasse: IP20 Fave Type Hvid Atacit s EANumme AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AAA4B2BBB2CA2CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AAA4B2BBB2A2CB2BAA

49 Impessivo Afdækige Komfotafbydee afdækige (fotsat) Fave Type Alu Mathvid Matsot Rustfit stål EANumme AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3AC2A2A3BB2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AA4A4AC2AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AA4A3A2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A2A3C2AA4AAA4AA Bevægelsessesoe afdækige Afdækigee til bevægelsessesoee ha itegeet detekteigslise og mulighede fo idstillig af divese paamete. Afdækige fås med to foskellige lisetype afhægig af detekteigsækkevidde. Afdækige avedes i fobidelse med e bevægelsesseso-idsats (fx type 6804U elle tilsvaede) Geeelt: Kapsligsklasse: IP20 Fave Type EANumme Select-lise Rækkevidde: 2 m fem, 8 m til sidee Detekteigsvikel: 80 Moteigshøjde: 0,8 -,2 m Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål Multi-lise AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4A4AA4AB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2CAA4BB2A2CA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2C2AB2BCA2BB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2CCA2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2A2A3AC2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A3A2AA4A4AA4AAA M Rækkevidde: 5 m fem, 5 m til sidee Detekteigsvikel: 80 Moteigshøjde: 0,8 -,2 m, alteativt 2,5 m Hvid M Atacit M Alu M Mathvid M Matsot M Rustfit stål M AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4A4AA2CA2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2CAA4BB2AA4AC2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2A2CBB2C2AA4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AA4BB2A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2CA2AA4AA4B2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A3A2AA4A2CA3A2AA

50 Impessivo Afdækige Data afdækige Fave Type EANumme Dataudtag Afdækig fo RJ45-dataudtag type 89.xx. Levees med 2 bliddæksle. Mækeskilt: 9x60 mm. Passe til 85mm-amme og ka ved bug af adapte 259-xx også avedes fo 00mm-amme. Hvid Atacit 89-8 Alu WiFi-dataudtag AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AAC2A3A2AA4AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AAC2CA2C2AAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AC2AA2CC2AAA4AA Hvid AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAACA2CA2AA4AC2A2A3A2CAA Atacit AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2CAA4A4AAC2CA2AA Alu AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA3A2AC2AA4A4AA4AAA Mathvid AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A3A2B2BB2BA3A2AA Matsot AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A3A2A4AAA4C2AAA Atee afdækige Fave Type Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål EANumme AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2AC2B2BA2A3AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2AC2A4ABB2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4ABB2CA2AC2AC2CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A2A3AA4BB2AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A2A3AA4CA2A2CAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A3A2A2A3CA2A4AAA

51 Impessivo Afdækige Multimedie afdækige Fave Type EANumme Udtag (højtaleudtag, HDMI-udtag, USB-udtag, m.m.) Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål Højtale Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål Radio Hvid Atacit Alu Mathvid Matsot Rustfit stål AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA4AC2AA2CAA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA4ABB2CA2AA AAA3BB2B3A2A4AACBCBAAA4AA4AB2BA4AA4AAA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AB2BAA4BB2AA4AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BBB2A3A2BB2AA4B2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAC2AA2A3A3A2A2A3AC2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2A3A2CCA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2A3BB2A2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2A3AC2BB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AC2AA2A3A3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AB2BA4AB2BAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2CA2BB2A3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2CAA4CA2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2CA4AA2A3AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2A2CA2CBB2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AC2AAA4A4AAA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BA4AC2AB2BB2BA3A2AA AA3BAB2B2B2ADA2ACC2AAAB2BC2AAC2AA4A4AA3A2AA

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2

1. Indledning... 1 2. Lineær iteration... 2 Hvad e matematik? B, i og ISBN 978 87 766 494 3 Pojekte: Kapitel Pojekt.3 Lieæe Iteatiospocesse Idhold 1. Idledig... 1 2. Lieæ iteatio... 2 2.1 Lieæ vækst... 2 2.2 Ekspoetiel vækst... 2 2.3 Foskudt ekspoetiel

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Skab forandring. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28

Skab forandring. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28 Nr. 16 December 2009 pændende yssætning ide 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Skab forandring. Sæt liv i kontakterne. Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere