Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital HD PVR-modtager til satellit-tv"

Transkript

1 Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG

2 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde: modtager fjernbetjening med batterier (runde V litiumbatterier) HDMI-kabel strømforsyning med elledning Denne brugervejledning programkort (ligger sammen med velkomstbrevet) ethernet-kabel Bemærk! Indholdet ligger mellem paplagene i æsken. Tag pappet ud for at få adgang til delene. Nyttige oplysninger Sagem HD PVR -ST-modtageren er udstyret med tre tunere to satellittunere og én DTT-tuner, og den leveres med en integreret harddisk på GB. Kapaciteten på modtagerens harddisk er Ca. timers optagelse af High Definitionprogrammer. Ca. timers optagelse af Standard Definitionprogrammer. Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilnings-muligheder. (Se side.) Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet: Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje program, som du allerede har optaget på harddisken. Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog tidsforskydningsfunktionerne. Hvis du skal slutte tv boxen til et SD tv, skal du desuden bruge et scartkabel. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Kom hurtigt i gang

3 Kontroller, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne. Tilslutninger Tilslut det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN (stik nr. to fra venstre). Tilslut det andet satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN. * Hvis du har en HD-ready fladskærm, skal du tilslutte HDMIkablet mellem modtageren og dit tv. [a] Hvis du ikke har en HD-ready fladskærm, skal du i stedet tilslutte et Scartkabel* mellem modtageren og dit tv. [b] Derefter tilslutter du strømforsyningen fra V-stikket på modtageren til en stikkontakt. a b *Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Kom hurtigt i gang

4 Installation Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigations-pilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg Start kanalsøgning, og bekræft valget med. Gem kanalsøgningen ved at bekræfte med -tasten. Tryk på for at afslutte. Sæt programkortet (med den gyldne chip opad) ind i kortlæseren. Tænd for tv'et. (Husk at sætte stikket i stikkontakten). Herefter skal du vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i bruger-vejledningen til tv-apparatet. Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI») skal stemme overens med den valgte signalindgang. Du kan finde flere oplysninger om tilslutninger i kap. side. Brug Skift af kanal Brug fjernbetjeningen direkte, eller tryk på for at få vist kanallisten. Vælg derefter en kanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på for at bekræfte valget. Tryk på [] for at my tn demand teletext få adgang til den elektroniske programguide. Optagelse Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke på. Du kan finde oplysninger om andre optagelsesmåder på side. my tn demand teletext

5 Indhold Kom hurtigt i gang Tilslutninger Installation Brug Produktbeskrivelse Nyttige oplysninger Sikkerhedsanbefalinger Oversigt. Tilslutninger Tilslutning til et tv Tilslut en parabol Tilslutning til VOD Tilslutning til en Hi-Fi-enhed og hjemmebiografforstærker. Første installation. Almindelig brug. My og optagelsesmuligheder Optagelse Programmering af optagelser via My Timer Direkte/tidsforskudt visning Direkte optagelse Programmering af optagelser via Guide (EPG). Guide Programmering af optagelser via Guide. Video On Demand Køb. Indstillinger Sprogindstillinger -signal og kanalsøgning Favoritkanaler Billedindstillinger Lydindstillinger Optageindstillinger Brugerindstillinger Forældrelås og PIN-kode Indstil aldersgrænse Skift PIN-kode Systemoplysninger Abonnementstatus Internetindstillinger Fabriksindstillinger Søg efter softwareopdateringer. DTT digital jordbaseret tv. Tekniske oplysninger Tekniske data Fejlfinding. Reference Miljømæssige anbefalinger Ansvarsfraskrivelse Ordliste Indhold

6 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse

7 Frontpanel. Digitalt display Viser tiden, når modtageren er slukket Viser kanalnummer eller status, når modtageren er tændt. Statusindikator. USB-port (deaktiveret). +/- knapper Skifter kanal. Tænd/sluk-knap Tænd for modtageren (tryk og giv slip) Start modtageren på ny (tryk og hold nede i sek.). Programkortlæser Bagpanel. Indgang til satellitantenne. Indgang til satellitantenne. Indgang til DTT-antenne. Udgang til DTT-antenne (gennemløb). Ethernet-port. Stik til HDMI digital lyd/video. Stik til analog lyd (til Hi-Fi-enhed). Analog komponentvideo (YPbPr). Stik til digital lyd (S/PDIF). Scartstik (til VIDEO eller DVD). Scartstik (til ). Stik til strømforsyning Fjernbetjening. - Til kanalvalg og indstillinger. Tilbage/ Gå tilbage til den forrige skærm eller tilstand. Navigationspile navigerer mellem skærmbillederne i menuen navigerer i oplysninger om programmer i banneret og den elektroniske programguide. V+/V- Øger eller mindsker lydstyrken. Menu Giver adgang til menuerne. Funktionsknapper. Knapper for tidsforskudt afspilning og optagelse Spoler tilbage, afspiller/pause, spoler frem. /Exit Afslutter den aktive menu eller tilstand. Billedskalering.. -guide Elektronisk programguide. Indstillinger/Settings Sprogvalg. My tv Optageliste. Tænd/sluk Aktiverer/sætter modtageren på Standby. Info Viser programoplysninger. Ch +/Ch - Skifter kanal. Viser kanalliste eller bekræfter et valg. Record Starter optagelse. Stop Stopper optagelse eller afspilning. Teletekst Går til tekst-tv. Mute Slår lyden fra/til. On demand Video On Demand Isætning af batterier Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to runde V litiumbatterier. Sørg for, at +-tegnet vender opad. (Se også «Batterier» på side, hvor du kan læse om sikkerheden ved brug af batterier). Produktbeskrivelse

8 Nyttige oplysninger Med Sagem HD PVR -ST-modtageren kan du modtage og optage High Definition- og Standard Definition-programmer, som sendes af Canal Digital. Modtageren er udstyret med tre tunere to satellittunere og én DTT-tuner (Digital Terrestrial Television digital jordbaseret tv), og den leveres med en integreret harddisk på GB. Kapaciteten* på HD PVR -ST-modtagerens harddisk er timers optagelse af High Definition-programmer. timers optagelse af Standard Definition-programmer. Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilningsmuligheder. Med Canal Digital HD PVR kan du blandt andet: Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje program, som du allerede har optaget på harddisken. Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang til pauseog tidsforskydningsfunktionerne. Automatisk opdatering af software HD PVR -ST har en automatisk funktion til opdatering af modtagerens software. Opdateringen hentes ned direkte via satellitsignalet, når modtageren tændes, og du vil blive spurgt, om du vil installere opdateringen. Du kan vælge, om du vil installere den med det samme eller vente med installationen. Vi anbefaler, at du vælger at installere opdateringen. Håndtering af modtager For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din modtager anbefales det, at du sætter modtageren i standbytilstand, når den ikke er i brug. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge modtageren i en længere periode. Støj Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men dette er helt normalt. Støjen ophører, når modtageren sættes i standbytilstand. Du bør derfor gøre det til en vane at sætte den i standbytilstand, når den ikke er i brug. Lydniveauet afhænger også af, hvilket underlag boksen står på samt af, hvad der evt. står oven på modtageren. *Gennemsnitlige værdier til oplysning. Disse værdier kan variere, afhængigt af signalets fysiske egenskaber. Nyttige oplysninger

9 Tilslutninger For at få det fulde udbytte af funktionerne på HD PVR -STmodtageren skal du tilslutte begge SAT-tunerne.* Anbefales Du kan finde oplysninger om dette i kapitel, Tilslutninger (side ). Du skal også sørge for: at de to satellitsignalindgange er fuldstændigt uafhængige. Dette betyder, at du skal bruge et LNB-hoved med flere udgange (for eksempel LNB med fire udgange, så du har mulighed for at tilslutte flere modtagere senere). ikke at bruge en splitter (fordeler). Tilslut begge SAT-tunerne Digital modtager at LNB-hovedet er rettet mod Canal Digital-satellitten (Thor). Vigtige symboler Anbefales IKKE Gode råd og tip. Ting, du skal huske på. Digital modtager Vigtigt at lægge mærke til. * Begge SAT-tunere er nødvendige, blandt andet for at gøre det muligt at optage ét program, mens du ser på et andet, og for at programguiden kan fungere. Tilslut en SAT-tuner Nyttige oplysninger

10 Sikkerhedsanbefalinger Modtagerens placering Modtageren giver den bedste ydelse, hvis den: Placeres indendørs, hvor den er beskyttet mod lyn, regn og direkte sollys. Ikke udsættes for meget kraftig belysning (sol, projektørlys osv.). Ikke placeres nær radiatorer eller andre varmekilder. Placeres på et tørt og godt udluftet sted med plads omkring modtageren til ventilation. Det bør sikres, at gardiner, andre apparater eller skabe ikke forhindrer luftcirkulation omkring ventilationsåbningerne. Læg ikke noget oven på modtageren, da dette vil begrænse ventilationen. Beskyttes mod fugtighed. Placeres et sikkert sted, hvor den ikke kan falde ned. Placeres uden for børns og dyrs rækkevidde. Tilsluttes en stikkontakt direkte med de ledninger, der følger med modtageren. Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning. Slut modtageren til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig. Advarsler og sikkerhedsforskrifter Åbn ikke modtageren! Der er farlig spænding inden i den Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med modtageren, til at slutte den til en stikkontakt. Anden praksis kan være farlig. Som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af fare fungerer strømforsyningsenheden som en frakoblingsmekanisme for strømforsyningen på V. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at du slutter modtageren til en stikkontakt i nærheden, som er let tilgængelig. Du må ikke udsætte modtageren for fugtighed. Dette kan føre til kortslutninger (brand eller elektrisk stød). Stil ikke genstande, der indeholder vand (f.eks. vaser eller potteplanter), på apparatet. Der må ikke stænkes væske på modtageren. Hvis der kommer væske på modtageren, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten og kontakte din leverandør. Sørg for, at der ikke kommer væske eller metalgenstande ind i modtageren gennem ventilationsåbningerne. Undgå at tilslutte modtageren med det samme, hvis den har været udsat for store temperaturændringer. Lad den først stå i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver akklimatiseret. Sikkerhedsanbefalinger

11 Modtageren skal være frakoblet strømforsyningen (fra stikkontakten eller bagpanelet), før tilslutningen mellem fjernsyn, video eller antenne ændres. Det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet i tordenvejr. Selvom modtageren og fjernsynet er frakoblet, kan de stadig blive beskadiget af lyn. Forsøg på at åbne modtageren kan gøre dig ansvarlig i forbindelse med en retssag. Hvis du ikke overholder de sikkerhedsforanstaltninger og -anbefalinger, der er beskrevet heri, kan du være erstatningsansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning. Modtagertilslutningernes spændingsniveau (Se side i denne brugervejledning) Stik med kode nr. Farlig spænding. Stik med kode nr.,,,,,,,,, og Meget lav sikkerhedsspænding. Batterier Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med fjernbetjeningen. Du må ikke brænde eller genoplade batterierne, sætte dem omvendt i (+-tegnet skal vende opad), blande dem med brugte eller andre typer batterier. Dette kan føre til, at de kan eksplodere eller lække og medføre personskade. Interferens Placer ikke modtageren i nærheden af apparater, der kan medføre elektromagnetisk interferens (f.eks. højttalere). Dette kan påvirke modtagerens funktion og forvrænge billedet eller lyden. Harddiskdrev Modtageren indeholder en harddisk. Vent, til modtageren går i standbytilstand, før du frakobler og flytter den. Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men dette er helt normalt. Rengøring Modtagerens kabinet kan rengøres med en blød, tør klud. Brug ikke nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel såsom alkohol eller terpentin. Det kan skade modtagerens overflade. Når modtageren ikke er i brug Modtageren bør sættes i standbytilstand, når den ikke er i brug. Dette vil spare strøm og give mindre slitage på modtageren. Det anbefales at trække stikket ud af stikkontakten, hvis modtageren ikke skal bruges i en længere periode. Sikkerhedsanbefalinger

12 Oversigt Denne modtager fra Sagem Communications anvendes til satellitog jordbaseret fjernsyn. Modtageren er udstyret med en harddisk, så du kan foretage digitale videooptagelser. Når du har tilsluttet modtageren, vil du kunne bruge alle tjenesterne. Sagem Communication-modtageren er resultatet af en løbende udvikling. Derfor forbeholder vi os retten til at foretage ændringer og forbedringer af det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning, uden forudgående varsel. Dette produkt overholder EMC-direktiv //EEC. Denne HD-modtager overholder minimumskravene til HD. HD-logoet er et varemærke tilhørende EICTA. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. CE-mærkning CE-mærkningen angiver, at produktet overholder de vigtige krav i direktiv //CE fra Europaparlamentet og Europarådet vedrørende radioudstyr og telekommunikationsudstyr, hvad angår sundhed og sikkerhed for brugerne vedrørende magnetisk interferens. Erklæringen om ensartethed kan ses i supportafsnittet på Sagem Communications hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til følgende adresse: Sagem Communications Customer relations department rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe Frankrig Copyright Sagem Communications Alle rettigheder forbeholdes Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som standard er indstillet til. Hvis du har glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte kundeservice for at få nulstillet koden. Oversigt

13 Tilslutninger Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Der skal være følgende indhold: modtager fjernbetjening med batterier (runde V litiumbatterier) HDMI-kabel strømforsyning med elledning programkort Denne brugervejledning ethernet-kabel Sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

14 Tilslutninger Tilslutning til en HD-ready fladskærm Hvis du ønsker at se tv i HD-kvalitet, skal du tilslutte HDMIstikket på din digitale modtager til HDMI-stikket (HDCPbeskyttet) på dit tv. Digital modtager Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutningerne ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet. HDMI-kabel Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «HDMI»), skal stemme overens med den valgte signalindgang. DVI-tilslutning: Hvis der er mulighed for DVI-tilslutning (HDCPbeskyttet) på tv'et, skal du også tilslutte lyd (se side ). HD-ready fladskærm Tilslutninger

15 Tilslutning til et billedrørs-tv Tilslut tv'et til modtageren ved hjælp af scartstikket* (mærket ). Digital modtager Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via modtageren. På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMItilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet. Navnet på indgangen bag på tv'et (f.eks. «scart»), skal stemme overens med den valgte signalindgang. Scartkabel* Billedrørs-tv *Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en tv forhandler. Tilslutninger

16 Tilslut en parabol Indsæt programkortet (med chippen opad) i kortlæseren. Tilslut det første satellitantennekabel i SAT-stikket mærket IN (stik nr. to fra venstre) og det andet satellitantennekabel i SATstikket mærket IN. Derefter skal du tilslutte strømforsyningen mellem V-stikket på modtageren og en stikkontakt. Tilslutninger til DTT (digital jordbaseret tv) Se side. Bemærk! Parabolen fra Canal Digital fungerer kun på Canal Digitals satellitter. Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan fungere. stk. satellitantennekabler Digital modtager Tilslutninger

17 Tilslutning til VOD-tjenesten GO Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal Digital GO fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement med en downloadhastighed på minimum Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten, hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig med VOD. Digital modtager På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du har i øjeblikket, og læse mere om VOD. Ethernet-kabel Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet. Det medfølgende Ethernet-kabel er meter langt. Hvis du har brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du købe dette hos din tv-/computerforhandler. Internetmodem/ netværksadgangspunkt Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte din internetudbyder. Tilslutninger

18 Tilslutning til en Hi-Fi-enhed Du tilslutter modtageren til et Hi-Fi-system med et standardlydkabel. Tilslut den højre (R/Rød) og venstre (L/Hvid) lydudgang på modtageren til AUX-indgangen på Hi-Fi-systemet. (Kabel medfølger ikke). Tip: Med denne tilslutning kan du lytte til radiokanaler med fjernsynet slukket. Tilslutning til en hjemmebiografforstærker For at få mest muligt ud af den lyd i Dolby Digital-kvalitet, der er tilgængelig på nogle kanaler, bør du tilslutte din modtager til din hjemmebiografforstærker, der er udstyret med en koaksial S/PDIF-indgang. Tilslut S/PDIF-udgangen til indgangen på din hjemmebiografforstærker. (Koaksialt kabel medfølger ikke). Bemærk! Du skal også sætte lydindstillingerne på modtageren til Dolby Digital (se side ). Ved sending i Dolby Digital vil du nu kun få lyd via dit hjemmebiografanlæg, og tv'et vil være uden lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital, vil du få lyd fra begge enheder. Tilslutninger

19 Første installation Når du har tilsluttet modtagen korrekt, skal der udføres en førstegangsinstallation. Dette kapitel beskriver, hvordan du gør dette. Tænd modtageren og tv'et. Vælg den rigtige signalindgang på tv'et (f. eks. HDMI ). Se tv'ets brugervejledning, hvis du er i tvivl. Når dette er gjort rigtigt, vises der et velkomstbillede på skærmen.

20 Installation Vælg menusprog. Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Vælg land. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på for at bekræfte valget. Installation

21 Start kanalsøgning. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet rigtigt, før du udfører kanalsøgningen. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på for at bekræfte. Installation af satellitkanaler. Modtageren søger automatisk efter de tilgængelige kanaler. Vælg Gem søgeresultater, og tryk på for at lagre kanalerne. Brug kun Avanceret kanalsøgning, hvis du er erfaren bruger, da dette kan føre til fejlinstallation af udbuddet fra Canal Digital. Installation

22 . Vælg Fuldfør installation, og tryk på for at fuldføre installationen. Vælg kun Installer DTT-kanaler, hvis du har brug for at installere jordbaserede kanaler. Dette er ikke nødvendigt, hvis du har tilsluttet satellit-tv. Hvis du ønsker at installere DTT-kanaler, kan du læse mere om dette på side. Installation

23 Almindelig brug

24 Kanalvalg Kanallisten Aktiver kanallisten ved at trykke på. Vælg en kanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på for at bekræfte valget. Tip: Du kan gennemse kanallisten side for side med højre og venstre navigationspil. Skift til radiokanalerne ved at trykke på Skift til en favoritliste ved at trykke på [grøn]. [blå]. Oplysninger om kanaler Hver gang du skifter kanal, vises et programbanner på skærmen. Banneret viser: Den aktive favoritliste, kanalnummer og kanalnavn. Programnavn og varighed, programtype og oplysninger om programmet. Optagemulighed via Enkel optagelse. Tryk på [rec] for at starte optagelsen af programmet. Hvis programmet sendes i HD eller Dolby Digital, my tn demand fremhæves teletext ikonerne HD og. henholdsvis. Gå tilbage til den forrige kanal ved at trykke på []. Kanalvalg my tn demand teletext my tn demand teletext

25 Udvidede oplysninger Hvis du trykker på []-knappen, vises programbanneret, men med endnu flere muligheder: Brug navigationspilene pil op og pil ned, hvis du vil se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes på andre kanaler. Brug højre navigationspil, hvis du vil læse om det næste program på den valgte kanal. Tryk på for at se den kanal, du læser om, eller fjern oplysningerne ved at trykke på []. Tryk på den [gule] knap, hvis du vil se flere oplysninger om programmet. Hvis den gule knap ikke vises på skærmen, er der ikke flere tilgængelige oplysninger. my tn demand teletext my tn demand teletext Kanalvalg

26 Skift af favoritliste. Tryk Mpå E N U for at aktivere kanallisten.. Tryk på den [blå] knap for at skifte mellem favoritlisterne. Forudsætter, at du har oprettet mindst én favoritliste. Du kan lagre og organisere dine egne favoritlister under indstillinger for Favoritkanaler (se side ). Midlertidigt valg af sprog for lyd og tekst my tn demand teletext Tryk på knappen [] for at se, hvilke sprog der er tilgængelige for lyd og tekstning for den aktuelle kanal. Vælg blandt de tilgængelige sprog for lyd og undertekster ved hjælp af navigationspilene. Tryk på for at bekræfte valget. Alle ændringer udføres straks. Bemærk! Ikke alle kanaler eller programmer har sprogindstillinger. my tn demand teletext Almindelig brug

27 Radio. Tryk på for Mat E N Ufå vist kanallisten. my tn demand teletext. Tryk på den [grønne] knap for at skifte til listen over radiokanaler.. Vælg den ønskede radiokanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på. Eller tryk på / for at skifte kanal og samtidig lytte til kanalerne. For at gå ud af radiofunktion, tryk på. c c h h a a n n n n e e l l Justering af lydstyrke Brug knapperne for lydstyrke + og lydstyrken. Tryk på [] for at slå lyden helt fra. my tn demand teletext my tn demand teletext Tryk på [] igen for at slå lyden til igen. Bemærk! Lyden i VCR-scartstikket og udgangene my tn demand til teletext HI-FI og til at justere digital lyd/s/pdif påvirkes ikke af disse handlinger. Hvis radiokanalerne ikke kommer op, skal du først skifte til en kanalliste, som har radiokanaler. Du skifter liste med den [blå] my tn demand teletext knap. my tn demand teletext my tn demand teletext Almindelig brug

28 Tekst-tv Tekst-tv er kun tilgængeligt, hvis programleverandøren udbyder denne tjeneste. Aktiver tekst-tv ved at trykke på Tryk på my tn demand teletext [teletext]. [teletext] én gang til for at se tekst-tv med my tn demand teletext gennemsigtig baggrund. Gå til den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster, eller tryk på ME N U / for at gennemse en side. Bemærk! Hvis du har tilsluttet tv'et via HDMI og ønsker at bruge tv'ets tekst-tv, skal du også tilslutte et scartkabel*, da HDMI ikke understøtter dette. Tryk på eller my tn demand teletext [teletext] for at afslutte tekst-tv. *Scartkabler kan købes hos en tv forhandler. my tn demand teletext Almindelig brug

29 My og optagelsesmuligheder Der er mulighed for til timers optagelse. (Du kan finde flere oplysninger side ). Bemærk! Det er nødvendigt at tilslutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan fungere. Det er muligt at: se et program og optage et andet program se ét optaget program, mens to andre optages se ét program i tidsforskudt visning, mens et andet program optages Du har følgende optagelsesmuligheder: programmering af optagelser via My ved hjælp af direkte/tidsforskudt visning direkte optagelse programmering af optagelser via programguiden serieoptagelse optag en serie via EPG

30 Adgang til optagelisten Optagelisten finder du ved at trykke på [my tv]-tasten. my tn demand teletext Vælg et program ved hjælp af navigationspilene. Hvis listen er flere sider lang, skifter du side med /. Hvis du optager en serie, vil alle episoder i serien blive samlet i en selvstændig mappe. Optagelse Brug [rev], [ff] og der er optaget. Pause/Stop my tvspoling on demand teletextmed Tryk på for at afspille optagelsen. M EM NEU N U I afspilningstilstand: my tn demand teletext Stop afspilningen, eller gå til optagelisten ved at trykke my tvmy tn demand on demandteletext teletext my tn demand teletext [stop]. Tryk på for at afslutte menuen. Igangværende optagelser er markeret med for enkeltoptagelser og for serieoptagelser. på my tn demand teletext [play] til at spole i det program, [play]. my tn demand teletext Optagelseskapacitet Bjælken for optagelseskapacitet skifter farve, alt efter hvor meget ledig plads der er tilbage på disken. Grøn = Over % ledig kapacitet. Gul = - % ledig kapacitet. Rød = Under % ledig kapacitet. Tip: Under Oplysning om harddisk kan du kontrollere tilbageværende optagelseskapacitet i antal timer (anslået).. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg Systemoplysninger, og tryk på. Oplysningerne [Anslået rest. tid] vises på skærmen. Optagelse

31 Sletning af et program eller en serie Markér det program, du vil slette, og tryk på [rød] Slet. Vælg Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. Hvis du markerer en serie, kan du slette alle optagelserne i serien. Komplet optageliste Programmer, som er låst, skjules i standardlisten. Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser, Msom E N U er låst enkeltvis. Tryk på [blå] Vis alle/skjul låste, og indtast pinkoden for forældrelås for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere om forældrelås på side ). my tn demand teletext Låste optagelser er markeret med en hængelås. my tn demand teletext Optagelse

32 Information om optagelser Marker en optagelse, og tryk på oplysninger om optagelsen. [gul] Mere for at få flere Du kan blandt andet læse om programmet, vælge afspilningsposition og slette optagelsen. my tn demand teletext Optagelse

33 Programmering af optagelser via My. Tryk på [my tv] eller Menu, og vælg My. my tn demand teletext. Tryk på [grøn] Manuel optagelse.. Vælg kanal med højre/venstre navigationspil.. Vælg dato på samme måde.. Indtast start- og stoptidspunkt for optagelsen. cifre i t-format. my tn demand teletext. Vælg den ønskede optagelsesfrekvens: En gang: En enkelt optagelse. Ugentligt: En gang pr. uge. Mandag-Fredag: Hver dag, mandag til fredag. Dagligt: Hver dag, mandag til søndag.. Vælg forældrelås: Fra eller Til. (Alle optagelser, som foretages fra låste kanaler, bliver automatisk låst).. Bekræft tidsplanen ved at vælge Programmér optagelse, og tryk på. Sletning af en programmeret optagelse. Tryk på [my tv] eller Menu, og vælg My. my tn demand teletext. Gå til Timer ved at trykke på højre navigationspil.. Marker den linje, som skal slettes, og tryk på den knap.. Vælg Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. [røde] Du kan ikke ændre en planlagt optagelse. Du skal slette optagelsen og programmere den på ny. my tn demand teletext Programmering af optagelser via My

34 Timer Adgang til timerlisten Tryk på [my tv]-tasten. Tryk på højre navigationspil for at my tn demand teletext skifte fra Optagelser til Timer. Vælg en planlagt optagelse ved hjælp af navigationspilene. Hvis listen er flere sider lang, skifter du side med /. Optagelser er markeret med for enkeltoptagelse, for episodeoptagelse og for serieopoptagelse. Harddiskkapacitet Bjælken for harddiskkapacitet skifter farve, alt efter hvor meget ledig plads der er tilbage på disken. Grøn = Over % ledig kapacitet. Gul = - % ledig kapacitet. Rød = Under % ledig kapacitet. Sletning af en planlagt optagelse Markér den optagelse, du vil slette, og tryk på Ja, og tryk på for at bekræfte sletningen. [rød] Slet. Vælg my tn demand teletext my tn demand teletext Timer my tn demand teletext

35 Komplet optageliste Programmer, som er låst, skjules i standardlisten. Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser, Msom E N U er låst enkeltvis. Information om optagelser Marker en optagelse, og tryk på [gul] Mere for at få flere oplysninger om optagelsen. Her kan du låse en planlagt optagelse eller låse den op. Tryk på [blå] Vis alle/skjul låste, og indtast pin-koden for forældrekontrol for at få adgang til hele listen. (Du kan læse mere om forældrelås på side ). Låste optagelser er markeret med en hængelås. my tn demand teletext my tn demand teletext Timer

36 Direkte/tidsforskudt visning Modtageren gemmer automatisk de foregående minutter på den kanal, du ser (de sidste til minutter, afhængigt af signaltype se side ). Med denne glidende optagelsesfunktion kan du M EM NEU N U lave en pause i programmet eller spole tilbage, hvis du ønsker at se dele af programmet én gang til. e e m m u u l l o o v v e e m m u u l l o o v v Tryk på [rev], [ff] og [play] for at navigere i sendingen. Et M EM NEU N U tidslinjebanner viser tidsforsinkelsen i forhold til direkte visning. Banneret forsvinder efter nogle sekunder, men kan aktiveres ved at trykke på [rev], [ff] eller [play]. Pause my tvmy on demand on demandteletext teletext tv my tn demand teletext my tvmy tn demand on demandteletext teletext my tn demand teletext Programmet kan sættes på pause ved at trykke på [play]. Du vil kunne se, at tidsforsinkelsen øges i forhold til direkte visning. Tilbagespoling Spol tilbage i programmet med [rev]-tasten. my tn demand teletext Hastigheden for tilbagespolingen øges, hvis du trykker gentagne gange på [rev]-tasten. my tn demand teletext stået på den aktuelle kanal (siden du skiftede kanal sidst), og my tn demand teletext maks. - minutter. (Se side ). Bemærk! Du kan kun spole tilbage i det tidsrum, modtageren har Spol fremad Du kan spole hurtigt fremad med [ff]-tasten. Du vil se, at forsinkelsen reduceres. Øg hastigheden ved at trykke gentagne gange på [ff]-tasten. Hvis du fortsætter med at spole fremad, vil du til sidst komme frem til direkte visning af programmet. Du my tn demand teletext kan ikke spole længere frem end til direkte visning. my tn demand teletext Play (afspilning) Du kan vælge afspilning i forsinket tilstand ved at trykke på [play]-tasten. Stop Når du vil gå tilbage til direkte visning, skal du trykke på my tn demand teletext [stop]-tasten. Direkte/tidsforskudt visning my tn demand teletext

37 Direkte optagelse Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke på [rec]. Der optages automatisk, så længe programmet varer. Ved at trykke på my tn demand teletext optagelsestid med minutters interval (maks. timer). my tn demand teletext Efter optagelsesstart kan du skifte kanal uden at påvirke optagelsen. [rec]-tasten gentagne gange kan du vælge Når du vil standse optagelsen, skal du trykke på [stop]. Bekræft valget med Ja. Optagelse i tidsforskudt visning Du kan også foretage optagelser i tidsforskudt visning. Spol tilbage med [rev] til det ønskede startpunkt for optagelsen, og tryk på [rec]. Der er nu automatisk optaget fra startpunktet på optagelsen frem my tn demand teletext my tn demand teletext til direkte visning. Når du vil standse optagelsen, skal du trykke på my tn demand teletext [stop]. my tn demand teletext Direkte optagelse

38 Programmering af optagelser via Guide (Elektronisk programguide EPG) Gå til Guide (kapitel på side ), hvis du vil have mere fyldest- gørende oplysninger om Guiden og EPG. Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En opdateret programguide er imidlertid betinget af at tvselskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de programmer, der kommer. Tryk på my tn demand teletext Naviger til det program, du vil optage, og tryk på programmerede optagelse markeres nu med. [] for at gå til den elektroniske programguide. [rec]. Den my tn demand teletext Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under «Optageindstillinger» på side ). Annullér en optagelse ved at markere den og trykke på Annullér optagelse. [rec] my tn demand teletext Serieoptagelse Optag flere M E N U episoder i en serie med to tastetryk. Tip: I optagelsesfeltet vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Tryk på [rec] én gang for at optage en enkelt episode. Tryk på c c h h a a n n n n e e l l [rec] én gang til for at optage flere episoder. my tn demand teletext Optagelsesfeltet (som normalt viser «Enkel optagelse») my tn demand teletext viser «Enkel optagelse» for optagelse af episoder og «Serieoptagelse» for optagelse af serier. Tryk på [rec] for at annullere optagelsen. my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide (Elektronisk programguide EPG)

39 Guide Den elektroniske programguide viser programoplysninger for alle kanalerne. Denne tjeneste afhænger af de oplysninger, der sendes af operatøren. Du kan let vælge, hvilke programmer du vil optage, når du programmerer optagelserne via Guide.

40 Guide Matrisevisning Tryk på [] for at få adgang til den elektroniske programguide. Den elektroniske programguide viser flere kanaler samtidig i et tidslinjeformat (Matrisevisning). Tryk på den højre navigationspil for at gennemse programmerne på den valgte kanal. Gennemse kanalerne med pil op og pil ned. Gennemse en hel kanalside med Tryk på [gul], hvis du vil læse mere om det valgte program. Skift dag med knapperne [rev] og [ff]. e e m m u u l l o o v v M EM NE UN U og. c c h c h a h a n a n n n n e n e e l l l Listevisning Skift visningsformat til Listevisning ved at trykke på Tryk på den højre navigationspil for at gennemse dagens programmer på den valgte kanal. Gennemse programmerne my tn demand teletext [blå]. Vælg en kanal på listen for at få oplysninger om de aktuelle og kommende programmer på den pågældende kanal. med pil op og pil ned. Gå tilbage til kanallisten med den venstre navigationspil. Guide my tn demand teletext M E N U my tv my tn demand on demand teletext teletext my tn demand teletext

41 Programmering af optagelser via Guide Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l. En opdateret programguide er imidlertid betinget af at tvselskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de programmer, der kommer. Tryk på my tn demand teletext Naviger til det program, du vil optage, og tryk på programmerede optagelse markeres nu med. [] for at gå til den elektroniske programguide. my tn demand teletext [rec]. Den Tip: I optagelsesfeltet vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Se næste side, hvis du vil se, hvordan du optager en serie. Man kan lægge nogle minutter til både før og efter optagelserne med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det anbefales at indstille dette, således at du er sikker på at få hele optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold til de annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under «Optageindstillinger» på side. Annullér en optagelse ved at markere den og trykke på Annullér optagelse. [rec] my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide

42 Serieoptagelse c c h h a a n n n n e e l l Optag flere episoder i en serie med to tastetryk. Tip: I optagelsesfeltet M E N U vises, hvis programmet er enkeltstående, og hvis det er en serie. Marker det program, du vil optage. Tryk på [rec] én gang for at optage en enkelt episode. Tryk på [rec] én gang til for at optage flere episoder. my tn demand teletext Optagelsesfeltet (som normalt viser «Enkel optagelse») my tn demand teletext viser «Enkel optagelse» for optagelse af episoder og «Serieoptagelse» for optagelse af serier. Optagekonflikt Hvis du programmerer for mange optagelser, som overlapper hinanden, vises der en meddelelse om dette. Du skal så slette et eller flere programmer, som er i konflikt. Vælg en optagelse, du vil slette, og tryk på. Tryk på en gang til på det valgte program, hvis du fortryder sletningen. Vælg Annuller markerede programmer, og tryk på, eller vælg Automatisk annullering, hvis du vil have, at modtageren skal vælge for dig. Tryk på [rec] Annullér optagelse for at annullere optagelsen. my tn demand teletext Programmering af optagelser via Guide

43 Video On Demand Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal Digital GO fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement. Du kan finde vores filmleverandører på listen over videobutikker.

44 Sådan kommer du i gang Tilslutning til VOD-tjenesten GO Tilslut tv-boxen til internettet med Ethernet-kablet. Hvis du har brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du købe dette hos din tv-/computerforhandler. For at kunne få adgang til GO og se film, skal du have et internetabonnement med en downloadhastighed på minimum Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten, hvis din internetforbindelse benyttes til andet samtidig med VOD. På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du har i øjeblikket, og læse mere om VOD. Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte din internetudbyder. Start af VOD. Tryk på [on demand]. my tn demand teletext Eller tryk på Menu. Vælg VOD, og tryk på.. Åbningsskærmbilledet vises.. Tryk på. Herefter vises listen over tilgængelige videobutikker*.. Vælg en videobutik, f.eks. SF anytime, og tryk på. * Vores filmleverandører. Video On Demand

45 VOD-menuen Du kan få adgang til menulinjen ved at trykke på den [blå] knap. MVælg E N U derefter det ønskede menupunkt, og tryk på. Tryk på den [blå] knap for at lukke menulinjen igen uden at foretage et valg. VOD indeholder følgende menupunkter: my tn demand teletext my tn demand teletext VOD-katalog Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang til. Mine videoer Her får du en oversigt over titler, du har købt adgang til, og hvor længe adgangen varer ( timer fra købstidspunktet). Bogmærker Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som interessante og gerne vil huske. Hjælp Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige menupunkter og de knapper, der bruges i VOD. Video On Demand

46 VOD-katalog Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang til. Sådan finder du en film Gennemse filmlisten Gennemse listen med filmene ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Gå fra side til side i listen med og. Søgning Søg genre Søg efter en filmgenre med rullemenuen Søg genre. Gennemse listen ved hjælp af piletasterne, og tryk på ved den ønskede genre. Søgevindue Når du vil søge efter en titel på en bestemt film, en skuespiller e.l., skal du bruge funktionen Søg. Vælg Søg, og tryk på for at åbne søgevinduet. Gå fra felt til felt ved hjælp af navigationspilene. my tn demand Video On Demand teletext

47 . Genre: Du kan begrænse søgningen og kun søge efter genrer. Slet det foregående bogstav med tasten [rev]. Bemærk! Hvis du allerede har valgt en genre med funktionen Søg genre, vil den automatisk blive indsat i søgevinduet. Vælg genre Ingen for at søge i alle filmene.. Sorter efter: Ingen, Titel eller tilgængelig fra/indtil Startdato/ Slutdato.. Søgeord: Indtast et søgeord. Det kan være en del af en filmtitel, en skuespiller e.l. Brug tasterne. Bogstavreferencer står under tasterne. Tryk flere gange på et tal for at skifte mellem tallets forskellige bogstaver. Tryk på for mellemrum. Indsæt et bogstav mellem to andre ved at flytte markøren mellem bogstaverne med navigationspilene. my tn demand teletext. Vælg og tryk på for at udføre søgningen, eller vælg Luk for at afbryde. Slet søgning Nulstil alle søgninger ved at vælge Slet søgning og trykke på. Video On Demand

48 Sådan husker du en film Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt videre i kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på Tilføj bogmærke [rød]. Filmen bliver nu markeret med og lægges ind under Bogmærker. Du kan få adgang til Bogmærker via VOD-menuen. Tryk på [blå] knap. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på. my tn demand teletext den Skift videobutik Du kan skifte videobutik,* når du har åbnet VOD-kataloget.. Naviger til rullemenuen for videobutikker,* og tryk på.. Vælg en videobutik*, og tryk på. Læs mere om en film Markér den ønskede titel, og tryk på. RED INFO my tn demand teletext * Filmleverandør. BACK Video On Demand P P+

49 Beskrivelse Du kan læse mere om filmen i beskrivelsen. Her kan du også finde oplysninger om:. Pris. Aldersbegrænse. Bogmærker M EM NE UN U. Købsknappen er markeret. Tryk for at købe filmen. (Læs mere om Køb på næste side.) Gennemse beskrivelserne (film for film) med [rev] og [ff]. e e m m u u l l o o v v c c h h a a n n n n e e l l Aldersgrænser Filmene følger aldersgrænserne fra Medierådet for Børn og Unge og er de samme, som man har for dvd er. De aldersbegrænsninger, du har valgt for tv-programmerne, gælder også for VOD. Det betyder, at hvis du ønsker at se en film, hvor aldersgrænsen er år, og aldersgrænsen er indstillet til år, så skal du indtaste pin-koden for at kunne se filmen. Pin-koden er den samme for tv-box (tv-boxlås og tv-kanal lås), aldersgrænse og bekræftelse af køb. Vi anbefaler derfor, at voksne, der har ansvaret for børn, ikke udleverer pin-koden til børnene, men køber adgang til film for dem. Se side, hvis du vil ændre en aldersgrænse eller pin-kode. my tv my tn demand on demand teletext teletext Video On Demand

50 Køb I vinduet Beskrivelse kan du købe adgang til film.. Markér den titel, du vil købe, og tryk på for at se beskrivelsen af filmen.. Købsknappen er markeret. Tryk på.. Bekræft købet. Vælg Ja, og tryk på.. Indtast pin-kode [standardkode ], og tryk på.. Filmen begynder. I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel. Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på RED INFO Mbit for at kunne vise film. Går det langsomt, selm hastigheden BACK er tilstrækkeligt høj? Kontrollér, at ikke flere pc'er har internetforbindelse/overfører fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden. P P+ Video On Demand

51 Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk. Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange gange du vil i løbet af disse timer. Tryk på. [stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på Se filmen senere Når du har købt adgang til en film, kan du finde den igen i Mine videoer. Du kan se følgende oplysninger i filmbeskrivelsen:. Tilgængelig indtil: dato (dd-mm-yyyy) og klokkeslæt.. Se video Se filmen fra begyndelsen.. Fortsæt visning Fortsæt filmen der, hvor den stoppede. my tn demand teletext Tryk på for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen er, til højre på tidslinjen. Video On Demand

52 Mine videoer Her får du en oversigt over film, som du har købt adgang til de sidste timer, og som du fortsat kan se. Hvis listen er lang, kan du gennemse den ved hjælp af tasterne og. Du kan også begrænse listen ved at søge på genre.. Markér en titel. Du kan se, hvor længe adgangen varer, under billedet af coveret til højre.. Markér den film, du vil se, og tryk på [play]. Vælg, om filmen skal vises fra begyndelsen [Se video] eller my tv derfra, on demand teletexthvor den stoppede sidst [Fortsæt visning]. Tryk på. my tn demand teletext. Filmen begynder. I nogle tilfælde skal filmen hente data ned, før den starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel. Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten kræver en tilgængelig internetforbindelse med en hastighed på RED INFO Mbit for at kunne vise film. Går det langsomt, selm hastigheden BACK er tilstrækkeligt høj? Kontrollér, at ikke flere pc er har internetforbindelse/overfører fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden. P P+ guide ttings my tn demand teletext Video On Demand

53 Når filmen er klar til afspilning, starter den automatisk. Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange gange du vil i løbet af disse timer. Tryk på. [stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på my tn demand teletext Tryk på for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen er, til højre på tidslinjen. Video On Demand

54 Bogmærker Du kan få adgang til Bogmærker ved at trykke på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på. Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt videre i VOD-kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på Tilføj bogmærke [rød]. Filmen bliver nu markeret med Bogmærker. my tn demand teletext og lægges ind under Hvis du vil fjerne en film fra listen, skal du markere den og trykke på Fjern bogmærke [rød]. Dette virker både i VOD-kataloget og i Bogmærker. Filmen, du har markeret, vises på listen, indtil du afslutter den. my tn demand teletext my tn demand teletext Video On Demand RED INFO

55 Hjælp,,.. Tryk på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Hjælp, og tryk på. Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige menupunkter og de knapper, der bruges i VOD. VOD-menuen består af: VOD-katalog Her får du en oversigt over de titler, du kan købe adgang til. my tn demand teletext Mine videoer Her får du en oversigt over de titler, du har købt adgang til, og hvor længe adgangen varer ( timer fra købstidspunktet). Bogmærker Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som interessante og gerne vil huske. my tn demand teletext e e m m u u l l,. Knapper [blå] viser menuen. Du åbner og lukker menuen ved at trykke på den [blå] knap. Hvis du vil gå til et andet menupunkt, skal du markere dette punkt og trykke på. [rød] bruges til at Tilføje bogmærke i en titel eller Fjerne bogmærke fra en titel. Titler, du tilføjer bogmærker i, placeres i M EEN U Bogmærker. Med / kan du gennemse VOD-listerne side for side. Med [rev] / [ff] kan du gennemse beskrivelserne film for film. Med my tv [] on demand kan teletext du gå tilbage til det forrige skærmbillede. MBruges E N U tv til my my tv tvat on on demand navigere teletext tilbage i VOD. [tv] afslutter VOD og går tilbage til almindelig tv-tilstand. e m u l l o v my tn demand teletext my tn demand teletext c c h h a a n n n n e e l l c h a n n e l l Video On Demand

56 Funktioner under visning af film Info Hvis du trykker på []-knappen, mens du ser en film, åbnes et vindue med en kortfattet beskrivelse af filmen. Under Indstillinger kan du ændre sprog for lyd og undertekster. Dette forudsætter, at filmen har flere sprogvalg. Vælg Luk, og tryk på for at lukke vinduet. Valg af sprog og undertekster Du vælger standardsprog og undertekster ved hjælp af tv-boxens sprogindstillinger. Du kan også ændre sprog for lyd og my tvundertekster on demand teletext direkte, mens du ser en film, ved at trykke på []. Dette forudsætter, at filmen har flere sprogvalg. my tn demand teletext Video On Demand

57 Indstillinger

58 INDSTILLINGER Sprogindstillinger Optageindstillinger -signal og kanalsøgning Brugerindstillinger Favoritkanaler Forældrelås og PIN-kode Billedindstillinger Systemoplysninger Lydindstillinger Om Conax Internetindstillinger Tilbage Fabriksindstillinger Søg efter softwareopdateringer Indstillinger

59 Sprogindstillinger. Tryk på Menu. Vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg Sprogindstillinger, og tryk på.. Vælg sprog for menu, lyd og tekst med navigationspilene. Dine sprogindstillinger for lyd og tekst, bliver brugt på alle kanaler, som har denne indstilling. Tip: Du kan også ændre sprog for lyd og undertekst my tn direkte, demand teletext mens du ser et program, ved at trykke på []. Dette forudsætter, at kanalen har flere sprogvalg. [grønne] knap, hvis du vil gå tilbage til standard- Tryk på den værdierne.. Vælg Gem indstillinger, og tryk på for at bekræfte de nye indstillinger, eller vælg Annullér for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. Tryk på for at gå tilbage til tv-billedet. my tn demand teletext Sprogindstillinger

60 -signal og kanalsøgning Satellitindstillinger og kanalsøgning Opdatér listen over tilgængelige kanaler.. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og tryk på.. Vælg -signal og kanalsøgning, og tryk på.. Vælg Satellit, og tryk på.. Kontroller, at signalet, som modtages fra satellitten, er godt. Hvis ikke, skal du justere antennen, indtil signalbjælken bliver grøn. Hvis du vil ændre indstillingene for din installation, skal du vælge Avanceret kanalsøgning og trykke på.. Angiv parametrene for installationstransponderen på Thor. Standardværdierne anbefales. (Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardindstillingerne).. Vælg Avancerede LNB-indstillinger, og tryk på, hvis du vil ændre disse indstillinger.. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på. my tn demand teletext Bemærk! Modtageren finder automatisk nye kanaler ved opstart, så kanalsøgning skulle ikke være nødvendig. -signal og kanalsøgning

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4

Brugervejledning HD. Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Brugervejledning HD Digital HDTV box MPEG-2 / MPEG-4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital HDTV box 1 fjernbetjening

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Digital HD PVR-tv-box

Digital HD PVR-tv-box Brugervejledning HD PVR 5720-SX 3D Ready Digital HD PVR-tv-box MPEG2/MPEG4 1 Indhold 1. Kom godt i gang 3 1 Tilslutninger 5 2 Installation 6 3 Brug af tv-boxen 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2.

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2. LU 253148458-D DTR94000TA_DANOIS.book Page 1 Vendredi, 29. janvier 2010 3:54 15 JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER DTR 94000TA HD Softwareversion 0.2.0 og nyere

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning

Sådan bruger du bredbånds-tv. Brugervejledning Sådan bruger du bredbånds-tv Brugervejledning Om TV og Film Kom nemt i gang med TV og Film leje og få adgang til et bredt udvalg af film, underholdning, nyheder og sport fra de bedste danske og internationale

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola TV-boks og bruger Motorola fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola fjernbetjening...

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Waoo! Web TV på computer

Waoo! Web TV på computer Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Oversigt over indholdet på Waoo!

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Indhold Velkommen Indhold 2 Velkommen 3 Fjernbetjening 4 Oversigtsbillede af standard fjernbetjening 5 Hovedmenu 6 TV portalens undermenuer 8 Waoo! TV 9 Optagelser

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Indhold 3 Velkommen 4 Fjernbetjening 6 Hovedmenu 8 TV-portalens undermenuer 9 Waoo! TV 20 Optagelser 23 Film 27 Pauseskærm

Læs mere

Digitalt/Analogt kabel TV

Digitalt/Analogt kabel TV Digitalt/Analogt kabel TV Analogt TV signal Som kunde hos YouSee skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med, at det analoge signal bliver slukket den 31. oktober 2009. YouSee vil de næste mange

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni 01 Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet i waoo.tv...4 TV kanaler på computer... 4 Velkommen til waoo.tv... 6 Waoo! Web TV betjeningsvejledning...11 Genvejstaster...14

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. Waoo! Web TV på computer. Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning Waoo! Web TV på computer Se desuden Waoo! Web TV Quick Guide til ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oversigt over indholdet på Waoo! Web TV...4 TV-kanaler på computer... 4 Velkommen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV boksen Motorola. Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV boksen Motorola Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 Waoo! TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Pauseskærm...31

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere