Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital HD PVR-modtager til satellit-tv"

Transkript

1 Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG

2 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde: modtager fjernbetjening med batterier (runde V litiumbatterier) HDMI-kabel strømforsyning med elledning Denne brugervejledning programkort (ligger sammen med velkomstbrevet) ethernet-kabel Bemærk! Indholdet ligger mellem paplagene i æsken. Tag pappet ud for at få adgang til delene. Nyttige oplysninger Sagem HD PVR -ST-modtageren er udstyret med tre tunere to satellittunere og én DTT-tuner, og den leveres med en integreret harddisk på GB. Kapaciteten på modtagerens harddisk er Ca. timers optagelse af High Definitionprogrammer. Ca. timers optagelse af Standard Definitionprogrammer. Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilnings-muligheder. (Se side.) Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet: Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje program, som du allerede har optaget på harddisken. Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog tidsforskydningsfunktionerne. Hvis du skal slutte tv boxen til et SD tv, skal du desuden bruge et scartkabel. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Kom hurtigt i gang

3 Kontroller, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne. Tilslutninger Tilslut det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN (stik nr. to fra venstre). Tilslut det andet satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN. * Hvis du har en HD-ready fladskærm, skal du tilslutte HDMIkablet mellem modtageren og dit tv. [a] Hvis du ikke har en HD-ready fladskærm, skal du i stedet tilslutte et Scartkabel* mellem modtageren og dit tv. [b] Derefter tilslutter du strømforsyningen fra V-stikket på modtageren til en stikkontakt. a b *Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Kom hurtigt i gang

4 Installation Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigations-pilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg Start kanalsøgning, og bekræft valget med. Gem kanalsøgningen ved at bekræfte med -tasten. Tryk på for at afslutte. Sæt programkortet (med den gyldne chip opad) ind i kortlæseren. Tænd for tv'et. (Husk at sætte stikket i stikkontakten). Herefter skal du vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i bruger-vejledningen til tv-apparatet. Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med den valgte signalindgang. Du kan finde flere oplysninger om tilslutninger i kap. side. Brug Skift af kanal Brug fjernbetjeningen direkte, eller tryk på for at få vist kanallisten. Vælg derefter en kanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på for at bekræfte valget. Tryk på [] for at my tn demand teletext få adgang til den elektroniske programguide. Optagelse Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke på. Du kan finde oplysninger om andre optagelsesmåder på side. my tn demand teletext

5 Indhold Kom hurtigt i gang Tilslutninger Installation Brug Produktbeskrivelse Nyttige oplysninger Sikkerhedsanbefalinger Oversigt. Tilslutninger Tilslutning til et tv Tilslut en parabol Tilslutning til VOD Tilslutning til en Hi-Fi-enhed og hjemmebiografforstærker. Første installation. Almindelig brug. My og optagelsesmuligheder Optagelse Programmering af optagelser via My Timer Direkte/tidsforskudt visning Direkte optagelse Programmering af optagelser via Guide (EPG). Guide Programmering af optagelser via Guide. Video On Demand Køb. Indstillinger Sprogindstillinger -signal og kanalsøgning Favoritkanaler Billedindstillinger Lydindstillinger Optageindstillinger Brugerindstillinger Forældrelås og PIN-kode Indstil aldersgrænse Skift PIN-kode Systemoplysninger Abonnementstatus Internetindstillinger Fabriksindstillinger Søg efter softwareopdateringer. DTT digital jordbaseret tv. Tekniske oplysninger Tekniske data Fejlfinding. Reference Miljømæssige anbefalinger Ansvarsfraskrivelse Ordliste Indhold

6 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

7 Frontpanel. Digitalt display Viser tiden, når modtageren er slukket Viser kanalnummer eller status, når modtageren er tændt. Statusindikator. USB-port (deaktiveret). +/- knapper Skifter kanal. Tænd/sluk-knap Tænd for modtageren (tryk og giv slip) Start modtageren på ny (tryk og hold nede i sek.). Programkortlæser Bagpanel. Indgang til satellitantenne. Indgang til satellitantenne. Indgang til DTT-antenne. Udgang til DTT-antenne (gennemløb). Ethernet-port. Stik til HDMI digital lyd/video. Stik til analog lyd (til Hi-Fi-enhed). Analog komponentvideo (YPbPr). Stik til digital lyd (S/PDIF). Scartstik (til VIDEO eller DVD). Scartstik (til ). Stik til strømforsyning Fjernbetjening. - Til kanalvalg og indstillinger. Tilbage/ Gå tilbage til den forrige skærm eller tilstand. Navigationspile navigerer mellem skærmbillederne i menuen navigerer i oplysninger om programmer i banneret og den elektroniske programguide. V+/V- Øger eller mindsker lydstyrken. Menu Giver adgang til menuerne. Funktionsknapper. Knapper for tidsforskudt afspilning og optagelse Spoler tilbage, afspiller/pause, spoler frem. /Exit Afslutter den aktive menu eller tilstand. Billedskalering.. -guide Elektronisk programguide. Indstillinger/Settings Sprogvalg. My tv Optageliste. Tænd/sluk Aktiverer/sætter modtageren på Standby. Info Viser programoplysninger. Ch +/Ch - Skifter kanal. Viser kanalliste eller bekræfter et valg. Record Starter optagelse. Stop Stopper optagelse eller afspilning. Teletekst Går til tekst-tv. Mute Slår lyden fra/til. On demand Video On Demand Isætning af batterier Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to runde V litiumbatterier. Sørg for, at +-tegnet vender opad. (Se også «Batterier» på side, hvor du kan læse om sikkerheden ved brug af batterier). Produktbeskrivelse

8 Nyttige oplysninger Med Sagem HD PVR -ST-modtageren kan du modtage og optage High Definition- og Standard Definition-programmer, som sendes af Canal Digital. Modtageren er udstyret med tre tunere to satellittunere og én DTT-tuner (Digital Terrestrial Television digital jordbaseret tv), og den leveres med en integreret harddisk på GB. Kapaciteten* på HD PVR -ST-modtagerens harddisk er timers optagelse af High Definition-programmer. timers optagelse af Standard Definition-programmer. Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilningsmuligheder. Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet: Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje program, som du allerede har optaget på harddisken. Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog tidsforskydningsfunktionerne. Automatisk opdatering af software HD PVR -ST har en automatisk funktion til opdatering af modtagerens software. Opdateringen hentes ned direkte via satellitsignalet, når modtageren tændes, og du vil blive spurgt, om du vil installere opdateringen. Du kan vælge, om du vil installere den med det samme eller vente med installationen. Vi anbefaler, at du vælger at installere opdateringen. Håndtering af modtager For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din modtager anbefales det, at du sætter modtageren i standbytilstand, når den ikke er i brug. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge modtageren i en længere periode. Støj Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men dette er helt normalt. Støjen ophører, når modtageren sættes i standbytilstand. Du bør derfor gøre det til en vane at sætte den i standbytilstand, når den ikke er i brug. Lydniveauet afhænger også af, hvilket underlag boksen står på samt af, hvad der evt. står oven på modtageren. *Gennemsnitlige værdier til oplysning. Disse værdier kan variere, afhængigt af signalets fysiske egenskaber. Nyttige oplysninger

9 Tilslutninger For at få det fulde udbytte af funktionerne på HD PVR -STmodtageren skal du tilslutte begge SAT-tunerne.* Anbefales Du kan finde oplysninger om dette i kapitel, Tilslutninger (side ). Du skal også sørge for: at de to satellitsignalindgange er fuldstændigt uafhængige. Dette betyder, at du skal bruge et LNB-hoved med flere udgange (for eksempel LNB med fire udgange, så du har mulighed for at tilslutte flere modtagere senere). ikke at bruge en splitter (fordeler). Tilslut begge SAT-tunerne Digital modtager at LNB-hovedet er rettet mod Canal Digital-satellitten (Thor). Vigtige symboler Anbefales IKKE Gode råd og tip. Ting, du skal huske på. Digital modtager Vigtigt at lægge mærke til. * Begge SAT-tunere er nødvendige, blandt andet for at gøre det muligt at optage ét program, mens du ser på et andet, og for at programguiden kan fungere. Tilslut en SAT-tuner Nyttige oplysninger

10 Sikkerhedsanbefalinger Modtagerens placering Modtageren giver den bedste ydelse, hvis den: Placeres indendørs, hvor den er beskyttet mod lyn, regn og direkte sollys. Ikke udsættes for meget kraftig belysning (sol, projektørlys osv.). Ikke placeres nær radiatorer eller andre varmekilder. Placeres på et tørt og godt udluftet sted med plads omkring modtageren til ventilation. Det bør sikres, at gardiner, andre apparater eller skabe ikke forhindrer luftcirkulation omkring ventilationsåbningerne. Læg ikke noget oven på modtageren, da dette vil begrænse ventilationen. Beskyttes mod fugtighed. Placeres et sikkert sted, hvor den ikke kan falde ned. Placeres uden for børns og dyrs rækkevidde. Tilsluttes en stikkontakt direkte med de ledninger, der følger med modtageren. Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning. Slut modtageren til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig. Advarsler og sikkerhedsforskrifter Åbn ikke modtageren! Der er farlig spænding inden i den Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med modtageren, til at slutte den til en stikkontakt. Anden praksis kan være farlig. Som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af fare fungerer strømforsyningsenheden som en frakoblingsmekanisme for strømforsyningen på V. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at du slutter modtageren til en stikkontakt i nærheden, som er let tilgængelig. Du må ikke udsætte modtageren for fugtighed. Dette kan føre til kortslutninger (brand eller elektrisk stød). Stil ikke genstande, der indeholder vand (f.eks. vaser eller potteplanter), på apparatet. Der må ikke stænkes væske på modtageren. Hvis der kommer væske på modtageren, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten og kontakte din leverandør. Sørg for, at der ikke kommer væske eller metalgenstande ind i modtageren gennem ventilationsåbningerne. Undgå at tilslutte modtageren med det samme, hvis den har været udsat for store temperaturændringer. Lad den først stå i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver akklimatiseret. Sikkerhedsanbefalinger

11 Modtageren skal være frakoblet strømforsyningen (fra stikkontakten eller bagpanelet), før tilslutningen mellem fjernsyn, video eller antenne ændres. Det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet i tordenvejr. Selvom modtageren og fjernsynet er frakoblet, kan de stadig blive beskadiget af lyn. Forsøg på at åbne modtageren kan gøre dig ansvarlig i forbindelse med en retssag. Hvis du ikke overholder de sikkerhedsforanstaltninger og -anbefalinger, der er beskrevet heri, kan du være erstatningsansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning. Modtagertilslutningernes spændingsniveau (Se side i denne brugervejledning) Stik med kode nr. Farlig spænding. Stik med kode nr.,,,,,,,,, og Meget lav sikkerhedsspænding. Batterier Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med fjernbetjeningen. Du må ikke brænde eller genoplade batterierne, sætte dem omvendt i (+-tegnet skal vende opad), blande dem med brugte eller andre typer batterier. Dette kan føre til, at de kan eksplodere eller lække og medføre personskade. Interferens Placer ikke modtageren i nærheden af apparater, der kan medføre elektromagnetisk interferens (f.eks. højttalere). Dette kan påvirke modtagerens funktion og forvrænge billedet eller lyden. Harddiskdrev Modtageren indeholder en harddisk. Vent, til modtageren går i standbytilstand, før du frakobler og flytter den. Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men dette er helt normalt. Rengøring Modtagerens kabinet kan rengøres med en blød, tør klud. Brug ikke nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel såsom alkohol eller terpentin. Det kan skade modtagerens overflade. Når modtageren ikke er i brug Modtageren bør sættes i standbytilstand, når den ikke er i brug. Dette vil spare strøm og give mindre slitage på modtageren. Det anbefales at trække stikket ud af stikkontakten, hvis modtageren ikke skal bruges i en længere periode. Sikkerhedsanbefalinger

12 Oversigt Denne modtager fra Sagem Communications anvendes til satellitog jordbaseret fjernsyn. Modtageren er udstyret med en harddisk, så du kan foretage digitale videooptagelser. Når du har tilsluttet modtageren, vil du kunne bruge alle tjenesterne. Sagem Communication-modtageren er resultatet af en løbende udvikling. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage ændringer og forbedringer af det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning, uden forudgående varsel. Dette produkt overholder EMC-direktiv //EEC. Denne HD-modtager overholder minimumskravene til HD. HD-logoet er et varemærke tilhørende EICTA. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. CE-mærkning CE-mærkningen angiver, at produktet overholder de vigtige krav i direktiv //CE fra Europaparlamentet og Europarådet vedrørende radioudstyr og telekommunikationsudstyr, hvad angår sundhed og sikkerhed for brugerne vedrørende magnetisk interferens. Erklæringen om ensartethed kan ses i supportafsnittet på Sagem Communications hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse: Sagem Communications Customer relations department rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe Frankrig Copyright Sagem Communications Alle rettigheder forbeholdes Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som standard er indstillet til. Hvis du har glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte kundeservice for at få nulstillet koden. Oversigt

13 Tilslutninger Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Der skal være følgende indhold: modtager fjernbetjening med batterier (runde V litiumbatterier) HDMI-kabel strømforsyning med elledning programkort Denne brugervejledning ethernet-kabel Sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

14 Tilslutninger Tilslutning til en HD-ready fladskærm Hvis du ønsker at se tv i HD-kvalitet, skal du tilslutte HDMIstikket på din digitale modtager til HDMI-stikket (HDCPbeskyttet) på dit tv. Digital modtager Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutningerne ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet. HDMI-kabel Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI»), skal stemme overens med den valgte signalindgang. DVI-tilslutning: Hvis der er mulighed for DVI-tilslutning (HDCPbeskyttet) på tv'et, skal du også tilslutte lyd (se side ). HD-ready fladskærm Tilslutninger

15 Tilslutning til et billedrørs-tv Tilslut tv'et til modtageren ved hjælp af scartstikket* (mærket ). Digital modtager Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet. Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «scart»), skal stemme overens med den valgte signalindgang. Scartkabel* Billedrørs-tv *Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Tilslutninger

16 Tilslut en parabol Indsæt programkortet (med chippen opad) i kortlæseren. Tilslut det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN (stik nr. to fra venstre) og det andet satellitantennekabel i SATstikket mærket IN. Derefter skal du tilslutte strømforsyningen mellem V-stikket på modtageren og en stikkontakt. Tilslutninger til DTT (digital jordbaseret tv) Se side. Bemærk! Parabolen fra Canal Digital fungerer kun på Canal Digitals satellitter. Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan fungere. stk. satellitantennekabler Digital modtager Tilslutninger

17 Tilslutning til VOD-tjenesten GO Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal Digital GO fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement med en downloadhastighed på minimum Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten, hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig med VOD. Digital modtager På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du har i øjeblikket, og læse mere om VOD. Ethernet-kabel Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet. Det medfølgende Ethernet-kabel er meter langt. Hvis du har brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du købe dette hos din tv-/computerforhandler. Internetmodem/ netværksadgangspunkt Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte din internetudbyder. Tilslutninger

18 Tilslutning til en Hi-Fi-enhed Du tilslutter modtageren til et Hi-Fi-system med et standardlydkabel. Tilslut den højre (R/Rød) og venstre (L/Hvid) lydudgang på modtageren til AUX-indgangen på Hi-Fi-systemet. (Kabel medfølger ikke). Tip: Med denne tilslutning kan du lytte til radiokanaler med fjernsynet slukket. Tilslutning til en hjemmebiografforstærker For at få mest muligt ud af den lyd i Dolby Digital-kvalitet, der er tilgængelig på nogle kanaler, bør du tilslutte din modtager til din hjemmebiografforstærker, der er udstyret med en koaksial S/PDIF-indgang. Tilslut S/PDIF-udgangen til indgangen på din hjemmebiografforstærker. (Koaksialt kabel medfølger ikke). Bemærk! Du skal også sætte lydindstillingerne på modtageren til Dolby Digital (se side ). Ved sending i Dolby Digital vil du nu kun få lyd via dit hjemmebiografanlæg, og tv'et vil være uden lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital, vil du få lyd fra begge enheder. Tilslutninger

19 Første installation Når du har tilsluttet modtagen korrekt, skal der udføres en førstegangsinstallation. Dette kapitel beskriver, hvordan du gør dette. Tænd modtageren og tv'et. Vælg den rigtige signalindgang på tv'et (f. eks. HDMI ). Se tv'ets brugervejledning, hvis du er i tvivl. Når dette er gjort rigtigt, vises der et velkomstbillede på skærmen.

20 Installation Vælg menusprog. Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg land. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Installation

21 Start kanalsøgning. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet rigtigt, før du udfører kanalsøgningen. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på for at bekræfte. Installation af satellitkanaler. Modtageren søger automatisk efter de tilgængelige kanaler. Vælg Gem søgeresultater, og tryk på for at lagre kanalerne. Brug kun Avanceret kanalsøgning, hvis du er erfaren bruger, da dette kan føre til fejlinstallation af udbuddet fra Canal Digital. Installation

22 . Vælg Fuldfør installation, og tryk på for at fuldføre installationen. Vælg kun Installer DTT-kanaler, hvis du har brug for at installere jordbaserede kanaler. Dette er ikke nødvendigt, hvis du har tilsluttet satellit-tv. Hvis du ønsker at installere DTT-kanaler, kan du læse mere om dette på side. Installation

23 Almindelig brug

24 Kanalvalg Kanallisten Aktiver kanallisten ved at trykke på. Vælg en kanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på for at bekræfte valget. Tip: Du kan gennemse kanallisten side for side med højre og venstre navigationspil. Skift til radiokanalerne ved at trykke på Skift til en favoritliste ved at trykke på [grøn]. [blå]. Oplysninger om kanaler Hver gang du skifter kanal, vises et programbanner på skærmen. Banneret viser: Den aktive favoritliste, kanalnummer og kanalnavn. Programnavn og varighed, programtype og oplysninger om programmet. Optagemulighed via Enkel optagelse. Tryk på [rec] for at starte optagelsen af programmet. Hvis programmet sendes i HD eller Dolby Digital, my tn demand fremhæves teletext ikonerne HD og. henholdsvis. Gå tilbage til den forrige kanal ved at trykke på []. Kanalvalg my tn demand teletext my tn demand teletext

25 Udvidede oplysninger Hvis du trykker på []-knappen, vises programbanneret, men med endnu flere muligheder: Brug navigationspilene pil op og pil ned, hvis du vil se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes på andre kanaler. Brug højre navigationspil, hvis du vil læse om det næste program på den valgte kanal. Tryk på for at se den kanal, du læser om, eller fjern oplysningerne ved at trykke på []. Tryk på den [gule] knap, hvis du vil se flere oplysninger om programmet. Hvis den gule knap ikke vises på skærmen, er der ikke flere tilgængelige oplysninger. my tn demand teletext my tn demand teletext Kanalvalg

26 Skift af favoritliste. Tryk Mpå E N U for at aktivere kanallisten.. Tryk på den [blå] knap for at skifte mellem favoritlisterne. Forudsætter, at du har oprettet mindst én favoritliste. Du kan lagre og organisere dine egne favoritlister under indstillinger for Favoritkanaler (se side ). Midlertidigt valg af sprog for lyd og tekst my tn demand teletext Tryk på knappen [] for at se, hvilke sprog der er tilgængelige for lyd og tekstning for den aktuelle kanal. Vælg blandt de tilgængelige sprog for lyd og undertekster ved hjælp af navigationspilene. Tryk på for at bekræfte valget. Alle ændringer udføres straks. Bemærk! Ikke alle kanaler eller programmer har sprogindstillinger. my tn demand teletext Almindelig brug

27 Radio. Tryk på for Mat E N Ufå vist kanallisten. my tn demand teletext. Tryk på den [grønne] knap for at skifte til listen over radiokanaler.. Vælg den ønskede radiokanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på. Eller tryk på / for at skifte kanal og samtidig lytte til kanalerne. For at gå ud af radiofunktion, tryk på. c c h h a a n n n n e e l l Justering af lydstyrke Brug knapperne for lydstyrke + og lydstyrken. Tryk på [] for at slå lyden helt fra. my tn demand teletext my tn demand teletext Tryk på [] igen for at slå lyden til igen. Bemærk! Lyden i VCR-scartstikket og udgangene my tn demand til teletext HI-FI og til at justere digital lyd/s/pdif påvirkes ikke af disse handlinger. Hvis radiokanalerne ikke kommer op, skal du først skifte til en kanalliste, som har radiokanaler. Du skifter liste med den [blå] my tn demand teletext knap. my tn demand teletext my tn demand teletext Almindelig brug

28 Tekst-tv Tekst-tv er kun tilgængeligt, hvis programleverandøren udbyder denne tjeneste. Aktiver tekst-tv ved at trykke på Tryk på my tn demand teletext [teletext]. [teletext] én gang til for at se tekst-tv med my tn demand teletext gennemsigtig baggrund. Gå til den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster, eller tryk på ME N U / for at gennemse en side. Bemærk! Hvis du har tilsluttet tv'et via HDMI og ønsker at bruge tv'ets tekst-tv, skal du også tilslutte et scartkabel*, da HDMI ikke understøtter dette. Tryk på eller my tn demand teletext [teletext] for at afslutte tekst-tv. *Scartkabler kan købes hos en tv forhandler. my tn demand teletext Almindelig brug

29 My og optagelsesmuligheder Der er mulighed for til timers optagelse. (Du kan finde flere oplysninger side ). Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan fungere. Det er muligt at: se et program og optage et andet program se ét optaget program, mens to andre optages se ét program i tidsforskudt visning, mens et andet program optages Du har følgende optagelsesmuligheder: programmering af optagelser via My ved hjælp af direkte/tidsforskudt visning direkte optagelse programmering af optagelser via programguiden serieoptagelse optag en serie via EPG

30 Adgang til optagelisten Optagelisten finder du ved at trykke på [my tv]-tasten. my tn demand teletext Vælg et program ved hjælp af navigationspilene. Hvis listen er flere sider lang, skifter du side med /. Hvis du optager en serie, vil alle episoder i serien blive samlet i en selvstændig mappe. Optagelse Brug [rev], [ff] og der er optaget. Pause/Stop my tvspoling on demand teletextmed Tryk på for at afspille optagelsen. M EM NEU N U I afspilningstilstand: my tn demand teletext Stop afspilningen, eller gå til optagelisten ved at trykke my tvmy tn demand on demandteletext teletext my tn demand teletext [stop]. Tryk på for at afslutte menuen. Igangværende optagelser er markeret med for enkeltoptagelser og for serieoptagelser. på my tn demand teletext [play] til at spole i det program, [play]. my tn demand teletext Optagelseskapacitet Bjælken for optagelseskapacitet skifter farve, alt efter hvor meget ledig plads der er tilbage på disken. Grøn = Over % ledig kapacitet. Gul = - % ledig kapacitet. Rød = Under % ledig kapacitet. Tip: Under Oplysning om harddisk kan du kontrollere tilbageværende optagelseskapacitet i antal timer (anslået).. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg Systemoplysninger, og tryk på. Oplysningerne [Anslået rest. tid] vises på skærmen. Optagelse

31 Sletning af et program eller en serie Markér det program, du vil slette, og tryk på [rød] Slet. Vælg Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. Hvis du markerer en serie, kan du slette alle optagelserne i serien. Komplet optageliste Programmer, som er låst, skjules i standardlisten. Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser, Msom E N U er låst enkeltvis. Tryk på [blå] Vis alle/skjul låste, og indtast pinkoden for forældrelås for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere om forældrelås på side ). my tn demand teletext Låste optagelser er markeret med en hængelås. my tn demand teletext Optagelse

32 Information om optagelser Marker en optagelse, og tryk på oplysninger om optagelsen. [gul] Mere for at få flere Du kan blandt andet læse om programmet, vælge afspilningsposition og slette optagelsen. my tn demand teletext Optagelse

33 Programmering af optagelser via My. Tryk på [my tv] eller Menu, og vælg My. my tn demand teletext. Tryk på [grøn] Manuel optagelse.. Vælg kanal med højre/venstre navigationspil.. Vælg dato på samme måde.. Indtast start- og stoptidspunkt for optagelsen. cifre i t-format. my tn demand teletext. Vælg den ønskede optagelsesfrekvens: En gang: En enkelt optagelse. Ugentligt: En gang pr. uge. Mandag-Fredag: Hver dag, mandag til fredag. Dagligt: Hver dag, mandag til søndag.. Vælg forældrelås: Fra eller Til. (Alle optagelser, som foretages fra låste kanaler, bliver automatisk låst).. Bekræft tidsplanen ved at vælge Programmér optagelse, og tryk på. Sletning af en programmeret optagelse. Tryk på [my tv] eller Menu, og vælg My. my tn demand teletext. Gå til Timer ved at trykke på højre navigationspil.. Marker den linje, som skal slettes, og tryk på den knap.. Vælg Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. [røde] Du kan ikke ændre en planlagt optagelse. Du skal slette optagelsen og programmere den på ny. my tn demand teletext Programmering af optagelser via My

34 Timer Adgang til timerlisten Tryk på [my tv]-tasten. Tryk på højre navigationspil for at my tn demand teletext skifte fra Optagelser til Timer. Vælg en planlagt optagelse ved hjælp af navigationspilene. Hvis listen er flere sider lang, skifter du side med /. Optagelser er markeret med for enkeltoptagelse, for episodeoptagelse og for serieopoptagelse. Harddiskkapacitet Bjælken for harddiskkapacitet skifter farve, alt efter hvor meget ledig plads der er tilbage på disken. Grøn = Over % ledig kapacitet. Gul = - % ledig kapacitet. Rød = Under % ledig kapacitet. Sletning af en planlagt optagelse Markér den optagelse, du vil slette, og tryk på Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. [rød] Slet. Vælg my tn demand teletext my tn demand teletext Timer my tn demand teletext

35 Komplet optageliste Programmer, som er låst, skjules i standardlisten. Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser, Msom E N U er låst enkeltvis. Information om optagelser Marker en optagelse, og tryk på [gul] Mere for at få flere oplysninger om optagelsen. Her kan du låse en planlagt optagelse eller låse den op. Tryk på [blå] Vis alle/skjul låste, og indtast pin-koden for forældrekontrol for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere om forældrelås på side ). Låste optagelser er markeret med en hængelås. my tn demand teletext my tn demand teletext Timer

36 Direkte/tidsforskudt visning Modtageren gemmer automatisk de foregående minutter på den kanal, du ser (de sidste til minutter, afhængigt af signaltype se side ). Med denne glidende optagelsesfunktion kan du M EM NEU N U lave en pause i programmet eller spole tilbage, hvis du ønsker at se dele af programmet én gang til. e e m m u u l l o o v v e e m m u u l l o o v v Tryk på [rev], [ff] og [play] for at navigere i sendingen. Et M EM NEU N U tidslinjebanner viser tidsforsinkelsen i forhold til direkte visning. Banneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan aktiveres ved at trykke på [rev], [ff] eller [play]. Pause my tvmy on demand on demandteletext teletext tv my tn demand teletext my tvmy tn demand on demandteletext teletext my tn demand teletext Programmet kan sættes på pause ved at trykke på [play]. Du vil kunne se, at tidsforsinkelsen øges i forhold til direkte visning. Tilbagespoling Spol tilbage i programmet med [rev]-tasten. my tn demand teletext Hastigheden for tilbagespolingen øges, hvis du trykker gentagne gange på [rev]-tasten. my tn demand teletext stået på den aktuelle kanal (siden du skiftede kanal sidst), og my tn demand teletext maks. - minutter. (Se side ). Bemærk! Du kan kun spole tilbage i det tidsrum, modtageren har Spol fremad Du kan spole hurtigt fremad med [ff]-tasten. Du vil se, at forsinkelsen reduceres. Øg hastigheden ved at trykke gentagne gange på [ff]-tasten. Hvis du fortsætter med at spole fremad, vil du til sidst komme frem til direkte visning af programmet. Du my tn demand teletext kan ikke spole længere frem end til direkte visning. my tn demand teletext Play (afspilning) Du kan vælge afspilning i forsinket tilstand ved at trykke på [play]-tasten. Stop Når du vil gå tilbage til direkte visning, skal du trykke på my tn demand teletext [stop]-tasten. Direkte/tidsforskudt visning my tn demand teletext

37 Direkte optagelse Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke på [rec]. Der optages automatisk, så længe programmet varer. Ved at trykke på my tn demand teletext optagelsestid med minutters interval (maks. timer). my tn demand teletext Efter optagelsesstart kan du skifte kanal uden at påvirke optagelsen. [rec]-tasten gentagne gange kan du vælge Når du vil standse optagelsen, skal du trykke på [stop]. Bekræft valget med Ja. Optagelse i tidsforskudt visning Du kan også foretage optagelser i tidsforskudt visning. Spol tilbage med [rev] til det ønskede startpunkt for optagelsen, og tryk på [rec]. Der er nu automatisk optaget fra startpunktet på optagelsen frem my tn demand teletext my tn demand teletext til direkte visning. Når du vil standse optagelsen, skal du trykke på my tn demand teletext [stop]. my tn demand teletext Direkte optagelse

