POWERMAX. Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POWERMAX. Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD"

Transkript

1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION SPECIFIKATIONER Generelle oplysninger RF afsnit Elektriske oplysninger Kommunikation Fysiske egenskaber MONTERING Udpakning af udstyret Strømforsyning af alarmcentralen Programmering Monteringsbeslag Ledningsmontering Montering af alarmcentral på beslaget Tilslutning af AC transformer PowerMax-kompatible detektorer PowerMax-kompatible håndsendere Montering af RS232 Modul TEST PROCEDURER Forberedelser Test af detektorernes tilstand Test af fjernbetjening/sender TIL/FRA-test Test af nødkaldssender VEDLIGEHOLDELSE Afmontering af alarmcentral Udskiftning af backupbatteri Udskiftning af sikring...9 APPENDIX A. PLACERING AF DETEKTORER OG SENDERE...11 A.1 Plan over detektorenes placering...11 A.2 Liste over fjernbetjening/sendere...11 A.3 Liste over nødkaldssendere...12 A.4 Liste over ikke-alarm sendere...12 APPENDIX B. X-10 OPSÆTNING...12 Meddelelse til montøren PowerMax alarmcentralen leveres med 3 manualer: Monteringsvejledning (denne manual alene til dit brug) Programmeringsvejledning (alene til dit brug) Brugervejledning (Anvendes kun af dig under monteringen. Efter afslutning af testen skal brugervejledningen overdrages til superbrugeren) Appendix A og B hjælper dig med at forberede en monteringsplan. Hvis du tager dig tid til at udfylde skemaerne, vil det lette dig i den videre montering og risiko for sammenblanding vil minimeres. Skemaerne kan også være en hjælp ved udarbejdelse af en liste over detektorer og sendere, som skal anvendes i installationen. Kompatible detektorer og sendere er oplistet og kort beskrevet i afsnit 3.8 og 3.9 i denne vejledning. Husk Det anbefales at slutte strøm til alarmcentralen midlertidig på en arbejdsbænk i overensstemmelse med monteringsplanen. Afsnit 3.3 henviser til programmeringsvejledningen. De enkelte trin i programmeringen viser alle valgmuligheder for hver parameter. Fabriksindstillinger er markeret med en sort boks i højre side og øvrige muligheder (de som kan vælges i stedet), er markeret med en hvid boks. Dette gør det muligt at sætte et flueben i den aktuelt valgte hvide boks, hvor denne afviger fra fabriksindstillingen. Selvom indstilling af tid og dato skal foretages af brugeren, anbefales det, at du indstiller tid og dato under programmeringen. Adgang til Brugerindstillinger er muligt gennem punkt 9 i montørmenuen (se Brugerevejledningen for den præcise procedure). Når du har gennemgået programmeringen, fortsæt med at montere systemet som anført i Monteringsvejledningen fra afsnit 3.4 og fremefter. DD5450 1

2 1. INTRODUKTION PowerMax er en bruger- og monteringsvenlig 30 zoners fuldt overvåget trådløs alarmcentral. Systemet er udviklet til at gøre brugen af alarmcentralen let får brugeren og tilbyder samtidig funktioner, som gør monteringen lettere end nogensinde. LET AT MONTERE Plug-in terminaler kan ledningsmonteres afsondret fra enheden. Hurtige tilslutninger/afmonteringer via TELCO-sokler til telefon og X-10 kontroller. Speciel vægmonteringsbeslag gør montering mulig uden at åbne enhedens kabinet. Mulighed for RS-232 plug-in -modul ved tilslutning til PC. LET ET VEDLIGEHOLDE Status- og alarmhukommelse, samt oplysning om problemer, vises på skærmen på opfordring. Test af detektorenes tilstand giver synlig og akustisk indikation af signalstyrken på hver detektor. Fjernbetjening og oplysninger om systemets status via telefonnettet. Begivenhedsjournal gemmes og informationerne på de seneste 100 begivenheder kan vises. Upload/download til/fra ekstern computer via modem over telefonnettet. Backupbatteri anvender almindelige standardbatterier HURTIG PROGRAMMERING Flere valgmuligheder for hver parameter. Klare og overskuelige påmindelser og akustiske signaler. Montøren har adgang til brugermenuen. En fuldt udstyret alarmcentral baseret på PowerMax er vist i Figur 2 i brugervejledningen. 2. SPECIFIKATIONER 2.1 Generelle oplysninger Antal zoner: 29 trådløse, 1 trådfast (zone Nr. 30). Trådfast zone (krav): 2.2 kω E.O.L. modstand (max. ledningsmodstand 220 Ω). Zonetyper: Indvendige, perimeter, forsinket type 1, forsinket type 2, 24 timer akustisk, 24 timer tavs, brand, ikke-alarm og nødalarm. Brugerkoder: 8 koder, hver med 4 cifre. Alarmcentralfaciliteter: - Indbygget tastatur - PowerCode / Code-Secure håndholdte sendere - Fjernbetjening via telefon - lokal eller fjernbetjening via computer. Display: Enkelt linie, bagbelysning, 16 karakterer LCD og 4 LED indikatorer. Tilkoblingsmåder: AWAY (fuld tilkobling), HOME (nattilkobling), AWAY-INSTANT (fuld tilkobling - straks) HOME-INSTANT (nat tilkobling straks), LATCHKEY (nøglekontakt tilkobling), FORCED (tvungen tilkobling). Alarmtyper: Tavs alarm, sirenealarm eller via indbygget sirene afhængig af zoneegenskaberne. Sirenesignaler: Kontinuerlig (indbrud / 24 timer / panik); Tredobbelt puls pause tredobbelt puls (brand). Sireneudløb: Programmerbar (fabriksindstillingen er 4 minutter) Indbygget sireneudgang: mindst 85 dba ved 3 m Overvågning: Programmerbar tidsramme for alarm ved inaktivitet. Specielle funktioner: - Tale- og lydkontrol - Powerline, der kan kontrollere enheder (op til syv X-10 enheder) til at reagere på forskellige hændelser, afhængig af programmeringen - Kime/klokke zone - Tilstandstest og begivenhedsjournal - Fjernbetjening via telefon - Betjening via PC samt download/upload af oplysninger - Tilkalde hjælp via en nødkaldssender. - Overvåge gamle mennesker, fysisk handicappede og svagelige, der er afhængig af hjælp. - Meddelelsescenter (optag og afspil meddelelser) - To-vejs kommunikation Data opsamling: Status, alarmhukommelse, problem og begivenhedsjournal. Realtidsur: Alarmcentralen viser tid og dato. Opfylder følgende EU-standarder: EMC Emission: EN RFI: EN EMC immunitet: EN EMC immunitet overfor RF: EN Telefoni: TBR Sikkerhed: EN Am1(93), Am2(93), Am3(95), Am4(97). PowerMax er kompatibel med RTTE krav direktiv 1999/5/EC fra EU-parlamentet og råd af 9. marts RF afsnit Frekvens: MHz eller andre UHF kanaler som bruges i anvendelseslandet. Modtagertype: Super-heterodyne, fast frekvens Modtagelsesrækkevidde: 180 m over åben mark Kode: PowerCode og/eller CodeSecure 2.3 Elektriske oplysninger Strømforsyning: Plug-in transformer: 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 700 ma eller: 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 1A Strømforbrug: Ca. 95 ma standby, 500 ma fuldt belastet og ved alarm. PGM (hjælpe-) udgang strømbelastning: 100 ma max. Strømforbrug sireneudgang med 700mA transformer: Indbygget: 50 ma max. Ekstern: 150 ma max. Advarsel! Den eksterne sirene kan trække op til 300 ma, hvis den indbyggede sirene og PGM udgang ikke anvendes. Strømforbrug sireneudgang med 1A transformer Indbygget: 50 ma max. Ekstern: 350 ma max. Advarsel! Den angivne 350mA grænse er alene gyldig for enheder med følgende angivelse mulighed: 9VAC/1A plug-in transformer. 2 DD5450

3 Sikringsstørrelse: 650 ma PTC for batteribeskyttelse og 0.5 A for sirene kredsløbsbeskyttelse Backupbatteri (yder strømforsyning i mindst 4 timer) Mulighed 1-9V, seks alkaline AA cbatteri, 1.8 Ah Mulighed V, seks Nickel Cadmium genopladelige AA batterier, 650 ma/h Mulighed 3-7.2V, Nickel-Metal genopladelig batteripakke, 1300mAh, leveret af Visonic - ved brug af en batteripakke ikke leveret af Visonic, skal korrekt polaritet på batteripakkens snapkontakt påses. Batteritest: En gang hver 24. Timer og hver time under AC strømsvigt. 2.4 Kommunikation Bestemmelsessted for report: 2 kontrolcentraler, 4 private telefoner, 1 personsøger Rapporteringsformat: SIA, Pulse 4/2 1900/1400 Hz, Pulse 4/2 1800/2300 Hz, Contact ID Puls sats: 10, 20, 33 og 40 pps - programmerbar Besked til private telefoner: Tone eller stemme Besked til personsøger: PIN Nr. Alarm type Zone Nr. Indbygget modem: 300 baud, Bell 203 protokol Dataoverførsel til lokal computer: Via RS232 seriel port 2.5 Fysiske egenskaber Funktionstemperatur: 0 C til 49 C Opbevaringstemperatur: -20 C til 60 C Fugtighed: 90% relativ fugtighed ved 30 C Størrelse: 250 x 190 x 44 mm Vægt: 905 g uden batterier Farve: : Elfenben og trækulsgrå 3. MONTERING 3.1 Udpakning af udstyret Åben emballagen og kontrollér om sættet er komplet. Hvis du konstaterer mangler, skal du straks kontakte din forhandler. 3.2 Strømforsyning af alarmcentralen Indlæsning af sendernes identifikationskoder i hukommelsen på PowerMax er lettere, når alle detektorer er på en arbejdsbænk nær alarmcentralen, forinden den endelige montering. Det er derfor nødvendigt at tilslutte alarmcentralen til ledningsnettet eller backupbatteriet. For at anvende transformeren, skal transformerens ledning tilsluttes 9 VAC POWER terminalerne på alarmcentralens bagside (se figur 10). Tilslut trans- formeren til ledningsnettet. Bemærk: Hvis transformeren ikke har skrueterminaler, tilsluttes transformeren til 9 VAC POWER terminaler på PowerMax. Ignorer de problem meddelelser, som måtte opstå (som følge af manglende backupbatteri og tilslutning til telefonstik). For at strømforsyne alarmcentralen via backupbatteriet, gør således: A. Indsæt en skruetrækker i rillen som vist i figur 1. B. Drej skruetrækkerens håndtag for at løsne dækslet. ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne dækslet i venstre side, idet beslaget herved vil blive beskadiget. C. Løft dækslet en anelse op i højre side. Tryk derefter dækslet let mod højre samtidig med, at dækslet løftes op. Vip dækslet op, til den slipper alarmcentralen (se figur 2). Figur 2. Fjern backupbatteridækslet Figur 3. Åbning af låge til backupbatteri Figur 1. Åben frontdækslet D. Løsen skruen og fjern lågen (se figur 3). Du har nu adgang til batteriholderen (se figur 4). DD5450 3

4 E. Tag batteriholderen ud og kontrollér, at der er valgt korrekt batteritype på jumperen (se figur 4). Hvis der anvendes alkaline batterier (almindelige), skal jumperen sættes på de to nederste nåle. Hvis der anvendes Nickel Cadmium batterier (genopladelige), skal jumperen sættes på de øverste to nåle. ADVARSEL! Kontrollér at jumperen er placeret korrekt i overensstemmelse med den aktuelle batteritype. adgang til alle terminaler og stik via åbningen på bagsiden og der går ledningskanaler på tværs af kabinettet. PowerMax kan hurtig monteres i kraft af det specielle beslag og det unikke mekaniske system. Alarmcentralen leveres med beslaget placeret på bagsiden af kabinettet. Beslaglåsen på kabinettets forside (se figur 5) er åben ved levering af sættet. Da beslaget er fastgjort inden i kabinettet med en dobbelt låseclips, skal der anvendes en speciel plastiknøgle (leveret med sættet) for at frigøre denne og løsne beslaget (se figur 6 og 7). Figur 4. Valg af batteritype via jumper F. Tilslut en Visonic 7.2V batteripakke (option) til PowerMax (ved brug af batteripakke ikke leveret af Visonic, skal denne have korrekt polaritet), eller indsæt 6 batterier i batteriholderen, 3 i hver side. Figur 6. Løsen beslaget fra kabinettet Figur 5. Batteriholder på plads med batterierne isat G. Placer batteriholderen på plads, sæt lågen på plads og skru skruen i. Ignorer de problem meddelelser, som måtte opstå (som følge af manglende strømforsyning fra ledningsnettet og tilslutning til telefonstik). H. Sæt backupbatteridækslet på plads igen først højre side og klik herefter højre side på plads med et let tryk på dækslet. 3.3 Programmering Det anbefales at opstille en plan ved hjælp af appendix A og B forud for programmeringen således, at den planlagte placering af de enkelte detektorer samt hvilke personer, der har hvilke håndsendere. Saml alle håndsendere og detektorer, der anvendes i systemet og marker hver enkelt i overensstemmelse med fordelings-/opsætningsplanen. Der henvises til programmeringsmanualen for nærmere oplysninger om programmering af PowerMax. Figur 7. Afmontering af beslaget B. Bliv fortrolig med beslaget Når beslaget er afmonteret, læg det på bordet og bliv fortrolig med udformningen se figur 8 for at identificere de forskellige dele. 3.4 Monteringsbeslag A. Afmontering af beslaget fra kabinettet En bemærkelsesværdig fordel ved PowerMax er, at enheden kan monteres uden at åbne kabinettet. Der er Figur 8. beslag set forfra 4 DD5450

5 De to øverste monteringshuller anvendes til almindelig montering ved hjælp af skruerne. Det nederste monteringshul er tilpasset en specielle ring, som er forbundet til beslaget via 3 punkter, som vil briste i tilfælde af voldsom fjernelse af alarmcentralen. De 3 monteringshuller er til selve monteringen på væggen med de vedlagte skruer og ravplugs. Den specielle plastikspændeskive, som følger med beslaget, skal placeres inde i ringen for at gøre det nederste monteringshul komplet. Når spændeskiven er placeret i ringen, kan den tredje skrue anvendes til at sætte ringen/beslag fast på væggen. Når først alarmcentralen er placeret på væggen vil plastiktappen blive trykket ind i en revne på alarmcentralens bagside, i hvilken sabotagekontakten er placeret. Hvis alarmcentralen fjernes fra beslaget, vil sabotagekontakten blive aktiveret. Ligeledes vil forsøg på at fjerne hele enheden fra væggen aktivere sabotagealarmen, idet de 3 punkter, der fastgør ringen til beslaget, vil briste og efterlade ringen og plastiktappen fastgjort til væggen. C. Montering af beslaget på væggen Vælg et skjult placeringssted, som samtidig giver let adgang for brugerne af alarmcentralen. Sørg for at der er en ledig stikkontakt og telefonstik nær monteringsstedet. Anvend beslaget som skabelon til at markere borehuller. Bor huller og monter beslaget med 4 skruer. Sørg for at den spedielle plastikspændeskive er placeret korrekt i det nederste monteringshus, som vist i figur Ledningsmontering Der er adgang til alle terminaler og stik via åbningen på bagsiden af kabinettet (se figur 9). Alle skrueterminaler (undtagen jord EARTH ) kan trækkes, ledningerne monteres og terminalerne sættes tilbage på plads igen. BEMÆRK: ZONE NR. 30 TERMINALEN ER MONTERET MED EN 2.2 KΩ MODSTANDS (LUS). DENNE SKAL FORBLIVE DER, SÅFREMT DER IKKE ANVENDES TRÅDFASTE DETEKTORER. FINDES KUN I U.S. A VERSIONER ADVARSEL! Når terminalerne sættes på plads igen, sørg for at placere dem korrekt på nålene på printpladen. Forkert/omvendt placering af terminalerne kan skade de interne kredløb i PowerMax! Telefonkablet er ligeledes let at montere via hurtig tilslutning-/afmonteringsstik. 6-TERMINAL TIL TELEFON- STIK LED- NINGS- KANAL 8-TERMINAL TEL. LINIE OG SET SOKKEL STELTERMINAL (KUN I U.S.A. VERSION) LED- NINGS- KANAL (TOP) 0.5A PGM UDGANG OG ZONE 30 INDGANGS- TERMINALER SIKRING - SIRENE ÅBNING PÅ BAGSIDEN COM+ INT - EXT - LED- NINGS- KANAL (BUND) TERMINALER TIL STRØMFORSYNING OG SIRENE LED- NINGS- KANAL TERMINAL TIL X-10 KONTROLLER (ANVENDE IKKE) Figur 9. ledningsmonteringsområde nedsænket på kabinettets bagside Til montering af telefonstik skal der anvendes følgende genstande: 6-leder ledning med farvekode ledere. 8-leder ledning med farvekode ledere. To 6-leder RJ-11 stik og en 8-leder RJ-31X stik for at forbinde ledningerne til PowerMax. Værktøj til 6-leder og 8-leder RJ-11 stik. ON / OFF ANORDNING INTERFACE RELÆSPOLE 2.2 kω E.O.L. MAGNETIC CONTACT POWER TRANSFORMER EKSTERN SIRENE 6-LEDER RJ-11 STIK 9 VAC LINE DEF COM+ INT - EXT - INDBYGGET SIRENE A 8-LEDER RJ-31X STIK 6-LEDER RJ-11 STIK TEL. SET LINE TEL. SET PL 513 POWERLINE INTERFACE (ANVENDES IKKE) VIGTIGT! 1 TIL 1 KABEL SOM ANGIVET Figur 10. Ledningsdiagram VIGTIGT! 1 TIL 1 KABEL SOM ANGIVET DD5450 5

6 Fortsæt som følger, idet der henvises til figur 10: A. Tag skrueterminalerne op en ad gangen og foretag de nødvendige tilslutninger på denne og sæt den atter på plads. Fortsæt herefter med de øvrige. B. Gør ledningerne klar til at blive tilsluttet: LINE-terminal til telefonlinien (eller LINE- & SET- terminalen til linien og telefon-set) C. Sæt RJ-11-/RJ-31X stikkene i deres respektive indgange. D. Før ledningerne ud via kabelkanalerne på kabinettets bagside. Når alle ledninger er monteret fortsæt da med afsnit Montering af alarmcentralen på beslaget Når alle tilslutninger er foretaget, og ledningerne er ført ind i ledningskanalerne, skal alarmcentralen sættes på vægbeslaget. Når beslaget er separeret fra kabinettet (se afsnit 3.4), har du nok allerede en ide om hvordan alarmcentralen skal påsættes. Fortsæt således, idet der henvises til figur 11: A. Hold kabinettet med toppen vippet let på skrå ud mod dig selv og sæt kabinettets bund ind mod den dobbelte plastiktap på beslaget således, at de føres ind i rillerne på kabinettets bagside. Figur 11. Montering af alarmcentral på beslag set fra oven B. Tryk forsigtigt kabinettet ind mod væggen, så langt som muligt. C. Tilpas kabinettet til beslaget således, at kabinetholderen (på beslaget) passer ind i hullerne i kabinettet (til kabinetholderne). D. Når kabinettet sidder plan på væggen, tryk da kabinettet forsigtigt nedad, så langt som beslaget tillader (ca. 10 mm). Den dobbelte plastiktap giver et et klik. E. Åben frontdækslet i venstre side af kabinettet som angivet i afsnit 3.2 trin A til C. F. Du vil finde beslaglåen i åben position som vist i figur 13, puntk A. G. Løsn skruen så meget, at positionen på beslaglåsen kan ændres til lukket position, som angivet i figur 13 punkt B. A. Åben B. Lukket Figur 13. Beslaglås H. Test om monteringen er foretaget korrekt ved forsigtigt at trække kabinettet ud fra væggen. Hvis monteringen er korrekt, vil kabinettet være fastgjort til beslaget/ væggen. Bemærk: Se afsnit 5.1 for afmontering. 3.7 Tilslutning af AC transformer ADVARSEL! Tilslut ikke transformeren til ledningsnettet inden den øvrige ledningsmontering er gennemført og afsluttet. Sæt transformeren i stikkontakten alarmcentralens POWER LED begynder at lyse. Afstanden mellem transformeren og alarmcentralen bør ikke overstige 50 meter (18 AGW). 3.8 PowerMax-kompatible detektorer De detektorer, som er kompatible med PowerMax alarmcentralen, er pakket med sin egen monteringsvejledning. Læs den omhyggelig og foretag derefter montering som beskrevet. A. PIR detektorer Den trådløse infrarøde (PIR) detektor, der anvendes i systemet er PowerCode detektorer, som anvender en unik 24-bit identifikationskode. PowerMax er i stand til at lære hver enkelt detektors identifikationskode og koble den til en specifik zone (se afsnit 3 i programmeringsvejledning). Nogle enheder er vist i figur 14, 15 og 16. Figur 14. Figur 15. MC/PIR-3000 Figur 16. K- MC/PIR-2000 eller K-940MCW 980MCW Bemærk: K-980 MCW og K-940MCW er husdyrimune. I tilknytning til den unikke identifikationskode sender hver detektor en rapport, som indeholder statusinformationer: Detektoren er i alarm (eller ikke). Figur 12. Montering af alarmcentral på beslag - set fra Detektoren er udsat for sabotage (eller ikke). siden 6 DD5450

7 Batteriet er svagt (eller normalt). Dette er en overvågningsrapport. Hvis nogle af detektorerne detekterer en bevægelse, vil den afgive en alarmrapport til alarmcentralen. Hvis alarmcentralen er tilkoblet, vil alarmen blive udløst. B. Magnetkontakt MCT-302 (se figur 17) er en PowerCode magnetkontakt, som anvendes til at detektere åbning af døre og vinduer. Alarmkontakterne er lukket, så længe døren eller vinduet er lukket. Figur 17. MCT-302 Herudover har enheden en ekstra alarmindgang, der fungerer som en separat trådløs sender. Denne type detektor sender (eller sender ikke) en rapport om tilbage til normal til alarmcentralen, afhængig af indstillingen af DIP switchen. Rapporten fortæller dig, gennem alarmcentralens indikatorer, om døren eller vinduet er åben eller lukket. C. Trådløs sendermodul til trådfaste detektorer MCT-100 (se fig. 18) er en PowerCode sender, der hovedsagelig anvendes som sendermodul for 2 almindelige magnetkontakter monteret i 2 vinduer i samme lokale. MCT-100 har to indgange, som hver især fungerer som uafhængige sendere og sender forskellige PowerCode ID er. Hver indgang sender (eller sender ikke) en rapport om tilbage til normal, afhængig af indstillingen af DIP switchen. D. Trådløs røgdetektor Dette er en photoelectric røgdetektor udstyret med Power- Code sender. Når den er tilsluttet en brandzone, vil den aktivere en brandalarm ved detektering af røg. E. Trådløs glasbrudsdetektor MCT-501 (se fig. 20) En akustisk detektor udstyret med en PowerCode sender. MCT 501 foretager automatisk en restore efter hver detektering og sender derfor ikke rapport herom til alarmcentralen. Figur 18. MCT-100 Figur 19. MCT-423 Figur 20. MCT PowerMax-Kompatible håndsendere Bemærk: Hver håndsender er pakket med sin egen brugervejledning, som skal anvendes ved opsætning af alarmcentralen. PowerMax er kompatibel med håndsendere, som anvender PowerCode og CodeSecure afkodning. PowerCode håndsendere, med flere knapper (kanaler), sender samme kode hver gang, der trykkes på samme knap. De kan bl.a. anvendes til nødsignalering. De kan ikke anvendes til at til- og frakoble alarmcentralen. CodeSecure håndsendere med skiftende kode de sender en ny kode hver gang, der trykkes på samme knap. Dette giver et væsentlig højere sikkerhedsniveau, især ved til- og frakobling, idet koden ikke kan kopieres (opsnappes) af uautoriserede personer. I det følgende gennemgås basisfunktionerne på nogle af de kompatible håndsendere. De mulige egenskaber for hver knap er indikeret på hver tegning. A. MCT-234 (fig 21): Håndsender, som leveres sammen med PowerMax. Du kan programmere EKSTRAknappen til at udføre en række forskellige opgaver, afhængig af brugerens behov. Figur 21. MCT-234 B. MCT-231 / MCT-201 (fig. 22): Enkelt-knap smykkesender. MCT-231 (Code- Secure) og MCT-201 (Power- Code) kan udføre de angivne funktioner. Begge smykke- sendere er ens. Figur 22. MCT-231 / 201 C. MCT-134 / MCT-104 (fig. 23): 4-knaps håndsender. MCT-134 (CodeSecure) kan erstatte MCT-234 håndsenderen. MCT-104 (Power- Code) kan udføre nødkald og ikke-alarm funktioner. Begge håndsendere er ens. Figur 23. MCT-134 / 104 D. MCT-132 / MCT-102 (se fig. 24): 2-knaps håndsender. MCT-132 (CodeSecure) kan udføre de viste funktioner MCT-102 (PowerCode) kan udføre nødkald og ikke-alarm funktioner. Begge hånd- Figur 24. MCT-132 / 102 sendere er ens. E. MCT-131 / MCT-101 (se fig. 25): Enkelt-knap håndsender. MCT-131 (Code- Secure) og MCT-101 (Power- Code) kan udføre de angivne funktioner. Begge hånd- sendere er ens. Figur 25. MCT-131 / 101 F. MCT-211 (se fig. 26) Dette er en vandtæt armbåndssender (PowerCode) som kan udføre nødkald og ikkealarm funktioner. Figur 26. MCT Montering af RS232 modul Alarmcentralen kan udstyres med et RS232-modul, som gør det muligt at udveksle data med en lokal computer. Når modulet ikke bruges, anvendes den medfølgende plastikdæksel til at blokere for indsætning af ledninger. Følgende instruktion beskriver, hvordan RS232-modulet tilsluttes et allerede monteret PowerMax system: A. Afmontér kabinettet fra beslaget (se afsnit 5.1) B. Fjern plastikdækslet, som er monteret fra fabrikken, ved at skubbe den ud langs rillen som vist i figur 27. Figur 27. Fjern dækslet til RS232 pladsen DD5450 7

8 C. Placer RS232 modulet i rillen og printpladen mellem de to plastikholdere som vist i figur 28. D. Tryk forsigtigt modulet i bund og sørg for at 4-nåls soklen passer i modulets bund. Bemærk: Når modulet er indsat korrekt, vil de 2 plastikholdere klikke og holde modulet på plads. E. Klargør et RS-232 fladkabel og tilslut dette, via en 6- leder RJ-11 stik, til PowerMax en. Stikkene i computeren kan være forskellige, hvorfor det kan være nødvendigt med et konverteringsstik F. Før ledningen ud via kabelkanalen. G. Monter alarmcentralen på beslaget som angivet i afsnit 3.6. Figur 28. Indsætning af RS232 Modul 4. TEST PROCEDURER 4.1 Forberedelser Sørg for at alle beskyttede vinduer og døre er låste. Hvis alle zoner er afsikret (uforstyrret), vil displayet vise: KLAR HH:MM Hvis systemet ikke er klar (IKKE KLAR), skal du anmode systemet om, at angive årsagen hertil, ved at taste <VIS/OK> gentagen gange. Årsagen til problemet vil blive vist i displayet og sagt i højttaleren. Foretag de nødvendige skridt for at udbedre problemer, før systemet testes (se afsnit 4.2 nedenfor). 4.2 Test af detektorenes tilstand For at sikre optimal funktion af alle detektorer tilsluttet systemet, skal der gennemføres en omfattende test. For at udføre denne test, skal du gå ind i menupunkt nr. 8 i montørmenuen på samme måde, som du gjorde, da du foretog programmering af alarmcentralen: A. Tast <NÆSTE> indtil displayet angiver: MONTØR MENU B. Tast <OK> for at vælge montørmenuen. Alarmcentralen vil anmode om indtastning af montør kode. C. Indtast gyldig montør kode ( ) eller den nye montør kode, hvis du allerede har indtastet en sådan. Succes melodien (- - - ) lyder hvis koden er korrekt og displayet vil skifte til: 1.NY MONTØRKODE D. Tast <NÆSTE> eller <BACK> indtil det ønskede nummer og funktion vises: 8. TILSTANDSTEST E. Fortsæt som angivet i afsnit 9 i programmeringsvejledningen. 4.3 Håndsender test Klargør transmission fra hver af de håndsendere, der anvendes i installationen (i overensstemmelse med listen i afsnit A2, appendix A). Anvend hver enkelt håndsender til at foretage fuld tilkobling (AWAY) af alarmcentralen, og foretag straks frakobling. Ved tryk på håndsenderens fuld tilkobling -tast (AWAY), skal alarmcentralens TIL LEDindikatoren lyse og displayet vise: TILKOBLING FORLAD LOKALET Og derefter påbegynder udgangsforsinkelsesbip. Tryk derefter håndsenderens FRAKOBLING ( ) knap. TIL LED-indikatoren skal slukke, succesmelodien (- - - ) lyde og skærmen vender tilbage til: KLAR HH:MM Test af EKSTRA-knappen på hver håndsender i overensstemmelse med de oplysninger, som er noteret i tabel table A.2, appendix A. Sørg for at AUX-knappen udfører den opgave, som den er programmeret til. Hvis ekstra knappen er defineret som STATUS, skal systemets status blive vist i displayet. Ved tryk på AUXknappen. Hvis AUX-knappen ( ) er defineret som STRAKS (INSTANT), tast FULD TILKOBLING (AWAY) kanppen og derefter AUX-knappen. Skærmen skal herefter vise: STRAKS TILKOBL. (vekslende) FORLAD LOKALET Og udgangsforsinkelsesbip vil begynde. Tryk på FRAKOBLING ( ) knappen straks for at frakoble systemet. Hvis EKSTRA knappen er programmeret som PGM / X-10 og tilladt at aktivere PGM udgangen vil tryk på EKSTRA-knappen aktivere den enhed, som er tilsluttet PGM udgangen. 4.4 TIL/FRA test De X-10 opsætning oplysninger, som er noteret i Appendix B til denne manual er meget anvendelig i denne test. Gennemgå tabellen i Appendix B kolonne for kolonne. Hvis der f.eks. er makeret et X i kolonne TIL tilkobling, som er tilknyttet enhed nr. 1, 5 og 7 tilkobl da systemet og undersøg om de funktioner, der styres af disse enheder rent faktisk også aktiveres under tilkoblingen. Fortsæt på samme måde i de følgende kolonner, således at der etableres den tilstand eller begivenhed, som skal aktivere de relevante enheder. Sørg for at alle funktioner aktiveres som programmeret. VIGTIGT! Forinden test af TIMER TIL og ZONER TIL, sørg for at disse former for kontrol er tilladt tast gentagene gange og sørg for at displayet viser: 8 DD5450

9 V/TIMER TIL og: V/SENSOR TIL En mørk boks i højre side betyder, at disse funktioner er aktiverede. Den letteste måde, at teste de timede aktiveringer er ved at vælge det 9. punkt i montørmenuen ( 9. BRUGEROPSÆT. ) og indstille systemets ur til nogle få minutter før det relevante start tidspunkt. Glem ikke at indstille uret til det korrekte tidspunkt efter afslutning af testen. 4.5 Test af nødkaldssender Klargør de nødkaldssendere, som er tilsluttet en nødkaldszone (i overensstemmelse med listen i tabel A3, appendix A). F.eks. vil et tryk på nødkaldssender tilsluttet zone 22, vise følgende i displayet: Z22 NØDKALD (vekslende) FORSTYRRET Det anbefales at lade alarmcentralen vise, at denne test gennemføres eller afmontér telefonledningen fra PowerMaxén under testen for at undgå falske alarmer. 5. VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Afmontering af alarmcentralen A. Åben frontdækslet i venstre side af kabinettet som angivet i afsnit 3.2 trin A til C. B. Du vil formentlig finde beslaglåen i lukket position som vist i figur 29, punkt A. C. Løsn skruen så meget, at positionen på belsaglåsen kan ændres til åben position, som angivet i figur 29 punkt B og fastgør skruen igen. A. Lukket B. Åben Figur 29. Beslaglås D. Tryk plastiknøglen ind i hullet i bunden af kabinettet, så langt den kan komme. Dette vil løsne den dobbelte plastikclips således at kabinettet frigøres fra beslaget. (se figur 30). Figur 30. Løsen den dobbelte plastikclips E. Træk kabinettet op langs beslaget (ca. 10 mm). F. Når kabinettet er trukket op, fjern plastiknøglen og træk den øvre del af kabinettet ud ved at vippe kabinettet ud mod dig selv. G. Når kabinettet er fri af hængslerne, kan du trække bunden af kabinettet væk og dermed frigøre det fra den dobbelte plastikclips i bunden af beslaget. 5.2 Udskiftning af backupbatteri Figur 31. Jumper indstillet til almindelige batterier Udskiftning of førstegangsindsætning af batterier gøres på samme måde. Den eneste forskel er, at det er nødvendigt at fjerne de gamle batterier og påse, at batteriholderens kontaktflader ikke er tilirrede. Hvis dette er tilfældet, skal disse renses med en klud, opvredet i varmt vand, indtil de skinner. Ved grovere tilsmudsning skal hele batteriholderen udskiftes. Når der er indsat friske batterier og disse korrekt placeret skal PROBLEM LED-indikatoren slukke. MEMORY meddelelsen vil nu blinke i displayet på grund af sabotagealarmen, som du udløste da du åbnede lågen til batterikammeret). Slet denne ved at tilkoble og straks frakoble systemet. 5.3 Udskiftning af sikring PowerMax sirene sikring er en 0.5A, tidsforsinket (IEC127-3). Hvis en af sikringerne springer, vil PROBLEM indikatoren lyse og displayet vil vise TRBL (sammen med READY eller NOT READY afhængig af situationen). Tryk på <VIS /OK> knappen for at se rapport om sikringsproblemet (FUSE PROBLEM). Der er adgang til de to sikringer via åbningen i kabinettets bagside (se figur 32). For at skifte sikringen, skal kabinettet midlertidig afmonteres fra beslaget (som beskrevet i afsnit 5.1 overfor). Fjern sikringerne en ad gangen og se om de er sprunget. I de fleste tilfælde kan det konstateres ved at se om tråden inde i glasset er brændt over. Hvis du er i tvivl, kan sikringen testes med et ohmmeter. Udskift den defekte sikring med en nu at typen med samme værdi som den defekte. Den relevante problemmeddelelse vil straks forsvinde. ADVARSEL! Hvis du udskifter genopladelige batterier med alkaline (almindelige) batterier skal du sikre dig, at der er valgt korrekt batteritype med jumperen. Forkert indstilling kan resultere i at batteriet ødelægges. DD5450 9

10 Figur 32. Sikringernes placering 10 DD5450

11 APPENDIX A. Placering af detektorer og håndsendere A1. Plan over detektorenes placering Zone Nr Zone Type Detektorens eller senderens placering (i ikke-alarm eller nødkaldszoner) Kime/klokke (Ja / Nej) Kontrollerer PGM (X = ja) Kontrollerer X-10 (X = ja) Zone Typer: 1 = Indvendig 2 = Perimeter 3 = Forsinket type 1 4 = Forsinket type 2 5 = 24 timer tavs 6 = 24 timer akustisk 7 = Brand 8 = Ikke-alarm 9 = Nødkald. Zone placering: Notér den planlagte placering af de enkelte detektorer. Under programmering kan du vælge en af de 26 mulige zoner (samt 3 sædvanlige zonenavne, som du kan tilføje se figur 3 i programmeringsvejledningen A2. Håndsenderliste Håndsender Navn på ansvarlig EKSTRA knappens funktion Nr. Type person STATUS STRAKS UDGANG: PGM UDGANG: X JA NEJ JA NEJ JA NEJ Enhed 1 Enhed 2 Enhed 3 Enhed 4 Enhed 5 Enhed 6 Enhed 7 DD

12 A3. Nødkaldssenderliste S. nr. Sender type Tilknyttet zone Navn på indehaver A4. Ikke-alarm sender liste S.nr. Sender type Tilknyttet zone Navn på indehaver Anvisning APPENDIX B. X-10 opsætning Enhed Styret elektrisk TIL TIL TIL TIL Timer TIL Zone nr. TIL Nr. enhed Tilkobling Hukommelse Håndsender Forsinkelse Tid TIL Tid FRA a b c VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. PHONE: (972-3) , FAX: (972-3) VISONIC INC. (U.S.A.): 10 NORTHWOOD DRIVE, BLOOMFIELD CT PHONE: (860) , (800) FAX: (860) VISONIC LTD. (UK): FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. PHONE: (0870) FAX: (0870) INTERNEt: VISONIC LTD POWERMAX DD5450- (REV. 1, 11/03) 12 DD5450

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation

PowerMax. For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation PowerMax,, For sikre, integrerede og interaktive hjem - Alarmgruppen har det hele. Plug and Protect - problemfri installation Kameraforbindelse giver her og nu indsigt Tilgængelig hvor som helst gennem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1

POWERMAX+ Monteringsvejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467IP 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Monteringsvejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...3 2. SPECIFIKATIONER...3 2.1 Generelle oplysninger...3 2.2 RF afsnit...3 2.3 Elektrisk specifikation...3 2.4

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere