Lungenyt. Ny vision: Lungerne skal gøres lækre Giv børnene stærke lunger i dåbsgave Søskendepar fik lungekollaps med få ugers mellemrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lungenyt. Ny vision: Lungerne skal gøres lækre Giv børnene stærke lunger i dåbsgave Søskendepar fik lungekollaps med få ugers mellemrum"

Transkript

1 nr. 5 NOVEMBER 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Ny vision: Lungerne skal gøres lækre Giv børnene stærke lunger i dåbsgave Søskendepar fik lungekollaps med få ugers mellemrum

2 leder Sunde lunger fra vugge til grav Få ting i verden står stille. Meninger, medier, mennesker med mere udvikler sig, og det må Danmarks Lungeforening naturligvis afspejle. Det er ikke længere nok at have en værdig sag, vi må også være i stand til at kommunikere på omverdenens præmisser og løbende tilpasse foreningen til fordel for patienterne og de sundhedsprofessionelle. For at kunne gøre det har vi måttet stille os selv en række spørgsmål. Hvordan skal vi hverve nye medlemmer? Hvordan får vi bedst muligt kontakt til relevante målgrupper og eksisterende medlemmer? Hvordan øger vi engagementet i Lungesagen på alle fronter? Hvilke potentielle samarbejdspartnere bør vi opsøge for at etablere et fælles samarbejde til fordel for lungesagen? Svarene på disse spørgsmål og mange flere er indarbejdet i det strategioplæg, som administrerende direktør for Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, har udarbejdet gennem de seneste måneder, og som bestyrelsen netop har vedtaget. Sammen har vi defineret en stærk og eksekverbar strategi med definerede handlinger for den nære fremtid, som på længere sigt kan lede frem til, at vi succesfuldt kan cementere Danmarks Lungeforenings position som agendasættende NGO for lungesagen - forhåbentligt i samarbejde med andre stærke spillere på området. Vi ønsker, at det står klart i offentlighedens bevidsthed, at Danmarks Lungeforening passer på danskernes lunger fra vugge til grav. Vi skal være med til at forebygge syge lunger, allerede fra før børnene bliver født, og vi skal hjælpe dem, hvis lunger alligevel er blevet det ved at forbedre mulighederne for, at de bliver helbredt igen. Danmarks Lungeforenings vision er et samfund hvor flere har sundere lunger livet igennem. Som forening er Danmarks Lungeforening én af de mindre patientforeninger. Samtidig er foreningen en paraplyorganisation for mange forskellige lungelidelser og sygdomme samt en tæt samarbejdspartner med DLS og FSLA. Det betyder, at der blandt foreningens medlemmer er et engagement og en ejerskabsfølelse men også en høj grad af viden om lungesygdomme. I den forbindelse er det endvidere værd at bemærke, at bestyrelsen er sammensat af de væsentligste interessenter inden for lungesygdomme. Dette giver foreningen en høj troværdighed, hvilket er et vigtigt fundament i den rejse vores forening har begivet sig ud på. Men der skal naturligvis også investeres de nødvendige ressourcer for at kunne gennemføre vores strategi om at blive en mere agendasættende, tidssvarende forening. Dette har bestyrelsen valgt at give Anne Brandt et stærkt mandat til. I den kommende tid vil Anne Brandt designe en til strategien tilhørende handlingsplan, hvilket vil betyde lidt flere personaleressourcer, omlægning af opgaver og rådgivning fra specialister på faglige projekter, alt sammen for at understøtte de strategiske målsætninger, der er blevet sat op. Antallet af ansatte i Danmarks Lungeforening vil fortsat være lavt i sammenligning med andre store patientforeninger, og derfor skal vi blive langt bedre til fundraising og samarbejde med andre foreninger, end vi er i dag. Dette kan du læse mere om i interviewet med Anne Brandt. Ambitionen om at blive en agendasættende patientforening for lungesagen forudsætter nemlig brændstof i form af donationer og funding, så dette område vil blive opprioriteret i fremtiden. Vi i Danmarks Lungeforenings bestyrelse har allerede smøget ærmerne op og har ridset fremtidens mål og retning op med vores nye strategi og vision, og vi glæder os til at have vores medlemmer og samarbejdspartnere med på rejsen mod en fremtid, hvor lungesagen kommer til at fylde, det vi mener den bør fylde i den offentlige bevidsthed, og hvor der vil være langt mere fokus på sunde lunger fra vugge til grav. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen, Formand 2 LUNGENYT nr

3 indhold Lungerne skal gøres lækre Direktør Anne Brandt præsenterer Danmarks Lungeforenings nye vision side 4 Stærke lunger i dåbsgave Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, mener, at graviditet motiverer kvinder til rygestop.. side 8 Det kom på en stille dag Søskendeparret Lone og Søren Bech Kristensen fik begge et lungekollaps inden for få uger side 10 Skive nipper sejren indenfor lungemedicin Lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet i Skive har fået landets flotteste bedømmelse i det landsdækkende kvalitetsprojekt, NIP side 12 Filmen skal ikke samle støv Danmarks Lungeforening lancerer den 17. november en ny film om KOL og rygestop side 14 Nyt fra sekretariatet side 16 Nyt fra lokalforeningerne side 17 Nyt fra Alfa-1 Danmark side 22 Gik du glip af årsmødet i maj? Den 17. november arrangerer vi en reprise af det faglige program i Odense side 23 International KOL-dag 2010 Vidste du, at den 17. november er international KOL-dag? Læs mere på bagsiden Design og produktion: Mediegruppen as (15252) Tryk: JørnThomsen/Elbo A/S Forside: Wordcloud af Danmarks Lungeforenings nye vision Danmarks Lungeforening Administration Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 47B 2100 København Ø Telefon Fax: Giro: Danmarks Lungeforenings Kystsanatorium i Hjerting Sanatorievej 6, 6710 Esbjerg V Forstander: Dorte Lismoes Telefon Fax: Rådgivning Ring til Lungelinjen hver mandag kl : Socialrådgiver Susanne Kitaj, tlf kl : Sygeplejerske Marie Lavesen, tlf Skriv til Spørg os på Spørg KOL-sygeplejerske Marie Lavesen på Lokalforeninger: Lokalforeningen for Region Hovedstaden Formand: Nina Berrig Syvhøjvænget 133, 2625 Vallensbæk Telefon: , Lokalforeningen for Aalborg Formand: Karin Jensen Konvalvej 11,1.tv., 9000 Aalborg Telefon: , Lokalforeningen for Guldborgsund Formand: Edvard Traberg Sullerupvej 12, Sullerup, 4850 Stubbekøbing Telefon: , Lokalforeningen for Sønderjylland Formand: Edith Pedersen Hjarupvej 7, 6200 Aabenraa Telefon: , Lokalforeningen for Trekantsområdet Formand: Mette Thyssen Nørrekær 32, 7100 Vejle Telefon: , Lokalforeningen for Fyn Formand: Peter Willemar Kristensen Vangelystvej 9, 5250 Odense SV Telefon: , Lokalforeningen for Århus Fungerende formand: Joan Rasmussen Telefon: (efter kl ) Lokalforeningen for Vordingborg Kommune Formand: Dorrit Helgesen Hovvejen 19, 4772 Langebæk Telefon: , Lokalforeningen for Viborg-Skive Formand: Anne-Marie Thomsen Telefon: (bedst efter kl ) Lokalforeningen Vestkysten Kontaktperson: Anne Merete Nilausen Telefon: , Nordsjællands Vejrstation Formand: Anette Garsdal Malmmosevej 99, 2830 Virum Telefon: , Danmarks Sarkoidosenetværk Formand: Merete Mortensen Frydenlunds allé 7, 2950 Vedbæk Telefon: efter kl LTX VEST Lungetransplantationskomiteen i Vestdanmark Sygeplejerske Louise Brink Christensen Telefon: , LTX ØST Lungetransplantationskomiteen i Østdanmark Formand: Poul Duckert Telefon: , LUNGENYT nr

4 Sundere lunger - livet igennem Af Isa Lindbæk Foto Sara Lindbæk Illutration/Grafik Birgitte Kirkelund, Small Copenhagen Lungerne skal gøres lækre Danskerne bør være lige så interesserede i deres lunger som i deres hjerte, for vi kan ikke leve uden nogen af delene. Interessen for lungerne vil Danmarks Lungeforening øge ved at kommunikere sagen frem for foreningen. Administrerende direktør Anne Brandt har stået i spidsen for den nye strategi og formuleringen af en ny vision om sundere lunger livet igennem. Da Danmarks Lungeforening ansatte administrerende direktør Anne Brandt, var det bl.a. fordi Anne havde en solid erfaring fra tidligere jobs med at formulere og omsætte strategi til konkrete handlinger. Ansættelsen skulle markere startskuddet for den udvik- Det er jo ikke Danmarks Lungeforening, som er interessant men bekæmpelsen af lungesygdomme. ling foreningen gennemgår i disse måneder og år. En rejse fra sygdomsbekæmpende forening til agendasættende NGO. Anne Brandt fortæller om sit første møde med Danmarks Lungeforening. -Jeg mødte en myreflittig lille organisation med syv medarbejdere, som holdt mange gode aktiviteter i luften lige fra bladet her og pjecer samt understøttelse af lokalforeninger og herudover uddeling af forskningsmidler og legater. Ja, jeg kunne blive ved. Til sammenligning er der i flere af de store patientforeninger over 100 ansatte, så de ansatte i Danmarks Lungeforening fik i den grad noget fra hånden. Alligevel så Anne Brandt nogle klare udfordringer. - Jeg oplevede desværre, at lungesygdomme ikke fyldte det, de burde i medierne og i den politiske debat sammenlignet med andre folkesygdomme, og at der var et stort behov for at arbejde mere proaktivt på at komme i medierne og være agendasættende men også at få mere samarbejde etableret til glæde for lungesagen. Der er en hård konkurrence i dag om at gøre sig fortjent til opmærksomhed for en sag i samfundet. Derfor så jeg bl.a., at vi i langt højere grad bør be- For Anne har det været vigtigt først og fremmest at arbejde med Danmarks Lungeforenings vision, da visionen skal fungere som en stærk fælles retning eller ledestjerne - for foreningen. Visionen fortæller os selv og andre, hvor vi gerne vil hen og i hvilken retning vi arbejder. 4 LUNGENYT nr

5 nytte moderne kommunikationskanaler for at sikre, at vi har en tæt kontakt til dem, som bruger vores materialer og for at øge fokus på sagen. Fra forening til lungesag Som Anne Brandt ser det, ligger en stor del af udfordringen i fremstillingen af Danmarks Lungeforening og dens arbejde. -Det er jo ikke Danmarks Lungeforening, som er interessant, men bekæmpelsen af lungesygdomme. Det betyder, at vi ønsker at bevæge os fra vores tidligere fundament, hvor Danmarks Lungeforening har ydet en enestående indsats som sygdomsbekæmpende forening til et større fokus på det, jeg kalder Lungesagen. Lungesagen favner flere emner og involverer en lang Den øverste figur illustrerer vores ønske om at bevæge os fra vores tidligere fundament, hvor Danmarks Lungeforening har haft et stærkt samarbejde med toneangivende interessenter på lungeområdet til et større fokus på selve Lungesagen, som favner mange flere emner og en lang række dygtige, engagerede spillere, som allerede i dag gør en stor indsats for lungesagen, og som fremover også vil have en aktie i at skabe sundere lunger livet igennem. Den nederste figur illustrerer vores ønske om at kommunikere Lungesagen fra vugge til grav. Vi vil have fokus på, at lungerne er et vigtigt og attraktivt organ på linje med hjertet, og vi drømmer også om at blive bedre til at fange de unge, inden de begynder at ryge. Tidlig opsporing, kvalitet i behandlingen, organer til transplantation og rehabilitering vil fortsat være nogle af vores vigtigste kerneydelser, ligesom vi i højere grad ser patienternes omgivelser og pårørende som en målgruppe. Vi ønsker at blive anerkendt som en troværdig, kompetent og agendasættende interesseorganisation. række engagerede spillere, som alle har en aktie i at skabe sundere lunger hele livet, fortæller Anne. Gennem samarbejde med forskellige andre foreninger og interessenter ser Anne Brandt en mulighed for at understøtte og styrke Lungesagen, så der kommer endnu mere opmærksomhed på lungesygdomme både politisk, fagligt og i den almene befolkning. Anne Brandt: - Populært sagt skal lungerne gøres lækre samtidig med, at vi skal passe godt på vores medlemmer og sikre, at vi fortsat er fagligt yderst troværdige. Men hvordan gør man lungerne lækre? Anne Brandt har et bud: LUNGENYT nr

6 Sundere lunger - livet igennem -Vi vil have fokus på, at lungerne er et vigtigt og attraktivt organ på linje med hjertet, og at vi skal passe på vores lunger fra vugge til grav. Eksempelvis skal vi have fat på de unge, før de begynder at ryge. Det betyder, at vi som forening skal kommunikere på de unges betingelser via sociale medier, webportaler og i undervisnings-sammenhænge i folkeskolen. Visioner med flyvehøjde I de seneste måneder har Anne Brandt arbejdet på at formulere en stærk vision, som skal fungere som retningsgiver for Danmarks Lungeforening på rejsen mod fremtiden. -Under det arbejde har jeg tænkt meget på alle de patienter, jeg har talt med. Fra de, der er lungetransplanterede og har sjældne Vi vil have fokus på, at lungerne er et vigtigt og attraktivt organ på linje med hjertet, og at vi skal passe på vores lunger fra vugge til grav. rundt omkring, oplever hun, at der ikke er viden nok om lungesygdomme. -Vores opgave er at lade offentligheden vide, hvordan det er at have en lungesygdom, og at det er en sygdom, der kan ramme ALLE. På den måde skal støtten nok komme. Heldigvis bliver Danmarks Lungeforening allerede anset som en ansvarlig og troværdig faglig spiller, så Danmarks Lungeforening har et stærkt fundament at arbejde videre med. På den korte bane På den korte bane er Danmarks Lungeforenings vigtigste strategiske satsninger det kommende 5-årige professorat i KOL og lungekræft, at få etableret et stærkt samarbejde med landets kommuner i forhold til lungesyge, samt lanceringen af en ny KOLfilm. Danmarks Lungeforening vil generelt arbejde med at styrke foreningens webtilstedeværelse, især da disse kommunikationskanaler er effektive måder at gentage visioner og mål på. Det er en af de vigtige forudsætninger for at en forandringsproces kan blive succesfuld. -Rejsen vi har begivet os ud på er langvarig, og den strategiplan som netop er blevet vedtaget af bestyrelsen, er da også 5-årig. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. Joel A. Barker Med i rygsækken har vi al vores viden og vores medlemmer, for vores legitimitet er det, vi kommer fra, og vi vil undervejs passe godt på arvesølvet fra de snart 110 år, vi har på bagen. Vi er heller ikke alene på rejsen, for vores succes afhænger af, om vi kan tiltrække de rigtige samarbejdspartnere, de rigtige projekter og kan skaffe støtte til dem fra fonde, arv og donationer. Drømmen er på langt sigt at sætte en ny standard for en moderne patientforening. En agendasættende videnformidler, som positionerer sig i alle relevante sammenhænge for lungesygdomme, siger Anne Brandt. lungesygdomme til KOL, men egentlig også på børn, der desværre er udsat for tobaksforurenet luft eller endda går med en uopdaget astma. Vores vision skal være en, som mange mennesker kan genkende og identificere sig med, for kan de det, vil de også støtte den, uanset om de har en lungesygdom eller ej. En stærk vision tager også højde for det nære og konkrete. Når Anne Brandt taler med mennesker Sundere lunger livet igennem Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger, der sætter os i stand til at trække vejret. Vi skal forebygge, at lungerne bliver syge. Vi skal hjælpe alle dem, hvis lunger alligevel er blevet det. Og vi skal forbedre mulighederne for, at de bliver helbredt igen. Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem. Vision for Danmarks Lungeforening 6 LUNGENYT nr

7 Beskyt dig mod influenza Hvis du har en kronisk lungesygdom, har du ret til at blive vaccineret GRATIS Tilbuddet gælder fra: 1. oktober 31. december 2010 Det kan være en god ide at blive vaccineret, selv om du føler dig sund og rask Kan influenza være farlig? For de fleste er influenza en mild sygdom. Men har du en kronisk lungesygdom, kan du have øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza. Det gælder især, hvis du har: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Astma med kronisk obstruktion Astma, der er vanskelig at kontrollere Cystisk fibrose Sarkoidose Lungefibrose Andre lungesygdomme med nedsat lungefunktion eller gentagne lungeinfektioner Spørg din læge, hvis du er i tvivl. Hvad er risikoen for at få influenza? Influenza er skyld i sygdom hver vinter, særligt i perioden december til marts. Hvert andet til tredje år er der en influenzaepidemi, hvor 1 ud af 5 får influenza. Kan jeg få influenza, selv om jeg er vaccineret? Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selv om du er vaccineret, men forløbet vil oftest være mildere. Beskytter vaccinen også mod den nye influenza A (H1N1)? Ja, vaccinen beskytter i år både mod den almindelige influenza og den nye influenza A (H1N1). Har vaccinationen bivirkninger? Du kan blive øm dér, hvor du bliver stukket, få feber eller blive lidt utilpas. Symptomerne forsvinder typisk i løbet af et par dage. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Se efter vaccinationsdage i din lokalavis, hos kommunen eller spørg din læge. Læs mere på: beskytdigmodinfluenza.dk På den sikre side 8225_Influenza_ann_Lungenyt_184x265_160910LV.indd 1 LUNGENYT 9/21/10 nr :51 PM 7

8 Giv børnene stærke lunger i dåbsgave af Isa Lindbæk FOTO Privat, pressefoto og istock Stærke lunger i dåbsgave Børn af rygende mødre fødes med mindre lungefunktion end andre. Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, ser jordemødrenes rådgivningsrolle i forhold til rygestop som et nænsomt følgeskab og mener, at graviditeten gør kvinder særligt motiverede. Vræææl! Det er et enestående øjeblik på fødestuen, når det nyfødte barn fylder sine små lunger for første gang og med et arrigt vræl bekendtgør sin ankomst i livet. Lungernes funktion er i lige så høj grad som hjertet med til at markere starten på livet. Det er formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, ganske bevidst om. -Vi jordemødre er med både før, under og efter fødslen, og derfor har vi en central rådgivningsrolle i forhold til babyers lunger og generelle sundhedstilstand. Det er os, som kan give kvinden et nænsomt følgeskab mod en ændring af rygevaner eller måske et helt rygestop. Ryger kvinden under graviditet eller udsættes for passiv rygning, så vil barnet blandt andet fødes med nedsat lungefunktion, og den dåbsgave ønsker de færreste kvinder at give deres lille barn. I dag ryger hver tiende kvinde under graviditeten, men tallet dækker over en stor spredning. Således er antallet af gravide rygere langt højere blandt kortuddannede, enlige, unge og arbejdsløse kvinder. -For mig er graviditeten på mange måder et vindue ind til kvindens og barnets sundhed, og jeg oplever, at kvinder under graviditeten er særligt lydhøre over for ændringer af vaner. Derfor er det ekstra frustrerende, at der skæres på forebyggelse af rygning i disse år, for vi mener, at alle fødesteder skal have et tilbud om rygestop. Ikke et hvilket som helst tilbud, for det er vigtigt, at der er en jordemoder tilknyttet tilbuddet, fordi der også altid er en masse spørgsmål om graviditet, og de gravide skal ikke tabe deres spørgsmål på gulvet, fordi der er for langt til en jordemoder, siger Lillian Bondo. Formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo En rygende bombe At rygning skader både fødte og ufødte børn er slået fast med syvtommer søm af forskning på området, men det betyder ifølge Lillian Bondo ikke, at gravide rygere skal slås oven i hovedet. -Vi har holdningen, at det aldrig er for sent at stoppe med at ryge, men samtidig skal rygestoppet ske SAMMEN med kvin- Foto: istock 8 LUNGENYT nr

9 den. Det er kunsten i jordemoderskabet at gå med og ikke imod kvinden. Vi er faktisk på hendes og barnets side og har forståelse for, at det er svært, men vi ved også, at ingen røg er det bedste for begge og i særdeleshed barnet. Faktisk burde rygestoppet tilbydes allerede før, kvinden bliver gravid, for hvis du først stopper, når testen viser to røde striber, så har du allerede røget i seks uger af din graviditet. I dag er mange graviditeter planlagte, så det burde være muligt at holde op, når beslutningen tages. Jordemødre møder hyppigt historier som: Min mor røg også, da hun ventede mig, og jeg har jo ikke taget skade. -Jeg kan godt forstå, at man må holde af sin egen historie, men når røgen sænker sig, må vi turde fortælle de vordende mødre, at de ikke giver deres børn de optimale vækstbetingelser, de kunne have givet dem, hvis de ikke havde røget. Alting bliver mindre på barnet fra vægt og længde til hjerte og lunger på grund af røgen. Samtidig viser helt nye undersøgelser også, at rygning er en bombe under barnets fertilitet, og at man som rygende gravid beskadiger sin egen chance for at blive bedstemor. Rygestoppet burde tilbydes allerede før, kvinden bliver gravid, for hvis du først stopper, når testen viser to røde striber, så har du allerede røget i seks uger af din graviditet Tredje gang er lykkens gang Lillian Bondo mener, at antallet af kvinder, der kan nås gennem oplysende kampagner, er nået. -Der er en hård kerne tilbage, hvor vi som jordemødre skal finde ud af, hvor kvinden er henne. Vi skal få hende til at formulere, hvad hendes behov er i forhold til et rygestop. Jeg husker selv tydeligt en samtale, jeg havde med en mor, som var gravid med tredje barn. Hun var ryger, og ved de to forudgående fødsler havde moderkagen sat sig Viden om rygning, babyer og lunger fast en typisk komplikation ved rygning under graviditet. Jeg spurgte hende, om der var noget i hendes livsstil, som hun kunne lave om på, så tredje fødsel blev mindre kompliceret, og hun kom selv frem til, at det var rygning. Det var svært for hende, men hun holdt op, og hun fødte helt uproblematisk sit tredje barn. Det viser, at det nytter, og at det aldrig er for sent. Et af de indsatsområder i forhold til små børns lunger og generelle helbred, som Lillian Bondo nævner som vigtigt, er at fortsætte rygestoppet ud over graviditeten og ammeperioden. -Den indsats skal ske i et krydsfelt mellem jordemødre og sundhedsplejersker. Når man nu har taget kampen, hvorfor så ikke forlænge rygestoppet? Rygning er den allerstørste enkeltstående helbredstrussel mod dit barn under og efter graviditeten. Det her er det bedste sted at sætte ind for barnet, for lungerne og for helbredet. Der er faktisk ikke nogle gode argumenter for at lade være, siger Lillian Bondo. Hanne Hegaard er jordemoder, ph.d. og seniorforsker inden for spædbørn, graviditet og motion. - Vi jordemødre har en gammel talemåde som lyder: Friske børn skriger straks, men hvis man udsætter sit barn for røg i graviditeten, vil det skrig blive lidt mindre, fordi røgen har stjålet noget af barnets lungefunktion. Her følger nogle andre af de virkninger, som kan ske, som følge af rygning under graviditet: Moderens inhalering af røg fører over 4000 forskellige stoffer fra cigaretterne via moderkagen ind i det ufødte barn. Passiv rygning når også frem til barnets lunger og krop. Partiklerne skal lang vej for at komme over i moderens lunger og ned i hendes blodbaner, hvilke fortæller noget om, hvor skadelige og vedholdende partiklerne fra cigaretterne er. rygning mindsker barnets krop og organer på alle måder. Barnet fødes med mindre lungekapacitet og alle andre organer som hjerte, lever, nyrer, hjerne er også mindre. Længde og vægt er i gennemsnit 1-2 cm og et par hundrede gram mindre. En reduktion af lungefunktionen hos barnet som følge af moderens rygning kan ses helt frem til to års alderen Hvis du kan lugte cigaretterne, er partiklerne også til stede og kan skade dit barn rygning under graviditet og moderens rygning efter fødslen øger barnets risiko for sygdomme i luftvejene, mellemørebetændelse og giver øget risiko for indlæggelse i barnets første år. Barnet har større risiko for astma og allergi, og børnedødeligheden og risikoen for alvorlige komplikationer under fødslen er også højere. Barnet er i øvrigt mere disponeret for lungesygdomme. Store amerikanske undersøgelser viser, at barnets vægttab som følge af cigaretter er mest markant for de første cigaretter, men ellers gælder tommelfingerreglen; jo mere moderen ryger, desto mindre er barnets vægt Man ved ikke hvor lidt cigaretrøg, der skal til, før det skader barnet. Det er muligt, at den skadelige virkning allerede indtræder ved de første cigaretter Graviditet er den største enkeltstående årsag til, at kvinder holder op med at ryge. Omkring halvdelen af de gravide rygere klarer at stoppe på egen hånd. Selvom antallet af rygere blandt gravide og danskere generelt er faldet markant, er det fortsat lige så farligt for den enkelte at ryge, som det altid har været LUNGENYT nr

10 Søskendepar fik lungekollaps med få ugers mellemrum af Isa Lindbæk FOTO Sara Lindbæk Det kom på en stille dag Søskendeparret Lone og Søren Bech Kristensen oplevede begge inden for få uger, at deres ene lunge klappede spontant sammen. Oplevelsen har vist dem betydningen af at komme til en lungespecialist med det samme, samt at man sagtens kan leve med truslen om yderligere sammenklapninger hængende over hovedet. Lone og Søren Bech Kristensen har begge dyrket meget sport og har levet sundt og aldrig røget. Alligevel fik begge en spontan sammenklapning af den ene lunge, selvom det typisk er tynde, høje mænd, som ryger, det sker for. Søskendeparret Lone og Søren Bech Kristensen har delt mange oplevelser, men den med en spontan sammenklappet lunge ville de nu gerne have været foruden. Inden for få uger oplevede søskendeparret nemlig begge, at den ene af deres lunger klappede spontant sammen. Lone: -Jeg vågnede en mandag morgen og følte mig lidt utilpas. Måske er det ømme muskler efter håndboldkampen i weekenden, tænkte jeg, men som dagene skred frem, blev jeg mere og mere dårlig. Jeg kunne ikke ligge ned på siden uden smerter, eller læse en bog for min søn uden at blive forpustet, og jeg blev en smule nervøs for, om det var mine p-piller, der havde givet mig en lille blodprop i lungerne. Så jeg gik til lægen for at blive undersøgt, selvom jeg faktisk følte mig som noget af en hypokonder. Jeg har jo aldrig fejlet noget, levet sundt og aldrig røget, så hvad skulle der dog være galt med mig? Lægen så noget mere alvorligt på det og sendte Lone på Middelfart Sygehus til undersøgelse og røntgenfotografering og herfra videre til Kolding Sygehus. Her blev det konstateret, at lungen var kollapset, og et dræn blev lagt ind. -Det havde været nemmere, hvis jeg med det samme var kommet på Odense Universitetshospital, som har spidskompetence på området, men i stedet var det en helt almindelig læge på Kolding Sygehus, der tilså mig. Jeg fik en fin og venlig behandling, men jeg kunne mærke en anden rutine på Odense Universitetshospital, og det giver tryghed ud 10 LUNGENYT nr

11 fra et patientsynspunkt, fortæller Lone. Til trods for drænet ville Lones lunge ikke helt folde sig ud, og hun endte med at være indlagt i næsten to uger, som følge af en operation, hvor et stykke af hendes lunge blev fjernet. Det blev også konstateret, at der var godartede cyster i hendes lunger. -Det var hårdt at være væk fra min familie og ligge sammen med en masse alvorligt syge mennesker. Situationen var helt uvant for mig, og gjorde mig ked af det, fortæller Lone. Og så var det Søren Et par uger senere var det Sørens tur. -Jeg bøjede mig ned og rakte ind i køkkenskabet efter et eller andet, da jeg kunne mærke en smerte ved skulderen. Det er nok en myose eller en forstrækning, tænkte jeg, men den blev ved med at være der. Jeg gik på arbejde, og da jeg er anlægsgartner, var det ikke fordi jeg skånede mig selv. Efter en uge med konstant ubehag over ryggen, pressede min kæreste mig til at ringe til en læge, som udskrev penicillin mod lungebetændelse. Selvom Lone lige havde været igennem det samme, så forestillede ingen af os, at det kunne være samme diagnose, men det var det. Også min lunge var kollapset spontant, fortæller Søren. I modsætning til Lone kom Søren direkte på Odense Universitetshospital og fik indlagt dræn. Ikke engang to dage efter var han udskrevet. -Jeg var hurtigt oppe og i gang igen, og som jeg ser det, er der virkelig stor forskel på at komme det rigtige sted hen første gang. Der er meget sparet i tabt arbejdstid og ubehag ved, at man får den rigtige behandling med det samme af læger, som har speciale på området. I dag må begge søskende leve med en risiko for yderligere spontane sammenklapninger af lungerne. For Lone er det allerede en realitet: -Alting er egentligt normalt, og så alligevel ikke. For nogle uger siden lå jeg og læste en bog, og så var det som om mine muskler satte sig fast, og det trak i min lunge. Jeg vidste godt, hvad der var sket, men alligevel skød jeg lægebesøget ud. Det første lange, frustrerende forløb sad stadig i mig, men da jeg først kom på hospitalet, gik det lynhurtigt med dræn, og denne gang var jeg hurtigt på benene igen. Har børnene det også? Selvom det er udsædvanligt, at to søskende med så kort varsel indlægges med spontan sammenklappet lunge, er tilstanden ikke helt så usædvanlig. Den rammer mange danskere hvert år af forskellige årsager. Forskerne arbejder i øjeblikket på at indsamle nye informationer, så man kan vurdere om sygdommen er stigende, men også for at finde et eventuelt mønster. Lone og Søren tager begge deres tilstand med ophøjet ro. -Tilstanden er ikke dødelig, men vi må nok indstille os på, at det kan og vil ske igen. Det viser statistikken, men vi har begge gået rundt med en sammenklappet lunge og har alligevel kunne fungere på en eller anden Viden om Primær Spontan Pneumothorax måde, så det er nådigt sluppet i sammenligning med kræft i lungerne og andre lungesygdomme, fortæller Søren. - Det kan være lidt frustrerende, at man umiddelbart ikke kan gøre noget præventivt, og at man ikke ved, hvornår og hvis det sker. Det ville have været logisk, hvis sammenklapningen skete under vilde aktiviteter, men for os begge er det sket på en helt stille dag. Alligevel mener jeg nu, at det er en fordel at være sund og i god form, så man har mere at stå imod med, men det er sådan set godt for alle, siger Lone. Begge søskende kan være lidt nervøse for, at der er en arvelig tendens, som kan berøre deres børn. Lone: -Hvis mine børn er disponeret, så håber jeg, det kommer så sent som muligt, så de kan nyde deres ungdom uden at bekymre sig om deres lunger holder. Sygdommen, som Søren og Lone Bech Kristensen lider af, hedder Primær Spontan Pneumothorax, hvilket vil sige spontant opstået sammenklappet lunge uden kendt årsag. På trods af navnet, menes de fleste tilfælde at blive udløst af godartede cyster i lungerne, som pludselig brister, og dermed ødelægges det naturlige undertryk i lungehulen, hvorved lungen klapper sammen. Langt hyppigst rammes høje, slanke unge mænd. Fælles for dem er desuden, at de alle er tidligere lungeraske, og at mange af dem er, eller har været, aktive rygere. Meget tyder på, at der findes en genetisk årsag, men en sådan er endnu ikke blevet identificeret. Sidstnævnte understøttes af, at der er øget forekomst blandt førstegrads-slægtninge. Der findes ingen nye statistikker over sygdommens forekomst i Danmark, men der indsamles i disse år ny viden på området af forskerne bl.a. af læge Winnie Hedevang Olesen fra Odense Universitetshospital. -I løbet af de sidste 31 år har der på landsplan været omkring indlæggelser med sammenklappet lunge. Det store tal dækker over sammenklappet lunge udløst af mange forskellige årsager, hvoraf især traumatisk udløst og sammenklappet lunge, som led i en eksisterende lungesygdom, eksempelvis Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL), er hyppigt forekommende. Tallet viser, at tilstanden er udbredt. Ældre tal fra 70erne viser, at mellem unge mennesker indlægges med lidelsen årligt, men tallet dækker også over genindlæggelser, som er en af de helt store udfordringer ved sygdommen. Hos os har vi eksempelvis en ung mand, som på to år har været indlagt gange med sammenklappet lunge, og så bliver sygdommen tillige en alvorlig psykisk belastning, fortæller Winnie. Formålet med forskningen er dels at øge viden og at udbrede kendskabet til, sygdommen, dels at optimere behandlingstilbuddet. -Det er vigtigt at understrege, at der grundlæggende er tale om en godartet lidelse, som i langt de fleste tilfælde kan færdigbehandles uden problemer på de lokale sygehuse. Ved behov står de lungekirurgiske specialafdelinger naturligvis til rådighed. Kilde: Læge, Phd. Stud. Winnie Hedevang Olesen, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital. LUNGENYT nr

12 Skive nipper sejren inden for lungemedicin af Isa Lindbæk foto Regionshospitalet Viborg Skive Skive nipper sejren inden for lungemedicin Gud, tager I virkelig mig og min KOL alvorligt? Bag det flotte resultat i det landsdækkende kvalitetsprojekt, NIP, som lungemedicinsk afdeling på Skive Regionshospital netop har fået, ligger en grundlæggende accept af KOL som en alvorlig, livstruende sygdom på lige fod med andre folkesygdomme. Vi tager KOL meget alvorligt, og det gør de desværre ikke alle steder I vores område har vi gjort meget for at uddanne de praktiserende læger i forhold til KOL, og de er blevet meget mere opmærksomme på KOL, fortæller Overlæge Michael Skov Jensen. De gør noget helt rigtigt i Skive, for den sundhedsfaglige kvalitet på lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet har nemlig fået landets flotteste bedømmelse inden for Det Nationale Indikatorprojekt oftest forkortet til NIP. Overlæge Michael Skov Jensen sætter ord på det flotte resultat. -Jeg tror, vi er gode til at acceptere, at folk med KOL har en sygdom på lige fod med andre sygdomme. Vi tager KOL meget alvorligt, og det gør de desværre ikke alle steder. KOL har fortsat et image-problem hos læger, der ikke er lungemedicinere, og der er mange steder en opfattelse af KOL som en besværlig sygdom, der kun er i vejen. Det er skidt, for der er mange KOL-patienter, og de findes på mange afdelinger, fortæller Michael Skov Jensen. I Skive begyndte de allerede for omkring 10 år siden at uddanne sygeplejerskerne inden for ilt og KOL og opgraderede i det hele taget afdelingens viden på lungeområdet. -Når patienterne kommer til os, møder de et team, som gider dem og som samtidig 12 LUNGENYT nr

13 har en stor faglig viden på området. Vi begyndte allerede for adskillige år siden at stille vores patienter en række spørgsmål for at få viden om vores behandling af patienterne. Da NIP kom, var vi allerede godt i gang med at undersøge kvaliteten, så vi var forberedt på at blive bedømt på den måde. En klar holdindsats At blive anerkendt for indsatsen inden for lungesygdomme betyder meget for afdelingen. -Vi bliver motiveret til at fortsætte, og det skaber en positiv, venskabelig konkurrence I sundhedsvæsenet herhjemme har der været en kedelig tradition for, at KOL kunne behandles af en hvilken som helst læge ret dygtige til tidlig diagnosticering og opbremsende behandling af KOL. Skidt tradition I sundhedsvæsenet herhjemme har der været en kedelig tradition for, at KOL kunne behandles af en hvilken som helst læge. En tradition som patienterne lider under i dag ifølge Michael Skov Jensen: -Vi er kommet for sent i gang, og behandlingen af lungepatienter er ofte sløset. Man ville eksempelvis aldrig drømme om at behandle en diabetes-patient uden at måle blodsukkeret først, men man behandler uden at blinke en KOL-patient uden at tage en lungefunktionstest. Det hænger ikke sammen. I vores område har vi gjort meget for at uddanne de praktiserende læger i forhold til KOL, og de er blevet meget mere opmærksomme på KOL, fortæller Michael Skov Jensen. Et af de nye initiativer i Skive er at lære patienterne selvbehandling i tilfælde af opblusning af KOL eller anden lungesygdom: -Hvis patienterne og deres pårørende har styr på sygdommen, så kan de langt hurti- gere igangsætte en behandling selv. Det mindsker sværhedsgraden for lungepatienten, og det sparer samfundet masser af penge i sengepladser og tabt arbejdstid. Michael Skov Jensen peger også på antallet af sengepladser på lungemedicinske Da NIP kom, var vi allerede godt i gang med at undersøge kvaliteten, så vi var forberedt på at blive bedømt på den måde. afdelinger som en indikator for hvor lav status og lille fokus KOL og lungesygdomme har. -Kræftpatienter og hjertepatienter har fået flere senge og ressourcer, og det er naturligvis fint nok, men nu må det være lungepatienternes tur. mellem de forskellige lungemedicinske afdelinger. Der er mange andre derude, som også gør et godt stykke arbejde for lungepatienterne, og eksempelvis bider Horsens Regionshospital os lige i haserne. Måske bliver det dem, som har de bedste tal næste gang, men vi giver dem kamp til stregen, lover Michael Skov Jensen. Han understreger, at der bag det fine resultat ligger en holdindsats. -Alle er med i det her fra sekretær til overlæge. Vi har eksempelvis en dygtig tovholder i vores NIP-sekretær. Hun påpeger, hvis vi ikke har fået udfyldt oplysninger om en patient og sikrer dermed, at vores registrering er i orden. Vi har også nogle meget dedikerede sygeplejersker, som på eget initiativ har videreuddannet sig inden for området. Der er en god kultur i afdelingen. I søgen efter viden om behandling af KOL har Michael Skov Jensen og hans kollegaer i særdeleshed kigget mod England. -I England har de været hurtigere til at tage KOL alvorligt. De har eksempelvis væ- Hvad er NIP? Det Nationale Indikator Projekt eller NIP, som det ofte kaldes for nemheds skyld, er en sammenligning af de sundhedsfaglige kvalitetsniveauer på de forskellige hospitaler landet over. I spidsen er blandt andet Cheflæge Paul Bartels: -NIP er et bredere begreb end erhvervslivets Best Practice, fordi vi udover sammenligning af kvalitetsniveauerne for afdelingerne også lægger stor vægt på, at afdelingerne ser på egen udvikling over tid. Eksempelvis ved at benytte NIP-tal til at få et indtryk af konsekvensen af besparelser på kvaliteten af den service og behandling, der gives til patienterne. Systemet er derfor også ment som et internt fagligt ledelsesværktøj. Indbygget i NIP er også et årligt møde med tilsvarende afdelinger på de geografisk nærmeste hospitaler. -Her diskuterer man resultaterne med det formål at lære af hinanden og for at identificere behovet for en fælles indsats på regionsniveau. Samtidigt offentliggøres der data, så borgerne kan se, i hvor høj grad hospitalerne efterlever faglige retningslinjer. Paul Bartels er ikke i tvivl om, at der kommer meget mere NIP i fremtiden. -Det er muligt navnet bliver et andet, men princippet har vist at være bæredygtigt og i alles interesse. LUNGENYT nr

14 Danmarks Lungeforening lancerer ny film om KOL af Isa Lindbæk FOTO Hanne Loop og privatfoto Filmen skal ikke samle støv Danmarks Lungeforening lancerer den 17. november en ny oplysende film om KOL og rygestop. Antallet af rygere er fortsat meget højt særligt blandt udsatte grupper, og foreningen håber, at filmen vil skabe dialog og handling, så uligheden i sundhed mindskes. Selvom antallet af rygere i Danmark overordnet set er faldet gennem de seneste mange år, er der fortsat grupper med høj rygeprævalens i befolkningen. Mænd ryger fortsat mere end kvinder, og antallet af rygere blandt mennesker med lav eller ingen uddannelse er væsentligt højere end blandt højtuddannede. Det vil Danmarks Lungeforening gøre noget ved. Marianne Madsen, sundhedsfaglig konsulent i Danmarks Lungeforening og cand. mag i dansk og pædagogik, blev derfor projektleder på at lave en film om symptomer på KOL og ændring af Det er ikke så vanskeligt at se sammenhængen mellem antallet af rygere og den sociale ulighed i sundhed. rygevaner til de grupper, som er svære at nå ad andre veje. -Det er ikke så vanskeligt at se sammenhængen mellem antallet af rygere og den sociale ulighed i sundhed. Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan være rigtig svært at navigere rundt i de forskellige tilbud og informationer, og det bliver endnu sværere, hvis man har svage sprogkundskaber eller ikke er vokset op med det danske system. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel på området, som kan mindske uligheden, for vi ser et kæmpe forebyggelsespotentiale for denne gruppe, siger Marianne Madsen og fortsætter: Sådan ser åndenød ud -Det, der skubbede det hele i gang, var, at de toneangivende sundhedscentre allerede efterspurgte en film til denne gruppe, så vi var ikke alene om at ville skabe dialog om KOL og rygning. Før produktionen gik i gang, inviterede Danmarks Lungeforening en lang række vigtige fagpersoner på området til en dialog. -Vi diskuterede idéer, formidling og forventninger. Vores intention var at lave en film som taler direkte til målgruppen og får dem til at reagere på det, de ser. Da filmen har et særligt fokus på at nå mænd, valgte vi, at de fleste statister også skulle være mænd. Det er vigtigt for os, at gruppen, vi ønsker at nå, kan spejle sig i eksemplerne i filmen. De mennesker som fortæller deres historier i filmen fortæller ud fra deres helt egne erfaringer. -Både Uffe og Lone har KOL, og når de selv viser, hvordan de har fået et godt liv med sygdommen, så mener jeg, at det øger troværdigheden. Jeg håber, at andre kan genkende sig selv i deres historier, siger Marianne Madsen. Budskabet i filmen er ikke blot at forklare målgrupperne, at der er en sammenhæng mellem rygning og symptomer i luftvejene, og dermed fortælle om KOL. Det er lige så meget et spørgsmål om at vise, hvordan livet kan leves, selv om man har KOL. Det vises fx helt konkret i filmklippet med Lone, der på trods af KOL er begyndt at løbetræne. Filmen er målrettet mennesker, der har læsevanskeligheder og som derfor ikke kan læse sig til viden om fx symptomer på KOL. - Vi formidler vores budskab på et enkelt sprog og med mange eksempler og grafik. Vi spørger ikke kun, om du har svært ved at gå på trapper, vi viser også med eksempler i filmen, hvordan det ser ud og føles. Vi har for- 14 LUNGENYT nr

15 søgt at vægte det visuelle tungere end teksten og krydre med motiverende symboler. På den måde har vi skabt en pædagogisk film om KOL, der skal få mennesker med åndenød til at handle, fortæller Marianne Madsen. Første skridt på vejen Selvom Danmarks Lungeforening ønsker at filmen sætter nogle tanker i gang, som kan få rygere til at gå til lægen og til at stoppe med at ryge, så understreger Marianne Madsen, at filmen ikke handler om skyld og skam. -Nogle mennesker udvikler en lungesygdom, men om den er opstået på den ene eller den anden måde, skal der ikke peges fingre af. Filmen, vi har lavet, er faktuel og opfordrer de berørte til at handle på en række symptomer, som skyldes rygning, ikke andet. Marianne Madsen lægger ikke skjul på, at hun meget gerne vil lave filmen på både tyrkisk, arabisk og urdu. -Vi mener jo, at man kommunikerer bedst på menneskers eget modersmål, så det er helt klart vores ambition at få sprogversioneret filmen. I det hele taget er vores Vi har skabt en pædagogisk film om KOL, der skal få mennesker med åndenød til at handle. ambition, at filmen bliver brugt flittigt på sundhedscentre, ambulatorier, i venteværelser, og hvor man ellers kan bruge den, så den ikke bare står på en hylde og samler støv. Vi har også valgt at klippe filmen ned til nogle små film, som ligger på vores hjemmeside og på YouTube, som man kan linke til familie og venner. Vores ønske er, at filmen får mennesker med åndenød til at handle. Det er aldrig for sent! Hvor kan man se filmen? Du kan se bidder af filmen på www. kol.dk og på YouTube. Søg på en film om KOL Den danske version af filmen lanceres officielt i forbindelse med KOL-dagen d. 17. november. Herefter vil den være tilgængelig bl.a. på sundhedscentre rundt om i landet. Filmen er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Århus Kommune og Region Midt. I samarbejde med: Sundhedscenter Vollsmose, Odense Kommune Nørrebro Forebyggelsescenter, Københavns Kommune Sundhedscenter Århus Vest, Århus Kommune Center for Folkesundhed, Region Midt Mogens Jakobsen, praktiserende læge og lægefaglig praksiskonsulent, Århus Ejvind Frausing, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Vi skal ikke tale - vi skal handle I denne film kan du få svar på spørgsmål om lungesygdommen KOL. Hvordan ved jeg, om jeg har KOL? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, jeg har KOL? Hvilken behandling er der for mig? Hvordan lever jeg med KOL? Du kan også lære mere om KOL på En film fra Støttet med midler fra: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Århus Kommune, Region Midt og Danmarks Lungeforening. Træningsscenerne i filmen er optaget på Nørrebro Forebyggelsescenter. En stor tak til musikerne Fuat Talay og Mashti for venlig udlån af musik til filmen. Morten Deuleran Terkildsen er antropolog og arbejder på Center for Folkesundhed som projektleder. I forbindelse med udarbejdelsen af KOL-filmen blev han inviteret til at deltage i den forudgående workshop. -På workshoppen diskuterede vi, hvordan man bedst får folk til at handle og til at forsøge sig med et rygestop. Jeg synes, det var vigtigt, at vi ikke kun så rygning som en klinisk proces, som man fysisk skal afvænnes fra, for rygning danner også rammen om en social forhandling. Rygning indgår i alt muligt og er en del af det sociale system. Et rygestop kan være meget komplekst alt efter det enkelte menneskes forhold til røg. Udfordringen ved at lave film bliver afvejningen mellem det, at alle skal kunne bruge og forstå den på tværs af forskelligheder samtidig med, at filmen skal trykke på de rigtige knapper for det enkelte individ. Vi er alle forskellige, uanset om vi har en tyrkisk eller dansk baggrund, og det kan være svært at vide, hvad det er i det enkelte menneskes liv, som fylder, og gør det svært for lige netop denne person at stoppe, siger Morten. Morten Deleuran Terkildsen arbejder til daglig med differentierede patientforløb. -Danmarks Lungeforening har lavet en fin lille film om KOL og rygestop, som sundhedscentrene kan bruge i forbindelse med et gruppeforløb. Min erfaring med sundhedscentrene er, at de er ret gode til at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og ressourcer, og denne film kan eksemplificere, hvad man mener, når man taler om, at det er svært at gå på trapper eller at gå en tur i parken. Den taler ikke bare om åndenød, den viser det. Produceret af Batavia Media En film om kol En film om kol LUNGENYT nr

16 Nyt fra sekretariatet Nyt fra sekretariatet Som noget nyt vil vi fremover give jer et indblik i de aktiviteter, der foregår i Danmarks Lungeforenings sekretariatet på Østerbro i København. Læs hvad der optager os lige nu, hvem vi har møder med, hvad vi har i støbeskeen og meget mere Danmarks Lungeforening i pressen Danmarks Lungeforening har mange spændende samarbejdsflader i samfundet. Vi har senest mødtes med både læger og sygeplejersker i forskningsmiljøet, men også praktiserende læger for at dele viden og opstarte samarbejder. Vi deltager også i forskellige udadvendte aktiviteter, fx sammen med andre patientforeninger. Hen over sensommeren resulterede en samlet indsats mellem Nyreforeningen, Hjerteforeningen, Leverforeningen og Danmarks Lungeforening i et fornyet fokus på organdonorsagen både politisk og pressemæssigt. Senest har Anne Brandt udtalt sig om lungekræft under overskriften Lungerne skal frem. Artiklen blev bl.a. bragt i BT, Urban m.fl. Anne Brandt har også medvirket i en artikel om tidlig opsporing, som blev bragt i det førende fagblad Farmaci. Anne lagde vægt på, at farmaceuter skal hjælpe med til tidlig opsporing, og at samspillet mellem læger, sygeplejersker og farmaceuter skal være tæt. Vi er rigtig glade for, at flere vigtige sager med betydning for lungepatienter i Danmark har været taget op i pressen den seneste tid. Vi har flere spændende presseaktiviteter i støbeskeen, som du kan læse mere om i næste nummer. Hvad sker der i din by på KOLdagen? KOL-dagen den 17. november nærmer sig, og vi laver en oversigt over samtlige arrangementer på KOL-dagen på vores hjemmeside Hvis du derfor er arrangør eller kender til et arrangement i nærheden af dig, så skriv en mail til med en kort beskrivelse af arrangementet, hvem der er arrangør, tid og sted (præcis adresse), så lægger vi detaljerne ud på vores hjemmeside. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indsendte indlæg. Foto: istock Popcorn og filmpremiere En lille gruppe fagfolk, statister og andre involverede i Danmarks Lungeforenings film om KOL mødte i september op til snigpremiere. Til duften af popcorn blev filmen vist i sekretariatets flotte trappeopgang, der i dagens anledning var omdannet til biograf. Filmen blev i oktober testet af fem fremtidige brugere tre Sundhedscentre og to hospitalsafdelinger. Sammen med en lille vejledning til fagfolk vil filmen blive sendt ud op til KOL-dagen den 17. november. I første omgang når filmen ud til alle Danmarks Lungeforenings lokalforeninger, Sundhedscentre og andre samarbejdspartnere. Filmen vil også blive vist på Danmarks Lungeforenings årsmødereprise i Odense, som også finder sted på KOLdagen. Filmens web-klip vil også blive brugt i forbindelse med pressearbejdet op til KOL-dagen. Se små webklip fra filmen på Foto: istock 16 LUNGENYT nr

17 Nyt fra lokalforeningerne LTX Danmark Medlemsmøde om hudproblemer efter transplantation Et netværk af: STED: Vigerslev Alle 169a 2500 Valby, Lungetransplanterede Henriksgårdens selskabslokale. Ventelistepatienter Pårørende TID: Onsdag den 24. november, kl ca På dette års efterårs-medlemsmøde i En netværksgruppe under Danmarks Lungeforening LTX-Øst har vi inviteret ph.d.-studerende Katrine Togsverd fra Bispebjerg Hospital til at komme og fortælle os om problemer med huden efter transplantation. Vi håber, at mange har lyst til at komme. Tilmelding skal ske til Willy Jeppesen, eller tlf / senest mandag d 22. november kl Venlig hilsen på styregruppens vegne Poul Duckert, formand Århus Sygepleje til pårørende STED: Århus Sygehus, Pavillonen ved bygning 1A, Nørrebrogade 44 TID: Tirsdag, den 9. november, kl Endnu et år er gået i lokalforeningen, og det er tid til at holde vores årlige generalforsamling, hvor vi også skal have valgt en bestyrelse. Vi har desværre måttet sige farvel til vores engagerede og energiske lokalformænd, Eva Ryberg, her i foråret, da Eva har valgt at bruge mere tid på sin familie. Vi siger tusind tak til Eva for alt det arbejde, hun har lagt i Danmarks Lungeforening og særligt her i vores lokalforening i Århus. Evas farvel betyder, at vi skal have valgt en ny formand, og forhåbentlig kan vi præsentere en kandidat på mødet. Mange af os andre i lokalbestyrelsen vil gerne fortsætte, men vi kan også bruge andre frivillige til bestyrelsen. Har du overvejet, om det kunne være dig, eller måske en du kender? Jo flere vi er, jo mere kan vi lave, og jo sjovere er det at være frivillig. Er du nysgerrig efter at høre mere, er du velkommen til at kontakte undertegnede eller Matilde Rømer fra sekretariatet (tlf eller på forhånd. Efter vores formelle del, vil vi sætte fokus på det at være pårørende til en lungesyg. Rigtig mange mennesker dukkede op til vores møde om pårørende for et par år siden, men desværre fik alle ikke svar på alle deres spørgsmål. Derfor har vi nu inviteret fire ildsjæle fra Aalborg Sygehus til at komme og holde et oplæg for os under titlen: I medgang og modgang - præsentation af et sygeplejefagligt forskningsprojekt med fokus på pårørende hvis ægtefælle har en kronisk obstruktiv lungelidelse. De fire ildsjæle brænder for at kunne give en bedre sygepleje til pårørende til kronisk lungesyge patienter, og de har derfor lavet et forskningsprojekt om emnet for at blive klogere på, hvad der skal til. KOL rammer ikke kun patienten, men hele familien. De pårørende bliver ofte socialt isolerede, mangler forståelse fra omverdenen, føler sig trætte, angste og magtesløse. Vi håber, oplægget kan give anledning til en god dialog og en større indsigt i de pårørendes situation, og vi håber, at pårørende har lyst til at deltage, selv om den, der har sygdommen, bliver hjemme. Lokalet har begrænset plads, og derfor er det nødvendigt at tilmelde sig til undertegnede på tlf efter kl eller Skriv venligst, hvor mange du/i kommer, og om du/i er pårørende eller selv lungesyge. På den måde kan vi klæde oplægsholderne bedst muligt på til aftenen. Mange venlige hilsner Joan Rasmussen, fungerende lokalformand Viborg- Skive Når Skive flytter til Viborg STED: Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive TID: Torsdag den 4. november, kl I anledning af, at lungeafdelingen på Skive Sygehus flytter til Viborg Sygehus, inviterer lokalforeningen til en informationsaften om, hvilke konsekvenser det får for lungepatienterne i Skive-området. Kom og hør overlæge Michael Skov Jensen fortælle om flytningen, og bagefter er der mulighed for, at du kan stille spørgsmål til Michael. Tilmelding senest den 1. november til Viggo Sørensen, tlf , mail eller Anne-Marie Thomsen, tlf , mail (efter 17) Venlig hilsen Anne-Marie Thomsen, lokalformand LUNGENYT nr

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010 nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Frivillige fællesskaber 'Spørg os' har fået nyt spørgepanel Årsmøde 2010 leder Sammenhængskraft

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Lungenyt. Lungemedicin har altid været min passion. nr. 3 maj 2011 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Lungemedicin har altid været min passion. nr. 3 maj 2011 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungemedicin har altid været min passion nr. 3 maj 2011 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt LEV DIT LIV IKKE DIN SYGDOM SUNDE LUNGER GRUNDLÆGGES I BARNDOMMEN MØD FORMANDEN I DANSK LUNGEMEDICINSK

Læs mere

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg

Mig og mit arbejde. Lungenyt. Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg TEMA: Mig og mit arbejde nr. 5 DECEMBER 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Søs beholdt sit job På vej mod fleksjob eller pension? Sundhedsministeren på besøg Direktør Anne Brandt, Danmarks

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Lungenyt. Til OL med astma. Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek.

Lungenyt. Til OL med astma. Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek. Til OL med astma Roeren Juliane Elander Rasmussen anede ikke, at hun havde astma, før hun fik et lungetjek. nr. 5 oktober 2008 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt mange OL-atleter har astma EN

Læs mere

Lungenyt. Få alle lungehistorierne: SÆR- UDGAVE. nr. 1 februar 2013 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Liv, luft og balloner på scenen

Lungenyt. Få alle lungehistorierne: SÆR- UDGAVE. nr. 1 februar 2013 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Liv, luft og balloner på scenen SÆR- UDGAVE Der var fest på Det Kgl. Teater Liv, luft og balloner på scenen Få alle lungehistorierne: Kronprinsesse Mary hilste på lungepatienter og pårørende nr. 1 februar 2013 Danmarks Lungeforenings

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

Lungenyt. Tema om lungetransplantation: At give og modtage liv. nr. 1 februar 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Tema om lungetransplantation: At give og modtage liv. nr. 1 februar 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Tema om lungetransplantation: At give og modtage liv nr. 1 februar 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Historier fra virkeligheden: Patienterne og de pårørende Første skridt mod sidste udvej

Læs mere

TEMANUMMER: AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN LUNGESYG FOKUS PÅ BRONKIEKTASIER EN VANSKELIG LUNGELIDELSE GRATIS INFLUENZA-VACCINATION TIL LUNGESYGE

TEMANUMMER: AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN LUNGESYG FOKUS PÅ BRONKIEKTASIER EN VANSKELIG LUNGELIDELSE GRATIS INFLUENZA-VACCINATION TIL LUNGESYGE UNGENYT TEMA: PÅRØRENDE TIL EN LUNGESYG Når en er syg rammer det hele familien NR. 4 AUGUST 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD TEMANUMMER: AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN LUNGESYG FOKUS PÅ BRONKIEKTASIER

Læs mere

TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom

TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom UNGENYT TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom NR. 1 MARTS 2008 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING HOLD DIG I GANG PEP-FLØJTEN HJÆLP VED SLIM I LUNGERNE HAR DU RET

Læs mere

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover?

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? UNGENYT Fra 1. januar 2007 bliver det danske sundhedssystem ændret, og ansvaret for kronisk syge patienter bliver lagt i nye hænder. Lungenyt

Læs mere

Tema: Hjælp til dit rygestop

Tema: Hjælp til dit rygestop Tema: Hjælp til dit rygestop Jannie Lydiker prøvede at blive røgfri adskillige gange, før det lykkedes. Motion hjalp hende på vej, og i efteråret var hun til rulleskøjtemarathon i Berlin. nr. 1 februar/marts

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UNGENYT NR. 3 2006 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDHOLD

Læs mere

Glem ikke indeklimaet

Glem ikke indeklimaet Glem ikke indeklimaet Luften indenfor er ofte langt mere forurenet end udenfor. Læs hvordan du forbedrer dit indeklima. nr. 6 december 2008 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Eksperter: Undgå

Læs mere

LUNGENYT NR. 4 SEPTEMBER 2008 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

LUNGENYT NR. 4 SEPTEMBER 2008 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Accepter din lungesygdom At få stillet diagnosen på en kronisk lungesygdom er en stor mundfuld for de fleste. Hvordan tackler man udfordringen at acceptere lungesygdommen som en del af tilværelsen? NR.

Læs mere

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem nr. 3 2007 Danmarks Lungeforenings medlemsblad temanummer: Telemedicin Rejseforsikring for kronisk syge Årsmøde 2007 Inkontinens rammer blandt lungesyge

Læs mere

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek

om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek Nr. 1 februar 2014 Tema om sundhedsteknologi: Apps kan hjælpe dig med træning og helbredstjek DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD Lungenyt Lungerne er spydspids for udvikling af sundhedsteknologi Er telemedicin

Læs mere

TEMA: TAGER DU DIN MEDICIN RIGTIGT? Få gode råd til brug af medicin og inhalatorer

TEMA: TAGER DU DIN MEDICIN RIGTIGT? Få gode råd til brug af medicin og inhalatorer UNGENYT TEMA: TAGER DU DIN MEDICIN RIGTIGT? Få gode råd til brug af medicin og inhalatorer NR. 3 JUNI 2008 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD BIVIRKNINGER - MEDICINENS UØNSKEDE FØLGESVEND PATIENT PÅ HOSPICE:

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE

LMSNYT. Dans. Sandras DAGBOG. historie. spiseforstyrrelser. diabetespiger med. om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD DAGBOG om graviditet og efterslæt fra en SPISEFORSTYRRELSE Sandras historie Dans dig til bedre selvværd! diabetespiger med spiseforstyrrelser LMS - Landsforeningen

Læs mere

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7.

LMSNYT DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 METTES HISTORIE... SIDE 12 SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. LMSNYT SEPTEMBER 2007 NR. 22 7. ÅRGANG Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade DET ER IKKE KNIVEN DER ER DIN FJENDE... SIDE 7 METTES HISTORIE... SIDE 12 WORKSHOP FOR PÅRØRENDE... SIDE 15 LMSNYT

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Nr. 2 Maj 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Kræftpatient og far til fire Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Forside: Når én i familien bliver

Læs mere

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet

i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet i Nyreforeningen / Resultater fra ungeprojektet Resumé Formålet med dette projekt har været, at afdække hvad Nyreforeningen kan gøre for at hjælpe og støtte unge med nyresygdom. Projektet er gennemført

Læs mere