38 Programmering af optagelser via Guide (Elektronisk programguide EPG) Gå til Guide (kapitel på side ), hvis du vil have mere fyldest- gørende oplysninger om Guiden og EPG. Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En opdateret programguide er imidlertid betinget af at tvselskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de programmer, der kommer. Tryk på my tn demand teletext Naviger til det program, du vil optage, og tryk på programmerede optagelse markeres nu med. [] for at gå til den elektroniske programguide. [rec]. Den my tn demand teletext Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under «Optageindstillinger» på side ). Annullér en optagelse ved at markere den og trykke på Annullér optagelse. [rec] my tn demand teletext Serieoptagelse Optag flere M E N U episoder i en serie med to tastetryk. Tip: I optagelsesfeltet vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Tryk på [rec] én gang for at optage en enkelt episode. Tryk på c c h h a a n n n n e e l l [rec] én gang til for at optage flere episoder. my tn demand teletext Optagelsesfeltet (som normalt viser «Enkel optagelse») my tn demand teletext viser «Enkel optagelse» for optagelse af episoder og «Serieoptagelse» for optagelse af serier. Tryk på [rec] for at annullere optagelsen. my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide (Elektronisk programguide EPG)

39 Guide Den elektroniske programguide viser programoplysninger for alle kanalerne. Denne tjeneste afhænger af de oplysninger, der sendes af operatøren. Du kan let vælge, hvilke programmer du vil optage, når du programmerer optagelserne via Guide.

40 Guide Matrisevisning Tryk på [] for at få adgang til den elektroniske programguide. Den elektroniske programguide viser flere kanaler samtidig i et tidslinjeformat (Matrisevisning). Tryk på den højre navigationspil for at gennemse programmerne på den valgte kanal. Gennemse kanalerne med pil op og pil ned. Gennemse en hel kanalside med Tryk på [gul], hvis du vil læse mere om det valgte program. Skift dag med knapperne [rev] og [ff]. e e m m u u l l o o v v M EM NE UN U og. c c h c h a h a n a n n n n e n e e l l l Listevisning Skift visningsformat til Listevisning ved at trykke på Tryk på den højre navigationspil for at gennemse dagens programmer på den valgte kanal. Gennemse programmerne my tn demand teletext [blå]. Vælg en kanal på listen for at få oplysninger om de aktuelle og kommende programmer på den pågældende kanal. med pil op og pil ned. Gå tilbage til kanallisten med den venstre navigationspil. Guide my tn demand teletext M E N U my tv my tn demand on demand teletext teletext my tn demand teletext

41 Programmering af optagelser via Guide Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En opdateret programguide er imidlertid betinget af at tvselskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de programmer, der kommer. Tryk på my tn demand teletext Naviger til det program, du vil optage, og tryk på programmerede optagelse markeres nu med. [] for at gå til den elektroniske programguide. my tn demand teletext [rec]. Den Tip: I optagelsesfeltet vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Se næste side, hvis du vil se, hvordan du optager en serie. Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under «Optageindstillinger» på side. Annullér en optagelse ved at markere den og trykke på Annullér optagelse. [rec] my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide

42 Serieoptagelse c c h h a a n n n n e e l l Optag flere episoder i en serie med to tastetryk. Tip: I optagelsesfeltet M E N U vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Marker det program, du vil optage. Tryk på [rec] én gang for at optage en enkelt episode. Tryk på [rec] én gang til for at optage flere episoder. my tn demand teletext Optagelsesfeltet (som normalt viser «Enkel optagelse») my tn demand teletext viser «Enkel optagelse» for optagelse af episoder og «Serieoptagelse» for optagelse af serier. Optagekonflikt Hvis du programmerer for mange optagelser, som overlapper hinanden, vises der en meddelelse om dette. Du skal så slette et eller flere programmer, som er i konflikt. Vælg en optagelse, du vil slette, og tryk på. Tryk på en gang til på det valgte program, hvis du fortryder sletningen. Vælg Annuller markerede programmer, og tryk på, eller vælg Automatisk annullering, hvis du vil have, at modtageren skal vælge for dig. Tryk på [rec] Annullér optagelse for at annullere optagelsen. my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide

43 Video On Demand Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal Digital GO fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement. Du kan finde vores filmleverandører på listen over videobutikker.

44 Sådan kommer du i gang Tilslutning til VOD-tjenesten GO Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet. Hvis du har brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du købe dette hos din tv-/computerforhandler. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement med en downloadhastighed på minimum Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten, hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig med VOD. På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du har i øjeblikket, og læse mere om VOD. Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte din internetudbyder. Start af VOD. Tryk på [on demand]. my tn demand teletext Eller tryk på Menu. Vælg VOD, og tryk på.. Åbningsskærmbilledet vises.. Tryk på. Herefter vises listen over tilgængelige videobutikker*.. Vælg en videobutik, f.eks. SF anytime, og tryk på. * Vores filmleverandører. Video On Demand

45 VOD-menuen Du kan få adgang til menulinjen ved at trykke på den [blå] knap. MVælg E N U derefter det ønskede menupunkt, og tryk på. Tryk på den [blå] knap for at lukke menulinjen igen uden at foretage et valg. VOD indeholder følgende menupunkter: my tn demand teletext my tn demand teletext VOD-katalog Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang til. Mine videoer Her får du en oversigt over titler, du har købt adgang til, og hvor længe adgangen varer ( timer fra købstidspunktet). Bogmærker Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som interessante og gerne vil huske. Hjælp Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige menupunkter og de knapper, der bruges i VOD. Video On Demand

46 VOD-katalog Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang til. Sådan finder du en film Gennemse filmlisten Gennemse listen med filmene ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Gå fra side til side i listen med og. Søgning Søg genre Søg efter en filmgenre med rullemenuen Søg genre. Gennemse listen ved hjælp af piletasterne, og tryk på ved den ønskede genre. Søgevindue Når du vil søge efter en titel på en bestemt film, en skuespiller e.l., skal du bruge funktionen Søg. Vælg Søg, og tryk på for at åbne søgevinduet. Gå fra felt til felt ved hjælp af navigationspilene. my tn demand Video On Demand teletext

47 . Genre: Du kan begrænse søgningen og kun søge efter genrer. Slet det foregående bogstav med tasten [rev]. Bemærk! Hvis du allerede har valgt en genre med funktionen Søg genre, vil den automatisk blive indsat i søgevinduet. Vælg genre Ingen for at søge i alle filmene.. Sorter efter: Ingen, Titel eller tilgængelig fra/indtil Startdato/ Slutdato.. Søgeord: Indtast et søgeord. Det kan være en del af en filmtitel, en skuespiller e.l. Brug tasterne. Bogstavreferencer står under tasterne. Tryk flere gange på et tal for at skifte mellem tallets forskellige bogstaver. Tryk på for mellemrum. Indsæt et bogstav mellem to andre ved at flytte markøren mellem bogstaverne med navigationspilene. my tn demand teletext. Vælg og tryk på for at udføre søgningen, eller vælg Luk for at afbryde. Slet søgning Nulstil alle søgninger ved at vælge Slet søgning og trykke på. Video On Demand

48 Sådan husker du en film Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt videre i kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på Tilføj bogmærke [rød]. Filmen bliver nu markeret med og lægges ind under Bogmærker. Du kan få adgang til Bogmærker via VOD-menuen. Tryk på [blå] knap. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på. my tn demand teletext den Skift videobutik Du kan skifte videobutik,* når du har åbnet VOD-kataloget.. Naviger til rullemenuen for videobutikker,* og tryk på.. Vælg en videobutik*, og tryk på. Læs mere om en film Markér den ønskede titel, og tryk på. RED INFO my tn demand teletext * Filmleverandør. BACK Video On Demand P P+

49 Beskrivelse Du kan læse mere om filmen i beskrivelsen. Her kan du også finde oplysninger om:. Pris. Aldersbegrænse. Bogmærker M EM NE UN U. Købsknappen er markeret. Tryk for at købe filmen. (Læs mere om Køb på næste side.) Gennemse beskrivelserne (film for film) med [rev] og [ff]. e e m m u u l l o o v v c c h h a a n n n n e e l l Aldersgrænser Filmene følger aldersgrænserne fra Medierådet for Børn og Unge og er de samme, som man har for dvd er. De aldersbegrænsninger, du har valgt for tv-programmerne, gælder også for VOD. Det betyder, at hvis du ønsker at se en film, hvor aldersgrænsen er år, og aldersgrænsen er indstillet til år, så skal du indtaste pin-koden for at kunne se filmen. Pin-koden er den samme for tv-box (tv-boxlås og tv-kanal lås), aldersgrænse og bekræftelse af køb. Vi anbefaler derfor, at voksne, der har ansvaret for børn, ikke udleverer pin-koden til børnene, men køber adgang til film for dem. Se side, hvis du vil ændre en aldersgrænse eller pin-kode. my tv my tn demand on demand teletext teletext Video On Demand

50 Køb I vinduet Beskrivelse kan du købe adgang til film.. Markér den titel, du vil købe, og tryk på for at se beskrivelsen af filmen.. Købsknappen er markeret. Tryk på.. Bekræft købet. Vælg Ja, og tryk på.. Indtast pin-kode [standardkode ], og tryk på.. Filmen begynder. I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel. Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på RED INFO Mbit for at kunne vise film. Går det langsomt, selm hastigheden BACK er tilstrækkeligt høj? Kontrollér, at ikke flere pc'er har internetforbindelse/overfører fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden. P P+ Video On Demand

51 Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk. Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange gange du vil i løbet af disse timer. Tryk på. [stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på Se filmen senere Når du har købt adgang til en film, kan du finde den igen i Mine videoer. Du kan se følgende oplysninger i filmbeskrivelsen:. Tilgængelig indtil: dato (dd-mm-yyyy) og klokkeslæt.. Se video Se filmen fra begyndelsen.. Fortsæt visning Fortsæt filmen der, hvor den stoppede. my tn demand teletext Tryk på for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen er, til højre på tidslinjen. Video On Demand

52 Mine videoer Her får du en oversigt over film, som du har købt adgang til de sidste timer, og som du fortsat kan se. Hvis listen er lang, kan du gennemse den ved hjælp af tasterne og. Du kan også begrænse listen ved at søge på genre.. Markér en titel. Du kan se, hvor længe adgangen varer, under billedet af coveret til højre.. Markér den film, du vil se, og tryk på [play]. Vælg, om filmen skal vises fra begyndelsen [Se video] eller my tv derfra, on demand teletexthvor den stoppede sidst [Fortsæt visning]. Tryk på. my tn demand teletext. Filmen begynder. I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel. Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på RED INFO Mbit for at kunne vise film. Går det langsomt, selm hastigheden BACK er tilstrækkeligt høj? Kontrollér, at ikke flere pc er har internetforbindelse/overfører fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden. P P+ guide ttings my tn demand teletext Video On Demand

53 Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk. Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange gange du vil i løbet af disse timer. Tryk på. [stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på my tn demand teletext Tryk på for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen er, til højre på tidslinjen. Video On Demand

54 Bogmærker Du kan få adgang til Bogmærker ved at trykke på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på. Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt videre i VOD-kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på Tilføj bogmærke [rød]. Filmen bliver nu markeret med Bogmærker. my tn demand teletext og lægges ind under Hvis du vil fjerne en film fra listen, skal du markere den og trykke på Fjern bogmærke [rød]. Dette virker både i VOD-kataloget og i Bogmærker. Filmen, du har markeret, vises på listen, indtil du afslutter den. my tn demand teletext my tn demand teletext Video On Demand RED INFO

55 Hjælp,,.. Tryk på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Hjælp, og tryk på. Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige menupunkter og de knapper, der bruges i VOD. VOD-menuen består af: VOD-katalog Her får du en oversigt over de titler, du kan købe adgang til. my tn demand teletext Mine videoer Her får du en oversigt over de titler, du har købt adgang til, og hvor længe adgangen varer ( timer fra købstidspunktet). Bogmærker Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som interessante og gerne vil huske. my tn demand teletext e e m m u u l l,. Knapper [blå] viser menuen. Du åbner og lukker menuen ved at trykke på den [blå] knap. Hvis du vil gå til et andet menupunkt, skal du markere dette punkt og trykke på. [rød] bruges til at Tilføje bogmærke i en titel eller Fjerne bogmærke fra en titel. Titler, du tilføjer bogmærker i, placeres i M EEN U Bogmærker. Med / kan du gennemse VOD-listerne side for side. Med [rev] / [ff] kan du gennemse beskrivelserne film for film. Med my tv [] on demand kan teletext du gå tilbage til det forrige skærmbillede. MBruges E N U tv til my my tv tvat on on demand navigere teletext tilbage i VOD. [tv] afslutter VOD og går tilbage til almindelig tv-tilstand. e m u l l o v my tn demand teletext my tn demand teletext c c h h a a n n n n e e l l c h a n n e l l Video On Demand

56 Funktioner under visning af film Info Hvis du trykker på []-knappen, mens du ser en film, åbnes et vindue med en kortfattet beskrivelse af filmen. Under Indstillinger kan du ændre sprog for lyd og undertekster. Dette forudsætter, at filmen har flere sprogvalg. Vælg Luk, og tryk på for at lukke vinduet. Valg af sprog og undertekster Du vælger standardsprog og undertekster ved hjælp af tv-boxens sprogindstillinger. Du kan også ændre sprog for lyd og my tvundertekster on demand teletext direkte, mens du ser en film, ved at trykke på []. Dette forudsætter, at filmen har flere sprogvalg. my tn demand teletext Video On Demand

57 Indstillinger

58 INDSTILLINGER Sprogindstillinger Optageindstillinger -signal og kanalsøgning Brugerindstillinger Favoritkanaler Forældrelås og PIN-kode Billedindstillinger Systemoplysninger Lydindstillinger Om Conax Internetindstillinger Tilbage Fabriksindstillinger Søg efter softwareopdateringer Indstillinger

59 Sprogindstillinger. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg Sprogindstillinger, og tryk på.. Vælg sprog for menu, lyd og tekst med navigationspilene. Dine sprogindstillinger for lyd og tekst, bliver brugt på alle kanaler, som har denne indstilling. Tip: Du kan også ændre sprog for lyd og undertekst my tn direkte, demand teletext mens du ser et program, ved at trykke på []. Dette forudsætter, at kanalen har flere sprogvalg. [grønne] knap, hvis du vil gå tilbage til standard- Tryk på den værdierne.. Vælg Gem indstillinger, og tryk på for at bekræfte de nye indstillinger, eller vælg Annullér for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. Tryk på for at gå tilbage til tv-billedet. my tn demand teletext Sprogindstillinger

60 -signal og kanalsøgning Satellitindstillinger og kanalsøgning Opdatér listen over tilgængelige kanaler.. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg -signal og kanalsøgning, og tryk på.. Vælg Satellit, og tryk på.. Kontroller, at signalet, som modtages fra satellitten, er godt. Hvis ikke, skal du justere antennen, indtil signalbjælken bliver grøn. Hvis du vil ændre indstillingene for din installation, skal du vælge Avanceret kanalsøgning og trykke på.. Angiv parametrene for installationstransponderen på Thor. Standardværdierne anbefales. (Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne).. Vælg Avancerede LNB-indstillinger, og tryk på, hvis du vil ændre disse indstillinger.. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på. my tn demand teletext Bemærk! Modtageren finder automatisk nye kanaler ved opstart, så kanalsøgning skulle ikke være nødvendig. -signal og kanalsøgning

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4

Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Brugervejledning Digital HDPVR-box MPEG2/MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen. Æsken skal indeholde: 1 tv-box 1 fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7210/7310 PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Canal Digital Danmark A/S

Canal Digital Danmark A/S Canal Digital er 100 % ejet af Telenor og er Nordens største distributør af tv-kanaler via parabol- og kabel-tv. Canal Digital leverer i dag tv- signaler til mere end tre millioner husstande. Vi har aftaler

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE til Waoo TV-portal FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan betjener du TV-portalen...4 Sådan betjener du Netflix...5 Opstartsguide...6 Se TV...8 Waoo TV-portal...10 TV-funktioner...12

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA 48 TIMERS ARKIV TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX CLOUD RECORD FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

ITSD81-250 HD_DA.book Page 1 Thursday, October 11, 2007 2:27 PM. TV-box

ITSD81-250 HD_DA.book Page 1 Thursday, October 11, 2007 2:27 PM. TV-box ITSD81-250 HD_DA.book Page 1 Thursday, October 11, 2007 2:27 PM TV-box 2 ITSD81-250 HD_DA.book Page 3 Thursday, October 11, 2007 2:27 PM ITSD81-250 HD_DA.book Page 4 Thursday, October 11, 2007 2:27 PM

Læs mere

LU 253148458A DTR94000TA_Version danoise.book Page 1 Mercredi, 17. septembre 2008 11:14 11

LU 253148458A DTR94000TA_Version danoise.book Page 1 Mercredi, 17. septembre 2008 11:14 11 LU 253148458A DTR94000TA_Version danoise.book Page 1 Mercredi, 17. septembre 2008 11:14 11 JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER DTR 94000TA HD Softwareversion 0.2.0

Læs mere

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963

Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Brugermanual til installation af tv-boks med harddiskoptager Motorola VIP1960 og VIP1963 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugerguide. til Waoo! TV-portal. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugerguide. til Waoo! TV-portal. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugerguide til Waoo! TV-portal Fiberbredbånd TV Telefoni Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4 Se TV... 6 Waoo! TV-portal... 8 TV-funktioner...10

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks få alle

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual til tv-portal

Brugermanual til tv-portal Brugermanual til tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 5 Fjernbetjening side 6 Hovedmenu side 8 Menuen tv side 9 Lige nu side 9 Programguide side 10 Tekst-tv side 11 Menuen indstillinger

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual SAGEM DTR 94160TA HD http://da.yourpdfguides.com/dref/1202713

Din brugermanual SAGEM DTR 94160TA HD http://da.yourpdfguides.com/dref/1202713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere